klippmappe 2012 uke 41

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klippmappe 2012 uke 41"

Transkript

1 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien Aurskog-Høland kommune tar i bruk videokommunikasjon ved trykksårbehandling Hjemmetjenesten i Aurskog har det siste halve året vært knyttet til et prosjekt på Sunnaas Sykehus som dreier seg om videokommunikasjon på PC Aurskog-Høland kommune Spennende utvikling på Aker Oslosykehusene, Ahus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune samarbeider tett Helse Sør-Øst om å utvikle Aker som samhandlingsarena. Målet er å utvikle et tilbud som kommer hele Oslos befolkning til gode Sunnaas sykehus er på plass på Aker med "Raskere tilbake" poliklinikk Sunnaas sykehus er på plass på Aker med "Raskere tilbake" poliklinikk Helse Sør-Øst

2 Lite åpenhet i sykehus Sykepleien, * Translate with Google * Oversett med Google Lite åpenhet i sykehus Av: Kari Anne Dolonen Foto: Colourbox, Kun to av 21 helseforetak offentliggjør uønskede hendelser på egne nettsider, ifølge en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet. Resultatet er nedslående, skeriver Forbrukerrådet i en pressemelding. - Forbrukerrådet er skuffet på vegne av pasientene over resultatene fra denne undersøkelsen, skriver de i pressemeldingen. To "åpne" sykehus Sykehuset Østfold og Helse Bergen er de eneste sykehusene som offentliggjør uønskede hendelser på egne nettsider. Forbrukerrådet stilte 20 helseforetakene spørsmål. Sykehuset Østfold ble ikke spurt siden de allerede publisere uønskede hendelser på nettsidene sine på en god måte. Heller ikke private sykehus som Lovisenberg og Diakonhjemmet er med i undersøkelsen. Resultater Etter purringer fikk Forbrukerrådet inn svar fra 17 helseforetak. To helseforetak har svart at de har videresendt e-posten internt, men har ikke svart på spørsmålene. Ett helseforetak har ikke svart i det hele tatt. Kun to helseforetak opplyser om uønskede og potensielt farlige situasjoner på sine hjemmesider. De to er: * Sykehuset Østfold * Helse Bergen Planer om mer offentlighet Fem helseforetak opplyser til Forbrukerrådet at de har konkrete planer om å legge ut oversikt over uheldige hendelser på hjemmesidene i nærmeste framtid. Disse fem er: * UNN * Helgelandssykehuset * Helse Førde * St. Olavs Hospital * Ahus Vurderer åpenhet Sju helseforetak svarer til Forbrukerrådet at de vurderer, eller er i en prosess med å legge ut oversikt over uheldige hendelser på sin hjemmside. Men når de vil gjøre det er ikke avklart. De sju foretakene er: * Stavanger Universitetssykehus * Helse Møre og Romsdal * Sykehuset i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord- Trøndelag Skal vurdere det Fire helseforetak sier de ikke har konkrete planer om å legge ut oversikt over uheldige hendelser på sin hjemmside. Helseforetakene sier de skal det på senere tidspunkt. Disse fire helseforetakene er: * Helse Side: 1 Finnmark * OUS * Sykehuset Innlandet * Sykehuset Telemark Ikke svart Tre helseforetak har ikke svart på Forbrukerrådets undersøkelse. Disse tre er: * Helse Fonna * Nordlandssykehuset * Vestre Viken Vil ha mer offentlighet Terje Kili er fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet. Han sier i en pressemelding at han ønsker mer offentlighet om uønskede og farlige hendelser ved norske sykehus. Viser til Støre - At pasienter ikke har mulighet til å sammenligne uønskede hendelser i forbindelse med valg av sykehus, er i seg selv uheldig. Men hemmelighold av potensielt farlige situasjoner, sier også noe om kulturen ved de ulike sykehusene, noe som er viktig for pasientene, sier Terje Kili. Forbrukerrådet sier de har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet med krav om åpenhet omkring pasientsikkerhet ved norske helseforetak etter mønster av Sykehuset i Østfold.

3 Forbrukerrådets råd til pasienter: * Kontakt sykehuset eller Nasjonalt kunnskapssenter og be om rapportene for uønskede hendelser ved ditt sykehus. Rapportene er anonymiserte og i henhold til offentlighetsloven har du krav på å få dokumentene utlevert. *Antallet uønskede hendelser sier ikke alt. Det kan være lurt å sjekke grundigere hva slags kompetanse de ulike sykehusene har, samt hvilke leger som er best. *Dersom du feilbehandles, kan du klage. Klag først til sykehuset. Siden kan du ta saken til Helsetilsynet (fylkesmannen) og Norsk Pasientskadeerstatning. - Forbrukerrådet er skuffet på vegne av pasientene over resultatene fra denne undersøkelsen. Del på Facebook KOMMENTARER [Gi din kommentar] DOKUMENTER Side: 2

4 Aurskog-Høland kommune tar i bruk videokommunikasjon ved trykksårbehandling Aurskog-Høland kommune, Aurskog-Høland kommune tar i bruk videokommunikasjon ved trykksårbehandling Hjemmetjenesten i Aurskog er blant de første i landet som tar i bruk videokommunikasjon ved trykksårsbehandling. På velferdsteknologikonferansen, som ble avholdt oktober i Trondheim, fikk de vist at de har fått ta del i denne type samhandling Hjemmetjenesten i Aurskog har det siste halve året vært knyttet til et prosjekt på Sunnaas Sykehus som dreier seg om videokommunikasjon på PC. Irene Nærdal Simonsson, sykepleier med videreutdanning i sår, var i denne forbindelse bedt med av Sunnaas Sykehus for å bistå med kommunens erfaringer fra prosjektet i et foredrag. Sunnaas Sykehus følger opp personer med ryggmargsskade og trykksår i tett samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten. Med videokommunikasjon på PC får pasient og ansatte i kommunen råd og veiledning "på direkten" fra personell på Sunnaas, og ved behov fra plastisk kirurg ved Oslo Universitetsykehus. Det benyttes kryptert programvare fra Norsk Helsenett, samt eksternt kamera. Dette er et godt tilbud som kan benyttes innen flere fagområder framover. Brukerne oppgir økt trygghet, økt livskvalitet, rask igangsetting av behandling, rask evaluering av tiltak underveis, kontinuitet og at de slipper lang reisevei. Hjemmetjenesten i Aurskog har også svært gode erfaringer med prosjektet. Irene Nærdal Simonsson forteller forteller følgende: "Vi kan stille spørsmål og diskutere problemstillinger direkte. Det avtales videokonsultasjoner etter når det passer oss og brukeren. Utstyret er enkelt å installere og bruke. Når det ringes opp på PC'n fra Sunnaas svarer vi. Deretter har vi direkte kontakt gjennom kamera og PC. Vi steller såret til bruker mens sykepleier og lege på Sunnaas kan se på samtidig. Nye endringer i prosedyrer og behandlinger (f.eks. antibiotikabehandling eller skraping av såret) kan gjøres direkte. Dette bidrar til en raskere sårtilheling hos bruker, samtidig som hjemmetjenesten også sparer tid ved å ha denne direkte kontakten. Vi slipper å gå veien gjennom fastlegen og å stå i ulike telefonkøer". På Velferdsteknologikonferansen fikk kommunen vist at vi er blant de første i landet som har fått ta del i denne type samhandling mellom bruker, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste." * Sist oppdatert den 11.okt.2012 Side: 3

5 Spennende utvikling på Aker Helse Sør-Øst, Spennende utvikling på Aker Utviklingen av Aker som samhandlingsarena for Oslos befolkning skyter nå fart. Nylig åpnet Sunnaas poliklinikk i lokalene, og 9. oktober åpnet Almas hus, som er en moderne simulerings- og visningsleilighet tilrettelagt for personer med hukommelsesvansker og demens. Helse Sør-Øst RHF Oslosykehusene, Ahus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune samarbeider tett om å utvikle Aker som samhandlingsarena. Målet er å utvikle et tilbud som kommer hele Oslos befolkning til gode. Utover høsten etableres flere nye tilbud og andre er like rundt hjørnet. Ny teknologi for eldre med demens Tirsdag 9. oktober åpner Almas hus på Aker. Dette er en leilighet der man viser og simulerer moderne teknologiske løsninger som kan bidra til at personer med demens kan bo trygt og klare seg lengre i eget hjem. Almas hus inneholder blant annet løsninger som falldetektor i gulv, komfyrvakt, og automatisk melding for komfyr- og kjøleskapsdør, god og riktig belysning og toalett med spyl og tørk. Leiligheten vil bli brukt i kompetanseutvikling utprøving og evaluering av ny velferdsteknologi, til omvisninger og til informasjon. Brukere, helsepersonell og beslutningstakere kan bli kjent med og prøve ut ulike løsinger for personer som bor hjemme eller på institusjon. Idepoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har deltatt i utviklingen av leiligheten gjennom et forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Almas hus er en del av Geriatrisk ressurssenter. Dette er det første ressurssenteret på Aker, og skal være en felles arena for kunnskapsutvikling, forskning og undervisning innenfor eldreomsorg i Oslo. Oslo kommune har flyttet sin aktivitet i Geria til ressurssenteret og både Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus er interessert i å bidra til utviklingen av det geriatriske kompetansemiljøet på Aker. Rehabilitering Innen rehabiliteringsområdet har Oslo kommune allerede åpnet en kommunal rehabiliteringsavdeling på Aker. Det skjedde i mai i år, og det pågår nå arbeid med å samlokalisere Oslo universitetssykehus sin døgnpost, poliklinikk og dagavdeling for rehabilitering med den kommunale rehabiliteringsavdelingen. 1. oktober flyttet Sunnaas sin "Raskere tilbake"-poliklinikk inn i lokalene. Den tverrfaglige poliklinikken er et tilbud til pasienter med sammensatte/kroniske tilstander innen muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med psykiske problemer i tillegg. Poliklinikken har spesialister innen nevrologi, arbeidsmedisin og fysikalsk medisin, i tillegg til fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og psykolog. Seinere i høst vil styringsgruppen for samhandlingsarena Aker behandle forslag til prosjekt for å utrede tiltak for pasienter med kroniske somatiske sykdommer Side: 4 på Aker. I første omgang dreier dette seg om diabetes-, hjerte-, lunge- og fedmepasienter. Det vil da både bli vurdert et poliklinisk tilbud og et kompetanse- og innovasjonssenter. Også forslag til ressurssenter for innvandrerhelse er utredet og vil bli behandlet av styringsgruppen i høst. Publisert :45 Endret :45

6 Sunnaas sykehus er på plass på Aker med "Raskere tilbake" poliklinikk Helse Sør-Øst, Nytt fra Sunnaas sykehus Sunnaas sykehus er på plass på Aker med "Raskere tilbake" poliklinikk 1. oktober flyttet Sunnaas sykehus HF med sin "Raskere tilbake"-poliklinikk inn i nye lokaler på Aker sykehus i Oslo. På sikt planlegges det en økning av den polikliniske virksomheten i Oslo. Helse Sør-Øst RHF Sunnaas sykehus har lenge vært en aktiv deltaker i oppbyggingen av samhandlingsarenaen Aker. Sykehuset flytter i første omgang inn med sin virksomhet innenfor Raskere tilbake, men planlegger å legge mer av den polikliniske virksomheten til Oslo. Les hele saken på Oslo universitetssykehus sine nettsider. Publisert :00 Endret :31 Side: 5

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisinsk trykksårprosjekt. Telemedisin som verktøy for bedret samhandling

Prosjektrapport. Telemedisinsk trykksårprosjekt. Telemedisin som verktøy for bedret samhandling Prosjektrapport Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisin som verktøy for bedret samhandling mellom primærhelsetjeneste, pasient og spesialisthelsetjeneste Ingebjørg Irgens, Sunnaas sykehus HF Hilde Sørli,

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten NK LMH, NOTAT 1/2015

Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten NK LMH, NOTAT 1/2015 Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten NK LMH, NOTAT 1/2015 Oppsummering NK LMHs kartlegging av helsepedagogiske tilbud i 18 helseforetak viser at det er noen likheter, men også

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Troms Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Troms Forord Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, kapittel 8. Etter lovens 8-2 skal

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer