!"#$%&'(()%*%!+,-.)%&'-)$% % /%!01.)%&1$*(2.1!3)"0).%2$#,$)(()!%*% ".1,!0#-2#."),4%&$15!0).-#$),4%!#,-!$*%1(%63)$$)!0#-% % % 77789:9;8<9%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%&'(()%*%!+,-.)%&'-)$% % /%!01.)%&1$*(2.1!3)"0).%2$#,$)(()!%*% ".1,!0#-2#."),4%&$15!0).-#$),4%!#,-!$*%1(%63)$$)!0#-% % % 77789:9;8<9%"

Transkript

1 ÅPNINGSCUPEN 2012 Haukelandshallen 17. august 2. September

2 OBOS er hovedsponsor for Årstad Håndball. Klubben setter pris på det gode samarbeidet.!"#$%&'(()%*%!+,-.)%&'-)$% % /%!01.)%&1$*(2.1!3)"0).%2$#,$)(()!%*% ".1,!0#-2#."),4%&$15!0).-#$),4%!#,-!$*%1(%63)$$)!0#-% % % 77789:9;8<9% 2

3 Årstad Idrettslag ønsker alle vel møtt til årets Åpningscup i håndball, den 35. i rekken. Det blir kamper mot både nye og kjente lag. For mange av 12- åringene blir det et første møte med cupspill med viderspill. J12 er også en av de største klassene med 35 lag påmeldt, men også J10 har 35 lag. Totalt har over 370 lag meldt seg til årets turnering, noe som er i nærheten av rekord. Dessverre måtte vi la G15, G18 og J17 utgå pga for få interesserte. Det er et gjentagende varselsignal at det blir så få lag som overlever 16- årsterskelen. Dette burde også interessere håndballens tenkere. Turneringen er først og fremst et barometer på hvor det enkelte lag og den enkelte spiller står foran sesongen, noe som gir en sjanse til å korrigere kursen før alvoret starter dersom behovet er der. Vi ønsker alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og alle håndballinteresserte lykke til med en god og motiverende start på sesongen ! Steinar Kvinge Turneringsleder Turneringsoppsett Lagene er inndelt i puljer fra 3-5 lag i seriespill. De best plasserte i puljen går videre til cupspill etter følgende oppsett: HA, DA, DB, J18, G16 og G14 går de fire beste videre G13 går de tre beste videre G12 går de to beste videre J16 de to beste samt nr. 3 i pulje 4 J15 de to beste samt nr. 3 i pulje 4 og 5 J14 de to beste samt nr. 3 i pulje 6 og 7 J13 de to beste samt nr. 3 i pulje 8 J12 de to beste samt nr. 3 i pulje 7 Ved poenglikhet i puljespillet, se turneringsreglement under 3

4 Vi er totalentreprenør og står for utbyggingen av Kronstadparken! 4

5 Turneringsreglement og spilletid Spilletid: Herrer/Damer 2x20 minutter G/J18 2x20 minutter Lagene bytter ikke side, det er 60 sekunder «time- out» mellom omgangene. G/J17/16/15 1x25 minutter G/J 14/13/12 1x20 minutter Ved uavgjort i 1/16 dels-, 1/8 dels-, kvart-, semifinale og finale avgjøres kampene slik: Myntkast om ball. Det laget som scorer først vinner. Er stillingen etter 5 minutter 0-0 avgjøres kampen gjennom 7meter/straffekastkonkurranse etter NHF's kamp- reglement. I klassene G/J14 og yngre spilles det til det scores mål uavhengig av tid. En spiller kan spille på flere lag (for eksempel J15 og J17) samme dag, men spilleren kan kun delta på ett lag i samme klasse i turneringen. Seniorspillere kan ikke delta både i A og B klassen. Turneringen er godkjent av NHF og NHF's regler for spilleberettigelse gjelder. Lag som ikke stiller til en eller flere av de innledende kamper, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke. Ved draktkollisjon skifter det laget som står sist i programmet (ref NHF's kampreglement). Det laget som står først i programmet begynner med ballen og starter på bane- halvdel til venstre for sekretariatet, sett fra sekretariat. Lagene medbringer forskriftsmessig kampball. Enhver protest skal nedlegges på stedet og meddeles turneringsledelsen umiddelbart etter kampens avslutning. Med protesten skal følge kr. 600,- som tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Protesten behandles av juryen og deres avgjørelse vil være endelig. Ved poenglikhet i puljen avgjøres rekkefølgen slik: 1) Poengforskjell i innbyrdes oppgjør, 2) Målforskjell i innbyrdes oppgjør 3) Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør, 4) Målforskjell i samtlige spilte kamper, 5) flest scorede mål i samtlige spilte kamper, 6) Loddtrekning Klister: Bare vannbasert klister er tillatt i 16, 17, 18, og seniorklassene. I 15 årsklassene og yngre klasser er det forbudt med klister, uansett 5

6 klistertype. Time- out (lag- timeout) gjelder ikke i Åpningscupen. Øvrige 'time- out' gjelder. Velkommen til PARFYMELLE MAXIM Vi har spesialisert oss på kjente kosmetikkmerker til personlig pleie og velvære. Hos oss finner du hyggelig og faglig dyktig betjening som ønsker kun det beste for deg. God service kjennetegner oss Åsane Storsenter Sletten senter

7 Husk NHF's bestemmelser All bruk av alkohol (også øl) er forbudt. Så vel under reise fra hjemstedet til arrangement- stedet og tilbake, som under opphold på arrangementsstedet Hvert lag skal være ledsaget av en voksen leder. Lederen er ansvarlig for sitt lags oppførsel under reisen og under oppholdet på arrangement- stedet Hvert lag skal ved ankomsten til arrangement- stedet levere arrangøren en liste som inneholder følgende opplysninger: 1. Navn på samtlige deltakere for vedkommende lag (maks 15 spillere) 2. listen undertegnes av lagets ansvarlige leder 3. listen ajourføres om nye spillere kommer til underveis Spilleberettigelse: Turneringen er godkjent av NHF, og NHF's regler for spilleberettigelse gjelder. Lag som bruker spiller med dispensasjon fra RVN kan spille puljekampene i Åpningscupen på følgende vilkår: Laget spiller puljekampene, utenfor konkurranse, og kan ikke gå videre i turneringen. lnnvilget dispensasjon forevises turneringsledelsen før lagets første kamp og forevises motstander før hver kamp. Trekking/ikke møtt Lag som trekker seg eller ikke møter til kamp kan bli ilagt en bot på kr 500. edrilling Solutions tilbyr avanserte systemer for automatisk overvåkning, 3D visualisering, beslutningsstøtte og trening under boring og brønn operasjoner. Vi støtter det verdifulle barne- og ungdomsarbeidet som Årstad IL gjør. 7

8 Puljeoppsett Åpningscupen 2012 $(DLM3N3OL=CLM!"#$!"#%!&#$!&#% '#$( '#$)*$ '$)*% '$)*+!"# $%&' ()*+,!-%./ $%&' 0%1% 0,&&21/'1!-%./ 0%1%34 0%1%35!"#!+1') 0,&&21/'1 #-+**'&62* 71'2)8 9:8.%34 0,&&21/'1 ;) 0%1% #-+**'&62* #-+**'&62* 9:8.%3< =30-'&& >)%1' #-+**'&62* >.)8%? ;) >.)8%? >)%1' >.)8%?34 9:8.%35 '$)*, '$-*$ '$-*% '$-*+ '$-*, '$-*- '$,*$ '$,*% $%&' 71'2)83A 0,&&21/'135 71'2)83< 0%1% ()*+,!"#35!"#< ;) #-+**'&62* 71'2)835 #.21/&'B:81 71'2)834 0,&&21/'134!-+.1%. 0%1%34 >.)8%?35 ;)34 >.)8%? =30-'&& ;)5 C'.81')34 D%8E:F'1 0,&&21/'13< C'.81')35 >)%1' 9:8.% >.)8%? 9:8.%34 '$,*+ '$,*, '$,*- '$,*) '$,*. '$+*$ '$+*% '$+*+ ()*+,!"#34!-%./ 71'2)8 #-+**'&62* ()*+,34 0%1%35 0&%*86'2835 0,&&21/'134 0%1%3< 0%1%35 G+6H"%I =:.?1') 0%1%3< 71'2)835 0,&&21/'1 9:8.%3< 9:8.%35 0,&&21/'135 ;) >)%1'34 ;)35 >.)8%?34 71'2)83< >)%1'35 C'.81') #.21/&'B:81 9:8.%34 >)%1' 9:8.%35 '$+*, '$+*- '$+*) '$+*. '$+*( '$%*$ '$%*% '$%*+ ()*+,35!+1') 0%1%34!-%./34 ;)34!+1')35 ()*+,35!"#!-%./35 0&%*86'2834 D%8E:F'135!"# C'.81')34 0,&&21/'134 71'2)834 0%1%34 71'2)834 9%&EJ) =30-'&& D%8E:F'134 >.)8%?35 #-+**'&62*35 ;)5 #1%.62*34 #-+**'&62* 9:8.%3< C'.81')35 9:8.%3A C'.81')34 >)%1'34 >)%1'35 '$%*, '$%*- '$%*) '$%*. '$%*( '$%*/ ()*+,34 0,&&21/'135!+1')34 #-+**'&62*34 (F'&8J1!-+.1%.!-%./ 71'2)835 =:.?1') #1%.62*35 ()*+,3< 0%1%35 0&%*86'28 #-+**'&62*3< 9:8.%35 ;)34 #.21/&'B:8135 #.21/&'B:8134 D%8E:F'1 =3":&)1+, >.)8%? 9:8.%34 C'.81')35 "LMMLM3N37PCCLM 0"#$ 0"#% 1$) 1$,#$ 1$,#% 1$+#$ 1$+#%!"#!-+.1%.34 0%1% 0%1%!-%./!+1') 0&%*86'28!-+.1%.35 7&:FF'1 7&:FF'1 D%8E:F'1 71'2)8 0%1% D%8E:F'1 #-+**'&62*35 #-+**'&62*34 71'2)8 ;) #-+**'&62* 0,&&21/'1 >.)8%? >.)8%? 9K?%&'1 >.)8%? 71'2)8 >)%1' >)%1' >)%1'34 1$%#$ 1$%#% 1$%#+ ()*+,34 0%1% ()*+,35 71'2)835 71'2)834 0,&&21/'1 ;) #-+**'&62* D%8E:F'134 9K?%&'1 D%8E:F'135 >.)8%? 8

9 Åpningscupen 2012 Kjøp den nye dekoderen til Canal Digital, få tilgang til en verden av muligheter. Den nye dekoderen vår er så mye mer enn bare en dekoder. Via filmleietjenesten GO og musikktjenesten WiMP gir den deg tilgang til mer enn 3000 filmer og millioner av låter. Med 500 GB med lagringskapasitet kan du ta opp alt du måtte ønske deg. Og når den i tillegg gir deg markedets beste tilbud på film-, sports- og HD-kanaler, er det kanskje ikke rart at den har fått toppkarakterer i hver eneste anmeldelse. Aftenposten DinSide Lyd og Bilde Teknofil PC-World TU DN Bestill nå på canaldigital.no 9

10 VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL HOS ET AV BERGENS LEDENDE SUPERMARKED VI HOS MENY SLETTEN SATSER STERKT PÅ FERSKVARER MED STORT UTVALG OG BETJENTE AVDELINGER! 10

11 - Inntekt til idretten Kjøp Enjoy av Årstad Håndball eller av ditt lokale idrettslag i Bergen. 11

12 Fredag 17. August Kamp Dato Tid Bane Nnr. Klasse Hjemmelag Bortelag 17.aug 17: DA 1 BHK Fana 1 17.aug 17: DB 1 Viking Askøy 17.aug 17: DA 1 Åsane Kjøkkelvik 17.aug 18: HA 1 Bjørnar 2 Viking 17.aug 18: HA 1 BHK Kjøkkelvik 2 17.aug 18: DB 1 BHK Os 17.aug 19: HA 2 Årstad Kjøkkelvik 1 17.aug 19: DA 1 Kjøkkelvik Fyllingen 17.aug 19: DB 2 Årstad Bjarg 17.aug 19: HA 1 Åsane Bjørnar 2 17.aug 19: DB 2 Bønes Kjøkkelvik 17.aug 19: DB 1 Askøy Fana 17.aug 20: DA 1 Fana 1 Åsane 17.aug 20: DA 2 Årstad Fana 2 17.aug 20: DA 1 Fyllingen BHK Lørdag 18. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 18.aug 08: HA 1 Viking BHK 18.aug 08: HA 1 Kjøkkelvik 2 Åsane 18.aug 08: DB 1 Fana BHK 18.aug 09: HA 2 Gloppen Bjørnar 1 18.aug 09: DA 2 Os Dale 18.aug 09: DB 1 Os Viking 18.aug 10: DA 1 Åsane BHK 18.aug 10: DA 1 Kjøkkelvik Fana 1 18.aug 10: DB 2 Bjarg Bønes 12

13 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 18.aug 10: HA 1 Bjørnar 2 Kjøkkelvik 2 18.aug 10: DB 1 Askøy BHK 18.aug 10: DB 2 Kjøkkelvik Årstad 18.aug 11: HA 1 Viking Åsane 18.aug 11: DB 1 Viking Fana 18.aug 11: HA 2 Gloppen Årstad 18.aug 12: HA 2 Bjørnar 1 Kjøkkelvik 1 18.aug 12: DA 2 Fana 2 Os 18.aug 12: DA 2 Dale Årstad 18.aug 13: HA 1 BHK Bjørnar 2 18.aug 13: DA 1 Fana 1 Fyllingen 18.aug 13: DB 1 Os Askøy 18.aug 13: HA 1 Kjøkkelvik 2 Viking 18.aug 13: DB 2 Kjøkkelvik Bjarg 18.aug 13: DB 2 Bønes Årstad 18.aug 14: HA 2 Bjørnar 1 Årstad 18.aug 14: HA 2 Kjøkkelvik 1 Gloppen 18.aug 14: DA 2 Dale Fana 2 18.aug 15: DA 2 Årstad Os 18.aug 15: HA 1 Åsane BHK 18.aug 15: DB 1 BHK Viking 18.aug 16: DA 1 Fyllingen Åsane 18.aug 16: DA 1 BHK Kjøkkelvik 18.aug 16: DB 1 Fana Os 13

14 Søndag 19. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 19.aug 09: DB KV nr 1 p 1 nr 4 p 2 19.aug 09: DB KV nr 2 p 1 nr 3 p 2 19.aug 09: DB KV nr 3 p 1 nr 2 p 2 19.aug 09: DA KV nr 1 p 1 nr 4 p 2 19.aug 09: DA KV nr 2 p 1 nr 3 p 2 19.aug 09: DB KV nr 4 p 1 nr 1 p 2 19.aug 10: HA KV nr 1 p 1 nr 4 p 2 19.aug 10: DA KV nr 3 p 1 nr 2 p 2 19.aug 10: DA KV nr 4 p 1 nr 1 p 2 19.aug 11: HA KV nr 2 p 1 nr 3 p 2 19.aug 11: HA KV nr 3 p 1 nr 2 p 2 19.aug 11: HA KV nr 4 p 1 nr 1 p 2 19.aug 12: DB SEM vk 49 vk aug 12: DB SEM vk 50 vk aug 12: DA SEM vk 52 vk aug 12: DA SEM vk 53 vk aug 13: HA SEM vk 55 vk aug 13: HA SEM vk 58 vk aug 14: DB FIN vk 61 vk aug 15: DA FIN vk 63 vk aug 16: HA FIN vk 65 vk 66 Onsdag 22. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 22.aug 16: J14 1 Årstad Mathopen 22.aug 16: J14 1 Bjørnar BHK 2 22.aug 16: J14 2 Fana 1 Fyllingen 3 22.aug 16: J14 2 BHK 3 Sotra 1 14

15 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 22.aug 16: G14 1 Åsane 1 Fana 22.aug 16: G14 1 Sædalen Mathopen 22.aug 17: G14 2 Årstad Bjarg 22.aug 17: G14 2 Kjøkkelvik Åsane 2 22.aug 17: J16 1 Sotra 3 Fana 22.aug 17: J16 1 Kjøkkelvik Årstad 1 22.aug 17: J16 2 Sotra 2 Gneist 22.aug 17: J16 2 Fyllingen N Fjell 22.aug 18: J16 3 Bjarg Åsane 22.aug 18: J16 3 Sotra 1 Bjørnar* 22.aug 18: J14 1 Mathopen BHK 2 22.aug 18: J14 1 Årstad Bjørnar 22.aug 18: J14 2 Sotra 1 Fana 1 22.aug 18: J14 2 Fyllingen 3 BHK 3 22.aug 18: G14 1 Fana Os 22.aug 18: G14 1 Mathopen Åsane 1 22.aug 18: G14 2 Åsane 2 Årstad 22.aug 19: G14 2 Gneist Kjøkkelvik 22.aug 19: J16 1 Fana Kjøkkelvik 22.aug 19: J16 1 Årstad 1 Sotra 3 22.aug 19: J16 2 Gneist Fyllingen 22.aug 19: J16 2 N Fjell Sotra 2 22.aug 19: J16 3 Bjørnar* Bjarg 22.aug 20: J16 3 Åsane Sotra 1 22.aug 20: J14 1 Mathopen Bjørnar 22.aug 20: J14 1 BHK 2 Årstad 22.aug 20: J14 2 BHK Fana 1 22.aug 20: J14 2 Sotra 1 Fyllingen 3 15

16 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 22.aug 20: G14 1 Sædalen Os 22.aug 21: G14 2 Bjarg Gneist 22.aug 21: J14 5 Kringlebotn Fana 2 22.aug 21: J16 1 Kjøkkelvik Sotra 3 22.aug 21: J16 1 Fana Årstad 1 22.aug 21: J16 2 Fyllingen Sotra 2 22.aug 21: J16 2 Gneist N Fjell 22.aug 21: J16 3 Sotra 1 Bjarg 22.aug 21: J16 3 Bjørnar* Åsane Torsdag 23. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 23.aug 16: J13 2 Fana 2 Årstad 1 23.aug 16: J13 2 Åsane Gneist 2 23.aug 16: J13 1 Sotra 1 Fana 3 23.aug 16: J13 1 Askøy 1 Os 2 23.aug 16: J13 3 Sotra 2 Gneist 3 23.aug 16: J13 3 Fyllingen Flaktveit 2 23.aug 17: J15 1 Gneist 4 Kjøkkelvik 23.aug 17: J15 1 Os 1 Tertnes 2 23.aug 17: J15 2 Gneist 2 Fyllingen 2 23.aug 17: J15 2 Åsane Årstad 23.aug 17: J15 3 N Fjell Gneist 3 23.aug 17: J15 4 Fana Os 2 23.aug 18: J15 3 Sotra Kringlebotn 23.aug 18: J13 2 Årstad 1 Åsane 23.aug 18: J13 2 Gneist 2 Fana 2 23.aug 18: J13 1 Fana 3 Askøy 1 23.aug 18: J13 1 Os 2 Sotra 1 16

17 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 23.aug 18: J13 3 Gneist 3 Fyllingen 23.aug 19: J13 3 Sotra 2 Flaktveit 2 23.aug 19: J15 1 Kjøkkelvik Os 1 23.aug 19: J15 1 Tertnes 2 Gnist 4 23.aug 19: J15 2 Årstad Gneist 2 23.aug 19: J15 2 Fyllingen 2 Åsane 23.aug 19: J15 3 Sotra N Fjell 23.aug 19: J15 4 Os 2 Gneist 1 23.aug 19: J15 3 Kringlebotn Gneist 3 23.aug 19: J13 2 Fana 2 Åsane 23.aug 20: J13 2 Gneist 2 Årstad 1 23.aug 20: J13 1 Sotra 1 Askøy 1 23.aug 20: J13 1 Fana 3 Os 2 23.aug 20: J13 3 Flaktveit 2 Gneist 3 23.aug 20: J13 3 Sotra 2 Fyllingen 23.aug 20: J15 1 Gneist 4 Os 1 23.aug 21: J15 1 Kjøkkelvik Tertnes 2 23.aug 21: J15 2 Årstad Fyllingen 2 23.aug 21: J15 2 Åsane Gneist 2 23.aug 21: J15 3 Gneist 3 Sotra 23.aug 21: J15 4 Gneist 1 Fana 23.aug 21: J15 3 Kringlebotn N Fjell Fredag 24. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 24.aug 16: J12 3 BHK Fana 1 24.aug 16: J12 3 Knarvik 1 Åsane 2 24.aug 16: J12 7 Kjøkkelvik 1 Os 1 24.aug 16: J14 3 Askøy Åsane 2 17

18 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 24.aug 16: J14 3 Sotra 3 Fyllingen 1 24.aug 16: J14 4 Sotra 2 BHK 1 24.aug 17: J14 4 Tertnes Fana 3 24.aug 17: J14 5 Bjarg Fyllingen 2 24.aug 17: J14 6 Løv- Ham Gneist 24.aug 17: J14 7 Kjøkkelvik Åsane 1 24.aug 17: G14 1 Os Mathopen 24.aug 17: G14 1 Åsane 1 Sædalen 24.aug 18: G14 2 Årstad Gneist 24.aug 18: G14 2 Bjarg Åsane 2 24.aug 18: J12 3 Fana 1 Knarvik 1 24.aug 18: J12 3 Åsane 2 BHK 24.aug 18: J12 7 Os 1 Knarvik 2 24.aug 18: J14 3 Fyllingen 1 Askøy 24.aug 18: J14 3 Åsane 2 Sotra 3 24.aug 18: J14 4 BHK 1 Fana 3 24.aug 18: J14 4 Sotra 2 Tertnes 24.aug 19: J14 5 Kringlebotn Fyllingen 2 24.aug 19: J14 5 Fana 2 Bjarg 24.aug 19: J14 6 Os Løv- Ham 24.aug 19: J14 7 Åsane 1 Nordnes 24.aug 19: G14 1 Os Åsane 1 24.aug 19: G14 1 Fana Sædalen 24.aug 19: G14 2 Gneist Åsane 2 24.aug 19: G14 2 Kjøkkelvik 1 Bjarg 24.aug 19: J12 3 Åsane 2 Fana 1 24.aug 20: J12 7 Knarvik 2 Kjøkkelvik 1 24.aug 20: J12 3 BHK Knarvik 1 18

19 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 24.aug 20: J14 3 Fyllingen 1 Åsane 2 24.aug 20: J14 3 Askøy Sotra 3 24.aug 20: J14 4 Tertnes BHK 1 24.aug 20: J14 4 Fana 3 Sotra 2 24.aug 21: J14 5 Fyllingen 2 Fana 2 24.aug 21: J14 6 Gneist Os 24.aug 21: J14 5 Kringlebotn Bjarg 24.aug 21: G14 1 Mathopen Fana 24.aug 21: G14 2 Årstad Kjøkkelvik 24.aug 21: J14 7 Nordnes Kjøkkelvik Lørdag 25. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 25.aug 08: J13 4 Gneist 1 Kjøkkelvik 25.aug 08: J13 4 Askøy 2 Bjarg 2 25.aug 08: J13 5 Sotra 3 Bønes 25.aug 08: J13 5 Flaktveit 1 Salhus 25.aug 08: J13 6 Fana 1 Mathopen 2 25.aug 08: J13 6 N Fjell Tertnes 2 25.aug 08: J13 7 Sotra 4 BHK 25.aug 08: J13 7 Mathopen 1 Bjarg 1 25.aug 08: J13 8 Årstad 2 Os 1 25.aug 09: J13 4 Bjarg 2 Gneist 1 25.aug 09: J13 4 Kjøkkelvik Askøy 2 25.aug 09: G13 2 Åsane Flaktveit 25.aug 09: G13 1 Fana Bønes 25.aug 09: G13 1 Fyllingen Gneist 25.aug 09: J13 5 Bønes Flaktveit 1 25.aug 09: J13 5 Salhus Sotra 3 19

20 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 25.aug 09: J13 6 Tertnes 2 Fana 1 25.aug 09: J13 6 Mathopen 2 N Fjell 25.aug 10: J13 7 Bjarg 1 Sotra 4 25.aug 10: J13 7 Mathopen 1 BHK 25.aug 10: J13 8 Os 1 Tertnes 1 25.aug 10: G13 1 Fana Fyllingen 25.aug 10: G13 1 Gneist Bønes 25.aug 10: G13 2 Flaktveit Mathopen 25.aug 11: J13 4 Kjøkkelvik Bjarg 2 25.aug 11: J13 4 Gneist 1 Askøy 2 25.aug 11: J13 5 Sotra 3 Flaktveit 1 25.aug 11: J13 5 Bønes Salhus 25.aug 11: J13 6 N Fjell Fana 1 25.aug 11: J13 6 Mathopen 2 Tertnes 2 25.aug 11: J13 7 BHK Bjarg 1 25.aug 11: J13 7 Sotra 4 Mathopen 1 25.aug 11: J13 8 Tertnes 1 Årstad 2 25.aug 12: G13 1 Gneist Fana 25.aug 12: G13 1 Bønes Fyllingen 25.aug 12: G13 2 Mathopen Åsane 25.aug 12: J12 5 Kjøkkelvik 3 Fyllingen 2 25.aug 12: J12 5 Gneist 2 N Holsnøy 25.aug 12: J12 9 Bjørnar Fana 2 25.aug 12: J12 9 Kringlebotn 1 Tertnes 2 25.aug 12: J14 1/8 nr 1 p 1 nr 3 p 7 25.aug 12: J14 1/8 nr 1 p 3 nr 2 p 4 25.aug 13: J14 1/8 nr 1 p 5 nr 2 p 6 25.aug 13: J14 1/8 nr 1 p 7 nr 2 p 2 20

21 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 25.aug 13: J14 1/8 nr 1 p 6 nr 2 p 7 25.aug 13: J14 1/8 nr 2 p 1 nr 2 p 3 25.aug 13: J14 1/8 nr 1 p 4 nr 2 p 5 25.aug 13: J12 5 Fyllingen 2 Gneist 2 25.aug 14: J12 5 N Holsnøy Kjøkkelvik 3 25.aug 14: J14 1/8 nr 1 p 2 nr 3 p 6 25.aug 14: J16 4 Dale Årstad 2 25.aug 14: J12 9 Fana 2 Tertnes 2 25.aug 14: J12 9 Kringlebotn 1 Bjørnar 25.aug 14: G16 Åsane Årstad 25.aug 14: J18 Kjøkkelvik Åsane 25.aug 14: J18 Dale Fyllingen 25.aug 14: J14 KV vk 234 vk aug 15: J14 KV vk 232 vk aug 15: G16 Gloppen Gneist 25.aug 15: J14 KV vk 236 vk aug 15: J14 KV vk 241 vk aug 15: J12 5 N Holsnøy Fyllingen 2 25.aug 15: J12 5 Gneist 2 Kjøkkelvik 3 25.aug 16: G16 Åsane Fana 25.aug 16: J18 Åsane Dale 25.aug 16: J16 4 Årstad 2 Os 25.aug 16: J18 Fyllingen Kjøkkelvik 25.aug 16: J12 9 Tertnes 2 Bjørnar 25.aug 16: J12 9 Fana 2 Kringlebotn 1 25.aug 16: J16 4 Os Dale 25.aug 16: G16 Gneist Årstad 25.aug 16: G16 Fana Gloppen 21

22 25.aug 17: J14 SEM vk 249 vk aug 17: J18 Fyllingen Åsane 25.aug 17: J18 Dale Kjøkkelvik 25.aug 17: J14 SEM vk 252 vk 251 Søndag 26. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 26.aug 08: J12 1 Fyllingen 1 Kjøkkelvik 2 26.aug 08: J12 1 Tertnes 1 Bønes 2 26.aug 08: J12 2 Åsane 1 Askøy 2 26.aug 08: J12 2 Gneist 1 Os 2 26.aug 08: J12 4 Bjarg Mathopen 26.aug 08: J12 4 Askøy 1 Flaktveit 26.aug 08: J12 6 Årstad Sotra 2 26.aug 08: J12 6 Nordnes Bønes 1 26.aug 08: J12 8 Askøy 3 Apeltun 26.aug 09: J12 8 Kringlebotn 2 Sotra 1 26.aug 09: G12 1 Askøy 1 Sædalen 26.aug 09: G12 1 Os Gneist 2 26.aug 09: G12 2 Mathopen 2 Kjøkkelvik 26.aug 09: G12 2 Gneist 1 Fana 26.aug 09: G12 3 Årstad Fyllingen 26.aug 09: G12 3 Askøy 2 Mathopen 1 26.aug 09: J12 1 Fyllingen 1 Tertnes 1 26.aug 09: J12 1 Kjøkkelvik 2 Bønes 2 26.aug 10: J12 2 Åsane 1 Gneist 1 26.aug 10: J12 2 Askøy 2 Os 2 26.aug 10: J12 4 Flaktveit Bjarg 26.aug 10: J12 4 Mathopen 2 Askøy 1 26.aug 10: J12 6 Årstad 1 Bønes 1 22

23 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 26.aug 10: J12 6 Sotra 2 Nordnes 26.aug 10: J12 8 Sotra 1 Askøy 3 26.aug 10: J12 8 Apeltun Kringlebotn 2 26.aug 10: G12 1 Gneist 2 Askøy 1 26.aug 11: G12 1 Sædalen Os 26.aug 11: G12 2 Fana Mathopen 2 26.aug 11: G12 2 Kjøkkelvik Gneist 1 26.aug 11: G12 3 Fyllingen Askøy 2 26.aug 11: G12 3 Mathopen 1 Årstad 26.aug 11: J12 1 Tertnes 1 Kjøkkelvik 2 26.aug 12: J12 1 Bønes 2 Fyllingen 1 26.aug 12: J12 2 Gneist 1 Askøy 2 26.aug 12: J12 2 Os 2 Åsane 1 26.aug 12: J12 4 Bjarg Askøy 1 26.aug 12: J12 4 Mathopen Flaktveit 26.aug 12: J12 6 Bønes 1 Sotra 2 26.aug 12: J12 6 Nordnes Årstad 26.aug 12: J12 8 Apeltun Sotra 1 26.aug 12: J12 8 Askøy 3 Kringlebotn 2 26.aug 13: G12 1 Askøy 1 Os 26.aug 13: G12 1 Sædalen Gneist 2 26.aug 13: G12 2 Gneist 1 Mathopen 2 26.aug 13: G12 2 Fana Kjøkkelvik 26.aug 13: G12 3 Askøy 2 Årstad 26.aug 13: G12 3 Mathopen 1 Fyllingen 26.aug 13: J12 1/16 nr 2 p 1 nr 2 p 3 26.aug 13: J12 1/16 nr 2 p 2 nr 2 p 5 26.aug 13: J12 1/16 nr 3 p 7 nr 2 p 9 23

24 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 26.aug 14: J12 1/8 nr 1 p 5 nr 2 p 4 26.aug 14: J12 1/8 nr 1 p 7 nr 2 p 6 26.aug 14: J12 1/8 nr 1 p 8 nr 1 p 9 26.aug 14: J12 1/8 nr 1 p 2 VK aug 14: J12 1/8 nr 1 p 1 nr 2 p 8 26.aug 14: J12 1/8 nr 1 p 4 VK aug 15: J12 1/8 nr 1 p 3 VK aug 15: J12 1/8 nr 1 p 6 nr 2 p 7 26.aug 15: G16 Fana Gneist 26.aug 15: G16 Gloppen Årstad 26.aug 15: J16 1/8 nr 3 p 4 nr 2 p 3 26.aug 15: G13 KV nr 2 p 1 nr 3 p 2 26.aug 15: G13 KV nr 3 p 1 nr 2 p 2 26.aug 15: J16 KV nr 1 p 1 nr 2 p 4 26.aug 15: J16 KV nr 1 p 3 nr 2 p 2 26.aug 16: J16 KV nr 1 p 4 nr 2 p 1 26.aug 16: J13 1/16 nr 3 p 8 nr 2 p 7 26.aug 16: G16 Gneist Åsane 26.aug 16: G16 Årstad Fana 26.aug 16: J16 KV nr 1 p 2 VK aug 16: J15 5 Fyllingen 1 Tertnes 1 26.aug 17: G13 SEM nr 1 p 1 VK aug 17: G13 SEM nr 1 p 2 VK aug 17: J18 SEM nr 1 i pulje nr 4 i pulje 26.aug 17: J18 SEM nr 2 i pulje nr 3 i pulje 26.aug 17: G16 Gloppen Åsane 26.aug 17: J15 5 Tertnes 1 Askøy 26.aug 18: J13 1/8 nr 1 p 3 nr 2 p 4 24

25 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 26.aug 18: J13 1/8 nr 1 p 4 nr 2 p 5 26.aug 18: J13 1/8 nr 1 p 5 nr 2 p 6 26.aug 18: J16 SEM VK 332 VK aug 18: J16 SEM VK 338 VK aug 18: J13 1/8 nr 1 p 1 VK aug 18: G16 SEM nr 1 i pulje nr 4 i pulje 26.aug 18: G16 SEM nr 2 i pulje nr 3 i pulje 26.aug 18: J15 5 Askøy Fyllingen 1 26.aug 19: J18 FIN VK 342 VK aug 19: J13 1/8 nr 1 p 8 nr 2 p 1 26.aug 19: J13 1/8 nr 1 p 2 nr 2 p 3 26.aug 19: J13 1/8 nr 1 p 6 nr 2 p 8 26.aug 19: J13 1/8 nr 1 p 7 nr 2 p 2 26.aug 19: J15 1/8 nr 2 p 4 nr 2 p 2 26.aug 20: J15 1/8 nr 2 p 5 nr 2 p 3 26.aug 20: J15 1/8 nr 1 p 5 nr 3 p 4 26.aug 20: J15 1/8 nr1 p 3 nr 3 p 5 Mandag 27. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 27.aug 17: J12 KV vk 323 vk aug 17: J12 KV vk 325 vk aug 17: J12 KV vk 319 vk aug 17: J12 KV vk 320 vk aug 17: G12 KV nr 1 p 1 nr 2 p 2 27.aug 17: G12 KV nr 2 p 3 nr 2 p 1 27.aug 17: J13 KV vk 351 vk aug 17: J13 KV vk 346 vk aug 17: J13 KV vk 347 vk

26 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 27.aug 18: J13 KV vk 359 vk aug 18: G14 KV nr 1 p 1 nr 4 p 2 27.aug 18: G14 KV nr 2 p 1 nr 3 p 2 27.aug 18: J12 SEM vk 364 vk aug 18: G14 KV nr 3 p 1 nr 2 p 2 27.aug 18: G14 KV nr 4 p 1 nr 1 p 2 27.aug 19: J12 SEM vk 365 vk aug 19: J15 KV nr 1 p 2 vk aug 19: J15 KV nr 1 p 5 vk aug 19: G12 SEM nr 1 p 2 vk aug 19: J15 KV nr 1 p 1 vk aug 19: J15 KV nr 1 p 4 vk aug 20: G12 SEM nr 1 p 3 vk aug 20: J13 SEM vk 370 vk aug 20: J13 SEM vk 371 vk aug 20: G14 SEM vk 374 vk aug 20: G14 SEM vk 375 vk aug 20: J15 SEM vk 380 vk aug 20: J15 SEM vk 383 vk 384 Tirsdag 28. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 28.aug 17: J12 FIN vk 376 vk aug 17: G12 FIN vk 382 vk aug 18: J13 FIN vk 386 vk aug 18: G13 FIN vk 340 vk aug 19: J14 FIN vk 264 vk aug 19: G14 FIN vk 388 vk aug 20: J15 FIN vk 390 vk

27 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 28.aug 20: G16 FIN vk 352 vk aug 21: J16 FIN vk 349 vk 350 Klassene 10år og 11år samt minicupen følger lengre bak i programmet. FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier! 7-23 (9-21) KIWI Birkeveien 27

28 Åpningscupen

29 Puljeoppsett G/J10/11 + minihåndball, og spilleregler G/J 11/10 Gutter og jenter 10/11 spiller på hel bane med 5 utespillere, og nedsenket tverrligger. Spilletid for gutter/jenter 11år: 1*20min Spilletid for gutter/jenter 10år: 1*15min Det er ikke sluttspill for klassene jenter/gutter 10/11år Vanlige spilleregler gjelder i cupen for 10 og 11 som for eldre klasser. Det er i hovedsak 3 kamper per lag, men i noen puljer er det 4 kamper. I J8-5 er det kun 2 kamper. Se puljeoppsettet under: Gutter/Jenter 7år Jenter 8år J/G7 1 J/G7 2 J8 1 J8 2 J8 3 J8 4 J8 5 Flaktveit G7 Fyllingen 2 J7 Bjarg 1 Bjarg 2 Gneist 2 Fyllingen 3 Bjarg 3 Fyllingen 1 J7 Gneist 2 J7 Fyllingen 1 Fyllingen 2 Os 2 Mathopen 2 Gneist 3 Gneist 1 J7 Nordnes J7 Gneist 1 Mathopen 1 Sotra 2 Os 3 Årstad Nordnes G7 Årstad J7 Os 1 Sotra 1 Sædalen 1 Sædalen 2 Jenter 9år J9 1 J9 2 J9 3 J9 4 J9 5 J9 6 J9 7 J9 8 Askøy 1 Bjarg 1 Bønes 2 BHK 1 Bjarg 3 Bønes 4 BHK 2 Askøy 2 Bønes 1 Fyllingen 1 Fana Rød Bjarg 2 Bønes 3 Fana Blå Flaktveit 1 Gneist 1 Kjøkkelvik 1 Kjøkkelvik 2 Sotra 3 Kringlebotn 1 Flaktveit 2 Kringlebotn 2 Gneist 2 Sotra 1 Sotra 2 Os 1 Åsane Os 2 Fyllingen 2 Nordnes Os 3 Årstad Jenter 10år J10 1 J10 2 J10 3 J10 4 J10 5 J10 6 J10 7 J10 8 J10 9 Apeltun Bønes 1 Fana Rød Bønes 4 Askøy 5 Askøy 3 Askøy 2 Askøy 4 BHK Askøy 1 Fyllingen 2 Fyllingen 3 Fyllingen 4 Fyllingen 5 Bjarg Bønes 2 Kringlebotn 2 Gneist 1 Fyllingen 1 Os 1 Kringlebotn 1 Kjøkkelvik Sotra Bønes 3 Fana Blå Nordnes Mathopen Åsane Årstad Tertnes 1 Sædalen 1 Sædalen 2 Gneist 2 Os 2 Tertnes 2 Jenter 11år J11 1 J 11 2 J11 3 J11 4 J11 5 J11 6 J11 7 J11 8 J11 9 Bjarg 1 Fana Rød BHK 1 Apeltun Askøy 1 Askøy 2 Askøy 3 Bjarg 2 Bønes Gneist 1 Fyllingen 1 Gneist 3 Fana Blå Fyllingen 2 BHK 2 Bjarg 3 Kjøkkelvik Sotra Kringlebotn 1 Gneist 2 Mathopen 1 Gneist 4 Knarvik Kringlebotn 2 Nordnes 2 Os Årstad Tertnes 1 Åsane 1 Tertnes 2 Nordnes 1 Mathopen 2 Åsane 2 Tertnes 3 Gutter 8år Gutter 9år G8 1 G8 2 G8 3 G9 1 G9 2 G9 3 G9 4 Askøy 1 Fyllingen 2 Askøy 2 Bjarg 1 Bjarg 2 Apeltun Askøy Fyllingen 1 Sotra Fyllingen 3 Bønes 1 Bønes 2 Søreide Fyllingen Gneist 1 Tertnes 2 Årstad Gneist 1 Gneist 2 Årstad Nordnes Tertnes 1 Kringlebotn 1 Kringlebotn 2 Gutter 10år Gutter 11år G10 1 G10 2 G10 3 G11 1 G11 2 G11 3 Apeltun Bønes 1 Bønes 2 Bjørnar 1 Bjørnar 2 Apeltun BHK Kjøkkelvik 1 Fyllingen Fyllingen Bønes 1 Bønes 2 Gneist 1 Søreide Kjøkkelvik 2 Gneist 2 Flaktveit Gneist 1 Årstad 1 Årstad 2 Nordnes Årstad 1 Årstad 2 Os Sotra Åsane 29

30 30

31 Klasser Jenter/Gutter 10 og 11år (*angir premieutdeling) Fredag 31. August Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 31.aug 16: J11 1 Gneist 1 Bjarg 1 31.aug 16: J11 1 Kringlebotn 1 Tertnes 1 31.aug 16: J11 2 Gneist 2 Fana Rød 31.aug 16: J11 2 Fyllingen 1 Åsane 1 31.aug 16: J11 3 Gneist 3 BHK 1 31.aug 16: J11 3 Mathopen 1 Tertnes 2 31.aug 17: J11 4 Gneist 4 Fana Blå 31.aug 17: J11 4 Nordnes 1 Apeltun 31.aug 17: J11 5 Askøy 1 Fyllingen 2 31.aug 17: J11 5 Mathopen 2 Knarvik 31.aug 17: G11 1 Bjørnar 1 Gneist 2 31.aug 17: G11 1 Årstad 1 Fyllingen 31.aug 18: G11 2 Bjørnar 2 Bønes 1 31.aug 18: G11 2 Årstad 2 Flaktveit 31.aug 18: J11 1 Tertnes 1 Gneist 1 31.aug 18: J11 1 Bjarg 1 Kringlebotn 1 31.aug 18: J11 2 Fyllingen 1 Fana Rød 31.aug 18: J11 2 Åsane 1 Gneist 2 31.aug 18: J11 3 Tertnes 2 Gneist 3 31.aug 18: J11 3 Mathopen 1 BHK 1 31.aug 18: J11 4 Apeltun Gneist 4 31.aug 19: J11 4 Fana Blå Nordnes 1 31.aug 19: J11 5 Knarvik Askøy 1 31.aug 19: J11 5 Fyllingen 2 Mathopen 2 31.aug 19: G11 1 Fyllingen Bjørnar 1 31

32 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 31.aug 19: G11 1 Gneist 2 Årstad 1 31.aug 19: G11 2 Flaktveit Bjørnar 2 31.aug 19: G11 2 Bønes 1 Årstad 2 31.aug 19: J11 1 Gneist 1* Kringlebotn 1* 31.aug 19: J11 1 Bjarg 1* Tertnes 1* 31.aug 20: J11 2 Fana Rød* Åsane 1* 31.aug 20: J11 2 Fyllingen 1* Gneist 2* 31.aug 20: J11 3 BHK 1* Tertnes 2* 31.aug 20: J11 3 Gneist 3* Mathopen 1* 31.aug 20: J11 4 Apeltun* Gneist 4* 31.aug 20: J11 4 Fana Blå* Nordnes 1* 31.aug 21: J11 5 Askøy 1* Mathopen 2* 31.aug 21: J11 5 Fyllingen 2* Knarvik* 31.aug 21: G11 1 Gneist 2* Fyllingen* 31.aug 21: G11 1 Bjørnar 1* Årstad 1* 31.aug 21: G11 2 Årstad 2* Bjørnar 2* 31.aug 21: G11 2 Bønes 1* Flaktveit* Lørdag 01. September Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 01.sep 08: J10 3 Fyllingen 3 Tertnes 1 01.sep 08: J10 3 Fana Rød Kringlebotn 1 01.sep 08: J10 4 Fyllingen 4 Bønes 4 01.sep 08: J10 4 Kjøkkelvik Sædalen 1 01.sep 08: J10 1 Fyllingen 1 Askøy 1 01.sep 08: J10 1 Apeltun Åsane 01.sep 08: J10 2 Fyllingen 2 Bønes 1 01.sep 08: J10 2 Os 1 Årstad 32

33 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 01.sep 08: J10 5 Fyllingen 5 Askøy 5 01.sep 09: J10 5 Sotra Sædalen 2 01.sep 09: J10 3 Kringlebotn 1 Tertnes 1 01.sep 09: J10 3 Fyllingen 3 Fana Rød 01.sep 09: J10 4 Sædalen 1 Fyllingen 4 01.sep 09: J10 4 Bønes 4 Kjøkkelvik 01.sep 09: J10 1 Askøy 1 Apeltun 01.sep 09: J10 1 Åsane Fyllingen 1 01.sep 09: J10 2 Årstad Fyllingen 2 01.sep 09: J10 2 Bønes 1 Os 1 01.sep 10: J10 5 Saædalen 2 Fyllingen 5 01.sep 10: J10 5 Askøy 5 Sotra 01.sep 10: J10 3 Tertnes 1 Fana Rød 01.sep 10: J10 3 Kringlebotn 1 Fyllingen 3 01.sep 10: J10 4 Kjøkkelvik Fyllingen 4 01.sep 10: J10 4 Sædalen 1 Bønes 4 01.sep 10: J10 1 Fyllingen 1 Apeltun 01.sep 10: J10 1 Askøy 1 Åsane 01.sep 10: J10 2 Fyllingen 2 Os 1 01.sep 11: J10 2 Bønes 1 Årstad 01.sep 11: J10 5 Sotra Fyllingen 5 01.sep 11: J10 5 Sædalen 2 Askøy 5 01.sep 11: G10 1 Apeltun BHK 01.sep 11: G10 1 Gneist 1 Årstad 1 01.sep 11: G10 2 Kjøkkelvik 1 Søreide 01.sep 11: G10 2 Bønes 1 Årstad 2 01.sep 11: J10 8 Askøy 4 Tertnes 2 01.sep 11: J10 8 Kringlebotn 2 Nordnes 33

34 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 01.sep 12: J10 9 Mathopen BHK 01.sep 12: G10 3 Fyllingen Bønes 2 01.sep 12: G10 3 Kjøkkelvik 2 Nordnes 01.sep 12: J10 6 Askøy 2 Bønes 3 01.sep 12: J10 6 Gneist 2 Bjarg 01.sep 12: J10 7 Askøy 2 Bønes 2 01.sep 12: J10 7 Os 2 Fana Blå 01.sep 12: J10 8 Nordnes Askøy 4 01.sep 12: J10 8 Tertnes 2 Kringlebotn 2 01.sep 13: J10 9 BHK Gneist 1 01.sep 13: G10 1 BHK Gneist 1 01.sep 13: G10 1 Årstad 1 Apeltun 01.sep 13: G10 2 Søreide Bønes 1 01.sep 13: G10 2 Årstad 2 Kjøkkelvik 1 01.sep 13: G10 3 Sotra Fyllingen 01.sep 13: G10 3 Bønes 2 Kjøkkelvik 2 01.sep 13: J10 6 Bjarg Askøy 3 01.sep 13: J10 6 Bønes 3 Gneist 2 01.sep 14: J10 7 Fana Blå Askøy 2 01.sep 14: J10 7 Os 2 Bønes 2 01.sep 14: J10 8 Askøy 4 Kringlebotn 2 01.sep 14: J10 8 Tertnes 2 Nordnes 01.sep 14: J10 9 Gneist 1 Mathopen 01.sep 14: G10 3 Nordnes Sotra 01.sep 14: G10 3 Kjøkkelvik 2* Fyllingen 01.sep 14: G10 1 Apeltun* Gneist 1* 01.sep 14: G10 1 BHK* Årstad 1* 01.sep 15: G10 2 Kjøkkelvik 1* Bønes 1* 34

35 01.sep 15: G10 2 Søreide* Årstad 2* 01.sep 15: J10 6 Gneist 2* Askøy 3* 01.sep 15: J10 6 Bønes 3* Bjarg* 01.sep 15: J10 7 Askøy 2* Os 2* 01.sep 15: J10 7 Bønes 2* Fana Blå* 01.sep 15: J10 8/9 Tertnes 2* Mathopen* 01.sep 15: J10 8/9 Kringlebot2* BHK* 01.sep 15: J10 8/9 Nordnes* Gneist 1* 01.sep 16: G10 3 Fyllingen* Nordnes* 01.sep 16: G10 3 Sotra* Bønes 2* Søndag 02. September Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 09: J11 6 Askøy 2 BHK 2 02.sep 09: J11 6 Kringlebotn 2 Åsane 2 02.sep 09: J11 7 Askøy 3 Bjarg 3 02.sep 10: J11 7 Nordnes 2 Tertnes 3 02.sep 10: J11 6 Åsane 2 Askøy 2 02.sep 10: J11 6 BHK 2 Kringlebotn 2 02.sep 11: J11 7 Tertnes 3 Askøy 3 02.sep 11: J11 7 Bjarg 3 Nordnes 2 02.sep 12: J11 6 Åsane 2* BHK 2* 02.sep 12: J11 6 Askøy 2* Kringlebotn 2* 02.sep 12: J11 7 Tertnes 3* Askøy 3* 02.sep 13: J11 7 Bjarg 3* Nordnes 2* 02.sep 13: G11 3 Bønes 2 Gneist 1 02.sep 13: G11 3 Åsane Os 02.sep 14: J11 8 Bjarg 2 Kjøkkelvik 02.sep 14: J11 9 Bønes Årstad 02.sep 15: G11 3 Apeltun Bønes 2 35

36 02.sep 15: G11 3 Gneist 1 Åsane 02.sep 15: J11 8 Os Bjarg 2 02.sep 16: J11 9 Sotra Bønes 02.sep 16: G11 3 Os Apeltun 02.sep 16: G11 3 Åsane* Bjørnar 2 02.sep 17: J11 8 Kjøkkelvik Os 02.sep 17: J11 9 Årstad Sotra 02.sep 18: G11 3 Apeltun* Åsane* 02.sep 18: G11 3 Gneist 1* Os* 02.sep 18: J11 8/9 Bjarg 2* Bønes* 02.sep 19: J11 8/9 Os* Sotra* 02.sep 19: J11 8/9 Kjøkkelvik* Årstad* Miniturnering Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 09:00 1A 546 J9 1 Bønes 1 Sotra 2 02.sep 09:00 1B 547 J9 1 Askøy 1 Kjøkkelvik 1 02.sep 09:00 2A 548 J9 2 Os 1 Bjarg 1 02.sep 09:00 2B 549 J9 2 Fyllingen 1 Kjøkkelvik 2 02.sep 09:20 1A 550 J9 3 Bønes 2 Sotra 3 02.sep 09:20 1B 551 J9 3 Fana Rød Åsane 02.sep 09:20 2A 552 J9 4 Os 2 Bjarg 2 02.sep 09:20 2B 553 J9 4 BHK 1 Kringlebotn 1 02.sep 09:40 1A 554 J9 5 Bønes 3 Bjarg 3 02.sep 09:40 1B 555 J9 5 Flaktveit 2 Fyllingen 2 02.sep 09:40 2A 556 J9 6 Bønes 4 Fana Blå 02.sep 09:40 2B 557 J9 6 Kringlebotn 2 Nordnes 02.sep 10:00 1A 558 J9 1 Kjøkkelvik 1 Bønes 1 36

37 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 10:00 1B 559 J9 1 Sotra 2 Askøy 1 02.sep 10:00 2A 560 J9 2 Kjøkkelvik 2 Os 1 02.sep 10:00 2B 561 J9 2 Bjarg 1 Fyllingen 1 02.sep 10:20 1A 562 J9 3 Åsane Bønes 2 02.sep 10:20 1B 563 J9 3 Sotra 3 Fana Rød 02.sep 10:20 2A 564 J9 4 Kringlebotn 1 Os 2 02.sep 10:20 2B 565 J9 4 Bjarg 2 BHK 1 02.sep 10:40 1A 566 J9 5 Fyllingen 2 Bønes 3 02.sep 10:40 1B 567 J9 5 Bjarg 3 Flaktveit 2 02.sep 10:40 2A 568 J9 6 Nordnes Bønes 4 02.sep 10:40 2B 569 J9 6 Fana Blå Kringlebotn 2 02.sep 11:00 1A 570 J9 1 Sotra 2* Kjøkkelvik 1* 02.sep 11:00 1B 571 J9 1 Askøy 1* Bønes 1* 02.sep 11:00 2A 572 J9 2 Kjøkkelvik2* Bjarg 1* 02.sep 11:00 2B 573 J9 2 Os 1* Fyllingen 1* 02.sep 11:20 1A 574 J9 3 Fana Rød* Bønes 2* 02.sep 11:20 1B 575 J9 3 Åsane* Sotra 3* 02.sep 11:20 2A 576 J9 4 BHK 1* Os 2* 02.sep 11:20 2B 577 J9 4 Kringlebot1* Bjarg 2* 02.sep 11:40 1A 578 J9 5 Flaktveit 2* Bønes 3* 02.sep 11:40 1B 579 J9 5 Bjarg 3* Fyllingen 2* 02.sep 11:40 2A 580 J9 6 Kringlebot2* Bønes 4* 02.sep 11:40 2B 581 J9 6 Nordnes* Fana Blå* 02.sep 12:00 1A 582 J9 7 Os 3 BHK 2 02.sep 12:00 1B 583 J9 7 Flaktveit 1 Gneist 2 02.sep 12:00 2A 584 J9 8 Sotra 1 Askøy 2 02.sep 12:00 2B 585 J9 8 Gneist 1 Årstad 02.sep 12:20 1A 586 JG7 1 Nordnes G7 Fyllingen 1 J7 37

38 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 12:20 1B 587 JG7 1 Gneist 1 J7 Flaktveit G7 02.sep 12:20 2A 588 JG7 2 Fyllingen 2 J7 Gneist 2 J7 02.sep 12:20 2B 589 JG7 2 Nordnes J7 Årstad J7 02.sep 12:40 1A 590 J8 1 Fyllingen 1 Gneist 1 02.sep 12:40 1B 591 J8 1 Bjarg 1 Os 1 02.sep 12:40 2A 592 J8 2 Fyllingen 2 Bjarg 2 02.sep 12:40 2B 593 J8 2 Mathopen 1 Sotra 1 02.sep 13:00 1A 594 J9 7 Gneist 2 Os 3 02.sep 13:00 1B 595 J9 7 BHK 2 Flaktveit 1 02.sep 13:00 2A 596 J9 8 Årstad Sotra 1 02.sep 13:00 2B 597 J9 8 Askøy 2 Gneist 1 02.sep 13:20 1A 598 JG7 1 Flaktveit G7 Nordnes G7 02.sep 13:20 1B 599 JG7 1 Fyllingen 1 J7 Gneist 1 J7 02.sep 13:20 2A 600 JG7 2 Årstad J7 Fyllingen 2 J7 02.sep 13:20 2B 601 JG7 2 Gneist 2 J7 Nordnes J7 02.sep 13:40 1A 602 J8 1 Os 1 Fyllingen 1 02.sep 13:40 1B 603 J8 1 Gneist 1 Bjarg 1 02.sep 13:40 2A 604 J8 2 Bjarg 2 Mathopen 1 02.sep 13:40 2B 605 J8 2 Sotra 1 Fyllingen 2 02.sep 14:00 1A 606 J9 7 Flaktveit 1* Os 3* 02.sep 14:00 1B 607 J9 7 Gneist 2* BHK 2* 02.sep 14:00 2A 608 J9 8 Årstad* Askøy 2* 02.sep 14:00 2B 609 J9 8 Gneist 1* Sotra 1* 02.sep 14:20 1A 610 JG7 1 Gneist 1 J7* Nordnes G7* 02.sep 14:20 1B 611 JG7 1 Fyllinge 1 J7* Flaktveit G7* 02.sep 14:20 2A 612 JG7 2 Fyllinge 2 J7* Nordnes J7* 02.sep 14:20 2B 613 JG7 2 Årstad J7* Gneist 2 J7* 02.sep 14:40 1A 614 J8 1 Bjarg 1* Fyllingen 1* 38

39 Dato Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 14:40 1B 615 J8 1 Os 1* Gneist 1* 02.sep 14:40 2A 616 J8 2 Fyllingen 2* Mathopen 1* 02.sep 14:40 2B 617 J8 2 Bjarg 2* Sotra 1* 02.sep 15:00 1A 618 J8 3 Gneist 2 Os 2 02.sep 15:00 1B 619 J8 3 Sædalen 1 Sotra 2 02.sep 15:00 2A 620 J8 4 Fyllingen 3 Os 3 02.sep 15:00 2B 621 J8 4 Mathopen 1 Sædalen 2 02.sep 15:20 1A 622 J8 5 Gneist 3 Årstad 02.sep 15:20 1B 623 G8 1 Fyllingen 1 Tertnes 1 02.sep 15:20 2A 624 G8 1 Askøy 1 Gneist 02.sep 15:20 2B 625 G8 2 Sotra Fyllingen 2 02.sep 15:40 1A 626 G8 3 Årstad Fyllingen 3 02.sep 15:40 1B 627 G9 1 Bjarg 1 Gneist 1 02.sep 15:40 2A 628 G9 1 Kringlebotn 1 Bønes 1 02.sep 15:40 2B 629 G9 2 Bjarg 2 Gneist 2 02.sep 16:00 1A 630 G9 2 Kringlebotn 2 Bønes 2 02.sep 16:00 1B 631 G9 3 Søreide Årstad 02.sep 16:00 2A 632 G9 4 Fyllingen Askøy 02.sep 16:00 2B 633 J8 3 Sotra 2 Gneist 2 02.sep 16:20 1A 634 J8 3 Os 2 Sædalen 1 02.sep 16:20 1B 635 J8 4 Sædalen 2 Fyllingen 3 02.sep 16:20 2A 636 J8 4 Os 3 Mathopen 2 02.sep 16:20 2B 637 J8 5 Bjarg 3 Gneist 3 02.sep 16:40 1A 638 G8 1 Gneist Fyllingen 1 02.sep 16:40 1B 639 G8 1 Tertnes 1 Askøy 1 02.sep 16:40 2A 640 G8 2 Fyllingen 2 Tertnes 2 02.sep 16:40 2B 641 G8 3 Fyllingen 3 Askøy 2 02.sep 17:00 1A 642 G9 1 Bjarg 1 Kringlebotn 1 39

40 Dato Tid Bane Kamp Klasse Hjemmelag Bortelag 02.sep 17:00 1B 643 G9 1 Gneist 1 Bønes 1 02.sep 17:00 2A 644 G9 2 Gneist 2 Kringlebotn 2 02.sep 17:00 2B 645 G9 2 Bønes 2 Bjarg 2 02.sep 17:20 1A 646 G9 3 Apeltun Søreide 02.sep 17:20 2A 647 G9 4 Askøy Nordnes 02.sep 17:20 1B 648 J8 3 Sædalen 1* Gneist 2* 02.sep 17:20 2B 649 J8 3 Sotra 2* Os 2* 02.sep 17:40 1A 650 J8 4 Fyllingen 3 Mathopen 2 02.sep 17:40 1B 651 J8 4 Os 3* Sædalen 2 02.sep 17:40 2A 652 J8 5 Årstad Bjarg 3 02.sep 17:40 2B 653 G8 1 Gneist* Tertnes 1* 02.sep 18:00 1A 654 G8 1 Askøy 1* Fyllingen 1* 02.sep 18:00 1B 655 G8 2 Tertnes 2 Sotra 02.sep 18:00 2A 656 G8 3 Askøy 2 Årstad 02.sep 18:00 2B 657 G9 1 Bønes 1* Bjarg 1* 02.sep 18:20 1A 658 G9 1 Gneist 1* Kringlebotn 1* 02.sep 18:20 1B 659 G9 2 Gneist 2* Bønes 2* 02.sep 18:20 2A 660 G9 2 Kringlebot2* Bjarg 2* 02.sep 18:20 2B 661 G9 3 Årstad Apeltun 02.sep 18:40 1A 662 G9 4 Nordnes Fyllingen 02.sep 18:40 1B 663 J8 4/5 Fyllingen 3* Bjarg 3* 02.sep 18:40 2A 664 J8 4/5 Mathopen2* Gneist 3* 02.sep 18:40 2B 665 J8 4/5 Sædalen 2* Årstad* 02.sep 19:00 1A 666 G8 2/3 Fyllingen 2* Askøy 2* 02.sep 19:00 1B 667 G8 2/3 Tertnes 2* Fyllingen 3* 02.sep 19:00 2A 668 G8 2/3 Sotra* Årstad* 02.sep 19:00 2B 669 G9 3-4 Apeltun* Fyllingen* 02.sep 19:20 1A 670 G9 3-4 Søreide* Askøy* 02.sep 19:20 1B 671 G9 3-4 Årstad* Nordnes* 40

41 Kiwi Bjørnsonsgate Tlf Åpningstider;; Hverdager, samt lørdag Kiwi Kronstad Jonas Liesvei 62 Tlf Åpningstider;; Hverdager lørdag

42 Åpningscupen

43 Årstad håndball vil benytte anledningen til å takke alle annonsører som har støttet oss, både i kampheftet og på våre hjemmesider. Støtten er med på å holde aktiviteten i gang i klubben, og gir et tilbud til alle våre unge som ønsker å spille håndball. Vi vil også oppfordre de som er glad i Årstad til å tegne et støttemedlemskap. Man trenger ikke å være spiller for å være medlem i Årstad IL. Årstad ønsker også å takke alle de som bidrar til å holde aktiviteten oppe. Det er mye dugnadsarbeid som legges ned i klubben. 43

44 Vandrepokalene er tidligere vunnet slik: Herrer Nornen Norrøna Nornen Nornen Bjørnar Bjørnar G18 Fyllingen BHK Lyngbø Bjørnar G G16 Lyngbø Lyngbø Fyllingen Fyllingen Årstad Kjøkkelvik G15 Lyngbø Sandviken Mathopen Årstad Kjøkkelvik Kjøkkelvik G14 Lyngbø Fyllingen Årstad Tertnes Kjøkkelvik Årstad G13 Fyllingen Årstad Kjøkkelvik Fyllingen Gneist Årstad G12 Mathopen Tertnes Fyllingen Kjøkkelvik Gneist Mathopen Damer Jotun Fyllingen Fyllingen Årstad Fana Fana J20 Årstad J18 Årstad BHK Årstad Tertnes Fana Åsane J17 Kjøkkelvik Årstad Årstad Fana Årstad Kjøkkelvik J16 Askøy Fyllingen Fyllingen Fana Fyllingen Fana J15 Fana Fyllingen Os Fyllingen Fana Kjøkkelvik J14 Fyllingen Bønes Fyllingen Fyllingen Bjørnar Gneist J13 Os Årstad Årstad Bjørnar Årstad Kringlebotn J12 Fyllingen Årstad Os Årstad Kringlebotn Gneist Resultatene oppdateres daglig på vår hjemmeside. Gå inn på og følg lenken til Åpningscupen Kontaktpersoner: Steinar Kvinge Tlf / Trond Dokken Tlf

SKAL BYGGE I SØNDRE BYDEL

SKAL BYGGE I SØNDRE BYDEL ÅPNINGSCUPEN 2013 Haukelandshallen 16. august 1. September 2013 1 OBOS er hovedsponsor for Årstad Håndball. Klubben setter pris på det gode samarbeidet. I høstferien planlegger Årstad håndball sammen med

Detaljer

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest

Sone 4-8 Puljeoppsett til høring Sesong 13-14. NHF Region Vest Jenter 10 89 lag i klassen 11 9 11 11 Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Jenter 10 A Apeltun Apeltun 2 Bergen Bjørnar Bergen 2 Bjarg Bønes Rød Bjørnar 2 Fana Bjarg 2 Gneist Bønes Grønn Gneist 2 Bønes

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 Vi har et sterkt fokus på kvalitet og strekker oss langt for at nettopp ditt lag skal få en uforglemmelig opplevelse, her i byen ved havet. Turneringen

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Minihåndball Gutter 10-12 - 16 Jenter 10-11 - 12-13 - 15 Kvinner PROGRAM. 25.-27. april 30. april-1. mai 3.-4. mai 8-11. mai

Minihåndball Gutter 10-12 - 16 Jenter 10-11 - 12-13 - 15 Kvinner PROGRAM. 25.-27. april 30. april-1. mai 3.-4. mai 8-11. mai MIL-CUP 204 PROGRAM 20 25.-27. april 30. april-. mai 3.-4. mai 8-. mai Minihåndball Gutter 0-2 - 6 Jenter 0 - - 2-3 - 5 Kvinner ARRANGØR: MATHOPEN IDRETTSLAG - HÅNDBALLGRUPPEN HOLD DEG OPPDATERT: WWW.MATHOPEN-HANDBALL.NO

Detaljer

Kystbycupen 70 grader Nord 2007

Kystbycupen 70 grader Nord 2007 Hei! Kystbycupen 70 grader Nord 2007 Velkommen til årets Kystbycup på Skjervøy. Takk for at dere valgte å ta turen til oss her på 70grader nord. Vi vil prøve å gjøre denne helga til en minnerik helg for

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år - serien 2015/2016 velkommen Sluttspill J/G 14 og 16 år Trondheim Spektrm 08.-10. april 2016 Tr øn d erenerg i-ser ie n S lu t t spill J e n t e r o g G ut t e r 14 å r Trøn deren ergi- serien Slu ttspill

Detaljer

VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007

VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007 VELKOMMEN TIL Tusse Stavanger Open 2007 Stavanger Idrettsforening's ungdomsavdeling ønsker spillere, ledere, dommere og foreldre, samt presse og publikum velkommen til TUSSE STAVANGER OPEN 2007. I år deltar

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Charlottenlund Sportsklubb ønsker velkommen til innendørs håndballcup 23. 29. april 2007.

Charlottenlund Sportsklubb ønsker velkommen til innendørs håndballcup 23. 29. april 2007. Charlottenlund Sportsklubb ønsker velkommen til innendørs håndballcup 23. 29. april 2007. - 1 - Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en ung bydel som ligger øst for Trondheim sentrum, 6 km fra

Detaljer

Turneringsprogram. kr.10,-

Turneringsprogram. kr.10,- Turneringsprogram kr.10,- Velkommen til julecupen 2010 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb.

Detaljer

Søndag 6 September 2015 Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 08:00 A 513 J9 1 Gneist 1 Bjarg 1 08:00 B 514 J9 1 Sotra Foldnes 1 Søreide 1

Søndag 6 September 2015 Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 08:00 A 513 J9 1 Gneist 1 Bjarg 1 08:00 B 514 J9 1 Sotra Foldnes 1 Søreide 1 Søndag 6 September 2015 Tid Bane Kamp nr. Klasse Hjemmelag Bortelag 08:00 A 513 J9 1 Gneist 1 Bjarg 1 08:00 B 514 J9 1 Sotra Foldnes 1 Søreide 1 08:00 C 515 J9 2 Gneist 2 Bjarg 2 08:00 D 516 J9 4 Kjøkkelvik

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

INFORMASJONSFOLDER CUP 2011

INFORMASJONSFOLDER CUP 2011 INFORMASJONSFOLDER CUP 2011 AK28 VELKOMMEN TIL ÅRETS TURNERING I KRISTIANSAND! www.ak28.no Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL UMBRO CUP 2011!... 3 TURNERINGSREGLEMENT... 4 1. Ankomst... 4 2. Kampreglement...

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber:

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: I slutt LYN HUMMEL ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: 1. Fart 2. Avaldsnes 3. Kongsvinger 4. Bækkelaget 5. Eik Tønsberg 6. Konnerud 7. Lyn 8. Lyn 2 9. Runar 10. Urædd 11. Valdres

Detaljer

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2012

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2012 DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2012 Velkommen til Dyreparken Håndballfestival Randesund ILs håndballgruppe ønsker, i samarbeid med Dyreparken i Kristiansand spillere, ledere, dommere, foreldre, besteforeldre,

Detaljer

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2011

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2011 DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2011 Velkommen til Dyreparken Håndballfestival Randesund ILs håndballgruppe ønsker, i samarbeid med Dyreparken i Kristiansand spillere, ledere, dommere, foreldre, besteforeldre,

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

En sportslig og morsom håndballhelg for gutter og jenter fra 9 til 16 år Kristiansand, 16. og 17. april 2016

En sportslig og morsom håndballhelg for gutter og jenter fra 9 til 16 år Kristiansand, 16. og 17. april 2016 For 7. gang har vi gleden av å ønske velkommen til Umbro Cup 2016 En sportslig og morsom håndballhelg for gutter og jenter fra 9 til 16 år Kristiansand, 16. og 17. april 2016 Innholdsfortegnelse Velkommen

Detaljer

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2014

DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2014 DYREPARKEN HÅNDBALLFESTIVAL 2014 Velkommen til Dyreparken Håndballfestival Randesund IL s håndballgruppe ønsker, i samarbeid med Dyreparken, spillere, ledere, dommere, foreldre og andre foresatte samt

Detaljer

16/10-19/10 23/10-26/10 30/10-2/11

16/10-19/10 23/10-26/10 30/10-2/11 16/10-19/10 23/10-26/10 30/10-2/11 LETA Gamle Ringeriksvei 56, Postboks 42, 1318 Bekkestua Tlf.: 67 12 45 45 Fax.: 67 53 97 90 E-post: post@leta.no Utfører alt av Tømmermannsarbeider, Bad og kjøkken. Har

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

Beitostølen Cup Turneringsoppsett. Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior

Beitostølen Cup Turneringsoppsett. Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior Beitostølen Cup Turneringsoppsett Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior 25. - 27. januar 2013 1 Deltagende lag ØYSTRE SLIDRE/ROGNE 1., 2. OG 3. ØYSTRE SLIDRE/ROGNE JR 1 0G

Detaljer

Tromsø Håndball klubb Postboks 910 9259 Tromsø www.tromsohk.no

Tromsø Håndball klubb Postboks 910 9259 Tromsø www.tromsohk.no Tromsø Håndball klubb Postboks 910 9259 Tromsø www.tromsohk.no KONTAKTLISTE NYTTÅRSTURNERINGA SpareBank 1 Cup 2011 Spørsmål kan rettes til personer på denne lista. Prøv primært den ansvarlige først, gå

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

Velkommen til COOP NORD CUP 2009

Velkommen til COOP NORD CUP 2009 1 COOP NORD BA Velkommen til COOP NORD CUP 2009 Slettaelva Sportsklubb ønsker dere velkommen til Coop Nord Cup. Skarphallen i Tromsø, 06. - 08. november 2009. Eneste aldersbestemte innendørs fotballturnering

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

TURNERINGSINFORMASJON

TURNERINGSINFORMASJON TURNERINGSINFORMASJON Vikingskipet, Hamar 27. 29. mai 2011 HOVEDSEKRETARIAT Hovedsekretariatet finner dere ved spiller inngangen til Vikingskipet. Alle lag må registrere sin ankomst ved å levere spillelister

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Velkommen til. Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år. 07. - 13. september

Velkommen til. Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år. 07. - 13. september INFO Velkommen til TrønderEnergi Cup 2015 Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år 07. - 13. september Post: Idrettens Hus 7495 TROND- HEIM LIK OSS OG FÅ SISTE NYTT OM PRODUKTER OG KONKURRANSER MED KULE PREMIER!

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2015

Turneringsreglement Norway Cup 2015 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove trekk

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

HYDRO CUP SUNNDAL 2010

HYDRO CUP SUNNDAL 2010 HYDRO CUP SUNNDAL 2010 Fredag 4. juni Søndag 6. juni Sunndalsøra Påmelding innen 20. april 2010 Velkommen til Hydro Cup Sunndal 2010 Vi vil for 21. gang ønske alle sammen velkommen til Hydro Cup Sunndal.

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2016!

Velkommen til Storhamar Cup 2016! 27. 29. MAI 2016 27. 29. MAI 2016 Velkommen til Storhamar Cup 2016! Velkommen til en ny og litt annerledes Storhamarcup i 2016. For første gang i turneringens historie vil ikke Storhamarcup 2016 arrangeres

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

ROMJULSCUP 2013. Skien Fritidspark 27.28. og 29. desember. Inngang k r 50,- (barn under 12 år gratis)

ROMJULSCUP 2013. Skien Fritidspark 27.28. og 29. desember. Inngang k r 50,- (barn under 12 år gratis) ROMJULSCUP 0 Skien Fritidspark 7.8. og 9. desember Inngang k r 50,- (barn under år gratis) Velkommen til romjulscupen! ODDs Ballklubb har gleden av å ønske deg velkommen for 6. gang til vår tradisjonelle

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY TEKST Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For å sikre

Detaljer

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder:

Lyns Høstturnering. - Gutter 2002 Ordinærklassen. Dette skrivet innholder: Lyns Høstturnering - Gutter 2002 Ordinærklassen Dette skrivet innholder: - praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Turneringsreglement - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Forberedelser FØR arrangementet: Skrive ut kamprapporter: Dette gjøres av klubben, kamprapportene ligger i kofferten. Kofferten står i det innerste rommet på kontoret i hallen. Oppmøte i hallen: Vi vil

Detaljer

SARPSBORG BANDYKLUBB

SARPSBORG BANDYKLUBB REGLEMENT/INFO POSTBANKEN SARPSBORG CUP AUGUST 2008 Spilleravgift overnatting - bowling Spilleravgiften betales i klubbhuset ved fotballbanen. Den kan betales i sekriteriatet til vår kasserer Lene Bøhaugen

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013 SAGA TURNERING for Bedriftslag Teknisk arrangør: Volleyballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014 16.05.2014 Våg Håndball Cameron Cup 2014 VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2014 Innhold Skoler og haller 2 Vi ønsker spillere, ledere og publikum velkommen til årets utgave av Våg Håndballs turnering, Cameron

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

REDE Cup 2015. 13. 15. november

REDE Cup 2015. 13. 15. november Det er en glede for oss å kunne invitere til fotballturnering i Mo i Ranas fotballstorstue STÅLHALLEN! VELKOMMEN TIL REDE Cup 2015 (tidligere BM Wulfsberg Cup) 13. 15. november NB! PÅMELDINGSFRIST 1. november

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012

VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012 VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2012 Velkommen til Bærum Open 2012. Det er ekstra moro for oss at så mange lag er med oss i år: 90 lag er rekord, og antall kamper, dommeroppgaver, sekretariatsoppgaver (og utfordringer)

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Vestfossen Idrettsforening VELKOMMEN TIL Vestfossen Sommer Cup 2010 Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Informasjonskart Kampene spilles på Hovedbane og Kunstgressbane. Sekretariatet er plassert i klubbhuset

Detaljer

Beitostølen Cup. Turneringsoppsett. Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior

Beitostølen Cup. Turneringsoppsett. Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior Beitostølen Cup Turneringsoppsett Innendørsturnering i five-a-side fotball for kvinner og menn senior 27. - 29. januar 2012 1 Deltagende lag KVINNER SENIOR: Grorud Fotball Kastad IL V/Anne Bolstad V/Tore

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2013. Kontaktinformasjon

Våg Håndball VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2013. Kontaktinformasjon 21.05.2013 Våg Håndball Cameron Cup 2013 VELKOMMEN TIL CAMERON CUP 2013 Innhold Skoler og haller 2 Vi ønsker spillere, ledere og publikum velkommen til årets utgave av Våg Håndballs turnering, Cameron

Detaljer

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Del 1. Hensikt: Sjekklisten skal være et veiledende hjelpemiddel til arrangør av kriminalomsorgs mesterskapene.

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013. SILDA CUP for Bedriftslag

SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013. SILDA CUP for Bedriftslag SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013 SILDA CUP for Bedriftslag Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten Turneringshelg, som er et samarbeid mellom 4 turneringer:

Detaljer

En av verdens største håndballturneringer under samme tak! www.storhamarcup.no

En av verdens største håndballturneringer under samme tak! www.storhamarcup.no En av verdens største håndballturneringer under samme tak! www.storhamarcup.no Velkommen til Hamar og Storhamar Cup 2013. Turneringen arrangeres for 19. gang i det fantastiske OL-anlegget Vikingskipet

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2015!

Velkommen til Storhamar Cup 2015! storhamarcup.no Velkommen til Storhamar Cup 2015! Velkommen til Hamar, Vikingskipet og Stangehallen og en cup-helg med håndball og samhold. Sammen med 10.000 andre barn, unge, trenere, foreldre og publikum

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen P.55-900518 M.911-43540/ 91690364, Otto Bank giro: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014

BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 BEDRIFTSFOTBALL Forus & Gausel Cup 2014 Lørdag 30. august 2014 Velkommen til Forus & Gausel Cup! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til Forus og Gausel Cup. Arrangementet

Detaljer

Charlottenlund sportsklubb ønsker velkommen til håndballcup 19-25. april 2010

Charlottenlund sportsklubb ønsker velkommen til håndballcup 19-25. april 2010 CSK håndball CUP 20 Charlottenlund sportsklubb ønsker velkommen til håndballcup 19-25. april 2010 * 20 ÅRS JUBILEUM * Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim

Detaljer

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Banedagbok Klubbapp.no 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Innhold 1 Innledning... 3 2 Tilbakemeldinger... 3 2.1 Support... 3 2.2 Feil i informasjon... 3 2.3 Forslag til funksjonalitet... 3 2.4 Forslag til forbedringer

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Invitasjon til 25.mars 27.mars Og 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Idrettslaget Varegg har den glede å invitere deres idrettslag til Varegg Cup

Detaljer

17. og 18. januar 2009

17. og 18. januar 2009 17. og 18. januar 2009 Arrangør: STATBIL Serviceboks 509 4605 Kristiansand www.statbil.com Tlf. 45 27 56 97 Vi takker for mottatt påmelding til årets TINGHUSCUP I FOTBALL for bedriftsidrettslag som arrangeres

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2015/2016,

Detaljer

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2015 Håndball og fotball. i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015. www.gimletroll.no

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2015 Håndball og fotball. i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015. www.gimletroll.no Velkommen til Trollcup 2015 Håndball og fotball Trollcup i håndball i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015 www.gimletroll.no Om Trollcup Trollcup er en cup med både håndball og fotball. Fotballcupen ble tidligere

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Velkommen til Charlottenlund håndballcup 2009!!

Velkommen til Charlottenlund håndballcup 2009!! CSK håndball CUP 200 Charlottenlund sportsklubb ønsker velkommen til håndballcup 20-26. april 2009 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund

Detaljer