HOVEDAVTALE FOR NASJONAL ÅRSKLASSEMESTERSKAP (ÅM) I SVØMMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDAVTALE FOR NASJONAL ÅRSKLASSEMESTERSKAP (ÅM) I SVØMMING"

Transkript

1 HOVEDAVTALE FOR NASJONAL ÅRSKLASSEMESTERSKAP (ÅM) I SVØMMING KONTRAKT Årsklassemesterskap(ÅM)

2 AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) Og 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter kalt NSF og, heretter kalt arrangøren. 2 AVTALENS FORMÅL OG OMFANG 2.1 I henhold til Norges Svømmeforbunds (NSF) regler om stevner (paragraf GE 18-27), står NSF som arrangør av ÅM. Den tekniske delen kan tildeles en arrangør (teknisk arrangør). Norges Svømmeforbund har eiendomsretten til alle årsklassemønstringer under NSFs jurisdiksjon. 2.2 Arrangøren tildeles oppgaven som teknisk arrangør til følgende arrangement: Nasjonal Årsklassemesterskap for klasse år i. Mesterskapet avvikles i tidsrommet 200_ i 2.3 Ved denne avtale forplikter Arrangøren seg til å avvikle mesterskapet etter NSF s lover og regler. 3. ARRANGØRENS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 3.1 Det følger av dette at Arrangøren skal være arrangør av Årsklassemesterskap 200_ med de rettigheter og forpliktelser som gjelder for arrangører av slike arrangement. 3.2 Arrangørens forpliktelser gjelder alle forhold som arrangør. Her nevnes spesielt: Teknisk arrangør oppnevner stevnets lege. Navnet og stedet der han er å treffe, skal fremgå av programmet. Arrangøren skal treffe alle nødvendige avtaler med anleggseiere og forberede svømmehallen. Engasjere, trene og lede funksjonærer i alle nødvendige funksjoner. Legge forholdene til rette for tidtaking og resultattjeneste Avtale med alle typer leverandører etc. Legge til rette for media Ivareta nødvendige administrative oppgaver før, under og etter mesterskapet. Legge til rette for innkvartering for de ulike gruppene Markedsføring av arrangementet

3 Bistå NSF i forbindelse med tilrettelegging av reklame og andre forhold for sponsorene. Ved logoeksponering av arrangementets hovedsponsorer på alle offisielle brev ark, i invitasjonen, startlister, resultatlister etc. Bistå NSF i forbindelse med eventuell tilrettelegging for TV-produksjon. Foranstående liste er ikke å anse som uttømmende. Organisering og planlegging 3.3 Arrangementskomiteens sammensetting skal godkjennes av NSF, dette gjelder også endringer. Den skal foreligge senest 15. september 200_. 3.4 Arrangøren plikter å utarbeide en fremdriftsplan for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Denne skal forelegges NSF senest 15. september 200_. 3.5 Ved behov holdes møte(er) med NSFs kontaktperson, minimum 1 måned før mønstringen. Kostnader til reise for NSFs kontaktperson dekkes av NSF. Dette for å sikre at NSF/SvU blir orientert fortløpende om gjennomføringen av fremdriftsplanen. Konkurransearenaen kravspesifikasjoner (Se også SvU s brukermanual på TD (Teknisk delegert) eller kontaktperson fra NSF går gjennom konkurransearenaen med arrangøren senest 1 måned før mesterskapets første dag for å sikre at alle krav - spesifikasjoner er, eller vil, bli oppfylt. (Se pkt. 3.5) 3.7 Bassenget mm. Kontrollmålinger foretas av TD. Vendeflagg må ikke ha sponsorreklame i konflikt med NSF s sponsorer. Tyvstartsnor bør brukes, men trenger ikke ha fjernutløsning. 15 m fra startside (tyvstartsnor) og vendeside må markeres både på baneskillere og bassengkant. Hver langside, mellom vendeflaggene må avskjermes slik at teknikkdommere kan følge feltet fritt frem og tilbake. Vannkvalitet (temperatur og surhetsgrad) forutsettes å være i orden. Egnet premiepall. Lyd Kvalitet på lyden må være slik at speakers annonseringer oppfattes tydelig over hele konkurransearenaen og at lydanlegget kan gi et db-nivå som hever opplevelsen ved defileringer, presentasjoner av utøverer og alle seremonier som krever avspilling av musikkfiler.(live, cd, mp3 og wav-filer) Minimumskrav: 5 7 høyttalere(gjerne fulltonekasser) på stativ med 15 bassbestykning og horn/tweeter, eller tilsvarende. Tilpasset forsterkenhet dette nivået. Mikserenhet på min. 6 kanaler, enten fysisk/analogt eller fortrinnsvis digitalt via PC. Handsfree mikrofon(evt. trådløs) til speaker.

4 Mikrofon(evt. trådløs) til åpningsseremonien. Egnet musikk til defilering, presentasjoner og premieseremonier. 3.9 Lys Det forutsettes at lyset i konkurransearenaen er av god kvalitet. NB! Fargetemperaturen kan av og til være en utfordring for pressen. Minimumskrav: 1 stk. følgespot (2 KW) med zoom-funksjon til defilering, presentasjoner og premieseremoniene.(premiepallen) 3.10 Speakerfunksjon Denne funksjonen er å betrakte som en av de viktigste parametrene for å kunne sikre at mesterskapet har hensiktsmessig logistikk og blir profesjonelt gjennomført. Det er svært viktig at speaker innehar meget høy svømmefaglig kompetanse, samt lang erfaring som kommentator og fremdriftsansvarlig ved denne type arrangementer. I lang tid er profesjonelle kommentatorer med erfaring fra Eurosport og TV2 blitt benyttet i denne funksjonen. Subsidiært kan det også være hensiktsmessig å bruke både en ekstern og intern speaker under mesterskapet; dette for å heve kvaliteten på flere potensielle speakere, både lokalt og nasjonalt. NSF ønsker at disse kvalitetsstandardene blir ivaretatt Faste kostnader for teknisk arrangør. Kostnadene for et mesterskap vil variere ganske mye, ikke minst med tanke på leie av konkurranseanlegget. I tillegg må arrangør påregne en kostnad som skal dekke reise/opphold/diett for eksternt oppnevnte dommere og jury, ref 3.25, samt ekstern speaker. Innbydelse 3.12 Innbydelsen skal godkjennes av NSF innen 15. november 200_ før den sendes ut NSF s standard innbydelse skal brukes som mal. Resultatliste 3.14 Resultatlister skal utformes i h. t. regelverket. Det forutsettes at arrangøren har en resultatservice og et opplegg for dette slik at alle som må/skal ha resultatene får disse snarest mulig etter mesterskapet (Internett, NTB etc.) Arrangør må være behjelpelig med alle støttefunksjoner rundt resultatservice, som kopiering av start- og resultatlister (se pkt. 4.4) Arrangør skal bekoste internett i forbindelse med resultatservice. Logo og bannere 3.17 Bruk av NSF's logo og flagg Det er NSF's arrangement man har fått seg tildelt. Av den grunn skal man som

5 arrangør, i invitasjonen og eventuelt på annen måte, invitere til arrangementet på vegne av Norges Svømmeforbund. All bruk/eksponering av NSF 's design elementer og logo skal godkjennes av NSF. NSF`s logo brukes på alle offisielle papirer, som invitasjonen, program, start og resultatlister. Logoen får man ved henvendelse til NSF NSF's flagg/banner skal benyttes i svømmehallen Dersom arrangør benytter egen mesterskapslogo skal den godkjennes av NSF Det norske flagget skal henges opp i svømmehallen Den norske nasjonalsangen skal spilles under åpningen. Premier 3.22 Sammenlagt poengsum på alle 5 øvelser pr årsklasse. 1., 2. og 3. plass premieres med NSF s medalje, og 4., 5. og 6. premieres med diplom. I tillegg gis det en lik gavepremie til de 6 beste sammenlagt i hver klasse. Innkvartering 3.23 Arrangøren er forpliktet til å forhandle med aktuelle innkvarterings steder om en gunstigst mulig pris for deltakere. NSF har samarbeidsavtale med Scandic-kjeden og et av ÅM-hotellene må derfor være et Scandic Hotell hvis dette finnes på stedet og at de har ledig kapasitet Arrangør bestiller hotellrom for tilreisene oppnevnte dommere, TD og representanten fra jech-soft. Utgifter for oppnevnte dommere dekkes av arrangør. TD og jech-soft representant dekkes av NSF. Dommere 3.25 Følgende oppnevnelser blir gjort av NSF: 2 overdommere 2 startere Utgifter til reise og opphold for disse dekkes av arrangør i henhold til statens satser for reiser. Arrangøren må sørge for å gi beskjed til de ovennevnte om hvor de skal bo, når de ankommer o.l. så tidlig som mulig. NSF's offisielle representant Representantens oppgaver er av formell karakter. Hun/han foretar offisiell åpning/avslutning av arrangementet og kan dele ut premier og gjøre andre oppgaver, på forhånd avtalt og i samarbeide med Arrangøren. Reise og opphold dekkes av NSF.

6 Reklamemateriell 3.27 Teknisk arrangør skal kontakte NSF for å få tilsendt nødvendig reklamemateriell. Materiellet skal returneres til NSF umiddelbart etter bruk Plasseringen av reklame må ikke være til hinder for utøvelse av dommerens oppgaver Arrangøren skal benytte NSF s forretningstilbud der hvor det er naturlig. Pressetjenester 3.30 Det skal legges til rette for best mulig tilgjengelighet for presse og media. Herunder: - Opprette pressekontakt/veileder - Egen resultatservice både til tilstedeværende og ikke tilstedeværende media. - Teknisk bistand (tele/datamuligheter) - Ha tilgjengelige arbeidssteder for pressen. - Informasjon om innkvartering/kost etc. Rapport informasjon - regnskap 3.31 Det skal sendes en rapport til NSF om arrangementet, med erfaringer etter endt gjennomføring. Seneste tidspunkt for innsendelse er 3 måneder etter arrangementet NSF skal ha tilsendt all informasjon Arrangøren sender ut. (f.eks. om overnattingstilbudet, transport til og fra arenaene o. l.) 3.33 I tillegg skal Arrangøren sende alle referater fra møter til NSF fortløpende Revidert regnskap for mesterskapet leveres NSF snarest, senest 3 måneder etter mesterskapets avslutning. 4. NSFs RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 4.1 NSF har rett til vederlagsfritt, på egne vegne eller for sine samarbeidspartnere å disponere plass til reklame i forbindelse med ÅM. 4.2 Arrangør kan ikke ha reklame eller salgsstands som er konkurrerende til NSF s sponsorer og samarbeidspartnere. 4.3 Plassering av reklame. NSF skal uten vederlag disponere reklameplass på følgende steder: Innslagsplater og vendeplater - NSF disponerer 50 % av all tilgjengelig reklameplass på innslagsplatene og vendeplater. 50 % av all plass på startpallene og området i mellom startpallene.

7 12m nærmest innslagsplatene på "TV-messig" langside. Vendeflaggene. Fem logos på program, startliste og resultatliste (hver side). Tre annonsesider i programmet, hvorav den ene skal være på omslagets s Salgsstand for forbundets sponsorer. 50 % av plass bak seierspallen 4.4 NSF er ansvarlig for påmelding og resultathåndtering. De stiller med en person som tar ansvar for påmelding, resultathåndtering og resultatservice. NSF`s tidtakerutstyr skal benyttes. 5. SAMARBEID 5.1 Arrangøren og NSF vil samarbeide tett om alle forhold knyttet til gjennomføringen av mønstringen. NSF skal ha fullt innsyn i alle forhold vedrørende mønstringen. 6. KONTAKTPERSONER Arrangøren: NSF: I forkant av mesterskapet: Brita Blenne Lien tlf e post: Under mesterskapet: Trygve Ravn. Tlf: e post: Informasjon og spørsmål vedrørende NSF sine sponsorer og samarbeidspartnere: Bjørn Soleng. Tlf: Vedrørende oppnevnte dommere: Brit Wormdal Tlf: Denne hovedavtalen er skrevet i 2 (to) likelydende eksemplarer, hvor hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Oslo den Bjørn Soleng Generalsekretær Norges Svømmeforbund Leder

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og.( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN NSF innehar alle rettigheter til alle renn på NSFs terminliste jf NSFs Fellesreglement pkt 201. NSF v/ skistyret -

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren

Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren Revidert utgave Norges Orienteringsforbund 08.06.2015 Hovedløpet for yngre og O-landsleiren er et årlig arrangement for gutter og jenter i alder

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

FORORD Håndbok for NM på alpin er ment å være et nyttig redskap for våre medlemmer, og spesielt for de som tar på seg å være arrangør av NM på alpin.

FORORD Håndbok for NM på alpin er ment å være et nyttig redskap for våre medlemmer, og spesielt for de som tar på seg å være arrangør av NM på alpin. HÅNDBOK MED STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV NM PÅ ALPIN FOR BRANN OG FEIERVESEN Innhold: FORORD 1 Formål. 2 Alpintinget. 3. Revisjon. 4. Lovendring. RETNINGSLINJER FOR ARRANGØREN. 1. Mesterskapsgrener.

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Rennreglement NSF Langrenn

Rennreglement NSF Langrenn Rennreglement NSF Langrenn Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement, side 2-36 Vedtatt i Skistyret 31.10.2012 med etterfølgende justeringer Godkjent av Lovutvalget 17.10.2012 Del II: Rennreglement Langrenn,

Detaljer

Rennreglement Freestyle

Rennreglement Freestyle Rennreglement Freestyle Del 1: Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 31.10.2012 med etterfølgende justeringer Godkjent av Lovutvalget 17.10.2012 Del 2: Rennreglement Freestyle Godkjent

Detaljer

Norges Skiforbunds Fellesreglement

Norges Skiforbunds Fellesreglement Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 04.11.2014 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 25.09.2014 200 Innledende bestemmelser formål, virkeområde, mm. 2 201 Klassifisering av renn 5 202 Terminlister,

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Rennreglement NSF Langrenn

Rennreglement NSF Langrenn Rennreglement NSF Langrenn Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 11.04.2014 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 25.09.2014 Del II: Rennreglement Langrenn Godkjent av Lov- og Påtaleutvalget

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Rennreglement NSF Alpint

Rennreglement NSF Alpint Rennreglement NSF Alpint Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 11.04.2014 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 25.09.2014 Del II: Rennreglement Alpint Godkjent av Lov- og påtaleutvalget

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Rennveilder NC - for arrangør og TD.

Rennveilder NC - for arrangør og TD. Rennveilder NC - for arrangør og TD. Innhold: 1. Invitasjon/innbydelser - s. 2 2. Påmeldings informasjon - s. 2-3 3. Program/startliste - s. 4 4. Sportslig gjennomføring - s. 4 5. Teknisk gjennomføreing

Detaljer

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15 Hoveddommeren Ansvarsområder og plikter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Instruks for stevner

Instruks for stevner Ansvarlig: Leder arrangement og materiell Gjelder fra 26.03.14 Instruks for stevner Formål Formålet med denne instruksen er å beskrive de gjøremål og ansvarsforhold som gjelder ved svømmestevner der LRK

Detaljer

Norges Hundekjørerforbund

Norges Hundekjørerforbund Arrangørperm Tips, ideer, huskeliste for arrangører av små og store konkurranser. November 2007 Revidert 2010 Revidert 2012 1 1 Innledning... 2 Arrangementsformer... 2.1 Stilarter... 2.2 Arrangementsform...

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver

Detaljer