HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER JUNI 2013

2 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA Dato: Mai 2013 POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken HOVEDOMRÅDE FOR HANDLINGSPLAN, EMNE: OPPLÆRING AV ANSATTE I VERNE- / MILJØARBEID HANDLINGSPLAN I PERIODEN: Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Verneombudene må få god opplæring som oppdateres, og gi informasjon til de ansatte. Verneombudene må få også få god informasjon. Det er ledernes ansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og kan bruke HMS-rutinene /prosedyrene HMS-arbeidet på KK er samordnet gjennom oversikten HMS-året TILTAK Verneombudene må få gå på aktuelle kurs, og anledning til å gi informasjon internt. Alle ansatte må få opplæring i verne- og miljøarbeid lokalt på posten, både skriftlig og muntlig. HMS tas opp på ledermøter og personalmøter. Vedlikeholdskurs for verneombud og helst avdelingsledere bør avholdes regelmessig. Obligatorisk 2 -dagers HMS-kurs for ledere. Fordel at ass. avd.jmr/spl også får anledning til å gå på dette kurset. HMS/kvalitetskoordinator. KOST- NAD PRIOR./ RISIKO- VURD. Arbeidstid. Evt. Innleie ved kurs ANSVARLIG Div.direktør og avd.sjef Foretaksverneombud / lokale verneombud. Avdelingsledere. HS s administrative ledelse HMS-koordinator TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Verneombudene har i 2013 fått god opplæring og fungerer generelt godt. Det er imidlertid ikke alltid lett å nå alle med ny informasjon. Informasjon blir lagt ut på Intranett av hovedverneombudet, de ansatte kan selv gå inn å lese informasjon i verne og miljøarbeid. Det kan være vanskelig å få gitt nok opplæring/informasjon til vara verneombud, noen av dem har fått opplæring. Informasjon kan også spres via Divisjonsverneombudet arrangerer felles møte for verneombudene i divisjonen 4 x per år I tilegg har divisjonsverneombudet individuelle samtaler med hvert enkelt verneombud. De fleste av lederne har deltatt på obligatorisk HMS kurs for ledere. HMS står som tema på ledermøter og personalmøter. HMS er tema på klinikkens nyansattprogram.

3 En del ledere og ansatte har deltatt på fagkurs innen HMS (for eksempel HMSdatablad/ stoffkartotek, forflytningsteknikk, konflikthåndtering,akan, og lignende. KK har HMS/kvalitetskoordinator som bl.a. arbeider med samordning og utvikling av HMS arbeid..

4 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken SJEKKLISTE 1: Ergonomi (innredning/arbeidsstillinger) og arbeid ved dataskjerm Dato: Mai 2013 HANDLINGSPLAN I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Det minnes om at avdeling Kvinneklinikken har for små og trange samt spredte arealer. Mange arealer er utslitt og trenger oppussing. Det trengs økonomiske midler til ombygging og innredning av rom. Det er fortsatt mangel på utstyr som gjør at arbeidet blir dårlig tilrettelagt i enkelte tilfeller se budsjett for, som vil bli utarbeidet. Arbeidsstillinger for den enkelte ansatte må gjennomgås. Ensformig arbeid finnes for enkelte yrkesgrupper som kontor og i forbindelse med ultralydscreening. Belastningslidelser framkommer innen forskjellige poster og yrkesgrupper. Se de andre emnene i denne HMS-rapporten! Vanlige senger på barselavdelingene er dårlig egnet for ammehjelp, særlig TILTAK Vi har tidligere sendt 3 interne rapporter, utarbeidet av interne arbeidsgrupper ved KK vedr. blant annet arbeidsforholdene ved de gynekologiske seksjonene, gynekologisk poliklinikk og føde/barselseksjonene. I 2008 ble også rapporten Nye Kvinnebarneklinikken utarbeidet. Det fremkommer av alle rapporter at en trenger å utvide arealene, samle disse og pusse opp. Det er stort behov for økonomiske midler til ominnredning, ombygning, utstyr (både utskiftning av gammelt og nytt utstyr og møbler/stoler). Dette har betydning for hvorledes arbeidet blir utført og hindrer belastningslidelser. Alle må få opplæring i riktige arbeidsstillinger og selv ta ansvar for arbeidsstilling. En vil påse at de ansatte bruker de hjelpemidler som finnes når det gjelder ammeinstruksjon, heve og senke senger hvor det er mulig. De 3 interne rapportene oppdateres KOST- ANSVARLIG NAD HS s administrasjon / Helse Vest / KK s direktør / avd.sjef/avd.leder / alle ansatte EVALUERING TIDS- FRIST En har lagt stor vekt på å utarbeide de tidligere omtalte interne rapporter, hvor en har tatt inn brukerundersøkelser og spørreundersøkelse hos ansatte. Alle rapportene er levert bl.a. til SUS' administrasjon og er brukt i forbindelse med generalplanarbeidet om framtidig innredning og arealsituasjon for SUS og KK. Det er gitt opplæring i ammestillinger og ammehjelp generelt. Forsøker å kjøpe hensiktsmessige stoler etc. Ergoterapeut tar del i planlegging av nye kontorplasser, og en har hatt veiledning av kontorpersonalet. Undervisning i rett bruk at fødeseng på u-dager.

5 eldre senger. Sengene på hotellet som er lave. Dette kan gi dårlige arb.stillinger for de ansatte. For mange pasienter på enkelte rom. På enkelte poster for få PC-er. regelmessig. I 2013 arbeides det med rapporten «Tilbudet ved gynekologisk seksjon 4A/C og gynekologisk poliklinikk». Prior. 1. Risiko. 2 BARSELENHET 7I/ HOTELLET Avd.jmrs kontor(rom.nr 101) har for liten arb.plass til 2 personer, har dårlig ventilasjon samt dårlig temp.regulering. Medfører helseplager, hodepine og uhensiktsmessige arb.stillinger Benytter polikl.rom i 7 etg. Intern service, hotellet, avd.jmr, HMS-avd. Avd.jmr benytter kontor i 7 etg. ved behov. HMS-avd./ergoterapeut har bistått ifm utarbeidelse av ny arb.plass for b-pl. Tunge dører fikses fortløpende av vaktmester på hotellet. Prior. 1 BARSELPOST 7G OG FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: En del vanskelige arbeids-stillinger. Spesielt ved amme-veiledning. Det er behov for omdisponering av melkekjøkken, da det er gammelt og slitt.(uhygieniske skap og benker). Kun behov for te-kjøkken. Behov for 6 tv/flatskjerm på rom for uforløste. Bedre kunnskap om riktig arbeidsstilling Få på plass forflytningsveileder 7H:Behov for 3 nye ammestoler, en fødekrakk. Omdisponering av kjøkken Avd.jmr.den enkelte/intern service/kks ledelse Undervisning arrangeres. 7H: Matter, 3 rammemadrasser og 1 fødekrakk ble kjøpt inn i stoler settes opp på budsjettet for. Avd.jmr 7H sjekker pris på Tv til pasientrom, tar dette opp ifm budsjettmøte for. Avd.jmr 7G innhenter kostnadsoverslag på omdisponering av kjøkken Prior. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A OG 4C: Fremdeles ikke optimale arb.forhold, men mye har blitt bedre etter flytting til arealer på 4A i nov.09. Liten plass mellom sengene, kan føre til uhensiktsmessige arb.stillinger. For få pc-er, trange arb.forhold.(benkeplass) Fortsatt fokus på riktige arbeidsstilling. Undervisning av forflytningsveileder Kan evt. benytte andre rom for dokumentasjon på data. 4A har behov for nytt lagersystem(aktiv forsyning) Ekstra pc til samtalerom på 4A Avd.spl/den enkelte Årlig fokus på forflytningsteknikk i forbindelse med fagdager. 4C renovert. Åpning februar Fortsatt trangt. Låner heis til forflytning ved behov.

6 Nyoppussede arealer på 4C i 2012, men rommene er små og det kan være vanskelig å utføre arbeid i gode arbeidsstillinger. Avd.spl 4A bestiller pc til samtalerom Prior. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For få og for trange behandlingsrom ift den daglige aktivitet (se emne 3) For få dataarbeidsplasser. Kontor til avd.spl. er for lite ift. aktivitet. Behov for utvidelse av arealer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Flere pc-er SUS admin/ KK s ledelse/intern service/den enkelte Behov for flere pc-er settes opp på budsjettet for. Rommene er for små og for få ift. aktiviteten på gyn.pol. Prior. 1. FØDEPOLIKLINIKK Fortsatt fokus på ergonomi. Statiske arbeidsstillinger for ultralydjordmødre og sekretærer. For liten plass, trenger flere kontor(ctg,overtidsvurderinger, PND). FMF bør være tilgjengelig på alle pcer Opplæring i/ bevisstgjøring av gode arbeidsstillinger, og mulige hjelpemidler. Pausegymnastikk. Trenger 2 nye benker som kan heves/senkes. Undersøke mulighet for tilgang til FMF på flere/alle pc-er. Avd.jordmor/ kontorfagleder/ den enkelte Ny skranke for sekretærene ble kjøpt inn i G har hev/senk benk som fødepol kan overta. Se på bedre utnyttelse av arealene til med.genetikk. Headset kan benyttes på pc-uten høytaler. Prior. 1. FØDEAVDELINGEN Lytt ut fra fødestuer. Problemer med å ivareta taushetsplikten. Medisinrom/legemiddellageret er i dårlig stand, behov for ny dørlås/nøkkelkort. Gammeldags avdeling, trenger et løft med nytt inventar. Utskifting av dører og tetting av tøyskap (gjennomstikkskap) Behov for nytt/oppgradering av medisinrom(se revisjonsrapport fra apoteket 11/2-11) Behov for nye stoler(kontorstoler og vanlige stoler). Eiendomdavdeling SUS admin/ KK s ledelse. Dette er påpekt siden Forhåpentligvis utbedring med lydisolering i. Det var lovet å utbedre medisinrommet i febr. 2012, men dette er fortsatt ugjort. Lager med aktiv forsyning på plass våren Fikk nytt inventar, stoler/sofa på vaktrom i 2012.

7 Prior. 1. KONTOR Fokus på ergonomi. Obs ift statiske arb.stillinger. Viktig med variasjon av arb.stilling, og tilpassede dataarb.plasser. Se også andre emner i denne planen. Ønske om hev/senk skrivebord for kontorpersonell Ergonomi tema på fagdager. Involvering av ergoterapeut ved utarbeidelse av nye arb.plasser samt vurdering av eksisterende Ca Avd.sjef Kontorfag/ den enkelte Det er gjennomført undervisning av ergoterapeut, som også deltar ved utforming av arb.plasser. Behov for nytt utstyr settet opp på budsjettet for. Nye stoler og lampe er på plass på føden. Gyn.pol ekspd har fått større skjermer, info om blodsmitte ifm blodprøvetaking er gjennomført.

8

9 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2013 Sjekkliste 2: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE KK: Stort arbeidspress på alle seksjoner Ubesatte stillinger gir økt krav til å ta ekstravakter. Stor arbeidsbelastning fører til slitasje på personalet, og risiko for å gjøre feil. Samtidighetskonflikter. Lite midler til eksterne kurs. Gode Undervisning/fagdager. TILTAK Integrasjon av datasystemer. Fortsatt fag/undervisningsdager Budsjettet for KK bør økes. Flere stillinger. Tverrfaglige kurs/samlinger Medarbeidersamtaler KOST- NAD ANSVARLIG HS s admin./ Kvinne-og barnedivisjonens direktør / KKs avd.sjef/avdelingsleder/den enkelte TIDS- FRIST EVALUERING Det ble tildelt flere stillinger for jordmødre og leger i 2011 og HMS-kartlegging og ansattundersøkelse viser at de aller fleste trives godt på KK. U- dager/fagdager evalueres svært godt. Tverrfaglige U-dager på Safer.Det arbeides kontinuerlig med både faglige og sosiale opplegg for å opprettholde et godt arb.miljø. Det arbeides med integrasjon av Natus og Dips. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Prior. 1 FØDEAVDELINGEN: Mange forandringer i organisasjonen, mer dokumentasjon og overvåking. Det trengs IA-tiltak. Tilpasse turnus og arbeidsoppgaver av aldersmessig og helsemessige årsaker. Jmr.og spl faglig rådgiver/avd.jordmor/ ass. avd.jordmor. Den 5 nye kollegastøttere. Arbeidsmiljøet på fødeavdelingen karakteriseres som godt, men det

10 nye datakunnskaper. Behov for integrasjoner, f.eks kobling mellom Dips og Natus. Periodevis stort press på barnepleiere Interne kurs og opplæring. Tid til læring, det trengs flere personer på hver vakt. Det er gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid i agresso. enkelte/ HS s administrasjon. er stadig forbedringspotensialer. Det stilles stadig nye krav. Det arrangeres regelmessig kurs, hvor undervisningsjordmor og ITkvalitets.jmr gjør en stor jobb. Det gis også støtte til eksterne kurs innenfor den økonomiske ramme KK/SUS har, imidlertid er rammen for liten. BARSELPOST 7G: Flere barnepleiere med lav stillingsstørrelse. Jordmorbemanningen er for lav, mye innleie pga ledige jmr.stillinger. Ofte komplekse problemstilinger hos pasientene. I perioder flere barn som skal sondemates. Kan bli bedre samarbeid mellom jms og b.pl. Opplæring av dokumentasjon. HMS-opplæring. Samarbeid med 3D ift sondebarn. Ønske om mer sosialt, for eksempel fredagslunsj. Avd.jordmor/ KK s direktør/avd.sjef/ den enkelte/ Tilbud om medarbeider-samtaler. Arbeidsmiljøet karakteriseres som godt, men det er fortsatt forbedringspotensialer. HMS-opplæring på U-dager. Godt samarbeid med 3D. Omdisponering av dataarb.plasser har gitt mer arb.ro. FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Personalet er godt fornøyd i avdelingen, trives og har gode kollegaer. Ubesatte stillinger gir økt krav til å arbeide ekstra. Stor arbeidsbelastning og lite bemanning kan gi problemer ved samtidighetssituasjoner. Verneombud har hengt opp forslagskasse til forslag for forbedring av arbeidsmiljø. Seniorpolitikk. God intern informasjon viktig. Nyansatte /rullering ønsker mer opplæring. Ønske om nyansattskjema for barnepleiere/vikarer. Se på mulighet til å åpne og «innrede» terrassen, til glede for pasienter Avd.jordmor/ass. avd.jordmor / den enkelte/verneombud Styrket jmr-bemanning på N-vakt i Fom også styrket på D/A. BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I: Personalet trives i avdelingen. Det er i flere år arbeidet målrettet med fokus på bl.a strukturering av arbeidsdagen, Fortsatt arbeide med forbedring av rutiner og informasjon til og oppfølging av medarbeidere. Avd.jordmor/ den enkelte Avd.jmr benytter i perioder kontor i 7etg. Bør ha en fast kontordag i 7.etg.

11 oppdatering av prosedyrer, informasjon til og oppfølging av medarbeidere med mer. Avd.jmrs kontor er for lite. Fortsatt arbeide med ivaretakelse av det gode arbeidsmiljøet. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKKEN: Dårlig legedekning, mye ansvar hos jordmor. Jordmødre tar ass.legelisten men kan ikke dokumentere i dips da det ikke er jmr.notat i Dips. Ass-legene må stole på jmr. og ikke gjøre us. om igjen. Mangelfull opplæring i bruk av ULapparat. Økende arbeidspress, for få stillinger i forhold til arbeids-mengden. Kan bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Ofte avbrytelser. Oppdatere faglige prosedyrer. Ønskelig med større stillingsstr. for de som arbeider redusert. Avd.jmr. kontakter EPJ-senteret ift behov for jmr.notat i Dips. Undervisning i UL-app. settes opp som internundervisning. Bedre struktur på morgenmøte(dagens liste, gårsdagens liste, funn,mm.) Behov for mer administrativ tid for ass.avd.jmr. Flere sosiale sammenkomster. Ønskelig med seniorpolitikk. Kan evt. benytte kollegastøtte på fødeavdelingen. Seksjonsoverlege/ avd.jordmor../den enkelte og det lokale arbeidmiljøet. Faglige prosedyrer er utarbeidet og lagt i EQS. Medarbeidersamtaler gjennomføres. HMS-avdelingen hatt innlegg på personalmøte ift arbeidsmiljø. Ønskelig med flere sosiale sammenkomster. Alle ansatte må vise hensyn ift snakk/støy på FP/UL-eksp. GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/ 4C: Generelt godt arbeidsmiljø på 4A og 4C Kartlegging viser at personalet trives godt. Lav bemanning på N oppleves uforsvarlig. Usikkerhet i avd. pga. endret drift/ omorganisering. Ønskelig med mer opplæring for nyansatte og ferievikarer. Generelt kan en ved 4C lett få utbrenthet pga. at en her behandler pasienter med gynekologisk kreft. I perioder pasienter fra medisinsk avd. med uvante problemstillinger. Dette er ressurskrevende da det ofte er pleietrengende pasienter. Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Det er tilbud om sykepleiefaglig veiledning. Internundervisning gjennomføres. Arbeide for flere sykepleiere, kreftsykepleiere(4c) på sikt. Øke stillingsstørrelser. Se hver enkelt arbeidstaker og deres arbeidssituasjon/press. Samtaler på personalmøter og medarbeider - samtaler. Kollegastøtte, HMS på interne møter Kan evt. benytte samtalerom og usrom til dokumentasjon i ulike KK s avd.sjef/direktør, avdelingsspl/- seksjonsoverlege/den enkelte og det lokale arbeidsmiljøet 2013/ Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Tilbud om sykepleiefaglig veiledning, intern undervisning og ukentlige kasuistikkmøter/faglig forum. HMS er tema på personalmøter. Kollegastøtteordning er på plass. Obligatoriske fagdager i turnus. Sosiale sammenkomster arrangeres. For ansatte > 62 år kan leder søke om tilretteleggingstilskudd via senioravtalen. Fått info-tavle på vaktrommet på 4C.

12 Vanskelig å nå frem med info til alle. 4A: Mye støy, vanskelig å få arbeidsro på vaktrommet. datasystem. Bedre samarbeid mellom lege/spl på N. Mobiltelefon til sykepleier God informasjon om arbeidet med omorganiseringsprosessen. Avd.spl 4A bestiller mobiltelefon. Ledere informerer fortløpende om planer ifm. endret drift. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: Trange arealer påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. For lite personalet ift stadig økende/endrede arbeidsoppgaver, og flere pasienter. Ansatte ønsker flere kurs. Stor pågang på telefon ift tildeling av timer Vanskeliggjør nødvendig arbeidsro til krevende arbeidsoppgaver. Samle Avdeling Kvinneklinikkens poliklinikk-arealer og utvide dem. Ønsker flere stillinger(både sykepleiere og sekretærer) Ønske om fast telefontid for avd.spl og ass.avd.spl Fagdager Den enkelte må selv være proaktiv ift å søke på kurs Helse Vest/Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/direktør En har siden 1989 påpekt behovet for samling og utvidelse av KKs arealer. Arbeidsmiljøet er imidlertid godt, til tross for de arealmessige problemene. En må være obs på at trange arealer røyner på for de ansatte Fått 1 ny spl-stilling i KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: De ansatte trives godt. Det er mye gjennomtrekk av folk hele dagen ved poliklinikkene. Det er mange personer på lite areal. Liten arbeidsro gir stressende arbeidsmiljø. Små arealer ift aktivitet. Alle må unngå høyt snakk og unødig gjennomtrekk ved gyn.eksp på fødepol./ultralydlab. s eksp. og på gyn.pol.s eksp. Arrangere fagdager/kurs Kontorfagleder / den enkelte. Innført felles fagdag for sykepleiere og kontorpersonell på gyn.pol Kontorfagleder/1.sekretærer har medarbeidersamtaler og arbeider mye for å få sykefraværet ned der dette er mulig. Fortsatt støy ved gyn.pol., til tross for forsøk på utbedring. Det har vært arrangert fagdag for sekretærer. Flere har vært på kurs. LEGER: Legene gir uttrykk for at de trives godt på KK. Godt kollegialt felleskap. Ledere blir dratt mellom ulike arbeidsoppgaver. Lite tid til planlegging/adm. Ikke avsatt tid til talegjenkjenning. Flere stillinger. Bedre struktur og reduksjon av arbeidsoppgaver. Avspasering bør avvikles mer systematisk. Revidere arbeidsplan. Personalmøte, med bl.a. HMS som tema. Større aktivitet tillitsvalgt/verneombud. Medarbeidersamtaler. Helse Vest/ Helse Stavanger/ KK s avd.sjef/avd.overlege/ den ansatte Det er tilført 4 st.hjemler de siste årene. Bemannning på opplæringsvakter er doblet på vakt(3mndr) TV og VO mer involvert enn før. Medarbeider samtaler gjennomføres.

13 Bedre/strukturere opplæring av nyansatte Fortsatt arbeide for tid avsatt til adm. og fordypning, spesielt for ledere. HMS er tema på personal-møter Utdannings-utvalg fungerer bedre.-skal utarbeide utd.plan. Risikov. 1 AKAN-ARBEID: Generelt: En bør sørge for at kunnskapen om AKAN-arbeid oppdateres hos alle. Dette kan være et problem. Hvordan får en arbeidstakeren til å melde fra til overordnede ved mistanke om misbruk av rusmidler i arbeidssituasjonen Hvordan hindre at ansatte med misbruksproblematikk forsyner seg fra medisinrommet til eget bruk. Aktuelt tema på undervisningsdager/fagdager. AKAN-kurs for ansatte og interne orienteringsmøter på KK. KK s ledelse følger regelmessig opp medikamentforbruket på postene, poliklinikkene evt. Ønskelig med nøkkelkort som adgangskontroll til medisinrom på alle poster. HMS-avdelingen / KK s avd.sjef/ HS s adm./ verneombud / avdelingsleder/ den enkelte Det er tidligere gjennomført undervisning og informasjon for de ansatte på KK. Regelmessige fortegnelser fra Apoteket om medikamentrekvirering. De fleste ledere har deltatt på obligatorisk Akan kurs. Det telles forbruk av B-preparater som er vanedannende. Fødeavdelingen og 4A mangler kortlås til med.rom Holdninger til alkoholbruk ved arbeidsrelaterte arrangement gjøres tydelige. FYSISK ARBEIDSMILJØ VED OMBYGGING OG NYBYGGING Generelt: Alle ansatte må tas med i planlegging og ombygging av nybygg. En bør generelt arbeide for å unngå støy og tilsmussing / støv ved ombygging. Det som bestemmes sentralt ved SUS må de ansatte få anledning til å medvirke i. Det er praksis på KK at alle ansatte tas med tidlig i prosessen, inklusive tillitsvalgte og verneombud. For eksempel kan en nevne de interne rapportene, hvor det har vært representanter for disse med. SUS' felles administrasjon og driftsteknisk avdeling må også tenke på å informere de ansatte før en bestemmer ombygging av rom etc. HS s administrasjon / KK s ledelse / avdelingsleder / tillitsvalgt og verneombud. Kontinuerlig Det er utarbeidet i alt 3 rapporter ved KK om dagens situasjon og fremtidige behov. I alle disse arbeidsgruppene er representanter for alle typer ansatte, tillitsvalgte og verneombud tatt med. Dersom Avdeling Kvinneklinikken kan flytte til nytt bygg, vil en unngå plager med ombygging i eksisterende arealer. Nå pågår arb.gruppe «Tilbudet ved gyn.pol/4a/c» på 4A/C» I 2012 ble det utarbeidet en intern rapport med kartlegging av forholdene på Føde-og barselseksjonen og fødepoliklinikk/ ul.lab. Fødeblomsten 4

14 Spredte arealer er fortsatt en belastende faktor i legenes hverdag. UHELL, NESTEN ULYKKER OG SKADEREGISTREING Generelt: Hindre uhell og skader. Øke bevisstheten om melding av skader, hvor katastrofeplan befinner seg etc Arealene er for små og ikke tilpasset dagen drift. Synergi må kunne brukes av alle, noe varierende kunnskaper. Utføre registrering av skader og nesteuhell og uhell. Melde i Synergi. Bevisstgjøre arbeidstakere på sikkerhet. Lære av feil. Ta opp meldingene i KK s kvalitetsutvalg. Endre systemer som ikke fungerer. Følge rutiner for utstyr i henhold til HMS-håndboken slik at utstyret blir sikkert. Økt opplæring i Synergi, både lokalt og felleskurs. Gjennomgang av Synergi på personalmøter.(demo og gjennomgang av avvik) Helse Stavangers admin. / Helse Vest / KK s avd.sjef / HMS-kvalitetskoordinator/ avdelingsleder / den enkelte Årlig/ Kontinuerlig Kontinuerlig fokus på meldekultur generelt på Avdeling Kvinneklinikken, både når det gjelder uhell, nestenuhell og skader. Meldingene saksbehandles hos ansvarlig enhet, og, behandles i kvalitetsutvalget for KK og/eller Skadeutvalget ved SUS når det er aktuelt. Det tas ut oversikter og statistikker fra Synergi til bruk på interne møter. Synergi er tema på personalmøter hvor systemet vises og avvik gjennomgås. Helt siden 1989 har en påpekt den vanskelige arealsituasjonen ved avdeling Kvinneklinikken, som også kan ha betydning for uhell, nestenulykker og skader. Mange melder nå fint i Synergi, saksbehandlerne er dyktige men noen ansatte trenger mer hjelp. Synergi er tema på nyansatt program.

15

16 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 3: Inkluderende arbeidsliv(ia) Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1.. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er noe kort- og langtidssyke-fravær. Det er høy gjennomsnittsalder og det er stor arbeidsbelastning, både stillingsmessig og psykisk. TILTAK IA-samtaler/oppfølgning. Åpen dør politikk for alle Medarbeidersamtaler Søkt midler via senioravtalen for 5 personer. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Stavangers administrasjon avd.sjef KK/ avd.jmr / den enkelte ansatte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om kurs / veiledning og samtaler for de som ønsker det. Det søkes årlig om flere stillinger ifm budsjettprosessen. 5 nye kollegastøttere... BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H OG BARSELENHET 7I /HOTELLET: Det er generelt en stabil stab med lite turnover for både barnepleiere og jordmødre. 7I har høy gjennomsnittsalder, og flere som ikke tar nattevakter. Korttidsfravær er redusert. 7H har hatt lite kort- og langtidsfravær, få egen-meldinger. Ledere og ansatte skal følge rutinene i IA-avtalen, bl.a ift melding om og oppfølging av sykefravær Søke tilretteleggingstilskudd via senioravtalen for ansatte > 62 år. Obs på sykefravær som kan være arbeidsrelatert Lage rehabiliteringsopplegg for enkelte, for eksempel nattevaktsfrie turnuser. Helse Stavangers administrasjon,avd.sjef KK / avdelingsjordmor / alle ansatte. Årlig SUS sine rutiner ifm med sykefravær følges. Det gis tilbud om samtaler, veiledning og kurs. Langtidssykemeldte får opplæring iht reglement for bedriftsintern attføring og en tilstreber også å ta kontakt med og ha samtaler med de som har stort korttidsfravær. Arbeidsmiljøet må karakteriseres som godt og det hindrer ytterligere sykefravær og turnover.

17 Seniorpolitikk tilrettelegges, slik det er praktisk mulig innenfor begrensede ressurser. Prior. 1. Risikov. 1 FØDEPOLIKLINIKKEN Det er generelt lite sykefravær. De ansatte bør få differensierte oppgaver, undervisning, medarbeidersamtaler. Viktig å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær. HS s admin. ledelse / KK s direktør/ avd.leder/ den enkelte ansatte. Årlig Medarbeidersamtaler er gjennomført for omtrent alle. Mulighet til faglig utvikling ved å søke fond(billedforeningen).. GYN.SEKSJON 4A/4C Relativt stabil stab, lite turnover. Flere i permisjon på 4A medfører mange vikarer. Kartlegging viste at 1spl ønsker å øke st. str. Endre arbeidsrutinene. Leder og ansatte må holde seg orientert om rutiner ift oppfølging av sykefravær. Ønskelig med turnus tilrettelagt for seniorer HS's admin.dir. avd.sykepleier/den enkelte Stadig endring av arbeidsrutinene for bedre tilpasning til drift. Plan for sykefraværsoppfølging ved SUS følges. Medarbeidersamtaler holdes hvert år. Prior. 1. Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Stabil stab. I løpet av 4 år vil 7 av 9 ansatte ha en ekstra uke ferie pga alder. Lite sykefravær. En bør ha flere vikarer tilgjengelig. Krever god planlegging for avvikling av ferie. Viktig og ivareta det psykososiale arb. miljøet for å forebygge sykefraværet. Leie inn vikarer ved fravær. Avd.spl/den enkelte Innleie av vikar ved behov.. KONTORPERSONELL AVDELING KVINNEKLINIKKEN: Liten turnover. Redusert sykefravær for kontorpersonell i Kvinne-og barnedivisjonen. I 2012 var sykefraværet 7%, mot 10,3 i Hele tiden være opptatt av god innredning, tilrettelegging av arbeidsforholdene hvis det er mulighet for mer variert arbeid, leie inn vikarer ved fravær, medarbeidersamtaler og egentrening/riktig arbeidsstilling. Øke grunnbemanningen Avd.sjef kontor/ Den enkelte. HS s administrasjon / Årlig En har kontinuerlig fokus på innredning og forbedring. Videre har en fokus på tilrettelegging av arbeidsforholdene og medarbeidersamtaler, samt mulighet for mer variert arbeid.. Tilrettelagt arbeidsforhold for flere medarbeidere. 4 stillinger er tilført de siste årene.

18 Prior. 1. Risikov. 1 LEGER KK: Det er lite sykefravær blant legene generelt. Det er liten turnover, selv om det til en hver tid er noen som endrer arbeidsforhold. Grunnbemanningen med antall stillingshjemler er knapp, slik at arbeidsforholdene og vaktbelastningen forverres hvis noen av legene er borte pga. kurs, permisjoner og ferier. Samarbeid med personalavdeling ift langtidssykemeldte og ansatte med nedsatt arbeidsevne. Tilrettelegge arbeidet ift nedsatt arb.evne. Helse Vest / Nasjonalt Råd/ Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef/ avdelingsoverlege/ personalavdeling/ den enkelte. Sykefraværet fortsatt lavt, fortrinnsvis pga graviditet. Oppfølging og tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsevne utføres. Tilrettelegging vurderes og avveies ift konsekvenser for drift og de andre legene. Ved langtidsfravær gis oppfølging v/hms-avd. Dialog med NAV. Info på personalmøter ift rutiner ved oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeid ved nedsatt arbeidsevne. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER: Det er her et lavt sykefravær Sykefraværet totalt på KK var 4,43 % (GAT) og 4,77 % (Lønnskuben) i 2012.

19 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 4: KJEMIKALIER Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Lystgass kan ha skadevirkninger for personalet. Målinger utført av yrkeshygieniker høsten 2009 viste flere gjennomsnittsverdier over normen. TILTAK De fødende kan få 30 % lystgass i stedet for 50 % lystgass. Målinger gjennomført 5/7-11. Utbedring av ventilasjon for avsug av N 2 O Ny måling vil bli gjennomført sommer/høst KOST- NAD ANSVARLIG Verneombud/avd.jmr v/fødeavdelingen og 7H TIDS- FRIST 2013/ EVALUERING Tiltak med å redusere fra 50 % til 30 % lystgass har bidratt til å redusere lystgassforurensningen i arbeidsatmosfæren (minst effekt ved Fødeloftet). Fødeloftet/7H ønsker 1 stk. lystgassapparat. Låner et apparat fra føden. Det ble i 2011 bevilget penger til et prosjekt med ventilering av lystgass på fødeloftet. Prosjektet ble ikke ferdig, og ble overført til En har nå kommet frem med en teknisk løsning, men denne er kalkulert til et vesentlig høyere beløp enn det som er bevilget. Eiendomsavdelingen fremmer saken tjenestevei oppover i

20 systemet. Ny gjennomgang/ fastsetting av prioritet for dette prosjektet ved neste budsjettbehandling for. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: I perioder vond lukt på skyllerom og personalrom. Kontakte HMS-avd og intern service Avd.spl/verneombud 2013/ Intern service finner ikke årsak til lukten. Risikov. 1 ØVRIGE POSTER OG SEKSJONER: Ved Avdeling Kvinneklinikken er det lite kjemisk helsefarlige stoffer, uten om medikamentene på postene. Ved opptrekk av kjemisk helsefarlig medikamenter må dette skje i henhold til gjeldende retningslinjer under avtrekk, med munnbind der det er aktuelt osv. Andre kjemiske stoffer må oppbevares innlåst Behandle Methrotrexat forskriftsmessig. Ønske om opplæring ift cytostatika Stoffkartotek må oppdateres for aktuelle stoffer (finnes i EQS) Stoffkartotek skal også være tilgjengelig i papir på hver avd. Stoffkartotek oppdateres regelmessig, finnes i EQS. Gjennomgang på fagdager/undervisningsdager. De ansatte følger retningslinjer for opptrekk av medikamenter. Alle må utvise personlig aktsomhet og følge rutinene. Avsug på avtrekks-hettene kontrolleres. Avtrekksvifte på 4A kontrollert og ordnet april Andre helsefarlige stoffer som eventuelt finnes på postene holdes innelåst.

21 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Dato: Mai 2013 Sjekkliste 6: INNEKLIMA/STØY/BELYSNING/LOKALER HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING FØDEAVDELINGEN: Det er tørr luft. Periodevis høy temp Fire fødestuer er uten daglys TILTAK Bedre ventilasjon/luftfuktighet. Foreta målinger fra BHT fortsatt Ny fødeavdeling.viser til Rapporten Fødeblomsten 4 ferdigstilt KOST- NAD ANSVARLIG Intern service, verneombud, Kvinne-og barnedivisjonens direktør/kks avd.sjef, HS s admin. direktør TIDS- FRIST EVALUERING Det er foretatt målinger som ligger innenfor normalområdet Tørr luft er et kjent problem som er påpekt gjennom svært mange år. Forholdene er blitt bedre, men en del klager fortsatt over tørr luft.. BARSELENHET 7I/ HOTELLET På varme dager er det et problem med høye temperatur på pasientrommene. Dette fører til at forhøyet kroppstemp. og ubehag for mor og barn. Noen velger da å reise hjem før tiden og får ikke den oppfølgingen som de bør få. Ikke mulighet for lufting på avd.jmrs kontor. Dårlig lydisolering på avd.jmrs kontor i Sjekke temp. og ventilasjon på varme dager på hotellrom. Øke kapasitet på ventilasjonsanlegget til SUS og hotellet. Intern service Avd.jmr Pasientrommene er tilknyttet hotellets ventilasjonsanlegg. Avd.jmrs kontor og kontor for barnepleiere er tilknyttet SUSs vent.anlegg. Kapasiteten på dette varierer i forhold til utetemp. Konf.samtaler og telefoner utføres på kontor i 7 etg. Nye røyking forbudt skilt, info på

22 veggene. Ventilasjonsanlegg avd.jmrs kontor fungerer dårlig på varme dager med mer enn 1 person på kontoret. Ansatte røyker like ved luftinntaket for ventilasjonssystemet til vaktrommet. Dette fører til røykelukt og at ansatte blir utsatt for passiv røyking. Fjerne container som de røykende skjuler seg bak Flere røyking forbudt skilter og muntlige beskjeder Se på mulighet for alternativ plassering av luftinntak intranett samt gjentatte muntlige beskjeder til de røykende har hjulpet noe. Intern service mener at det ikke er mulig med alternativ plassering av luftinntak. BARSELPOST 7G og FØDELOFTET/SPESIALPOST 7H: Ytre solskjerming er ikke inndelt i soner. Luften føles fortsatt tørr (7G), men mindre plagsom (7H). Støy fra vifte på nytt samtalerom (7H). Trekk fra vent.anlegg ved vinduer på vaktrom på 7G. 7G:Pas.har mye bagasje. Noe som vanskeliggjør renholdet. Dusj og toalett trenger renovering. Barnestuen er for liten og ikke tilpasset dagens drift. Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Ytterligere bedre ventilasjonsanlegg/- temperaturregulering. Kontakte driftsteknisk for støy. Kontroll ventilasjonsanlegg fra driftsteknisk Ønskelig med sonestyrt solskjerming. Info på intranett/internettvedr:henstille pas.om å ta med minst mulig baggasje pga plassmangel. Intern service, HS s administrative ledelse Eiendomsavdeling Avd.jmr/ Kommunikasjons-avdelingen/ HMS/kvalitetskoordinator 2013/ Det ønskes sonestyring slik at en kan styre solskjermingen fra hvert rom Det er kommet nytt og bedre ventilasjonsanlegg i sydbygget, men luften kan fortsatt føles tørr, særlig når en må ha varmen på. Lite muligheter til å redusere støy Arbeider med foreslåtte tiltak FØDEPOLIKLINIKKEN Dårlig luft i alle ultralyd-rom Dårlig punktbelysning Får små areal ift drift Støy fra ul-app. Spesielt på stue 5. GYNEKOLOGISK SEKSJON Lufte mellom pasientene. Sjekke vent.anlegg. Arb.lamper/bordlamper kan bestilles Større areal Kveldspoliklinikk Ytre solskjerming Den enkelte/ eiendomsavdeling Avd.jmr Intern service/avd.spl/den 2013/ Arb.lamper/bordlamper er på plass. En vil se på muligheten for å overta arealene til brystdiagnostisk senter ifm at de flytter til eksterne lokaler.

23 4A / 4C: Bra inneklima på 4C etter renovasjon av avdelingen, men varmt om sommeren pga manglende ytre solskerming. På 4A er det innestengt og tørr luft.vanskelig å regulere temp. Alle rom på 4C trenger ytre solskjerming. Støy på vaktrom pga mange arbeidsoppgaver/mange ansatte på lite areal Lufte ofte Kontroll av vent.anlegg 4A Bevisstgjøring av ansatte enkelte Fremme ønske om ytre solskjeming Vent.anlegg 4A kontrollert og funnet i orden. Prior. 1. Risiko 3. GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK: For lite areal som ikke er tilpasset dagens drift. Rom 3 og beh. rom har dårlig luft/ventilasjon. Rom 3 mangler temp.reg. Støy fra ventilasjonsanlegg og printer i ekspedisjonen. Se også under kontorpersonell. For få rom bl.a. til å informere pasienter og til ø-hj. som skal ligge til observasjon Ønskelig med egen plass til blodprøvetaking. Dårlig sug på beh.rom ifm vaporisering. Lytt fra us.rom ut mot gangen der pasienter sitter- obs ift. taushetsplikt. Bedre temp. regulering, redusere støy i ventilasjonsanlegg. Nye lokaler for hele poliklinikken, evt. inkludere lokalene til uro.pol. Temp.reg på rom 3. Vurdere bruk av diatermi. Helse Vest. HS s adm.ledelse. Intern service, avd.spl/seksjonsoverlege Tas opp på personalmøte Problemet med å utvide arealene og samle poliklinikken er påpekt siden Fortsatt støy fra ventilasjonen, forverret i ekspedisjonen. Støymåling viste normale forhold. Støy er subjektiv opplevelse Avd.spl sjekker mulighet for bruk av diatermi. Prior. 1 KONTORPERSONELL KK: Se diverse poster. I perioder er det svært varmt og trangt og vanskelig å regulere temperaturen på 4A. Ved gyn. poliklinikk er der fortsatt Utvide og samle alle arealer for Avdeling Kvinneklinikken, Viser til tidligere internt utarbeidede rapporter og innspill til arealplan. Flytte printer til postrom for leger. SUS' administrasjon / driftsteknisk avdeling / KK s ledelse. Kontorpersonell v/gyn.eksp.

24 Risikov.2 støy fra ventilasjons-anlegget. Støy fra printer på gyn.eksp. LEGER KK: Legene arbeider på alle avdelinger og får problemer med tørr luft, vanskelig temp. regulering etc. Mye støv, spesielt ved pc-er På postrom for leger ved gyn. eksp. føles luften tett. Noen kontorer har heldekkende teppe på gulvet Bytte ut tepper med gulvbelegg(skaffe oversikt over på hvilke kontorer dette er aktuelt.) Oppgradering av legekontorer Fjerne unødvendige støvkilder/holde orden på postrom for leger ved gyn.eksp. Annen romfordeling på gyn.pol/fødepol. Dele dag eller ø.hj. på rom med vindu. Driftsteknisk avd. Divisjonsdirektør/ avd.sjef/ avd.overlege/den enkelte Fortsatt dårlig ventilasjon på sekretærrommet 4A. Støyproblemene på gyn. pol., ikke blitt bedre. Ønskelig med samling og utvidelse av alle arealer ved KK. Det er lite å gjøre, men postrommet er ikke ment som kontor. Alle legene har egne kontor til kontorarbeid. Noen legekontor er oppgradert de siste årene. Fortsatt flere som trenger oppgradering i 5 etg. østbygg. Mange leger deler kontor. Sette opp utskifting av tepper og generell oppgradering av flere kontorer på budsjettet for. Etterlyser system for støvtørking på us-rom og felles arb.stasjoner.

25 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 7:Smittevern Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO-VURD. Prior. 1 Risikov.1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING HELE AVDELING KVINNEKLINIKKEN Alle ansatte må oppdateres og bevisstgjøres ift smittespredning Obs ift forebygging av stikkskader TILTAK Tema på nyansattprogram og fagdager/ undervisnings dager Hygienekontakter KOST- NAD ANSVARLIG Alle ansatte Hygienekontakter/ HMS/kvalitets-koordinator KK TIDS- FRIST EVALUERING Alle avdelinger har hygienekontakter. Ikke hygienekontakt blant legene. Hygiene er et av temaene på nyansatt program, og er jevnlig tema på undervisningsdager/ fagdager. Risikov.2 FØDEAVDELINGEN: Fødeavdelingen er generelt nedslitt og uhygienisk. Det kan lett bli mye søl av blod og fostervann ifm med forløsninger. Det er behov for 1 stk. ny fødeseng. Personalet må oppdatere seg ift rutiner mht Smittevern i EQS. BARSELPOST 7G, FØDELOFTET/ Generell oppussing av arealene og utvidelse, spesielt med.rom. og bad/dusj. På kort sikt håper en at en kan få malt opp hele avdelingen. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre holdninger for å unngå søl av kroppsvæsker. Det er sterkt ønskelig med nye fødesenger, 2 stk per år.smittevern som tema på personalmøter og u-dager. Bevisstgjøre av personalet og HS s administrasjon / Kvinneog barnedivisjonens direktør KKs avd.sjef/ avd.jmr / den enkelte. Avd.jordmor/den enkelte Det er påpekt gjennom mange år. Personalet er stadig bevisst på å unngå søl. Aktiv hygienekontakt, tema på personalmøter. Rutiner for smittevern i EQS er vist på personal-møte. Oppgradering av bad/dusj og med.rom settes opp på budsjettet for. Det er en betydelig bevissthet

26 Risikov.2 SPESIALPOST 7H Forebygge smitte mellom personalet og mor og barn. 7G/7H:Uhygieniske forhold på bad/toalett(luktproblemer) og melkekjøkken(se pkt 1 og 6) pasientene om god håndhygiene. Få på plass oversikt over Hep.B vaksinert personell. Barnepleiere på 7H får tilbud om Hep. B vaksine. Det er for få personaltoalett. Spritdispensere på alle rom. Kunnskap om smittevernrutiner. På ny anmode primærlege om testing Skrive i Praksisnytt. Allmennleger/KK s personale skriver/informerer Intern service Eiendomsavdelingen blant de ansatte om betydningen av god håndhygiene og en har fått gode rutiner for smittevask. En har også påminning ovenfor pasientene om betydningen av god håndhygiene. Alle barnepleierne på 7H har fått tilbud om Hep.B vaksine. Risikov.2 FØDEPOLIKLINIKK: Det er for få toalett. Eksisterende toalett er gamle og slitte og av dårlig hygienisk standard. Oppussing av gamle toaletter. Oftere rengjøring Desinfeksjonsmiddel tilgjengelig på toalettet HS s administrasjon / Intern service/kk s avd.sjef/direktør avd.jordmor. Rengjøring bedret de siste årene Ta kontakt med eiendomsavd. ift oppussing av gammelt toalett. Settes også opp på budsjettet for. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Risikov.2 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A OG 4C: 4A mangler enerom med sluse. Sykdomsliste er ukjent for personalet. Noe usikkerhet rundt rutiner imf smitte. Repetisjon av rutiner vedr smittervern. Info/gjennomgang av sykdomsliste Ønskelig med Hep. B vaksine. Avd.spl/den enkelte Ansatte opptatt av smitteprofylakse. Aktive hygiene- kontakter. Smittevern er tema på fagdag. Risikov.2 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Det er for få toaletter til pasienter og personalet. Desinfeksjonsmidler tilgjengelig på toalettene. Større areal med dertil tilpassede toalett forhold. HS s administrasjon/ KK s avd.sjef/direktør/avd.spl Gode rutiner for ivaretakelse av de hygieniske forholdene. Risikov.1 LEGER KK: Legene er mye utsatt for smitte gjennom sitt arbeid. Viktig at alle har kjennskap til rutiner for smittevern generelt og spesielt ift. strakstiltak og oppfølging ved risiko for blodsmitte. Bevisstgjøre av legene og følge opp hepatittvaksinen. Hygiene som tema på personalmøte/undervisning. Spesielt fokus på håndhygiene. Økt involvering av verneombud Den enkelte/ KK s direktør/avd.sjef/ avdelingsoverlege/ seksjonsoverleger 2013/ Rutiner vedr. smittevern og hvor disse finnes i EQS er gjennomgått på personal-møte Fokus på korrekt arb.antrekk og at det ikke skal brukes klokker/ smykker.

27 Delta på nyansattprogram Det er oppslag om rutiner ifm blodsmitte på konferanserommet ved 7H. Den enkelte lege er svært bevisst på unngå smitterisiko. Følge opp hepatittvaksinering..

28 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, Stavanger Universitetssjukehus HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 9: Elektromedisinsk utstyr Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO- VURD. Prior. 1. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Avdeling Kvinneklinikken følger Helse Stavangers retningslinjer for utstyr, slik det fremkommer EQS. Det er et problem at utstyr som skal jevnlig ettersees og støvsuges fra medisinsk-teknisk avd. ikke får nødvendig støvsuging. Dette gjelder f.eks. PCer og ultralydapparater. Det er også et problem at utstyrsparken enkelte steder er svært gammel, og en får ikke nok eksterne økonomiske midler til utskifting av utstyr. TILTAK Oppnevning av utstyrsansvarlige, gjennomgang av alt utstyr. Påse at utstyret blir oppdatert og vedlikeholdt. Jevnlige undervisningsmøter /selvsertifiseringer Utarbeide MTU-rutiner. Legge brukerveiledninger i EQS. Oppdatere dokumentasjon av opplæring i utstyr. KOST- NAD ANSVARLIG Helse Vest, Helse Stavangers administrative ledelse, Avdeling Kvinneklinikkens direktør, avdelingsledere og den enkelte. TIDS- FRIST Årlig EVALUERING Det er oppnevnt utstyrsansvarlige. En har årlig undervisning og gjennomgang av eksisterende utstyr på postene. En fører årlig opp på budsjettet behovet for nytt utstyr, utskifting av eksisterende utstyr, men det er ikke nok økonomiske midler til utstyr. Medisinsk-teknisk avdeling følger ikke regelmessig opp med rengjøring av PC er og ultralydapparater, bortsett fra gyn.poliklinikk hvor en har hatt god oppfølgning med ultralydapparatene. Det holdes kurs i gjenopplivning, også av nyfødte. Utstyret gjennomgås jevnlig. De fleste seksjonene har lagt inn brukerveiledninger og dokumentasjon av gjennomført opplæring i EQS. Det arbeides med bedring av sertifiseringsordning vedr. MTU for leger.

29 Prior. 1 FØDEPOLIKLINIKK UL-apparat er en sentral del av aktiviteten og det er viktig med oppdaterte apparater. Det er for liten tid til opplæring. Alle dataene trenger rens(tastatur). Det er behov for renhold av prober /utstyr. Sette av tid til opplæring i nytt utstyr for å få bedre utnyttelse av utstyret. UL-apparatene bør jevnlig oppgraderes. Bestille renhold av pc-er hos IT-avd. Avd.jmr/utstyrsansvarlig/vern eombud Trenger flere apparater Brukerveiledninger er lagt inn i EQS. Intern opplæring i ul.app. planlegges høsten Verneombud bestiller renhold av pc-er. Prior. 1 Risikov. 1 FØDEAVDELINGEN/ FØDELOFTET/7H BARSEL 7G OG BARSELENHET PÅ HOTELLET 7I Gode forhold. Opplæring av utstyr er satt i system. Gjennomgang av utstyr på U-dager. Brukerveiledninger og dokumentasjon av gjennomført opplæring i EQS. Utstyrsansvarlig. Årlig gjennomgang og ved nyansettelser eller ved behov. Dokumentasjon på opplæring i EQS Avd.jmr/ass.avd.jmr/ den enkelte ansatte Gjennomgang av MTU gjennomføres på U-dager for føde-og barselseksjonen. Brukerveiledninger og dok. på opplæring er lagt inn i EQS. Forbedringsmulighet ift egenlæring. Prior. 1 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A/4C Gode forhold. Lett tilgjengelige bruksanvisninger ieqs Opplæring satt i system og dokumentert. Gjennomgang av utstyr på fagdager Avd.spl/ass.avd.spl Gjennomgang av MTU på fagdager gjennomføres. Brukerveiledninger er lagt inn i EQS. Årlig gjennomgang og ved nyansettelser eller ved behov. Prior. 1 Risikov. 1 GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK Gode forhold. Brukerveiledninger tilgjengelig, Opplæring på fagdager Brukerveiledninger bør legges inn i EQS Gjennomgang på fagdager Avd.spl/MTU-ansvarlig 2013/ MTU gjennomgås på fagdager. Opplæring er dokumentert. Prior. 1 LEGER Forbedringsmulighet ift systematisk opplæring av utstyr. Gjennomgang av MTU på uv-møter. Dokumentasjon av opplæring i EQS. Opplæring fra leverandør v/nytt utstyr. Avd.overlege/seksjonsoverleger/den enkelte 2013/ Det er gjennomført opplæring av MTU ifm. internundervisning. I tillegg gis opplæring som mester/svenn. Opplæring er dok. i EQS.

30 Fortsatt en del som ikke har vært på årlig gjennomgang.

31 AVDELING KVINNEKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HMS-SKJEMA POST/ARBEIDSSTED: Avdeling Kvinneklinikken Sjekkliste 10: SIKKERHET / BRANNVERN Dato: Mai 2013 HANDLINGSPROGRAM I PERIODEN: PRIOR./ RISIKO -VURD. Risikov. 1 KARTLEGGING MED PROBLEMSTILLING GENERELT: Alle ansatte og vikarer skal ha oppdaterte kunnskaper om brannvern. Elektrisk utstyr og annet utstyr skal rengjøres (støvsugest) slik at det ikke oppstår brannrisiko. Ansatte skal sikres mot skader fra besøkende TILTAK Brannvern er tema på obligatoriske undervisningsdager/ fagdager for pleiepersonell. Verneombud og avdelingsledere er delegert ansvar for oppmelding til eksterne kurs og interne brannøvelser. Alle ansatte må sette seg inn i SUS retningslinjer og individuelle postvise brannplaner for KK, SUS i EQS. Brannvern er tema på klinikkens nyansatt program. Vikarer må også sette seg inn i SUSretningslinjer. 2 brannøvelser arrangeres på postene årlig. I tillegg må alle ansatte ha gjennomgått et felles brannkurs eksternt se retningslinjer for SUS. Katastrofelister oppdateres regelmessig i EQS. Aktuelt utstyr må rengjøres for støv, for eksempel PC er og ventiler, dette bør også KOST- NAD ANSVARLIG Avdeling Kvinneklinikkens direktør / avdelingsspl/jmr/overlege / verneombud / HS s adm.ledelse / den enkelte. IT-avdelingen/ med.teknisk avd/intern TIDS- FRIST EVALUERING Ved KK arrangeres det brannøvelser 2 ganger i året på hver post. Legene anmodes om å delta på disse øvelsene. Kontorpersonalet deltar på den avdelingen de tilhører. De fleste ansatte har satt seg godt inn i de postvise planene for brann og deltar i øvelser. Brannvern er tema på obligatoriske fagdag /undervisningsdager for personalet på 4A, 4C og føde/ barselseksjonen. Brannvern er også tema på klinikkens nyansatt program. Vikarer og studenter får opplæring i brannvern. Det må arrangeres nok eksterne brannkurs, for det er ikke alltid slik at alle som har behov for kurs som nyansatt eller som trenger oppfriskning får anledning til å delta. E- læringskurs blir benyttet. Sikkerhetsrutinene på SUS, utenom brannvern, bør også gås igjennom, slik at de ansattes sikkerhet blir best mulig. Utarbeide tiltakskort for vold/trusler på hver

32 gjelde intern apparatur som for eksempel ultralydapparat. Kontakte IT-avd mht. støvsuging. Ønsker opplæring i sikkerhet ang. elektriske apparater (PC etc) En bør fra portens side være mer restriktive med hvem de slipper opp på postene. Hvis det er besøkende utenom besøkstiden, bør en, ved henvendelser i informasjonen, ringe opp til posten og spørre om det er i orden av vedkommende kommer opp. Avdeling Kvinneklinikken ønsker å konsentrere de interne brannøvelsene rundt ukene 46 og 47 om høsten og uke 22 og 23 om våren. Ønskelig med nøkkelkort som adgangskontroll til medisinrom på alle poster. service/den enkelte avd. seksjon (del av beredskapsplan). Det er mangelfull støvsuging av PCer og TVer. Den enkelte seksjon må selv bestille støvsuging av elektroniske apparater. 4A og fødeavdelingen har ikke kortlås til medisinrom Bedring siste år ift deltakelse av leger på brannkurs. Fortsatt forbedringspotensiale. Brannplaner og dokumentasjon er overført fra ephorte til EQS. Sjekkliste 10, risikovurdering ved brannvern er utfylt elektronisk for alle seksjoner samt for legene i EQS. Risikov. 1 BARSELENHET 7I/ HOTELLET Noen rom tilhører SUS, andre tilhører St Ssvithun Hotel. Viktig med oppdaterte brannrutiner ift dette. Personalet på 7I deltar på brannøvelser i regi av både SUS/ KK ifm undervisningsdager og i regi av St. Svithun Hotell. Hotellet/avd.ledelse/ verneombud Gode forhold, deltakelse på brannkurs er dokumentert. FØDEAVDELINGEN Barnesenger/senger i gangene blokkerer noen ganger branndører/ rømningsveier. Ny fødeavdeling med større og mer hensiktsmessige areal. HS s adm.ledelse Avd.jmr/verneombud Ønsker ny organisering av fødebarseltilbudet, for eksempel i forhold til arealer er bl.a. beskrevet i rapportene Fødeblomsten 4 og Nye kvinnebarneklinikken Det ble sendt innspill om behov til arealplanarbeidet på SUS våren TV-og pc-ble støvsugd i Brannvernopplæring ifm U-dager. Dokumentasjon på opplæring i EQS. LEGER For liten deltakelse på brannøvelser på post og Delta ved praktiske øvelser på sengepostene Årlig gjennomgang av brannteori Dokumentasjon av deltakelse på brannkurs i Den enkelte/ avd.overlege Samarbeid med postene for å trekke legene med på praktiske øvelser. Flere har deltatt i 2012/2013.

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Tiltak/mål Ansvarlig Tidspunkt Status/kommentarer pr 9/ /dokumentasjon

Tiltak/mål Ansvarlig Tidspunkt Status/kommentarer pr 9/ /dokumentasjon A. Brannvern fokus på brannvern Det skal avholdes jevnlige brannøvelser. EA sentrum 2013 Dette er en kontinuerlig oppgave. Spesielt i DN, men også øvrige bygninger. Skilting av rømningsveier og rømningsplaner

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Sted/dato Forbedringsområder Tiltak Ansvarlig Frist Evaluering RMN 1 Sikkerhetskultur Gjennomført møte med oppfølging av undersøkelsen (få tilstede).

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Virkeområde: Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmetjeneste

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE Vernerunde 24. januar 2013 Det medisinske fakultetssekretariat, 2. etasje Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo I tiltaksplanen er det kun satt opp tiltak for forhold

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Arkivsaknr: 2015/1901 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger VELKOMMEN! VELKOMMEN TIL OSS! Jeg setter stor pris på at du har valgt Stavanger universitetssjukehus (SUS), landets tredje største akuttsykehus, som din nye arbeidsplass. Du betyr verdifull kunnskap, erfaring,

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Tavlemøter. Ann Merete Brevik

Tavlemøter. Ann Merete Brevik Tavlemøter Ann Merete Brevik 16.02.17 Hvorfor kom vi i gang? 2 Før-situasjon Medisinsk sengepost 2014 Sykefravær på over 20 % Lav pleiefaktor Vakante stillinger Høy arbeidsbelastning Pasientbelegg på over

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Kartlegging: enheter med høyt sykefravær

Kartlegging: enheter med høyt sykefravær 1 Kartlegging: enheter med høyt sykefravær På bestilling fra virksomheten kan rådgivere fra Personal og Arbeidsmiljø gjennomføre en kartlegging av forhold på den aktuelle enheten som kan ha betydning for

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer