(melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene. ialla lalla ialla ia...jalla,jalla!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene. ialla lalla ialla ia...jalla,jalla!"

Transkript

1 IfiTLTUffiIURffi$TJ NtlG-cangen 'oppdroget i Tibnin' I a l l ee r h a rl e k j i n n ls u g e to g k a l l e ft r AL i b a n o n. og som den {redselskernje er, sa harje sokt ny F N " k o n t i n g ehna t r te n e s t ea r lrlenher en novemberdagsa nektaklerringameg A reise, -og aldirmer skalie la hsre minarelenshoylydlebonnrop Jalla ia ialla ialla ialla ia, ialla ialla ialla ia jalla jalla lalla ia...jalla,jalla! (melodi.:"pafisketuftil Valdres") Naboen hadde sett deg pa grilltesten i FMR og du hadde elget deg innpa damene Villmann! det har ihverttall ikke ieg merket no' til 6iden vi ble gitt. J a l l ai a i a l l ai a l l al a l l ai a, j a l l aj a l l al a l l aj a ialla lalla ialla ia...jalla,jalla! Det er degje sparerp ang lil1 Ha! Du reiseravgarde,du reiser avgardetil Libanon og kommer lilbake med tredlosetelefonerog metervisav gull rundt halsen.hva har det med sparing A giore! p Ag o l v e t H u f a n te n F N " d o n g en oredobbi jakkami o g d a v a rp o r n o b l ai s e k k e n o g l i n gl r a L o i t e n sb r e n n e r i V i m Aj o i n v i s l e r e l Je skulledra pa oppdragior FN, og haddepakksekkenklaf Da sag je kjerringai porlen som en rasandebarbar Hu reivopp bakdorapa lada'n og rosketak i sekkenmin og tomte inneholdeti sete sin: og skreikmed kjerringkleften JA LA LA LA! OppdragetiTibnin, ie trur itte deg oppdragel i Tibnin, et er eleine ulen deg Jeg skal si deg en eneste ting ieg, det er nok no hell annet enn mekking av biler du driver med ia! Ho reivistykkerf lybiletten o g k n y n eh a r d ti n a v a n s i no g s a : I Ar ma du bli hjemme,hos meg og svlgeamoren din. Invi lere! Du reiser lor a liene penger, det er det du skylder pa ihvertfall,og kommer tilbake med gull lra Ali. Hva har det med invisteringda! JA LA LA LA! 1 eh a n d l evr e li t t eb e r eh o s n A l i l O p p d r a g ei tt ' b n i n e Da vartittnota o p p d r a g ei tt i b n i n e k u n n i n e k j a r r i n g af o r d r a. du reiser avgarde tor e mekke bller og kommer tilbake med leire hallik$mykker og det er lange, msrke, krollete har p* uniformen.hva skal ieg tro! Altsa du kunne io bare mure opp en Cp her i hagen og sette ut noen krakefotter eller no' s&nn. Men neida,det er nok helt andre ting enn armed elementsdu er ute etter,lenker ieg. Je kannitlnoforr at sydamanedi mingenroyter,det er ittemiskuldl du veitda vel a'tje er en FN-soldat Je er onvillmannl Det passer v l bedre med disse rodloppeneog brunettenedu treffer i Tel Aviv T E N K E RJ E G!! "ENMEDALIEPME UilENOM DET UANLTGEN tr:,"t!e" 'ri5-'d; ikkemiiist De besakende fikk ihnblikki baoei hlstorientll Tibnine og til NMC,i tilleggtil A overvare et elde norsr.,, btkeeventyr med bade trotl og S.i toligul.t: -,q.ifj,+ssr*.,.,q

2 ffiflus ffi store sgnn, Ronni Jensen, forsoker i skildre livet i Kp A med sine. Vi gjor oppmerksom pa at avbildet ikke nodvendigvis noe med virkeligheten i giore. :,,'IAM PoSiSio, ',RAr,\ \\ S F' Z\ s N,,, VAW POSISJINEK,,,L TT OPELATiVT/.. -\- -.^/ ^J,-,rr>rra 4&--)er, yy */. -,_

3 SPORTSLIOEUTSKETELS *& W b " &&.e % Fra Camp Scorpion-stafetten; v i n n e ra v l. p r e m i e f o r " m e s t o r g i n a l th o d e p l a g g "

4 'nt ER T(OTWINO OgsAfor de sportsinteresserte har dettevart en kontingentmed mye aktivitet.unlfll-mesterskaper, stafetterog marsjer;det er ihvedfall noensom kommerhjemslankereenn da de dro. W h a *& En pause under Chebaa-marsjen. (T.Haugan) N M Cu n d e r U N t F t L megterskapitautrekking; " det viktigeste er ikke d vinne, men d s l dn O R B A T T ". _.. (T.Haugan) 93

5 ISlrE kontinfpnt NORBAfi BN S IAB CAPT A}IDERSEN BENTE ROSENBERG L.LT BALLESTAD BENT CAPT BERG HAIIS PETTER SGT ECKHARDT WAI,ID MAJ GRAVEN MORTEN 1-.LT GRYTDAL AIJF z.lt GR.ESVIK FREDRIK CAPT HAUGDAHIJ ODD MAJ HAUGDAL RUNE COL HAUKIJAND HAGRUP IVERSEN YNGVE 1. LT.'AKOBSEN VIGGO 1-. LT.'OHNSEN ROY 1.LT.]T'NGE JENS CHRISTIAN I,TCOI. HAI{S iiakob I4A,J KVERNBERG FRODE 1. LT r,ren Aer CAPT I,IAUDAIJ K,IEIJL-IVAR 2.L\ MEISAIJ AIJF IVAR CAPT OFSTAD SVENN ROGER lf,a,j OSLAND I6AGNE IJEIF 2.I'T PETERSEN HEIN FRODE SGT RONHOVDE TOR CAPT SAKSHAUG ARVE EIVIND CAPT SANDAIJ ERIJEND ]-.I,T SEIJ'JEIJID CARL-OTTO 1.I,T STEINDAIJ GEIR MARTIN }4AJ STENBOCK TOR CAPT VIK PER KRISTIAN CAPT WOIJI' I'WE RAGNAR OBLT ODEGARDEN SVEIN OREN ODD B.JORNAR ttlaj OSTVOIJD HANS JULIUS LAI{GHAUGEN 6 D ROY\n{ 28 DELENGGT l-3 KAPT HA}N{rVIGSV 42 GREFSEININ 5 A MOIJIJEFARET 7 O C OIJA FIVES VEI 3 B SAGA\AI 4 C GAI.GEBAKKEN 6 ELI S,JURSDOTTERSV 3 GENERAL FLEICHERSGT ROGERTSGT 5 osrr,r L c SAKKERHUSVI{ ]-7 MJOIJNERV 8 B PETRINEBAKKEN 8 ARTHUR NORDI,IESV 3 B M.]AVANNSKIJEIVA 45 SEI,SBAKK\AI 14 A SLEIPNERSV 32 C/O LAILA MORCH.]ONAS REINSGT 6 GRONNESTOI,S\AI 20 A SIIJFAR\AI 4 ramvnasen lr C/O VALEUR DAHIJ SOLGRYVN 21. STRUPEVN 12 E BROTHAUGEN 28 KVERNABEKITV BEVERVN 5 A A TRONDHEIM 3725 SKIEN SPARBU Sr,O HEISTADMOEN 0482 osl,o 0750 oslo 77OO STEINK.'ER 77OO STEINKiTER 2040 KtaF.T A TRONDHEIM 94OO HARSTAD 7015 TRONDHEIM 2072 DAT, 36OO KONGSBERG TOOO TRONDHEIM 7 57 O HEI.I, 0956 oslo 49OO TVEDESTRAIID 7023 TRONDHEIM 5O5O NESTTUN azz6 vnoavaesn 0350 osl,o 5032 MINDE 97OO LAKSEI,V 4540 SOGNE FJTDSVOIJIJ VERK 94OO HARSTAD 1750 HALDEN s MIDSUND 5047 FA}IA 4540 ASERAI, 2150 ARNES 0799L L s 02L tL L L5 07 5L _ s LL1_ l_ L _88L 042s L r_ s91s _ _ 91

6 WSKP KP STAB 2.1'T BERMTNGRUD HII.DE MA.' I,AURITZEN ARVE HENNING CAPT NAVEIJSAKER NILS CPt STORSTAD ROAR CAPT WINTHER TORE BEKKEN REIDAR GRONDAI, STEINAR LILI.EHEIM NILS ESPEN RAAI{ES INGER-JOHAI{NE 1.I,T SORMO STAI,E 1.LT VALSTAD OLE.IAKOB CPIJ VIIJIJANGER ROGER S WERNES RONNY SAGSTUGRENDA ]-3 LABRATEN 95 AI,SAKER OGNDALSV 151 SVARTTROSTVN 5 OA DEVOIJDSGT 18 HERI,OFSENI,OYPA FIOIJVEGEN 25 VAI,STADTEIET RISHAUGAI{E 8 POSTBOKS 25L SOI,BERGEIJVA ]-61-4 FREDRIKSTAD 5770 NORDF'IORDEID 77OO STEINK.'ER 1529 MOSS GARDVIK 5454 S.EBOVIK 5002 Ar.EsuND 7025 TRONDHETM 2O5O.'ESSEHEIM FENSTAD AI,VERST'ND 8O6L LOPSIIIARKA L L s3s _r_03s5 [Qpp1. rropp AAGAARD CATO A}IDRE AARSETH NTIJS HENRIK RUNE BRASETH ODD FRODE ENDRESTAD RUNE ENGI4ANN SVEIN ROBERT FURSET CI,AUS PETTER HEGGOY KENNETH CPIJ KRANE OYVIND MOT,T,EN ROAR PETTERSEN ROI,F PEDER KETII, 2.T.T SAGEN PER ERIK L. LT STIAI{SEN TOR HEITGE SUNDIJAI{D MERETE SUNDSBO MAICHEIJ SETHER *'OHN EDGAR TORUM FRANK BRATET 75 BOKS 40 EIDSVAGSKOGEN 55 FI,ATESK.TER\AI 1.0 SI,IPERIGATA 5 AVRE, F,JELLVANG 24 TEGAITE 54 EIKHAUGEN 41 CASPER LUNDESV 6E RASCHV 87 STORERINGV 5 8 B UI,I.ERAI.SGE 47C NIPE HORDVIKNESET 49\' HAGEI,I,IA 28 GRATiNTN FYL,IJINGSDAIJEN 6050 VAI,DEROY 5O8O EIDSVAG 3145 T,'OME TTA 3]-35 MEI,SOI4VIK 6200 STRA}IDA 5262 ARNATVEIT 7078 SAUPSTAD oslo 9790 RJAIJIJEFJORD 7075 TII.I,ER 3500 HONEFOSS 4950 RrsoR 5087 HORDVIK 51-OO ISDAIJSTO 7820 SPILLT'M 2O5O.IESSEHEIM HUNDETROPP 051_62 91_5 07L L L6L L3L s ALs ss AASEN G.'ERMUND BTRKEI,AND SVEIN 1.LT BOSCH STIG EIDET FRANK 2.I'T FOSSDAI, TIM HESTMO OI,E ANDRE.'OHNSEN TOMIfY KNUTSEN FRODE MAIJMO KROKEN RUNE BIRGER MEHREN HAKON OI,AV M.TATVEDT GISI,E GUNHII,D SELIIISETH,tAl{ MORTEN SKOGEN STEIN THOROLFSEN STAI,E IJIABAKKEN SIJETTEVIKSV 30 STALLO\AI 25A KVERNHUSDALEN 22 EI,GTRAKKET 1-A RAVNAS I4ARISTIEN 6 IJACHMANNSV ]-9C KIRKERUDVN 2 FOGANESVN 53 PASTOR FAI{GENSV GRYTTING KURE 38OO I TEIJEIIARK 5085 MORVIK 9720 PORSAIVGMOEN 47OO VENNESIJA 2OL4 BT.YSTADIJTA STEINSDAIJEN YTRE ENEBAKK ].41-5 OPPEGARD 0495 oslo 341-O SYLIJING 3580 GEILO 4O3O HINNA 43A 0870 oslo 2324 VAI{G H 1592 var.er s L7L _

7 AARDAL HARALD ABEIJSETH TORK''ELL BERG OTTAR ARNE HAI,I,VOR ESPEN BREIVIK.'ORN BROMSET ERIJING DAMBRATEN B.'ORN-ERIK EITRHEIM OYVIND FOSSHEIM HENNING 2.LI FREMSTAD K.IEIJIJ FRICKER ANDREW GRAAIRUD PER OLAV HAGVIN TOR-EGIL L. LT HANSEN ATIJE SVERRE HAUGEN TOR KRISTEN z.lt HOLT ARNE KRYSTAD GEIR-ARNE KVIVESEN FRANK ROGER IJARSEN AI\TDRE IJIE HEIJGE SVEIN K.JETII, ITAVTK RUNE 1-.I,T MOEN ARNE MjEHIJUMSVEEN K.IEIJIJ NILSEN KNUT P TROPP 5574 sk,jor,d EGSA 4544 FOSSDAT, 6840 VASSENDEN HOLLAVETEN 3745 UT.EFOSS.' R WIBORGSGT RENA 7354 VIGG.JA BROMSET N 7560 VIKHAM,JAR FAGERIJIMOEN ] KORGEN I,IARTIN IJINGESV OSLO O SOIJBAKKEN 30 BAKKE S 61A INGR/HVAIJSMOEN MAURVANGEN GTOMSTTTVN 70 STORGT 14 I(AUSERUD LAKF. SKJENLIA 62 STRAI{DBYGDA I(RII TiIVN 11- NORDMO VG 5 38L0 GVARV 7550 HOMMELVIK 2O4O KLOFTA 2440 ENGERDAIJ GRANI,I 3500 HONEFOSS 2680 vacal,ro 54OO MOI,DE 3110 TONSBERG 3533 TYRTSTRAND 3l-50 SToKKE 5393 TOMREFJORD 3840 ser,.tord 5079 or.svrk 24OO EI,VERUM 7753 KI,INGSUNDET 3053 STETNBERG 04762L L L s s r s02s 07282L s OLSEN GEIR OLSEN KENNETH WIESE OLSEN ODDVAR KENE SE,JN]ES OIVIAR SKARPODDE.]ARLE SUNDVIK ORiIAN SVENDSEN SVINDAI, TROND OKI,AND TORE NOR}TAIVN VAI,I,E BRONNDAIJEN 88 ROYSKATT\AI 39 BERGHEIM PIJETTE\AI BERTNES 5071 LODDEFJORD 5084 I,ARSNES 6520 RENSVIK 37OO SKIEN 7884 SORr,r 7850 FOSSIJAI{DSOSEN BRARUD 3570 Ar s93s s s L449 SANlrETSilROPP 2.IrT MA.f 1-.LT I,IAJ l-.lt 1.LT 2.IrI CAPT CAPT 1.LT BORVE EINAR EIDISSEN B.'ORN EII.ERTSEN STIA}I EI,STAD HAVANO HAI{SEN TROND ARNE HELLING.IAII OLAV TNGVALDSEN.'ORN IRGENS itens FREDRIK MRSEN,JORN-TER,]E KiARSTEN KVAI{ AI{NE BERIT LARSEN RICHARD WERNER I"IATHISEN GUNNHILD MOGAN THOI{AS IfYLIUS GEIR-ATIJE MYRVOIJD ARNT OI,SEN INGER-HEI,ENE POSTBOKS 253 FINNEHVAI.VN 37 FAGERBORGGT 15 EIKEV 23 ROYSEV 7 }fyrset 3C RIPNESBAKKEN 15 3 BOKS 285 SANDHAUGEN r'iarnet\ai 1-1 HETI,EVIKASEN 20 BRINKEN\TN 8 SKOGAI,IVI{ ].38 SOLBERG OSTI,I FENES\AI 10 RIBE DAG-HEI,GE ROGNDOKKEN RAGNHILD, BAKI(AIJYKK.IA 5C STALHEIM.'ON-EDGAR ASTRUPSVEI 33 THII,ESEN CARINA MERETHE STAVERNS\IN 1-8 WESTAD SIDSEI, STRANDBYGD\AI oystese 3570 Ar, 9100 KALVOYSLETTA 0350 oslo 3250 I.ARVIK 3570 Ar, 95OO AI,TA 8055 SALTSTRATTMEN 7035 TRONDHEIM 4580 LYNGDAIJ 7680 VrO! GRESSVIK 5071 I,ODDEF.TORD 9250 BARDU 4L20 TAU 781-O AI,HUSSTRAND 2O2O SKEDSMOKORSET OO LILI,EHAI4MER 5032 MTNDE 3264 I,ARVIK 24OO EI,VERI'M L26 083s244s s L s L _ _ L s L s

8 2.IrT CAPT 2.lrT 2.IrT 1..LT 2.lrE 1.LT CAPT CAPT 1.LT 1.LT AUNE EVA CARINA BAGAS ROY EDVARD B.'ERKNES TORGER BYGMESTER LASSE CASTLE WAYNE DAL TOR HEIJGE ENGEBRETSEN STURLA.t ESPELAND HEI,GE REIDAR FUHR ARNE MELCHIOR GULBRANDSEN RUNE A HANSEN GEIR.TONNY HANSEN MORTEN HAUGEN VIDAR HERIVIANSEN K.'ELI, ARNE HOIJAND.'AIV HAVARD HOLTEN KNUT I4AGNE.JAKOBSEN ASGEIR,fOHANSEN K.]ELIJ OVE WLIUSSEN STIG KAAS ROBERT KARI,SEN VIDAR KILLINGBERG OYVIND KIJEPPE TRYGVE KNUDSEN ROLF HARRY I,ANDGRAFF THOR I4ADSEN RUNE I4AURITZEN,JARLE OLAV MIKKEIJSEN OYSTEIN MOLTZAU PAUIJ,IOHAI{ MCRVOI,D TORE NII,SEN HENNING OI.ERUD KNUT OI,SEN DAG GORAI{ OPSTAD JAN OI,AV PRESTEGARD.'AAI EVIND PRESTRUD STEIN ROAR RAASTAD I,ARS-ERIK REIGSTAD JAI{ EGIIJ RIBE ESPEN ROGNEHAUG GUTTORM SKOKNES ODD-B.TORN SMESTAD.JOGEIR STRAND GEIR REMI STOI,AN KRISTIAI{ SVENDSEN B.'ORN IVAR THORVAIJDSEN ESKIIJ B TRANOY ARNSTEIN TORBAKKEN STIG WfIJIJI4IANN ARIIJD WINTHER KAY OIJAV OVSTEGAARD EII,EV HARAI,D TRENTROPP RAGNA NIEI,SENSV 3OB GRAIWN 8 SANDAKERVN 46C VEIENMOEN 30 2 DEIEBORGE KRS MII, NESI,IA 43 GRAI\IVN 2C LURA NORDLIVN 90 BERGENSVELEN 4 HOVEDVEIEN 61A ERLENDSVET 22 NOTHENGET 1.4 VERNESGT 18 POSTBOKS 1-08 OSVEIEN 204 HOVIKSVINGEN ].68 SUNDLIA 5 PILESTREDET 538 SKIFERVEGEN ]-68 SKURDALEN GUTU STIEN 4 BAKSTADGRENDA OSLOVEIEN 132 RODSRUD GRANUM GARDERMO\AI 7 FERDENBAKKEN 2 \'ERNSPURVBAKKEN ]-6 STUA\'ORDET 239 RABBERSTIEN ]-7 DRONNINGENSGT 55 HONEN TERRASSE KONGENS GATE 38 KIRKEGT 8 OPPHEIII\AI 21 HUI,DRE\AI 25 NEDRE VAXASEN 55 GR.EINIVEI 22 BENTSEBRUGT 29B GMI, ASVEI 47 SKORKEBERGASEN ].3 ELGSTIEN Sr,O 3150 STOKKE 0477 oslo 3500 HONEFOSS 47OO VENNESIJA 3L60 srokke 4604 KRISTIANSAND 5470 ROSENDAIJ 4300 SAI.IDNES 5830 LUSTER 93L oslo 9760 NORDVAGEN 25OO LILIIEHAMMER 7130 BRENSTAD 7500 ST,]ORDAL 2943 ROGNE 9980 BERI.EVAG 7057.]ONSVATNET L322 HOVTK 2662 DOVRE 92OO BARDUFOSS 7L2O T'EKSVIK 0350 osl,o 8437 Kr,O 2600 LILIJEHA}TMER 3580 GEILO 3074 SKOGER 1640 RADE 2450 RENA TRONDHEIM 2O9O HURDAI, 2355 GAUPEN 2050.rEssEHErM 3500 HONEFOSS 5830 SA}IDE 640O MOI,DE 5760 ROI,DAI, 2943 ROGNE 2730 IJUNNER 5252 ARNATVEIT 4639 KRISTIANSAND 17OO SARPSBORG OO STEINKJER 8490 MELBU 3800 B BORGEN s 3213 SA}IDEF.JORD 0459 oslo 7O]-8 TRONDHEIM 1440 DROBAK RAKKESTAD 025s s s s29 02L67L L L s L LL2 0s7L L07L LL s s74s3 039s LL L L ASPENES HAIiIS-ERIK AUNMO MAGNAR BAKSAAS GUNNAR MORTEN BU 1.I,T BIryARP SVENN I,ASSE BYE TORSTEIN COBURN ERICK SAflIBA]IIDSilROPP STRAT'MSNESV ].0 SNIPETORPGT 3 S.'ETNE}fARK\AI 56 KUHOLMS\N 75 A FI,ATASENGET 43C VIKERKIJEfVA 85OO NARVIK 704O TRONDHEIM 3715 SKIEN S.'ETNEMARI(A 4632 KRISTIATiISAI{D 7079 FrrArASrn 3370 VIKERSUND 082ss2L

9 EGGEN TOR ARNE NESSET LP 75OO I,EVANGER ERIKSEN FRODE MINNESTRAT'MEN 51 5O7O I{ATHOPEN FYIJIJING NINA SUNDIJIA 4 92OO BARDUFOSS GI,ORSTAD EIJISE NTNA S OVRE TVERREGGEN TRONDHEIM GROSVOLD GII.BERT NIEI,A AIJVILDESV GRIMSTAD I4ARIUS IJARVIKSGATA OSLO 2.T.T HAGEN ROIJF I4ASTMOV}I 28 24OO EI.VERT'M HAUG THOT'IAS NORDSETERGRENDA 13A OSLO 2.T.T HAUGOM STINE RAI{BYDALSVN 2O5O.'ESSEHEIM CPIJ HAVIKHAGEN PER EINAR O\TRE FAGERIJIV 3 34]-O SYLIJING HOI,BERG INGE.JORA}I 6493 I,YNGSTAD.'EREMIASSEN FINN VEGAVEIEN TOMASJORD.'OHANNESEN TOM }'ARCUS THRANESGT DRAIIMEN KORSDAIJ LARS NARVESEN FUGI,EVIK 3290 STAVERN KRISTOFFERSEN STEIN E EKORIWN RAUFOSS NERLAI{D STIG 6444 FARSTAD NIEIJSEN SVEN ERTK DARRESVEI 1-3 7O5O KI.EBU T TYHEIM ROAR 6444 FARSTAD ]-.I,T OTTESEN LARS-ERIK PB 2L AI,TA OhTIND MARGRETESGT HAFRSFiIORD RONSTAD ROBERT 5280 sovrk SJT SKARRUD ERIK SOLBERG ARNE GRANAVEIEN STORGT OO7 KJEIJI'ER 24OO EI,VERT'M 1.I,T STENI{ARK REIDAR KnAcMosH tga 8O5O TVERLAI{DET STEEN FOREI{ANSVEI FREDRIKSTAD SVANEVIK M,JARIUS 5842 I,EII(ANGER 1.LT TOMTER RANIE E. MSRHAUGEN 2538 FABERG L44sL _ L s626 06t9L ss L _s 064L5L L26L485 1.LT 1-.LT UI.VdSTAD KLAUS WIGDAHL ARE OVEREN OLE MORTEN BMR B.'ERKLUND RUNE KAIJDBEKKHAGAN BRUMMUNDAIJ TORKILD PB NAI'ISOS BJORNEBERG ROIJF KIRKEBAKKEN 2 3O4O DRAMMEN ECK GLENN ROBERT FRYDENSGT 5D 0564 OSI,O EEK-LARSEN RONNY KI,OSTERGATEN 32 5OO5 BERGEN EIIJERS FRED ROGER OSTLI 1.5A 2072 DAr. ENGEVIK TER.JE NEDRE FOSSHEIM 6A 58OO FORDE FARBU HARAIJD RISBERG 77OO STEINK.'ER FENGSRUD TNGE GLAIfVEGEN VAI,ER TER.]E SKOGAROI,f\TN BUVIK GRINDFLEK.]OHAN 2532 ELVAL MORTEN MIDTSKOGVN 46 2O2O SKEDSMOKORSET HI'MSTAD OIJE MORTEN SMISKARET ] I4ALVIK INGVALDSEN FRANK V STATSRAD HOLSTS V L VERDAI,,JORGENSEN KAY CHRISTIAN INGEBJORGSV KR.SAND I(ARLSEN ROY ELGTRAKKET 2044 FROGNER KTJEVETJAND RONNY LANDGANES\aI HoyrrAlIDsByeD KRISTENSEN CHRISTIAN HASIJIIM TERRASSE HASI,UM TJORENTZEN TOMMY 48 20L4 BT.YSTADTJTA NERDAL OIJE-I{ARTIN SPORTSALIJEEN SEI,FORS ovensrad svend RocER STRANDVN L PAULSRUD GEIR STEINAR 2940 HEGGENES SAND OLE NORDERE HELLUM 3060 SVEI,VIK SAUER TROND DALABREKKA KR.SUND SK.fEIJSTAD AIJF ARE KREFTINGSGT 5 35OO HONEFOSS SPONNICH ANDERS BELESVEI 7 3L5O SNBA PER MORGAI{ VIPESVINGEN HORTEN THORESEN KNUT FIJOVIK OPAIJVI{ NEDENES TOTIJA}ID HENRY 5182 A}IDVIKGREND UIJLESTAD OYSTETN 5710 SKUIJESTADMO UIJRIKSEN RUNE HARAIJDSTUNET 47 55OO HAUGESUND FROGNERSETER\AI OSLO ROGNERUDVN OSLO BREILI 3534 SOKNA L s s I s9 0682L I s9 087 s _ L s35s L s 06745L26

10 KPA I(P STAB AAREVOI,L, RUNE AASEN, AUDUN AASHEIM, TROND AASLAIiID, FRAI{K OYVIND 1.LT ARNESEN' FRODE BEI,I.,IKA, RICHARD BERNTZEN, JABAI{ BiIERKE, JOHN SIGURD BRAIVDAS, THOIVIAS BRATTEN. RONMT BREDEVEIEN, ARNE BREIVIK, A}IDERS KYRRE CARLSEN. RUNE ENGENE, HATIS FREDRIK ESP, ROBERT ANDRE FAGERBEKK, KNUT FAGERIJID' GUNNAR FRENDAIJ, HAVANO SGT GAASK,JOLEN' OLE BERGER I'IA.] G.]ELSETH' THOR PAUL GRA}iI, ANDERS GRE'NN, STAI,E GUNDERSEN, VIDAR RM GUNNO. ROBERT CAPT HAGEN, BiTORN GEORG HA}TMER, ESPEN HAUGIJI, GARD HERIVIAIiISEN' TROND-ARILD HOIEN, THOMAS HOYLAND, ALF TER.IE MRSEN, PER-MR iiakobsen, OR.IAN,JOHAIISEN' ROGER \'OHNSEN, TORE GLOER.IORGEDAL, ARNE CATO.'ORGENSEN, STEIN ERIK KROKEN, AIDERS KVAM, TORB.IORN 2.I.T LAUGEN, SVEIN HAKON IJAURITZEN' LARS KRISTIAII I,EITE, BENT EDVIN MORTVEDT, CHRISTIAI{ MUST'M, KNUT ERIK MYHRE' ERIK MiEIJEN,.tAI{ OVE NIIJSEN, FRITZ ROGER NIIJSEN, IJEIF NIIJSSEN,.'ONE ANDRE 2.I,T NORGARD, ERIK lfn/old, LEIF OI,SEN, 'JAII ERIK OLSEN, ERLING PEDERSEN, ODDB'JORN PRESTHOLT, AARO REED' IJARS-PETTER ROGNE, LIDVAR MAGNE ROGNSVAG, PAUIJ ERI'ING SA}IDMO, diai{ DITI,EV CPIJ SEGTNAtrI, ODD BREKKEM. 8 FREDRIKSTEN F. SVEHAUG 9 I.IKROKEN 26 EvirErwril 128 BARIJINTWN 25 A AAENG\ru 14 ORRMCR\AI 24 EIJVAVN 4 SANDE\AI _ K.'OIA MARSTEINSHOGDA HAUKA L70269 BUGGESVN TRONDHEIM 0794s730 GAASKJOLEN UI.AKROKEN 4 A 24L SORSKOGBYGDA STAVANGER 06427L8L GRAN EANO 3O7O SATIDE VOIJHAUGEN 7650 VERDAI, 0767Lt29 H.HAKONSENSV IJILLEHAMMER BOKS fEssHErM ARTHUR NOR\AI OSLO KRINGSJA\AI LAKSEVAG M,JOSGLIMTR MOELV KAI,AKROKEN BORGENHAUGEN DROBAK\ru SAMKOM HUI,DREVN AS 47OO VENNESI.A BORGEN SI,ATTA\N AVAIJSNES FOI,KESTAD\AI OO BO I MYRSETH 5 C I.EGDESVINGEN 50 BALDERSV 33 ROGNENN 3 HOYENHAIJLSV 13 ULVESLIA 2 SAGENES\AI 1. KYRK.JEVN 197 OTERVN 9 SKOGSTAD LYNGVN 13 BUGGESV 15 SKYTTERVN 3 B BAHUSGT 24 B ARBORVN 1.9 naoynvu g TROTWIKALLEEN 7 ROYSKATT\AI 53 BAKKEGT SKOGSVAG s HAI,DEN HATTF{IELLDAIJ OO HAUGESUND TROI,LASEN TOI4AS,'ORD VESTRE SA}IDAYAOALSTT HOT,MESTRAITD TRONDHEIM 3475 SETRE HUNDORP OO VOI.DA 28OO GJOVIK 3484 HOTMSBU 29OO FAGERNES 7349 SOKNEDAL 6240 SJAHOT,T WEIDET'IANNS\N TRONDHEIM OVRE NCGARD 6 C L482 NITTEDAI, TEI,EI4ARK 95OO AI,TA 5O3O LANDAS 77OO STEINKJER 2620 F'OLIJEBU 1555 SON 5260 SKOD,]E 0667 OSI,O 75OO I,EVANGER 2436 VAI,ER 5470 ROSENDAI, O3O NAI{NESTAD 4460 MOr TRONDHEIM 84OO SORTLA}ID TRONDHEIM 8690 HATTFJELLDAL 9445 GROVF.JORD 20L4 BITYSTADIJIA 1519 MOSS 6293 LONGVA 5133 FED.]E 3725 SKIEN 7014 TRONDHEIM 02L6573L s L L s I s4 07L s _ L L s _ L tL

11 SEIJNES' OYVIND 2.T.T SIMONSEN, FREDRIK 2.1'T S.ICwIK' TOMt'fY SKRAMSTAD, MORTEN STEINSVIK, RONT TY SoVIKNES, EINAR TVENNING, HOGNE WESCHE, ODD OVE SOMMER\AI 5 GABEIJSGT 23 A OSTENGA 17 GRTMSTAD\AI KROKEIJVDAL 0272 oslo KVIKNE RYKKINN 5O5O SORETDGREND 5227 SOF.E NESET 6500 BRUHAGEN 7 57 O HEIJI' L L2LL74 0s L IROPP I AANDAIJ, JAN HEIJGE ANBAKK, REMI ENDRE ANGEIJO, CLAS BERGER, TROND BERGSTROM, TNGAR BRATIJIE, IJARS GUNNAR DALBY, HANS PETTER GUNDERSEN, TORE HA}IMERGREN, TOMIfY HANSEN, THOR EGIIJ HAUGIJID, ROGER HETIJAND, NILS-.JOSTEIN I(ASPERSEN, STEIN AGE KLAUSSEN, IVAR KVA.}4, OLAV I'IARTIN LARSEN, VIDAR LUNDE, FRANK IVAR MARTINSEN, HANS IVAR MIKKEIJSEN, GEIR MOSSTNG. NIIJS ERIK NIIJSEN, KRTSTIAN ANDRE NORDBO, PER LUDVIG NYLUND, STALE NYSTAD. FINN ARNE OLSEN, STIG B 1.IrT OPDAHIJ, NILS OVERVIK, PAUIJ 'JOAR RAAEN, KJETTIJ ROSKA, ODD MARTTN CPIJ FRODE SANDE, nanex SITRI, iruha EINAR SIMONSEN. AIJF' HAKON S.TOBERG, PER ERLEND SKOGVOLD, HARALD JACOB SMITHURST, ITAN-ERIK SOLLI, OLE KARL STEFFENSEN, ARVID STENSRUD, RUNE SVA.T{EMYR, VIDAR TANGEN, DAG ERLAND ANDERS UTSE, NILS ANDREAS VOLD, ARNE YTTERSTAD, ROIJF' KULSENG 2.T,T ODEGANO, PETTER OSTBYE, TOM TOMMY MYRA SYD 20 N. ULSETSK. 58 DRAGON\TN 7 TDRETTSVN 29 TUTERUDKROKEN 6 Asr,arvovara PB 26 BRODHOIJTSR 22 SKIBSBYGGER H]-7 T.VIGENSV SVANEVN 2 GEIAFJEIJLET 51. LIAFLATEN 37 TANTE ULRV 5OB ROSLINGVN 3 G.YTTBORGSV ]-07 VESTVOIJD-LTA 4 I(APT MEYLEND G KVARTS\AI 1.07 EINER\AT 2 PB L82 HEIJIJTGBERGVN 78 GEVINGLIA 7 GRENSEN 13C ALFHEII{YN 39 IDRETTSVN 1-8 KONGENSGT 57 VILBERG SKOI,EVN 6 VIKAVN 1.32 FURUSETLIA 20 UGIJEVN 3 NUKENGT 4 EKH.HAGEBY 9A RONNINGSV BUNES AsvereN tz KRTNGS.'AVN 261..'ONSRUD CANO HAUKEDALSB _ BATNFJORDSORA _ 8540 HEMNESBERGET SAT.SBRUKET L UT.SET 05L850L SPYDEBERG L2 ott ESTAD K.'ELTJER _05 ETDKJOSEN o\zre ERVrK L SPTKKESTAD STAVAITGER STAVAT{GER _40 80L1_ BODO STOKKMARKNES 0885L327 55OO HAUGESUND 5090 NYBORG 05L osl,o 9166 VANNAREID 2450 RENA 0977 oslo l_730 rse 4025 STAVANGER 02L s4 0544LL47 022L72L5 09L3226L KROKELVDAIJEN ]-473 SKARER PORSAI{GERMOEN MIIJ HE'LIr AURI.AND 0s VADSO 08s5L93s 7242 KNARRLAGSUND TROMSO VARANGERBOTN BODO 2080 ETDSVOTJL 081_ BAI,LANGEN RUD 025L8351_ LLL SA}IDVII(A L KONGSVTNGER 065L ]-O VEBIJUNGSNES MOSS OO SIGRNES 05661_4s1_ 9820 VARANGERBOTN suldarjsosen OO HARSTAD LTLLEHAI{MER SKOGER 5084 TERTNES _ loo I

12 IROPP 2 AADNESEN, I,UDVIK GUNNAR ANDERSEN, FRANK WII,LY AUNE, JAN T{AGNE BAKKA. TROND BERG, RUNE I B.]ORNOY, KENNETH EIDET, TORSTEIN FISKAA, WIGGO JOHAN L.LT 2.IrT GADDERUD, THOR GERHARDSEN, CHARLES EIRIK GUNDERSEN, MORTEN OKSUM HALSAN, B.]ORN VEGAR \]AKOBSEN' OLE PETTER.JENSEN, TOMMC L]ENSEN, RONNIE.IOHANSEN, STIG ATIJE.foHANSON, ESPEN KARIJSEN' RUNE KARLSEN, ULF KILEN,.'AN ERIK KILLINGSTAD, TOR.'OHAN KLUNGERBO, FRODE F,JELLSTAD KNUDSEN, RICHARD LOVGREN, FILIP MIKAIJSEN, YNGVE MIKKEIJSEN, RUNE N.JERHEIM, GEIR HENNTNG NOMELAND, SVEIN KNUTSON NESS, OYSTEIN OLAVSEN, BENT RESELAND, ATLE OLAI OLSEN, RUNE RUTLE,.'OHN HELGE SVETN FLAATEN SEEBERG, TOM ERIK 1-.LT SI(ALLERUD, GUTTORM SI(ARPENES, K,JARTAN STOKKEBEKK, RUNE SUNDE, TOR SVENDSEN, PAL ANDRE TfNGSTAD, K.JELL AGE UNDHEIM, XAVANO VTKENE, ODD LENNART WAIJDEN, ERTK WESTGARD,.fAN CATO ORJANSEN, OVE B.JORNERABBEN 1.7 KVERNER.I('I,OYVN ].0 HOLLAVN l-28 STABELLSVN 7A SKIBM,ANNSVN 28 HAVRESTIEN 22 HOVSLIVN 313 BRENNEVN 85 GRAIIYN 1- AsrverrsKoc i-03 MARTHA SUNDL.S BUGARDSGT. ].8 NTNA GRIEGSV 8A VISTERGRENDA SANDUM HOGAF.JELLSV 50 BYASVN 1.55 C ST.OIJAVSGT 26 BREINEVN 1.0 BOKS 61 MessAeecA 11 LILJEVN l-3 AnAs NOTTESTIEN 5 T6ARKAVN 7 RAVNASEN 5 E KOLSTADT. ].1.B NABBESTOLEN 7O RUGDEFARET 3 NORDLIA 2 4 GRIFFENF.GT ].2A T'JODNAVN 1.7 HAUGEDAI,EN FAGERASVN oslo 1860 TROGSTAD NOTODDEN 702L TRONDHEIM 4056 fa}ia}iger 7480 Ar,sN 2006 I,OVENSTAD 1_954SETSKOG 2600 IJILIJEHAMMER l_31_3voyenenga 2050 iiessheim 5095 ULSET 9450 HANIII/IK 3048 DRAMMEN 3313 SANDEF.TORD 7045 TRONDHEIM 9048 SKIBOTN t7t9 GREAKER 4818 FERVIK 5355 KANRREVIK 702L TRONDHEIM 2000 IJIIJIJESTROM 4870 FEVTK 840L SORTI,AND 2500 TYNSET 4300 SA}IDNES 4692 RYSSTAD 38L0 GVARV 3184 HORTEN 5875 Anpar,sraNeeN 3727 SKIEN 5110 FREKKHAUG 7078 SAUPSTAD s0 33 FYIJIJINGSDAI'EN t3t2 SIJEPENDEN 51_1_0FREKHAUG L920 SORT'MSAAID 4647 BRENNASEN 0460 oslo 781_5SEIERSTAD 4340 BRYNE 62L0 VAIJIJDAL RENA 9250 BARDU s _ L1_51 05r-871L s L4 31_ s4L L _21_ sss s Ls3 0798L025 0s16082 s t3 0428L L L5 07L s I KPB I(P STAB MA'J KP. SJEF CAPT NK.KP CAPT VO VB VB 2.LT KP. ASS 2.T'T SB. BEF SB.KORP VH.KORP VH.ASS VH.ASS VOLDEN,.'OHN ARVID, HANSEN, TROND I4AGNE,.JOHNSEN, LEIF, NILSEN, TORE, RASMUSSEN, STIG, AALEN, KARL-ERIK, KARLSEN, TROND BORGE, ELDEVIK, TORGRIU, },T,AUDAL, K.]ELL IVAR itr. NORDSKAG, ANDERS, I4AI'RITZEN, ANITA WALLO, CHARLES KINGS V 48, GAI{IIIELV 22B, EIKETJONNVN 12, KONGSETKV 7C, SKiIELNAV 21, REVHEIMSBERGET 21, IJANGEDALEN 16, HORTENSVN 1OO, HOLMEVEIEN 1, ORREV 2, LILLEVEIEN 4, fEssHErM, 9250 BARDU, 4640 s6cne, 3123 TONSBERG, 9022 KROKEIJVDALEN 4045 ITAFRSFT'ORD IIAUKEI,AND, gtsz SARKAKTN, 9595 sorver 2OO6 LOVENSTAD, 1870 orire L o42-5t2t L7Le

13 Lr! 6E-pr LT SKRIVER ADM. OFF ADM.ASS SAN. BEF SAN.KORP OVERKOKK KOKK KOKK KOKK KOKK KJT. KORP VF VF VF VF VF TR. ASS LF NLF VF. SISU GEV.}4ANN GEV.I6ANN GEV.},',ANN GEV.I4ANN GEV.MJANN I,F NLF vf. slsu GEV.MJA.I{N GEV. },',4.}IN GEV.MJANN GEV. T'TANN GEV.M,JANN TRIPPESTAD, HUGO, LONSKOG, K.]ELI, AGE, OLSEN, HERMOD, BRATVOLDENGEN, LAILA, PEDERSEN, OYVIND L. HENRIKSEN, ANITA MONSEN, OYVIND WIIK, BARDSEN, IRENE, FLATERUD, INGE, LOTVEIT, LASSE, HANSEN, KAI ESPEN, SAMUELSEN, RI'NE, HOISJET, ANDRE, NORDAM, TROND N., FINSTAD, PER,.'OHANNESSEN, TORE K., BERGII, GLENN, STRA.I.ID, TERJE, A.I{UNDSEN, TOR, OKSNES, HELGE, ERIKSEN, TRINE, AASBAK, TORE, TORVIK, SVEIN EGIL, PEDERSEN, REIDAR 8., BORE, DAG.f., DAI,EN, HEI,GE, SOI,VANG, ROAR, KVALIIEIM, 'IAN ERIK, KJII'{PE, FRANK, I,ISLIEN, JARLE, SETERBO, TORB.fORN, II,ARETH, RONNY, GULAKER, STIG INGE, HANSSEN, TOM ERIK, F.fELLER, B.]ORN, ANDERSEN, STENSRUD, GEIR ARNE, BERG-ERIKSTIEN 11, SELNES, GAMI,EVEIEN 15, FABRIKKVEIEN 33, KONGSGARD ALLE 1OC, STROMGT 18, G.fENNESTAD, SULDALSVEIEN 14 A, SEL.'ESTAD\AI 40 A, SKIRINGSAI,SGT 5, BREIDABI,IKKV 15, VORMSUND, LYNGVEGEN 9, GRAMKROKEN 16, NAKKVES V 1, FAGERSTR,ANDV}I 14, I,ENNESTADVEIEN 9, BRATET 158, GAUPEVEIEN 27, HEIO 25, SKOGI,Y 10, FI,ISNES, SVEN MORENSV 11, EINERHAUGEN 8 B, FORMERVN 2, HOYBRATENVN 1? B, FUTERODVN. 11, BJORNSONSGT 69, ASKENGA 4, MELSO}ffIKVEIEN 14, 5320 ISFiIORDEN, 84OO SORTLA}ID, 3189 IIORTEN, 2334 ROMEDAL, 5255 YTRE ARNA, 4631 KRISTIA.I{SAI{D, 50O8 BERGEN, 4880 RYKENE, 4617 KRISTIA}ISA}ID, 94OO }IARSTAD, 3250 I,ARVIK, 4250 KOPERVIK, 2160 VORMSUND, 64OO MOLDE, 2850 LENA, 18OO ASKIM, 0670 oslo, L322 HAVTK, 1912 ENEBAKK, 5033 FYLLINGSDALEN, 2O3O NANNESTAD, 8294 IIAMAROY, 5630 TINGVOLL, 5452 SANDVOLL, 4052 KI,EPP STASi'ON, 5012 AI,EST'ND, 24OO ELVERIIM, 5033 FYLLINGSDATEN, 0684 oslo, 3624 LYNGDAL, 1055 oslo, 16?5 KRAKEROY, 757O HELL, 4022 STAVANGER, 2OOO LILLESTROM, 3500 HONEFOSS, 3150 STOKKE, L7L L L L24e L L2L L o L s '1L L o4-527ltl IROPP T LT LT 1-.rr F'I'E TROPPS,JEF NK. TROPP TROPPS. ASS SAN.MJANN SB. ORD SB. ORD VF VF KOKK LF NLF GEV.I"IA.}IN GEV.MA.}IN GEV.I,I,AIIN GEV.}[ANN GEV.MJANN GEV.}'ANN GEV.MA.}IN GEV.MJANN LF NLF GEV.MJANN GEV.MJANN GEV.MA.}IN cev. t{aliin GEV,}TANN GEV.ITA}IN GEV.MJANN LF NI,F GEV.IqtANN GEV.MJANN GEV.M]ANN GEV.I4ANN GEV. MA.}IN GEV.MA.}IN POS. SJEF GEV/VF TAI,AASEN, TROND, KARINGEN, CATO,J., RASMUSSEN, P"AGNVALD, DAHI,, DNiI PETER, MOEN, ERLEND, KIHLE, FRED, OSTVIK, ROGER, ANDREASSEN, OVE ROAR, VENAS, KETIL, GRIMSRUD, THOMAS, ERIKSEN, itarle, NORDSTAD, LARS ERIK, RONGVE, ANDERS, HA.}ISEN, CHARLES, HYSESTAD, ERIK, KOI,LERUD, THORBJORN, HOVLAND, LARS OLAV, LARSEN, RUNE, KiIONNEROD, STIG H., LYNGVTR, GEIR AGE, ERIKSEN, ODD-TORSTEIN, MEISINGSET, OYVIND, PEDERSEN, TOMMY M., NAPER, NILS T., I,ARSEN, PAL INGE, GUNNUFSEN, CHRISTIA.}I, G.fERDE, I4AGNE, ERIKSEN, ESPEN.T., SA.I.IDA, DAG B.]ARNE, STRJA}ID, ERLEND 4., WOLD, RAYMOND W., T,OTVEDT, FRODE, EIDSMO, TORE, MEDIIUS, GUNVALL, BIRKEI,A.}ID, RONNY, LI'ND, OLLE MORTEN, ANDERSEN, THOR INGE, LOFTHAUG, OI,AV, WAADE, LARS, ROTEBAKKDOKKEN, GLENN, OLSTAD, OLE, ESPEVIK, B,]ORN KARE, GRIT.{STADGT. 21, RUGDEMYRA 23 A, L. KONGSHAUG 4, DRONNINGENS GT 8, KATTEMSVEIEN 1, CAPPESVEI 1, KORSVIK, IIUITFELDTSGT 14, BRATTBAKKEN 50, LINDELf, BORDALSV. 160, TENNEVIK, SOLVEIEN 8 A, VARDESTIEN 17, STORENG, KONGSLYSVN 10, }IEKA.}IIKERV 5, KONGSVEIEN 9, IIJERAVEIEN 3, vnar.rosrnr 33, KALDBAI(KVN 1 C, SVANEDN{S\AI 17, ROCI{TVEIEN 2, SToRGATA 31, BERGVN 11, OVRE FAGERLIVEI 20, IIVAL GARD, VENUSVEIEN 1 B, SKOGVIT, RUGDE\AT 1, FARASEN 21, MYRfl'N, PI,ETTEV 7, BUSKOI{, HERI,AUGSBAKKEN 30, 0454 oslo, 94OO ITARSTAD, 507O I4ATHOPEN, 850O NARVIK, 7520 HEGF,A, SOgO GI'RSKOY, 7O8O IIEIMDAL, 5018 BERGEN, 8976 FORVTK, 0253 oslo, 9000 TRoMso, 1914 YTRE ENEBAKK, 5700 voss, 9445 TOVTK, 1820 SPYDEBERG, 1970 HEMNES, 2800 GirovrK, 9089 OKSFiIORDIIAMN, 3123 TONSBERG, 9000 TRoMsa, 99S5 KONGSF{'ORD, 5635 MEISINGSET, 1850 l.fysen, 3853 VRADAL, 0953 oslo, 4521 KRISTTA.}ISA.}ID, 2860 HOV, 5O02 AI,ESI'ND, 3800 BA, 3410 SYLIING, 2022 G.'ERDRIIM, 5633 MT'NDHEIM, 7037 TRONDHEIM, 5784 OVRE EIDFi'ORD, 5305 ERDAIJ, 22OO KONGSVINGER, 37OO SKIEN, 3756 SADINIDAI., 7620 skocn, 3570 AL, 2812 BYBRUA, 4041 HAFRSFiTORD, s s s L LOs4L 06t-229s S o L L822t r-

14 IROPP 2 CAPT TROPPS'JEF LT NK.TROPP SAN.KORP TROPPS.ASS SAII.MANN SB/ORD SB/ORD VF VF OVERKOKK LF NLF GEV.MNIN GEV.MA.IIN GEV.}TANN GEV.ITANN GEV. }IAI{N I,F NtF VF.VAB GEV. MA}IN GEV.ITTANN CEV.MAI{N GEV.I4A.}IN GEV.ITANN GEV.ITANN 2.T,T tf NIJF VF.VAB GEV.}IANN GEV.I.{ANN GEV.Ii'AI{N GEV.I,IA.}IN GEV.I{A.}IN GEV.IIANN 2. LT POS. S.fEF GEV.MA}IN GEV.IIA TN KOKK STENE, MORTEN, ITYHRE, SVENN IVAR, MAISET, PETTER, ROKNE, PER OVE, LARSEN, BENT GORJAN, NOREMARK, OISTEIN, NYTRAEN, STTG, NODTVEDT, OWE MARIUS, ULRTKSEN, THOI.{AS, DOMINGOS, FR:A}IK A., LODSBY, FTNN OI.A, CRIMSRUD, TOM ERTK, MOEN, BEN TER.'E W., NILSEN, TOM OLE,.IACOBSEN, GEIR, LOBERG, RI'NE JOHA.TI, GABRIELSEN, EIRIK, KNUDSEN, MORTEN, HOPSA, TROND, BRENDEN, DAG HAKON, IIAUG, I,ARS, ANKERSEN, ODD ARNE, MJEHRE, EIRIK, ESPENSEN, KNUT ERIK, ORKEIJBOG, VIDAR, OIJSEN, ROGER, -facobsen, HANS-PETTER, B,'owERUD, B.'ORN, B.'ERTNJTS, GEIR IIAAKON, SIVERTSEN, PER EIVIND, OMBERG, KNUT VAUGI,I, KAALSTAD, TOM ERTK, RYING, SVEIN ARNE, VBSTAD, MADS, MOIJLER, LARS WILLY,,JOIIANSEN, OISTEIN,.]AKOBSEN, GTSLE, SOLEMDAL, RtINE, NILSEN,.JOAKIM, iioha}isen, ROGER K., B,JORVIK, RI'NE, I,AST, ROGER, SKAU, K.'ELL WILHEIJM, ERIKSEN, FREDDY, I\TYVELIA 4 D, 708O TRONDHEIM, CAI{ILLA COLLLETSV 8,2800 ciicwik, ALF PROYSENSV 8 D, 1658 TORP, 3590 FINSE, 8226 STRAI'!,IEN, 5087 HORDVIK, 22OO KONGSVINGER, 0567 oslo, 3726 SKIEN, 46OO KRISTIA}ISA}ID, 2740 ROA, 310O TONSBERG, 1930 AI'RSKOG, 6170 VARTDAL, GRJANVBIEN 5, HORDVIKVEIEN 2OO, FI'RIryEGEN 2, DAIJENGGATA 15 B, ROY\IN 57, DAI,AIIEVEIEN 21, TRUDVAIINS\AI 22 B, BiTORKEVELEN 2, SOLSTUA TERASSE 8, 1450 NESODDTA}IGEN, OPPSALTOPPEN 19 B, 0687 OSIJO, GABRIEIJ T.DORFSV, sogc r,axsevae, B.'ORNEI(YR TERR. 26C, 1453 BiTORNEIIYR, KIRKEGT 31 B, HYLIVN, KVASSHAUGEN 13, AI{TMANNSGT 3, AI'MLIVETEN 29, KONGSSTIEN 7, ODDEROYA, P.B 579, EINAR SANBERGSV 25, HORLAI{D GARD, MYRBAKKEN 3, MARIESGT 9 B, GRABJORMZEIEN 30, OSTERSVEIEN 11, SKOLE\ZIT 12 B, SVERRESVEI 8, SAGBRUKSVEIEN 30, Annternr z, BERGSVINGEN 2, GROVIKV 8, HOVSETERV. 64C, INNDALSVEIEN 98, GA}.{LE KONGEVEI 26, KiIELSAS\N 141, 7250 UEI,A}IDSJO, 26OO LILIJBIIAI4MER, 3408 TRANBY, S556 HOIJANDSVIKA, 7510 SKATVAIJ, 9800 VADSO, 350O TWSET, ggto xegrr,vae, 4601 KRISTIA}ISAND, 2600 TJTLLEHAI{MER, 2857 SKREIA, g55o OIJDERSKOG, 0368 oslo, 39OO PORSGRI'NN 3150 TOITVSROD, 2OOO IJILIJESTROI{, 1473 SKARER son, 1360 NESBRU, 64OO MOLDB, 4635 KRTSTIA}ISATiID, 2847 KOLBU, 0768 oslo, 5032 MINDE, 3250 LARVIK, 0491 osrjo, t t442t L S I o L L 072-LIg t L IROPP 3 LT LT SGT 2.T,T 2.T,T TROPPS.'EF NK.TROPP TROPPS.ASS SAIV.II{A.IIN SBIORD SB/ORD VF VF KOKK LF NLF GEV.I&I{N GEV.I{NIN GEV.MAIIN GEV.MAIiIN GEV.MA}IN GE\ff/VF LF NLF VF.VAB GEV.MJLNN GEV.}IANN GEV.MJANN GEV.ITANN GEV.I,IANN LF NLF VALKNER, I{AGNUS CHR.,.IENSEN, TORE, A}4I'NDSEN, THORVALD, STANDAIJ, N']AL RUNE, SOLBREKKE, ERIK, 'JYSTAD, STEIN, OPHEIM, ROBIN, ANDREASSEN, BENT 8., ROTHLI, ROLF, BRNCIC, VIKTOR, RINDAL, STIG, I,AUVSTAD, FRAI{K S., KILLIE, MORTEN B., TI'NG8N, iiohn B. NORDSKOG, RUNAR, NESS, Ki'ELIJ OI'AV, PETTERSEN, GEIR A., OFSTI, B.IORN 8., ERIKSEN, BENT OSKAR, BOLSTAD, VIDAR, S^EHEIM, ROAR, KRISTIA}ISEN, EIVIND, RESVE, ODD ERTK, IIALSTENSEN, TIYI,.fOHNSEN, TOM, BRAKSTAD, ARILD, STAVA, ATLE, REINHOLTSEN, KI'RT ARE, PETTERSEN, }NAGNE HARRY, BiIERKE, TORI{OD, GEN AD. DAIILS V. T2, 9720 PORSANGERMOEN, KiIELD STUBS V 7, 2O5O iiessheim, 9440 EVENSKiTER, LYNG\I}I 17 A, 3500 HANEFOSS, FTNNESTAD, 1890 RAI(KESTAD, RINGVETEN 6, 7028 TRONDITETM, 9330 ROSSFiIORDSTR., BREMNES, 9410 BORKENES, VILLAVEIEN, 8320 KABELVAG, FRYDENLUNDSGT 17, 0169 oslo, 2930 BAGN, AIJUNDAI.{S\III 34, 0957 osljo, LILLE SKAI{LA}TD, 9440 EVENSK.'ER, IIOV ALLE 17A, 3500 HCTNEFOSS, KONGSVEIEN?, 3320 VESTFOSSEN, SILURVETEN 14, 0380 oslo, 9425 SAIIDSOY, THOMAS HIRSCHSGT 23, 7042 TRONDHEIM, IIOLMEN BRU, BORDAL, FAGABERGSVET 18 F, TILLER, SKi'OLDHOGDA, SKOGTUN, LIF'TELLVEIEN 19, VALF'JORD, UTIJEIERTI'NET 17 A, KOBBER\ZI{. 3, 97OO IJAKSELV, 5560 FROYI,ANDSDAL, 5395 REKDAL, 25OO LITIJEHA}TMER, 7510 SKATVAL, 5O5O NESTI'N, 4812 KONGSHA\AI, 5234 GARNES, egzo uomlrnsax, 84OO SORTI.AND, 7036 TRONDHEIM, 1487 TOYENHAUGEN, { o9-226lo S s

15 GEV.MA}IN GEV.}[NIN GEV.MA}IN GEV.IITA}IN GEVM/VF LF NtF GEV.MAIIN GEV.MA}IN GEV.I[A}IN GEV.MA}IN GEV.I{A}iIN GEV.MJA}IN GEVM,/VF BIRKELAND, ROAR, RA\AIDAL, LIVAR, KOSBERG, HAIIS ERIK, }irrvlk, TORKTL, BOE, RONNY, OVERGARD, i'ohn KENNETH, NORHAGEN, RONNY, Bi'ORNSVIK, STIG, THORGRIMSEN,.'ARI,E, D^EHLI, SVERRE, iienssen, ERLING,.JOHA}ISEN, MORTEN, GUNDERSEN, MORTEN, BERGERSEN, VIDAR, SKEVIK, TORE, N'JAASTAD, BERNT, NEDRE FOSSHEIM ld, GRAVERSTI'NET 44, IJIIIAGEN 7 4, RUDSTEINVN 35, FOSSBAKKEN, GESEITIJSVINGEN 25, NEDRE STRA}T, MUSLINFVN 45, GRIFFENFEI.DSGT, BOSSUU, OSTRE MOHOLT TT'N 5, KRISTIA}ISVEI 8, LANDSEM, NAUSTVEGEN 47, 68OO FORDE, 43OO SANDNES, 3029 DP.AMMEN, 1480 STATTI'M, 5745 AI'RIA}ID, 9455 TENNEVOLL, 1349 RYKKIN, 7125 VAI.MKAN, 53OO KI,EPPESTO, 91OO KVAI,OYSLETTA, 0460 osto, 1625 MA}ISTAD, 7048 TRONDHEIM, MAI,M, 508g Mi'OLKERAEN, s6s s Lr2 02-L L7 05-1S0857 NMC Berg BulIing Fagereng FaIkgArd Moe Navelsaker NordgArd Rafoss Refsdal Renna Runde Taraldsen Toldnes TOnder Vindorum Wang WiIliksen Alsmark Berger Bergmann Bjerke Briskemyr BrAten Eng Grimstad Gr0nsletten Halleraker Harrang Haugan Heggoy Hov Iversen Johannessen Johansen Johnsen MaIm Mikalsen MArvad Navelsaker O]-esrud Skjetne Skuggevik Steen Thorsen Tvedt Woldengen Robert KjelI Hans Jorgen Kristian Steinar KjelI Katrine Gunnar Pal Sigrid Bodil HAvard Bernt Tommy EgiI Ronny Per Arne Johan HaIdor Tore Svein Helge Lars Eldar Guttorm Geir RoIf Arne John Tommy Rune Snorre Bjorn Tore BjOrn Tommy Tommy Grete Jan-Erik Morten Frode OIav Hans Stein G RoIf Goran Jo Ivar Viggo Karl Johan Stein Grindaker 16 Bergvn 5 Geitmyrsveien L5D Robergr6nningen 35 Sagavn 5 Gamleveien 32 NygArdshaven 3 Utsikten 17 Utsikten L SOrv 38 Ringstadveien 25 co,/kjemi Rens, P Boks 7 Tiriltunga 234 Mellomhagen L3 Jens Persagt 24 Nvbo SkrautvAl Klebuveien 53 Snegt 32 H Wilhelmsensale 13 Granittveien 15 Jonas Liesgt 18 Blomstervn 13 Struthaugen 5 Steinbekkhaugvn 175 Schweigaardsgt 54 Almenning 9 Sebd gt 15 Knappenveien 30 Rute 5O3 Ormen Kolavn 31 Postboks 106 Motzfeldsgt 28 Bamsefaret 48 Langeland Ing W6densgt LA Asvegen 26 Skuggevik Gran Rakkevikvn 18 Prinsesseveien 14 Emseveien 27 24L0 HERNES 6622 ALWNDFJORD ].89O RAKKESTAD ot-71 osl,o 3123 TONSBERG 35OO HONEFOSS 2O4O KLo FTA 4640 SOGNE 0l-96 osl,o 5700 voss 7600 LEVANGER 2665 LESJA 92OO BARDUFOSS 367]. NOTODDEN 1259 oslo HALSEN 79OO 6393 TOMREFJORD 2945 SKRAUTVAL 7O3O TRONDHEIM 065L OSrO 31OO TONSBERG 2830 RAUFOSS 4280 SKUDENESHAVN 8017 BODO 7L42 UTHAUG 5262 ARNATVEIT GRUBHEI 0656 oslo 5035 SANDVIKEN 7480 ALEN 59OO HOYANGER 5064 STRAWSGREND ]-600 FREDRIKSTAD 5460 HUSNES oslo ]-347 HOSLE 6770 NORDFJORDEID 3660 RJUKAN 3425 REISTAD 4790 LILLESAND 2754 V GRAN 3].73 VEAR 3].23 TONSBERG 2770 JAREN 064L LO L L L L o o L56L8 o57l3247 o5l LL L42635 o369l674 o4l _328033

16 I(.I.TOTTROPP Gjertsen Josefsen NegArd Sagen Ingvald ErIing Finn Eivind Porsveien 55 Sildrevel-nen 5 Valhallveien loc Asveien 94 97OO LAKSELV 94OO HARSTAD 3500 HONEFOSS 9250 BARDU o LtO Avdem Berg Domke Edvardsen Ellingsen Espe Gravdehaug Groven GrOna Hansen Harveland Hvi].a Kvisten Larsen Loe Pedersen Ronning Sj 6fj eri Skogstad Stensen Satre Thorsen T0rvi VaIoen Walheim 0stgArd Arseth Aasvang Borolien DamsgArd Nordtiller Abratramsen Birkelund Flataas Floen Fosse Hanssen H0vik Lundemo LovIand Nutudal Ruud ROd ROmoen Skjulestad Svortevik Vefferstad Abrahamsen Fjerdingen HoIand Larsen Knut Roger Trygve Chr M BjOrn Hans Oyvin Tor Johnny Bjorn Jorgen Jon Tor Einar BjOrn Arne Svein OIav Gunnar Greger Finn Roar Trond Fjeld AriId Turid E.G. Kjetil Halvor BjOrn Willy Frode Runar Odd Einar Espen Snorre John Richard Arvid PAI Rune Rune Jens Petter Normann Terje Arve Jan Helge Torgrim Frode Kjell Rune Steinar Torgeir Jlmmy Roger Esten Rune Per Jonny Terje Arne Magne Geir Tor-Arne OIe-Kristian Sverre KetiI Kjersti Knut Torsgt 5 Kilbotn Jotavn 5 Svelabakken Verkstedhaugen 11"C Nedre Gyltemyr 52 Kr Brennersv 56El Furland Hovdestad Postboks 3042 Steinsvingen 2 EF Othilienborgtunet 18 M6llerbakken 17b Tonstadgrenda 136 Omveien 22 Nedre Myraveien 4 Steiraveien 6 Setreveien ROsnes Vennes Fagerliveien 30 Asveien 23 Holmboveien 13 Fogd Holmboesgt 88 SPES.TROPP Hyttebyen 4 Kokleheia 39 Herstadstien 5 Gamlevegen 2 Stokkland Nesheimveien 18 Seinshagen 5 Tordenskioldsgt 55 Aslak Boltsgt 3 EvJegjerdet Huslyveien 1-5 BlAveisveien 38 Rognevegen 2 Stisenskleiv 5 Rokenes Trondheimsveien 16A TAOERTROPP Ringestadvn 7A SjOstrand OLDERSKOG 9438 BREIVIKA 4389 VIKESA 8230 SUTITJELMA 3737 SKIEN 3026 DRAMMEN 6390 VESTNES 3890 YTRE VINJE 2686 LOM 9585 SANDTAND 3501 HONEFOSS 3600 KONGSBERG 7033 TRONDHEIM 7018 TRONDHEIM 7075 TILLER 8442 KLEIVA 7710 SPARBU 8540 BALLANGEN 9230 BAKKEHAUG 8897 BARDAL 2072 DAL 8476 EIDET OO STEINKJER 28OO GJOVIK 72OO KYRKSETERORA 9OOO TROMSO 6840 VASSENDEN 9250 BARDU 2647 HUNDORP 4630 KRISTIANSAND 7075 TILLER 4660 EVJE 2870 DOKKA 4434 ANDABF LOY 8215 VALNESFJORD 7600 LEVANGER 5120 MANGER 5700 VOSS 3044 DRAMMEN 7047 TRONDHEIM 7850 SELBU 3226 SANDEFJORD 7550 HOMMELVIK 5880 KAUPANGER 6631 BATNFJORDSORA 2430 JORDET 4790 LTLLESAND 9465 TENNEVOLL 0560 osr,o ]-604 FREDRIKSTAD 7600 LEVANGER 92OO BARDUFOSS 32].2 SANDEFJORD o o4472l o62l2737 o o o88s4473 o o822868l o o o o883710s o o o6l L52 o o s o4292l L92 o o o o347so L23 o o4l70279 oa A5624 o93ll o893487s

17 Antonsen Dahl Eriksen Fyrvik Johansen Lofthus Nikolaisen Prestbakmo Aagard Arnt Vidar Geir Maekel Jan Fredrik Geir Rune Klaus Olav Frode Jan Barre Tor Korgveien 1-J- Vestre 6 Erik Hansensvei 16 Svaleveien 7 Skaberud Nordmoveien ]-92 Hvitveiskroken Jl Hd1ogalandsveien LILLEHAMMER 7058 JAKOBSLI 3430 SPIKKESTAD 82OO FAUSKE 23]-4 ESPA 3892 VINJB 853O BJERKVIK 2O5O JESSHEIM 84OO SORTLAND 0625s L o8r LO L o nlobtr Elerge Kristoffersen Lutro LOken Thoresen Stei.n A1f B Geir Olav Hans Petter BOrre Psotboks L68 KrokbekkveLen Tanahus Sandhorngt 25 22C 5801 SOGNDAL 92OO BARDUFOSS 5774 LOFTHUS 9850 RUSTFJELBMA 8000 BODo 0567t o r. o8l264l9 BolIi BosAen Bruflat Husby Huse Jakobsen Kjergaard Krokstrand Leere Magnussen Murbrech Rolandsen Romundstad Jostein Andre JenS A Magne StAle Roar Arvid I Geir Robert Terje Raymond Sten-Werner Vidar Tarjei Inge odd Husby Indre le} Barlund 1 Londalsflaten 60 Krokstrand Storveien 114 Klubben 7 L4G 6493 LYNGSTAD 2640 VINSTRA 5823 MARIFJORA 2162 BRARUD 7113 HUSBYSJOEN 2OO8 FJERDINGBY s 5230 ESPELAND 8630 STORFORSHEI 1621 GRESSVIK 9750 HONNINGSVAG 4540 ASERAL 6440 ELNESVAGEN 6].43 FISKABYGD 1"35L RUD LL o L o o o o8473r.93 o4384r \ SATNBAND Bakken Erikstad Jota NordgArd Sannoy NiIs Petter Terje P6l Werner Sven-Erik Arve Tom Kolbotnvegen 39 Boks 128 NattmAlsvn 4 Myrhaugvn 12 Linneavn FOLLEBU 9310 SORREISA 8530 BJERKVIK 19OO FETSUND 5648 HOLMEFJORD 35OO HONEFOSS _ o688r.r L Berglund Christoffersen Hallingstad Hestetun Jahr Killingdalen Martiniussen NyIund Oddekalv Olafsen Olufsen Steine Steinkjer Morten Roar Rune Gunn EIin Erling Ivar Per Geir Trond Hel].and Johnny Svein Erik Gro Anita Stig Nisevn 84 Rute 2O/L2 Geilolia 388 Koloniveien 1E} MAnavn 10 Granliveien 75 Hem Solborgvn 7 KringsjAvn 54C Haugavei,en 11 Tolovegen HaukebO 91OO KVALOYSLETTA 3670 NOTODDEN 3580 GEILO 4352 ANA 3660 RJUKAN 3O8O HOLMESTRAND 3090 HOF L528 MOSS 503]- LAKSEVAG 7L80 ROAN 5460 HUSNES 5600 NORHEIMSUND 9430 GAUSVIK r r.1 o o r A1'IDRE BOrdaI H6ibO Kristensen OIsen Finnset Grundt OIsen John Aslak JOrn Svein Rune Lars Arvid Einar Erik HalIgeir Otto Saudalen 88 Bergnevn 2 Adalsgt 98 Laeskogen Huseby Eidsberg Bekketun 5085 MORVIK 3800 BO 35OO HONEFOSS 2850 LENA 6472 EIKESDAL 1850 MYSEN 9072 BIRTAVARRE 106 t a

18 FMR NORPTATOON Botn Holand Jensen Sandnes Jim BjOrn Harald Asgeir Sten Stochflethsgt 49D Ringstadvn 7A Neptunsveien 26 Lyngvn oslo 92OO BARDUFOSS 5071 LODDEFJORD 7760 SNASA 3930 PORSGRUNN s o35l2352 AIne BrAten BOrnes Clausen Dalbo Eriksen Fagerheim Flegstad Hansen Henden Holbek Homme Johannesen JOrgensen Korneliussen Kran Larsen Lende MeIvold NeSe Olsen Palm Pedersen RoreIv Skeie Sundby Thorsen Knut J Stein HAkon Rune Sven-Vidar BjOrn Brede Morten Age AtIe Eldar Svein Harald Tom-H PAI Stian Rune odd-j Johnny Aleksander Rune Morten Stein-N Trond Frode Geir Atle Jan-I Boks 16 Gamle Tyldalsvei Ovre Krondsen 28 Ringvn 16 Styri Revefaret 33 Sandvikbakken 26 Mare H Brinchmannsvei 50 9 Homme Ammerudgrenda 43 Goffarmyrvn 2 Suhmsgt BB Johan Svensensvei 108 Traneveien 6F 2B Arnafjord Kirkekleiva 27 Sundgt 23r SkArervn 9 Tore Hundsgt 27 Rognebervn 23 Riggen 16E} Dronningsgt VIKEBYGD 25OO TYNSET 2320 URNES 5046 ARDAL 4875 NEDNES 2O8O EIDSVOLL 3033 DRAMMEN 43OO SANDNES 7710 SPARBU 9765 GJESV]TR 65OO KRISTIANSUND-N 4634 KRISTIANSAND-S 4992 FIANE 0960 osl,o 358O GEILO 8533 BOGEN I OFOTEN 0362 oslo L472 FJELLHAMMAR 43OO SANDNES 1445 HEER 5860 VIK I SOGN 4790 LILLESAND 3015 DRAMMEN 2164 SKOGBYGDA 7125 VANVIKEN 85OO NARVIK 5600 NORHEIMSUND 22OO KONGSVINGER TRONDHEIM 1788 BERG o4769l o4r o o o o4l oz] o t242 o s L o4l7l r_ r_ L2 091,95227 UNTFILHQ OBLT AASEN OBI,T ASHETM OBLT RUSTEN OBLT FERAVAAG OBLT STROMBECK MAJ GAARDER MAJ B.JERKHEIM MAJ VERAAS MA.J },IA\T NORDANGER MAJ RUSET KAPT KI,EVCANO KAPT SCHAU I(APT HENRIKSEN KAPT LARSEN KAPT BERG LT JOHNSEN PER.J OLAV.t OYVIND EIRIK E OTTO HARALD THOR TOR K'JELL SIGMUND CHRISTIAN SVEIN P B\TORNAR EVEN R E MARIUS KNUT NINA GEIR AsewersN 123 SKYTEBANEVN 5 D NORDASSLOYF.A 25F SKJOLDVEIEN 43 Asr,re a HENGSLEVEIEN H7 PB 52 ]-4 E SAKSARLIA 63 IINGE FR 4 I,IAHAGEN HTKSO SANDBEKK SIGRID JOHANNESV 7 TRLSBBN TR. MIL TRILLINGEN 1-7 ] VATNEIJEIREN L25l- osl,o 5O5O NESTTUN 1639 FREDRTKSTAD 2850 LENA 3500 HONEFOSS 4480 KVINESDAL 7025 TRONDHETM 5049 SANDSLI VALLDAL 5700 voss 4308 VATNEI,EIREN 2140 SANDER 7025 TRONDHEIM 7O04 TRONDHEIM 3036 DRAMMEN I to7

19 FENR ENGER I'IARIAI{NE S'JT SKOIJIJEVOIJIJ DAG MORTEN S\'T OYEN ROI,F S.tT HALVORSEN ARNE G SJT STANGEBYE THOMAS S.tT IJARSEN ROAR SiTT 'JOHATiISEN TORNI I SJT FROM ASLE K S.tT GULBRANDSEN.TON KORP G.JERDE TROND KORP GLENDRANGE T'ONlirC KORP EIDE ESPEN KORP GEIR BORGE KORP GRINDBERG OI,AV A KORP GABRIEIJSEN TOMJAS KORP KiruS OYSTEIN KORP FRIIS.'ON T KORP OIJAFSEN ROGER KORP SVINGEN KANE KORP TINA M KORP IJARSEN TROND W KORP DAHI,.'ON KORP AASBO BERRE KORP BRUSERUD KJETIIJ KORP \TESPERSEN ARE VETTVETV 30 JT'TEBAUEN 5 NORDBERG\AI 18 NORDSLETTVN 27 HAI{ESBAKKEN 1-1"8 ISVEIEN 2 17c RATHKESGT 6 HAI{EHOLIf\AI 25 DRONNINGVN 38 PB 45 STAS,'ONSGT 33 BAKKETUN PB 66 MID\'O CANO LOVSETHDALEN 4A DRENGSROA 41 KONG RINGS GT 15 GJERDRI'MSGT 1 MIDTSAND ASPEIJUND AI'ITM AALLGSGT 53 HUSTAD\AI 72 ORREV 4 VESTRE TINGSVEI 2 RINGSHAUGVN oslo 4790 I.ILI,ESAI{D 2860 HOV 7038 TRONDHEIM 37OO SKIEN 9610 RYPEF.JORD 32OO SANDEFJORD 0558 oslo SAIVDEF.'ORD 3531 KROKKI,EIVA 2240 ITAGNOR 4580 I,YNGDAI, TfYSEN 5256 TYSSEBOTNEN 77OO STEINK.JER oslo 3260 OSTRE HAIJSEN 3500 HONEFOSS 20OO LIIJI'ESTROM 7553 I4ATJVIK 9320 ASPEI,UND 37OO SKIEN 32OO SA}IDEFJORD 7820 SPrLLrn nade 3150 TOT.VSROD??, 99 9 o rr,tn n9 'i\ I I I l/, Y-r(t- g 0.,\11'f \ \ \ i \ffiffi?<. Dffi // lt?.96 VAR OuSA RoL\oe STUNDER?A;?dsN! I08 I.L

20

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 Bnr.: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: 142 Naustdal, Eli Karin Vilh. Bjerknesvn. 86, 5081 BERGEN 55286289 97755211 72 Thomsen, Gro Øvrehagen 9, 5580 Ølen 41317545

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr:

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: 1. Spesialpistol 1 Dag Olav Nilsen Lillehammer PK 8 8 10 10 10 10 9 9 (15) 74 2 Jon Arne Mastad Eidskog PK 8 8 8 10 10 10 9

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer