Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan 1998-2001. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson"

Transkript

1 Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan av Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

2 Forord Etter oppdrag fra Snåsa Viltnemnd har HiNT avd for naturbruk, miljø og ressursfag /Finsås gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i kommunen i Hensikten med undersøkelsen var på sikt å få et sikrere og bedre grunnlag for forvaltning av elgstammen i kommunen. Til det trengs nøyaktig aldersbestemmelse av felte dyr. HiNT avd. for naturbruk/ Finsås har med bakgrunn i dette oppdraget utviklet kompetanse innenfor aldersbestemmelse, og står derfor nå rustet til å foreta liknende undersøkelser i framtida. I 1999 har HiNT på forespørsel gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i Namsskogan etter samme metode Laboratorieleder Frode Holmstrøm ved NINA avd. 12 har velvillig gitt uvurderlig hjelp og bistand ved igangsetting av arbeidet. Dette er vi meget takknemlige for. Per Morten Grande, Solveig Løvhaugen og Asle Hasselvold i Snåsa og Reidar Smalås, Jarle Fløan og Roy Svarliaunet i Namsskogan for utmerket bistand og bidrag med bakgrunnsmateriale. Steinkjer Tor Kvam, Stig Tronstad og Paul Andersson 2

3 Metodikk Alle elger som blir skutt i kommunen skal rapporteres til Viltnemnda. Rapporten skrives på en standard kjevelapp, og omfatter: Dato, navn på jeger, vald-nummer og vald- navn, kjønn, slaktevekt samt opplysninger om gevir på okser og om reproduksjon for kyr. Kjønnsorganer innsamles for å dokumentere kjønn, og kjeven leveres for aldersbestemmelse. Reproduksjonsanalyser er ti nå ikke foretatt innen den rutine som er lagt opp ved HiNT, men vi regner med å utføre reproduksjonsanalyser fra høsten Alder på elg kan rutinemessig bestemmes på grunnlag av tannfellingsmønster: Kalver og 1,5-åringer kan bestemmes på denne måten, men ut over 2,5- års alder blir aldersbestemmelsen usikker hvis man ikke bruker årringer i tann-cementen som utgangspunkt. I 1998 ble kalv og 1,5-åringer aldersbestemt av Viltnemnda, og oversikt ble levert til HiNT. Kjever av elg fra 2,5 år og oppover ble levert på Finsås for undersøkelse. Data for kalv og 1 ½ åringer er ikke innsendt fra Namsskogan for 1999 og 2001, derfor er det mangler i en del av kurvene som er laget Følgende prosedyre ble gjennomført: Total kjevelengde ble målt. Standard prosedyre ved slike undersøkelser er at fremre kjevelengde( Avstanden fra fremst på kjeven til bak 3. premolar) også blir målt. Dette ble ikke gjennomført på dette materialet fra Snåsa. Fremre del av kjeven sages av med bandsag, og kokes i autoklav for å løsne tennene. De to fremste fortennene trekkes med tannlegetang, og tannrota kappes av i ca 1 cm lengde. Tannrota legges i syrebad for å trekke ut kalken og gjøre tanna myk. Lengdesnitt av tannrota blir snittet med en frysemikrotom. Snittene farges i Hematokylin og montert på objektglass for mikroskopering. Alderen bestemmes på grunnlag av antall årringer i tanna, på samme måten som man teller årringene på en trestubbe. 3

4 ELG FELT I SNÅSA 1998 VEILEDNING FOR PUNCHING AV DATA Reg.nr HiNT's registreringsnummer for aldersbestemmelse Fell. Dato Fellingsdato Dag nr. Jaktdagene er nummerert slik: Dag 1 = jaktstart 25.9, Dag 7 = 1.10 (siste dag i 1. Periode) Dag 8 = (Første dagen i 2. Periode), og Dag 29 = (Siste jaktdag). Vald nr Nummer på vald (3 siffer). De første 2 siffer er nummer på vald. Hvis det er "a" og "b", blir 34a til b blir 342 Hvis det ikke er "a" eller "b" blir det tredje sifferet "0". Eks 35 blir 350 Elg nr Nummer på elgen oppgitt fra hvert vald. Kjønn 1= Okse 2= Ku Slaktevekt Oppgitt i kg Ant. spir Antall spir føres på av jaktaget Kjevelengde Oppgis i millimeter Alder Alder i hele år avlest på tannsnitt 4

5 ELG FELT I SNÅSA = han Vekt Millimeter Fylte år 2= hun i kg Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Kjerkol H.Håpnes A.Kjerkol K.Håpnes A.Kjerkol B.Holumsnes B.Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Holumsnes Holumsnes Holumsnes Holumsnes Håpnes B.Holumsnes Vegset Vegset Langnes Langnes Langnes Vegset 5

6 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Vegset M. Vegset M. Vegset M. Vegset Vegset Vegset Vegset Å.Bergdal Å.Bergdal M. Vegset Musum Moum Moum Moum Moum Brede Brede Brede E.Moum E.Moum O.Brede Musum Musum E. Moum B.Johannessen B.Johannessen B.Johannessen 6

7 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Rohde Brede P. Stormyr P. Stormyr O.Brede S. Rohde S. Rohde P.Stormyr P.Stormyr Kinnerås Kinnerås Rohde Brede Brede Eide Seem Sørhaug Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen J.Sørhaug S.Bomo Seem Seem Eide Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen Bardal Welde 7

8 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Welde Welde A.E. Bardal A.E. Bardal D.Roald D. Roald D. Roald Kolven Kolven Kolven Tømmerås Tømmerås Tømmerås Tømmerås Graven Graven Graven Kolven Kolven < 2 år Graven < 2 år Graven Kolven S.Kolven < 2 år Graven J. Gravbrøt J. Gravbrøt J.Gravbrøt F.S.Berg Smestad Berg Bomo Moe R.Moe 8

9 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Moe Mollan Mollan Mollan Mollan O.Mollan Mollan Mollan O.Mollan O.Ålmo O-Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo < 2 år O.Ålmo Engum Engum E. Engum Engum Gjerstad E. Engum Belbu E.Belbu E. Belbo K. Rødsjø R. Svartøyen Belbu Belbu 9

10 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder E.Belbo Bergli Bergli Eggen Bergli Aaknes K.Eggen A.Aaknes K.Eggen Belbu Belbu L. Mediaas < 2 år Belbu < 2 år Belbu Wiggen Steinkjer Steinkjer Bakken Bakken Wiggen Steinkjer Steinkjer Gammelsetran Bakken Steinkjer T. Steinkjer T. Steinkjer S. Bakken 10

11 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder O.I. Klevmo K. Aasum K. Aasum Åsum Åsum Åsum K. Aasum Kjenstad H.Larsen Bergli Bergli Bergli G.Klev Kjenstad < 2 år Kjenstad Kjenstad Kjenstad Bergli S.T Bergli G.Klev < 2 år Kjenstad < 2 år Kjenstad A. Jørstad A. Jørstad A. Jørstad 11

12 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder A. Jørstad Tronstad Tronstad Vegset Vegset Vegset Brøndstad Brøndstad Tronstad S.Tronstad P. Mølnvik P. Mølnvik S. Gaundal S. Gaundal S.Gaundal O.Gaundal O.A.Gaundal O.A.Gaundal N. Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø G.Belbu D.Ånonli D.Ånonli J.Bolle (Roktdal sør) L.K.Bergli x (Roktdal øst) x x J. Gravbrøt x R.Moe 12

13 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder x L.K.Bergli x S.Nerland 260 x R.Velde 261 x (Roktdal sør) x x x S.Nerland 265 x Holden-Roktdal) 13

14 Elg felt i Snåsa 1998 fordelt etter fellingsdato Ti 27.okt To 29.okt Lø 31.okt Sø 25.okt Fr 23.okt On 21.okt On 7.okt Fr 9.okt Sø 11.okt Ti 13.okt To 15.okt Lø 17.okt Ma 19.okt Dato 14 Ma 5.okt Lø 3.okt To 1.okt Ti 29.sep Sø 27.sep Fr 25.sep Antall elg felt

15 ELG FELT I SNÅSA 1998 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Ukjent Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Ubest > 2,5 år Alder

16 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 1) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 11 Okse Ku Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku C Okse Ku Okse 4 4 Ku Okse Ku A Okse Ku Okse 1 1 Ku

17 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 2) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 20 Okse Ku A Okse Ku (8,5 år) 8 21B Okse Ku Okse (8,5 år) Ku Okse Ku Okse 5 5 Ku (9,5-12,5) 1 25 Okse Ku Okse Ku (16,5 år) 4 27A Okse Ku B Okse Ku (15,5 år) 28 Okse Ku (10,5 år) 25 29A Okse (9,5 år) Ku Okse 7 7 Ku

18 Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 31 Okse 2 2 Ku Okse 1 1 Ku 1 1 Ukjent Okse Ku Okse 1 1 Ku Ikke Okse oppgitt Ku (8,5 år) Ukjent SUM ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 3) Felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre (Ant. År) < 2,5 år Totalt Okse Ku Ukjent SUM

19 Slaktevekter på elg felt i Snåsa i 1998 fordelt etter kjønn og alder OKSER AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,2 1 1,5 år gammel okse mangler slaktevekt 1,5 år 73 1) ,1 2) 2 5,5 år gamle okser mangler slaktevekt 2,5 år ,5 3) 1 7,5 år gammel okse mangler slaktevekt. 3,5 år ,9 4,5 år ,9 7 okser 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 5,5 år 6 2) ,8 For en av disse mangler også slaktevekt 6,5-9,5 år 4 3) Alle < 2,5 år ,3 1) KYR AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt 1 1,5 år gammel ku mangler slaktevekt Kalv ,8 1 3,5 år gamle ku mangler slaktevekt 1) 1,5 år ,3 3) 1 8,5 år gammel ku mangler slaktevekt. 2,5 år ,7 4) Den minste kua (170 kg)er 16,5 år 3,5 år 13 2) ,1 5) Den største kua (237 kg) er 10,5 år 4,5 år ,8 5,5 år ,0 5 kyr 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 6,5-16,5 år 7 3) 170 4) 237 5) 199,6 For en av disse mangler også slaktevekt Alle < 2,5 år ,6 For 2 3,5 år gamle elger er kjønn ikke oppgitt. 1) 2) 19

20 300 ELG FELT I SNÅSA 1998 SLAKTEVEKTER 250 Vekt i kg Okser Kyr 50 0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 20

21 ALDERSBESTEMMELSE ELG 1999 Namsskogan KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 1 Smalåsen Albertsen, Karl ,5 2 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 3 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 4 Mellingsd./Frøyningsd. Hammer,John Åge ,5 5 Sandåmo 5B Mathisen, Helge ,5 6 Fossmo/Namstad 6A Nilsen, Roald ,5 7 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 8 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 9 Fossmo 6C Olsen, Arnold ,5 10 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjørnar ,5 11 Stordalsvaldet Mellingen, Gunnar ,5 13 Moen 2 Vik, Kåre ,5 14 Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 15 Kjelmoen 9A Finanger, Helge ,5 16 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 17 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 18 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 19 Trones 2 Grydeland, Kjell Å ,5 20 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 21 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 22 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 23 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 24 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 25 Rubben Moe, Erling S ,5 26 Tunnsjødal Rhode, Torkjell ,5 27 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 28 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 29 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 30 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 21

22 KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 31 Stordalen 2 Fossmo, Kåre ,5 32 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 33 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 34 Håpnes 1 Homo, Østen ,5 35 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 36 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 37 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 38 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 39 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 40 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 41 Nessen Fellesvald Trones, Kjell ,5 42 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 44 Flåtådal Berger, Knut ,5 45 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 46 Grøndal 2 Skarstad, Odd ,5 47 Ukjent Ukjent ,5 22

23 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 1999 Kjønns- og aldersfordeling Okse Ku Antall elg Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 23

24 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 1999 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 31 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 3,5 år 13 4,5 år 6 5,5 år 4 6,5-8,5 år 5 Alle < 2,5 år , , , , , ,5 Gjsnitt vekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 1 3,5 år 5 4,5 år 2 5,5 år 1 6,5-16,5 år 6 Alle < 2,5 år , , , , , ,2 Gjsnitt vekt 24

25 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 25

26 ALDERSBESTEMMELSE ELG 2000 Namsskogan Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Håpnes 1 Homo, Østen ,5 46,8 26,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Kappet 24,6 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 43,7 24,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,7 25,3 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43,2 25,1 Nesset Flått, Asbjørn ,5 Kappet 23,3 Moen 1 Vik, Kåre ,5 Kappet 27,4 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 45,6 25,6 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 44,4 25,5 Lindsetmoen Grongstad, Odd H ,5 Kappet 24,4 Flåtodal 1 Berger, Knut ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,8 24,9 FossmoNamstad 5A Rusten, Svein ,5 44,5 25,3 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 43,5 24,7 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 47,4 26,6 Finvollan Trones, Ove , ,2 Mellindsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,9 25,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 46,1 26,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,5 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,5 24,8 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 42,2 24,6 Tunnsjødal 2 Øyun, Kåre ,5 45,9 26,5 Rubben/Sønningsv 2 Hoddø, Frode ,5 44,6 25,6 Grøndalen 2 Lindsetmo, Asbjørn ,5 42,8 24,6 Myrvold Fellesvald Gjersvik, Kay Roger ,5 46,4 26,5 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,4 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,6 24,5 26

27 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Kjelmoen 9A Rømma, Robert , ,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 46,8 26,2 Fossmo, 6C Renå, Kjell Ole , ,3 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,8 26,5 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre , ,7 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 46,6 27,2 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 42,5 24,5 Lille Bj.dal Bjørhusdal, Odd K. 1******** 10 4,5 Kappet 26,8 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 43,2 25,1 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 47,1 26,6 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 Kappet 23,9 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 45,4 25,7 Nessan Fellesvald Jacobsen, Helge ,5 Kappet 24,1 Tunnsjødal 1 Sandnes, Erik ,5 Kappet 24,4 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 45,2 26,1 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Kappet 25,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Kappet 26,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 45,4 25,8 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 43,7 24,6 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 43,8 25 Nessan Fellesvald Flatås, Odd A ,5 45,6 26,1 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 44,4 25,2 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 42,6 25,1 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 Kappet 25,4 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 27

28 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjarne ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 28

29 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 Strompedal 9 Torseth, Kåre ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 Lindsetmoen 11 Blix, Sigbjørn ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 Vik, Kåre ,5 29

30 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 Kjønns- og aldersfordeling Okse Antall elg Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 30

31 Slaktevekter på elg felt i Namsskogan i 2000 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 57 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,5 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,4 4,5 år 6 1) ,2 5,5 år ,5 6,5-8,5 år ,7 Alle < 2,5 år ,7 1) En 4,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 48 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,3 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,6 4,5 år ,5 5,5 år ,0 6,5-12,5 år ,2 Alle < 2,5 år ,7 31

32 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 32

33 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 2000 Okse 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 33

34 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 34

35 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 Alder i antall år 35

36 ALDERSBESTEMMELSE AV ELG FELT I Namsskogan Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Smalåsen Albertsen,Karl , Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 8 3, Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 6 3, Mell.Øst Hammer,Jon Åge ,2 4, Sandåmolia Nybrodal, John ,6 14 6, Sandådal Mathisen, Helge ,8 3, Sandådal Mathisen, Helge ,5 6 3, Fossmo/Namst Nilsen, Roald ,4 4, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,7 11 7, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,9 2, Brekken Breivik, Jostein ,9 10 4, Brekken Lindsetmo, Arnar ,8 2, Brekken Lindsetmo, Arnar ,1 4, Myrv.Fellesv Gjersvik, Kay R ,5 4 2, Smalåsen Fellesv. Mellingen, Sten ,7 9 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,8 11 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,9 6 3, Moen 2 Sætran, Hans P ,5 11 5, Kjelmoen Bye, Anders ,3 3, Kjelmoen Bye, Anders ,5 9, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,2 11 4, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,6 3, Lindsetmoen Vik, Kåre ,6 6 4, Nessan Abrahamsen 1 199,5 26,2 10 3, Nessan Abrahamsen 2 162,5 24,9 5, Nessan Jacobsen 2 147,5 24,5 20, Nesset Bjørhusdal,Lyder ,2 8 4, Nesset Flått,Asbjørn ,8 5 3,5 36

37 Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Håpnes Sklett,Kjell ,8 4 3, Håpnes 2 Refset ,4 4 3, Lassemoen Sagmo,Jan ,5 10, Lassemoen Sagmo ,2 11 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,6 3 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,7 16 4, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,2 4 3, Flåtådal Berger,Knut ,9 11 6, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,5 7 6, Stordalen Fossmo,Kåre ,5 8 3, Stordalen Fossmo, Oddvar ,1 3, Hanshusbekken Andersen,Reidar ,7 4 3, Hanshusbekken Grydeland ,3 9 6, Hanshusbekken Grydeland,Knut Å ,5 25,4 10, Grøndalen Gartland 1??? 25,5 7 2, Grøndalen A.Lindsetmo ,3 4 4, Finvolldal Øst Stormo,Joar ,4 12 6, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 8 5, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 5 2, Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 3 3, Finvolldal Vest Trones, Ove , Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 37

38 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 38

39 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 2001 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 35 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 1) ,5 3,5 år ,2 4,5 år ,3 5,5 år ,0 6,5 år ,8 7,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,6 1) En 2,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år ,3 3,5 år ,3 4,5 år ,7 5,5 år 1 162,5 162,5 162,5 9,5-20,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,4 39

40 250,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2001 SLAKTEVEKTER 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 40

41 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 og 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 1999 Okse 2000 Okse 2001 Ku 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 41

42 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 42

43 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 Alder 43

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade og

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 6 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 25 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Aldersbestemmelse av elg felt i Høylandet kommune i Tor Kvam Karl Brønbo Stig Tronstad Paul Andersson

Aldersbestemmelse av elg felt i Høylandet kommune i Tor Kvam Karl Brønbo Stig Tronstad Paul Andersson Aldersbestemmelse av elg felt i Høylandet kommune i 2002 Tor Kvam Karl Brønbo Stig Tronstad Paul Andersson Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr xx Avdeling for samfunn, næring og natur ISBN xxxxxxxx

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 7 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004

Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 HiNT Utredning nr xx.- Undersøkelse av elg felt i Nærøy 2004 Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr

Detaljer

Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003

Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003 Utredning Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 53 Steinkjer 2004 Aldersbestemmelse av elg felt

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE. Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE. Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 2008 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 59 Avdeling for samfunn, næring og natur ISBN 82-7456-419-7 ISSN

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2010 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Snåsa 2010 1. Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 331 elg og 13

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

Utredning. Undersøkelse av elg felt i Steinkjer Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Utredning. Undersøkelse av elg felt i Steinkjer Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 59 Steinkjer 2005 Undersøkelse av elg felt i Steinkjer

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 214 Tor Kvam, Stig Tronstad og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 214 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 866 elger felt i Steinkjer

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 213 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 213 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 853 elger

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NAMDALSCUP FELT 2017

NAMDALSCUP FELT 2017 NAMDALSCUP FELT 2017 I Namdalscupen felt skal ett mer enn halvparten av antall stevner være tellende. 2017 med 7 stevner teller 4. Plass Skytter Skytterlag Klasse VIntermesterskapet Overhalla 12. mars

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål Til vald, jaktfelt og elgjegere Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: Trondheim 22.05.2014 Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål I forbindelse med prosjektet Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal)

Detaljer

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Ole Terje Stuevoll V65 0,-kr 49 50 40 139 99 238 97 335 4400 15 14404 0 00 Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 0 00 4400 15 14404

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Vemundvikstevnet Bane 2015

Vemundvikstevnet Bane 2015 Vemundvikstevnet Bane 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Bakken Nordre Skage 5 50 50 50 98 99 347 14* 2 Jørgen Andersen Vemundvik 5 50 49 49 99 99 346 15* 3 Oddvar Mørkved Hustad Nordre Skage

Detaljer

NAC Felt Botnan 09. april 2011

NAC Felt Botnan 09. april 2011 NAC Felt Botnan 09. april 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Gunnar Lien Vemundvik 4 6/2 6/2 6/5 6/3 6/2 30/14 Gylt medalje 2 Olav Kalvik Vikna 3 6/4 6/4 6/5 5/1 6/2 29/16 Sølv medalje 3 Thomas Larsen

Detaljer

Utredning. Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Utredning. Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune 2002 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 49 Steinkjer 2003 Aldersbestemmelse av hjort

Detaljer

Regnskap

Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Jo Brembu Høylandet 5 50 46 50 99 100 345 17* Gylt medalje 2 Hans Bakken Nordre Skage 5 50 49 49 98 97 343 14* Sølv medalje 3 Tor Skomsvold Vemundvik 5 50 47 48

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

Utredning. Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Utredning. Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og 2002 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 50 Steinkjer 2003 Aldersbestemmelse av

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Forr Skytterlag. Bølareinstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Forr Skytterlag. Bølareinstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Olaus Nyeng Mosvik 148 130,-kr 2. Magne Nordtug Forr 143 86,-kr 3. Siri Skjerve Forr 143 0,-kr 4. Svein Tore Verstad Forr 142 0,-kr 5. Randi Tangstad Mosvik 141 0,-kr 6.

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet KL 09:00 KLASSE: LAG POENG LAG POENG SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240

ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet KL 09:00 KLASSE: LAG POENG LAG POENG SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240 DATO: 12.sep AKTIVITET: SLUTTSPILLET I CUPEN 2009 ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet 10.10.2004 KL 09:00 SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240 BANE 2 GRØNBERG 1920 BRANNÅSEN

Detaljer

TRONDHEIMS- Klefstadhaugen skotthyllkstiftet

TRONDHEIMS- Klefstadhaugen skotthyllkstiftet Klefstadhaugen skotthyllkstiftet 10.10.2004 LAG 5-er åpen 14.06.2015 30 22 5 0 3 KLUBB NAVN H V J D 6 5 4 3 2 1 Treff POENG Trf SUM 1 Grønberg Knut Arvid Andersen x 30 19 6 9 4 11 19 400 Trond Kvam x 30

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015

Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015 Rådata for: FLÅ ELG Fellingsår: 2015 Valdnummer: 0615V0001 Gulsvik-Turufjell Valdansvarlig Jaktfeltnr: 0615J0002 Storm-Buøen Jaktleder: Knut Buøen Hann 29. 9 73 0,5 Ikke reg. Ikke reg. Data fra HVR. Hann

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I LEIRFJORD KOMMUNE FOR PERIODEN 2016, 2017 OG 2018 (I ç '.Im I* J,-stmvr - -1. i HI MAI2015 L Arkiv.. Saksb.: Graderirfiwuqr I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR Mellom Leirfjord

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Rådata for: Elg på Hadeland Fellingsår: 2009

Rådata for: Elg på Hadeland Fellingsår: 2009 Rådata for: Elg på Hadeland Fellingsår: 2009 Vald: 01 Gran Vest storvald Valdansvarlig Jaktfelt: 1 Gran almenning veståsen Jaktleder: Anders Stensrud 1 Hann 3. 10 147 2 1,5 2 Ho 21. 10 169 5,5 3 Hann 23.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ingrid Eline Aas Nordre Skage * 2 Olav Lund Moen Overhalla * 3 Hanna Toresen

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ingrid Eline Aas Nordre Skage * 2 Olav Lund Moen Overhalla * 3 Hanna Toresen Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ingrid Eline Aas Nordre Skage 49 49 48 97 243 4 2 Olav Lund Moen Overhalla 43 46 50 86 225 3 3 Hanna Toresen Røyrvik 38 38 36 90 202 0 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 15/457

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 15/457 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 15/457 TILDELING AV ELG/RÅDYR 2015 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2012-02-10-134 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

BJØRN R MALVIK LÅNKE JA OLA BALSTAD TYDAL JA ØYVIND STENE SELBU JA PAAL LARSEN VERNES JA GEIR WELVE

BJØRN R MALVIK LÅNKE JA OLA BALSTAD TYDAL JA ØYVIND STENE SELBU JA PAAL LARSEN VERNES JA GEIR WELVE BJØRN R MALVIK LÅNKE JA 20 20 100 39 OLA BALSTAD TYDAL JA 20 20 100 30 ØYVIND STENE SELBU JA 20 19 98 34 PAAL LARSEN VERNES JA 20 19 98 34 GEIR WELVE LÅNKE JA 20 19 98 37 HALLDOR SESSENG NIDAROS JA 20

Detaljer

15:

15: Mesterskap Kl. 3-5 1 Ingar Waag Surnadal 50 48 49 98 100 345 9* 2 Kristin Kanestrøm Smøla 50 45 49 96 100 340 14* 3 Hanne Waag Surnadal 49 48 48 94 100 339 8* 4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 48 49 95 97

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

( Felte dyr taes med ) Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver. Ku uten kalv. Ukjente dyr Oksekalv Kukalv. Alle kalver. Sum sett

( Felte dyr taes med ) Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver. Ku uten kalv. Ukjente dyr Oksekalv Kukalv. Alle kalver. Sum sett Antall timer jaktet Antall jegere (med våpen) Ku med 2 kalver kalv 2 1/2 år og eldre Ku 2 1/2 år og eldre Type dyr (tallkode) Slaktevekt (hele kg) 2014 Antall sett elg Antall elg Tallkode for type dyr

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015 G 10 år 1 km fristil Brennhaug, Johannes Fiplingdal IL 7 Elstad, Ole Christian IL Hållingen 10 Hjellsand, Jonas IL Hållingen 12 Lie, Emil Olav Salsbruket IL 8 Risvik, Andreas Solstad Overhalla IL 9 Røli,

Detaljer

Tildeling elg for 2012 Inderøy/Røra/ Sandvollan

Tildeling elg for 2012 Inderøy/Røra/ Sandvollan Tildeling elg for 2012 Inderøy/Røra/ Sandvollan Inderøy Tildelt 2011 Endring Tildelt 2012 Røra grunneierlag 16 + 3 19 Koa jaktfelt 2 2 Sandvollan grunneierlag 24 + 4 28 Inderøy grunneierlag 78 + 13 91

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1976 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1976 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Östersund/Ho 08.07 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.33,0 (1) Fana 10.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.53,0 (2) Östersund/Ho

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

11 Kåre Edvardsen Kolvereid 3 5/3 6/0 5/0 3/0 6/3 25/6 12 Rolf Eldstad Overhalla 4 6/3 4/2 5/1 5/1 4/3 24/1

11 Kåre Edvardsen Kolvereid 3 5/3 6/0 5/0 3/0 6/3 25/6 12 Rolf Eldstad Overhalla 4 6/3 4/2 5/1 5/1 4/3 24/1 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Jo Inge Fladvad Nordre Skage 5 6/6 6/3 6/4 6/2 5/4 29/ 9 2 Snorre Rolandsen Kolvereid 4 6/4 6/2 5/ 5/2 6/4 28/ 3 3 Else Restad Kolvereid V 6/5 6/2 5/0 5/2 6/2 28/ 55 4

Detaljer

Rådata for: FROLAND Fellingsår: 2012

Rådata for: FROLAND Fellingsår: 2012 Rådata for: FROLAND Fellingsår: 2012 Valdnummer: 0919V0004 Dalen storvald Valdansvarlig Øyvind Knutsen Jaktfeltnr: 0919J0004 Håland Jaktleder: Kåre Rønningen Ho 10. 10 139 0 1,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2017 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 9 27.02. - 05.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016

Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016 Rådata for: FLÅ Fellingsår: 2016 Valdnummer: 0615V0001 Gulsvik-Turufjell Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0615J0002 Storm-Buøen Jaktleder: Knut Buøen Hann 7. 10 60 0,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Hann 24. 10

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Felt elg i Levanger 2016

Felt elg i Levanger 2016 Grønning/Finnåsen 1 25.9. 55 HA TV-kalv 303954 Lasse Grønning/Finnåsen 2 25.9. 58 HA TV-kalv 303960 Svarva Grønning/Finnåsen 3 10.10. 138 HA E 4 303959 90787422 Grønning/Finnåsen 4 15.10. 63 HA K X 303958

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Resultat Grensenappet 2002 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 35 S Tormod Gretteberg 15,44 Botne Havfiskeklubb 9 Fant 2 22 S Terje Arnesen

Resultat Grensenappet 2002 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 35 S Tormod Gretteberg 15,44 Botne Havfiskeklubb 9 Fant 2 22 S Terje Arnesen Resultat Grensenappet 2002 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 35 S Tormod Gretteberg 15,44 Botne Havfiskeklubb 9 Fant 2 22 S Terje Arnesen 7,99 Sarpsborg Havfiskeklubb 3 Sjark 3 21 S Roy Arnesen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65 Klasse ASP 25 Skudd Aksel Olav Otnes Surnadal 243 Jorun Snekvik Surnadal 243 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 221 Karoline Grønning Fosna 216 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 215 Oskar Eikrem Kvernes 200 Steffen

Detaljer

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016

Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016 Rådata for: VEGÅRSHEI Fellingsår: 2016 Valdnummer: 0912V0001 Vegårshei Viltlag Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0912J0002 Værland-Vierli Jaktleder: Øistein Vierli 1 Ho 9. 10 55 0,5 Få Ingen 2 Hann 22. 10 105

Detaljer

Felt elg - Steinkjer kommune

Felt elg - Steinkjer kommune Felt elg - Steinkjer kommune 1000 900 800 700 Antall felt elg pr. år 600 500 400 300 200 100 0 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Steinkjer kommune 1 Andel felt kalv - Steinkjer kommune

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 90162505 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndal-pistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 15022 Bane: Dalaråa Stevneleder:

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal OPPDALSSTEVNE INNENDØRS 27.-29.11.2014 Innendørsstevnet samlet 65 deltakere. Den beste prestasjonen stod Gunhild Helstad for meg 350 i Eldre rekrutt. Veldig gledelig med 8 deltakere i klasse Eldre rekrutt.

Detaljer