Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten i Stortinget Forslag til organisering av resepsjonstjenesten i Stortinget X 2014/ /2014 da Børresen Svar på henvendelse - grunnloven og Stortingets forpliktelser Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse - lov om alternativ behandling - ytringsfrihet for alle Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2014 Margrethe Jansen Svar på henvendelse - klage på namsmannen Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 22

2 Svar på henvendelse - begjæring om avskjedigelse av offentlig ansatt medarbeider - ***** ***** Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger nger Marie F. Raassum Svar på henvendelse vedrørende Harald Bruns veisak Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2014 Erling Moss Meld St 2 AP Spørsmål 1-46 fra Arbeiderpartiets fraksjon Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / /2014 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til seminar om rapporten Framework for the future - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7953/2014 Redd Barna Side: 2 av 22

3 nnspill til årets jordbruksoppgjør Matpolitikk - landbruk - jordbruk - henvendelser / /2014 Samdriftenes kontaktorgan Svar på spørsmål om de første stortingsrepresentantene fra Kristians amt/oppland fylke Spørsmål om de første stortingsrepresentantene fra Kristians amt/oppland fylke 2014/ /2014 Knut Korsæth Sjakk-OL i Tromsø - uttalelse Sjakk-OL i Tromsø - uttalelse 2014/ / Tromsø kommune Henvendelse - jordbruk Henvendelse - jordbruk 2014/ / Arne Vetlli'n Side: 3 av 22

4 Henvendelse - klage på Giske kommunes saksbehandling Henvendelse - klage på Giske kommunes saksbehandling 2014/ / SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dok8:71 S Forslag om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet DOK8:71 S Forslag om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet 2014/ /2014 Venstres stortingsgruppe Dok8:72 S Forslag om en miljøvennlig boligpolitikk DOK8:72 S Forslag om en miljøvennlig boligpolitikk 2014/ /2014 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Dok8:73 S Forslag om strategi for bedre arbeidsmuligheter for mennesker med nedsatt arbeidsevne DOK8:73 S Forslag om strategi for bedre arbeidsmuligheter for mennesker med nedsatt arbeidsevne 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Side: 4 av 22

5 Bokprosjekt i anledning Stortingsbygningens 150- årsjubileum i orientering om tildeling av avtale Bokverk om stortingsbygningen ifm jubileet for bygningen i 2016 X 2013/ / SD SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Jubileumsbok for Stortingsbygningen og spørsmål om organisering av kommunikasjonsarbeidet Bokverk om stortingsbygningen ifm jubileet for bygningen i / / Riksarkivet Dokument 8:30 S nnspill Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen 2014/ /2014 Organisasjonen for barnevernsforeldre Henvendelse - Mangel i røykeloven Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2014 Sølvi Skui Side: 5 av 22

6 Kostnadsoverslag for adgangskontroll - innbruddsalarm og TV Akersgata 20 - bestilling Sikring av kontorlokaler i Akersgata 20 - adgangskontroll - innbruddsalarm og TV SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Stanley Security Bakgrunnsinformasjon - Frihandelsavtale mellom Norge og Colombia Prop. 63 S ( ) Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 N 2014/ /2014 Fredrik Giertsen E-post korrespondanse - planlegging av besøk til Aserbajdsjan og Armenia til høsten 2014 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 Norges ambassade Moskva m.fl. Hjemmel - Møte for E-landenes europakomiteer COSAC i Aten FK - COSAC møter - henvendelser N 2013/ / Roger Fretheim Side: 6 av 22

7 Henvendelse - klage - eldreomsorg Henvendelse - klage - eldreomsorg 2014/ / SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Tore Lockert Svar på klage - eldreomsorg Henvendelse - klage - eldreomsorg 2014/ /2014 Tore Lockert Henvendelse - deportasjon av Faizullah Muradi - Afghansk kamptolk Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2014 Morten Ekeland Forespørsel om briefring- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** nternasjonal avdeling - Trusselvurderinger 2010/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 7 av 22

8 Forespørsel om briefring- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** nternasjonal avdeling - Trusselvurderinger 2010/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nvitasjon til frokostmøte - Trenger vi en ny landbrukspolitikk? - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8016/2014 Civita Endelig trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ /2014 B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nvitasjon til å gi tilbud på rammeavtale dørautomatikk Rammeavtale på dørautomatikk 2014/ / Dorma Norge m.fl. Side: 8 av 22

9 Prop 89 S Spørsmål til departementet fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe Prop. 89 S ( ) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av ERES-aksen i forordning (E) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaS ( ) 2014/ /2014 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Referat fra møte om P P26 rehabilitering - prosjekt A brukerprosessen A møtereferat PL Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 8029/ SD OFL 14 Organinterne dokumenter Høyer Finseth Dokument 8:56 L Departementets uttalelse Dokument 8:56 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Knut Storberget, Odd Omland og ngrid Heggø om endring i 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter 2014/ /2014 Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden Besøk av delegasjon fra det saudiske Shurarådet avlyst FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8031/2014 tenriksdepartementet Side: 9 av 22

10 Prop 54 L Forslag til debattopplegg Prop. 54 L ( ) Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i Es vernetidsdirektiv) X 2014/ /2014 Dokument 8:30 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen X 2014/ /2014 Svein Egil tsigt Karlsen Deltakelse i muntlig spørretime Muntlig spørretime - deltakelse 2013/ / Statsministerens kontor DOK 8:53 S Anmodning om høring Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll 2014/ /2014 Barneombudet Side: 10 av 22

11 Anmodning om muntlig redegjørelse om forskning på uventede dødsfall hos små barn Muntlig redegjørelse om forskning på uventede dødsfall hos små barn 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden E og utdanning - Rapport fra Es utdanningsministermøte - Brussel Skole - utdanning - forskning - henvendelser / /2014 E-delegasjonen Brussel Prop 66 L Tillegg til høringsnotat Prop. 66 L ( ) Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) 2014/ /2014 Landslaget for offentlige pensjonister - LOP Prop. 83 L høringsnotat Prop. 83 L ( ) Endringer i politiloven (tigging) 2014/ /2014 Kirkens Bymisjon Side: 11 av 22

12 Meld St 2 SP Spørsmål 1-46 fra Senterpartiets fraksjon Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / / Finansdepartementet Finansministeren Prop. 83 L høringsnotat Prop. 83 L ( ) Endringer i politiloven (tigging) 2014/ /2014 Advokatforeningen Prop. 83 L høringsnotat Prop. 83 L ( ) Endringer i politiloven (tigging) 2014/ / Frelsesarmeen Meld St 2 SP Svar på spørsmål 49 - Senterpartiets fraksjon Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / /2014 Finansdepartementet Finansministeren Side: 12 av 22

13 Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / RP SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Orientering om tilrettelegging av arbeidet i referentseksjonen innenfor endrede rammevilkår Orientering om tilrettelegging av virksomheten i referentseksjonen i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser 2012/ / Brukerrådet for representantordninger LN Rapport - Med rett til å delta - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8065/ LN Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Prop 94 LS Høringsnotat Prop. 94 LS ( ) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen 2014/ /2014 Advokatforeningen Side: 13 av 22

14 Flytteoppdrag i juni og juli epostkorrespondanse Flytteoppdrag i juni og juli / /2014 Team Relocations Henvendelse - fare for humanitær katastrofe i kraina Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / Russlands ambassade Oslo Prop 64 L Høringsnotat Prop. 64 L ( ) Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/E om forbrukerrettigheter) 2014/ /2014 Forbrukerombudet Prop 64 L Program for åpen høring Prop. 64 L ( ) Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/E om forbrukerrettigheter) X 2014/ /2014 Side: 14 av 22

15 E-post korrespondanse - planlegging av besøk til Finland høsten 2014 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 Finland Riksdagen Eduskunta Prop 88 S Anmodning om høring og høringsnotat Prop. 88 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere 2014/ /2014 Offshoredykkerunionen - OD A41007 P26 utflytting - koordinering inventar - referat fra særmøte 4 P26 rehabilitering - prosjekt A brukerprosessen A møtereferat PL Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 8073/ Høyer Finseth Prop 88 S Anmodning om høring og høringsnotat Prop. 88 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere 2014/ /2014 ndustri Energi Side: 15 av 22

16 Anmodning om møte med Stortingspresidenten Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2014 krainas ambassade Oslo DOK 8:53 Anmodning om høring Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll 2014/ /2014 NOAS Referat fra leietakermøte nr 4 - Stortingets administrasjon - Stortingsgata 6 Leietakermøter - informasjon - Stortingets administrasjon - Stortingsgata / / Norwegian Property Deklarasjonsutkast og e-post korrespondanse vedrørende invitasjon til middag - NATO PA Vilnius NATO PA - Reiser og møter / / Norges ambassade Vilnius Side: 16 av 22

17 Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Frelsesarmeen i Norge - sland og Færøyene Dokument 8:57 S Departementes uttalelse til forslag om å redusere bruken av palmeolje i Norge Dokument 8:57 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Ketil Kjenseth om å redusere bruken av palmeolje i Norge 2014/ /2014 Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden Prop 88 S Spørsmål til departementet fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe Prop. 88 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere 2014/ /2014 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Meld St 2 nnspill Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / /2014 Cargolink Side: 17 av 22

18 nvitasjon til EFTA-jubileum Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen / / EFTA E-post korrespondanse - planlegging vedrørende besøk til Aserbajdsjan og Armenia til høsten 2014 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 Norges ambassade Moskva NATO PA - Orientering fra den ukraniske ambassadøren om situasjonen i kraina NATO PA - Reiser og møter 2014 X 2014/ / Prop 95 S Spørsmål 1-7 fra Senterpartiets stortingsgruppe Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden Side: 18 av 22

19 E-post korrespondanse - takkebrev - besøk fra Moldova nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk / / NDP Moldova Prop 99 L Program for åpen høring Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) X 2014/ /2014 Prop 99 L Høringsnotat Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 Arkitektbedriftene i Norge Prop 99 L Høringsnotat Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 Norske Boligbyggelags Landsforbund Side: 19 av 22

20 Prop 99 L Høringsnotat Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 Boligprodusentenes Forening Prop 99 L Høringsnotat Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 NTO Prop 99 L Høringsnotat Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 Norsk Vann Prop 99 L Oppfølging etter høring - orientering om utvalgsarbeid med å se på kvalifikasjoner i byggenæringen Prop. 99 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) 2014/ /2014 Byggenæringens Landsforening Side: 20 av 22

21 Dokument 3:7 Presentasjon til møte Dokument 3:7 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll 2014/ /2014 Riksrevisjonen Dokument 3:8 Presentasjon til møte Dokument 3:8 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs 2014/ /2014 Riksrevisjonen Effekten av økt kontantstøtte på barnehage-etterspørselen i 2014 Kommunal forvaltning - distriktspolitikk - henvendelser / / Drammen kommune Anmodning om møte med komiteen for å presentere de offisielle miljømerkene EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8101/2014 Miljømerking Side: 21 av 22

22 Anmodning om møte med komiteen for å presentere de offisielle miljømerkene FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8102/2014 Miljømerking Side: 22 av 22

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014 24.11.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.12.2014 Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388 Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok.

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A 01.10.2012 Planlagte saker til stabsmøte - Presidentskap - høsten

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer