(melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene. ialla lalla ialla ia...jalla,jalla!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene. ialla lalla ialla ia...jalla,jalla!"

Transkript

1 IfiTLTUffiIURffi$TJ NtlG-cangen 'oppdroget i Tibnin' I a l l ee r h a rl e k j i n n ls u g e to g k a l l e ft r AL i b a n o n. og som den {redselskernje er, sa harje sokt ny F N " k o n t i n g ehna t r te n e s t ea r lrlenher en novemberdagsa nektaklerringameg A reise, -og aldirmer skalie la hsre minarelenshoylydlebonnrop Jalla ia ialla ialla ialla ia, ialla ialla ialla ia jalla jalla lalla ia...jalla,jalla! (melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene Villmann! det har ihverttall ikke ieg merket no' til 6iden vi ble gitt. J a l l ai a i a l l ai a l l al a l l ai a, j a l l aj a l l al a l l aj a ialla lalla ialla ia...jalla,jalla! Det er degje sparerp ang lil1 Ha! Du reiseravgarde,du reiser avgardetil Libanon og kommer lilbake med tredlosetelefonerog metervisav gull rundt halsen.hva har det med sparing A giore! p Ag o l v e t H u f a n te n F N " d o n g en oredobbi jakkami o g d a v a rp o r n o b l ai s e k k e n o g l i n gl r a L o i t e n sb r e n n e r i V i m Aj o i n v i s l e r e l Je skulledra pa oppdragior FN, og haddepakksekkenklaf Da sag je kjerringai porlen som en rasandebarbar Hu reivopp bakdorapa lada'n og rosketak i sekkenmin og tomte inneholdeti sete sin: og skreikmed kjerringkleften JA LA LA LA! OppdragetiTibnin, ie trur itte deg oppdragel i Tibnin, et er eleine ulen deg Jeg skal si deg en eneste ting ieg, det er nok no hell annet enn mekking av biler du driver med ia! Ho reivistykkerf lybiletten o g k n y n eh a r d ti n a v a n s i no g s a : I Ar ma du bli hjemme,hos meg og svlgeamoren din. Invi lere! Du reiser lor a liene penger, det er det du skylder pa ihvertfall,og kommer tilbake med gull lra Ali. Hva har det med invisteringda! JA LA LA LA! 1 eh a n d l evr e li t t eb e r eh o s n A l i l O p p d r a g ei tt ' b n i n e Da vartittnota o p p d r a g ei tt i b n i n e k u n n i n e k j a r r i n g af o r d r a. du reiser avgarde tor e mekke bller og kommer tilbake med leire hallik$mykker og det er lange, msrke, krollete har p* uniformen.hva skal ieg tro! Altsa du kunne io bare mure opp en Cp her i hagen og sette ut noen krakefotter eller no' s&nn. Men neida,det er nok helt andre ting enn armed elementsdu er ute etter,lenker ieg. Je kannitlnoforr at sydamanedi mingenroyter,det er ittemiskuldl du veitda vel a'tje er en FN-soldat Je er onvillmannl Det passer v l bedre med disse rodloppeneog brunettenedu treffer i Tel Aviv T E N K E RJ E G!! "ENMEDALIEPME UilENOM DET UANLTGEN tr:,"t!e" 'ri5-'d; ikkemiiist De besakende fikk ihnblikki baoei hlstorientll Tibnine og til NMC,i tilleggtil A overvare et elde norsr.,, btkeeventyr med bade trotl og S.i toligul.t: -,q.ifj,+ssr*.,.,q

2 ffiflus ffi store sgnn, Ronni Jensen, forsoker i skildre livet i Kp A med sine. Vi gjor oppmerksom pa at avbildet ikke nodvendigvis noe med virkeligheten i giore. :,,'IAM PoSiSio, ',RAr,\ \\ S F' Z\ s N,,, VAW POSISJINEK,,,L TT OPELATiVT/.. -\- -.^/ ^J,-,rr>rra 4&--)er, yy */. -,_

3 SPORTSLIOEUTSKETELS *& W b " &&.e % Fra Camp Scorpion-stafetten; v i n n e ra v l. p r e m i e f o r " m e s t o r g i n a l th o d e p l a g g "

4 'nt ER T(OTWINO OgsAfor de sportsinteresserte har dettevart en kontingentmed mye aktivitet.unlfll-mesterskaper, stafetterog marsjer;det er ihvedfall noensom kommerhjemslankereenn da de dro. W h a *& En pause under Chebaa-marsjen. (T.Haugan) N M Cu n d e r U N t F t L megterskapitautrekking; " det viktigeste er ikke d vinne, men d s l dn O R B A T T ". _.. (T.Haugan) 93

5 ISlrE kontinfpnt NORBAfi BN S IAB CAPT A}IDERSEN BENTE ROSENBERG L.LT BALLESTAD BENT CAPT BERG HAIIS PETTER SGT ECKHARDT WAI,ID MAJ GRAVEN MORTEN 1-.LT GRYTDAL AIJF z.lt GR.ESVIK FREDRIK CAPT HAUGDAHIJ ODD MAJ HAUGDAL RUNE COL HAUKIJAND HAGRUP IVERSEN YNGVE 1. LT.'AKOBSEN VIGGO 1-. LT.'OHNSEN ROY 1.LT.]T'NGE JENS CHRISTIAN I,TCOI. HAI{S iiakob I4A,J KVERNBERG FRODE 1. LT r,ren Aer CAPT I,IAUDAIJ K,IEIJL-IVAR 2.L\ MEISAIJ AIJF IVAR CAPT OFSTAD SVENN ROGER lf,a,j OSLAND I6AGNE IJEIF 2.I'T PETERSEN HEIN FRODE SGT RONHOVDE TOR CAPT SAKSHAUG ARVE EIVIND CAPT SANDAIJ ERIJEND ]-.I,T SEIJ'JEIJID CARL-OTTO 1.I,T STEINDAIJ GEIR MARTIN }4AJ STENBOCK TOR CAPT VIK PER KRISTIAN CAPT WOIJI' I'WE RAGNAR OBLT ODEGARDEN SVEIN OREN ODD B.JORNAR ttlaj OSTVOIJD HANS JULIUS LAI{GHAUGEN 6 D ROY\n{ 28 DELENGGT l-3 KAPT HA}N{rVIGSV 42 GREFSEININ 5 A MOIJIJEFARET 7 O C OIJA FIVES VEI 3 B SAGA\AI 4 C GAI.GEBAKKEN 6 ELI S,JURSDOTTERSV 3 GENERAL FLEICHERSGT ROGERTSGT 5 osrr,r L c SAKKERHUSVI{ ]-7 MJOIJNERV 8 B PETRINEBAKKEN 8 ARTHUR NORDI,IESV 3 B M.]AVANNSKIJEIVA 45 SEI,SBAKK\AI 14 A SLEIPNERSV 32 C/O LAILA MORCH.]ONAS REINSGT 6 GRONNESTOI,S\AI 20 A SIIJFAR\AI 4 ramvnasen lr C/O VALEUR DAHIJ SOLGRYVN 21. STRUPEVN 12 E BROTHAUGEN 28 KVERNABEKITV BEVERVN 5 A A TRONDHEIM 3725 SKIEN SPARBU Sr,O HEISTADMOEN 0482 osl,o 0750 oslo 77OO STEINK.'ER 77OO STEINKiTER 2040 KtaF.T A TRONDHEIM 94OO HARSTAD 7015 TRONDHEIM 2072 DAT, 36OO KONGSBERG TOOO TRONDHEIM 7 57 O HEI.I, 0956 oslo 49OO TVEDESTRAIID 7023 TRONDHEIM 5O5O NESTTUN azz6 vnoavaesn 0350 osl,o 5032 MINDE 97OO LAKSEI,V 4540 SOGNE FJTDSVOIJIJ VERK 94OO HARSTAD 1750 HALDEN s MIDSUND 5047 FA}IA 4540 ASERAI, 2150 ARNES 0799L L s 02L tL L L5 07 5L _ s LL1_ l_ L _88L 042s L r_ s91s _ _ 91

6 WSKP KP STAB 2.1'T BERMTNGRUD HII.DE MA.' I,AURITZEN ARVE HENNING CAPT NAVEIJSAKER NILS CPt STORSTAD ROAR CAPT WINTHER TORE BEKKEN REIDAR GRONDAI, STEINAR LILI.EHEIM NILS ESPEN RAAI{ES INGER-JOHAI{NE 1.I,T SORMO STAI,E 1.LT VALSTAD OLE.IAKOB CPIJ VIIJIJANGER ROGER S WERNES RONNY SAGSTUGRENDA ]-3 LABRATEN 95 AI,SAKER OGNDALSV 151 SVARTTROSTVN 5 OA DEVOIJDSGT 18 HERI,OFSENI,OYPA FIOIJVEGEN 25 VAI,STADTEIET RISHAUGAI{E 8 POSTBOKS 25L SOI,BERGEIJVA ]-61-4 FREDRIKSTAD 5770 NORDF'IORDEID 77OO STEINK.'ER 1529 MOSS GARDVIK 5454 S.EBOVIK 5002 Ar.EsuND 7025 TRONDHETM 2O5O.'ESSEHEIM FENSTAD AI,VERST'ND 8O6L LOPSIIIARKA L L s3s _r_03s5 [Qpp1. rropp AAGAARD CATO A}IDRE AARSETH NTIJS HENRIK RUNE BRASETH ODD FRODE ENDRESTAD RUNE ENGI4ANN SVEIN ROBERT FURSET CI,AUS PETTER HEGGOY KENNETH CPIJ KRANE OYVIND MOT,T,EN ROAR PETTERSEN ROI,F PEDER KETII, 2.T.T SAGEN PER ERIK L. LT STIAI{SEN TOR HEITGE SUNDIJAI{D MERETE SUNDSBO MAICHEIJ SETHER *'OHN EDGAR TORUM FRANK BRATET 75 BOKS 40 EIDSVAGSKOGEN 55 FI,ATESK.TER\AI 1.0 SI,IPERIGATA 5 AVRE, F,JELLVANG 24 TEGAITE 54 EIKHAUGEN 41 CASPER LUNDESV 6E RASCHV 87 STORERINGV 5 8 B UI,I.ERAI.SGE 47C NIPE HORDVIKNESET 49\' HAGEI,I,IA 28 GRATiNTN FYL,IJINGSDAIJEN 6050 VAI,DEROY 5O8O EIDSVAG 3145 T,'OME TTA 3]-35 MEI,SOI4VIK 6200 STRA}IDA 5262 ARNATVEIT 7078 SAUPSTAD oslo 9790 RJAIJIJEFJORD 7075 TII.I,ER 3500 HONEFOSS 4950 RrsoR 5087 HORDVIK 51-OO ISDAIJSTO 7820 SPILLT'M 2O5O.IESSEHEIM HUNDETROPP 051_62 91_5 07L L L6L L3L s ALs ss AASEN G.'ERMUND BTRKEI,AND SVEIN 1.LT BOSCH STIG EIDET FRANK 2.I'T FOSSDAI, TIM HESTMO OI,E ANDRE.'OHNSEN TOMIfY KNUTSEN FRODE MAIJMO KROKEN RUNE BIRGER MEHREN HAKON OI,AV M.TATVEDT GISI,E GUNHII,D SELIIISETH,tAl{ MORTEN SKOGEN STEIN THOROLFSEN STAI,E IJIABAKKEN SIJETTEVIKSV 30 STALLO\AI 25A KVERNHUSDALEN 22 EI,GTRAKKET 1-A RAVNAS I4ARISTIEN 6 IJACHMANNSV ]-9C KIRKERUDVN 2 FOGANESVN 53 PASTOR FAI{GENSV GRYTTING KURE 38OO I TEIJEIIARK 5085 MORVIK 9720 PORSAIVGMOEN 47OO VENNESIJA 2OL4 BT.YSTADIJTA STEINSDAIJEN YTRE ENEBAKK ].41-5 OPPEGARD 0495 oslo 341-O SYLIJING 3580 GEILO 4O3O HINNA 43A 0870 oslo 2324 VAI{G H 1592 var.er s L7L _

7 AARDAL HARALD ABEIJSETH TORK''ELL BERG OTTAR ARNE HAI,I,VOR ESPEN BREIVIK.'ORN BROMSET ERIJING DAMBRATEN B.'ORN-ERIK EITRHEIM OYVIND FOSSHEIM HENNING 2.LI FREMSTAD K.IEIJIJ FRICKER ANDREW GRAAIRUD PER OLAV HAGVIN TOR-EGIL L. LT HANSEN ATIJE SVERRE HAUGEN TOR KRISTEN z.lt HOLT ARNE KRYSTAD GEIR-ARNE KVIVESEN FRANK ROGER IJARSEN AI\TDRE IJIE HEIJGE SVEIN K.JETII, ITAVTK RUNE 1-.I,T MOEN ARNE MjEHIJUMSVEEN K.IEIJIJ NILSEN KNUT P TROPP 5574 sk,jor,d EGSA 4544 FOSSDAT, 6840 VASSENDEN HOLLAVETEN 3745 UT.EFOSS.' R WIBORGSGT RENA 7354 VIGG.JA BROMSET N 7560 VIKHAM,JAR FAGERIJIMOEN ] KORGEN I,IARTIN IJINGESV OSLO O SOIJBAKKEN 30 BAKKE S 61A INGR/HVAIJSMOEN MAURVANGEN GTOMSTTTVN 70 STORGT 14 I(AUSERUD LAKF. SKJENLIA 62 STRAI{DBYGDA I(RII TiIVN 11- NORDMO VG 5 38L0 GVARV 7550 HOMMELVIK 2O4O KLOFTA 2440 ENGERDAIJ GRANI,I 3500 HONEFOSS 2680 vacal,ro 54OO MOI,DE 3110 TONSBERG 3533 TYRTSTRAND 3l-50 SToKKE 5393 TOMREFJORD 3840 ser,.tord 5079 or.svrk 24OO EI,VERUM 7753 KI,INGSUNDET 3053 STETNBERG 04762L L L s s r s02s 07282L s OLSEN GEIR OLSEN KENNETH WIESE OLSEN ODDVAR KENE SE,JN]ES OIVIAR SKARPODDE.]ARLE SUNDVIK ORiIAN SVENDSEN SVINDAI, TROND OKI,AND TORE NOR}TAIVN VAI,I,E BRONNDAIJEN 88 ROYSKATT\AI 39 BERGHEIM PIJETTE\AI BERTNES 5071 LODDEFJORD 5084 I,ARSNES 6520 RENSVIK 37OO SKIEN 7884 SORr,r 7850 FOSSIJAI{DSOSEN BRARUD 3570 Ar s93s s s L449 SANlrETSilROPP 2.IrT MA.f 1-.LT I,IAJ l-.lt 1.LT 2.IrI CAPT CAPT 1.LT BORVE EINAR EIDISSEN B.'ORN EII.ERTSEN STIA}I EI,STAD HAVANO HAI{SEN TROND ARNE HELLING.IAII OLAV TNGVALDSEN.'ORN IRGENS itens FREDRIK MRSEN,JORN-TER,]E KiARSTEN KVAI{ AI{NE BERIT LARSEN RICHARD WERNER I"IATHISEN GUNNHILD MOGAN THOI{AS IfYLIUS GEIR-ATIJE MYRVOIJD ARNT OI,SEN INGER-HEI,ENE POSTBOKS 253 FINNEHVAI.VN 37 FAGERBORGGT 15 EIKEV 23 ROYSEV 7 }fyrset 3C RIPNESBAKKEN 15 3 BOKS 285 SANDHAUGEN r'iarnet\ai 1-1 HETI,EVIKASEN 20 BRINKEN\TN 8 SKOGAI,IVI{ ].38 SOLBERG OSTI,I FENES\AI 10 RIBE DAG-HEI,GE ROGNDOKKEN RAGNHILD, BAKI(AIJYKK.IA 5C STALHEIM.'ON-EDGAR ASTRUPSVEI 33 THII,ESEN CARINA MERETHE STAVERNS\IN 1-8 WESTAD SIDSEI, STRANDBYGD\AI oystese 3570 Ar, 9100 KALVOYSLETTA 0350 oslo 3250 I.ARVIK 3570 Ar, 95OO AI,TA 8055 SALTSTRATTMEN 7035 TRONDHEIM 4580 LYNGDAIJ 7680 VrO! GRESSVIK 5071 I,ODDEF.TORD 9250 BARDU 4L20 TAU 781-O AI,HUSSTRAND 2O2O SKEDSMOKORSET OO LILI,EHAI4MER 5032 MTNDE 3264 I,ARVIK 24OO EI,VERI'M L26 083s244s s L s L _ _ L s L s

8 2.IrT CAPT 2.lrT 2.IrT 1..LT 2.lrE 1.LT CAPT CAPT 1.LT 1.LT AUNE EVA CARINA BAGAS ROY EDVARD B.'ERKNES TORGER BYGMESTER LASSE CASTLE WAYNE DAL TOR HEIJGE ENGEBRETSEN STURLA.t ESPELAND HEI,GE REIDAR FUHR ARNE MELCHIOR GULBRANDSEN RUNE A HANSEN GEIR.TONNY HANSEN MORTEN HAUGEN VIDAR HERIVIANSEN K.'ELI, ARNE HOIJAND.'AIV HAVARD HOLTEN KNUT I4AGNE.JAKOBSEN ASGEIR,fOHANSEN K.]ELIJ OVE WLIUSSEN STIG KAAS ROBERT KARI,SEN VIDAR KILLINGBERG OYVIND KIJEPPE TRYGVE KNUDSEN ROLF HARRY I,ANDGRAFF THOR I4ADSEN RUNE I4AURITZEN,JARLE OLAV MIKKEIJSEN OYSTEIN MOLTZAU PAUIJ,IOHAI{ MCRVOI,D TORE NII,SEN HENNING OI.ERUD KNUT OI,SEN DAG GORAI{ OPSTAD JAN OI,AV PRESTEGARD.'AAI EVIND PRESTRUD STEIN ROAR RAASTAD I,ARS-ERIK REIGSTAD JAI{ EGIIJ RIBE ESPEN ROGNEHAUG GUTTORM SKOKNES ODD-B.TORN SMESTAD.JOGEIR STRAND GEIR REMI STOI,AN KRISTIAI{ SVENDSEN B.'ORN IVAR THORVAIJDSEN ESKIIJ B TRANOY ARNSTEIN TORBAKKEN STIG WfIJIJI4IANN ARIIJD WINTHER KAY OIJAV OVSTEGAARD EII,EV HARAI,D TRENTROPP RAGNA NIEI,SENSV 3OB GRAIWN 8 SANDAKERVN 46C VEIENMOEN 30 2 DEIEBORGE KRS MII, NESI,IA 43 GRAI\IVN 2C LURA NORDLIVN 90 BERGENSVELEN 4 HOVEDVEIEN 61A ERLENDSVET 22 NOTHENGET 1.4 VERNESGT 18 POSTBOKS 1-08 OSVEIEN 204 HOVIKSVINGEN ].68 SUNDLIA 5 PILESTREDET 538 SKIFERVEGEN ]-68 SKURDALEN GUTU STIEN 4 BAKSTADGRENDA OSLOVEIEN 132 RODSRUD GRANUM GARDERMO\AI 7 FERDENBAKKEN 2 \'ERNSPURVBAKKEN ]-6 STUA\'ORDET 239 RABBERSTIEN ]-7 DRONNINGENSGT 55 HONEN TERRASSE KONGENS GATE 38 KIRKEGT 8 OPPHEIII\AI 21 HUI,DRE\AI 25 NEDRE VAXASEN 55 GR.EINIVEI 22 BENTSEBRUGT 29B GMI, ASVEI 47 SKORKEBERGASEN ].3 ELGSTIEN Sr,O 3150 STOKKE 0477 oslo 3500 HONEFOSS 47OO VENNESIJA 3L60 srokke 4604 KRISTIANSAND 5470 ROSENDAIJ 4300 SAI.IDNES 5830 LUSTER 93L oslo 9760 NORDVAGEN 25OO LILIIEHAMMER 7130 BRENSTAD 7500 ST,]ORDAL 2943 ROGNE 9980 BERI.EVAG 7057.]ONSVATNET L322 HOVTK 2662 DOVRE 92OO BARDUFOSS 7L2O T'EKSVIK 0350 osl,o 8437 Kr,O 2600 LILIJEHA}TMER 3580 GEILO 3074 SKOGER 1640 RADE 2450 RENA TRONDHEIM 2O9O HURDAI, 2355 GAUPEN 2050.rEssEHErM 3500 HONEFOSS 5830 SA}IDE 640O MOI,DE 5760 ROI,DAI, 2943 ROGNE 2730 IJUNNER 5252 ARNATVEIT 4639 KRISTIANSAND 17OO SARPSBORG OO STEINKJER 8490 MELBU 3800 B BORGEN s 3213 SA}IDEF.JORD 0459 oslo 7O]-8 TRONDHEIM 1440 DROBAK RAKKESTAD 025s s s s29 02L67L L L s L LL2 0s7L L07L LL s s74s3 039s LL L L ASPENES HAIiIS-ERIK AUNMO MAGNAR BAKSAAS GUNNAR MORTEN BU 1.I,T BIryARP SVENN I,ASSE BYE TORSTEIN COBURN ERICK SAflIBA]IIDSilROPP STRAT'MSNESV ].0 SNIPETORPGT 3 S.'ETNE}fARK\AI 56 KUHOLMS\N 75 A FI,ATASENGET 43C VIKERKIJEfVA 85OO NARVIK 704O TRONDHEIM 3715 SKIEN S.'ETNEMARI(A 4632 KRISTIATiISAI{D 7079 FrrArASrn 3370 VIKERSUND 082ss2L

9 EGGEN TOR ARNE NESSET LP 75OO I,EVANGER ERIKSEN FRODE MINNESTRAT'MEN 51 5O7O I{ATHOPEN FYIJIJING NINA SUNDIJIA 4 92OO BARDUFOSS GI,ORSTAD EIJISE NTNA S OVRE TVERREGGEN TRONDHEIM GROSVOLD GII.BERT NIEI,A AIJVILDESV GRIMSTAD I4ARIUS IJARVIKSGATA OSLO 2.T.T HAGEN ROIJF I4ASTMOV}I 28 24OO EI.VERT'M HAUG THOT'IAS NORDSETERGRENDA 13A OSLO 2.T.T HAUGOM STINE RAI{BYDALSVN 2O5O.'ESSEHEIM CPIJ HAVIKHAGEN PER EINAR O\TRE FAGERIJIV 3 34]-O SYLIJING HOI,BERG INGE.JORA}I 6493 I,YNGSTAD.'EREMIASSEN FINN VEGAVEIEN TOMASJORD.'OHANNESEN TOM }'ARCUS THRANESGT DRAIIMEN KORSDAIJ LARS NARVESEN FUGI,EVIK 3290 STAVERN KRISTOFFERSEN STEIN E EKORIWN RAUFOSS NERLAI{D STIG 6444 FARSTAD NIEIJSEN SVEN ERTK DARRESVEI 1-3 7O5O KI.EBU T TYHEIM ROAR 6444 FARSTAD ]-.I,T OTTESEN LARS-ERIK PB 2L AI,TA OhTIND MARGRETESGT HAFRSFiIORD RONSTAD ROBERT 5280 sovrk SJT SKARRUD ERIK SOLBERG ARNE GRANAVEIEN STORGT OO7 KJEIJI'ER 24OO EI,VERT'M 1.I,T STENI{ARK REIDAR KnAcMosH tga 8O5O TVERLAI{DET STEEN FOREI{ANSVEI FREDRIKSTAD SVANEVIK M,JARIUS 5842 I,EII(ANGER 1.LT TOMTER RANIE E. MSRHAUGEN 2538 FABERG L44sL _ L s626 06t9L ss L _s 064L5L L26L485 1.LT 1-.LT UI.VdSTAD KLAUS WIGDAHL ARE OVEREN OLE MORTEN BMR B.'ERKLUND RUNE KAIJDBEKKHAGAN BRUMMUNDAIJ TORKILD PB NAI'ISOS BJORNEBERG ROIJF KIRKEBAKKEN 2 3O4O DRAMMEN ECK GLENN ROBERT FRYDENSGT 5D 0564 OSI,O EEK-LARSEN RONNY KI,OSTERGATEN 32 5OO5 BERGEN EIIJERS FRED ROGER OSTLI 1.5A 2072 DAr. ENGEVIK TER.JE NEDRE FOSSHEIM 6A 58OO FORDE FARBU HARAIJD RISBERG 77OO STEINK.'ER FENGSRUD TNGE GLAIfVEGEN VAI,ER TER.]E SKOGAROI,f\TN BUVIK GRINDFLEK.]OHAN 2532 ELVAL MORTEN MIDTSKOGVN 46 2O2O SKEDSMOKORSET HI'MSTAD OIJE MORTEN SMISKARET ] I4ALVIK INGVALDSEN FRANK V STATSRAD HOLSTS V L VERDAI,,JORGENSEN KAY CHRISTIAN INGEBJORGSV KR.SAND I(ARLSEN ROY ELGTRAKKET 2044 FROGNER KTJEVETJAND RONNY LANDGANES\aI HoyrrAlIDsByeD KRISTENSEN CHRISTIAN HASIJIIM TERRASSE HASI,UM TJORENTZEN TOMMY 48 20L4 BT.YSTADTJTA NERDAL OIJE-I{ARTIN SPORTSALIJEEN SEI,FORS ovensrad svend RocER STRANDVN L PAULSRUD GEIR STEINAR 2940 HEGGENES SAND OLE NORDERE HELLUM 3060 SVEI,VIK SAUER TROND DALABREKKA KR.SUND SK.fEIJSTAD AIJF ARE KREFTINGSGT 5 35OO HONEFOSS SPONNICH ANDERS BELESVEI 7 3L5O SNBA PER MORGAI{ VIPESVINGEN HORTEN THORESEN KNUT FIJOVIK OPAIJVI{ NEDENES TOTIJA}ID HENRY 5182 A}IDVIKGREND UIJLESTAD OYSTETN 5710 SKUIJESTADMO UIJRIKSEN RUNE HARAIJDSTUNET 47 55OO HAUGESUND FROGNERSETER\AI OSLO ROGNERUDVN OSLO BREILI 3534 SOKNA L s s I s9 0682L I s9 087 s _ L s35s L s 06745L26

10 KPA I(P STAB AAREVOI,L, RUNE AASEN, AUDUN AASHEIM, TROND AASLAIiID, FRAI{K OYVIND 1.LT ARNESEN' FRODE BEI,I.,IKA, RICHARD BERNTZEN, JABAI{ BiIERKE, JOHN SIGURD BRAIVDAS, THOIVIAS BRATTEN. RONMT BREDEVEIEN, ARNE BREIVIK, A}IDERS KYRRE CARLSEN. RUNE ENGENE, HATIS FREDRIK ESP, ROBERT ANDRE FAGERBEKK, KNUT FAGERIJID' GUNNAR FRENDAIJ, HAVANO SGT GAASK,JOLEN' OLE BERGER I'IA.] G.]ELSETH' THOR PAUL GRA}iI, ANDERS GRE'NN, STAI,E GUNDERSEN, VIDAR RM GUNNO. ROBERT CAPT HAGEN, BiTORN GEORG HA}TMER, ESPEN HAUGIJI, GARD HERIVIAIiISEN' TROND-ARILD HOIEN, THOMAS HOYLAND, ALF TER.IE MRSEN, PER-MR iiakobsen, OR.IAN,JOHAIISEN' ROGER \'OHNSEN, TORE GLOER.IORGEDAL, ARNE CATO.'ORGENSEN, STEIN ERIK KROKEN, AIDERS KVAM, TORB.IORN 2.I.T LAUGEN, SVEIN HAKON IJAURITZEN' LARS KRISTIAII I,EITE, BENT EDVIN MORTVEDT, CHRISTIAI{ MUST'M, KNUT ERIK MYHRE' ERIK MiEIJEN,.tAI{ OVE NIIJSEN, FRITZ ROGER NIIJSEN, IJEIF NIIJSSEN,.'ONE ANDRE 2.I,T NORGARD, ERIK lfn/old, LEIF OI,SEN, 'JAII ERIK OLSEN, ERLING PEDERSEN, ODDB'JORN PRESTHOLT, AARO REED' IJARS-PETTER ROGNE, LIDVAR MAGNE ROGNSVAG, PAUIJ ERI'ING SA}IDMO, diai{ DITI,EV CPIJ SEGTNAtrI, ODD BREKKEM. 8 FREDRIKSTEN F. SVEHAUG 9 I.IKROKEN 26 EvirErwril 128 BARIJINTWN 25 A AAENG\ru 14 ORRMCR\AI 24 EIJVAVN 4 SANDE\AI _ K.'OIA MARSTEINSHOGDA HAUKA L70269 BUGGESVN TRONDHEIM 0794s730 GAASKJOLEN UI.AKROKEN 4 A 24L SORSKOGBYGDA STAVANGER 06427L8L GRAN EANO 3O7O SATIDE VOIJHAUGEN 7650 VERDAI, 0767Lt29 H.HAKONSENSV IJILLEHAMMER BOKS fEssHErM ARTHUR NOR\AI OSLO KRINGSJA\AI LAKSEVAG M,JOSGLIMTR MOELV KAI,AKROKEN BORGENHAUGEN DROBAK\ru SAMKOM HUI,DREVN AS 47OO VENNESI.A BORGEN SI,ATTA\N AVAIJSNES FOI,KESTAD\AI OO BO I MYRSETH 5 C I.EGDESVINGEN 50 BALDERSV 33 ROGNENN 3 HOYENHAIJLSV 13 ULVESLIA 2 SAGENES\AI 1. KYRK.JEVN 197 OTERVN 9 SKOGSTAD LYNGVN 13 BUGGESV 15 SKYTTERVN 3 B BAHUSGT 24 B ARBORVN 1.9 naoynvu g TROTWIKALLEEN 7 ROYSKATT\AI 53 BAKKEGT SKOGSVAG s HAI,DEN HATTF{IELLDAIJ OO HAUGESUND TROI,LASEN TOI4AS,'ORD VESTRE SA}IDAYAOALSTT HOT,MESTRAITD TRONDHEIM 3475 SETRE HUNDORP OO VOI.DA 28OO GJOVIK 3484 HOTMSBU 29OO FAGERNES 7349 SOKNEDAL 6240 SJAHOT,T WEIDET'IANNS\N TRONDHEIM OVRE NCGARD 6 C L482 NITTEDAI, TEI,EI4ARK 95OO AI,TA 5O3O LANDAS 77OO STEINKJER 2620 F'OLIJEBU 1555 SON 5260 SKOD,]E 0667 OSI,O 75OO I,EVANGER 2436 VAI,ER 5470 ROSENDAI, O3O NAI{NESTAD 4460 MOr TRONDHEIM 84OO SORTLA}ID TRONDHEIM 8690 HATTFJELLDAL 9445 GROVF.JORD 20L4 BITYSTADIJIA 1519 MOSS 6293 LONGVA 5133 FED.]E 3725 SKIEN 7014 TRONDHEIM 02L6573L s L L s I s4 07L s _ L L s _ L tL

11 SEIJNES' OYVIND 2.T.T SIMONSEN, FREDRIK 2.1'T S.ICwIK' TOMt'fY SKRAMSTAD, MORTEN STEINSVIK, RONT TY SoVIKNES, EINAR TVENNING, HOGNE WESCHE, ODD OVE SOMMER\AI 5 GABEIJSGT 23 A OSTENGA 17 GRTMSTAD\AI KROKEIJVDAL 0272 oslo KVIKNE RYKKINN 5O5O SORETDGREND 5227 SOF.E NESET 6500 BRUHAGEN 7 57 O HEIJI' L L2LL74 0s L IROPP I AANDAIJ, JAN HEIJGE ANBAKK, REMI ENDRE ANGEIJO, CLAS BERGER, TROND BERGSTROM, TNGAR BRATIJIE, IJARS GUNNAR DALBY, HANS PETTER GUNDERSEN, TORE HA}IMERGREN, TOMIfY HANSEN, THOR EGIIJ HAUGIJID, ROGER HETIJAND, NILS-.JOSTEIN I(ASPERSEN, STEIN AGE KLAUSSEN, IVAR KVA.}4, OLAV I'IARTIN LARSEN, VIDAR LUNDE, FRANK IVAR MARTINSEN, HANS IVAR MIKKEIJSEN, GEIR MOSSTNG. NIIJS ERIK NIIJSEN, KRTSTIAN ANDRE NORDBO, PER LUDVIG NYLUND, STALE NYSTAD. FINN ARNE OLSEN, STIG B 1.IrT OPDAHIJ, NILS OVERVIK, PAUIJ 'JOAR RAAEN, KJETTIJ ROSKA, ODD MARTTN CPIJ FRODE SANDE, nanex SITRI, iruha EINAR SIMONSEN. AIJF' HAKON S.TOBERG, PER ERLEND SKOGVOLD, HARALD JACOB SMITHURST, ITAN-ERIK SOLLI, OLE KARL STEFFENSEN, ARVID STENSRUD, RUNE SVA.T{EMYR, VIDAR TANGEN, DAG ERLAND ANDERS UTSE, NILS ANDREAS VOLD, ARNE YTTERSTAD, ROIJF' KULSENG 2.T,T ODEGANO, PETTER OSTBYE, TOM TOMMY MYRA SYD 20 N. ULSETSK. 58 DRAGON\TN 7 TDRETTSVN 29 TUTERUDKROKEN 6 Asr,arvovara PB 26 BRODHOIJTSR 22 SKIBSBYGGER H]-7 T.VIGENSV SVANEVN 2 GEIAFJEIJLET 51. LIAFLATEN 37 TANTE ULRV 5OB ROSLINGVN 3 G.YTTBORGSV ]-07 VESTVOIJD-LTA 4 I(APT MEYLEND G KVARTS\AI 1.07 EINER\AT 2 PB L82 HEIJIJTGBERGVN 78 GEVINGLIA 7 GRENSEN 13C ALFHEII{YN 39 IDRETTSVN 1-8 KONGENSGT 57 VILBERG SKOI,EVN 6 VIKAVN 1.32 FURUSETLIA 20 UGIJEVN 3 NUKENGT 4 EKH.HAGEBY 9A RONNINGSV BUNES AsvereN tz KRTNGS.'AVN 261..'ONSRUD CANO HAUKEDALSB _ BATNFJORDSORA _ 8540 HEMNESBERGET SAT.SBRUKET L UT.SET 05L850L SPYDEBERG L2 ott ESTAD K.'ELTJER _05 ETDKJOSEN o\zre ERVrK L SPTKKESTAD STAVAITGER STAVAT{GER _40 80L1_ BODO STOKKMARKNES 0885L327 55OO HAUGESUND 5090 NYBORG 05L osl,o 9166 VANNAREID 2450 RENA 0977 oslo l_730 rse 4025 STAVANGER 02L s4 0544LL47 022L72L5 09L3226L KROKELVDAIJEN ]-473 SKARER PORSAI{GERMOEN MIIJ HE'LIr AURI.AND 0s VADSO 08s5L93s 7242 KNARRLAGSUND TROMSO VARANGERBOTN BODO 2080 ETDSVOTJL 081_ BAI,LANGEN RUD 025L8351_ LLL SA}IDVII(A L KONGSVTNGER 065L ]-O VEBIJUNGSNES MOSS OO SIGRNES 05661_4s1_ 9820 VARANGERBOTN suldarjsosen OO HARSTAD LTLLEHAI{MER SKOGER 5084 TERTNES _ loo I

12 IROPP 2 AADNESEN, I,UDVIK GUNNAR ANDERSEN, FRANK WII,LY AUNE, JAN T{AGNE BAKKA. TROND BERG, RUNE I B.]ORNOY, KENNETH EIDET, TORSTEIN FISKAA, WIGGO JOHAN L.LT 2.IrT GADDERUD, THOR GERHARDSEN, CHARLES EIRIK GUNDERSEN, MORTEN OKSUM HALSAN, B.]ORN VEGAR \]AKOBSEN' OLE PETTER.JENSEN, TOMMC L]ENSEN, RONNIE.IOHANSEN, STIG ATIJE.foHANSON, ESPEN KARIJSEN' RUNE KARLSEN, ULF KILEN,.'AN ERIK KILLINGSTAD, TOR.'OHAN KLUNGERBO, FRODE F,JELLSTAD KNUDSEN, RICHARD LOVGREN, FILIP MIKAIJSEN, YNGVE MIKKEIJSEN, RUNE N.JERHEIM, GEIR HENNTNG NOMELAND, SVEIN KNUTSON NESS, OYSTEIN OLAVSEN, BENT RESELAND, ATLE OLAI OLSEN, RUNE RUTLE,.'OHN HELGE SVETN FLAATEN SEEBERG, TOM ERIK 1-.LT SI(ALLERUD, GUTTORM SI(ARPENES, K,JARTAN STOKKEBEKK, RUNE SUNDE, TOR SVENDSEN, PAL ANDRE TfNGSTAD, K.JELL AGE UNDHEIM, XAVANO VTKENE, ODD LENNART WAIJDEN, ERTK WESTGARD,.fAN CATO ORJANSEN, OVE B.JORNERABBEN 1.7 KVERNER.I('I,OYVN ].0 HOLLAVN l-28 STABELLSVN 7A SKIBM,ANNSVN 28 HAVRESTIEN 22 HOVSLIVN 313 BRENNEVN 85 GRAIIYN 1- AsrverrsKoc i-03 MARTHA SUNDL.S BUGARDSGT. ].8 NTNA GRIEGSV 8A VISTERGRENDA SANDUM HOGAF.JELLSV 50 BYASVN 1.55 C ST.OIJAVSGT 26 BREINEVN 1.0 BOKS 61 MessAeecA 11 LILJEVN l-3 AnAs NOTTESTIEN 5 T6ARKAVN 7 RAVNASEN 5 E KOLSTADT. ].1.B NABBESTOLEN 7O RUGDEFARET 3 NORDLIA 2 4 GRIFFENF.GT ].2A T'JODNAVN 1.7 HAUGEDAI,EN FAGERASVN oslo 1860 TROGSTAD NOTODDEN 702L TRONDHEIM 4056 fa}ia}iger 7480 Ar,sN 2006 I,OVENSTAD 1_954SETSKOG 2600 IJILIJEHAMMER l_31_3voyenenga 2050 iiessheim 5095 ULSET 9450 HANIII/IK 3048 DRAMMEN 3313 SANDEF.TORD 7045 TRONDHEIM 9048 SKIBOTN t7t9 GREAKER 4818 FERVIK 5355 KANRREVIK 702L TRONDHEIM 2000 IJIIJIJESTROM 4870 FEVTK 840L SORTI,AND 2500 TYNSET 4300 SA}IDNES 4692 RYSSTAD 38L0 GVARV 3184 HORTEN 5875 Anpar,sraNeeN 3727 SKIEN 5110 FREKKHAUG 7078 SAUPSTAD s0 33 FYIJIJINGSDAI'EN t3t2 SIJEPENDEN 51_1_0FREKHAUG L920 SORT'MSAAID 4647 BRENNASEN 0460 oslo 781_5SEIERSTAD 4340 BRYNE 62L0 VAIJIJDAL RENA 9250 BARDU s _ L1_51 05r-871L s L4 31_ s4L L _21_ sss s Ls3 0798L025 0s16082 s t3 0428L L L5 07L s I KPB I(P STAB MA'J KP. SJEF CAPT NK.KP CAPT VO VB VB 2.LT KP. ASS 2.T'T SB. BEF SB.KORP VH.KORP VH.ASS VH.ASS VOLDEN,.'OHN ARVID, HANSEN, TROND I4AGNE,.JOHNSEN, LEIF, NILSEN, TORE, RASMUSSEN, STIG, AALEN, KARL-ERIK, KARLSEN, TROND BORGE, ELDEVIK, TORGRIU, },T,AUDAL, K.]ELL IVAR itr. NORDSKAG, ANDERS, I4AI'RITZEN, ANITA WALLO, CHARLES KINGS V 48, GAI{IIIELV 22B, EIKETJONNVN 12, KONGSETKV 7C, SKiIELNAV 21, REVHEIMSBERGET 21, IJANGEDALEN 16, HORTENSVN 1OO, HOLMEVEIEN 1, ORREV 2, LILLEVEIEN 4, fEssHErM, 9250 BARDU, 4640 s6cne, 3123 TONSBERG, 9022 KROKEIJVDALEN 4045 ITAFRSFT'ORD IIAUKEI,AND, gtsz SARKAKTN, 9595 sorver 2OO6 LOVENSTAD, 1870 orire L o42-5t2t L7Le

13 Lr! 6E-pr LT SKRIVER ADM. OFF ADM.ASS SAN. BEF SAN.KORP OVERKOKK KOKK KOKK KOKK KOKK KJT. KORP VF VF VF VF VF TR. ASS LF NLF VF. SISU GEV.}4ANN GEV.I6ANN GEV.},',ANN GEV.I4ANN GEV.MJANN I,F NLF vf. slsu GEV.MJA.I{N GEV. },',4.}IN GEV.MJANN GEV. T'TANN GEV.M,JANN TRIPPESTAD, HUGO, LONSKOG, K.]ELI, AGE, OLSEN, HERMOD, BRATVOLDENGEN, LAILA, PEDERSEN, OYVIND L. HENRIKSEN, ANITA MONSEN, OYVIND WIIK, BARDSEN, IRENE, FLATERUD, INGE, LOTVEIT, LASSE, HANSEN, KAI ESPEN, SAMUELSEN, RI'NE, HOISJET, ANDRE, NORDAM, TROND N., FINSTAD, PER,.'OHANNESSEN, TORE K., BERGII, GLENN, STRA.I.ID, TERJE, A.I{UNDSEN, TOR, OKSNES, HELGE, ERIKSEN, TRINE, AASBAK, TORE, TORVIK, SVEIN EGIL, PEDERSEN, REIDAR 8., BORE, DAG.f., DAI,EN, HEI,GE, SOI,VANG, ROAR, KVALIIEIM, 'IAN ERIK, KJII'{PE, FRANK, I,ISLIEN, JARLE, SETERBO, TORB.fORN, II,ARETH, RONNY, GULAKER, STIG INGE, HANSSEN, TOM ERIK, F.fELLER, B.]ORN, ANDERSEN, STENSRUD, GEIR ARNE, BERG-ERIKSTIEN 11, SELNES, GAMI,EVEIEN 15, FABRIKKVEIEN 33, KONGSGARD ALLE 1OC, STROMGT 18, G.fENNESTAD, SULDALSVEIEN 14 A, SEL.'ESTAD\AI 40 A, SKIRINGSAI,SGT 5, BREIDABI,IKKV 15, VORMSUND, LYNGVEGEN 9, GRAMKROKEN 16, NAKKVES V 1, FAGERSTR,ANDV}I 14, I,ENNESTADVEIEN 9, BRATET 158, GAUPEVEIEN 27, HEIO 25, SKOGI,Y 10, FI,ISNES, SVEN MORENSV 11, EINERHAUGEN 8 B, FORMERVN 2, HOYBRATENVN 1? B, FUTERODVN. 11, BJORNSONSGT 69, ASKENGA 4, MELSO}ffIKVEIEN 14, 5320 ISFiIORDEN, 84OO SORTLA}ID, 3189 IIORTEN, 2334 ROMEDAL, 5255 YTRE ARNA, 4631 KRISTIA.I{SAI{D, 50O8 BERGEN, 4880 RYKENE, 4617 KRISTIA}ISA}ID, 94OO }IARSTAD, 3250 I,ARVIK, 4250 KOPERVIK, 2160 VORMSUND, 64OO MOLDE, 2850 LENA, 18OO ASKIM, 0670 oslo, L322 HAVTK, 1912 ENEBAKK, 5033 FYLLINGSDALEN, 2O3O NANNESTAD, 8294 IIAMAROY, 5630 TINGVOLL, 5452 SANDVOLL, 4052 KI,EPP STASi'ON, 5012 AI,EST'ND, 24OO ELVERIIM, 5033 FYLLINGSDATEN, 0684 oslo, 3624 LYNGDAL, 1055 oslo, 16?5 KRAKEROY, 757O HELL, 4022 STAVANGER, 2OOO LILLESTROM, 3500 HONEFOSS, 3150 STOKKE, L7L L L L24e L L2L L o L s '1L L o4-527ltl IROPP T LT LT 1-.rr F'I'E TROPPS,JEF NK. TROPP TROPPS. ASS SAN.MJANN SB. ORD SB. ORD VF VF KOKK LF NLF GEV.I"IA.}IN GEV.MA.}IN GEV.I,I,AIIN GEV.}[ANN GEV.MJANN GEV.}'ANN GEV.MA.}IN GEV.MJANN LF NLF GEV.MJANN GEV.MJANN GEV.MA.}IN cev. t{aliin GEV,}TANN GEV.ITA}IN GEV.MJANN LF NI,F GEV.IqtANN GEV.MJANN GEV.M]ANN GEV.I4ANN GEV. MA.}IN GEV.MA.}IN POS. SJEF GEV/VF TAI,AASEN, TROND, KARINGEN, CATO,J., RASMUSSEN, P"AGNVALD, DAHI,, DNiI PETER, MOEN, ERLEND, KIHLE, FRED, OSTVIK, ROGER, ANDREASSEN, OVE ROAR, VENAS, KETIL, GRIMSRUD, THOMAS, ERIKSEN, itarle, NORDSTAD, LARS ERIK, RONGVE, ANDERS, HA.}ISEN, CHARLES, HYSESTAD, ERIK, KOI,LERUD, THORBJORN, HOVLAND, LARS OLAV, LARSEN, RUNE, KiIONNEROD, STIG H., LYNGVTR, GEIR AGE, ERIKSEN, ODD-TORSTEIN, MEISINGSET, OYVIND, PEDERSEN, TOMMY M., NAPER, NILS T., I,ARSEN, PAL INGE, GUNNUFSEN, CHRISTIA.}I, G.fERDE, I4AGNE, ERIKSEN, ESPEN.T., SA.I.IDA, DAG B.]ARNE, STRJA}ID, ERLEND 4., WOLD, RAYMOND W., T,OTVEDT, FRODE, EIDSMO, TORE, MEDIIUS, GUNVALL, BIRKEI,A.}ID, RONNY, LI'ND, OLLE MORTEN, ANDERSEN, THOR INGE, LOFTHAUG, OI,AV, WAADE, LARS, ROTEBAKKDOKKEN, GLENN, OLSTAD, OLE, ESPEVIK, B,]ORN KARE, GRIT.{STADGT. 21, RUGDEMYRA 23 A, L. KONGSHAUG 4, DRONNINGENS GT 8, KATTEMSVEIEN 1, CAPPESVEI 1, KORSVIK, IIUITFELDTSGT 14, BRATTBAKKEN 50, LINDELf, BORDALSV. 160, TENNEVIK, SOLVEIEN 8 A, VARDESTIEN 17, STORENG, KONGSLYSVN 10, }IEKA.}IIKERV 5, KONGSVEIEN 9, IIJERAVEIEN 3, vnar.rosrnr 33, KALDBAI(KVN 1 C, SVANEDN{S\AI 17, ROCI{TVEIEN 2, SToRGATA 31, BERGVN 11, OVRE FAGERLIVEI 20, IIVAL GARD, VENUSVEIEN 1 B, SKOGVIT, RUGDE\AT 1, FARASEN 21, MYRfl'N, PI,ETTEV 7, BUSKOI{, HERI,AUGSBAKKEN 30, 0454 oslo, 94OO ITARSTAD, 507O I4ATHOPEN, 850O NARVIK, 7520 HEGF,A, SOgO GI'RSKOY, 7O8O IIEIMDAL, 5018 BERGEN, 8976 FORVTK, 0253 oslo, 9000 TRoMso, 1914 YTRE ENEBAKK, 5700 voss, 9445 TOVTK, 1820 SPYDEBERG, 1970 HEMNES, 2800 GirovrK, 9089 OKSFiIORDIIAMN, 3123 TONSBERG, 9000 TRoMsa, 99S5 KONGSF{'ORD, 5635 MEISINGSET, 1850 l.fysen, 3853 VRADAL, 0953 oslo, 4521 KRISTTA.}ISA.}ID, 2860 HOV, 5O02 AI,ESI'ND, 3800 BA, 3410 SYLIING, 2022 G.'ERDRIIM, 5633 MT'NDHEIM, 7037 TRONDHEIM, 5784 OVRE EIDFi'ORD, 5305 ERDAIJ, 22OO KONGSVINGER, 37OO SKIEN, 3756 SADINIDAI., 7620 skocn, 3570 AL, 2812 BYBRUA, 4041 HAFRSFiTORD, s s s L LOs4L 06t-229s S o L L822t r-

14 IROPP 2 CAPT TROPPS'JEF LT NK.TROPP SAN.KORP TROPPS.ASS SAII.MANN SB/ORD SB/ORD VF VF OVERKOKK LF NLF GEV.MNIN GEV.MA.IIN GEV.}TANN GEV.ITANN GEV. }IAI{N I,F NtF VF.VAB GEV. MA}IN GEV.ITTANN CEV.MAI{N GEV.I4A.}IN GEV.ITANN GEV.ITANN 2.T,T tf NIJF VF.VAB GEV.}IANN GEV.I.{ANN GEV.Ii'AI{N GEV.I,IA.}IN GEV.I{A.}IN GEV.IIANN 2. LT POS. S.fEF GEV.MA}IN GEV.IIA TN KOKK STENE, MORTEN, ITYHRE, SVENN IVAR, MAISET, PETTER, ROKNE, PER OVE, LARSEN, BENT GORJAN, NOREMARK, OISTEIN, NYTRAEN, STTG, NODTVEDT, OWE MARIUS, ULRTKSEN, THOI.{AS, DOMINGOS, FR:A}IK A., LODSBY, FTNN OI.A, CRIMSRUD, TOM ERTK, MOEN, BEN TER.'E W., NILSEN, TOM OLE,.IACOBSEN, GEIR, LOBERG, RI'NE JOHA.TI, GABRIELSEN, EIRIK, KNUDSEN, MORTEN, HOPSA, TROND, BRENDEN, DAG HAKON, IIAUG, I,ARS, ANKERSEN, ODD ARNE, MJEHRE, EIRIK, ESPENSEN, KNUT ERIK, ORKEIJBOG, VIDAR, OIJSEN, ROGER, -facobsen, HANS-PETTER, B,'owERUD, B.'ORN, B.'ERTNJTS, GEIR IIAAKON, SIVERTSEN, PER EIVIND, OMBERG, KNUT VAUGI,I, KAALSTAD, TOM ERTK, RYING, SVEIN ARNE, VBSTAD, MADS, MOIJLER, LARS WILLY,,JOIIANSEN, OISTEIN,.]AKOBSEN, GTSLE, SOLEMDAL, RtINE, NILSEN,.JOAKIM, iioha}isen, ROGER K., B,JORVIK, RI'NE, I,AST, ROGER, SKAU, K.'ELL WILHEIJM, ERIKSEN, FREDDY, I\TYVELIA 4 D, 708O TRONDHEIM, CAI{ILLA COLLLETSV 8,2800 ciicwik, ALF PROYSENSV 8 D, 1658 TORP, 3590 FINSE, 8226 STRAI'!,IEN, 5087 HORDVIK, 22OO KONGSVINGER, 0567 oslo, 3726 SKIEN, 46OO KRISTIA}ISA}ID, 2740 ROA, 310O TONSBERG, 1930 AI'RSKOG, 6170 VARTDAL, GRJANVBIEN 5, HORDVIKVEIEN 2OO, FI'RIryEGEN 2, DAIJENGGATA 15 B, ROY\IN 57, DAI,AIIEVEIEN 21, TRUDVAIINS\AI 22 B, BiTORKEVELEN 2, SOLSTUA TERASSE 8, 1450 NESODDTA}IGEN, OPPSALTOPPEN 19 B, 0687 OSIJO, GABRIEIJ T.DORFSV, sogc r,axsevae, B.'ORNEI(YR TERR. 26C, 1453 BiTORNEIIYR, KIRKEGT 31 B, HYLIVN, KVASSHAUGEN 13, AI{TMANNSGT 3, AI'MLIVETEN 29, KONGSSTIEN 7, ODDEROYA, P.B 579, EINAR SANBERGSV 25, HORLAI{D GARD, MYRBAKKEN 3, MARIESGT 9 B, GRABJORMZEIEN 30, OSTERSVEIEN 11, SKOLE\ZIT 12 B, SVERRESVEI 8, SAGBRUKSVEIEN 30, Annternr z, BERGSVINGEN 2, GROVIKV 8, HOVSETERV. 64C, INNDALSVEIEN 98, GA}.{LE KONGEVEI 26, KiIELSAS\N 141, 7250 UEI,A}IDSJO, 26OO LILIJBIIAI4MER, 3408 TRANBY, S556 HOIJANDSVIKA, 7510 SKATVAIJ, 9800 VADSO, 350O TWSET, ggto xegrr,vae, 4601 KRISTIA}ISAND, 2600 TJTLLEHAI{MER, 2857 SKREIA, g55o OIJDERSKOG, 0368 oslo, 39OO PORSGRI'NN 3150 TOITVSROD, 2OOO IJILIJESTROI{, 1473 SKARER son, 1360 NESBRU, 64OO MOLDB, 4635 KRTSTIA}ISATiID, 2847 KOLBU, 0768 oslo, 5032 MINDE, 3250 LARVIK, 0491 osrjo, t t442t L S I o L L 072-LIg t L IROPP 3 LT LT SGT 2.T,T 2.T,T TROPPS.'EF NK.TROPP TROPPS.ASS SAIV.II{A.IIN SBIORD SB/ORD VF VF KOKK LF NLF GEV.I&I{N GEV.I{NIN GEV.MAIIN GEV.MAIiIN GEV.MA}IN GE\ff/VF LF NLF VF.VAB GEV.MJLNN GEV.}IANN GEV.MJANN GEV.ITANN GEV.I,IANN LF NLF VALKNER, I{AGNUS CHR.,.IENSEN, TORE, A}4I'NDSEN, THORVALD, STANDAIJ, N']AL RUNE, SOLBREKKE, ERIK, 'JYSTAD, STEIN, OPHEIM, ROBIN, ANDREASSEN, BENT 8., ROTHLI, ROLF, BRNCIC, VIKTOR, RINDAL, STIG, I,AUVSTAD, FRAI{K S., KILLIE, MORTEN B., TI'NG8N, iiohn B. NORDSKOG, RUNAR, NESS, Ki'ELIJ OI'AV, PETTERSEN, GEIR A., OFSTI, B.IORN 8., ERIKSEN, BENT OSKAR, BOLSTAD, VIDAR, S^EHEIM, ROAR, KRISTIA}ISEN, EIVIND, RESVE, ODD ERTK, IIALSTENSEN, TIYI,.fOHNSEN, TOM, BRAKSTAD, ARILD, STAVA, ATLE, REINHOLTSEN, KI'RT ARE, PETTERSEN, }NAGNE HARRY, BiIERKE, TORI{OD, GEN AD. DAIILS V. T2, 9720 PORSANGERMOEN, KiIELD STUBS V 7, 2O5O iiessheim, 9440 EVENSKiTER, LYNG\I}I 17 A, 3500 HANEFOSS, FTNNESTAD, 1890 RAI(KESTAD, RINGVETEN 6, 7028 TRONDITETM, 9330 ROSSFiIORDSTR., BREMNES, 9410 BORKENES, VILLAVEIEN, 8320 KABELVAG, FRYDENLUNDSGT 17, 0169 oslo, 2930 BAGN, AIJUNDAI.{S\III 34, 0957 osljo, LILLE SKAI{LA}TD, 9440 EVENSK.'ER, IIOV ALLE 17A, 3500 HCTNEFOSS, KONGSVEIEN?, 3320 VESTFOSSEN, SILURVETEN 14, 0380 oslo, 9425 SAIIDSOY, THOMAS HIRSCHSGT 23, 7042 TRONDHEIM, IIOLMEN BRU, BORDAL, FAGABERGSVET 18 F, TILLER, SKi'OLDHOGDA, SKOGTUN, LIF'TELLVEIEN 19, VALF'JORD, UTIJEIERTI'NET 17 A, KOBBER\ZI{. 3, 97OO IJAKSELV, 5560 FROYI,ANDSDAL, 5395 REKDAL, 25OO LITIJEHA}TMER, 7510 SKATVAL, 5O5O NESTI'N, 4812 KONGSHA\AI, 5234 GARNES, egzo uomlrnsax, 84OO SORTI.AND, 7036 TRONDHEIM, 1487 TOYENHAUGEN, { o9-226lo S s

15 GEV.MA}IN GEV.}[NIN GEV.MA}IN GEV.IITA}IN GEVM/VF LF NtF GEV.MAIIN GEV.MA}IN GEV.I[A}IN GEV.MA}IN GEV.I{A}iIN GEV.MJA}IN GEVM,/VF BIRKELAND, ROAR, RA\AIDAL, LIVAR, KOSBERG, HAIIS ERIK, }irrvlk, TORKTL, BOE, RONNY, OVERGARD, i'ohn KENNETH, NORHAGEN, RONNY, Bi'ORNSVIK, STIG, THORGRIMSEN,.'ARI,E, D^EHLI, SVERRE, iienssen, ERLING,.JOHA}ISEN, MORTEN, GUNDERSEN, MORTEN, BERGERSEN, VIDAR, SKEVIK, TORE, N'JAASTAD, BERNT, NEDRE FOSSHEIM ld, GRAVERSTI'NET 44, IJIIIAGEN 7 4, RUDSTEINVN 35, FOSSBAKKEN, GESEITIJSVINGEN 25, NEDRE STRA}T, MUSLINFVN 45, GRIFFENFEI.DSGT, BOSSUU, OSTRE MOHOLT TT'N 5, KRISTIA}ISVEI 8, LANDSEM, NAUSTVEGEN 47, 68OO FORDE, 43OO SANDNES, 3029 DP.AMMEN, 1480 STATTI'M, 5745 AI'RIA}ID, 9455 TENNEVOLL, 1349 RYKKIN, 7125 VAI.MKAN, 53OO KI,EPPESTO, 91OO KVAI,OYSLETTA, 0460 osto, 1625 MA}ISTAD, 7048 TRONDHEIM, MAI,M, 508g Mi'OLKERAEN, s6s s Lr2 02-L L7 05-1S0857 NMC Berg BulIing Fagereng FaIkgArd Moe Navelsaker NordgArd Rafoss Refsdal Renna Runde Taraldsen Toldnes TOnder Vindorum Wang WiIliksen Alsmark Berger Bergmann Bjerke Briskemyr BrAten Eng Grimstad Gr0nsletten Halleraker Harrang Haugan Heggoy Hov Iversen Johannessen Johansen Johnsen MaIm Mikalsen MArvad Navelsaker O]-esrud Skjetne Skuggevik Steen Thorsen Tvedt Woldengen Robert KjelI Hans Jorgen Kristian Steinar KjelI Katrine Gunnar Pal Sigrid Bodil HAvard Bernt Tommy EgiI Ronny Per Arne Johan HaIdor Tore Svein Helge Lars Eldar Guttorm Geir RoIf Arne John Tommy Rune Snorre Bjorn Tore BjOrn Tommy Tommy Grete Jan-Erik Morten Frode OIav Hans Stein G RoIf Goran Jo Ivar Viggo Karl Johan Stein Grindaker 16 Bergvn 5 Geitmyrsveien L5D Robergr6nningen 35 Sagavn 5 Gamleveien 32 NygArdshaven 3 Utsikten 17 Utsikten L SOrv 38 Ringstadveien 25 co,/kjemi Rens, P Boks 7 Tiriltunga 234 Mellomhagen L3 Jens Persagt 24 Nvbo SkrautvAl Klebuveien 53 Snegt 32 H Wilhelmsensale 13 Granittveien 15 Jonas Liesgt 18 Blomstervn 13 Struthaugen 5 Steinbekkhaugvn 175 Schweigaardsgt 54 Almenning 9 Sebd gt 15 Knappenveien 30 Rute 5O3 Ormen Kolavn 31 Postboks 106 Motzfeldsgt 28 Bamsefaret 48 Langeland Ing W6densgt LA Asvegen 26 Skuggevik Gran Rakkevikvn 18 Prinsesseveien 14 Emseveien 27 24L0 HERNES 6622 ALWNDFJORD ].89O RAKKESTAD ot-71 osl,o 3123 TONSBERG 35OO HONEFOSS 2O4O KLo FTA 4640 SOGNE 0l-96 osl,o 5700 voss 7600 LEVANGER 2665 LESJA 92OO BARDUFOSS 367]. NOTODDEN 1259 oslo HALSEN 79OO 6393 TOMREFJORD 2945 SKRAUTVAL 7O3O TRONDHEIM 065L OSrO 31OO TONSBERG 2830 RAUFOSS 4280 SKUDENESHAVN 8017 BODO 7L42 UTHAUG 5262 ARNATVEIT GRUBHEI 0656 oslo 5035 SANDVIKEN 7480 ALEN 59OO HOYANGER 5064 STRAWSGREND ]-600 FREDRIKSTAD 5460 HUSNES oslo ]-347 HOSLE 6770 NORDFJORDEID 3660 RJUKAN 3425 REISTAD 4790 LILLESAND 2754 V GRAN 3].73 VEAR 3].23 TONSBERG 2770 JAREN 064L LO L L L L o o L56L8 o57l3247 o5l LL L42635 o369l674 o4l _328033

16 I(.I.TOTTROPP Gjertsen Josefsen NegArd Sagen Ingvald ErIing Finn Eivind Porsveien 55 Sildrevel-nen 5 Valhallveien loc Asveien 94 97OO LAKSELV 94OO HARSTAD 3500 HONEFOSS 9250 BARDU o LtO Avdem Berg Domke Edvardsen Ellingsen Espe Gravdehaug Groven GrOna Hansen Harveland Hvi].a Kvisten Larsen Loe Pedersen Ronning Sj 6fj eri Skogstad Stensen Satre Thorsen T0rvi VaIoen Walheim 0stgArd Arseth Aasvang Borolien DamsgArd Nordtiller Abratramsen Birkelund Flataas Floen Fosse Hanssen H0vik Lundemo LovIand Nutudal Ruud ROd ROmoen Skjulestad Svortevik Vefferstad Abrahamsen Fjerdingen HoIand Larsen Knut Roger Trygve Chr M BjOrn Hans Oyvin Tor Johnny Bjorn Jorgen Jon Tor Einar BjOrn Arne Svein OIav Gunnar Greger Finn Roar Trond Fjeld AriId Turid E.G. Kjetil Halvor BjOrn Willy Frode Runar Odd Einar Espen Snorre John Richard Arvid PAI Rune Rune Jens Petter Normann Terje Arve Jan Helge Torgrim Frode Kjell Rune Steinar Torgeir Jlmmy Roger Esten Rune Per Jonny Terje Arne Magne Geir Tor-Arne OIe-Kristian Sverre KetiI Kjersti Knut Torsgt 5 Kilbotn Jotavn 5 Svelabakken Verkstedhaugen 11"C Nedre Gyltemyr 52 Kr Brennersv 56El Furland Hovdestad Postboks 3042 Steinsvingen 2 EF Othilienborgtunet 18 M6llerbakken 17b Tonstadgrenda 136 Omveien 22 Nedre Myraveien 4 Steiraveien 6 Setreveien ROsnes Vennes Fagerliveien 30 Asveien 23 Holmboveien 13 Fogd Holmboesgt 88 SPES.TROPP Hyttebyen 4 Kokleheia 39 Herstadstien 5 Gamlevegen 2 Stokkland Nesheimveien 18 Seinshagen 5 Tordenskioldsgt 55 Aslak Boltsgt 3 EvJegjerdet Huslyveien 1-5 BlAveisveien 38 Rognevegen 2 Stisenskleiv 5 Rokenes Trondheimsveien 16A TAOERTROPP Ringestadvn 7A SjOstrand OLDERSKOG 9438 BREIVIKA 4389 VIKESA 8230 SUTITJELMA 3737 SKIEN 3026 DRAMMEN 6390 VESTNES 3890 YTRE VINJE 2686 LOM 9585 SANDTAND 3501 HONEFOSS 3600 KONGSBERG 7033 TRONDHEIM 7018 TRONDHEIM 7075 TILLER 8442 KLEIVA 7710 SPARBU 8540 BALLANGEN 9230 BAKKEHAUG 8897 BARDAL 2072 DAL 8476 EIDET OO STEINKJER 28OO GJOVIK 72OO KYRKSETERORA 9OOO TROMSO 6840 VASSENDEN 9250 BARDU 2647 HUNDORP 4630 KRISTIANSAND 7075 TILLER 4660 EVJE 2870 DOKKA 4434 ANDABF LOY 8215 VALNESFJORD 7600 LEVANGER 5120 MANGER 5700 VOSS 3044 DRAMMEN 7047 TRONDHEIM 7850 SELBU 3226 SANDEFJORD 7550 HOMMELVIK 5880 KAUPANGER 6631 BATNFJORDSORA 2430 JORDET 4790 LTLLESAND 9465 TENNEVOLL 0560 osr,o ]-604 FREDRIKSTAD 7600 LEVANGER 92OO BARDUFOSS 32].2 SANDEFJORD o o4472l o62l2737 o o o88s4473 o o822868l o o o o883710s o o o6l L52 o o s o4292l L92 o o o o347so L23 o o4l70279 oa A5624 o93ll o893487s

17 Antonsen Dahl Eriksen Fyrvik Johansen Lofthus Nikolaisen Prestbakmo Aagard Arnt Vidar Geir Maekel Jan Fredrik Geir Rune Klaus Olav Frode Jan Barre Tor Korgveien 1-J- Vestre 6 Erik Hansensvei 16 Svaleveien 7 Skaberud Nordmoveien ]-92 Hvitveiskroken Jl Hd1ogalandsveien LILLEHAMMER 7058 JAKOBSLI 3430 SPIKKESTAD 82OO FAUSKE 23]-4 ESPA 3892 VINJB 853O BJERKVIK 2O5O JESSHEIM 84OO SORTLAND 0625s L o8r LO L o nlobtr Elerge Kristoffersen Lutro LOken Thoresen Stei.n A1f B Geir Olav Hans Petter BOrre Psotboks L68 KrokbekkveLen Tanahus Sandhorngt 25 22C 5801 SOGNDAL 92OO BARDUFOSS 5774 LOFTHUS 9850 RUSTFJELBMA 8000 BODo 0567t o r. o8l264l9 BolIi BosAen Bruflat Husby Huse Jakobsen Kjergaard Krokstrand Leere Magnussen Murbrech Rolandsen Romundstad Jostein Andre JenS A Magne StAle Roar Arvid I Geir Robert Terje Raymond Sten-Werner Vidar Tarjei Inge odd Husby Indre le} Barlund 1 Londalsflaten 60 Krokstrand Storveien 114 Klubben 7 L4G 6493 LYNGSTAD 2640 VINSTRA 5823 MARIFJORA 2162 BRARUD 7113 HUSBYSJOEN 2OO8 FJERDINGBY s 5230 ESPELAND 8630 STORFORSHEI 1621 GRESSVIK 9750 HONNINGSVAG 4540 ASERAL 6440 ELNESVAGEN 6].43 FISKABYGD 1"35L RUD LL o L o o o o8473r.93 o4384r \ SATNBAND Bakken Erikstad Jota NordgArd Sannoy NiIs Petter Terje P6l Werner Sven-Erik Arve Tom Kolbotnvegen 39 Boks 128 NattmAlsvn 4 Myrhaugvn 12 Linneavn FOLLEBU 9310 SORREISA 8530 BJERKVIK 19OO FETSUND 5648 HOLMEFJORD 35OO HONEFOSS _ o688r.r L Berglund Christoffersen Hallingstad Hestetun Jahr Killingdalen Martiniussen NyIund Oddekalv Olafsen Olufsen Steine Steinkjer Morten Roar Rune Gunn EIin Erling Ivar Per Geir Trond Hel].and Johnny Svein Erik Gro Anita Stig Nisevn 84 Rute 2O/L2 Geilolia 388 Koloniveien 1E} MAnavn 10 Granliveien 75 Hem Solborgvn 7 KringsjAvn 54C Haugavei,en 11 Tolovegen HaukebO 91OO KVALOYSLETTA 3670 NOTODDEN 3580 GEILO 4352 ANA 3660 RJUKAN 3O8O HOLMESTRAND 3090 HOF L528 MOSS 503]- LAKSEVAG 7L80 ROAN 5460 HUSNES 5600 NORHEIMSUND 9430 GAUSVIK r r.1 o o r A1'IDRE BOrdaI H6ibO Kristensen OIsen Finnset Grundt OIsen John Aslak JOrn Svein Rune Lars Arvid Einar Erik HalIgeir Otto Saudalen 88 Bergnevn 2 Adalsgt 98 Laeskogen Huseby Eidsberg Bekketun 5085 MORVIK 3800 BO 35OO HONEFOSS 2850 LENA 6472 EIKESDAL 1850 MYSEN 9072 BIRTAVARRE 106 t a

18 FMR NORPTATOON Botn Holand Jensen Sandnes Jim BjOrn Harald Asgeir Sten Stochflethsgt 49D Ringstadvn 7A Neptunsveien 26 Lyngvn oslo 92OO BARDUFOSS 5071 LODDEFJORD 7760 SNASA 3930 PORSGRUNN s o35l2352 AIne BrAten BOrnes Clausen Dalbo Eriksen Fagerheim Flegstad Hansen Henden Holbek Homme Johannesen JOrgensen Korneliussen Kran Larsen Lende MeIvold NeSe Olsen Palm Pedersen RoreIv Skeie Sundby Thorsen Knut J Stein HAkon Rune Sven-Vidar BjOrn Brede Morten Age AtIe Eldar Svein Harald Tom-H PAI Stian Rune odd-j Johnny Aleksander Rune Morten Stein-N Trond Frode Geir Atle Jan-I Boks 16 Gamle Tyldalsvei Ovre Krondsen 28 Ringvn 16 Styri Revefaret 33 Sandvikbakken 26 Mare H Brinchmannsvei 50 9 Homme Ammerudgrenda 43 Goffarmyrvn 2 Suhmsgt BB Johan Svensensvei 108 Traneveien 6F 2B Arnafjord Kirkekleiva 27 Sundgt 23r SkArervn 9 Tore Hundsgt 27 Rognebervn 23 Riggen 16E} Dronningsgt VIKEBYGD 25OO TYNSET 2320 URNES 5046 ARDAL 4875 NEDNES 2O8O EIDSVOLL 3033 DRAMMEN 43OO SANDNES 7710 SPARBU 9765 GJESV]TR 65OO KRISTIANSUND-N 4634 KRISTIANSAND-S 4992 FIANE 0960 osl,o 358O GEILO 8533 BOGEN I OFOTEN 0362 oslo L472 FJELLHAMMAR 43OO SANDNES 1445 HEER 5860 VIK I SOGN 4790 LILLESAND 3015 DRAMMEN 2164 SKOGBYGDA 7125 VANVIKEN 85OO NARVIK 5600 NORHEIMSUND 22OO KONGSVINGER TRONDHEIM 1788 BERG o4769l o4r o o o o4l oz] o t242 o s L o4l7l r_ r_ L2 091,95227 UNTFILHQ OBLT AASEN OBI,T ASHETM OBLT RUSTEN OBLT FERAVAAG OBLT STROMBECK MAJ GAARDER MAJ B.JERKHEIM MAJ VERAAS MA.J },IA\T NORDANGER MAJ RUSET KAPT KI,EVCANO KAPT SCHAU I(APT HENRIKSEN KAPT LARSEN KAPT BERG LT JOHNSEN PER.J OLAV.t OYVIND EIRIK E OTTO HARALD THOR TOR K'JELL SIGMUND CHRISTIAN SVEIN P B\TORNAR EVEN R E MARIUS KNUT NINA GEIR AsewersN 123 SKYTEBANEVN 5 D NORDASSLOYF.A 25F SKJOLDVEIEN 43 Asr,re a HENGSLEVEIEN H7 PB 52 ]-4 E SAKSARLIA 63 IINGE FR 4 I,IAHAGEN HTKSO SANDBEKK SIGRID JOHANNESV 7 TRLSBBN TR. MIL TRILLINGEN 1-7 ] VATNEIJEIREN L25l- osl,o 5O5O NESTTUN 1639 FREDRTKSTAD 2850 LENA 3500 HONEFOSS 4480 KVINESDAL 7025 TRONDHETM 5049 SANDSLI VALLDAL 5700 voss 4308 VATNEI,EIREN 2140 SANDER 7025 TRONDHEIM 7O04 TRONDHEIM 3036 DRAMMEN I to7

19 FENR ENGER I'IARIAI{NE S'JT SKOIJIJEVOIJIJ DAG MORTEN S\'T OYEN ROI,F S.tT HALVORSEN ARNE G SJT STANGEBYE THOMAS S.tT IJARSEN ROAR SiTT 'JOHATiISEN TORNI I SJT FROM ASLE K S.tT GULBRANDSEN.TON KORP G.JERDE TROND KORP GLENDRANGE T'ONlirC KORP EIDE ESPEN KORP GEIR BORGE KORP GRINDBERG OI,AV A KORP GABRIEIJSEN TOMJAS KORP KiruS OYSTEIN KORP FRIIS.'ON T KORP OIJAFSEN ROGER KORP SVINGEN KANE KORP TINA M KORP IJARSEN TROND W KORP DAHI,.'ON KORP AASBO BERRE KORP BRUSERUD KJETIIJ KORP \TESPERSEN ARE VETTVETV 30 JT'TEBAUEN 5 NORDBERG\AI 18 NORDSLETTVN 27 HAI{ESBAKKEN 1-1"8 ISVEIEN 2 17c RATHKESGT 6 HAI{EHOLIf\AI 25 DRONNINGVN 38 PB 45 STAS,'ONSGT 33 BAKKETUN PB 66 MID\'O CANO LOVSETHDALEN 4A DRENGSROA 41 KONG RINGS GT 15 GJERDRI'MSGT 1 MIDTSAND ASPEIJUND AI'ITM AALLGSGT 53 HUSTAD\AI 72 ORREV 4 VESTRE TINGSVEI 2 RINGSHAUGVN oslo 4790 I.ILI,ESAI{D 2860 HOV 7038 TRONDHEIM 37OO SKIEN 9610 RYPEF.JORD 32OO SANDEFJORD 0558 oslo SAIVDEF.'ORD 3531 KROKKI,EIVA 2240 ITAGNOR 4580 I,YNGDAI, TfYSEN 5256 TYSSEBOTNEN 77OO STEINK.JER oslo 3260 OSTRE HAIJSEN 3500 HONEFOSS 20OO LIIJI'ESTROM 7553 I4ATJVIK 9320 ASPEI,UND 37OO SKIEN 32OO SA}IDEFJORD 7820 SPrLLrn nade 3150 TOT.VSROD??, 99 9 o rr,tn n9 'i\ I I I l/, Y-r(t- g 0.,\11'f \ \ \ i \ffiffi?<. Dffi // lt?.96 VAR OuSA RoL\oe STUNDER?A;?dsN! I08 I.L

20

istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen

istet ivet ypros Kjell Frode til minne! NORBATT dyreste bart Ibegravelsen i Namsos deltok fem Under innsamlingsaksjonen 60 Blue Beret Minnebok -kontigent XXVI ivet istet ypros o pa NORBATT dyreste bart Under innsamlingsaksjonen for kontingent XXVI ti! FN-soldatenes hjelpefond, hadde noen sjeler tattmal av seg ti!~ta barten

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per Juli 2015

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per Juli 2015 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Bjelland Trond Martin 388 30.11.15 Trygg kurs AS Skippergata 33 0102 Oslo 48 88 95 49 trond@tryggogsikker.no Iljar

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per April 2015

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per April 2015 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Bjelland Trond Martin 388 30.11.15 Trygg kurs AS Skippergata 33 0102 Oslo 48 88 95 49 trond@tryggogsikker.no Iljar

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per November 2014

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per November 2014 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Bjelland Trond Martin 388 30.11.15 Trygg kurs AS Skippergata 33 0102 Oslo 48 88 95 49 trond@tryggogsikker.no Andersen

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per desember 2010

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per desember 2010 Etternavn Fornavn Firmanavn Adresse1 Postnr Poststed Mobil Epost Holm Annar AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget 0028 Oslo 91 73 07 76 annarulv@bbnett.no Jensen Arve AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per September 2015

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per September 2015 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Bjelland Trond Martin 388 30.11.15 Trygg kurs AS Skipperg 33 0102 Oslo 48 88 95 49 trond@tryggkurs.no Devold Jan 1274

Detaljer

Studenter ved NTH "':::} 86

Studenter ved NTH ':::} 86 Studenter ved NTH Adelsten John Kenneth Tessems veg 12 7000 Trondheim 030663 Marintekn Akr.Aas John Harald Asaveien 7 C 0362 Oslo 3181260 Maskin Veritec AlS Postboks 300 1322 Hovik Albert Ole Christian

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per Mai 2014

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per Mai 2014 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Bjelland Trond Martin 388 30.11.15 Trygg og Sikker kurs AS Skippergata 33 0102 Oslo 48 88 95 49 trond@tryggogsikker.no

Detaljer

Forhandleroversikt, Forsikringsformidlingsloven

Forhandleroversikt, Forsikringsformidlingsloven Forhandleroversikt, Forsikringsformidlingsloven Fohandlernavn Dagligleder Adresse Orgnr Abrahamsen Auto Øyvind Abrahamsen Skibåsen 4 4636 Kr.Sand 946 252 611 Aerobil AS Nils Arne Gottenborg Teglveien 16,

Detaljer

Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn

Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn Johan Fagerli Kvæfjord IL 28 Erling Kvamme DNB NOR 28 Roar Røkenes Kvæfjord IL 28 Geir Olsen Kvæfjord

Detaljer

Godkjente instruktører for resertifisering i varme arbeider Pr.januar 2010

Godkjente instruktører for resertifisering i varme arbeider Pr.januar 2010 Etternavn Fornavn Firma Adresse Postnr. Poststed Telefon E-post Brevik Kurt AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget 0028 Oslo 90 89 16 14 kurtb2@broadpark.no Jensen Arve AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget

Detaljer

Plass Etternavn Fornavn Klubbnavn Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Tid Status Klasse 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super

Plass Etternavn Fornavn Klubbnavn Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Tid Status Klasse 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super IPC 2 Netteland Tom Ivar Fana IL 05:05:25 04:36:52 01:56:39 11:38:56 Super IPC 3 Yiyit Bedir Team RP/Moss Sykkelklubb 04:16:31 05:37:20

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per desember 2012

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per desember 2012 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Brevik Kurt 824 31.05.13 AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget 0028 Oslo 90891614 kurtb2@broadpark.no Holm Annar 413

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

4. april 2013 Side 1 av 8

4. april 2013 Side 1 av 8 Vaktliste- 2013 etternavn fornavn adresse postnr poststed telefonnr vakt Brygge Nielsen Tom Blåfjellvn. 5 1712 Grålum 97709453 69143878 01.05.2013 A 23 Reiersen Bjørn Tangeveien 60 1747 Skjeberg 99557625

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per September 2013

Godkjente instruktører for sertifisering i brannvern ved utførelse av varme arbeider Per September 2013 Etternavn Fornavn Sert.nr. Gyldig til Firmanavn Adresse Postnr Poststed Telefon Epost Holm Annar 413 30.04.16 AOF Norge Postboks 8703 Youngstorget 0028 Oslo 91730776 annar@bbnett.no Bjelland Trond Martin

Detaljer

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006 Navn Klubb Antall BONDEN, Thor Vinn IL 40 CHRISTENSEN, Oddvar Sturla IF 40 PEDERSEN, Øivind Konnerud IL 38 BORGEN, Hans Otto Vinn IL 37 GRINDERUD, Erik Drammen Energinett BIL 36 MORTENSEN, Thor Drammen

Detaljer

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene.

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene. Blomster på dagen! Spennende! Vi gratulerer dagens norgesmestere; Thor Erik Hoftaniska og Jon Aabye i Monrad Par, og Arve Farstad, Geir Helgemo, Jorunn Olsen Olsen og Marianne Harding! Mandag ble en spennende

Detaljer

Skarverennet 2010. Men Official results

Skarverennet 2010. Men Official results Assistand 1 2 3 4 5 5 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 31 32 33 34 35 36 36 38 39 40 41 42 42 42 45 29 1362947 Curdin Perl Sveits SUI 1:28:55, 00:00 15,00 7 1248293

Detaljer

Birkebeiner n. Returadresse: Birkebeinerrittet AS Postboks 144, 2451 Rena

Birkebeiner n. Returadresse: Birkebeinerrittet AS Postboks 144, 2451 Rena Birkebeiner n Returadresse: Birkebeinerrittet AS Postboks 144, 2451 Rena Resultatliste Birkebeinerløpet 2008 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere Statistikk Birkebeinerløpet 2008 Påmeldt Start Prosent

Detaljer

Lokallagsledere i Venstre

Lokallagsledere i Venstre 0101 HALDEN GEIR HELGE SANDSMARK sandsmark@halden.net Kaisaveien 13 1786 HALDEN 951 60 369 0106 FREDRIKSTAD helge.hasvold@venstre.no 0104 MOSS berit.caroline.haaland@venstre.no HELGE B. HASVOLD SOLHJULET

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer

Det Norske Travselskap (DNT)

Det Norske Travselskap (DNT) Det Norske Travselskap (DNT) Sentralforbundet Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Besøksadresse: Bjerke Travbane, Trondheimsveien 273, Oslo Telefon 22 95 60 00 Faks 22 95 60 60 E-post: dnt@travsport.no

Detaljer

K18 1 Sveum Elisabeth. Kristoffersen Karen Bergsås Sørkedalen IF 03:22:46 03:33:47 02:04:01 09:00:34 Super K25 1

K18 1 Sveum Elisabeth. Kristoffersen Karen Bergsås Sørkedalen IF 03:22:46 03:33:47 02:04:01 09:00:34 Super K25 1 KlassePlass Navn Klubb Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Total Tid Trippel_Status IPC 1 Netteland Tom Ivar Fana IL 05:07:57 04:00:43 02:22:54 11:31:34 Årets K16 1 Madsen Marianne Heming IL 03:51:26 03:58:40 02:07:18

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer