RØNTGEN- KONTRASTMIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØNTGEN- KONTRASTMIDLER"

Transkript

1 RØNTGEN- KONTRASTMIDLER Jarl Å. Jakobsen, dr.med., MHA, Klinikksjef i og professor, Bilde- Jarl Å. og Jakobsen, intervensjonsklinikken dr.med., MHA, Professor og klinikksjef, Bilde- og intervensjonsklinikken, Rikshospitalet Modalitetskurset, O Rikshospitalet 27/8-09 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Akutte bivirkninger Senbivirkninger Renale bivirkninger og dialyse Ekstravasering Metformin og lactoacidose Graviditet og amming Effekt på thyroideafunksjonen Gadolinium som røntgenkontrastmiddel Pheochromocytom Interaksjoner HISTORIKK Würzburg 8. november : Jod oppdaget som røntgenabsorberende stoff, senere andre tungmetaller som kvikksølv, bly, sølv 1927: Syntese av Selectan Neutral med Schering AG. Første cerebrale angio 1929: Moniz: Thorotrast, brukt til angiografi HISTORIKK eksempler Postmortem injeksjon av kvikksølv januar : Dos Santos: Første translumbale aortografi, med natriumjodid : 3-iodinert benzoat: Urografin, Isopaque 1968: Almén: non-ionisk metrizamide sammen med Nyegaard & Co 1970-: Iopamidol, iohexol, ioxaglate, iopromide, etc 1980: Iotrol, iodixanol, iotrolan CT tatt på RH på 1990-tallet, ca. 40 år etter injeksjon av Thorotrast Pantopaque, RH, tatt 24/2 og 2/ HISTORIKK eksempler fra galleveier HISTORIKK eksempler fra urinveier 1

2 ERFARINGER VED RIKSHOSPITALET 1969 Amipaque 1985 Elektrolytter i Isopaque Omnipaque fase I, II, og III Spesialstudier 2002 MR 1990 USCA fase II USCA fase II Visipaque fase I, II og III Imagopaque, fase I, II og III Standard studier Spesialstudier: pediatri, nyre, hjerte PREKLINIKK KLINIKK REG. Kjemi Fase I Toksikologi Fase II Farmasi Fase III TID PENGER MARKED Fase IV Bivirkningsregistrering VITEN Dokumentasjon Annet DET IDEELLE RØNTGENKONTRASTMIDDEL Meget god sikkerhets-/bivirkningsprofil Ingen akutt toksisitet, allergilignende reaksjoner, kvalme, nevrologiske reaksjoner Fysiologisk inert Ingen endringer i hemodynamisk balanse, i hjertefrekvens eller blodtrykk, ingen effekt på rheology, koagulasjon og hemostase, ingen effekt på endothel Intet ubehag mens det injiseres Ingen bevegelse under bildeopptak eller under intervensjon Ingen vevsskade ved ekstravasering Ingen nefrotoksisitet Gir høykvalitetsbilder En forutsigbar bolus, god vaskulær kontrastforsterkning, (inkludert viscerale venefaser), god kontrastforskjell mellom normal og sykt vev (spesielt i lever). Jakobsen JÅ. Physiologic effects of contrast media for use in multidetector row computed tomography. EJR 2007; 62:S14-S25 TOKSISITET Akutt toksisitet Subakutt toksisitet Reproduksjonsstudier PREKLINISK FARMAKOLOGI Farmakokinetikk ki ikk Farmakodynamikk FARMASI Resept Pakning Holdbarhet LD 50 g I/kg 30 5 non-ioniske dimere non-ioniske monomere ioniske dimere ioniske monomere Contrast medium Trometamol Sodium calciumedetate Hydrochloric acid Water for inj to 100 ml q.s. FYSIKALSK-KJEMISKE EGENSKAPER Jodinnhold I mg I/ml ( ) 40-50% av molekylet er jod I kroppen: 50 mg totalt, thyroidea 1/3, blod µg/ml Osmolalitet og viskositet som funksjon av jodkonsentrasjonen Høy vannløselighet ca. 2/3 av volumet er tørrsubstans Viskositet (mpa s) Øker med jodkonsentrasjonen og molekylvekt Faller med økende temperatur Osmolalitet Øker med ionisitet og konsentrasjon Speck U, et al. In: Recent developments in nonionic contrast media, Eds Taenzer V and Zeitler E. Georg Thieme side 12 2

3 KLASSIFIKASJON OSMOLALITET AV NOEN RKM Osmolalitet (mosm/kg H 2 O) høyosmolære (1600 mosm/kg H 2 O) lavosmolære (650 mosm/kg H 2 O) isotone (290 mosm/kg H 2 O) Ionisitet it t R ioniske ikke-ioniske I I Monomere R R Dimere I R I COO Na + I I R VANNLØSELIGE JODHOLDIGE KONTRASTMIDLER I NORGE 1 Salgsnavn Generisk Firma Klasse Myelografi? navn Gastrografin* Diatrizoinsyre Bayer Schering Ionisk monomer Hexabrix Joxaglinsyre Guerbet Ionisk dimer Iomeron Iomeprol Bracco Nonionisk i monomer + Omnipaque Joheksol GE Nonionisk monomer + Optiray Ioversol Tyco healthcare Nonionisk monomer Ultravist Jopromid Bayer Schering Nonionisk monomer Visipaque Iodixanol GE Nonionisk dimer + Xenetics Iobitridol Guerbet Nonionisk monomer 1 Felleskatalogen på nett, sett 2. mai 2009 Fysikalsk-kjemiske egenskaper CM Jod [C] mg I/mL Viskositet mpas 37 o Osmolalitet mosm/kg H 2 0 Na + mmol/l *Ca ++ mmol/l Iodixanol (iso) Iotrolan (iso) 6 0 Iobitridol (lav) 0 0 Iomeprol (lav) 0 0 Iomeprol (lav) 0 0 Iopromide (lav) 0 0 Ioversol (lav) 0 0 Ioxaglate (lav) *Free ion concentration, Ca++ bound to EDTA not included Modified after Dunkel et al. Acta Radiol. 1995; Jakobsen et al. EJR 2007 BIOLOGISKE EGENSKAPER KONTRASTINJEKSJON Vannløselig, bindes lite til protein Ekstracellulært Lekker ut fra karene til interstitiet mellom cellene. Tar en viss tid (distribusjonsfase 15 min) jo mer lekke karene er, jo mer kommer ut Tas ikke opp i celler (med få unntak) Passerer ikke normal blod-hjerne-barriere Filtreres fritt i glomerulus og reabsorberes ikke Kan brukes som markør for GFR Ved nyresvikt er det noe ekstrarenal utskillelse Fortynn 3

4 Praktisk farmakokinetikk 1 Praktisk farmakokinetikk 2 VANLIG VEV Vaskulær fase Senfase kar PLASMA Interstitium vev utenfor kar Renal utskillelse: filtrasjon konsentrasjon side 19 HJERNEVEV MED BLOD-HJERNE- BARRIERE Vaskulær fase i hjernen hjernevev utenfor kar Senfase i hjernen kar i hjernen? Praktisk farmakokinetikk 2 Human farmakokinetikk (i.v.) - blod VANLIG VEV Vaskulær fase vev utenfor kar Senfase kar 18 mg/ml g I/kg 0.6 g I/kg 0.3 g I/kg Distribusjonsfasens halveringstid: t ½α : 1/4 time Eliminasjonsfasens halveringstid: t ½ß : 2 timer Distribusjonsvolum extracellulært: 1/4 l pr kg Ingen metabolisme Ingen dose-avhengig kinetikk Serumkonsentrasjonen (= CT-mål) er avhengig av kons. til injisert KM Timer Human farmakokinetikk - urin Utskilt fraksjon av CM-dose i urin Urin volum 100 % av 350 ml/t 80 dosen g I/kg 0.6 g I/kg g I/kg Saltvann Baseline 0-1 time Timer etter injeksjon Timer etter injeksjon Røntgenbilder av fysiologien konsentrasjon papillary blush Serum kons. (i.v.) % of dose utskilt Timer Faser i CT-skanning (i.v. kontrastbolus) kortikale kortikomedullære ekskresjonsfase 4

5 Plasma clearance med normal og dårlig nyrefunksjon logc (kons.) Nyresvikt PRAKTISK FARMAKOKINETIKK PÅ CT Endringer i HU hos friske menn etter inj. av 0,6 gi/kg (ca ml kontrast) Normal GFR Et vannfantom hadde en standardavvik på ± 3 HU HU Liver Gallbl Muscle Aorta Timer etter inj. Tid etter i.v. injeksjon (timer) EKSTRARENAL KONTRASTUTSKILLELSE GFR ca 20 ml/min Før 1 dag 2 dager ABSORPSJON AV RØNTGENSTRÅLER 3 dager 5 dager 7 dager Speck U, et al. In: Contrast media, Ed: Speck U. Springer Kontrastopptak i vev (HU) KONTRASTINJEKSJON HU 150 Aorta Etter i.v. inj. av 13,5 g I med hastighet 5 ml/s 1 mg I/ml (voxel) = 25 HU I sprøyta: 300 mg I/ml = 7500 HU 100 Vena cava Milt Pancreas Lever Time (s) 120 Portvene Hvor ble det av kontrasten? I aorta: HU etter IV kontrast= maks 20 mg I/ml i fullblod 40 mg I/ml konsentreres i urin 50 til 100 ganger Krause W Invest Radiol 1996:31;

6 NaCL Kontrastmidler KONTRASTINJEKSJON BOLUSGEOMETRI (aorta) 1 mg I/ml (voxel) = 25 HU I sprøyta: 320 mg I/ml = 8000 HU I aorta: HU etter IV Hvor ble det av kontrast kontrasten? = maks 20 mg I/ml i fullblod, ca 40 Buffring i vener mg I/ml i plasma - arm, jugularis, azygos, VCI Inflowfra - v. Jugularis - v. Brach.ceph.sin. - VCI (2/3 av volumet til h.a.) Annet? HU Inj Pasientfaktorer: -Anatomi - Hjertefrekvens - Slagvolum tid HU Inj 1 mg I /ml = 25 HU tid EKSEMPLER PÅ GOD KONTRASTBRUK Generell tilnærming før en kontrastundersøkelse Forsikre om at kontrast er nødvendig i forhold til pasient og indikasjon Minimere sannsynligheten for kontrastreaksjon Kontraindikasjoner? Økt risiko for bivirkninger? Være fullt forberedt på å håndtere en kontrastreaksjon BIVIRKNINGER KLASSIFIKASJON BIVIRKNINGER - FOREKOMST Type 1. Allergilignende, ikke doseavhengige 2. Organspesifikke, doseavhengige Etter tid: Akutte bivirkninger: < 1 time etter injeksjonen Senbivirkninger: Fra 1 time til 1 uke etter injeksjonen Veldig sene bivirkninger: mer enn 1 uke etter injeksjon Etter alvorlighetsgrad Lette Moderate Alvorlige Alle grader av bivirkninger Alvorlige bivirkninger I hele pasientpopulasjonen Forekomst av bivirkninger (%) Hos pasienter med tidligere kontrastreaksjon Hos pasienter med allergi 3,13 12,24 6,85 0,04 0,18 0,10 6

7 BIVIRKNINGER GENERELT Risikofaktorer for kontrastreaksjoner Forekomst Fase I-III: 2-10 ganger vanlig enn på markedet Forekomst hyppige (>1/100) til sjeldne <1/1000. Vanligst i alderen år I.v. injeksjonshastighet uten betydning for de allergilignende Dødelighet Ioniske: mellom 1: og 1: ; Nonioniske: veldig lav, ikke gode tall Kjønn og rase Vanligere hos kvinner, og i UK vanligere blant indiske og middelhavsfolk enn blant innfødte briter. Hva er normalt om man ikke gir kontrast? Bettmann MA et al. Adverse events with radiographic contrast agents: Results of the SCVIR contrast agent registry. Radiology 1997;203: RISIKOFAKTORER FOR AKUTTE BIVIRKNINGER Tidligere kontrastreaksjoner: Øker risikoen for ny reaksjon Pasienter med astma: 5,8 ganger større risiko enn de uten Høyfeber, eksem og lignende: liten sammenheng, men dårlige tall Allergi: Pasienter med matallergi, legemiddelallergi etc. har svakt høyere risiko Sjømatallergi: ikke annerledes enn for annen allergi Jodallergi i hud: kontaktdermatitt, ingen sammenheng med kontrastreaksjon Svært syk pasient, spesielt hjertesyk DØDELIGE BIVIRKNINGER Hva dør man av? 58 %> nyresvikt 19 % anafylaksi 10 % hjertestans 8 % respirasjonssvikt 4 % slag eller cerbral ischemi Median alder 73 år, 60% kvinner, 94% hvite inkl spanskættede Wysowski DK, Nourjah P. Deaths attributed to X/ray contrast media in U.S. Death Certificates. AJR 2006;196: Bivirkninger og legemidler Beta-blokkere og calciumantagonister: Gir ikke økt risiko Betablokkere kan maskere anafylaksi slik at den feiltolkes som vasovagal reaksjon. Kan og svekke respons på behandling for eventuell reaksjon Interleucin-2-blokkere (Simulect Novartis ) Hindrer T-celleproliferasjon. Indikasjon: profylakse av akutt organrejeksjon etter de novo allogen nyretransplantasjon. Har mange bivirkninger. Pasienter behandlet mindre enn 2 uker før kontrast har økt risiko for senreaksjoner (influensalignende reaksjoner eller hudreaksjoner) men kan også komme innen første time AKUTTE ALLERGILIKNENDE BIVIRKNINGER (< 1 time etter injeksjon) Begynner som regel < 15 min etter injeksjon Gradering Milde: kvalme, urticaria og kløe, varme, lette brekninger Moderate: Quincke-ødem, dyspnoe, bronchospasme, kraftige brekninger Alvorlige: blodtrykksfall, respirasjonsstans, hjertestans, kramper, + kombinasjoner) Forbehandling neppe effektiv Injeksjonshastighet betyr intet for allergiliknende bivirkninger Behandling etter alvorlighetsgrad Testdose gir ingen informasjon 7

8 AKUTTE BIVIRKNINGER: Forebygging og behandling OBS risiko i sykehistorien Tidligere moderat eller alvorlig reaksjon på jodholdig røntgenkontrast Asthma Terapiavhengig allergi e) Alvorlig kardiovaskulær sykdom (2 ggr) Bruk av beta-blokker og ACE-hemmer (2 ggr) Tiltak for alle pasienter Bruk nonionisk kontrast Observeres i 30 min etter injeksjon Ha beredskap klar! Tiltak for høyrisikopasienter Vurder annen metode Bruk et annet kontrastmiddel enn det pasienten reagerte på sist Vurder forbehandling om du tror på det (methylprednisolon 30 mg p.o. 12 og 2 timer før inj.) Behandling av akutte bivirkninger 1 Kvalme og brekninger Lett, forbigående: Vanlig støttende behandling Kraftig vedvarende: vurder anti-kvalmemedikament Urticaria Lett, forbigående: Vanlig støtte, observasjon Lett og spredt, protrahert: vurder H1-antihistamin i.m. eller i.v. Alvorlig, hissig og utbredt: Vurder adrenalin i.m. Bronkospasme Oksygen på maske, 6 l/min Beta-2-agonist, 2-3 dype inhalasjoner Adrenalin (normalt blodtrykk: 0,1-0,3 mg i.m., obs reduser ved koronasykdom; blodtrykksfall: 0,5 mg i.m.) Fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 Fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 Behandling av akutte bivirkninger 2 Behandling av akutte bivirkninger 3 Larynxødem Oksygen på maske, g l/min Adrenalin i.m., 0,5 mg i.m. (voksne) Hypotensjon Isolert hypotensjon: heve beina, oksygen på maske, i.v. væske raskt inn (Ringer, fysiologisk saltvann og lignende). Ingen respons: adrenalin 0,5 mg i.m. Vagal reaksjon (hypotensjon og bradikardi): heve beina, oksygen på maske, atropin 0,6 1,0 mg i.v., repetert om nødvendig etter 3-5 minutter, til maksimum 3 mg totalt (voksne). Intravenøs væske rakst, fysiologisk saltvann eller Ringer Generell anafylaktoid reaksjon Kall resusiteringsgruppen (nummer??) Sug luftveier om nødvendig Heva beina om pasienten er hypotensiv Oksygen på maske, 6 l/min Adrenalin 0,5 mg i.m. Eventuelt gjenta. Intravenøs væske (fysiologisk saltvann, Ringer) Histamin-H1-blokker, for eksempel diphenhydramine 25 mg i.v. Fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 Fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 DOSEAVHENGIGE OG LOKALE BIVIRKNINGER OSMOLALITET OG VARME/SMERTE Umiddelbare bivirkninger: Varme (vanlig, lavest med isotone k.m. behagelig?), flushing, og smaksendringer. Varer noen minutter, klinisk ubetydelig Kvalme (vanlig) og brekninger Urtikaria og kløe ved injeksjonsstedet Smerte på injeksjonsstedet Ekstravasering Trombedannelse (endotelskade) Ubehag /smerte i karseng (i.a., osmolalitetsavhengig) Hagen B. In: Recent developments in nonionic contrast media, Eds Taenzer V and Zeitler E. Georg Thieme

9 ORGANSPESIFIKKE BIVIRKNINGER Angiografi Smerter og ubehag Myelografi: Hodepine (30%) Kvalme (10%) Svimmelhet Cardioangiografi: Varme og brystsmerter Mindre EKG-endringer Blodtrykksfall HSG Smerter nedre abdomen Cerebral angiografi: Varme og smerte Sensoriske forstyrrelser Renale bivirkninger: Proteinuri Tubulusaffeksjon Redusert nyrefunksjon ERCP Smerter Pankreatitt SENRAKSJONER ETTER RØNTGENKONTRAST 1 Definisjon: kommer etter 1 time, og innen 1 uke Økt risiko for senreaksjon ved: a) Allergi b) Dimert kontrastmiddel (Visipaque) c) Interleukin-2 behandling d) Sesongvariasjon, topp april-juni e) Overrepresentasjon av kvinner f) De mest alvorlige hudreaksjoner har opptrådt hos pasienter med SLE eller pasienter som bruker hydralazin. Bla.a. fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 SENRAKSJONER ETTER RØNTGENKONTRAST 2 Generelle senreaksjoner er vanlige, med diffuse symptomer fra GI og CNS, og vanligere enn akutte reaksjoner Diverse symptomer Kvalme, brekninger, hodepine, muskelsmerter, feber etc. Insidens opp mot 40% (enkeltfenomener), hyppigere enn akutte Kommer hyppigst fra CNS (hodepine, svimmelhet) og GI (kvalme, brekninger), sjeldnere fra hud Alle kontrastmidler gir senreaksjoner Behandling er symptomatisk SENRAKSJONER ETTER RØNTGENKONTRAST hud T-celle mediert allergi (Type 4) Risikofaktorer Tidligere kontrastreaksjon, IL-2-behandling. Genese usikker, ca. 5 % får utslett grunnet noceboeffekten. Ca 75 % av utslettene skyldes bakgrunnsstøy Klinikk: Som etter andre legemiddelutslett. Hyppigst rundt 72 timer etter injeksjonen. Milde til moderate. Krever vanligvis ingen behandling, evt. antihistamin/glucocorticoider. Behandling Symptomatisk. Informer risikopasienter, be dem om å kontakte egen lege om problemer Trenger ingen profylakse, eventuelt steroider om de har hatt det flere ganger Bla.a. fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 Bla.a. fra Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines, 2nd Revised Edition. Thomsen HS, Webb JAW, eds. Springer 2009 HYPPIGHET AV SENREAKSJONER VS AKUTTE REAKSJONER AKUTTE BIVIRKNINGER HVA ER NORMALT? Valentine A, Jakobsen JÅ, Klaveness AJ. Iopentol (Imagopaque 350) compared with diatrizoate (Urografin 370) in cerebral CT. A clinical trial assessing immediate and late (7 days) adverse events and diagnsotic informaiton (visualization quality and Hounsfield units measurements). Eur Radiol 7 (Suppl), S145 S148 (1997). Schild HH, Kuhl CK, Hübner-Steiner U, Böhm I, Speck U. DAdverse Events after Unenhanced and Monomeric and Dimeric Contrast-enhanced CT: A Prospective Randomized Controlled Trial. Radiology 2006; 240:

10 SEN- BIVIRK- NINGER HVA ER NORMALT? Schild HH, Kuhl CK, Hübner-Steiner U, Böhm I, Speck U. DAdverse Events after Unenhanced and Monomeric and Dimeric Contrast-enhanced CT: A Prospective Randomized Controlled Trial. Radiology 2006; 240: KONTRASTUTLØST NYRESKADE: KLINISK FORLØP Stigning i P-kreatinin ca 24 timer etter injeksjon Normaliseres vanligvis i løpet av 1 2 uker, men irreversibel skade kan skje Kan ha forløp som akutt nyresvikt, spesielt hos risikopasienter Pasientene kan bli så dårlig at de må dialysebehandles Kan øke risikoen for ikke-renale komplikasjoner, og forlenge hospitalsoppholdet pga økt morbiditet, og også øke risikoen for død av andre årsaker enn nyresvikten side 55 TILTAK MOT KONTRASTUTLØST NYRESKADE Identifisere høyrisikopasienten egfr < 60 ml min -1 1,73 m -2 og andre. Kreatinin innen 7 dgr før inj Finn ev. alternative metoder Hydrere risikopasienter! Fysiologisk saltvann, 1 ml per kg per time med i 6 timer før inj. Minimere KM-dose men gi nok Bruke et kontrastmiddel med lav nefrotoksisitet Etter undersøkelsen Hydrering av risikopasienter i 6 timer etter inj. METFORMIN OG RISIKOPASIENTER Metforminhydroklorid i Norge: Glucophag Lipha, Metformin Weifa, Orabet Gea. Bakgrunn Ikke vist at metformin akkumuleres i pasienter med normal S-Kr. Faren for pasienter som får metformin, er at RKM kan gi nedsatt nyrefunksjon, som igjen får konsekvenser for utskillelse av metabolitter! Akuttpasient egfr > 60 ml min -1 1,73m -2 : kan fortsett egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : risikovurdering, stopp metformin om kontrast må gis Følg så opp nyrefunksjonen før ny start av metformin Elektiv egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : stoppes 48 timer før, start ev på nytt 48 timer etter undersøkelsen om nyrefunksjonen er tilbake på vanlig nivå NB: prosedyrene er forenklet EKSTRAVASJON Hva er ekstravasjon perivaskulær injeksjon av kontrastmidler Når og hvor ofte skjer det? Dynamisk CT Flebografi Insidens 0,3-04% 04% Cochran ST, Bomyea K, Sayre JW. Trends in adverse events after iv administration of contrast media. AJR Am J Roentgenol 2001 Jun;176(6): til 0,6% (Jacobs 1998) til 3,6% (sjekket med CT (Birnbaum 99)) Forebyggelse Teste venflon Kontrollere injeksjonen palpatorisk Aldri ionisk kontrast Hva med ionisk, isoosmolar dimer? Injeksjonshastighet neppe avgjørende (Jacobs 98, Federle 98) Ekstravasjon (kont.) Funn og symptomer Smerter, hevelse, erythem, blemmer Når skaden har skjedd: heve armen (letter drenasjen fordi hydrostatisk trykk i vevet minker) kjøling (ispose) gir vasokonstriksjon som stopper hevelse, og er smertestillende Normalt forløp: Går over av seg selv innen 1-3 dager Symptomer avgjør videre behandling (vurderes av plastisk kirurg) ev. kirurgi ved uvanlig alvorlige tilfeller (drenasje, fasciotomi) gir godt resultat om utført innen de første 6 timer Hva er uavklart? enzyminjeksjon (hyaluronidase) kirurgi effekt av indikator / automatisk varsler 10

11 Effekt på tyreoideafunksjonen hos voksne GRAVIDITET OG AMMING Absolutt kontraindikasjon Joderte kontrastmidler skal ikke gis til pasienter med manifest hyperthyroidisme Utvikling av tyreotoksikose etter joderte kontrastmidler Ingen risiko: Pasienter med normal tyreoideafunksjon Har risiko: Pasienter med knutestruma og tyroidea-autonomi, spesielt hos eldre og de med endemisk jodmangel Anbefalinger - Profylakse er vanligvis ikke indisert - Risikopasientene bør følges av endokrinolog - I utvalgte pasienter bør man konsultere endokrinolog - Intravenøs cholangiografikontrast bør ikke gis til risikopasienter Isotopundersøkelser av tyreoidea Isotopundersøkelsen bør utsettes til to måneder etter undersøkelse med jodholdig røntgenkontrast Graviditet Dersom det er svært sterke medisinske indikasjoner, kan kontrast gis Om mor har fått kontrast i graviditeten, bør thyroideafunksjonen til den nyfødte sjekkes innen en uke Amming Ammingen kan fortsette som normalt selv om mor har fått røntgenkontrast RØNTGENKONTRAST VS MR-KONTRAST HVA ER SANN VITEN? Ingen cross-over Ingen likheter mellom rtg-kontrast og MR-kontrast, derfor heller ikke større sannsynlighet for bivirkninger når det ene gis om man har reagert på det andre MR-kontrast skal ikke brukes som rtg-kontrast Nefrotoksisiteten synes mindre fordi dosen medikament er mindre, og gitt intravenøs, men er sannsynligvis mer nyretoksisk enn RKM i doser som gir lik attenuasjon, og gitt arterielt Samme behandling av bivirkninger Fare for nefrogen systemisk fibrose hos pas m egfr < 60 ml min -1 1,73 m -2 Biondi-Zoccai G, Lotrionte M. A critical review of meta-analysis of adverse events after contrast agents. In: Thomsen HS, Webb JAW. Colntrast media. Safety Issues and ESUR Guidelines. 2nd revised Edition. Springer EN SLAGPASIENT ESUR Guidelines 11

12 12

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN 1 KONTASTMDLE FO ØNTGEN Jarl Å. Jakobsen, Oslo Universitetssykehus HF, ikshospitalet GENEELT OM ØNTGENKONTASTMDLE Vevskarakteristika. Kontrastmidler endrer vevskarakteristika, uansett modalitet. Ved røntgenundersøkelser

Detaljer

Retningslinje for intravaskulær bruk av gadolinium (MR) kontrast relatert til nyrefunksjon og NSF

Retningslinje for intravaskulær bruk av gadolinium (MR) kontrast relatert til nyrefunksjon og NSF Retningslinje Gyldig fra: 06.11.2015 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Vest RHF regionale dokumenter Dok. eier: Aslak Bjarne Aslaksen Dok. ansvarlig: Mowinckel-Nilsen, Mia Louise Hensikt Harmonisere

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5

Dag ml 0.9% NaCl Gjennomskylling iv i 500 ml 0.9% NaCl 30 min iv Sjekket kur: Side 2 av5 Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR18408 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt mål. Behandlingsplan:

Detaljer

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden

Cisplatin Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se infusjonssskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter i behandlingstiden CISPLATIN - ETOPOSID Dokumentansvarlig: Nina Helbekkmo Dokumentnummer: PR3418 Godkjent av: Ulf Aasebø Gyldig for: Lungemedisinsk avdeling UNN Indikasjon: Småcellet lungecarsinom, begrenset sykdom. Kurativt

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet,

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfat-natriumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

Allergivaksinasjon Praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner ved allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon Praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner ved allergivaksinasjon Praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner ved allergivaksinasjon Agnete Hvidsten Avd. sykepleier Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrk.med.avd Allergologi grunnkurs Mars 2017 Forberedelser, før

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ablavar 0,25 mmol/ml, injeksjonsvæske, oppløsning Gadofosveset Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

Virkestoff Styrkeangivelse Innhold pr. ml. 320 mg I/ml

Virkestoff Styrkeangivelse Innhold pr. ml. 320 mg I/ml 1. LEGEMIDLETS NAVN VISIPAQUE 270 mg I/ml, injeksjonsvæske, oppløsning VISIPAQUE 320 mg I/ml, injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff Styrkeangivelse Innhold pr.

Detaljer

Bruk av kontrastmidler ved CT

Bruk av kontrastmidler ved CT Bruk av kontrastmidler ved CT Trond Mogens Aaløkken Radiologisk avdeling Bilde- og intervensjonsklinikken Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet For lite IVK påvirker us.-kvaliteten For lite For sent

Detaljer

Omniscan gir bedre visualisering av unormale strukturer eller lesjoner og kan bidra til differensiering mellom friskt og patologisk vev.

Omniscan gir bedre visualisering av unormale strukturer eller lesjoner og kan bidra til differensiering mellom friskt og patologisk vev. 1 LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE Omniscan 0,5 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning Omniscan 0,5 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder:

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2017 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Xylocain liniment 3 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Sør-Trøndersk Demensforum 5. mai 2015 Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14 Håndtering av stumpe bukskader Disposisjon Epidemiologi Strategi og ini>al vurdering Diagnos>kk Behandling Skademekanismer - verden Andel stumpe skader: Europa / Canada: 89-99 % Sør- Afrika / Asia / USA:

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk.

1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk. 1. LEGEMIDLETS NAVN Magnevist 1,88 mg/ml (2 mmol Gd/l) injeksjonsvæske, oppløsning til intraartikulær bruk. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning til intraartikulær bruk inneholder

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Viktig informasjon til helsepersonell som behandler HBV-pasienter (voksne og barn) med tenofovir disoproksil TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Til helsepersonell som behandler voksne med HBV Renal håndtering

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Optimark 500 mikromol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte gadoversetamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet.

Detaljer

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel.

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. En kartlegging av rutiner ved CT og konvensjonelle røntgen- undersøkelser i elleve enheter i OUS. Anne Pandrup Andersen Masteroppgave ved Avdeling

Detaljer

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin.

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dolenio 1178 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Diabetes nefropati En mikroangiopatisk komplikasjon Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Kronisk nyresykdom definisjon Forekomst CKD > 10 % av befolkningen De fleste

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC)

PREPARATOMTALE (SPC) PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN OMNIPAQUE 140 mg I/ml injeksjonsvæske, oppløsning OMNIPAQUE 180 mg I/ml injeksjonsvæske, oppløsning OMNIPAQUE injeksjonsvæske, oppløsning OMNIPAQUE injeksjonsvæske,

Detaljer

Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid

Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid Veileder for medikamentell kreftbehandling: Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid Indikasjon Brukes ved cancer testis, i henhold til SWENOTECA (www.swenoteca.org) Kurmatrise Virkestoff Grunndose

Detaljer

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

PREPARATOMTALE. Anbefalt dose er 0,2 ml/kg kroppsvekt (0,1 mmol/kg kroppsvekt) til voksne.

PREPARATOMTALE. Anbefalt dose er 0,2 ml/kg kroppsvekt (0,1 mmol/kg kroppsvekt) til voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dotarem 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gadotersyre tilsvarende DOTA tilsvarende gadoliniumoksid 279,3 mg/ml (= 0,5

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe.

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Domosedan vet. 10 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid 10 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Bruk av. En veiledning for helsepersonell

Bruk av. En veiledning for helsepersonell Bruk av En veiledning for helsepersonell Når Kineret blir forskrevet for cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), vennligst kommuniser informasjonen som er fremlagt i dette heftet til pasienten/omsorgspersonen

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Elin Helset Overlege Dr med, Avd for Anestesiologi Generell Intensiv / Nevrointensiv Oslo Universitetssykehus Ullevål Agenda Avgrensning: organunderstøttendebehandling

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gadoteridol 279,3 mg (0,5 mmol)/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Ketil Lunde Overlege, PhD Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet Bakgrunn 53 millioner europeere med DIA i 2011

Detaljer

PREPARATOMTALE. Optiray 300 mg I/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, flerdosebeholder

PREPARATOMTALE. Optiray 300 mg I/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, flerdosebeholder PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Optiray 300 mg I/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, flerdosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 636 mg ioversol, tilsvarende

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen).

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 1. LEGEMIDLETS NAVN ditebooster, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pr.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat.

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Perigona 400 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus 2 Prehospitale tiltak Hva er hjerneslag? Hjerneslag (untatt subaracnoidalblødninger)

Detaljer

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON

ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON ØYEBLIKKELIG HJELP-TILSTANDER I PALLIASJON PRIORITERINGSKRITERIER Gjelder behandling av palliative pasienter i spesialisthelsetjenesten. Ut fra symptomets/tilstandens kompleksitet og alvorlighetsgras inndeles

Detaljer

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin?

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Kristin M. Aakre Seksjonsoverlege, medisinsk biokjemi, Haukeland universitetssykehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Nyrens oppgave

Detaljer

Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre.

Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre. Preventivt perspektiv for oppstart av kronisk hemodialyse ved bruk av High Cut-off teknologi for pasienter med myelomnyre. Marit Elisabeth Moe Fagutviklingssykepleier Dialyse dagpost Sykehuset Østfold,

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1 ml inneholder 0,00056 mmol (tilsvarer 0,013 mg) natrium (se pkt. 4.4).

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1 ml inneholder 0,00056 mmol (tilsvarer 0,013 mg) natrium (se pkt. 4.4). 1. LEGEMIDLETS NAVN Gadovist 1,0 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 604,72 mg

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming Tarje i Rygnestad NTNU & Giftinformasjonssentralen Psykofarmaka α: 26 juli 1954 Ω: 2 februar 2013 RIP Peter Gulstad Skanning Spec iallæge i Anæs tes i & Intens ivterapi Ov e rlæge Fellow EAPCCT Psykiatrisk

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hvert hetteglass inneholder kloksacillinnatrium tilsvarende kloksacillin 1 g henholdsvis 2 g.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hvert hetteglass inneholder kloksacillinnatrium tilsvarende kloksacillin 1 g henholdsvis 2 g. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cloxacillin Villerton 1 g, pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning Cloxacillin Villerton 2 g, pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Uønskede hendelser etter vaksinasjon

Uønskede hendelser etter vaksinasjon Uønskede hendelser etter vaksinasjon Synne Sandbu Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 2 Hva er en uønsket hendelse etter vaksinasjon? Klassifisering:

Detaljer

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin-Skopolamin injeksjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Morfinklorid 10 mg/ml, Skopolaminbromid 0,4 mg/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

PREPARATOMTALE. 4.1 Indikasjoner Forebygging av urinveistoksisitet i forbindelse med administrering av oxazafosforiner (cyklofosfamid, ifosfamid).

PREPARATOMTALE. 4.1 Indikasjoner Forebygging av urinveistoksisitet i forbindelse med administrering av oxazafosforiner (cyklofosfamid, ifosfamid). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Uromitexan 400 mg og 600 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesna 400 mg/tablett og 600 mg/tablett For hjelpestoffer, se punkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling.

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid Infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dekstran 70, 60 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, oppløsning 4. KLINISKE

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer