Profilhåndbok. Januar Versjon 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2"

Transkript

1 Profilhåndbok Januar Versjon 2

2 Innhold 2 Innledning Profilelementer Logo Fargepalett Typografi Tilleggselement illustrasjon Postalt Brevark Visittkort Konvolutter Hilsningskort Logoplassering på omslag og tidsskrifter Bokomslag Tidsskrifter Markedsmateriell Annonse Stillingsannonser Flyere Flyer/postkort Bannerup Digitalt Mailsignatur Web forsideskisse Powerpoint-mal HTML-mail...53 Design og utarbeiding av designhåndbok for Universitetsforlaget: UNIFORM AS, mai 2007

3 Innledning 3 Profilhåndboken Lars Mausethagen Salgs- og markedssjef Telefon direkte: Mobil: Sentralbord: E-post: Vår visuelle profil er utarbeidet for å formidle vår identitet, våre verdier, strategier og mål. Den skal bidra til å skape høy gjenkjennelighet hos våre målgrupper og skille oss fra våre konkurrenter. Profilhåndboken beskriver de grunnleggende prinsipper og elementer i Universitetsforlagets visuelle profil. Håndboken skal benyttes internt og eksternt i alle kanaler der Universitets forlaget profileres. Programmet skal følges stramt for å oppnå størst mulig effekt. Alle i forlaget har ansvar for å påse at ret nings linjene følges, og det skal ikke gjøres unntak fra håndboken uten at dette først er diskutert med salgs- og markedssjef. Dersom nye retningslinjer og spesifikasjoner blir utarbeidet, vil disse bli sendt alle våre brukere. Oppstår det situasjoner som ikke er beskrevet, kan du kontakte salgs- og markedssjef. Lars Mausethagen Salgs- og markedssjef

4 1. Profilelementer 4 1. Profilelementer

5 1.1 Logo 5 Universitetsforlagets nye logo er en kombinasjon av et sterkt og enkelt symbol og et moderne navnetrekk. I symbolet videreføres tidligere logosymbol. Dette sikrer gjenkjennelse. Det nye navnetrekket i kombinasjon med det videreutviklede symbolet gir logoen et nytt og moderne uttrykk. Bruken av logoen med regler og frihetsgrader spesifiseres i profilhåndboken.

6 1.1 Logo Minste tillatte avstand til kant 6 r r r Figuren viser minste tillatte avstand til kanten på formatet. Denne avstanden er definert som radius på logosymbolet (r). Dette er en generell regel, og logoen kan i prinsippet plasseres fritt innenfor formatet så lenge regelen om minste tillatte avstand til kant oppfylles. Spesifikke regler for plassering av logo defineres for hvert enkelt tiltak. r = radius r Unntak fra regelen over skal avklares med salgs- og markedssjef før logo benyttes på annen måte enn spesifisert over. Et eksempel på annen bruk av logo er ved svært små formater; da vil minste tillatte avstand til kant kunne være mindre enn i eksempelet til venstre. r r r r r

7 1.1 Logo Størrelse 7 15 cm Universitetsforlagets logo kan i prinsippet gjengis i alle størrelser, men man må ta hensyn til det aktuelle mediets begrensninger ved små størrelser. Det er viktig at logoen ikke settes mindre enn at logoen blir gjengitt i god kvalitet. Vær oppmerksom på at navnetrekket ved små størrelser kan bli lite lesbart og detaljer i symbolet kan forsvinne slik at man ikke oppnår ønsket kvalitet. 12,5 cm 10 cm 7,5 cm 5 cm

8 1.1 Logo Varianter 8 1) Hovedlogo, positivt navnetrekk uf_cmyk_pos.eps Det er fire varianter av logoen: Variant 1 og 2 skal brukes hvis det gir god nok kontrast mot bakgrunnen. Variantene 3 og 4 brukes hovedsaklig ved trykk i sort-hvitt. Variant 4 kan også benyttes ved behov for negativ logo. 2) Hovedlogo, negativt navnetrekk uf_cmyk_pos_neg_tekst.eps 3) Sort-hvitt-logo uf_sh_pos.eps 4) Negativ logo uf_sh_neg.eps

9 1.1 Logo Varianter og ulike bakgrunner 9 Hovedlogo navnetrekk positiv Logoen skal benyttes slik at den er godt synlig mot bakgrunnen. På mørke bakgrunner benyttes logo med negativt navnetrekk. På bakgrunner med tilsvarende rødtoner som i logo benyttes negativ logo. Eksempelet viser de ulike logovariantene i bruk mot ulike bakgrunner. Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk negativ Hovedlogo navnetrekk negativ Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk positiv Hovedlogo navnetrekk negativ Negativ logo Hovedlogo navnetrekk positiv Negativ logo Hovedlogo navnetrekk negativ Hovedlogo navnetrekk negativ Hovedlogo navnetrekk positiv Negativ logo Sort-hvitt-logo Sort-hvitt-logo Negativ logo Negativ logo

10 1.2 Fargepalett 10 Tydelig palett som går i røde og varme nyanser, og signaliserer tyngde og kvalitet. Paletten støtter verdiene ENGASJEMENT og MOT ved å uttrykke temperament, humør og synlighet. Forsterker det eksisterende røde uttrykket og gir et spennende helhetsbilde. Skiller seg godt ut fra konkurrentene. Pantone 485 Pantone 202 Pantone 144 Fargene i fargepaletten kan, ved behov, benyttes i valører, det vil si i prosenter av fargene. Lysere valører av fargene kan for eksempel brukes som bakgrunn i tekstbokser o.l. 75% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25% C 0 M 96 Y 100 K 0 R 213 G 43 B 30 HTML: D52B1E C 10 M 100 Y 61 K 50 R 130 G 36 B 51 HTML: C 0 M 58 Y 100 K 0 R 233 G 131 B 0 HTML: E98300

11 1.3 Typografi 11 Chaparral Pro Chaparral Pro regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro semibold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Skriftsnittet Chaparral Pro er valgt som profilfont for Universitetsforlaget og skal benyttes på trykksaker og annet markedsmateriell der Universitetsforlaget er hovedavsender. Eksempel på slikt markedsmateriell er flyere, annonser og brosjyrer. Bøker har i hovedsak egen identitet, og valg av typografi på bokomslag er ikke styrt av Universitetsforlagets profil. Chaparral Pro light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+ Chaparral Pro bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()=?+

12 1.3 Typografi Forslag til bruk 12 Eksempel på bruk av Chaparral Pro. UNIVERSITETSFORLAGET SETTER STANDARDEN Chaparral Pro Light 24/24 pt Universitetsforlaget AS er et bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Chaparral Pro Semibold 11/14 pt Universitetsforlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen: Vi skal sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler. Ny tid og ny teknologi gjør at behovet for nye publiseringsformer blir større. For å sette varige spor, som tåler kritiske blikk og tidens tann, må Universitetsforlaget derfor velge sine satsingsområder med omhu, i nær og aktiv kontakt med forfatterne, bokhandlerne og andre samarbeidspartnere. Vi må utvise lydhørhet, originalitet, godt skjønn, smak og en stor porsjon mot. Sporene etter Universitetsforlaget, med sin lett gjenkjennelige logo U, skal signalisere mot, engasjement, refleksjon og profesjonalitet. Universitetsforlaget er i dag et fremtidsrettet forlag med dype og solide røtter i det beste av norsk fagforlagstradisjon. Forlaget har to ulike opphav: Det ene kommer fra Tønnes Andenæs som grunnla Universitetsforlaget i Det andre stammer fra 1982 da Aschehoug overtok forlaget Tanum-Norli, som da ble et fag- og lærebokforlag med navnet Tano. Tano og deler av Universitetsforlaget slo seg sammen i Forlaget er et heleid datterselskap av Aschehoug. Universitetsforlaget ledes av forlagssjef Svein Skarheim og har 33 engasjerte ansatte. Hvert år utgir vi ca. 140 nye og reviderte boktitler og 34 tidsskrifter. Og backlist rommer imponerende 1100 titler. Alt dette, og mye mer, finner du på disse nettsidene. Chaparral Pro Regular 9,5/13 pt

13 1.3 Typografi Forslag til bruk 13 Eksempel på bruk av Chaparral Pro. Universitetsforlaget setter standarden Chaparral Pro Semibold 24/24 pt Universitetsforlaget AS er et bok- og tidsskriftforlag som utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er landets fremste. Chaparral Pro Semibold 9,5/13 pt Universitetsforlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen: Vi skal sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet. Det innebærer at våre utgivelser skal være meningsbærende og relevante. Det betyr også at vi aktivt utforsker nye publiseringskanaler. Ny tid og ny teknologi gjør at behovet for nye publiseringsformer blir større. For å sette varige spor, som tåler kritiske blikk og tidens tann, må Universitetsforlaget derfor velge sine satsingsområder med omhu, i nær og aktiv kontakt med forfatterne, bokhandlerne og andre samarbeidspartnere. Vi må utvise lydhørhet, originalitet, godt skjønn, smak og en stor porsjon mot. Sporene etter Universitetsforlaget, med sin lett gjenkjennelige logo U, skal signalisere mot, engasjement, refleksjon og profesjonalitet. Universitetsforlaget er i dag et fremtidsrettet forlag med dype og solide røtter i det beste av norsk fagforlagstradisjon. Forlaget har to ulike opphav: Det ene kommer fra Tønnes Andenæs som grunnla Universitetsforlaget i Det andre stammer fra 1982 da Aschehoug overtok forlaget Tanum-Norli, som da ble et fag- og lærebokforlag med navnet Tano. Tano og deler av Universitetsforlaget slo seg sammen i Forlaget er et heleid datterselskap av Aschehoug. Universitetsforlaget ledes av forlagssjef Svein Skarheim og har 33 engasjerte ansatte. Hvert år utgir vi ca. 140 nye og reviderte boktitler og 34 tidsskrifter. Og backlist rommer imponerende 1100 titler. Alt dette, og mye mer, finner du på disse nettsidene. Chaparral Pro Light 9,5/13 pt

14 1.4 Tilleggselement Illustrasjon 14 Abstrakt illustrasjon satt sammen av formelementer fra logosymbol. Farger fra fargepalett. Gir mulighet for alt fra enkle til kompliserte uttrykk i mange fargevarianter. Trenger du flere illustrasjoner enn dem som er laget og står på side i profilhåndboken, så kontakt salgs- og markedssjef. Han kan få en kyndig designer/illustratør til å utforme flere illustrasjoner. Eksempler på bruksområder: Bakgrunner i annonser og markedsmateriell Mapper og permer For- og baksatser Fôring i konvolutter Dekor på postale elementer Web Skilting

15 1.4 Tilleggselement Illustrasjon 15 Ulike utsnitt kan gi forskjellig uttrykk. Eksempelet viser at samme illustrasjon med forskjellige utsnitt kan gi ulikt fargeuttrykk og forskjell i intensitet.

16 1.4 Tilleggselement Illustrasjon 16 Illustrasjonen kan brukes i alle fargevarianter med utgangspunkt i fargepaletten.

17 1.4 Tilleggselement Illustrasjon 17 Det er utviklet et sett med illustrasjoner i ulike farger som kan benyttes på profilmateriell.

18 2. Postalt Postalt

19 2.1 Postalt Brevark 19 Dette er brevets andreside. Teksten settes med toppmarg på 40 mm. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. Fornavn Etternavn Adresseveien 11 I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende 0123 Stedsnavn Oslo, tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Venstremarg er 22 mm. Her ser du brevark side 1 og side 2. Disse skal benyttes på all korrespondanse fra forlaget. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Venstremarg er 22 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Dette er brevets andreside. Teksten settes med toppmarg på 40 mm. I overskriften benyttes Times Dette er brevets tittel New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt Avsnitt linjeavstand. markeres I brevets med blank løpende linje, ikke innrykk. tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstre justert med høyremarg på 35 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt høyremarg linjeavstand. på 35 I brevets mm. Venstremarg løpende er 22 mm. tekst benyttes Times New Roman 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstre justert med høyremarg på 35 mm. Venstremarg er 22 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes Times New Roman 11 pkt Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes på 14 pkt Times linjeavstand. New Roman Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Venstremarg er Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. I brevets løpende tekst benyttes 22 mm. Times Avsnitt New Roman markeres 11 med pkt blank linje, ikke innrykk. på 14 pkt linjeavstand. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Venstremarg er 22 mm. Avsnitt markeres med blank linje, ikke innrykk. Teksten settes venstrejustert med høyremarg på 35 mm. Avsnitt markeres Med vennlig med hilsen blank linje, ikke innrykk. I overskriften benyttes Times New Roman Bold 11 pkt på 14 pkt linjeavstand. Med vennlig hilsen Fornavn Etternavn Tittel Fornavn Etternavn Tittel Kopi: Navn Etternavn Kopi: Navn Etternavn Universitetsforlaget AS Sehesteds gate 3 Boks 508 sentrum, 0105 Oslo Telefon: Faks: E-post: Url: Bankgiro: Foretaksnr.: NO MVA IBAN-nr.: NO Swiftkode: NDEANOKK

20 2.2 Postalt Visittkort 20 Tosidig visittkort med plass til notater på baksiden. LARS MAUSETHAGEN Salgs- og markedssjef Telefon Mobil Sentralbord Faks E-post Post Boks 508 Sentrum 0105 Oslo Besøk Sehesteds gate Oslo Hvis noen har behov for visittkort med engelsk tittel, skal det avklares med forlagssjef, og administrasjonssekretæren vil bistå med å få det trykket opp.

21 2.2 Postalt Visittkort mm Tosidig visittkort med plass til notater på baksiden. 24 mm 32 mm 5 mm LARS MAUSETHAGEN Salgs- og markedssjef Telefon Mobil Sentralbord Faks E-post Post Boks 508 Sentrum 0105 Oslo Besøk Sehesteds gate Oslo 50 mm 5 mm 14 mm 38 mm 43 mm LARS MAUSETHAGEN Salgs- og markedssjef Telefon Mobil Sentralbord Faks E-post Post Boks 508 Sentrum 0105 Oslo Besøk Sehesteds gate Oslo Chaparral Pro, Semibold 8/8 pkt, PMS 202 Chaparral Pro, Italic 7/8 pkt, Sort Chaparral Pro, Regular 4,5/7 pkt, PMS 202 Chaparral Pro, Regular 6,5/7 pkt, Sort

22 2.3 Postalt Konvolutter 22 Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo B4 Det er utviklet én konvoluttmal med logo og avsenderadresse fast plassert i øvre venstre hjørne. Denne malen benyttes på alle konvoluttformater. For detaljer rundt plassering av logo og adresse: se neste side. C5_v16 Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo E6_5v5 Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

23 2.3 Postalt Konvolutter 23 Eksempelet viser plassering av logo og avsenderadresse i forhold til øvre venstre hjørne. Konvolutter trykkes i tofarge (PMS 485 og PMS 202) 15 mm 15 mm 50 mm 29 mm Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

24 2.4 Postalt Hilsningskort 24 Ferdigtrykt hilsningskort, tosidig, 154 x 107 mm. Dette kortet kan benyttes til alt fra å legge ved en hilsen til en bok til gratulasjonskort eller for å sende en kort beskjed. Universitetsforlaget AS Sehesteds gate 3 Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Faks:

25 3. Logoplassering på omslag og tidsskrifter Logoplassering på omslag og tidsskrifter

26 3. Bokomslag og tidsskrifter Logoplassering 26 Logo i øvre høyre hjørne på forside øvre venstre hjørne på bakside For å bygge en tydelig avsenderprofil på alle bøker, er det utviklet et system for fast logoplassering. Symbol og navnetrekk plasseres atskilt. Dette gjør at symbolet kan settes større i forhold til navnetrekket enn i fast logoversjon. Symbolet plasseres i øvre høyre hjørne på forsiden, øverst sentrert på rygg og i øvre høyre hjørne på baksiden. Navnetrekket settes sentrert nede på forsiden. På baksiden settes webadresseutgaven av navnetrekket. Navnetrekk sentrert nederst på forside Det samme systemet kan benyttes på forside av tidsskrifter der det er mulig. Enkelte tidsskrifter har tittelfelt som kommer i konflikt med denne logoplasseringen og må derfor behandles individuelt. På baksiden settes webadresseutgaven av navnetrekket

27 3.1 Bokomslag Logoplassering 27 r r r r r r r r = 7,5 mm (symboldiameter = 15mm) Figuren viser fast oppsett for logo og navnetrekk på bokomslag. Samme prinsipper benyttes også på tidskrifter. Symbol og navnetrekk har fast størrelse som vist i denne figuren, radius 7,5 mm / diameter 15 mm. Symbol på rygg settes sentrert med samme avstand til topp som symbol på forside og bakside, men tilpasses i størrelse i forhold til ryggbredde. Navnetrekk settes sentrert på forsiden med en størrelse på 60 mm og nedre marg på 10 mm. På baksiden benyttes webadresseutgaven av navnetrekket. Denne settes i samme bokstavstørrelse som på forsiden og får en lengde på 67 mm. EAN-kode plasseres med en venstremarg på 7,5 mm (r = 7,5 mm) og bunnmarg på 10 mm, på et hvitt felt som er utfallende til venstre og 1,5 mm over, under og til høyre for EAN-koden. EAN-kode plasseres med en venstremarg på 7,5 mm (r = 7,5 mm) og bunnmarg på 10 mm, på et hvitt felt som er utfallende til venstre og 1,5 mm over, under og til høyre for EAN-koden. ISBN: ,5 mm 1,5 mm 67 mm sentert mellom EAN-felt og rygg 60 mm sentrert på forsiden 10 mm

28 3.1 Bokomslag Logoplassering eksempel 28 Ingvald Falch Mange nettbundne sektorer har gjennom de siste årene blitt omdannet til konkurranseregimer. Utviklingen, som har kommet langt i noen sektorer og kort i andre, er ofte stimulert av utviklingen på europeisk nivå. Karakteristisk er at omdanningen skjer ved hjelp av rettslig regulering. Boka behandler hvilke rettslige virkemidler som benyttes, deres nærmere innhold, og beskriver de overveielser som ligger bak. Boka gjennomgår innholdet av reguleringen i åtte sektorer: elektrisk kraft jernbane naturgass flyplasser elektronisk kommunikasjon havner vannforsyning og avløp veier Rett til nett Rett til nett Konkurranse i nettbundne sektorer Videre gjennomgås betydningen av generell regulering i alminnelig konkurranserett, forvaltningsrett, kontraktsrett og ekspropriasjonsrett. Avslutningsvis foretas en sammenfattende analyse av de enkelte virkemidlers innhold, deres fordeler og ulemper, samt i hvilken utstrekning virkemidlene er egnet til å oppfylle overordnete målsetninger. Det konkluderes med at de nettbundne sektorene har mange likhetstrekk, i første rekke ved at nettene stort sett utgjør monopoler. Sektorene har derfor mye å lære av hverandre. Ingvald Falch Ingvald Falch er partner i Advokatfirmaet Schjødt og har under arbeidet med boken arbeidet på deltid som forsker ved Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for petroleumsrett ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten. ISBN: Eksempelet er gjengitt i 80 % størrelse

29 3.2 tidsskrifter Logoplassering eksempel 29 Samme system for logoplassering som på bokomslag kan benyttes på forside av tidsskrifter der det er mulig. Enkelte tidsskrifter har tittelfelt som kommer i konflikt med denne logoplasseringen og må derfor behandles individuelt. Eksempelet viser logoplassering på tidsskriftene Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (154 x 214mm) og Plan (230 x 286mm), gjengitt i 60 % størrelse.

30 4. Markedsmateriell Markedsmateriell

31 4.1 Annonse 31 Eksempel på annonse i farger. Dersom det er plass settes Dag Hareide hva er HUMANISME Hva menes egentlig med ordet humanisme? Hvor kommer humanismen fra, og har den betydning i dag? Annonsene er gjenngitt i 85% størrelse. «Hareides balansegang i denne boken er beundringsverdig han lar seg ikke forlede inn i ensidigheter av noe slag ( ) Jeg leste boka i ett sluk. Jeg er ordentlig imponert» TroND BErg ErIkSEN kjøp BokEN: 179,- : : Nils A. Butenchøn Midtøsten Imperiefall, statsutvikling, kriger En bred oversikt over de historiske prosessene som har frambrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten. oka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Bør leses av alle som deltar i debatten om Midtøsten. NRK P2 KjøP BoKEN: 249,- : :

32 4.1 Annonse 32 Eksempel på annonse i sort-hvitt. Dag Hareide hva er HUMANISME Hva menes egentlig med ordet humanisme? Hvor kommer humanismen fra, og har den betydning i dag? «Hareides balansegang i denne boken er beundringsverdig han lar seg ikke forlede inn i ensidigheter av noe slag ( ) Jeg leste boka i ett sluk. Jeg er ordentlig imponert» TroND BErg ErIkSEN kjøp BokEN: 179,- : :

33 4.2 Stillingsannonse 33 Eksempel på teaser-stillingsannonse i farger og sort-hvitt. 80 x 90mm. Markedskonsulent Vil du være med på å gjøre Norges ledende bok- og tidsskriftforlag enda bedre? I Universitetsforlaget er det ledig stilling som salgs- og markedskonsulent i redaksjonen for juss. For fullstendig stillingsbeskrivelse gå inn på Markedskonsulent Vil du være med på å gjøre Norges ledende bok- og tidsskriftforlag enda bedre? I Universitetsforlaget er det ledig stilling som salgs- og markedskonsulent i redaksjonen for juss. For fullstendig stillingsbeskrivelse gå inn på

34 4.2 Stillingsannonse 34 Universitetsforlaget as er landets ledende akademiske forlag. våre forfattere er blant de fremste på sine fagfelt. Universitetsforlagets overordnete mål uttrykkes i visjonen: vi skal sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet. forlaget er i vekst, og vi søker etter: Eksempel på stillingsannonse i farger. 140 mm bredde; høyden tilpasses etter innhold. Eksempelet vises i 65% størrelse. Markedskonsulent I Universitetsforlaget er det ledig stilling som salgs- og markedskonsulent i redaksjonen for juss. Arbeidsoppgaver: utstrakt kontakt med bokhandlere, forfattere, ansatte ved universiteter og høgskoler og andre kunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle salgs- og markedsaktiviteter knyttet til jussporteføljen (bøker og tidsskrifter) i samarbeid med redaktører og forfattere salg og markedsføring av forlagets tidsskriftdatabase idunn.no presse-, informasjonsarbeid og boklanseringer markedsanalyse kontakt med designere og byråer deltakelse på seminarer og messer noe administrative oppgaver Vi ønsker oss en person: som liker å være ute og møte våre kunder er initiativrik har høyere utdanning innenfor markedsføring har stor arbeidskapasitet og «stå på-vilje» som liker å yte det lille ekstra ovenfor kunden Vi tilbyr: et hektisk, morsomt og spennende arbeidsmiljø i Norges ledende fagbok- og tidsskriftforlag lønn og andre betingelser iht. forlagets lønnssystem Nærmere opplysninger kan du få ved å kontakte salgs- og markedssjef Lars Mausethagen / e-post: Kortfattet søknad med CV sendes innen 25. november på e-post til p Søknaden merkes «Markedskonsulent UF». Ytterligere informasjon om forlaget finner du på

35 4.3 Flyer/DM A5 35 Thomas Ugelvik Fangenes friheter Makt og motstand i et norsk fengsel Eksempel på flyer i A5-format der utsnitt av illustrasjonselementet fra Universitets forlagets profil er benyttet som bakgrunn. Dersom det er slik at vi lever i en globalisert verden: Hva betyr dette for økonomi, kultur, hverdagsliv ja, til og med vår egen selvforståelse? Thomas Hylland Eriksen har spurt seg disse spørsmålene, og skrevet en oversiktlig og tanke vekkende innføring til global iseringsbegrepet og globaliseringens konsekvenser. Globaliseringens årsaker og virkninger er gjenstand for diskusjon på mange arenaer. Denne boken presenterer argumenter og motargumenter på en klar og balansert måte. Rik på både gode eksempler og provoserende spørsmål. Kjøp boken: 249,- : : Utmerket utgangspunkt for videre lesning Helene Lindqvist, bergens Tidende En bok man ikke kommer utenom Morgenbladet Eksemplene er gjengitt i 85 % størrelse

36 4.3 Flyer/DM A5 36 Eksempel på flyer i A5-format, bakside med kupong. Kjøp boken: 249,- : : Ola Forfatter er cand.polit med hovedfag i kriminologi fra Universitetet i oslo. Han mottok sin phd i 2010 for avhandlingen Å være eller ikke være fange. Forfatter har tidligere arbeidet som forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) men er i dag ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Bestillingsinformasjon UF: Bestill med kupongen eller - på tlf på faks: E-post: - Internett: Svarsendingsnummer: Universitetsforlaget har to forskjellige svarsendingsnummer. Det ene gjør at svarene kommer til oss og skal benyttes på alt som har med tidsskrift å gjøre. Det andre sender svarene direkte til DM Huset ordremottak (Grimstad) og skal benyttes til alle kampanjer som har med bøker å gjøre. Til bøker: Universitetsforlaget AS Svarsending Oslo # JA takk! Jeg bestiller... eks. Fangenes friheter à kr 249,- + porto: 39,- ISbn: Navn: Adresse: Postnr: Underskrift: E post Poststed: Jeg ønsker å motta nyhetsbrev på e post Kampanjekode Universitetsforlaget AS Svarsending oslo Eksemplene er gjengitt i 85 % størrelse Til tidsskrifter: Universitetsforlaget AS Svarsending Oslo Koding av kuponger En kupong skal kodes med kampanjenummer. Kampanjene meldes inn til DM Huset på forhånd. Det betyr at det nederst på kupongen alltid skal stå kampanjekode for at vi skal kunne måle effekten av tiltakene våre.

37 4.3 Flyer/DM A5 37 Alternativ utforming med flere innholdselementer. 25% rabatt Tilbud for deg som er medlem i fangeforbundet Ipsandios endus sapid maximet volorehent que nonsequam qui aspitium rerum nulparciist, sam expelicia quossunt. Ignis distio quodi que repudanis quod quo corum dolore modit dendund. Ola Forfatter er cand.polit med hovedfag i kriminologi fra Universitetet i oslo. Han mottok sin phd i 2010 for avhandlingen Å være eller ikke være fange. Forfatter har tidligere arbeidet som forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) men er i dag ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Kjøp boken: 249,- : : # JA takk! Jeg bestiller... eks. Fangenes friheter à kr 249,- + porto: 39,- ISbn: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Underskrift: E post Jeg ønsker å motta nyhetsbrev på e post Kampanjekode Universitetsforlaget AS Svarsending oslo Eksemplene er gjengitt i 85 % størrelse

38 4.4 Flyer/Postkort 38 Eksempel på flyer i postkortformat (150 x 100mm) der utsnitt av illustrasjonselementet fra Universitets forlagets profil er benyttet som bak grunn. Thomas Hylland Eriksen Globalisering Åtte nøkkelbegreper Dersom det er slik at vi lever i en globalisert verden: Hva betyr dette for økonomi, kultur, hverdagsliv - ja, til og med vår egen selvforståelse? Thomas Hylland Eriksen har spurt seg disse spørsmålene, og skrevet en oversiktlig og tankevekkende innføring til global iseringsbegrepet og global iseringens konsekvenser.

39 4.4 Flyer/Postkort 39 Eksempel på flyer i postkortformat, bakside med kupong. JA takk! Jeg bestiller... eks. Globalisering à kr 249,- + porto: 39,- ISBN: Navn: VENNlIGSt Bruk BlOkkBOkStaVEr Evt. firma: Adresse: Postnr: Underskrift: Poststed: Universitetsforlaget AS Svarsending Oslo E-post Jeg ønsker å motta nyhetsbrev på e-post

40 4.5 Bannerup 40 Bannerup med logosymbol og webadresseutgave av navnetrekket. Ekempelet viser designelement som går over to bannerup og gir en sammenhengende flate. Bannerupene kan benyttes samlet eller hver for seg. Format 88 x 210 cm (de nederste 4 cm forsvinner i kassetten). Her gjengitt i 8 % størrelse.

41 4.5 Bannerup 41 Bannerup med designelement i fargevarianten PMS 144. Her gjengitt i 8 % størrelse.

42 4.5 Bannerup 880 mm mm Bannerup med logosymbol og webadresseutgave av navnetrekket. Ekempelet viser designelement som går over to bannerup og gir en sammenhengende flate. Bannerupene kan benyttes samlet eller hver for seg. Format 88 x 210 cm (de nederste 4 cm forsvinner i kassetten). Her gjengitt i 8 % størrelse mm 65 mm 330 mm 445 mm 1000 mm

43 5. Digitalt Digitalt

44 5.1 Mailsignatur 44 Line Løkketangen Markedskonsulent T: M: F: Universitetsforlaget AS, Sehesteds gate 3, PB 508 Sentrum, 0105 Oslo 15 mm Line Løkketangen Markedskonsulent T: M: F: Universitetsforlaget AS, Sehesteds gate 3, PB 508 Sentrum, 0105 Oslo Arial Reg. 10/12pkt R233 G131 B0 Linjeskift Arial Bold 10/12pkt Arial Reg. 10/12pkt Arial Bold 10/12pkt R130 G36 B51 Linjeskift

45 5.2 WEB Forsideskisse 45 Skisse som viser hvordan profilen kan benyttes på web.

46 5.3 Powerpoint 46 Powerpoint Forside med logo Maser-slide Sisteside med kontaktinfo Overskrift Arial/Helvetica 25 pt Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Og til sist punkt 4

47 5.4 HTML-mail 47 Utkast til HTML-mail.

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes 303 - Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS REVIDERT AUGUST 2014 Profilmanual Kruse Smith Entreprenør AS En profilmanual er et praktisk og strategisk verktøy som beskriver det grafiske utrykket til en virksomhet. Manualen er først og fremst beregnet

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN Designhåndbok for NRK Sist endret: 25.03.2003 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning................................................................ side 2 3.2 Kontordokumenter og administrasjonsobjekter...........................

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer