2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s."

Transkript

1 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske bidrag fra sorenskriver Solem, politimester Gjone og Victor Borg. 2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s. 3. Tverran F (red.) 80 år siden lensmannsmordene på Ringerike : redaktør på morderjakt. Ringerike. 2006;78: S Tittelvariant: Heftet Ringerike. Mesteparten av artikkelen er avskrift av redaktør Chr. Aalborgs artikkel i Rakkestads avis 26 oktober Handler om mordet på lensmennene Ålde og Sollumsmoen 22.august 1926, og den påfølgende etterforskning. 4. Bjorvatn Ø. 800 år i folkets tjeneste : lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand. [Tvedestrand], Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 96 s. Forord av lensmann Bent Moland og forfatter Øyvind Bjorvatn. 5. Tangen E, Otterbeck F, Berge MS, Stubbe RE. 800 år i Kongens tjeneste : Ringerikes lensmenn. Hønefoss, Kolltopp. 224 s. Undertitler på tittelbladets bakside: Ringerikes lensmenn fra kong Sverre Sigurdsson opprettet etaten i sin regjeringsperiode fra 1177 til 1202 og til kong Harald den 5. Olavsson la ned lensmannsdistriktene Hole, Ringerike og Ådal i 2000 : om lensmennene, deres kår og virke. 6. Hanssen ID, Pedersen D. Advokater, dommere og kjeltringer : sannferdig fra rettslivet. [Oslo], Metope. 109 s. Inneholder historier og anekdoter fra retts- og politilivet. "Siste del av boken omhandler Kristiansand politikammer..." - Bakre omslagsside. 7. Østnes JI. Aksjon mot politiet : norsk politi bak piggtråd i konsentrasjonsleiren Stutthof v/ Gdansk i Polen. Årbok (Nord-Trøndelag historielag). 1992;69: S Forfatteren var politimann i Verdal fram til Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 8. Michelet CJ. Aktstykker vedkommende Politimester Michelets Afsked. Christiania, s. Carl Johan Michelet var politimester i Kristiania og Boken er en offentliggjøring av flere brev mellom Michelet og Justisdepartementet i forkant av Michelets oppsigelse i Eide K. Alf Endsjø en foregangsmann. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Alf Endsjø var kriminalteknikker, og var ansatt ved Stavanger politikammer fra 1919 til Inneholder flere fotografier, og faksimiler fra avisartikler. 10. Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s.

2 Omslagstittel: Politi-instruksen. På tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjon av 6 februar Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 44 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6 februar 1920, 15 juni 1923 og 16 desember Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Almindelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Departementet. 45 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6. februar 1920, 15. juni 1923, 16. desember 1927, 9. november 1951 og 6. juli Justis- og politidepartementet. Politiavdelingen. Alminnelig instruks for rikets polititjenestemenn (politi-instruksen). Oslo, Grøndahl. 42 s. På forside og tittelblad: Fastsatt ved kgl. resolusjoner av 6. februar 1920, 15. juni 1923, 16. desember 1927, 9. november 1951, 6. juli 1957 og 5. mars Henriksen E. Altasaken. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Politimester Einar Henriksen var politiets leder ved Alta-aksjonen i Artikkelen er også trykket i PHS Forskning 2005:2 : Politirollen gjennom 100 år (ISBN: ). 15. Singsaas K. Altasaken. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S Forfatteren hadde en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av politiaksjonen i Alta. Artikkelen er basert på dokumenter, notater og egen hukommelse. 16. Hollfjord EM. Analyse av en endringsprosess : OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten. Hovedoppgave 1999, Universitetet i Oslo. 123 s., XI. Hovedoppgave i statsvitenskap. 17. Politiraadskomiteen. Andragende med motiver om opprettelse av politiraad for Kristiania og forslag til regler for raadet. Kristiania, Komiteen. 36 s.. Komiteen bestod av politibetjent T. Lode, Andr. Brække, Sigv. Dahl, A. J. Dahl, M. Hamborg, B. H. Nerbø, O. Stranmoe og Albert Sørlie. Heftet inneholder også: Norsk Politiforbunds resolutioner om lov for landets politivæsen og om politiraad. Vedtægt for Bergens Politiraad. Justis- og Politidepartementets skrivelse av 26. novbr til stiftamtmanden i anledning av approbation av sistnævnte vedtægt. Det av "Bestillingsmændenes Landforbund" vedtagne forslag til lov om ansættelse og avskedigelse av bestillingsmænd i stat og kommune (med motiver), behandlet i regjering og storting. Referat fra interpellationen i Stortinget den 2. juni 1910 om sidstnævnte lovs fremme. "Bestill.m. Landsforb."s resolutioner om lov for politivæsenet. 18. Nygård B. Anleggsbyen og ordensmakten. Sarpsborg, Borgarsyssel museum. 103 s. Særtrykk av Sarpsborg arbeiderblad. Utgitt i anledning Sarpsborgs hundreårsjubileum som eget politimesterembede. Inneholder historier fra politiliv i Sarpsborg på og 1900-tallet, blant annet "Emil Harboe

3 som politimester i Sarpsborg". 19. Thingsrud L. Anno 1899 : Bystyret for 100 år siden : pensjon til fattige overkonstabler. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Forfatteren er byantikvar i Oslo. 20. Kirkeby A. Aprildagene 1940 sett fra Lunner lensmannskontor. Årbok for Hadeland. 1990;23(S ). Forfatteren var ansatt som lensmannsbetjent i Lunner ved krigsutbruddet. Teksten er basert på hans opplevelser i aprildagene Kaltenborn F. Arbeidsordningen ved Oslo kriminalpoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1948;18(9): S Forfatteren var kriminalsjef i Oslo. 22. Sørensen BA, Hetle A. Arbeidsorganisasjonsmønstre og yrkeskulturer : noen hovedtema fra et arbeidsmiljøprosjekt i politi- og lensmannsetaten. Oslo, Arbeidsforskningsinstituttene, Arbeidspsykologisk institutt. 34 bl. 23. Wathne CT. Arbeidstilsynets kampanje i politi- og lensmannsetaten : sluttrapport. Oslo, Arbeidstilsynet. 96 s. Har sammendrag. 24. Rødsten S. Auditøren som politimester og magistrat i Horten. Vestfoldminne. 1981: S Forfatteren var arkivregistrator ved statsarkivet. En auditør var tidligere en embetsmann ved den militære rettspleie. 25. Søndenaa V. Austreim-ætta - ei lensmannsætt fra Karmøy : enkelte linjer av Hans Simonsens etterslekt. Stavanger, Rogaland historie- og ættesogelag. 53 s. Hans Simonsen ble født senest Boken handler om hans etterkommere helt fram til 1900-tallet. 26. Nordstoga O. Bare hardhausar får sitt museum i Setesdal : Ole Knudsen Tvedten fra Valle, lensmann og Eidsvollsmann Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Tittelen er hentet fra en artikkel i Aftenposten, skrevet av Helge Iversen. 27. Sveen R. Bedrageri og dokumentfalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift ;16-17(12 (1946), 1 (1947)): S , Beredskapstroppen, Olsen B, Myra K. Beredskapstroppen 30 år : [Oslo], Stiftelsen Råsjø sag. 65 s. Forord av politioverbetjent Anders Snortheimsmoen. Bildebasert framstilling av sentrale hendelser i Beredskapstroppens historie. 29. Hitland S. Beredskapstroppen : siste skanse for kvinner i politiet. Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole. 74 s. TØH-serien 2007:4.

4 Har bibliografi. Fra forordet: "Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hvilke hindringer kvinner møter når de søker Beredskapstroppen". 30. Den Nordiske politisjefkonferanse. Beretning om den Nordiske politisjefkonferanse i Oslo juni Oslo, s. Norske bidrag av riksadvokat Andr. Aulie, politiinspektør A. Bjørbøk og høyesterettsdommer Erik Solem 31. Kvikne J. Beretning om Kristiania politi for Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkelen tar for seg utgivelsen "Beretning til justisdepartementet om Kristiania politi for aaret 1909". 32. Lunde H. Beretning til Norsk politiforbund fra formannen Hermann Lunde Oslo, Norsk politiforbund. Handler om det som skjedde med norsk politivesen under andre verdenskrig, og gjenopprettelsen av politiet og forbundet etter krigens slutt. Merket med "Ettertrykk forbudt". Sett hos Politihistorisk Selskap. 33. Tyvoll L. Bergen byfogdembete og Bergen byskriverembetes historie. [Bergen], Byfogdembetet. 60 s. 34. Sydnes K. Bergen politi : politi og vakthold i Bergen i gammel og ny tid. Bergen, Bergen politilag. 218 s., pl. "Utgitt i anledning av at det den 6. oktober 1949 er 75 år siden konstabelkorpset i Bergen ble opprettet." Tegninger ved Alf Moss. 35. Rødder S. Bergen politi under okkupasjonen : jubileumsbok utgitt i anledning Konstabelkorpsets 100 års jubileum. [Bergen], Bergen politikammer. 163 s. 36. Moldestad AJ. Bergen politikammer i årene etter Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Artikkelen beskriver ulike forhold ved Bergen politikammer, hovedsakelig etter andre verdenskrig. 37. Myrmel M (red.) Bergen politilag : , 7. juni : organisasjonens virke gjennom 100 år. Bergen, B.P.L. 191 s. Rygg- og smusstittel: Bergen politilag gjennom hundre år. Tilrettelegging: Knut M. Prestvold. Sekretær: Nina H. Schjelderup. 38. Marhaug J. Bergen politilag gjennom 50 år : , 7. juni. Bergen, Reklametrykk A/S. 80 s., 81 bl. 39. Wiesener AM. Bergens byfogder fra 1500 årene til våre dager. Bergens historiske forenings skrifter. 1943;49: S

5 40. Morgenstierne C. Bestemmelser og veiledning for politikonstablerne i Christiania. [Kristiania], Bjørnerudmordet eller Syttiaarenes mysterium : En fremstilling belyst ved akter. Kristiania, Folkelæsningsforlaget. 30 s. Beskriver mordet på to unge jenter på gården Bjørnerud i 1876 og arbeidet med å oppklare mysteriet i de 40 årene som fulgte. 42. Nord B. Blandt tjuer og kjeltringer : en eldre politimanns optegnelser. Oslo, Aasmund Engens Annonsekontor AS. 131 s. Bastian Nord er psevdonym for Johannes Hilmar Hestman. Bok består i følge forordet av "noen små erindringer, med spredte tilløp til en karakteristikk av mennesker og forhold, skrevet con amare". 43. Bli politimann! [Oslo], 1943[?]. 11 s. Heftet er i A4-format, og er trykket på Gundersens trykkeri. Inneholder en rekke detaljerte opplysninger om blant annet lønn, om hva som kreves for å bli politimann og om hva man kan vente av politiutdannelsen og et virke i Politiet. 44. Holm J, Kvaran I. Blitzere, politi og domstoler. I: Opprør! En bok om blitzere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo. [Oslo], Cappelen: S Skildrer forskjellige konfrontasjoner mellom Blitz-miljøet og Politiet, først og fremst på 80-tallet. 45. Fjeldberg N. Blålys under nordlys : politivirksomhet i Vestfinnmark. 1999, Universitetet i Oslo. 172 s. Hovedfagsoppgave i kriminologi 46. Johansen PO. Brennevinskrigen : en krønike om forbudstidens Norge. Oslo, Gyldendal. 187 s. Inneholder mye stoff om politi- og lensmannsetatens virksomhet under forbudstida. 47. Bratholm A. Bumerangsakene. I: Justismord og rettssikkerhet, Eskeland S, Bratholm A (red). Oslo, Universitetsforl.: S Buskerud Lensmannslag, Sivesind E (red.) Buskerud Lensmannslag 100 år Røyken, 1984[?]. [Lensmannslaget]. 128 s Johnsen R. Byen og dens byfogd : et bidrag til Oslo bys 1000-årsjubileum. [Oslo], Oslo byfogdembete. 160 s. Over tittelen: I begynnelsen var gjaldkeren. 50. Kleiven I. Bygda-lensmenn. I: Lesja og Dovre. Kristiania, Aschehoug: S Om lensmenn og lensmannsyrket i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet til 1800-tallet. 51. Aasgaard R. Centralisasjon av ledelsen av efterforskningen ved større forbrytelser. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S Forfatteren var statsadvokat. Artikkelen belyser fordeler ved at politietterforskning sentraliseres.

6 52. Imsen S. Christian III's "kongelige" norske lensmenn. I: Innsikt og utsyn : festskrift til Jørn Sandnes: 70 år 3 mai Trondheim, Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: S Artikkelen tar opp begrep som bondelensmann og kongelig lensmann, og diskuterer lensmennenes rolle til styresmakter og samfunn i seinmiddelalderen. 53. Juhasz L. Christianias administrasjon omkring 1814 : Byfogden og politimesteren. St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1978;56: S Sydnes K. Claus Fastings Virksomhet i Bergen som Politie-Aktor. Bergens historiske forenings skrifter. 1929;35: S Fasting var politiaktor i Bergen. Han var også forfatter, lærer, musiker og redaktør. 55. Johansen PO. Da generalstaben var overvåkningspoliti. Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie. 1982;7(2): S Artikkelen handler mest om militær overvåking, men også om politiets rolle. 56. Klev A. Da Kristiansands-politiet gikk til kollektiv oppsigelse. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Handler om at 56 av i alt 59 politimenn søkte om avskjed fra sine stillinger i desember 1940, som følge av myndighetenes holdninger til politiet under okkupasjonen. 57. Aschehoug TH. De norske Communers Retsforfatning før Christiania, I kommission hos Aschehoug. 212 s. Fra tittelbladets bakside: "Særaftryk af Universitetets Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II i Anledning af Regjeringsjubilæet 1897". 58. Brekke J. De norske politikompanier på Østfronten Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Forfatteren er politibetjent ved Oslo politidistrikt. 59. Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. De Norske polititroppene i Sverige Oslo, Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. 32 s. Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. Redaksjonssekretær: Tore Dydahl. 60. Engen E. "De som lever de lever, og de som dør de dør". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om opptøyer i Trondheim i forbindelse med den russiske revolusjon i Tittelen viser til en tale som politivaktmesteren holdt for troppene sine før aksjonen. 61. Bruff C, Knudsen F, Svendsen G. De tause vitner : av rettskjemiker Ch. Bruffs memoarer. Oslo, Aschehoug. 211 s., pl. Bruff var rettskjemiker, og han behandlet som sakkyndig ca kriminalsaker, for det meste på oppdrag fra politiet. 62. Dahlin E, Johansen PO, Jørgensen J-K. De trodde på en ny dag : norsk politi i krig,

7 fangenskap og befrielse Oslo, Genesis. 337 s., pl. Basert på Finn Dahlins dagbøker. Finn Dahlin var politimester i Sogn da han ble arrestert 16. august 1943, og ført til fangeleiren i Stutthof. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 63. Larssen R. De underordnede politimænds tjenestevilkaar under den nuværende ordning. Kristiania, Fabritius. 24 s.. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Halvorsen T. Debatten omkring en norsk politilov : Politiloven av Hovedfagsoppgave 2003, NTNU: Historisk institutt. 134 bl Lassen E. Den foreslåtte nye politiordning i Norge : overgangen til helt statspoliti. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S , Forfatteren var byråsjef. 66. Imsen S. Den gammelnorske drapsprosessen. Historisk tidsskrift. 2009;88(2): S Artikkelen er et forsøk på å rekonstruere straffeprosessordningen fra ca Johansson A, Nøkleby B, Skjervøy A. Den glemte armé : i skyggen av hjemmefronten. 2.utg. Oslo, Damm. 585 s., pl. På omslaget: Norge-Sverige under andre verdenskrig. 1. norske utg Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. 68. Bergh T, Eriksen KE. Den hemmelige krigen : overvåking i Norge Oslo, Cappelen akademisk forl. 2 b. Utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet. 69. Kopperud KA. Den illegale sikringstjenesten ved Oslo politikammer under krigen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Kopperud var ansatt ved Oslo politikammer under andre verdenskrig. 70. Sveen R. Den nordiske politichefkonferanse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1931;1(6): S Konferansen var i Oslo fra 15. til 17. juni Jordhøy JP. Den norske Lensmands vigtigste Pligter og Rettigheder, systematisk frem stillede overeenstemmende med den gjældende Lovgivning. Christiania, Winthers forlag. 112 s. Forfatteren var juridisk embedsmann. I følge Svein Magne Olsen og boka Hestekrefter (s. 300), er dette den første håndboka for lensmenn. 72. Hellesø-Knutsen K. Den nye politivitenskapen : hva kan påvirke innholdet og retningen denne får? PHS Forskning. 2010;16(1): S

8 PHS Forskning 2010:1 Politivitenskap på egne ben. 73. Spanser K. Det begynte i Vaterland. Oslo, Forlagshuset. 174 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen. 74. Braadland T. Det er dår plikt! : Østfold lensmannslag 100 år. [Østfold], Østfold lensmannslag. 74 s. 75. Sæterdal R. "Det er opp til deg selv å gjøre tjenesten interessant". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Forfatteren er pensjonert politiavdelingssjef. Artikkelen handler om hans karriere som politimann i Haugesund og Bergen. 76. Haugan KM, Schjølberg O. Det kom en telefon : norsk politimann i Hitlers dødsleir. Oslo, Lunde. 170 s. Karl M. Haugan var politimann i Oslo de tre første årene av andre verdenskrig. Han ble tatt til fange i 1943, og boken handler om hans opplevelser i Stutthof-leiren. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 77. Arnli JA. Det norske politi i perioden våren Hovedoppgave 1976, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 188 s. Oppgaven tar sikte på å forklare norske politifolks relativt store oppslutning om NS høsten og vinteren Hovedoppgave nr Schønning H. Det prøisiske politi. Norsk militært tidsskrift. 1932: S Artikkelforfatteren var blant annet politifullmektig, politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn. Han beskriver sin opplevelse av det prøisiske politi, med et ønske om at Norge bør la seg inspirere. 79. Elgesem E. Det rettslige grunnlag for politiets myndighetsutøvelse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1967;37(3-4): S Forfatteren var statsadvokat. 80. Bachen Dahle B. Det var andre tider det! Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Forfatteren er pensjonert politioverbetjent. 81. Monsen P. Detta är Gestapo : organisation, metoder och arbete - erfarenheter från Norge. Stockholm, Natur och kultur. 158 s. På tittelbladet opplyses det om to forfattere: Bjarne Hagen og J. A. Selander. 82. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s. 83. Melberg H, Brynildsen T. Dobbeltspill : "nazilensmannen" som lurte tyskerne. Rakkestad, Valdisholm. 310 s. Harry Bjerkebæk var lensmann i Halden under andre verdenskrig, og hadde rollen som

9 dobbeltagent med forbindelser til norske styresmakter i London. Bjerkebæk tok selvmord i Gestapos hovedkvarter to måneder før frigjøringen. Håkon Melberg var hans etterfølger som sjef fo XU Pan-gruppen. 84. Dahle O. Dokument og skriftundersøkelser i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Fladmark K. Dramatiske fluktdøgn på Sunnmøre. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Om politifolk fra Ålesund sine bidrag til den illegale Englandsfarten under Andre verdenskrig. 86. Sveen R. Drap eller ulykke ved nedstyrtning i fjellet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14(4): S Handler om to tilfeller fra og 30-tallet, der forbryteren forsøker å få et drap til å se ut som en ulykke. 87. Isungset O. Drapsforsøk og politiarbeid. I: Attentatet. [Oslo], Tiden: S Om drapsforsøket på William Nygaard okt. 1993, og om politiarbeidet i etterkant av drapsforsøket. 88. Giertsen H. Egne og andres standarder : utlendingers møte med politi og rettsvesen - erfaringer og forståelsesmåter. [Oslo], s. Rapporten er basert på 37 intervjuer av innvandrere, foretatt i 1981, 1982 og Bibliografi: s Grøvik I. Ei lensmannsætt i Hjørundfjord gjennom 200 år. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. 1981;57: S Handler om lensmannsslekten Riise, lensmenn i Hjørundfjord Nordstoga O. Ein norsk bondelensmann : tidsbilde frå Telemark tidleg på 1800-talet. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1997;3: S Peter Mikkelson Mandt var lensmann i Mo og Lårdal på 1800-tallet. 91. Supphellen S. Eineveldets politiomgrep og dei første norske politimeistrane. Historisk tidsskrift. 1988;67(2): S Har engelsk sammendrag. 92. Senje S. Ekko fra Skriktjenn : en dokumentarroman basert på "Feldmann-saken" Oslo, Pax. 138 s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen. Boken er skrevet delvis i romanform, men er basert på virkelige hendelser. Handler om drapet på ekteparet Jacob og Rakel Feldmann og den påfølgende etterforskningen. 93. Tronstad R. Elise Mathilde Henriksen : Norges første politikvinne. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Finstad L. En av gutta? Om kjønn i politiet. I: Kvinder på randen : tilegnet Beth Grothe Nielsen på 60-årsdagen, 6 november 1998, Kongstad AL, Kyvsgaard B, Storgaard A (red). Aarhus, Aarhus universitetsforlag: S

10 En redigert versjon av artikkelen med samme tittel er trykt i PHS Forskning 2005:2 - Politirollen gjennom 100 år. 95. Hasle AKL. En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 137 s. NOU 1999: 10. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Regjeringens resolusjon 26. februar Jor F. En ny kriminalitet, et nytt samfunn, et nytt politi? [Oslo], Cappelen : I samarbeid med Oslo politiforening. 187 s. Skrevet i forbindelse med Oslo Politiforenings 100-årsjubileum. Forord av Stein A. Hustad og Arne Jørgen Olafsen i Oslo Politiforening. Boken debatterer hvordan politiet møter de mange utfordringene som finnes i dag, og hva slags politi trenger vi i fremtiden. 97. Gylseth A. En omdiskutert lensmannsansettelse i Steigen. Årbok for Steigen. 1993;18: S Gjengir debatten i avisen Nordlandsposten i forbindelse med ansettelsen av ny lensmann i Østmo. En Opbyggelig Historie om Lensmanden i Løgndal, eller Den nye Østmo's Liv og Virkemaade. Throndhjem, Rønnings Forl. 24 s. Undertittel på tittelblad: "Beskreven af ham selv, men funden og ranet fra hans Contoir, samt udgiven efter hans Død". Avskrevet og trykket av C. Høysager. Østmo var lensmann i Løgndal på 1800-tallet. 99. Ulrich S. En politibetjent anno 1905 : hvem var han, hva gjorde han? PHS Forskning. 2005;11(2): S Basert på et innlegg på Politihøgskolens forskningskonferanse Bech J. En Politifunktionærs Erindringer : Skildring af det virkelige Liv. Kristiania, S. Mittets forlag. 50 s. Forfatteren var politikonstabel Geir, Ring J. En Politimands Oplevelser. Kristiania, P. T. Mallings Boghandels Forlag. 55 s. J. Ring var politibetjent ved oppdagelsespolitiet i Kristiania fra januar Basert på Rings opptegnelser, fortalt av Geir. Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 4/ Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkel basert på Martin Hagens egne nedtegnelser. Inneholder tre av hans fortellinger: Kristianiabilder, Fille-Kari og Mestertyven. Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskiftet Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskifte. Her gjengis fortellingene "En fremmed" og "Avisen".

11 104. Lier LA, Lier SM. En reisende i drap. [Oslo], Damm. 274 s., pl. Leif A. Lier er norsk privatetterforsker og tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet. Fortalt til Stein Morten Lier Engesli V. "En stat i staten"? Organiseringen av politiets ledelse Masteroppgave 2008, Universitetet i Bergen: Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. 96 bl Bærøe PR. En vekter og en politibetjent til besvær. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden-": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Undertittel på omslaget: Lillehammer 1827 til Handler om vekter Christoffer Olsen Schoug, politimester Johan Peter Lunde og politibetjent Niels Ovren og deres virke midt på 1800-tallet Kvikne J. En åpnere overvåknings- og sikkerhetstjeneste fyller 70 år. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2007;13: S Sitje O. Enkelte sider av politivæsenets utvikling : historisk oversigt. Kristiania, Fabritius. 46 s. Sorenskriver Sitje var formann i politilovkomiteen Kopperud KA. Er livet et omreisende sirkus? Oslo, Kolofon. 209 s. Under tittelen: "Om sjøfolk, redere, utenrikstjeneste, politiet og Sikringstjenesten, om etikk og omsorg. Forfatteren var ansatt ved Oslo politikammer under andre verdenskrig. Spesielt s er av politihistorisk interesse Mathiesen T. Er Schengen noe for Norge? Et bidrag til europeisk politiforskning. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi. 68 s. Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, skriftserie, nr Brenne H, Høiberg SL, Orestad I. Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år. Mosjøen, H. Brenne. 158 s. Inneholder korte historier og anekdoter fra forfatternes yrkesliv Gjesdal K, Lima N. Erindringer og oplevelser m.m. [Ålgård], Kulturstyret. 111 s. Nikolai Lima ( ) var lærer, ordfører, lensmann, magistrat og stortingsmann. Basert på Limas håndskrevne selvbiografi Finstad L. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring. Oslo, Departementenes servicesenter. 308 s. Evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars NOU 2009: Mellbye G. Et lensmannskontors nye oppgaver like før og under okkupasjonen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Artfikkelforfatteren er sjette generasjons lensmann i sin familie. Forfatterens far, lensmann Nils Parr Mellbye, ble utnevnt til Krigspolitimester i Østfold høsten

12 1939. Artikkelen stod også på trykk i Wiwar (ISSN ) i A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna Pryser T, Knutsen F. Et stort møte mellom politiet og pressen. Journalisten. 1931;15(10): S Om forholdet mellom politi og presse, og om et møte mellom politiet og pressen 16. september Gottschalk P. Etterforskingsledelse : kunnskapsdeling, organisering og IKT. Nesbru, Vett & viten. 339 s Sveen R. Etterforskningen i saker angående pengefalsk. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1946;16(6): S Artikkelen tar sikte på å forklare hensiktsmessige framgangsmåter ved etterforskning av pengeforfalskning Ryan S. Eugen Hansen - en engasjert politiprofil som ikke ga seg før saken var oppklart. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Hansen var politimann i Oslo og i Asker og Bærum politikammer fra 1912 til Wold E. Europol som samarbeidspartner for norsk politi. Bergen, Fagbokforl. 139 s. Opprinnelig levert som særavhandling til juridisk embetseksamen - Universitetet i Bergen, Arnestad K. EUs politi- og justissamarbeid : i dag og i morgon. Oslo, Nei til EU. 48 s Kripos, Den nasjonale ID-gruppen. Evalueringsrapport av ID-arbeidet i Sørøst-Asia. 2005[?]. Om ID-arbeidet etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia i Nordstoga O. Evenstad-lensmennene i Stor-Elvdal, Østerdalen. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Aandahl E. Fange i Tyskland, flukt og tilbaketur via Murmansk : krigsminner fra Årsskrift (Romsdal Sogelag). 1989: S Del 3 av 3. Første og andre del er trykt i årsskriftene for 1987 og Forfatteren var blant annet politifullmektig i Molde under andre verdenskrig, og satt som fange i Stutthof-leiren i Polen Brekke J. Fangebrev : Stutthof-fangen Olav Skjerven. Førde, Selja forl. 104 s. Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit Hammarstrøm G. Farlig politi. Oslo, Spartacus. 143 s.

13 Inneholder eksempler på hendelser der forfatteren mener at Politiet har handlet på en slik måte at det selv har skapt dramatiske situasjoner eller utgjort en fare for rettssikkerheten Bjørneboe J. Fasting Torgersen-saken og norsk rettssikkerhet. I: Politi og anarki. 4.utg. Oslo, Pax: S utg Daae A. Fingeraftryk-signalementer. Kristiania, s., fold. pl. Forklarer i detalj metode og framgangsmåte for bruk av fingeravtrykk for identifikasjon av personer. Anders Daae var fengseldirektør. På tittelbladet: "Med 17 Afbildninger, 3 Kort og 5 Tabeller" Kvikne J (red.) Fingeravtrykk i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Gjengir bl.a. materiale fra artikler i Kriminalpolitisentralen nr. 1 for 1981, Morgenbladet nr og fra rundskriv fra Justisdepartementet Hansen W. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, Tanum. 88 s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer. Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Bygger på Hansens bok "Litt om fingeravtrykk" fra Birkelund HJ. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Fra tittelbladet: "Da bokens innhold er beregnet på politiet må utenforstående ikke gis adgang til å lese den. Ettertrykk av innholdet er forbudt" Birkelund HJ. Fingeravtrykkenes historie m.m. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti Birkelund HJ. Fingeravtrykksystemer. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1954;24: S Norsk politiforbund. Finnmarksutvalget presenterer Norsk politiforbund's utredning om polititibemanningsproblemene i Finnmark. [Oslo], 1991[?]. Politiforbundet. ca. 135 s Erichsen OW. Fjerdingsfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler : av en forhenværende Kristiania-politimands optegnelser. Oslo, Aschehoug. 147 s. Boken er i romanform, og er basert på politimannen Olav Wilhelm Erichsens opplevelser Orheim R. Fjordane politimeisterembete 100 år : [Florø], Sogn og Fjordane politidistrikt. 133 s. Forord av Bjørn Valvik, tidligere politimester i Fjordane Rønning H. Flyulykken på Operafjellet, Svalbard. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Evalueringsrapport utformet på vegne av Kripos.

14 Beskriver politiarbeidet i etterkant av flyulykken på Operafjellet på Svalbard 29. august Kripos. Flyulykken på Svalbard 29. august 1996 : evalueringsrapport fra Kriminalpolitisentralen. [Oslo], Kripos. 38 s Dahl ST. Fogder. I: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etcsom var i funksjon i Midt-Norge i tiden [Trondheim], Svein Tore Dahl: S Olafsen O. Fogder i Hardanger indtil omkring I: Bergens historiske forening skrifter No 10. Bergen, Bergens historiske forening: 31 s. Handler om fogder i Hardanger fra 1400-tallet fram til ca Midthaug L. Fogder og sorenskrivere i Hadeland samt lensmenn i Gran og Jevnaker. I: Hadeland: bygdenes historie, b 1, Hadelands bygdebokkomite: S Om fogder, sorenskrivere og lensmenn på Hadeland fra 1600-tallet til Næss HE. Fogder og sorenskrivere i Stavanger len og amt, tidsrommet Ætt og heim. 1981;34: S Rødsten S. Follo politimesterembetes arkiv. Follominne. 1983;23. Artikkelen inneholder informasjon og oversikt over arkivets innhold fra slutten av 1800-tallet til 1950-tallet Valen-Sendstad F. For lov og rett i 200 år : Oslo politis historie. Oslo, Gyldendal. 397 s., 391 pl Bonde A. For lov og rett i 250 år : Oslo politikammer med spesiell vekt på de siste 50 år. Oslo, Oslo politikammer. 277 s. Bilderedaktør: Jørn-Kr. Jørgensen. Undertittel på løst omslag: Oslo politikammer 250 år. Forfatteren var knyttet til Oslo politikammer som pressemedarbeider i Forord ved politimester Willy Haugli Gundhus HI. "For sikkerhets skyld" : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Doktorgradsavhandling 2006, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 515 s. Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Oslo, Noe av dette materialet presenteres også i Gundhus' artikkel i PHS Forskning 2005:2 Politirollen gjennom 100 år Malthe-Sørenssen GS, Mæland KB. Forfalskningen : politiets løgn i Treholt-saken. Horten, Publicom. 233 s Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/ igiennemgaaet og henviist til loven og forordningerne. Kjøbenhavn, s. + register. Har register. Inneholder i alt 13 seksjoner.

15 Forfatteren redegjør for politivesenets bakgrunn og mandat i verkets forerindring og innledning Senje S. Forræder skutt. [Oslo], Cappelen. 136 s. Sigurd Senje er psevdonym for Sigurd Rasmussen. Boken handler om frontkjemper og Stapomann "Tor", som ble dømt og henrettet i 1948 for krigsforbrytelser Calmeyer B, Antonsen V. Forsinket oppgjør: arbeiderbevegelsen og den politiske overvåking. Oslo, Aschehoug. 255 s. Om Treholt-saken s. [103] Knutsson J. Forskningens innflytelse på utviklingen av politirollen : det norske eksemplet. PHS Forskning. 2001;7(2): S Forfatteren er svensk, og har undersøkt norske forhold. Basert på et foredrag ved forskningskonferansen på Politihøgskolen august Kahrs J. Forslag om forøget Politistyrke samt udkast til Politivedtægt for Stavanger. Stavanger, S. 3-14: Forslag til forøget Politistyrke. S : Utkast til Politivedtægt for Stavanger. Forfatteren var politimester. Finnes i småtrykksamlingen på Nasjonalbiblioteket Steine LT. Fortegnelse over Lensmændene i Østensjø Skibreide og Vikør Tinglag. Hardanger. 1909;2: S Stenrud KA. Fortællinger om Livet i Kristiania fra Kristiania, s Solberg ES, Solberg M. Forundringsbrev, som omhandler Politiassistent i Kristiania, Hilmar Krogh, der har afgivet og beediget en falsk Forklaring for Kristiania Byret, hvorved en fattig Kone er dømt til Straf, 2. Brev. Kristiania, Eget forlag. 13 s. Skrevet av Emma Sofie Solberg i brevs form, 26. januar Ryan S. Fra embetsstyre til polititjeneste : en kort sammenfatning om embetsstyre, lensmenn, rettsvesen og politi i Asker og Bærum. Skrift : Asker og Bærum historielag. 1990;30: S Fortsetter i: Årbok for Asker og Bærum Johnsen AO. Fra fogdereformenes tid. Årsskrift for Nordmøre historielag. 1938;18: S Vilming FM. Fra Kampen til Vika : utdrag fra en politimanns liv. [Oslo], Faktum. 231 s. Forfatteren var politimann i Oslo i nesten 40 år fram til Mortensen J. Fra krigstiden i Norge : 9. april juni 1940 : situasjonen ved Bø lensmannskontor, Bø i Vesterålen : om arbeidet ved kontoret og om hendinger i distriktet. [Bø i Vesterålen], [John Mortensen]. 18 s.

16 160. Fladby R. Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. [Oslo], Universitetsforlaget. 222 s. Doktoravhandling i historie. Med sammendrag på engelsk. Fladby disputerte ved Universitetet i Oslo 30. mai Mørch C. Fra mit Politiliv : typer og Situationer. Kristiania, Dybwad. 110 s. Forfatteren var politifullmektig i Kristiania rundt Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 2/1998, s Kiær JH. Fra nord og sør : en lensmanns betraktninger gjennom 50 år. [Hønefoss], J. H. Kiær. 279 s Wathne CT. Fra nyanser i grått til nyanser i blått : fri politiforskning. PHS Forskning. 2010;16(1): S Kvikne J. Fra politistasjon til kulturstasjon : Tøyenbekken 5. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Simastuen I. Fra Romerriket til kongeriket Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Artikkelen handler om politiuniformens utvikling på 1900-tallet, først og fremst emblemet på politiluen Næshagen FL. Fra selvtekt til demokratisk politi. Oslo, Politihøgskolen. 247 s. PHS Forskning 1999:5. Boken er en komparativ studie av rettshåndhevelsens historie i Norge, Tyskland, Frankrike, England og USA fra de eldste tider til i dag Schønning H. Fra Singapore til Scotland Yard. Oslo, Aschehoug. 205 s., pl. Forfatteren var blant annet politiinspektør, sjef for trafikkpolitiet i Oslo og politimester i Porsgrunn Skaret M. Fra varde til SMS : politiets sambandshistorie. [Oslo], Norsk politihistorisk selskap. 540 s Svelland T. Fra vekter til politi : i Haugesund gjennom 150 år. Haugesund, [Haugesund politikammer]. Forfatteren var ansatt ved Haugesund politikammer i 39 år Larssen R. Fra vekterstuen til Møllergaten 19 : Erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Oslo, Aschehoug. 203 s., pl. Forfatteren var politimann i Kristiania og Oslo mellom 1893 og Jørgensen J-K. Fragmenter fra Oslo politihistorie og norsk politis første historie. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Hauge J, Røed E. Fredrikstad politilag : beretning med litt byhistorikk. Fredrikstad, s.

17 Over tittelen: juni Utgitt i forbindelse med Fredrikstad politilags 50-årsjubileum Schnitler D. Fremstilling af den norske Politilovgivning. Christiania, Steens Forlag. 588 s. Didrik Schnitler var politifullmektig. I følge forordet er dette den første sammenhengende framstilling av gjeldende politilovgivning i Norge Bendiksby K. Frigjøringsdøgnet 7. og 8. mai Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren deltok selv på vaktholdet ved hovedpolitistasjonen 7. mai Artikkelen beskriver hendelsesforløpet rundt frigjøringsdøgnet, bl.a. frigivelsen av fanger på politistasjonen Øverland B, Øverland O. Frå lensmannskontoret i Nedstrand : Ei brevsamling. Ætt og heim. 1988;41: S Artikkelen er i stor grad en gjengivelse av brev skrevet av fungerende lensmann i Nedstrand, Hans Andreas Martin Øverland. Brevene var skrevet til hans far, lensmann Hans Andreas Ormson Øverland, som var stortingsrepresentant og Espeland A. Futane i Sunnhordland. Sunnhordland. 1917;4: S Gjerdåker B. Futeembetet i det nordafjeldske på og 1800-tallet. I: Jeg fant, jeg fant. Trondheim, Statsarkivet i Trondheim: S Bratteland KB. Fysiske skader på polititjenestemenn ved pågripelsessituasjoner : beskrivelser, årsaker, konsekvenser. Oslo, Politihøgskolen. 81 s. Rapporten er et FoU-prosjekt Ringdal NJ. Gal mann til rett tid : NS-minister Sverre Riisnæs : en psykobiografi. 2.utg. Oslo, Aschehoug. 223 s. 1.utg Riisnæs var justisminister i Quislings regjering under andre verdenskrig, men også blant annet politifullmektig i Kristiansund fra 1922 til Hedmark lensmannslag, Lillevold Er. Gamle og nye lensmenn i Hedmark : ved Hedmark lensmannslags 85 års jubileum. Elverum, s Kvikne J. Gard i Åmot ble skjulested for hemmelige dokumenter. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om hendelsesforløpet da Overvåkingspolitiets hemmelige arkiver først ble gjemt og siden brent på Vikengen gård i Østerdalen Nr 19. Gatens fugler : politihistorier. Oslo, Tønsbergs forl. 176 s. Nr 19 er psevdonym for August Pedersen. Illustrert av Finn Wigfors Nøkleby B. Gestapo : tysk politi i Norge Oslo, Aschehoug. 288 s.

18 184. The Gestapo at work in Norway : extracts from judicially-attested witness reports of terror and torture in German prisons in Norway. London, Royal Norwegian Government's Information Office. 38 s. Forord av Lord Chancellor Viscount Simon, P. C. Introduksjon av Terje Wold, justis- og politiminister i eksilregjeringen i London. Undertittel på forsiden: "The road to Grini concentration camp" Bergfald O. Gestapo i Norge. [Oslo], Hjemmenes forl. 264 s.,[268] pl Hedemann R. Gestapo i Norge : mennene, midlene og metodene. 2.utg. Oslo, Norsk kunstforlag. 226 s. Opprinnelig utgitt anonymt. 1.utgave: Oslo, Gyldendal, Brauteset S. Gestapo-offiseren Fehmer : Milorgs farligste fiende. Oslo, Cappelen. 148 s. Fehmer jobbet for Gestapo i Oslo under krigen, og hadde en sentral rolle i forhør og torturering av en rekke norske motstandsfolk Jacobsen FK. Giftblandersker og lensmannsmordere : fra kriminalitetens historie i Østfold. Rakkestad, Valdisholm. 167 s Fiskaa HM. Gjaldker og byfogd : historikk og biografi Oslo, XX,316 s Krokstad E. Gjaldkerombudet i de norske middelalderbyene fram til omkring Hovedoppgave 1979, Universitetet i Bergen. 97 bl. Hovedoppgave i historie Mellbye G. Glimt fra arbeidsoppgaver m.v. fra Trøgstad. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Artfikkelforfatteren er sjette generasjons lensmann i sin familie Sæter O. Glimt fra Østerdal politidistrikt gjennom 100 år : [Elverum], [Hedmark politidistrikt]. 128 s Laberg J. "Goden" : ei futesoga fraa Sogn. Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn. 1934(Nummer 9): S Handler om Gjøde Pedersen, som var fogd i Sogn på første halvdel av 1600-tallet. Pedersen var beskyldt for flere kriminelle handlinger, blant annet drap og bedrag Kvikne J. Greven. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Tittelen "Greven" viser til Bjarne Ness' kallenavn. Ness var politimann i Oslo fra 1924 til Grong B, Liberg A. Grongninger (o.a. namdalinger) i polititroppene i Sverige. Årbok for Namdalen. 2000;42: S Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge.

19 196. Treholt A. Gråsoner: selvbiografi. 2.utg. [Oslo], Gyldendal. 510 s., pl. 1.utg Jørgensen J-K. Gunnar Eilifsen ble et offer for det nazifiserte politiet. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Eilifsen ble henrettet av statspolitiet under andre verdenskrig Moene E. Halden politiforening 50 år : [Halden], [Foreningen]. 27 s Aulie A. Halvårsberetning 1945 fra Rikspolitisjefen. [Oslo], Rikspolitiet. 87 s. Forfatteren ble utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden. Registreringen er basert på en kopi sett hos Politihistorisk selskap Rakeng O. Han som etterforsket Quisling : historien om politimester Simon Østmoe. Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl. 95 s. Simon Østmoe ledet etterforskningen av Vidkun Quisling etter andre verdenskrig Han ville ha pratet sine motstandere sønder og sammen, men ble politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Artikkelen er en gjengivelse av et intervju i Akershus Arbeiderblad 18. mai Amundsen V. Harald Asmyhr : Den første politimannen i Lillestrøm. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Haugesund politilag, Gilje S (red.) Haugesund politilag : utgitt ved Haugesund politilag's 50 års jubileum. [Haugesund], s., pl Nordstoga O. Hedmark lensmannslag : 100-års jubileumsskrift Hedmark lensmannslag. 179 s. Over tittelen: Hedemarkens Amts Lensmandsforening, stiftet 8. oktober Bergfald O. Hellmuth Reinhard : soldat eller morder? Oslo, Schibsted. 198 s. Hellmuth Reinhard var leder av Gestapo i Norge Boka forteller om hendelsene under krigen gjennom skildringen av rettssaken mot Reinhard i Mauland T. Hemnes Fjordung. Haugesund, Haugesunds Dagblad. 66 s. Andre del av serien "Lensmenner i Rogaland". Inneholder omtale av lensmenn fra Leirang, Vass, Vikedal, Sauda og Suldal skripreider fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet. Inneholder også en oversikt over hvilke gårder som fantes i de ulike skipreidene. Bindet er delt i to hefter, trykket opp i 1925 og Rødder S. Her lukter messing. Bergen, Bergen politilag. 175 s. Utgitt av Bergen Politilag ved 75-års jubileet. Tittel på omslag og rygg: Bergen politilag

20 208. Spanser K. Her lukter svidd. Oslo, Forlagshuset. 168 s. Karl Spanser er psevdonym for Olav Sondresen Kvaalen. Han var politimann i Oslo i 35 år. Historiene er noe bearbeidet, men basert på Kvaalens egne opplevelser. Personnavn og til dels også stedsnavn er fingerte. Boken er skrevet i samarbeid med kriminalrepporter Fridtjof Knutsen Hirdsjef og leder for Sikkerhetspolitiet, generalmajor K.A. Marthinsen 25/ / Oslo, Hirdfordelings stab. 21 s.. Minneskrift for K.A. Marthinsen, utgitt rett før krigens slutt. Inneholder flere bilder. Bidragsytere: Sverre Riisnæs, Heinrich Fehlis, Jonas Lie, Thorvald Thronsen, Erling Søvik, Orvar Sæther, Eilly Klevenberg Fagerbakk A. Historien om Narvik politidistrikt. [Narvik], 2002[?] Politihestenes venner. Historien om Rytterkorpset - Det ridende politi i Oslo : politihestenes venner 25-års jubileum Oslo, Politihestenes venner. 32 s Rødsten S. Holmestrand politikammerarkiv. Vestfoldminne. 1983: S Artikkelen inneholder informasjon og oversikt over innholdet i arkivet som ble avlevert til Riksarkivet fra Holmestrand politikammerarkiv i Riple AE (red.) Hordaland i hundre : Jubileumsbok for Hordaland politidistrikt. Bergen, Alfa Mater. 103 s Hordaland politikammer. Hordaland politikammer [Bergen], Politikammeret. 103 s. Forord av fylkesmann i Hordaland, Lars Leiro. Hordaland politikammer het tidligere Søndre Bergenhus politi Sollum P (red.), Lilaas B (red.) Horten politiforening 50 år : januar [Horten], bl Lund T. Horten politiforening : [Horten], bl. Hefte uten omslag. Thorolf Lund var politiforeningens formann Jørgensen J-K. Hundre prosent politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Grøn KF. Hurdalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1943;13(2): S Om etterforskningen av mordet på Helmer T. i Hurdal i april Forfatteren var politimester i Florø Christie N. Hva slags politi bør vi ha? I: Lov og frihet: festskrift til Johs Andenæs på 70-årsdagen, 7 september Oslo, Universitetsforlaget: S Hanssen K. Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av foholdet mellom politijurister og polititjenestemenn (kvinner). Hovedoppgave 1998,

21 Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 120 s. Hovedoppgave i sosiologi Isungset O. Hvem skjøt William Nygaard? Oslo, Tiden. 436 s Næshagen FL. Hvem var tidligere tiders politifolk? Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Tar for seg forløpere til dagens politimenn, fra middelalderen til våre dager Guttulsrød TE. Hvilke faktorer påvirker politiets arbeid med narkotikasaker? Mastergrad 2010, Høgskolen i Østfold: Avd for økonomi og språkvitenskap. 120 s. Mastergradsoppgave i Organisasjon og ledelse Bjørvik KI, Hjellum T, Kildal N. Hvitbok om "Boomerangsakene" i Bergen. Bergen, Institutt for kriminologi og strafferett. 182 s Mellbye G. Hvordan ble lensmenn ansatt i gammel tid. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Mellbye er sjette generasjons lensmann i sin familie. Basert på gamle brev sammenligner rutiner rundt ansettelser av lensmenn fra 1700-tallet, 1800-tallet og 1900-tallet Hansson E. Haandbog for Lensmænd. 2.utg. Kristiania, Grøndahl & Søns Forlag. 258 s. Forfatteren Emil Hansson var overretssagfører og cand. jur. Boken inneholder i alt 434 punkter. Første utgave fra 1885 har 132 s Holmsen P. Haandbog i Politilovgivningen. Kristiania, Fabritius. X, 449 s. Ryggtittel: Politilovgivningen Benneche H. Haandbok for lensmænd. Kristiania, Grøndahl. XII, 308 s., pl. Hakon Benneche var overretssakfører Haarstad G. I hemmelig tjeneste : etteretning og overvåking i krig og fred. Oslo, Aschehoug. 300, [301] s. [306] pl Bystrøm HB, Hedlund G. I lovens navn : Telemark politikammer Porsgrunn, Telemark politidistrikt. 304 s. Undertittel på omslaget: Telemark politikammers historie gjennem 100 år 231. Vinje UL. I lovens navn! : lensmenn i Karlsøy Hansnes, Karlsøy kulturkontor. 60 s Lindblad S. I lyset fra fullmånen : øksedrapene på Saksebøl i Hobøl for to hundre år siden. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Artikkelen handler mye om A.O.Øverlands bok "Mordet paa Saksebøl" Ottosen K. I slik en natt : historien om deportasjonen av jøder fra Norge. 3.utg. Oslo,

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter

Detaljer

Får de jobb? Årets avgangsstudenter finner få politijobber å søke på? Er fjorårets akutte politimangel borte? s. 2, 4-5-6

Får de jobb? Årets avgangsstudenter finner få politijobber å søke på? Er fjorårets akutte politimangel borte? s. 2, 4-5-6 nr 5 20.05.2010 løssalg kr 55,- Får de jobb? Årets avgangsstudenter finner få politijobber å søke på? Er fjorårets akutte politimangel borte? s. 2, 4-5-6 2 KOLOFON LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

Barn på flukt 26. november 1942

Barn på flukt 26. november 1942 Barn nr. 2 2006:79-91, ISSN 0800-1669 2006 Norsk senter for barneforskning Barn på flukt 26. november 1942 Denne artikkelen omhandler to grupper som i liten grad har vært gjort til sosiale objekt i diskursen

Detaljer

Storebror ser deg! FRA FORLAGET

Storebror ser deg! FRA FORLAGET Storebror ser deg! FRA FORLAGET For å få kontakt med våre lesere gir vi ut PAX-REVY, en informasjonsbulletin om forlaget og om nye utgivelser. Ved & henvende deg til PAX FORLAG, Postboks 100, Skøyen, Oslo

Detaljer

TERJE BODIN LARSEN. Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950

TERJE BODIN LARSEN. Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950 TERJE BODIN LARSEN Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950 Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal streif i Arendals bok- og avishistorie

Detaljer

HAAKON SHANGHAIEN SCHØNNING

HAAKON SHANGHAIEN SCHØNNING HAAKON SHANGHAIEN SCHØNNING (Dette bildet av H.Schønning henger den dag i dag på veggen i Politihuset i Oslo) (16. april 1901 1. april 1950) FRA STORHET TIL TRAGEDIE Av: Ronny Få personer i Norge s ju-jitsu

Detaljer

Et mørkt kapittel i statistikkens historie?

Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig: Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med en bokstav. Vi starter med den tiende bokstaven i alfabetet,

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118 POLITILEDEREN NR. 4 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: 23 16 31

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Karadzic tatt nå venter rettssaken En dag på jobben med sorenskriveren

Detaljer

Staff Memo. til Christiania for at søge Forlindring i de store Tyngsler. No. 3 2012

Staff Memo. til Christiania for at søge Forlindring i de store Tyngsler. No. 3 2012 No. 3 2012 Staff Memo til Christiania for at søge Forlindring i de store Tyngsler Bondetogene på Østlandet og bøndenes motstand mot skattepolitikken i 1818 Sonja Serina Finstad Johansson Staff Memos present

Detaljer

utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander

utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander utgitt av politijuristene - nr.3 2009 TEMA: Politijurister i media Østeuropeiske bander politijuristen NR.3 2009 Redaktør: Per Zimmer per.zimmer@politiet.no Leder: Curt A. Lier curt.a.lier@gmail.com Nesteleder:

Detaljer

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Etter oppdrag fra Venstres sentralstyre har jubileumskomiteen forberedt markeringen av 125-årsdagen for stiftelsen av Venstre.

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:

POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET: POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Humlegård: Det haster med å komme igang! AV INNHOLDET: Borgernes behov er viktigst s 8 Flere kvinner i Norges politilederlag s 13 Nytt politihus i Østfold

Detaljer

Norsk presse i det okkupert Norge 1940-45. Av Rune Ottosen. Aprildagene

Norsk presse i det okkupert Norge 1940-45. Av Rune Ottosen. Aprildagene Norsk presse i det okkupert Norge 1940-45 Av Rune Ottosen Aprildagene Mange av morgenavisene var ferdigtrykt natten til 9. april da ryktet om senkingen av krysseren Blücher nådde hovedstaden. Selv om deler

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 6

Norges offentlige utredninger 2000: 6 Norges offentlige utredninger 2000: 6 Lillehammer-saken Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter. Rapport fra et granskingsutvalg

Detaljer

Kjervikmordet. -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon. Marte Solum

Kjervikmordet. -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon. Marte Solum Kjervikmordet -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon Marte Solum Masteroppgave i historie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 1 Takk til

Detaljer

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid.

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Tromsø: Fakultet i fare EU: Omfattende justissamarbeid Sakkyndig i Fritz Moen-saken: En flau følelse Professor Henning

Detaljer

HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945

HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945 1 HVORDAN STYRTE NASJONAL SAMLING DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN I HAMAR FRA 1940 TIL 1945 Ørnulf Wikstrand Andresen Mastergradsoppgave i historie Institutt for historie Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 7 2014 48. ÅRGANG Bekymret statsadvokat om psykotiske drapsmenn Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer

Detaljer

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten Fikk 650.000, men ikke i politiet Side 6-7-8-9 Barnehuset åpnet Side 18-19 Vil heve statusen på ordenstjenesten Side 14-15 18.01.2008 løssalg kr 49,- Nr 1 kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre

Detaljer