AOF TELEMARK OG VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AOF TELEMARK OG VESTFOLD"

Transkript

1 Kvalitet, nærhet, fleksibilitet, modig og inkluderende,

2 Disse hovedområdende: HMS Fagbrev / Praksiskandidat Fagskole Oppdrag: NAV, BKA (Vox) og andre bedrifter Faglig virksomhet

3 HMS Sertifisert opplæring Arbeidsmiljø / Verneombud HMS for ledere Kartlegging i bedrifter av behov for HMS opplæring Fagskoleutdanning i HMS

4 Fagbrev / praksiskandidat har i alle år vært svært viktig for AOF. Denne typen opplæring ligger i vårt verdigrunnlag og våre veiledere er stolte av å kunne løfte våre deltakere til faglærte. Krav til fagbrev: bestått tverrfaglig teorieksamen i tillegg til 5 års godkjent praksis Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget Renholdsarbeiderfaget Yrkessjåførfaget Sikkerhetsfaget Produksjonsteknikerfaget Byggdrifterfaget, første eksamen våren 2015

5 -fordi mennesket lærer Fagskole Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningene og er det organet som godkjenner fagskoleutdanninger. AOF Telemark og Vestfold har mange NOKUT-godkjente utdanninger

6 Fagskoleutdanninger godkjente av NOKUT: 1. Helse, aldring og aktiv omsorg 2. Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 3. Kreftomsorg og lindrende pleie 4. Kroniske sykdommer hos voksne og eldre 5. Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser 6. Ernæring i pleie- og omsorgstjenester 7. Helse, miljø og sikkerhet 8. Psykisk helsearbeid og rusarbeid 9. Ernæring i barnehage, skole og SFO 10.Barn med særskilte behov NY! 11.Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren NY! (støttet av Fagforbundet i Telemark) Nytt studiested Larvik for fagskoleutdanningene: NYE! 1. Ernæring i pleie- og omsorgstjenester 2. Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 3. Kroniske sykdommer hos voksne og eldre 4. Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Disse utdanningene er nå i gang: Helse, aldring og aktiv omsorg, Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemning, Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, Ernæring i pleie- og omsorgstjenester og Helse, miljø og sikkerhet. Vi startet en ny klasse i Miljøarbeid med 24 studenter 29. januar. Nå har vi 97 studenter pr 1. februar 2014.

7 Metoder: Våre veiledere er bevisste på at de veileder voksne. Opplæring av voksne bør omfatte arbeidsoppgaver, pedagogikk og metodikk utover det som tradisjonelt defineres som undervisning. Våre veiledere må ha god faglig kompetanse og bred erfaring. Viktig å skape likeverdighet i relasjonen mellom veileder og deltaker. AOF er ingen skole, vi er et studieforbund som driver kurs og opplæring for voksne.

8 Byggdrifterfaget Siste høringsfrist 28. februar Oppstart i september, Notodden, Skien, Larvik, Hønefoss og Drammen Ca 4 timer pr uke, avvente ferdig læreplan før endelig antall timer avgjøres Eksamen juni 2015 Notodden: kl Skien: kl Larvik: kl Drammen: kl Hønefoss: kl Påmelding!! Se brosjyrer!

9 Byggdrifterfaget ligger under bygg- og anleggsteknikk. Byggdrifterelever må ta Vg1 bygg- og anleggsteknikk i skole og så gjennomføre tre års læretid i bedrift før de kan gå opp til fagprøve. Praksiskandidater: Personer med mer enn fem års relevant og godkjent praksis kan melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat når de har bestått en yrkesteoretisk eksamen på VG 3 nivå.

10 Bakgrunnshistorie Søknaden om a opprette byggdrifterfaget som eget lærefag, ble sendt fra LO ved Fagforbundet, KS, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ved Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening og HSH i 2008 Søknaden inneholdt en kompetanseplattform, og et ønske om at faget skulle følge en 2+2 modell Faglig ra d for bygg- og anleggsteknikk behandlet søknaden i ra dsmøter i 2008 og I mai 2009 anbefalte ra det opprettelse av byggdrifterfaget som fulgte en 1+3 modell (særløp) for opplæring, og egen kompetanseplattform. I april 2012 sendte Utdanningsdirektoratet Høst 2006 Ragni en Bilberg anbefaling om opprettelse av byggdrifterfaget som nytt lærefag, etter en 1+3-modell til

11 I juni 2012 ble Utdanningsdirektoratet bedt om a beskrive kompetansen tydeligere og vurdere om andre opplæringsmodeller kunne være aktuelle for en byggdrifter, for eksempel etter- og videreutdanning i teknisk fagskole. De ba ogsa Utdanningsdirektoratet legge fram et klarere anslag over forventet omfang av framtidige læreplasser. Utdanningsdirektoratet ba Kunnskapsdepartementet om et møte for a oppklare uklarheter. Møtet ble gjennomført i desember 2012 der det ble det lovt at departementet skulle ta en endelig avgjørelse pa nya ret I januar 2013 vedtok Kunnskapsdepartementet at byggdrifterfaget skulle opprettes som eget lærefag.

12 Fagets plass og utvikling i samfunnet Bygg er en synlig del av enhver sivilisasjon. Samfunnet investerer derfor store verdier i bygg. Historien viser at arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg alltid har vært viktig for samfunnets selvtillit og følelse av a være vellykket. Allerede i romertiden ble det begynt med a fokusere pa drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Bygningene skulle være forma lstjenlige, varige og ikke minst vakre. Dette førte til et behov for mennesker som kunne utføre jevnlig vedlikehold, slik at bygningen ikke forfalt. I moderne tid er bygningene sa komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for a ivareta dette arbeidet. Faget inneholder en rekke omra der og metoder som er i kontinuerlig forandring, dette innebærer at Byggdrifter deltar i en livslang

13 Hva er byggdrifterfaget? Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke kompetansebehovet for : a oppna trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og bolig som ivaretar folkehelsen a tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter a oppna optimal energibruk og miljøvennlig drift a bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

14 Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til a fremme gode arbeidsvaner og forsta else for kundeservice og kommunikasjon med operatører i andre fag. Fullført og besta tt opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er byggdrifter. Byggdrifteren vil være en ressurs for brukere av bygninger, med sine kunnskaper om sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.

15 Kompetanseplattform for BYGGDRIFTER: Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Han/hun skal arbeide mot optimal drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner pa operativt og taktisk niva. Byggdrifter ivaretar mange oppgaver fra et kontrollrom som er vitalt, men som brukerne ikke ser. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.

16 Forts. Byggdrifter har god forsta else av komponentene og systemene i bygget og har en god bestillerkompetanse. Byggdrifter ma derfor ha god evne til a kommunisere med andre fagfolk, leverandører og servicearbeidere. En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesser. Videre ma han/hun kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne ha ndtere problemer under stress.

17 Byggdrifter har kunnskap og ferdigheter innen følgende områder: Administrasjon: Planlegging av driftsoppgaver og vedlikehold Internkontrollsystemer Helse, miljø og sikkerhet, miljøregnskap og miljøledelse Teori: Prinsipper av styring og konstruksjon av ventilasjonsanlegg Forsta else av vanninntrenging, og dens konsekvenser Lover og forskrifter for utførelse av byggarbeider Regler om offentlig anskaffelser, byggningsenergidirektivet og støtteordninger Krav til tilgjengelighet for funksjonshemmede

18 Byggdrifter har kunnskap og ferdigheter innen følgende områder: Praktisk arbeid: Sentrale driftsanlegg (systemforsta else og datakunnskap) Byggtekniske tegninger, byggkropp, ra bygg og planløsninger Vannba ren varmeanlegg Sanitæranlegg Brannsikring, aktiv og passiv Brannvarslingsanlegg La se- og adgangskontroll og la sesystemer Løfteinnretninger Elektrotekniske installasjoner Svømmebasseng og vedlikehold. Kuldeanlegg og varmeanlegg og varmefordeling

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i pleie-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID

VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Forebyggingsdivisjonen Avdeling for informasjon og kommunikasjon Pb 8054 Dep, 0031 Oslo Keysers gt.13 Tel:

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Helse- og oppvekstfag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere helseutdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 21.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Startpakke for Helse og oppvekstfag

Startpakke for Helse og oppvekstfag Startpakke for Helse og oppvekstfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål Faglig råd for helse og oppvekstfag (FRHO) leverte en god problembeskrivelse i den forrige

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer