Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan 1998-2001. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson"

Transkript

1 Aldersbestemmelse av elg felt i Snåsa og Namsskogan av Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson

2 Forord Etter oppdrag fra Snåsa Viltnemnd har HiNT avd for naturbruk, miljø og ressursfag /Finsås gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i kommunen i Hensikten med undersøkelsen var på sikt å få et sikrere og bedre grunnlag for forvaltning av elgstammen i kommunen. Til det trengs nøyaktig aldersbestemmelse av felte dyr. HiNT avd. for naturbruk/ Finsås har med bakgrunn i dette oppdraget utviklet kompetanse innenfor aldersbestemmelse, og står derfor nå rustet til å foreta liknende undersøkelser i framtida. I 1999 har HiNT på forespørsel gjennomført aldersbestemmelse av elg felt i Namsskogan etter samme metode Laboratorieleder Frode Holmstrøm ved NINA avd. 12 har velvillig gitt uvurderlig hjelp og bistand ved igangsetting av arbeidet. Dette er vi meget takknemlige for. Per Morten Grande, Solveig Løvhaugen og Asle Hasselvold i Snåsa og Reidar Smalås, Jarle Fløan og Roy Svarliaunet i Namsskogan for utmerket bistand og bidrag med bakgrunnsmateriale. Steinkjer Tor Kvam, Stig Tronstad og Paul Andersson 2

3 Metodikk Alle elger som blir skutt i kommunen skal rapporteres til Viltnemnda. Rapporten skrives på en standard kjevelapp, og omfatter: Dato, navn på jeger, vald-nummer og vald- navn, kjønn, slaktevekt samt opplysninger om gevir på okser og om reproduksjon for kyr. Kjønnsorganer innsamles for å dokumentere kjønn, og kjeven leveres for aldersbestemmelse. Reproduksjonsanalyser er ti nå ikke foretatt innen den rutine som er lagt opp ved HiNT, men vi regner med å utføre reproduksjonsanalyser fra høsten Alder på elg kan rutinemessig bestemmes på grunnlag av tannfellingsmønster: Kalver og 1,5-åringer kan bestemmes på denne måten, men ut over 2,5- års alder blir aldersbestemmelsen usikker hvis man ikke bruker årringer i tann-cementen som utgangspunkt. I 1998 ble kalv og 1,5-åringer aldersbestemt av Viltnemnda, og oversikt ble levert til HiNT. Kjever av elg fra 2,5 år og oppover ble levert på Finsås for undersøkelse. Data for kalv og 1 ½ åringer er ikke innsendt fra Namsskogan for 1999 og 2001, derfor er det mangler i en del av kurvene som er laget Følgende prosedyre ble gjennomført: Total kjevelengde ble målt. Standard prosedyre ved slike undersøkelser er at fremre kjevelengde( Avstanden fra fremst på kjeven til bak 3. premolar) også blir målt. Dette ble ikke gjennomført på dette materialet fra Snåsa. Fremre del av kjeven sages av med bandsag, og kokes i autoklav for å løsne tennene. De to fremste fortennene trekkes med tannlegetang, og tannrota kappes av i ca 1 cm lengde. Tannrota legges i syrebad for å trekke ut kalken og gjøre tanna myk. Lengdesnitt av tannrota blir snittet med en frysemikrotom. Snittene farges i Hematokylin og montert på objektglass for mikroskopering. Alderen bestemmes på grunnlag av antall årringer i tanna, på samme måten som man teller årringene på en trestubbe. 3

4 ELG FELT I SNÅSA 1998 VEILEDNING FOR PUNCHING AV DATA Reg.nr HiNT's registreringsnummer for aldersbestemmelse Fell. Dato Fellingsdato Dag nr. Jaktdagene er nummerert slik: Dag 1 = jaktstart 25.9, Dag 7 = 1.10 (siste dag i 1. Periode) Dag 8 = (Første dagen i 2. Periode), og Dag 29 = (Siste jaktdag). Vald nr Nummer på vald (3 siffer). De første 2 siffer er nummer på vald. Hvis det er "a" og "b", blir 34a til b blir 342 Hvis det ikke er "a" eller "b" blir det tredje sifferet "0". Eks 35 blir 350 Elg nr Nummer på elgen oppgitt fra hvert vald. Kjønn 1= Okse 2= Ku Slaktevekt Oppgitt i kg Ant. spir Antall spir føres på av jaktaget Kjevelengde Oppgis i millimeter Alder Alder i hele år avlest på tannsnitt 4

5 ELG FELT I SNÅSA = han Vekt Millimeter Fylte år 2= hun i kg Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Kjerkol H.Håpnes A.Kjerkol K.Håpnes A.Kjerkol B.Holumsnes B.Holumsnes Håpnes Kjerkol Kjerkol Holumsnes Holumsnes Holumsnes Holumsnes Håpnes B.Holumsnes Vegset Vegset Langnes Langnes Langnes Vegset 5

6 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder Vegset M. Vegset M. Vegset M. Vegset Vegset Vegset Vegset Å.Bergdal Å.Bergdal M. Vegset Musum Moum Moum Moum Moum Brede Brede Brede E.Moum E.Moum O.Brede Musum Musum E. Moum B.Johannessen B.Johannessen B.Johannessen 6

7 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Rohde Brede P. Stormyr P. Stormyr O.Brede S. Rohde S. Rohde P.Stormyr P.Stormyr Kinnerås Kinnerås Rohde Brede Brede Eide Seem Sørhaug Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen J.Sørhaug S.Bomo Seem Seem Eide Sørhaug Sørhaug Ø. Pettersen Bardal Welde 7

8 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Welde Welde A.E. Bardal A.E. Bardal D.Roald D. Roald D. Roald Kolven Kolven Kolven Tømmerås Tømmerås Tømmerås Tømmerås Graven Graven Graven Kolven Kolven < 2 år Graven < 2 år Graven Kolven S.Kolven < 2 år Graven J. Gravbrøt J. Gravbrøt J.Gravbrøt F.S.Berg Smestad Berg Bomo Moe R.Moe 8

9 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder < 2 år Moe Mollan Mollan Mollan Mollan O.Mollan Mollan Mollan O.Mollan O.Ålmo O-Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo O.Ålmo < 2 år O.Ålmo Engum Engum E. Engum Engum Gjerstad E. Engum Belbu E.Belbu E. Belbo K. Rødsjø R. Svartøyen Belbu Belbu 9

10 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder E.Belbo Bergli Bergli Eggen Bergli Aaknes K.Eggen A.Aaknes K.Eggen Belbu Belbu L. Mediaas < 2 år Belbu < 2 år Belbu Wiggen Steinkjer Steinkjer Bakken Bakken Wiggen Steinkjer Steinkjer Gammelsetran Bakken Steinkjer T. Steinkjer T. Steinkjer S. Bakken 10

11 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder O.I. Klevmo K. Aasum K. Aasum Åsum Åsum Åsum K. Aasum Kjenstad H.Larsen Bergli Bergli Bergli G.Klev Kjenstad < 2 år Kjenstad Kjenstad Kjenstad Bergli S.T Bergli G.Klev < 2 år Kjenstad < 2 år Kjenstad A. Jørstad A. Jørstad A. Jørstad 11

12 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder A. Jørstad Tronstad Tronstad Vegset Vegset Vegset Brøndstad Brøndstad Tronstad S.Tronstad P. Mølnvik P. Mølnvik S. Gaundal S. Gaundal S.Gaundal O.Gaundal O.A.Gaundal O.A.Gaundal N. Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø N. Gjefsjø N.Gjefsjø G.Belbu D.Ånonli D.Ånonli J.Bolle (Roktdal sør) L.K.Bergli x (Roktdal øst) x x J. Gravbrøt x R.Moe 12

13 Reg.nr Fell. Dato Dag.nr Vald nr Elg nr Kjønn Slaktevekt Ant. Spir Kjevelengde Alder Jaktleder x L.K.Bergli x S.Nerland 260 x R.Velde 261 x (Roktdal sør) x x x S.Nerland 265 x Holden-Roktdal) 13

14 Elg felt i Snåsa 1998 fordelt etter fellingsdato Ti 27.okt To 29.okt Lø 31.okt Sø 25.okt Fr 23.okt On 21.okt On 7.okt Fr 9.okt Sø 11.okt Ti 13.okt To 15.okt Lø 17.okt Ma 19.okt Dato 14 Ma 5.okt Lø 3.okt To 1.okt Ti 29.sep Sø 27.sep Fr 25.sep Antall elg felt

15 ELG FELT I SNÅSA 1998 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Ukjent Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Ubest > 2,5 år Alder

16 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 1) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 11 Okse Ku Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku Okse Ku A Okse Ku B Okse Ku C Okse Ku Okse 4 4 Ku Okse Ku A Okse Ku Okse 1 1 Ku

17 ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 2) Valdvis fordeling av felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 20 Okse Ku A Okse Ku (8,5 år) 8 21B Okse Ku Okse (8,5 år) Ku Okse Ku Okse 5 5 Ku (9,5-12,5) 1 25 Okse Ku Okse Ku (16,5 år) 4 27A Okse Ku B Okse Ku (15,5 år) 28 Okse Ku (10,5 år) 25 29A Okse (9,5 år) Ku Okse 7 7 Ku

18 Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år (Eldre) (Ant. År) < 2,5 år 31 Okse 2 2 Ku Okse 1 1 Ku 1 1 Ukjent Okse Ku Okse 1 1 Ku Ikke Okse oppgitt Ku (8,5 år) Ukjent SUM ELG FELT I SNÅSA 1998 (side 3) Felt elg fordelt etter kjønn og alder Alder Ubest. Alder Vald nr Kjønn Antall SUM Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre (Ant. År) < 2,5 år Totalt Okse Ku Ukjent SUM

19 Slaktevekter på elg felt i Snåsa i 1998 fordelt etter kjønn og alder OKSER AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,2 1 1,5 år gammel okse mangler slaktevekt 1,5 år 73 1) ,1 2) 2 5,5 år gamle okser mangler slaktevekt 2,5 år ,5 3) 1 7,5 år gammel okse mangler slaktevekt. 3,5 år ,9 4,5 år ,9 7 okser 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 5,5 år 6 2) ,8 For en av disse mangler også slaktevekt 6,5-9,5 år 4 3) Alle < 2,5 år ,3 1) KYR AlderAntall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt 1 1,5 år gammel ku mangler slaktevekt Kalv ,8 1 3,5 år gamle ku mangler slaktevekt 1) 1,5 år ,3 3) 1 8,5 år gammel ku mangler slaktevekt. 2,5 år ,7 4) Den minste kua (170 kg)er 16,5 år 3,5 år 13 2) ,1 5) Den største kua (237 kg) er 10,5 år 4,5 år ,8 5,5 år ,0 5 kyr 2,5 år og eldre er ikke aldersbestemt 6,5-16,5 år 7 3) 170 4) 237 5) 199,6 For en av disse mangler også slaktevekt Alle < 2,5 år ,6 For 2 3,5 år gamle elger er kjønn ikke oppgitt. 1) 2) 19

20 300 ELG FELT I SNÅSA 1998 SLAKTEVEKTER 250 Vekt i kg Okser Kyr 50 0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 20

21 ALDERSBESTEMMELSE ELG 1999 Namsskogan KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 1 Smalåsen Albertsen, Karl ,5 2 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 3 Mellingen Øst Jacobsen, Bjørnar ,5 4 Mellingsd./Frøyningsd. Hammer,John Åge ,5 5 Sandåmo 5B Mathisen, Helge ,5 6 Fossmo/Namstad 6A Nilsen, Roald ,5 7 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 8 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 9 Fossmo 6C Olsen, Arnold ,5 10 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjørnar ,5 11 Stordalsvaldet Mellingen, Gunnar ,5 13 Moen 2 Vik, Kåre ,5 14 Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 15 Kjelmoen 9A Finanger, Helge ,5 16 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 17 Skarvåsen 11 Pettersen, Terje ,5 18 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 19 Trones 2 Grydeland, Kjell Å ,5 20 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 21 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 22 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 23 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 24 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 25 Rubben Moe, Erling S ,5 26 Tunnsjødal Rhode, Torkjell ,5 27 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 28 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 29 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 30 Lassemoen Sagmo,Harry ,5 21

22 KJEVE NR Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder 31 Stordalen 2 Fossmo, Kåre ,5 32 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 33 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 34 Håpnes 1 Homo, Østen ,5 35 Finvollan Vest Trones, Ove ,5 36 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 37 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 38 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 39 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 40 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 41 Nessen Fellesvald Trones, Kjell ,5 42 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 44 Flåtådal Berger, Knut ,5 45 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 46 Grøndal 2 Skarstad, Odd ,5 47 Ukjent Ukjent ,5 22

23 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 1999 Kjønns- og aldersfordeling Okse Ku Antall elg Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 23

24 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 1999 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 31 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 3,5 år 13 4,5 år 6 5,5 år 4 6,5-8,5 år 5 Alle < 2,5 år , , , , , ,5 Gjsnitt vekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 1 3,5 år 5 4,5 år 2 5,5 år 1 6,5-16,5 år 6 Alle < 2,5 år , , , , , ,2 Gjsnitt vekt 24

25 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 25

26 ALDERSBESTEMMELSE ELG 2000 Namsskogan Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Håpnes 1 Homo, Østen ,5 46,8 26,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Kappet 24,6 Håpnes 2 Sklett, Kjell ,5 43,7 24,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,7 25,3 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 43,2 25,1 Nesset Flått, Asbjørn ,5 Kappet 23,3 Moen 1 Vik, Kåre ,5 Kappet 27,4 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 45,6 25,6 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 44,4 25,5 Lindsetmoen Grongstad, Odd H ,5 Kappet 24,4 Flåtodal 1 Berger, Knut ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,8 24,9 FossmoNamstad 5A Rusten, Svein ,5 44,5 25,3 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 43,5 24,7 Nesset/Lilledalen Bjørhusdal, Lyder ,5 47,4 26,6 Finvollan Trones, Ove , ,2 Mellindsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 43,9 25,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 46,1 26,6 Mellingsdal/Frøynd. Hammer, John Åge ,5 Kappet Kappet Finvollan Trones, Ove ,5 44,5 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,5 24,8 Stordalen 1 Fossmo, Oddvar ,5 42,2 24,6 Tunnsjødal 2 Øyun, Kåre ,5 45,9 26,5 Rubben/Sønningsv 2 Hoddø, Frode ,5 44,6 25,6 Grøndalen 2 Lindsetmo, Asbjørn ,5 42,8 24,6 Myrvold Fellesvald Gjersvik, Kay Roger ,5 46,4 26,5 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,4 25,5 Flåtådal 3 Hauge, Ragnar ,5 43,6 24,5 26

27 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Kjelmoen 9A Rømma, Robert , ,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 46,8 26,2 Fossmo, 6C Renå, Kjell Ole , ,3 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 45,8 26,5 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre , ,7 Flåtådal 2 Husby, Kåre ,5 46,6 27,2 Hanshusbekken 1 Andersen, Reidar ,5 42,5 24,5 Lille Bj.dal Bjørhusdal, Odd K. 1******** 10 4,5 Kappet 26,8 Finvollan Østre Stormo, Joar ,5 43,2 25,1 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 47,1 26,6 Lassemoen Sagmo, Jan ,5 Kappet 23,9 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 45,4 25,7 Nessan Fellesvald Jacobsen, Helge ,5 Kappet 24,1 Tunnsjødal 1 Sandnes, Erik ,5 Kappet 24,4 Fossmo/Namstad 6B Gjersvik, Sverre ,5 45,2 26,1 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Kappet 25,2 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Kappet 26,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 45,4 25,8 Håpnes 3 Refset, Gudmund ,5 43,7 24,6 Nessan Fellesvald Trones, Kjell ,5 43,8 25 Nessan Fellesvald Flatås, Odd A ,5 45,6 26,1 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 44,4 25,2 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 42,6 25,1 Flåtådal 1 Berger, Knut ,5 Kappet 25,4 Smalåsen 2A Albertsen, Karl ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Mellingen Øst 3 Jacobsen, Bjarne ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 Melld. Frøynd. 4 Hammer, John Åge ,5 27

28 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandåmolia 5A Nybrodal, J ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Sandådalen 5B Mathiesen, Helge ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6A Nilsen, Roald ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossm.Namsd 6 B Gjersvik, Sverre ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Fossmo 6C Renå, Kjell Ole ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7A Løvhaugen, Reidar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7B Lindsetmo, Arnar ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Brekken 7C Henriksen, Børge ,5 Myrvold Fellesvald Myrvold, Bjarne ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Sætran, H.P ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 Namsskogan kommune Vik, Kåre ,5 28

29 Jaktfelt Jaktleder Kjønn Vekt Antall spir Alder Tot Kjevelengde Fremre kjevel Strompedal 8 Torseth, Kåre ,5 Strompedal 9 Torseth, Kåre ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9A Rømma, Robert ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Kjelmoen 9B Grongstad, Odd H ,5 Lindsetmoen 10 Blix, Sigbjørn ,5 Lindsetmoen 11 Blix, Sigbjørn ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 A Pettersen, Terje ,5 Skarvåsen 11 Vik, Kåre ,5 29

30 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 Kjønns- og aldersfordeling Okse Antall elg Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 30

31 Slaktevekter på elg felt i Namsskogan i 2000 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 57 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,5 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,4 4,5 år 6 1) ,2 5,5 år ,5 6,5-8,5 år ,7 Alle < 2,5 år ,7 1) En 4,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 48 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv ,3 1,5 år ,3 2,5 år ,0 3,5 år ,6 4,5 år ,5 5,5 år ,0 6,5-12,5 år ,2 Alle < 2,5 år ,7 31

32 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 32

33 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 2000 Okse 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 33

34 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 Vekt i kg 200,0 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 34

35 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999 OG 2000 SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 Alder i antall år 35

36 ALDERSBESTEMMELSE AV ELG FELT I Namsskogan Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Smalåsen Albertsen,Karl , Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 8 3, Mell.Øst Jacobsen, Bjørnar ,4 6 3, Mell.Øst Hammer,Jon Åge ,2 4, Sandåmolia Nybrodal, John ,6 14 6, Sandådal Mathisen, Helge ,8 3, Sandådal Mathisen, Helge ,5 6 3, Fossmo/Namst Nilsen, Roald ,4 4, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,7 11 7, Fossmo/Namst Gjersvik, Sverre ,9 2, Brekken Breivik, Jostein ,9 10 4, Brekken Lindsetmo, Arnar ,8 2, Brekken Lindsetmo, Arnar ,1 4, Myrv.Fellesv Gjersvik, Kay R ,5 4 2, Smalåsen Fellesv. Mellingen, Sten ,7 9 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,8 11 4, Moen 1 Øyum, Kåre ,9 6 3, Moen 2 Sætran, Hans P ,5 11 5, Kjelmoen Bye, Anders ,3 3, Kjelmoen Bye, Anders ,5 9, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,2 11 4, Kjelmoen Iversen, Torbjørn ,6 3, Lindsetmoen Vik, Kåre ,6 6 4, Nessan Abrahamsen 1 199,5 26,2 10 3, Nessan Abrahamsen 2 162,5 24,9 5, Nessan Jacobsen 2 147,5 24,5 20, Nesset Bjørhusdal,Lyder ,2 8 4, Nesset Flått,Asbjørn ,8 5 3,5 36

37 Jnr Dato År Jaktfelt Jaktleder Kjønn SlaktevektKjeve framdel Ant.spir Alder Håpnes Sklett,Kjell ,8 4 3, Håpnes 2 Refset ,4 4 3, Lassemoen Sagmo,Jan ,5 10, Lassemoen Sagmo ,2 11 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,6 3 3, Lassemoen Sagmo,Harry ,7 16 4, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,2 4 3, Flåtådal Berger,Knut ,9 11 6, Flåtådal Brøndbo, Hildbj ,5 7 6, Stordalen Fossmo,Kåre ,5 8 3, Stordalen Fossmo, Oddvar ,1 3, Hanshusbekken Andersen,Reidar ,7 4 3, Hanshusbekken Grydeland ,3 9 6, Hanshusbekken Grydeland,Knut Å ,5 25,4 10, Grøndalen Gartland 1??? 25,5 7 2, Grøndalen A.Lindsetmo ,3 4 4, Finvolldal Øst Stormo,Joar ,4 12 6, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 8 5, Finvolldal Vest Trones, Ove ,9 5 2, Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 3 3, Finvolldal Vest Trones, Ove , Finvolldal Vest Trones, Ove ,5 37

38 ELG 2,5 år og eldre FELT I NAMSSKOGAN 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år 7,5 år Eldre Alder 38

39 Slaktevekter på elg 2,5 år og eldre felt i Namsskogan i 2001 fordelt etter kjønn og alder OKSER N = 35 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år 3 1) ,5 3,5 år ,2 4,5 år ,3 5,5 år ,0 6,5 år ,8 7,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,6 1) En 2,5 år gammel okse mangler slaktevekt KYR N = 15 Alder Antall (N) Min vekt Max vekt Gjsnitt vekt Kalv 1,5 år 2,5 år ,3 3,5 år ,3 4,5 år ,7 5,5 år 1 162,5 162,5 162,5 9,5-20,5 år ,0 Alle < 2,5 år ,4 39

40 250,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 2001 SLAKTEVEKTER 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 Okser Kyr 50,0 0,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 40

41 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 og 2001 Kjønns- og aldersfordeling Antall elg Okse 1999 Okse 2000 Okse 2001 Ku 1999 Ku 2000 Ku Kalv 1,5år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år 6,5 år og eldre Alder 41

42 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 år 2,5 år 3,5 år 4,5 år 5,5 år >6,5 år Alder 42

43 300,0 ELG FELT I NAMSSKOGAN 1999, 2000 OG 2001 GJ.SNITT SLAKTEVEKTER 250,0 200,0 Vekt i kg 150,0 100,0 50,0 Okser 1999 Kyr 1999 Okser 2000 Kyr 2000 Okser 2001 Kyr ,0 Kalv 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 Alder 43

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

ELG I NORD-TRØNDELAG

ELG I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG MILJØVERNAVDELINGEN ELG I NORD-TRØNDELAG RESULTATER FRA ELGUNDERSØKELSENE 1987-1990 OM VANDRINGSMØNSTER, BRUNST, KALVINGER OG DØDELIGHET AV ØYSTEIN LORENTSEN BJØRNAR WISETH

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2008 Auretjønna FOTO: HR 2 ÅRSMELDING 2008 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2008 vært: Trond Fossli leder Pers.vara. Bodil Silset Knut Inge Westerhus

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 424 _ Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 Fc7. 22. Tor Kvam OleJakob Sørensen Overskaug Truls Eggen Finn Berntsen Jon Swenson ri 073 kristian NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

sjøpattedyr Del 1 : Nise Tor Kvam Ingrid Skagen Ivar Christensen Arne Bjørge A NORSK NSTITUTT FOR NATURFORSKNING

sjøpattedyr Del 1 : Nise Tor Kvam Ingrid Skagen Ivar Christensen Arne Bjørge A NORSK NSTITUTT FOR NATURFORSKNING 00 2 Aldersbestemmelse av sjøpattedyr Del 1 : Nise Tor Kvam Ingrid Skagen Ivar Christensen Arne Bjørge A NORSK NSTITUTT FOR NATURFORSKNING NORSK11\TTITUTr FORNATURFORSI

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES. Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen. Jegernes egne data

KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES. Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen. Jegernes egne data 027 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2014 Åshild Ønvik Pedersen, Bård-Jørgen Bårdsen, Vebjørn Veiberg & Brage B. Hansen Jegernes egne data Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale

Detaljer

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu Elgbeitetaksering i Øvre Bardu En overvåkingstakst av vinterbeitet i det viktigste vinterbeiteområdet for elg i Bardu kommune Av Sissel K. Grongstad, Reidun Haukenes, Gjermund Gomo og Per Magnus Strømsmo

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Tydal kommune 1996-2010

Tydal kommune 1996-2010 sett elg Tydal kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Troms fylke 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Foto: Therese Sigurdsen Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer

Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer Kapittel: Div. planer Retningslinje 9-01 Utgave: 6 Dato: 100127 1.0 Innholdsoversikt 1.0 Innholdsoversikt 2.0 Forutsetninger og begrensninger

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening Årsberetning 2011 Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening - 1 - Følgende medlemmer har gått bort i 2011 Bergstad Reidar Født 08.05.18 Eriksen Egil Født 17.02.13 Gausen Jostein Født 02.03.44 Grøtting

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

Bulletin 1 -Olrudpåsken

Bulletin 1 -Olrudpåsken 2011 Bulletin 1 -Olrudpåsken Farstad Hantveit med kjempesesjon! Arve Farstad Trond Hantceit har slått knock out på feltet etter en kjempesesjon. Ikke mindre enn 280 poeng scoret paret på 36 spill, altså

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer