Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan 1998-2001. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson"

Transkript

1 Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan av Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

2 Forord Etter oppdrag fra Snåsa Viltnemnd har HiNT avd for naturbruk, miljø og ressursfag /Finsås gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i kommunen i Hensikten med undersøkelsen var på sikt å få et sikrere og bedre grunnlag for forvaltning av elgstammen i kommunen. Til det trengs nøyaktig aldersbestemmelse av felte dyr. HiNT avd. for naturbruk/ Finsås har med bakgrunn i dette oppdraget utviklet kompetanse innenfor aldersbestemmelse, og står derfor nå rustet til å foreta liknende undersøkelser i framtida. I 1999 har HiNT på forespørsel gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i Namsskogan etter samme metode Laboratorieleder Frode Holmstrøm ved NINA avd. 12 har velvillig gitt uvurderlig hjelp og bistand ved igangsetting av arbeidet. Dette er vi meget takknemlige for. Per Morten Grande, Solveig Løvhaugen og Asle Hasselvold i Snåsa og Reidar Smalås, Jarle Fløan og Roy Svarliaunet i Namsskogan for utmerket bistand og bidrag med bakgrunnsmateriale. Steinkjer Tor Kvam, Stig Tronstad og Paul Andersson 2

3 Metodikk Alle elger som blir skutt i kommunen skal rapporteres til Viltnemnda. Rapporten skrives på en standard kjevelapp, og omfatter: Dato, navn på jeger, vald-nummer og vald- navn, kjønn, slaktevekt samt opplysninger om gevir på okser og om reproduksjon for kyr. Kjønnsorganer innsamles for å dokumentere kjønn, og kjeven leveres for aldersbestemmelse. Reproduksjonsanalyser er ti nå ikke foretatt innen den rutine som er lagt opp ved HiNT, men vi regner med å utføre reproduksjonsanalyser fra høsten Alder på elg kan rutinemessig bestemmes på grunnlag av tannfellingsmønster: Kalver og 1,5-åringer kan bestemmes på denne måten, men ut over 2,5- års alder blir aldersbestemmelsen usikker hvis man ikke bruker årringer i tann-cementen som utgangspunkt. I 1998 ble kalv og 1,5-åringer aldersbestemt av Viltnemnda, og oversikt ble levert til HiNT. Kjever av elg fra 2,5 år og oppover ble levert på Finsås for undersøkelse. Data for kalv og 1 ½ åringer er ikke innsendt fra Namsskogan for 1999 og 2001, derfor er det mangler i en del av kurvene som er laget Følgende prosedyre ble gjennomført: Total kjevelengde ble målt. Standard prosedyre ved slike undersøkelser er at fremre kjevelengde( Avstanden fra fremst på kjeven til bak 3. premolar) også blir målt. Dette ble ikke gjennomført på dette materialet fra Snåsa. Fremre del av kjeven sages av med bandsag, og kokes i autoklav for å løsne tennene. De to fremste fortennene trekkes med tannlegetang, og tannrota kappes av i ca 1 cm lengde. Tannrota legges i syrebad for å trekke ut kalken og gjøre tanna myk. Lengdesnitt av tannrota blir snittet med en frysemikrotom. Snittene farges i Hematokylin og montert på objektglass for mikroskopering. Alderen bestemmes på grunnlag av antall årringer i tanna, på samme måten som man teller årringene på en trestubbe. 3

4 ELG FELT I SNÅSA 1998 VEILEDNING FOR PUNCHING AV DATA Reg.nr HiNT's registreringsnummer for aldersbestemmelse Fell. Dato Fellingsdato Dag nr. Jaktdagene er nummerert slik: Dag 1 = jaktstart 25.9, Dag 7 = 1.10 (siste dag i 1. Periode) Dag 8 = (Første dagen i 2. Periode), og Dag 29 = (Siste jaktdag). Vald nr Nummer på vald (3 siffer). De første 2 siffer er nummer på vald. Hvis det er "a" og "b", blir 34a til b blir 342 Hvis det ikke er "a" eller "b" blir det tredje sifferet "0". Eks 35 blir 350 Elg nr Nummer på elgen oppgitt fra hvert vald. Kjønn 1= Okse 2= Ku Slaktevekt Oppgitt i kg Ant. spir Antall spir føres på av jaktaget Kjevelengde Oppgis i millimeter Alder Alder i hele år avlest på tannsnitt 4

5 ELG FELT I SNÅSA = han Vekt Millimeter Fylte år 2= hun i kg Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Kjerkol H.Håpnes A.Kjerkol K.Håpnes A.Kjerkol B.Holumsnes B.Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Holumsnes Holumsnes Holumsnes Holumsnes Håpnes B.Holumsnes Vegset Vegset Langnes Langnes Langnes Vegset 5

6 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Vegset M. Vegset M. Vegset M. Vegset Vegset Vegset Vegset Å.Bergdal Å.Bergdal M. Vegset Musum Moum Moum Moum Moum Brede Brede Brede E.Moum E.Moum O.Brede Musum Musum E. Moum B.Johannessen B.Johannessen B.Johannessen 6

7 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Rohde Brede P. Stormyr P. Stormyr O.Brede S. Rohde S. Rohde P.Stormyr P.Stormyr Kinnerås Kinnerås Rohde Brede Brede Eide Seem Sørhaug Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen J.Sørhaug S.Bomo Seem Seem Eide Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen Bardal Welde 7

8 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Welde Welde A.E. Bardal A.E. Bardal D.Roald D. Roald D. Roald Kolven Kolven Kolven Tømmerås Tømmerås Tømmerås Tømmerås Graven Graven Graven Kolven Kolven < 2 år Graven < 2 år Graven Kolven S.Kolven < 2 år Graven J. Gravbrøt J. Gravbrøt J.Gravbrøt F.S.Berg Smestad Berg Bomo Moe R.Moe 8

9 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Moe Mollan Mollan Mollan Mollan O.Mollan Mollan Mollan O.Mollan O.Ålmo O-Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo < 2 år O.Ålmo Engum Engum E. Engum Engum Gjerstad E. Engum Belbu E.Belbu E. Belbo K. Rødsjø R. Svartøyen Belbu Belbu 9

10 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder E.Belbo Bergli Bergli Eggen Bergli Aaknes K.Eggen A.Aaknes K.Eggen Belbu Belbu L. Mediaas < 2 år Belbu < 2 år Belbu Wiggen Steinkjer Steinkjer Bakken Bakken Wiggen Steinkjer Steinkjer Gammelsetran Bakken Steinkjer T. Steinkjer T. Steinkjer S. Bakken 10

11 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder O.I. Klevmo K. Aasum K. Aasum Åsum Åsum Åsum K. Aasum Kjenstad H.Larsen Bergli Bergli Bergli G.Klev Kjenstad < 2 år Kjenstad Kjenstad Kjenstad Bergli S.T Bergli G.Klev < 2 år Kjenstad < 2 år Kjenstad A. Jørstad A. Jørstad A. Jørstad 11

12 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder A. Jørstad Tronstad Tronstad Vegset Vegset Vegset Brøndstad Brøndstad Tronstad S.Tronstad P. Mølnvik P. Mølnvik S. Gaundal S. Gaundal S.Gaundal O.Gaundal O.A.Gaundal O.A.Gaundal N. Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø G.Belbu D.Ånonli D.Ånonli J.Bolle (Roktdal sør) L.K.Bergli x (Roktdal øst) x x J. Gravbrøt x R.Moe 12

13 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder x L.K.Bergli x S.Nerland 260 x R.Velde 261 x (Roktdal sør) x x x S.Nerland 265 x Holden-Roktdal) 13

14 Elg felt i Snåsa 1998 fordelt etter fellingsdato Ti 27.okt To 29.okt Lø 31.okt Sø 25.okt Fr 23.okt On 21.okt On 7.okt Fr 9.okt Sø 11.okt Ti 13.okt To 15.okt Lø 17.okt Ma 19.okt Dato 14 Ma 5.okt Lø 3.okt To 1.okt Ti 29.sep Sø 27.sep Fr 25.sep Antall elg felt

15 ELG FELT I SNÅSA 1998 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Ukjent Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Ubest > 2,5 år Alder

16 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 1) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 11 Okse Ku Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku C Okse Ku Okse 4 4 Ku Okse Ku A Okse Ku Okse 1 1 Ku

17 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 2) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 20 Okse Ku A Okse Ku (8,5 år) 8 21B Okse Ku Okse (8,5 år) Ku Okse Ku Okse 5 5 Ku (9,5-12,5) 1 25 Okse Ku Okse Ku (16,5 år) 4 27A Okse Ku B Okse Ku (15,5 år) 28 Okse Ku (10,5 år) 25 29A Okse (9,5 år) Ku Okse 7 7 Ku

18 Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 31 Okse 2 2 Ku Okse 1 1 Ku 1 1 Ukjent Okse Ku Okse 1 1 Ku Ikke Okse oppgitt Ku (8,5 år) Ukjent SUM ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 3) Felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre (Ant. År) < 2,5 år Totalt Okse Ku Ukjent SUM

19 Slaktevekter på elg felt i Snåsa i 1998 fordelt etter kjønn og alder OKSER AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,2 1 1,5 år gammel okse mangler slaktevekt 1,5 år 73 1) ,1 2) 2 5,5 år gamle okser mangler slaktevekt 2,5 år ,5 3) 1 7,5 år gammel okse mangler slaktevekt. 3,5 år ,9 4,5 år ,9 7 okser 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 5,5 år 6 2) ,8 For en av disse mangler også slaktevekt 6,5-9,5 år 4 3) Alle < 2,5 år ,3 1) KYR AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt 1 1,5 år gammel ku mangler slaktevekt Kalv ,8 1 3,5 år gamle ku mangler slaktevekt 1) 1,5 år ,3 3) 1 8,5 år gammel ku mangler slaktevekt. 2,5 år ,7 4) Den minste kua (170 kg)er 16,5 år 3,5 år 13 2) ,1 5) Den største kua (237 kg) er 10,5 år 4,5 år ,8 5,5 år ,0 5 kyr 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 6,5-16,5 år 7 3) 170 4) 237 5) 199,6 For en av disse mangler også slaktevekt Alle < 2,5 år ,6 For 2 3,5 år gamle elger er kjønn ikke oppgitt. 1) 2) 19

20 300 ELG FELT I SNÅSA 1998 SLAKTEVEKTER 250 Vekt i kg Okser Kyr 50 0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 20

21 ALDERSBESTEMMELSE ELG 1999 Namsskogan KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 1 Smalåsen Albertsen, Karl ,5 2 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 3 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 4 Mellingsd./Frøyningsd. Hammer,John Åge ,5 5 Sandåmo 5B Mathisen, Helge ,5 6 Fossmo/Namstad 6A Nilsen, Roald ,5 7 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 8 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 9 Fossmo 6C Olsen, Arnold ,5 10 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjørnar ,5 11 Stordalsvaldet Mellingen, Gunnar ,5 13 Moen 2 Vik, Kåre ,5 14 Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 15 Kjelmoen 9A Finanger, Helge ,5 16 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 17 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 18 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 19 Trones 2 Grydeland, Kjell Å ,5 20 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 21 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 22 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 23 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 24 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 25 Rubben Moe, Erling S ,5 26 Tunnsjødal Rhode, Torkjell ,5 27 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 28 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 29 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 30 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 21

22 KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 31 Stordalen 2 Fossmo, Kåre ,5 32 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 33 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 34 Håpnes 1 Homo, Østen ,5 35 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 36 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 37 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 38 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 39 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 40 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 41 Nessen Fellesvald Trones, Kjell ,5 42 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 44 Flåtådal Berger, Knut ,5 45 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 46 Grøndal 2 Skarstad, Odd ,5 47 Ukjent Ukjent ,5 22

23 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 1999 Kjønns- og aldersfordeling Okse Ku Antall elg Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 23

24 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 1999 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 31 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 3,5 år 13 4,5 år 6 5,5 år 4 6,5-8,5 år 5 Alle < 2,5 år , , , , , ,5 Gjsnitt vekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 1 3,5 år 5 4,5 år 2 5,5 år 1 6,5-16,5 år 6 Alle < 2,5 år , , , , , ,2 Gjsnitt vekt 24

25 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 25

26 ALDERSBESTEMMELSE ELG 2000 Namsskogan Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Håpnes 1 Homo, Østen ,5 46,8 26,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Kappet 24,6 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 43,7 24,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,7 25,3 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43,2 25,1 Nesset Flått, Asbjørn ,5 Kappet 23,3 Moen 1 Vik, Kåre ,5 Kappet 27,4 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 45,6 25,6 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 44,4 25,5 Lindsetmoen Grongstad, Odd H ,5 Kappet 24,4 Flåtodal 1 Berger, Knut ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,8 24,9 FossmoNamstad 5A Rusten, Svein ,5 44,5 25,3 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 43,5 24,7 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 47,4 26,6 Finvollan Trones, Ove , ,2 Mellindsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,9 25,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 46,1 26,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,5 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,5 24,8 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 42,2 24,6 Tunnsjødal 2 Øyun, Kåre ,5 45,9 26,5 Rubben/Sønningsv 2 Hoddø, Frode ,5 44,6 25,6 Grøndalen 2 Lindsetmo, Asbjørn ,5 42,8 24,6 Myrvold Fellesvald Gjersvik, Kay Roger ,5 46,4 26,5 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,4 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,6 24,5 26

27 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Kjelmoen 9A Rømma, Robert , ,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 46,8 26,2 Fossmo, 6C Renå, Kjell Ole , ,3 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,8 26,5 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre , ,7 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 46,6 27,2 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 42,5 24,5 Lille Bj.dal Bjørhusdal, Odd K. 1******** 10 4,5 Kappet 26,8 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 43,2 25,1 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 47,1 26,6 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 Kappet 23,9 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 45,4 25,7 Nessan Fellesvald Jacobsen, Helge ,5 Kappet 24,1 Tunnsjødal 1 Sandnes, Erik ,5 Kappet 24,4 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 45,2 26,1 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Kappet 25,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Kappet 26,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 45,4 25,8 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 43,7 24,6 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 43,8 25 Nessan Fellesvald Flatås, Odd A ,5 45,6 26,1 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 44,4 25,2 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 42,6 25,1 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 Kappet 25,4 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 27

28 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjarne ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 28

29 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 Strompedal 9 Torseth, Kåre ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 Lindsetmoen 11 Blix, Sigbjørn ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 Vik, Kåre ,5 29

30 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 Kjønns- og aldersfordeling Okse Antall elg Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 30

31 Slaktevekter på elg felt i Namsskogan i 2000 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 57 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,5 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,4 4,5 år 6 1) ,2 5,5 år ,5 6,5-8,5 år ,7 Alle < 2,5 år ,7 1) En 4,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 48 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,3 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,6 4,5 år ,5 5,5 år ,0 6,5-12,5 år ,2 Alle < 2,5 år ,7 31

32 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 32

33 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 2000 Okse 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 33

34 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 34

35 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 Alder i antall år 35

36 ALDERSBESTEMMELSE AV ELG FELT I Namsskogan Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Smalåsen Albertsen,Karl , Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 8 3, Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 6 3, Mell.Øst Hammer,Jon Åge ,2 4, Sandåmolia Nybrodal, John ,6 14 6, Sandådal Mathisen, Helge ,8 3, Sandådal Mathisen, Helge ,5 6 3, Fossmo/Namst Nilsen, Roald ,4 4, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,7 11 7, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,9 2, Brekken Breivik, Jostein ,9 10 4, Brekken Lindsetmo, Arnar ,8 2, Brekken Lindsetmo, Arnar ,1 4, Myrv.Fellesv Gjersvik, Kay R ,5 4 2, Smalåsen Fellesv. Mellingen, Sten ,7 9 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,8 11 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,9 6 3, Moen 2 Sætran, Hans P ,5 11 5, Kjelmoen Bye, Anders ,3 3, Kjelmoen Bye, Anders ,5 9, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,2 11 4, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,6 3, Lindsetmoen Vik, Kåre ,6 6 4, Nessan Abrahamsen 1 199,5 26,2 10 3, Nessan Abrahamsen 2 162,5 24,9 5, Nessan Jacobsen 2 147,5 24,5 20, Nesset Bjørhusdal,Lyder ,2 8 4, Nesset Flått,Asbjørn ,8 5 3,5 36

37 Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Håpnes Sklett,Kjell ,8 4 3, Håpnes 2 Refset ,4 4 3, Lassemoen Sagmo,Jan ,5 10, Lassemoen Sagmo ,2 11 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,6 3 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,7 16 4, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,2 4 3, Flåtådal Berger,Knut ,9 11 6, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,5 7 6, Stordalen Fossmo,Kåre ,5 8 3, Stordalen Fossmo, Oddvar ,1 3, Hanshusbekken Andersen,Reidar ,7 4 3, Hanshusbekken Grydeland ,3 9 6, Hanshusbekken Grydeland,Knut Å ,5 25,4 10, Grøndalen Gartland 1??? 25,5 7 2, Grøndalen A.Lindsetmo ,3 4 4, Finvolldal Øst Stormo,Joar ,4 12 6, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 8 5, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 5 2, Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 3 3, Finvolldal Vest Trones, Ove , Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 37

38 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 38

39 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 2001 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 35 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 1) ,5 3,5 år ,2 4,5 år ,3 5,5 år ,0 6,5 år ,8 7,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,6 1) En 2,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år ,3 3,5 år ,3 4,5 år ,7 5,5 år 1 162,5 162,5 162,5 9,5-20,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,4 39

40 250,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2001 SLAKTEVEKTER 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 40

41 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 og 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 1999 Okse 2000 Okse 2001 Ku 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 41

42 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 42

43 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 Alder 43

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I NÆRØY 2003 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade og

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 6 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 25 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004

Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 HiNT Utredning nr xx.- Undersøkelse av elg felt i Nærøy 2004 Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr

Detaljer

Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003

Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003 Utredning Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2003 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 53 Steinkjer 2004 Aldersbestemmelse av elg felt

Detaljer

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 59 Avdeling for samfunn, næring og natur ISBN 82-7456-419-7 ISSN

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 213 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 213 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 853 elger

Detaljer

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål Til vald, jaktfelt og elgjegere Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: Trondheim 22.05.2014 Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål I forbindelse med prosjektet Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal)

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Ole Terje Stuevoll V65 0,-kr 49 50 40 139 99 238 97 335 4400 15 14404 0 00 Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 0 00 4400 15 14404

Detaljer

Vemundvikstevnet Bane 2015

Vemundvikstevnet Bane 2015 Vemundvikstevnet Bane 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Bakken Nordre Skage 5 50 50 50 98 99 347 14* 2 Jørgen Andersen Vemundvik 5 50 49 49 99 99 346 15* 3 Oddvar Mørkved Hustad Nordre Skage

Detaljer

NAC Felt Botnan 09. april 2011

NAC Felt Botnan 09. april 2011 NAC Felt Botnan 09. april 2011 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Gunnar Lien Vemundvik 4 6/2 6/2 6/5 6/3 6/2 30/14 Gylt medalje 2 Olav Kalvik Vikna 3 6/4 6/4 6/5 5/1 6/2 29/16 Sølv medalje 3 Thomas Larsen

Detaljer

Utredning. Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Utredning. Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Aldersbestemmelse av hjort felt i Namsos kommune 2002 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 49 Steinkjer 2003 Aldersbestemmelse av hjort

Detaljer

Utredning. Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Utredning. Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Aldersbestemmelse av elg felt i Nærøy kommune 2001 og 2002 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 50 Steinkjer 2003 Aldersbestemmelse av

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

TRONDHEIMS- Klefstadhaugen skotthyllkstiftet

TRONDHEIMS- Klefstadhaugen skotthyllkstiftet Klefstadhaugen skotthyllkstiftet 10.10.2004 LAG 5-er åpen 14.06.2015 30 22 5 0 3 KLUBB NAVN H V J D 6 5 4 3 2 1 Treff POENG Trf SUM 1 Grønberg Knut Arvid Andersen x 30 19 6 9 4 11 19 400 Trond Kvam x 30

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

( Felte dyr taes med ) Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver. Ku uten kalv. Ukjente dyr Oksekalv Kukalv. Alle kalver. Sum sett

( Felte dyr taes med ) Ku med 1 kalv Ku med 2 kalver. Ku uten kalv. Ukjente dyr Oksekalv Kukalv. Alle kalver. Sum sett Antall timer jaktet Antall jegere (med våpen) Ku med 2 kalver kalv 2 1/2 år og eldre Ku 2 1/2 år og eldre Type dyr (tallkode) Slaktevekt (hele kg) 2014 Antall sett elg Antall elg Tallkode for type dyr

Detaljer

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015 G 10 år 1 km fristil Brennhaug, Johannes Fiplingdal IL 7 Elstad, Ole Christian IL Hållingen 10 Hjellsand, Jonas IL Hållingen 12 Lie, Emil Olav Salsbruket IL 8 Risvik, Andreas Solstad Overhalla IL 9 Røli,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1976 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1976 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Östersund/Ho 08.07 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.33,0 (1) Fana 10.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.53,0 (2) Östersund/Ho

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 90162505 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndal-pistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 15022 Bane: Dalaråa Stevneleder:

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel MNM side 1 av 5 FOSEN TRAFIKKLAGS POKAL, GRUNNLAGSPOKALEN MNM side 2 av 5 VANDREPOKAL MESTERSKAP FELT KL. 2-5 OG V55: Sølvpokal. Giver: Uttrøndelag

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Høstfelt Terningmoen

Høstfelt Terningmoen file://c:\program Files\Resultat.net\resultat-stevne.htm Side 1 av 4 Høstfelt Terningmoen 1605025 - Terningmoen - 28.08.2016 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Klasse A 1 Ole Henning Fjeld Namnå PK (9 10 9

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 14.05.06 14.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin Åpen 1 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 100 2 Lars Peter Wilson Bærum PK 96 3 Knut Skotterud NOP Dal 96 4 Kristian Baumann

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 5 49 50 50 97 97 343 15* 2 Kine Otnes Valsøyfjord 5 48 46 49 97 100 340 14* 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 47 48 95 97 337 10* 4 Lars

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com LODDOENGSTEVNET 2005 Mesterskap Rekrutt 1 John Anders Brembu Høylandet 48 49 49 100 99 345 2 Ørjan Aune Indre Bindal 48 48 48 95 97 336 3 Agnar Dahl Harran 47 48 47 96 94 332 4 Ole Anders Sagvik Høylandet

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

UTREDNING. Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2013. Tor Kvam Stig Tronstad Håvard Okkenhaug

UTREDNING. Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2013. Tor Kvam Stig Tronstad Håvard Okkenhaug UTREDNING Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2013 Tor Kvam Stig Tronstad Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 162 Steinkjer 2014 Alders- og reproduksjonsundersøkelse

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Medaljer/premier/plasseringer i NM og Hovedløp for yngre

Medaljer/premier/plasseringer i NM og Hovedløp for yngre Medaljer/premier/plasseringer i NM og Hovedløp for yngre ÅR PLASS NAVN KLASSE TYPE LØP 1948 52 Olaf Mobråten senior NM individuelt 1952 32 Halvor Løken junior NM individuelt 39 Harry Syvertsen junior NM

Detaljer

Alders- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy 2001-2007. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Alders- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy 2001-2007. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Utredning Alders- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy 2001-2007 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 106 Steinkjer 2009 Alders- og reproduksjonsanalyse

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng Resultatliste for skyting StHansstevne 2010 27.06.2010 St.nr: 1016056 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Arild Inge Wollan Støren 100 201,- 2 Jon Arne Brekken Sunndal 100 171,- 3 Rolf Toven Nesset 99 115,-

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Nord-Odal SSK Hvitveisvn. 2 2100 Skarnes Telefon: 91870941 Epost: freik357@gmail.com Hjemmeside: http://www.nossk.no/ Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1 Bane: Slettholen Stevneleder: Frank Eikseter Dommer(e):

Detaljer

Stevne: Åpent stevne/vinterfelt 3/3. Dato: Stevnenummer:

Stevne: Åpent stevne/vinterfelt 3/3. Dato: Stevnenummer: Stevne: Åpent stevne/vinterfelt 3/3 Program: 1MR Arrangør: Dato: 28.03.2015 Sted: Jonsvatnet Stevnenummer: 1516048 Stevneleder: Bjørn Teigseth Bjørn Teigseth, Ronny Bjerkan, Stig Eriksen, Cecilie Kirkhaug,

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR KRINSALDERSREKORDAR PR.01.11.2015 GUTAR ÅRSKL. NAMN KLUBB RESULTAT DATO/ÅR 60M (E/M) G13 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,65 14.06.14 G14 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,47 20.06.15 KNAPSTAD REIDAR

Detaljer

BEIARELVA SA Beiarelva; en opplevelse som napper!

BEIARELVA SA Beiarelva; en opplevelse som napper! OVERSIKT OVER FISKEKORTSELGERE I BEIARELVA. 2013 VALD NAVN + TLF DESINFISE RING DØGNPRISER SESONGKORT M.M. Tvervik Terje Nyvold 75568150/99556580 150,- kr 120,- kr for Arstad/Dokmo Oddvar Nyvold 75568256

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer