Vernestatus OBJEKT: Identifikasjon av objekt: Tilstand (8): Kulturmiljø: Bygningshistoriske data: Tilleggsopplysninger og kommentarer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vernestatus OBJEKT: Identifikasjon av objekt: Tilstand (8): Kulturmiljø: Bygningshistoriske data: Tilleggsopplysninger og kommentarer:"

Transkript

1 Arthur Hansens gate bolig K * B M L L H H L L H L M C Alf Bugge Helgesen, skredder Arthur Hansens gate bolig K * B M L L H M L L H L M C O K Kjølseth O K Kjølseth Arthur Hansens gate Villa Rygh bolig K * B H L L H H L L H L H B Jarle Bakken Reidar Rygh Arthur Hansens gate bolig K * B M L L H M L L H L M C Martin Simensen Fenger-Grøn, reisende Bergstien Sommerfryd bolig U å R L M H H L L L H M H B Schwartz, advokat Sommerfryd gårds hovedbygning lå her, brente Grunnmur inngår trolig i nytt sveitserstilshus. Ombygd 1941 (*B), ark Chr Fr Arbo. Bergstien Sommerfryd F bolig L c R M H S H H H H H H S F Johan G Schwencke Lystgård, oppført for Johan Godtfried Schwencke. Bergstien bolig U 184 L L L H L L L H M M C Flyttet på tomten 1939 (*B) og ombygd ark N Boye 1941 (*B). Bergstien bolig H 184 M L L H H H H H M H B Tilbygg 1903 ved ark. N P Nilsen Bergstien 73 A bolig U å R M L M H L L M H L M C Laftet hovedetasje, del av eldre, tilflyttet laftebygning. Bergstien bolig S 191 L L L H H H L H M H B Flyttet på tomten ca 1941 [R] Bergstien garasje S 191 L L L H H H L H M H B Bergstien bolig S 184 L L L H L L L H M M C Kan inneholde en eldre kjerne. Bergstien Brenneriet V industri U A L H H H L M S H H S A Johan G Schwencke Vestre del av bygningsnummeret. Søndre 1/4-del av opprinnelig bygg. Privilegert potetbrennevinsbrenneri Bergstien Brenneriet Ø uthus S * B L L L H M L M H M H B Arbo og Walstad Wold, skomaker Østre del av bygningsnummeret. Viktig del av byggets helhet siste 100 år. Bonnevies gate bolig F * R M L L H L L M H L M C Bjarne T Syvertsen Karen Helmer Bonnevies gate bolig S * B M L L H M L L H M M C C Gulbrandsen? J Bryn, lærer Gulbrandsen var anmelder, usikkert om han var arkitekt. Brannposten Villa Kvam bolig F * T S M M H H H H H L S A Evensløkken Bjarne T Syvertsen Ragnar Kvam Endringer 1952 v/ark. Brannposten Villa Lindaas bolig F * B H L L H H M M H L H B Evensløkken Harald Wildhagen A Lindaas,dr. Brannposten Villa Bernt bolig F * B S L L H M H L H L S A Evensløkken Harald Wildhagen Alf Bernt, ingeniør Viktig i miljømessig sammenheng. Godt bevart hageanlegg. Brannposten Villa Kamstrup bolig F * B H L L H H H M H L H B Evensløkken Harald Wildhagen Fr. Kamstrup, dr. Dalejordet Villa Wikborg bolig N B M L L M H H L H M H B Thorolf Wikborg Dalejordet 5 A bolig K * B H L L M H M M H M H B Askestad, kontorsjef Dalejordet bolig N c R M L L M H M M H M H B Alf Bugge? [R] Direktørbolig for Drammens Elektrisitetsverk. Dalejordet Villa Wikborg bolig N * B H L L M H H M H M H B Borthen & Brantzeg, OWikborg Tegning datert Dalejordet garasje N * B M L L M H H H H M H B Dalejordet Bragernes kolonihager NB forsamlingsu å R L L M H L L M H L M C Bragernes kolonih. "Hagehuset". Tyskerbrakke tilflyttet våren Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H H L H L S A Bragernes kolonih. Alf Bugge [R]. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H H M L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M M L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H H L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H H M L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Yngre hytter trolig bygd etter usignert tegning av kolonihagehytter i 4 varianter, 1958 (B). DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 1 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern

2 Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H H L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H H L H L S A Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H H L H L S A Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R L L M H H M L H L H B Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H H L H L H B Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H M L H L H B Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F c R M L M H H H L H L S A Bragernes kolonih. Alf Bugge [R] Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M M L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H M L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. Dalejordet Bragernes kolonihager NB hytte F 192 L L M H L L L H L M C Bragernes kolonih. DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 2 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern De eldres vei bolig S 184 M L L H H H M H M H B P Chr Lehne De eldres vei Villa Wulfsberg bolig N R H L H H M M S H M S A Hjørdis Raknerud Jac Wulfsberg Tegnet av trolig Norges første kvinnelige arkitekt (Død av Spanskesyke 1918). Upusset = viktig for husets uttrykk. Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert 1972.

3 Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H M L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H M L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate bolig M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Edvard Stangs gate garasje M * B H L L H H H L H L H B Robert Bjørka Tegninger datert Fagerlia hytte J 191 M L L L H H M H M H B Per Stenseth Lafteplank. Usikkert om bruk - lysthus? Fagerlia Fjellheim driftsbygninu L L M H L L M H M M U Byggherre: Jacob Borch. Vestre del av bygningsnummeret (vinkelbygningen). Arkitekt: Emil Victor Fagerlia Fjellheim V sidebygningu L M M H M L M H M H B Emil V Langlet Jacob Borch Langlet. Byggherre: Jacob Borch. Østre del av bygningsnummeret. Arkitekt: Emil Victor Langlet. Byggherre: Fagerlia Fjellheim Ø bolig H H S H M H M H H M S A Emil V Langlet Jacob Borch Jacob Borch. Fagerlia bolig F * B M L L L H H L H L H B Reidar Ask Reidar Ask Fjellheimgata bolig M * B H L L M H H L H L H B H Nordby Fjellheimgata bolig M * B H L L M H H L H L H B Nils Boye Jens Jensen Frydenberggata bolig M * B H L L H M H M H L H B Frydenberg Evensen & Torset E. Torseth, tannlege Frydenberggata Villa Thorleif Haftorn bolig F * B S L L H H H H H L S A Frydenberg Nils Boye Thorleif Haftorn Frydenberggata Villa Kolstad bolig F * B M L L H M L L H L H B Frydenberg Jarle Bakken Petter Kolstad, skoleinspektør Verandatilbygg 1940 v/ark. B.T. Syvertsen. Omfattende rehab/ombygd i funkis i nyere tid. Frydenberggata Villa Thrane bolig F * B S L L H M H H H L S A Frydenberg Ove Bang Johannes Thrane, dr. Endringer ved Anton Solbraa Bay 1953 Frydenberggata Villa Bryhn bolig F E M L L H M M M, H L H B Frydenberg Nils Boye S Bryhn, overlærer Frydenberggata Villa Rømcke bolig F T S M L H H H M H L S A Frydenberg Bjarne T Syvertsen Olaf Rømcke Frydenberggata garasje F T H L L H H H H H L S A Frydenberg Bjarne T Syvertsen Olaf Rømcke Frydenberggata Villa Birger Haftorn bolig F * B M L L H H M L H L M C Frydenberg H Adler og R Adler Birger Haftorn Gotskalk Johnsons vei bolig F * B M L L H H L M H L M C Nils Boye Alf Henriksen Tilbygg mot sør 1950 (*B), 1956 v/ark. Gotskalk Johnsons vei bolig F * B H L L M H H L H L H B Nils Boye Harald Sannum Gotskalk Johnsons vei bolig F * B H L L H M M L H L H B Nils Boye Olaf Johansen Gotskalk Johnsons vei bolig F * B M L L H M M L H L M C Nils Boye Adler Ruud Gotskalk Johnsons vei trafokiosk F T M L L M H H H H L H B Bjarne T Syvertsen Drammen Elektrisitetsverk Gotskalk Johnsons vei bolig M * B H L L M H H M H L H B Hoff og Holmesland Standard Båtbyggeri Hanna Winsnes gate bolig M * B H L L H H M L H L H B Nilsen og Grenager Georg Krogh, o.r.sakf. Hanna Winsnes gate bolig F 192 L L L H M M L H L M C Martin Simensen/Fred. Hansen Ilebergveien Fjellheim skole skole J * R H S M H H M H H M S A Andreas H Bjercke og Arnstein Arneberg Hovedfløy, nordfløy Ilebergveien Fjellheim skole bolig J * R H M M H M M M H M S A Andreas H Bjercke og Arnstein Arneberg Overlærebolig (vestfløy). Ilebergveien Fjellheim skole M skole J * R H M M H M M M H M H B Andreas H Bjercke og Arnstein Arneberg Østfløy, midtre del av bygningsnummeret. Ilebergveien Fjellheim skole N skole M 193 H M M H H H M H L H B Nilsen og Grenager Østfløy, nordre del av bygningsnummeret Ilebergveien Fjellheim skole S skole M 193 H M M H H H M H L H B Nilsen og Grenager Østfløy, søndre del av bygningsnummeret Ilebergveien Fjellheim skole skole M 193 H M M H H H M H L H B Nilsen og Grenager Nyere fløy i sør. Jacob Borchs gate National A fabrikk F 193 H M M H H H H H L S A Bjarne T Syvertsen National Industri Bokstavreferanse etter bygningsnummer: se fotobase. Vestre blokk av bygningsnummer. Vinduene viktig del av vernet. DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 3 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern

4 Jacob Borchs gate National B fabrikk U R H H H H H M H H M S A National Industri Hall 1. Nordre del av bygningsnummer - høybygget. Jacob Borchs gate National C fabrikk U R M L H H H M H H M H B National Industri Hall 2-5. Søndre del av bygningsnummer, rekke med lave, parallelle haller. Jacob Borchs gate National L fabrikk J 191 H M H M H M H H M S A National Industri Midtre del av bygningsnummer, gammel hovedblokk med møne N-S. Jacob Borchs gate National S fabrikk F 193 M L M M H M M H L H B National Industri Søndre del av bygningsnummer. Jacob Borchs gate National T fabrikk U 191 H L H H H H H H M S A National Industri Nordre del av bygningsnummer. Jacob Borchs gate National U fabrikk U 191 H L H H M M H H M S A National Industri Søndre del av bygningsnummer. Johan Halvorsens vei bolig F * B M L L H H H M H L H B Holmenberget Nils Boye Ludvig Larsen Johan Halvorsens vei Villa Arnesen bolig F A H L L H H M M H L H B Holmenberget Christian Fr Arbo Johs Arnesen Johan Halvorsens vei bolig F * B H L L H H H M H L H B Holmenberget Martin Simensen Martin Strand, lærer Kloptjernveien bolig U * B L L M H L L L H M M C Frydenberg Glad, politimester Kloptjernveien bolig J 191 L L L H H L L H M M C Frydenberg Kloptjernveien Villa Ytreberg bolig M * T H L L H H H L H L H B Frydenberg Bjarne T Syvertsen Nils Ytreberg Lammers gate Villa Meldal bolig K * T L L L H H L L H L M C Bjarne T Syvertsen Sivert Meldal Lammers gate Villa Olsen bolig K * T L L L H H M L H L M C Bjarne T Syvertsen Olaf E Olsen Lammers gate bolig K 192 L L L H M L L H L M C Lammers gate bolig K * B M L L H H H L H L H B Alf Bugge Peter Heien Lammers gate bolig K * T M L L H H M L H L M C Bjarne T Syvertsen Anna Andersen Lammers gate bolig K 192 M L L H M L L H L M C Lammers gate bolig K * B M L L H M M L H L M C Martin Simensen John Hauge Lammers gate bolig F * B H L L H H M M H L H B N P Nilsen Ludvig Larsen, red.sekr. Tilbygg. Veranda ombygd? Lammers gate bolig K 192 M L L H H M M K L M C Lammers gate Villa Hansen bolig F * T H L L H M M M H L H B Bjarne T Syvertsen Olaf Hansen Lammers gate bolig K * B L L L H H M L H L M C Johann Hansen Olaf Hansen Lammers gate bolig K 192 L L L H L L L H L M C Lammers gate Villa Nilsen bolig F A H L L H H M M H L H B Christian Fr Arbo Sigurd Nilsen,postassistent Aprobert så tidlig som 2/ Stiltilpasset tilbygg mot nord. Lammers gate garasje F 192 M L L H H H M H L H B Christian Fr Arbo Lammers gate Villa Nilsen bolig F * B H L L M M M H H L H B Nils Boye Olaug Nilsen Lammers gate Bragernes skole skole M * B H H M L H H M H L H B Lindaas og Øiseth Drammen kommune Tilbygg 1990* ved arkitektene og 2001 ved Ag (Arkitektgruppen). Ubehandlet betongfasade er viktig del av uttrykket. Lammers gate uten nr. trafo? M å R M L L L M H H H L H B Ligger i nordvestre del av eiendommen, mot Lammers gate. Ukjent bruk Lammers gate bolig F * B H L L M H H L H L H B N P Nilsen Gundersen, frk. Lammers gate 53 A bolig FF E H L L M H H M H L H B Arne M Borge Lammers gate bolig F 192 M L L H M L M H L M C Løkkebergveien bolig F * B M L L H M L M H L M C Evensløkken Harald Wildhagen Ragnhild Lied/Otto Heyner Løkkebergveien Villa Gleditsch bolig F A H L L H H H H H L S A Evensløkken Christian Fr Arbo Einar Gleditsch Sjeldent godt bevart interiør (i 2012) Løkkebergveien Brannposten varslingsstas R L H S H L M S H H S A Evensløkken Drammen by Løkkebergveien Brannposten uthus U 184 L L L H H M L H M M C Evensløkken Drammen kommune Løkkebergveien Brannposten uten nr. kanonbatte U 181 L H S H L M S H H S A Evensløkken Drammen by Løkkebergveien Villa Stelling bolig N 191 M L L M H L L H M H B N P Nilsen K Stelling Batteri/skanse med 4 kanoner fra tidlig 1800-tallet. Murverk fornyet på tallet. DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 4 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern

5 Løkkebergveien Villa Karlsrud bolig K * T M L L H H M M H L H B Evensløkken Bjarne T Syvertsen Hans Karlsrud Løkkebergveien garasje K * T M L L H H M M H L H B Evensløkken Bjarne T Syvertsen Hans Karlsrud Løkkebergveien bolig N * B H M L H M H S H M S A Evensløkken Alf Bugge Ørnulf Halmrast Løkkebergveien bolig K * B L L L H M L L H L M C Evensløkken Jarle Bakken A. Killingstad Viktig i miljømessig sammenheng. Løkkebergveien Villa Hågensen bolig K * B H L L H M H H H L S A Evensløkken Olaf Lilloe Georg Hågensen Løkkebergveien Villa Hobbelstad bolig K A M L L H M L M H L M C Evensløkken Christian Fr Arbo Joh. Hobbelstad, trelasthandler Løkkebergveien bolig K 192 L L L H H M L H L M C S. O. Solberg Løkkebergveien bolig K * B M L L H H M L H L M C Evensløkken Bernhard Valstad Thorolf Knudsen Løkkebergveien bolig K 192 M L L H H H L H L H B N P Nilsen Erling Lund, ingeniør Løkkebergveien Villa Søhol bolig K * B H L L H H H M H L H B Evensløkken Jarle Bakken B Søhol Løkkebergveien 19 A trafokiosk K T M L L H H H M H L H B Bjarne T Syvertsen Drammens Elektrisitetsverk Løkkebergveien Villa Halvorsen bolig F * T H L L H M H M H L H B Bjarne T Syvertsen Knut Halvorsen, byggmester Løkkebergveien bolig K * B L L L H L L M H L M C Sverre Berntsen Adolf Rudsmoen Løkkebergveien bolig K 192 M L L H M L M H L M C Løkkebergveien bolig K * B M L L H M L M H L M C Bernhard Valstad Smestad, ingeniør Løkkebergveien bolig K 192 M L L H L L M H L M C Løkkebergveien trafokiosk M T H L L H H H H H L H B Holmenberget Chris Thinn Syvertsen Drammens Elektrisitetsverk Løkkebergveien 32 A-D bolig M * B H M L L H H H H L H B Thorup & Thorup, OsloGeir Falck-Pedersen Løkkebergveien 32 E-K bolig M * B H M L L H H H H L H B Thorup & Thorup, OsloGeir Falck-Pedersen Løkkebergveien bolig M * B H M L L H H H H L H B Thorup & Thorup, OsloGeir Falck-Pedersen Løkkebergveien bolig K A M L L H H L L H L M C Holmenberget Christian Fr Arbo Einar Andersen Byggemeldt Løkkebergveien bolig K * B M L L H M L M H L M C Holmenberget Jarle Bakken Larsen, ingeniør Løkkebergveien Villa Prytz bolig K * T M L L H H H L M L H B Holmenberget Bjarne T Syvertsen D Prytz. Oppført for og av byggmester Knut Halvorsen. Oppr. farge: Sitrongul med tomatrød dør [E]. Tilbygg mot øst 1958 v/ ark. Nilsen & Grenager. Trafokiosk med tilhørende forstøtningsmur samkomponert med eldre garasje (tegnet av Bjarne Thinn Syvertsen). Løkkebergveien Villa Narum bolig K * B H L L H H H H H L H B Holmenberget Ole Stein O Narum Løkkebergveien Villa Christiansen bolig F A H H S H M H M H L S A Holmenberget Christian Fr Arbo Sigurd Christiansen Bygd for og av forfatter Sigurd Christiansen. Løkkebergveien Villa Bauz bolig K * B H L L H H M M H L H B Holmenberget Jarle Bakken Th Bautz Løkkebergveien Villa Palm bolig M T H L L M M H M H L H B Holmenberget Bjarne T Syvertsen Esther Palm Løkkebergveien bolig K * B M L L H H H L H L H B Holmenberget Martin Simensen Rolf Myre Eller bygd 1929? (E). Micheletbakken bolig D E H H M L H M H H M H B Glassmalerier av W Thorne i to rom. Peter Østbyes gate bolig M * B H L L L L H L H L H B Atle Røvig Egil H Vedal Peter Østbyes gate bolig M * B H M M M M H H H L H B Sten Borge Ole K Karlsen Peter Østbyes gate garasje M * B M L L M H H L H L H B Ole K Karlsen AS Ole K Karlsen Prins Oscars gate 16 B Nordre Brandtenborg sidebygningn 191 H L L H M H L H M H B N P Nilsen Einar Jensen Prins Oscars gate Nordre Brandtenborg bolig N 183 S S H H H H M H M S A Einar Jensen Datering: kjerne av sveitserstilshus fra omkring Totalt ombygd ca 1920 v/ark. Magnus Poulsson. Prins Oscars gate Nordre Brandtenborg uten nr. lysthus E c R H L M H H M S H H S A Johan Fr. Thorne. Ikke avmerket på kartet, men har ligget her i ca. 170 år! Prins Oscars gate bolig M * B H L L L H M M H L H B Robert Bjørka Rolf Langeland Prins Oscars gate 32 A Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Området bygd ut av F. Selmer Prins Oscars gate 32 B Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 5 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern

6 Prins Oscars gate 32 C Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 D Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 E Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 F-G Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 H-J Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 K-L Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 M Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 N Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 O Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 P Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Prins Oscars gate 32 R Søndre Brandtenborg bolig M U H M M H H H H H L S A Ljøterud og Ødegaard Skipsbygger Jørgensens 6 A trafokiosk F * R M L L M H H M H L H B Alf Bugge Skipsbygger Jørgensens bolig K * B M L L M H H M H M H B Martin Simensen Christoffer Dahl Skipsbygger Jørgensens bolig K * B M L L H H M M H L H B Holmenberget Alf Bugge Leif Andreassen Solbakken Solbakken bolig H R S H M L H M H H M S A Georg A Bull Solbakken Villa Uggen bolig F * B H L L H H H H H L H B Nils Boye E O Uggen Solbakken Villa Holthe bolig F * B M L L H H H M H L H B E Jørgensen Chr Holthe Byggmester A. Fossen. Solbakken garasje F * B L L L H H M L H L H B Martin Simensen Gunnar A Hanssen Tidl. Solbakken 9. Solbakken Villa Hanssen bolig F * B L L L H H H M H L H B Martin Simonsen Gunnar A Hanssen Tidl. Solbakken 9. Nye vinduer. Solbakken Nordre Alfheim bolig J * B M M M L H M M H M H B Bernhard Valstad Per Stenseth Tegnet Solbakken Villa Christensen bolig F T H L L H H H M H L H B Holmenberget Bjarne T Syvertsen Peder Christensen Tilbygg for Erling Haug Solbakken bolig K * B M L L H H H L H L H B Holmenberget Hans Teigen, Strikkerimester Solbakken bolig K * B M L L H H M L H L H B E Uggen DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 6 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern Solbakken bolig K * B M L L H M H L H L H B Holmenberget Carl H Hartig, farverimester Solbakken bolig K * B H L L H H M M H M H B Holmenberget Kristiansen, skolebestyrer Oppført av byggmester Harald Stenberg. Solbakken Villa Melsomro bolig U * B H M L L M M H H L H B Torkil Schyberg Ellen Melsom Solbakken bolig K * B H L L M M H M H L H B H Ødegaard, bruksbestyrer Ombygd 1954 (*B) v/ark. Jean Lorange for Otto Rømcke Solbakken Villa Danielsen bolig F T H H M M H H H H L S A Bjarne T Syvertsen Georg Danielsen Solbakken Villa Nilsen bolig F T H L L M H H M H L H B Bjarne T Syvertsen Randi Nilsen Mindre endringer av godkjente tegninger v/ark. Hans Petter Evensen 1946 for disponent Odd Hultgren. Sommerfrydveien bolig N 184 M L L H M H M H M H B Ombygd fra sveitserstil 1915 v/ark. C F Arbo for disp. Bommen. Sommerfrydveien bolig J * B M L L H H M M H M H B Sigurd Andersen Sommerfrydveien bolig S 184 M L L H H H L H M H B Sommerfrydveien bolig S 184 M L L H H M M H M H B Sommerfrydveien bolig N 184 S L L H H H H H M S A Tilhørte brukseier Skamarken i 1916 (innl. WC) Sommerfrydveien bolig J 191 H L L H H H H H M H B Sommerfrydveien bolig S B M M L H H H M H M H B Chr Eilertsen Jensen, Bankbud Totalt ombygd 1948 (?) etter tegninger B. T. Syvertsen. Sommerfrydveien uthus S 184 L L L H H H M H M H B Sommerfrydveien bolig D 184 H M L H H H H H M S A Sommerfrydveien Villa Palm bolig K * T M L L H H M M H L H B Bjarne T Syvertsen Karl J Palm Arkitektens oppdrag nr. 1. To tilbygg. Sommerfrydveien bolig S * B M M L H H M M H M H B Chr Eilertsen B T Warhuus, boktrykker Tegnet 1897

7 Sommerfrydveien Villa Skamarken bolig N c D S H M M H H H H M S A Magnus Poulsson Christian Skamarken Sommerfrydveien Villa Borgen bolig N * A S S M M M H S H M S A Christian Fr Arbo Alf Tandberg Sommerfrydveien bolig J * B M L L M H M M H M H B W Werring, apoteker Strøtvetveien garasje N * A M L L M H H H H M H B Christian Fr Arbo Roar Tank Strøtvetveien Villa Tank bolig N * A S L M M H H M H M S A Christian Fr Arbo Roar Tank Strøtvetveien Villa Lauritzen bolig N * B H L L M H M H H M H B A Lauritzen, lærer Strøtvetveien bolig J * B H L L M H M L H M H B Lilla Hansen Klara Lie DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 7 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern Strøtvetveien bolig N B H M M H H H H H M S A N P Nilsen Jonn Nilsen, trelasthandler Strøtvetveien 17 A bolig F 192 H L L H M M M H L H B Til- og ombygd 2006 ved arkitekt Peder Blindheim. Strøtvetveien bolig S B M M L H H H M H M H B N P Nilsen Ole Nielsen, byggemester Strøtvetveien 18 A Villa Skatvedt bolig F * T H L L H H M M H L H B Bjarne T Syvertsen Arne Skatvedt Uthus Strøtvetveien trafokiosk K * R H L L H H H M H L H B Bugge/Wildhagen Drammens Elektrisitetsverk Tilbygg med garasje 1969 (ark.nilsen og Grenager). Strøtvetveien bolig J * B L L L H H H L H M H B N P Nilsen Ole Nilsen, byggmester Strøtvetveien 20 A Villa Gjessing bolig F * B H L L H H M M H L H B Jarle Bakken Gjessing, urmaker Til- og ombygd 2004 (*B) v/ark. Trond Fossen (ferdigatteste 2009). Tidligere enhetslåve totalt ombygd til boligbygg og vognskjul Fundament Strøtvetveien Strøtvet fjøs U 191 L L L H L L L H L M C og murer fra fjøs bevart. Oppført som lystgård. Tilbygg mot nord ca Tilbygg påbygd til 1,5 etg ca. Strøtvetveien Strøtvet bolig U 172 L L H H L L S H S S A , til 2 etg Strøtvetveien Strøtvet stabbur L c R L L L H H H S H H S A Fremstår uforandret etter 200 år - og med gode detaljer. Strøtvetveien Strøtvet bolig E c R M S S H H L H H H S A Joachim Fr Winsnes 2. etasje innredet ca [R]. Sven Svensens vei Villa Moestue bolig F U S L L H H H H H L S A Eivind Moestue Christopher Moestue Endringer 1951 v/ark Thor-Arne Karlsrud Tilbygg buet parti I 2 etg v/boye. Senere om-/tilbygg v Gunnar Rød Sven Svensens vei Villa Johansen bolig F U H L L M M M H H L H B Nils Boye Arvid Johansen, gullsmed Knudsen Sven Svensens vei Villa Smith bolig M * B S L L M H H H H L S A Esben Poulsson Anders Smith Sven Svensens vei sidebygningm * B H L L H M H M H L S A Esben Poulsson Anders Smith Ombygd 1946 og 1977 v/ ark. H P Evensen. Sven Svensens vei Villa Thorsen bolig M * B H L L M H H M H L H B Biong & Biong Lauritz Thorsen, grosserer Tilbygg mot nordøst. Sven Svensens vei bolig M * B S L L M H H H H L S A Hans P Evensen Eget hus Sven Svensens vei Villa Evensen garasje M * B M L L M L L M H L M C Hans P Evensen Eget hus Oppført som åpen carport. Sven Svensens vei Villa Brodahl bolig M * B H L L M H H L H L H B Robert Bjørka A Brodahl Sven Svensens vei bolig M * B H L L L H H M H L H B Kåre Lid E Lindhardt Tomineborgveien bolig K * B L L L M H H L H M H B Alf Bugge Ellefsen Mindre fasadeendringer ved ark. Halvorsen, Reine og Waage (1985) og H P Evensen (1995). Tomineborgveien bolig U 180 L M M L H M M H M M U Toppenhaugveien bolig K * B H L L M M H M H M H B Lahn-Johannessen, ing. Enkelte nyere detaljer som ikke er historisk korrekte. Toppenhaugveien garasje F 192 M L L M H H H H L H B Toppenhaugveien Villa Beruldsen bolig F * T H L L M M H L H L H B Bjarne T Syvertsen Eilif Beruldsen Toppenhaugveien Villa Haug bolig K A H L L M H M L H L H B Christian Fr Arbo Einar Haug Tord Pedersens gate bolig K * B L L L H M L L H L M C O Mølsted Karl Andersen Tord Pedersens gate bolig F * B M L L H H M L H L M C Hanna Nilsen Tord Pedersens gate bolig F * B M L L H H M L H L M C Karl Thon, konduktør Tord Pedersens gate bolig K * T M L L H H M L H L M C Bjarne T Syvertsen Olav Olsen Tord Pedersens gate Villa Nylund bolig F A L L L H H H L H L H B Christian Fr Arbo Einar Nylund

8 Tord Pedersens gate garasje F * B M L L H M H H H L H B Christian Fr Arbo Einar Nylund Tord Pedersens gate bolig F å H L L L H H L H L H B Randi Nilsen? Tord Pedersens gate bolig M * B S L L M H H H H L S A Anton Solbraa Bay Ross, dr. Tord Pedersens gate garasje M * B S L L M H H M H L S A Anton Solbraa Bay Ross, dr. Tord Pedersens gate bolig F * B H L L M H H L H L H B Hellum, kaptein Tord Pedersens gate bolig FF * B S L L M M H H H L S A Pedersen og Lund Finn Rugaard, ing. Eksteriøret totalt fornyet Reidar Winge Lund (f.i Skoger) arbeidet sm.m.ark Arne Pedersen (konfr. nytt rådhus 1938). Totalt rehabilitert Tord Pedersens gate bolig M * B H L L M H H L H L H B Hans P Evensen Finn Uggen Tord Pedersens gate Villa Døviken bolig M * B S M L L M H M H L S A Cappelen og Rodahl Knut Døviken, tannlege Montasjehus - Skedsmo. Arkitekter: Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl Tord Pedersens gate Villa Ernstsen bolig FF S M L L M H M H L S A Bambus arkitekter Total ombygging av Villa Jelstad fra 1963 (ark.: Ljøterud og Ødegård). Tord Pedersens gate bolig M * B H L L M H H L H L H B Robert Bjørka AS Strøtvetbygg Noe ombygd 1993 v/jan-erik Nilsson. Tord Pedersens gate garasje M * B H L L M H H L H L H B Arne Finn Solli Per Claudi Tord Pedersens gate bolig M * B H L L M H H L H L H B Jones & Stenstavold Grete og Leif Kvan Tord Pedersens gate bolig M * B H L L M H H L H L H B Robert Bjørka Lillemor og Øivinn Ruud Underhaugsveien bolig M * B H L L H M H L H L H B Evensløkken Inger Sejersted BødtkeGerda Wikborg Underhaugsveien Villa Wessel bolig F * T S M L H M H M H L S A Evensløkken Bjarne T Syvertsen Gunda Wessel Underhaugsveien Villa Werring bolig F * T S L L H H H H H L S A Evensløkken Bjarne T Syvertsen Knut Werring Underhaugsveien Villa Harbitz bolig M * B H L L L M M H H L H B Jo Harbitz (?) Eva Harbitz Sit.plan signert Jo Harbitz. Ombygd 1960 v/hp Evensen - K. Torset. Wintherbakken 4 A trafokiosk K å R H L L M M H H H L H B Alf Bugge Trafokiosk i naturstein kronet av en pergola for Wintherbakken 4. Wintherbakken Villa Busland bolig M * B S M L M H H H H L S A Harald Wildhagen T Busland, ing. Tilbygg mot vest 1987 v/ark.erik Rømcke Wintherbakken Villa Olsen bolig N * B H M L M H H M H L S A Jarle Bakken Eivind Olsen, byingeniør Har vært bolig for byingeniør Eivind Olsen. Wulfsbergs gate bolig J * B M L L H M L M H M M C Harris (?) Dahl Hans Jensen, politikonstabel Wulfsbergs gate bolig A 184 H M L H H M S H M S A Søndre del av bygget har av uforståelige grunner eget bygningsnummer i kartverket: DRAMMEN KOMMUNE - KULTURMINNEVURDERING 8 Jo Sellæg - rådgiver i bygningsvern

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2017. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2017. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2017 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Registrering av sætermiljø i Odalen

Registrering av sætermiljø i Odalen Rapport: Registrering av sætermiljø i Odalen Solør-Odal Forsøksring Februar 2007 Kvinnemuseet/ Solør-Odalmuseene September 2007 Knut Ola B. Storbråten Innholdsfortegnelse: Registrering av sætermiljø i

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012 Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008 Del 2, utgitt 10 august 2012 Første del med rettinger og tillegg ble utgitt 18 des 2009, se http://slektshistorielaget.no/perbraastad.htm

Detaljer

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk.

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk. Aksjon Stoppblokk Høsten 2002 organiserte Aksjon Stoppblokk en elektronisk underskriftskampanje mot høyblokk på Vestbanen spesielt og mot høyblokker i generelt. Omkring 800 personer skrev under på følgende

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Halden. Størst på eiendom. Glenne II borettslag. Stenrød. Røsnæskilen. 3-roms hjørneleilighet. Innholdsrik enebolig på solrik tomt

Halden. Størst på eiendom. Glenne II borettslag. Stenrød. Røsnæskilen. 3-roms hjørneleilighet. Innholdsrik enebolig på solrik tomt Størst på eiendom Nr. 26 uke 1 august 201 Halden 2-roms leilighet Rødsberg plass brl. Boligeiendom Håkenby/Torpedalen -roms hjørneleilighet Glenne II borettslag 4 nye selveierleil. Folkvang 2 solgt! Innholdsrik

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008 LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. SEPTEMBER åpnes dørene inn til Oslos mange spennende bygg og uteanlegg. OSLO ÅPNE HUS inviterer byens befolkning til å besøke

Detaljer

MENN, SENIOR - ALLROUND x = t.o.m. 1901 Kun Mesterskabsmedalje til vinneren, ingen andre medaljer

MENN, SENIOR - ALLROUND x = t.o.m. 1901 Kun Mesterskabsmedalje til vinneren, ingen andre medaljer MEDALJEVINNERE i NORSKE MESTERSKAP på skøyter ( pr. 15. mars 2015 ) KOMPLETT LISTE over sammenlagt- og distanse-medaljevinnere Utarbeidet av Magne Teigen, NSF / / Statistikkgruppa MENN, SENIOR - ALLROUND

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

LOVKOMITE 1924-2009. 1939-1940 Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Gerhard Karlsen OSK

LOVKOMITE 1924-2009. 1939-1940 Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Gerhard Karlsen OSK LOVKOMITE 1924-2009 Vedtatt opprettet på tinget på Kongsberg 9.2.1924 for å ajourføre NSFs lover ( Lovkomiteen har også vært med i APPELLUTVALGET - se dette - 1957-1984 ) 1924-1925 (valgt på tinget på

Detaljer

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR

LOKALHISTORIE 3. Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR LOKALHISTORIE 3 Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening B L F 1 0 ÅR Om BLF, som nå feirer 10 års jubileum, ved leder Dag Jarnøy:...3 BLFs logo...4 BLFs kart, hefter og bøker....4 Gamle

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag

Fåberg og Lillehammer Historielag Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 30 A Aberle, Ernst og Gertrud, ingeniør: 3/179 Abildgaard, Martin, sogneprest: 4/25, 11/15 Abrahamsen, Egil, veiingeniør: 3/78 Abrahamsen,

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

OSLO ÅPNE HUS 2006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER 14. 15. OKTOBER 2006

OSLO ÅPNE HUS 2006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER 14. 15. OKTOBER 2006 Velkommen til Riv ut OSLO ÅPNE HUS 006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER OKTOBER 006 Buegangen Elsero Foto Signe DonsScanpix OSLO ÅPNE HUS er et spesielt arrangement som skal gi byens befolkning

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Arkivsak-dok. 201200044-27 Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd 11.10.2012 02/12 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel 2014-2026

Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel 2014-2026 Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 30.06.2014 Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:... «REF» Løpenr.:... 44202/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding OPPEGÅRD LEKSIKON Ajourført pr 7. mars 2004 Copyright: Erik Ballangrud Forord Dette dokument er ikkbe på noen måte et ferdig produkt. Det er fortsatt mange hull å fylle og sikkert feil som må rettes. Til

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: Øvre Helgerud en vinterdag på 50 tallet Nedre Helgerud Øvre Helgerud Kjeldås Stomperuddalen Utsikt fra Øvre Helgerud Søndag 14. sept. 2014 Helgerud bruk nr 1. Kjeldås

Detaljer