Installasjon og brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon og brukermanual"

Transkript

1 Selvstendig utendørs adgangskontroll Installasjon og brukermanual

2 Brukermanualen er å anse som veiledende. All informasjon i denne manualen kan endres uten varsel. Hverken Suprema eller norsk distributør er ansvarlig for noen som helst endringer eller feil som måtte oppstå direkte eller indirekte, som en følge av eller relatert til bruken av denne manualen. 2

3 Innhold Innhold... 3 Sikkerhetsinformasjon Før bruk Komponenter Terminalen Skanning av fingeravtrykk Sette opp systemet Registering av første administrator Selvstendig installasjon Installasjon med Sikker I/O Konfigurere systeminnstillinger Autentiseringsmodus Brukeradministrasjon Registrere brukere Redigere brukere Slette bruker Skjerm og lydsignal Dato, Tid Bakbelysning Lydsignal Systeminnstillinger Autentisering Inn/Ut System Kontrast FAQ Feilmeldinger Feilsøking Forenklet brukerveiledning Systeminstallasjon Kabelspesifikasjon Tilkobling strøm & Tilkobling av relé Tilkobling av bryter og sensor Elektriske spesifikasjoner Installasjon av braketten Spesifikasjoner

4 Sikkerhetsinformasjon Installasjon Produktet skal ikke repareres eller installeres av ukyndig personell. Garantien dekker ikke skader på produktet forårsaket av uautorisert reparasjon eller ukyndig installasjon. Bruk Sikre at ikke passordet avsløres overfor uvedkommende. Jevnlig endring av passordet anbefales. Ulovlig adgang til produktet kan skje hvis passordet kommer på avveie. Unngå bruk av produktet med våte hender og ikke utsett det for væsker. Dette kan påføre produktet skade eller funksjonsfeil. Bruk ikke unødig kraft på knappene og unngå kontakt mellom skarpe gjenstander og produktet. Dette kan påføre produktet skade eller funksjonsfeil. Ikke rengjør produktet med noen form for væske. Bruk en myk, tørr klut. 4

5 1. Før bruk 1.1 Komponenter Terminalen Veggmonteringsbrakett Utbyggingsbrakett (Ikke inkludert) Festeskruer (2 Stk) Plastplugger (2 Stk) Krympestrømper Sekskantnøkkel (For monteringsbrakett) Strømforsyning (Ikke inkludert) Komponentene vist ovenfor kan variere avhengig av installasjonsforhold 5

6 1.2 Terminalen Nr. Navn Beskrivelse 1 LCD Display Viser menyer, status og meldinger. 2 Tastatur Knapper 0-9: For registrering av ID og passord. < > Pilknapper: For valg av ønsket funksjon. Knapp: For å bekrefte ønsket funksjon. Knapp: Velger meny. Knapp: For å gå ut av en meny eller kansellere valgt funksjon. 3 LED Viser status og varsler, eventuelt med lydsignal. - Grønn (Lydsignal: pip pip pip pip!): Godkjent. - Rød (Lydsignal: pip pip pip!): Avvist. - Rosa (Lydsignal: pip!): Behandler. - Blå og lyseblå blinking med 2 sekunders intervall (Ingen lyd): Normal drift. - Rød og lyserød blinking med 2 sekunders intervall (Ingen lyd): Terminalen er låst, eller har ingen administrator. - Blå og rød blinking med 2 sekunders intervall (Ingen lyd): Klokken har restartet på grunn av utlading av batteriet. - Blinker rødt med 2 sekunders intervall (Ingen lyd): Feil med initsialisering. Kontakt leverandøren. - Rask gul blinking (Ingen lyd): Klar for input. 4 Fingeravtrykk skanner - For innlesing av fingeravtrykk for autentisering. 6

7 1.3 Skanning av fingeravtrykk BioLite Solo kan normalt gjenkjenne fingeravtrykk selv om vinkelen og plasseringen av fingeren varierer. Men det anbefales at man plasserer fingeren riktig for å oppnå mer presis gjenkjenning. Valg av finger for registrering av fingeravtrykk To fingeravtrykk kan registreres for hver bruker for å unngå problem med skade på den ene fingeren eller at man bærer noe med den ene hånden. Ved problemer med svak gjenkjenning kan brukeren registrere samme finger to ganger for å forbedre gjenkjenningsraten. Det anbefales å bruke pekefinger eller langfinger. For andre fingre er gjenkjenningsraten lavere fordi det er vanskelig å plassere dem riktig på skanneren. Riktig plassering av fingeren Plasser fingeren godt på skannerflaten. Juster fingeren for å sentrere avtrykket på skannerflaten. Hvis fingeren holdes i en vinkel eller vinkelen er veldig dårlig kan gjenkjenning av fingeravtrykket fungere dårlig. Ved registrering av finger ber terminalen om å plassere fingeren. Skann fingeren som vist i figuren nedenfor. Når terminalen ber om å gjenta med en klikkelyd, skann samme finger en gang til. (Press fingeren mot skanneren for å oppnå et fullt fingeravtrykk) Place the first Finger 7

8 1.4 Sette opp systemet Trinn 1 Installer systemet tilpasset forholdene. - Velg plassering av terminalen på installasjonsstedet, plasser bryter for døråpning, låsmekanisme og eventuelt dørsensor. Installer systemet (se 5.4). Trinn 2 Registrer første administrator - Registrer administrator for oppsett av terminaler (Se 1.4.1). Trinn 3 Konfigurer systemet - Selvstendig installasjon (se ) eller - Installasjon med Sikker I/O (se 1.4.3) Trinn 4 Test systemet - Sjekk åpne/lukke status og funksjon på bryter/sensor. - Noter innstillinger som leveres til kunden. Trinn 5 Konfigurer systeminnstillinger - Konfigurer systeminnstillinger for terminalen (se 1.4.4). Trinn 6 Registrer brukere - Følg beskrivelse for registrering av brukere (se 2.1). 8

9 1.4.1 Registering av første administrator Når terminalen er ny er det ikke registrert noen administrator. Før systemet settes opp må en administrator registreres for å konfigurere innstillinger for relé, bryter for døråpning, dørsensor, etc. 1. Når den nye terminalen startes, vises meldingen på skjermen, som vist i figuren til høyre. Skriv inn en ID (flere siffer for høyere sikkerhet) og Tast ID 1 Enroll Admin 2. Når meny for operasjonsmodus vises, bruk / knappene for å velge PIN Only, og Operation Mode PIN Only Enroll 3. Når Enter PIN vises på skjermen, skriv inn ønsket passord og Enter PIN **** Enroll 4. Når Confirm PIN vises på skjermen, gjenta passordet og Confirm PIN **** Enroll 5. Registreringen avsluttes med meldingen til høyre. Completed Denne prosedyren er nødvendig midlertidig, for å konfigurere installasjonsrelaterte innstillinger. Modifiser eventuelt administrator etter at installasjonen er komplett. 9

10 1.4.2 Selvstendig installasjon Denne konfigurasjonen er den mest vanlige metoden for installasjon. 1. Som figuren viser, koples tilhørende utstyr direkte til BioLite Solo. Døråpner Relé Dør For fullstendige tilkoblinger, Se 5.4 Systeminstallasjon. Dørsensor 2. Konfigurer innstillinger for det integrerte releet som vist nedenfor. (Basert på at systemet er koblet som vist i figuren over.) Device Trykk MENU - Tast inn ID - Tast inn passord - Bruk / knappene for å velge Device og trykk OK. Relay Internal Bruk / knappene for å velge Internal og trykk OK. In/Out Bruk / knappene for å velge In/Out og Exit Button Input 0 Internal Bruk / knappene for å velge Input 0 og trykk OK. In/Out Bruk / knappene for å velge og Type N.O Exit Button Bruk / knappene for å velge N.O og trykk OK. *N.O/N.C 10

11 Sensor Input 1 Internal Bruk / knappene for å velge Input 1 og *Not Use/Input0/Input1 Open Time Tast inn tiden (sekunder) og *Tid som døren holdes ulåst etter godkjent autentisering. 3 Type N.O Sensor Bruk / knappene for å velge N.O og *N.O/N.C Held Open Alarm Not Use Bruk / knappene for å velge funksjon for dør holdes åpen alarm og *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Opening Mode Temporary Open Bruk / knappene for å velge Temporary Open for åpningsmodus og * Temporary Open/ Toggle Forced Open Alarm Not Use Bruk / knappene for å velge funksjon for dør tvunget åpen og (Innbruddsalarm) *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/ SIO Relay1 Complete Melding viser at innstilinger er komplett. Åpningsmodus - Temporary Open: Når en dør åpnes, låser den automatisk etter angitt tid. - Toggle: Døren åpner ved første godkjente autentisering og holdes ulåst til neste godkjente autentisering. Hvis man forlater konfigurering før meldingen Complete vises, blir ingen innstillinger lagret. Fullfør konfigurasjon til meldingen Complete vises. 11

12 1.4.3 Installasjon med Sikker I/O Dette kobler BioLite Solo til Sikker I/O. 1. Koble ledningene mellom BioLite Solo, Sikker I/O og tilhørende brytere som vist nedenfor. For fullstendige tilkoblinger, Se 5.4 Systeminstallasjon. Døråpner Dørsensor Sync knappen trykkes etter at tilkoblinger er komplett. 2. Konfigurer innstillinger for Sikker I/O som vist nedenfor. Device Trykk MENU - Tast inn ID - Tast inn passord - Bruk / knappene for å velge Device og In/Out Bruk / knappene for å velge In/Out og In/Out Bruk / knappene for å velge og 12 Relay SIO Relay 0 Bruk / knappene for å velge SIO Relay 0 og trykk OK. Exit Button SIO Input 0 SIO Relay 0 Bruk / knappene for å velge SIO Input 0 og trykk OK. (*Not Use/ SIO Input 0/ SIO Input 1) Type N.O Exit Button Bruk / knappene for å velge N.O og

13 Sensor SIO Input 1 SIO Relay 0 Bruk / knappene for å velge SIO Input 1 og *Not Use/ SIO Input0/ SIO Input1 Open Time(sec) Tast inn tiden (sekunder) og *Tid som døren holdes ulåst etter godkjent autentisering. 3 Type N.O Sensor Bruk / knappene for å velge N.O og Held Open Alarm Not Use Bruk / knappene for å velge funksjon for dør holdes åpen alarm og *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Opening Mode Temporary Open Bruk / knappene for å velge åpningsmodus og * Temporary Open/Toggle Forced Open Alarm Not Use Bruk / knappene for å velge funksjon for dør tvunget åpen og (Innbruddsalarm) *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/ SIO Relay1 Complete Melding viser at innstilinger er komplett. Sync knappen må betjenes etter installasjon av Sikker I/O) Synkronisering mellom Sikker I/O og BioLite Solo er for å høyne sikkerheten ved å utveksle en krypteringsnøkkel, som forhindrer kommunikasjon med Sikker I/O hvis den eksterne terminalen har blitt byttet ut av uvedkommende. Sync knappen trykkes etter at innstillinger for relé er komplett. Åpningsmodus - Temporary Open: Når en dør åpnes, låser den automatisk etter angitt tid. - Toggle: Døren åpner ved første godkjente autentisering og holdes ulåst til neste godkjente autentisering. Hvis man forlater konfigurering før meldingen Complete vises, blir ingen innstillinger lagret. Fullfør konfigurasjon til meldingen Complete vises. 13

14 1.4.4 Konfigurere systeminnstillinger Innstillinger for dato og tid: Sett verdiene etter "3.1 Dato, klokkeslett." Innstillinger for autentiseringsperiode: Sett verdiene i henhold til eksempel under 4.1 autentisering Innstillinger for autentisering med fingeravtrykk: Sett verdiene i henhold til eksempel under 4.1 autentisering Innstillinger for sensormodus for fingeravtrykk: Sett verdiene i henhold til eksempel under 4.1 autentisering 1.5 Autentiseringsmodus Kun fingeravtrykk BioLite Solo 10:33:02 Access Granted ID : 2 Skann finger Døren åpnes, melding om godkjent autentisering vises. Fingeravtrykk eller PIN Tast ID 2 Enter Fingeravtrykk eller **** Access Granted ID : 2 Tast inn bruker-id og Or Tast inn passord og Døren åpnes, melding om godkjent autentisering vises. BioLite Solo 10:33:02 Skann finger Access Granted ID : 2 Døren åpnes, melding om godkjent autentisering vises. Hvis autentiseringsmodus er fingeravtrykk eller PIN, kan døren åpnes ved kun å skanne fingeren. 14

15 Fingeravtrykk og PIN Tast ID 2 Enter Finger Enter PIN **** Tast inn bruker-id og Skann finger Tast inn passord og Access Granted ID : 2 Døren åpnes, melding om godkjent autentisering vises. Kun PIN Tast ID 2 Enter PIN **** Access Granted ID : 2 Tast inn bruker-id og Tast inn passord og Døren åpnes, melding om godkjent autentisering vises. 15

16 2. Brukeradministrasjon Dette kapittelet forklarer registrering, redigering og sletting av brukere. 2.1 Registrere brukere Registrer ny bruker som vist: 1. Bruk / knappene for å velge User ( ) og User 2. Bruk / knappene for å velge Enroll ( ) og Enroll 3. ID foreslås av enheten. Bruk denne eller tast inn en annen ID og (1 8 ID kan være 1 til 8 siffer) Tast ID 3 Enroll ID brukes for å redigere eller slette brukere, ta godt vare på den. 4. Bruk / knappene for å velge Level og trykk OK. (Level: General / Administrator) Brukeradministrasjon og systemkonfigurasjon er bare tilgjengelig for Administrator. Level General Enroll 5. Bruk / knappene for å velge Operation Mode. (Kun fingeravtrykk / Kun PIN / Fingeravtrykk eller PIN / Fingeravtrykk og PIN) Se 1.5 Autentiseringsmodus. Operation Mode Finger only Enroll 16

17 6. Registrer fingeravtrykk eller PIN avhengig av Autentiseringsmodus. (Passord: 4 8 siffer, Fingeravtrykk: Finger 1 + finger 2) Kun fingeravtrykk/fingeravtrykk eller PIN/Fingeravtrykk og PIN Place the first finger Place the first finger again Place the second finger (Skip=ESC) Plasser finger på skanneren. Plasser same finger på skanneren igjen. Registrer finger nr. 2 eller trykk ESC for å hoppe over. For å hoppe over registrering av finger nr. 2, etter registrering av finger nr. 1, trykk ESC. Bruker kan registrere 1 eller 2 fingre for åpning av dør. Kun PIN / Fingeravtrykk og PIN Enter PIN ***** Enroll Confirm PIN ***** Enroll For passord anbefales 4 til 8 siffer, og at man skjuler inntasting ved bruk. 7. Etter fullføring av brukerregistrering vises meldingen Completed. Opptil 200 brukere kan registreres i BioLite Solo. Completed 17

18 2.2 Redigere brukere Data for registrerte brukere kan redigeres som vist her. 1. Bruk / knappene for å velge User ( ) og User 2. Bruk / knappene for å velge Edit ( ) og Edit 3. Tast inn ID eller skann finger for aktuell bruker Tast ID/Finger 4 Edit 4. Bruk / knappene for å velge ønsket innstilling og Valg: Level, Operation Mode, Security Level, Fingerprint, PIN, Access Timezone. Endre brukernivå Level Edit for å velge Level og Level General Edit for å velge General eller Administrator. Press OK. Registrering av brukere og systeminnstillinger er bare tilgjengelig for Administrator. 18

19 Endre autentiseringsmodus for en bruker Operation Mode Edit for å velge Operation Mode og Operation Mode Finger only Edit for å velge og trykk OK. Trykk OK. Autentisering: PIN only / Finger or PIN / Finger and PIN / Finger only Endre sikkerhetsnivået for en bruker Security Level Edit for å velge Security Level og Security Level Normal Edit for å velge sikkerhetsnivå Trykk OK. Sikkerhetsnivå: *Per Device / Lower / Low / Normal / High / Higher * Per Device spesifiseres under Autentisering>Fingeravtrykk side 25 anvendes. Høyere sikkerhetsnivå øker følsomheten for fingeravtrykkgjenkjenning. Men feilraten for autentisering kan øke. Endre brukerens fingeravtrykk Fingerprint Edit for å velge Fingerprint og Place the first finger Plasser finger på skanneren. Place the first finger again Plasser same finger på skanneren igjen. Place the second finger (Skip=ESC) Registrer finger nr. 2 På samme måte. 19

20 Endre brukerens PIN kode PIN Edit Enter PIN **** Edit Confirm PIN **** Edit for å velge PIN og Tast inn passord og Gjenta passordet og Endre brukerens adgangstid Access Timezone Edit for å velge Access Timezone og Access Timezone Per Device Edit Velg adgangstid for brukeren. Trykk OK. Adgangstid: Per Device / Allways Allowed / Allways Blocked / Per Weekday Per Device: Adgangstiden satt under 4.1 Autentisering anvendes. [Ved valg pr ukedag] Velg Weekday Sunday Per Weekday Timezone 1 Sunday Start Time(hhmm) End Time(hhmm) Etter valg av adgangstid for hver dag, som vist i figuren, sett inn verdier for Start Time og End Time. Det kan velges max 5 adgangstider for hver dag. Hvis man forlater konfigurering uten å sette tid etter valg av Velg Weekday blir start tid og slutt-tid satt til 00:00 og Timezone blir satt til Always Blocked. 20

21 2.3 Slette bruker Brukere som ikke lenger er aktuelle kan slettes. 1. Bruk / knappene for å velge User ( ) og User 2. Bruk / knappene for å velge Delete ( ) og Delete 3. Tast inn ID eller skann finger for bruker som skal slettes og Tast ID/Finger 4 Delete 4. Når sletting er fullført vises meldingen Deletion. Slettet bruker kan ikke gjenopprettes. Hvis nødvendig, registrer brukeren på nytt. Deletion Hvis alle brukere, inkludert administrator, må første administrator registreres på nytt (Se 1.4.1). 21

22 3. Skjerm og lydsignal 3.1 Dato, Tid Riktig dato og tid må stilles. Basert på disse innstillingene blir verdiene lagret riktig når data for «Velg ukedag» eller loggdata lagres. 1. Bruk / knappene for å velge Screen, Lydsignal ( ) og Screen, Sound 2. Bruk / knappene for å velge Date, Time ( ) og Date, Time 3. Skriv inn dagens dato med det angitte formatet og Date(YYYYMM00) Date, Time 4. Skriv rett tid med det angitte formatet og Time(hhmmss) Date, Time 22

23 3.2 Bakbelysning 1. Bruk / knappene for å velge Screen, Lydsignal ( ) og Screen, Sound 2. Bruk / knappene for å velge Backlight ( ) og Backlight 3. Bruk / knappene for å velge ønsket funksjon og Mode Always On Backlight Or Mode On at Use Backlight 3.3 Lydsignal 1. Bruk / knappene for å velge Screen, Sound ( ) og Screen, Sound 2. Bruk / knappene for å velge Sound ( ) og Sound 3. Bruk / knappene for å velge lydinnstilling og Mode Off Sound Or Mode On Sound 23

24 4. Systeminnstillinger 4.1 Autentisering 1. Bruk / knappene for å velge Device ( ) og Device 2. Bruk / knappene for å velge Autentisering ( ) og Authorization 3. Bruk / knappene for å velge Access Timezone, Fingerprint, eller Sensor Mode og Access Timezone Authorization Adgangstid Access Timezone Authorization for å velge Access Timezone og Type Always Allowed Access Timezone Velg ønsket adgangstid. * Always Allowed /Always Blocked/Per Weekday Trykk OK. [Valg pr ukedag] Se beskrivelse side 20. Se beskrivelse av Per Device side 20. For å angi innstillingen direkte på hver bruker, velg Always Allowed, Always Blocked or Per Weekday under Endre brukerens adgangstid. (Side 20) Hvis man forlater konfigurering uten å sette tid etter valg av Velg Weekday blir start tid og slutt-tid satt til 00:00 og Timezone blir satt til Always Blocked. 24

25 Fingeravtrykk Fingerprint Authorization for å velge Fingerprint og Security Level Fingerprint for å velge Security Level og Security Level Normal Fingerprint for å velge sikkerhetsnivå og * Normal /Secure/More Image Quality Fingerprint for å velge Image Quality og Image Quality Normal Fingerprint for å velge bildekvalitet og *Normal/High/Low Sensitivity Fingerprint for å velge Sensitivity og Check Duplicate Fingerprint for å velge Check Duplicate og Sensitivity 7 Fingerprint for å velge følsomhet og trykk OK. *0~7 Check Duplicate Not Use Fingerprint Bruk / knappene for innstilling og * Not Use /Use Security Level: Høyere sikkerhetsnivå øker følsomheten for fingeravtrykkgjenkjenning. Men feilraten for autentisering kan øke. Image Quality: Krav til kvaliteten på fingeravtrykket ved registrering. Ved lav kvalitet aksepteres fingeravtrykket lettere, men riktig autentisering garanteres ikke. Sensitivity: Høyere verdi setter høyere følsomhet på skanneren. Check Duplicate: Ved registrering av bruker, kontrollerer enheten om fingeravtrykket allerede er registrert. 25

26 Valg av Sensormodus Sensor Mode Authorization for å velge Sensor Mode og On Condition Always On Sensor Mode for å velge sensormodus. Trykk OK. Sensor Mode: *Always On / ID Entered / OK Pressed Always On: Sensoren søker permanent etter fingeravtrykk. ID Entered / OK Pressed: Det kreves inntasting av ID eller trykking av OK for å aktivere sensoren. 4.2 Inn/Ut 1. Bruk / knappene for å velge Device ( ) og Device 2. Bruk / knappene for å velge In/Out ( ) og 3. Bruk / knappene for å velge Conn., Tamper On, eller og In/Out Serial Conn. In/Out Seriell tlkobling Serial Conn. In/Out for å velge Serial Conn. og Serial Conn. Not Use In/Out for å velge hastighet Trykk OK. Hastighet: Not Use/9600/19200/36400/57600/* Brukes kun til henting av loggdata etter tilkobling av computer. 26

27 Vandalsikring Tamper On In/Out for å velge Tamper On og Tamper Ignore In/Out for å velge funksjon. Trykk OK. Tamper: *Ignore / Locked Locked: Hvis enheten brytes løs låser enheten seg. For å fjerne låsingen må administrator autentiseres. Bruk av det interne releet In/Out for å velge. Type N.O Exit Button for å velge type utgangsbryter *N.O/N.C Opening Mode Temporary Open for å velge åpningsmodus. *Temporary Open/ Toggle Relay Internal for å velge Internal. Sensor Input 1 Internal for å bruke dørsensor *Not Use/Input Open Time(sec) 3 Tast inn tid og Exit Button Input 0 Internal for å velge Exit Button. * Not Use/ Input 0/ Input 1 Type N.O Sensor for valg av type dørsensor *N.O/N.C Held Open Alarm Not Use for å velge type dør holdt åpen alarm. * Not Use/Sound/ Backlight/Sound&L ight/ SIO Relay0/ Forts. 27

28 Held Open Time(sec) 30 Tast inn holdt åpen tid og Forced Open Alarm Not Use for å velge alarm for tvangsåpning. *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/ SIO Relay1 Completed Meldingen Completed vises på skjermen. Opening Mode - Åpningsmodus - Temporary Open: Når døren åpnes, lukkes den automatisk etter angitt tid. - Toggle: Døren åpnes med første godkjente autentisering, og holdes ulåst til neste godkjente autentisering. Hvis man forlater menyen før oppsett av relé er komplett, lagres ikke konfigurasjonen. Vennligst gjennomfør konfigurasjon til meldingen Completed vises. Bruk av relé i Sikker IO In/Out for å velge. Relay SIO Relay0 for å velge relé. *Relay0/Relay1 Exit Button SIO Input0 SIO Relay0 for å velge Exit button. * Not Use/SIO Input0/ SIO Input1 Type N.O Exit Button for å velge type exit button. *N.O/N.C Sensor SIO Input1 SIO Relay0 for å velge sensor. *Not Use/ SIO Input1 Type N.O Sensor for å velge type door sensor. *N.O/N.C Forts. 28

29 Opening Mode Temporary Open for valg av åpningsmodus *Temporary Open/ Toggle Open Time(sec) 3 Tast inn tid og Held Open Alarm Sound for å velge type alarm. *Not Use/Sound/Backlight/ Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1. Held Open Alarm(sec) 30 Tast inn tid for holdt åpen alarm og Forced Open Alarm Not Use for å velge alarm for tvangsåpning. *Not Use/Sound/ Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/ SIO Relay1 Complete Meldingen Completed vises på skjermen. Opening Mode - Åpningsmodus - Temporary Open: Når døren åpnes, lukkes den automatisk etter angitt tid. - Toggle: Døren åpnes med første godkjente autentisering, og holdes ulåst til neste godkjente autentisering. 29

30 4.3 System 1. Bruk / knappene for å velge Device ( ) og Device 2. Bruk / knappene for å velge System ( ) og System 3. Bruk / knappene for å velge mellom Information, Factory Default, Delete All Log, Delete User DB, og Language og Information System Informasjon Log Information for å velge Log. Filter Not Use Log for å velge Use/Not Use. Not Use 6/18 16:21(1) Set Time 6/18 14:20(3) Delete OK Hele loggen vises. for å se forrige/neste hendelse. 30 Når Use er valgt Filter - Not Use: Viser alle. - Use: Bare den spesifiserte loggen vises.(id/date/event Type) Når dato angis vises hendelser før angitt dato User All Filter for å velge All eller Velg ID. Event All Filter for å velge type event. *All/Success/Failure/In/Out/ System Date All Filter for å velge All og angi dato. 6/18 14:20(3) Delete OK 6/18 13:46(3) Enroll OK Spesifisert log vises på skjermen. for å se forrige/neste hendelse. Forts.

31 Informasjon fortsettelse Num. Of User Information for å velge Num. Of User. Firmware Ver. Information for å velge Firmware Ver. Hardware Ver. Information for å velge Hardware Ver. User 4/200 Templates 6/800 Antall brukere og antall registrerte fingeravtrykk vises. Firmware Ver. V0.9_ Information Firmware versjon vises Hardware Ver. 1024(Rev.C) Information Hardware versjon vises. Fabrikkinnstilling Factory Default System for å velge Factory Default og Initialize? Initialize Factory Default for å velge om enheten skal initsialiseres. *Cancel/ Initialize Initialized Hvis Initialize velges vises medling på skjermen Ved valg av Initialize slettes innstillingene, men loggdata og brukerdatabase slettes ikke. 31

32 Slette loggen Delete All Log System for å velge Delete All Log og Delete? Delete Delete All Log for å bekrefte sletting. Cancel/* Delete Deletion Velges Delete vises meldingen på skjermen. Velges Delete, slettes alle brukeres inn/ut data, og de kan ikke gjenopprettes. Slette brukerdatabasen Delete User DB System for å velge Delete User DB og Delete? Delete Delete User DB for å bekrefte sletting av brokerdatabasen. Cancel/*Delete Deletion Velges Delete vises meldingen på skjermen. Velges Delete her blir hele brukerdatabasen slettet, man må umiddelbart registrere første administrator (Se 1.4.1). Hvis brukerdatabasen slettes kan den ikke gjenopprettes. Valg av språk Language System for å velge Language og English Language for å velge språket. * English/ Korean/Custom Trykk OK. For å bruke kundespesifisert (Custom) språk må ønsket språkfil lastes ned til enheten med AdminLite program på PC. Kontakt distributør for detaljer. 32

33 5. Kontrast Contrast System for å velge Contrast og 18 System for å justere ønsket contrast. Standard Verdi er 18. Trykk OK. Innstilling av kontrast påvirkes ikke av fabrikkinnstilling. 33

34 6. FAQ 5.1 Feilmeldinger Feilmelding!Unknown ID Beskrivelse Inntastet ID er ikke registrert i enheten.!not Matched!Duplicate Finger Fingeravtrykk eller passord stemmer ikke med det som er registrert. Ved registrering av fingeravtrykk melder enheten at fingeravtrykket allerede er registrert.!failed Antall brukere er mer enn 200, det kan ikke registreres fler.!not Administrator En vanlig bruker prøver å åpne meny for administrator.!not Authorized Autentisering av fingeravtrykk for administrator godkjennes ikke.!wrong PIN Passord for autentisering stemmer ikke med det som er registrert.!id In Use!Invalid Value!Failed!Unknown Finger!Access Restricted!No Log!Not Recognizable!Device Locked Bruker ID er registrert tidligere. En ugyldig verdi er tastet inn. Bruker ID som ønskes slettet eksisterer ikke. Fingeravtrykk for adgang til meny for redigering/sletting av brukerinformasjon eksisterer ikke. Autentisering utført, men godkjennes ikke for aktuell tid. Loggdata finnes ikke. Fingeravtrykket kan ikke behandles grunnet feil ved skanning av finger. Enheten er sperret fordi vandalsikring har blitt aktivert. 34

35 5.2 Feilsøking Gruppe Problem Løsning Strømforsyning Strøm er tilkoblet men enheten fungerer ikke. - Enheten kan være sperret fordi den har vært løsnet fra braketten og vandalsikring har blitt aktivert. - Kontroller strømforsyning og kabel. Passord Fingeravtrykk Dørlås Passordet er mistet Døren åpner seg ikke etter inntasting av passord og trykk på OK. Fingeravtrykk er avlest, men det er problemer med autentiseringen Fingeravtrykk fungerte bra, men plutselig vil systemet ikke godkjenne fingeravtrykket Selv om døren lukkes vil den ikke låse seg. - For normale brukere, kontakt administrator - Hvis passord for administrator er mistet, kontakt leverandøren. - Kontroller at riktig passord er inntastet. - Kontroller om passordet kan ha blitt endret. - Om ikke passordet finnes, kontakt administrator. - BioLite Solo teknologi fra Suprema som vant førstepremie i FVC2004 og FVC2006 fordi den har verdens beste kvalitet for autentisering. - For best mulig funksjonalitet i gjenkjenning av fingeravtrykk må registrering av fingeravtrykk utføres nøyaktig. - Registrer fingeravtrykket på nytt etter lesing av 1.3 Skanning av fingeravtrykk - Autentisering av en finger kan variere avhengig karakteristikk for hver finger. Registrer en finger nr 2 for hver bruker. - Kontroller om fingeren eller sensoren kan være dekket av fuktighet eller støv.. - Hvis fingeren er skadet kan enheten vurdere at det ikke er rett person. - Tørk av finger og/eller sensor med en tørr klut og prøv igjen. - Om fingeren er for tørr, prøv å puste på den og prøv igjen. - Det kan ha oppstått feil med den elektriske låsmekanismen. Kontakt eventuelt leverandøren. Tid Administrator tilgang Tiden er ikke riktig. Administrator får ikke tilgang fordi passord for administrator er tapt. - BioLite Solo har et internt batteri som kan ha blitt ladet ut. Etter stabil strømforsyning og ladning, korriger tiden som forklart i Dato, Tid - BioLite Solo kan angi flere administratorer for å sikre at en administrator alltid skal få tilgang. - Hvis ingen administrator kan få tilgang må leverandøren kontaktes for å få tilgang etter en spesiell prosedyre. 35

36 5.3 Forenklet brukerveiledning For de mest brukte funksjonene. Knapp: Brukes for å velge ønsket funksjon Funksjon Registrering av første administrator Innstilling av dato og tid Registrering av bruker Endring av passord for bruker Bytte fingeravtrykk for bruker Endre autentiseringsmåte for bruker Slette bruker Slette alle brukere Initsialisering (Sletter alle innstillinger) Betjening (Følg prosedyre i angitt rekkefølge) Tast ID Velg PIN Only som autentisering Tast passord Tast passord igjen Velg Screen, Lydsignal ( ) Velg Date, Time ( ) Tast inn dato Tast inn tid Velg User ( ) Velg Enroll ( ) Tast ID Velg General eller Administrator Velg autentisering Enter fingeravtrykk eller tast inn passord. Velg User ( ) Velg Edit ( ) Tast ID eller skann finger Velg PIN Tast inn ønsket passord Tast passord igjen Velg User ( ) Velg Edit ( ) Tast ID eler skann finger Velg Fingerprint Skann finger Skann finger igjen Velg User ( ) icon Velg Enroll ( ) Tast ID eller skann finger Velg Operation Mode Velg autentisering Velg User ( ) Velg Delete ( ) Tast ID eller skann finger for å slette. Velg Device ( ) Velg System ( ) Velg Delete User DB Velg Delete Velg Device ( ) Velg System ( ) Velg Factory Default Velg Initialize 36

37 5.4 Systeminstallasjon Kabelspesifikasjon Type Nr. Navn Farge Døråpnerbryter & dør åpen sensor 1 JORD Sort 2 INPUT 1 Brun 3 JORD Black 4 INPUT 0 Lilla 5 Normalt lukket NC Oransje (Hvit stripe) Relé 6 Felles Grønn (Hvit stripe) 7 Normalt åpen Grå (Hvit stripe) 8 Strøm + (12Vdc) Rød 9 Strøm - /jord Sort Strøm & JORD Hvit (Sort stripe) Blå (Sort stripe) Gul (Sort stripe) 37

38 5.4.2 Tilkobling strøm & Strøm +12 vdc 9 Strøm - jord 10 RS485 Jord 11 RS RS485 - Rød Sort Hvit (Sort stripe) Blå (Sort stripe) Gul (Sort stripe) RS-485 brukes for tilkobling av Sikker I/O. For strømforsyning kreves 12 vdc (± 10 %), minimum 500mA. (Hvis strømforsyning også gir strøm til andre enheter må strømforsyning dimensjoneres for å gi tilstrekkelig strøm for alle tilkoblede enheter). 38

39 5.4.3 Tilkobling av relé 1. Omvendt funksjon 5 Normalt lukket NC 6 Felles Oransj (Hvit stripe) Grønn (Hvit stripe) 2. Rettvendt funksjon 6 Felles 7 Normalt åpen NO Grønn (Hvit stripe) Grå (Hvit stripe) 3. Automatisk dør 6 Felles 7 Normalt åpen NO Grønn (Hvit stripe) Grå (Hvit stripe) 39

40 5.4.4 Tilkobling av bryter og sensor 1 Jord 2 Inn 1 3 Jord 4 Inn 0 Sort Brun Sort Lilla Elektriske spesifikasjoner Type Navn Min. Typ. Max. Noter Strømtilførsel Spenning (V) Bruk kun regulert strømforsyning Strøm (ma) Bryterinngang VIH (V) - TBD - VIL (V) - TBD Pull-up motstand (Ω) - 4.7k - Inngangene trekkes opp av 4,7k motstand Relé Bryterkapasitet (A) ,3 Ved 30V DC eller 125V AC Brytereffekt (resistiv) W 37.5VA DC AC Bryterspenning (V) DC AC 40

41 5.4.6 Installasjon av braketten 1. Monter braketten for BioLite Solo på ønsket sted, bruk medfølgende skruer. Hvis mur eller betong, bor hull og sett inn plugger, fest med medfølgende skruer. 2. Installer BioLite Solo på braketten. 3. Fest BioLite Solo på braketten med den medfølgende torx nøkkelen. 41

42 5.5 Spesifikasjoner Enhet Spesifikasjon CPU Hukommelse Fingersensor Brukerkapasitet Match hastighet 400MHz DSP 4MB Flash og 8MB RAM 500dpi optisk sensor 200 brukere (2 fingeravtrykk pr bruker) Mindre enn 1 sekund Autentiseringsmodus Fingeravtrykk, passord eller fingeravtrykk + passord LCD Tastatur Signalgivere TTL I/O Internt relé IP beskyttelse Log kapasitet Timer Strømforsyning Mål 128 x 64 Grafisk LCD (sort-hvit) 3x4 numerisk, 3 navigeringstaster Multifarget LED og flertone høyttaler 2 innganger for døråpner og dørsensor Reilelås, magnetlås, elektrisk sluttstykke, automatisk dør IP65 5,000 hendelser RTC oppladbart backup batteri DC 12V (Min. 500mA) 60 x 185 x 40 mm (Bredde x Høyde x Dybde) 42

43 43

44

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk Innholdsfortegnelse Om BioStar Systemet... 1 1.1 Logisk konfigurasjon... 3 1.2 Funksjoner for adgangskontroll... 5 1.2.1 Brukerautentisering... 5 1.2.2 Brukeradministrasjon...

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera Bruksanvisning Versjon 1.1 Takk for at du kjøpte dette kameraet! Kameraet er et GMS-kamera av høy kvalitet med bevegelsessensor, mikrofon og infrarødt lys. Det tar

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Brukerveiledning NORSK

Brukerveiledning NORSK Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G NORSK Bluetooth Det aktuelle apparatet kan

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2015 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer