Naturfotoutstilling ved Mosvatnet (ved Madlavn.) Se bildene til Norges beste naturfotografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturfotoutstilling ved Mosvatnet (ved Madlavn.) Se bildene til Norges beste naturfotografer"

Transkript

1 NR. 1 / ÅRGANG U t g i t t a v N a t u r v e r n f o r b u n d e t i R o g a l a n d Vi ser ikke alt Om høsten kan en høre sopp plukkere si at det ikke var sopp i skogen. Det de mener er at det ikke var sopp der som kunne plukkes. For soppen lever i form av lange hyfer under bakken, og syns ikke før den skyter opp sine fruktlegemer. I Oregon har man ved dnaanalyse funnet at steinsoppene som ble prøvetatt i hver sin ende av en stor skog viste seg å være fra samme individ. Beregninger viser at biomassen til én sopp kan være like stor som massen til 10 hvaler! Det er dermed farlig å tenke at det jeg ikke kan se det finnes ikke. Enda farligere blir det når kommuneplaner lages ut i fra hva noen uten naturfaglig bakgrunn ser og tror. Tidlig på 90-tallet ble det gitt øremerkede midler til miljørådgivere i kommunene. Dette resulterte i at så godt som 100% av kommunene ansatte en miljø-rådgiver. Dette er nå redusert til ca. 10%. Årsaken? Ja det er kommunenes prioriteringer. Midlene er der enda, men de blir brukt til andre kommunale oppgaver. Den nye naturmangfoldloven gir kommunene et større ansvar mht naturforvaltning. Naturvernforbundet mener det er på tide å blåse liv i de kommunale miljørådgiverne. Vi mennesker er avhengige av fungerende økosystemer, selv om vi ikke vet om det. Et økosystem kan være i fare, selv om vi ikke ser det. Marianne Nitter Fredag 1.april til tirsdag 26.april Naturfotoutstilling ved Mosvatnet (ved Madlavn.) Se bildene til Norges beste naturfotografer Stavanger friluftssenter, Dyrsnes. Lørdag 9. april Dugnad på Marøy. Avreise Breivik båthavn kl. 11 med retur Mandag 11. april Årsmøte Naturvernforbundet i Rogaland. Klostersalen i Stavanger Turistforening, Kannik kl. 18. Foredrag av Marianne Nitter samme sted kl Tema: Kulturminnene i et våtere, varmere og villere klima. Lørdag 9. og søndag 10.april Naturdagene på Dyrsnes, Store Stokkavann, fra kl 11 til 16. Foto: Roy Mangersnes/NN Dugnad er for alle

2 2 ÅRSBERETNING 2010 RYGJAVERN Mer vekst, mindre natur og dårligere miljø NUMMER ÅRGANG Redaksjonen ble avsluttet 27.mars Viderebruk av stoff er tillatt ved kildehenvisning Redaksjon: Erik Thoring (ansv.), Per Anda (design og montasje) Utgiver: Naturvernforbundet i Rogaland Opplag: 1200 Trykk: Bryne & Stavanger Offset AS Kontoret er vanligvis åpent mandag og tirsdag 9-16 Org.nr.: Besøksadresse: Sandvigå 24, 5.etg. Postadresse: Pb. 441, 4002 Stavanger Telefon/faks: / E-post: Hjemmeside: Bankgiro: Daglig leder: Erik Thoring mob/tlf: / Styreleder: Eirin Hivand Haneberg tlf: Lokallag og kontakter: Strand: Egil Tjensvold tlf Dalane: Eirin Hivand Haneberg tlf: Suldal: Jarle Lunde tlf Nord-Jæren: Erik Thoring tlf: Førsteårstilbud medlemskap: Familiemedlem: 200,- (420,-) Hovedmedlem: 175;- (350,-) Student/pensjonist: 100,- (175,-) Pris i parantes gjelder for følgende år. Medlemskap tegnes på vår hjemmeside eller e-post: Postadresse: Postboks 441, 4002 Stavanger Kontor i Stavanger: Sandvigå 24, 3 etg. Internett: Nettverk bestående av 13 naturvern,- fritid- og friluftsorganisasjoner samt fire interkommunale friluftsråd. kontordag: mandager Sekretariat: Naturvernforbundet i Rogaland Koordinator: Emily Halvorsen Tlf: E-post: Hjemmeside: Gravemaskiner og bulldosere planerer Rogalandnaturen. Foto: Svein Imsland. Rogaland er antagelig det fylket i landet som har merket minst til finanskrisen. Aktivitetsnivået i fylkets næringsliv har holdt et høyt nivå og veksten i folketallet er blant de høyeste i landet. Arealpresset har vært særlig høyt på Jæren. Det viser igjen på statistikken over nedbygging av jordbruksjord. Rogaland bygger ned mer matjord enn noe annet fylke i landet. Også arealer med særlig verdifullt naturmangfold går tapt i et foruroligende tempo. Blant de største truslene er nydyrking, massedeponier og byvekst. Offensive utbyggere Interessen for utbygging av vassdragene avtok ikke i Bedre kraftpriser og innføring av grønne sertifikater har ført til at prosjekter som tidligere ikke var ansett å være lønnsomme, nå blir trukket fram av skuffene. Dermed øker også konfliktene med natur,- friluftsliv- og fiskeinteressene. Et fåtall søknader blir avvist, de fleste får utbyggingstillatelse. Utsiktene til bedre kraftpriser har også inspirert vindkraftutbyggerne. Søknader om nye utbyggingstillatelser kommer inn jamnt og trutt og kommunene har ingen innvendinger mot nedbygging av store urørte naturarealer. Naturvern- og friluftsorganisasjonene protesterer til ingen nytte, og rogalendinger flest synes å være positive til å perforere Rogalandsnaturen med vindturbiner og svære veganlegg. Medlemsveksten fortsetter Fylkeslaget har økt medlemstallet hvert år siden Økningen var svært beskjeden til og med 2008, men de to siste årene har medlemstallet gjort et merkbart byks. I 2008 var det 1081 medlemmer i NiR, to år seinere var tallet Det er en økning på 54 medlemmer. Tallet fremkommer som differansen mellom nye medlemmer og utmeldte medlemmer. I 2010 ble det innmeldt 77 medlemmer, mens 54 meldte seg ut eller flyttet fra fylket. Bli naturvernfadder du også! Vilje til vekst Det fleste kommunene i fylket har pliktskyldigst utarbeidet klima- og energiplaner. Men det er lite som tyder på at de har tenkt å innfri planenes mål om å redusere klimautslippene. Overalt i fylket planlegges det for flere veier og bredere veier som er en rein tilrettelegging for økt privatbilisme. Viljen til vekst på bekostning av natur og miljø er sterk i Rogaland. Det er dessverre lite som tyder på et nært forestående trendskifte. Tvert om har politikernes kritikk mot statens påståtte overstyring av lokaldemokratiet økt i styrke. Lokalpolitikerne vi ha mindre innblanding fra fylkesmannen og krever større frihet til rasere enda mer natur. Rogaland holder fortsatt posisjonen som det fjerde største fylkeslaget i landet regnet etter medlemstall. Men i forhold til folketall er Rogaland blant de svakeste. 0,27 prosent av befolkningen er medlem i NiR, mens Oppland har den største andelen med 0,49 prosent av folketallet. Sett inn et fast månedelig beløp, stort eller lite, på Naturvernforbundets konto nr

3 RYGJAVERN ÅRSBERETNING Turer og arrangementer i 2010 Færre turer og flere arrangementer. Det er fasit for fjoråret. Turtilbudet er redusert fordi oppslutningen har vist seg å dabbe av de seinere åra. I fjor ble det bare arrangert en tur, nemlig sjøfuglsafarien i Stavanger-skjærgården. Derimot har tilbudet om gratisskyss til Marøy fortsatt på tredje året, i fjor med 12 seilingsdager og 248 deltakere. Antallet arrangementer har hatt en økning siden 2009 da vi med stor suksess inviterte til foredragsserien Natur på torsdag i Vitenfabrikken i Sandnes. I fjor ble det arrangert fire foredrag med til sammen 154 tilhørere. Lokale lag Fylkeslaget har deltatt med stand og aktiviteter på flere fellesarrangementer, blant andre Naturdagene på Dyrsnes i Stavanger og FN s miljøverndag i Byparken. Av tre lokallag, er lokallaget i Strand det desidert mest aktive. I en årrekke sto laget fremst i kampen for å bevare Jørpelandselva, nå er det Preikestolen nasjonalpark som står øverst på dagsorden. Foreningens medlemmer har gjort et imponerende arbeid med å kartlegge kommunens naturmangfold. De øvrige lokallagene i 2010 var Suldal og Nord-Jæren. Sjøfuglsafariene er populære. Foto: Anne Elisabeth Carlsen. Naturvernforbundets barneorganisasjon, Miljøagentene, våknet til liv i Det ble først etablert en lokal gruppe på Storhaug og deretter et lokallag for Stavanger. Miljøagentene har engasjert seg i bevaring av grøntområdet Emmaus og har deltatt på enkelte arrangementer. Stabilt styre i fylkeslaget For første gang på minst ti år ble årsmøtet 2010 arrangert utenfor Stavanger. Det var ingen suksess. Bare seks personer møtte til årsmøtet i Vitenfabrikken i Sandnes 13 april. Det var et historisk lavmål. Årsmøtet ble avsluttet med ett foredrag om sosiale medier av Espen Reiss Mathiesen fra journalistutdanninga ved UiS. Styret har i 2010 hatt denne sammensetning: - Eirin Hivand Haneberg, Sokndal (leder) (2011) - Ellen Jepson, Stavanger (2011) - Erlend Randeberg, Stavanger (2012) - Bjarte Hetland, Stavanger (2011) - Siri Ødegaard, Stavanger (2012) - Kjell Mjølsnes, Time (2012) Vara: (2011) - Marius Harlem, Stavanger - Elin Rydningen, Rennesøy - Randi Olsen, Stavanger - Anne Elisabeth Carlsen, Stavanger Revisor: Jørund Ubøe Soma (2011) Fylkeslagets kontakt med Natur og Ungdom ble forbedret i 2010 i og med at kontorene i Sandvigå 24 nå er samlokalisert i 3.etasje. Styreleder Eirin Haneberg på tur i hjemkommunen Sokndal. Fra underskudd til overskudd I 2009 gikk fylkeslaget ut med underskudd på omlag kroner. I fjor ble det solid resultatforbedring med et overskudd på ca kroner. I resultatet inngår imidlertid forskuddsbetaling av feriepenger fra ansatte i FNF med i alt kroner. Dermed er det virkelige overskuddet omlag kroner. Men det er uansett et godt resultat. Omsetningen i 2010 var på kroner mot kroner i Utgiftene endte i fjor på kroner mens tilsvarende tall for 2009 var på kroner. Daglig leder fikk utbetalt kr i lønn i Prosjektene En organisasjon med beskjedne faste inntekter, må i stor grad finansiere driften gjennom prosjektarbeid. Samtidig tjener prosjektene andre gode formål. De gir gode muligheter for måloppnåelse, god mediaoppmerksomhet og involverer medlemmer som ønsker å bidra aktivt. I 2010 så prosjekt-portefølgjen slik ut: (startåret for prosjektet) - Marøy-prosjektet (2000) - Preikestolen nasjonalprk (2007) - Naturmangfoldkamp. (2009) - Sjøfuglprosjektet (2008) - Flyttblokk-prosjektet (2009) I 2010 ble anslagsvis lagt ned 1800 timer i dugnadsarbeid. Samarbeid NiR er den største miljøvernorganisasjonen i fylket, men med begrensede ressurser og kapasitet. For å oppnå best mulige resultater til fordel for miljøet, har fylkeslaget lagt stor vekt på et utstrakt samarbeid med andre frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Samarbeidet skjer ofte fra sak til sak, men også gjennom et langvarig prosjektarbeid. I 2010 har Forum for Natur og Friluftsliv, Rogaland blitt tilført betydelige statlige lønnsmidler. Fylkeslaget har hatt arbeidsgiveransvaret for FNF-ansatte siden 2009 og har kontorfelleskap i Sandvigå 24. I 2010 har NiR deltatt i FNF s arbeidsutvalg med Marius Harlem.

4 4 LITT AV HVERT RYGJAVERN Dårlig jordvern i Sandnes Kommuneplanen for Sandnes foreslår å bygge ned over 2000 dekar dyrka jord i de neste 15 åra. Det meste av nedbyggingen skal skje ved utbygging øst i retning Vatne, Auestad og Skjørestad. I tillegg skal landets beste jordbruksjord under asfalt og betong på Austrått, Skjæveland, Malmheim og flere andre steder i kommunen. Naturvernforbundet, Jordvernforening og Sandnes Bondelag mener kommuneplanen legger opp til et uakseptabelt høyt forbruk av jordbruksjord. Kommunen har mye fjellgrunn og må bygge der for å verne om landets matkammer, mener organisasjonene som viser til Vedafjell Sviland som et langt mer velegnet framtidig utbyggingsareal. Naturvernforbundet mener dessuten at viktige og verdifulle leveområder for truete arter kan gå tapt dersom jordbruksarealene i buffersonen til Grunningen naturreservat blir bebygd. Vipe, sanglerke og flere andre bakkehekkende arter i jordbrukslandskapet kan gå tapt om jordviddene på Vatne forsvinner. Barnehager der barna bor Hvis Stavanger bygger barnehager der barna bor, kan foreldrene unngå bruk av bil. Det er bra for alle og ikke minst for miljøet. Mindre bilbruk betyr mindre utslipp av klimagassen CO2. Stavanger har vedtatt å redusere klimautslippene med 20 prosent innen 2020, og de største reduksjonene må tas i transportsektoren som står for 68 prosent av kommunens CO2 utslipp. Men i Barnehagebruksplanen som administrasjonen har utarbeidet, er stategien en helt annen. Planen legger opp til en barnehagestruktur som forutsetter lengre reiseavstander mellom barnehage og barnas hjem. Det blir helt feil og i strid med kommunens egne overordnede klimaog kommuneplaner, påpeker foreldrene. Naturvernforbundet er enig og støtte protesten fra foreldreforeningen. Tre for nasjonalpark - ingen mot Grimsliånå vill, vakker og uberørt midt i den foreslåtte nasjonalparken. Foto: Ove Sander Førland. Det er konklusjonen vi kan trekke etter at fylkespartienes har avviklet sin årsmøter i valgåret Arbeiderpartiet, SV og V har programfestet støtte til nasjonalparken, med ulik begrunnelse og vekt. I de øvrige partiene har ikke spørsmålet stått på dagsorden, med unntak av Høyre der sterke krefter ønsket et vernevedtak, men unnlot å fremme forslag i frykt for å tape. Det er bedre Fra Cittaslow til Cittafast Noen har savnet et regionalt motorsportanlegg i Rogaland. Det har ikke Naturvernforbundet. Men det er ikke vi som bestemmer. Politikerne har sagt at det skal bygges et slikt anlegg, og da må vi enten være med i dansen eller la være. Fire kommuner har slåss om å få motorsportanlegget, nemlig Karmøy (miljøkommunen), Time, Gjesdal og Sokndal. Naturvernforbundet uttalte seg til to av stedsvalgene nemlig Revheia i Time og Bjelland i Gjesdal. Sammen med Jordvernforeninga i Rogaland og Fremtiden i våre hender på Jæren sa vi et bestemt nei disse to alternativene og hadde solid støtte fra en lang rekke grunneiere i områdene. med intet vedtak enn et negativt vedtak. Etter det gledelige vedtaket i Rogaland Arbeiderparti er det tent et nytt håp for nasjonalparken. Med fylkeslagets vedtak i ryggen skal nemlig partiets Eirin Sund være saksordfører for Venstres Dokument 8-forslag om opprettelse av nasjonalpark. Det er nok liten grunn til å tro at forslaget vil samle nok støtte i Stortinget, men det kan være en åpning for en såkalt Fra Cittaslow i Sogndalstrand til full fart i Kroheia. Lofoten-løsning. At et flertall på Stortinget ber om en utredning, også kalt kunnskapsinnhenting. Det vil være en løsning som også skeptikerne til nasjonalparken vil kunne gå god for. Flere har nemlig etterlyst mer håndfast informasjon om en nasjonalparks begrensinger og utviklingspotensiale for regionens reiseliv og næringsliv. En utredning vil være et godt grunnlag for en framtidig vurdering av nasjonalparkforslaget. Politikerne vendte også tommelen ned for Revheia og Bjelland og landet til slutt på Cittaslow-kommunen Sokndal. Som etter dette bør omdøpes til Cittafast.

5 RYGJAVERN LITT AV HVERT 5 Miljøkriminelt av Strand kommune Strand kommune visste at sumpskogen ved Krossvatnet på Tau var en såkalt nøkkelbiotop og en sterkt truet naturtype. Det fremgikk nemlig av kommunens egen vedtatte plan for biologisk mangfold. Likevel ble sumpskogen med gammel svartor og flere rødlistede arter, meiet ned i slutten av februar i år. Den kommunale sumpskogen på omlag 3,5 dekar, sto i veien for en planlagt park og turvei. Krossvatnet er en unik våtmark midt i hjertet av Tau. Vatnet er omgitt av bebyggelse og veier, men har beholdt mye av det artsrike naturmangfoldet i og langs vatnet. Ikke noe annet sted i kommunen finnes det en innsjø med tilsvarende naturrikdom. Men forståelsen for naturverdier er dårlig utviklet i kommunens administrasjon. Etter det Rygjavern forstår er det ikke gjort politisk vedtak om å Flest måker på Forus Forus er takhekkende måkers førstevalg. Det går fram av årets bestandsovervåking på Nord-Jæren som er utført av Ecofact AS på oppdrag for Naturvernforbundet. Hekkebestanden av fiskemåker på Forus er mer enn dobbelt så stor som bestandene i Risavika og Dusavika Siden bestandstellingene startet i 2008 har måkebestandene på Forus hatt en markert vekst. I år Kommunal flatehogst i verneverdig sumpskog ved Krossvatn. Foto: Ove Sander Førland. hogge ned sumpskogen. Naturvernforbundet betrakter hogsten som en miljøkriminell handling og akter å forfølge saken i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi vil også kreve teller hekkebestanden av fiskemåke 110 par, mens sildemåke ble registrert med 26 par. I Risavika og Dusavika er det betydelige færre måker som hekker på industritakene og her har også bestandene gått noe tilbake. Trolig hekker det flere måker på tak i Stavanger enn det gjør på naturlige hekkeplasser i skjærgården. Tradisjonelle hekkeplasser som Ormøyholmen, Litle Marøy av kommunen og av overordnet miljømyndighet at det aktuelle området umiddelbart båndlegges og det blir pålagt konkrete tiltak for å restaurere biotopen. og Plentingen har hatt en dramatisk tilbakegang de siste 10 åra. Kanskje måkene har funnet ut at hustak er sikrere og fredeligere hekkeplasser enn holmer og skjær? Etter planen skal overvåkingen av hekkebestandene på hustak fortsette til og med I 2011 er det planen å fargemerke måkeunger for blant annet å sjekke overlevelse og rekruttering. Elvemusling truet i Fisterånå Fister Smolt søker om ytterligere regulering av Hetlandsvatn og Fisterånå i Hjelmeland kommune. Søknaden må avslås krever Norges Jeger- og fiskerforbund og Naturvernforbundet. Det er akutt fare for at mindre vann i Fisterånå vil få sterkt negative konsekvenser for den truete elvemuslingen og for sjøørrettbestanden. NJFF påviser dessuten at Fister Smolt allerede har begått flere ulovligheter i vassdraget. Nåværende krav om minstevannføring blir ikke fulgt og selskapet har heller ikke fjernet en fiskesperre i elva slik NVE har pålagt. Selskapets ulovligheter må ikke honoreres med en utvidet tillatelse, fremholder NJFF. Nå er fuglene på leit etter bolig Når du leser dette er allerede kjøttmeisen og andre hulerugere på leit etter egnet bolig. Det kan du hjelpe dem med. Naturvernforbundets flatpakkede fuglekasser for meis og stær er rimelige og svært enkle å snekre. Ta turen innom Ågesentunet (vis a vis Kilden) eller Vormestrand malingsbutikk i Østervåg. Der kan du få kjøpt meisekassen for kr 150 eller stærkassen for kr 170. Kassene er også å få kjøpt via NNV s nettbutikk, men da blir prisen noe høyere på grunn av fraktkostnadene. Nei til bilvei i Fundingsland Fylkesmannen i Vest-Agder har tatt en klage fra Naturvernforbundet til følge og opphevet et vedtak i Hjelmeland kommune om bygging av bilvei til Liarstølvatn i Fundingsland. Det var en hytteeier ved Liarstølvatn som søkte om bygging av 1350 meter ny bilvei samt parkeringsplass. Bilveien skulle for det meste følge en eksisterende traktorvei. Veien ville bli liggende innenfor 100 meters beltet til et verna vassdrag (Vormo) og ca 1,5 kilometer fra grensen til Vormedalsheia landskapsvernområde. Politikerne i Hjelmeland ga grønt lys til veien og vmente denne ville være positiv for friluftslivet og ikke skade verneinteressene. Naturvernforbundet, Fylkesmannen i Rogaland og Christian Fr. Wyller påklaget vedtaket. Klagen ble behandlet av fylkesmannen i Vest- Agder fordi fylkesmannen i Rogaland var part i saken. Sagt med enkle ord har fylkesmannen i Vest-Agder opphevet det kommunale vedtaket fordi Hjelmeland kommune ikke har begrunnet sitt vedtak godt nok etter lovens krav. Saken sendes dermed tilbake til kommunen for ny behandling. les grønne nyheter fra rogaland Tid for å montere Naturvernforbundets flatpakkede fuglekasser.

6 6 GLIMT FRA FORENINGENS HISTORIE RYGJAVERN Ole Emil Isaksen var overmaskinist ved brannstasjonen/pumpehuset på Eiganes. På dette bildet fra tidlig 1900-tallet står han til høyre bakerst. Isaksen var 60 år gammel da han ble foreningens første leder i Foto: Brannvesenet Sør-Rogaland/Byarkivet i Stavanger Av Erling Sømme Kielland Vi vil også denne gang se litt nærmere på virksomheten i Rogaland Kredsforening i stiftelsesåret Hele 17 styremøter ble gjennomført, det siste på selveste nyttårsaften den 31. desember. Styremedlemmene var fylt av virkelyst og hadde mange tanker og ideer om naturvernarbeid i Rogaland. Men først av alt gjalt det å verve nye medlemmer. Og i den sammenheng hadde foreningen en noe spesiell praksis helt i starten. På møtene fremla styremedlemmene forslag om brukbare kandidater, som deretter måtte godkjennes før de kunne bli medlemmer. Slik blir denne praksisen ex. referert i styreprotokollen den 15 februar: Torgersen fremla forslag om nye medlemmer, som i og med godkjendelse kunne betragtes indmeldt dette godkjendtes. Men man slapp tydeligvis ikke hvem som helst inn i foreningen: Aadnesen fremla lignende forslag. Denne godkjendtes paa et enkelt navn nær : (!) På denne tid var en mye større del av Norges befolkning enn nå tilknyttet jordbruket. Her kunne det kanskje hentes nye medlemmer mente styret, og den 18. april kan vi lese at: Formanden optog spørsmaalet om hvordan faa landsbefolkningen bønderne med i arbeidet. Man enedes om at arbeide for at bønderne kunde bli medlemmer for 50 øre aarlig kontingent. Eggrøveri På det samme møtet kom også den første lokale naturvernsaken til behandling. Den var oversendt fra Stavanger Museum, og gjalt en melding fra Kvitsøy ungdomslag om eggrøveri. Styret vedtok å sende informasjon om lovgivingen på dette området til ungdomslaget. En mer kuriøs sak ble behandlet på det første medlemsmøtet den 24. april med 15 medlemmer tilstede: Skriv fra dr. T.Frick om at sende representant til badeforbundet. Beslutning: Foreningens formaal ligger for langt fra badesaken til at man kan være med på dette. I samme møte reiset formann Ole Isaksen spørsmålet om å opprette en naturpark (interessant å se at denne betegnelsen går langt tilbake i tid.) Han hadde festet seg ved et: pgr. sin natur skikkede feldt, Tangarhaug- Rinden.: Medlemmene syntes dette var en god ide, og ønsket at forslaget ble behandlet: paa det mest energiske : og gjenopptatt med ny informasjon på et nytt medlemsmøte om høsten. Vipejakt 21. mai forteller styremedlemmet Oscar Svensen, at Lars Meling skyter viper i Lassatjernet. Dette var ikke ulovlig, men styret vedtok allikevel å sende en høflig anmodning til jegeren om å la fuglene være i fred. Allerede på foreningens første styremøte var det bestemt at styret ville innhente opplysninger om naturvernarbeid i andre land, og skrive om dette i byens aviser. I stiftelsesåret gikk det hendvendelser til de fleste verdensdeler og følgende land: Belgia-Finland-England-Tysk- land-sveits-australia-nederland- Danmark-Estland-Canada-Romania-Østerrike-Syd-Afrika Belgisk Kongo-Syd Afrika-Argentina- Sandwichøyene og New Zealand. Det må ha kommet mange tilbakemeldinger, for tiltaket resulterte i mye skrivearbeid for styremedlemmene. Den 19. desember referer bl.a protokollen om et: utkast til avisoppsett vedrørende New Zeeland samt utkast til slutartikel. Begge godkjentes : Fornminner Etter som tiden gikk skulle det vise seg at foreningens virksomhet i tillegg til naturvern, ble sterkt fokusert på vern, restaurering og skilting av fortidsminner i Rogaland. Og at formannen var meget interessert i slike spørsmål. Den første saken behandlet styret den 3 oktober 1928.: Nils Torkelsen Malde, hadde henvendt sig til formannen ang. fredning av gravhauger, en på hver side av de gamle kirkegaard. Det besluttedes at underette museet om saken

7 RYGJAVERN ÅRETS FUGL Hettemåka kan forsvinne fra Jæren 7 (ikke undersøkt i 2009)-Orrevannet- Erga/Horpestadvann-Søilandsvannet-Smukkevann. 98 prosent av hettemåkebestanden på Jæren har forsvunnet i løpet av 35 år. Foto: Roy Mangersnes. I 2009 innledet vi en 3 årig undersøkelse av hekkende hettemåker og hettemåkekolonier på Jæren. Tellingene viste at bestanden av denne måkearten har gått dramatisk tilbake siden Steinar Eldøy (leder NOF Rogaland) foretok en tilsvarende telling i Fjorårets telling var enda mer nedslående. Bestandsnedgangen var på hele 98 prosent sammenliknet med Tellingene i 2009 viste at antallet hekkekolonier var redusert fra 13 til 4, og ca registrerte hekkepar i 1975 var redusert til ca. 330 hekkepar i Det vil si en tilbakegang på 94,7 prosent. Denne trenden ble altså forsterket i fjor. Første hekkefunn i 1867 Hettemåken ble første gang funnet rugende på Jæren i I 1919 hekket ca.70 par ved Orrevannet. I 1955 var samlet bestand noe over 1700 par, og i 1975 som allerede nevnt ca par (usikkerhet ca 6 %). I Norge var antallet på samme tid ca par, og omkring årtusenskiftet par. I Skandinavia og andre europeiske land har bestandene av hettemåke gått markert tilbake. I Sverige er antallet hekkepar redusert fra ca par i 1970, til omkring par i dag. I Danmark hekket ca hettemåkepar i begynnelsen av 1960 årene, og bestanden er nå nær halvert. I Sør-Norge viser tall fra Norsk Ornitologisk Forening at hekkebestanden har gått tilbake med over 80 prosent, fra par i 1987 til par i Undersøkte 14 steder Det var med et lite håp om forbedring av denne situasjonen vi gjennomførte en ny telling i Med samme deltakere: Svein Efteland, Kåre Kyllingstad, Finn Fuglestad og Erling S.Kielland. Vi oppsøkte påny de eldre hekkestedene fra 1975, inklusivt et par lokaliteter som ikke ble undersøkt i Til sammen ble 14 steder besøkt. Tellingen ble (med unntak av Hålandsholmen) foretatt samme dag, den 21 juni. Dvs. på et tidspunkt som både kunne fange opp ennå ikke flygedyktige unger fra normalt eggleggingstidspunkt i begynnelsen av mai, og ennå rugende fugler fra senere omlagte hekkeforsøk. Kun hettemåkekolonier der hekkende måker (ruging/unger) påviselig ble observert - ble også dette år registrert - talt og tatt med i undersøkelsen. Lokaliter som ble undersøkt i 2010 var Grannesholmen-Mosvannet- Harvalandsvannet-Alvevann-Gruda- vannet-øksnevadtjern-lonavannet- Engelsvollstjern (ikke undersøkt i 2009)-Frøilandsvannet-Njåtjern Her fant vi hettemåkene Hålandsvannet: Ca 20 par på Hålandsholmen den 7 juni. Noen ruget. Senere ble kolonien forlatt. Men noen fugler kom senere tilbake og minst 2 par hadde reir. Uvisst om unger kom på vingene. Mink ble observert på holmen. Mosvannet: Vanskelig å telle antall måker pga høyt siv og tett buskvegetasjon. Anslagsvis 60 hekkepar, de aller fleste i lagunen nordøst i vannet. men også noen par på en nyryddet holme ute i vannet. Mange ikkerugende hettemåker har nok også tilhold i Mosvannet i hekketiden. På denne lokaliteten var hekkebestanden sannsynligvis uendret, eller hadde hatt svak økning siden året før. Harvalandsvannet: 2 rugende par. Frøilandsvannet: I 2009 ble det funnet 3 kolonier i vannet. En av disse manglet i 2010, men på halvøya Nebbo og på en holme i nærheten begge SØ i vannet, hekket det til sammen ca 130 par. 98% nedgang Tilsammen ca 194 par ble påvist på fire lokaliteter på Jæren i Dette er en nedgang fra 2009 (ca.330 par) på 136 hekkepar. Dette gir en prosentvis nedgang på ca 41 % fra året før. Om en regner nedgangen tilbake fra 1975 (ca 9400 par) er denne hele ca. 98 %. Ved gjennomsyn av det nettbaserte Rapportsystemet for fugler (Norsk Ornitologisk Forening/Artsdatabanken) har vi senere funnet en innmeldt lokalitet hettemåker på en saltvannslokalitet i Gandsfjorden. I området Gauselholmen/Boganesviken ble det 12/ observert 120 hettemåker, og påvist hekking. Årets Fugl 2011 Hettemåkekolonier har en viktig funksjon i våtmarkene som «paraply», koloniene gir beskyttelse også til andre arter. I utlandet er det for eksempel kjent at en art som svarthalsdykker gjerne hekker i forbindelse med hettemåkekolonier, og hos oss har toppender, horndykkere og forskjellige vaderarter stor nytte av hettemåkekoloniene. Hettemåkas tilbakegang kan med andre ord få stor betydning for artsmangfoldet. Hettemåkene har det til felles med de fleste sjøfugler at de er tilpasset et variabelt miljø. Voksne fugler har høy overlevelse, og i år med lite mat gir de opp hekkingen tidlig og forlater gjerne koloniene. De aller fleste hettemåkene trekker sørover om vinteren, mange til Vest-Europa, enkelte helt til Nord- Afrika. Som en følge av en betydelig bestandsnedgang de siste åra, er hettemåke nå listet som nær truet på rødlista over truete arter (2010). Norsk Ornitologisk Forening har valgt hettemåke til Årets fugl I den forbindelse inviterer foreningen til dugnad for å kartlegge artens utbredelse og bestandsstørrelse i Norge. Mer om dette finner du på:

8 8 NATURMANGFOLD Stor fotoutstilling ved Mosvatnet RYGJAVERN truete arter som de færreste av oss har sett? Du vil treffe dem på utstillingen, blant andre isbjørn, hubro og klokkesøte. Norske naturfotografer formidler sine møter med den ville, vakre og sårbare norske naturen, i den hensikt å engasjere flere i arbeidet med å ta vare på vårt unike naturmangfold. Naturfotoutstillingen er vist flere steder i landet, her i Bergen. Foto: Roy Mangersnes/NN. Fra 1.april til 25.april er Naturvernforbundet vertskap for utendørsutstillingen Norsk natur- vill, vakker og sårbar. Utstillingen er laget av landets beste naturfotografer. Utstillingen ble lansert i forbindelse med det internasjonale naturmangfoldåret 2010, og er finansiert av Miljøverndepartementet. Åpningen foregikk på Rådhusplassen i Oslo 1.september og deretter har utstillingen blitt vist i en rekke store og små byer rundt om i landet. Nå blir den også vist ved Mosvatnet, Stavangers rikeste og mest spennende naturområde. Visningen er gjort mulig takket være økonomisk støtte fra Stavanger kommune ved parketaten. Intense møter Utstillingen består av 30 store plater med bilder og tekster som viser mangfoldet i norsk natur. Det er spesielt fokus på truete arter og naturtyper, men fotografiene viser også storslåtte landskap, intense møter med dyr og sarte øyeblikk der mennesket møter villmark og nærnatur. Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. Til alle tider har arter dødd ut, men i dag skjer tapet av naturmangfold i et høyt tempo. Bare i Norge står nesten 2000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år. Bry deg! I forrige Rygjavern skrev vi om vipa som det blir stadig færre av i jordbrukslandskapet på Jæren. Mange synes det er trist og noen vil gjerne gjøre en innsats for å hindre at vipa forsvinner. Men hva med andre Proffer Norske Naturfotografer er en forening med 55 helt eller delvis profesjonelle fotografer med et engasjement for natur utover det vanlige slik denne utstillingen viser. Norske Naturfotografer har tidligere vist sitt engasjement for ivaretakelsen av norsk natur i et organisert prosjekt rettet mot vern av Trillemarka. Flere av medlemmene har også bidratt med bilder i andre lokale eller nasjonale saker der viktige naturverdier har vært truet. Utstillingen står like ved turveien på sletten nord ved Mosvatnet. Du kan se utstillingen til og med mandag 25.april. Praktfulle bilder tatt av landets beste naturfotografer. Foto: Roy Mangersnes/NN. Kommer fugleøyene nå? Mosvatnet skal få én, kanskje to fugleøyer. Det er vist og omtalt i mulighetsanalysen for Mosvatnet som for tiden er til høring. Samtidig har kommunen satt i gang forprosjektering av fugleøyene. Det er kanskje det som er årsaken til at kommunen har sagt nei til Naturvernforbundets søknad om en flyteholme? Nei til mer park I så fall er det bra. Det er derimot totalt uakseptabelt å bygge fugleøyene som kompensasjon for nye inngrep i den mest verdifulle strandsonen. Å hogge ned strandvegetasjonen ved kunstmuseet er det samme som å rasere uerstattelige leveområder for flere trurete arter. Og det kan selvfølgelig ikke et miljøfyrtårn som Stavanger være bekjent av. I Naturvernforbundet er vi optimister. Sjøl om forhistorien gir oss liten grunn til å være det. Fugleøya nord i Mosvatnet ble foreslått av byens egen parksjef for 40 år siden. Kommuneplansjef Per Grimnes tok opp igjen forslaget i 1991 og fugleøya blir vedtatt som ett av fem prioriterte tiltak i Grønn plan for Eiganes bydel. Det ble det ingen ting av. Ja til mer natur I 2008 tar Naturvernforbundet ballen og sender den i fanget på kommunens administrasjon. Etter en lovende innledning blir det stille. Dørgende stille. Så forsøker vi oss på ny i år, denne gang med forslag om en flyteholme til kroner, ferdig ankret i Mosvatnet. Det blir blankt avslag. Om vi gir opp? Nei, selvsagt ikke. Vi skal henge i buksebeina på politikere og byråkrater til de gjennomfører sine egne vedtak. Idretten og kulturen har fått sitt, nå er det tid for å gi byens befolkning mer og bedre naturopplevelser! Stavanger kommune vil ikke gi støtte til Naturvernforbundets flyteholme i Mosvatnet. Tegning: Kurt Wathne.

9 HAR DU VURDERT Å HJEMMEKOMPOSTERE? Sandnes kommune tilbyr alle sine abonnenter gratis lån av kompostbinge. Du velger selv om du vil beholde eller levere inn den brune beholderen. Les mer på våre nettsider eller kontakt Servicekontoret på Spør eller gi oss tips om drikkevann, avløp, vei og renovasjon! Ambio Miljørådgivning AS Godesetdalen Stavanger Tlf:

10 Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Anne Lise Norheim Kreativitet er en viktig energikilde Our creative energy: Som energiselskap står vi foran mange utfordringer. Men løsningene finner vi ofte i vår egen kreativitet. I TOTAL vet vi at morgendagens løsninger vil være et resultat av vår evne til å tenke annerledes i dag. Derfor er vår kreativitet en viktig ressurs. Vi har stor tro på vår framtidige rolle som en viktig energiaktør i Norge. TOTAL er kontinuerlig på jakt etter nye krefter. Les mer på TOTAL E&P NORGE AS har i mer enn 40 år vært en av de aller største aktørene på norsk sokkel. Vi står for 14 prosent av TOTAL-gruppens samlede olje- og gassproduksjon. TOTAL-gruppen er verdens femte største olje- og gasselskap, med virksomhet i 130 land.

11 Vi Vi kjøper mer, bruker mer og og kaster mer. mer. BRK MNDRE! Ta med handlenett eller ryggsekk når du går i butikken. Du har plastposer nok. Bruk mindre. Stavanger kommune, fagavdeling renovasjon Stavanger kommune, fagavdeling renovasjon

12 Returadresse: Rygjavern Postboks Stavanger B 12 ÅRSMØTE OG FOREDRAG RYGJAVERN Mandag 11. april kl Drukner våre kulturminner i et varmere, våtere og villere klima? Mandag 11.april kl i Klostersalen, Stavanger Turistforening, Kannik. Spørsmål og debatt. Fri adgang. Enkel servering. Møtet avrundes ca kl. 21. Klimaforedrag ved meteorolog Marianne Nitter. I et varmere, våtere og villere klima er både kulturminner og kulturmiljø truet. Hva særpreger trusselbildet for kulturminnene på Vestlandet og hvordan skal de vernes? Norge har blant annet kulturmiljø, vestnorsk fjorlandskap, stavkirke og helleristninger som er representert på Unescos verneliste. Dette er viktige kulturminner som mange av oss har et forhold til og som i tillegg får omfattende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet i et verneperspektiv. Men hva med alle de andre kulturminnene, som også er fredet eller vernet etter kulturminneloven? En meter havstigning Økt havnivå, som konsekvens av global oppvarming, er en spesiell trussel for de maritime kulturminnene langs kysten på Vestlandet, eksempelvis anløpsplasser, brygger, båtopptrekk, naust, båtstøer, hustufter, ildsteder, kokstein eller ballas. Dette er kulturminner som i liten grad har vært lokalisert eller dokumentert. Viktig kunnskap om ferdsel til sjøs og kontaktnett i forhistorien forsvinner hvis havnivået stiger én meter. Det er derfor viktig at disse kulturminnene lokaliseres og vernes slik at kunnskap sikres for framtidige generasjoner. Høyere snøgrense Andre viktige klimautfordringer for Vestlandet er vern av bygninger pga råte og soppdannelse samt ekstremnedbør som medfører økt flomfare og trusler mot det bygde miljø. Kulturlandskapet er i endring og gjengroing medfører skader på helleristninger og gravhauger. Mildere vintre medfører høyere snøgrense som vil fortsette å øke presset på urørt natur og kulturmiljøer, med krav om å flytte hyttefelt og alpinanlegg oppover i høyden. Miljøovervåking En av de viktigste utfordringene for kulturminnevernet fremover er å verne kulturminner og kulturmiljø slik at de tåler økt belastninger som følge av klimaendringer. Dette innebærer utvikling av overvåkingsmetoder og indikatorer slik at en kan få bedre oversikt og status over kulturminnene. Miljøovervåking er med andre ord et viktig verktøy for kulturminneforvaltningen for å nå det internasjonale målet om å ta vare på et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminner forsvinner i krattskogen. Tid: Mandag 11.april kl til ca Årsmøte Naturvernforbundet i Rogaland Styret i fylkelaget og regionlaget Nord-Jæren inviterer medlemmene til årsmøtet Sted: Klostersalen, Stavanger Turistforening, Kannik Innhold: Behandling av årsmøtesaker etter vedtektene Enkel servering. Velkommen!

En populærvitenskaplig foredragsserie på. Vitenfabrikken i Sandnes. 23. september 14. oktober. Torsdag 23. september kl. 18.30 20.

En populærvitenskaplig foredragsserie på. Vitenfabrikken i Sandnes. 23. september 14. oktober. Torsdag 23. september kl. 18.30 20. Natur på torsdag En populærvitenskaplig foredragsserie på Vitenfabrikken i Sandnes 23. september 14. oktober ARGUSBLÅVINGE. FOTO KJELL RUUD MJØLSNES Foredrag høsten 2010: Torsdag 23. september kl. 18.30

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO

MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO PÅ TORSDAG Mostun natursenter MORGENSTEMNING VED MOSVATNET. FOTO: ROY MANGERSNES/WILDPHOTO.NO Foredrag på Mostun høsten 2012 TORSDAG 20. SEPTEMBER KL. 19. Hva vil Stavanger kommune med Mosvatnet? TORSDAG

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Arealendringer og felles utfordringer Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Kampen om arealene Fortsatt press på arealer som er viktig for naturmangfold og landbruksproduksjon Stadig større del av landets befolkning

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

En populærvitenskapelig foredragsserie. på Mostun natursenter i Stavanger høsten 2016

En populærvitenskapelig foredragsserie. på Mostun natursenter i Stavanger høsten 2016 på torsdag En populærvitenskapelig foredragsserie på Mostun natursenter i Stavanger høsten 2016 Høstens foredrag: Foto: Erling Svensen TORSDAG 13. OKTOBER KL. 19 20 Havets hemmeligheter v/undervannsfotograf

Detaljer

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 SATSINGSOMRÅDER Bærums grønne lunger : Bærums grønne lunger har vært og er fortsatt utsatt for et stort utbyggingspress. Bit for bit og gjennom flere

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Naturglede 2013. Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Innledning Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag ønsket videreførte prosjektet Naturglede i

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Helgeseminar Bergen 24-25. mars Naturmangfoldloven et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale

Detaljer

Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse?

Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse? Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse? Åpent møte om arealplanlegging i Bærum kommune. Vinner eller taper natur og kulturlandskap? Bekkestua

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Hva ønsker vi å diskutere og hvorfor? Naturvernforbundet i Ávjovárri ønsker å få fram ulike syn på vern og inviterer til åpent seminar.

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

Hvordan påvirke planprosesser?

Hvordan påvirke planprosesser? Hvordan påvirke planprosesser? Hvordan redde verden der du bor, 18. februar 2017 Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet Foto: Arnodd Håpnes Formålet med denne sesjonen Hvorfor er arealplanlegging

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Kjære alle sammen! Presenter deg. Jeg er glad for å være her i dag, og

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og KLAGE PÅ VEDTAK I NYDYRKINGSAK GNR 63 BNR 1 I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004576 : O: 1102-63-1 : Arve Fløysvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 15.03.2011 5/11 innlandsfiskenemnd KLAGE

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Oppstartsmelding økologisk kompensasjon Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Helgelandsmoen, 09.01.2018 Dagsorden for møtet Velkommen Gjennomgang melding om

Detaljer

Klima og miljø - kjør debatt!

Klima og miljø - kjør debatt! NR. 1 / 2009-34.ÅRGANG Utgitt av Naturvernforbundet i Rogaland Mer vei og atter vei Nasjonal transportplan ble lagt fram på fredag den 13.! Betegnende, men forsiktig sagt, ble det en sann ulykke for Rogaland.

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill:

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: f orum for natur og f riluftsliv Lillehammer, 7. april, 2017 Fylkesmannen i Postboks 987 2626 Lillehammer Verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt høringsinnspill Uttalelsen omfatter o g så forslag

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Fjell. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fjell. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fjell Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/fjell/ Side 1 / 5 Fjell Publisert 09.12.2016 av Miljødirektoratet Stadig flere drar til fjells, og det skaper ny aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA

Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA Sogndal 15. april 2015 Morgendagens miljøproblematikk kjente vi i går Christian Steel SABIMA Sogndal 15. april 2015 Masseutryddelser Tusen slekter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

USS landsmøte 9-10.april 2015

USS landsmøte 9-10.april 2015 USS landsmøte 9-10.april 2015 Ny lov om motorferdsel 17 års arbeid for lokaldemokratiet advokat (H) Stein Erik Stinessen Vår areallovgivning Motorferdselloven fra 1977 er en statsdirigering av motorferdsel

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Matjord i et beredskapsperspektiv

Matjord i et beredskapsperspektiv Truet jord 2013 matsikkerhet for en økende befolkning Matjord i et beredskapsperspektiv Nils Vagstad Beredskap Innrette seg slik i dag at en makter å håndtere framtidige utfordringer, krav og behov; Det

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill.

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill. : Norges Jeger- og Fiskerforbund, Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk

Detaljer

Fjellreven tilbake i Junkeren

Fjellreven tilbake i Junkeren Fjellreven tilbake i Junkeren Fjellreven tilbake i Junkeren Tidligere var fjellreven et vanlig syn i Saltfjellet og i Junkeren i Rana kommune. I løpet av de siste to årene har ni valper fra avlsprogrammet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ORGANISASJON Styrets sammensetning Styret har i denne perioden bestått av leder Steinar Nygaard og styremedlemmene Staffan Dovärn, Wilma Haagaas, Mads

Detaljer

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Selv om det har vært en god del aktiviteter i innledende fase, og nasjonalparkinitiativet er relativt godt kjent, er ikke verneprosessen formelt igangsatt

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat for styremøte i FNF Akershus Tid: onsdag 31. august 2016, kl. 17:00 19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa

Detaljer

Januar 2010. Lappugle. www.naturvern.no. Trusler. Fakta. Naturvernforbundet krever. Visste du at... lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen?

Januar 2010. Lappugle. www.naturvern.no. Trusler. Fakta. Naturvernforbundet krever. Visste du at... lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen? Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Lappugle jakter etter mus nede i snøen. Foto: Kjell-Erik Moseid/Samfoto Lappugle lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen? Utrydningstrussel: sårbar Cirka

Detaljer

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Boligplanlegging i by 2012 Husbanken/Hageselskapet Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Erfaringer fra Stavanger Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef, Stavanger kommune Landskapsarkitekt

Detaljer

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711 Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 05.06.2015 Deres dato Vår ref. 2015/711 Deres ref. I følge adresseliste Høring om utvidet jakttid på grågås i åtte kommuner i Telemark 2015-2016, oppsummering

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen

Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen Vannforvaltningskonferansen 14. oktober 2013 Christian Steel generalsekretær SABIMA christian.steel@sabima.no Regjeringens reiselivsstrategi Ivrige

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 13.12.2013 Etter adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion

Detaljer

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator Hva er forum for natur og friluftsliv, FNF? Samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE 11.-12. februar 2016 16.00 Presentasjonsrunde 16.30 Nye kommunestyrer og fylkesting, v Henry Tendenes 17.45 Forum for natur og friluftsliv, Morten Dåsnes 18.30 Valgkomiteens

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Fjellreven tilbake på Finse

Fjellreven tilbake på Finse Fjellreven tilbake på Finse Ville valper på vidda For første gang på et tiår kan du nå treffe vill fjellrev på Finse. Hvert år framover blir det satt ut 10-20 valper fra avlsprogrammet for fjellrev. Målet

Detaljer

Norsk Friluftslivspolitikk

Norsk Friluftslivspolitikk Norsk friluftslivspolitikk Erlend Smedshaug Ørebro, 1 Den statlige definisjonen av friluftsliv Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse Definisjonen

Detaljer

Ny sommer med badebåten. Vipa kom ikke til Dalane i år. Les mer side 5, 6 og 7. Les mer side 12

Ny sommer med badebåten. Vipa kom ikke til Dalane i år. Les mer side 5, 6 og 7. Les mer side 12 NR. 2 / 2010-35.ÅRGANG Utgitt av Naturvernforbundet i Rogaland Vipa kom ikke til Dalane i år Vipa er Rogalands fylkesfugl og er et av våre sikre og kjære vårtegn. Vibå æ kåmen står på trykk hvert år i

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer