Ekkokardiografi i vaktsammenheng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekkokardiografi i vaktsammenheng"

Transkript

1 Ekkokardiografi i vaktsammenheng Henrik Schirmer Department of Clinical Medicine Faculty of Health Sciences Department of Cardiology, Univ. Hospital of Northern Norway

2

3 Du tilkalles på vakt til dårlig pasient Takykardi? Dyspnoe? Hypotensjon? Bevissthet? Brystsmerter? Feber?

4 Du tilkalles på vakt til dårlig pasient Takykardi? Dyspnoe? Hypotensjon? Bevissthet? Brystsmerter? > 90? Sinus? > 20? ph? pco 2? <90? Effekt av væske? GCS nevrologi? EKG? ST? Tbølger? Resp var? Feber? >38,3?

5 Kasuistikk 1 Enslig kvinne som bor med sin sønn, har kjent seg svimmel anfallsvis siste uker og noe tung i pusten. Fikk sydd en rupturert achilles-sene etter uhell i bedriftsidrett for 6 uker siden og fikk fjernet gipsen i dag. Svimer av på badet og får ropt på 7. klassingen som ringer AMK Somnolent på vei inn i akuttmottaket. Hypotensiv Halsvenestase Uttalt dyspnoe og takypnoe, lav po 2

6 Diff diagnoser? Tiltak?

7

8

9

10

11 Disposisjon Lungeemboli Klaffefeil Sepsis Akutt hjerteinfarkt Tamponade Aortadisseksjon Thoraxtraume (Hjerneslag og perifer embolisering)

12 Klaffefeil Aortainsuffisiens Mitralinsuffisiens Klaffeobstruksjon Ventil Endokarditt

13 Akutt aortainsuffisiens Sjelden, men livstruende I motsetning til kronisk AI venstre ventrikkel ofte ikke dilatert, men høye fylningstrykk Hyperdynamisk Stor vena contracta > 0,6 Holodiastolisk revers i aorta descendens Trykkhalveringstid < 250 msec Kraftig Doppler signal som ved forward flow Prematur lukning og start av mitralinsuffisiens

14 Akutt aortainsuffisiens årsaker: Endokarditt Aortadilatasjon Evt med proksimal disseksjon Ventildysfunksjon løsning, degenerasjon, låsning Traume Gir høyt endediastolisk trykk med stuvning og akutt dyspnoe pga manglende tid til adaptasjon Behandling: Kirurgi; i påvente pressor evt nitroprusside Betablokker og IABP kontraindisert

15

16

17

18

19

20

21 Pasient til sammenligning uten hviledyspnoe eller feber og BT 160/70

22

23

24

25 LDDd 6,2 cm LVDs 3,5 cm

26

27

28

29

30 Akutt mitralinsuffisiens Strukturell skade gir sterk mistanke om alvorlig MI Flail med cordaruptur og del av mitralsegl i v atrium Papilleruptur Manglede koaptasjon Dilatert v ventrikkel Stort nedreveggsinfrakt med restriksjon av bakre segl Ved fravær av strukturell skade er stor MI lite sannsynlig Stor PISA radius > 1 cm tilsier stor MI Reversert systolisk lungeveneinflow tilsier stor MI Vena contracta > 7 mm OBS: FargeDoppler usikkert da arealet avtar med fallede trykk

31 Akutt MI årsaker Endokarditt Papilleruptur ved infarkt Cordadegenerasjon ofte v tidligere mitralprolaps Ventildysfunksjon Biologisk degenerasjon Endokarditt i biologisk klaff Abscess rundt ventilring m lekkasje Ventiltrombose med åpent lokk Hengsel eller lokkbrudd Ved uklarhet etter TTE gjør TEE!

32 Klinikk Akutt dyspnoe Takykardi Hypotensjon Tegn på høyresidig svikt Leverstase, halsvenestase Svak - om hørbar holosystolisk lyd Behandling: Kirurgi I påvente; Diuretika, C-PAP, IABP evt nitro (-prusside)

33 Klaffeobstruksjon Myxom 1 av 3000 i Tromsø Proksimal aorta ascendens disseksjon Ventildysfunksjon v mekaniske ventiler Hengselbrudd Trombose med stillstand av lokk i åpen posisjon Gjennomlysning! Ved tvil

34 Endokarditt 13% et fulminant forløp (Habib ACC 2003). Dette forårsakes av; 1. ekstensive vegetasjoner med insuffisiens og/eller prematur lukning av mitralklaffene. 2. symptomer på kardiogent sjokk som vedvarer tross adekvat medisinsk behandling. 3. affeksjon av subvalvulære strukturer (papillemuskulatur) med påfølgende corda rupturfare. 4. aggresive mikrober a. Staf. Aureus b. Candida Albicans (høy emboli risiko 80% mortalitet) c. Aspergillus Flavus (ofte negative blodkulturer) 5. affeksjon av intrakardiale implantat. Ved ventil er det 0,45% risiko for endokarditt pr år. 45% Staf. Aureus med overall 36% 4 måneders mortalitet. 6. Emboliske komplikasjoner

35

36 Kriterier for endokarditt Kan ikke utelukkes ved transthoracal ekko Ingen sannsynlighet for endokarditt om; Normal TTE og negative blodkulturer Fravær av ventil, CVK eller annen kardiovaskulær tilgang Fravær av intravenøs stoffmisbruk

37 Mann 30 år innlagt bevisstløs, febril Behandlet som septisk meningitt Blodkultur dag 3; Gule Staf Aktiv sprøytenarkoman CRP fallende

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Sepsis Avklare fyllning -intraventrikulært -venøst - perifer motstand EF H sidig funksjon Ved Sepsis og hypotensjon Væske!! Evt Noradrenalin Ikke effektivt ved uttalt hypovolemi Uttalt hjertesvikt med høye fylningstrykk Betydelig h ventrikkelbelastning

49 Venøst (vena cava) 3,4 cm

50

51

52 Akutt hjerteinfarkt NSTEMI VSR Papillemuskelruptur Kardiogent sjokk Hjertestans Perikarditt

53 NSTEMI Om ekko avdekker uttalt patologi - øhj PCI eller ved lokalsykehus trombolyse! Ved nytilkommet Q T inversjoner særlig fremre vegg Stort troponin utslipp Hypotensjon VT eller annen arytmi Ved stabil NSTEMI: 24% okkluderte kar oftest CX Ekko identifiserer de med mer enn 12% infarktstørrelse EF <50% AUC 80%, WMSI > 1 93%, Global longitudinal Strain < -14% AUC 95%

54

55

56

57 Kardiogent sjokk vevs-ischemi pga hjertesvikt tross væsketerapi og adekvat antiarytmisk 7% av STEMI pasienter 55% 30 dager mortalitet 3% for de uten kardiogent sjokk Høyere dødelighet for kardiogent sjokk uten STEMI Ved hypotensjon uten lungeødem tenk høyresidig infarkt

58 Hjertestans Ekko avklarende særlig ved elektromekanisk dissosiasjon Alvorlig kardiomyopati Regional dysfunksjon koronarsykdom Akutt AI MI Ventilobstruksjon, låsning, løsning Tamponade (ruptur infarkt/aortadisseksjon) Lungeemboli (trombe på høyre side? H sidig dilatasjon) Uttalt hypovolemi/vasodilatasjon Ved ventrikkelflimmer, VT eller asystole Tegn til gammelt hjerteinfarkt? Trombe?

59 Perikarditt

60 Tamponade Når tappe, når la være og når tilkalle kirurg Postoperativt Malign pleuravæske Traumatisk Aortadisseksjon

61 HEMODYNAMIKK TAMPONADE

62 PERICARDIOCENTESE VED TAMPONADE 16/10-05: Ekko-veiledet pericardiocentese, 1,7 liter blodig væske

63 PERICARDIOCENTESE VED TAMPONADE

64 Ikke alle tamponader skal tappes!

65 Aortadisseksjon Mistenkes ved; Kraftige brystsmerter som endrer lokalisasjon Asymmetriske perifere pulser Nevrologiske utfall Ekstremitets eller organischemi Breddeforøket mediastinum på Rtg Thorax Mer enn minimal aortainsuff eller dilatert aorta ascendens Utelukkes ikke av ST elevasjoner (særlig ikke NV) eller TNT Disseksjon omfatter ikke sjelden avgang h koronar

66 Aortadisseksjon Aorta ascendens affisert i 60% av tilfellene (Stanford A) Høy mortalitet 1-2% pr time ubehandlet Kirurgi! Stanford B affiserer kun descendens og har lavere mortalitet Assosiert til: Menn Marfan Bicuspid aortaklaff (aortabuesyndrom) Hypertensjon (Siste trimester av svangerskap) Transøsofagal best, men kan påvises ved transthoracal

67 Ekkofunn Tynn membran festet til aortaveggen som beveger seg Konveksitet mot falsk lumen i systole pga lavere trykk i falsk lumen. Systolisk flow kun i halve aortalumen (sant lumen) Kommunikasjon mellom sant og falsk lumen. I systole mot falsk lumen med revers i diastole Fortykket aortavegg evt med lavekkogen lomme (obs hematom) Aortainsuffisiens Dilatert aortaascendens Bicuspid klaff obstruksjon av membran Perikardvæske

68

69

70 Kasuistikk Pasient innlagt med VT etter gammelt hjerteinfarkt DC støt Utvikler så AF som ikke konverteres på Cordarone Ekko før el-konvertering innen 48 timer pga VT

71 Ved innkomst

72 2 dager senere

73

74

75 Thoraxtraume Vanskelig Ved hemodynamisk ustabil pasient uten åpenbar blødningsårsak kan ekko være avklarende Ruptur av myocard, kar Klaffeskade Intramurale hematom Hypokinesi grunnet kontusjonsskade TEE kan være avklarende om TTE ikke gir tilgang

76 Takk for meg og lykke til videre!

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER

HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 327 HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER Øvrum, E, Tangen, G, Tølløfsrud,

Detaljer

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten «Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten Jan Erik Nilsen Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser Forekomst av kreft og VTE hos pasienter med hjerteinfarkt uten koronare stenoser 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Therese Johansen thj022@post.uit.no Universitetet

Detaljer

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim 1 Akutt koronarsyndrom Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Akutt koronarsyndrom, eller ustabilt koronarsyndrom, omfattar diagnosane: Ustabil angina

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital chestpain1.rm www.medisin.ntnu.no/~slordahl 113 Ring alltid 113 - når hjertet slår alarm I telefonkatalogen

Detaljer

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no Tlf. 72 57 68 18 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Brystsmerter Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen Hva tenker

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Atrieflimmer, Hjertesvikt,

Atrieflimmer, Hjertesvikt, Hjertesykdommer Angina, Hjerteinfarkt, Atrieflimmer, Hjertesvikt, Lungeødem, ACB/ventil-opr., Pacemaker v/else Aune 1 Angina - AP O2 behovet er større enn tilbudet ischemi Årsak Aterosklerose Trombose

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling.

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. En kort veiledning for medisinstudenter Av: Anne Helene Krog lege/stipendiat Carl Erik Slagsvold, dr.med. Andries J. Kroese professor emeritus

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer

historisk perspektiv

historisk perspektiv Nasjonal Paramedic Utdanning Kull 2 Høyskolen i Lillehammer 2004 2006 Avsluttende hovedoppgave Skrevet av: Dagfinn Karsrud og Ragnar Kristiansen Emne: Prehospital behandling av hjertepasienter i et historisk

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer