Nytt avdelingskodeverk OK/RESH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt avdelingskodeverk OK/RESH"

Transkript

1 Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Iver Nordhuus

2 OrganisasjonsKodeverk (OK) Register over organisatoriske Enheter innen SpesialistHelsetjenesten (RESH)

3 Innhold i foredrag Men først en Historien Mål for OK/RESH Prosjektet Modell for OK og RESH Videre utvikling liten demonstrasjon av hva dette er

4 Historie

5 Organisasjonsmodell ala 1990 Sykehus Avdeling Post

6 Fag Tekst 10 Generell kirurgisk avdeling 11 Avd./seksjonTekst3 for kjevekirurgi 12 Avd./seksjon for barnekirurgi Fag Tekst 13 Avd./seksjon 0 generelt for gastroenterologisk kirurgi 14 Avd./seksjon 1 7-døgns for ortopedisk sengepost kirurgi 0 Ikke medisinske avdelinger 15 Avd./seksjon for thoraxkirurgi 2 5-døgns sengepost 1 Kirurgiske 16 Avd./seksjon avdelinger/seksjoner for urologi og andre avd./seksjoner med operative inngrep 2 Kirurgiske 17 Avd./seksjon avdelinger/seksjoner 3 annen for karkirurgi type og andre sengepost avd./seksjoner med operative inngrep 3 Medisinske 18 Avd./seksjon avdelinger/seksjoner 4 dagpost for plastisk kirurgi 19 Evt lokal kode innen kirurgiske avdelinger 4 Medisinske avdelinger/seksjoner 5 poliklinikk 21 Øre-, nese-, hals-avdeling 5 Ikke-akutte 22 Øyeavdeling somatiske 6 avdelinger operasjonsenhet 6 Psykiatriske 23 Nevrokirurgisk avdelinger 7 intensiv/overvåking avdeling 7 Psykiatriske 24 Fellesavdeling avdelinger for føde og gynekologi 8 medisinsk serviceenhet og laboratorium 25 Avdeling for gynekologi 8 Medisinske serviceavdelinger 26 Fødeavdeling 9 administrasjonsenhet 9 Pasientrettede serviceavdelinger og blodbanker 27 Evt lokal kode innen andre avd m/operative inngrep 28 Evt lokal kode innen andre avd m/operative inngrep 29 Blandet medisinsk/kirurgisk avdeling Kodeverk Nivå

7 Avdelingskodeverk for helseinstitusjoner Rundskriv IK 44/89 fra Statens Helsetilsyn Avdelingskodeverk 4 siffer Siffer 1 og 2: spesialitetskoden 01-09: Ikke medisinske avdelinger 10-29: Kirurgiske avdelinger 30-49: Medisinske avdelinger 50-59: Ikke akutte somatiske avdelinger 60-79: Psykiatriske avdelinger 80-89: Medisinske serviceavdelinger 90-99: Ikke i bruk lokale koder Siffer 3: Virksomhetstype 0 7-døgns sengepost 4 dagpost 5 poliklinikk Siffer 4: 0 = bare en enhet av denne type 2-9 = antall

8 Resulterende koder nivå 1-2 nivå 3 = 74 muligheter (inndeling etter fag ) = 10 muligheter ( type tjenester) Resultat: Kodeverk for 740 forskjellige typer enheter Robust for endringer innenfor den tradisjonelle organisasjonsløsningen

9 Men noen av de 740 er ikke aktuelle... Kode atekst 020 Barnehage generelt 021 Barnehage 7-døgns sengepost 022 Barnehage 5-døgns sengepost 023 Barnehage annen type sengepost 024 Barnehage dagpost 025 Barnehage poliklinikk 026 Barnehage operasjonsenhet 027 Barnehage intensiv/overvåking 028 Barnehage medisinsk serviceenhet og laboratorium 029 Barnehage administrasjonsenhet

10 Klassifikasjon noen prinsipper Gjensidig utelukkende kategorier på samme nivå Sanne hierarkier (ekte delmengder) Det finnes relasjoner mellom begreper andre enn hierarkiske (hele del av) og generiske (generell spesiell ) relasjoner

11 Mål for OK 2007 OK 2007 skal gi entydig identifikasjon av den enkelte produksjonsenhet ved rapportering av statistisk og økonomisk informasjon i helsevesenet. Registrere hierarkiet i organisasjonen. (linje/rapporteringsvei) Alle perspektiver som en enhet kan sees i skal være representert i OK 2007, eller være tilgjengelig via Mapping

12 Prosjekt for utvikling av nytt avdelingskodeverk SHdir - hurtigarbeidende arbeidsgruppe høsten 2002 Arbeidsgruppen fremla sitt forslag ved årsskiftet 2002/2003 (Forprosjektrapport) SHdir nedsatte i april 2003 en arbeidsgruppe (hovedprosjekt) Hovedprosjektrapport per 3. desember 2003

13 Implementering Utvikling av registreringsmodul og database Pilotering i noen HF Utvikling av kodeverkene Videreutvikling av modell Introduksjon i RHF/HF Opplæring i regi av RHF/HF Utvikling av retningslinjer for registrering Etablering av database Massivregistrering i Status Ca 9000 organisatoriske enheter registrert per dato

14 Bruk av RESH i 2008 RESH ID skal være med som en del av rapportering av aktivitet til NPR fra og med 2. tertial Andre prosjekter planlegger at informasjoner skal knyttes opp til RESH-databasen og bruke samme type grensesnitt som RESH HER Rekvisisjonsregister RHF/HF-prosjekter for intern rapportering etc.

15 <<top>> Root Modell for RESH per 2007, versjon 1.5 Linkgrunnlag Linkgrunnlag_ID : String Beskrivelse : String Gyldig fra : Date Gyldig til : Date 1 1..* Organisasjonslink Relasjon til : String Link type : Kodet Gyldig fra : Date Gyldig til : Date 1 0..* 0..* 1 relasjon til 1 Enhet RESH_ID : String Enhetstype : Kodet Organisasjonsnummer : String Kommunenummer : Kodet HER_ID : String Offisielt navn : String Kortnavn : String Ansvarlig person : String Eierskap : Kodet Akuttfunksjon : Kodet Militærsykehus : Boolean Fengselssykehus : Boolean Merknad : String Gyldig fra : Date Gyldig til : Date 1 0..* 0..* Tjeneste Tjenestetype : Kodet Geografisk dekningsområde : Kodet Ambulant tjeneste : Kodet Kjønnsspesifikk tjeneste : Kodet Alderspesifikk tjeneste : Kodet Gyldig fra : Date Gyldig til : Date Fag Fagfelt : Kodet Geografisk dekningsområde : Kodet Universitetsfunksjon : Boolean Gyldig fra : Date Gyldig til : Date 0..* Rapporteringsplikt Rapport type : Kodet Gyldig fra : Date Gyldig til : Date 0..* Adresse Adressetype : Kodet Adressekomponent : Kodet Adresse : String

16 Videre utvikling av RESH modell og kodeverk

17 OK 2007 de neste fem år Utvidelse av modell og kodeverk Adresse/geografi Grupperingsnivåer Enheter for rapportering Detaljering i kodeverk Utvidelse av brukergrupper Ledelse/administrasjon System- og IT-leverandør Tjenestekjøper/tjenesteyter Ansatt/medarbeider Samfunn/Publikum

18 Ny dimensjon: Geografi og fysisk adresse Skille mellom organisasjon og sted Fysisk plassering forandres ikke. Organisasjon endres Relasjon mellom organisatorisk enhet og fysisk plassering Fysisk adresse ligger til stedsdimensjonen. Endring i brukergrensesnitt som letter oversikt og forståelse

19 Ny dimensjon: Rapportering Identifisering av rapporteringsnivå som ikke er en del av dagens organisasjon Rapporteringer er i henhold til foreldet organisasjonsstruktur Dette vil vare en stund Disse rapporteringsenheter er ikke en del av den ordinære organisasjon men er en annen dimensjon på linje med geografi

20 Grupperingsnivåer i organisasjonen Bedre oversikt over kompliserte organisasjoner Bedre forståelse for brukere, mer i samsvar med hvordan man tenker organisasjon Er en del av den organisatoriske strukturen som fiktive eller generiske enheter

21 TT Somatiske kliniske tjenester Detaljering TT01 av Operasjon, kodeverk: intervensjon Tjenestetype TT02 Observasjon Lite detaljerte TT03 Bihuleoperasjon Intensiv koder (FESS) for tjenestetyper innen for eksempel soma Falsk mandel: Fjerne (adenotomi) OK 2007 TT04 Somatiske Tung overvåkning Falsk mandel: Fjerne kliniske (adenotomi), tjenster barn i forhold til Koding TT05 i Innleggelse Fritt Lett sykehusvalg, av overvåkning øredren (paracentese), barn Mandler: Fjerne (tonsillectomi) Øre-, nese- og Postoperativ/recovery/oppvåkning Mandler: Fjerne halssykdommer: (tonsillectomi), barn TT06 Neseoperasjon Anestesi (polypper) Skjev neseskillevegg (septumplastikk) TT07 Dialyse Snorkeoperasjon Søvnregistrering: Utredning av pustestopp under søvn Øre: Mellomøreoperasjon (myringoplastikk / tympanoplastikk) Øre: Tilpasning av høreapparat Øre: Utstående øre. Øresus (tinnitus).

22 Utdannelse Krav til utdannelse Fag Fagperson +faglig ansvar Enhet +ansvar +fysisk plassering Diagnosegruppe Pasient +har ansvar for +tilbyr Lovverk +får Tjeneste +inngår i Pasientbehandling Tilstand +dokumenterer "Standard" Tjeneste +booking Prosedyre Journal Lovverk Fastlege

23 Klassifikasjon av tjenestetype Enhet Henvisning Tjeneste Fastlege Behandling Prosedyre Problemstilling Beskrivelse Pasient Diagnose

24 Brukergruppe: System- og IT-leverandør Ved all identifikasjon av organisatorisk kan bruke ID fra RESH benyttes Denne identifikasjon kan benyttes av alle ITsystemer som har behov for en referanse til organisatoriske enheter: Administrative IT-systemer Lønn, personal, regnskap, etc. Elektronisk pasientjournal (EPJ) Elektroniske meldinger

25 Brukergruppe: Administrasjon RESH ID skal brukes til offentlig rapportering Intern rapportering (aktivitet og ressursbruk) Felles enhetlig klassifisering muliggjør sammenlikning Benchmarking (forskjell mellom enheter kan forklares) Arealbruk fordelt på tjenestetyper Vedlikehold av bygningsmasse

26 Romklassifikasjon Aktivitet 1..* Hovedfunksjon Enhet Areal Netto funksjonsareal Område Romtype Romtype 1..* Delfunksjon Fysisk rom Rom_ID Organisasjonsenhet ID FDVU-nummer Geografisk plassering Egenskaper ellers RomSubType Romspesifikasjon Kommentar 1..* 1..* 1..* Rom(funksjon) Utstyr Areal Netto funksjonsareal

27 Brukergruppe: Tjenestetilbyder, eller -kjøper Standard for Tjenesteprofil Tjenestetilbudet er beskrevet i et formelt dokument Tjenesteyder kan selv definere rammene for samhandlingen Tjenestetilbud beskrevet med bruk av felles klassifikasjon (tjenestetype) Kan benyttes til Rekvirering Henvisning Booking

28 Brukergruppe: Pasienter og publikum Spesialisthelsetjenesten på norgeskartet (googleearth) Søk og vis på kartet etter tjenestetype for eksempel for akkuttmottak Søk og vis på kartet etter fag Navigering i organisasjonshierarki Lenker til Brønnøysund, Fritt sykehusvalg og enhetenes egne nettsteder

29 Brukergruppe Pasienter publikum

30 Brukergruppe ansatte i helseforetak (og publikum) Oppdaterte organisasjonskart

31 Nettsteder

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Versjon 1.0 15.januar 2003 KITH rapport nr. 01/03 ISBN 82-7846-160-0 KITH-rapport KODEVERK

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 1 Heftets tittel: Veileder Klassifikasjonssystem for sykehusbygg Versjon 3.1.4 september 2015 Utgitt: 03/2015 Produksjonsnummer: Utgitt av: Sykehusbygg

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HIS 1161:2015 Høringsutkast Høringsutkast for Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Versjon 1.6 Status: Til utbredelse 7. juli 2012 KITH-rapport 04/07:2012 Informasjonsmodell

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Legeforeningens IT-utvalg, februar 2015 Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og krav til enkelhet, og ønsket

Detaljer

Tilsyn med kodepraksis

Tilsyn med kodepraksis Tilsyn med kodepraksis tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 10/2004 JUNI 2004 Rapport fra Helsetilsynet 10/2004 Tilsyn med kodepraksis Juni 2004 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) Denne

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling /

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

1/21 VEDLEGG 1. Måling av ressursbruk til forskning 2006. Konseptbeskrivelse Prinsipper Definisjoner. April 2007

1/21 VEDLEGG 1. Måling av ressursbruk til forskning 2006. Konseptbeskrivelse Prinsipper Definisjoner. April 2007 1/21 VEDLEGG 1 Måling av ressursbruk til forskning 2006 Konseptbeskrivelse Prinsipper Definisjoner April 2007 2/21 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn for prosjektet... 7 2.2 Hensikt...

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten

Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten eregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge Notat fra Kunnskapssenteret april 2008 akgrunn: Nettstedet for Fritt sykehusvalg

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer