Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913"

Transkript

1 Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913 I Romsdalsarkivet ligger en dårlig kopi av et trykt eksemplar av manntallet for avstemningene om Brennevinssamlaget i 1907 og Merkelig nok er dette det eneste eksemplaret av listene, søk i kommunale og andre arkiv har ikke gitt resultater. Listene er ikke i god stand, enkelte navn er delvis borte. Solveig Nerland Flemmen har hatt den store oppgave å skrive av listene, og Rolf Strand har foretatt en gjennomgang av kildene og delvis utfylling av manglende opplysninger. Han har også skrevet innledningen til kilden. Kilden er lagt til rette for bruk på internett og ser derfor ikke helt ut som originalen. Hva inneholder kilden? Alle som hadde stemmerett er listet opp. Kildene er litt forskjellige. I den fyldigste kilden vil du finne navnet, bostedet, yrket og fødselsåret på personen. Du vil også få vite navnet på huseieren og nummeret på eiendommen. På denne tid hadde alle eiendommer i Molde by sitt eget matrikkelnummer, gatenavn og husnummer ble ikke brukt. Opprinnelig hadde en startet lengst vest og gitt alle eiendommer et matrikkelnummer fortløpende mot øst. Men systemet ble ødelagt utover på tallet ved at gamle hus forsvant og nye kom til. På begynnelsen av 1900-tallet er det vanskelig å bestemme bosted i byen med utgangspunkt i matrikkelnummeret. Det er derfor meningen å lage et tillegg til kilden på et senere tidspunkt, der det enkelte hus blir lokalisert til dagens bybilde. Fritekst-søk: Kildene er gjengitt i pdf-format. De er søkbare i fritekst ved å bruke kommandoen Ctrl-F

2 Hva var Brennevinssamlaget? Av Rolf Strand Edruelighetssituasjonen i Norge på 1800-tallet var nokså dårlig. Det var mye alkoholmisbruk og utallige skjenkesteder og utsalgssteder i byene, ofte med lite offentlig kontroll. I Kristiansand ble landets første kommunale brennevinssamlag opprettet i Ideen hadde de fra Gøteborg i Sverige. Der hadde det et såkalt bolag, et aksjeselskap eid av byens fremste menn. På aksjekapitalen skulle det være en fast rente, forretningen skulle drives av en bestyrer med fast lønn, og overskuddet skulle gå til gode formål i kommunen. I Kristiansand kom opprettelsen som resultat av en krise, alle som hadde salg og skjenking av brennevin, hadde sagt fra seg retten i protest mot høye kommunale avgifter. Nå kunne en i Kristiansand starte på nytt ved både sørge for at brennevin var tilgjengelig, samtidig som salg og skjenking kunne foregå i ordnede og kontrollerte former. Andre byer gjorde det samme, også Molde. I løpet av de første 8 årene etter 1871 var det 32 byer som hadde slike samlag, og I 1894 hadde 51 av 58 byer og ladesteder slike. I 1894 kom det en lov som bestemte at alle nye tillatelser til omsetning av brennevin bare kunne gis til samlag. Men så sent som i var enda halvparten av lovlig brennevinsomsetning i landet gjort utenom samlagene. Tillatelser til å omsette brennevin hadde helt siden 1866 vært gitt for 5 år av gangen. Vin og ølomsetning hadde ikke noe med dette å gjøre, og var ofte omfattet av livsvarige rettigheter. Dette ble opphevet i I 1894 ble det bestemt at det hvert 5. år kunne holdes avstemning om brennevinssamlagene. Før den tid var det kommunestyret som hadde bestemt. Stemmeretten ved slik avstemninger var overraskende vid i forhold til vanlig stemmerett, alle hjemmehørende i byen over 25 år kunne avgi stemme, også kvinner. I årene 1895 til 1899 ble det holdt mange avstemninger, og antall samlag sank til 27. I tida steg tallet til 32, mens det i årene fram til 1. verdenskrig sank helt ned til 13. I 1916 kom absolutt forbud mot å omsette brennevin på grunn av forsyningssituasjonen under verdenskrigen. Det var særlig avholdsbevegelsen som gikk inn for å stoppe brennevinssamlagene. Grunnen var at samlagene hadde ført til omsetning i lyse og fine lokaler, som igjen gjorde det mer sosialt akseptert å besøke et slikt sted. I disse årene var også avholdsbevegelsen på sterk fremmarsj, og brennevinssamlagene ble etter hvert hovedfienden. I Molde ble den første avstemningen holdt i 1895, da ble samlaget nedlagt. I valgkampen ble det pekt på hvilke fordeler en hadde hatt av brennevinssamlaget. Aksjeeierne hadde fått 5% utbytte hver år, kommunen hadde på 14 år tatt inn nesten kroner i avgifter, og over kroner i skatt. Til gode formål i Molde var det brukt over kr, som både hadde gått til ny kirke (27.000), til instrumenter til korpsene og mange andre gode ting. Ved avstemningen i 1900 ble det flertall for å opprette samlag igjen.reglene for opptelling av stemmer var litt spesiell. Alle de som ikke stemte, ble tatt til inntekt for å opprettholde situasjonen. Der det var samlag, som i Molde i 1895, ble alle som ikke stemte regnet med til de som fortsatt ville ha samlag. I 1900 var det motsatt, de som ikke stemte ble regnet med til de som ikke ville ha samlag. Ved avstemningen i Molde i 1907 vant de som fremdeles ville ha samlag, flertallet hadde så stor overvekt som 507 mot 46. I 1913 var det ny avstemning, da ble samlaget nedlagt. I Schneiders bok «Molde og Romsdalen» står en fyldig artikkel om «Molde Brændevinssamlag». I

3 1901 var det i alt 97 aksjeeiere, styret bestod av byens fremste menn, og omsetningen 1903 var over kroner. Overskuddet var over Av dette tilfalt mer enn staten, kommunen fikk sin del og over kroner ble utdelt til gode formål. I lista over de som fikk tilskudd, finner vi også flere avholdslosjer. Kilder: Øyvind HORVERAK: Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold (Nordisk alkohol & narkotika tidsskrift vol.18 nr.1/2001 de SEVE: Molde bys historie bind 2 Eivind HASLE: Reisetalar for eit edrueleg folk. Peder Svendsen (Romsdal sogelag årsskrift 1993) Rolf STRAND: Korpsmusikken i Molde før 1. verdenskrig (Romsdal sogelag årsskrift 1987) J. A. SCHNEIDER: Molde og Romsdalen (utgitt 1905 i to deler)

4 Fortegnelse over Stemmeberettigede ved Samlagsavstemningen 1907 Etternavn Fornavn Yrke Årstall (født) Aandahl Sara Telegrafistinde 1877 Aandahl Ulrikke Handlende 1854 Aandahl Søren Handelsfuldm Aandahl Ragnhild Enke 1820 Aandahl Marit Sypige 1866 Aandahl Martha Tjenestepige 1808 Aandahl Hans Arbeider 1864 Aandahl Marit Hustru 1844 Aamot Hanna Butikkjomfru 1881 Aarø Fredrik Sersjant 1875 Aarø Ingeborg Tjenestepige 1882 Aarø Anna Bundtmager 1868 Aarø Anna Handlende 1873 Aarø Beret do Aarø Lars skredder 1869 Aarø Beret Hustru 1863 Aarø Cicilie Opvarterske 1861 Aarø Mali Enke 1860 Aas Axel I. Arbeider 1844 Aasen Endre Guldsmed 1877 Aasen Ragna Hustru 1876 Aasen Birger Guldsmedsv Aaram Anna Sypige 1882 Aarønæs Johan Bryggeriarb Alvik Ole Maler 1835 Alfarnæs Marit Budeie 1842 Andersen Gotfried Hotelvært 1838 Andersen Ragnhild Hustru 1836 Andersen Andreas Agent 1863 Andersen Serine Enke 1838 Andersen Klaus Disponent 1873 Andersen Anne Hustru 1877 Andersen Gurianna Enke 1854 Andersen Johannes Mølleformand 1846 Andersen Inger Anna Hustru 1845 Andreassen Bernhard Kontorist 1867 Ansnæs Henning Handelsbetj Ansnæs Thomesine Handlende 1827 Anker Tor Kaptein 1877 Amundrud E.E Skolebestyrer 1863 Amundrud Aagot Hustru 1869 Arnesen Finn Stadsingeniør 1874 Aslaksen Gjertine Enke 1830 Asta Johan Brandkonstabel 1872 Asta Beret Hustru 1869 Aure Sara Tjenestepige 1874 Bang Lauritz Provst Bang Marie Hustru 1853

5 Bang Elen Kontordame 1881 Berg Marie Enke 1838 Berg Nils Hotelvært 1850 Berg Lucie Hustru 1858 Berg Elise Pensionist 1842 Berg Ole Skrædder 1863 Berg Amalie Hustru 1875 Berg Ingeborg Arbeiderske 1862 Bergsbakken Marie Tjenestepige 1882 Berner Fridthjof Sorenskriver 1837 Berner Josefa Hustru 1850 Bergesen G.M Kjøbmand 1856 Bergesen Ivrikka Hustru 1846 Bendixen Lars Arbeider 1853 Bendixen Synnøve Hustru 1852 Birkeland Erik Totograf 1841 Birkeland Laura Hustru 1853 Birkeland Elisæus Fotograf 1876 Birkeland Caspar Maskinist 1872 Birkeland Anna Hustru 1869 Bjerke Anna Tjenestepige 1877 Bjørseth Elise Handlende 1874 Bjørseth Thomas Bryggemand 1861 Bjørseth Gurianna Hustru 1853 Bjørseth Anton Snedker 1864 Bjørseth Jørgine Hustru 1859 Bjørseth Johan Bødker 1874 Bjørseth Serianna Hustru 1876 Bjørseth Aslak Bryggemand 1849 Bjørseth Mads Tømmermand 1842 Bjørseth Randi Hustru 1827 Bjørseth Ingebrigt Maler 1876 Bjørseth Margrethe Hustru 1872 Bjørseth Einar W. Arbeider 1864 Bjørseth Margrethe Hustru 1867 Bjørseth Ole J. Losarbeider 1843 Bjørseth Anna Hustru 1859 Bjørnø Marie O. Husjomfru 1871 Bjørnsen Marie Tjenestepige 1841 Bjørnsen Johannes Sømand 1845 Bjørnsen Anne Hustru 1829 Bjørnsen Ole Samlagsforst Bjørnsen Guri Hustru 1843 Bjørnson Marie Lærerinde 1880 Bolsø Lars Dreng 1830 Bolsø Elen Enke 1835 Bolsø Johan Huseier 1846 Bolsø Martha Hustru 1846 Bolsø Anton Skrædder 1871 Borge Dina Tandlæge 1858 Brevik Ragna Sypige 1882 Brevik Erik Fisker 1843 Brevik Guri Hustru 1846 Brevik Gjertrud Anna Pige 1833

6 Brevik Marit Tjenestepige 1840 Bro Peder Politibetjent 1867 Bro Gurine Hustru 1867 Brastad Lars Arbeider 1847 Brastad Jakobine Hustru 1850 Brække Elen Marie Enke 1823 Brække Martin Handelsb Brodkorb Adeleide Lærerinde 1858 Bræin Einar Statsadvokat 1865 Bækkelund Joh. N. Handelsb Bækkelund Marie Hustru 1858 Bue Nils Lærer 1858 Bye Gurine Enke 1841 Bødtker Elster J. Rektor 1823 Bødtker Antonette Hustbestyrerinde 1858 Cocceus Anna Enke 1860 Christensen Rudolf Maler 1865 Christensen Anne Hustru 1861 Christensen Charlotte Huseier 1831 Collin Jens Pensionist 1839 Collin Anna Postassistent 1881 Dahl Eilert Fotograf 1864 Dahl Julie Hustru 1867 Dahl H.George Boghandler 1856 Dahl Anna Hustru 1854 Dahl Karoline K. Tjenestepige 1873 Dahl Hans Ingeniør 1841 Dahl Margrethe Hustru 1859 Dahl Nikolai Gartner 1880 Dahl Mammy Frøken 1845 Dahle Mathias Sømand 1874 Dahle Anna Hustru 1881 Danholm Martha Enke 1829 Dessen Albert Bankdirektør 1851 Dessen Kathrine Hustru 1852 Dundas Laura Enke 1825 Dundas Lydia Frøken 1865 Dyrstad Morten Postbetjent 1879 Dyrstad Karen Hustru 1876 Dybdahl Nikoline Enke 1845 Dybdahl Jens Bagersv Dybdahl Marie Hustru 1877 Dyrlid Nils Murer 1870 Dyrlid Anna Hustru 1871 Eide Beret Tjenestepige 1876 Eide Harald Handelsb Eide Paula Huseier 1851 Eide Gjertine Hoteldrift 1845 Eide Henriette do Eidhammer Martha Syerske 1881 Eidsvold Elise Tjenestepige 1870 Eim Beret Enke 1820 Einang Johannes Kaptein 1864 Einang Sofie Hustru 1808

7 Einang Andreas Bryggemand 1875 Einang Beret Hustru 1873 Engebretsen Fridthjof Hoteltjener 1880 Eeg Ludvig Bogtrykker 1863 Eeg Helga Hustru 1863 Eeg Petter P. Huseier 1833 Eeg Martha Hustru 1826 Ellingsen Elling Kaptein 1867 Ellingsen Randi Hustru 1874 Ellingsæter Mads Kom.serg Ellingsæter Ane Hustru 1848 Elvsaas Andrine Enke 1848 Elvsaas Elisabet Sypige 1865 Elvsaas Ane Lovise Enke 1839 Elvsaas Fredrik Bryggeriarb Elvsaas Anna Hustru 1859 Elvsaas Beret Anna Enke 1845 Elvsaas Peder Uhrmager 1869 Elvsaas Gjertine Hustru 1874 Eriksen Marie Tjenestepige 1846 Erlandsen Karoline Kafevært 1851 Erlandsen Ole Skomager 1862 Erlandsen Gjertrud Hustru 1862 Evensen Edvard Fabrikarbeider 1872 Farkvam Lakritz Enke 1829 Fixdal Knud Fabrikarbeider 1860 Fixdal Ingeborg Hustru 1863 Fjæren Sivert M. Fisker 1857 Fjæren Petra Hustru 1870 Fladset K.K Planteskolebest Fladmark Dorthea Pige 1823 Flekstad Paul Agent 1878 Flekstad Elen Hustru 1878 Floor Mally Kassererske 1872 Flydahl Susanne Vaskepige 1859 Frostad Petrine Syerske 1872 Fuglseth Andrine Tjenestepige 1836 Fuglseth Jørgine Butikkjomfru 1855 Fuglseth Hans N. Styrmand 1881 Fuglseth Kristine Hustru 1880 Fuglseth Peder S. Malersv Fuglseth Marit Hustru 1878 Furseth Iver Bryggeriarb Furseth Ingeborg Hustru 1868 Gaasø Rasmus Gaardbruker 1849 Gimnæs Jens Styrmand 1864 Gimnæs Siri Hustru 1861 Gjelden Erhard Maskinist 1870 Gjelden Karoline Hustru 1867 Gjelden Ole Gartner 1834 Gjelden Ane Hustru 1841 Gjelsten Rasmus Snedker 1869 Gjelsten Ingeborg Severine Hustru 1860 Gjelsten Anders Handelsfuldm. 1872

8 Gjelsten Petra Handelsberett Gjenstad Jørgen Handelsborger 1839 Gjenstad Randi Hustru 1852 Gjenstad Halvor Ingeniør 1877 Gjerde Eline Syerske 1880 Gjednæs Rasmus Vognmand 1848 Gjednæs Johanne Hustru 1837 Gjednæs Kornelie Syerske 1880 Gjendem Kristian Gartner 1882 Gjendem Julie Hustru 1866 Gjermundnæs Hans Huseier 1844 Gjermundnæs Hanna Enke 1831 Godø Sæbjørn Lærer 1849 Godø Lina Hustru 1859 Gresset Gjertrud Diakonisse 1867 Grande Olai Forstander 1863 Grande Anna Hustru 1865 Groven Anders Handelsfuldm Groven Ingeborg Anna Hustru 1868 Gujord Ambjørn Arbeider 1821 Gundersen Kolbein Fisker 1859 Gundersen Synnøve Hustru 1863 Gundersen Karen Enke 1834 Gussiås Peder Fyrbøder 1877 Gussiås Ingeborg Hustru 1878 Gule Martha O. Tjenestepige 1880 Guttormsen Anna Enke 1845 Gyldenskog Sivert Skrædder 1878 Gørvell Marie Gaardeier 1834 Haagensen Haakon Feiermester 1869 Haagensen Martha Hustru 1869 Haagensen Harald Fyrbøder 1877 Haagensen Petter Bryggermand 1848 Haagensen Elisabet Hustru 1848 Haarsgaard Lassine Tjenestepige 1873 Haarsgaard Kristine Sypige 1875 Haarsgaard Marit do Haarsgaard Elen Strygerske 1869 Hagen Pauline Tjenestepige 1859 Hagen A.S Guldsmed 1856 Hagen Martha Hustru 1858 Hagen Marie Syerske 1848 Hagen Helene Frøken 1882 Hagen Knud J. Skomager 1871 Hagen Ingeborg Hustru 1868 Hagen Karen Syerske 1882 Hagen Emilie do Hagen Lina Tjenestepige 1862 Hagen Johan Sadelmager 1870 Hagen Anna Hustru 1868 Hamre Berta Diakonisse 1870 Hammervold Synnøye Pige 1843 Halvorsen Peder Laborant 1839 Halvorsen Ingeborg Hustru 1840

9 Halvorsen Emile Butikjomfru 1881 Halvorsen Anna do Halvorsen Helga Handlende 1871 Hanevold Peder Hotelvært 1851 Hanevold Laura Hustru 1855 Hansen Hansine Husjomfru 1869 Hansen Stuevold B. Advokat 1870 Hansen Marie Hustru 1875? Hansen Ludvig Handelsb Hansen Karl Dekoratør 1865 Hansen C.S Blikkenslager 1848 Hansen Birgitte Hustru 1846 Hansen Emile Arbeidserske 1863 Hansen Jørgen Sømand 1848 Hansen Guri Hustru 1849 Hansen Mathilde Tjenestepige 1860 Hansen Hans Arbeider 1827 Hansen Ane Huseier 1835 Hansen Oscar Handelsb Hansen Knud Skomager 1840 Hansen Sigvald do Hansen Ole Fabrikarbeider 1842 Hansen Edvin Bogtrykker 1866 Hansen Antonette Hustru 1868 Halsnæs Ole Lods 1881 Halsnæs Elen Hustru 1881 Harthun Sivert Arbeider 1831 Hansvig Marit Enke 1849 Hatle Henriette Tjenestepige 1882 Hatlen Ole Snedker 1847 Hatlen Inger Anna Hustru 1852 Hatlebak Helga B. Tjenestepige 1882 Haukebø Anderas Kaiopsynsmd Haukebø Elen Anna Hustru 1842 Haukebø Nils Handlende 1863 Haukebø Hans Dreng 1859 Haukebø Martine Hustru 1866 Haukebø Mathias Bryggermand 1864 Haukebø Ane Hustru 1868 Haukebø Kristine Tjenestepige 1882 Haukeberg Marie do Haugland Torris Arbeider 1863 Haugland Marie Hustru 1854 Heggem Olaf Forvalter 1866 Heggem Bergitte Hustru 1868 Heggem Ole P. Pensionist 1822 Heggem Andreas Fyrbøder 1874 Heggem Odinie Hustru 1879 Helland Olianna Tjenestepige 1880 Helland Knud Skomager 1857 Helland Anna Hustru 1863 Helland Ole Bryggermand 1862 Helgesen Marit Lærerinde 1877 Herje Pauline Syerske 1876

10 Hermansen Erik Fabrikbest Hermansen Trine Hustru 1865 Hertzberg Nils Advokat 1866 Hertzberg Gudrun Hustru 1870 Hessen Nikolai Bogbindersv Hessen Karen Hustru 1881 Helsing Magda Husjomfru 1865 Helseth Hans Smed 1858 Helseth Emma Hustru 1861 Helseth Ole Snedker 1829 Helseth Marit Hustru 1824 Hjælseth Beret Frøken 1876 Hjælseth Johan Skibsbygger 1877 Hjælseth Olufine Hustru 1877 Heitmann Nils Læge 1874 Heitmann Etti Hustru 1877 Heyerdahl Halvor Farmacuit 1877 Hoel Knud Arbeider 1851 Hoel Sigrid Hustru 1853 Hoel Lina Frøken 1833 Hoel Peder Bybud 1862 Hoel Elen Hustru 1859 Hoel Arne A. Arbeider 1853 Hoel Karoline Hustru 1868 Hoel Arne S. Stenarbeider 1859 Hoel Beate Hustru 1863 Hoel Kristen Arbeider 1847 Hoel Marie Hustru 1848 Holen Erik Arbeider 1840 Holm Elisabet Hoteldrift 1852 Holm Johanne do Holm Dorthea Enke 1829 Holm Marie Telegrafistinde 1872 Holm Inger Anna Syerske 1870 Holm Gurianna do Holm Olava Enke 1836 Hollingsholm Marie Tjenestepige 1881 Hollingen Chr Huseier 1824 Hollingen Lovise Hustru 1859 Hoem I.O Gaardeier 1844 Hoem Martha Hustru 1850 Horrem Karen Marie Tjenestepige 1874 Hoshovde Ole O Garver 1864 Hoshovde Anna Hustru 1868 Hopland Anna Bundtmagerske 1865 Haave Live Huseier 1819 Hoff Axel J. Agent 1861 Hoff Anna Hustru 1862 Honningsvaag Laurits Bagersvend 1868 Hogstad Karl Dyrlæge 1873 Hogstad Laura Hustru 1875 Hukkelberg Torine Arbeiderske 1844 Hungnæs Aslak Smed 1875 Hungnæs Anna Hustru 1871

11 Hungnæs Serianna do Hungnæs Knud Arbeider 1850 Hungnæs Ane Martha Hustru 1838 Huss Sigrid do Høstmark Simon P. Havnefoged 1833 Høstmark Johanne Hustru 1830 Ibsen Jørgen Expeditør 1858 Ibsen Magdalene Hustru 1863 Ibsen Johan Expeditør 1829 Ibsen Hanna Hustru 1832 Ibsen Anton Murer 1880 Ibsen Anna Hustru 1881 Isachsen Harald Handelsborger 1863 Isachsen Bernhardine Hustru 1868 Isachsen Knud A. Bryggemand 1834 Isachsen Jetta Hustru 1838 Istad Andreas Maler 1835 Istad Beret Hustru 1833 Istad Edvard Bødker 1877 Istad Andreas Tømmermand 1836 Istad Sidsel Hustru 1834 Istad Marie Sypige 1866 Iversen Anna Butikjomfru 1867 Iversen Amund Arbeider 1831 Iversen Gulbrand Pedel 1827 Iversen Sidsel Hustru 1835 Iversen Ina Hustru 1862 Jakobsen Jakob Blikkenslager 1857 Jakobsen Martha Hustru 1847 Jakobsen Hanna do Jakobsen Lars Bankchef 1877 Jakobsen Johannes Skomager 1871 Jakobsen Kornelius Hustru 1874 Jakobsen Knud Huseier 1833 Jakobsen Mette Hustru 1831 Jakobsen Theodor Bundtmagersv Jakobsen Charlotte Hustru 1875 Jakobsen Anna Butikjomfru 1882 Jakobsen Anne Syerske 1879 Johansen Lars Kirketjener 1855 Johansen Sofie Hustru 1854 Johansen Steffine Huseier 1850 Johansen Knud Bundtmager 1844 Johansen Karen Huseier 1863 Johansen Helma Tjenestepige 1881 Johansen Marie Arbeiderske 1861 Johnsen Karoline Tjenestepige 1875 Johnsen Bjørn Skrædder 1869 Johnsen Eline Hustru 1870 Johnsen John Sømand 1873 Johnsen Lina Hustru 1873 Jordal Johan Maskinist 1867 Jordal Anna Hustru 1866 Jonson Hilda Bestyrerinde 1862

12 Jørgensen Olaf Læge 1875 Jørgensen Gjertine Enke 1844 Jørgensen Gunnar Huseier 1822 Jørgensen Kristine Hustru 1832 Kaurin Edvard Direktør 1834 Kaurin Bolette Hustru 1849 Kaurin Jens Postassistent 1880 Kjonerud Kristian Tilskjærer 1871 Kjøsnæs Nils Kirkesanger 1864 Kjøsnæs Elisabet Hustru 1863 Kjørstad Anna Frøken 1848 Kildal Birger Amtmand 1849 Kildal Sofie Hustru 1851 Kleve Andreas Sersjant 1871 Kleve Josefine Hustru 1873 Kleppen Johan Sadelmager 1875 Kleppen Ingeborg Hustru 1869 Knudsen Therese Syerske 1863 Knudsen Gjertrud Anna Arbeidserske 1846 Knudsen Olufine Tjenestepige 1877 Knudsen Berntine Arbeidserske 1867 Knudsen Johan Huseier 1820 Knudsen Marit Huseier 1821 Knudsen Ths.Ricard Toldvagt 1841 Kirkhorn Jacob Bankkasserer 1841 Kirkhorn Karen Anna Hustru 1848 Kirkhorn Karl Fotograf 1879 Kirkhorn Klaus do Kirkhorn Anna Hustru 1878 Korsan Kristine Huseier 1836 Korsan Magda Frøken 1882 Korsan Severin O. Bogbinder 1848 Kornstad Anders Farver 1853 Kornstad Marit Hustru 1846 Kortgaard Anders Tømmermand 1853 Kortgaard Karoline Hustru 1857 Kortgaard Beret Anna Huseier 1843 Kortgaard Anna Tjenestepige 1873 Kolbeinsen Knud Arbeider 1851 Kolbeinsen Ane Hustru 1860 Kolbeinsen Jens A. Arbeider 1847 Kolbeinsen Beret Hustru 1842 Kosberg O.H Slagter 1835 Kosberg Ingeborg Hustru 1840 Kosberg Olaf Slagter 1873 Kosberg Sofie Hustru 1876 Kosberg Gusta Butikjomfru 1870 Kringstad Paul Handelsb Kringstad Peder Brandkonst Kringstad Nikoline Hustru 1872 Krogh Martine Frøken 1849 Krogh Cicilie Lærerinde 1875 Krum Tonette Jordemoder 1876 Kvam Marit Enke 1850

13 Kvam Hans Skipsbygmester 1865 Kvam Lina Hustru 1872 Kvenseth Anders Dreng 1875 Lassen Fredrik Oberstløitn Lassen Ragna Hustru 1856 Larsen Synnøve Enke 1820 Larsen K. Postmester 1858 Larsen Anders Sømand 1878 Larsen Anna Hustru 1881 Larsen Anders Skrædder 1847 Larsen Marine Hustru 1850 Larsen Olaus Handelsb Larsen Fredrikke Hustru 1843 Larsen Ole Hjelvik Garver 1836 Langseth Marit Tjenestepige 1880 Lein Haakon Conditor 1878 Lein Marie Hustru 1881 Lervik Hanna Tjenestepige 1876 Legernæs Ole O. Bager 1868 Legernæs Beret Anna Hustru 1869 Leth Nikolay Overretssagf Leth Olga Hustru 1867 Lid Ole Arbeider 1834 Lid Marie Butikjomfru 1849 Lid Bendik Brandmester 1870 Lid Marie Hustru 1877 Lindseth Martha Tjenestepige 1871 Lindseth Olianna Sypige 1868 Lilleskotte Edvard Skomager 1873 Lilleskotte Hanna Hustru 1871 Lilleskotte Gunerius Skomagersv Lilleskotte Marie Hustru 1874 Lilleskotte Hans Murer 1844 Lilleskotte Kari Hustru 1846 Lillejord Ingeborg Huseier 1831 Lillevig Beret Strygerske 1858 Lorck Harald Conditor 1874 Lorck Inga Hustru 1877 Lund Henrik Forstander 1870 Lund Lovise Huseier 1851 Lund Carl A. Toldopsynsmd Lund Marie Hustru 1857 Lund Lydia Huseier 1836 Lunde Fredrik Uhrmager 1838 Lunde Mariane Hustru 1848 Lunde Paula Butikjomfru 1879 Lundseng Thomas Handelsb 1872 Lundseng Sofie Hustru 1875 Lønseth Andreas Bygmester 1850 Lønseth Brit Hustru 1851 Løchen Ole Skomager 1851 Løchen Karen Hustru 1850 Løvik Ingeborg Anna Enke 1827 Løvik Severine Pige 1861

14 Løvold Martha Tjenestepige 1872 Løvaas Thomas Bagersvend 1868 Løvaas Johanne Hustru 1862 Løvaas Beret Enke 1834 Lønseth Emile Syerske 1879 Løseth Serianna Husbestyrerinde 1865 Macè Emil Konsul 1828 Macè Josefine Frøken 1823 Macè Augusta do Madsen Malene Husbestyrerinde 1832 Madsen Anna Tjenestepige 1875 Madsen Olea Enke 1832 Mathisen Oluf Smed 1859 Mathisen Randi Hustru 1864 Malmedal Anna Butikjomfru 1876 Malmedal Laura Tjenestepige 1877 Melsæter Peder Vognmand 1853 Melsæter Karen Hustru 1858 Melsæter Beret Anna Tjenestepige 1881 Melsæter Gurianna Enke 1833 Melsæter Ole Favnesætter 1836 Melsæter Marit Hustru 1842 Melsæter Gusta Tjenestepige 1879 Melsæter Ingebrigt G. Gaardbruker 1874 Melsæter Massine Hustru 1862 Mek Johan skomager 1834 Mek Anne Hustru 1834 Mittet Anton Brandkonst 1876 Mittet Thomesine Hustru 1871 Mittet Torsten Farver 1835 Mittet Elise Hustru 1845 Mittet Teodor Farver 1878 Mittet Kristoffer Brandkonst Mittet Gjertine Hustru 1872 Midtgaard Johanne Tjenestepige 1878 Mjelva Sofie Tjenestepige 1878 Moe Julie Butikbetj Monge Katrine Hotelvertinde 1828 Monsen M. Bødker 1833 Moldegjerdet Marie Enke 1828 Moldenæs Mildri Hotelværtinde 1855 Moldenæs Karl Kaptein 1855 Moldenæs Beret Anna Hustru 1856 Moldenæs Anna Pige 1823 Mordal Olaus Postbud 1876 Mordal Anna Hustru 1868 Mordal Anders Snedker 1867 Mordal Rikka Hustru 1871 Muldskreddal Martha Enke 1846 Muldskreddal Magdalena Tjenestepige 1880 Møller Ulrich Grosserer 1853 Møller Betty Hustru 1864 Nesje Ingeborg Sypige 1875 Nesje Knud Snedkersv. 1875

15 Neraas Ingeborg Meierske 1881 Nerbøvig Johanne Tjenestepige 1880 Nerhagen Karen Enke 1826 Nissen Petra Frøken 1841 Nilsen Severin Brusfabrikant 1882 Nilsen Josefine Hustru 1878 Nilsen Johan Skomager 1876 Nilsen Synnøve Hustru 1878 Nilsen Dorthea Arbeiderske 1852 Nilsen Nikolai Kobberslager 1871 Nilsen Marie Hustru 1873 Nustad Olaus Arbeider 1835 Nustad Ingeborg Hustru 1834 Nustad Ludvig Handelsfuldm Nustad Anette Hustru 1869 Nustad Hans Bødker 1859 Nustad Anton L. Skomager 1869 Nustad Beret Hustru 1870 Nustad Cicilie Sypige 1868 Nustad Hans L. Huseier 1826 Nustad Sofie Strygerske 1865 Nyland Sigvald Handelsfuldm Nyland Beate Hustru 1877 Nyland Axel Handelsbetj Næss Oline Tjenestepige 1878 Næss Hans Fanejunker 1851 Næss Elen Hustru 1857 Næss Andreas Kaffevært 1847 Næss Margrethe Hustru 1874 Næss Magnus Arbeider 1836 Næss Sofie E. Tjenestepige 1881 Nøsen Lars Telegrafbest Nøsen Anna Hustru 1867 Olsen Beret Anna Enke 1836 Olsen Olivia Diakonisse 1874 Olsen Andreas Maler 1861 Olsen Ingeborg Hustru 1858 Olsen Karoline Arbeiderske 1851 Olsen Abraham Arbeider 1824 Olsen Marie Pige 1831 Olsen Anna Pige 1875 Olsen Anna Hustru 1863 Olsen Hans Maskinist 1862 Olsen Ingeborg Hustru 1863 Olsen Hanna Syerske 1832 Olsen Oluf B. Huseier 1862 Olsen Ane Hustru 1863 Olsen Johanne Tjenestepige 1842 Olsen Jacob Sømand 1848 Olsen Bernhardine Pige 1837 Olsen Anna Husbestyrerinde 1853 Olsen Jacobie Arbeiderske 1870 Olsen Lina Hustru 1881 Olsen Lina Huseier 1847

16 Ohlsenn Johan N.F Toldvagt 1838 Ohlsenn Elen Hustru 1840 Ohlsenn Dorthea Pige 1867 Opdahl Ingeborg Huseier 1841 Oshaug Jens Garversvend 1877 Oshaug Kasper do Oshaug Inga Hustru 1880 Osvig Ingeborg Sanitetssøster 1881 Orvig Karen Tjenestepige 1882 Ottestad Synnøve Sypige 1878 Ottestad Kari do Ottesen Otter Organist 1853 Ottesen Marie Hustru 1854 Ottesen Johannes Handelsb Ottesen Aagot Frøken 1880 Owren Carl Agent 1849 Owren Magda Hustru 1857 Parelius Hans Chr. Distriktslæge 1848 Parelius Mathilde Hustru 1848 Parelius Natalie Frøken 1879 Parelius Magdalena do Parelius Morten Læge 1877 Pedersen Sofie Huseier 1857 Pedersen Beret Telefonistinde 1865 Pedersen Kristian Snedker 1868 Pedersen Anna Hustru 1862 Pedersen Meyne Hotelværtinde 1865 Pedersen Karoline Enke 1826 Pedersen Margrethe Frøken 1860 Pedersen Aslak Bagersvend 1873 Pedersen Marie Hustru 1875 Pedersen Mathias Pedel 1866 Pedersen Kristine Hustru 1871 Pedersen Ildri Enke 1867 Pedersen Klaus Arbeider 1862 Pedersen Serianna Hustru 1857 Pedersen Ole Skomager 1852 Pedersen Kristine Hustru 1853 Pedersen Peder Rentenist 1843 Pedersen Beate Hustru 1856 Pedersen Hilmar 1878 Petersen Peter Bogtrykker 1862 Petersen Trine Hustru 1864 Petersen Diderik Byfogd 1849 Petersen Grethe Hustru 1860 Pettersen Henrik Apotheker 1851 Pettersen Mathilde Frøken 1873 Pettersen Mimmi do Pettersson Samuel Handelsb 1842 Pettersson Ane Hustru 1845 Pettersson Petter Handelsb 1876 Pettersson Helga Hustru 1877 Pettersson Karen Frøken 1880 Pommerenk Georg Hotelvært 1845

17 Randa Johan Stenarbeider 1849 Randa Kristine Hustru 1845 Randers Beate Enke 1850 Ranvig Edvard Bagersvend 1881 Rasmussen P.R Agent 1854 Rasmussen Minda Hustru 1855 Rasmussen Hans Fogedfuldm Rasmussen Anna Bjørseth Arbeidserske 1848 Rasmussen Johannes Skipper 1868 Rasmussen Anne Hustru 1870 Rasmussen Anton K. Kontorist 1871 Rasmussen Laura Hustru 1872 Rasmussen Ole E. Rebslager 1828 Rasmussen Anna Hustru 1845 Raknæstangen Karen Hustru 1879 Reiten Peder Handelsb 1852 Reiten Sivert Smed 1862 Reiten Marianne Hustru 1858 Reitan M.B Handelsb Reitan Laura Hustru 1870 Reitan Anders Smed 1832 Remkald Petra Arbeiderske 1862 Risehagen Gjertrud Huseier 1824 Risehagen Karl Bagersvend 1868 Risehagen Cicilie Hustru 1859 Roaldset K.J Sersjant 1874 Roaldset Lina Hustru 1878 Roaldset Nils Handelsb 1869 Rypdal Ole Handelsb 1864 Rypdal Berte Hustru 1866 Rækdal Olianna A. Tjenestepige 1880 Ræstad Martha Enke 1827 Ræstad Beret Syerske 1840 Rørvig Inga Hustru 1881 Rørvig Ole Amtsagronom 1878 Rødal Berhard Ølkjører 1877 Rødal Massine Hustru 1873 Røvik Beret Anna Husbestyrerinde 1852 Røvik Ole Lagermand 1856 Røvik Kristian Arbeider 1854 Røvik Jørgine Hustru 1848 Sagmo Anders Justitsvagtm Sagmo Marie Hustru 1849 Sanne Olaf Smedmester 1854 Sanne Beate Hustru 1855 Sanne Olufine Enke 1857 Sanne Olufine Tjenestepige 1877 Sannæs Kari Sypige 1862 Sannæs Olivia do Sande Thomas Skomagersv Sande Emilie Butikjomfru 1880 Sandbu Lars Uhrmager 1859 Sandbu Karoline Hustru 1856 Salbu Gurine Diakonisse 1866

18 Sandvik Kristofa Handlende 1835 Sandvik Marie Butikjomfru 1867 Sagen Ole Skrædder 1877 Saxlund Hans O. Sogneprest 1865 Saxlund Ragna Hustru 1871 Schnell Hans Skomager 1827 Schnell Thomesine Hustru 1854 Schnell Beret Enke 1860 Schevik Andreas Maler 1852 Schevik Martha Hustru 1849 Schevik Karen Dagarbeiderske 1867 Schistad Anton Bager 1855 Schistad Oluffa Hustru 1850 Selbergvik Johanne Butikjomfru 1872 Setnæs Inger Huseier 1836 Setnæs Berntine Tjenestepige 1878 Seth Anton Bager 1850 Seth Gjertine Hustru 1852 Sivertsen Marie Enke 1821 Sivertsen Severine Hustru 1875 Skomagergaard Ingeborg Tjenestepige 1879 Skomagergaard Ane do Skarsbø Marit Pige 1840 Skalde Ane Enke 1831? Skaldebø Gurine Sypige 1877 Skaldebø Josefine Tjenestepige 1880 Skjerbostad Ingeløv do Skjørsæter Gjertrud Anna do Skjørsæter Beret Dagarbeiderske 1855 Skjerslid Marit Tjenestepige 1862 Skjørlid Ole Bryggemand 1873 Skjørlid Gurine Sypige 1882 Slemmen Marit Enke 1839 Sletten Jakob Stiftskapelan 1872 Sletten Aagot Hustru 1873 Slyngstad Benjamin Dreng 1881 Solemdal Gusta Sypige 1876 Solemdal Ole Snedker 1839 Solemdal Gunhilde Hustru 1840 Solemdal Peter Snedker 1876 Solemdal Gyda Telefonistinde 1879 Solemdal Andrea Diakonisse 1878 Solemdal Martha Tjenestepige 1881 Solheimdal Ole Disponent 1873 Sommernæs Oline Tjenestepige 1846 Sommerschield Thomesine Rentenist 1851 Sogge Gurine Tjenestepige 1878 Sogge Magnhild Pige 1828 Stamness Otto Forvalter 1841 Stamness Karoline Hustru 1850 Stavig Pauline Pige 1831 Stakeng Oline Sypige 1881 Steen Ole A Bødker 1833 Steen Ole Gabriel Slagter 1861

19 Steen Martha Hustru 1862 Steen Mathilde Butikjomfru 1855 Steen Lauritz Rebslager 1863 Steen Emilie Hustru 1860 Stensaa Anders Skomager 1876 Stensaa Mathilde Hustru 1873 Steffensen Chr. Bager 1843 Steffensen Gurine Hustru 1843 Steffensen Thomas Handelsbetjent 1871 Steffensen Gerda Frøken 1876 Sporck August Oberst 1851 Sporck Marie Hustru 1857 Stokke Elen Tjenestepige 1871 Stokkeland Marie do Strand Knud Fisker 1851 Strand Anton Agent 1872 Strand Olava Hustru 1878 Strande Ole A. Snedker 1861 Strande Ole E. Prokurist 1865 Strande Marie Hustru 1878 Strande Ole A. Huseier 1840 Strande Serianna Hustru 1837 Strande Anton B. Bankassistent 1873 Strande Eilert Snedker 1866 Strande Elen Anna Hustru 1878 Strande Karen Dagsarbeiderske 1876 Stranden Oline Arbeiderske 1861 Stranden Anton Snedker 1877 Stranden Henriette Hustru 1879 Strømme Guraa Sypige 1879 Strømme Ingeborg Syerske 1875 Sundlo Konrad Premierløitnant 1881 Svendsen Karl Bryggemand 1860 Svendsen Martha Hustru 1866 Svendsen Petra Husjomfru 1853 Sveen Lars Bryggemand 1845 Sveen Anna Hustru 1856 Sylte Sanna Huseier 1823 Sylte Ingebrigt Handelsb Sylte Anna Hustru 1852 Sylte Marit Enke 1831 Synnestvedt P.R Disponent 1840 Synnestvedt Rina Hustru 1840 Sætta Ole Hansen Murer 1840 Sætta Kari Hustru 1850 Sætta Olaf Hansen Murer 1875 Sættem Ludvig Handelsb Sættem Olaf Bogbinder 1861 Sættem Anna Hustru 1859 Sættem Karl Bogbinder 1851 Søberg Johanne Enke 1839 Sønderland Ole Sogneprest 1852 Sønderland Hansine Hustru 1861 Talseth Sidsel Enke 1838

20 Talseth Oluf Meieribestyrer 1863 Talseth Lina Hustru 1879 Talberg Anna Syerske 1882 Talberg Teoline do Thorhus Kristine Enke 1845 Thorbjørnsen Kari do Thorvik Olava Tjenestepige 1878 Tjostolfsen Andrine Enke 1834 Tjostolfsen Kristian Kontorist 1870 Tjostolfsen Thoma Hustru 1867 Thorsen Mathilde Strikkerske 1866 Tjelde Ingeborg Tjenestepige 1871 Tofte C.L Barber 1855 Tofte Josefine Hustru 1857 Tolaas Anna Enke 1848 Tolaas Paul Bankkasserer 1842 Tolaas Anne Hustru 1855 Tomren Anna Huseier 1854 Tomren Erika Enke 1836 Tomren Peder Bager 1874 Tomren Olufine Hustru 1873 Tomren Martine Tjenestepige 1871 Tokle Lars Amtsfuldm Tokle Othilie Hustru 1876 Tokle Gunnar Tandlæge 1882 Tokle Olaf Kæmner 1871 Tokle Bergitte Pensionist 1837 Tornæs Olufine Tjenestepige 1879 Tornæs Anton Handelsb Tornæs Anna Hustru 1858 Tornæs Johan Arbeider 1849 Tornæs Hanna Hustru 1855 Tormodsen Olea Husholderske 1862 Torkildsen Torvald Seilmager 1842 Torkildsen Marie Hustru 1844 Torkildsen Alette Syerske 1866 Torkildsen Jakob Losarbeider 1839 Torkildsen Anna Pige 1867 Trondsen Ingebrigt Arbeider 1862 Trondsen Helene Hustru 1858 Tverlid Oluf Dreng 1863 Tønder Lovise Handlende 1848 Tønder Henriette Brodererske 1856 Tønder Johan Bankkasserer 1852 Tønder Trine Husholderske 1848 Torhaug Rafael Smedsvend 1880 Torhaug Hanna Hustru 1881 Utigaard Ragnhild Enke 1830 Utigaard Anna Dagsarbeiderske 1863 Ugestad Karen Huseier 1831 Ulleland Ole Huseier 1839 Ulleland Synnøve Tjenestepige 1865 Ulvund Magnus Dreng 1879 Vaagsæter Anna Dagsarbeiderske 1871

21 Vaagsæter Andreas Bagersvend 1880 Vaagsæter Thea Tjenestepige 1871 Valle Thomas Gaardsdreng 1868 Valbo Manas Samlagsbest Valbo Marie Hustru 1876 Varhol Johan Arbeider 1849 Varhol Martine Hustru 1869 Varhaugvik Hans P. Snedker 1875 Varhaugvik Elise Hustru 1873 Vike Karoline Tjenestepige 1881 Vik Thomas Handlende 1869 Vik Ingeborg Hustru 1862 Vold John Glasmester 1830 Væraas Petrine Butikjomfru 1876 Wenaas Beret Sypige 1875 Welle Sivert Skipper 1870 Welle Thora Hustru 1878 Weinholdt Ulrick Antikvitetsh Weiseth Antonette Enke 1834 Westad A.M Hotelvært 1856 Westad Ingeløv Hustru 1857 Westad Ole Maler 1872 Wiig Ole Maler 1856 Wiig Petra Hustru 1852 Winsnæs N.L Kaptein 1875 Winsnæs Edle Hustru 1882 Wingaard Lars Arbeider 1832 Wingaard Petrine Hustru 1835 Wildthagen Fredrik Cand.jur Wolff Rando Forstkandidat 1846 Wolff Anna Hustru 1864 Wulff Susanne Restauratriee 1857 Wulff Marie Enke 1825 Ziegler R Oberstløitn Ziegler Marie Hustru 1860 Ødegaard Oline Tjenestepige 1866 Ødegaard I.K Handelsb 1860 Ødegaard Johanne Hustru 1856 Øien Martha Hustru 1867 Ørgersen Paul Bryggemand 1859 Ørgersen Beret Hustru 1858 Ørgersen Beret Enke 1845 Øwre Anna Frøken 1834 Øverland Paul Malersvend 1870 Øverland Josefine Hustru 1877 Molde Magistrat den 14de juni 1907 Diderik Petersen

22 Mandtal over Stemmeberettigede ved Samlagsafstemningen i Molde 1913 Matr. Nr. Huseier etternavn fornavn født yrke M-No. 2 Karl Svendsen Flydahl Susanne 1859 Vaskekone M-No. 2 Karl Svendsen Svendsen Karl 1860 Bryggemand M-No. 2 Karl Svendsen Svendsen Martha 1866 Hustru M-No. 2 Karl Svendsen Lunde Nils 1867 Læge M-No. 2 Karl Svendsen Lunde Guri 1879 Hustru M-No. 2 Karl Svendsen Aandahl Berntine 1888 Tjenestepige M-No. 3 Rebslager Larsens Børn Lund Marie 1857 Enke M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Otto 1841 Forvalter M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Karoline 1850 Hustru M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Jenny 1884 Kontordame M-No. 4 Amtssykehuset Sandhaug Kristine 1879 Tjenestepige M-No. 4 Amtssykehuset Sanstabø Anna 1884 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Kvenild Kristine 1870 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Valen Malene 1869 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Hagset Kristofa 1878 Feberpleierske M-No. 4 Amtssykehuset Kirkerem Ingeranna 1862 Gangkone M-No. 4 Amtssykehuset Berge Bergitte 1888 Pleierske M-No. 4 Amtssykehuset Staruset Marit 1887 Pleierske M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Ruud Karl 1879 Forvalter M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Fehr v.d Magdalene 1867 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Frøise Beate 1868 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Hamre Bertha 1870 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Horsgaard Thea 1886 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Skomagergaard Anne 1882 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Skomagergaard Ingeborg 1879 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Stokke Ellen 1871 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Waide Thomas 1868 Dreng M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Tverlid Oluf 1862 Portner M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Næss Eilert 1888 Fyrbøter M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Bøe Sofie 1887 Tjenestepige

23 M-No. 6 Marie Gørvell Gørvell Marie 1831 Rentenist M-No. 6 Marie Gørvell Svendsen Petra 1852 Husjomfru M-No. 6 Marie Gørvell Bolsø Lars 1830 Dreng M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Søren 1880 Kjøpmand M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Antonie 1884 Hustru M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Ulrikka 1854 Handlende M-No. 7 Ulrikka Aandahl Johnsen Karoline 1875 Tjenestepige M-No. 7 Ulrikka Aandahl Kaurin Edv Direktør M-No. 7 Ulrikka Aandahl Kaurin Bolette 1849 Hustru M-No. 7 Ulrikka Aandahl Hoem Cicilie 1887 Tjenestepige M-No. 8 Reknæs Hospital Brevik Kristian 1871 Maskinist M-No. 8 Reknæs Hospital Brevik Oline 1865 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ziegler Harald 1882 Hotelvært M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ziegler Helga 1883 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hanevold Peder 1851 Rentenist M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hanevold Laura 1853 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hansen Marie 1881 Kontordame M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Vika Steinar 1880 Portier M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Dyrlid John 1871 Portier M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Lyngstad Beret 1881 Vaskekone M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Tungset Marit 1885 Kjøkkenpige M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ristesund Sofie 1876 Kjøkkenpige M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Frisvold Anna 1886 Stuepige M-No 11a Molde Arbeiderparti Reknes Eline 1876 Enke M-No 11a Molde Arbeiderparti Hansen Anna 1886 Tjenestepige M-No 11a Molde Arbeiderparti Moldenæs Mildri 1855 Frue M-No 11a Molde Arbeiderparti Hansen Ingeborg 1872 Tjenestepige M-No 12 Gunnar Tokle Tokle Gunnar 1882 Tandlæge M-No 12 Gunnar Tokle Solsnæs Margrethe 1888 Tjenestepige M-No 12 Gunnar Tokle Parelius H.Chr 1848 Distriktslæge M-No 12 Gunnar Tokle Parelius Mathilde 1847 Hustru M-No 12 Gunnar Tokle Malmedal Sanna 1877 Tjenestepige M-No. 13 P. R Synnestvedt Synnestvedt P.R 1840 Bankdirektør M-No. 13 P. R Synnestvedt Synnestvedt Kristine 1871 Hustru M-No. 13 P. R Synnestvedt Næsbø Andreas 1867 Kaptein

24 M-No. 13 P. R Synnestvedt Næsbø Serianna 1868 Hustru M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Haagensen Harald 1877 Hotelvært M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Haagensen Karen 1873 Hustru M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Hjælseth Marit 1885 Tjenestepige M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Landgraff Frantz 1865 Major M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Landgraff Anna Lorentze 1876 Hustru M-No. 16 Brit Lønseth Lønseth Brit 1851 Huseier M-No. 16 Brit Lønseth Brandrud Thor 1874 Handelsreisende M-No. 16 Brit Lønseth Brandrud Ingeborg 1881 Hustru M-No. 16 Brit Lønseth Hansen Mathilde 1860 Pike M-No. 16 Brit Lønseth Tomren Martine 1871 Strykerske M-No. 17a Maler Andreas Olsen Olsen Andreas 1861 Maler M-No. 17a Maler Andreas Olsen Olsen Ingeborg 1858 Hustru M-No. 17d Anton Holm Lassen Fr Oberstløytnant M-No. 17d Anton Holm Lassen Ragna 1856 Hustru M-No. 17d Anton Holm Holm Anton 1880 O.R.Sagfører M-No. 17d Anton Holm Holm Kirsten 1885 Hustru M-No. 17d Anton Holm Holm Cicilie 1847 Enkefru M-No. 17d Anton Holm Gjendem Lina 1881 Tjenestepike M-No. 17d Anton Holm Ennersen Gina 1850 Handlende M-No. 19 Edvard Lilleskotte Lilleskotte Edv Skomaker M-No. 19 Edvard Lilleskotte Lilleskotte Hanna 1871 Hustru M-No. 20 Therese Knudsen Akerø Ole 1888 Former M-No. 20 Therese Knudsen Akerø Amanda 1887 Hustru M-No. 20 Therese Knudsen Knudsen Therese 1863 Huseier M-No. 21 O.Christensens Enke Olsen Karoline 1851 Arbeiderske M-No. 23 Anton A. Mittet Mittet Anton 1876 Snedker M-No. 23 Anton A. Mittet Mittet Thomesine 1871 Hustru M-No. 23 Anton A. Mittet Dahle Marit 1883 Syerske M-No. 23 Anton A. Mittet Nerem Jakob 1862 Emisær M-No. 23 Anton A. Mittet Talset Sidsel 1838 Enke M-No. 24 Paul Ørgersen Ørgersen Paul 1859 Huseier M-No. 24 Paul Ørgersen Ørgersen Beret 1857 Hustru M-No. 25 Lars Johansen Johansen Lars 1855 Kirketjener M-No. 25 Lars Johansen Johansen Sofie 1854 Hustru

25 M-No. 25 Lars Johansen Skare Rakel 1867 Enke M-No. 26a Anders Stensaa Stensaa Anders 1876 Hotelvært M-No. 26a Anders Stensaa Stensaa Mathilde 1873 Hustru M-No. 26a Anders Stensaa Hjælseth Karen 1884 Tjenestepike M-No. 26b Reiten & Haukebø Reiten Peder 1852 Kjøpmand M-No. 26b Reiten & Haukebø Haukebø Nils 1863 Kjøpmand M-No. 26b Reiten & Haukebø Lindseth Martha 1871 Tjenestepike M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Eilert 1864 Kjøpmand M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Julie 1867 Hustru M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Ingeborg 1887 Frøken M-No. 26c Eilert Dahl Gjeitvik Hans 1837 Bestyrer M-No 27/28 Ole Hovdenak Flekstad Paul 1878 Agent M-No 27/28 Ole Hovdenak Flekstad Ellen 1878 Hustru M-No 27/28 Ole Hovdenak Bræin Einar 1865 Statsadvokat M-No 27/28 Ole Hovdenak Bræin Martha 1867 Hustru M-No. 29 Ludvig Hansen Eftf. Jørgensen Sofus 1869 Fabrikeier M-No. 29 Ludvig Hansen Eftf. Jørgensen Bergitte 1867 Hustru M-No. 29b Kristine Korsan Korsan Kristine 1836 Huseier M-No. 29b Kristine Korsan Eriksen Marie 1845 Pike M-No. 29c A.S Hagen Hagen A.S 1850 Guldsmed M-No. 29c A.S Hagen Hagen Martha 1858 Hustru M-No. 29c A.S Hagen Hagen Herman 1884 Guldsmed M-No. 29c A.S Hagen Hagen Otilie 1887 Hustru M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Paul 1842 Bankkasserer M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Anne 1855 Hustru M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Anders 1884 Bankassistent M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Jakob 1857 Blikkenslager M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Martha 1846 Hustru M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Johan M Ingeniør M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Hanna 1881 Hustru M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Joh. N 1857 Kjøpmand M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Marie 1858 Hustru M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Jostein 1886 Kontorist M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Jorund 1885 Butikjomfru M-No. 31b Kristofa Sandvik Sandvik Ludvig 1873 Kjøpmand

26 M-No. 31b Kristofa Sandvik Sandvik Gudrun 1880 Hustru M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Sandvik Kristofa 1835 Enkefru M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Ukkelberg Lars 1865 Bryggemand M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Ræstad Elias 1886 Bryggemand M-No. 33a Stuevold-Hansen Bjørseth Elise 1874 Handlende M-No. 33a Stuevold-Hansen Strande Sina 1876 Enke M-No. 33a Stuevold-Hansen Vedalshaug Karen 1888 Bestyrerinde M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg O.H 1835 Slagter M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Ingeborg 1840 Hustru M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Olav 1873 Slagter M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Lina 1876 Hustru M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Gusta 1870 Frøken M-No. 34 O.A Sanne Sanne O.A 1854 Smed M-No. 34 O.A Sanne Sanne Beate 1855 Hustru M-No. 35 C.S Hansen Hansen C.S 1848 Blikkenslager M-No. 35 C.S Hansen Hansen Bergitte 1846 Hustru M-No. 35 C.S Hansen Nygaardsvoll Beret Anna 1880 Sypike M-No. 35 C.S Hansen Mjelva Susanne 1846 Enke M-No. 35 C.S Hansen Mjelva Jonas 1888 Skrædder M-No. 35 C.S Hansen Ramstad Peter 1883 Agent M-No. 35 C.S Hansen Ramstad Josefa 1882 Hustru M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Samuel 1842 Kjøpmand M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Anne 1845 Hustru M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Karen 1880 Frøken M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Moe Julie 1872 Butikkdame M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Brunvold Marie 1885 Tjenestepike M-No. 37b S. Pettersson (Ranvik) Ranvik Edv Baker M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Ranvik Ildri 1887 Butikjomfru M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Jacobsen Anna 1882 Butikjomfru M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Sivertsen Marie 1885 Butikjomfru M-No. 38a Eilif og Thf. Kildal Norset Anna 1851 Hotelvertinde M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Strande O.E 1861 Snedker M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Krogstad Marie 1885 Butikjomfru M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Kringstad Paul 1873 Kjøpmand M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Kringstad Karoline 1883 Hustru

27 M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Solvang Axel 1887 Kjøpmand M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Solvang Mathilde 1879 Hustru M-No. 39b Alf Næss Næss Andreas 1847 Kafevært M-No. 39b Alf Næss Næss Margrethe 1873 Hustru M-No. 39b Alf Næss Vernes Jacob 1856 Stenarb. M-No. 39b Alf Næss Brastad Lars 1847 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Tørris 1853 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Marie 1854 Hustru M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Torvald 1884 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Dahl Martin 1876 Murer M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Dahl Hanna 1872 Hustru M-No 43 Lars Bendixen Bendixen Lars 1853 Gatefeier M-No 43 Lars Bendixen Bendixen Synnøve 1850 Hustru M-No. 44 Chr. Hollingen Hollingen Chr Huseier M-No. 44 Chr. Hollingen Torkildsen Magda 1873 Hustru M-No. 44 Chr. Hollingen Barstad Knut 1878 Maskinarbeider M-No. 44 Chr. Hollingen Barstad Johanne 1883 Hustru M-No. 45 Katrine Monge Halsnes Ellen 1881 Enke M-No. 45 Katrine Monge Føll Andreas 1875 Stenarbeider M-No. 45 Katrine Monge Gjelsten Anders 1884 Snedker M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Raknæstangen Ole B Snedker M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Raknæstangen Karen 1872 Hustru M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Reiten Sivert 1862 Smed M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Reiten Mariane 1858 Hustru M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Nyland Sigvald 1865 Kjøpmand M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Nyland Beate 1876 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Aarø Anna 1872 Handlende M-No. 47 H.G Dahl Aarø Beret 1877 Kontordame M-No. 47 H.G Dahl Aarø Lovise 1887 Butikjomfru M-No. 47 H.G Dahl Dahl H.G 1856 Bokhandler M-No. 47 H.G Dahl Dahl Anna 1854 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Dahl Ingeborg W Frøken M-No. 47 H.G Dahl Skjørlid Ole 1873 Sjømand M-No. 47 H.G Dahl Ulleland Synnøve 1864 Pike M-No. 47 H.G Dahl Petersen Margrethe 1860 Pike

28 M-No. 47 H.G Dahl Foss Anton 1886 Bakersvend M-No. 47 H.G Dahl Honningsvaag Laurits 1868 Bakersvend M-No. 47 H.G Dahl Honningsvaag Thea 1884 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Otstad Janne 1876 Frue M-No. 49 Nils Knudsen Knudsen Nils 1864 Logivært M-No. 49 Nils Knudsen Knudsen Anna 1868 Hustru M-No. 49 Nils Knudsen Robæk Anna 1869 Butikjomfru M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Monge Katrine 1828 Enke M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Hole Ivar 1883 Kontorist M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Løvold Martha 1872 Tjenestepike M-No. 51 Høstmarks Bo (U.Weinholdt) Weinholdt W Preparant M-No. 51 Høstmarks Bo (U.Weinholdt) Hansen Karl 1865 Preparant M-No. 52a Harald Eide Eide Harald 1855 Kjøpmand M-No. 52a Harald Eide Heide Beate 1857 Enkefru M-No. 52a Harald Eide Bolsønæs Anna 1885 Tjenestepike M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Hanaset Arthur 1886 Fyrbøter M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Hanaset Anna 1887 Hustru M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Jørgensen Gjertine 1844 Enke M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Jørgensen Barbra 1885 Syerske M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Lindseth Olianna 1868 Syerske M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Fuglseth Jørgine 1855 Butikjomfru M-No. 52c M. B Reitan Reitan M.B 1863 Kjøpmand M-No. 52c M. B Reitan Reitan Laura 1870 Hustru M-No. 52e Theodor Jakobsen Jacobsen Teodor 1868 Bundmaker M-No. 52e Theodor Jakobsen Jacobsen Charlotte 1875 Hustru M-No. 53 A. Schistad Schistad Anton 1855 Baker M-No. 53 A. Schistad Schistad Oluffa 1850 Hustru M-No. 53 A. Schistad Sandø Inga 1883 Butikjomfru M-No. 53 A. Schistad Aarø Andrea 1886 Butikjomfru M-No. 53 A. Schistad Bjørnsen Marie 1841 Pike M-No. 53 A. Schistad Haukebø Kristine 1882 Tjenestepike M-No. 54 Lovise Lund Lund Lovise 1851 Huseier M-No. 54 Lovise Lund Cocceus Anna 1860 Enke M-No. 54 Lovise Lund Fuglseth Andrine 1836 Pike M-No. 55 Iversen Hotel (Westad) Iversen Kristian 1886 Hotelvært

29 M-No. 55 Iversen Hotel (Westad) Iversen Hanna 1881 Sypike M-No. 56 Lars Aarø Aarø Lars 1869 Skrædder M-No. 56 Lars Aarø Aarø Beret 1868 Hustru M-No. 56 Lars Aarø Lindset Nils 1875 Skrædder M-No. 57 Christian Sivertsen Sivertsen Christian 1872 Fisker M-No. 57 Christian Sivertsen Sivertsen Severine 1875 Hustru M-No. 57 Christian Sivertsen Silset Hans 1882 Urmaker M-No. 57 Christian Sivertsen Silset Mikaline 1885 Hustru M-No. 57 Christian Sivertsen Østbye Kristian 1882 Ingeniør M-No. 57 Christian Sivertsen Løvik Nils 1887 Skrædder M-No. 57 Christian Sivertsen Nilsen Anne 1869 Pike M-No. 57 Christian Sivertsen Mittet Marit 1884 Syerske M-No. 58 Hans Gjermundnæs Gjermundnæs Hans 1814 Arbeider M-No. 58 Hans Gjermundnæs Gjermundnæs Sigrid 1858 Hustru M-No. 59 Thomesine Schnell Schnell Thomesine 1854 Enke M-No. 59 Thomesine Schnell Nerland Andreas 1851 Arbeider M-No. 59 Thomesine Schnell Nerland Beret 1864 Hustru M-No. 59 Thomesine Schnell Foseide Teodor 1879 Tilskjærer M-No. 59 Thomesine Schnell Foseide Jørgine 1875 Hustru M-No. 60 Paula Eide Eide Paula 1851 Huseier M-No. 60 Paula Eide Mevold Karen 1856 Pike No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Johs 1871 Skomaker No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Kornelie 1874 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Knut 1833 Fisker No. 62a Johs. Jakobsen Talberg Karl 1884 Skrædder No. 62a Johs. Jakobsen Aune Benjamin 1879 Skrædder No. 62a Johs. Jakobsen Aune Teoline 1879 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Aunan Petter 188 Maskinarbeider No. 62a Johs. Jakobsen Aunan Martha 1886 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Hjelvik Eline 1883 Syerske No. 62a Johs. Jakobsen Hjelvik Lina 1884 Syerske No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Jørgen 1839 Kjøpmand No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Randi 1842 Hustru No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Halvor 1877 Ingeniør No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Ths 1868 Bakersvend

30 No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Johanne 1862 Hustru No. 63 Thomas Løvaas Berg G.F 1827 Maler No. 63 Thomas Løvaas Berg Karoline 1864 Frøken No. 63 Thomas Løvaas Berg Johan 1856 Maler No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Beret 1834 Enke No. 63 Thomas Løvaas Hukkelberg Torine 1845 Pike No. 64 Edv. Hansvig Hansvig Marit 1848 Enke No. 64 Edv. Hansvig Elvsaas Andrine 1848 Enke No. 64 Edv. Hansvig Torkildsen Alette 1866 Syerske No. 66 Steffine Johansen Johansen Steffine 1850 Huseier No. 66 Steffine Johansen Bue Nils 1858 Lærer No. 67 Teodor Mittet Mittet Teodor 1878 Farver No. 67 Teodor Mittet Mittet Helene 1882 Hustru No. 67 Teodor Mittet Mittet Anna 1886 Tjenestepike No. 70 Oluf Mathisen Sætre Ingeborg 1888 Meirske No. 70 Oluf Mathisen Mathisen Oluf 1859 Smed No. 70 Oluf Mathisen Mathisen Randi 1864 Hustru No. 70 Oluf Mathisen Gule Lars 1878 Sersjant No. 72 Karen Hansen Hansen Karen 1869 Hotelvertinde No. 72 Karen Hansen Eide Ole A 1879 Blikkenslager No. 72 Karen Hansen Bruun Hans 1886 Arbeider No. 73 Mads Aure Aure Mads 1871 Hotelvært No. 73 Mads Aure Aure Emma 1884 Hustru No. 74 Lars Sandbu Sandbu Lars 1859 Urmaker No. 74 Lars Sandbu Sandbu Karoline 1857 Hustru No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Sættem Ludvig 1856 Kjøpmand No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Sættem Sara 1882 Hustru No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Aschehaug Jenny 1878 Telegrafistinde No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Alfarnæs Bergliot 1888 Telegrafistinde No. 77 K. Larsen Larsen K Postmester No. 77 K. Larsen Sylte Olivia 1883 Tjenestepike No. 77 K. Larsen Borge Dina 1858 Tandlæge No. 77 K. Larsen Mordal Olaus 1871 Postledsager No. 77 K. Larsen Mordal Anna 1868 Hustru No. 78a Helga Dahl Nyhagen Søren 1857 Sogneprest

31 No. 78a Helga Dahl Nyhagen Marie 1871 Hustru No. 78a Helga Dahl Halaas Marie 1885 Tjenestepike No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Gunhilde 1885 Handlende No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Lars 1845 Bryggemand No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Anna 1856 Hustru No. 78b Gunhilde Sveen Ottestad Kari 1880 Sypike No. 78b Gunhilde Sveen Ottestad Synnøve 1878 Sypike No. 78c Krohn & Co Westvik Peter 1885 Kaptein No. 78c Krohn & Co Westvik Stine 1878 Hustru No. 79 O.G Steen Steen O.G 1861 Slagter No. 79 O.G Steen Steen Martha 1862 Hustru No. 79 O.G Steen Steen Mathilde 1858 Butikjomfru No. 79 O.G Steen Tomren Lovise 1879 Hustru No. 79 O.G Steen Iversen Johan 1856 Postekspeditør No. 80 Molde Sparebank Gjelsten Rasmus 1869 Vaktmester No. 80 Molde Sparebank Gjelsten Severine 1860 Hustru No. 80 Molde Sparebank Rostad Martha 1827 Enke M-No, 81 Ludv. Sættem Brecke Martin 1877 Kjøpmand M-No, 81 Ludv. Sættem Brecke Anna 1884 Hustru M-No, 87 Elvsaas & Kavli Kavli Anders 1874 Kjøpmand M-No, 87 Elvsaas & Kavli Øverland Masine 1885 Tjenestepike M-No, 88a Anders Kornstad Kornstad Anders 1853 Farver M-No, 88a Anders Kornstad Kornstad Marit 1846 Hustru M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Hoel Sivert 1882 Brandkonstabel M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Hoel Martha 1882 Hustru M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Bjørseth Ingebrigt 186 Maler M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Bjørseth Margrethe 1872 Hustru M-No 88c Olaf Sættem Sættem Olaf 1861 Bokhandler M-No 88c Olaf Sættem Sættem Anna 1859 Hustru M-No 89 Eilert Lunds Enke Lund Lydia 1836 Enke M-No 89 Eilert Lunds Enke Lund Henrik 1872 Samlagsforstander M-No 89a Knut Strand Strand Knut 1851 Fisker M-No 89a Knut Strand Røvik Beret Anna 1852 Husbestyrerinde M-No, 90 Joh. B Ræstad Strande O.E 1865 Prekurist M-No, 90 Joh. B Ræstad Strande Marie 1878 Hustru

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km G 10 år - 1 km 3 Emil Rygg Steinkjer SK 12:01:30 4 Arne Hårberg Ramdal Leksvik IL 12:02:00 5 Casper Aunli Steinkjer SK 12:02:30 6 Atle Solvåg Leksvik IL 12:03:00 7 Fredrik Mollan Sparbu IL 12:03:30 8 Theo

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12

Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Habostad

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

SkiTour Molde Jaktstart

SkiTour Molde Jaktstart Skaret 0.04.206 Felles 6 år 0,5 km Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 06:23 Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF - Ski 2 03:55 Felles 7 år 0,5 km DNS Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF - Ski 3 Fullførte: 0 Påmeldte:

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Åpningsrennet Bjorli

Åpningsrennet Bjorli G 10 år 1 km klassisk Martin Lyngstad Lyngstad og Omegn IL 4 07:45 Kasper Vik Tomrefjord IL 3 07:14 Fullførte: 2 J 10 år 1 km klassisk Maria Vestre Tomrefjord IL 6 08:55 Påmeldte: 1 G 9 år 1 km klassisk

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Rabben ÅM-95003.030318 1916 Tre unge damer. To unge menn. En jente 570 16x12 Rabben Elise P. ÅM-95003.013616 1910 En kvinne 159 8x12 Rabben Gina ÅM-95003.021127 1913 En kvinne 159 8x12 Rabben Hans ÅM-95003.023579

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

SBM cup 5 langdistanse kl

SBM cup 5 langdistanse kl G 12 år 2,5 km klassisk 1 Karsten Andre Vestad Molde og Omegn IF - Ski 3 10:43 00:00 2 Mikkel Waldeland Gautvik Molde og Omegn IF - Ski 1 11:26 00:43 3 Eirik Strømshoved Emblem IL 2 13:00 02:17 4 Håkon

Detaljer

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august Plassering Vind Gutter 11år 200m (-97) (-2.6) 1 Henning Bentzen Brunes, BUL 31.64 2 Nikolai Skaue, BUL 32.61 - Sigbjørn Edøy u/konk. 35.83 Jenter 11år 200m

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Start list. FREA - Rennet Startno Navn Klasse Starttid. Alta IF. Antall: 46. etiming versjon :52:04 Side:1

Start list. FREA - Rennet Startno Navn Klasse Starttid. Alta IF. Antall: 46. etiming versjon :52:04 Side:1 Alta IF 209 Michael Veland Arnesen G 8 år 1km 11:04.30 211 Håvard Eriksen G 8 år 1km 11:05.30 212 Jamie Varsia Johannessen G 8 år 1km 11:06.00 214 David Sivssønn Pettersen G 8 år 1km 11:07.00 220 Jasmin

Detaljer

SBM-cup Stavsengfjellet

SBM-cup Stavsengfjellet J 11 år 2 km klassisk 1 Hedda Johanne Schreijer Stranda IL 39 08:10 00:00 2 Johanne Vestre Tomrefjord IL 37 08:13 00:03 3 Nathalie Vatne Aa Hovdebygda IL 36 08:54 00:44 4 Eline Mathea Myren 38 08:56 00:46

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Lade ÅM-95003.022715 1914 To barn,en gutt og en pike 850 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011768 1910 Portrett, en ung kvinne, iført yttertøy 159 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011769 1910 Portrett, en liten gutt og et

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06 Birkebeineren skistadion.03.205 Jenter 0 år & yngre ny Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:0 (0-) Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 5:06 Mari N. Mørk Vingrom IL 5 :39 3 (-2) Synnøve N. Mørk Vingrom IL :34

Detaljer

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 Saga skistadion 09.0.206 G 8 år Brage Berglund Nordreisa IL 7 05:29 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 05:08 J 8 år Helga Myrslett Bakke Nordreisa IL 9 06:05 Bertine Eivindsdatter Nordreisa IL 2 06:27 Bianca

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion 60 meter hekk (68cm) Jenter og Gutter 10 år Vind 0,0 28 Øystein Aasen Straumsnes IL - Friidrett 15,11 34 Viktor Kvisvik Straumsnes IL - Friidrett 15,15 3 Aud Halås Eide IL - Friidrett 14,61 60 meter hekk

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II Bodø Friidrettsklubb 1 Leif Sægrov MS 79-3000 m Dimna IL 2 Anders Egge Brandal MS 91 3 Andreas Lillerovde MS 95-3000 m 4 Astri-Louise Nevstad KS 90 5 August Oksavik MS 96 6 Elin Skavnes Våge J-8 03 7 Elisabeth

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende)

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) FORFLTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) festenr festeutløp feltnr alle gravlagte Tromsø gravlund 01-00113 2011 M 01.M.11.003-2/1891: Johanne Helene Fogth 01-00119 2011 01-00413 2011 01-00415 2011 01-00417

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Åndalsnes. Sølv medalje 4* 2 Ole Johan Tynes Sykkylven Sølv medalje. 2 Lars gunnar Lund Tresfjord

Åndalsnes. Sølv medalje 4* 2 Ole Johan Tynes Sykkylven Sølv medalje. 2 Lars gunnar Lund Tresfjord Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Oskar Røyr Stranda 49 50 50 96 245 8* Sølv medalje 2 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 49 48 49 99 245 7* Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 48 48 49 98 243 9* 4 Olivia

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Faber frk. ÅM-95003.049072 1920 Ung kvinne 159 8x12 Fagereng frk. ÅM-95003.026783 1915 Portrett en kvinne 159 8x12 Fagereng frk. ÅM-95003.028924 1916 Portrett to kvinner 159 8x12 Fagereng frk. ÅM-95003.033433

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM

Karusellrenn (2) Offisiell resultatliste Gutter 10 år - 1 KM. Jenter 10 år - 1 KM. Gutter 9 år - 1 KM. Jenter 9 år - 1 KM Gutter 10 år - 1 KM Aune, Even Nikolai Martinsen Øverbygda IL 5 Hoem, Peder Øverbygda IL 3 Kjelmo, Håvard Øverbygda IL 7 Kulseth, Martin Øverbygda IL 9 Rønsberg, Brage Selbu IL 2 Slind, Martin Selbu IL

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

SBM cup sammenlagt 2016/2017

SBM cup sammenlagt 2016/2017 Renn liste Sted Arrangør SBM 1 Trollstigen Opp MRSK SBM 2 Nyttårsrennet MOI SBM 3 Osmarkarrenet Osmarka IL SBM 4 Vistadalsrennet Vistdal IL SBM 5 Sunnylvsrennet Sunnylven IL SBM 6 Svartløken Tomrefjord

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014 Trim kvinner 1 Tone Bergene Aabrekk NOTEAM 164 13:56 00:00 2 Hilde Myrvang Olsen NOTEAM 174 14:44 00:48 3 Anne Cecile Gleditsch NOTEAM 165 16:03 02:07 Trim Menn 1 Haakon Arvesen NOTEAM 161 12:09 00:00

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

Midsundleikane. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Lengde - 7 år Fellesklasse

Midsundleikane. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Lengde - 7 år Fellesklasse 60 m - 6 år Fellesklasse 60 m - G-10 Kristian Stølen Tangen Thea Stølen Tangen Joakim Stølen Tangen Lengde - 6 år Fellesklasse Kristian Stølen Tangen Joakim Stølen Tangen Liten Ball - 6 år Fellesklasse

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65 Kretsleker 10-12 år Resultatliste 16.09.2007 G-10 60 m Vind: +0,8 492 Eivind Kjennerud Sandvin, IL 10,74 454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 9,68 510 Petter Teien Sandvin, IL 10,99 503 Martin Løff Sandvin,

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Udby Johan ÅM-9003.00240 190 Portrett. Mann. 19 8x12 Ugelvik Frk. Kristiansen ÅM-9003.01091 1910 Portrett. En kvinne. 19 8x12 Ugelvik Inger ÅM-9003.01107 1910 Portrett. En kvinne. 19 8x12 Uggedahl Frk.

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter Selbuskogen Skisenter 5.02.207 G06 år (km) Sivert Kristoffersen Stjørdalsblink Ski 9 Markus Fines Lund Stjørdalsblink Ski 2 Fullførte: 2 G07 år (km) Melvin Helland Stjørdalsblink Ski 6 Brage Johnsen Lånke

Detaljer

Kretsrenn i fristil, 8. renn i

Kretsrenn i fristil, 8. renn i G 10 år 1 km fri John Einmo Surnadal IL 9 04:48 Fredrik Stiansson Pedersen Vågstranda IL 5 04:12 Ole Sivert Røyrhus Stranda IL 7 04:43 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 6 05:27 Lucas Pedersen Våge Vågstranda

Detaljer

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. Avdeling for helse og Rus- og psyk.tjenesten mmune.no

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. Avdeling for helse og Rus- og psyk.tjenesten mmune.no Deltakerliste KURS Introduksjonssamling for nyansatte i kommune 18.10.2017 DATO 18.10.2017 STED Kommunestyresalen INSTRUKTøRER Merethe Dalseth Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Detaljer

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år SSF cup Førde 2.03.207 J 8 år Frøysland, Ida 0 Henden, Konstanse Eid IL 9 Lundekvam, Elise Gaular IL 6 Ringstad, Jenny Ask 8 Trøsken, Kornelia Markane IL 7 G 8 år Borkamo, Andreas Gaular IL 3 Grimeland,

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Resultatliste Sommeravslutning i Skjetten svømmehall 13.juni 2013

Resultatliste Sommeravslutning i Skjetten svømmehall 13.juni 2013 Resultatliste Sommeravslutning i Skjetten svømmehall 13.juni 2013 Øvelse 1. 200m fri, herrer Senior 1p Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømming 2.04,91 566 2 Jesper Madsen 86 Skjetten Svømming 2.04,98 565

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer