PERIODEPLAN JANUAR MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN JANUAR MARS"

Transkript

1 PERIODEPLAN JANUAR MARS 2011

2 Direnummer til Barkus: VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien Vinterbro Så er vi kommet til Vi ønsker alle velkommen tilbake til et nytt og spennende år. Vi er allerede halvveis i barnehage året, og ser frem til et halvår til, med denne fine barnegruppa vår. Leon, Lars Erik, Mathias og Mohammed har sluttet på Barkus, og vi har fått inn 4 nye barn. Julie, Selja, Sofie og Christina har begynt på Barkus, vi ønsker de og deres familier velkommen. I personalet er det også litt endringer, Agnieszka og Merethe har sluttet, og vi har fått Deusa, som de fleste kjenner til fra før, og Torill som er ny. Vi fortsetter med gruppearbeid og pedagogisk arbeid.vi vil holde fokus på selvstendighet, gjennom å gi barna mulighet til å mestre ulike gjøremål og språkstimulering gjennom eventyrlesning, rim og regler. Vi voksne vil være språklige forbilder og være tydelige i måten vi snakker til barna på. Vi vil få inn litt matematikk gjennom å telle sammen, sortere etter farge, se på former. Når det gjelder utedager og turdager vil de bli lagt til samme dager som i forrige periode, altså Mandag, Tirsdag og Onsdag. Torsdag og fredager vil bli frileks dager. På Barkus har vi gjort noen endringer i det fysiske miljøet, vi har fått egne skuffer til hvert barn, hvor de kan legge tegninger og annet, som de har laget, kjekt om dere tar en titt oppi der innimellom, og tar med litt kunstverk hjem innimellom Vi har gjort det største rommet vårt til aktivitetsrom med hinderløype. Vi har nå innført en ordning med to&to ordensbarn på Barkus, en uke av gangen. Ordensbarna skal få hjelpe til med litt oppgaver som å dekke bord, dele ut matbokser og drikkeflasker. Annenhver mandag har vi basemøte fra Da vil de som jobber på Fantasia være sammen med barna deres denne timen. Vi vil fortsette å skrive kortversjon av dages forløp på tavla i gangen, og hver fredag blir det lagt ut en egen ukerapport (fyldigere) for Barkus. Den finner dere inne på

3 Beskjeder o.l vil bli hengt opp i gangen, og/eller sendes til dere på mail. Evaluering for høsten 2010: Vi har hatt en fin høst/vinter, med en barnegruppe som har fungert veldig bra. Barna virker trygge og har funnet seg godt til rette på basen. Dette halvåret har vi hat stort fokus på selvstendighet. Barna har kledd på seg selv, fått tid og rom for mestringsfølelse. Enkelte av barna startet ofte påkledningen med Jeg klarer ikke setning, etter en tid var det flere og flere som begynte å si Jeg KLARER!. En utrolig morsom utvikling å følge med på. Rundt måltidene har vi også hatt tilrettelagt for selvstendighet ved å ha buffet. Barna har selv forsynt seg med brød og valgt pålegg. Vi ser at de mestrer og at de spiser godt, vi velger derfor og fortsette med denne varianten til 11 måltidet. Dessuten har vi fått hyggelige tilbakemeldinger fra foreldre som ser viljen til og ønske om selvstendighet hjemme også. Morgenmøte kl 0915, med informasjon om dagens gjøremål har vært veldig vellykket. Der har vi også snakket om ukedagene, datoer, mnd og årstid. Rydde etter oss der vi har lekt/rotet er også noe vi prøver å gjennomføre, ikke alltid med like stort hell, men øvelse gjør mester, så vi fortsetter! Vi har jobbet og vært på turer i gruppene våre. Turdagene er et høydepunkt for alle barna. Det å få gå ute i naturen, utforske, leke, klatre og ikke minst, sette seg ned med en kopp kakao/varm saft er helt topp! I gruppene har vi holdt på med ulike ting, og særlig firkantgruppe har hatt fokus på spor, som har vært tema for felles prosjekt på huset. De har jobbet med dette prosjektet i ulike former, gjennom lesning, håndarbeid, turer o.l Vi har malt føtter og tråkket spor, rullet med oss bilhjul fra skogen og helt til barnehagen, som vi har malt på og trillet bort over ark ;spor. Sirkel og Trekantgruppe har også vært innom tema spor, men har også jobbet med helt andre ting, ut ifra hva de har vist interesse for. Hvordan vi vil jobbe med pedagogisk arbeid(prosjekt)neste periode står det litt om lenger nede i periodeplanen. Etter å ha observert barnegruppene denne høsten, har vi vå gjort noen endringer i gruppene, som vi tror vil fungere veldig bra. Vi prøver det ut, observerer og evaluerer det igjen når det har gått litt tid. Desembermåned er jo julemåneden, og vi har brukt tid på juleaktiviteter i ulike former. Måneden var jo usedvanlig kald, noe som gjorde at vi måtte være mye inne. Vi har bakt pepperkaker, laget julegaver og julepynt, sunget julesanger, lest juleeventyr, kost oss med pepperkaker og klementiner. Vi har hatt felles

4 adventsamlinger, nissefest, lucia og julebord. En og annen dag har vi kunnet gå ut i korte perioder ad gangen, og lekt i snøen. Det har også vært rom for fri lek, og ikke julerelaterte aktiviteter. Desember måned var preget av mye sykdom blant barna, vi fikk (og er i skrivende stund ikke helt ferdige..) en runde med vannkopper, også forkjølelse med feber har en del hatt. Det er kjekt å bli ferdig med det! I romjulen var barnehagen åpen, men det var ikke så mange barn på basene. Vi slo sammen to&to baser, Barkus/Fantasia. Vi brukte tiden til å ta frem litt nye leker, b.l.a en togbane på Barkus, til stor glede for de som var her, og for de som kom tilbake på nyåret. PROSJEKT 2011 Etter å ha hatt spor som tema for prosjekt/pedagogisk arbeid i høst, velger vi nå å slippe litt tak i det og heller velge det pedagogisk arbeidet ut ifra barnas interesser, vi vil observere og fange opp hva barna liker og holde på med. Og lage et pedagogisk opplegg ut ifra barnas interesser. Når vi jobber med dette vil vi trekke inn alle de 7 fagområdene i rammeplan for barnehager,som alle gir klare retningslinjer om innholdet i barnehagens arbeid. Vi ønsker og kunne utføre litt forskning både ute i naturen og innendørs. Det skal gis rom for undring og refleksjon, trigge barnas nysgjerrighet og vitebegjær. DAGSRYTME Barnehagen åpner. Dere som har sovebarn må hente vogner selv i kjelleren. Hvis kjelleren mot all formodning skulle være stengt, gi oss beskjed så låser vi opp Frokost for de som vil spise i barnehagen. Barna får melk Morgenmøte. Vi snakker litt om hvilken dag det er, mnd, dato og årstid. Vi samtaler med barna om dagens aktiviteter. Og synger en sang eller to Aktiviteter Lunsj. Varmmat onsdager, ferskt nybakt brød hver dag Ute / innetid

5 14.00 Vi synger før vi spiser. Ettermiddagsmat (matpakke) og frukt hver dag Innelek/utelek/frilek Barnehagen stenger. Alle tidspunkter er veiledende og endres etter behov, med unntak av åpningstider og stengetider. UKESPLAN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pedagogisk opplegg Pedagogisk opplegg Pedagogisk opplegg Turgruppe Turgruppe Turgruppe Fri lek Fri lek SIRKEL FIRKANT TREKANT Barnehagegruppe Barnehagegruppe Barnehagegruppe Slik ser Gruppeinndelingen ut for denne perioden: Firkant : Hedvig/Deusa, Selja, Henrik N, Dennis, Sebastian T-B, Christina, Hedda, Liv og Hanin Trekant : Torill/Lena, Mikkel, Liam, Sebastian B, Marte, Sara, Kristin, Yannick, Henrik S Sirkel : Roberto/Isabel, Andrea, Torbjørn, Cornelius, Casper, Fredrik. Martine, Sofie og Julie MÅLET MED GRUPPENE: For at barn skal kunne utvikle seg etter alder og modenhet, bruker vi mindre grupper der dette kommer fram. Det er enklere å jobbe med språk og kommunikasjon i mindre grupper, og det blir tilrettelagt for hvert enkelt barn for samarbeid, inspirasjon og lek

6 MÅLET FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET Barna blir gitt tid til å utforske og tolke sine omgivelser. Barna blir hele tiden vist sammenhenger gjennom tilrettelegging av det fysiske miljø og at våre pedagoger er gode veiledere, lærere og omsorgspersoner. Barnas miljø preges av toleranse og forskjellighet. Barnas kultur tilrettelegges for samarbeid, medbestemmelse og utvikling. Barna blir gitt gode vekstmuligheter for lek, samtaler, undring og skaperglede gjennom prosjekter, grupper og fri lek. Pedagogene lærer barna å forstå sammenhenger slik at de øker sin forståelse. Pedagogene stiller åpne spørsmål med flere mulige løsninger. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi er opptatte av å bruke pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre vår egen praksis,planlegge prosjekter og temaarbeid og gi foreldre mulighet til innsyn og innflytelse. Ved å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for barna, anerkjenner og støtter vi barns initiativ, tanker og innspill. BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Lov om Barnehager, 3 Barns rett til medvirkning). Alle barn får utfordringer og gis medvirkning etter alder og modenhet. Vi vil lytt til barns initiativ og jobbe videre sammen med barna. Vi vil synliggjøre barns medvirkning i egen hverdag ved å henge opp dokumentasjon slik at foreldre kan se hva barna gjør i hverdagen. Vi lytter og lar oss inspirere av barnas nysgjerrighet og spørsmål. Vi gir ikke ferdige løsninger og svar, men undrer oss sammen med barna. Vi holder liv i barnas spørsmål, studerer hvordan barna søker svar og utfordrer barnas tanker. FRILEK Det viktigste utgangspunktet til fri lek er det spontane og det ikke målrettede.

7 Frilek og uorganisert lek er viktig for at barn skal oppnå viktige sosiale, emosjonelle og intelektuelle ferdigheter. Den fremmer kreativitet, barnet lærer selv og løse problemer, det lærer seg å forholde seg til andre mennesker og det kan lære noe om seg selv og hvilke ting det liker.i fantasileken får barn utviklet evnen til å samarbeide med hverandre og bli enige om både valg og roller. De former leken etter eget ønske og derfor utvikles også barnas fantasi.. Barn prøver seg fram til de er fornøyde, og det er ikke alltid de bruker leken til det den er beregnet på. Det som er viktig, er at vi voksne tilbyr barnet trygge leker i et trygt miljø, uten for mye overstyring. Barna får nye erfaringer, de utforsker, fyller på og får selvtillit.. De voksne skal gi fysisk nærhet og tilgjenglighet. Vi trenger ikke å være medlekende hele tiden, men barna kan selv regulere denne tilgangen. Er det lek på flere rom, skal vi voksne spre oss så vi er tilgjengelige der barna er. VIKTIGE DATOER Januar: Henrik. L. Nereng 4 år Februar: Andrea Solberg 3 år Vinteraktivitetsdag Tirsdag 15.2 Mars: Karneval Tirsdag 1.3 Hanin Zina 4 år Torbjørn Heggem 3 år Liam Haverstad 4 år Torsdag 17. og Fredag 18. Mars er det plan- dag, da holder barnehagen stengt. Hedvig (pedagogisk Roberto (pedagogisk leder)

8

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2013-2014 på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 1. PERIODE AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER HØSTEN 2014 Spill er et godt språkstimulerende materiale. Her bygger vi nye ord og begreper Barna bruker språket aktivt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer