Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender"

Transkript

1 Elektronikksett blinklys metronom synthesizer løgndetektor innbruddsalarm ultralyd støysender

2 BLINKLYS Her kan du lage blinklys. Slik gjør du det 1. Ha kontakten ute. 2. Legg koblingsbrettet på et bord. Sjekk at ledningen med rød teip er koblet til rød skrue på brettet.

3 3. Koble opp som vist på bildet. Press ledningene/komponentene godt ned i hullene. 4. brun-svart-rød-gull 5. Kontroller at kondensatoren C1 (den blå, nederst på bildet) er satt riktig vei.

4 6. Koble til lysdioden. Pass på hvilken vei du setter den ned, det lange beinet skal til høyre. 7. Sett i kontakten. Hvor fort lyset blinker kan reguleres ved å vri på potensiometeret helt til venstre på koblingsbrettet. Hvis lyset blinker raskt nok, kan ikke vi mennesker oppfatte blinkingen - det ser ut som om lyset er på hele tiden!

5 Koblingsskjema Koblingsskjemaet nedenfor viser hvordan komponentene er koblet sammen med ledninger (streker). Øverste strek er ledningen som kobles til + på spenningskilden (rød kontakt), mens nederste ledning er koblet til - på spenningskilden (svart kontakt). Nummerene på pinnene til den integrerte kretsen er angitt i symbollista bakerst i dette heftet. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Elektrolyttkondensator 10 μf C2: Kondensator 10 nf D1: Rød lysdiode med seriemotstand IC: NE555 Blinklys med to lysdioder Hvis du vil, kan du koble til to lysdioder. Om du kobler til den gule som vist nedenfor, vil den gule lysdioden lyse når den røde er slukket, og omvendt.

6 Koblingsskjema. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Elektrolyttkondensator 10 μf C2: Kondensator 10 nf D1: Rød lysdiode med seriemotstand D2: Gul lysdiode med seriemotstand IC: NE555

7 METRONOM - hold takten En metronom er et elektronisk apparat som kan hjelpe musikere til å holde takten når de øver. Den gir klikk i en høytaler. Tiden mellom klikkene kan justeres slik at den passer til forskjellige musikkstykker. Vi bruker omtrent samme krets som for blinklyset, men kobler til en høytaler i stedet for lysdiode. Høytaleren kobles i serie med en kondensator, se bildet nedenfor. Metronomen kan justeres med potensiometeret. Før du setter i kontakten, kontroller at kondensatorene C1 og C3 (de blå på bildet) er satt riktig vei. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Elektrolyttkondensator 10 μf C2: Kondensator 10 nf C3: Elektrolyttkondensator 100 μf Høytaler 50 Ω

8 SYNTHESIZER - lag en tone I en synthesizer lages tonene elektronisk. Her kan du lage en tone. Tonehøyden kan justeres med potensiometeret. Før du setter i kontakten, kontroller at kondensatoren C3 (den blå til høyre) er satt riktig vei. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Kondensator 100 nf C2: Kondensator 10 nf C3: Elektrolyttkondensator 100 μf Høytaler 50 Ω

9 Lysfølsom synthesizer Koble inn den lysfølsomme motstanden LDR i stedet for potensiometeret: Tonehøyden vil nå være avhengig av hvor mye lys som faller på apparatet.

10 LØGNDETEKTOR - hvor godt leder du strøm? En løgndetektor fungerer ved at mennesker ofte svetter når de lyver. Om en person holder en ledning i hver hånd, kan man måle motstanden mellom dem. Man kan dermed finne ut hvor svett hendene til personen er, siden en svette hånd leder strøm mye bedre enn en tørr. Her kan du lage en slik løgndetektor. Hvis du holder rundt de to løse ledningsendene, vil tonehøyden fra høytaleren være avhengig av hvor våt du er på hendene, og hvor hardt du holder. Før du setter i kontakten, kontroller at kondensatoren C3 (til høyre på bildet) er satt riktig vei. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød C1: Kondensator 10 nf C2: Kondensator 10 nf C3: Elektrolyttkondensator 100 μf Høytaler 50 Ω

11 LYSFØLSOM ALARM - din egen innbruddsalarm Her kan du lage en alarm som startes hvis det faller en skygge på apparatet. Hvis du plasserer apparatet slik at personen må gå mellom lyset og apparatet, vil alarmen utløses når personen går forbi. brun-svart-orange-gull Før du setter i kontakten, kontroller at kondensatoren C3 (den blå, store til høyre) er satt riktig vei. Pass også på at rød ledning fra strømforsyningen er koblet til rød skrue på koblingsbrettet. Når du har koblet til strømforsyningen, juster potensiometeret til du hører alarmen i høytaleren. Juster da forsiktig til alarmen akkurat forsvinner. Alarmen vil nå starte hvis det blir mindre lys på den lysfølsomme motstanden. Prøv å hold hendene over, skru av lyset eller liknende. Du vil da merke at alarmen starter. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Motstand 10 kω: brun-svart-orange R3: Potensiometer 100 kω LDR: Lysfølsom motstand C1: Kondensator 100 nf C2: Kondensator 10 nf C3: Elektrolyttkondensator 100 μf Høytaler 50 Ω

12 LAGE ULTRALYD Vi kan lage en så høy tone at mennesker ikke kan høre den. Dette kalles ultralyd. Noen dyr, som for eksempel flaggermus og mus kan høre ultralyd. Ved å lage en irriterende, høy tone, kan du dermed skremme bort musene uten at mennesker kan høre noe. Noen mener også at mygg skremmes bort av slik lyd. På sykehuset brukes ultralyd til å se inn i menneskekroppen, for eksempel se et foster inne i magen til mammaen. Før du setter i kontakten, kontroller at kondensatoren C3 (den blå, store til høyre) er satt riktig vei. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Kondensator 1 nf C2: Kondensator 10 nf C3: Elektrolyttkondensator 100 μf Høytaler 50 Ω

13 STØYSENDER - forstyrr radioen Her kan du lage en støysender - en radiosender som sender støy. Det får vi til ved å koble til en lang ledning til utgangen av kretsen, som vil fungere som antenne. Dessuten lar vi kondensatoren C1 være liten. Vi kan regulere frekvensene som støysenderen sender ut med potensiometeret. Kretsen vil kunne forstyrre radioer som er i nærheten. Den virker best for radioer som er stilt inn på AM (langbølge eller evt. mellombølge-båndet). Hvis du er nær en FM-radio så kan du nok høre litt forstyrrelser da også, hvis radioen står innstilt på en frekvens der det ikke er noen radiostasjon. R1: Motstand 1 kω: brun-svart-rød R2: Potensiometer 100 kω C1: Kondensator 100 pf C2: Kondensator 10 nf Lang ledning som antenne

14 KOMPONENTER Høytaler (50 Ω, 1W) Motstander (R): 1 kω, brun-svart-rød (-gull) 10 kω, brun-svart-orange (-gull) 47 kω, gul-fiolett-orange (-gull) Kondensatorer (C): 100 μf 10 μf 100 pf 1 nf 10 nf 100 nf

15 Lysdioder (LED), rød og gul, med seriemotstand: Lysfølsom motstand (LDR, kΩ) Koblingsbrett Integrert krets (IC): NE555 Potensiometer (variabel motstand) 100 kω

16 Batteri-eliminator 9V (evt. 9V-batteri med klips) Ledningsbiter Lang ledning SLIK VIRKER KOBLINGSBRETTET De to radene med hull helt øverst og helt nederst er koblet sammen som vist med svarte streker. I midten er hullene koblet sammen den andre veien (vist lengst til venstre).

17 SYMBOLER LED, lysdiode med seriemotstand. Må kobles riktig vei. Lysdiodene i settet har en seriemotstand slik at de kan kobles direkte på 9 V uten å ødelegges. Høytaler Motstand. Motstandsverdi er angitt med fargekoder. Variabel motsand, potensiometer. Lysfølsom motstand. Kondensator / elektrolyttkondensator. Elektrolyttkondensatorer må kobles riktig vei. Integrert krets med nummer til pinnene.

18 VIRKEMÅTE - for eksperter Den integrerte kretsen NE555 virker som en oscillator (svingekrets). Det vil si at den veksler mellom å gi ut høy og lav spenning (strøm/ikke strøm) til lysdiodene eller høytaleren. Dette skjer ved at den lader opp kondensatoren C1 gjennom motstandene R1 og R2, lader ut, lader opp osv. Når motstandene er store, hindrer de strømmen slik at det tar lang tid å lade C1. Når C1 er stor, tar det også lang tid. Ved å velge R1, R2 og C1 kan man altså bestemme hvor mange ganger spenningen er høy og lav i løpet av et sekund. I eksperimentet med to lysdioder, kobles oscillatoren til begge lysdiodene. Den andre ledningen til den røde kobles til jord (lav spenning), mens den gule kobles til høy spenning. Dermed vil den røde lyse når den gule er mørk, og motsatt. Hvor mange ganger spenningen veksler fra høy til lav i løpet av et sekund kalles frekvensen, og måles i Hertz, Hz. Hvis f.eks. frekvensen er 100 Hz, betyr det at spenningen veksler mellom høy og lav 100 ganger i sekundet. Høytaleren gjør om et elektrisk signal til lyd ved at membranen vibrerer. Frekvenser under 20 Hz gir klikk i høytaleren. Frekvenser mellom 20 Hz og Hz kan mennesker høre som en tone. Frekvenser høyere enn Hz kalles ultralyd. Disse frekvensene kan ikke mennesker høre, men enkelte dyr kan det. Dermed kan man bruke slike frekvenser til å skremme vekk disse dyrene uten at mennesker blir forstyrret. I eksperimentet med lysfølsom synthesizer er R2 en lysfølsom motstand. Tonehøyden vil dermed være avhengig av hvor mye lys som faller på R2. Løgndetektoren virker ved at motstanden til tørre hender er stor, mens motstanden til fuktige hender er liten. Siden hendene fungerer som motstanden R2, vil frekvensen i høytaleren fortelle oss hvor svett personen er. Den lysfølsomme alarmen virker ved å lage en slags av/på-bryter av den lysfølsomme motstanden. Hvor følsom bryteren er for lys reguleres med potensiometeret. Hvis vi kobler utgangen til oscillatoren til en antenne (en lang ledning) i stedet for en høytaler, vil vi sende ut radiobølger. For å forstyrre vanlige radioer må vi ha en fryktelig høy frekvens.

19 PÅBYGGINGSMULIGHETER - for viderekomne NB: Krever ekstra komponenter og bruksanvisning. Forsterker til mp3-spiller eller mikrofon Teller: Tell hvor mange som går forbi rommet ditt med fotocelle Radiosender til FM-båndet (Advarsel: Rekkevidde opp til ca. 200 m. Bør ikke brukes lenge av gangen i tettbygde strøk, den kan forstyrre naboens radio...!) Elekronikksettet er laget av Johannes Skaar

20 KOMPONENTBETEGNELSER (www.elfa.se, 2010) Kopplingsdäck GL 12 F NE555P timerkrets 0/+70 DIL8 Axiell ellyt 10uF/25V Axiell ellyt 100uF/25V Keramisk kondensator 0,1uF/50V Keramisk kondensator 100pF/500V Keramisk kondensator 10nF/500V, 2 stk. Keramisk kondensator 1,0nF/500V Kolytskiktsmotstånd 1 kohm Kolytskiktsmotstånd 10 kohm L-7113ID-12V LED med resistor (rød) L7113GD-12V LED med resistor (grønn) A LDR-motstånd Högtalare 8 ohm K 36 WP Tangentbordsströmställare ståe kr. 100,21 kr. 2,60 kr. 4,86 kr. 7,04 kr. 0,50 kr. 0,38 kr. 1,78 kr. 0,41 kr. 0,39 kr. 0,39 kr. 2,83 kr. 2,83 kr. 5,41 kr. 38,02 kr. 7, Batterieliminator 9V/0.7A EKUX 100 m röd 0,28mm² 1 RUL kr. 83,49 kr. 74, eller Kolbanepotentiometer linjär 100 kω, PC-16SH10IP06104A kr. 16,00 Totalpris: ca. kr. 270 (med batterieliminator, uten ledning) Trimpot PT10LH kohm kr. 4,853 (alternativt 9V-batteri + klips) (100m er for mye; kan kjøpes som metervare)

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Enkel elektronisk krets

Enkel elektronisk krets Enkel elektronisk krets Vi skal bygge en liten enkel elektronisk krets. Det følgende er en utførlig beskrivelse som er beregnet for lodding av en slik krets med enkle hjelpemidler. Vi skal imidlertid gjøre

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter 1 Elektronikk Teknikk som er basert på elektroniske komponenter Enkle Komponenter Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Motstand

Detaljer

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull Introduksjon Dette heftet er ment som en introduksjon til Arduino-plattformen og som en innføring i grunnleggende elektronikk. Heftet

Detaljer

Fusdetektor, lærersider

Fusdetektor, lærersider Fusdetektor, lærerr Fus betyr først, og en fusdetektor kan for eksempel avsløre hvem som først trykker på svarknappen i en spørrekonkurranse. Kretsen kan også oppdage tjuvstart i sprintløp, om så bare

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 Byggebeskrivelse for Imponator 2010 c 2010 Omega Verksted Alle rettigheter er reserverte. Det er ikke lov å reprodusere med dette heftet, fordi det er et åndsverk. Det er

Detaljer

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 LAILA LØSET 2005 1 INNHOLD Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 2 STATISK ELEKTRISITET Elektrisk ladning Atommodellen Elektrisk ladning

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Carsten Andersen & Karsten Rislå. Basisforlaget

Carsten Andersen & Karsten Rislå. Basisforlaget Carsten Andersen & Karsten Rislå B y g g i n g a v BOOST ER Basisforlaget Carsten Andersen Karsten Rislå Basisforlaget Kronprinsensgt. 6 4608 Kristiansand Tlf. 38 17 88 20 Faks 38 17 88 21 E-post basisforlaget@basisforlaget.no

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer