Online Mannskapsbørs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Online Mannskapsbørs"

Transkript

1 Gruppe 28 Hovedprosjekt 2011 Online Mannskapsbørs Gaute Kramvik Kristoffer Upsahl Lars Martin Kjos

2 2

3 PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Nadacore Sailing Galore DATO 31. mai 2011 ANTALL SIDER / BILAG 106 PROSJEKTDELTAKERE Gaute Kramvik Kristoffer Upsahl Lars Martin Kjos INTERN VEILEDER Kirsten Ribu OPPDRAGSGIVER Kongelig norsk seilforening - KNS KONTAKTPERSON Per Bøymo SAMMENDRAG Denne oppgaven er en utviklingsoppgave, hvor det har blitt laget en mannskapsbørs på nett. Oppgradet ble gitt av Kongelig Norsk Seilforening, og gruppemedlemmene går har gått på bachelorstudiet Anvendt Datateknologi. Mannskapsbørsen ligger på domenet og inneholder all funksjonalitet som trengs for at seilere skal kunne finne sammen, og delta i regattaer i regi av KNS. 3 STIKKORD Mannskapsbørs KNS Regatta 3

4 4

5 Forord Dette er et prosjekt som ikke var forhåndsdefinert som et oppgaveforslag, og det vi sto dermed mye friere en hva mange andre grupper gjorde i selve utviklingsprosessen. Det var denne gruppen som tok kontakt med arbeidsgiveren, og vi vil gjerne få takke Kongelig Norsk Seilforening som takket ja til forespørselen vår om å få jobbe for dem. De har gjennom hele denne prossesen vært klar på at vi som gruppe fikk kjøre vårt eget løp, og kom kun med enkelte krav innledningsvis, krav som vi som utviklingsgruppe ikke hadde noen problemer med å stille oss bak. Vi vil også få takke vår veileder, Kirsten Ribu, for viktig støtte og veiledning underveis. 5

6 6

7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Oppgavedefinisjon Oppdragsgiver Gruppen Bakgrunn Teori Kost Nettsiden Drift Nytte Kravspesifikasjonen Funksjonelle Krav Ikke-funksjonelle Usability Begrensinger Framgangsmåte, planlegging og metode Systemutviklingsmetode Roller Sprint Verktøy Ulemper ved NadaSCRUM Utstyr Hardware Software Resultater Prototyping Testing A/B Resultat fra A/B Eyetracker Testpanel Scenario Optimalisering av databasen

8 6. Evaluering Sammenligning Dagens løsning Ny løsning Tilbakemelding Brukeres tilbakemelding Oppdragsgivers tilbakemelding Konklusjon Arbeidsverktøy IRC Prosjektdagbok docs.google.com Videre arbeid Teknisk spesifikasjon Database og tabelloversikt LAMP MySQL PHP Database Databasestruktur Fremmednøkler Tabeller Grensesnitt og kodeforklaring Kodestandard Sikkerhet Pålitelighet, robusthet og ytelse Include Grensenitt Forside index.php Top.php Regattaoversikt.php Venstremeny Mine båter Slett båt Mine påmeldinger og mine forespørsler Meldinger Meldingsfunksjon Use cases

9 9. Brukerveiledning Betingelser Funksjonalitet Registrering Hovedsiden Registrere en båt Din båt Registrere båten din for regatta Registrere deg som mannskap Finne og melde deg på en regatta Sende meldinger Administrasjonsfunksjoner Brukeradministrasjon Opprette ny regatta Redigere regatta Båtoversikt Vedlegg UML-diagram Ordliste Eksempel på kildekode minbat.php - En viktig del av mannskapsbørsen Risikoanalyse Kilder Nett Lærebøker

10 10

11 1. Innledning Denne rapporten består av to hoveddeler, hvorav del 1 er hoveddelen av rapporten, og del 2 er brukerveiledningen. 1.1 Oppgavedefinisjon Dette er en utviklingsoppgave, og vi skal lage en fullverdig mannskapsbørs for Kongelig Norsk Seilforening. Mannskapsbørsen skal ligge på domenet og utfylle alle krav spesifisert i kravspesifikasjonen. En mannskapsbørs har vi valgt å definere som et sted seilere kan møtes for å finne båter å seile på. 1.2 Oppdragsgiver Oppdragsgiveren for dette hovedprosjektet har vært Kongelig Norsk Seilforening, heretter skrevet KNS. KNS ble stiftet i 1883, og er landets suverent største seilforening, med over 4000 medlemmer. De er også størst på regattaarrangementer i Norge, og har ansvaret for å arrangere norgesmesterskap for en rekke båttyper. KNS har i dag outsourcet drift av IT-avdeling til firmaet Intility AS, men har en person som står som IT-ansvarlig internt, og til web bruker de Idiums plattform. Prosjektet og domenet, med alle dets rettigheter, blir overgitt til KNS 1. juni

12 1.3 Gruppen Denne oppgaven har blitt til gjennom et samarbeid mellom tre studenter; Kristoffer Upsahl, Lars Martin Kjos og Gaute Kramvik. Vi går alle på Anvendt Datateknologi ved høyskolen i Oslo, og har arbeidet sammen på flere mindre prosjekter tidligere. 2. Bakgrunn Per dags dato er det om lag 100 registrerte seilforeninger i Norge, og mange av dem har egne mannskapsbørser. Flesteparten av disse er veldig enkle bulletin boards eller forum, og mangler all den funksjonaliteten mannskapsbors.com kan stille med. Det er dermed ingen sider som direkte kan sammenlignes med dette prosjektet, utenom rent konseptuelt. For typiske eksempler på hvordan dagens løsninger ser ut, kan vi ta en titt på dagens mannskapsbørs i bruk på kns.no, og en tematisk lignende fra Grandfjord Seilforening. Dagens mannskapsbørs på kns.no 12

13 Mannskapsbørs for Gandsfjord Seilforening Dette er også sider som ikke har noen form for varig registrering av personalia, eller personlige meldinger, så all informasjon, det være seg telefonnummer eller adresser, ligger i klartekst for alle som måtte være interessert i å lese dette. Med mannskapsbørsen skal brukerne få muligheten til å registrere seg som mannskap og/eller båteier, og komme i kontakt med mannskap eller båt å seile med. Mannskapsbørsen skal sammen med informasjon om regattaer i regi av KNS, gi oversikt over båteiere som mangler mannskap og mannskap som mangler båt slik at disse på en enkel måte kan komme i kontakt. 2.1 Teori Til dette prosjektet har vi benyttet oss mye av XHTML, php, databaseoppbygging, MySQL og javascript til selve utviklingen. Her har vi måttet sette oss inn i mange ukjente funksjoner og muligheter. Dette gjelder særlig på programmeringsbiten i PHP og javascript. Med grunnlaget i programmering fra faget web-prosjekt, web- 13

14 programmering og operativsystemer hadde vi noen solide knagger å henge ny lærdom på. Vi måtte også lese oss opp på databaser og databasestruktur. Til selve prosjektplanleggingen og prosjektstyringen har vi vært gjennom teori fra faget økonomi og ledelse og systemutvikling. Av systemutvikling har vi også lært å lage use-case diagrammer og UML-modeller. Gruppen har også måttet sette seg noe inn i interaksjonen mellom seilforeningen og deres medlemmer, samt hvordan planlegging og utføring av regatta og påmelding til disse fungerer. Dette for å bedre forstå brukermassens forutsetninger og behov fra en mannskapsbørs. 2.2 Kost Nettsiden Det er veldig lite direkte kostnader knyttet til drift av prosjektet. Domenet er registrert hos one.com, opprettelsesavgiften er på 100 kroner, årlig domeneavgift er på 100 kroner, og leien av webhotell er per dags dato 10 kroner i måneden. Denne leien inkluderer 3GB lagringsplass, og om KNS på et senere tidspunkt trenger mer lagringsplass, vil en dobling av leien til 20 kroner per måned gi dem 10GB lagringsplass. Mengden lagringsplass kan også utvides videre om behovet for dette skulle oppstå. Opprettelseskostnad: Årlig domeneavgift: Leie av webhotell: Sum: 100 kroner 100 kroner 120 kroner 320 kroner Vi ser altså at selve nettsiden har en førsteårskostnad på 320 kroner, og en årlig kostnad på 220 kroner etter dette. Vi kan ta høyde for at KNS ønsker mer lagringsplass etter hvert, så om man anslår at de etter to år velger å oppgradere til 10GB lagringsplass på webhotellet, vil vi få følgende utgiftstabell: 14

15 År Utgift Kostnad 1 Opprettelse 100 kroner 1 Domeneavgift 100 kroner 1 Leie 120 kroner 2 Domeneavgift 100 kroner 2 Leie 120 kroner 3 Domeneavgift 100 kroner 3 Leie 240 kroner 4 Domeneavgift 100 kroner 4 Leie 240 kroner 5 Domeneavgift 100 kroner 5 Leie 240 kroner Sum 1560 kroner Dette er et omtrentlig anslag av kostnadene, men det finnes en del potensielle variasjoner. Dagens domene er registrert som.com, og om KNS ønsker å registrere mannskapsbørsen som et.no-domene, blir det nye 100 kroner i oppstartsavgifter, pluss 115 kroner i årsavgift. Leie av web-hotell er den samme uansett hvilken type domene det er snakk om Drift Det er veldig vanskelig å anslå hva drift av mannskapsbors.com kommer til å koste, hvis vi skal måle i timepris til IT-ansvarlig x antall timer brukt på nettstedet. Det vil ikke bli ansatt ekstra personell for å drifte siden, så når prosjektet er overlevert er det KNS sin IT-ansvarlig som vil inneha ansvaret for drift av siden. Dette er en oppgave som på sikt er planlagt å overføre til frivillige arbeidere Nytte Mannskapsbørsen vi lager gir ikke en direkte gevinst i kroner og øre, noe som gjør det vanskelig å måle en konkret nytteeffekt. Det vi vet er at det er et stort behov for en slik tjeneste blant seilforeningens medlemmer. Vi vet også at KNS får en del henvendelser på epost og telefon som omhandler nettopp hjelp til å finne mannskap 15

16 eller båt å seile med. Arbeidet med dette er en direkte kostnad for seilforeningens ansatte i form av tid. Og alt dette arbeidet kan gjøres ved hjelp av egeninnsats og det rette hjelpemiddelet. I tillegg til å lette dette arbeidet, vil mannskapsbørsen forhåpentligvis utvide seilforeningens tjenester og øke medlemmenes tilfredshet. 16

17 3. Kravspesifikasjonen Mannskapsbors.com skal være en webportal for seilere som ønsker å komme i kontakt med andre seilere, og har dermed en rekke behov som må imøtekommes for at målgruppen skal være interessert i å benytte seg av den. Først og fremst må den være en klar forbedring i forhold til dagens løsning, slik at besøkene på vil benytte seg av plattformen vi tilbyr. Deretter må løsningen være brukervennlig nok til at brukermassen ikke støter på startproblemer når presentert for den nye løsningen. Registrering Prosjektet vårt skal ligge på nett, under domenet mannskapsbors.com. Siden skal være en portal, hvor brukere må registrere seg for å få tilgang til systemet. Registrering skal foregå gjennom epost, og brukere må opprette et passord når de registrerer seg. Brukervennlighet og universell utforming Nettsiden skal være universell utformet med tanke på fargevalg, og koden skal være tilpasset svaksynte lesere med tanke på tekstlesere ala Jaws. Funksjonalitet Krav for funksjonalitet har vi valgt å dele inn i funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. 3.1 Funksjonelle Krav Brukere må kunne registrere seg som båteier og/eller mannskap. Brukere må kunne registrere seg som mannskap for å komme i kontakt med båteiere, båteiere må kunne registrere seg som båteier for å komme i kontakt med mannskap. En båteier kan også være mannskap på en annen båt og motsatt. 17

18 Brukere må kunne registrere båten sin Brukere som har registrert seg på mannskapsbørsen må kunne registrere båt(er) for å komme i kontakt med mannskap Oversikt over båter med ledige plasser. Mannskapsbørsen må ha oversikt over båter som mangler mannskap å seile med. Oversikt over mannskap som ønsker å være med og seile. Mannskapsbørsen må ha oversikt over mannskap som mangler båt, men ønsker å seile. Oversikt over regattaer. Mannskapsbørsen må ha oversikt over regattaer som båteiere og mannskap kan seile på. Brukere kan kunne sende private meldinger til hverandre Mannskapsbørsen må gi brukere mulighet til å kommunisere med hverandre i form av private meldinger. Administrasjonsverktøy for administrator Mannskapsbørsen må kunne administreres i en egen administrasjonsmeny som kun er tilgjengelig for administrator. Brukere skal kunne lage egne profiler for båter og mannskap. Brukere må kunne lagre informasjon om seg selv og sin(e) båt(er). Denne informasjonen skal være tilgjengelig for andre brukere i form av en profilside. Brukerprofilene må inneholde muligheter for å vise informasjon om: Navn Bilde Bosted Erfaring Generell info 18

19 Båtprofilene må inneholde muligheter for å vise informasjon om: Modell Fot Seilnummer Skipper Forening Bilde Regattaer båten deltar i 3.2 Ikke-funksjonelle Nettsiden skal fungere og oppleves likt i alle nyere nettlesere. Nettsiden skal fungere i alle nyere nettlesere. Siden skal også oppleves så likt som mulig i alle nyere nettlesere. Grensesnittet skal være universelt utformet Mannskapsbørsen skal kunne brukes av alle slags brukere, også brukere med eventuelle funksjonsnedsettelser. Database Databasen skal være MySQL5. Administrering All funksjonalitet skal være web-basert, og all administrasjon av siden skal være mulig å gjøre på nett. Det skal være en egen admin-side, hvor admin skal kunne opprette og slette regattaer, samt endre eller slette bruker. Det skal også være muligheter for å slette profilbilder til mannskap eller båter. Sikkerhet Alle passord skal være hashede, og sensitiv informasjon skal aldri sendes i klartekst. Selve databasen skal beskyttes for SQL-injection i alle ledd. Det skal også 19

20 være funksjonalitet for å endre passord, eller få et nytt passord sendt på epost om det eksisterende har blitt glemt. 3.3 Usability Oppdragsgiver har hele tiden vært veldig klar på at gruppen fikk stå fritt til å utføre oppdraget på det vis vi selv ønsket, innenfor de rammer vi i felleskap hadde blitt enige om. Under det første møtet vårt, ble det klart at de hadde få funksjonelle eller visuelle krav til oppgaven, kun krav i forhold til brukervennlighet og usability. Mange i målgruppen vår er ikke å regne som eksperter i bruk av webapplikasjoner, så det var et overordnet mål at ferdig produkt skulle være så enkelt som mulig i bruk. Det må også følge med en inngående tutorial over de aktuelle funksjonene, dette for at det skal være så lett som mulig, for nye brukere å sette seg inn i systemet. Det var også et krav fra KNS sin side at vedlikehold og administrering skulle være så enkelt som mulig, og da gjennom en standard nettleser framfor egen programvare. 3.4 Begrensinger Man kan ikke melde seg på regattaer som KNS, og det er viktig å påpeke at man på ingen måte fysisk og tellende er påmeldt KNS sine regattaer, selv om man er påmeldt via siden vår. Deltakelse i regattaer koster som regel penger, og påmeldingsinformasjon finnes som lenker i regattainformasjonen på alle sidene. Det foreligger heller ikke en engelsk utgave av siden, all den tid dette ville ha medført for mye arbeid. Begge begrensningspunktene våre er gode forslag for framtidlig arbeid, og bør implementeres ved en senere anledning. 20

21 4. Framgangsmåte, planlegging og metode Etter at gruppen tok kontakt med Per Bøymo i KNS, tok det bare et par dager før vi inngikk en muntlig avtale om prosjektet, og fastsatte et tidspunkt for et planleggingsmøte. Før dette møtet lagde gruppen en presentasjon om hva vi så for oss at vi kunne lage for dem, og stilte så med et førsteutkast til kravspesifikasjon for produktet. Hele prosjektet var på dette tidspunktet veldig åpent, og vi ønsket at KNS skulle komme med innspill, ønsker og krav om hva de forventet fra vår side. I løpet av det første møtet ble gruppen, i samarbeid med representant fra KNS, enige om hvilken løsning som skulle leveres, og hva slags funksjonalitet denne skulle ha. KNS hadde muligheten til å revidere kravspesifikasjonen, og la til et par punkter vi ikke hadde tenkt på da vi skisserte løsningen for første gang. Det ble også diskutert rundt hvordan prosessen og kommunikasjonen mellom KNS og gruppen vår skulle finne sted, og vi ble enige om at kontakt skulle opprettholdes gjennom Gaute, som representant for Nadacore. Vi ble også enige om at etter at avtalekontrakten var signert, skulle gruppen styre seg selv fram til leveranse. Målet var å kunne stille med en betaversjon av produktet vårt 1. mai, for deretter ha en måned til å utføre eventuelle endringer fram til endelig leveranse av ferdig produkt, 31. mai. Etter første mai skulle KNS stille med personell for en testgruppe, og dermed ha innspill på hvordan selve testingsprosessen foregikk. 21

22 4.1 Systemutviklingsmetode Under gjennomføringen av dette prosjektet har vi benyttet vår egenutviklede Scrum-variant; døpt NadaSCRUM. Gruppens medlemmer har jobbet sammen på en rekke prosjekter og oppgaver siden begynnelsen av studiet, og har etter hvert utviklet en særegen arbeidsmetodikk vi har utbedret og tatt med oss gjennom studiet. NadaSCRUM er en agil metode, som i hovedtrekk er en forenklet og nedstrippet utgave av scrum. Gruppen består av 3 medlemmer, og det er Gaute som fungerer som Scrum master, mens Kristoffer og Lars Martin utgjør resten av laget. Selv om vi på papiret opererer med ulike roller, har vi en veldig kollektivistisk arbeidsmetode, hvor rollene flyter veldig over i hverandre. NadaSCRUM er iterasjonsbasert, og tid til disposisjon blir delt inn i sprinter, hvor innholdet blir hentet fra produktets backlog. Lengden på hver sprint kan variere med mengden arbeid som skal utføres i løpet av gjeldende periode, og varierer fra et par dager, til 2 uker. Dette er mye kortere sprinter enn vanlig Scrum, men det er lengder som med tiden har blitt tilpasset vårt arbeidsmønster. Et gjennomgangstrekk ved vår metode, er bruken av kollektive bestemmelser når stilt ovenfor en utfordring. Gruppen favoriserer å jobbe med felles problemer som en enhet, og har derfor valgt å samles i grupperom eller hjemme hos et gruppemedlem, som regel Gaute, for å jobbe samlet. Vi har hatt en svært liten grad av individuell arbeidsmengde, og arbeid blir kryssjekket av andre medlemmer ved utgangen av hver sprint Roller Scrum master har hatt en veldig nedtonet rolle i forhold til standard metode, og har kun hatt et overordnet ansvar for oppsett og vedlikehold av Scrumtavle, samt ledelse av møter. Under vår daglige Scrum har master teknisk sett et lederansvar, men i NadaSCRUM er det forventet at gruppen kommer fram til løsninger som et kollektiv. Det er masteren som har ansvar for å sette opp sprinter, men lengden og hva de skal inneholde, blir fastsatt i felleskap. 22

23 Teamet, hvor scrum master også er med, opptrer som en selvstyrende enhet. Hvert medlem har individuelle oppgaver som skal utføres i løpet av sprinten, men disse oppgavene blir løst i felleskap av gruppen, og står dermed solidarisk ansvarlig for levert arbeid. Produkteier har vært nesten fraværende i selve arbeidsprosessen. Det har kun vært et fåtall møter hvor produkteier har stilt med representanter, noe som var helt i tråd med hva som ble avtalt ved inngangen til prosjektet. Føringene for prosjektet ble fastsatt før selve arbeidet ble iverksatt, og gruppen har stått fritt til å kunne styre seg selv innenfor de fastsatte rammene Sprint Hver sprint kan variere i lengde, men startes hver gang med et planleggingsmøte. I dette møtet blir målet for sprinten satt, og for de gangene målet er en bestemt funksjonalitet, lager et bestemt antall stories som skal gjennomføres av personas for at et ønsket utfall skal oppnås. Målene blir satt av gruppen som kollektiv, og ved sprintens ende måles resultatet opp mot kravet som ble satt i begynnelsen. Dette er mål som ikke kan endres under sprintens varighet, og om de ikke blir utført i henhold til planen, må dette tas til etterretning når neste sprint skal planlegges Verktøy Høyskolen i Oslo har en notorisk mangel på ledige grupperom. Det har derfor vært vanskelig å finne et fast tilholdssted, og vi har dermed operert med et virtuelt verktøy for å kunne jobbe på ønsket måte. Vi kjøpte ved prosjektets begynnelse en egen underside på og har dermed hatt lett tilgang til tavle og backlog uavhengig av fysisk lokalitet Ulemper ved NadaSCRUM Selv om NadaSCRUM er en arbeidsmetode som passer vår gruppe veldig godt, har den en rekke ulemper med tanke på om den skulle ha blitt overført til en større scene. Det største og mest åpenbare problemet med vår metode, er at den langt i fra passer for alle. Arbeidsmetoden krever en veldig spesifikk gruppedynamikk som kan være vanskelig å innføre på kort varsel, og da særlig i større grupper hvor medlemmer ikke er kjent fra før av. Kollektivistisk arbeidsmetodikk krever at medlemmene er godt kjent med hverandres sterke og svake sider, og dermed 23

24 sømløst kan tilpasse arbeidsoppgaver til hva som skal gjøres og hvem som kan gjøre hva. 4.2 Utstyr Hardware Gjennom dette prosjektet har vi i all hovedsak jobbet med og på våre private datamaskiner. Fra skolen sin side har vi fått bruke en eye-tracker, lokalisert i Høyskolens interaksjonslaboratorium. Denne har vært benyttet til testingsformål for å kartlegge hvordan brukere som ikke hadde besøkt siden før ville reagere på plassering av informasjon Software Som studenter har vi vært begrenset til å bruke programvare som enten er gitt gratis av skolen, eller er tilgjengelig gratis på nett. Siden et gruppemedlem bruker Linux, har vi også prøvd å holde oss på et nivå hvor mesteparten av programvaren vår er open source. MySQL Workbench For design av databasen brukte vi MySQL Workbench 5.2, og har vært veldig fornøyd med dette. For behandling på nett har vi brukt phpmyadmin. Tobii-Studio Høyskolens maskin tilkoblet eye-trackeren kom med programmet Tobii-Studio installert, og som eneste tilgjengelige program på en maskin uten studentrettigheter, var det dette vi måtte bruke. Programmet var lett å sette seg inn i, og selv om det til tider var litt for krevende for maskinen det var installert på, fikk vi utført nesten alle tester uten problemer. Vi støtte på enkelte begrensninger da maskinen kun hadde Internet Explorer 7 installert, Tobii-Studio fungerer ikke optimalt med Firefox, og ingen hadde rettigheter til å oppgradere Internet Explorer. Dia v0.97 For å lage UML-diagrammer, benyttet vi oss av programmet Dia. Det er et program som til tider ble opplevd som ustabilt, men er veldig lite ressurskrevende og lett å jobbe med. Programmet har et veldig snevert utvalg av implementert 24

25 funksjonalitet, men siden det dekker alle våre behov når det kommer til diagramkonstruksjon. Editorer Gruppemedlemmene har forskjellige preferanser på hvilken editor som brukes, og vi har gjennom dette prosjektet brukt Aptana, gedit, Notepad++ og Coda, gjerne om hverandre. MediaWiki For journalføring i løpet av produksjonsprosessen har vi benyttet oss av MediaWiki, som ble opprettet på prosjekthjemmesiden vår. Operativsystemer Samtlige gruppemedlemmer bruker hvert sitt operativsystem, noe som har ført til at programvaren vår har måtte være tilgjengelig til alle plattformer. Kristoffer: Windows 7. Lars Martin: Mac OSX, Snow Leopard Gaute: CrunchBang Linux. Cloud Vi har benyttet oss av flere nettbasert programvare igjennom dette prosjektet, hovedsaklig Scrumy og DropBox. Scrumy er betalingsvare, og koster $7 per måned for Pro-versjon, mens vi har klart oss med gratisversjonen av DropBox. Prosjektets dokumenter har blitt skrevet i sin helhet i Google Docs, og redigert i Microsoft Word. 25

26 5. Resultater Når vi skrev kravspesifikasjonen satt vi oss to mål. For det første måtte den dekke de funksjonelle og ikke funksjonelle kravene til en tenkt mannskapsbørs. Siden det ikke fantes noen direkte konkurrerende løsning, måtte vi definere disse kravene ut fra egne preferanser og i samarbeid med KNS. Mål nummer to med kravspesifikasjonen var at denne måtte definere krav som vi med vår bakgrunn og utdanning hadde praktisk mulighet til å løse. Vi mener vi har løst oppgaven slik den er definert i kravspesifikasjon. Mannskapsbørsen dekker de behovene som vi i samarbeid med KNS har identifisert. Alle de funksjonelle så vel som de ikke-funksjonelle kravene er oppfylt, med noen små justeringer underveis. 5.1 Prototyping Prototyping på papir I løpet av utviklingsprosessen vår har prototyping hatt en sentral rolle, og har vært et viktig element i alle faser av prosjektet. Fra begynnelsen av prosjektet ble det 26

27 prototypet på papir, hvor modeller, designforslag og funksjonalitet ble klekket ut og tegnet ned. Prototyper blir fortløpende vurdert, og det vi anså som vellykket, ble med videre til neste prototype. Dette er en form for evolusjonær prototyping som vi har god erfaring med fra tidligere prosjekter, og det er også en arbeidsform som passer godt inn i den samarbeidsformen vi hadde med KNS. Fra KNS sin side hadde vi svært få føringer og fastsatte rammer for prosjektet, og vi sto dermed fritt til å kunne sette sammen et vidt spekter av ulike typer løsninger, før vi kom fram til den rette modellen vi valgte å gå videre med. Planleggingsmodell 27

28 5.2 Testing A/B Ønsker man å unngå uenighet i gruppen om hvordan noe skal sees ut, fungerer en A/B-test veldig godt som bestemmelsesmiddel. Testen går veldig enkelt ut på å sette to ulike versjoner av noe opp mot hverandre, og la en uavhengig gruppe velge. Vi har valgt å benytte denne metoden til testing av prototyper også, i stedet for å velge mellom statiske skjermbilder. På denne måten kunne vi få umiddelbar tilbakemelding angående funksjonalitet vi ønsket å teste ut, og fikk også testet ut hva som fungerte kontra hva som ikke fungerte. For vår del har vi valgt å benytte oss av studentmassen på HiO når tester skulle gjennomføres, og da har det rett og slett blitt benyttet klassisk innkastingsteknikk for å skaffe deltakere Resultat fra A/B Mannskapsbørsen vår hadde helt til siste test-sesjon to ulike funksjoner for kommunikasjon brukere i mellom. Vi hadde sidens egen meldingsfunksjon, samt muligheten til å sende epost til den adressen brukere var registrert på. Begge funksjonene var representert ved egne knapper, og tilbakemeldingen vi fikk var at det var unødvendig med epostfunksjonalitet når det allerede forelå en meldingstjeneste som fungerte tilfredsstillende. Brukernes e-postadresse og telefonnummer ligger uansett tilgjengelig på profilsiden, og dersom brukerne trenger å komme i direkte kontakt med hverandre kan dette dermed gjøres helt utenom mannskapsbørsen Eyetracker Vi har benyttet oss av en eye-tracker for deler av testingen, og målet med dette har vært å analysere hvordan brukere navigerte på siden vår. Tesen vår var at det ville være mulig å finne ut om linkene våre og informasjonen i de ulike informasjonsboksene sto på best mulig måte, målt etter hvor mye tid brukeren brukte for å finne fram til den informasjonen eller funksjonen han eller hun var ute etter. 28

29 Måten vi testet dette på, var å sette opp ulike scenarier, og så bruke programmet Tobii-Studio til å gjøre opptak og analyse av hendelsesforløpet. Dermed kunne vi lage et nøyaktig gazeplot eller heatmap over testbrukerens øyebevegelser Testpanel Testingen foregikk på interaksjonslaboratoriet så vi fikk derfor studenter ved høyskolen til å stille som testpersoner. Hver testsesjon varte ikke i mer enn 15 minutter, og belønning til testerne ble enten Twist, eller sjokoladekake bakt av Kristoffers mamma. Vi hadde test-sesjoner over to ulike dager, så det var umulig for oss å bruke det samme panelet hver gang Scenario Vårt første scenario var at en allerede innlogget bruker skulle registrere båten sin for en bestemt regatta. Testbruker 1 Her ser vi at testpersonen begynner ved overskriften, registrerer linknavn øverst, og deretter leser hva som står på knappene i informasjonsboksen i midten. Overskriftene i de to underboksene blir også registrert, men siden de var tomme for 29

30 denne brukeren, var det ikke så mye mer å se på. Testpersonen går så rett til menyen, og leser seg nedover til hun kommer til rett link, og trykker så på denne. Testbruker 2 I test nummer 2 ser vi at testpersonen leser gjennom all informasjon på siden. Han begynner med overskriften, fortsetter med topplenker, leser så igjennom all tekst og lenketekst i hovedinformasjonsvinduet i midten, og går til slutt igjennom lenkene og finner det riktige alternativet. Testbruker 3 30

31 Testbruker 3 hoppet rett til hovedinformasjonsvinduet, og skumleser seg nedover og igjennom linkene inne i rammen. Underboksene blir sett over, men ikke finlest, og blikket hoppet rett til menyen, hvor det ikke tar lang tid før rett link blir oppdaget og trykket på. Samleoversikt over testbruker 1, 2 og 3 Samlet sett så ser vi at tendensen er klar; testbrukere begynner oppe i venstre hjørne, og jobber seg systematisk gjennom sidene. Tendensen er at brukere leser fra venstre mot høyere, men hopper litt fram og tilbake inn i mellom. Vi ser at mesteparten av tiden gikk med på å lese igjennom menyen, noe som også var intensjonen med layouten. 31

32 Heatmap med bruker 1, 2 og 3 Som vi ser ut i fra heatmapet, ligger hovedtyngden på venstre side av siden. Informasjonen ellers på siden blir gjennomgått, om en ikke så grundig, og vi ser igjen at fokuset til brukeren ligger der vi ønsker det skal ligge. Vi hadde også tester som involverte leting i regattaoversikten, men der støtte vi på problemer med maskinen eye-trackeren var koblet til. Tobii-Studio fungerte ikke tilfredsstillende med Internet Explorer 7, og det var umulig å få oppgradert til nyeste versjon, og vi har dermed ikke fått screenshot av bilder hvor scrolling hadde blitt tatt i bruk. Dette medfører at sider, som for eksempel, regattaoversikten, ikke har blitt med i selve analysen. Noe som selvfølgelig er synd, all den tid dette kunne ha vært interessant informasjon å studere. 5.3 Optimalisering av databasen Vi optimaliserte tiden spørringer til databasen tar ved å indeksere de viktigste feltene i tabellene. Eksempel: I brukertabellen er det lagt til indeks på epost, så databasen har til enhver tid epostadressene sortert alfabetisk. Uten dette hadde databasen gått gjennom alle epostadressene helt til den fant den riktige hver gang en bruker logger inn 32

33 6. Evaluering Først og fremst er dette en klar kursendring fra eksisterende løsning. I dag fungerer ikke mannskapsbørsen til KNS som ønsket, og de som jobber i KNS må i dag bruke tid på å selv ta kontakt med seilere i miljøet som de vet har ledig plass på båter, eller mangler båt å seile på. Dette er selvfølgelig en ekstrabelastning på tilgjengelige ressurser, og en ekstra unødvendig sådan når det allerede foreligger en løsning som skal ta for seg besøkende på kns.no som ønsker å benytte seg av en mannskapsbørs. Seilforeningen sitter i dag med en løsning som ikke fungerer godt nok. På den ene siden er det en enkel løsning, som ikke koster nevneverdig å vedlikeholde eller å drifte. På den andre siden fungerer den svært dårlig, og verken seilforeningen eller mannskapsbørsens brukere syns den tilfredsstiller deres behov. Det er også et poeng at KNS er Norges største seilforening, med flest medlemmer, flest båter og flest regattaer i egen regi, og bør derfor også være den første som setter sammen en velfungerende mannskapsbørs. Det viktigste for foreningens del, rent bortsett fra at løsningen vi leverer faktisk fungerer, er at medlemmene deres faktisk ønsker å benytte seg av nettsiden, noe de i liten grad gjør i dag. Vi mener at vår løsning et er stort steg i riktig retning, og vi tror at dette er en løsning som brukermassen kommer til å bli godt fornøyd med, særlig når vi sammenligner med den løsningen som blir erstattet. 6.1 Sammenligning En teknisk sammenligning mellom mannskapsbors.com og dagens mannskapsbørs på kns.no er ikke enkelt, all den tid de to ulike systemene er veldig ulike Dagens løsning Hovedfordelen med dagens løsning er at den er veldig kjapp. Man trenger ikke å registrere seg noen steder for å poste innlegg, og det er veldig uformelt og uforpliktende. Et standard board, som dagens løsning er, er også lett å komme i gang med for en førstegangsbruker, med veldig få valgmuligheter brukeren kan rote 33

34 seg bort i. Det er også lett å administrere, hvor den eneste oppgaven administrator har er å slette spam, eller endre/slette gamle innlegg. Det er også en rekke ulemper med dagens system. Det er for det første vanskelig å skille de ulike brukerne fra hverandre. Det er ingen registrering, så alle kan velge å representere seg selv ved eget navn, kallenavn, båtnavn, epost, telefonnummer eller hva man måtte ønske. Dette fører til at det ikke finnes en rød tråd med tanke på hvordan brukerne framstår, og det kan dermed oppleves forvirrende med tanke på hvem man egentlig skriver til. Det er heller ikke noe avgrensning i kategorier, og det er ofte brukere som legger innlegg om helt andre ting midt i en tråd hvor en person leter etter mannskap. Det er også utstrakt bruk av kidnapping av tråder, hvor et multiplum av brukere poster egne telefonnummer og informasjon i andres tråder. Dette er nok ikke ondskapsfullt ment, men det er ofte vanskelig for brukere å finne ut om de svarer andre brukere, lager en egen tråd eller hvem de egentlig svarer. Vi ser også at alt av epostadresser og telefonnummer ligger usensurert på nett, og kan lett bli sniffet opp av spambots. 34

35 En tråd på dagens mannskapsbørs Ny løsning. Den største ulempen er at siden vår representerer et hopp i tilkrevd kunnskapsnivå for å kunne bruke siden. Fra vår side er det lagt opp til at den siden skal være så enkel og intuitiv som over hodet mulig, men det er uansett et sprang fra dagens løsning. 35

36 Det vil også være en distinkt mangel på brukere i begynnelsen. Vi vet at det er et stort behov for løsningen vår, men det kan godt tenkes at terskelen for å registrere seg heves, når brukere ser at det er få medlemmer fra før av. Dette er et problem vi ser kan slå ut negativt for oss, så det blir møtt ved å sende ut informasjonsepost gjennom seilforeningens medlemsregister om informasjon om hva som har blitt gjort. Dagens brukere av mannskapsbørsen blir også kontaktet og gjort oppmerksom på den nye siden. Dette gjør vi fordi at de brukerne som allerede benytter dagens løsning, vil være mest positiv til å prøve ut ny løsning. 6.2 Tilbakemelding Brukeres tilbakemelding. Brukeres tilbakemeldinger har variert gjennom hele prosjektet. Vi har jobbet aktivt med evolusjonær prototyping, og har alltid endret funksjonalitet og brukergrensesnitt med utgangspunkt i de tilbakemeldinger vi har fått fra testpaneler. Etter at produktet ble ferdigstilt, har vi ikke fått testet det opp mot nye brukere. 1 juni vil mannskapsbors.com gå live, og etter dette vil det bli lettere å få tilbakemelding fra et stort antall unike førstegangsbrukere. Vi kommer til å fungere som support ut året, og vil også være forpliktet til å utføre eventuelle endringer hvis tilbakemeldingen viser at vi har glemt enkelte punkter som senere viser seg å inneha stor nytteverdi, eller hvis implementert funksjonalitet viser seg å være overflødig eller feilkonstruert Oppdragsgivers tilbakemelding. Gruppen har, som tidligere nevnt, fått veldig frie tøyler fra oppdragsgiver. Etter å ha laget et forslag til funksjonalitet, hadde vi et møte med Per Bøymo i KNS. I møtet kom han med forslag og innvendinger, og vi ble enige om hvordan mannskapsbørsen skulle være. Det ble også enighet om at vi skulle ha en betaversjon klar til 1. mai, som vi kunne presentere for oppdragsgiver, slik at de kunne komme med eventuelle innvendinger. Møtet ble avholdt den 3. mai. KNS stilte med 2 representanter som ble presentert for løsningen så langt samt våre tanker om videre utvikling. Vi fikk mange ærlige 36

37 tilbakemeldinger, og følte at det var et nyttig møte. Følgende er tilbakemeldinger fra KNS. Opprette FAQ og tutorial-side Det må sendes meldinger/varsler til brukere med informasjon om påmeldinger og forespørsler. Rydde i og skjule overflødige menyer. Endre til mer logiske navn på lenker, menyer og headere. Mulighet til å søke i brukere for å gjøre disse til administrator. Sørge for at brukere som er påmeldt en båt for beskjed dersom båten blir slettet. Fjerne/skjule regattaer som er avsluttet. Tilbakemeldingene fra KNS ble skrevet ned under møtet og arbeidet med disse ble startet allerede samme dag. Noen av tilbakemeldingene gikk på ting vi allerede hadde planlagt, men ikke rukket å gjennomføre til møtet, mens andre tilbakemeldinger gikk på ting vi ikke hadde tenkt på i det hele tatt. Møtet var således veldig nyttig for både oss og for oppdragsgiver. Siden prosjektet ikke var et oppdrag skissert av KNS, og det var vi selv som kom til KNS med idéen, kunne tilbakemeldingene deres også betraktes som tilbakemeldinger fra brukergruppen så vel som fra oppdragsgiver. KNS har hele veien gitt råd og veiledning i forhold til våre forslag, og har latt oss utforme siden ut fra vår kravspesifikasjon, med de endringene de har ønsket. 37

38 7. Konklusjon Dette har vært en unik erfaring for oss, og det har vært første gangen for mye av det vi har gjort. Selve gruppedynamikken og interne prosesser var allerede innarbeidet før selve prosjektarbeidet ble påbegynt, men vi fikk likevel anledning til å tilpasse enkelte rutiner for dette prosjektet, siden størrelsen og omfanget var noe mer omfattende en hva vi var vant med fra før av. Selve ferdigstillingen av rapporten har, som vanlig, blitt preget av en distinkt mangel på tid. Dette er på mange måter et signaturtrekk for gruppen, og vi hevder selv at dette kun et er uttrykk for at vi jobber best under press, herunder tidspress. Det ferdige prosjektet har vi etter hvert blitt godt fornøyd med. Vi synes selv at vi har gjennomført oppdraget godt i henhold til kravspesifikasjonen vi ble enige om i begynnelsen av prosjektet, kun med et par mindre endringer underveis som prosjektet skred fram. Vi ser fram til at mannskapsbørsen vår blir kjent i seilmiljøet, og håper at den kan føre til at flere blir med på regattaer hvor de tidligere kanskje ikke hadde blitt med. Resultatet fra brukertest og møte med KNS taler også for at oppdraget har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Kravspesifikasjonen har blitt til gjennom et samarbeid mellom gruppen og seilforeningens representant, som også var tilstede da løsningen ble presentert. Utover små justeringer i ettertid av siste møte med KNS, samt noe fjerning av unødvendig/overflødige menyer og funksjoner, har mannskapsbørsen blitt levert slik både gruppen og seilforeningen ønsket. Siden gruppen har jobbet sammen på lignende, dog mindre prosjekter tidligere, var vi godt kjent med hverandre og felles arbeidsmetodikk. Vi har stort sett vært enige om alle viktige beslutninger, og alle føler at de har blitt hørt. Men det finnes alltid rom for forbedring. Og gruppen som til tross for at vi har godt kjent med frister og krav, har sluttfasen av prosjektet vært preget av noe mangel på tid. Dette er gode erfaringer vi må fortsette å arbeide med, og ta med oss videre. 38

39 7.1 Arbeidsverktøy IRC For kommunikasjon internt i gruppen hvor ett gruppemedlem ikke var til stede, har vi i all hovedsak benyttet oss av protokollen IRC. Dette er et verktøy vi har benyttet oss av i gjennom samtlige prosjekter vi har vært involvert i, og har for oss blitt et naturlig tillegg til arbeidsprosessene Prosjektdagbok Helt i begynnelsen av prosjektet etablerte vi en egen prosjektwiki med MediaWiki, og intensjonen var å holde denne oppdatert med endringer og nyvinninger, og benytte den som prosjektdagbok med oversikt over generell prosjektprogresjon. Wikien kommer med veldig omfattende installasjons- og oppsettsdokumentasjon, og var veldig enkel å sette opp, selv med sine mange konfigurasjonsmuligheter. Selv om en wiki åpenbart kan være et godt hjelpemiddel, har det vært veldig lite brukt i løpet av dette prosjektet. Hovedsaklig er dette fordi vi mener vi får lite ut av arbeidet med en wiki sammenlignet med arbeidsmengde som må legges inn i den for at resultatet skal kunne være brukbart til noe konstruktivt docs.google.com Prosjektet har blitt skrevet i et fellesdokument, delt på Google Docs. Alle gruppemedlemmer har tilgang til felles dokumenter, og editerer de samme dokumentene samtidig. Det eneste vi har å utsette på google docs er mangelen på syntax-highlighting for kode, noe som hadde ført til at vi kunne ha brukt det til nesten absolutt alt. 39

40 7.2 Videre arbeid Prosjektet blir overlevert 1. juni, og det vil holdes et møte med KNS mandag 6. juni, hvor vi vil gi opplæring i bruk av administrasjonsverktøy, generell forklaring av kodeoppbygning, gjennomgang av brukermanual og overrekkelse av domenet. Vi har også en skriftlig avtale om å stille opp som support ut året, noe som hovedsaklig innebærer å utføre eventuelle endringer i struktur eller funksjonalitet. Vi kommer ikke til å opptre som moderatorer på siden, og all administrering vil utføres av personell hos KNS. 40

41 8. Teknisk spesifikasjon Mannskapsbors.com kan enkelt sett forklares som et todelt system. I bunnen ligger databasen, hvor all informasjon lagres og systematiseres. Over denne ligger grensesnittet, som sørger for enkel tilgang til innholdet i databasen. Begge delene ligger på et webhotell hostet av one.com, og er tilgjengelig på nett med hvilken som helst nettleser. For å forklare systemets oppbygning og funksjonalitet, har vi satt opp en trepunkts dokumentasjonsmodell for systemet i helhet. Dette har vi gjort med tanke på at leseren lettest mulig skal kunne oppnå en tilstrekkelig grad av systemforståelse til å kunne forstå og administrere systemet, foreta endringer i koden for å endre grensesnitt eller legge til/slette funksjonalitet. Dokumentasjonsstandard 1. Database og tabelloversikt Hvordan databasen er bygd opp. 2. Grensesnitt og kodeforklaring Generell oversikt over koden. 3.UML-diagram og use cases. Use cases for alle essensielle funksjoner 8.1. Database og tabelloversikt Masse bilder av grensesnittet, og forklaringer til disse, eller bare tekst? Kanskje vi skal ha screenshots av hva som skjer under use-cases? LAMP LAMP er et akronym og står i vårt tilfelle for operativsystemet Linux, webserveren Apache, databaseadministrasjonssystemet MySQL og scriptspråket PHP. Andre skriptspråk som Perl eller Python kan også inngå i LAMP. Denne samlingen av open source programvare benyttes ofte sammen for å drive websider og servere. 41

42 Disse programmene er svært populære siden de er gratis og kan brukes av alle Linux distribusjoner. Dette var utgangspunktet vårt da vi begynte å se oss om etter et sted å hoste Mannskapsbørsen. Valget falt på one.com, hovedsaklig på grunn av prisen. De var billigere enn konkurrentene. Den eneste ulempen er at MySQL-databasen deres ikke støtter databasemotoren InnoDB, som er nødvendig for å kunne bruke fremmednøkler i tabellene. Dette ble løst ved å passe på at koden vår tar hensyn til at mange av primærnøklene også finnes som fremmednøkler i andre tabeller. Eksempel: Hvis en båt slettes, sjekkes det først om det er noen påmeldte brukere, og til hvilke regattaer den er påmeldt. Deretter slettes det i rekkefølgen: påmeldte brukere, påmeldte regattaer og til slutt båt. Påmeldte brukere lagres i et array som brukes til å sende dem en melding om at båten ikke lenger finnes i databasen. Webserveren hos one.com kjører Apache på en Linux server MySQL one.com tilbyr også en MySQL-database som vi har valgt å bruke. For å administrere databasen benyttes open source verktøyet phpmyadmin, et webbasert administrasjonsverktøy for MySQL-databaser laget i PHP. Ved å logge inn på dbadmin.one.com kan man enkelt endre databasen uten å måtte installere egne programmer først. Dette gjør det enkelt for KNS ansatte å endre ting i databasen om det skulle være behov for det. Databasen er MySQL versjon a PHP Mannskapsbørsen er for det meste kodet i PHP og HTML. Ved hjelp av PHP-kode hentes informasjon fra databasen som vises på siden i HTML. one.com bruker PHP versjon

43 8.2 Database Databaseoversikt Databasestruktur Databasen består av 13 tabeller laget i databasehåndteringssystemet MySQL. I bildet over vises en oversikt over tabellene med navn på alle feltene. Alle tabellene har en unik id som primærnøkkel. I mange tabeller har vi også valgt å gjøre noen felter unike, som for eksempel i bruker-tabellen der samme epostadresse ikke kan brukes av flere brukere Fremmednøkler I mange av tabellene er feltene primærnøkler fra andre tabeller. Siden one.com ikke støtter fremmednøkler har vi ikke kunnet lagre det i databasen. Vi har derimot valgt å navngi alle fremmednøkler med navn fra tabellen de er hentet fra. I tabellen baat er feltet bruker_id henter fra tabellen bruker. 43

44 Med støtte for fremmednøkler blir du hindret fra å slette felter som også brukes i andre tabeller. I vårt tilfelle ville det hindret oss fra å slette brukere som har registrert en båt. Båten må slettes før brukeren. Siden databasen ikke tar hensyn til dette måtte vi tenkte på dette da vi skrev koden Tabeller De fleste tabellene våre er bygd opp på samme måte, med en id som er primærnøkkel, noen fremmednøkler(i de fleste tilfeller bruker_id, baat_id og regatta_id) og til slutt noen felter som er unike for den enkelte tabell. Vi har valgt ut noen tabeller som trenger nærmere forklaring for å kunne forstås. Tabellen mannskap inneholder mannskap og hvilke regattaer de vil delta i, mens regattaregistrering har oversikt over hvilke båter som deltar i hvilke regattaer og hvor mange ledige plasser det er ombord. Disse tabellene brukes i regatta.php for å gi en oversikt over tilgjengelige båter og mannskap. Når bruker finner en båt/mannskap han vil invitere velger han send forespørsel og det blir lagt til en ny linje i tabellen bruker_soker_baat. Tabellen inneholder søknader fra mannskap om å delta på en båt i en bestemt regatta. Når en bruker søker om å delta på en båt settes feltet ok_mannskap = 1, og når båteier godtar forespørselen settes ok_eier = 1. Da er mannskapet påmeldt til den båten og vises i båtoversikten til båteier. Hvis båteier svarer nei på forespørselen settes ok_eier = 2 og søknaden regnes som avslått. Vi hadde også en tabell for båter som søkte mannskap, men fant ut at vi kunne slå sammen tabellen med bruker_soker_baat. Når en båteier sender en forespørsel til mannskap settes ok_eier = 1 og siden ok_mannskap = 0 vet vi at det er båteier som har sendt forespørselen. Resten er likt som i eksemplet over. 44

45 Tabellene turseilas og turseilas_paameldinger fungerer på samme måte som henholdsvis mannskap og bruker_soker_baat. turseilas er for de som vil seile utenom regattaer. 8.3 Grensesnitt og kodeforklaring. Systemet består av en MySQL-server, hvor informasjon skrives og hentes med PHP5, og serveren er versjon a-24+lenny5-log. JavaScript Kodestandard Mannskapsbors.com har kode skrevet i MySQL5, PHP5, HTML og JavaScript, og all kode følger W3Cs standarder. Kommentarer til koden i PHP er skrevet inn ved bruk av dobbel slash (//) for enkeltlinjer, eller slash stjerne (/* utkommentert */) for flere linjer Sikkerhet Det viktigste sikkerhetstiltaket er gjennomgående beskyttelse mot SQL-injection. Det har vi gjort ved å implementere beskyttelse i kildekoden hver eneste gang vi skriver informasjon til databasen ved bruk at et input-felt. // Beskyttelse mot MySQL injection $brukernavn = stripslashes($brukernavn); $passord = stripslashes($passord); $brukernavn = mysql_real_escape_string($brukernavn); $passord = mysql_real_escape_string($passord); Vi har også gjennomgående bruk av sessions for å unngå at sider kan bli vist av brukere som ikke har registrert seg, og har laget en logginsjekk for å sende de som ikke har logget seg inn med registrert bruker til forsiden, hvor de kan enten logge inn eller registrere seg som bruker. 45

46 <?php include "top.php"; include "include/connect.php"; if (!$_SESSION["loggetInn"]) { include "logginnsjekk.php"; } else (...) Backup er et sikkerhetsmoment vi slipper å ta oss av, siden one.com tar backup av sine servere hver dag, og vi er dermed sikret fra leverandøren sin side. Hvis vi klarer å gjøre uopprettelig skade på koden, eller inntrenger klarer å utnytte et smutthull og dermed kompromittere koden, vil vi dermed kunne få opprettet alt arbeidet til et tidspunkt før skaden inntraff. Vi vil også få en detaljert oversikt over hva som gikk galt, slik at det kan unngås neste gang. Virus og spam blir også tatt ansvar for av one.com, og det er et ferdiginstallert filter for bruk av webmail Pålitelighet, robusthet og ytelse Pålitelighet er et moment som er svært viktig for både oss og oppdragsgiver. Besøkende skal oppleve siden som robust og med rask responstid, og dette er hovedsakelig et moment som må tas hånd om i databasen. Vi har derfor tatt høyde for at den må kunne skalere med et voksende antall brukere. Under stresstestingen av databasen ble det antatt et svært høyt antall samtidige brukere, og vi så at mannskapsbørsen fungerte som forventet selv med høy belastning. Vi har også hatt testpaneler som har prøvd ut de ulike aspektene ved implementert funksjonalitet, og rensket bort de feilmeldinger og bugs som var i koden. Hvis lansert produkt blir preget av stadige feilmeldinger og dårlig affordance, er dette elementer som vil føre til at brukeren sitter igjen med en følelse av utilstrekkelighet fra vår side, som utviklere av systemet. 46

47 8.3.4 Include Include-mappen er en mappe som inneholder php-filer som blir inkludert og brukt i flere av sidene på mannskapsbørsen. Eksempler på dette er connect.php og disconnect.php som blir inkludert i alle filer som skal snakke med databasen. Disse filene tar seg av opp- og nedkobling til databasen. Include brukes for å unngå å måtte skrive den samme kodesnutten gang på gang i mange forskjellige filer og det gjør kodingen mer effektiv og oversiktlig. En annen stor fordel med include er at man for eksempel kan legge menyer og funksjoner inn i egne filer og inkludere disse der man ønsker. På den måten slipper man å gjøre om alle undersidene som tilhører nettstedet om man skal gjøre endringer i disse. Connect-utf8.php gjør det samme som connect.php (kobler seg til databasen), men denne definerer at kommunikasjonen skal foregå med utf8-tegnsett, dette fordi javascript-biblioteket jquery brukt i noen filer krever at dette blir satt. Function-filene inneholder kodesnutter til funksjoner som blir brukt i flere av sidene på mannskapsbørsen. Når disse blir inkludert i de filene hvor funksjonen blir brukt, kan man gjøre et kall på funksjonen fremfor å skrive hele koden på nytt. Funksjonene våre har relativt selvforklarende navn. function.ifie.php setter et eget stilark til gamle versjoner av Internet Explorer, som ikke støtter nye funksjoner i CSS. Function.lastopp.php er en funksjon som tar seg av opplasting av bilde. Function.meldinger.php tar seg av meldingssystemet på mannskapsbørsen. Functions.navn.php inneholder flere funksjoner for å hente båtnavn, brukernavn eller regattanavn fra databasen når vi kun er kjent med en unik identifikator for disse. Inc.glemtPassord.php og Inc.resetGlemtPassord brukes når brukere skal få nullstilt/laget nytt passord. Logginnsjekk.php brukes i alle filene på mannskapsbørsen, dersom man ikke er logget inn på siden, blir denne inkludert. Den ber brukeren om å logge seg inn for å se den forespurte siden. Loggut.php sletter loggetinn-session, og fjerner brukeren fra påloggede brukere-tabellen (som administratorene har tilgang til). Når loggetinn-session slettes må man logge seg inn for å få tilgang til mannskapsbørsen. 47

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Windows Phone 7 TV-Guide. TV-Guide. Windows Phone 7. App

HOVEDPROSJEKT. Windows Phone 7 TV-Guide. TV-Guide. Windows Phone 7. App PROSJEKT NR. 2012-39 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Lukket Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju.

HOVEDPROSJEKT. 29.mai 2009. Matsans matsiden for matintoleranse 167/5. Yin Deng (s111314) Ulf Uttersrud. Ellen-Cecilie Evju. Studieprogram: Dataingeniør Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2009-27 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer