Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!"

Transkript

1 Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 25. januar 2014 klokken Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken denne lørdagen. Vi minner om at fullstendige årsmøtepapirer bare blir sendt ut til medlemmer som LLH Rogaland har e-postadresse til. Øvrige medlemmer kan be om å få tilsendt årsmøtepapirene per post. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Saksliste for årsmøtet: 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede Konstituering Årsmelding Regnskap for Forslag til vedtektsendring Forslag til arbeidsprogram for Forslag til budsjett for Valg Godkjenning av styrerepresentasjon fra gruppene Side 1 av 14

2 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede Innkallingen, dagsorden og antall stemmeberettigede godkjennes. 2 Konstituering Innstilling til konstituering: Møteleder: En referent: Tellekorps: To medunderskrivere av protokoll: Bård Nylund, leder LLH Sentralt Knut Redalen Årsmøtet velger møteleder, en referent, tellekorps og to medunderskrivere av protokoll, slik som foreslått i møtet. 3 Årsmelding 2013 Forlag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for Årsmøtet tar gruppenes og komiteenes årsmeldinger for 2013 til etterretning. 3.0 Forord Med dette legger vi fram LLH Rogalands årsmelding for Årsmeldingen handler i stor grad om arbeidet til AU, styret og gruppene i LLH Rogaland, så vi vil først få lov til å rette en stor takk til de som med eller uten verv i organisasjonen har stilt opp frivillig på alle arrangementer og under Stavanger på skeivå og mye annet. Mens 2012 var et travelt år der vi feiret at vi var 40 år gjennom stort sett hele året bærer 2013 preg av at vi har hatt behov for å puste ut og har nok ikke hatt hverken store eller mange arrangement. Vi ser en ytterligere nedgang i medlemstallet, pr desember 2013 var vi 194 medlemmer. Nok en gang har vi vært på flyttefot! Stills Scene som vi hadde leieavtale med avviklet sin leieavtale med Rom Eiendom i Jernbaneveien. Vi fikk en ny midlertidig leie avtale på plass med Rom Eiendom men avtalen var med en oppsigelse på 14 dager kun. I september inngikk vi en leieavtale for Verksgata 17 2 etg og i oktober 2013 flyttet vi inn i nye lokaler. I våre nye lokaler ble det mye større plass til å drive ungdomskafeen i tillegg til at vi nå hadde et tilbud til alle våre undergrupper På grunn av leie kostnader som de siste 2-3 årene er langt høyere enn det vi har fått i driftstilskudd fra kommunen og i støtte fra LLH sentralt pluss nedgang i medlemstallet har vi de forrige gående årene vist et negativt resultat. I 2013 viser vi igjen et positivt et resultat. I budsjett for 2013 la vi opp til ca i pluss pga at støtte til SPS for 2012 først kom inn på konto i I tillegg fikk vi ekstra midler på og støtte fra Ungdommenes Bystyre på 20000, disse pengene fikk vi i desember 2013 og rakk derfor ikke få brukt noen ting. Stavanger på skeivå har utviklet seg fra år til år og nok en gang satte vi besøksrekord. I år var det Late Bloomer Ladies ved leder Lise Reed som ble overrakt Homofrydprisen, noe som alle som var tilstede kan underskrive på at ble virkelig satt pris på. Side 2 av 14

3 Også i 2013 var LLH Rogaland fremme i lokale medier som RA, Aftenbladet, NRK Lokalen og TV-Vest ved ulike anledninger. 3.1 Styrets årsmelding Årsmøtet 2013 Årsmøtet i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Rogaland år 2013 ble avholdt lørdag 26. Januar Det var 10 frammøtte med stemmerett. Disse valgene ble gjort: Leder: Tone Dalum Valgt med 10 skriftlige stemmer Nestleder: Magnus Nordbø Valgt med 10 skriftlige stemmer Økonomiansvarlig: Morten Vestvik Gjenvalgt Styremedlem: Werner Rasmussen Ny Styremedlem: Christina Storm Ny 1. vara styret: Vidar Lund Ny 2. vara styret: Christiane Elisabeth Osestad-Schiz Ny Valgkomite for 2014: Dag Terje Klarp Solvang Arve Andersen Tone Samuelsen Ny Ny Ny Volleyballgruppa Styrerepresentant: Knut Redalen Åpen Kirkegruppe Kontaktperson: Benno Driesse Stavanger på skeivå (SPS) Komitéleder: Magnus Nordbø som koordinator med et samlet styre som bidragsytere Late Bloomer Ladies: Styre representant: Lise Reed Arbeidet i perioden Arbeidsutvalgets (AU) og styrets arbeid: Arbeidsutvalget har avholdt effektive møter med jevne mellomrom gjennom hele året. AU og styret er nesten identisk, så det har som regel vært kombinerte møter. Vi har stillt opp på informasjonsarbeid og vi har vært med i arbeidet med oppfølging av handlingsplanen i Stavanger og arrangement av den årlige Ungdomskonferansen i Stavanger Eg e den eg e. LLH Rogaland har vært representert på alle landsstyremøter i Evaluering av arbeidsprogrammet for LLH Rogaland 2013 LLH Rogaland fortsatte i 2013 med å bruke Vær åpen, vær stolt! som slagord. Side 3 av 14

4 Område 1 - Politisk arbeid LLH Rogaland skal aktivt støtte andre organisasjoner som vi har felles interesser med. Delta i fora hvor homopolitisk arbeid blir satt på dagsorden (f.eks. Landsstyret i LLH hvor LLH Rogalands leder er representert). Organisasjonen skal følge opp meldinger fra media og benytte media på en best mulig måte for å fremme organisasjonens sak og mål. LLH Rogaland skal fortsatt jobbe for at LLH sentralt tar opp temaet surrogati i Homofile par som benytter seg av surrogati i utlandet skal bli bedre behandlet av myndighetene når det gjelder fødselspermisjon og foreldrerett enn hva tilfellet er i dag. Homofile har på papiret rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, men dette har ingen praktisk betydning i og med at ingen land vil adoptere barn til homofile. Den eneste muligheten homofile menn da har til å få barn på, er å benytte eggdonor og surrogatmor. Oppnåelse: LLH Rogaland arrangerte ingen rene tema møter i Vi hadde et medlemsmøte der tema var Surrogati. LBL gruppen har hatt flere tema møter for sine medlemmer. LLH Rogaland har deltatt i faste møter med Stavanger Kommune for å holde trøkk på handlingsplan og planlegge neste års Ungdomskonferanse. Leder møter fast og Werner møter ved behov. LLH Rogaland har deltatt på alle landsstyremøtene i LLH i 2013, enten ved leder eller nestleder. Område 2 - Sosialt arbeid LLH Rogaland skal arrangere Stavanger på skeivå i september AU/styret budsjetterer med tilrettelegging av kulturelle og sosiale arrangementer, både i egen regi og i regi av medlemmer / undergrupper. Oppnåelse: LLH arrangerte som vanlig Stavanger på skeivå i september I samarbeid med Stills Scene og Røde Sjøhus har vi avholdt arrangementer gjennom hele Område 3 - Informasjonsarbeid LLH Rogaland skal jobbe for å få på plass en prosjektstilling for å drive informasjonsarbeidet rettet mot eksterne oppdragsgivere. AU/styret skal jobbe aktivt med foredragsvirksomhet rettet mot skoler og ungdomsgrupper. AU/styret skal til enhver tid holde LLH Rogaland sin nettside oppdatert med organisasjonens og gruppenes tiltak. Den skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet. Bruke medlemmenes e-post aktivt for å formidle informasjon. Bruke informasjonsmagasinet Skeiv i sørvest aktivt til eksternt arbeid. Informasjonsmateriell som er oversatt til andre språk sentralt, skal være tilgjengelig for våre medlemmer. Side 4 av 14

5 Oppnåelse: Gruppa har har i år bestått av Magnus Nordbø. Informantar i 2013 har vært Arve Andersen, Werner Rasmussen og Magnus Nordbø. I 2013 har vi besøkt følgende skuler: 2 ungdomskuler i Sandnes 3 ungdomskuler i Stavanger 1 konfirmantgruppa på Bryne Jæren folkehøgskule Vi var medarrangør på "Eg e den eg e" konferansen til Stavanger kommune for elevrådsrepresentantane fra 9 og 10 trinnet. På grunn av at alle informantene våre i 2013 har vært i fullt arbeid har vi ikke klart å delta på alle oppdraga vi er spurt om å delta på. Til informasjons oppdrag i Sandnes har vi derfor fått hjelp av Skeiv Ungdom i Oslo. Område 4 - Organisasjonsarbeid Gruppene skal bruke styremøtene til å informere om aktiviteter og diskutere/kartlegge problemstillinger i gruppene. Generelt bevisstgjøre om det enkelte aktive medlemmet sitt ansvar for å være imøtekommende ovenfor "nye ansikter". Dette gjelder særlig gruppeansvarlige, kaféverter, ansvarlige for fester og andre. LLH Rogaland skal ha som mål å øke medlemstallet. LLH Rogaland skal jobbe aktivt for å være synlige i Haugesund, Egersund og i Ryfylke, og dermed stimulere til lokale grupper og nettverk. Oppnåelse: Alle styremøter/au-møter ble i 2013 avholt i egne lokaler. Vi startet i 2013 opp med ukentlig Ungdomskafe i lokalene våre. Arbeidet med å få fornying av medlemskap og nye medlemmer har ikke vært en suksess i Et resultat er at medlemstallet er blitt kraftig redusert. Det har også vært problemer med å finne ut av det nye medlemsregisteret i LLH Sentralt. Vi har arrangert en fest i Haugesund i 2013 og har planer for å fortsette med dette. Område 5 - Helsearbeid Arbeide for å styrke hiv-/aids-informasjonsarbeidet: RAID: utdeling av kondomer, glid og informasjon om smitte og sikker sex på utesteder. Samarbeid med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. ved å markere Verdens aids-dag 1. desember. Fortsatt samarbeid med Kirkens bymisjon og andre aktuelle aktører. LLH Rogaland skal fokusere på mental helse og rusforebyggende arbeid gjennom å tilby trygge møteplasser og rusfrie arenaer. LLH Rogaland skal støtte arbeid knyttet til transperspektiv, initiert og drevet av lokallagets medlemmer. Side 5 av 14

6 Oppnåelse: Samarbeidet med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. LLH samarbeidet med Kirkens bymisjon om arrangement på verdens aidsdag 1. desember. 3.2 Gruppenes årsmeldinger 2013 Årsmelding for volleyballgruppa Homlene Volleyballgruppa har hatt trening på Våland skole hver onsdag i hele 2013, utenom skolens ferier. Det har vært dårlig frammøte, men fordi andre ikke-medlemmer som har lyst til å spille volleyball møter opp regelmessig, lar det seg gjøre å gjennomføre treninger. Det er en fast gjeng som møter hver gang. Det er info på LLH sine sider om aktiviteten og den er markedsført ved e-post til medlemmene. Årsberetning Åpen Kirkegruppe i Stavanger Leder og kontaktperson: Benno Driesse Kveldsmessene ÅK har videreført samarbeidet med St. Petri menighet. Vi arrangerte kveldsmesser på torsdag en gang i måneden. Arrangementskomiteen besto av: Tor Magne Nesvik, Claire Gouldthorp og Benno Driesse. Messene var i St. Petri kirken og Petrikjelleren. Vårens tema var hender. Høstens tema var hellighet. Etter messene var det kirkekaffe. Det var messe i Petrikjelleren ifm. SPS den 8. september. Tema: Jeg har en drøm. Forrettende prest: Claire Gouldthorp. Taler: Frode Kinserdal, leder i ÅK-Oslo. Musikk: Janne Hagen. Oppmøte ca. 30 personer. Dialogmøte Benno Driesse holdt foredrag på et dialogmøte arrangert av Kirkelig Dialogsenter Stavanger den 14. november. Tema: Homofile og lesbiske i møte med religion og tro. Sosiale treff Vi har hatt 2 sosiale treff hjemme hos Benno. Grillkveld i Rosenli var 19. juni. Økonomi Domkirkemenighet har samlet inn kollekt til ÅK I 2014 vil vi fortsette vårt samarbeid med St. Petri menighet. Det blir ikke egne messer arrangert av ÅK. Vi oppfordres til å delta på torsdagsmessene. Videre vil ÅK arrangere en messe ifm. Stavanger på skeivå. Claire Gouldthorpe og Benno Driesse er invitert til å delta på et prostemøte i Stavanger bispedømme. Dato: 4. eller 5. mars. Kontaktpersoner: Claire Gouldthorp og Benno Driesse For Åpen Kirkegruppe i Stavanger Benno Driesse Side 6 av 14

7 Rapport Late Bloomer Ladies 2013 Gruppen Late Bloomer Ladies i Stavanger har eksistert siden 22.nov Late Bloomer Ladies er et tiltak for å forebygge ensomhet og isolasjon. Gruppen tilbyr et fellesskap med andre kvinner i samme situasjon. I tillegg til sosiale og faglige samlinger, har vi også samtaler med kvinner som ønsker noen å prate med ang. å «komme ut av skapet» eller andre tema som har med «å blomstre sent i livet». Samlingene i 2013: Temaet i januar var: «Late Bloomer -dine, mine og hennes barn.» I februar var Sokneprest Anne Lise Ådnøy med oss. Da var temaet «Lesbisk og religiøs». Det ble tatt opp viktige tema rundt dette med skyld og skam i forhold til å være kristen og lesbisk. I mars hadde vi en sosial kveld privat hos ei i gruppen, der temaet var: «Hvordan leve som lesbisk?» 17.mai gikk noen av oss i toget under LLh sitt banner. Late Bloomer Ladies deltok på egen stand i Byparken under «Stavanger på skeivå» i september. Der gjorde vi oss synlige med plakater, brosjyrer og flagg. Vi delte ut gratis kaffi og kaker, og kom i kontakt med mange. Også noen som ønsket å bli medlem i gruppen. I september hadde vi en Yoga-samling. Ei fra gruppen lærte oss Yoga. 23. oktober kom helseutvalget for homohelse og holdt et «inspirasjonsseminar». Bera Moseng og Ingebjørg kom fra Oslo, og i 4 timer diskuterte vi seksualitet, identitet, alkohol og andre spennende emner. I november ble det holdt et møte for de «nye» i gruppen. I løpet av 2013 ble mange arrangement lagt ut på FB siden. Her kan nevnes: -kino, teater, kafebesøk, museumsbesøk med barn og vorspiel før LLH-fest. Mange fra gruppen har også vært med på «Lesbepilsen», som er en uavhengig gruppe av LBL, og et åpent arrangement siste fredag i måneden. Her er alle lesbiske velkommen. Dermed har LBL skapt et nettverk, ikke bare for de som «blomstrer sent i livet», men også for alle lesbiske. Det finnes egen FB side, både for LBL og Lesbepilsen, der det opplyses om møtested, tidspunkt m.m. Her er det også rom for diskusjoner og annet. Late Bloomer Ladies fikk årets Homofryd-pris under Stavanger på Skeivå. Denne ble tatt imot med glede og stolthet. Medlemmene i LBL-Stavanger består av kvinner i fra nord i fylket til sør i Vest-Agder. Antall medlemmer pr desember 2013 er fra Styret i 2013 har bestått av: Inger Marie Torstrup, Christina Storm, Grethe Elin Evertsen Joa og Lise Reed. Årsmøtet avholdt 11 januar gav følgende nytt styre for 2014: Inger Marie Torstrup Gjenvalgt Christina Storm Gjenvalgt Tone Totland Ny Første møtet i 2014 var 13 januar der det var fokus på «komme ut-prosessen». Side 7 av 14

8 Rapport fra Ungdomskafeen 2013 Ungdomsgruppa startet opp 7 mars 2013 etter et initiativ fra LLH Rogaland og Magnus Flåten Nickelsen (18) som etterspurte et tilbud for unge homofile. Årsaken var at regionen stod uten et ungdomstilbud for LHBT-ungdom da Skeiv Ungdom Rogaland året før ikke lenger kunne opprettholde sitt tilbud. Ungdomsgruppa ble opprettet som en undergruppe av LLH Rogaland. Kalt LLH Ung Rogaland (LUR). Ungdomsgruppa startet opp med det vi kaller Ungdomskafe. Dette er et lavterskel tilbud til unge lhbt-ungdom opp til og med 26 år. Ungdomskafeen har åpent hver torsdag kl , med unntak av skoleferiene. Ungdomskafeen driftes av et medlem av styret som i 2013 var Werner Rasmussen og totre medansvarlige ungdommer fra kafeen. Werner Rasmussen har i perioden fungert som ungdomskontakt. I dette tilfelle vil det si kontakt med styret i LLH Rogaland, eksterne samarbeidspartnere og har dessuten fungert som en trygg voksen som det er mulighet for ungdommene å henvende seg til. Ungdomskontakten er også den som tar seg av de driftsmessige sidene av kafeen, mens de medansvarlige bidrar med praktisk arbeid og kreative prosesser. Ungdomskafeen har mellom besøkende hver torsdag. Og i løpet av året har oppimot hundre ungdommer på et eller annet tidspunkt vært innom kafeen. Vi har hatt gjester fra Egersund i sør til Haugesund i nord. Vi har også gjester fra Jørpeland og Tau. Ungdomskafeen har markedsført seg gjennom Helsestasjonene for ungdom i Stavanger og Sandnes. Ungdomsgruppa fikk trykket 65 plakater som er gitt helsestasjonene. Plakatene ble hengt opp på treffpunkter for ungdom. LLH Ung Rogaland har også egne grupper på Facebook og Gaysir. På Gaysir er det over 130 medlemmer i denne gruppa. Det finnes også en side på facebook som man kan like. Det finnes også en egen epost. Ungdomskafeen har hatt jevnlig besøk av Uteseksjonen i Stavanger. Innholdet i Ungdomskafeen er det ungdommene selv som kommer med innspill til. Tilbakemeldingene er at de ønsker ingen særskilte planlagte aktiviteter men heller en mulighet for å treffes, prate og flørte. Innimellom foreligger det aktiviteter tilgjengelig om de ønsker å delta. For eksempel laging av julepynt eller spille spill. Kafeen har avholdt sommeravslutning i form av grilling ved badedammen og juleavslutning med grøtfest. Under Halloween hadde vi et eget opplegg. Vi er opptatt av at serveringen på kafeen skal være et lavkostnads tilbud. Hver torsdag er det mulig å kjøpe brus og sjokolade for 10 kr. pr. stykk. Ellers serveres det en del gratis. Det er alltid et gratis alternativ. Ungdomsgruppa deltok under Stavanger på Skeivå med en rusfri ungdomsfest. Her ble det servert gratis pizza og brus. Ungdomsgruppa hadde også egen stand i Pride park. Her delte vi ut visittkort med såkalt QR-kode og informasjon. Tilbakemeldingene var kun positive. Mange unge følte seg nå som en del av festivalen. Det er allment kjent at det er Skeiv Ungdom som egentlig skal opprette og drifte ungdomstilbud for llhbt-ungdom i Norge. LLH Rogaland har etter vårt syn tatt ansvar for skeive unge i tomrommet etter at Skeiv Ungdom Rogaland ikke lenger var virksomme. Dette ble en forsømt gruppe i regionen. Inntrykkene og tilbakemeldingene styret i LLH Rogaland har fått er at de unge ønsker et stabilt tilbud, en trygg voksen og muligheten til å påvirke tilbudet uten nødvendigvis å ha så mye ansvar. LLH Rogaland har i perioden Side 8 av 14

9 stilt seg positive om Skeiv Ungdom Rogaland skulle gjenoppstå. Det har blitt oppmuntret til slike initiativ fra de unge. Noen ønsket å starte opp en politisk variant Skeiv Ungdom. Der det var mulighet for å diskutere politiske og dagsaktuelle saker som gjelder skeive unge og uttale seg om dette. Dessverre har det vist seg vanskelig å samarbeide med Skeiv Ungdom sentralt i følge de unge og ingen oppstart er gjennomført i Ungdomskafeen ble i desember tilkjent kr av Ungdommens bystyre i Stavanger. Medlemmer av ungdomskafeen har også deltatt på informasjonsoppdrag. Arbeidsoppgaver og mål for 2014 Økt fokus og kunnskap om unges helse. Verving Temakveld om hatvold Temakveld om sunn sex og egen kropp Flere aktiviteter utenom kafeen Økt fokus og kunnskap om trans Mer markedsføring Evaluere og eventuelt supplere serveringstilbudet med enkel varmmat. Deltagelse i Folketoget Aktiviteter på Stavanger på Skeivå Rapport Stavanger på skeivå 2013 Stavanger på skeiva er virkelig blitt en tradisjon og årets arrangement var den 15. i rekken. Festivalen har vært i stadig utvikling og ogsa i år hadde vi et omfattende program. Forberedelsene til årets festival startet tidlig, og basert på suksessen fra 2012 ville vi fortsette med samme antall dager 4. September Offisiell åpning v/leder i kommunalstyre for kultur og idrett, Sissel Knutsen Hegdal, helsinger fra Domprost Anne Lise Ådnøy, gateprest Per Arne Tengesdal, leder LLH Bård Nylund, leder i LLH Rogaland Tone Dalum, representanter fra Amnesty og utdeling av Homofryd 2013 til Late Bloomer Ladies. Underholdning med Ole Alexander Mæland. 5. September FCKSHP med Helseutvalget, Alkoholfri ungdomsfest og Fotballdebatt med lansering av kampanjen "Support". I panelet satt tidligere sportsdirektør og spiller i Viking, på landslaget og proff i utlandet Egil Østenstad, Eirin Sund, Håvard Øvregård og Markus Grass. 6. September Ungdomsseminar for tillitsvalgte elever på 9 og 10 trinnet I Stavanger. Arrangementet er I samarbeid med Stavanger commune, Marit & Mahala show på kvelden og Fredagsfest på HoT Open Mind 7. September Sentrum på skeivå 2013 med Stands, appeller og underholdning i Byparken med Sang/show fra Mio Amore, politiske appeller og Eventyrfortelling for barn i alle alder. Vi hadde også skeivå-vorspiel på MaMi Open Mind og Kvinnevorspiel før Skeivå nattå på det røde sjøhus med DJ DeeJay Jonny fra utestedet Wonk i Malmo. 8. September Skeiv i sjelå med Tema: «Jeg har en drøm». Forrettende prester var Anne Side 9 av 14

10 Lise Ådnøy og Claire Gouldthorp. Frode Kinserdal som er leder i Åpen kirkegruppe i Oslo var taler. I programmet forsøkte vi å skape arrangement som kan nå ulike typer ma lgrupper unge, eldre, lhbt-personer, faggrupper som jobber med lhbt-personer og det generelt kulturinteresserte publikum. Det har vært viktig for oss a ha et godt variert program med seriøse temamøter/debatter, konserter/show og ikke minst fest og feiring. Flere av arrangementene under SPS har vært godt besøkt, men vi ser at der det ikke er like kjente artister blir det lavere deltakelse. Hovedtyngden av de besøkende er fra va r region, men pa de største arrangementene har vi registrert mange tilreisende. Festivalen hadde følgende Samarbeidspartnere: - St. Petri menighet - HoT Invest - Stavanger Kommune (økonomisk støtte + medarrangør ungdomsseminar) - Sjøhusene i Stavanger (lokaler) - SEVA (lyd & lys) - Gaysir.no (markedsføring) - LO Rogaland (økonomisk støtte) - Joker Jelsagata (økonomisk støtte + innkjøp backstage servering) - Barokk Frisør (økonomisk støtte) - Ambio Rekruttering (økonomisk støtte) - Arkitekt Jonny Johansen (økonomisk støtte) - Byggefirma Tunge AS (økonomisk støtte) - Kim Ivan Tunge (privat bidragsyter) Leder SPS I 2013 stod styret i LLH Rogaland som arrangør av SPS med Magnus Nordbø som koordinator. Som for 2012 var de ulike komitémedlemmene ansvarlige for sine ansvarsomra der/arrangement. Komiteen møttes til flere møter i løpet av året. Utenom dette gikk informasjonsflyten via koordinator. Komiteen bestod av følgende personer: - Styret i LLH Rogaland - Magnus Nordbø koordinator - Karl Grude Markedsføring Det ble ogsa i a r markedsført i naturlige kanaler som Gaysir.no og homomagasinet Blikk. Hjemmesidene ble brukt aktivt i forkant av festivalen, i tillegg har vi hatt et fokus pa bruk av sosiale medier. Dette har gjort at vi lettere kan føre dialog med festivalbrukeren na r det gjelder a kunne svare pa spørsma l og a motta innspill. Va r gruppe pa Facebook hadde pa det meste over 550 medlemmer. Festivalen fikk omtale i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad i tillegg var vi i TV-Vest og i NRK Lokalen. Side 10 av 14

11 4 Regnskap for 2013 Økonomiansvarlig orienterer. Årsmøtet i LLH Rogaland godkjenner regnskap for 2013 som viser positivt resultat på kr Overskudd føres som følger: ,- mot egenkapital 2000 og konto R1940, (brukskonto) ,- mot egenkapital 2000 og konto R1941, (sparekonto) til sparekonto (R1942) , samt føres mot 2020 Husfond 2020 balanse. Disponeringer i Balansen LLH Rogaland sitt «Husfond» var per på ,-. På konto (R1942) stod det ,78. Differansen, ,78, mellom disse er renter som ikke har blitt godskrevet husfondet de siste årene ,78 flyttes fra 2000 egenkapital til 2020 husfond i balansen slik at husfond og R1942 er like. 5 Forslag til vedtektsendring Ingen innkomne forslag til vedtektsendringer 6 Forslag til arbeidsprogram for 2014 LLH sentralt vedtok et omfattende arbeidsprogram på Landsmøtet 2012, som legger føringer for LLH Rogalands arbeid. Det er viktig å påpeke at lokallagets virksomhet i all hovedsak drives av styrets medlemmer på frivillig basis. Derfor er det nødvendig å begrense omfanget av LLH Rogalands arbeidsprogram, slik at det blir mulig å gjennomføre. Det er viktig å ha visjoner og planer, men samtidig er det fullt mulig å sette i gang arbeid som naturlig hører inn under satsningsområdene, selv om dette ikke skulle være nevnt konkret i programmet. Alt arbeid i organisasjonen er avhengig av frivillige som har vilje og mulighet til å påta seg oppgaver. Styret oppfordrer medlemmene til selv å sette i gang tiltak eller komme med forslag til tiltak Årsmøtet vedtar forslag til arbeidsprogram for Arbeidsprogram 2014 LLH Rogaland fortsetter å bruke Vær åpen, vær stolt! som slagord. Side 11 av 14

12 Område 1 - Politisk arbeid LLH Rogaland skal aktivt støtte andre organisasjoner som vi har felles interesser med. Delta i fora hvor homopolitisk arbeid blir satt på dagsorden (f.eks. Landsstyret i LLH hvor LLH Rogalands leder er representert). Organisasjonen skal følge opp meldinger fra media og benytte media på en best mulig måte for å fremme organisasjonens sak og mål. Område 2 - Sosialt arbeid LLH Rogaland skal arrangere Stavanger på skeivå i september AU/styret budsjetterer med tilrettelegging av kulturelle og sosiale arrangementer, både i egen regi og i regi av medlemmer / undergrupper. Område 3 - Informasjonsarbeid LLH Rogaland skal jobbe for å få på plass en prosjektstilling for å drive informasjonsarbeidet rettet mot eksterne oppdragsgivere. AU/styret skal jobbe aktivt med foredragsvirksomhet rettet mot skoler og ungdomsgrupper. AU/styret skal til enhver tid holde LLH Rogaland sin nettside oppdatert med organisasjonens og gruppenes tiltak. Den skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet. Bruke medlemmenes e-post aktivt for å formidle informasjon. Bruke informasjonsmagasinet Skeiv i sørvest aktivt til eksternt arbeid. Informasjonsmateriell som er oversatt til andre språk sentralt, skal være tilgjengelig for våre medlemmer. Område 4 - Organisasjonsarbeid Gruppene skal bruke styremøtene til å informere om aktiviteter og diskutere/kartlegge problemstillinger i gruppene. Generelt å bevisstgjøre om det enkelte aktive medlemmet sitt ansvar for å være imøtekommende ovenfor "nye ansikter". Dette gjelder særlig gruppeansvarlige, kaféverter, ansvarlige for fester og andre. LLH Rogaland skal ha som mål å øke medlemstallet etter flere år med nedgang. LLH Rogaland skal jobbe aktivt for å være synlige i Haugesund, Egersund og i Ryfylke, og dermed stimulere til lokale grupper og nettverk. Område 5 - Helsearbeid Arbeide for å styrke hiv-/aids-informasjonsarbeidet: o Samarbeid med sykehuset om hiv-testing som lavterskeltilbud for homofile. Side 12 av 14

13 o ved å markere Verdens aids-dag 1. desember. o Fortsatt samarbeid med Kirkens bymisjon og andre aktuelle aktører. LLH Rogaland skal fokusere på mental helse og rusforebyggende arbeid gjennom å tilby trygge møteplasser og rusfrie arenaer. LLH Rogaland skal støtte arbeid knyttet til transperspektiv, initiert og drevet av lokallagets medlemmer. 8 Forslag til budsjett for 2014 Økonomiansvarlig orienterer. LLH Rogaland mottok i desember 2013 følgende støtte: - Stavanger kommune, driftsmidler ekstra ordinære kr ,- - Ungdommens bystyre i Stavanger kr ,- (øremerket ungdomsarbeid) Dersom denne støtten ikke hadde blitt mottatt hadde laget allikevel klart å nå sine økonomiske mål i Årsmøtet i LLH Rogaland godkjenner budsjett for 2014 som viser et negativt resultat på kr ,- 9 Valg Valgkomiteens innstilling for valg til verv i LLH Rogaland Leder og nestleder velges gjennom skriftlig valg. Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling. Valg 2014: Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2014 presenteres på årsmøtet. 10 Godkjenning av styrerepresentasjon fra gruppene Årsmøtet tar til etterretning gruppenes styrerepresentasjon for 2014 og godkjenner LLH Ung Rogaland (LUR), Ungdomskafeen, som en ny gruppe i LLH Rogaland. Volleyballgruppa Styrerepresentant: Knut Redalen Åpen Kirkegruppe Kontaktperson: Benno Driesse og Claire Gouldthorp Stavanger på Skeivå Komiteleder SPS: Magnus Nordbø Side 13 av 14

14 Late Bloomer Ladies Styrerepresentant: Inger Marie Torstrup LLH Ung Rogaland (Ungdomskafeen): Kontakt person: Werner Rassmussen Kontaktpersonene har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Side 14 av 14

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland vil bli avholdt lørdag 31. januar 2015 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken 12.30 denne lørdagen. Alle

Detaljer

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 26. januar 2013 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt PÅ Stills Scene i Jernbanebygget i Stavanger (inngang fra baksiden/tog perrong) Lokalene åpner klokken 12.30

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2011 og/eller 2012, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2011 og/eller 2012, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 28. januar 2012 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt i Eiganes Nærmiljøsenter sine lokaler (Eiganes Skole), Duesvei 35 4023 Stavanger Lokalene åpner klokken

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 Tid: Mandag 31. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Stian Brønmo, Kim Lohne, Lene Franco-Steimler, Ann Elisabeth Tveit,

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Foreløpig referat fra styremøte i LLH onsdag 10.08.11

Foreløpig referat fra styremøte i LLH onsdag 10.08.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH onsdag 10.08.11 Tid: Onsdag 10. august, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland.

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Referat fra styremøte i LLH mandag 10. sept 2012 Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Til stede

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms Skeiv Ungdom Troms Referat fra Årsmøte Referent: Kine M. T. Eilertsen Møteleder: Daniel Hansen Protokollunderskriver: Cathrine Berg og Marie O. Thorsteinsen Tellekorps: Cathrine Berg og Daniel Hansen Til

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar

Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar LLH Innlandet Hedmark og Oppland fylkeslag Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar Dagsorden 1. Åpning av årsmøte. Valg av møteledelse: 1.1. Møteleder. 1.2.

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Åpen kirkegruppe Bergen årsmøte 24.1.2013

Åpen kirkegruppe Bergen årsmøte 24.1.2013 Åpen kirkegruppe Bergen årsmøte 24.1.2013 saksliste: 1. godkjenning av innkalling/saksliste 2. valg av møteleder 3. valg av referenter 4. valg av tellekorps 5. godkjenning av årsrapport 2012 6. godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Årsmeldingen og handlingsplanen ble gjennomgått av Beate Aasen Bøe

Årsmeldingen og handlingsplanen ble gjennomgått av Beate Aasen Bøe REFERAT ÅRSMØTE HIFO ROGALAND 29.03.2016 Sted: Stavanger Maritime Museum Foaje Tilstede: Medlemmer og styret i HIFO Rogaland (17) Velkommen ved leder Beate Aasen Bøe 1: Innkalling Årsmøte HIFO Rogaland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer