Avtale om vakt- og sikkerhetstjenester Bilag 1 Oppdragsgivers beskrivelse av tjenesten. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om vakt- og sikkerhetstjenester Bilag 1 Oppdragsgivers beskrivelse av tjenesten. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Avtale om vakt- og sikkerhetstjenester Bilag 1 Oppdragsgivers beskrivelse av tjenesten Innholdsfortegnelse 1 Avtalens tjenesteområder Tjenester Opsjoner Opsjon: Overvåkning av datarom i 5. etg. i Oppdragsgivers kontorlokaler i Oslo Opsjon: Manuelle vakt- og sikkerhetstjenester til Oppdragsgivers kontorlokaler i Alta med leie av utstyr Opsjon: Rådgivning vedrørende fysisk sikkerhet Beskrivelse av Oppdragsgivers kontorlokaler Oslo Alta Vakt- og sikkerhetsutstyr som Oppdragsgiver eier Utstyr Service på utstyr Forhold som ikke omfattes av avtalen, men med betydning for avtalens tjenesteområder Utleier, Stortingsgt 28 AS sitt ansvar Nøkkelkort Adgangskontroll med nøkkelkort og kortlesere Kontorer og andre rom Oppdragsgivers andre lokaler Sikring av kontorlokaler i Oslo Etablering av manuelle vakt- og sikkerhetstjenester Overvåkning Mobilt vakthold Låste dører og rom Gjennomføring av mobilt vakthold Løsning for håndtering av alarmvarsel og uttrykning Leverandørens personell Bemanningsplan og vandelsattester Adgangskort og nøkler Overholdelse av Oppdragsgivers sikkerhetspolicy og annet reglement Rapportering av avvik Forpliktelser ved avtalens opphør... 8

2 1 Avtalens tjenesteområder 1.1 Tjenester Denne avtalen omfatter manuelle vakt- og sikkerhetstjenester til Oppdragsgivers kontorlokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo og opsjoner for kjøp av tjenester og leie av utstyr som angitt nedenfor. Tjenestene under denne avtalen skal sikre tilfredstillende sikkerhet i Oppdragsgivers kontorlokaler. 1.2 Opsjoner Avtalen gir Oppdragsgiver opsjon på tjenester som angitt i dette bilag pkt , 1,2,2 og Avtalens vilkår og forutsetninger har gyldighet på disse opsjonene. Oppdragsgiver står fritt i hele avtaleperioden velge om og når opsjonene skal tre i kraft. Dersom Oppdragsgiver ønsker å benytte seg av opsjonene, skal Oppdragsgiver varsle Leverandøren skriftlig innen rimelig tid. Dersom Oppdragsgiver ønsker å avbestille hele eller deler av tjenester som omfattes av en opsjon etter at Leverandøren har mottatt slikt varsel, følges prosedyren i NS 8434:2008 pkt Opsjon: Overvåkning av datarom i 5. etg. i Oppdragsgivers kontorlokaler i Oslo Avtalen omfatter opsjon for Oppdragsgiver på kjøp av manuelle vakt- og sikkerhetstjenester og tilhørende tjenester for hoveddatarom og reservedatarom i Oppdragsgivers lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo. Oppdragsgiver har per mars 2016 to datarom (hoveddatarom og reservedatarom) i 5. etg. Oppdragsgiver tar sikte på at disse datarommene blir avviklet gradvis mot sommeren 2016 slik at det ikke blir behov for denne tjenesten etter dette tidspunktet. Disse rommene skal likevel være låst, se pkt Denne tjenesten anses for etablert ved Kundens godkjenning. Kunden kan nekte godkjenning av etableringen ved saklig grunn. Følgende tjenester omfattes av opsjonen: For begge datarommene skal det være innbruddsalarm med varsling om uberettiget tilgang til Leverandør utenfor Oppdragsgivers arbeidstid, se bilag 3. For begge datarommene skal det være brannslukkesystem med kopling til husets generelle brannalarm-/varslingssystem slik at brannvesen varsles umiddelbart ved en eventuell utløsning av alarm i datarommene. For begge datarommene skal det være detektorer med varsling for fuktighet (vann) med varslingssystem. For begge datarommene skal det være varmefølere med varsling ved for høy temperatur. Oppdragsgiver har varmeføler med varsling ved for høy temperatur i hoveddatarom. Det skal også være vann-, brann-, temperatur- og innbruddsalarm i 2 stk. datarom. 2

3 Strømstansvarsling for begge datarommene: Døgnkontinuerlig overvåkning og varsling til vaktselskapet av strømstans til datarommene. Service, se dette bilag pkt Oppdragsgiver eier følgende vakt- og sikkerhetsprodukter vedrørende datarommene: Dørkontroll, innbruddsalarm, detektor med varsling av fuktighet, varmefølere med varsling ved for høy temperatur, varsler ved strømbrudd. Temperaturføler finnes allerede i hoveddatarom. Brannslukkesystem med kobling til husets generelle brannalarm-/ varslingssystem til hoveddatarom Opsjon: Manuelle vakt- og sikkerhetstjenester til Oppdragsgivers kontorlokaler i Alta med leie av utstyr Oppdragsgivers opsjon på kjøp av manuelle vakt- og sikkerhetstjenester til Oppdragsgivers kontorlokaler i Løkkeveien 111, 9510 Alta med leie av utstyr som en tjeneste, omfatter følgende: Tjeneste Etablering Omfang Installering skal omfatte nødvendig forberedelse og etablering av vakt- og sikkerhetstjenester og installering av nødvendig utstyr til sikring av Oppdragsgivers kontorlokaler, herunder hulltaking, elektrikerarbeid, eventuell branntetting og rørlegging, etablering av de manuelle vakt- og sikkerhetstjenester mm. Etablering av de manuelle vakt- og sikkerhetstjenester med leie av utstyr anses for etablert ved Kundens godkjenning. Kunden kan nekte godkjenning av etableringen ved saklig grunn. Sikkerhet og leie av nødvendig utstyr til sikring av kontorlokalene Oppdragsgiver ønsker å oppnå tilfredstillende sikkerhet i disse kontorlokalene, og ønsker følgende tjenester og leie av følgende utstyr som en tjeneste: 1. Sikring av kontorlokaler utenfor oppdragsgivers arbeidstid Leverandøren bør sikre Oppdragsgivers kontorlokaler utenfor Oppdragsgivers arbeidstid ved at det er låste dører fra hovedtrapp og til tilstøtende leietakere i etasjen. Oppdragsgivers arbeidstid fremgår av bilag 3 «Administrative bestemmelser». 2. Tilgang til Oppdragsgivers kontorlokaler for ansatte og besøkende Landbruksdirektoratets resepsjon er i 3. etasje. Det er i tillegg to dører ut mot fellestrapp som er åpne er Oppdragsgivers arbeidstid. 3. Innbruddssikring 3

4 Leie av nødvendig utstyr til sikring av Oppdragsgivers kontorlokaler. Innbruddssikring bør skje gjennom innbruddsalarm i Oppdragsgivers kontorlokaler og bestå av romfølere i korridor og dørkontroll. Innbruddsalarmsystemets tider avtales i avtaleperioden. Leverandøren har ansvar for service på dette utstyret i Oppdragsgivers arbeidstid. Med service menes vedlikehold av forebyggende og regelmessig karakter. Leverandøren skal beskrive løsning for håndtering av alarmvarsel. Mobilt vakthold Uttrykning ved utløst alarm Mobilt vakthold bør gjennomføres minimum én gang hver natt mellom kl og kl med kontroll av alle våtrom, T-kjøkken og at alle dører og vinduer er lukket, lys er slukket (gjelder ikke lys som skrur seg av og på automatisk), samt sjekk at nødutganger og at alle alarmer er slått på, gjennomføre legitimasjonskontroll av påtrufne personer mm. Omfatter uttrykning ved alle døgnets tider Opsjon: Rådgivning vedrørende fysisk sikkerhet Oppdragsgivers opsjon på kjøp av rådgivning vedrørende fysisk sikkerhet kan omfatte for eksempel rådgivning vedrørende vakt- og sikkerhetsutstyr, kartlegging av risiko og sårbarhet mm. 1.3 Beskrivelse av Oppdragsgivers kontorlokaler Oslo Kontorlokalene i Stortingsgata 28, 0161 Oslo er innleide og er samlokalisert i et bygg. Kontorlokalene fordeler seg over 5 etasjer: Etasje Bruttoareal Type areal Kjeller 57,1 m2 Arkiv/lagerrom 3. etasje 479,7 m2 Kontorer, gang- og fellesarealer, møterom, toaletter mm. 4. etasje 1473,9 m2 Kontorer, gang- og fellesarealer, møterom, toaletter, rekvisitarom mm. 5. etasje 1499,7 m2 Kontorer, gang- og fellesarealer, møterom, toaletter, resepsjon m.m ,6 m2 Kontorer, gang- og fellesarealer, møterom, toaletter, etasje kantine, mm. 7. etasje 114,7 m2 Kontorer Totalt 5676,8 m2 Bygningen har en låst hovedinngang og to låste bakinnganger, samt en låst heisinngang ved siden av den ene bakinngangen. 4

5 Hovedinngangen har en ringetavle til virksomhetene i bygget med mikrofon, kamera og høyttaler, tilsvarende ringetavle er det i bakinngangene og for heisen. Virksomhetene, herunder også Oppdragsgiver, kan åpne dørene med en impuls fra sine lokaliteter. Hovedinngang, bakinnganger og vareheis har kortleser som anvendes av Oppdragsgivers ansatte Alta Kontorlokalene i Løkkeveien 111, 9510 Alta er innleide og samlokalisert i ett bygg. Kontorlokalene befinner seg i byggets 3. etasje. Etasje Bruttoareal Type areal 3.etasje 605,0 m2 Kontorer, gang- og fellesarealer, møterom, toaletter mm. 1.4 Vakt- og sikkerhetsutstyr som Oppdragsgiver eier Utstyr Oppdragsgiver eier følgende vakt- og sikkerhetsprodukter i kontorlokalene i Oslo: Innbruddssikring: Romfølere i korridorer og dørkontroll. Vakt og sikring: ITV-utstyr (kameraovervåkning med bevegelsessensor), vann-, brann- og innbruddsalarm i kjellerlokale (arkiv) med alarmtastatur og brannog innbruddsalarm i lokalene for øvrig. Oversikt over utstyr som Oppdragsgiver eier vedr. datarom i Oslo, se dette bilag pkt Oppdragsgiver eier per mars 2016 ikke vakt- og sikkerhetsutstyr i kontorlokalene i Alta. Oppdragsgiver kjenner ikke til kabel og kabelstruktur i disse lokalene. Dette utstyret, samt andre organer, eksisterende kabler og kabelstruktur som Oppdragsgiver allerede eier og er installert ved signering av denne avtalen, skal gjenbrukes i denne avtalen Service på utstyr Oppdragsgiver gir Leverandøren rett til å inspisere utstyret i avtaleperioden. Leverandøren skal utføre service på utstyret. Leverandøren skal utføre service av utstyret angitt i dette bilaget pkt i Oppdragsgivers arbeidstid, se bilag 3. Med service menes vedlikehold av forebyggende og regelmessig karakter. 2 Forhold som ikke omfattes av avtalen, men med betydning for avtalens tjenesteområder 2.1 Utleier, Stortingsgt 28 AS sitt ansvar Utleier, Stortingsgaten 28 AS, ivaretar følgende vakt- og sikringsoppgaver i Stortingsgata 28, 0161 Oslo, uavhengig av denne avtalen: Ytre adgangskontroll Sikkerhet i bygningens fellesarelaer Sikkerhet i tilstøtende dører mellom leietagere og mellom leietagere og fellesarelaer 5

6 Brannsikkerhet ved bruk av branndetektorer, brannslukkeutstyr, branndokumentasjon, brannalarm og varsling til brannvesen. Hver leietager i Stortingsgaten 28 har individuell heiskode til vareheisen. Det er egen heiskode for de etasjer Oppdragsgiver benytter. Nødlys som viser nødutganger Vaktselskap har mobil inspeksjon 1 gang pr natt Utrykning ved heisstans 2.2 Nøkkelkort Alle medarbeidere hos Oppdragsgiver har adgangskort (nøkkelkort) og ID-kort med bilde. Nøkkelkortet har egen kode som anvendes utenfor ordinær arbeidstid. Oppdragsgiver administrerer selv kortene til sine medarbeidere. 2.3 Adgangskontroll med nøkkelkort og kortlesere Utleier i Oslo og Alta har ansvar for adgangskontrollsystem med nøkkelkort og kortlesere ved hovedinngang, bakinngangene og heis. Informasjon om bruk av kort/innpasseringer lagres i et angitt tidsrom. 2.4 Kontorer og andre rom Kontorer etc. har dører med låser, men de fleste kontordørene er åpne, med eller uten personer i rommet. Det er opp til den enkelte medarbeider å låse døren. 2.5 Oppdragsgivers andre lokaler Oppdragsgiver leier også kontorplass for en til fire ansatte fordelt mellom lokaler i Andselv, Karasjok og Kautokeino. Oppdragsgiver leier også en tjenesteleilighet i Alta. Per mars 2016 har gårdeier ansvar for vakt- og sikkerhetstjenester, og avtalen omfatter således ikke disse lokalene. 3 Sikring av kontorlokaler i Oslo 3.1 Etablering av manuelle vakt- og sikkerhetstjenester Leverandøren skal etablere de manuelle vakt- og sikkerhetstjenester og tilhørende tjenester som denne avtalen omfatter innen avtalt frist. Med dette menes blant annet omrouting av Oppdragsgivers utstyr. Etablering av de manuelle vakt- og sikkerhetstjenester anses for etablert ved Kundens godkjenning. Kunden kan nekte godkjenning av etableringen ved saklig grunn. 3.2 Overvåkning Oppdragsgiver ønsker følgende vakt- og sikringstjenester: ITV (kameraovervåkning med bevegelsessensor) i bakgård med monitor hos Leverandøren, samt varsling av leverandøren ved utløst alarm. Tidene for overvåkning avtales i avtaleperioden. Innbruddsalarm: overvåkning av innbruddsalarm i Kundens kontorlokaler, samt varsling av Leverandøren ved utløst alarm. Innbruddsalarm i Innbruddsalarmsystemets tider avtales i avtaleperioden. Uttrykning ved utløst alarm ved alle døgnets tider. Brann- og innbruddsalarm og fukt- og vannskadesikring i kjellerlokale (lager/arkiv) med alarmtastatur: Døgnkontinuerlig vervåking av brann-, fukt- 6

7 og vanndetektor og innbruddsalarm i kjellerlokale, samt varsling av Leverandøren ved utløst alarm. Alarmen bør kunne kobles av/på manuelt. Autorisert personell hos Oppdragsgiver skal ha kode til alarmen. Brannalarm i lokalene for øvrig (med unntak for datarommene i 5. etg.): Døgnkontinuerlig overvåkning av brannalarm for lokalene for øvrig (kontorlokalene, møterom, korridorer og kantinen), branndetektorer med kopling til husets generelle brannalarm-/varslingssystem slik at brannvesen varsles umiddelbart ved en eventuell utløsning av alarm. Alarmen bør kunne kobles av/på manuelt. Autorisert personell hos Oppdragsgiver skal ha kode til alarmen. 3.3 Mobilt vakthold Låste dører og rom Leverandøren skal sikre Oppdragsgivers kontorlokaler ved at det er låste dører fra hovedtrapp og låste dører til baktrappene, samt fra vareheis og til tilstøtende leietagere i hver etasje. Landbruksdirektoratets resepsjon er i 5. etasje. Det er i tillegg et antall dører i hver etasje ut mot fellestrapper, heiser, andre leietagere og fellesområder. Alle dører skal være låst og skal kunne åpnes enten innenfra eller utenfra med kort/nøkkel eller via elektrisk impuls (dette gjelder hovedinngang, bakinngangene, heisinngang og dør til resepsjon i 5. etasje). Oppdragsgivers arbeidstid fremgår av bilag 3 «Administrative bestemmelser». Det er fire rom som skal være låst: Hoveddatarommet i 5. etg., med kortleser Reservedatarommet i 5. etg., med kortleser Kjellerlokalet (lager/arkiv) med kortleser Hvelvet i arkivet i 5. etg., med nøkkel Det skal være egne opplegg for nøkler og tilgang til disse rommene Gjennomføring av mobilt vakthold Mobilt vakthold bør gjennomføres minimum en gang hver natt mellom kl og kl med kontroll av alle våtrom, T-kjøkken og at alle vinduer og dører er lukket, lys er slukket (gjelder ikke lys som skrur seg av og på automatisk), samt sjekk av nødutganger og at alle alarmer er slått på, legitimasjonskontroll av påtrufne personer mm. 3.4 Løsning for håndtering av alarmvarsel og uttrykning Leverandøren skal beskrive løsning for håndtering av alarmvarsel og uttrykning ved utløst alarm. Uttrykning skal kunne skje ved alle døgnets tider. 4 Leverandørens personell 4.1 Bemanningsplan og vandelsattester Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert bemanningsplan som kan stilles til disposisjon for Oppdragsgiver. Leverandøren skal utarbeide tentativ bemanningsplan for hvert kvartal. 7

8 Leverandøren skal ved forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge vandelsattest for de vektere som skal utføre tjenester etter denne avtalen. Vandelsattester skal leveres senest innen to dager etter at slik forespørsel er mottatt av Leverandøren. 4.2 Adgangskort og nøkler Tildelte nøkler og kort som kvitteres ut må oppbevares betryggende av Leverandørens nøkkelpersonell. Oppdragsgiver plikter å utlevere det eventuell nødvendige antall adgangskort/id-kort uten vederlag. Tap av nøkler og kort må straks meldes Oppdragsgivers koordinator. 4.3 Overholdelse av Oppdragsgivers sikkerhetspolicy og annet reglement Oppdragsgiver kan pålegge Leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten, å etterleve Oppdragsgivers sikkerhetspolicy, sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre bestemmelser som gjelder hos Oppdragsgiver og som har betydning for ytelser under denne kontrakten. 5 Rapportering av avvik Leverandøren skal rapportere om eventuelle funn av avvik i en avviksrapport. Avvik kan blant annet være åpne vinduer, kran som ikke er lukket, nødutganger som er dekket til, alarmer som ikke er påslått, lys som ikke var slukket (gjelder ikke lys som skrur seg av og på automatisk), påtrufne personer i Oppdragsgivers kontorlokaler ved inspeksjon med videre. Oppdragsgiver skal ha innsyn uten skjerming i avviksrapporten og tilhørende dokumentasjon. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen beskrive hvordan avvik skal rapporteres og hvor ofte dette skal gjøres. 6 Forpliktelser ved avtalens opphør Ved avslutning av avtalen, uansett årsak, skal Leverandøren som del av avtalen stille nødvendige tjenester til rådighet i frem til avtalens opphør og samarbeide med eventuell ny leverandør, slik at nødvendige handlinger kan gjennomføres med minst mulig forstyrrelser for Oppdragsgivers virksomhet. Ved opphør av avtalen skal alle nøkler og adgangskort leveres tilbake og kvitteres inn. Dersom Oppdragsgiver leier utstyr fra Leverandøren som en tjeneste, se NS 8434:2008 pkt. 15 jf. bilag 5 for forpliktelser. Oppdragsgiver plikter å betale vederlag for de ytelser som er nevnt under dette punktet til priser som angitt i bilag 4. Kunden skal likevel ikke betale slikt vederlag dersom avtalen heves som følge av vesentlig mislighold fra Leverandørens side. 8

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR UTLEIE AV ÅS KOMMUNES BYGNINGER OG LOKALER

FELLESREGLEMENT FOR UTLEIE AV ÅS KOMMUNES BYGNINGER OG LOKALER FELLESREGLEMENT FOR UTLEIE AV ÅS KOMMUNES BYGNINGER OG LOKALER Vedtatt 22.06.2000 av hovedutvalg for teknikk og miljø 2 1. OVERORDNET ANSVAR - KOORDINERING AV UTLEIE 2. UTLEIEKONTRAKTER 3. HVEM KAN LEIE

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Utleiereglement for leie av skolens lokaler

Utleiereglement for leie av skolens lokaler ID UTS.SVS.AVD.DRI.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 07.03.2017 Siste versjon 07.03.2017 Forfatter Steinar Horsgård Verifisert Ledelsen Godkjent Sissel Merethe Høberg Utleiereglement for leie av skolens lokaler

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon for vakttjenester til DSBs hovedkontor

Bilag 1 Kravspesifikasjon for vakttjenester til DSBs hovedkontor Side 1 av 6 Bilag 1 Kravspesifikasjon for vakttjenester til Side 2 av 6 1 Generelt om leveransen Det skal anskaffes vakttjenester ved på Kaldnes i Tønsberg. Med vakttjenester menes følgende tjenester:

Detaljer

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44125238.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201413188 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Dette bilaget skal inneholde Kundens spesifikasjon av hvilke leveranser rammeavtalen skal dekke. De enkelte områdene for leveranse (varer og

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Utleiereglement for Samfunnssalen

Utleiereglement for Samfunnssalen Utleiereglement Samfunnssalen Utleiereglementet omhandler kun selve salen, anretningskjøkken i salen (ikke oppvaskmuligheter) og foajeen i kommunehuset. Kjøkkenet i kommunehuset leies av sikkerhetsmessige

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Behandlingsansvarlig skal sørge for at egne lokaler og utstyr er forsvarlig sikret.

Behandlingsansvarlig skal sørge for at egne lokaler og utstyr er forsvarlig sikret. 2.6 Fysisk sikring Formål Prosedyren skal sikre uautorisert adgang til objekter og utstyr benyttet til behandling av informasjon, særlig behandling av sensitive personopplysninger, eller at de ikke er

Detaljer

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse:

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: FASILITETSRAPPORT Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: Fasilitetsrapporten er et verktøy for NTNU Vitenskapsmuseet og låntaker for å kartlegge

Detaljer

AVTALE om vedlikehold i henhold til NU 06 1(6)

AVTALE om vedlikehold i henhold til NU 06 1(6) AVTALE om vedlikehold i henhold til NU 06 1(6) LEVERANDØR Navn og postadresse BESTILLER Navn og postadresse Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 Bergen Telefon FYLLES UT VED AVTALEINNGÅELSE Telefaks

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Bilag 1 til konkurransegrunnlaget. Kongsberg Kommunale Eiendom KF. Kravspesifikasjon. Lås og beslag i Kongsberg kommune. Saksnr.

Bilag 1 til konkurransegrunnlaget. Kongsberg Kommunale Eiendom KF. Kravspesifikasjon. Lås og beslag i Kongsberg kommune. Saksnr. Bilag 1 til konkurransegrunnlaget Kongsberg Kommunale Eiendom KF Kravspesifikasjon Lås og beslag i Kongsberg kommune Saksnr.: 11/419 1. Kravspesifikasjon Dette bilaget inneholder krav til tilbyder for

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Renholdstjenester til HELFOs kontor i Mo i Rana Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Omfang bygg og lokaler (leveransen) 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Beskrivelse av lokalene 3 2.3 Tidsrom

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift)

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) Dato: Navn Adresse Sted Postnr Telefon E-post Ranheim IL Breddefotball bekrefter med dette følgende leie: Dag / dato: Objekt: Vi ber

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL Vedlegg 3 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende malertjenester og tilhørende materiell 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter

Detaljer

1 Anskaffelsen gjelder Løpende oppdrag innen elektrikertjenester for Bergen kommune v/ Etat for boligforvaltning (EBF).

1 Anskaffelsen gjelder Løpende oppdrag innen elektrikertjenester for Bergen kommune v/ Etat for boligforvaltning (EBF). Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Løpende oppdrag innen elektrikertjenester for Bergen kommune v/ Etat for boligforvaltning (EBF). Avtalen er spesielt beregnet å gjelde forefallende

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Vakt- og sikkerhetstjenester

Vakt- og sikkerhetstjenester KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Havn KF Org. nr.: 987 592 567 («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr.: om 28HAV16 Vakt- og sikkerhetstjenester - Oslo kommunes

Detaljer

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER. Bymiljøetaten (BYM)

KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER. Bymiljøetaten (BYM) KONTRAKT NS 8434:2008 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR MANUELLE VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTER mellom Bymiljøetaten (BYM) (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjons nr. 996 922 766 og.. (heretter kalt

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar 17.10.2008.

Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar 17.10.2008. Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar 17.10.2008. Innhold Mandatet Problemstillinger/løsningsalternativer Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for utrykningsleder Prosedyre ved

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 (Gjelder ikke som søknad for leie av Idrettshall) Kategori leietaker (se retningslinjer pkt. 4.1, sett x) Navn på virksomhet/ organisasjon/klubb

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON KRAVSPESIFIKASJON. Trygghetsalarmtjeneste. for. kommunene i Hallingdal. Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Trygghetsalarmtjeneste for kommunene i Hallingdal Vedlegg 1 1 Innhold 1 Formål og forutsetninger... 3 2 Generelle krav... 3 3 Kort beskrivelse av eksisterende trygghetsalarmtjeneste...

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE

NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE Oppdragsgiver Kristiansund kommune Rapporttype Forenklet analyse 2014-05-20 NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE Forord Følgende konkrete tiltak anbefales gjennomført for sikring av Nordlandet skole:

Detaljer

INFORMASJON OM KVALSUND MUSIKKBINGE

INFORMASJON OM KVALSUND MUSIKKBINGE INFORMASJON OM KVALSUND MUSIKKBINGE Et ferdiglaget øvingslokale. Dempingen mot omgivelsene er på 50 db, og det er svært god lydkvalitet inne i rommet. Lokalet er ventilert og har oppvarming og belysning.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Kontrakt bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON mellom Norsk Tipping AS Org.nr. 925836613 (heretter

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kontroll og service på nødlys i Boligbyggs

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01112014 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning... 3 2. Konfidensialitet og taushetserklæring... 3 3. Generelt om sikkerhet... 3 4. Praktisering av avtalen...

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vakt og service

Tjenestebeskrivelse vakt og service 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vakt og service for NTNUs fakulteter og enheter levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 +

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget (Tilbudsinnbydelsen i sin helhet supplerer bestemmelsene i bilag 1) Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Boligbygg skal i planperioden 2015-2017 selge eiendom for

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK Vedlegg 4 AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK AVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende service ventilasjon 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

DEL III AVTALE OM LEVERANSE. mellom ASKER KOMMUNE Avtale nummer 620. Øyrenovasjon for Asker kommune

DEL III AVTALE OM LEVERANSE. mellom ASKER KOMMUNE <COMPANYNAME> Avtale nummer 620. Øyrenovasjon for Asker kommune DEL III AVTALE OM LEVERANSE mellom ASKER KOMMUNE (heretter benevnt Oppdragsgiver) og Org.nr. (heretter benevnt Leverandør) Avtale nummer 620 Øyrenovasjon for Asker kommune

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Bransjestandard Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Utgave 2.4 19.09.2006 Betongpumpe Kombipumpe Båndbil Standarden er fastsatt av FABEKO s pumpegruppe. FABEKO er faglig ansvarlig

Detaljer

Åslyveien 1, Tønsberg

Åslyveien 1, Tønsberg Åslyveien 1, Tønsberg Kommunal bolig for bevoktede og risikoutsatte beboere Utarbeidet av Nokas BST v/jarl Tonning 30.03.2015 Rev. 0 30.03.2015 KOH 0 1 2 ÅSLYVEIEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Konkurransegrunnlag del III TILBUDSNUMMER.: 430303 PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Side: - 2 - av 5 1 GENERELT Forsvarsbygg utvikling Oslo (FBUO) støtter Forsvarets

Detaljer

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Saksframlegg FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Forslag til vedtak: Med forbehold om vedtak om finansieringen slutter formannskapet seg til rådmannens forslag

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer