LOs organisasjonsforskningskonferanse november 2014 Oslo Kongressenter Folkets Hus EUROPA I EN STRUKTURELL FELLE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOs organisasjonsforskningskonferanse 27.- 28. november 2014 Oslo Kongressenter Folkets Hus EUROPA I EN STRUKTURELL FELLE?"

Transkript

1 LOs organisasjonsforskningskonferanse november 2014 Oslo Kongressenter Folkets Hus EUROPA I EN STRUKTURELL FELLE?

2 Europa i en strukturell felle? I september 2008, med konkursen til investeringsbanken Lehman Brothers i USA, var finanskrisen definitivt et faktum, en finanskrise verden ikke hadde sett maken til siden krakket på Wall Street i Finanskrisen spredte seg fort til Europa og resten av verden gjennom det internasjonale banksystemet. Mange banker og finansinstitusjoner kom i faresonen, og statene, også i Europa, måtte trå til for å berge dem, med forgjelding som resultat. Statsgjeldskrisen hadde riktignok også andre årsaker, men finanskrisen var i de fleste tilfeller den sentrale årsaken. I Europa begynte man, initiert av et sterkt Tyskland og den såkalte troikaen, EU, den europeiske sentralbanken og IMF, det internasjonale pengefondet, å føre sparepolitikk, med strenge krav til kutt i offentlige budsjetter, lønninger og pensjoner som motkrav ved tildeling av økonomiske hjelpepakker. Situasjonen er nå preget av massearbeidsledighet, synkende etterspørsel, og mange frykter for deflasjonstendenser (synkende priser) og en langvarig økonomisk depresjon og stagnasjon. Spørsmålet vi stiller oss på årets konferanse er om Europa faktisk har blitt fanget i en strukturell felle, en situasjon der vi "sparer oss til fant", og hvor det kan bli vanskelig å bli kvitt massearbeidsledigheten og snu utviklingen. Innsikter fra organisasjonsforskningen og annen samfunnsforskning kan bidra til å belyse dette. Samtidig ser vi, slik vi har sett i tidligere krisetider, en oppblomstring av høyrepopulismen og også høyreekstreme bevegelser. Dette blir gjenstand for sosiologiens og psykoanalysens fortolkninger på konferansen. Renee Rasmussen, LO-sekretær

3 Torsdag 27. november Ankomst - registrering Velkommen LO-sekretær Renée Rasmussen Krisen i Europa Hvordan har finanskrisen virket inn? Professor Trevor Evans, Berlin School of Economics and Law Kort pause med kaffe/te Den europeiske krisen fra et organisasjonsforskningsperspektiv Douglas Griffin, Professor ved Complexity and Management Centre, London Lunsj Felles diskusjon etter innledningene Trevor Evans og Douglas Griffin Kommentarer og spørsmål fra salen Parallellseminarer A) Ekstremisme i Europa - inkludering og ekskludering Premisser for integrering i norsk politikk Sosiolog Beret Bråthen, FAFO Psykoanalytisk perspektiv på nyfascisme Filosof Lene Auestad Psykoanalyse og politikk Diskusjon innledes av Øystein Nilsen, Dr. i sosiologi LO B Måling, testing og kontroll en sikker vei til usikkerhet? Eva Grinde, journalist i DN Solveig Østrem, Førsteamanuensis v/ Høgskolen i Buskerud og Vestfold Dag Yngve Dahle, sosiolog og journalist Diskusjon Innledes av Ståle Dokken, leder LOs organisasjonsavdeling Slutt

4 Fredag 28. november Kronisk krise? Mulige veier ut av krisen Susan George, forfatter, styreleder Transnational Institute, Amsterdam og ærespresident i Attack, Frankrike Pause Spørsmål og kommentarer fra salen Europa utfor deflasjonsstupet politiske og økonomiske årsaker til krisen Rune Skarstein, sosialøkonom Lunsj Økonomiske og politiske prosesser i verden - refleksjoner fra et politisk ståsted Jonas Gahr Støre, Leder Arbeiderpartiet Sosial dumping - trues den norske modellen? Jan- Erik Støstad, Sosialøkonom, LOs samfunnspolitiske avdeling Pause Felles debatt Rune Skarstein, Jonas Gahr Støre og Jan Erik Støstad Slutt

5 Trevor Evans Douglas Griffin Trevor Evans er professor ved Hochschule für Wirtschaft und Recht i Berlin. Trevor Evans arbeider særlig med pengeteori, pengepolitikk og internasjonal finans. Han er med i gruppen av europeiske økonomer for en alternativ økonomisk politikk i Europa. Han har gjort inngående studier av det internasjonale finanssystemet og er opptatt av marxistisk og postkeynesiansk penge- og finansteori. Han har vært særlig opptatt av finanskrisen i USA, og på vår konferanse har vi utfordret ham til å se nærmere på hvordan denne har medvirket til krisen i Europa. Evans har lagt vekt på at finanskrisen i USA innebærer en kuliminasjon av en fase i amerikansk kapitalisme som begynte tidlig på 1980-tallet, bl.a. preget av dereguleringer under Reagan og Clinton- administrasjonene. Finanssektoren styrket sin posisjon vesentlig, arbeider- og middelklassen har fått svekket sin forhandlingsposisjon, og inntektsfordelingen har blitt skjevere. Douglas Griffin er gjesteprofessor og medlem av forskningsgruppen ved Complexity and Management Centre ved Business School, University of Hertfordshire, UK. Douglas Griffin er en av Europas ledende organisasjonsforskere. Griffin er forfatter av boken The Emergence of Leadership: Linking selforganization and ethics og medforfatter av en rekke bøker og artikler sammen med Ralph Stacey og Patricia Shaw. Disse har disse utviklet ny organisasjonsteori, kjent som kompleksitetstenkning, som fokuserer på nye måter å forstå kultur og organisasjon og framveksten av forandring. Griffin har også jobbet som uavhengig konsulent de siste 20 årene, med fokus på forretningskultur og organisasjonsutvikling. Han har fasilitert endringsprosesser for en rekke globale selskaper bl.a. Verdensbanken, BMW, EADS, 3M mm. Beret Bråten er forsker ved Fafo. Hun har en Ph.d. i statsvitenskap og er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Bråtens forskningsinteresser er konsentrert om demokrati, politisk representasjon, velferdsstat, integrering og likestilling. Hun har tidligere arbeidet som journalist, politisk rådgiver og utreder, statssekretær ved statsministerens kontor. Beret Bråten

6 Lene Auestad Lene Auestad er filosof og forfatter, særlig opptatt av psykoanalysens relevans i forhold til fortolkning av sosiale og kulturelle fenomener, som høyreekstremisme og nyfascisme i Europa. Hun er sentral i miljøet Psychoanalysis and Politics der hun er medarrangør av en større tverrfaglig konferanseserie. Psychoanalysis and Politics er opptatt av hvordan slike fenomener kan analyseres gjennom psykoanalytisk teori, men samtidig er en her opptatt av mange teoretiske inspirasjonskilder fra historie, sosiologi, litteraturvitenskap, m.m. Auestad har skrevet en rekke artikler i krysningsfeltet kritisk teori, fenomenologi og psykoanalyse og om nynasjonalisme og fordommer og diskriminering. Solveig Østrem PhD er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har skrevet boken «Barnet som subjekt» og er medforfatter av boken Mestrer, mestrer ikke samt medansvarlig for bloggen mestrermestrerikke.no Solveig Østrem Jan-Erik Støstad er spesialrådgiver i Samfunnspolitisk avdeling i LO, med ansvar blant annet for oppfølging NordMod-prosjektet i Fafo. Han var statssekretær i Arbeidsdepartementet Han har gitt ut to bøker, Velferd til salgs (2004) og Sosial dumping - Trues den norske modellen? (2013). Jan-Erik Støstad Rune Skarstein Rune Skarstein er en alternativ norsk økonom og opptatt av det vi kaller for politisk økonomi. Han har vært mye opptatt av sentrale tenkere i denne tradisjonen, som bl.a. Marx og Keynes. Han har vært sentral i det norske tidsskriftet Vardøger, som har en eksplisitt forankring i politisk økonomi. I 2008 gav han ut boka "Økonomi på en annen måte", med tekster fra hele hans forfatterskap, og boka inneholder bl.a. en historisk tilnærming til overgangen fra føydalisme til kapitalisme og til strukturforandringer i verdensøkonomien , kapitler om frihandel og økonomisk underutvikling og om det internasjonale pengefondets rolle. De siste årene har Skarstein skrevet mye om krisen i Europa.

7 Susan George er en helt sentral tenker og forsker opptatt av globalisering, globale kriser og global urettferdighet. Hun har forsket mye på finanskapitalens og finansmarkedenes betydning i denne sammenheng, og har analysert hvordan nyliberalismen som global ideologi og praktisk politikk har frambrakt globale kriser og dyp sosiale urettferdighet. Hun er også opptatt av hvordan nye globale klassekonstellasjoner, blant annet eliter som det hun kaller the Davos class har vokst fram. I det siste har hun også fokusert på krisen i Europa. Susan Georg Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han har vært utenriksminister, helse- og omsorgsminister. Støre har dessuten vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Han er utdannet statsviter, og har bakgrunn fra embedsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Norges Røde Kors. Jonas Gahr Støre Dag Yngve Dahle er utdannet sosiolog fra UiO med spesialisering i arbeidsliv, har 15 års fartstid som journalist og har skrevet om arbeidsliv i hele denne perioden. I dag er han frilanser og kombinerer journalistikk for ulike oppdragsgivere med forfatterog foredragsvirksomhet. Han holder foredrag og enkelte gjesteforelesninger basert på sin bok om karaktersetting i arbeidslivet. Dag Yngve Dahle Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv, og forfatter av den ukentlige ledelsesspalten Endelig Mandag i samme avis. Foruten jobb, organisasjon og ledelse kommenterer hun også mye på arbeidsliv, helse, forskning og skole/utdanning. Grinde har en master i politisk filosofi fra London School of Economics. Eva Grinde

8 Konferansen vil bli simultantolket Konferanseleder: Onur Safak Johansen, organisasjonsrådgiver i LOs organisasjonsavdeling Det tas forbehold om endringer i programmet Onur Safak Johansen Konferanseavgift: LOs medlemmer: kroner 1500,- LOs studentmedlemmer: kroner 150,- Ikkemedlemmer: kroner 2000,- Påmelding til:

Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008 1. Bli med på Globaliseringskonferansen 6.- 9. november 2. Attac- pub, frokost og middag under globaliseringskonferansen 3. Fra kasinoøkonomi til folkestyre 4. Steng

Detaljer

Statsviterkonferansen 2012 Dag 1 Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening Sted: Thon Hotel Bergen Airport

Statsviterkonferansen 2012 Dag 1 Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening Sted: Thon Hotel Bergen Airport Statsviterkonferansen 2012 Dag 1 Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening Sted: Thon Hotel Bergen Airport UTFYLLENDE PROGRAM FOR KONFERANSENS FØRSTE DAG TORSDAG 19. APRIL Kl. 10.00 Innsjekking/kaffe

Detaljer

Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk!

Med de beste ønsker for høstens og nyårets arbeid med internasjonal politikk! Nr. 2-05 02.11.2005 Kjære Partifeller med interesse for internasjonal politikk! Dette er den andre utgaven i 2005 av vårt internasjonale nyhetsbrev Global. Det er mye som skjer på den internasjonale fronten,

Detaljer

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 2015 Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne Torsdag 28. mai Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsens gate 17, Oslo / / Torsdag 28. mai Kl. 09.30 Åpning

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne

Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 2014 Statsviterkonferansen Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Samfunnsviterne 22.-23. mai Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsens gate 17, Oslo / / Torsdag 22. mai Kl. 09.30 Innsjekking/kaffe

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 1. OBS! Ny dato for Sommersamling!! 2. Norge og IMF 3. Nytt nummer av Utveier 4. Intervju med Attac Togo 5. Protester mot nyliberale

Detaljer

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen.

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen. Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013 Isbjørnens redning Side 18-19 Sosiologien i endring Side 6-9 www.sosiologforeningen.no REDAKTØRENS SPALTE JAN FRODE HAUGSETH UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING

Detaljer

Nyhetsbrev fra ATTAC Norge

Nyhetsbrev fra ATTAC Norge Nyhetsbrev fra ATTAC Norge august 2010 1. Internasjonalt gjennombrudd for valutaskatt 2. Velferdskonferansen 13. 14. september 3. Lokallagsbesøk i høst 4. Filmvisning Sjokkdoktrinen 5. Globaliseringskonferansen

Detaljer

tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»?

tema: Krise & < Supermentoren Drømmen om Drammen Drammensregionen er Norges mest vellykkede. Hva har egentlig skjedd med «harrybyen»? NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2009 tema: Krise & konkurranse Er det mulig å komme styrket ut av finanskrisen? < Supermentoren Farid Nolen trodde han var dårlig i matte.

Detaljer

FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet

FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet - Tema- - Fra finanskrise til gjeldskrise? Finanskrisen innledet den sterkeste nedgangen i internasjonal økonomi siden annen verdenskrig. Det er satt inn massive tiltak

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge November 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge November 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge November 2009 1. Attac følger WTO- møtet i Genève 2. Det klinger hult fra Støre 3. Klimaspekulasjon eller klimarettferd? 4. Klimatoppmøte i København 5. Attac- aktivist ny statssekretær

Detaljer

Staff Memo. Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida. No. 22 2011

Staff Memo. Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida. No. 22 2011 No. 22 2011 Staff Memo Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida En analyse av sentralbankens uavhengighet fra 1945 til 1970 i et komparativt perspektiv Ragnar Trøite Staff Memos present reports and documentation

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge september 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge September 2008 1. En global systemkrise 2. Aksjonsdag for demokratisering av finansmarkedene 15. oktober. 3. Stipend til deltakelse

Detaljer

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening INVITASJON Norske Inkassobyråers Forening har hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Den 17. og 18. oktober 2013 inviteres hele inkassobransjen til Berlin. Årets fagdager er

Detaljer

Staff Memo. Mellom politikk og marked? No. 19 2011

Staff Memo. Mellom politikk og marked? No. 19 2011 No. 19 2011 Staff Memo Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965 1980 Thomas Nordbø Berg Staff Memos

Detaljer

C i v i t a - n o t a t

C i v i t a - n o t a t nr.7 / 2008 KAPITALISMEN ETTER FINANSKRISEN Artikkel i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale kulturelle rettigheter fastslår retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Næring, finans og marked

Næring, finans og marked 2PUnGHW IRU NXOWXU RJ VDPIXQQ Næring, finans og marked 3URJUDPQRWDW Norges forskningsråd Innhold 1 Programmets overordnede mål... 1 2 Bakgrunn... 2 3 Sentrale forskningstema... 3 3.1 Kunnskap, innovasjon

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Finansiering av kirken

Finansiering av kirken Finansiering av kirken av Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Handelshøyskolen BI Sandvika 10. juli 2004 Forord: Rapporten er finansiert av det offentlige Stat-kirke-utvalget (Gjønnesutvalget)

Detaljer

bistandsaktuelt Vil flytte 2,2 mill. mennesker okt. B-blad Gigant-plan for sultrammede i Etiopia TEMA: REGJE- RINGS- SKIFTET Side 4-5- 6-7-8-9

bistandsaktuelt Vil flytte 2,2 mill. mennesker okt. B-blad Gigant-plan for sultrammede i Etiopia TEMA: REGJE- RINGS- SKIFTET Side 4-5- 6-7-8-9 Utgitt av Norad okt. 2005 SØRØST-ASIA: Vietnams gründere viser vei Private gründere spiller en stadig viktigere rolle i Vietnams økonomi. Det sørøstasiatiske landet har hatt en årlig økonomisk vekst på

Detaljer

Akademia. Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER. og andre skarpe hjerner

Akademia. Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER. og andre skarpe hjerner V Akademia Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER og andre skarpe hjerner JURYENS FORKLARING: Her har juryen ikke rangert kandidatene, men valgt dem ut fra følgende kriterier: Forskningsresultater

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0 NHH 2021: Blant Europas beste Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 Nr.3 2010 Innhold 4 Blir syke av jobben Utstøting

Detaljer

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men Trondheim 26. august Kvinnelig eierskap en utfordring La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men som lager sin egen bedrift, sier Ask Burlefot i Agnar

Detaljer

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 TEMA: SKARPE SOSIOLOGISKE KRITIKKER ET FORSVAR FOR KRITISK SOSIOLOGI GENERASJON USIKKER INTERVJU MED PEKKA SULKUNEN (ESA) TEORI FRA SØR SOSIOLOGFESTIVAL!

Detaljer