Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125"

Transkript

1 Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: Fax. Int.: Org. nr mva NORGE SVERIGE FINLAND DANMARK ISLAND - ESTLAND

2 n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 1 av

3 FORORD Denne manual inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av dette produkt. Disse instruksjoner er ikke altomfattende. Sikker og ordentlig bruk av produktet er ene og alene brukerens ansvar. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en service til brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak tatt av brukeren bør være innenfor og tatt i betraktning av anvendelige forskrifter. Det anbefales at det sørges for trening på riktig bruk av produktet før det settes inn i en reell situasjon. Oppbevar denne bruksanvisning for fremtidig referanse. Inkluder den med produktet i tilfelle overføring til nye brukere. Flere kopier kan fås ved henvendelse til ferno norden as. Informasjonen i denne manual er Ferno Washington Int. s eiendom. Ferno Washington forbeholder seg retten til alle patentrettigheter, designrettigheter, fabrikkrettigheter, reproduksjonsrettigheter og salgsrettigheter dertil, og til alle artikler inkludert unntatt i den grad disse rettigheter er uttrykkelig gitt til andre eller der det ikke er anvendelig for selgers eiendom. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 2 av

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Sikkerhetsinformasjon 1.1 Advarsler 1.2 Viktig 1.3 Vær oppmerksom 1.4 Overførbare sykdommer ved blodsmitte Operatørferdigheter og trening 2.1 Ferdigheter 2.2 Trening Om KED 3.1 KED beskrivelse 3.2 Generelle spesifikasjoner 3.3 Komponenter KED s funksjoner 4.1 Hurtig-utløserspenne 4.2 Forkorte sikkerhetsstroppene 4.3 Forlenge sikkerhetsstroppene 4.4 Løsne sikkerhetsstroppene 4.5 Torso-stropper 4.6 Leggstropper 4.7 Adjusta-Pad 4.8 Løftehåndtak 4.9 Hodestropper Bruk av KED 5.1 Før KED tas i bruk 5.2 Generelle retningslinjer for bruk 5.3 Påføring av nakkekrage 5.4 Fjerne KED fra bærebagen 5.5 Plassere KED bak pasientens rygg 5.6 Påføre KED rundt pasienten og plassering 5.7 Stramme torso-beltene 5.8 Påføring av leggstropper 5.9 Sikre pasientens hode 5.10 Spenne fast toppstroppen og gjøre de siste justeringene 5.11 Overføring av pasienten til backboard n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 3 av

5 Seksjon 6 Seksjon 7 Seksjon 8 Seksjon 9 Seksjon 10 Bruk av KED i spesielle situasjoner 6.1 Generelle retningslinjer 6.2 Bruk av KED på gravid pasient 6.3 Bruk av KED på pediatri-pasient 6.4 Bruk av KED på pasient med mulig brukket nakke 6.5 Bruk av KED brukt sammen med monitorsystemer 6.6 Bruk av KED som spjelk 6.7 Bruk av KED på antisjokkbukse Lagring av KED 7.1 Ordentlig lagring av KED Vedlikehold av KED 8.1 Vedlikeholdsskjema 8.2 Desinfisering og rengjøring av KED 8.3 Inspeksjon av KED Begrenset garanti Kundeservice Treningsskjema Vedlikeholdsskjema Notater n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 4 av

6 SIKKERHETSINFORMASJON 1.1 Advarsler Følgende advarsler finnes i denne manual: 1.2 Viktig! ADVARSEL! Utrenede operatører kan forårsake skade eller selv bli skadet. La kun trenet personell påsette KED. Uriktig bruk av KED kan forårsake skade. Bruk KED kun som beskrevet i denne manual. Uriktig påsetting av KED kan forårsake skade. Påfør KED kun som beskrevet i denne manual. En pasient uten tilsyn kan skades. Bli værende hos pasienten til enhver tid. En pasient som ikke er spent fast kan falle av ryggbrettet eller båren og skades. Bruk belter for å sikre pasienten til ryggbrett og båre. Å påføre annet utstyr eller andre enheter til KED kan forårsake skade. Ikke påfør annet utstyr enn det som er foreskrevet til KED. Uriktig vedlikehold kan forårsake skade. Vedlikehold KED kun som beskrevet i denne manual. Bokser som den under understreker viktig informasjon. Viktig! For å forhindre presset på lysken under bruk av KED fra samme side, plasser leggstroppene slik at de henger rett ned fra ankerpunktene på KED. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 5 av

7 1.3 Vær oppmerksom på Bokser som den under fungerer som huskelapp. Vær oppmerksom på Å plasser pasienten så nær KED som mulig minimaliserer behovet av puter mellom pasientens hode og KED. Vær derimot oppmerksom på at enkelte pasienter ikke er i stand til å sitte helt tilbakelent mot KED. 1.4 Overførbare sykdommer ved blodsmitte Det kreves at arbeidsgivere beskytter personalet mot mulige blodsykdommer de er utsatt for på arbeidsplassen. For å redusere risikoen for dette ved bruk av KED, følg desinfiserings- og rengjøringsinstruksjonene i denne manual. For ytterligere informasjon, kontakt ferno norden as. 2. OPERATØRFERDIGHETER OG TRENING 2.1 Ferdigheter Operatører som bruker KED må ha: θ θ θ En arbeidskunnskap om akutte pasientbehandlingsprosedyrer Evnen til å assistere pasienten En komplett forståelse av prosedyrene beskrevet i denne manual 2.2 Trening Utøvere må: θ θ θ θ θ Følge et treningsprogram designet av instruktør Lese denne manual Praktisere på KED før den settes inn i regelmessig bruk Testes på sin forståelse av KED Føre treningsskjema. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 6 av

8 ! ADVARSEL! Utrenede operatører kan forårsake skade eller selv bli skadet. La kun trenet personell påsette KED. 3. OM KED 3.1 Modell 125 KED beskrivelse Modell 125 KED (Kendrick Extrication Device, beskrevet som KED i bruksanvisningen) er et akutt pasientbehandlings hjelpemiddel designet for å hjelpe til under immobiliseringen og korte overflyttingsbevegelser av pasienter der det er mistanke om rygg- og/eller nakkeskader eller brudd. KED er designet brukt av minimum to trenede operatører. Tilleggshjelp kan foretrekkes eller være nødvendig. KED inkluderer: 3Fargekodede, innsydde sikkerhetsstropper 3Hodefliker (legges rundt hodet) 3Torso-fliker 3Hodestropper 3Adjusta-Pad pute 3Integrerte bærehåndtak 3Bærebag 3Radiografisk gjennomskinnelighet! ADVARSEL! Uriktig bruk av KED kan forårsake skade. Bruk KED kun til formål beskrevet i denne manual. 3.2 Generelle spesifikasjoner Generelle spesifikasjoner Lengde Åpnet, flat Rullet sammen, i bag Bredde Åpnet, flat Rullet sammen, i bag 83 cm 90 cm 80 cm 27 cm n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 7 av

9 Tykkelse Åpnet, flat Rullet sammen, i bag Vekt* Lastegrense 3 cm 14 cm 3 kg 227 kg Vekten inkluderer belter, puter, hodestropper og bærebag. Generelle spesifikasjoner er rundet av til nærmeste hele tall. Metriske omdannelser er kalkulert før avrunding til engelske målinger. For detaljerte spesifikasjoner, kontakt Ferno Norden as. Ferno Norden forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjonene uten forvarsel. NB! Lastegrense 227 kg Viktig! Inspiser KED dersom lastegrensen overskrides! (Se Inspeksjon av båren ) n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 8 av

10 3.3 Komponenter Midterste løftehåndtak (1) Leggstropper (2) Hodeklaff (2) Velcrofester for hodestroppene (10) Sideløftehåndtak (2) Torsostropp spenne (3) Torsostropper (3) Torsoklaffer (2) Leggstropp spenne (2) Hodestropper (2) Adjusta-Pad Bæreveske n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 9 av

11 4. KED s FUNKSJONER 4.1 Hurtigutløser spenne KED spennene har hurtiglås- og hurtigutløserspenner. Torsostroppspennene er sorte. Leggstroppspennene er hvite. Skinne Mottaker Feste spennene For å feste en spenne, trykk skinnen inn i mottakeren inntil den låser seg på plass (fig. 1). Et tydelig klikk signaliserer at skinnen er ordentlig passert i mottakeren. Fig. 1 Feste spennen For å løse ut spennen, trykk på knottene på hver side av spennen - dra så de to delene fra hverandre (fig. 2). 4.2 Forkorte og sikre stroppene Fig. 2 Løse ut spennen Torso- og leggstropper som er spent fast forkortes i to omganger. Fjern først overflødig slakk og deretter tett eller stram stroppene. Bruk teknikkene beskrevet nedenfor for å forkorte stroppene. Fjerne overflødig slakk Når en torsostropp frigjøres fra sin lagringsposisjon er det mye overflødig slakk. Etter å ha festet spennen, fjern raskt det meste av slakken ved å vri spennen opp, vekk fra KED med en hånd mens man drar i den faldede enden på stroppen med den andre hånden (fig. 3). Forkort stroppen bare til man så vidt kjenner den minste stramming. Fig. 3 Fjerne overflødig slakk fra stroppen Tette eller stramme stroppen For å forhindre at man vrir eller dunker borti pasientens torso mens man tetter eller strammer stroppen, bruk mat-og-dra strammeteknikken som forklart under: 1. Grip den delen av stroppen som ligger over pasientens torso og lag litt slakk i stroppen (fig. 4). 2. Før slakken inn i spennen med en hånd og dra den gjennom spennen med den andre hånden (fig. 4). Gjenta inntil stroppen er tett og strammet. Fig. 4 Mat-og-dra strammeteknikk n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 10 av

12 4.3 Sikkerhetsstropper - forlenging Teknikken som brukes for å forlenge en stropp avhenger av om stroppen har vært spent fast eller ikke. Forlenge en stropp som har vært spent fast For å løsne eller forlenge en stropp som har vært spent fast, før den overflødige stroppen inn i spennen med en hånd og hev spennen i vinkel med KED med den andre hånden (fig. 5). Fig. 5 Løsne en stropp som er spent fast Forlenge en stropp som har vært fri For å forlenge en fri stropp, hold skinnen på linje med stroppen med en hånd og dra stroppen bakover gjennom spennen med den andre hånden (fig. 6). 4.4 Sikkerhetsstropper - utløsning Dersom torso og leggstropper har vært pakket sammen for lagring kan de enkelt utløses uten knuter når de trengs. For instruksjon ved sammenbretting av stroppene for lagring, se Lagring av KED. Torso-stropper Grip enkelt på sidene på spennen (fig. 7) og dra den forsiktig ut av låsen. Fig. 6 Forlengelse av en fri stropp Løkke lås Leggstropper Hvis leggstroppene skal brukes, la dem bli værende i lagringsposisjon inntil KED er plassert bak pasienten, men ikke pakket rundt pasienten og strammet. Frigjør stroppene fra løkken, før dem bak pasientens rygg og legg dem med beltespennene innenfor rekkevidde. Fig. 7 Utløsning av en torsostropp fra låsen Hvis leggstroppene ikke skal brukes, la dem forbli i lagringsposisjon der de ikke vil komme i veien for påsettingen av KED. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 11 av

13 4.5 Torsostropper KED er konstruert med tre torsostropper; øverst, midterst og nederst. Stroppene er fargekodede for lett å kunne kjenne igjen høyre og venstre side (fig. 8). Torsostropper Når KED s torsoflaps legges rundt pasienten, fest miderste (gul) stropp først, deretter nederste (rød) stropp. Vent med å feste øverste (grønne) stropp til det er like før pasienten skal overføres til et ryggbrett. Midterste stropp Midterste stropp (gul) stropp er første stropp som skal festes (fig. 9). Fig. 8 Torsostropper (i lagringsposisjon Når stroppen festes, stram inntil det er plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Stroppen strammes like før pasienten overføres til et ryggbrett. Den midterste stroppen sikrer KED s største område, og gir den største pasientstabilitet mens KED påføres ferdig. Fig. 9 Midterste stropp festet Dersom redningssituasjonen eller pasientens tilstand krever at pasienten fjernes fra kjøretøyet raskere enn forventet, kan stabiliteten som gis fra KED med kun midterste stropp festet og ordentlig strammet, foretrekkes for ikke å bruke tilleggsutstyr. Følg medisinske retningslinjer på dette område. Nederste stropp Nederste stropp (rød) er den andre stroppen som festes (fig. 10). Når stroppen festes, stram inntil det er plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Stroppen strammes like før pasienten overføres til et ryggbrett. Fig. 10 Midterste og nederste stropp festet Toppstropp Ikke fest toppstroppen (grønn) nå. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 12 av

14 La toppstroppen være løs inntil man er klar til å overføre pasienten til ryggbrettet. Dette gjør at pasienten kan puste mer fritt mens man gjør seg ferdige med å påføre KED. 4.6 Leggstropper Leggstroppene sikrer bekkenet til den nederste del av KED for å stabilisere den nederste delen av ryggen. Følg medisinske retningslinjer når det gjelder bruk av leggstropper. Fig Leggstropper påført i sikk-sakk KED s leggstropper kan festes i sikk-sakk eller på samme side avhengig av pasientens tilstand. Leggstroppene brukes mest i sikk-sakk (fig. 11). For denne påføring, før stroppene under pasientens ben og spenn fast venstre stropp på høyre side av KED og høyre stropp på venstre side av KED (se Påføre leggstropper ) Dersom det er mistanke om skader i skrittet, kan stroppene påføres på samme side for å redusere trykket på skrittet. Før stroppene under beina og spenn fast venstre stropp på venstre side av KED og høyre stropp på høyre side av KED. Leggstropp Ankerpunkt Midtlinje Fig. 12 Leggstropper sett bakfra korrekt plassert inntil kroppens midtlinje Om man enten bruker sikksakk eller påføring fra samme side må man plassere stroppene så nær kroppens midtlinje som mulig. Når stropper som er spent fast er riktig plassert, går de i rett linje ned fra ankerpunktene bak på KED (fig. 12) før de plasseres under enden. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 13 av

15 NB! Å plassere stroppene korrekt på samme side krever en mer fokusert jobb fordi meningen under påføringen er å plassere stroppene bort fra midtlinjen. Viktig! For å forhindre presset på lysken under bruk av KED fra samme side, plasser leggstroppene slik at de henger rett ned fra ankerpunktene på KED. 4.7 Adjusta-Pad Den skumfylte Adjusta-Pad kan brukes for å fylle gapet som kan oppstå mellom KED og disse områder; hode, nakkestøtte (eller nakke dersom ikke nakkestøtte brukes), skuldre. Pasientens medisinske tilstand, kroppsbygning og hodeform bestemmer behovet for puten. De fleste pasienter - når de er ordentlig plassert i KED, trenger ikke puter, men når den først brukes følg medisinske retningslinjer. Dersom Adjusta-Pad må påsettes: 1. Avgjør om puten skal brukes enkel eller dobbel. 2. Før puten ned mellom KED og pasienten (fig. 13). Avhengig av pasientens skader, kroppsbygning og hodeform, skal puten plasseres kun bak hode- og nakkeområde, eller bak hode, nakkeområde og toppen av skuldrene. Pass alltid på å påføre puten uten å dra eller vri pasientens nakke. 3. Sikre pasientens hode med hodestropper (se Hodestropper ). NB! Adjusta-Pad kan også brukes som spjelkepute. 4.8 Løftehåndtak KED er konstruert med tre løftehåndtak (fig. 14). Bruk håndtakene ved justering av KED s vertikale posisjon på pasienten og under frigjøring. Topphåndtaket tjener som en forlengelse av leggstropper og gir et fast grep for vertikalløft eller å dra horisontalt for å få pasienten i posisjon for strekk. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 14 av

16 Under strekk gir håndtakene et fast grep på pasient/ked som en enkel enhet og minimaliserer sjansene for å miste kontrollen eller å miste pasienten under strekk. De to sidehåndtakene gir det beste grep for strekk. Løftehåndtak Fig. 13 Plassering av Adjusta-Pad Fig. 14 KED løftehåndtak 4.9 Hodestropper To identiske hodestropper følger med for å sikre KED s hodeklaffer på plass. De kan også brukes for å sikre KED når den brukes som spjelk. Påføring av øvre stropp 1. Grip stroppen med begge hender (fig. 15-A) og vri midtputen helt inn-ut slik at gummien vises (fig. 15-B). 2. Sentrer puten på pasientens øyenbryn med gummien mot huden. Plasser stroppe-endene i nedadgående vinkel og sikre dem til velcrofestene på KED s hodeklaffer (fig. 16). NB! Å plassere stroppene i nedadgående vinkel minsker sjansen for at stroppene kan gli opp på pannen. Påføring av nedre stropp To metoder for påføring av nedre stropp er gjengitt nedenfor. Det finnes alternative metoder. Bruk og sikre stroppen i henhold til medisinske retningslinjer. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 15 av

17 En metode for å påføre nedre stropp ved bruk av en stiv nakkekrage er vist i fig. 16: 1. Plasser stroppen mot nakkekragen under kinnet på nakkekragen. 2. Plasser stroppe-endene horisontalt, eller like over horisontalt og sikre dem til festestroppene på hodeklaffene. En metode for å påføre den nedre stroppen på pasientens kjeveområde med eller uten nakkekrage er følgende: 1. Grip stroppen med begge hender og vri midtputen inn-ut så gummien synes. 2. Plasser stroppen over pasientens kinn eller over kragens kinn. 3. Plasser stroppe-endene horisontalt og sikre dem til festestroppene på hodeklaffene. Vær sikker på at plasseringen av stroppene ikke hindrer pasienten i å kunne åpne munnen. 15-A 15-B Fig. 15-A og 15-B Blottlegging av midterste pute Fig. 16 Hodestropper på plass n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 16 av

18 5. BRUK AV KED 5.1 Før KED tas i bruk θ θ Personale som skal arbeide med KED må lese denne manual og praktisere på å bruke KED før den tas i bruk. Bekreft at KED fungerer tilfredsstillende. Utfør en inspeksjon, følg instruksjonene i Inspeksjon av KED. 5.2 Generelle retningslinjer for bruk * Denne manual illustrerer bruken av KED i en ideell setting. Andre, og noen ganger uvanlige settinger og omstendigheter vil oppstå ute i felten og KED kan tilpasses mange av dem. Det er kvalifisert ambulansepersonells ansvar å vurdere pasientens tilstand og avgjøre hvilket utstyr og hvilke prosedyrer man skal bruke. * Følg medisinske retningslinjer ved bruk av KED. * Optimal bruk av KED inkluderer at en operatør manuelt stabiliserer pasientens hode og nakke, to operatører påfører KED, og en fjerde operatør manøvrerer det lange ryggbrettet. I situasjoner der det er kun to eller tre trenede operatører tilgjengelig, stabiliserer en operatør manuelt hode og nakke mens den (de) andre påfører KED. * Følg standard pasientbehandlingsprosedyrer ved bruk av KED. * Oppretthold manuell stabilisering av pasientens hode og nakke inntil pasienten er ordentlig sikret til et ryggbrett. * Etter påføring av KED og etter å ha overført pasienten til ryggbrettet, sikre pasienten til ryggbrettet med belter. * Bli værende hos pasienten til enhver tid.! ADVARSEL! Uriktig påføring av KED kan forårsake skade. Påfør KED kun som beskrevet i denne manual.! ADVARSEL! En pasient uten tilsyn kan skades. Bli værende hos pasienten til enhver tid. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 17 av

19 5.3 Påføring av nakkekrage Påfør nakkekragen i henhold til lokale protokoller og fabrikantens instruksjoner. Oppretthold manuell stabilisering av pasientens hode og nakke inntil pasienten er ordentlig sikret til et langt ryggbrett. På fig. 17 holder en operatør pasientens hode og nakke i en nøytral stilling mens den andre operatøren påfører Ferno WizLoc nakkekrage. 5.4 Ta ut KED fra bærevesken KED s bæreveske er designet for at KED skal kunne tas raskt ut av bærevesken som følger: 1. La bærevesken stå med den åpne enden pekende oppover. På bunnen av bærevesken er det et høyre og venstre hundeøre (fig. 18). 2. Plasser foten på det ene hundeøret for å holde bærevesken på plass mens KED dras ut (fig. 18). 3. Rull ut KED og legg Adjusta-Pad og hodestropper til side. Fig. 17 Påføring av WizLoc nakkekrage Hundeøre Fig. 18 Ta ut KED fra bærevesken n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 18 av

20 5.5 Plassering av KED bak pasienten Instruksjonene under tillater operatørene å bruke KED s design til beste fordel. 1. Sjekk bak pasienten for artikler (lommebok, belte, etc.) som kan forstyrre når KED føres ned mellom pasient og sete. 2. Med spennene mot setet grip KED på toppen av hodeklaffen og topphjørnet på brystklaffen nærmest pasienten. 3. Lirk KED i en ca. 45 graders vinkel og la den gli ned bak pasienten (fig. 19). Se fig. neste side. NB! Bruk KED s stivhet som en hjelp når KED føres ned bak pasienten. Å lirke KED i en 45 graders vinkel gir et stivt ledehjørne som kan føres mellom pasient og sete, forhindrer at KED ruller seg sammen, og gjør at KED går klar av kjøretøyets tak. 4. Operatøren og assisterende operatør(er) arbeider KED ned mellom pasienten og setet og deretter inn i vertikal posisjon (fig. 20). Før KED langt nok ned til at den går klar av taket og at den kan plasseres bak pasientens hode når KED tippes vertikalt. Se fig. neste side. NB! Den tredje operatøren kan flytte pasienten forover akkurat nok (f. eks. med en hånds tykkelse) til å redusere friksjonen slik at KED glir mykt og forsiktig ned mellom pasient og sete. For å unngå å støte eller dunke hodet koordiner ovennevnte med at operatøren stabiliserer hodet. Mens KED flyttes vertikalt, løfter operatøren som holder pasientens hode i stilling hans eller hennes albue forsiktig, og gir klaring for KED og passer på at ikke pasientens hode beveges. 5. Bruk løftehåndtakene for å sentrere KED bak pasienten. 6. Dersom leggstroppene skal brukes, fjern dem fra festestroppene på toppen av KED (fig. 21-A). Legg dem til siden vekk fra KED, men innenfor rekkevidde (fig. 21-B). Se fig. neste side. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 19 av

21 Fig. 19 Påføring av KED med vinkel Fig. 20 Midtstilling av KED Fig. 21-A Fig. 21-B Frigjøre en leggstropp 5.6 Pakke inn pasienten og plassering av KED 1. Pakk torsoklaffene rundt pasientens bryst ved å løfte pasientens armer kun så lite som mulig for å få plassert klaffene under armene. Toppen på klaffene skal være like under pasientens armhuler (fig. 22). 2. Bruk løftehåndtakene for å heve eller justere KED inntil toppkantene på brystklaffene presser forsiktig mot armhuleområdet. Man kan også bruke løftehåndtakene for å holde KED på plass inntil stroppene kan spennes fast. Dersom tre operatører brukes, løfter de to sideoperatørene KED med sidestroppene. Viktig! Det er viktig å dra KED godt oppunder armhulene for å være sikker på at pasientens fyller ut KED. Dette vil redusere muligheten for at pasienten glir nedover senere når han/hun løftes. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 20 av

22 3. Før man begynner å feste stroppene, vær sikker på at pasienten sitter tilbakelent mot KED så mye som hans/hennes kroppsstruktur og tilstand tillater. For å sjekke og justere pasientens stilling, holder operatøren bak pasienten pasientens hode i stilling mens en sideoperatør forsiktig presser på pasientens brystområde like nedenfor nakkekragen (fig. 23). PASS PÅ!! Å plassere pasienten så nær KED som mulig minimaliserer behovet for pute mellom pasientens hode og KED. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte pasienter ikke er i stand til å sitte helt tilbakelent mot KED. Fig. 22 Legge brystklaffene rundt pasienten Fig. 23 Flytte pasienten bakover inntil KED 5.7 Feste bryststropper Etter at KED er pakket rundt pasienten og ordentlig plassert under armhulene, fest midtre stropp og deretter den nedre stroppen. Ikke fest toppstroppen (den grønne) nå. For å feste bryststropper: 1. Fjern den midterste stroppen (gul) fra holderen ved å gripe på begge sider av spennen og dra stroppen ut av holderen (fig. 24). 2. Fest den midterste spennen (fig. 25). n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 21 av

23 3. Fjern bunnstroppen (rød) fra holderen og fest spennen (fig. 26). 4. Bruk mat-og-dra strammeteknikk for å tette begge stropper, og la det være igjen plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens bryst. Fest toppstroppen og stram alle andre stropper like før pasienten overføres til et langt ryggbrett og ambulansebåren. EN LITEN HJELP Mange ambulansearbeidere og hjelpere husker rekkefølgen på festingen av stroppene ved å repetere denne setningen: Money Buys Lots of Hot Toys Money = Midterste stropp Buys = Bunnstropp Lots of = Leggstropp Hot = Hodestropp Toys = Toppstropp Beltestropp Fig. 24 Løse ut bryststroppen Fig. 25 Midterste stropp festet Fig. 26 Midterste stropp og bunnstropp festet n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 22 av

24 5.8 Påføring av leggstropper For å påføre leggstropper: 1. Før leggstroppene mellom leggene og bilsetet (bruk en lomme under setet hvis det finnes noen). 2. Bruk begge hender, vipp en stropp inn i posisjon under pasientens ben og rumpe (fig. 27). Se fig. neste side. Grip bak pasienten og vær sikker på at stroppen henger rett ned fra ankerpunktet på KED, så nær kroppens midtlinje som mulig (fig. 28). Se fig. neste side. 3. Gjenta trinn 1 og 2 med den andre leggstroppen. 4. Dersom man bruker sikksakk kryss stroppene ved skrittet og spenn fast stroppene på motsatt side av det vanlige (fig. 29). Se fig. neste side. Dersom man legger stroppene på samme side ikke kryss stroppene ved Skrittet. Spenn dem fast på samme side. 5. Tett begge stroppene ved å bruke mat-og-dra strammemetode (se Tette og stramme stroppene ). La det være igjen plass til to eller tre fingre mellom stroppen og pasientens legg. Stram leggstroppene like før pasienten overføres til et langt ryggbrett. PASS PÅ!! Ved mistanke om skade i skrittet kan leggstroppene brukes på samme side eller ikke brukes i det hele tatt. Følg alltid medisinske anbefalinger ved bruk av leggstropper. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 23 av

25 Leggstropper Ankerpunkter Midtlinje Fig. 27 Plassering av leggstropp under pasientens ben Fig. 28 Leggstropper sett bakfra - korrekt plassert Fig. 29 Leggstropper lagt på i sikksakk 5.9 Sikre pasientens hode Påføring av pute PASS PÅ!! Pasientens medisinske tilstand, kroppsbygning og hodeform bestemmer behovet for pute. Følg medisinske retningslinjer ved bruk av pute. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 24 av

26 1. Vær sikker på at pasienten fortsatt er ordentlig plassert mot KED. Tilpass om nødvendig. 2. Dersom det er et tomrom mellom KED og pasientens hode, nakkekragen eller pasientens skuldre, fyll tomrommet med Adjusta-Pad eller sammenrullede håndklær (fig. 30) og pass på å ikke strekke eller knekke pasientens nakke. (Adjusta-Pad kan brettes sammen hvis det er behov for ytterligere tykkelse). Påføring av hodeklaffer En operatør holder hode og hodeklaffer på plass mens en annen operatør påfører hodestropper for å sikre og holde pasientens hode mot KED og/eller pute. 1. Pakk hodeklaffene rundt pasientens hode (fig. 31). 2. Grip en hodestropp med begge hender og vri midtputen helt inn-ut slik at gummien hviler mot pasientens panne (se Hodestropper ). 3. Plasser stroppen på pasientens øyebryn og sikre stroppen til hodeklaffens festesvelcro i nedadgående vinkel (fig. 32). Denne vinkelen reduserer sjansen for at stroppen skal skli oppover. Se fig. neste side. 4. Plasser den andre stroppen under eller på kjeveområdet på nakkekragen og plasser stroppens ender så horisontalt som mulig. Sikre stroppens ender til festevelcro på hodeklaffene (fig. 32). Se fig. neste side. Pass på å ikke påfør stroppene så stramt at pasienten ikke kan åpne munnen. For tilleggsinformasjon, se Hodestropper. Fig. 30 Plassering av pute Fig. 31 Pakke hodeklaffer rundt pasientens hode med pute på plass n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 25 av

27 Fig. 32 Hodestropper påført Fig. 33 KED ferdig påført 5.10 Spenne fast toppstroppen og gjør de endelige stroppejusteringene Når det lange ryggbrettet og ambulansebåren er klargjorte og venter er tiden inne til å spenne fast toppstroppene og gjøre de endelige justeringene på de andre stroppene. Formålet med justeringene er å være sikker på at KED er ordentlig på plass fra nedre halvdel av ryggen til hodet, og er plassert høyt opp under armhulene for å forhindre bevegelse under strekk. Fullfør påføringen av KED som følger: 1. Fjern toppstroppen (grønn) fra holderen og spenn den fast. Stram stroppen rundt brystet ved å bruke mat-og-dra teknikk (se Tette eller stramme belter ). 2. Sjekk og stram midterste stropp (gul). 3. Sjekk og stram bunnstroppen (rød). 4. Sjekk og stram leggstropper. Korrekt påført KED skal se ut som på fig Overføring av pasienten til et langt ryggbrett Teknikken beskrevet nedenfor for å overføre pasienten til et langt ryggbrett involverer å svinge pasienten slik at ryggen vender mot midten av kjøretøyet. I mange situasjoner kan dette være den mest effektive teknikk for å forhindre vridning i nedre del av ryggen. Alternative teknikker har blitt utviklet og er i bruk. Følg medisinske retningslinjer ved valg av rett teknikk. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 26 av

28 Generelle retningslinjer * De to operatørene som svinger og løfter pasienten arbeider fra samme siden av kjøretøyet. * Sving pasienten slik at ryggen peker mot midten (innsiden) av kjøretøyet. PASS PÅ!! Vær nøye med å opprettholde pasientens kroppsvinkel og en rett midtlinje idet pasienten svinges i posisjon med ryggen mot innsiden av kjøretøyet. Overføring av pasienten til et langt ryggbrett 1. To operatører griper sidehåndtakene på KED og svinger/løfter pasienten inntil ryggen peker mot innsiden av kjøretøyet (fig. 34). 2. Mens man griper sidehåndtakene på KED og holder pasienten under knærne - løft knærne nok til at en tredje operatør kan føre et langt ryggbrett mellom pasient og sete (fig. 35). Senk deretter pasienten ned til ryggbrettet. NB! Før hodeenden på ryggbrettet så nær setet som mulig slik at pasienten kan plasseres ordentlig på brettet når knærne løftes. Fig. 34 Pasienten svinges med ryggen mot kjøretøyets innside Fig. 35 Løfting av pasienten for å plassere ryggbrettet n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 27 av

29 3. Løft ryggbrett og pasient ut av kjøretøyet og plasser dem på ambulansebåren (fig. 36). 4. Løsne øyeblikkelig øvre torsostropp (grønn) (fig. 37) for å gi pasienten mer brystekspansjon. NB! Å holde de gjenværende stroppene strammet gir stabilitet for pasienten under start, stopp og humper etc. frem til sykehuset. 5. Stram leggstropper om nødvendig. Ordentlig påsatte leggstropper vil løsne når pasienten plasseres på ryggbrettet. 6. Påfør en hodestøtte som for eksempel Ferno modell 445, til ryggbrettet. 7. Sikre pasienten til ryggbrettet med ryggbrettbeltene. 8. Sikre ryggbrettet til båren med bårebeltene.! ADVARSEL! En pasient som ikke er spent fast kan falle av ryggbrettet eller båren og skades. Bruk belter for å sikre pasienten til ryggbrett og båre. Fig. 37 Løsne øvre torsostropp (grønn) for pasientkomfort Fig. 36 Plassering av pasient på langt ryggbrett og ambulansebåre n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 28 av

30 6. PÅFØRING AV KED I SPESIELLE SITUASJONER 6.1 Generelle retningslinjer Når nødvendig, kan KED tilpasses for bruk i spesielle situasjoner og omstendigheter. Noen mulige tilpasninger er presentert i dette avsnitt. Følg medisinske retningslinjer for påføring av KED.! ADVARSEL! Å sette på annet utstyr på KED kan forårsake skade. Ikke sett på utstyr av noe slag på KED. 6.2 Påføring av KED på en gravid pasient Når KED påføres en gravid pasient, brett to spiler innover på hver torsoklaff for å holde magen fri. Tilpasningen av stropper er avhengig av pasientens størrelse på mage og bryst. Generelt kan stroppene plasseres under brystene og over magen (fig. 38). To mulige påføringer er beskrevet i dette avsnitt. Bruk av to stropper Fest bunnstroppen i midterste spenne og midterste stropp i nederste spenne (fig. 39). Bruk av alle tre stroppene Fest midterste stropp i sin egen spenne. Fest bunnstroppen i toppspennen. Fest toppstroppen i bunnspennen (fig. 40). Fig. 38 Plassering av torso- Fig. 39 To-stropps påføring Fig. 40 Tre-stropps påstropper under bryster/over føring mage n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 29 av

31 6.3 Påføring av KED på barn Pasientens størrelse og tilstand avgjør hvordan KED kan tilpasses et barn. I dette eksempelet for en mulig metode, er barnets ben lengre enn KED så KED og barn er plassert på et ryggbrett. En sammenbrettet pledd er plassert rundt barnet slik at torsoklaffene kan pakkes rundt og festes normalt (fig. 41). 6.4 Påføring av KED på skjev nakke Når det ikke er ønskelig å rette ut pasientens nakke, brett hodeklaffene innover. Plasser et sammenrullet håndkle etter behov og plasser en hodestropp rundt pasientens panne og sikre stroppen til KED s festestrips (fig. 42). 6.5 Påføring av KED for bruk sammen med monitoringsystemer Å brette to spiler av hver torsoklaff innover blottlegger brystet bedre der det er nødvendig. Å løsne to av de tre bryststroppene tillater defibrillering uten å miste immobilisering (fig. 43). Fig. 41 Påføring av KED på et barn Fig. 42 Påføring av KED på en skjev nakke Fig. 43 Påføring av KED for bruk sammen med monitorsystemer n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 30 av

32 6.6 Påføring av KED for å bruke som splint KED kan brukes som en splint for stabilisering av bekken og hofte og/eller lår. To mulige metoder for påsetting vises her. Hofte- og/eller lårstabilisering KED og pasient plasseres på et langt ryggbrett med hodedelen på KED mot fotenden på brettet. Torsodelen av KED plasseres litt ovenfor midje og sentreres (fig. 44). Torsoklaffene sikres rundt pasienten og hodeklaffer pakkes rundt pasientens skadede ben og sikres med KED hodestropper (fig. 44). Bekkenstabilisering KED og pasient plasseres på et langt ryggbrett med hodedelen på KED mot fotenden på brettet. Torsodelen av KED plasseres litt ovenfor midjen og sentreres. Torsoklaffene sikres rundt pasientens bekkenområde og hodeklaffene pakkes rundt begge pasientens ben og sikres med KED hodestropper (fig. 45). Bruk av KED sammen med antisjokkbukse KED forstyrrer ikke - eller begrenser bruken av anti-sjokkbukse (fig. 46). Fig. 44 Stabilisering av hofte og/eller lår Fig. 45 Stabilisering av bekken Fig. 46 Bruk av KED sammen med antisjokkbukse n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 31 av

33 7. LAGRING AV KED 7.1 Lagring Dersom man nøye klargjør KED før den plasseres i bærevesken vil man være i stand til å pakke den ut og bruke den raskt og enkelt. Torsostropper Brett hver torsostropp i trekkspill og sikre dem i festestroppen som følger: 1. Forleng stroppen inntil kun tre eller fire fingerbredder av stroppen er igjen før beltespennen. 2. Vri spennen under, tving den mot stroppen (fig. 47). 3. Lag den første bretten under spennen (fig. 48) og fortsett å brette stroppen i trekkspill (fig. 49). 4. Når hele stroppen er brettet sikre den i festestroppen (fig. 50). Vær sikker på å plassere den brettede stroppen slik at festestripsene legger seg rundt den der spennens utløsere er. Dette gjør at stroppen kan dras uten at det blir knuter og få spennen i hånden med en bevegelse. Fig. 47 Vri spennen under stroppen Fig. 48 Lage den første bretten Fig. 49 Brette i trekkspill Fig. 50 Sikre stroppen n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 32 av

34 Leggstropper Å lagre leggstropper som beskrevet her vil holde dem ute av veien når KED føres mellom pasient og kjøretøysete, men samtidig raskt tilgjengelig når man ønsker å bruke dem. La leggstroppene være i lagret posisjon i situasjoner der man velger å ikke bruke dem. Lagre begge leggstropper som følger: 1. Forleng leggstroppen inntil ca. 4 fingerbredder er igjen av stroppeenden. 2. Begynn der stroppen er påsatt KED, brett stroppen ned rundt bunnkanten på KED og deretter opp og rundt på innsiden av KED (fig. 51). 3. Vri spennen under for å tvinge spennen mot stoffet og sikre stroppen på plass ved å presse festestroppen mot et velcrofeste utenpå KED (fig. 52). Fig. 52 Sikre foldede stropper i festestroppen Fig. 51 Pakke inn leggstropper Fig. 53 Plassering av Adjusta-Pad og torsoklaffer n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 33 av

35 Adjusta-Pad La KED ligge flatt med spennene pekende oppover. Plasser Adjusta-Pad på midten av KED med den ene enden av puten ved bunnen av KED (fig. 53 forrige side). Hodestropper Press en ende av hver stropp mot velcrofestene på hodeområdet på KED og legg stroppene parallelt med Adjusta-Pad. Torsoklaffer 1. Brett torsoklaffen over Adjusta-Pad, og dytt kanten på klaffen over kanten på puten (fig. 54). 2. Rull den brettede delen av KED over den gjenværende torsoklaffen (fig. 55) i inntil midtdelen på innsiden av KED peker oppover (fig. 56). 3. Grip KED for holde den sammenrullet og før den inn i bærevesken. Fig. 54 Brette sammen torsoklaffene Fig. 55 Rulle sammen KED Fig. 56 Klar for bærevesken n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 34 av

36 8. VEDLIKEHOLD AV KED 8.1 Vedlikeholdsskjema KED krever regelmessig vedlikehold. Sett opp og før et vedlikeholdsskjema. Følgende tabell presenterer minimum vedlikehold. Hver bruk Etter Hver måned behov Desinfisering Rengjøring Inspeksjon Ved bruk av vedlikeholdsprodukter, følg fabrikantens retningslinjer og les vedlagte bruksanvisning. Kontakt Ferno Norden as for informasjon vedr. desinfiseringsmidler og rengjøringsmidler.! ADVARSEL! Uriktig vedlikehold kan forårsake skade. Vedlikehold KED kun som beskrevet i denne bruksanvisning. 8.2 Rengjøring og desinfisering av KED 1. Legg alle deler fra KED på et rent underlag og skyll med varmt vann. 2. Skrubb forsiktig KED og Adjusta-Pad med en mild såpeoppløsning og en medium stiv børste. Vask hodestropper med såpeoppløsningen og en ren svamp. 3. Skyll alle deler med varmt vann. 4. For å desinfisere, påfør en oppløsning med 2% til 5% klorin og vann. For desinfisering kan man prøve å fjerne f. eks. blod med kaldt vann! 5. Rengjør alle deler med varmt vann. 6. La alle delene få tørke ordentlig før de legges tilbake i bærevesken. NB! Tørketid for KED kan variere mellom 2 og 36 timer, avhengig av temperatur, fuktighet og hvor lenge KED var utsatt for vann under bruk eller under desinfisering og rengjøring. (Fuktighet kan absorberes gjennom sømhullene og væte plankene inne i KED). n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 35 av

37 Viktig! Å lagre en fuktig eller våt KED i bærebagen vil føre til jordslag. Ikke legg KED i bærebagen før den er ordentlig tørr. 8.3 Inspeksjon av KED Er alle komponenter tilstede? Er all sømmer sikre? Er vertikale planker (på innsiden av KED) solide og hele? Er torso- og leggstropper og løftehåndtak i god stand? Er alle spenner uten synlig skade og virker de ordentlig? Er hodestropper uten synlig slitasje og er sømmene sikre? Er Adjusta-Pad i god stand? n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 36 av

38 9. BEGRENSET GARANTI Fra kjøpsdato gis 1 års garanti mot mangler som kan tilbakeføres til material- eller fabrikasjonsfeil. Alle reparasjoner som faller inn under garantibetingelsene vil bli utført for vår regning. Annet arbeid vil bli belastet kunden. ferno norden as gir ingen garanti dersom det kan påvises følgende: At bruksanvisning ikke er fulgt, manglende rengjøring, feil bruk eller at ikkekvalifiserte personer har forsøkt å reparere instrumentet. I disse tilfellene går produktansvaret over på kunden. Transportkostnader til og fra vil bli belastet kunden. VIKTIG! Garantibehandling kan kun settes i gang ved fremlegging av faktura evt. fakturanr. Ta kontakt med ferno norden as, tlf.: ved reparasjon evt. reklamasjon. 10. KUNDESERVICE Kundeservice og produktstøtte er viktige aspekter for ethvert Ferno-produkt. For assistanse med KED, kontakt Ferno Norden. Ha vennligst partinummeret på KED tilgjengelig ved henvendelse til Ferno Norden og inkluder det i all skriftlig kommunikasjon. For flere bruksanvisninger, ring Ferno Norden as. Partinr. n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 37 av

39 T R E N I N G S S K J E M A Dato Navn Treningsmetode V E D L I K E H O L D S S K J E M A Dato Vedlikehold utført Av n:\fnoarkiv\bruksanvisning ked\tb.doc Side 38 av

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Pulsbelte 13 Drift og justeringer 14 Flytting og folding av tredemøllen 28 Feilsøk 29 Retningslinjer 32 Deleliste

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem.

PRODUKTKATALOG. Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem. PRODUKTKATALOG Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem. Medi Norway AS Vestheimvegen 35 Pb. 238 4291 Kopervik Tlf 52 84 45 00 Fax 52 84 45 09 post@medinorway.no www.medinorway.no Velkommen

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Manual Norsk Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 2 of 16 BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNLEDNING! Les

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-052 1, 13.10.2010 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV:

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: 1 BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: FORHANDLES I NORDEN AV SITSKI NORWAY, IMERSLUNDVEIEN 45, 2323 INGEBERG, olemorten@sitski.no, www.sitski.no

Detaljer

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000 BRUKERMANUAL Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Innhold Introduksjon s. 3 1.0 Sikkerhetsforskrifter s. 3 1.1 Sikkerhetsmeldinger

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer