Allmennmedisinske arbeidsmetoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennmedisinske arbeidsmetoder"

Transkript

1 Allmennmedisinske arbeidsmetoder Tiden som diagnostikum Diagnostisk tenkning Fastlegen som koordinator og knutepunkt Utredning - kreftdiagnostikk Bjørn Gjelsvik Spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin, PhD Tanum Legekontor og Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Bjørn Gjelsvik, Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO 2014

2 Willy 64 år April 2013: I påsken, når jeg var på vei opp til en topp jeg vanligvis greier fint, følte jeg meg tyngre i pusten enn vanlig og syntes det gikk veldig tregt. Nå etter påske har jeg følt meg helt fin. BT 125/90, Vekt 97, H 186 cm. Hb 15,5 Kolesterol 4,5 HDL 1,8 LDL 2,4 TG 1,3. EKG normalt, SR 63. Hva vil du gjøre? Juni 2013: Ny episode med tungpustenhet ved anstrengelse. Ikke brystsmerter, men kjente en slags stikking i brystet og ut i venstre arm. Dette ga seg når han stoppet opp. God effekt av NG også. Henvist AEKG koronar angio. Stenose på hovedstammen. ACB: Lima til LAD, venegraft.

3 Solveig 10 år Mor følger. Vondt i magen de siste 3 dagene. Det er vondt om morgenen, litt bedre utover dagen. Kastet opp første dagen. Avføringen har vært normal. Ingen svie ved vannlating. God AT, litt beskjeden og engstelig. Abdomen bløt, ingen distinkt ømhet eller slippømhet. Normal organstatus ellers. CRP < 5.

4 Monica 49 år Flyvertinne. Nylig tilbake fra Beijing. Siste 3 dager feber, hodepine/muskelsmerter, tiltakende hoste. Normal organstatus. Pulm: Ingen fremmedlyder. CRP 48. LPK 3,5. En uke senere: Fortsatt hoste, slapp men afebril. Fortsatt neg status. CRP 10. Nok en uke: Hosten nesten verre. Smerter under ve. Mamma, vondt å strekke seg, ligge på siden, hoste. Rtg. Thorax neg. D-dimer < 1. PCR neg (fra første konsultasjon

5 Hvorfor diagnose? Optimalt: En entydig karakteristikk som sier noe om årsak, prognose og optimal behandling. God diagnostikk nødvendig for kommunikasjon, både med pasienter og internt i helsevesenet. Forskning: Forekomst, behandling, prognose Rettigheter: Sykmelding, trygd, erstatning Sosial anerkjennelse: sykdom eller latskap? (Refusjon til legen)

6 Diagnosehierarkiet Patologisk-anatomiske funn: kreft, cøliaki, a.temp. Patofysiologi/biokjemi: Diabetes, hypotyreose. Funksjonssvikt: Bells parese, døvhet, isjias. Årsaksfaktor: tbc, influensa, bakteriell pneumoni. Sammenstilling av symptomer og kliniske funn: leddgikt, depresjon, migrene, hudsykdommer. Symptomlister, syndromer: ME, fibromyalgi, personlighetsforstyrrelser. Symptomdiagnoser: magesmerter, kløe, søvnløshet

7 Diagnoser som uttrykk for sosiale konvensjoner Hjerteinfarkt: Troponinøkning avgjørende fra 2001, og cut-off bestemmende for hvor mange som får diagnosen. Hypertensjon: 140/90 eller 160/100? Eller 120/80? Psykiatri: ICD-10, DSM III, IV, V? Psykiatri i Sovjet: Patologisk reformisme. Nevrasteni, utbrenning eller ME?

8 Klassifikasjonssystemer ICD-10: WHO. Svært detaljert, diagnoser, biomedisinsk forståelse. Forutsetter mange undersøkelser og høy presisjon. Kan brukes i sykehus. ICPC-2: Wonca (World Organisation of National Colleges and Academies). Norge: NFA. Symptomdiagnoser (kontaktårsak) og sykdomsdiagnoser. De viktigste og vanligste i allmennpraksis. 2 akser:» Horisontal akse: 17 kapitler.» Vertikal akse: 7 komponenter.

9

10 Den diagnostiske prosessen Hypotetisk-deduktiv metode: Den hyppigste. Eks Willy. Hypotese: Angina/residiv. Avkrefte andre muligheter (bivirkning, hjertesvikt, infeksjon). Raskt til målet og søker å utelukke andre muligheter og søke bekreftelse av hypotesen. Mønstergjenkjenning: Rett på målet. Eks: Vannkopper. Psoriasis. Bell s paralyse. Parkinsonisme. En variant er bruk av heuristikker snarveier basert på gjenkjennelse, holdning eller lignende. Mye brukt når legen tar stilling til behandling. Trinnvis algoritme. Ja eller nei på spørsmål leder videre til neste, til slutt har man en diagnose. Anbefales ofte men lite brukt i allmennmedisin. Eks: Manualer i akuttmedisin. En del psykiatriske diagnoser (ICD 10, DSM IV).

11 Allmennmedisinsk strategi (a.m. Murtagh) 1. Hva er den mest sannsynlige diagnosen? 2. Hvilke alvorlige tilstander må jeg ikke overse? 3. Hvilke tilstander blir ofte oversett (fallgruver)? 4. Kan pasienten ha en av de klassiske imitatortilstander? 5. Forsøker denne pasienten å formidle noe helt annet? (Dørklinke-symptomet).

12 Hva er mest sannsynlig? Sykdomsforekomsten i din populasjon: Hører du hovslag, er det mest sannsynlig hest og ikke sebra ( i Norge). Hoste (brystsmerter, magesmerter..) betyr noe annet i allmennpraksis enn på lungeavdelingen Kunnskap om sykdomsforekomst - nasjonalt og lokalt. Det vanlige er vanligst, men samtidig vil du som allmenpraktiker se noe uvanlig ganske ofte. Og ikke sjelden hoper det seg opp i clustere.

13 Hvor hyppig er blindtarmbetennelse?

14 Tore Tore er 36 år. Han bor på Østlandet. Vennene hans synes han er en litt kjedelig type. Han er opptatt av orden og system, og har laget seg en egen database på pc-sin der han holder orden på alle cd-ene sine og all maten som ligger i fryseren. Han blir oppbragt og sint hvis kona eller barna hans glemmer å notere at de har lånt en cd eller tatt ut en pizza av fryseren. Hva er Tores yrke? Bibliotekar eller bonde?

15 Må ikke oversees! 6 alvorlige (men sjeldne) tilstander Kreft Alvorlig infeksjon: meningitt, encefalitt, endokarditt, sepsis, epiglotitt, HIV, tbc Hjerteinfarkt, arytmier Blodpropp (cerebralt, lungeemboli) Depresjon med suicidalfare Røde flagg (ved for eksempel rygglidelser)

16 Sju imitator-tilstander Depresjon Nyoppstått diabetes mellitus Medikamenter (bivirkning?) Kjemiske stoffer (avhengighet, rus) Anemi Hypo- og hypertyreose Borrellia-infeksjon

17 Fem fallgruver : Ofte oversett Svangerskap Allergier Migrene? Obstipasjon Hud: Soppinfeksjon

18 Tiden som diagnostikum Har du vært innom de foregående 5 momenter (hvar er vanlig, alvorlig/farlig tilstand, imitator, fallgruve, dørklinka), kan du ofte ta tiden til hjelp. For eksempel, Muskel/leddsmerte utredning Mageplager Psykiske symptomer Luftveissymptomer

19 Hoste Vanlig symptom ved ukompliserte virale luftveisinfeksjoner, som gir irritasjonstilstand i luftrøret. Kan også skyldes: mykoplasma eller klamydofilus infeksjon Kikhoste Astma KOLS Lungebetennelse Lungeemboli Tbc Lungekreft Bivirkning av medisiner (ACE hemmer, furadantin)

20 Hoste i allmennpraksis Tilstand Prevalens Alder Mykoplasma? < 20 Astma 1.6 % < 15 KOLS 1,5 % > 50 Pneumoni 2,0 % < 5, > 70 Lungeemboli 0,11 % > 45 Lungekreft 0,09 % > 45 Tbc 0,005 % > 45

21 Trinnvis diagnostisk prosess Legen og pasienten sammen og gradvis ivaretar behovet for en presis diagnose, styrt av tilstandens utvikling. Forutsetter at pasienten og legen avfinner seg med et akseptabelt nivå av usikkerhet. Ingen diagnose kan stilles med 100% sikkerhet, heller ikke post mortem De fleste tilstander går over av seg selv. Risiko for overdiagnostisering, jfr. mammografi.

22 Noen forutsetninger for å bruke tid kunnskap om sykdommers naturlige forløp kunnskap om sykdommers forekomst (prevalens/insidens), og benytte dette til å vurdere symptomers positive og negative prediktive verdi gjennomføre adekvate og målrettede kliniske undersøkelser evne til å oppdage og reagere på avvik evne til å kommunisere med pasienten, kunne lytte og forstå signaler (er det noe annet hun prøver å fortelle meg?) kjennskap til pasienten over tid er en fordel kunnskap om kultur, bakgrunn, sammenheng tilgjengelighet i praksisen pasienten må kunne henvende seg på nytt og få time raskt Gode, tverrfaglige kliniske retningslinjer for praksis!

23 Trine, 44 år Ekstremt engstelig, tør ikke være alene. Skjelver hele tiden, hjertebank, fortvilet og redd. Sover dårlig. Ber om noe beroligende. Følges av sin mann. Virker deprimert, engstelig. Fingertremor. Puls 120. Lab: FT4 56. TSH < 0,01. D: Hypertyreose. Generalisert angstlidelse. B: Neo-Mercazol. SSRI.

24 Toril, 51 år Svie og irritasjon i hø. øye siste uke Funn: Litt blandingsinjeksjon oppad hø øye, under øvre øyelokk. Ørlite puss i øyekroken. Pupille/forkammer u.a. Pussig. Ensidig, lokal konjunktivitt/keratitt? Fremmedlegeme? Viruskeratitt? Liten trekantet svart lesjon oppad i iris, ca 1x2 mm

25 Heuristikker Optimism bias Availability heuristics/recognition heuristics Affect heuristics Heuristikker er psykologiske snarveier som mennesket benytter for å ta beslutninger i en komplisert hverdag. Når det er mange elementer som skal veies, og det er vanskelig å få oversikt, forenkler vårt kognitive apparat landskapet slik at vi kan fatte en beslutning.

26 Optimism bias Det vil helst gå godt! (Max Manus) Vi oppfatter oss som forskjellige fra andre, og i en bestemt retning: ærligere, litt flinkere, jobber mer, drikker mindre osv Fornuftig for å overleve, men Kan for eksempel føre til at vi underbehandler pasienter som virkelig har høy risiko Vi kan undervurdere muligheten for alvorlig sykdom hos vår pasient. Doctor s delay: Fornekting.

27 Availability/Recognition Heuristic Vi legger størst vekt på de faktorer som er lett å gjenkjenne, og underkjenner/overser det vi ikke kjenner så godt. Vi tenderer til å bruke den kunnskapen vi har, og lar vær å bruke det som er mer utilgjengelig, for eksempel tall for behandlingseffekt og risiko. Er NNT på 50 godt eller dårlig? Skal et tiltak iverksettes hvis det koster pr reddet liv?

28 Affect heuristics Magefølelsen som sier oss at noe er godt eller dårlig. Eks: Skal jeg anbefale hormonbehandling til denne kvinnen eller ikke? Hvis vi mangler den går det oss ille. Eks. pasienter med skade av nervebaner til frontallappen uendret kognitiv funksjon men uten evne til å ta riktige beslutninger. Nødvendig men også en kilde til feil.

29 En sørgelig historie.. Gutt, 19 år. Gradvis økende smerter og hevelse i ve. testikkel siste 2 døgn. Ved palpasjon øm og litt hoven epididymis, litt øm også i testikkelen. TD: Epididymitt, rp. Antibiotikum. 2 dgr. Senere: Økende smerter og hevelse, innlagt. D: Torkvert testikkel. Heuristikker: Diagnose basert på gjenkjenning, mønster. Overstyrer en mer åpen tilnærming og uttesting av alternative hypoteser. Viktig kilde til feil.

30 Radiologi/MR Generelt god kapasitet i Oslo-området 6-8 ukers ordinær ventetid ved private institutter. Mitt lokalsykehus sender godt begrunnete søknader i retur. Mulighet for å betale seg ut av køen: 2300 kr/us. MR er viktig ved for eksempel langvarige ryggsmerter eller røde flagg, ved utredning av knesmerter eller leddlidelser der kirurgi kan være aktuelt, utredning av nevrologiske lidelser mm. Mange undersøkelser rekvireres for å utelukke underliggende sykdom der den kliniske mistanken er liten eller der et evt. positivt funn ikke vil ha behandlingsmessige konsekvenser. Eks. rygg- og nakkesmerter uten røde flagg, skuldersmerter.

31 Mor med lille Jens, 5 år Jens hadde falt fra en huske og slått bakhodet for 4 uker siden. Det var fortsatt en liten kul der, og mor ville gjerne ha gjort en MR «for å være på den sikre siden». Frisk og rask, ikke hodepine, ikke hatt symptomer på intracerebral skade. En liten, uøm palpabel kul i bakhodet kunne fortsatt kjennes rest etter et hematom.

32 Rygglidelser: Hva sier de faglige retningslinjene? I utgangspunktet vil % av dem som kommer til allmennlegen med vond rygg få tilstrekkelig utredning ved vanlig klinisk undersøkelse. Røde flagg : indikasjoner på underliggende sykdom som bør oppdages og behandles Nyoppståtte smerter: Alder < 20 eller > 55 år Konstante smerter, evt. tiltakende, hvile/nattsmerter. Torakale smerter Generell sykdomsfølelse, vekttap Traume, kreft, bruk av steroider eller immusupprimerende midler, stoffmisbruk Utbredte nevrologiske utfall Deformitet i ryggsøylen Høy SR, uttalt morgenstivhet > 1 time Alle andre kan vente 4-6 uker før man vurderer billeddiagnostikk

33 Aftenposten og vannhodet Oppslag om kirurgisk behandling av demens Dame med demens symptomer, operert med anleggelse av shunt pga påvist voksen-vannhode. Kurert! Overlegen: Fastlegene kan ikke nok om dette og han frykter at mange går der ute uten adekvat behandling.

34 Korrekt håndtering? CT eller MR påviser behandlingstrengende økt CSF trykk- iflg. faglige veileder for utredning av demens. Det virket ikke som overlegen var klar over disse retningslinjene. Alternativt: Retningslinjene er ikke kjent eller etterleves ikke. Eller : Vi tror ikke på dem og bruker dem ikke. Voksen-vannhode som årsak til demens er sjelden (10-20 per år i Norge?) men viktig å oppdage.

35 Eli Anne 64 år Endring i avføringsvaner, følelse av ikke å få tømt seg. Hemofec neg. Intern henvisning: rectoskopi 2 uker: Rectoskopi. Tumor ved 17 cm, vel halve cirkumferensen. Telefon kir.avd. (bakvakt). Henvisning. Time neste uke: Rectoskopi, CT. Operert ca 2 uker etter. Oppfølging/kontroll hos fastlegen.

36 Anders 65 år. På ferie i Nord-Norge. Innlagt RiTø med brystsmerter. Neg. EKG, stabilisert. Koronar angio: Stenose på hovedstammen. Anbefalt by-pass. Tilbud i Tromsø om 2 mnd. Feiring har ferie. Skal utskrives. Tlf til fastlegen: Hjelp. Fastlegen ringer lokalsykehuset: Hva nå? Vakthavende kardiolog ber om at Anders blir henvist Rikshospitalet. Fastlegen ringer kardiologen på RiTø. Pasienten tas imot og blir operert på RH etter ca 3 uker.

37 Thorleif 73 år Tungpusten, overvektig, hypertoni, KOLS... Kontroll for dette. På vei ut: En flekk på ve. skulder som klør. Uregelmessig pigmentert, ca 3x4 cm i diameter. Settes opp til biopsi uken etter: Irregulære celler. 2 uker etter: Fjernet in toto med 5 mm margin: Malignt melanom, sannsynlig frie render. Henvist kir pol. Ikke påvist maligne celler i resektat. CT thorax neg. Videre kontroll hos fastlegen. Anbefalt ktr hver 3. mnd.

38 Videre forløp Ktr 3 mnd: Uregelmessighet i øvre del av arret, henvist for evt. Ny reseksjon. Biopsi neg. Rtg. Thorax neg. Tilbake 6 mnd etter: Smerter i hø. flanke. Det kom etter at jeg anstrengte meg med å skifte dekk på bilen. Rtg. Thorax: Mistanke om metastase i lunge og skjelett. Pasientens datter har klaget på fastlegen for manglende oppfølging.

39 Om kreftdiagnostikk og forløp Politisk trykk: Raskere diagnostikk og behandling, bedre pasientløp. Høies reform. Et dansk eksempel: Frede Olesen, professor i allmennmedisin og formann i kreftforeningen i Danmark: Noen slides fra hans foredrag.

40

41

42

43

44

45

46

47 Dokumentér i journalen! Mange klagesaker står og faller med hva du har skrevet i journalen! Strukturert: SOAP Subjektivt: Pasientens fortelling om symptomer, evt også legens resymé av sykehistorien. Objektivt: Legens funn positive (knatrelyder, bilyd, parese osv) og negative (når det er relevant). Analyse (Assessment): Legens tanker om diagnose, diff-d. Plan: Felles lege/pasent - hva skal skje, hva forventes. Ajourfør medikamentlisten og gi til pasienten Ajourfør tidligere sykdommer og familie/sosialt

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET Kand. nr. MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGISKE FAG 17. november 2005 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf: 21 07 82

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Astrid Steen Isaksen 2004 Britt 50 år holdt på å skrive om det å bli alvorlig syk, da hun selv ble rammet

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer