Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125"

Transkript

1 Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: Fax. Int.: Org. nr mva NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND

2 n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 1 av

3 FORORD Denne manual inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av dette produkt. Disse instruksjoner er ikke altomfattende. Sikker og ordentlig bruk av produktet er ene og alene brukerens ansvar. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en service til brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak tatt av brukeren bør være innenfor og tatt i betraktning av anvendelige forskrifter. Det anbefales at det sørges for trening på riktig bruk av produktet før det settes inn i en reell situasjon. Oppbevar denne bruksanvisning for fremtidig referanse. Inkluder den med produktet i tilfelle overføring til nye brukere. Flere kopier kan fås ved henvendelse til ferno norden as. Informasjonen i denne manual er Ferno Washington Int. s eiendom. Ferno Washington forbeholder seg retten til alle patentrettigheter, designrettigheter, fabrikkrettigheter, reproduksjonsrettigheter og salgsrettigheter dertil, og til alle artikler inkludert unntatt i den grad disse rettigheter er uttrykkelig gitt til andre eller der det ikke er anvendelig for selgers eiendom. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 2 av

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Sikkerhetsinformasjon 1.1 Advarsler 1.2 Viktig 1.3 Vær oppmerksom 1.4 Overførbare sykdommer ved blodsmitte Operatørferdigheter og trening 2.1 Ferdigheter 2.2 Trening Om KED 3.1 KED beskrivelse 3.2 Generelle spesifikasjoner 3.3 Komponenter KED s funksjoner 4.1 Hurtig-utløserspenne 4.2 Forkorte sikkerhetsstroppene 4.3 Forlenge sikkerhetsstroppene 4.4 Løsne sikkerhetsstroppene 4.5 Torso-stropper 4.6 Leggstropper 4.7 Adjusta-Pad 4.8 Løftehåndtak 4.9 Hodestropper Bruk av KED 5.1 Før KED tas i bruk 5.2 Generelle retningslinjer for bruk 5.3 Påføring av nakkekrage 5.4 Fjerne KED fra bærebagen 5.5 Plassere KED bak pasientens rygg 5.6 Påføre KED rundt pasienten og plassering 5.7 Stramme torso-beltene 5.8 Påføring av leggstropper 5.9 Sikre pasientens hode 5.10 Spenne fast toppstroppen og gjøre de siste justeringene 5.11 Overføring av pasienten til backboard n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 3 av

5 Seksjon 6 Seksjon 7 Seksjon 8 Seksjon 9 Seksjon 10 Bruk av KED i spesielle situasjoner 6.1 Generelle retningslinjer 6.2 Bruk av KED på gravid pasient 6.3 Bruk av KED på pediatri-pasient 6.4 Bruk av KED på pasient med mulig brukket nakke 6.5 Bruk av KED brukt sammen med monitorsystemer 6.6 Bruk av KED som spjelk 6.7 Bruk av KED på antisjokkbukse Lagring av KED 7.1 Ordentlig lagring av KED Vedlikehold av KED 8.1 Vedlikeholdsskjema 8.2 Desinfisering og rengjøring av KED 8.3 Inspeksjon av KED Begrenset garanti Kundeservice Treningsskjema Vedlikeholdsskjema Notater n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 4 av

6 SIKKERHETSINFORMASJON 1.1 Advarsler Følgende advarsler finnes i denne manual: 1.2 Viktig! ADVARSEL! Utrenede operatører kan forårsake skade eller selv bli skadet. La kun trenet personell påsette KED. Uriktig bruk av KED kan forårsake skade. Bruk KED kun som beskrevet i denne manual. Uriktig påsetting av KED kan forårsake skade. Påfør KED kun som beskrevet i denne manual. En pasient uten tilsyn kan skades. Bli værende hos pasienten til enhver tid. En pasient som ikke er spent fast kan falle av ryggbrettet eller båren og skades. Bruk belter for å sikre pasienten til ryggbrett og båre. Å påføre annet utstyr eller andre enheter til KED kan forårsake skade. Ikke påfør annet utstyr enn det som er foreskrevet til KED. Uriktig vedlikehold kan forårsake skade. Vedlikehold KED kun som beskrevet i denne manual. Bokser som den under understreker viktig informasjon. Viktig! For å forhindre presset på lysken under bruk av KED fra samme side, plasser leggstroppene slik at de henger rett ned fra ankerpunktene på KED. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 5 av

7 1.3 Vær oppmerksom på Bokser som den under fungerer som huskelapp. Vær oppmerksom på Å plasser pasienten så nær KED som mulig minimaliserer behovet av puter mellom pasientens hode og KED. Vær derimot oppmerksom på at enkelte pasienter ikke er i stand til å sitte helt tilbakelent mot KED. 1.4 Overførbare sykdommer ved blodsmitte Det kreves at arbeidsgivere beskytter personalet mot mulige blodsykdommer de er utsatt for på arbeidsplassen. For å redusere risikoen for dette ved bruk av KED, følg desinfiserings- og rengjøringsinstruksjonene i denne manual. For ytterligere informasjon, kontakt ferno norden as. 2. OPERATØRFERDIGHETER OG TRENING 2.1 Ferdigheter Operatører som bruker KED må ha: θ θ θ En arbeidskunnskap om akutte pasientbehandlingsprosedyrer Evnen til å assistere pasienten En komplett forståelse av prosedyrene beskrevet i denne manual 2.2 Trening Utøvere må: θ θ θ θ θ Følge et treningsprogram designet av instruktør Lese denne manual Praktisere på KED før den settes inn i regelmessig bruk Testes på sin forståelse av KED Føre treningsskjema. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 6 av

8 ! ADVARSEL! Utrenede operatører kan forårsake skade eller selv bli skadet. La kun trenet personell påsette KED. 3. OM KED 3.1 Modell 125 KED beskrivelse Modell 125 KED (Kendrick Extrication Device, beskrevet som KED i bruksanvisningen) er et akutt pasientbehandlings hjelpemiddel designet for å hjelpe til under immobiliseringen og korte overflyttingsbevegelser av pasienter der det er mistanke om rygg- og/eller nakkeskader eller brudd. KED er designet brukt av minimum to trenede operatører. Tilleggshjelp kan foretrekkes eller være nødvendig. KED inkluderer: 3Fargekodede, innsydde sikkerhetsstropper 3Hodefliker (legges rundt hodet) 3Torso-fliker 3Hodestropper 3Adjusta-Pad pute 3Integrerte bærehåndtak 3Bærebag 3Radiografisk gjennomskinnelighet! ADVARSEL! Uriktig bruk av KED kan forårsake skade. Bruk KED kun til formål beskrevet i denne manual. 3.2 Generelle spesifikasjoner Generelle spesifikasjoner Lengde Åpnet, flat Rullet sammen, i bag Bredde Åpnet, flat Rullet sammen, i bag 83 cm 90 cm 80 cm 27 cm n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 7 av

9 Tykkelse Åpnet, flat Rullet sammen, i bag Vekt* Lastegrense 3 cm 14 cm 3 kg 227 kg Vekten inkluderer belter, puter, hodestropper og bærebag. Generelle spesifikasjoner er rundet av til nærmeste hele tall. Metriske omdannelser er kalkulert før avrunding til engelske målinger. For detaljerte spesifikasjoner, kontakt Ferno Norden as. Ferno Norden forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjonene uten forvarsel. NB! Lastegrense 227 kg Viktig! Inspiser KED dersom lastegrensen overskrides! (Se Inspeksjon av båren ) n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 8 av

10 3.3 Komponenter Midterste løftehåndtak (1) Leggstropper (2) Hodeklaff (2) Velcrofester for hodestroppene (10) Sideløftehåndtak (2) Torsostropp spenne (3) Torsostropper (3) Torsoklaffer (2) Leggstropp spenne (2) Hodestropper (2) Adjusta-Pad Bæreveske n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 9 av

11 4. KED s FUNKSJONER 4.1 Hurtigutløser spenne KED spennene har hurtiglås- og hurtigutløserspenner. Torsostroppspennene er sorte. Leggstroppspennene er hvite. Skinne Mottaker Feste spennene For å feste en spenne, trykk skinnen inn i mottakeren inntil den låser seg på plass (fig. 1). Et tydelig klikk signaliserer at skinnen er ordentlig passert i mottakeren. Fig. 1 Feste spennen For å løse ut spennen, trykk på knottene på hver side av spennen - dra så de to delene fra hverandre (fig. 2). 4.2 Forkorte og sikre stroppene Fig. 2 Løse ut spennen Torso- og leggstropper som er spent fast forkortes i to omganger. Fjern først overflødig slakk og deretter tett eller stram stroppene. Bruk teknikkene beskrevet nedenfor for å forkorte stroppene. Fjerne overflødig slakk Når en torsostropp frigjøres fra sin lagringsposisjon er det mye overflødig slakk. Etter å ha festet spennen, fjern raskt det meste av slakken ved å vri spennen opp, vekk fra KED med en hånd mens man drar i den faldede enden på stroppen med den andre hånden (fig. 3). Forkort stroppen bare til man så vidt kjenner den minste stramming. Fig. 3 Fjerne overflødig slakk fra stroppen Tette eller stramme stroppen For å forhindre at man vrir eller dunker borti pasientens torso mens man tetter eller strammer stroppen, bruk mat-og-dra strammeteknikken som forklart under: 1. Grip den delen av stroppen som ligger over pasientens torso og lag litt slakk i stroppen (fig. 4). 2. Før slakken inn i spennen med en hånd og dra den gjennom spennen med den andre hånden (fig. 4). Gjenta inntil stroppen er tett og strammet. Fig. 4 Mat-og-dra strammeteknikk n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 10 av

12 4.3 Sikkerhetsstropper - forlenging Teknikken som brukes for å forlenge en stropp avhenger av om stroppen har vært spent fast eller ikke. Forlenge en stropp som har vært spent fast For å løsne eller forlenge en stropp som har vært spent fast, før den overflødige stroppen inn i spennen med en hånd og hev spennen i vinkel med KED med den andre hånden (fig. 5). Fig. 5 Løsne en stropp som er spent fast Forlenge en stropp som har vært fri For å forlenge en fri stropp, hold skinnen på linje med stroppen med en hånd og dra stroppen bakover gjennom spennen med den andre hånden (fig. 6). 4.4 Sikkerhetsstropper - utløsning Dersom torso og leggstropper har vært pakket sammen for lagring kan de enkelt utløses uten knuter når de trengs. For instruksjon ved sammenbretting av stroppene for lagring, se Lagring av KED. Torso-stropper Grip enkelt på sidene på spennen (fig. 7) og dra den forsiktig ut av låsen. Fig. 6 Forlengelse av en fri stropp Løkke lås Leggstropper Hvis leggstroppene skal brukes, la dem bli værende i lagringsposisjon inntil KED er plassert bak pasienten, men ikke pakket rundt pasienten og strammet. Frigjør stroppene fra løkken, før dem bak pasientens rygg og legg dem med beltespennene innenfor rekkevidde. Fig. 7 Utløsning av en torsostropp fra låsen Hvis leggstroppene ikke skal brukes, la dem forbli i lagringsposisjon der de ikke vil komme i veien for påsettingen av KED. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 11 av

13 4.5 Torsostropper KED er konstruert med tre torsostropper; øverst, midterst og nederst. Stroppene er fargekodede for lett å kunne kjenne igjen høyre og venstre side (fig. 8). Torsostropper Når KED s torsoflaps legges rundt pasienten, fest miderste (gul) stropp først, deretter nederste (rød) stropp. Vent med å feste øverste (grønne) stropp til det er like før pasienten skal overføres til et ryggbrett. Midterste stropp Midterste stropp (gul) stropp er første stropp som skal festes (fig. 9). Fig. 8 Torsostropper (i lagringsposisjon Når stroppen festes, stram inntil det er plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Stroppen strammes like før pasienten overføres til et ryggbrett. Den midterste stroppen sikrer KED s største område, og gir den største pasientstabilitet mens KED påføres ferdig. Fig. 9 Midterste stropp festet Dersom redningssituasjonen eller pasientens tilstand krever at pasienten fjernes fra kjøretøyet raskere enn forventet, kan stabiliteten som gis fra KED med kun midterste stropp festet og ordentlig strammet, foretrekkes for ikke å bruke tilleggsutstyr. Følg medisinske retningslinjer på dette område. Nederste stropp Nederste stropp (rød) er den andre stroppen som festes (fig. 10). Når stroppen festes, stram inntil det er plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Stroppen strammes like før pasienten overføres til et ryggbrett. Fig. 10 Midterste og nederste stropp festet Toppstropp Ikke fest toppstroppen (grønn) nå. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 12 av

14 La toppstroppen være løs inntil man er klar til å overføre pasienten til ryggbrettet. Dette gjør at pasienten kan puste mer fritt mens man gjør seg ferdige med å påføre KED. 4.6 Leggstropper Leggstroppene sikrer bekkenet til den nederste del av KED for å stabilisere den nederste delen av ryggen. Følg medisinske retningslinjer når det gjelder bruk av leggstropper. Fig Leggstropper påført i sikk-sakk KED s leggstropper kan festes i sikk-sakk eller på samme side avhengig av pasientens tilstand. Leggstroppene brukes mest i sikk-sakk (fig. 11). For denne påføring, før stroppene under pasientens ben og spenn fast venstre stropp på høyre side av KED og høyre stropp på venstre side av KED (se Påføre leggstropper ) Dersom det er mistanke om skader i skrittet, kan stroppene påføres på samme side for å redusere trykket på skrittet. Før stroppene under beina og spenn fast venstre stropp på venstre side av KED og høyre stropp på høyre side av KED. Leggstropp Ankerpunkt Midtlinje Fig. 12 Leggstropper sett bakfra korrekt plassert inntil kroppens midtlinje Om man enten bruker sikksakk eller påføring fra samme side må man plassere stroppene så nær kroppens midtlinje som mulig. Når stropper som er spent fast er riktig plassert, går de i rett linje ned fra ankerpunktene bak på KED (fig. 12) før de plasseres under enden. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 13 av

15 NB! Å plassere stroppene korrekt på samme side krever en mer fokusert jobb fordi meningen under påføringen er å plassere stroppene bort fra midtlinjen. Viktig! For å forhindre presset på lysken under bruk av KED fra samme side, plasser leggstroppene slik at de henger rett ned fra ankerpunktene på KED. 4.7 Adjusta-Pad Den skumfylte Adjusta-Pad kan brukes for å fylle gapet som kan oppstå mellom KED og disse områder; hode, nakkestøtte (eller nakke dersom ikke nakkestøtte brukes), skuldre. Pasientens medisinske tilstand, kroppsbygning og hodeform bestemmer behovet for puten. De fleste pasienter - når de er ordentlig plassert i KED, trenger ikke puter, men når den først brukes følg medisinske retningslinjer. Dersom Adjusta-Pad må påsettes: 1. Avgjør om puten skal brukes enkel eller dobbel. 2. Før puten ned mellom KED og pasienten (fig. 13). Avhengig av pasientens skader, kroppsbygning og hodeform, skal puten plasseres kun bak hode- og nakkeområde, eller bak hode, nakkeområde og toppen av skuldrene. Pass alltid på å påføre puten uten å dra eller vri pasientens nakke. 3. Sikre pasientens hode med hodestropper (se Hodestropper ). NB! Adjusta-Pad kan også brukes som spjelkepute. 4.8 Løftehåndtak KED er konstruert med tre løftehåndtak (fig. 14). Bruk håndtakene ved justering av KED s vertikale posisjon på pasienten og under frigjøring. Topphåndtaket tjener som en forlengelse av leggstropper og gir et fast grep for vertikalløft eller å dra horisontalt for å få pasienten i posisjon for strekk. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 14 av

16 Under strekk gir håndtakene et fast grep på pasient/ked som en enkel enhet og minimaliserer sjansene for å miste kontrollen eller å miste pasienten under strekk. De to sidehåndtakene gir det beste grep for strekk. Løftehåndtak Fig. 13 Plassering av Adjusta-Pad Fig. 14 KED løftehåndtak 4.9 Hodestropper To identiske hodestropper følger med for å sikre KED s hodeklaffer på plass. De kan også brukes for å sikre KED når den brukes som spjelk. Påføring av øvre stropp 1. Grip stroppen med begge hender (fig. 15-A) og vri midtputen helt inn-ut slik at gummien vises (fig. 15-B). 2. Sentrer puten på pasientens øyenbryn med gummien mot huden. Plasser stroppe-endene i nedadgående vinkel og sikre dem til velcrofestene på KED s hodeklaffer (fig. 16). NB! Å plassere stroppene i nedadgående vinkel minsker sjansen for at stroppene kan gli opp på pannen. Påføring av nedre stropp To metoder for påføring av nedre stropp er gjengitt nedenfor. Det finnes alternative metoder. Bruk og sikre stroppen i henhold til medisinske retningslinjer. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 15 av

17 En metode for å påføre nedre stropp ved bruk av en stiv nakkekrage er vist i fig. 16: 1. Plasser stroppen mot nakkekragen under kinnet på nakkekragen. 2. Plasser stroppe-endene horisontalt, eller like over horisontalt og sikre dem til festestroppene på hodeklaffene. En metode for å påføre den nedre stroppen på pasientens kjeveområde med eller uten nakkekrage er følgende: 1. Grip stroppen med begge hender og vri midtputen inn-ut så gummien synes. 2. Plasser stroppen over pasientens kinn eller over kragens kinn. 3. Plasser stroppe-endene horisontalt og sikre dem til festestroppene på hodeklaffene. Vær sikker på at plasseringen av stroppene ikke hindrer pasienten i å kunne åpne munnen. 15-A 15-B Fig. 15-A og 15-B Blottlegging av midterste pute Fig. 16 Hodestropper på plass n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 16 av

18 5. BRUK AV KED 5.1 Før KED tas i bruk θ θ Personale som skal arbeide med KED må lese denne manual og praktisere på å bruke KED før den tas i bruk. Bekreft at KED fungerer tilfredsstillende. Utfør en inspeksjon, følg instruksjonene i Inspeksjon av KED. 5.2 Generelle retningslinjer for bruk * Denne manual illustrerer bruken av KED i en ideell setting. Andre, og noen ganger uvanlige settinger og omstendigheter vil oppstå ute i felten og KED kan tilpasses mange av dem. Det er kvalifisert ambulansepersonells ansvar å vurdere pasientens tilstand og avgjøre hvilket utstyr og hvilke prosedyrer man skal bruke. * Følg medisinske retningslinjer ved bruk av KED. * Optimal bruk av KED inkluderer at en operatør manuelt stabiliserer pasientens hode og nakke, to operatører påfører KED, og en fjerde operatør manøvrerer det lange ryggbrettet. I situasjoner der det er kun to eller tre trenede operatører tilgjengelig, stabiliserer en operatør manuelt hode og nakke mens den (de) andre påfører KED. * Følg standard pasientbehandlingsprosedyrer ved bruk av KED. * Oppretthold manuell stabilisering av pasientens hode og nakke inntil pasienten er ordentlig sikret til et ryggbrett. * Etter påføring av KED og etter å ha overført pasienten til ryggbrettet, sikre pasienten til ryggbrettet med belter. * Bli værende hos pasienten til enhver tid.! ADVARSEL! Uriktig påføring av KED kan forårsake skade. Påfør KED kun som beskrevet i denne manual.! ADVARSEL! En pasient uten tilsyn kan skades. Bli værende hos pasienten til enhver tid. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 17 av

19 5.3 Påføring av nakkekrage Påfør nakkekragen i henhold til lokale protokoller og fabrikantens instruksjoner. Oppretthold manuell stabilisering av pasientens hode og nakke inntil pasienten er ordentlig sikret til et langt ryggbrett. På fig. 17 holder en operatør pasientens hode og nakke i en nøytral stilling mens den andre operatøren påfører Ferno WizLoc nakkekrage. 5.4 Ta ut KED fra bærevesken KED s bæreveske er designet for at KED skal kunne tas raskt ut av bærevesken som følger: 1. La bærevesken stå med den åpne enden pekende oppover. På bunnen av bærevesken er det et høyre og venstre hundeøre (fig. 18). 2. Plasser foten på det ene hundeøret for å holde bærevesken på plass mens KED dras ut (fig. 18). 3. Rull ut KED og legg Adjusta-Pad og hodestropper til side. Fig. 17 Påføring av WizLoc nakkekrage Hundeøre Fig. 18 Ta ut KED fra bærevesken n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 18 av

20 5.5 Plassering av KED bak pasienten Instruksjonene under tillater operatørene å bruke KED s design til beste fordel. 1. Sjekk bak pasienten for artikler (lommebok, belte, etc.) som kan forstyrre når KED føres ned mellom pasient og sete. 2. Med spennene mot setet grip KED på toppen av hodeklaffen og topphjørnet på brystklaffen nærmest pasienten. 3. Lirk KED i en ca. 45 graders vinkel og la den gli ned bak pasienten (fig. 19). Se fig. neste side. NB! Bruk KED s stivhet som en hjelp når KED føres ned bak pasienten. Å lirke KED i en 45 graders vinkel gir et stivt ledehjørne som kan føres mellom pasient og sete, forhindrer at KED ruller seg sammen, og gjør at KED går klar av kjøretøyets tak. 4. Operatøren og assisterende operatør(er) arbeider KED ned mellom pasienten og setet og deretter inn i vertikal posisjon (fig. 20). Før KED langt nok ned til at den går klar av taket og at den kan plasseres bak pasientens hode når KED tippes vertikalt. Se fig. neste side. NB! Den tredje operatøren kan flytte pasienten forover akkurat nok (f. eks. med en hånds tykkelse) til å redusere friksjonen slik at KED glir mykt og forsiktig ned mellom pasient og sete. For å unngå å støte eller dunke hodet koordiner ovennevnte med at operatøren stabiliserer hodet. Mens KED flyttes vertikalt, løfter operatøren som holder pasientens hode i stilling hans eller hennes albue forsiktig, og gir klaring for KED og passer på at ikke pasientens hode beveges. 5. Bruk løftehåndtakene for å sentrere KED bak pasienten. 6. Dersom leggstroppene skal brukes, fjern dem fra festestroppene på toppen av KED (fig. 21-A). Legg dem til siden vekk fra KED, men innenfor rekkevidde (fig. 21-B). Se fig. neste side. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 19 av

21 Fig. 19 Påføring av KED med vinkel Fig. 20 Midtstilling av KED Fig. 21-A Fig. 21-B Frigjøre en leggstropp 5.6 Pakke inn pasienten og plassering av KED 1. Pakk torsoklaffene rundt pasientens bryst ved å løfte pasientens armer kun så lite som mulig for å få plassert klaffene under armene. Toppen på klaffene skal være like under pasientens armhuler (fig. 22). 2. Bruk løftehåndtakene for å heve eller justere KED inntil toppkantene på brystklaffene presser forsiktig mot armhuleområdet. Man kan også bruke løftehåndtakene for å holde KED på plass inntil stroppene kan spennes fast. Dersom tre operatører brukes, løfter de to sideoperatørene KED med sidestroppene. Viktig! Det er viktig å dra KED godt oppunder armhulene for å være sikker på at pasientens fyller ut KED. Dette vil redusere muligheten for at pasienten glir nedover senere når han/hun løftes. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 20 av

22 3. Før man begynner å feste stroppene, vær sikker på at pasienten sitter tilbakelent mot KED så mye som hans/hennes kroppsstruktur og tilstand tillater. For å sjekke og justere pasientens stilling, holder operatøren bak pasienten pasientens hode i stilling mens en sideoperatør forsiktig presser på pasientens brystområde like nedenfor nakkekragen (fig. 23). PASS PÅ!! Å plassere pasienten så nær KED som mulig minimaliserer behovet for pute mellom pasientens hode og KED. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte pasienter ikke er i stand til å sitte helt tilbakelent mot KED. Fig. 22 Legge brystklaffene rundt pasienten Fig. 23 Flytte pasienten bakover inntil KED 5.7 Feste bryststropper Etter at KED er pakket rundt pasienten og ordentlig plassert under armhulene, fest midtre stropp og deretter den nedre stroppen. Ikke fest toppstroppen (den grønne) nå. For å feste bryststropper: 1. Fjern den midterste stroppen (gul) fra holderen ved å gripe på begge sider av spennen og dra stroppen ut av holderen (fig. 24). 2. Fest den midterste spennen (fig. 25). n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 21 av

23 3. Fjern bunnstroppen (rød) fra holderen og fest spennen (fig. 26). 4. Bruk mat-og-dra strammeteknikk for å tette begge stropper, og la det være igjen plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Fest toppstroppen og stram alle andre stropper like før pasienten overføres til et langt ryggbrett og ambulansebåren. EN LITEN HJELP Mange ambulansearbeidere og hjelpere husker rekkefølgen på festingen av stroppene ved å repetere denne setningen: Money Buys Lots of Hot Toys Money = Midterste stropp Buys = Bunnstropp Lots of = Leggstropp Hot = Hodestropp Toys = Toppstropp Beltestropp Fig. 24 Løse ut bryststroppen Fig. 25 Midterste stropp festet Fig. 26 Midterste stropp og bunnstropp festet n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 22 av

24 5.8 Påføring av leggstropper For å påføre leggstropper: 1. Før leggstroppene mellom leggene og bilsetet (bruk en lomme under setet hvis det finnes noen). 2. Bruk begge hender, vipp en stropp inn i posisjon under pasientens ben og rumpe (fig. 27). Se fig. neste side. Grip bak pasienten og vær sikker på at stroppen henger rett ned fra ankerpunktet på KED, så nær kroppens midtlinje som mulig (fig. 28). Se fig. neste side. 3. Gjenta trinn 1 og 2 med den andre leggstroppen. 4. Dersom man bruker sikksakk kryss stroppene ved skrittet og spenn fast stroppene på motsatt side av det vanlige (fig. 29). Se fig. neste side. Dersom man legger stroppene på samme side ikke kryss stroppene ved Skrittet. Spenn dem fast på samme side. 5. Tett begge stroppene ved å bruke mat-og-dra strammemetode (se Tette og stramme stroppene ). La det være igjen plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens legg. Stram leggstroppene like før pasienten overføres til et langt ryggbrett. PASS PÅ!! Ved mistanke om skade i skrittet kan leggstroppene brukes på samme side eller ikke brukes i det hele tatt. Følg alltid medisinske anbefalinger ved bruk av leggstropper. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 23 av

25 Leggstropper Ankerpunkter Midtlinje Fig. 27 Plassering av leggstropp under pasientens ben Fig. 28 Leggstropper sett bakfra - korrekt plassert Fig. 29 Leggstropper lagt på i sikksakk 5.9 Sikre pasientens hode Påføring av pute PASS PÅ!! Pasientens medisinske tilstand, kroppsbygning og hodeform bestemmer behovet for pute. Følg medisinske retningslinjer ved bruk av pute. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 24 av

26 1. Vær sikker på at pasienten fortsatt er ordentlig plassert mot KED. Tilpass om nødvendig. 2. Dersom det er et tomrom mellom KED og pasientens hode, nakkekragen eller pasientens skuldre, fyll tomrommet med Adjusta-Pad eller sammenrullede håndklær (fig. 30) og pass på å ikke strekke eller knekke pasientens nakke. (Adjusta-Pad kan brettes sammen hvis det er behov for ytterligere tykkelse). Påføring av hodeklaffer En operatør holder hode og hodeklaffer på plass mens en annen operatør påfører hodestropper for å sikre og holde pasientens hode mot KED og/eller pute. 1. Pakk hodeklaffene rundt pasientens hode (fig. 31). 2. Grip en hodestropp med begge hender og vri midtputen helt inn-ut slik at gummien hviler mot pasientens panne (se Hodestropper ). 3. Plasser stroppen på pasientens øyebryn og sikre stroppen til hodeklaffens festesvelcro i nedadgående vinkel (fig. 32). Denne vinkelen reduserer sjansen for at stroppen skal skli oppover. Se fig. neste side. 4. Plasser den andre stroppen under eller på kjeveområdet på nakkekragen og plasser stroppens ender så horisontalt som mulig. Sikre stroppens ender til festevelcro på hodeklaffene (fig. 32). Se fig. neste side. Pass på å ikke påfør stroppene så stramt at pasienten ikke kan åpne munnen. For tilleggsinformasjon, se Hodestropper. Fig. 30 Plassering av pute Fig. 31 Pakke hodeklaffer rundt pasientens hode med pute på plass n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 25 av

27 Fig. 32 Hodestropper påført Fig. 33 KED ferdig påført 5.10 Spenne fast toppstroppen og gjør de endelige stroppejusteringene Når det lange ryggbrettet og ambulansebåren er klargjorte og venter er tiden inne til å spenne fast toppstroppene og gjøre de endelige justeringene på de andre stroppene. Formålet med justeringene er å være sikker på at KED er ordentlig på plass fra nedre halvdel av ryggen til hodet, og er plassert høyt opp under armhulene for å forhindre bevegelse under strekk. Fullfør påføringen av KED som følger: 1. Fjern toppstroppen (grønn) fra holderen og spenn den fast. Stram stroppen rundt brystet ved å bruke mat-og-dra teknikk (se Tette eller stramme belter ). 2. Sjekk og stram midterste stropp (gul). 3. Sjekk og stram bunnstroppen (rød). 4. Sjekk og stram leggstropper. Korrekt påført KED skal se ut som på fig Overføring av pasienten til et langt ryggbrett Teknikken beskrevet nedenfor for å overføre pasienten til et langt ryggbrett involverer å svinge pasienten slik at ryggen vender mot midten av kjøretøyet. I mange situasjoner kan dette være den mest effektive teknikk for å forhindre vridning i nedre del av ryggen. Alternative teknikker har blitt utviklet og er i bruk. Følg medisinske retningslinjer ved valg av rett teknikk. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 26 av

28 Generelle retningslinjer * De to operatørene som svinger og løfter pasienten arbeider fra samme siden av kjøretøyet. * Sving pasienten slik at ryggen peker mot midten (innsiden) av kjøretøyet. PASS PÅ!! Vær nøye med å opprettholde pasientens kroppsvinkel og en rett midtlinje idet pasienten svinges i posisjon med ryggen mot innsiden av kjøretøyet. Overføring av pasienten til et langt ryggbrett 1. To operatører griper sidehåndtakene på KED og svinger/løfter pasienten inntil ryggen peker mot innsiden av kjøretøyet (fig. 34). 2. Mens man griper sidehåndtakene på KED og holder pasienten under knærne - løft knærne nok til at en tredje operatør kan føre et langt ryggbrett mellom pasient og sete (fig. 35). Senk deretter pasienten ned til ryggbrettet. NB! Før hodeenden på ryggbrettet så nær setet som mulig slik at pasienten kan plasseres ordentlig på brettet når knærne løftes. Fig. 34 Pasienten svinges med ryggen mot kjøretøyets innside Fig. 35 Løfting av pasienten for å plassere ryggbrettet n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 27 av

29 3. Løft ryggbrett og pasient ut av kjøretøyet og plasser dem på ambulansebåren (fig. 36). 4. Løsne øyeblikkelig øvre torsostropp (grønn) (fig. 37) for å gi pasienten mer brystekspansjon. NB! Å holde de gjenværende stroppene strammet gir stabilitet for pasienten under start, stopp og humper etc. frem til sykehuset. 5. Stram leggstropper om nødvendig. Ordentlig påsatte leggstropper vil løsne når pasienten plasseres på ryggbrettet. 6. Påfør en hodestøtte som for eksempel Ferno modell 445, til ryggbrettet. 7. Sikre pasienten til ryggbrettet med ryggbrettbeltene. 8. Sikre ryggbrettet til båren med bårebeltene.! ADVARSEL! En pasient som ikke er spent fast kan falle av ryggbrettet eller båren og skades. Bruk belter for å sikre pasienten til ryggbrett og båre. Fig. 37 Løsne øvre torsostropp (grønn) for pasientkomfort Fig. 36 Plassering av pasient på langt ryggbrett og ambulansebåre n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 28 av

30 6. PÅFØRING AV KED I SPESIELLE SITUASJONER 6.1 Generelle retningslinjer Når nødvendig, kan KED tilpasses for bruk i spesielle situasjoner og omstendigheter. Noen mulige tilpasninger er presentert i dette avsnitt. Følg medisinske retningslinjer for påføring av KED.! ADVARSEL! Å sette på annet utstyr på KED kan forårsake skade. Ikke sett på utstyr av noe slag på KED. 6.2 Påføring av KED på en gravid pasient Når KED påføres en gravid pasient, brett to spiler innover på hver torsoklaff for å holde magen fri. Tilpasningen av stropper er avhengig av pasientens størrelse på mage og bryst. Generelt kan stroppene plasseres under brystene og over magen (fig. 38). To mulige påføringer er beskrevet i dette avsnitt. Bruk av to stropper Fest bunnstroppen i midterste spenne og midterste stropp i nederste spenne (fig. 39). Bruk av alle tre stroppene Fest midterste stropp i sin egen spenne. Fest bunnstroppen i toppspennen. Fest toppstroppen i bunnspennen (fig. 40). Fig. 38 Plassering av torso- Fig. 39 To-stropps påføring Fig. 40 Tre-stropps påstropper under bryster/over føring mage n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 29 av

31 6.3 Påføring av KED på barn Pasientens størrelse og tilstand avgjør hvordan KED kan tilpasses et barn. I dette eksempelet for en mulig metode, er barnets ben lengre enn KED så KED og barn er plassert på et ryggbrett. En sammenbrettet pledd er plassert rundt barnet slik at torsoklaffene kan pakkes rundt og festes normalt (fig. 41). 6.4 Påføring av KED på skjev nakke Når det ikke er ønskelig å rette ut pasientens nakke, brett hodeklaffene innover. Plasser et sammenrullet håndkle etter behov og plasser en hodestropp rundt pasientens panne og sikre stroppen til KED s festestrips (fig. 42). 6.5 Påføring av KED for bruk sammen med monitoringsystemer Å brette to spiler av hver torsoklaff innover blottlegger brystet bedre der det er nødvendig. Å løsne to av de tre bryststroppene tillater defibrillering uten å miste immobilisering (fig. 43). Fig. 41 Påføring av KED på et barn Fig. 42 Påføring av KED på en skjev nakke Fig. 43 Påføring av KED for bruk sammen med monitorsystemer n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 30 av

32 6.6 Påføring av KED for å bruke som splint KED kan brukes som en splint for stabilisering av bekken og hofte og/eller lår. To mulige metoder for påsetting vises her. Hofte- og/eller lårstabilisering KED og pasient plasseres på et langt ryggbrett med hodedelen på KED mot fotenden på brettet. Torsodelen av KED plasseres litt ovenfor midje og sentreres (fig. 44). Torsoklaffene sikres rundt pasienten og hodeklaffer pakkes rundt pasientens skadede ben og sikres med KED hodestropper (fig. 44). Bekkenstabilisering KED og pasient plasseres på et langt ryggbrett med hodedelen på KED mot fotenden på brettet. Torsodelen av KED plasseres litt ovenfor midjen og sentreres. Torsoklaffene sikres rundt pasientens bekkenområde og hodeklaffene pakkes rundt begge pasientens ben og sikres med KED hodestropper (fig. 45). Bruk av KED sammen med antisjokkbukse KED forstyrrer ikke - eller begrenser bruken av anti-sjokkbukse (fig. 46). Fig. 44 Stabilisering av hofte og/eller lår Fig. 45 Stabilisering av bekken Fig. 46 Bruk av KED sammen med antisjokkbukse n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 31 av

33 7. LAGRING AV KED 7.1 Lagring Dersom man nøye klargjør KED før den plasseres i bærevesken vil man være i stand til å pakke den ut og bruke den raskt og enkelt. Torsostropper Brett hver torsostropp i trekkspill og sikre dem i festestroppen som følger: 1. Forleng stroppen inntil kun tre eller fire fingerbredder av stroppen er igjen før beltespennen. 2. Vri spennen under, tving den mot stroppen (fig. 47). 3. Lag den første bretten under spennen (fig. 48) og fortsett å brette stroppen i trekkspill (fig. 49). 4. Når hele stroppen er brettet sikre den i festestroppen (fig. 50). Vær sikker på å plassere den brettede stroppen slik at festestripsene legger seg rundt den der spennens utløsere er. Dette gjør at stroppen kan dras uten at det blir knuter og få spennen i hånden med en bevegelse. Fig. 47 Vri spennen under stroppen Fig. 48 Lage den første bretten Fig. 49 Brette i trekkspill Fig. 50 Sikre stroppen n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 32 av

34 Leggstropper Å lagre leggstropper som beskrevet her vil holde dem ute av veien når KED føres mellom pasient og kjøretøysete, men samtidig raskt tilgjengelig når man ønsker å bruke dem. La leggstroppene være i lagret posisjon i situasjoner der man velger å ikke bruke dem. Lagre begge leggstropper som følger: 1. Forleng leggstroppen inntil ca. 4 fingerbredder er igjen av stroppeenden. 2. Begynn der stroppen er påsatt KED, brett stroppen ned rundt bunnkanten på KED og deretter opp og rundt på innsiden av KED (fig. 51). 3. Vri spennen under for å tvinge spennen mot stoffet og sikre stroppen på plass ved å presse festestroppen mot et velcrofeste utenpå KED (fig. 52). Fig. 52 Sikre foldede stropper i festestroppen Fig. 51 Pakke inn leggstropper Fig. 53 Plassering av Adjusta-Pad og torsoklaffer n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 33 av

35 Adjusta-Pad La KED ligge flatt med spennene pekende oppover. Plasser Adjusta-Pad på midten av KED med den ene enden av puten ved bunnen av KED (fig. 53 forrige side). Hodestropper Press en ende av hver stropp mot velcrofestene på hodeområdet på KED og legg stroppene parallelt med Adjusta-Pad. Torsoklaffer 1. Brett torsoklaffen over Adjusta-Pad, og dytt kanten på klaffen over kanten på puten (fig. 54). 2. Rull den brettede delen av KED over den gjenværende torsoklaffen (fig. 55) i inntil midtdelen på innsiden av KED peker oppover (fig. 56). 3. Grip KED for holde den sammenrullet og før den inn i bærevesken. Fig. 54 Brette sammen torsoklaffene Fig. 55 Rulle sammen KED Fig. 56 Klar for bærevesken n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 34 av

36 8. VEDLIKEHOLD AV KED 8.1 Vedlikeholdsskjema KED krever regelmessig vedlikehold. Sett opp og før et vedlikeholdsskjema. Følgende tabell presenterer minimum vedlikehold. Hver bruk Etter Hver måned behov Desinfisering Rengjøring Inspeksjon Ved bruk av vedlikeholdsprodukter, følg fabrikantens retningslinjer og les vedlagte bruksanvisning. Kontakt Ferno Norden as for informasjon vedr. desinfiseringsmidler og rengjøringsmidler.! ADVARSEL! Uriktig vedlikehold kan forårsake skade. Vedlikehold KED kun som beskrevet i denne bruksanvisning. 8.2 Rengjøring og desinfisering av KED 1. Legg alle deler fra KED på et rent underlag og skyll med varmt vann. 2. Skrubb forsiktig KED og Adjusta-Pad med en mild såpeoppløsning og en medium stiv børste. Vask hodestropper med såpeoppløsningen og en ren svamp. 3. Skyll alle deler med varmt vann. 4. For å desinfisere, påfør en oppløsning med 2% til 5% klorin og vann. For desinfisering kan man prøve å fjerne f. eks. blod med kaldt vann! 5. Rengjør alle deler med varmt vann. 6. La alle delene få tørke ordentlig før de legges tilbake i bærevesken. NB! Tørketid for KED kan variere mellom 2 og 36 timer, avhengig av temperatur, fuktighet og hvor lenge KED var utsatt for vann under bruk eller under desinfisering og rengjøring. (Fuktighet kan absorberes gjennom sømhullene og væte plankene inne i KED). n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 35 av

37 Viktig! Å lagre en fuktig eller våt KED i bærebagen vil føre til jordslag. Ikke legg KED i bærebagen før den er ordentlig tørr. 8.3 Inspeksjon av KED Er alle komponenter tilstede? Er all sømmer sikre? Er vertikale planker (på innsiden av KED) solide og hele? Er torso- og leggstropper og løftehåndtak i god stand? Er alle spenner uten synlig skade og virker de ordentlig? Er hodestropper uten synlig slitasje og er sømmene sikre? Er Adjusta-Pad i god stand? n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 36 av

38 9. BEGRENSET GARANTI Fra kjøpsdato gis 1 års garanti mot mangler som kan tilbakeføres til material- eller fabrikasjonsfeil. Alle reparasjoner som faller inn under garantibetingelsene vil bli utført for vår regning. Annet arbeid vil bli belastet kunden. ferno norden as gir ingen garanti dersom det kan påvises følgende: At bruksanvisning ikke er fulgt, manglende rengjøring, feil bruk eller at ikkekvalifiserte personer har forsøkt å reparere instrumentet. I disse tilfellene går produktansvaret over på kunden. Transportkostnader til og fra vil bli belastet kunden. VIKTIG! Garantibehandling kan kun settes i gang ved fremlegging av faktura evt. fakturanr. Ta kontakt med ferno norden as, tlf.: ved reparasjon evt. reklamasjon. 10. KUNDESERVICE Kundeservice og produktstøtte er viktige aspekter for ethvert Ferno-produkt. For assistanse med KED, kontakt Ferno Norden. Ha vennligst partinummeret på KED tilgjengelig ved henvendelse til Ferno Norden og inkluder det i all skriftlig kommunikasjon. For flere bruksanvisninger, ring Ferno Norden as. Partinr. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 37 av

39 T R E N I N G S S K J E M A Dato Navn Treningsmetode V E D L I K E H O L D S S K J E M A Dato Vedlikehold utført Av n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 38 av

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Bruksanvisning. Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND

Bruksanvisning. Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND Modell F065EXL SCOOP båre Best.nr.: F065EXL Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45 00 88

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Sikring og transport av pasient

Sikring og transport av pasient Sikring og transport av pasient Vår oppgave er å hindre og lindre nød. Våre aktiviteter skal være sikre, nøyaktige og effektive. Transport av pasient må derfor foregå så skånsomt som mulig uten at dette

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODELS Academy Butterfly AVAILABLE STANDARD

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

FERNO When It s Critical

FERNO When It s Critical FERNO When It s Critical Brukerveiledning RS2 BÅRE RS3 BÅRE RS4 BÅRE Mondial Overbåre RS2, RS3, RS4 Juli 2010 Pub. No. 234-3450-02 Les denne veiledning og behold den for fremtidige referanser Teknisk Støtte

Detaljer

Brukermanual Oxford Deluxe Ståsele/Transport seil

Brukermanual Oxford Deluxe Ståsele/Transport seil Norsk Brukermanual Oxford Deluxe Ståsele/Transport seil For å unngå ulykker, les vedlagte manual Deluxe Ståsele Deluxe Transportseil FOR BRUK TIL AKTIV-LØFTERE. Deluxe Standing Sling-seilet er lett å montere

Detaljer

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det.

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det. Styrkeprogram nivå 2 Dette styrketreningsprogrammet kan utføres hjemme eller på treningssenter. Øvelsene gjøres enklere ved å redusere bevegelsesutslaget (hvor langt ned/ut man går). De gjøres tyngre ved

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Totstander - Ståstativ

Totstander - Ståstativ Brukermanual Totstander - Ståstativ Innhold 1. Bruk 2. Samsvarserklæring 3. Garantibetingelser 4. Historisk produktlogg 5. Opplæring produktlogg 6. Sikkerhetsinformasjon 7. Innstilling og bruk 8. Rengjøring

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB L D S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STADARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STADARD

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

STYRKETRENING MED STRIKK

STYRKETRENING MED STRIKK STYRKETRENING MED STRIKK Nå nærmer sommeren seg med ferie og herlige, late dager på hytta eller andre plasser dere velger å feriere. Dere har vært utrolig flinke til å trene jevnt og trutt gjennom hele

Detaljer

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING 3 INNHOLD 3 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET 4 I2I HODESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 5 ANBEFALINGER FOR TILPASNING 5 HAKESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 6 ANBEFALINGER FOR TILPASNING

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Krabat Pilot er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN12182. Holdbarheten

Detaljer

ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Forovervendt/fremadvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Up BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å beskytte

Detaljer

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren.

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. Benkøvelser Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. 2. Ikke belast beintreneren med mer enn 40 kg vektskiver. 30

Detaljer

Krabat Pirat. Bruksanvisning

Krabat Pirat. Bruksanvisning Krabat Pirat Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke SUM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende styrke

Detaljer

«Alle har glede av gode opplevelser i vannet» LASAL Flyteputer gir brukeren: Komfort og trygghet. Stabilitet i vannet. Maksimal mobilitet

«Alle har glede av gode opplevelser i vannet» LASAL Flyteputer gir brukeren: Komfort og trygghet. Stabilitet i vannet. Maksimal mobilitet «Alle har glede av gode opplevelser i vannet» LASAL Flyteputer gir brukeren: Komfort og trygghet Stabilitet i vannet Maksimal mobilitet Maksimal bevegelighet Maksimal glede Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Detaljer

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual TRAPPE- ASSISTENTEN Brukermanual AssiStep - Brukermanual 3 1 Innledning Gratulerer med å ha fått deg AssiStep Vi vet at mange føler seg usikker og har vansker med å gå i trapp, og det er nettopp derfor

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Bruksanvisning Kidzofix Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Krabat Pilot er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN12182. Holdbarheten

Detaljer

Krabat Pirat. Bruksanvisning

Krabat Pirat. Bruksanvisning Krabat Pirat Bruksanvisning Krabat Pirat er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13138-3. Holdbarheten

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 B RU K SA N VI SN I N G FOR L ØFTESEI L G U L D M A N N A B C SEI L Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Innholdsfortegnelse 1. Monteringsanvisning 2 2. Bruksanvisning 2 3. Feilsøking 11 4. Servicepunkt 11

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

MAXXUS Art. nr

MAXXUS Art. nr MAXXUS Art. nr. 555 700 BRUKSANVISNING TIL ET KOMPLETT ALT- I- ETT TRENINGSAPPARAT 1) Øvre stolpe 2) Motstandsstolpe 3) Motstandsregulator med låsepinne 4) Hovedstolpe 5) Dra/skyv stang 6) Fotstang 7)

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til Bruksanvisning Keezone Barnestoler 15-25 kg Sittepute 15-36 kg Testet og godkjent i henhold til ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt et barnesete fra Axon Kids. Temaet bak som utviklet

Detaljer

Krabat pilot Bruksanvisning

Krabat pilot Bruksanvisning Krabat pilot Bruksanvisning Bruksanvisning Krabat pilot 1 Generelt Krabat pilot er et hjelpemiddel til bruk for trening i 4-fotstilling og krabbing. Produktet har en patentert bevegelse som løfter hoftene

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Påføring i liggende posisjon

Påføring i liggende posisjon NB! Sørg for at x-stroppene blir festet og sitter langs med under haken på festene som er laget for dem for å få maksimal støtte. 1. SETUP (INNSTILLING) Påføring i liggende posisjon utvid XCollar til lengste

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Treningstips for Kettlebells

Treningstips for Kettlebells Treningstips for Kettlebells Kettlebells, eller Gyria, er et treningsverktøy som likner på en tekjele eller en kanonkule med håndtak. I motsetning til vanlige vektstenger er grepet fremskutt i forhold

Detaljer

Molift EvoSling LowBack

Molift EvoSling LowBack Molift EvoSling LowBack NO - Brukermanual BM28403 Rev. B 2015-03-03 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv UTVALG AV TESTER FOR JENTER Ferdighet Aerob Anaerob Max / eksplosiv Submax/Utholdende Stabilisering Overkropp Armene Hexagonal Obstacle Test Alder Utholdenhet Utholdenhet Styrke i beina Styrke i beina

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder kg 9m-4å

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder kg 9m-4å Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

LIBERTY CUSHION GB NL D N S DK SF F E J CN PL

LIBERTY CUSHION GB NL D N S DK SF F E J CN PL LIBERTY CUSHIO GB L D S DK SF F E J C PL User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 Instrukcja Obsługi

Detaljer

Mole. Bruksanvisning

Mole. Bruksanvisning Mole Bruksanvisning IMM1019_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler / Kombinasjoner...7

Detaljer

Barnestol BIMBO-FIX. type

Barnestol BIMBO-FIX. type Barnestol BIMBO-FIX type Barnestol BIMBO-FIX Index 1 Vektgrupper og monteringsregler 2 Regler for bruk i forskjellige posisjoner i bilen 2.1 Bruk i bil med ISOFIX 2.2 Bruk i bil med 3-punkt og 2-punkt

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Brukermanual qurir. Vennligst kontakt Handicare AS for opplysninger vedrørende justering, vedlikehold eller reparasjoner.

Brukermanual qurir. Vennligst kontakt Handicare AS for opplysninger vedrørende justering, vedlikehold eller reparasjoner. BrukerManual qurir Brukermanual qurir Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen måte,

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning Aktivline Basic

Bruksanvisning Aktivline Basic Bruksanvisning Aktivline Basic Innhold Aktivline Basic 1. Adaptersystem 2. Hoftebelte 3. Abduksjonskloss-fotstøttesystem (AFS) 4. Fotstøttesystem 5. Fotstropper 6. Anti-tipp system 7. Tilleggsutstyr for

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Januar 2014 Feltkoreografien er laget slik at det er mulig for to gymnaster å kjøre programmet ved siden av hverandre på

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dokumentert opplæring Idrettsfag/Utvidet toppidrett ID UTS.Fau.ID.4.2.1.1 Versjon 0.01 Gyldig fra 10.11.2014 Forfatter Idrett Verifisert Olga Kvitblik Godkjent Side 1 av9 FAUSKE VIDEREGÅENDE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Disse 34 øvelsene vil hjelpe deg å bygge en bedre kondisjon. Alle muskelgrupper jobbes med. Start med en serie av hver øvelse, og ta deg tid til

Detaljer

Bruksanvisning. Timo Xtra

Bruksanvisning. Timo Xtra Bruksanvisning Timo Xtra 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av produktet 2 Vedlikehold 2 Viktig! 2 1. Frontal eller dorsal 3 2. Måling og justering 4 3. Brukers posisjonering 5 4. Tekniske mål og teknisk

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

ReTurn7100. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. Manual - Norsk. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. Manual - Norsk. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Norsk Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 benyttes til korte innendørs overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullstol og toalett/mobil toalettstol/rullestol

Detaljer

Rammen Installasjon Se fig. 1-3

Rammen Installasjon Se fig. 1-3 Rammen Installasjon Se fig. 1-3 Løft toppen av rammen til oppreist stilling som vist i fig.1. Begge låsene klikker når de går inn i låse hakk. Låsehakk Fig. 1 Fig. 2 Låse hakk Lås Fig. 3 1 Justeringer

Detaljer