CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 CANNABIS FAGDAG ARA 23. SEPTEMBER 2014

2 PROGRAM Hasjavvenning Kristiansand: Hvem er vi og hva driver vi med? Metoden Informasjon om våre tiltak Fakta om cannabis, syntetiske cannabinoider virkning og skadevirkning

3 HASJAVVENNING KRISTIANSAND Startet i 2005 Tar utgangspunkt i Thomas Lundqvists metode, samt egne erfaringer og ny forskning Kommunalt lavterskeltilbud, lett å få kontakt og få hjelp kjapt Mange fra ulike enheter jobber sammen Godt samarbeid med 2. linjetjenesten

4 ORGANISERING Helse- og sosialsektoren Virksomhet: Oppfølgingstjenester Tjeneste: Ungdomstjenesten (Hasjavvenning, Ungteamet rus/psykisk helse, psykiatrisk sykepleier, Helsestasjon for ungdom, Ungdomshelsetjenesten, Informasjons- og forebyggingsteamet).

5 AVHENGIGHET Minst tre av de følgende seks kriterier; 1.Man har sterk lyst, eller følelse av tvang, til å innta cannabis. 2. Man har problemer med å kontrollere inntaket. 3. Man opplever en fysiologisk abstinenstilstand dersom bruken av cannabis opphører eller reduseres, eller man bruker cannabis for å lindre eller unngå abstinenssymptomer. 4.Man opplever toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere. 5.Man blir økende likegyldig i forhold til andre gleder og interesser og økende tid går med til å skaffe/bruke cannabis, eller på å komme i form etter bruken. 6.Atferden og bruken fortsetter selv om det er åpenbare tegn på skadelige konsekvenser. Kilde: Bretteville-Jensen, Anne Line (red.) 2013.

6 METODEN Bygger på Thomas Lundquist sin metode om fasetenkning og kognitiv påvirkning Våre erfaringer, ny forskning

7 FILM Fasene

8 FASER Fysiske fasen, fram til ca. 10.dag etter hasjkutt Psykiske fasen, fra til ca. 21 dager etter hasjkutt Sosiale fasen, reorientering. Lang tid

9 ABSTINENSER Kilde: Vandrey, R., Budney, A.J., Kamon, J.L., Stanger, C. (2005). Cannabis withdrawal in adolescent treatment seekers. Drug and Alcohol Dependence, 78,

10

11 ABSTINENSFASER

12 VIKTIGE PRINSIPPER I MØTE MED EN CANNABISRØYKER Ærlighet Skape tillit/relasjon Problematisering Konkret og enkelt språk Still spørsmål og lytt Skape gjenkjenning Ikke moralisere Refleksjon Kunnskap Repitisjon

13 KARTLEGGINGSSAMTALE Personalia Arbeid og fritid Interesser/ressurser Nettverk Støttespiller Familiekartlegging Kontakt med hjelpeapparat Rushistorie Rusmønster Hvorfor røyker du? Motivasjon for å slutte/hvorfor vil du slutte? Hva skal til for at du skal klare det?

14 TILTAK Gruppebaserte hasjavvenningskurs, 2 ganger i året Individuelle hasjavvenningsprogram, pågår kontinuerlig Bevisstgjøringssamtaler (ungdom og/eller foreldre) Kortprogram Bevisstgjøringsprogram i fengsel Nettside: Ut av tåka, seminar hvert år Cannabisforum Sør Cannabisstudie UiA Cannabismisbruk forebygging og behandling 5 stp.

15 KARTLEGGINGSVERKTØY Skjemaer: SDS ( Severity of Dependence Scale) SCL 25 ( Psykisk belastning) VAS (Visuell analog skala) KASAM/OAS (Opplevelse av sammenheng)

16

17 GRUPPE ELLER INDIVIDUELT? Alder Gruppeegenskaper Tar utgangspunkt i skjema SCL 25 (psykisk belastning) Par Gruppeeffekten, tilbakemeldinger

18 GRUPPEBASERT HASJAVVENNINGSKURS år 4-8 deltakere 8 uker 2 ganger i uka (3 ganger første uke) Gjennomført 16 kurs

19 INDIVIDUELT HASJAVVENNINGSPROGRAM 15 samtaler over 2-3 måneder (1-2ggr/uke) Under 18 år og mellom 18 og 30 år som ikke passer i gruppe eller ønsker kurs Foreldrene involvert Gjennomført program

20 EN TYPISK SAMTALE Velkommen. Hvordan har du hatt det siden sist? Hva har vært utfordrende? Hva har vært bra? Merket forandringer? Sug etter hasj? Abstinenser? Søvn? Mat/drikke? Tema. Etter mal og hvilken fase de er i. Diskusjon rundt temaet. Hvordan klare deg best mulig til neste samtale? Lage strategier. Oppsummering. Avslutning

21 TEMA Hva er cannabis? Cannabismønster De kognitive funksjoner Akutt og kronisk rus Positive og negative sider Abstinenser Søvn Kosthold Følelser Alkohol Ensomhet Tankekontroll Identitet Skyld og skam Drømmer for framtiden Ressurser, interesser Nettverk Skole/jobb Fritid Kriseplan for høyrisikosituasjoner Hvordan har du forandret deg? Har andre lagt merke til noe? Veien videre

22 OPPGAVER Drømmer for framtiden Råd til politikere, helse- og sosialarbeidere, foreldre Avspenningsøvelser

23 VELVÆRE Massasje Akupunktur Mest brukt i første fasen: blir brukt både for at brukeren skal oppleve velvære men virker også dempende på abstinenser.

24 VERKTØY Relasjonen Samtalen Lekser Bøker Video/ internett Mapper Power-point Flip-over

25 RESOSIALISERING Sorg Skam Dårlig selvtillit Bygge opp tillit Veien videre

26 VIDERE OPPFØLGING Hva kan ligge bak? Henvisning til spesialisthelsetjenesten? Oppfølging fra andre? Fastlege, Ungteamet (tidligere Sofot), NAV, gjeldsrådgiver, Aktiviteter/fritid med bistand

27 BEVISSTGJØRINGSSAMTALER 3-4 samtaler som har som mål å bevisstgjøre ungdommen i forhold til sitt cannabisbruk Fast i ungdomskontrakter der ungdommen er tatt for noe som har med cannabis å gjøre. Hvem andre? Foreldre

28 KORTPROGRAM For ungdom og foreldre 2 ettermiddager: En ettermiddag med ungdom og foreldre sammen, en bare med foreldrene. Veiledning, kunnskap og knytte foreldrenettverk Problematikk knyttet til cannabis. For utsatte ungdommer: den nærmeste vennekrets rundt, røykerne? Kan også foregå som undervisning på skoler (hele klasser) og foreldremøter

29 BEVISSTGJØRINGSPROGRAM I FENGSEL Gjennomført 12 kurs i Kristiansand fengsel 8 samlinger over 4 uker Meditasjon Ingen aldersgrense Utfordringer; vise svakhet betjenter rolle alderssammensetning

30 PÅRØRENDE 4-6 nære pårørende for hver som misbruker rus % har aldri benyttet seg av hjelpetiltak for pårørende De pårørende er så vant til å gi hjelp at de utsletter seg selv. Gjør en det over tid er det vanskelig å se egne behov

31 Hvordan ivareta pårørende? Pårørendekurs IHAP Bevisstgjøringssamtaler Egne pårørendesamtaler Henvisning til pårørendekurs ARA, Energiverket

32 FILM Pårørende

33 EVALUERING AV HAP Gruppestøtten viktig for de som har deltatt i grupper Positive, imøtekommende personer. Trygghet Bli sett Et sted å være ærlig Ikke pekefinger, moraliserende Komme i gang, sette i gang prosesser, endring Håp Kunnskap Ha kurset/programmet over lengre tid Kjipt å gå hjem etter 2 timer

34 ETTERUNDERSØKELSE Kurs i røykeavvenning for cannabisbrukere en oppfølgingsstudie Hanssen, Ropstad, Kristensen og Clausen. Sykepleien Forskning (4): Evaluering av ni kurs i tidsrommet , med totalt 50 deltakere. Av de 33 som gjennomførte alle åtte kursuker var 26 (78%) rusfrie ved kursslutt. 12 av 26 (45%) oppga å være helt cannabisfri ved oppfølgingen etter 12 måneder. Nå pågår datainnsamling til Nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2. Mål: Evaluere langtidseffekt av hasjavvenningsprogrammet.

35 Hvem klarer seg dårligst? Resultater fra etterundersøkelsen: Tidlig cannabisdebut Økt verdi SCL 90 Lite å fylle dagene med (skole/jobb/fritid) Fortsatt i et rusmiljø Få støttepersoner Økonomiske problemer/gjeld Dårlig forhold til mamma (Maria Ungdom)

36 Hvem klarer seg best? Begge foreldrene tilstede Begynte programmet etter eget ønske Færre symptomer SCL 90 Høyere følelse av sammenheng Jobb/skole/fritidstilbud Nytt miljø, rusfrie venner Har støttepersoner Ordnet økonomi Håp for framtiden Godt forhold til mamma (Maria Ungdom)

37 HAP 2- STUDIEN Nasjonalt forskningsprosjekt Mål: Har hasjavvenningsprogrammet (HAP) individuelt eller i gruppe langtidseffekt? - etterundersøkelse etter 3 mnd. og 1 år etter HAP-slutt. - er det forskjell i effekt mellom HAP i grupper og individuelt. Skjema fylles ut ved oppstart, slutt, 3 mnd. og 1 år. Nytteverdi: - oppfølging av brukere motivasjon for rusfrihet. - videreutvikling at HAP og at behandlingstilbudet spres. Ønsker 200 deltakere fra hele landet.

38 ØVRIGE AKTIVITETER Ut av tåka seminarer Cannabisstudiet UiA Cannabisforum Sør Nettsiden

39 UNGDOMSUNDERSØKELSER Årlige undersøkelser blant ungdom I Kristiansand 10. trinn - skoleåret 2013/2014: (% prøvd, brukt, bruker cannabis) totalt: 5 % (42 av 851) gutter 5,3 %, jenter 4,5 % bruk av cannabis er det laveste som er målt siden undersøkelsene startet i skoleåret 2011/2012: (% prøvd, brukt, bruker cannabis) totalt: 6,4 % (66 av 1038), gutter 8 %, jenter 5 % - samt reduksjon i alkoholbruk, røyk og snus og ulovlige handlinger. Kilde: Rusvaner blant ungdom skoleåret 2011/2012 og 2013/2014 (Kristiansand kommune)

40 Sammenhenger mellom cannabis og andre rusmidler - Klar sammenheng mellom tobakk og cannabis: 82 % av de som røyker nikotin daglig har prøvd cannabis (2011/2012: 64 %) - Sammenheng mellom snus og cannabis: 50 % av de som snuser daglig har prøvd cannabis (2011/2012: 39%) - Det er vesentlig mer bruk av cannabis blant elevene som oppgir å ha drukket alkohol flere ganger. Kilde: Rusvaner blant ungdom skoleåret 2011/2012 og 2013/2014 (Kristiansand kommune)

41 FILM Kripos

42 NY INNDELING AV CANNABINOIDER Endocannabinoider (finnes naturlig i kroppen eks. anandamid ). Plantecannabinoider ( THC, CBD osv.) finnes i marihuana, hasj og hasjolje. Syntetiske cannabinoider.

43 CANNABIS SATIVA 420 virkestoffer Ca. 60 stoffer påvirker psyken THC CBD Fettløselig

44 CANNABIS SATIVA / INDICA

45

46

47 THC = Tetra-Hydro-Cannabinol

48 CANNABIS Marihuana (1 3% THC/ 15 25/41%) Hasj (4 15 % THC) Cannabisolje - (hasjolje) (40 60 %) Kilde: Kripos

49 Produksjon i Kristiansand

50 Marihuana, cannabisplante, hasj, hasjolje

51 Kilde: Den norske legeforening

52 SYNTETISKE CANNABINOIDER JWH-018 Kommer ikke fra planten cannabis sativa Er kjemisk fremstilt i laboratorier (J.W. Huffman 2008) Er en analog til THC Naftalen-pentylindol-metanon Lignende effekt men ulik kjemisk struktur. Binder seg til både CB1-reseptorene i hjernen og CB2- reseptorene i lymfevev

53 HVA ER SPESIELT FOR JWH-018? Lignende effekt som THC Inneholder ikke CBD økt risiko for akutte psykoser Binder seg mye sterkere til reseptorene Virkningen blir derfor mye sterkere enn THC, enkelte av disse stoffene mer en hundre ganger sterkere. Mer intens virkning som varer lenger opptil 24 timer (store variasjoner). Avhengighet inntrer raskere Vanskelig å dosere

54 100 GANGER STERKERE: I skålen til venstre ligger 100 gram såkalt Spice, som er en av betegnelsene på varianter av syntetisk hasj. Til høyre er ti kilo vanlig hasj. I ruseffekt er de to mengdene omtrent like sterke. Kilde: NRK/Folkehelseinstituttet

55 SPICE Urteblanding («Herbal highs»/»legal highs») solgt fra 2002, siden 2008 tilsatt syntetiske cannabinoider (sprayes på) Var tidligere lovlig i Norge, nå på narkotikalista i Sverige og i Norge (8 av ca. 200 på narkotikalista) Nå 10 grupper innen syntetisk er forbudt (febr. 2013). Syntetiske cannabinoider kan spores ved urinprøver. - Avd. klinisk farmakologi, St. Olavs hospital Trondheim - Kan analysere de 9 hyppigst forekommende syntetiske cannabionniderne.

56 SPICE ferdigblandet syntetisk

57 Skadevirkninger Høyt blodtrykk, høy puls Brystsmerter, hjerteinfarkt Bevisstløshet Angst, panikkanfall Uro, rastløshet Psykotiske opplevelser I sjeldne tilfelle - kramper og epileptiske anfall Dødsfall

58 ER DET ET STORT PROBLEM? I dag stadig nye syntetiske stoffer på markedet Fire uker etter at Tyskland forbød JWH-018, påviste man i analyse av SPICE en ny THC-analog, nemlig JWH-073 Bestilles på nett eller på «vanlig» måte. Finnes syntetiske stoffer som er analoger til virkestoffer i mange narkotiske stoffer: cannabis, heroin, kokain, amfetamin

59

60 KOGNITIV PÅVIRKNING Vår måte å tenke og fungere i dagliglivet styres av 7 kognitive funksjoner og disse påvirkes ved hasjrøyking: Språklige evner, språket blir enklere og stereotypt Evne til refleksjon, mange feilkonklusjoner Tankefleksibilitet, nedsatt, ensporet tankegang Hukommelse, svekket Evne til helhetstenking, redusert, sette sammen deler til en helhet, sortere/skille ut/forstå nyanser i informasjon Evne til å fornemme situasjoner/orienteringssans, svekket rom og tidsoppfatning, skape rutiner, planlegging, mellommenneskelige relasjoner Gestalthukommelse, svekket, beholde rutiner, gjenkjenning = man blir en dårligere utgave av seg selv (20%) Kilde: Ud av hash missbrug (Lundqvist og Ericsson, 1995).

61 KRONISK PÅVIRKNING Fettløselig, i urinen 4-8 uker (individuell variasjon) Kronisk påvirkning: Dette er en tilstand som vokser fram etter lengre tids regelmessig bruk av hasj og som er en effekt av det THC som er lagret i fettvevet. «Den passive tilstanden mellom hvert tilfelle med røyking tenderer til å bli lengre og dypere. Nå dette blir alt for markert og vedvarende, får den akutte rusen en ny funksjon. Den akutte rusen gir deg en følelse av å bli "normal". Når du har nådd dette stadium kan vi si du er vanerøyker». Vanerøykeren selv er ofte ikke bevisst denne passive tilstanden. Kilde: Ud av hash missbrug (Lundqvist og Ericsson, 1995).

62 Akutt og kronisk påvirkning Kilde: Ud av hash missbrug (Lundqvist og Ericsson, 1995).

63 «PARKERINGSDOP» Hyppig og tidlig hasjrøyking stopper pubertetsutviklingen og den personlige modning. Låser fast det nåværende intellektuelle og følelsesmessige funksjonsnivå. Forhindrer at ungdommer får optimale forutsetninger for å kunne utvikles mot autonomi og svekker dermed forutsetninger for å møte voksenlivets krav. Kilde: Ud av hash missbrug (Lundqvist og Ericsson, 1995).

64 SAMMENHENG MELLOM CANNABIS OG PSYKOSER Cannabis kan utløse kroniske psykoser som vedvarer etter en lengre rusfri periode. Langtids daglig bruk av cannabis kan gi en psykose. Kronisk amotivasjons-syndrom. Minner om negative symptom. Bruk av cannabis er en risikofaktor for utløsning av schizofreni og bipolare lidelser. Kilde: Statens folkhälsoinstitutt, Skador av hasch och marijuana, 2009

65 Akutte psykoser Cannabis kan utløse kortvarige psykoser hos psykisk friske ungdommer Tre eksperimenter bekrefter dette D`Souza 2004, Morrison 2009, Bhattacharyya 2010

66 IKKE KØDD MED HJERNEN Cannabisbruk fører til at hjernen skrumper (2013) Syntetisk marihuana skader nyrene (2013) Du blir dummere av hasj (2012) Hasj kan gi hjerteinfarkt (2012) Hasjrøykere mindre opptatt av jobb (2012) Hasj fører til trygd og fengsel (2011) Cannabis framskynder psykose (2011) Hasjrøyking ødelegger DNA-et og er kreft fremkallende (2009) (forsøk på dyr) Cannabis nedsetter fertiliteten og gir DNAskade

67 ØVRIGE HELSESKADER Lunger og immunforsvar Foster Seksualitet Bilkjøring Kilde: Statens folkhälsoinstitutt, Skador av hasch och marijuana, 2009

68 LUNGER Dagfinn Haarr, kommuneoverlege Kristiansand Mange års erfaring med rusmisbrukere, flere studier - KOLS Andre studier

69 FOSTER Reseptorer i hjernen fra 14 svangerskapsuke Reseptorer i placenta (morkaken) Undersøkelser av spebarn, barn og ungdom Amming

70 FOSTERSKADER Lege og forsker Bjørg Hjerkinn, doktorgradsavhandling, A cohort study of pregnant substance-abusing women and their children, attending a Special Child Welfare Clinic in Kristiansand, Norway, Resultater: Barn av rusmisbrukere som har benyttet forsterket helsestasjon skårer innenfor normalgrensene på kognitive tester. Men både barn av rusmisbrukende mødre som vokste opp hos sine biologiske mødre og i fosterhjem, hadde mer adferdsproblemer enn barn fra «vanlige» familier. Barna som vokste opp hos sine biologiske mødre hadde mest problemer i skolen og trengte mest ekstraundervisning.

71 CANNABIS OG BILKJØRING cannabisturer daglig sjåfører vil daglig ha så høy konsentrasjon i blodet at de vil være påvirket av cannabis THC hos trafikkdrepte Av samtlige bilførere som er drept i trafikken er 10,5 % påvirket av cannabis Dvs dødsfall pr. år 50 % av alle trafikkulykker er relatert til rus (alkohol, narkotika, piller)

72 KOGNITIV SVEKKELSE - BILKJØRING Både akutt bruk og vanemessig bruk av cannabis ser ut til å gi en sterk økning i ulykkesrisikoen Rus og kognitiv reduksjon gir seg til kjenne som økt fare i trafikken knyttet til cannabisbruk Dette er vist i eksperimentelle studier (simulator) Risikoøkning for trafikkulykker er vist i epidemiologiske studier Kilde: Mørland, 2009 og Khiabani et al, 2007

73 PROMILLEGRENSE FOR HASJ Innført fra For cannabis er grensen 0,004 mikro mol THC pr. liter fullblod. Tilsvarer en alkoholpromille på 0,2

Hasjavvenning. Hvorfor og hvordan? Hvorfor hasjavvenning? HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Erfaringer fra Kristiansand

Hasjavvenning. Hvorfor og hvordan? Hvorfor hasjavvenning? HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Erfaringer fra Kristiansand Hasjavvenning Hvorfor og hvordan? 2014 Erfaringer fra Kristiansand HASJAVVENNING KRISTIANSAND Kommunalt tilbud som startet i 2005. Mange fra ulike enheter jobber sammen. Lavterskeltilbud. Lett å få kontakt.

Detaljer

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Dr. Oscar Olsen Seminar 24.04.12

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Dr. Oscar Olsen Seminar 24.04.12 HASJAVVENNING KRISTIANSAND Dr. Oscar Olsen Seminar 24.04.12 TILTAK Gruppebaserte hasjavvenningskurs Individuelle hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringsprogram i fengslet Bevisstgjørings samtaler

Detaljer

CANNABIS. Innføring i metode/praktisk gjennomføring. 16. nov Håvard Berge

CANNABIS. Innføring i metode/praktisk gjennomføring. 16. nov Håvard Berge CANNABIS Innføring i metode/praktisk gjennomføring 16. nov. 2016 Håvard Berge HASJAVVENNING KRISTIANSAND Startet i 2005 Tar utgangspunkt i Thomas Lundqvists metode, samt egne erfaringer og ny forskning

Detaljer

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Oslo 18. okt.. 2012

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Oslo 18. okt.. 2012 HASJAVVENNING KRISTIANSAND Oslo 18. okt.. 2012 Bakgrunn Startet i 2005 Thomas Lundqvists metode, samt egne erfaringer og ny forskning Kommunalt tilbud forankret i samfunnsmedisinsk enhet Mange fra ulike

Detaljer

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE HVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både dyrking

Detaljer

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider s3 Cannabis Grunnkurs rus 2012 Spesialkonsulent Silje Lill Rimstad, Kompetansesenteret rus- region vest Stavanger - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger - Ulike skadevirkninger - Toleranse og avhengighet

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE HVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både dyrking

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Ungdomstjenesten. Årsrapport 2014. Hasjavvenning Kristiansand. - Informasjon om tiltak og statistikk

HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Ungdomstjenesten. Årsrapport 2014. Hasjavvenning Kristiansand. - Informasjon om tiltak og statistikk HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Ungdomstjenesten Årsrapport 2014 Hasjavvenning Kristiansand - Informasjon om tiltak og statistikk Om rapporten: Rapporten er utarbeidet av Madelene Skårdal, Koordinator

Detaljer

Er cannabis så farlig da? Trenger vi et eget tilbud for å hjelpe folk å slutte å røyke?

Er cannabis så farlig da? Trenger vi et eget tilbud for å hjelpe folk å slutte å røyke? Uteseksjonen Hasjavvenning Follokonferansen 21.05.2014 Lena Moen, klinisk sosionom Håvard Haugstvedt, klinisk sosionom Fagkonsulenter på Uteseksjonen Uteseksjonen Program 1. Cannabis og syntetiske cannabinoider

Detaljer

CANNABIS CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

CANNABIS CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE CANNABIS CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE HVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både dyrking

Detaljer

Rusforebyggende arbeid

Rusforebyggende arbeid Rusforebyggende arbeid FRELDREMØTE VED HJALMAR JHANSEN V.G.S. NSDAG 18.01.17 V/HELSESØSTER KARI GUNDERSEN Helsesøster på Hjalmar Johansen Avd Fritidsparken: Anne Kristin Solvang nsdag og fredag Kari Gundersen

Detaljer

Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse. Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge

Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse. Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge Syntetisk cannabinoider -et eksperiment med unges helse Trond Ljøkjell avd. leder KoRus Midt-Norge Jeg vil si noe om: Hva er syntetiske cannabinoider - Historie - Utbredelse - Virkning - Farlighet Adam

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier

Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier Cannabis: Biologiske aspekter Behandlingsstrategier Øistein Kristensen 1.november 2005 Marihuana, cannabisplante, hasjisj. Brukerutstyr for røyking av cannabis Cannabis preparat Marihuana (USA) Tørkede

Detaljer

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Rusmidler generelt Hasj og amfetamin Epidemiologi Farmakologi Konklusjon Disposisjon 1 Rusmidler Legale medikamenter Alkohol

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Nytt nasjonalt forskningsprosjekt

Nytt nasjonalt forskningsprosjekt Nytt nasjonalt forskningsprosjekt Hjelper hasjavvenning etter HAPmetoden? Øistein Kristensen John-Kåre Vederhus Kristiansand 21.2.12 Disposisjon Bakgrunn Ny studie Gjennomgang av kartleggings og oppfølgingsverktøy

Detaljer

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness Medisinske og psykiske effekter av cannabis Lege Jørgen G. Bramness Kort om stoffet cannabis Framstilles av cannabis sativa Marihuana (bhang) - tørkede blader Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Røykeavvenningskursfor cannabisbrukere Gir hasjavvenningsprogrammet HAP langtidseffekt?

Røykeavvenningskursfor cannabisbrukere Gir hasjavvenningsprogrammet HAP langtidseffekt? Røykeavvenningskursfor cannabisbrukere Gir hasjavvenningsprogrammet HAP langtidseffekt? John-Kåre Vederhus (Ph.D.) Avd. for rus- og avhengighetsbehandling Sørlandet Sykehus HF Beskrivelse av programmet

Detaljer

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode HASJAVVENNING KRISTIANSAND Tiltak og metode Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

Cannabis og kognitive effekter

Cannabis og kognitive effekter Cannabis og kognitive effekter Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk implikasjoner for behandling Psykologspesialist Helga Tveit CANNABISBRUK- et mindre onde? Cannabisbruk har flere alvorlige

Detaljer

Dagens innhold. Cannabiskunnskap: Innføring i kunnskap om cannabis og syntetiske cannabinoider

Dagens innhold. Cannabiskunnskap: Innføring i kunnskap om cannabis og syntetiske cannabinoider Velkommen til innføring i Hasjavvenningsprogrammet (HAP) Drammen 7. mars Lena Moen Fagkonsulent 99247877 lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no Malin Rørendal Fagkonsulent 951 30 68 malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no

Detaljer

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS

Nye psykoaktive stoffer. Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Nye psykoaktive stoffer Anne Line Bretteville-Jensen SIRUS Hva er «Nye psykoaktive stoffer»? «Nye» rusmidler som ikke er kontrollert av internasjonale avtaler, men sammenlignbare effekter med stoffer som

Detaljer

Nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2

Nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2 Nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2 Har hasjavvenningsprogrammet HAP langtidseffekt? Øistein Kristensen Overlege/seniorforsker ARA Sørlandet Sykehus 18.02.2014 Hvorfor dette prosjektet? Invitasjon til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE

NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE NEI TAKK CANNABIS HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE KVA ER CANNABIS? Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Noreg, og er på verdsbasis det mest utbreidde ulovlege rusmiddelet når det gjeld både dyrking

Detaljer

Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent

Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent Er cannabis så farlig da? Trenger vi et eget tilbud for å hjelpe folk å slutte å røyke? Mitt synspunkt som sosialarbeider

Detaljer

Dagens program. Vårt tilbud i Oslo Alliansebygging HAP og de 3 avvenningsfasene Verktøy i samtalen med den unge. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 2

Dagens program. Vårt tilbud i Oslo Alliansebygging HAP og de 3 avvenningsfasene Verktøy i samtalen med den unge. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 2 Hasjavvenningsprogrammet Drammen, 10.11.2016 Lena Moen Fagkonsulent 992 47 877 lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no Malin Rørendal Fagkonsulent 951 30 687 Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Dagens program

Detaljer

Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no

Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no Hva vet vi om cannabis? Kompetansesenter Rus, Midt-Norge Fagdag 28/8-2013 Ola Røed Bilgrei, SIRUS ob@sirus.no Disposisjon 1. Cannabisprodukter i endring 2. Bruken av cannabis 3. Det norske cannabismarkedet

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Cannabis og kognitive effekter

Cannabis og kognitive effekter Cannabis og kognitive effekter Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk implikasjoner for behandling Psykologspesialist Helga Tveit CANNABISBRUK- et mindre onde? Cannabisbruk har flere alvorlige

Detaljer

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm

Cannabis/Cannabinoider og hjernen. Fred Rune Rahm Cannabis/Cannabinoider og hjernen Fred Rune Rahm Kort om rus og hjernen Rus læring kognisjon Cannabis spesifikt Dagens tematikk Belønningssystemet Funksjoner i prefrontal cortex Skille mellom motstridende

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING.

Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING. Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING. Innledning: Ungdommer drikker og røyker mindre, men stresser mer, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog 3. mars 2015.

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Kan det være psykose?

Kan det være psykose? Kan det være psykose? Denne brosjyren forteller om tidlige tegn på psykiske lidelser og hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Desto tidligere hjelpen settes inn, desto større er sjansen for å bli kvitt

Detaljer

Nytt nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2

Nytt nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2 Nytt nasjonalt forskningsprosjekt HAP-2 Har hasjavvenning etter HAPmetoden langtidseffekt? Øistein Kristensen John-Kåre Vederhus Kristiansand 12.2.2013 Disposisjon Bakgrunn Ny studie Gjennomgang av kartlegging-

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Uteseksjonen. Hasjavvenning i Oslo. Malin Rørendal Fagkonsulent Uteseksjonen i Oslo Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Tlf.

Uteseksjonen. Hasjavvenning i Oslo. Malin Rørendal Fagkonsulent Uteseksjonen i Oslo Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Tlf. Uteseksjonen Hasjavvenning i Oslo Malin Rørendal Fagkonsulent Uteseksjonen i Oslo Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Tlf. 951 30 687 Hvordan jobber vi med HAP i Oslo? Uteseksjonen og bydelene Tilnærming

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Mandag 31. mars 2014 Jørgen G. Bramness, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning

Mandag 31. mars 2014 Jørgen G. Bramness, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning Om cannabis Mandag 31. mars 2014 Jørgen G. Bramness, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning Seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Detaljer

Helseskader ved bruk av cannabis

Helseskader ved bruk av cannabis Fevik 16.11.2016 Helseskader ved bruk av cannabis Jørgen G. Bramness psykiater, seniorforsker, dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse j.g.bramness@medisin.uio.no

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Hasjavvenningsprogrammet

Hasjavvenningsprogrammet Uteseksjonen Hasjavvenningsprogrammet FMRs fagdag 10.11.17 Lena Moen Fagkonsulent 992 47 877 lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no Malin Rørendal Fagkonsulent 951 30 687 malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no

Detaljer

Legalisering av cannabis - er det bra for folkehelsa?

Legalisering av cannabis - er det bra for folkehelsa? Legalisering av cannabis - er det bra for folkehelsa? Av: Dagfinn Haarr, Kommuneoverlege og tidligere fastlege Kristiansand kommune (2014) Diskusjonen om cannabis bør legaliseres går høyt blant både politikere

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS RUSUTLØSTE PSYKOSER og litt om tvang... TK Larsen MD, PhD P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS H e a d o f t h e R e g i o n a l C e n t r e f o r C l i n i c a l R e s e a r c h i n P s

Detaljer

Tromsø, Bente Ødegård

Tromsø, Bente Ødegård Tromsø, 03.05.2017. Bente Ødegård 15-20 % av barn mellom 3-18 år har nedsatt funksjon pga symptomer på psykiske lidelser (dvs. psykiske vansker) 7-8 % av barn mellom 3-18 år har en psykisk lidelse som

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

2 Alkoholens ulike ansikter

2 Alkoholens ulike ansikter DAG 2 Alkoholens ulike ansikter «Normalt» alkohol inntak til avhengighet Dag 2 side 1 Omfang Overkant av 200 000 personer i Norge som fyller diagnosekriteriene for alkoholavhengighet (alkoholmisbruk),

Detaljer

Ta rusmidler på alvor. Informasjon til foreldre

Ta rusmidler på alvor. Informasjon til foreldre Ta rusmidler på alvor Informasjon til foreldre Bakgrunn Rusmisbruk blant ungdom er en sammensatt problemstilling. Det finnes utfordringer knyttet til alkoholbruk, men det er også en økende bekymring for

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

STUDIE VED UNIVERSITETET I AGDER CANNABISMISBRUK: FOREBYGGING OG BEHANDLING

STUDIE VED UNIVERSITETET I AGDER CANNABISMISBRUK: FOREBYGGING OG BEHANDLING STUDIE VED UNIVERSITETET I AGDER CANNABISMISBRUK: FOREBYGGING OG BEHANDLING Hvordan bruke vår kunnskap om hasj og motiverende samtale på en som bruker og selger hasj, for å endre hans holdninger til hasj

Detaljer

Diagnostisering og behandling av cannabisavhengighet. Tromsø 3. juni 2015 Psykologspesialist Helga Tveit

Diagnostisering og behandling av cannabisavhengighet. Tromsø 3. juni 2015 Psykologspesialist Helga Tveit Diagnostisering og behandling av cannabisavhengighet Tromsø 3. juni 2015 Psykologspesialist Helga Tveit Litt bakgrunnsinformasjon Virkestoffer Det regnes ca 420 stoffer i cannabis, derav 60 80 psykoaktive.

Detaljer

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær

Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål. November 2012 Hans Olav Fekjær Hva er AVHENGIGHET? Et komplisert spørsmål November 2012 Hans Olav Fekjær Avhengighet er et ord i dagligtalen Vi føler oss avhengige av mange ting På rusfeltet stammer begrepet avhengighet fra teorien

Detaljer

Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13

Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13 Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13 Malin Rørendal Prosjektleder Ut av tåka Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Håvard Haugstvedt Lena Moen http://uteseksjonen.no/ut-av-taka Ut av tåka Uteseksjonen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer