Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi MULIGHET FOR MESTRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi MULIGHET FOR MESTRING"

Transkript

1 Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi MULIGHET FOR MESTRING Grand Hotell, Oslo 15 års jubileumskonferanse februar 29

2 PROGRAM DAG 1 PROGRAM DAG 2 Torsdag 12. februar 29 Hele dagen foregår i Rococo-salen 1: - 1:2 Åpning av konferansen 1:2-11:5 Long term Outcomes and Comorbidity. Lessons from the MTA-study, Peter Jensen, MD, PhD - s :5-11:5 Differentiating ADHD and Bipolar Disorder, Peter Jensen, MD, PhD - s :5-12: Pause/ Benstrekk 12: - 12:45 Tourette Syndrome: From one phenotype to many, Andrea Cavanna, MD, PhD - s :45-13:3 Health-related quality of life in Tourette syndrome, 13:3-14:3 Lunsj Andrea Cavanna, MD, PhD - s :3-16: Narcolepsy and Hypocretin: Neurobiology, genetics and 16: - 16:3 Pause immunology, Emmanuel Mignot, MD, PhD - s :3-17:3 Opplæring og evidensbaserte atferdstiltak - en oversikt, Terje Ogden, professor - s. 35 (Postersession utgår) Fredag 13. februar 29 Parallellsesjoner Parallell 1 ADHD og Tourettes syndrom (Rococo-salen): 8:3-9:15 Læringsstrategier og tilpasset opplæring, Vigdis Refshal, cand.paed. - s. 39 9:15-1: IKT som hjelpemiddel, Bjørgulv Høigaard, cand.paed og Hedda Ekstrøm, cand.paed. - s. 41 1:3-11:15 Tiltak i skolen for barn med utfordrende atferd, - hvilke muligheter har vi og hva vet vi? Morten Hendis, cand.polit - s :15-12: Tourettes syndrom og AD/HD - arbeid? Muligheter og begrensninger, Hanne Gulbrandsen og Børre Hansen, psykologspesialister - s. 45 Parallell 2 Narkolepsi (Hambro): 8:3-9:15 Forekomst av narkolepsi i Norge, Mona Skard Heier, dr.med. - s. 47 9:15-1: Narkolepsi hos barn, Mona Skard Heier, dr.med. - s. 49 1:3-11:15 Livskvalitet hos mennesker med narkolepsi i Norge, Solveig Ervik, dr. scient. - s :15-12: IKT som hjelpemiddel, Bjørgulv Høigaard, cand.paed og Hedda Ekstrøm, cand.paed - s : - 12:15 Pause 12:15 13: Plenum (Rococo-salen): Panel Fellestrekk, utfordringer og ulikheter mellom AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Dr. Mignot, dr. Cavanna og dr. Jensen. Ordstyrer: Geir Øgrim - s : - 13:15 Avslutning 13:15: Lunsj 2 NK 3 NK

3 VELKOMMEN ARRANGEMENTSKOMITE Kjære konferansedeltakere! Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi ønsker dere hjertelig velkommen til 15 års jubileumskonferanse. NK ble opprettet i 1994 som et resultat av godt samarbeid mellom Sosial- og Helsedepartementets Handlingsplan for funksjonshemmede og Utdannings- og forskningsdepartementets omorganisering av de statlige spesialskolene. Det var tydelig at våre diagnoser hadde et stort behov for bedre utredning og behandling, og at det var ganske tilfeldig hva slags hjelp som ble tilbudt rundt omkring i landet. Dette ville de to departementer rette på. Egentlig skulle NK være et 3-årig prosjekt, men de tre årene har altså blitt til 15. Vi startet i 1994 med 4 ½ stilling. Nå i 29 er vi 6 faste og en stipendiat i full stilling. I tillegg har vi tre deltidsansatte. En av våre viktigste oppgaver er informasjonsformidling gjennom kursvirksomhet, brosjyrer og tidsskriftet Innsikt, som kommer fire ganger i året. Til 1-års jubileet utga vi en bok som heter AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi en grunnbok. Denne boka har vi oppdatert til dette jubileet. Vi har kalt konferansen Mulighet for mestring. Vi ønsker alle å mestre livet vårt i familie, barnehage, skole, arbeid og fritid. For oss i NK er en av grunnpilarene at vi skal hjelpe mennesker med våre diagnoser til å mestre de forskjellige utfordringer livet gir på forskjellige stadier og områder. Til å gi oss det siste innen forskning på AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, har vi fått forelesere som er blant de beste i verden: Peter Jensen, MD, PhD, fra New York skal snakke om AD/HD. Andrea Eugenio Cavanna, MD, kommer fra Birmingham for å snakke om Tourettes syndrom. Emmanuel Mignot, MD, PhD, fra Stanford University i USA foreleser om narkolepsi. Terje Ogden ved Universitetet i Oslo gir oss en oversikt over tiltak som har vist seg å virke ved atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom. Å få en korrekt diagnose er viktig, men det har liten verdi hvis det ikke følges opp med gode tiltak. Programmet dag to har flere foredrag om tiltak og hjelpemidler, men også om to studier på narkolepsi som er utført i regi av NK. Konferansen avrundes med en paneldebatt der Peter Jensen, Andrea Cavanna og Emmanuel Mignot diskuterer fellestrekk, utfordringer og ulikheter ved våre diagnoser. På vegne av arrangementskomiteen for jubileumskonferansen, Gerd Strand Gerd Strand, leder av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi siden opprettelsen i Utdannet cand. polit. fra Universitet i Oslo, med bakgrunn som allmennlærer og spesialpedagog. Strand var en av initiativtakerne ved opprettelsen av ADHD Norge i Hun sitter i fagrådene til både ADHD Norge og i Norsk Tourette Forening, og regnes som den som har jobbet lengst i Norge med Tourettes syndrom. Hun har redigert boka AD/ HD, Tourettes syndrom og narkolepsi en grunnbok. Gerd Strand er medlem av Nordisk ekspertgruppe for AD/HD som ble opprettet i 199 og European Society for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS) som ble opprettet i 2. Knut Hallvard Bronder Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatri. Arbeidet ved Blakstad og Dikemark sykehus. Hovedsakelig med langtidspasienter og administrasjon, og som lærer ved sykepleierskole. Bronder har vært aktiv som tillitsvalgt i pasientorganisasjonen ADHD Norge siden 1989, og var assisterende generalsekretær Knut har arbeidet mye med AD/HD hos voksne, og i forhold til politiske myndigheter, helsevesen, fengselsvesen og utdanningssektor. Bronder var den første leder av AD/HD Global Network. Han er i dag rådgiver på NK. Janne B Drage Stipendiat/forsker på prosjektet om Tourettes syndrom og livskvalitet ved NK. Drage er utdannet cand.polit., hovedfag i psykologi ved NTNU i Trondheim. Hun har tidligere jobbet med habilitering, rehabilitering, rus, kognitiv svikt og dobbeltdiagnoser i Oslo kommune. Bjørgulv Høigaard Gerd Strand leder Cand.paed. (1989) fra Universitet i Oslo og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Han har erfaring fra videregående opplæring, PPT, Utdanningsdirektorat og departement. Bjørgulv Høigaard har vært tilknyttet Statped siden 1994 og de siste årene har han arbeidet mye med opplæringstiltak for ungdom med nevrobiologiske vansker. Han har deltidsstilling på Bredtvet kompetansesenter og NK. Skribent i fagtidsskrifter og bøker, de siste årene spesielt om bruk av IKT som lære- og hjelpemiddel. 4 NK 5 NK

4 ARRANGEMENTSKOMITE NOTATER Egil Midtlyng psykologisk rådgiver på NK siden 24. Utdannet cand. psychol. fra UiO, og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Foruten å ha jobbet med rehabilitering og nevropsykologi, har han vært ansatt ved Statistisk sentralbyrå med ansvar for rekruttering og opplæring av intervjuere og som prosjektleder for ulike undersøkelser. Hege Skoghus kontorleder ved NK siden høsten 28. Jobbet i grafisk bedrift i perioden og tok deretter helsesekretærutdannelse. Var kontorleder ved Nyremedisinsk avdeling fra høsten 22 og har bred erfaring med arbeid ved sengepost, poliklinikk, hemo- og peritonealdialyse. Ståle Tvete Vollan Kommunikasjonsrådgiver på NK og redaktør for INNSIKT. Vollan er cand. philol. i musikkvitenskap fra NTNU i Trondheim i 1999 og har studert i litteratur, historie og pedagogikk. Engasjement og erfaring for tilrettelegging har han fra jobben som rådgiver for studenter med funksjonshemning ved NTNU i 2/21, hvor han bl.a. skrev en rapport om tilrettelegging av eksamen for studenter. Vollan har arbeidet som foreleser og sensor ved NTNU, og som vikarlærer på alle skoletrinn. Ebba Wannag EBBA WANNAG, overlege på NK siden 22. Hun er cand.med. fra Universitetet i Oslo (UiO) i 1967, og spesialist i barnesykdommer fra Ebba har årelang erfaring med nevrologisk betingede sykdommer hos barn. Hun har særlig interessert seg for sammenhengen mellom epilepsi og AD/HD hos barn og unge. Geir Øgrim er nevropsykolog, konsulent for NK og til daglig enhetsleder ved Nevroteamet BUP Østfold. Teamet betjener BUPPer i Østfold i form av veiledning, kurs og spesialundersøkelser av barn og unge med nevropsykiatriske tilstander. Øgrim er leder i det nasjonale fagrådet i ADHD Norge. Øgrim har skrevet flere fagbokkapitler, bla. i 1. og 2. utgave av NKs fagbok, og artikler om AD/HD. Øgrim arbeider med forskning på kvantitativt EEG og EEG biofeedback. 6 NK 7 NK

5 FOREDRAGSHOLDERE FOREDRAGSHOLDERE Peter S. Jensen, MD President and CEO, REACH Institute (Resource for Advancing Children s Health) New York, New York Peter S. Jensen, MD, is President, CEO, and founder of the REACH Institute (the Resource for Advancing Children s Health), From 1999 until mid-27, Dr. Jensen was the Ruane Professor in Child Psychiatry at the Columbia University in New York, where he also served as the founding director of the Center for the Advancement of Children s Mental Health. Prior to coming to New York, Dr. Jensen was Associate Director, National Institute of Mental Health (NIMH), for child and adolescent research, where he served from 1989 to 2. At NIMH he was the lead NIMH investigator on the Multimodal Treatment of ADHD study (MTA) and an investigator for other NIMH multi-site national studies. He is currently a scientific advisor for CHADD (Children, Adolescents, and Adults with ADHD), NAMI (National Alliance for the Mentally Ill). Dr. Jensen received his MD degree in 1978 from the George Washington University Medical School in Washington, DC, and completed his post-graduate psychiatry and child psychiatry training in 1983 at the University of California, San Francisco. Dr. Jensen serves or has served as a member of the Editorial Board of many journals including Development and Psychopathology, Psychiatric Services, the Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Journal of Child Psychiatry and Psychology, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Journal of Abnormal Child Psychology, and Biologic Psychiatry. Dr. Jensen s main areas of interest include effectiveness and dissemination research, and assisting medical practitioners and parents to adopt evidencebased mental health assessment and treatment approaches in dealing with children who are suffering from mental disorders. Andrea Cavanna, MD, PhD Andrea Eugenio Cavanna, MD, is Consultant in Behavioural Neurology at the Department of Neuropsychiatry, Birmingham, and Honorary Research Fellow, University College London, United Kingdom. He currently is leading consultant for the Tourette clinic at the Department of Neuropsychiatry, Birmingham. He has published extensively in the field of behavioural neurology and neuropsychiatry, with special focus on the behavioural aspects of Tourette syndrome and epilepsy. His other research areas include the neural correlates of altered conscious states in neuropsychiatric conditions. Emmanuel Mignot, MD, PhD Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences Howard Hughes Medical Institute Investigator Director, Center for Narcolepsy Emmanuel Mignot is Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences, Howard Hughes Medical Institute Investigator and Director of the Center for Narcolepsy at Stanford University. Dr. Mignot is on the editorial board of several journals and is active in multiple governmental and non-governmental organizations. He has served on NIH study sections, on the as Chair of the NIH National Sleep Disorder Center Advisory board, as President of the Sleep Research Society and as a board member of the National Sleep Foundation. He currently chairs the Board of Scientific Councilors of the National Institute of Mental Health. Dr. Mignot has experience in clinical and basic research in sleep disorders medicine. Dr. Mignot s research led to the identification of HLA-DQB1*62 as the main HLA susceptibility factor in human narcolepsy. He is also known for pharmacologically dissecting the mode of action of currently prescribed narcolepsy treatments such as antidepressants, amphetaminelike stimulants, modafinil, and gammahydroxybutyric acid. Using a narcoleptic dog model, his group was also the first to positionally clone a disease gene in dogs. The narcolepsy gene was found to be a G-protein coupled receptor for the neuropeptides hypocretin/orexin, a system previously believed to be primarily involved in feeding regulation. Dr. Mignot s laboratory later demonstrated that human narcolepsy is associated with a deficiency in hypocretin neurotransmission. Dr. Mignot has received numerous awards for his work on narcolepsy and sleep disorders. Terje Ogden, cand.paed, professor Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret, Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Vigdis Refsahl, cand.paed. Jeg er utdannet cand.paed og arbeider som seniorrådgiver ved dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter. Jeg har tidligere praksis fra PP-tjenesten. Jeg var 9 år i PPT og har nå vært 8 år på Bredtvet. Jeg har siden jeg startet på Bredtvet kompetansesenter arbeidet med tiltak for elever med dysleksi, men også med implementering av læringsstrategier skolen, både i grunnskole og videregående skole, samt voksenopplæring. Forelesningen bygger mye på de erfaringene jeg har gjort i dette arbeidet, særlig når det gjelder elever som strever på ulikt vis, med motivasjon, skoleinnsats og faglig læring. 8 NK 9 NK

6 FOREDRAGSHOLDERE FOREDRAGSHOLDERE Hedda Ekstrøm, spesialpedagog Hedda Ekstrøm har arbeidet ved lære-og hjelpemiddelteamet ved Bredtvet kompetansesenter siden 23. Hun er særlig opptatt av hvordan bruk av datakompensatoriske hjelpemidler, som talesyntese og presentasjonsprogrammer, sammen med studietekniske strategier, kan hjelpe elever med dysleksi eller språkvansker i skolearbeidet. Hun har direkte kontakt med elever for utprøving og tilrettelegging av datamaskin og programvare. Hun holder kurs for pedagoger i hvordan man intergrerer bruk av datakompensatoriske hjelpemidler i undervisningen. Hun underviser også i Bredtvet kompetansesenters videreutdanning for lærere innen digitale lære- og hjelpemidler i særskilt tilpasset opplæring. Hedda Ekstrøm er 51 år og av utdanning har hun 2.avd spesialpedagogikk Bjørgulv Høigaard, cand.paed. F er cand. paed. (1989) fra Universitet i Oslo og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Han har erfaring fra videregående opplæring, PPT, Utdanningsdirektorat og departement. Bjørgulv Høigaard har vært tilknyttet Statped siden 1994 og de siste årene har han arbeidet mye med opplæringstiltak for ungdom med nevrobiologiske vansker. Han har deltidsstilling på Bredtvet kompetansesenter og NK. Skribent i fagtidsskrifter og bøker, de siste årene spesielt om bruk av IKT som lære- og hjelpemiddel. Morten Hendis, cand.polit. Morten Hendis fagområder er atferds- og lærevansker, samt minoritetsspråklige elever med lærevansker. Han er også regionkoordinator for PALS i region øst. Faglig fordyping: Sammenhengen mellom utredning og implementering av god praksis/endringer på lærer, klasse og skolenivå. Barn og ungdom med utfordrende atferd, utredning og tiltak. Implementering av skoleomfattende endringer, veiledning og tiltaksutvikling Utdanning: Spesialpedagog/Cand.Polit. 2-årig etterutdanning i nevropsykiatri. Arbeidserfaring/Bakgrunn: Lærer i folkehøgskole, grunnskole og høgskolelektor i spesialpedagogikk. Arbeidserfaring som konsulent både privat og i helse og sosialetat, som prosjektleder og prosjektmedarbeider og har siden 1993 vært PP-rådgiver i Valdres. Arbeidet som rådgiver ved Øverby kompetansesenter i 1994 og avdelingsleder ved Torshov kompetansesenter fra PP-rådgiver i Valdres igjen fra Rådgiver ved Torshov kompetansesenter fra 26. Regionkoordinator for PALS i region øst. Hanne Gulbrandsen, cand.psychol. Utdannet Cand.Psychol. ved Universitet i Oslo, 1987, spesialist i klinisk nevropsykologi Praksis fra Sunnaas sykehus HF Nesodden , Pedagogisk-psykologisk tjeneste, i Oslo 6 måneder 1997 og NAV sitt Senter for yrkesrettet attføring, nevroteamet 1997 d.d. Gulbrandsens spesialistoppgaver i NAV er: Arbeidssøkere med AD/HD og komorbid AD/HD og Tourettes syndrom: Nevropsykologiske forskjeller mellom gruppene, og nevropsykologiske testersbetydning i vurdering av arbeidsevne. Mona Skard Heier, dr.med. Mona Skard Heier er spesialist i nevrologi og i klinisk nevrofysiologi. Hun har vært ansatt ved Ullevål sykehus i ca 25 år, de siste ca 15 årene som seksjonsoverlege ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium (KNF-lab). Ved KNF-laboratoriet ble det i 1994, under hennes ledelse, opprettet et søvnlaboratorium hvor man særlig arbeidet med utredning og diagnostikk av søvnsykdommer knyttet til hjernens regulering av søvn. Hun tok medisinsk doktorgrad i 1989, og har gjennom alle år som lege vært engasjert i forskningsprosjekter. Som pensjonist har hun arbeidet med undervisning, foredragsvirksomhet og forskning innen søvnsykdommer, med hovedvekt på narkolepsi og beslektede hypersomnier. Hun har ca 7 publikasjoner innen søvnsykdommer og andre nevrologiske og nevrofysiologiske emner, de fleste i internasjonale medisinske tidsskrifter. Sammen med dr. Anne Wolland har hun skrevet boken Søvn og Søvnforstyrrelser (Cappelen 25 ). Solveig Ervik, dr. scient. Solveig Ervik er utdannet dr. scient innen spesialpedagogikk og har arbeidet pâ Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, TS og Narkolepsi fra 1999 til 27, de siste Ârene som forsker. Hun er nâ leder av Nasjonalt kompetansesystem for d vblinde - Koordineringsenheten. Børre Hansen, cand.psychol. Børre Hansen er utdannet Cand.Psychol. fra Universitetet i Oslo i 2 og er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han har vært ansatt ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo, og arbeider nå i Nevroteamet ved NAV Senter for yrkesrettet attføring. Basert på en studie av klienter ved Nevroteamet skrev han sammen med kollega Hanne Guldbrandsen sin spesialistoppgave Arbeidssøkere med AD/HD og komorbid AD/HD og Tourettes syndrom: Nevropsykologiske forskjeller mellom gruppene, og nevropsykologiske testersbetydning i vurdering av arbeidsevne. 1 NK 11 NK

7 Dag 1 Torsdag 12 februar 29 Rococo-salen, Grand hotel Mulighet for mestring 12 NK 13 NK

8 DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 1:2-11:5 Rococo-salen, Grand hotel Long term Outcomes and Comorbidity. Lessons from the MTA-study Peter Jensen, MD, PhD 14-Month Outcomes Teacher SNAP-Inattention 3 T i m e x T x : F = 1. 6, p <. 1 S i t e x T x : F =. 9, n s 2.5 S i t e : F = 2. 7, p < Average 1 Score C C B e h M e d M g t C o m b Average 1 Score Parent SNAP-Hyp/Impulsive T i m e x T x : F = , p <. 1 S i t e x T x : F = 1. 3, n s S i t e : F = 4. 4, p <. 6 C C B e h M e d M g t C o m b.5 C o m b, M e d M g t > B e h, C C.5 C o m b, M e d M g t > B e h, C C Assessment Point (Days) Assessment Point (Days) 5 6 Putting Science to Work 14-Month Outcomes Teacher SNAP-ODD/Aggressive Parent SSRS Internalizing Sx Long Term Outcomes of ADHD: Findings from the MTA Study Peter S. Jensen, MD The REACH Institute Resource for Advancing Children s Health Long-term Outcomes of Childhood ADHD : Lessons from the MTA Study Peter S. Jensen, MD 3 T i m e x T x : F = 6. 5, p <. 3 S i t e x T x : F = 1. 2, n s 2.5 S i t e : F = 4. 2, p < Average 1 Score.5 C o m b, M e d M g t > C C C C B e h M e d M g t C o m b Average.8 Score.6 T i m e x T x : F = 9. 2, p <. 1 S i t e x T x : F = 1. 1, n s S i t e : F = 2. 3, p <. 5 C o m b > B e h, C C C C B e h M e d M g t C o m b The REsource for Advancing Children s s Health Assessment Point (Days) Assessment Point (Days) 8 Recruitment Screening Diagnosis Baseline Random Assignment 579 ADHD Subjects Month m Treatment Stage 1-m Followup After Treatment 22-m Followup After Treatment Early Treatment (3 m) Medication Only 144 Subjects Psychosocial (Behavioral) Treatment Only 144 Subjects Combined Medication and Psychosocial Treatment 145 Subjects Assessment and Referral (Community Control) No Treatment from Study; Assessed for 24 mo. 146 Subjects Mid- Treatment (9 m) Assessment Points End Treatment (14 m) Follow-up (24 m) Recruitment of LNCG Cohort Follow-up (36 m) 3 Prnt Tng DRC Tchr Cons. Cont. Mgt MTA Study - Behavioral Treatment (Beh( Beh) (MTA Cooperative Group, 1999) Weekly 2x/month Aide Tng Daily 3x/month STP & counselors 2x/month Paraprof. Aide (PPA) 2x/month -> monthly By phone Spring Summer Fall Winter Spring Average Score Parent-Child Arguing T i m e x T x : F = 5. 6, p <. 8 S i t e x T x : F = 1., n s S i t e : F = 2. 8, p <. 2 C o m b, B e h > C C Assessment Point (Days) C C B e h M e d M g t C o m b 9 14-Month Outcomes Teacher SSRS Social Skills 1.5 T i m e x T x : F = 6. 1, p < S i t e x T x : F =. 5, n s S i t e : F = 3. 9, p < Average 1 Score.9 C o m b, M e d M g t > C C Assessment Point (Days) C C B e h M e d M g t C o m b 1 14 NK 15 NK

9 % Normalized at 14-month Endpoint MTA Groups vs. Classroom Controls Teacher-Rated Inattention (CC Children Separated By Med Use) Public Assistance/Welfare as a Moderator: Teacher Social Skills; On Assistance MTA Study - 14 Month Outcomes Summary B a s e lin e 88% 68% 56% E n d p o in t 34% 25% C l a s s C n t r l s C o m b M e d M g t B e h C o m C a r e Key Differences, MedMgt vs. CC: Initial Titration Dose Dose Frequency #Visits/year Length of Visits Average Score 1.5 C C -N o M e ds C C -M e ds B e h M e d C o m b T im e x T x : F = 2 1.5, p <. 1 S ite x T x: F =.6, n s S ite : F = 2.5, p <. 4 Average Score M e d x C o m b M e d x B e h M e d x C C C C B E H M E D C O M B For children age 7-1 with ADHD (combined type), well-delivered medication is superior to Beh Mgt and may be sufficient for ADHD symptoms Behavioral management is an acceptable treatment for those preferring not to use medication MTA N = 579 Classroom Cntrls N = 288 Contact w/schools A s s e s s m e n t P o in t ( D a y s ) Assessment Point (Days) Anxiety Comorbidity as an Moderator: Parent-Inattention, No Baseline Anxiety 3 MTA Study - 14 Month Outcomes Summary 2 MTA Study - 14 Month Outcomes Summary 3 Comorbidity- as-a-moderator Moderator of Outcomes: 14-month Findings Average 1 Score.5 I T T : C o m b, M e d > B e h, C C C C B e h M e d C o m b For some outcomes other than ADHD, the combination of medication and behavioral management may be preferable: -- parent-child conflict -- academic difficulties -- social skills -- anxiety symptoms -- oppositional/aggressive symptoms -- consumer satisfaction For some subgroups of children, the combination of medication and behavioral management may be preferable (for some outcomes): -- Children with Anxiety disorders -- Children with high levels of socio-economic and/or family stressors Assessment Point (Days) Anxiety Comorbidity as an Moderator: Parent-Inattention, With Baseline Anxiety 3 T i m e x T x x A n x : F = 2. 3, p <. 8 T i m e x T x : F = , p <. 1 Public Assistance/Welfare as a Moderator: Teacher Social Skills; Not On Assistance Co-Occurring Disorders in MTA Children (n=579) Parent SNAP Treatment Response (n=579( n=579) By Comorbidity Group 2.5 S i t e x T x : F =. 5, n s S i t e : F = 2. 5, p < Average 1 Score B e h x M e d B e h x C C.5 C C B e h M e d M g t C o m b Average Score IT T : C o m b > B e h > C C M e d > C C C C B E H M E D C O M B A D H D a l o n e T i c D i s. C o n d u c t D i s o r d e r 14% 31% 11% M D i s. o o d A n x i e t y D i s o r d e r O p p o s i t i o n a l D e f i a n t D i s o r d e r 4% 4% 34% A D H D - o n ly w /A n x w /D B D B o t h B e h M e d M g t C o m b Assessment Point (Days) 15 Assessment Point (Days) Jensen et al., 21, for the MTA Cooperative Group NK 17 NK

10 MTA Cooperative Group, Owens et al., 23 Le 99 N=2, 2 ER 1% ER Group E Ge 2.33 N=42, 12 ER 29% ER IQ X 2 = 7.**, k =.37 Ge 9 N=91, 41 ER 45% ER Severity X 2 = 9.26**, k =.31 Ge 1 N=21, 1 ER 48% ER Group C MedMgt/Comb N=289, 178 ER 62% ER Lt 2.33 N=49, 29 ER 59% ER Group B Par Dep X 2 = 15.71*** k =.23 Ge 2.63 N=22, 9 ER 41% ER Group D Tx Group X 2 = 59.52*** k =.32 Le 8 N=193, 133 ER 69% ER Severity X 2 = 9.9**, k =.18 Lt 2.63 N=171, 124 ER 73% ER Group A Beh/CC N=29, 86 ER 3% ER ER = excellent responders Par Dep = parent BDI score = less than or equal to Severity = child SNAP ADHD score Le Ge = greater than or equal to IQ = child Full-Scale IQ Lt - less than Gt - greater than Longer-term Outcomes Overall Functioning at 8 Years MTA children doing better overall than at treatment entry, but functioning worse than LNCG on 19/22 variables. Overall pattern: absence of treatment group differences based on original random assignment; absence of associations with self-selected medication treatment 8 Year functioning best if in Class 2 at 36 Months Long Term Stimulant Effects We do know: Stimulants ADHD symptoms 24 months well-managed stimulant treatments benefit associated symptoms (ODD Sx, p-c relations, social functioning, anxiety) ES for ADHD Sx > ES for associated functioning modest advantages of combined Meds & Beh, more pronounced for some children than others We do not know: Mean duration and quality of treatment in population Whether stimulants remain effective even longer-term (>24 mo) Long-term stimulant effects on long-term outcomes? Height? Weight? Development? Sensitization? GMM-defined Latent Classes of ADHD Sxs (Swanson et al 27a) Class 3, n= 81 (14%) Class 1, n=199 (34%) Class 2, n=299 (52%) LNCG, n = year Outcomes Latent classes vs. Classroom Controls SNAP Parent Inattention SNAP Parent Hyperactive/Impulsive SNAP Parent ODD SNAP ODD SNAP Inattention 1. SNAP Hyperactive/Impulsive Months of Study Months of Study Months of Study Parent Aggression CIS Parent Math CIS Math 95 Aggression.8 General Considerations Every child diagnosed appropriately with ADHD deserves consideration of an adequate trial of stimulant medications Stimulants work in up to 9% of children Most effective psychiatric treatment in childhood Medication must be titrated; this requires close follow-up & clarity re: effects you want to see If a child does not respond to a medication, re-examine diagnosis, coexisting conditions, treatment, & adherence If stimulant medications are not used, behavioral modification is a proven therapy First Steps: Discussion with Child and Family Determine target behaviors of concern to family and child with input from teacher report Explain positives and negatives of medication to the family Explain to child that medications are not to control behavior, but to help child with self-control and ability to focus Class 2 had a significantly (z = 3.33, p <.1) greater percentage of cases that had been initially assigned to Comb (62%) and MedMgt (55%) than to Beh (46%) and CC (45%) Months of Study Class 1 Class 2 Class 3 LNCG-ADHD Months of Study Months of Study Hard Outcomes at 8 Years Diagnoses at 8 Years MTA vs LNCG stat sign for ADHD, ODD/CD ADHD: Stimulant Treatment Initiating stimulant therapy Parent education regarding value of stimulant medication Treatment program that recognizes ADHD as a chronic condition Dose titration to achieve optimal dose Start low Titrate to optimal effect, not just measurable effect Trial of second stimulant in patients who fail to respond to first stimulant Regular monitoring to ensure symptoms of ADHD are optimally managed Medication Management Most common reasons for failure: Doses too low Doses too far apart Every child has unique response to treatment; if 1 stimulant doesn t work, try the others Dose most effective when titrated to amount & interval to meet child s needs Titration requires balancing efficacy with side effects: Teacher report for efficacy of medication at school (amount & interval) Parent report for side effects of medications & child-parent relations» Greenhill L et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 22;41(Suppl 2):26S-49S» American Academy of Pediatrics. Pediatrics 21;18: ns MTA vs LNCG p=.1 MTA vs LNCG p=.3 18 NK 19 NK

11 DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 11:5-11:5 Rococo-salen, Grand hotel Differentiating ADHD and Bipolar Disorder Peter Jensen, MD, PhD NOTATER The Environment Peter S. Jensen, MD Differentiating ADHD and Bipolar Disorder in Childhood and Adolescence Director, REACH Institute The REsource for Advancing Children s Health Increasing frequency of bipolar diagnosis in the young Increasing use of mood stabilizers in psychiatric populations (lithium, anticonvulsants, atypical antipsychotics) Pressure on the pharmaceutical industry to do studies in children New York, NY Anticonvulsants Youths Annual Prevalence per Lithium Youths Annual Prevalence per Medicaid Mid-Atlantic State Medicaid Midwestern State Medicaid Mid-Atlantic State Medicaid Midwestern State Health Maintenance Organization Zito et al., 23 Health Maintenance Organization Zito et al., 23 2 NK 21 NK

12 Antipsychotics Youths Annual Prevalence per Medicaid Mid-Atlantic State Medicaid Midwestern State Health Maintenance Organization Bipolar Disorder in Children & Youth: Big Picture Issues: Current Clinical Description Mania Children vs. adults Epidemiology Treatments Long-term Outcomes Future Research Bipolar Disorder: DSM-IV Major Depressive Episode 5 or more symptoms of: Depressed mood most of day by subjective report or observations of others (or irritable mood in kids) Marked diminished interest or pleasure in almost all activities all or most of day, nearly every day (NED) Sig. weight loss (kids: not making weight gains) Insomnia or hypersomnia NED Psychomotor agitation or retardation NED Fatigue or loss of energy NED Feelings of worthlessness or excessive guilt NED Diminished ability to think or concentrate NED Recurrent thoughts of death, SI w/wo plan Significant distress and/or Impairment Not physiologic, not grief Is Mania Episodic in Children & Youth? Carlson, 1999 If episodes are the hallmark of mania, and all sx of mania are supposed to occur in an episode, what is an episode? Some sx of mania occur during a rage (increased energy, racing thoughts, irritability). Is this temper tantrum an episode or a rapid cycle? Normal moods fluctuate. Are undulations episodes? Almost all chronic conditions, including ADHD, get better and worse. Are variations episodes? Children with ADHD are especially out of control in overstimulating situations, less so in more structured situations. Is playground behavior an episode? Zito et al., 23 Courtesy of Gaye Carlson, MD Bipolar Disorder: Clinical Description Bipolar Disorder: DSM-IV Bipolar Disorder in Children/Adolescents: Epidemiology Bipolar Disorder in Children/Adolescents: Differential Diagnosis Hotly debated - formerly thought to be rare Spectrum of mood disorders - similar symptoms and genetic factors Classic vs. non-classic presentations Developmental differences Manic vs. Hypomania episode Bipolar I (mania + depression) Bipolar II (hypomania + depression) Major depressive episode Bipolar NOS not otherwise specified Cyclothymia Mixed mood states 1% of adolescents (14 18 yr) met criteria for BD or cyclothymia in one study 1 5.7% of youth may experience a manic symptom without full manic episode (none became manic over next 4 years) ~1% 15% of adolescents with recurrent major depression will develop Bipolar I disorder 2 Children and young adolescents may 1 Have rapid cycling of moods Likely to have mixed symptoms 1. Child and adolescent bipolar disorder: an update from the National Institute of Mental Health. NIH Pub. No , Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Washington DC: American Psychiatric Association; Comorbidities ADHD Conduct disorder Substance abuse/dependence Tourette s syndrome (TS) Anxiety disorders PDD Kusumakar V, et al. Bipolar mood disorder: diagnosis, etiology, and treatment. In: Kutcher S, ed. Practical Child and Adolescent Psychopharmacology. Cambridge, Eng: Cambridge University Press; 22: Bipolar Disorder: DSM-IV Manic Episode Bipolar Disorder: DSM-IV Manic Episode Symptoms Confound #1: Switching, cycling, disinhibition Implications Distinct period of abnormally and persistently elevated, expansive, irritable mood > 1 week (or requiring hospitalization) > 3 (4 if irritable only) symptoms Symptoms do not meet criteria for mixed episode Mood disturbance causes marked impairment in social or occupational functioning, psychosis, or hospitalization Not due to physiologic effects of drugs, hypothyroid, other CSN states 3 (4 if irritable only) symptoms of: inflated self esteem/grandiosity decreased need for sleep talkativeness or pressured speech flight of ideas of subjective experience of racing thoughts distractibility increase in goal-directed activity (social, sexual, work/school) or psychomotor agitation excessive involvement in pleasurable activities with possible painful consequences Prospective inpatient study at Stony Brook (Carlson and Mick) Drug-induced disinhibition occurs in children Rates are low when systematically observed ~ 8% NO DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE Rebound occurs in 1-3% of children: 9% had to stop because of it NO DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE MTA trial: no short-term differences in stimulant response between children with manic symptoms (defined either on the DISC or on the CBCL profile) and without NO DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE Bottom line: Although many times parents will complain about their child going off the walls on stimulants, under controlled situations, that phenomenon is relatively uncommon When it occurs, it can be significant, but it is not diagnostically specific In addition: There is no evidence from at least one study that adults with bipolar spectrum disorders had a worse response to stimulants as children 22 NK 23 NK

13 Co-Occurring Disorders in MTA Children (n=579) A D H D a l o n e 31% T i c D i s. C o n d u c t D i s o r d e r 14% 11% M D i s. o o d 4% A n x i e t y D i s o r d e r O p p o s i t i o n a l D e f i a n t D i s o r d e r 4% 34% 17 Constructing a Mania Proxy in the MTA DISC-Mania-Proxy Severe Irritability plus One additional mania symptom (happy excited, more energy, more confident) N = 58 (vs. 519 without proxy) CBCL-Mania-Proxy Anxious/Depressed T-Score 7 plus Aggressive T-Score 7 N = 56 (vs. 521 without proxy) 18 Bipolar vs. ADHD in the MTA Sample DISC diagnosed bipolar disorder was rare in our sample Children with ADHD and bipolar symptoms responded well to methylphenidate during the 1 month titration trial Children with ADHD and bipolar symptoms responded similarly to the remaining ADHD subjects during the 14-month treatment phase Continue to carefully diagnose and treat patients who have some bipolar symptoms and full ADHD, stimulants and Comb txs remain first choice 23 Confound #2 - Symptom Sharing Mania MDD ADHD ODD Anxiety elated mood irritability 67% low frustration tolerance hyperactivity agitation distractibility poor distractibility conc. flight of ideas communication disorders touchy/ easily annoyed irritability agitation hyperactivity restlessness agitation Difficulty in concentration grandiosity poor judgment impulsivity reduced sleep insomnia trouble settling wakes early initial insomnia Titration Trial: Clam Parent Report CBCL-Mania-Proxy Titration Trial: Clam Teacher Report CBCL-Mania-Proxy Confound #3: Manic Symptoms = Mania Implications - Manic Symptoms Figure 1. Teacher-Rated Inattentive/Overactive Figure 8. Teacher-Rated Symptoms (I/O) Aggressive/Defiant by Figure Dose12. Teacher-Rated Symptoms (A/D) Symptoms by Dose on Mixed Subscales (I/O and A/D) by Dose Figure 9. Parent-Rated Inattentive/Overactive Figure 7. Symptoms Parent-Rated (I/O) Aggressive/Defiant by Dose Figure 11. Parent-Rated Symptoms Symptoms (A/D) by on Dose Mixed Subscales (I/O and A/D) by Dose Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy Proxy=CBCL-Bipolar-Proxy *dose *dose *dose 1.8 *dose *dose *dose *cbcl-mania-proxy *cbcl-mania-proxy *cbcl-mania-proxy *cbcl-mania-proxy 1.5 *cbcl-mania-proxy 1.5 *dose x cbcl-mania-proxy *dose x cbcl-mania-proxy *dose 1.5 x cbcl-mania-proxy *dose x cbcl-mania-proxy Mixed-T 1.2 Mixed-P.9 Findings: Children with CBCL mania proxy have more P-CLAM symptoms, and show greater med response than children Findings: Aggr/Defiant-P.9.9 Innatt/Overact-T.9Children with CBCL mania proxy have Aggr/Defiant-T more.9t-clam symptoms, and show greater med response than children without CBCL mania proxy without CBCL mania proxy Innatt/Overact-P CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=Yes.3 CBCL-Bipolar-Proxy=Yes CBCL-Bipolar-Proxy=Yes CBCL-Bipolar-Proxy=Yes CBCL-Bipolar-Proxy=No CBCL-Bipolar-Proxy=Yes.3 CBCL-Bipolar-Proxy=Yes Dose in Mg Dose in Mg Dose in Mg Dose in Mg Dose in Mg Dose in Mg 5-1% of general population of adolescents 9-22% of child/adolescent outpatients 58% of psychiatrically hospitalized children Hospitalized longer, more hyperactive, aggressive and learning disabled, but respond similarly to stimulants as non manic hospitalized ADHD children Like psychotic symptoms, manic symptoms complicate a number of disorders without necessarily being diagnostically specific It is unclear what children who fall in these gray areas have but whatever it is, it is difficult to treat When you get a family history of bipolar disorder - get a very good history about the family member. It is often the same complicated and comorbid unresponsive disorder the child has One suggestion is to divide mania into primary and secondary, or BPI/II vs. NOS Courtesy of Gaye Carlson, MD 14 Month Measurements Inattention, Parent-rated by DISC-Mania-Proxy 14 Month Measurements ODD/Aggression, Parent-rated by CBCL-Mania-Proxy Mania or ADHD? Mania or ADHD? (Cont.) Mean score DISC-Mania-Proxy(+) C o m b, M e d M g t > B e h, C C Day s C C B e h M e d M g t C o m b Mean score DISC-Mania-Proxy(-) C o m b, M e d M g t > B e h, C C Day s C C B e h M e d M g t C o m b Mean score CBCL-Mania-Proxy(+) Days Mean score CBCL-Mania-Proxy(-) Days Symptom ADHD Bipolar Euphoric Grandiosity Need for Sleep Can get silly transitory, rarely impairing Can brag usually trying to boost self-esteem Some have never needed much sleep; medications can interfere with sleep Outrageous behavior Truly believes at the time in outlandish ideas Sleeps 2+ hours less than usual, fully rested Symptom ADHD Bipolar Racing thoughts Especially if low IQ or has LD, can be difficult to follow During mood can be tough to follow, causes interference Goal directed activity Hyperactivity is chronic and unfocused Engage in elaborate schemes & surges of activity Pressured Speech Chronic motor mouth Episodes where loud, hard to interrupt, intrusive Findings: Children w/disc mania proxy do not have different outcomes by treatment group than those w/o DISC mania proxy Findings: Children w/cbcl mania proxy do not have different outcomes by treatment group than those w/o CBCL mania proxy NK 25 NK

14 Mania or ADHD? (Cont.) Improving Differential Dx Symptom ADHD Bipolar Involvement in pleasurable activities w/ potential for painful consequences Quality here is mouth and/or body engage before frontal lobe does Has a more planful quality and/or clearly deviates from social norms Look for symptoms more specific to bipolar (elevated mood, grandiosity, pressured speech & racing thoughts, hypersexuality) Careful family history Bipolar disorder in one parent = 5x odds of bipolar disorder in child (but still only ~5% prevalence; LaPalme et al., 1997) Treatment Algorithm for Mania/ Hypomani a in Children & Adolescen ts Look for evidence of periodicity 36 NOTATER Long term follow up studies Spectrum of Pediatric Bipolar Disorders Classic manic depression is not a significant outcome in long term follow up studies of children with hyperactivity /ADHD (see Klein/Biederman debate, 1999) Using Loney s data on y.o. clinic referred boys with MBD, Carlson found rates of 1.3% for BP I at ages (Carlson et al (2) Cohen s epidemiological data :1.9%/1.3% adolescent mania /mania nos (n=24). Only 3 subjects met criteria at late adolescence and adulthood. Johnson et al (2) 2% of an ADHD clinic sample had manic symptoms between ages 9-13; only 1 still had them 6 years later (1.25%). Hazell et al (23) BOTTOM LINE: Classic Bipolar Disorder is not an outcome of juvenile manic symptoms Manic Symptoms Occurring in the Following Conditions: Suggested Approaches for Comorbid ADHD + ODD/CD/Agg + Anx/Dep Stims Stims or ATX Stims+PBM Stims+PBM Stims+PBM+AAs Stims+SSRIs + Everything Stims + PBM ADHD + rages Organic mood disorder Stimulants Meds to Decrease arousal Anticonvulsants alone or in combination PDD NOS Schizotypal psychosis NOS Atypical antipsychotic alone or in combination Stims+PBM+AAs Gaye Carlson, MD NK 27 NK

15 NOTATER DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 12: - 12:45 Rococo-salen, Grand hotel Tourette Syndrome: From one phenotype to many Andrea Cavanna, MD, PhD Tourette Syndrome (TS) is a developmental neuropsychiatric disorder defined by the presence of multiple motor tics and at least one phonic tic for the duration of one year with onset before age 21 years (Robertson 2). TS has long been considered a rare disorder, but recent epidemiological studies have consistently shown that clinical and subclinical TS in the community is relatively common, the prevalence figure in school-age children being around 1% (Robertson 28). Moreover, TS is increasingly recognized as a complex disorder with a wide spectrum of associated behaviours that can accompany the motor and vocal tics. These include both tic-related symptoms, such as pali-, copro- and echophenomena, and psychiatric comorbidities, such as obsessive compulsive disorder (OCD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), affective disturbances, and impulse discontrol (Robertson 2; Cavanna et al 29). Since Georges Gilles de la Tourette originally described the disorder in 1885, emphasizing the triad of motor tics, coprolalia, and echolalia, the phenotypic definitions of TS have changed (such as the age at onset and the presence of distress). Although both the DSM and WHO criteria have always suggested, and indeed stipulated, that TS is a unitary condition, a number of recent studies have added to the growing body of evidence that TS is not a unitary pathological entity and can be disaggregated into more homogeneous symptom components. Clinical studies employing hierarchical cluster analysis and principal-component factor analysis techniques have shown that the phenotype of TS is much more complicated than was previously thought and there is almost certainly clinical heterogeneity. Specifically, in all studies that have directly examined for it, one factor has included simple motor and phonic/vocal tics. Thus, in addition to the complex aetiology of TS with genetic heterogeneity, it appears that the TS phenotype is also heterogeneous and not unitary as suggested by both DSM and WHO criteria, and that one phenotype may well consist of simple motor and phonic tics only (Cavanna et al 29). Whether or not the various factors or phenotypes are associated with different aetiologies has not been widely studied, and further studies examining phenotypic manifestations in the light of presumed aetiological factors are required. In clinical practice, it has long appeared appropriate for both prognostic and therapeutic aims to pragmatically separate TS into types which make clinical sense, namely pure TS (motor and phonic tics only), full blown TS (with tic-related symptoms) and TS-plus (with associated behavioural problems), originally coined by Packer (1987). Whether further factor analytic studies, along with concomitant genetic studies, will echo these sub-divisions, is eagerly awaited. 28 NK 29 NK

16 References - Cavanna AE, Servo S, Monaco F, Robertson MM. More than tics: the behavioral spectrum of Gilles de la Tourette syndrome. J Neuropsy Clin Neurosci 29 in press. - Robertson MM. The prevalence and epidemiology of Gilles de la Tourette syndrome. J Psychosom Res 28;65: Robertson MM. Tourette syndrome, associated conditions and the complexities of treatment. Brain 2;123: Packer LE. Social and educational resources for patients with Tourette syndrome. Neurol Clin 1987;15: DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 12:45-13:3 Rococo-salen, Grand hotel Health-related quality of life in Tourette syndrome Andrea Cavanna, MD, PhD NOTATER TS is a chronic disorder with potentially socially disabling consequences of the symptoms and associated disorders (Elstner et al 21; Bernard et al 26; Cavanna et al 28). Health-related quality of life (HR-QOL) is emerging as a critical measure of the overall impact of suffering from a medical condition and the clinical outcome, as it takes into account the patient s own subjective view. To date, the assessment of HR-QOL in individuals with TS has been hampered by the lack of specific tools to assess the impact of TS on patients lives. A previous study involving 13 adult outpatients recruited at the Tourette clinic, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK, demonstrated that HR-QOL is impaired in subjects with TS by using two generic HR-QOL instruments, namely the QOLAS and the SF-36 (Elstner et al 21). Generic instruments have been used in clinical trials, as they have the advantage of allowing comparison between different disease groups. However, these instruments have limited feasibility and acceptability in neuropsychiatric conditions. In addition, they do not address, and are unlikely to be sensitive to, specific features important to patients with TS, such as motor and phonic tics, repetitive behaviours, and other ticrelated symptoms. Consequently generic HR-QOL instruments are likely to underestimate health problems in TS. On the other hand, assessments of disease severity using clinical rating scales omit patient views about issues of importance to their health, particularly those of cognitive and emotional functioning and the impact of dysfunction on activities of daily living (ADL). Moreover, it has been pointed out that perception of patients HR-QOL by physicians and patients themselves can easily diverge from each other, possibly resulting in significant misunderstandings. Thus, the author s group has recently developed and validated a new disease-specific instrument for the assessment of HR-QOL specific for patients with TS, the Gilles de la Tourette-Quality of Life scale (GTS-QOL) (Cavanna et al 28). The GTS-QOL is a 27-item self-report scale developed after semistructured interviews with 13 TS patients (data in Elstner et al 21), extensive literature review, and consultation with experts in movement disorders. It is based on patient and clinician views and psychometric analysis of data from two subsequent tests in different cohorts of patients with TS (n=192 and n=136), where it has been shown to have good standard psychometric properties of acceptability, reliability, and validity. Therefore the GTS-QOL is proposed as the first disease-specific HR-QOL assessment tool for patients with TS, which has been developed with input from patients, caregivers, clinicians, and literature review and using rigorous psychometric testing. It may be used not only to assess HR-QOL in individual patients but also in observational and epidemiological trials, to relate neuroimaging or pathophysiological findings to patients HR-QOL and, most importantly, in longitudinal studies and trials of therapeutic interventions, along with clinical rating scales. 3 NK 31 NK

17 This is particularly important as a number of new strategies including behavioural therapies, medications, and neurosurgical procedures are currently under consideration or in clinical trials for the treatment of patients with TS. References - Bernard BA, Stebbins GT, Siegel S, Schultz TM, Hays C, Morrissey MJ, Leurgans S, Goetz CG. The impact of co-morbidities on Quality of Life in Gilles de la Tourette Syndrome. Neurology 26;66(Suppl 2):A Cavanna AE, Schrag A, Morley D, Orth M, Robertson MM, Joyce E, Critchley HD, Selai C. The Gilles de la Tourette syndrome-quality of Life scale (GTS-QOL): development and validation. Neurology 28;71: Elstner K, Selai CE, Trimble MR, Robertson MM. Quality of Life (QOL) of patients with Gilles de la Tourette s syndrome. Acta Psychiatrica Scand 21;13: NOTATER DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 14:3-16. Rococo-salen, Grand hotel Narcolepsy and Hypocretin: Neurobiology, genetics and immunology Emmanuel Mignot, MD, PhD Emmanuel Mignot, Lior Appelbaum, Juliette Faraco, Ling Lin, Philippe Mourrain, Tohei Yokogawa, Shengwen Zhang Howard Hughes Medical Institute, Stanford University, Palo Alto, CA, USA 9435 Human narcolepsy is genetically complex, and environmentally influenced. One of the predisposing factors is the Human Leukocyte Antigen (HLA) DQ, and at this locus multiple allele interact to confer various degree of susceptibility. An autoimmune mediation is suspected but unproven. Positional cloning in a canine single gene mutant model and mouse knockout studies have shown that the key pathway involved in the pathophysiology of the disorder is the neurotransmitter hypocretin (orexin). A deficiency in this system mediates the symptoms of the disorder in humans, but not through direct mutations of these genes (except in a single case). Gene expression studies in human brains and rodent narcolepsy models have led to the identification of other candidate molecules with preferential expression in hypocretin cells. These molecules are novel candidates for the pathophysiology of narcolepsy, as targets for a putative autoimmune attack or as mediators of hypocretin cellular death. We are also using the zebrafish as a model to functionally knockdown some of these candidate genes and study hypocretin cell physiology. The zebrafish model can also be used to screen for novel mutation that may affect hypocretin cell development and maintenance. Together with more classical genome-wide association studies in narcolepsy and other hypersomnia syndrome, work in animal models is likely to assist in the discovery and functional testing of novel narcolepsy susceptibility factors. Studies of the hypocretin system across species are not only informative with regards to narcolepsy, but are also shedding new light on how sleep-regulatory networks have emerged across evolution and in relation to selected ecological niches. Funded by the Howard Hughes Medical Institute, NS and MH NK 33 NK

18 NOTATER DAG 1 Torsdag 12. februar 29, kl 16:3-17:3 Rococo-salen, Grand hotel Opplæring og evidensbaserte atferdstiltak - en oversikt Terje Ogden, professor Foredraget gir en oversikt over mål og innhold i utvalgte program og tiltak for barn og unge som har problemer med å mestre skolearbeidet og tilpasse seg skolen på grunn av sin atferd. Evidensbasert praksis stiller bestemte krav til forskning og praktisk gjennomføringen av tiltak. Kravene knytter seg til kvaliteten av forskningsgrunnlaget, beskrivelser av programinnhold, implementering av tiltak samt evaluering av resultater og gjennomføring. Program og tiltak kan være skolebaserte og skoleomfattende, men også ha sin basis i familie- og nærmiljø. De skal tilpasses elevens forutsetninger og risikonivå, og beskrives som universelle for alle elever eller selekterte og indikerte for elever som har, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer. Lovende program kjennetegnes av å legge vekt på å redusere risikofaktorer og fremme beskyttende faktorer i forhold til skolefaglige og sosiale vansker i skolen. Målsettinger knyttes først og fremst opp til reduksjon av problematferd og styrking av skolefaglig og sosial kompetanse. Problematferd forebygges når elever er 1) aktivt engasjert i aktiviteter sammen med andre, 2) når det vet hva de skal gjøre, når de skal gjøre det og hvordan de skal gjøre det, 3) når de forstår hvilke forventninger som stilles til atferden deres og 4) når de mestrer elevrollen og har sosiale ferdigheter for å lykkes i forhold til medelever og lærere. Innholdskomponenter omfatter blant annet funksjonsanalyse av atferd (eng. functional assessment), positiv atferdsstøtte (eng.positive behavior support), klasseledelse (eng. classroom management), sinnemestring (eng. anger control & aggression replacement training) og sosial ferdighetsopplæring. 34 NK 35 NK

19 NOTATER Dag 2 Fredag 13 februar 29 Rococo-salen og Hambro, Grand hotel Mulighet for mestring 36 NK 37 NK

20 DAG 2 Fredag 13. februar 29, kl 8:3-9:15 Parallell 1: Rococo-salen, Grand hotel Læringsstrategier og tilpasset opplæring Vigdis Refsahl Noen tanker om hvordan elevenes strategivalg får for deres mestring og læring i skolen. Dette gjelder alle elever, men særlig for elever med vansker av ulike art. Noen ganger kan elever arbeide på måter som bygger på deres svakeste ressurser, noe som fører til store læringsmessige problemer. Jeg vil kort skissere hva læringsstrategier består av, med utgangspunkt i teorier om lesing, læring og selvregulering. Hva er smarte strategier? Jeg vil også komme inn på det å ha et systemperspektiv når man skal veilede en elev i å bruke gode læringsstrategier. Elevenes teorier ( om å gjøre ) og måter å arbeide på i skolen er i stor grad bestemt av hvordan de opplever og tolker sine lærere. Læring hos den enkelte elev foregår innenfor de sosiale og kulturelle rammer skolen skaper for dem. Når vi skal styrke gode strategier hos elevene, må vi derfor også samarbeide med skolene om dette. Elever vil alltid forsøke å forstå seg selv og, på et eller annet vis, tilpasse seg fellesskapet. For noen kan det være snakk om å markere seg i forhold til det, når de merker at det ikke går så bra. For mange elever vil strategier for selvbeskyttelse og overlevelse være det som styrer deres handlinger, framfor strategier for læring. NOTATER 38 NK 39 NK

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS A multi-site randomized controlled trial Program for klinisk forskning, NFR 3 september 2013 FORSKNINGS

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

The Importance of Early Intervention. Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center

The Importance of Early Intervention. Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center The Importance of Early Intervention Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center The State Diagnostic and Counselling Center Established in 1986 Financed by the state

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge Nordlyskonferansen: Nye retninger i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT) Illustrasjoner: Colourbox Scandic Ishavshotel Tromsø, 12.-13.januar 2017 The Northern Light Conference New directions in

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Lært hjelpeløshet. Erik Arntzen HiAk

Lært hjelpeløshet. Erik Arntzen HiAk Lært hjelpeløshet Erik Arntzen HiAk Sammendrag Per 5.12.04 så var det 2244 treff på lært hjelpeløshet i PsycLit databasen Sentrale begreper: kontrollerbarhet og forutsigbarhet. Dessuten mestring. Prosedyrene

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Ingvild Brunborg Morton spesialist i barne- og ungdomspsykiatri BUP Åsane, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Framtidens lærerutdanning?

Framtidens lærerutdanning? Framtidens lærerutdanning? Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Hvem rekrutteres til lærerutdanning? Kjønn Alder Klasse Etnisitet Karakternivå Erfaring 2 Hva er lærerutdanning?

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie PhD student Ingunn Mundal Allmennmedisinsk forskningsenhet /ISM Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD.

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Epidemiology of Autism Spectrum Disorders M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Publikasjoner I. Posserud, M. B., Lundervold, A. J., & Gillberg,

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Good Behavior Board Game

Good Behavior Board Game Good Behavior Board Game Dag Gladmann Sørheim (Karlsrud skole). Børge Strømgren (Høgskolen i Oslo og Akershus). Tiltaket er basert på det mer kjente Good Behavior Game Team Skinner Team Watson Team Catania

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Elen Gjevik MD, PhD student Institutt for kliniske medisin, UIO Klinikk psykisk helse - barn og unge, OUS

Elen Gjevik MD, PhD student Institutt for kliniske medisin, UIO Klinikk psykisk helse - barn og unge, OUS Psykiatrisk komorbiditet hos barn og ungdom med ASD Elen Gjevik MD, PhD student Institutt for kliniske medisin, UIO Klinikk psykisk helse - barn og unge, OUS Introduksjon I Hvordan forstår vi psykiatriske

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK

Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK Prosjektleder: Prosjektgruppen: Glenn Haugeberg Glenn Haugeberg, Hanne Vestaby, Eli Jensen I dette

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Betydningen av foreldreterapeut

Betydningen av foreldreterapeut Betydningen av foreldreterapeut allianse i PMTO Nasjonal Fagkonferanse 14. november, 2012 Silje Hukkelberg 1/25 Agenda Alliansebegrepet Hva er det med allianse? Den store psykoterapidebatten PMTO Formål

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder 2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder Hans Langeveld, postdok. stip. Nettverk for klinisk psykoseforskning Helse-vest 1 Prosjektgruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning. Line Bjørge

Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning. Line Bjørge Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning Line Bjørge Flere pasienter i kliniske studier!... ønsker regjeringen at pasienter skal gis økte muligheter til å delta i utprøvende behandling.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer