2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s."

Transkript

1 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske bidrag fra sorenskriver Solem, politimester Gjone og Victor Borg. 2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s. 3. Tverran F (red.) 80 år siden lensmannsmordene på Ringerike : redaktør på morderjakt. Ringerike. 2006;78: S Tittelvariant: Heftet Ringerike. Mesteparten av artikkelen er avskrift av redaktør Chr. Aalborgs artikkel i Rakkestads avis 26 oktober Handler om mordet på lensmennene Ålde og Sollumsmoen 22.august 1926, og den påfølgende etterforskning. 4. Bjorvatn Ø. 800 år i folkets tjeneste : lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand. [Tvedestrand], Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 96 s. Forord av lensmann Bent Moland og forfatter Øyvind Bjorvatn. 5. Tangen E, Otterbeck F, Berge MS, Stubbe RE. 800 år i Kongens tjeneste : Ringerikes lensmenn. Hønefoss, Kolltopp. 224 s. Undertitler på tittelbladets bakside: Ringerikes lensmenn fra kong Sverre Sigurdsson opprettet etaten i sin regjeringsperiode fra 1177 til 1202 og til kong Harald den 5. Olavsson la ned lensmannsdistriktene Hole, Ringerike og Ådal i 2000 : om lensmennene, deres kår og virke. 6. Hanssen ID, Pedersen D. Advokater, dommere og kjeltringer : sannferdig fra rettslivet. [Oslo], Metope. 109 s. Inneholder historier og anekdoter fra retts- og politilivet. "Siste del av boken omhandler Kristiansand politikammer..." - Bakre omslagsside. 7. Østnes JI. Aksjon mot politiet : norsk politi bak piggtråd i konsentrasjonsleiren Stutthof v/ Gdansk i Polen. Årbok (Nord-Trøndelag historielag). 1992;69: S Forfatteren var politimann i Verdal fram til Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 8. Michelet CJ. Aktstykker vedkommende Politimester Michelets Afsked. Christiania, s. Carl Johan Michelet var politimester i Kristiania og Boken er en offentliggjøring av flere brev mellom Michelet og Justisdepartementet i forkant av Michelets oppsigelse i Eide K. Alf Endsjø en foregangsmann. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Alf Endsjø var kriminalteknikker, og var ansatt ved Stavanger politikammer fra 1919 til Inneholder flere fotografier, og faksimiler fra avisartikler. 10. Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s.

2 Omslagstittel: Politi-instruksen. På tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjon av 6 februar Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6 februar 1920, 15 juni 1923 og 16 desember Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 45 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6. februar 1920, 15. juni 1923, 16. desember 1927, 9. november 1951 og 6. juli Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Alminnelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Grøndahl. 42 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6. februar 1920, 15. juni 1923, 16. desember 1927, 9. november 1951, 6. juli 1957 og 5. mars Henriksen E. Altasaken. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Politimester Einar Henriksen var politiets leder ved Alta-aksjonen i Artikkelen er også trykket i PHS Forskning 2005:2 : Politirollen gjennom 100 år (ISBN: ). 15. Singsaas K. Altasaken. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S Forfatteren hadde en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av politiaksjonen i Alta. Artikkelen er basert på dokumenter, notater og egen hukommelse. 16. Hollfjord EM. Analyse av en endringsprosess : OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten. Hovedoppgave 1999, Universitetet i Oslo. 123 s., XI. Hovedoppgave i statsvitenskap. 17. Politiraadskomiteen. Andragende med motiver om opprettelse av politiraad for Kristiania og forslag til regler for raadet. Kristiania, Komiteen. 36 s.. Komiteen bestod av politibetjent T. Lode, Andr. Brække, Sigv. Dahl, A. J. Dahl, M. Hamborg, B. H. Nerbø, O. Stranmoe og Albert Sørlie. Heftet inneholder også: Norsk Politiforbunds resolutioner om lov for landets politivæsen og om politiraad. Vedtægt for Bergens Politiraad. Justis- og Politidepartementets skrivelse av 26. novbr til stiftamtmanden i anledning av approbation av sistnævnte vedtægt. Det av "Bestillingsmændenes Landforbund" vedtagne forslag til lov om ansættelse og avskedigelse av bestillingsmænd i stat og kommune (med motiver), behandlet i regjering og storting. Referat fra interpellationen i Stortinget den 2. juni 1910 om sidstnævnte lovs fremme. "Bestill.m. Landsforb."s resolutioner om lov for politivæsenet. 18. Nygård B. Anleggsbyen og ordensmakten. Sarpsborg, Borgarsyssel museum. 103 s. Særtrykk av Sarpsborg arbeiderblad. Utgitt i anledning Sarpsborgs hundreårsjubileum som eget politimesterembede. Inneholder historier fra politiliv i Sarpsborg på og 1900-tallet, blant annet "Emil Harboe

3 som politimester i Sarpsborg". 19. Thingsrud L. Anno 1899 : Bystyret for 100 år siden : pensjon til fattige overkonstabler. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Forfatteren er byantikvar i Oslo. 20. Kirkeby A. Aprildagene 1940 sett fra Lunner lensmannskontor. Årbok for Hadeland. 1990;23(S ). Forfatteren var ansatt som lensmannsbetjent i Lunner ved krigsutbruddet. Teksten er basert på hans opplevelser i aprildagene Kaltenborn F. Arbeidsordningen ved Oslo kriminalpoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1948;18(9): S Forfatteren var kriminalsjef i Oslo. 22. Sørensen BA, Hetle A. Arbeidsorganisasjonsmønstre og yrkeskulturer : noen hovedtema fra et arbeidsmiljøprosjekt i politi- og lensmannsetaten. Oslo, Arbeidsforskningsinstituttene, Arbeidspsykologisk institutt. 34 bl. 23. Wathne CT. Arbeidstilsynets kampanje i politi- og lensmannsetaten : sluttrapport. Oslo, Arbeidstilsynet. 96 s. Har sammendrag. 24. Rødsten S. Auditøren som politimester og magistrat i Horten. Vestfoldminne. 1981: S Forfatteren var arkivregistrator ved statsarkivet. En auditør var tidligere en embetsmann ved den militære rettspleie. 25. Søndenaa V. Austreim-ætta - ei lensmannsætt fra Karmøy : enkelte linjer av Hans Simonsens etterslekt. Stavanger, Rogaland historie- og ættesogelag. 53 s. Hans Simonsen ble født senest Boken handler om hans etterkommere helt fram til 1900-tallet. 26. Nordstoga O. Bare hardhausar får sitt museum i Setesdal : Ole Knudsen Tvedten fra Valle, lensmann og Eidsvollsmann Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Tittelen er hentet fra en artikkel i Aftenposten, skrevet av Helge Iversen. 27. Sveen R. Bedrageri og dokumentfalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift ;16-17(12 (1946), 1 (1947)): S , Beredskapstroppen, Olsen B, Myra K. Beredskapstroppen 30 år : [Oslo], Stiftelsen Råsjø sag. 65 s. Forord av politioverbetjent Anders Snortheimsmoen. Bildebasert framstilling av sentrale hendelser i Beredskapstroppens historie. 29. Hitland S. Beredskapstroppen : siste skanse for kvinner i politiet. Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole. 74 s. TØH-serien 2007:4.

4 Har bibliografi. Fra forordet: "Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hvilke hindringer kvinner møter når de søker Beredskapstroppen". 30. Den Nordiske politisjefkonferanse. Beretning om den Nordiske politisjefkonferanse i Oslo juni Oslo, s. Norske bidrag av riksadvokat Andr. Aulie, politiinspektør A. Bjørbøk og høyesterettsdommer Erik Solem 31. Kvikne J. Beretning om Kristiania politi for Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkelen tar for seg utgivelsen "Beretning til justisdepartementet om Kristiania politi for aaret 1909". 32. Lunde H. Beretning til Norsk politiforbund fra formannen Hermann Lunde Oslo, Norsk politiforbund. Handler om det som skjedde med norsk politivesen under andre verdenskrig, og gjenopprettelsen av politiet og forbundet etter krigens slutt. Merket med "Ettertrykk forbudt". Sett hos Politihistorisk Selskap. 33. Tyvoll L. Bergen byfogdembete og Bergen byskriverembetes historie. [Bergen], Byfogdembetet. 60 s. 34. Sydnes K. Bergen politi : politi og vakthold i Bergen i gammel og ny tid. Bergen, Bergen politilag. 218 s., pl. "Utgitt i anledning av at det den 6. oktober 1949 er 75 år siden konstabelkorpset i Bergen ble opprettet." Tegninger ved Alf Moss. 35. Rødder S. Bergen politi under okkupasjonen : jubileumsbok utgitt i anledning Konstabelkorpsets 100 års jubileum. [Bergen], Bergen politikammer. 163 s. 36. Moldestad AJ. Bergen politikammer i årene etter Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Artikkelen beskriver ulike forhold ved Bergen politikammer, hovedsakelig etter andre verdenskrig. 37. Myrmel M (red.) Bergen politilag : , 7. juni : organisasjonens virke gjennom 100 år. Bergen, B.P.L. 191 s. Rygg- og smusstittel: Bergen politilag gjennom hundre år. Tilrettelegging: Knut M. Prestvold. Sekretær: Nina H. Schjelderup. 38. Marhaug J. Bergen politilag gjennom 50 år : , 7. juni. Bergen, Reklametrykk A/S. 80 s., 81 bl. 39. Wiesener AM. Bergens byfogder fra 1500 årene til våre dager. Bergens historiske forenings skrifter. 1943;49: S

5 40. Morgenstierne C. Bestemmelser og veiledning for politikonstablerne i Christiania. [Kristiania], Bjørnerudmordet eller Syttiaarenes mysterium : En fremstilling belyst ved akter. Kristiania, Folkelæsningsforlaget. 30 s. Beskriver mordet på to unge jenter på gården Bjørnerud i 1876 og arbeidet med å oppklare mysteriet i de 40 årene som fulgte. 42. Nord B. Blandt tjuer og kjeltringer : en eldre politimanns optegnelser. Oslo, Aasmund Engens Annonsekontor AS. 131 s. Bastian Nord er psevdonym for Johannes Hilmar Hestman. Bok består i følge forordet av "noen små erindringer, med spredte tilløp til en karakteristikk av mennesker og forhold, skrevet con amare". 43. Bli politimann! [Oslo], 1943[?]. 11 s. Heftet er i A4-format, og er trykket på Gundersens trykkeri. Inneholder en rekke detaljerte opplysninger om blant annet lønn, om hva som kreves for å bli politimann og om hva man kan vente av politiutdannelsen og et virke i Politiet. 44. Holm J, Kvaran I. Blitzere, politi og domstoler. I: Opprør! En bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo. [Oslo], Cappelen: S Skildrer forskjellige konfrontasjoner mellom Blitz-miljøet og Politiet, først og fremst på 80-tallet. 45. Fjeldberg N. Blålys under nordlys : politivirksomhet i Vestfinnmark. 1999, Universitetet i Oslo. 172 s. Hovedfagsoppgave i kriminologi 46. Johansen PO. Brennevinskrigen : en krønike om forbudstidens Norge. Oslo, Gyldendal. 187 s. Inneholder mye stoff om politi- og lensmannsetatens virksomhet under forbudstida. 47. Bratholm A. Bumerangsakene. I: Justismord og rettssikkerhet, Eskeland S, Bratholm A (red). Oslo, Universitetsforl.: S Buskerud Lensmannslag, Sivesind E (red.) Buskerud Lensmannslag 100 år Røyken, 1984[?]. [Lensmannslaget]. 128 s Johnsen R. Byen og dens byfogd : et bidrag til Oslo bys 1000-årsjubileum. [Oslo], Oslo byfogdembete. 160 s. Over tittelen: I begynnelsen var gjaldkeren. 50. Kleiven I. Bygda-lensmenn. I: Lesja og Dovre. Kristiania, Aschehoug: S Om lensmenn og lensmannsyrket i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet til 1800-tallet. 51. Aasgaard R. Centralisasjon av ledelsen av efterforskningen ved større forbrytelser. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S Forfatteren var statsadvokat. Artikkelen belyser fordeler ved at politietterforskning sentraliseres.

6 52. Imsen S. Christian III's "kongelige" norske lensmenn. I: Innsikt og utsyn : festskrift til Jørn Sandnes: 70 år 3 mai Trondheim, Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: S Artikkelen tar opp begrep som bondelensmann og kongelig lensmann, og diskuterer lensmennenes rolle til styresmakter og samfunn i seinmiddelalderen. 53. Juhasz L. Christianias administrasjon omkring 1814 : Byfogden og politimesteren. St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1978;56: S Sydnes K. Claus Fastings Virksomhet i Bergen som Politie-Aktor. Bergens historiske forenings skrifter. 1929;35: S Fasting var politiaktor i Bergen. Han var også forfatter, lærer, musiker og redaktør. 55. Johansen PO. Da generalstaben var overvåkningspoliti. Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie. 1982;7(2): S Artikkelen handler mest om militær overvåking, men også om politiets rolle. 56. Klev A. Da Kristiansands-politiet gikk til kollektiv oppsigelse. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Handler om at 56 av i alt 59 politimenn søkte om avskjed fra sine stillinger i desember 1940, som følge av myndighetenes holdninger til politiet under okkupasjonen. 57. Aschehoug TH. De norske Communers Retsforfatning før Christiania, I kommission hos Aschehoug. 212 s. Fra tittelbladets bakside: "Særaftryk af Universitetets Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II i Anledning af Regjeringsjubilæet 1897". 58. Brekke J. De norske politikompanier på Østfronten Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Forfatteren er politibetjent ved Oslo politidistrikt. 59. Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. De Norske polititroppene i Sverige Oslo, Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. 32 s. Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. Redaksjonssekretær: Tore Dydahl. 60. Engen E. "De som lever de lever, og de som dør de dør". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om opptøyer i Trondheim i forbindelse med den russiske revolusjon i Tittelen viser til en tale som politivaktmesteren holdt for troppene sine før aksjonen. 61. Bruff C, Knudsen F, Svendsen G. De tause vitner : av rettskjemiker Ch. Bruffs memoarer. Oslo, Aschehoug. 211 s., pl. Bruff var rettskjemiker, og han behandlet som sakkyndig ca kriminalsaker, for det meste på oppdrag fra politiet. 62. Dahlin E, Johansen PO, Jørgensen J-K. De trodde på en ny dag : norsk politi i krig,

7 fangenskap og befrielse Oslo, Genesis. 337 s., pl. Basert på Finn Dahlins dagbøker. Finn Dahlin var politimester i Sogn da han ble arrestert 16. august 1943, og ført til fangeleiren i Stutthof. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 63. Larssen R. De underordnede politimænds tjenestevilkaar under den nuværende ordning. Kristiania, Fabritius. 24 s.. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Halvorsen T. Debatten omkring en norsk politilov : Politiloven av Hovedfagsoppgave 2003, NTNU: Historisk institutt. 134 bl Lassen E. Den foreslåtte nye politiordning i Norge : overgangen til helt statspoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S , Forfatteren var byråsjef. 66. Imsen S. Den gammelnorske drapsprosessen. Historisk tidsskrift. 2009;88(2): S Artikkelen er et forsøk på å rekonstruere straffeprosessordningen fra ca Johansson A, Nøkleby B, Skjervøy A. Den glemte armé : i skyggen av hjemmefronten. 2.utg. Oslo, Damm. 585 s., pl. På omslaget: Norge-Sverige under andre verdenskrig. 1. norske utg Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. 68. Bergh T, Eriksen KE. Den hemmelige krigen : overvåking i Norge Oslo, Cappelen akademisk forl. 2 b. Utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet. 69. Kopperud KA. Den illegale sikringstjenesten ved Oslo politikammer under krigen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Kopperud var ansatt ved Oslo politikammer under andre verdenskrig. 70. Sveen R. Den nordiske politichefkonferanse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1931;1(6): S Konferansen var i Oslo fra 15. til 17. juni Jordhøy JP. Den norske Lensmands vigtigste Pligter og Rettigheder, systematisk frem stillede overeenstemmende med den gjældende Lovgivning. Christiania, Winthers forlag. 112 s. Forfatteren var juridisk embedsmann. I følge Svein Magne Olsen og boka Hestekrefter (s. 300), er dette den første håndboka for lensmenn. 72. Hellesø-Knutsen K. Den nye politivitenskapen : hva kan påvirke innholdet og retningen denne får? PHS Forskning. 2010;16(1): S

8 PHS Forskning 2010:1 Politivitenskap på egne ben. 73. Spanser K. Det begynte i Vaterland. Oslo, Forlagshuset. 174 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen. 74. Braadland T. Det er dår plikt! : Østfold lensmannslag 100 år. [Østfold], Østfold lensmannslag. 74 s. 75. Sæterdal R. "Det er opp til deg selv å gjøre tjenesten interessant". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Forfatteren er pensjonert politiavdelingssjef. Artikkelen handler om hans karriere som politimann i Haugesund og Bergen. 76. Haugan KM, Schjølberg O. Det kom en telefon : norsk politimann i Hitlers dødsleir. Oslo, Lunde. 170 s. Karl M. Haugan var politimann i Oslo de tre første årene av andre verdenskrig. Han ble tatt til fange i 1943, og boken handler om hans opplevelser i Stutthof-leiren. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 77. Arnli JA. Det norske politi i perioden våren Hovedoppgave 1976, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 188 s. Oppgaven tar sikte på å forklare norske politifolks relativt store oppslutning om NS høsten og vinteren Hovedoppgave nr Schønning H. Det prøisiske politi. Norsk militært tidsskrift. 1932: S Artikkelforfatteren var blant annet politifullmektig, politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn. Han beskriver sin opplevelse av det prøisiske politi, med et ønske om at Norge bør la seg inspirere. 79. Elgesem E. Det rettslige grunnlag for politiets myndighetsutøvelse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1967;37(3-4): S Forfatteren var statsadvokat. 80. Bachen Dahle B. Det var andre tider det! Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Forfatteren er pensjonert politioverbetjent. 81. Monsen P. Detta är Gestapo : organisation, metoder och arbete - erfarenheter från Norge. Stockholm, Natur och kultur. 158 s. På tittelbladet opplyses det om to forfattere: Bjarne Hagen og J. A. Selander. 82. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s. 83. Melberg H, Brynildsen T. Dobbeltspill : "nazilensmannen" som lurte tyskerne. Rakkestad, Valdisholm. 310 s. Harry Bjerkebæk var lensmann i Halden under andre verdenskrig, og hadde rollen som

9 dobbeltagent med forbindelser til norske styresmakter i London. Bjerkebæk tok selvmord i Gestapos hovedkvarter to måneder før frigjøringen. Håkon Melberg var hans etterfølger som sjef fo XU Pan-gruppen. 84. Dahle O. Dokument og skriftundersøkelser i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Fladmark K. Dramatiske fluktdøgn på Sunnmøre. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Om politifolk fra Ålesund sine bidrag til den illegale Englandsfarten under Andre verdenskrig. 86. Sveen R. Drap eller ulykke ved nedstyrtning i fjellet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14(4): S Handler om to tilfeller fra og 30-tallet, der forbryteren forsøker å få et drap til å se ut som en ulykke. 87. Isungset O. Drapsforsøk og politiarbeid. I: Attentatet. [Oslo], Tiden: S Om drapsforsøket på William Nygaard okt. 1993, og om politiarbeidet i etterkant av drapsforsøket. 88. Giertsen H. Egne og andres standarder : utlendingers møte med politi og rettsvesen - erfaringer og forståelsesmåter. [Oslo], s. Rapporten er basert på 37 intervjuer av innvandrere, foretatt i 1981, 1982 og Bibliografi: s Grøvik I. Ei lensmannsætt i Hjørundfjord gjennom 200 år. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. 1981;57: S Handler om lensmannsslekten Riise, lensmenn i Hjørundfjord Nordstoga O. Ein norsk bondelensmann : tidsbilde frå Telemark tidleg på 1800-talet. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1997;3: S Peter Mikkelson Mandt var lensmann i Mo og Lårdal på 1800-tallet. 91. Supphellen S. Eineveldets politiomgrep og dei første norske politimeistrane. Historisk tidsskrift. 1988;67(2): S Har engelsk sammendrag. 92. Senje S. Ekko fra Skriktjenn : en dokumentarroman basert på "Feldmann-saken" Oslo, Pax. 138 s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen. Boken er skrevet delvis i romanform, men er basert på virkelige hendelser. Handler om drapet på ekteparet Jacob og Rakel Feldmann og den påfølgende etterforskningen. 93. Tronstad R. Elise Mathilde Henriksen : Norges første politikvinne. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Finstad L. En av gutta? Om kjønn i politiet. I: Kvinder på randen : tilegnet Beth Grothe Nielsen på 60-årsdagen, 6 november 1998, Kongstad AL, Kyvsgaard B, Storgaard A (red). Aarhus, Aarhus universitetsforlag: S

10 En redigert versjon av artikkelen med samme tittel er trykt i PHS Forskning 2005:2 - Politirollen gjennom 100 år. 95. Hasle AKL. En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 137 s. NOU 1999: 10. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Regjeringens resolusjon 26. februar Jor F. En ny kriminalitet, et nytt samfunn, et nytt politi? [Oslo], Cappelen : I samarbeid med Oslo politiforening. 187 s. Skrevet i forbindelse med Oslo Politiforenings 100-årsjubileum. Forord av Stein A. Hustad og Arne Jørgen Olafsen i Oslo Politiforening. Boken debatterer hvordan politiet møter de mange utfordringene som finnes i dag, og hva slags politi trenger vi i fremtiden. 97. Gylseth A. En omdiskutert lensmannsansettelse i Steigen. Årbok for Steigen. 1993;18: S Gjengir debatten i avisen Nordlandsposten i forbindelse med ansettelsen av ny lensmann i Østmo. En Opbyggelig Historie om Lensmanden i Løgndal, eller Den nye Østmo's Liv og Virkemaade. Throndhjem, Rønnings Forl. 24 s. Undertittel på tittelblad: "Beskreven af ham selv, men funden og ranet fra hans Contoir, samt udgiven efter hans Død". Avskrevet og trykket av C. Høysager. Østmo var lensmann i Løgndal på 1800-tallet. 99. Ulrich S. En politibetjent anno 1905 : hvem var han, hva gjorde han? PHS Forskning. 2005;11(2): S Basert på et innlegg på Politihøgskolens forskningskonferanse Bech J. En Politifunktionærs Erindringer : Skildring af det virkelige Liv. Kristiania, S. Mittets forlag. 50 s. Forfatteren var politikonstabel Geir, Ring J. En Politimands Oplevelser. Kristiania, P. T. Mallings Boghandels Forlag. 55 s. J. Ring var politibetjent ved oppdagelsespolitiet i Kristiania fra januar Basert på Rings opptegnelser, fortalt av Geir. Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 4/ Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkel basert på Martin Hagens egne nedtegnelser. Inneholder tre av hans fortellinger: Kristianiabilder, Fille-Kari og Mestertyven. Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskiftet Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskifte. Her gjengis fortellingene "En fremmed" og "Avisen".

11 104. Lier LA, Lier SM. En reisende i drap. [Oslo], Damm. 274 s., pl. Leif A. Lier er norsk privatetterforsker og tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet. Fortalt til Stein Morten Lier Engesli V. "En stat i staten"? Organiseringen av politiets ledelse Masteroppgave 2008, Universitetet i Bergen: Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. 96 bl Bærøe PR. En vekter og en politibetjent til besvær. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden-": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Undertittel på omslaget: Lillehammer 1827 til Handler om vekter Christoffer Olsen Schoug, politimester Johan Peter Lunde og politibetjent Niels Ovren og deres virke midt på 1800-tallet Kvikne J. En åpnere overvåknings- og sikkerhetstjeneste fyller 70 år. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2007;13: S Sitje O. Enkelte sider av politivæsenets utvikling : historisk oversigt. Kristiania, Fabritius. 46 s. Sorenskriver Sitje var formann i politilovkomiteen Kopperud KA. Er livet et omreisende sirkus? Oslo, Kolofon. 209 s. Under tittelen: "Om sjøfolk, redere, utenrikstjeneste, politiet og Sikringstjenesten, om etikk og omsorg. Forfatteren var ansatt ved Oslo politikammer under andre verdenskrig. Spesielt s er av politihistorisk interesse Mathiesen T. Er Schengen noe for Norge? Et bidrag til europeisk politiforskning. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi. 68 s. Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, skriftserie, nr Brenne H, Høiberg SL, Orestad I. Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år. Mosjøen, H. Brenne. 158 s. Inneholder korte historier og anekdoter fra forfatternes yrkesliv Gjesdal K, Lima N. Erindringer og oplevelser m.m. [Ålgård], Kulturstyret. 111 s. Nikolai Lima ( ) var lærer, ordfører, lensmann, magistrat og stortingsmann. Basert på Limas håndskrevne selvbiografi Finstad L. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring. Oslo, Departementenes servicesenter. 308 s. Evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars NOU 2009: Mellbye G. Et lensmannskontors nye oppgaver like før og under okkupasjonen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Artfikkelforfatteren er sjette generasjons lensmann i sin familie. Forfatterens far, lensmann Nils Parr Mellbye, ble utnevnt til Krigspolitimester i Østfold høsten

12 1939. Artikkelen stod også på trykk i Wiwar (ISSN ) i A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna Pryser T, Knutsen F. Et stort møte mellom politiet og pressen. Journalisten. 1931;15(10): S Om forholdet mellom politi og presse, og om et møte mellom politiet og pressen 16. september Gottschalk P. Etterforskingsledelse : kunnskapsdeling, organisering og IKT. Nesbru, Vett & viten. 339 s Sveen R. Etterforskningen i saker angående pengefalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1946;16(6): S Artikkelen tar sikte på å forklare hensiktsmessige framgangsmåter ved etterforskning av pengeforfalskning Ryan S. Eugen Hansen - en engasjert politiprofil som ikke ga seg før saken var oppklart. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Hansen var politimann i Oslo og i Asker og Bærum politikammer fra 1912 til Wold E. Europol som samarbeidspartner for norsk politi. Bergen, Fagbokforl. 139 s. Opprinnelig levert som særavhandling til juridisk embetseksamen - Universitetet i Bergen, Arnestad K. EUs politi- og justissamarbeid : i dag og i morgon. Oslo, Nei til EU. 48 s Kripos, Den nasjonale ID-gruppen. Evalueringsrapport av ID-arbeidet i Sørøst-Asia. 2005[?]. Om ID-arbeidet etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia i Nordstoga O. Evenstad-lensmennene i Stor-Elvdal, Østerdalen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Aandahl E. Fange i Tyskland, flukt og tilbaketur via Murmansk : krigsminner fra Årsskrift (Romsdal Sogelag). 1989: S Del 3 av 3. Første og andre del er trykt i årsskriftene for 1987 og Forfatteren var blant annet politifullmektig i Molde under andre verdenskrig, og satt som fange i Stutthof-leiren i Polen Brekke J. Fangebrev : Stutthof-fangen Olav Skjerven. Førde, Selja forl. 104 s. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit Hammarstrøm G. Farlig politi. Oslo, Spartacus. 143 s.

13 Inneholder eksempler på hendelser der forfatteren mener at Politiet har handlet på en slik måte at det selv har skapt dramatiske situasjoner eller utgjort en fare for rettssikkerheten Bjørneboe J. Fasting Torgersen-saken og norsk rettssikkerhet. I: Politi og anarki. 4.utg. Oslo, Pax: S utg Daae A. Fingeraftryk-signalementer. Kristiania, s., fold. pl. Forklarer i detalj metode og framgangsmåte for bruk av fingeravtrykk for identifikasjon av personer. Anders Daae var fengseldirektør. På tittelbladet: "Med 17 Afbildninger, 3 Kort og 5 Tabeller" Kvikne J (red.) Fingeravtrykk i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Gjengir bl.a. materiale fra artikler i Kriminalpolitisentralen nr. 1 for 1981, Morgenbladet nr og fra rundskriv fra Justisdepartementet Hansen W. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, Tanum. 88 s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer. Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Bygger på Hansens bok "Litt om fingeravtrykk" fra Birkelund HJ. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Fra tittelbladet: "Da bokens innhold er beregnet på politiet må utenforstående ikke gis adgang til å lese den. Ettertrykk av innholdet er forbudt" Birkelund HJ. Fingeravtrykkenes historie m.m. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti Birkelund HJ. Fingeravtrykksystemer. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1954;24: S Norsk politiforbund. Finnmarksutvalget presenterer Norsk politiforbund's utredning om polititibemanningsproblemene i Finnmark. [Oslo], 1991[?]. Politiforbundet. ca. 135 s Erichsen OW. Fjerdingsfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler : av en forhenværende Kristiania-politimands optegnelser. Oslo, Aschehoug. 147 s. Boken er i romanform, og er basert på politimannen Olav Wilhelm Erichsens opplevelser Orheim R. Fjordane politimeisterembete 100 år : [Florø], Sogn og Fjordane politidistrikt. 133 s. Forord av Bjørn Valvik, tidligere politimester i Fjordane Rønning H. Flyulykken på Operafjellet, Svalbard. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Evalueringsrapport utformet på vegne av Kripos.

14 Beskriver politiarbeidet i etterkant av flyulykken på Operafjellet på Svalbard 29. august Kripos. Flyulykken på Svalbard 29. august 1996 : evalueringsrapport fra Kriminalpolitisentralen. [Oslo], Kripos. 38 s Dahl ST. Fogder. I: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etcsom var i funksjon i Midt-Norge i tiden [Trondheim], Svein Tore Dahl: S Olafsen O. Fogder i Hardanger indtil omkring I: Bergens historiske forening skrifter No 10. Bergen, Bergens historiske forening: 31 s. Handler om fogder i Hardanger fra 1400-tallet fram til ca Midthaug L. Fogder og sorenskrivere i Hadeland samt lensmenn i Gran og Jevnaker. I: Hadeland: bygdenes historie, b 1, Hadelands bygdebokkomite: S Om fogder, sorenskrivere og lensmenn på Hadeland fra 1600-tallet til Næss HE. Fogder og sorenskrivere i Stavanger len og amt, tidsrommet Ætt og heim. 1981;34: S Rødsten S. Follo politimesterembetes arkiv. Follominne. 1983;23. Artikkelen inneholder informasjon og oversikt over arkivets innhold fra slutten av 1800-tallet til 1950-tallet Valen-Sendstad F. For lov og rett i 200 år : Oslo politis historie. Oslo, Gyldendal. 397 s., 391 pl Bonde A. For lov og rett i 250 år : Oslo politikammer med spesiell vekt på de siste 50 år. Oslo, Oslo politikammer. 277 s. Bilderedaktør: Jørn-Kr. Jørgensen. Undertittel på løst omslag: Oslo politikammer 250 år. Forfatteren var knyttet til Oslo politikammer som pressemedarbeider i Forord ved politimester Willy Haugli Gundhus HI. "For sikkerhets skyld" : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Doktorgradsavhandling 2006, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 515 s. Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Oslo, Noe av dette materialet presenteres også i Gundhus' artikkel i PHS Forskning 2005:2 Politirollen gjennom 100 år Malthe-Sørenssen GS, Mæland KB. Forfalskningen : politiets løgn i Treholt-saken. Horten, Publicom. 233 s Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/ igiennemgaaet og henviist til loven og forordningerne. Kjøbenhavn, s. + register. Har register. Inneholder i alt 13 seksjoner.

15 Forfatteren redegjør for politivesenets bakgrunn og mandat i verkets forerindring og innledning Senje S. Forræder skutt. [Oslo], Cappelen. 136 s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen. Boken handler om frontkjemper og Stapomann "Tor", som ble dømt og henrettet i 1948 for krigsforbrytelser Calmeyer B, Antonsen V. Forsinket oppgjør: arbeiderbevegelsen og den politiske overvåking. Oslo, Aschehoug. 255 s. Om Treholt-saken s. [103] Knutsson J. Forskningens innflytelse på utviklingen av politirollen : det norske eksemplet. PHS Forskning. 2001;7(2): S Forfatteren er svensk, og har undersøkt norske forhold. Basert på et foredrag ved forskningskonferansen på Politihøgskolen august Kahrs J. Forslag om forøget Politistyrke samt udkast til Politivedtægt for Stavanger. Stavanger, S. 3-14: Forslag til forøget Politistyrke. S : Utkast til Politivedtægt for Stavanger. Forfatteren var politimester. Finnes i småtrykksamlingen på Nasjonalbiblioteket Steine LT. Fortegnelse over Lensmændene i Østensjø Skibreide og Vikør Tinglag. Hardanger. 1909;2: S Stenrud KA. Fortællinger om Livet i Kristiania fra Kristiania, s Solberg ES, Solberg M. Forundringsbrev, som omhandler Politiassistent i Kristiania, Hilmar Krogh, der har afgivet og beediget en falsk Forklaring for Kristiania Byret, hvorved en fattig Kone er dømt til Straf, 2. Brev. Kristiania, Eget forlag. 13 s. Skrevet av Emma Sofie Solberg i brevs form, 26. januar Ryan S. Fra embetsstyre til polititjeneste : en kort sammenfatning om embetsstyre, lensmenn, rettsvesen og politi i Asker og Bærum. Skrift : Asker og Bærum historielag. 1990;30: S Fortsetter i: Årbok for Asker og Bærum Johnsen AO. Fra fogdereformenes tid. Årsskrift for Nordmøre historielag. 1938;18: S Vilming FM. Fra Kampen til Vika : utdrag fra en politimanns liv. [Oslo], Faktum. 231 s. Forfatteren var politimann i Oslo i nesten 40 år fram til Mortensen J. Fra krigstiden i Norge : 9. april juni 1940 : situasjonen ved Bø lensmannskontor, Bø i Vesterålen : om arbeidet ved kontoret og om hendinger i distriktet. [Bø i Vesterålen], [John Mortensen]. 18 s.

16 160. Fladby R. Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. [Oslo], Universitetsforlaget. 222 s. Doktoravhandling i historie. Med sammendrag på engelsk. Fladby disputerte ved Universitetet i Oslo 30. mai Mørch C. Fra mit Politiliv : typer og Situationer. Kristiania, Dybwad. 110 s. Forfatteren var politifullmektig i Kristiania rundt Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 2/1998, s Kiær JH. Fra nord og sør : en lensmanns betraktninger gjennom 50 år. [Hønefoss], J. H. Kiær. 279 s Wathne CT. Fra nyanser i grått til nyanser i blått : fri politiforskning. PHS Forskning. 2010;16(1): S Kvikne J. Fra politistasjon til kulturstasjon : Tøyenbekken 5. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Simastuen I. Fra Romerriket til kongeriket Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Artikkelen handler om politiuniformens utvikling på 1900-tallet, først og fremst emblemet på politiluen Næshagen FL. Fra selvtekt til demokratisk politi. Oslo, Politihøgskolen. 247 s. PHS Forskning 1999:5. Boken er en komparativ studie av rettshåndhevelsens historie i Norge, Tyskland, Frankrike, England og USA fra de eldste tider til i dag Schønning H. Fra Singapore til Scotland Yard. Oslo, Aschehoug. 205 s., pl. Forfatteren var blant annet politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn Skaret M. Fra varde til SMS : politiets sambandshistorie. [Oslo], Norsk politihistorisk selskap. 540 s Svelland T. Fra vekter til politi : i Haugesund gjennom 150 år. Haugesund, [Haugesund politikammer]. Forfatteren var ansatt ved Haugesund politikammer i 39 år Larssen R. Fra vekterstuen til Møllergaten 19 : Erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Oslo, Aschehoug. 203 s., pl. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Jørgensen J-K. Fragmenter fra Oslo politihistorie og norsk politis første historie. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Hauge J, Røed E. Fredrikstad politilag : beretning med litt byhistorikk. Fredrikstad, s.

17 Over tittelen: juni Utgitt i forbindelse med Fredrikstad politilags 50-årsjubileum Schnitler D. Fremstilling af den norske Politilovgivning. Christiania, Steens Forlag. 588 s. Didrik Schnitler var politifullmektig. I følge forordet er dette den første sammenhengende framstilling av gjeldende politilovgivning i Norge Bendiksby K. Frigjøringsdøgnet 7. og 8. mai Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren deltok selv på vaktholdet ved hovedpolitistasjonen 7. mai Artikkelen beskriver hendelsesforløpet rundt frigjøringsdøgnet, bl.a. frigivelsen av fanger på politistasjonen Øverland B, Øverland O. Frå lensmannskontoret i Nedstrand : Ei brevsamling. Ætt og heim. 1988;41: S Artikkelen er i stor grad en gjengivelse av brev skrevet av fungerende lensmann i Nedstrand, Hans Andreas Martin Øverland. Brevene var skrevet til hans far, lensmann Hans Andreas Ormson Øverland, som var stortingsrepresentant og Espeland A. Futane i Sunnhordland. Sunnhordland. 1917;4: S Gjerdåker B. Futeembetet i det nordafjeldske på og 1800-tallet. I: Jeg fant, jeg fant. Trondheim, Statsarkivet i Trondheim: S Bratteland KB. Fysiske skader på polititjenestemenn ved pågripelsessituasjoner : beskrivelser, årsaker, konsekvenser. Oslo, Politihøgskolen. 81 s. Rapporten er et FoU-prosjekt Ringdal NJ. Gal mann til rett tid : NS-minister Sverre Riisnæs : en psykobiografi. 2.utg. Oslo, Aschehoug. 223 s. 1.utg Riisnæs var justisminister i Quislings regjering under andre verdenskrig, men også blant annet politifullmektig i Kristiansund fra 1922 til Hedmark lensmannslag, Lillevold Er. Gamle og nye lensmenn i Hedmark : ved Hedmark lensmannslags 85 års jubileum. Elverum, s Kvikne J. Gard i Åmot ble skjulested for hemmelige dokumenter. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om hendelsesforløpet da Overvåkingspolitiets hemmelige arkiver først ble gjemt og siden brent på Vikengen gård i Østerdalen Nr 19. Gatens fugler : politihistorier. Oslo, Tønsbergs forl. 176 s. Nr 19 er psevdonym for August Pedersen. Illustrert av Finn Wigfors Nøkleby B. Gestapo : tysk politi i Norge Oslo, Aschehoug. 288 s.

18 184. The Gestapo at work in Norway : extracts from judicially-attested witness reports of terror and torture in German prisons in Norway. London, Royal Norwegian Government's Information Office. 38 s. Forord av Lord Chancellor Viscount Simon, P. C. Introduksjon av Terje Wold, justis- og politiminister i eksilregjeringen i London. Undertittel på forsiden: "The road to Grini concentration camp" Bergfald O. Gestapo i Norge. [Oslo], Hjemmenes forl. 264 s.,[268] pl Hedemann R. Gestapo i Norge : mennene, midlene og metodene. 2.utg. Oslo, Norsk kunstforlag. 226 s. Opprinnelig utgitt anonymt. 1.utgave: Oslo, Gyldendal, Brauteset S. Gestapo-offiseren Fehmer : Milorgs farligste fiende. Oslo, Cappelen. 148 s. Fehmer jobbet for Gestapo i Oslo under krigen, og hadde en sentral rolle i forhør og torturering av en rekke norske motstandsfolk Jacobsen FK. Giftblandersker og lensmannsmordere : fra kriminalitetens historie i Østfold. Rakkestad, Valdisholm. 167 s Fiskaa HM. Gjaldker og byfogd : historikk og biografi Oslo, XX,316 s Krokstad E. Gjaldkerombudet i de norske middelalderbyene fram til omkring Hovedoppgave 1979, Universitetet i Bergen. 97 bl. Hovedoppgave i historie Mellbye G. Glimt fra arbeidsoppgaver m.v. fra Trøgstad. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Artfikkelforfatteren er sjette generasjons lensmann i sin familie Sæter O. Glimt fra Østerdal politidistrikt gjennom 100 år : [Elverum], [Hedmark politidistrikt]. 128 s Laberg J. "Goden" : ei futesoga fraa Sogn. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn. 1934(Nummer 9): S Handler om Gjøde Pedersen, som var fogd i Sogn på første halvdel av 1600-tallet. Pedersen var beskyldt for flere kriminelle handlinger, blant annet drap og bedrag Kvikne J. Greven. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Tittelen "Greven" viser til Bjarne Ness' kallenavn. Ness var politimann i Oslo fra 1924 til Grong B, Liberg A. Grongninger (o.a. namdalinger) i polititroppene i Sverige. Årbok for Namdalen. 2000;42: S Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge.

19 196. Treholt A. Gråsoner: selvbiografi. 2.utg. [Oslo], Gyldendal. 510 s., pl. 1.utg Jørgensen J-K. Gunnar Eilifsen ble et offer for det nazifiserte politiet. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Eilifsen ble henrettet av statspolitiet under andre verdenskrig Moene E. Halden politiforening 50 år : [Halden], [Foreningen]. 27 s Aulie A. Halvårsberetning 1945 fra Rikspolitisjefen. [Oslo], Rikspolitiet. 87 s. Forfatteren ble utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden. Registreringen er basert på en kopi sett hos Politihistorisk selskap Rakeng O. Han som etterforsket Quisling : historien om politimester Simon Østmoe. Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl. 95 s. Simon Østmoe ledet etterforskningen av Vidkun Quisling etter andre verdenskrig Han ville ha pratet sine motstandere sønder og sammen, men ble politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Artikkelen er en gjengivelse av et intervju i Akershus Arbeiderblad 18. mai Amundsen V. Harald Asmyhr : Den første politimannen i Lillestrøm. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Haugesund politilag, Gilje S (red.) Haugesund politilag : utgitt ved Haugesund politilag's 50 års jubileum. [Haugesund], s., pl Nordstoga O. Hedmark lensmannslag : 100-års jubileumsskrift Hedmark lensmannslag. 179 s. Over tittelen: Hedemarkens Amts Lensmandsforening, stiftet 8. oktober Bergfald O. Hellmuth Reinhard : soldat eller morder? Oslo, Schibsted. 198 s. Hellmuth Reinhard var leder av Gestapo i Norge Boka forteller om hendelsene under krigen gjennom skildringen av rettssaken mot Reinhard i Mauland T. Hemnes Fjordung. Haugesund, Haugesunds Dagblad. 66 s. Andre del av serien "Lensmenner i Rogaland". Inneholder omtale av lensmenn fra Leirang, Vass, Vikedal, Sauda og Suldal skripreider fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet. Inneholder også en oversikt over hvilke gårder som fantes i de ulike skipreidene. Bindet er delt i to hefter, trykket opp i 1925 og Rødder S. Her lukter messing. Bergen, Bergen politilag. 175 s. Utgitt av Bergen Politilag ved 75-års jubileet. Tittel på omslag og rygg: Bergen politilag

20 208. Spanser K. Her lukter svidd. Oslo, Forlagshuset. 168 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn og til dels også stedsnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Hirdsjef og leder for Sikkerhetspolitiet, generalmajor K.A. Marthinsen 25/ / Oslo, Hirdfordelings stab. 21 s.. Minneskrift for K.A. Marthinsen, utgitt rett før krigens slutt. Inneholder flere bilder. Bidragsytere: Sverre Riisnæs, Heinrich Fehlis, Jonas Lie, Thorvald Thronsen, Erling Søvik, Orvar Sæther, Eilly Klevenberg Fagerbakk A. Historien om Narvik politidistrikt. [Narvik], 2002[?] Politihestenes venner. Historien om Rytterkorpset - Det ridende politi i Oslo : politihestenes venner 25-års jubileum Oslo, Politihestenes venner. 32 s Rødsten S. Holmestrand politikammerarkiv. Vestfoldminne. 1983: S Artikkelen inneholder informasjon og oversikt over innholdet i arkivet som ble avlevert til Riksarkivet fra Holmestrand politikammerarkiv i Riple AE (red.) Hordaland i hundre : Jubileumsbok for Hordaland politidistrikt. Bergen, Alfa Mater. 103 s Hordaland politikammer. Hordaland politikammer [Bergen], Politikammeret. 103 s. Forord av fylkesmann i Hordaland, Lars Leiro. Hordaland politikammer het tidligere Søndre Bergenhus politi Sollum P (red.), Lilaas B (red.) Horten politiforening 50 år : januar [Horten], bl Lund T. Horten politiforening : [Horten], bl. Hefte uten omslag. Thorolf Lund var politiforeningens formann Jørgensen J-K. Hundre prosent politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Grøn KF. Hurdalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1943;13(2): S Om etterforskningen av mordet på Helmer T. i Hurdal i april Forfatteren var politimester i Florø Christie N. Hva slags politi bør vi ha? I: Lov og frihet: festskrift til Johs Andenæs på 70-årsdagen, 7 september Oslo, Universitetsforlaget: S Hanssen K. Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av foholdet mellom politijurister og polititjenestemenn (kvinner). Hovedoppgave 1998,

21 Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 120 s. Hovedoppgave i sosiologi Isungset O. Hvem skjøt William Nygaard? Oslo, Tiden. 436 s Næshagen FL. Hvem var tidligere tiders politifolk? Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Tar for seg forløpere til dagens politimenn, fra middelalderen til våre dager Guttulsrød TE. Hvilke faktorer påvirker politiets arbeid med narkotikasaker? Mastergrad 2010, Høgskolen i Østfold: Avd for økonomi og språkvitenskap. 120 s. Mastergradsoppgave i Organisasjon og ledelse Bjørvik KI, Hjellum T, Kildal N. Hvitbok om "Boomerangsakene" i Bergen. Bergen, Institutt for kriminologi og strafferett. 182 s Mellbye G. Hvordan ble lensmenn ansatt i gammel tid. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Mellbye er sjette generasjons lensmann i sin familie. Basert på gamle brev sammenligner rutiner rundt ansettelser av lensmenn fra 1700-tallet, 1800-tallet og 1900-tallet Hansson E. Haandbog for Lensmænd. 2.utg. Kristiania, Grøndahl & Søns Forlag. 258 s. Forfatteren Emil Hansson var overretssagfører og cand. jur. Boken inneholder i alt 434 punkter. Første utgave fra 1885 har 132 s Holmsen P. Haandbog i Politilovgivningen. Kristiania, Fabritius. X, 449 s. Ryggtittel: Politilovgivningen Benneche H. Haandbok for lensmænd. Kristiania, Grøndahl. XII, 308 s., pl. Hakon Benneche var overretssakfører Haarstad G. I hemmelig tjeneste : etteretning og overvåking i krig og fred. Oslo, Aschehoug. 300, [301] s. [306] pl Bystrøm HB, Hedlund G. I lovens navn : Telemark politikammer Porsgrunn, Telemark politidistrikt. 304 s. Undertittel på omslaget: Telemark politikammers historie gjennem 100 år 231. Vinje UL. I lovens navn! : lensmenn i Karlsøy Hansnes, Karlsøy kulturkontor. 60 s Lindblad S. I lyset fra fullmånen : øksedrapene på Saksebøl i Hobøl for to hundre år siden. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Artikkelen handler mye om A.O.Øverlands bok "Mordet paa Saksebøl" Ottosen K. I slik en natt : historien om deportasjonen av jøder fra Norge. 3.utg. Oslo,

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi Politihistorisk bibliografi Norsk Politihistorisk Selskap har i en tid ønsket å utarbeide en bibliografi om norsk politihistorie, og høsten 2008 ble bibliotekar Frode Thomassen engasjert for å utføre arbeidet.

Detaljer

4. Sønderland O: 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats. [Oslo]: Politidirektoratet; s.

4. Sønderland O: 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats. [Oslo]: Politidirektoratet; s. 1. Nordisk politisjefkonferanse: 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki: 1971. 165 s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske

Detaljer

Dokument og skriftundersøkelser i Norge

Dokument og skriftundersøkelser i Norge Dokument og skriftundersøkelser i Norge Av politiavdelingssjef Oddmund Dahle. I en artikkel i Årsskriftet for 2001 omtalte jeg utviklingen av de såkalte rettsvitenskapelige undersøkelser i Norge. Denne

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift År Artikkel Forfatter Side 1995 Hilsning til Norsk Politihistorisk Stephan Tschudi-Madsen 7 Justisdepartementet hilser

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: 1746. [30] s. 2. Klarup C: Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim

1. divisjon: Trondheim 2. divisjon avdeling A: Trondheim 2. divisjon avdeling B: Trondheim 2. divisjon avdeling C: Trondheim 1. divisjon: Trondheim 1 Vest-Agder 1 Mæsel helgemae@hotmail.com 2 Midt-Trøndelag 2 Våge john.vage@jbv.no 3 Rogaland 1 Hauge rune@007.gg 4 Nord-Trøndelag 1 Davidsen ragnar.davidsen@ntebb.no 5 Hordaland

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 137105 - Embete som tingrettsdommer ved Follo tingrett (Ref. 17/646) ID: 1 - Marius Sandvig (48), Oslo. Universitetet i Tromsø 1989-08 - 1995-12 Grad: Cand. Jur. 2013-08 -

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B

1. divisjon 2. divisjon avdeling A 2. divisjon avdeling B 1. divisjon 1 Midt-Trøndelag 1 Våge john.vage@jbv.no 2 Midt-Trøndelag 3 Hornslien akselhorn@hotmail.no 3 Hordaland 1 Charlsen thomas.charlsen@gmail.com 4 Vest-Agder 2 JS Hansen jonsolli@broadpark.no 5

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 123825 - Embete som tingrettsdommer ved Moss tingrett (Ref. 16/397) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet Kvinne ID: 2 - Kristin Gjerde Solevåg Kvinne (41), Oslo. 1995-01

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe H Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Etter 1880 kom det mange jøder fra Russland til Trondheim. De var fattige og flyktet fra forfølgelse. En av dem

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media:

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media: Universitetet i Stavanger Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor Universitetet i Stavanger - Aslaug Mikkelsen blir ny rektor ved UiS Stavanger Aftenblad - Aslaug Mikkelsen

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

MATTI AIKIO ( )

MATTI AIKIO ( ) MATTI AIKIO (1872-1929) Matti Aikio het opprinnelig Mathias eller Mattis Isachsen. På tittelbladet i debutboken heter han imidlertid Mathias Isachsen Aikio, senere kjenner vi ham bare som Matti Aikio.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks 27 2714 Jaren. E-Post tore.lovhaug@gran.kommune.no Stevne nr : 06008 Dato : 05.06.2005 Resultatlister til: Sted : Lygna Skytebane Norges skytterforbund 2 eks Ant. : Start

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1562-1 Kagge Forlag AS Stortingsg.

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer