Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!"

Transkript

1 Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 25. januar 2014 klokken Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken denne lørdagen. Vi minner om at fullstendige årsmøtepapirer bare blir sendt ut til medlemmer som LLH Rogaland har e-postadresse til. Øvrige medlemmer kan be om å få tilsendt årsmøtepapirene per post. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Saksliste for årsmøtet: 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede Konstituering Årsmelding Regnskap for Forslag til vedtektsendring Forslag til arbeidsprogram for Forslag til budsjett for Valg Godkjenning av styrerepresentasjon fra gruppene Side 1 av 14

2 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede Innkallingen, dagsorden og antall stemmeberettigede godkjennes. 2 Konstituering Innstilling til konstituering: Møteleder: En referent: Tellekorps: To medunderskrivere av protokoll: Bård Nylund, leder LLH Sentralt Knut Redalen Årsmøtet velger møteleder, en referent, tellekorps og to medunderskrivere av protokoll, slik som foreslått i møtet. 3 Årsmelding 2013 Forlag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for Årsmøtet tar gruppenes og komiteenes årsmeldinger for 2013 til etterretning. 3.0 Forord Med dette legger vi fram LLH Rogalands årsmelding for Årsmeldingen handler i stor grad om arbeidet til AU, styret og gruppene i LLH Rogaland, så vi vil først få lov til å rette en stor takk til de som med eller uten verv i organisasjonen har stilt opp frivillig på alle arrangementer og under Stavanger på skeivå og mye annet. Mens 2012 var et travelt år der vi feiret at vi var 40 år gjennom stort sett hele året bærer 2013 preg av at vi har hatt behov for å puste ut og har nok ikke hatt hverken store eller mange arrangement. Vi ser en ytterligere nedgang i medlemstallet, pr desember 2013 var vi 194 medlemmer. Nok en gang har vi vært på flyttefot! Stills Scene som vi hadde leieavtale med avviklet sin leieavtale med Rom Eiendom i Jernbaneveien. Vi fikk en ny midlertidig leie avtale på plass med Rom Eiendom men avtalen var med en oppsigelse på 14 dager kun. I september inngikk vi en leieavtale for Verksgata 17 2 etg og i oktober 2013 flyttet vi inn i nye lokaler. I våre nye lokaler ble det mye større plass til å drive ungdomskafeen i tillegg til at vi nå hadde et tilbud til alle våre undergrupper På grunn av leie kostnader som de siste 2-3 årene er langt høyere enn det vi har fått i driftstilskudd fra kommunen og i støtte fra LLH sentralt pluss nedgang i medlemstallet har vi de forrige gående årene vist et negativt resultat. I 2013 viser vi igjen et positivt et resultat. I budsjett for 2013 la vi opp til ca i pluss pga at støtte til SPS for 2012 først kom inn på konto i I tillegg fikk vi ekstra midler på og støtte fra Ungdommenes Bystyre på 20000, disse pengene fikk vi i desember 2013 og rakk derfor ikke få brukt noen ting. Stavanger på skeivå har utviklet seg fra år til år og nok en gang satte vi besøksrekord. I år var det Late Bloomer Ladies ved leder Lise Reed som ble overrakt Homofrydprisen, noe som alle som var tilstede kan underskrive på at ble virkelig satt pris på. Side 2 av 14

3 Også i 2013 var LLH Rogaland fremme i lokale medier som RA, Aftenbladet, NRK Lokalen og TV-Vest ved ulike anledninger. 3.1 Styrets årsmelding Årsmøtet 2013 Årsmøtet i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Rogaland år 2013 ble avholdt lørdag 26. Januar Det var 10 frammøtte med stemmerett. Disse valgene ble gjort: Leder: Tone Dalum Valgt med 10 skriftlige stemmer Nestleder: Magnus Nordbø Valgt med 10 skriftlige stemmer Økonomiansvarlig: Morten Vestvik Gjenvalgt Styremedlem: Werner Rasmussen Ny Styremedlem: Christina Storm Ny 1. vara styret: Vidar Lund Ny 2. vara styret: Christiane Elisabeth Osestad-Schiz Ny Valgkomite for 2014: Dag Terje Klarp Solvang Arve Andersen Tone Samuelsen Ny Ny Ny Volleyballgruppa Styrerepresentant: Knut Redalen Åpen Kirkegruppe Kontaktperson: Benno Driesse Stavanger på skeivå (SPS) Komitéleder: Magnus Nordbø som koordinator med et samlet styre som bidragsytere Late Bloomer Ladies: Styre representant: Lise Reed Arbeidet i perioden Arbeidsutvalgets (AU) og styrets arbeid: Arbeidsutvalget har avholdt effektive møter med jevne mellomrom gjennom hele året. AU og styret er nesten identisk, så det har som regel vært kombinerte møter. Vi har stillt opp på informasjonsarbeid og vi har vært med i arbeidet med oppfølging av handlingsplanen i Stavanger og arrangement av den årlige Ungdomskonferansen i Stavanger Eg e den eg e. LLH Rogaland har vært representert på alle landsstyremøter i Evaluering av arbeidsprogrammet for LLH Rogaland 2013 LLH Rogaland fortsatte i 2013 med å bruke Vær åpen, vær stolt! som slagord. Side 3 av 14

4 Område 1 - Politisk arbeid LLH Rogaland skal aktivt støtte andre organisasjoner som vi har felles interesser med. Delta i fora hvor homopolitisk arbeid blir satt på dagsorden (f.eks. Landsstyret i LLH hvor LLH Rogalands leder er representert). Organisasjonen skal følge opp meldinger fra media og benytte media på en best mulig måte for å fremme organisasjonens sak og mål. LLH Rogaland skal fortsatt jobbe for at LLH sentralt tar opp temaet surrogati i Homofile par som benytter seg av surrogati i utlandet skal bli bedre behandlet av myndighetene når det gjelder fødselspermisjon og foreldrerett enn hva tilfellet er i dag. Homofile har på papiret rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, men dette har ingen praktisk betydning i og med at ingen land vil adoptere barn til homofile. Den eneste muligheten homofile menn da har til å få barn på, er å benytte eggdonor og surrogatmor. Oppnåelse: LLH Rogaland arrangerte ingen rene tema møter i Vi hadde et medlemsmøte der tema var Surrogati. LBL gruppen har hatt flere tema møter for sine medlemmer. LLH Rogaland har deltatt i faste møter med Stavanger Kommune for å holde trøkk på handlingsplan og planlegge neste års Ungdomskonferanse. Leder møter fast og Werner møter ved behov. LLH Rogaland har deltatt på alle landsstyremøtene i LLH i 2013, enten ved leder eller nestleder. Område 2 - Sosialt arbeid LLH Rogaland skal arrangere Stavanger på skeivå i september AU/styret budsjetterer med tilrettelegging av kulturelle og sosiale arrangementer, både i egen regi og i regi av medlemmer / undergrupper. Oppnåelse: LLH arrangerte som vanlig Stavanger på skeivå i september I samarbeid med Stills Scene og Røde Sjøhus har vi avholdt arrangementer gjennom hele Område 3 - Informasjonsarbeid LLH Rogaland skal jobbe for å få på plass en prosjektstilling for å drive informasjonsarbeidet rettet mot eksterne oppdragsgivere. AU/styret skal jobbe aktivt med foredragsvirksomhet rettet mot skoler og ungdomsgrupper. AU/styret skal til enhver tid holde LLH Rogaland sin nettside oppdatert med organisasjonens og gruppenes tiltak. Den skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet. Bruke medlemmenes e-post aktivt for å formidle informasjon. Bruke informasjonsmagasinet Skeiv i sørvest aktivt til eksternt arbeid. Informasjonsmateriell som er oversatt til andre språk sentralt, skal være tilgjengelig for våre medlemmer. Side 4 av 14

5 Oppnåelse: Gruppa har har i år bestått av Magnus Nordbø. Informantar i 2013 har vært Arve Andersen, Werner Rasmussen og Magnus Nordbø. I 2013 har vi besøkt følgende skuler: 2 ungdomskuler i Sandnes 3 ungdomskuler i Stavanger 1 konfirmantgruppa på Bryne Jæren folkehøgskule Vi var medarrangør på "Eg e den eg e" konferansen til Stavanger kommune for elevrådsrepresentantane fra 9 og 10 trinnet. På grunn av at alle informantene våre i 2013 har vært i fullt arbeid har vi ikke klart å delta på alle oppdraga vi er spurt om å delta på. Til informasjons oppdrag i Sandnes har vi derfor fått hjelp av Skeiv Ungdom i Oslo. Område 4 - Organisasjonsarbeid Gruppene skal bruke styremøtene til å informere om aktiviteter og diskutere/kartlegge problemstillinger i gruppene. Generelt bevisstgjøre om det enkelte aktive medlemmet sitt ansvar for å være imøtekommende ovenfor "nye ansikter". Dette gjelder særlig gruppeansvarlige, kaféverter, ansvarlige for fester og andre. LLH Rogaland skal ha som mål å øke medlemstallet. LLH Rogaland skal jobbe aktivt for å være synlige i Haugesund, Egersund og i Ryfylke, og dermed stimulere til lokale grupper og nettverk. Oppnåelse: Alle styremøter/au-møter ble i 2013 avholt i egne lokaler. Vi startet i 2013 opp med ukentlig Ungdomskafe i lokalene våre. Arbeidet med å få fornying av medlemskap og nye medlemmer har ikke vært en suksess i Et resultat er at medlemstallet er blitt kraftig redusert. Det har også vært problemer med å finne ut av det nye medlemsregisteret i LLH Sentralt. Vi har arrangert en fest i Haugesund i 2013 og har planer for å fortsette med dette. Område 5 - Helsearbeid Arbeide for å styrke hiv-/aids-informasjonsarbeidet: RAID: utdeling av kondomer, glid og informasjon om smitte og sikker sex på utesteder. Samarbeid med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. ved å markere Verdens aids-dag 1. desember. Fortsatt samarbeid med Kirkens bymisjon og andre aktuelle aktører. LLH Rogaland skal fokusere på mental helse og rusforebyggende arbeid gjennom å tilby trygge møteplasser og rusfrie arenaer. LLH Rogaland skal støtte arbeid knyttet til transperspektiv, initiert og drevet av lokallagets medlemmer. Side 5 av 14

6 Oppnåelse: Samarbeidet med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. LLH samarbeidet med Kirkens bymisjon om arrangement på verdens aidsdag 1. desember. 3.2 Gruppenes årsmeldinger 2013 Årsmelding for volleyballgruppa Homlene Volleyballgruppa har hatt trening på Våland skole hver onsdag i hele 2013, utenom skolens ferier. Det har vært dårlig frammøte, men fordi andre ikke-medlemmer som har lyst til å spille volleyball møter opp regelmessig, lar det seg gjøre å gjennomføre treninger. Det er en fast gjeng som møter hver gang. Det er info på LLH sine sider om aktiviteten og den er markedsført ved e-post til medlemmene. Årsberetning Åpen Kirkegruppe i Stavanger Leder og kontaktperson: Benno Driesse Kveldsmessene ÅK har videreført samarbeidet med St. Petri menighet. Vi arrangerte kveldsmesser på torsdag en gang i måneden. Arrangementskomiteen besto av: Tor Magne Nesvik, Claire Gouldthorp og Benno Driesse. Messene var i St. Petri kirken og Petrikjelleren. Vårens tema var hender. Høstens tema var hellighet. Etter messene var det kirkekaffe. Det var messe i Petrikjelleren ifm. SPS den 8. september. Tema: Jeg har en drøm. Forrettende prest: Claire Gouldthorp. Taler: Frode Kinserdal, leder i ÅK-Oslo. Musikk: Janne Hagen. Oppmøte ca. 30 personer. Dialogmøte Benno Driesse holdt foredrag på et dialogmøte arrangert av Kirkelig Dialogsenter Stavanger den 14. november. Tema: Homofile og lesbiske i møte med religion og tro. Sosiale treff Vi har hatt 2 sosiale treff hjemme hos Benno. Grillkveld i Rosenli var 19. juni. Økonomi Domkirkemenighet har samlet inn kollekt til ÅK I 2014 vil vi fortsette vårt samarbeid med St. Petri menighet. Det blir ikke egne messer arrangert av ÅK. Vi oppfordres til å delta på torsdagsmessene. Videre vil ÅK arrangere en messe ifm. Stavanger på skeivå. Claire Gouldthorpe og Benno Driesse er invitert til å delta på et prostemøte i Stavanger bispedømme. Dato: 4. eller 5. mars. Kontaktpersoner: Claire Gouldthorp og Benno Driesse For Åpen Kirkegruppe i Stavanger Benno Driesse Side 6 av 14

7 Rapport Late Bloomer Ladies 2013 Gruppen Late Bloomer Ladies i Stavanger har eksistert siden 22.nov Late Bloomer Ladies er et tiltak for å forebygge ensomhet og isolasjon. Gruppen tilbyr et fellesskap med andre kvinner i samme situasjon. I tillegg til sosiale og faglige samlinger, har vi også samtaler med kvinner som ønsker noen å prate med ang. å «komme ut av skapet» eller andre tema som har med «å blomstre sent i livet». Samlingene i 2013: Temaet i januar var: «Late Bloomer -dine, mine og hennes barn.» I februar var Sokneprest Anne Lise Ådnøy med oss. Da var temaet «Lesbisk og religiøs». Det ble tatt opp viktige tema rundt dette med skyld og skam i forhold til å være kristen og lesbisk. I mars hadde vi en sosial kveld privat hos ei i gruppen, der temaet var: «Hvordan leve som lesbisk?» 17.mai gikk noen av oss i toget under LLh sitt banner. Late Bloomer Ladies deltok på egen stand i Byparken under «Stavanger på skeivå» i september. Der gjorde vi oss synlige med plakater, brosjyrer og flagg. Vi delte ut gratis kaffi og kaker, og kom i kontakt med mange. Også noen som ønsket å bli medlem i gruppen. I september hadde vi en Yoga-samling. Ei fra gruppen lærte oss Yoga. 23. oktober kom helseutvalget for homohelse og holdt et «inspirasjonsseminar». Bera Moseng og Ingebjørg kom fra Oslo, og i 4 timer diskuterte vi seksualitet, identitet, alkohol og andre spennende emner. I november ble det holdt et møte for de «nye» i gruppen. I løpet av 2013 ble mange arrangement lagt ut på FB siden. Her kan nevnes: -kino, teater, kafebesøk, museumsbesøk med barn og vorspiel før LLH-fest. Mange fra gruppen har også vært med på «Lesbepilsen», som er en uavhengig gruppe av LBL, og et åpent arrangement siste fredag i måneden. Her er alle lesbiske velkommen. Dermed har LBL skapt et nettverk, ikke bare for de som «blomstrer sent i livet», men også for alle lesbiske. Det finnes egen FB side, både for LBL og Lesbepilsen, der det opplyses om møtested, tidspunkt m.m. Her er det også rom for diskusjoner og annet. Late Bloomer Ladies fikk årets Homofryd-pris under Stavanger på Skeivå. Denne ble tatt imot med glede og stolthet. Medlemmene i LBL-Stavanger består av kvinner i fra nord i fylket til sør i Vest-Agder. Antall medlemmer pr desember 2013 er fra Styret i 2013 har bestått av: Inger Marie Torstrup, Christina Storm, Grethe Elin Evertsen Joa og Lise Reed. Årsmøtet avholdt 11 januar gav følgende nytt styre for 2014: Inger Marie Torstrup Gjenvalgt Christina Storm Gjenvalgt Tone Totland Ny Første møtet i 2014 var 13 januar der det var fokus på «komme ut-prosessen». Side 7 av 14

8 Rapport fra Ungdomskafeen 2013 Ungdomsgruppa startet opp 7 mars 2013 etter et initiativ fra LLH Rogaland og Magnus Flåten Nickelsen (18) som etterspurte et tilbud for unge homofile. Årsaken var at regionen stod uten et ungdomstilbud for LHBT-ungdom da Skeiv Ungdom Rogaland året før ikke lenger kunne opprettholde sitt tilbud. Ungdomsgruppa ble opprettet som en undergruppe av LLH Rogaland. Kalt LLH Ung Rogaland (LUR). Ungdomsgruppa startet opp med det vi kaller Ungdomskafe. Dette er et lavterskel tilbud til unge lhbt-ungdom opp til og med 26 år. Ungdomskafeen har åpent hver torsdag kl , med unntak av skoleferiene. Ungdomskafeen driftes av et medlem av styret som i 2013 var Werner Rasmussen og totre medansvarlige ungdommer fra kafeen. Werner Rasmussen har i perioden fungert som ungdomskontakt. I dette tilfelle vil det si kontakt med styret i LLH Rogaland, eksterne samarbeidspartnere og har dessuten fungert som en trygg voksen som det er mulighet for ungdommene å henvende seg til. Ungdomskontakten er også den som tar seg av de driftsmessige sidene av kafeen, mens de medansvarlige bidrar med praktisk arbeid og kreative prosesser. Ungdomskafeen har mellom besøkende hver torsdag. Og i løpet av året har oppimot hundre ungdommer på et eller annet tidspunkt vært innom kafeen. Vi har hatt gjester fra Egersund i sør til Haugesund i nord. Vi har også gjester fra Jørpeland og Tau. Ungdomskafeen har markedsført seg gjennom Helsestasjonene for ungdom i Stavanger og Sandnes. Ungdomsgruppa fikk trykket 65 plakater som er gitt helsestasjonene. Plakatene ble hengt opp på treffpunkter for ungdom. LLH Ung Rogaland har også egne grupper på Facebook og Gaysir. På Gaysir er det over 130 medlemmer i denne gruppa. Det finnes også en side på facebook som man kan like. Det finnes også en egen epost. Ungdomskafeen har hatt jevnlig besøk av Uteseksjonen i Stavanger. Innholdet i Ungdomskafeen er det ungdommene selv som kommer med innspill til. Tilbakemeldingene er at de ønsker ingen særskilte planlagte aktiviteter men heller en mulighet for å treffes, prate og flørte. Innimellom foreligger det aktiviteter tilgjengelig om de ønsker å delta. For eksempel laging av julepynt eller spille spill. Kafeen har avholdt sommeravslutning i form av grilling ved badedammen og juleavslutning med grøtfest. Under Halloween hadde vi et eget opplegg. Vi er opptatt av at serveringen på kafeen skal være et lavkostnads tilbud. Hver torsdag er det mulig å kjøpe brus og sjokolade for 10 kr. pr. stykk. Ellers serveres det en del gratis. Det er alltid et gratis alternativ. Ungdomsgruppa deltok under Stavanger på Skeivå med en rusfri ungdomsfest. Her ble det servert gratis pizza og brus. Ungdomsgruppa hadde også egen stand i Pride park. Her delte vi ut visittkort med såkalt QR-kode og informasjon. Tilbakemeldingene var kun positive. Mange unge følte seg nå som en del av festivalen. Det er allment kjent at det er Skeiv Ungdom som egentlig skal opprette og drifte ungdomstilbud for llhbt-ungdom i Norge. LLH Rogaland har etter vårt syn tatt ansvar for skeive unge i tomrommet etter at Skeiv Ungdom Rogaland ikke lenger var virksomme. Dette ble en forsømt gruppe i regionen. Inntrykkene og tilbakemeldingene styret i LLH Rogaland har fått er at de unge ønsker et stabilt tilbud, en trygg voksen og muligheten til å påvirke tilbudet uten nødvendigvis å ha så mye ansvar. LLH Rogaland har i perioden Side 8 av 14

9 stilt seg positive om Skeiv Ungdom Rogaland skulle gjenoppstå. Det har blitt oppmuntret til slike initiativ fra de unge. Noen ønsket å starte opp en politisk variant Skeiv Ungdom. Der det var mulighet for å diskutere politiske og dagsaktuelle saker som gjelder skeive unge og uttale seg om dette. Dessverre har det vist seg vanskelig å samarbeide med Skeiv Ungdom sentralt i følge de unge og ingen oppstart er gjennomført i Ungdomskafeen ble i desember tilkjent kr av Ungdommens bystyre i Stavanger. Medlemmer av ungdomskafeen har også deltatt på informasjonsoppdrag. Arbeidsoppgaver og mål for 2014 Økt fokus og kunnskap om unges helse. Verving Temakveld om hatvold Temakveld om sunn sex og egen kropp Flere aktiviteter utenom kafeen Økt fokus og kunnskap om trans Mer markedsføring Evaluere og eventuelt supplere serveringstilbudet med enkel varmmat. Deltagelse i Folketoget Aktiviteter på Stavanger på Skeivå Rapport Stavanger på skeivå 2013 Stavanger på skeiva er virkelig blitt en tradisjon og årets arrangement var den 15. i rekken. Festivalen har vært i stadig utvikling og ogsa i år hadde vi et omfattende program. Forberedelsene til årets festival startet tidlig, og basert på suksessen fra 2012 ville vi fortsette med samme antall dager 4. September Offisiell åpning v/leder i kommunalstyre for kultur og idrett, Sissel Knutsen Hegdal, helsinger fra Domprost Anne Lise Ådnøy, gateprest Per Arne Tengesdal, leder LLH Bård Nylund, leder i LLH Rogaland Tone Dalum, representanter fra Amnesty og utdeling av Homofryd 2013 til Late Bloomer Ladies. Underholdning med Ole Alexander Mæland. 5. September FCKSHP med Helseutvalget, Alkoholfri ungdomsfest og Fotballdebatt med lansering av kampanjen "Support". I panelet satt tidligere sportsdirektør og spiller i Viking, på landslaget og proff i utlandet Egil Østenstad, Eirin Sund, Håvard Øvregård og Markus Grass. 6. September Ungdomsseminar for tillitsvalgte elever på 9 og 10 trinnet I Stavanger. Arrangementet er I samarbeid med Stavanger commune, Marit & Mahala show på kvelden og Fredagsfest på HoT Open Mind 7. September Sentrum på skeivå 2013 med Stands, appeller og underholdning i Byparken med Sang/show fra Mio Amore, politiske appeller og Eventyrfortelling for barn i alle alder. Vi hadde også skeivå-vorspiel på MaMi Open Mind og Kvinnevorspiel før Skeivå nattå på det røde sjøhus med DJ DeeJay Jonny fra utestedet Wonk i Malmo. 8. September Skeiv i sjelå med Tema: «Jeg har en drøm». Forrettende prester var Anne Side 9 av 14

10 Lise Ådnøy og Claire Gouldthorp. Frode Kinserdal som er leder i Åpen kirkegruppe i Oslo var taler. I programmet forsøkte vi å skape arrangement som kan nå ulike typer ma lgrupper unge, eldre, lhbt-personer, faggrupper som jobber med lhbt-personer og det generelt kulturinteresserte publikum. Det har vært viktig for oss a ha et godt variert program med seriøse temamøter/debatter, konserter/show og ikke minst fest og feiring. Flere av arrangementene under SPS har vært godt besøkt, men vi ser at der det ikke er like kjente artister blir det lavere deltakelse. Hovedtyngden av de besøkende er fra va r region, men pa de største arrangementene har vi registrert mange tilreisende. Festivalen hadde følgende Samarbeidspartnere: - St. Petri menighet - HoT Invest - Stavanger Kommune (økonomisk støtte + medarrangør ungdomsseminar) - Sjøhusene i Stavanger (lokaler) - SEVA (lyd & lys) - Gaysir.no (markedsføring) - LO Rogaland (økonomisk støtte) - Joker Jelsagata (økonomisk støtte + innkjøp backstage servering) - Barokk Frisør (økonomisk støtte) - Ambio Rekruttering (økonomisk støtte) - Arkitekt Jonny Johansen (økonomisk støtte) - Byggefirma Tunge AS (økonomisk støtte) - Kim Ivan Tunge (privat bidragsyter) Leder SPS I 2013 stod styret i LLH Rogaland som arrangør av SPS med Magnus Nordbø som koordinator. Som for 2012 var de ulike komitémedlemmene ansvarlige for sine ansvarsomra der/arrangement. Komiteen møttes til flere møter i løpet av året. Utenom dette gikk informasjonsflyten via koordinator. Komiteen bestod av følgende personer: - Styret i LLH Rogaland - Magnus Nordbø koordinator - Karl Grude Markedsføring Det ble ogsa i a r markedsført i naturlige kanaler som Gaysir.no og homomagasinet Blikk. Hjemmesidene ble brukt aktivt i forkant av festivalen, i tillegg har vi hatt et fokus pa bruk av sosiale medier. Dette har gjort at vi lettere kan føre dialog med festivalbrukeren na r det gjelder a kunne svare pa spørsma l og a motta innspill. Va r gruppe pa Facebook hadde pa det meste over 550 medlemmer. Festivalen fikk omtale i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad i tillegg var vi i TV-Vest og i NRK Lokalen. Side 10 av 14

11 4 Regnskap for 2013 Økonomiansvarlig orienterer. Årsmøtet i LLH Rogaland godkjenner regnskap for 2013 som viser positivt resultat på kr Overskudd føres som følger: ,- mot egenkapital 2000 og konto R1940, (brukskonto) ,- mot egenkapital 2000 og konto R1941, (sparekonto) til sparekonto (R1942) , samt føres mot 2020 Husfond 2020 balanse. Disponeringer i Balansen LLH Rogaland sitt «Husfond» var per på ,-. På konto (R1942) stod det ,78. Differansen, ,78, mellom disse er renter som ikke har blitt godskrevet husfondet de siste årene ,78 flyttes fra 2000 egenkapital til 2020 husfond i balansen slik at husfond og R1942 er like. 5 Forslag til vedtektsendring Ingen innkomne forslag til vedtektsendringer 6 Forslag til arbeidsprogram for 2014 LLH sentralt vedtok et omfattende arbeidsprogram på Landsmøtet 2012, som legger føringer for LLH Rogalands arbeid. Det er viktig å påpeke at lokallagets virksomhet i all hovedsak drives av styrets medlemmer på frivillig basis. Derfor er det nødvendig å begrense omfanget av LLH Rogalands arbeidsprogram, slik at det blir mulig å gjennomføre. Det er viktig å ha visjoner og planer, men samtidig er det fullt mulig å sette i gang arbeid som naturlig hører inn under satsningsområdene, selv om dette ikke skulle være nevnt konkret i programmet. Alt arbeid i organisasjonen er avhengig av frivillige som har vilje og mulighet til å påta seg oppgaver. Styret oppfordrer medlemmene til selv å sette i gang tiltak eller komme med forslag til tiltak Årsmøtet vedtar forslag til arbeidsprogram for Arbeidsprogram 2014 LLH Rogaland fortsetter å bruke Vær åpen, vær stolt! som slagord. Side 11 av 14

12 Område 1 - Politisk arbeid LLH Rogaland skal aktivt støtte andre organisasjoner som vi har felles interesser med. Delta i fora hvor homopolitisk arbeid blir satt på dagsorden (f.eks. Landsstyret i LLH hvor LLH Rogalands leder er representert). Organisasjonen skal følge opp meldinger fra media og benytte media på en best mulig måte for å fremme organisasjonens sak og mål. Område 2 - Sosialt arbeid LLH Rogaland skal arrangere Stavanger på skeivå i september AU/styret budsjetterer med tilrettelegging av kulturelle og sosiale arrangementer, både i egen regi og i regi av medlemmer / undergrupper. Område 3 - Informasjonsarbeid LLH Rogaland skal jobbe for å få på plass en prosjektstilling for å drive informasjonsarbeidet rettet mot eksterne oppdragsgivere. AU/styret skal jobbe aktivt med foredragsvirksomhet rettet mot skoler og ungdomsgrupper. AU/styret skal til enhver tid holde LLH Rogaland sin nettside oppdatert med organisasjonens og gruppenes tiltak. Den skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet. Bruke medlemmenes e-post aktivt for å formidle informasjon. Bruke informasjonsmagasinet Skeiv i sørvest aktivt til eksternt arbeid. Informasjonsmateriell som er oversatt til andre språk sentralt, skal være tilgjengelig for våre medlemmer. Område 4 - Organisasjonsarbeid Gruppene skal bruke styremøtene til å informere om aktiviteter og diskutere/kartlegge problemstillinger i gruppene. Generelt å bevisstgjøre om det enkelte aktive medlemmet sitt ansvar for å være imøtekommende ovenfor "nye ansikter". Dette gjelder særlig gruppeansvarlige, kaféverter, ansvarlige for fester og andre. LLH Rogaland skal ha som mål å øke medlemstallet etter flere år med nedgang. LLH Rogaland skal jobbe aktivt for å være synlige i Haugesund, Egersund og i Ryfylke, og dermed stimulere til lokale grupper og nettverk. Område 5 - Helsearbeid Arbeide for å styrke hiv-/aids-informasjonsarbeidet: o Samarbeid med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. Side 12 av 14

13 o ved å markere Verdens aids-dag 1. desember. o Fortsatt samarbeid med Kirkens bymisjon og andre aktuelle aktører. LLH Rogaland skal fokusere på mental helse og rusforebyggende arbeid gjennom å tilby trygge møteplasser og rusfrie arenaer. LLH Rogaland skal støtte arbeid knyttet til transperspektiv, initiert og drevet av lokallagets medlemmer. 8 Forslag til budsjett for 2014 Økonomiansvarlig orienterer. LLH Rogaland mottok i desember 2013 følgende støtte: - Stavanger kommune, driftsmidler ekstra ordinære kr ,- - Ungdommens bystyre i Stavanger kr ,- (øremerket ungdomsarbeid) Dersom denne støtten ikke hadde blitt mottatt hadde laget allikevel klart å nå sine økonomiske mål i Årsmøtet i LLH Rogaland godkjenner budsjett for 2014 som viser et negativt resultat på kr ,- 9 Valg Valgkomiteens innstilling for valg til verv i LLH Rogaland Leder og nestleder velges gjennom skriftlig valg. Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling. Valg 2014: Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2014 presenteres på årsmøtet. 10 Godkjenning av styrerepresentasjon fra gruppene Årsmøtet tar til etterretning gruppenes styrerepresentasjon for 2014 og godkjenner LLH Ung Rogaland (LUR), Ungdomskafeen, som en ny gruppe i LLH Rogaland. Volleyballgruppa Styrerepresentant: Knut Redalen Åpen Kirkegruppe Kontaktperson: Benno Driesse og Claire Gouldthorp Stavanger på Skeivå Komiteleder SPS: Magnus Nordbø Side 13 av 14

14 Late Bloomer Ladies Styrerepresentant: Inger Marie Torstrup LLH Ung Rogaland (Ungdomskafeen): Kontakt person: Werner Rassmussen Kontaktpersonene har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Side 14 av 14

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2015

INNKALLING ÅRSMØTE 2015 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl.18.00. Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Some people are gay. Get over it!

Some people are gay. Get over it! Some people are gay. Get over it! LLHs virksomhet i 2011 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

GAMMEL, GRÅ OG HOMO. Sluttrapport for prosjektet

GAMMEL, GRÅ OG HOMO. Sluttrapport for prosjektet Sluttrapport for prosjektet GAMMEL, GRÅ OG HOMO Ett prosjekt av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Prosjektansvarlig: LLH Oslo og Akershus Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer