Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913"

Transkript

1 Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913 I Romsdalsarkivet ligger en dårlig kopi av et trykt eksemplar av manntallet for avstemningene om Brennevinssamlaget i 1907 og Merkelig nok er dette det eneste eksemplaret av listene, søk i kommunale og andre arkiv har ikke gitt resultater. Listene er ikke i god stand, enkelte navn er delvis borte. Solveig Nerland Flemmen har hatt den store oppgave å skrive av listene, og Rolf Strand har foretatt en gjennomgang av kildene og delvis utfylling av manglende opplysninger. Han har også skrevet innledningen til kilden. Kilden er lagt til rette for bruk på internett og ser derfor ikke helt ut som originalen. Hva inneholder kilden? Alle som hadde stemmerett er listet opp. Kildene er litt forskjellige. I den fyldigste kilden vil du finne navnet, bostedet, yrket og fødselsåret på personen. Du vil også få vite navnet på huseieren og nummeret på eiendommen. På denne tid hadde alle eiendommer i Molde by sitt eget matrikkelnummer, gatenavn og husnummer ble ikke brukt. Opprinnelig hadde en startet lengst vest og gitt alle eiendommer et matrikkelnummer fortløpende mot øst. Men systemet ble ødelagt utover på tallet ved at gamle hus forsvant og nye kom til. På begynnelsen av 1900-tallet er det vanskelig å bestemme bosted i byen med utgangspunkt i matrikkelnummeret. Det er derfor meningen å lage et tillegg til kilden på et senere tidspunkt, der det enkelte hus blir lokalisert til dagens bybilde. Fritekst-søk: Kildene er gjengitt i pdf-format. De er søkbare i fritekst ved å bruke kommandoen Ctrl-F

2 Hva var Brennevinssamlaget? Av Rolf Strand Edruelighetssituasjonen i Norge på 1800-tallet var nokså dårlig. Det var mye alkoholmisbruk og utallige skjenkesteder og utsalgssteder i byene, ofte med lite offentlig kontroll. I Kristiansand ble landets første kommunale brennevinssamlag opprettet i Ideen hadde de fra Gøteborg i Sverige. Der hadde det et såkalt bolag, et aksjeselskap eid av byens fremste menn. På aksjekapitalen skulle det være en fast rente, forretningen skulle drives av en bestyrer med fast lønn, og overskuddet skulle gå til gode formål i kommunen. I Kristiansand kom opprettelsen som resultat av en krise, alle som hadde salg og skjenking av brennevin, hadde sagt fra seg retten i protest mot høye kommunale avgifter. Nå kunne en i Kristiansand starte på nytt ved både sørge for at brennevin var tilgjengelig, samtidig som salg og skjenking kunne foregå i ordnede og kontrollerte former. Andre byer gjorde det samme, også Molde. I løpet av de første 8 årene etter 1871 var det 32 byer som hadde slike samlag, og I 1894 hadde 51 av 58 byer og ladesteder slike. I 1894 kom det en lov som bestemte at alle nye tillatelser til omsetning av brennevin bare kunne gis til samlag. Men så sent som i var enda halvparten av lovlig brennevinsomsetning i landet gjort utenom samlagene. Tillatelser til å omsette brennevin hadde helt siden 1866 vært gitt for 5 år av gangen. Vin og ølomsetning hadde ikke noe med dette å gjøre, og var ofte omfattet av livsvarige rettigheter. Dette ble opphevet i I 1894 ble det bestemt at det hvert 5. år kunne holdes avstemning om brennevinssamlagene. Før den tid var det kommunestyret som hadde bestemt. Stemmeretten ved slik avstemninger var overraskende vid i forhold til vanlig stemmerett, alle hjemmehørende i byen over 25 år kunne avgi stemme, også kvinner. I årene 1895 til 1899 ble det holdt mange avstemninger, og antall samlag sank til 27. I tida steg tallet til 32, mens det i årene fram til 1. verdenskrig sank helt ned til 13. I 1916 kom absolutt forbud mot å omsette brennevin på grunn av forsyningssituasjonen under verdenskrigen. Det var særlig avholdsbevegelsen som gikk inn for å stoppe brennevinssamlagene. Grunnen var at samlagene hadde ført til omsetning i lyse og fine lokaler, som igjen gjorde det mer sosialt akseptert å besøke et slikt sted. I disse årene var også avholdsbevegelsen på sterk fremmarsj, og brennevinssamlagene ble etter hvert hovedfienden. I Molde ble den første avstemningen holdt i 1895, da ble samlaget nedlagt. I valgkampen ble det pekt på hvilke fordeler en hadde hatt av brennevinssamlaget. Aksjeeierne hadde fått 5% utbytte hver år, kommunen hadde på 14 år tatt inn nesten kroner i avgifter, og over kroner i skatt. Til gode formål i Molde var det brukt over kr, som både hadde gått til ny kirke (27.000), til instrumenter til korpsene og mange andre gode ting. Ved avstemningen i 1900 ble det flertall for å opprette samlag igjen.reglene for opptelling av stemmer var litt spesiell. Alle de som ikke stemte, ble tatt til inntekt for å opprettholde situasjonen. Der det var samlag, som i Molde i 1895, ble alle som ikke stemte regnet med til de som fortsatt ville ha samlag. I 1900 var det motsatt, de som ikke stemte ble regnet med til de som ikke ville ha samlag. Ved avstemningen i Molde i 1907 vant de som fremdeles ville ha samlag, flertallet hadde så stor overvekt som 507 mot 46. I 1913 var det ny avstemning, da ble samlaget nedlagt. I Schneiders bok «Molde og Romsdalen» står en fyldig artikkel om «Molde Brændevinssamlag». I

3 1901 var det i alt 97 aksjeeiere, styret bestod av byens fremste menn, og omsetningen 1903 var over kroner. Overskuddet var over Av dette tilfalt mer enn staten, kommunen fikk sin del og over kroner ble utdelt til gode formål. I lista over de som fikk tilskudd, finner vi også flere avholdslosjer. Kilder: Øyvind HORVERAK: Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold (Nordisk alkohol & narkotika tidsskrift vol.18 nr.1/2001 de SEVE: Molde bys historie bind 2 Eivind HASLE: Reisetalar for eit edrueleg folk. Peder Svendsen (Romsdal sogelag årsskrift 1993) Rolf STRAND: Korpsmusikken i Molde før 1. verdenskrig (Romsdal sogelag årsskrift 1987) J. A. SCHNEIDER: Molde og Romsdalen (utgitt 1905 i to deler)

4 Fortegnelse over Stemmeberettigede ved Samlagsavstemningen 1907 Etternavn Fornavn Yrke Årstall (født) Aandahl Sara Telegrafistinde 1877 Aandahl Ulrikke Handlende 1854 Aandahl Søren Handelsfuldm Aandahl Ragnhild Enke 1820 Aandahl Marit Sypige 1866 Aandahl Martha Tjenestepige 1808 Aandahl Hans Arbeider 1864 Aandahl Marit Hustru 1844 Aamot Hanna Butikkjomfru 1881 Aarø Fredrik Sersjant 1875 Aarø Ingeborg Tjenestepige 1882 Aarø Anna Bundtmager 1868 Aarø Anna Handlende 1873 Aarø Beret do Aarø Lars skredder 1869 Aarø Beret Hustru 1863 Aarø Cicilie Opvarterske 1861 Aarø Mali Enke 1860 Aas Axel I. Arbeider 1844 Aasen Endre Guldsmed 1877 Aasen Ragna Hustru 1876 Aasen Birger Guldsmedsv Aaram Anna Sypige 1882 Aarønæs Johan Bryggeriarb Alvik Ole Maler 1835 Alfarnæs Marit Budeie 1842 Andersen Gotfried Hotelvært 1838 Andersen Ragnhild Hustru 1836 Andersen Andreas Agent 1863 Andersen Serine Enke 1838 Andersen Klaus Disponent 1873 Andersen Anne Hustru 1877 Andersen Gurianna Enke 1854 Andersen Johannes Mølleformand 1846 Andersen Inger Anna Hustru 1845 Andreassen Bernhard Kontorist 1867 Ansnæs Henning Handelsbetj Ansnæs Thomesine Handlende 1827 Anker Tor Kaptein 1877 Amundrud E.E Skolebestyrer 1863 Amundrud Aagot Hustru 1869 Arnesen Finn Stadsingeniør 1874 Aslaksen Gjertine Enke 1830 Asta Johan Brandkonstabel 1872 Asta Beret Hustru 1869 Aure Sara Tjenestepige 1874 Bang Lauritz Provst Bang Marie Hustru 1853

5 Bang Elen Kontordame 1881 Berg Marie Enke 1838 Berg Nils Hotelvært 1850 Berg Lucie Hustru 1858 Berg Elise Pensionist 1842 Berg Ole Skrædder 1863 Berg Amalie Hustru 1875 Berg Ingeborg Arbeiderske 1862 Bergsbakken Marie Tjenestepige 1882 Berner Fridthjof Sorenskriver 1837 Berner Josefa Hustru 1850 Bergesen G.M Kjøbmand 1856 Bergesen Ivrikka Hustru 1846 Bendixen Lars Arbeider 1853 Bendixen Synnøve Hustru 1852 Birkeland Erik Totograf 1841 Birkeland Laura Hustru 1853 Birkeland Elisæus Fotograf 1876 Birkeland Caspar Maskinist 1872 Birkeland Anna Hustru 1869 Bjerke Anna Tjenestepige 1877 Bjørseth Elise Handlende 1874 Bjørseth Thomas Bryggemand 1861 Bjørseth Gurianna Hustru 1853 Bjørseth Anton Snedker 1864 Bjørseth Jørgine Hustru 1859 Bjørseth Johan Bødker 1874 Bjørseth Serianna Hustru 1876 Bjørseth Aslak Bryggemand 1849 Bjørseth Mads Tømmermand 1842 Bjørseth Randi Hustru 1827 Bjørseth Ingebrigt Maler 1876 Bjørseth Margrethe Hustru 1872 Bjørseth Einar W. Arbeider 1864 Bjørseth Margrethe Hustru 1867 Bjørseth Ole J. Losarbeider 1843 Bjørseth Anna Hustru 1859 Bjørnø Marie O. Husjomfru 1871 Bjørnsen Marie Tjenestepige 1841 Bjørnsen Johannes Sømand 1845 Bjørnsen Anne Hustru 1829 Bjørnsen Ole Samlagsforst Bjørnsen Guri Hustru 1843 Bjørnson Marie Lærerinde 1880 Bolsø Lars Dreng 1830 Bolsø Elen Enke 1835 Bolsø Johan Huseier 1846 Bolsø Martha Hustru 1846 Bolsø Anton Skrædder 1871 Borge Dina Tandlæge 1858 Brevik Ragna Sypige 1882 Brevik Erik Fisker 1843 Brevik Guri Hustru 1846 Brevik Gjertrud Anna Pige 1833

6 Brevik Marit Tjenestepige 1840 Bro Peder Politibetjent 1867 Bro Gurine Hustru 1867 Brastad Lars Arbeider 1847 Brastad Jakobine Hustru 1850 Brække Elen Marie Enke 1823 Brække Martin Handelsb Brodkorb Adeleide Lærerinde 1858 Bræin Einar Statsadvokat 1865 Bækkelund Joh. N. Handelsb Bækkelund Marie Hustru 1858 Bue Nils Lærer 1858 Bye Gurine Enke 1841 Bødtker Elster J. Rektor 1823 Bødtker Antonette Hustbestyrerinde 1858 Cocceus Anna Enke 1860 Christensen Rudolf Maler 1865 Christensen Anne Hustru 1861 Christensen Charlotte Huseier 1831 Collin Jens Pensionist 1839 Collin Anna Postassistent 1881 Dahl Eilert Fotograf 1864 Dahl Julie Hustru 1867 Dahl H.George Boghandler 1856 Dahl Anna Hustru 1854 Dahl Karoline K. Tjenestepige 1873 Dahl Hans Ingeniør 1841 Dahl Margrethe Hustru 1859 Dahl Nikolai Gartner 1880 Dahl Mammy Frøken 1845 Dahle Mathias Sømand 1874 Dahle Anna Hustru 1881 Danholm Martha Enke 1829 Dessen Albert Bankdirektør 1851 Dessen Kathrine Hustru 1852 Dundas Laura Enke 1825 Dundas Lydia Frøken 1865 Dyrstad Morten Postbetjent 1879 Dyrstad Karen Hustru 1876 Dybdahl Nikoline Enke 1845 Dybdahl Jens Bagersv Dybdahl Marie Hustru 1877 Dyrlid Nils Murer 1870 Dyrlid Anna Hustru 1871 Eide Beret Tjenestepige 1876 Eide Harald Handelsb Eide Paula Huseier 1851 Eide Gjertine Hoteldrift 1845 Eide Henriette do Eidhammer Martha Syerske 1881 Eidsvold Elise Tjenestepige 1870 Eim Beret Enke 1820 Einang Johannes Kaptein 1864 Einang Sofie Hustru 1808

7 Einang Andreas Bryggemand 1875 Einang Beret Hustru 1873 Engebretsen Fridthjof Hoteltjener 1880 Eeg Ludvig Bogtrykker 1863 Eeg Helga Hustru 1863 Eeg Petter P. Huseier 1833 Eeg Martha Hustru 1826 Ellingsen Elling Kaptein 1867 Ellingsen Randi Hustru 1874 Ellingsæter Mads Kom.serg Ellingsæter Ane Hustru 1848 Elvsaas Andrine Enke 1848 Elvsaas Elisabet Sypige 1865 Elvsaas Ane Lovise Enke 1839 Elvsaas Fredrik Bryggeriarb Elvsaas Anna Hustru 1859 Elvsaas Beret Anna Enke 1845 Elvsaas Peder Uhrmager 1869 Elvsaas Gjertine Hustru 1874 Eriksen Marie Tjenestepige 1846 Erlandsen Karoline Kafevært 1851 Erlandsen Ole Skomager 1862 Erlandsen Gjertrud Hustru 1862 Evensen Edvard Fabrikarbeider 1872 Farkvam Lakritz Enke 1829 Fixdal Knud Fabrikarbeider 1860 Fixdal Ingeborg Hustru 1863 Fjæren Sivert M. Fisker 1857 Fjæren Petra Hustru 1870 Fladset K.K Planteskolebest Fladmark Dorthea Pige 1823 Flekstad Paul Agent 1878 Flekstad Elen Hustru 1878 Floor Mally Kassererske 1872 Flydahl Susanne Vaskepige 1859 Frostad Petrine Syerske 1872 Fuglseth Andrine Tjenestepige 1836 Fuglseth Jørgine Butikkjomfru 1855 Fuglseth Hans N. Styrmand 1881 Fuglseth Kristine Hustru 1880 Fuglseth Peder S. Malersv Fuglseth Marit Hustru 1878 Furseth Iver Bryggeriarb Furseth Ingeborg Hustru 1868 Gaasø Rasmus Gaardbruker 1849 Gimnæs Jens Styrmand 1864 Gimnæs Siri Hustru 1861 Gjelden Erhard Maskinist 1870 Gjelden Karoline Hustru 1867 Gjelden Ole Gartner 1834 Gjelden Ane Hustru 1841 Gjelsten Rasmus Snedker 1869 Gjelsten Ingeborg Severine Hustru 1860 Gjelsten Anders Handelsfuldm. 1872

8 Gjelsten Petra Handelsberett Gjenstad Jørgen Handelsborger 1839 Gjenstad Randi Hustru 1852 Gjenstad Halvor Ingeniør 1877 Gjerde Eline Syerske 1880 Gjednæs Rasmus Vognmand 1848 Gjednæs Johanne Hustru 1837 Gjednæs Kornelie Syerske 1880 Gjendem Kristian Gartner 1882 Gjendem Julie Hustru 1866 Gjermundnæs Hans Huseier 1844 Gjermundnæs Hanna Enke 1831 Godø Sæbjørn Lærer 1849 Godø Lina Hustru 1859 Gresset Gjertrud Diakonisse 1867 Grande Olai Forstander 1863 Grande Anna Hustru 1865 Groven Anders Handelsfuldm Groven Ingeborg Anna Hustru 1868 Gujord Ambjørn Arbeider 1821 Gundersen Kolbein Fisker 1859 Gundersen Synnøve Hustru 1863 Gundersen Karen Enke 1834 Gussiås Peder Fyrbøder 1877 Gussiås Ingeborg Hustru 1878 Gule Martha O. Tjenestepige 1880 Guttormsen Anna Enke 1845 Gyldenskog Sivert Skrædder 1878 Gørvell Marie Gaardeier 1834 Haagensen Haakon Feiermester 1869 Haagensen Martha Hustru 1869 Haagensen Harald Fyrbøder 1877 Haagensen Petter Bryggermand 1848 Haagensen Elisabet Hustru 1848 Haarsgaard Lassine Tjenestepige 1873 Haarsgaard Kristine Sypige 1875 Haarsgaard Marit do Haarsgaard Elen Strygerske 1869 Hagen Pauline Tjenestepige 1859 Hagen A.S Guldsmed 1856 Hagen Martha Hustru 1858 Hagen Marie Syerske 1848 Hagen Helene Frøken 1882 Hagen Knud J. Skomager 1871 Hagen Ingeborg Hustru 1868 Hagen Karen Syerske 1882 Hagen Emilie do Hagen Lina Tjenestepige 1862 Hagen Johan Sadelmager 1870 Hagen Anna Hustru 1868 Hamre Berta Diakonisse 1870 Hammervold Synnøye Pige 1843 Halvorsen Peder Laborant 1839 Halvorsen Ingeborg Hustru 1840

9 Halvorsen Emile Butikjomfru 1881 Halvorsen Anna do Halvorsen Helga Handlende 1871 Hanevold Peder Hotelvært 1851 Hanevold Laura Hustru 1855 Hansen Hansine Husjomfru 1869 Hansen Stuevold B. Advokat 1870 Hansen Marie Hustru 1875? Hansen Ludvig Handelsb Hansen Karl Dekoratør 1865 Hansen C.S Blikkenslager 1848 Hansen Birgitte Hustru 1846 Hansen Emile Arbeidserske 1863 Hansen Jørgen Sømand 1848 Hansen Guri Hustru 1849 Hansen Mathilde Tjenestepige 1860 Hansen Hans Arbeider 1827 Hansen Ane Huseier 1835 Hansen Oscar Handelsb Hansen Knud Skomager 1840 Hansen Sigvald do Hansen Ole Fabrikarbeider 1842 Hansen Edvin Bogtrykker 1866 Hansen Antonette Hustru 1868 Halsnæs Ole Lods 1881 Halsnæs Elen Hustru 1881 Harthun Sivert Arbeider 1831 Hansvig Marit Enke 1849 Hatle Henriette Tjenestepige 1882 Hatlen Ole Snedker 1847 Hatlen Inger Anna Hustru 1852 Hatlebak Helga B. Tjenestepige 1882 Haukebø Anderas Kaiopsynsmd Haukebø Elen Anna Hustru 1842 Haukebø Nils Handlende 1863 Haukebø Hans Dreng 1859 Haukebø Martine Hustru 1866 Haukebø Mathias Bryggermand 1864 Haukebø Ane Hustru 1868 Haukebø Kristine Tjenestepige 1882 Haukeberg Marie do Haugland Torris Arbeider 1863 Haugland Marie Hustru 1854 Heggem Olaf Forvalter 1866 Heggem Bergitte Hustru 1868 Heggem Ole P. Pensionist 1822 Heggem Andreas Fyrbøder 1874 Heggem Odinie Hustru 1879 Helland Olianna Tjenestepige 1880 Helland Knud Skomager 1857 Helland Anna Hustru 1863 Helland Ole Bryggermand 1862 Helgesen Marit Lærerinde 1877 Herje Pauline Syerske 1876

10 Hermansen Erik Fabrikbest Hermansen Trine Hustru 1865 Hertzberg Nils Advokat 1866 Hertzberg Gudrun Hustru 1870 Hessen Nikolai Bogbindersv Hessen Karen Hustru 1881 Helsing Magda Husjomfru 1865 Helseth Hans Smed 1858 Helseth Emma Hustru 1861 Helseth Ole Snedker 1829 Helseth Marit Hustru 1824 Hjælseth Beret Frøken 1876 Hjælseth Johan Skibsbygger 1877 Hjælseth Olufine Hustru 1877 Heitmann Nils Læge 1874 Heitmann Etti Hustru 1877 Heyerdahl Halvor Farmacuit 1877 Hoel Knud Arbeider 1851 Hoel Sigrid Hustru 1853 Hoel Lina Frøken 1833 Hoel Peder Bybud 1862 Hoel Elen Hustru 1859 Hoel Arne A. Arbeider 1853 Hoel Karoline Hustru 1868 Hoel Arne S. Stenarbeider 1859 Hoel Beate Hustru 1863 Hoel Kristen Arbeider 1847 Hoel Marie Hustru 1848 Holen Erik Arbeider 1840 Holm Elisabet Hoteldrift 1852 Holm Johanne do Holm Dorthea Enke 1829 Holm Marie Telegrafistinde 1872 Holm Inger Anna Syerske 1870 Holm Gurianna do Holm Olava Enke 1836 Hollingsholm Marie Tjenestepige 1881 Hollingen Chr Huseier 1824 Hollingen Lovise Hustru 1859 Hoem I.O Gaardeier 1844 Hoem Martha Hustru 1850 Horrem Karen Marie Tjenestepige 1874 Hoshovde Ole O Garver 1864 Hoshovde Anna Hustru 1868 Hopland Anna Bundtmagerske 1865 Haave Live Huseier 1819 Hoff Axel J. Agent 1861 Hoff Anna Hustru 1862 Honningsvaag Laurits Bagersvend 1868 Hogstad Karl Dyrlæge 1873 Hogstad Laura Hustru 1875 Hukkelberg Torine Arbeiderske 1844 Hungnæs Aslak Smed 1875 Hungnæs Anna Hustru 1871

11 Hungnæs Serianna do Hungnæs Knud Arbeider 1850 Hungnæs Ane Martha Hustru 1838 Huss Sigrid do Høstmark Simon P. Havnefoged 1833 Høstmark Johanne Hustru 1830 Ibsen Jørgen Expeditør 1858 Ibsen Magdalene Hustru 1863 Ibsen Johan Expeditør 1829 Ibsen Hanna Hustru 1832 Ibsen Anton Murer 1880 Ibsen Anna Hustru 1881 Isachsen Harald Handelsborger 1863 Isachsen Bernhardine Hustru 1868 Isachsen Knud A. Bryggemand 1834 Isachsen Jetta Hustru 1838 Istad Andreas Maler 1835 Istad Beret Hustru 1833 Istad Edvard Bødker 1877 Istad Andreas Tømmermand 1836 Istad Sidsel Hustru 1834 Istad Marie Sypige 1866 Iversen Anna Butikjomfru 1867 Iversen Amund Arbeider 1831 Iversen Gulbrand Pedel 1827 Iversen Sidsel Hustru 1835 Iversen Ina Hustru 1862 Jakobsen Jakob Blikkenslager 1857 Jakobsen Martha Hustru 1847 Jakobsen Hanna do Jakobsen Lars Bankchef 1877 Jakobsen Johannes Skomager 1871 Jakobsen Kornelius Hustru 1874 Jakobsen Knud Huseier 1833 Jakobsen Mette Hustru 1831 Jakobsen Theodor Bundtmagersv Jakobsen Charlotte Hustru 1875 Jakobsen Anna Butikjomfru 1882 Jakobsen Anne Syerske 1879 Johansen Lars Kirketjener 1855 Johansen Sofie Hustru 1854 Johansen Steffine Huseier 1850 Johansen Knud Bundtmager 1844 Johansen Karen Huseier 1863 Johansen Helma Tjenestepige 1881 Johansen Marie Arbeiderske 1861 Johnsen Karoline Tjenestepige 1875 Johnsen Bjørn Skrædder 1869 Johnsen Eline Hustru 1870 Johnsen John Sømand 1873 Johnsen Lina Hustru 1873 Jordal Johan Maskinist 1867 Jordal Anna Hustru 1866 Jonson Hilda Bestyrerinde 1862

12 Jørgensen Olaf Læge 1875 Jørgensen Gjertine Enke 1844 Jørgensen Gunnar Huseier 1822 Jørgensen Kristine Hustru 1832 Kaurin Edvard Direktør 1834 Kaurin Bolette Hustru 1849 Kaurin Jens Postassistent 1880 Kjonerud Kristian Tilskjærer 1871 Kjøsnæs Nils Kirkesanger 1864 Kjøsnæs Elisabet Hustru 1863 Kjørstad Anna Frøken 1848 Kildal Birger Amtmand 1849 Kildal Sofie Hustru 1851 Kleve Andreas Sersjant 1871 Kleve Josefine Hustru 1873 Kleppen Johan Sadelmager 1875 Kleppen Ingeborg Hustru 1869 Knudsen Therese Syerske 1863 Knudsen Gjertrud Anna Arbeidserske 1846 Knudsen Olufine Tjenestepige 1877 Knudsen Berntine Arbeidserske 1867 Knudsen Johan Huseier 1820 Knudsen Marit Huseier 1821 Knudsen Ths.Ricard Toldvagt 1841 Kirkhorn Jacob Bankkasserer 1841 Kirkhorn Karen Anna Hustru 1848 Kirkhorn Karl Fotograf 1879 Kirkhorn Klaus do Kirkhorn Anna Hustru 1878 Korsan Kristine Huseier 1836 Korsan Magda Frøken 1882 Korsan Severin O. Bogbinder 1848 Kornstad Anders Farver 1853 Kornstad Marit Hustru 1846 Kortgaard Anders Tømmermand 1853 Kortgaard Karoline Hustru 1857 Kortgaard Beret Anna Huseier 1843 Kortgaard Anna Tjenestepige 1873 Kolbeinsen Knud Arbeider 1851 Kolbeinsen Ane Hustru 1860 Kolbeinsen Jens A. Arbeider 1847 Kolbeinsen Beret Hustru 1842 Kosberg O.H Slagter 1835 Kosberg Ingeborg Hustru 1840 Kosberg Olaf Slagter 1873 Kosberg Sofie Hustru 1876 Kosberg Gusta Butikjomfru 1870 Kringstad Paul Handelsb Kringstad Peder Brandkonst Kringstad Nikoline Hustru 1872 Krogh Martine Frøken 1849 Krogh Cicilie Lærerinde 1875 Krum Tonette Jordemoder 1876 Kvam Marit Enke 1850

13 Kvam Hans Skipsbygmester 1865 Kvam Lina Hustru 1872 Kvenseth Anders Dreng 1875 Lassen Fredrik Oberstløitn Lassen Ragna Hustru 1856 Larsen Synnøve Enke 1820 Larsen K. Postmester 1858 Larsen Anders Sømand 1878 Larsen Anna Hustru 1881 Larsen Anders Skrædder 1847 Larsen Marine Hustru 1850 Larsen Olaus Handelsb Larsen Fredrikke Hustru 1843 Larsen Ole Hjelvik Garver 1836 Langseth Marit Tjenestepige 1880 Lein Haakon Conditor 1878 Lein Marie Hustru 1881 Lervik Hanna Tjenestepige 1876 Legernæs Ole O. Bager 1868 Legernæs Beret Anna Hustru 1869 Leth Nikolay Overretssagf Leth Olga Hustru 1867 Lid Ole Arbeider 1834 Lid Marie Butikjomfru 1849 Lid Bendik Brandmester 1870 Lid Marie Hustru 1877 Lindseth Martha Tjenestepige 1871 Lindseth Olianna Sypige 1868 Lilleskotte Edvard Skomager 1873 Lilleskotte Hanna Hustru 1871 Lilleskotte Gunerius Skomagersv Lilleskotte Marie Hustru 1874 Lilleskotte Hans Murer 1844 Lilleskotte Kari Hustru 1846 Lillejord Ingeborg Huseier 1831 Lillevig Beret Strygerske 1858 Lorck Harald Conditor 1874 Lorck Inga Hustru 1877 Lund Henrik Forstander 1870 Lund Lovise Huseier 1851 Lund Carl A. Toldopsynsmd Lund Marie Hustru 1857 Lund Lydia Huseier 1836 Lunde Fredrik Uhrmager 1838 Lunde Mariane Hustru 1848 Lunde Paula Butikjomfru 1879 Lundseng Thomas Handelsb 1872 Lundseng Sofie Hustru 1875 Lønseth Andreas Bygmester 1850 Lønseth Brit Hustru 1851 Løchen Ole Skomager 1851 Løchen Karen Hustru 1850 Løvik Ingeborg Anna Enke 1827 Løvik Severine Pige 1861

14 Løvold Martha Tjenestepige 1872 Løvaas Thomas Bagersvend 1868 Løvaas Johanne Hustru 1862 Løvaas Beret Enke 1834 Lønseth Emile Syerske 1879 Løseth Serianna Husbestyrerinde 1865 Macè Emil Konsul 1828 Macè Josefine Frøken 1823 Macè Augusta do Madsen Malene Husbestyrerinde 1832 Madsen Anna Tjenestepige 1875 Madsen Olea Enke 1832 Mathisen Oluf Smed 1859 Mathisen Randi Hustru 1864 Malmedal Anna Butikjomfru 1876 Malmedal Laura Tjenestepige 1877 Melsæter Peder Vognmand 1853 Melsæter Karen Hustru 1858 Melsæter Beret Anna Tjenestepige 1881 Melsæter Gurianna Enke 1833 Melsæter Ole Favnesætter 1836 Melsæter Marit Hustru 1842 Melsæter Gusta Tjenestepige 1879 Melsæter Ingebrigt G. Gaardbruker 1874 Melsæter Massine Hustru 1862 Mek Johan skomager 1834 Mek Anne Hustru 1834 Mittet Anton Brandkonst 1876 Mittet Thomesine Hustru 1871 Mittet Torsten Farver 1835 Mittet Elise Hustru 1845 Mittet Teodor Farver 1878 Mittet Kristoffer Brandkonst Mittet Gjertine Hustru 1872 Midtgaard Johanne Tjenestepige 1878 Mjelva Sofie Tjenestepige 1878 Moe Julie Butikbetj Monge Katrine Hotelvertinde 1828 Monsen M. Bødker 1833 Moldegjerdet Marie Enke 1828 Moldenæs Mildri Hotelværtinde 1855 Moldenæs Karl Kaptein 1855 Moldenæs Beret Anna Hustru 1856 Moldenæs Anna Pige 1823 Mordal Olaus Postbud 1876 Mordal Anna Hustru 1868 Mordal Anders Snedker 1867 Mordal Rikka Hustru 1871 Muldskreddal Martha Enke 1846 Muldskreddal Magdalena Tjenestepige 1880 Møller Ulrich Grosserer 1853 Møller Betty Hustru 1864 Nesje Ingeborg Sypige 1875 Nesje Knud Snedkersv. 1875

15 Neraas Ingeborg Meierske 1881 Nerbøvig Johanne Tjenestepige 1880 Nerhagen Karen Enke 1826 Nissen Petra Frøken 1841 Nilsen Severin Brusfabrikant 1882 Nilsen Josefine Hustru 1878 Nilsen Johan Skomager 1876 Nilsen Synnøve Hustru 1878 Nilsen Dorthea Arbeiderske 1852 Nilsen Nikolai Kobberslager 1871 Nilsen Marie Hustru 1873 Nustad Olaus Arbeider 1835 Nustad Ingeborg Hustru 1834 Nustad Ludvig Handelsfuldm Nustad Anette Hustru 1869 Nustad Hans Bødker 1859 Nustad Anton L. Skomager 1869 Nustad Beret Hustru 1870 Nustad Cicilie Sypige 1868 Nustad Hans L. Huseier 1826 Nustad Sofie Strygerske 1865 Nyland Sigvald Handelsfuldm Nyland Beate Hustru 1877 Nyland Axel Handelsbetj Næss Oline Tjenestepige 1878 Næss Hans Fanejunker 1851 Næss Elen Hustru 1857 Næss Andreas Kaffevært 1847 Næss Margrethe Hustru 1874 Næss Magnus Arbeider 1836 Næss Sofie E. Tjenestepige 1881 Nøsen Lars Telegrafbest Nøsen Anna Hustru 1867 Olsen Beret Anna Enke 1836 Olsen Olivia Diakonisse 1874 Olsen Andreas Maler 1861 Olsen Ingeborg Hustru 1858 Olsen Karoline Arbeiderske 1851 Olsen Abraham Arbeider 1824 Olsen Marie Pige 1831 Olsen Anna Pige 1875 Olsen Anna Hustru 1863 Olsen Hans Maskinist 1862 Olsen Ingeborg Hustru 1863 Olsen Hanna Syerske 1832 Olsen Oluf B. Huseier 1862 Olsen Ane Hustru 1863 Olsen Johanne Tjenestepige 1842 Olsen Jacob Sømand 1848 Olsen Bernhardine Pige 1837 Olsen Anna Husbestyrerinde 1853 Olsen Jacobie Arbeiderske 1870 Olsen Lina Hustru 1881 Olsen Lina Huseier 1847

16 Ohlsenn Johan N.F Toldvagt 1838 Ohlsenn Elen Hustru 1840 Ohlsenn Dorthea Pige 1867 Opdahl Ingeborg Huseier 1841 Oshaug Jens Garversvend 1877 Oshaug Kasper do Oshaug Inga Hustru 1880 Osvig Ingeborg Sanitetssøster 1881 Orvig Karen Tjenestepige 1882 Ottestad Synnøve Sypige 1878 Ottestad Kari do Ottesen Otter Organist 1853 Ottesen Marie Hustru 1854 Ottesen Johannes Handelsb Ottesen Aagot Frøken 1880 Owren Carl Agent 1849 Owren Magda Hustru 1857 Parelius Hans Chr. Distriktslæge 1848 Parelius Mathilde Hustru 1848 Parelius Natalie Frøken 1879 Parelius Magdalena do Parelius Morten Læge 1877 Pedersen Sofie Huseier 1857 Pedersen Beret Telefonistinde 1865 Pedersen Kristian Snedker 1868 Pedersen Anna Hustru 1862 Pedersen Meyne Hotelværtinde 1865 Pedersen Karoline Enke 1826 Pedersen Margrethe Frøken 1860 Pedersen Aslak Bagersvend 1873 Pedersen Marie Hustru 1875 Pedersen Mathias Pedel 1866 Pedersen Kristine Hustru 1871 Pedersen Ildri Enke 1867 Pedersen Klaus Arbeider 1862 Pedersen Serianna Hustru 1857 Pedersen Ole Skomager 1852 Pedersen Kristine Hustru 1853 Pedersen Peder Rentenist 1843 Pedersen Beate Hustru 1856 Pedersen Hilmar 1878 Petersen Peter Bogtrykker 1862 Petersen Trine Hustru 1864 Petersen Diderik Byfogd 1849 Petersen Grethe Hustru 1860 Pettersen Henrik Apotheker 1851 Pettersen Mathilde Frøken 1873 Pettersen Mimmi do Pettersson Samuel Handelsb 1842 Pettersson Ane Hustru 1845 Pettersson Petter Handelsb 1876 Pettersson Helga Hustru 1877 Pettersson Karen Frøken 1880 Pommerenk Georg Hotelvært 1845

17 Randa Johan Stenarbeider 1849 Randa Kristine Hustru 1845 Randers Beate Enke 1850 Ranvig Edvard Bagersvend 1881 Rasmussen P.R Agent 1854 Rasmussen Minda Hustru 1855 Rasmussen Hans Fogedfuldm Rasmussen Anna Bjørseth Arbeidserske 1848 Rasmussen Johannes Skipper 1868 Rasmussen Anne Hustru 1870 Rasmussen Anton K. Kontorist 1871 Rasmussen Laura Hustru 1872 Rasmussen Ole E. Rebslager 1828 Rasmussen Anna Hustru 1845 Raknæstangen Karen Hustru 1879 Reiten Peder Handelsb 1852 Reiten Sivert Smed 1862 Reiten Marianne Hustru 1858 Reitan M.B Handelsb Reitan Laura Hustru 1870 Reitan Anders Smed 1832 Remkald Petra Arbeiderske 1862 Risehagen Gjertrud Huseier 1824 Risehagen Karl Bagersvend 1868 Risehagen Cicilie Hustru 1859 Roaldset K.J Sersjant 1874 Roaldset Lina Hustru 1878 Roaldset Nils Handelsb 1869 Rypdal Ole Handelsb 1864 Rypdal Berte Hustru 1866 Rækdal Olianna A. Tjenestepige 1880 Ræstad Martha Enke 1827 Ræstad Beret Syerske 1840 Rørvig Inga Hustru 1881 Rørvig Ole Amtsagronom 1878 Rødal Berhard Ølkjører 1877 Rødal Massine Hustru 1873 Røvik Beret Anna Husbestyrerinde 1852 Røvik Ole Lagermand 1856 Røvik Kristian Arbeider 1854 Røvik Jørgine Hustru 1848 Sagmo Anders Justitsvagtm Sagmo Marie Hustru 1849 Sanne Olaf Smedmester 1854 Sanne Beate Hustru 1855 Sanne Olufine Enke 1857 Sanne Olufine Tjenestepige 1877 Sannæs Kari Sypige 1862 Sannæs Olivia do Sande Thomas Skomagersv Sande Emilie Butikjomfru 1880 Sandbu Lars Uhrmager 1859 Sandbu Karoline Hustru 1856 Salbu Gurine Diakonisse 1866

18 Sandvik Kristofa Handlende 1835 Sandvik Marie Butikjomfru 1867 Sagen Ole Skrædder 1877 Saxlund Hans O. Sogneprest 1865 Saxlund Ragna Hustru 1871 Schnell Hans Skomager 1827 Schnell Thomesine Hustru 1854 Schnell Beret Enke 1860 Schevik Andreas Maler 1852 Schevik Martha Hustru 1849 Schevik Karen Dagarbeiderske 1867 Schistad Anton Bager 1855 Schistad Oluffa Hustru 1850 Selbergvik Johanne Butikjomfru 1872 Setnæs Inger Huseier 1836 Setnæs Berntine Tjenestepige 1878 Seth Anton Bager 1850 Seth Gjertine Hustru 1852 Sivertsen Marie Enke 1821 Sivertsen Severine Hustru 1875 Skomagergaard Ingeborg Tjenestepige 1879 Skomagergaard Ane do Skarsbø Marit Pige 1840 Skalde Ane Enke 1831? Skaldebø Gurine Sypige 1877 Skaldebø Josefine Tjenestepige 1880 Skjerbostad Ingeløv do Skjørsæter Gjertrud Anna do Skjørsæter Beret Dagarbeiderske 1855 Skjerslid Marit Tjenestepige 1862 Skjørlid Ole Bryggemand 1873 Skjørlid Gurine Sypige 1882 Slemmen Marit Enke 1839 Sletten Jakob Stiftskapelan 1872 Sletten Aagot Hustru 1873 Slyngstad Benjamin Dreng 1881 Solemdal Gusta Sypige 1876 Solemdal Ole Snedker 1839 Solemdal Gunhilde Hustru 1840 Solemdal Peter Snedker 1876 Solemdal Gyda Telefonistinde 1879 Solemdal Andrea Diakonisse 1878 Solemdal Martha Tjenestepige 1881 Solheimdal Ole Disponent 1873 Sommernæs Oline Tjenestepige 1846 Sommerschield Thomesine Rentenist 1851 Sogge Gurine Tjenestepige 1878 Sogge Magnhild Pige 1828 Stamness Otto Forvalter 1841 Stamness Karoline Hustru 1850 Stavig Pauline Pige 1831 Stakeng Oline Sypige 1881 Steen Ole A Bødker 1833 Steen Ole Gabriel Slagter 1861

19 Steen Martha Hustru 1862 Steen Mathilde Butikjomfru 1855 Steen Lauritz Rebslager 1863 Steen Emilie Hustru 1860 Stensaa Anders Skomager 1876 Stensaa Mathilde Hustru 1873 Steffensen Chr. Bager 1843 Steffensen Gurine Hustru 1843 Steffensen Thomas Handelsbetjent 1871 Steffensen Gerda Frøken 1876 Sporck August Oberst 1851 Sporck Marie Hustru 1857 Stokke Elen Tjenestepige 1871 Stokkeland Marie do Strand Knud Fisker 1851 Strand Anton Agent 1872 Strand Olava Hustru 1878 Strande Ole A. Snedker 1861 Strande Ole E. Prokurist 1865 Strande Marie Hustru 1878 Strande Ole A. Huseier 1840 Strande Serianna Hustru 1837 Strande Anton B. Bankassistent 1873 Strande Eilert Snedker 1866 Strande Elen Anna Hustru 1878 Strande Karen Dagsarbeiderske 1876 Stranden Oline Arbeiderske 1861 Stranden Anton Snedker 1877 Stranden Henriette Hustru 1879 Strømme Guraa Sypige 1879 Strømme Ingeborg Syerske 1875 Sundlo Konrad Premierløitnant 1881 Svendsen Karl Bryggemand 1860 Svendsen Martha Hustru 1866 Svendsen Petra Husjomfru 1853 Sveen Lars Bryggemand 1845 Sveen Anna Hustru 1856 Sylte Sanna Huseier 1823 Sylte Ingebrigt Handelsb Sylte Anna Hustru 1852 Sylte Marit Enke 1831 Synnestvedt P.R Disponent 1840 Synnestvedt Rina Hustru 1840 Sætta Ole Hansen Murer 1840 Sætta Kari Hustru 1850 Sætta Olaf Hansen Murer 1875 Sættem Ludvig Handelsb Sættem Olaf Bogbinder 1861 Sættem Anna Hustru 1859 Sættem Karl Bogbinder 1851 Søberg Johanne Enke 1839 Sønderland Ole Sogneprest 1852 Sønderland Hansine Hustru 1861 Talseth Sidsel Enke 1838

20 Talseth Oluf Meieribestyrer 1863 Talseth Lina Hustru 1879 Talberg Anna Syerske 1882 Talberg Teoline do Thorhus Kristine Enke 1845 Thorbjørnsen Kari do Thorvik Olava Tjenestepige 1878 Tjostolfsen Andrine Enke 1834 Tjostolfsen Kristian Kontorist 1870 Tjostolfsen Thoma Hustru 1867 Thorsen Mathilde Strikkerske 1866 Tjelde Ingeborg Tjenestepige 1871 Tofte C.L Barber 1855 Tofte Josefine Hustru 1857 Tolaas Anna Enke 1848 Tolaas Paul Bankkasserer 1842 Tolaas Anne Hustru 1855 Tomren Anna Huseier 1854 Tomren Erika Enke 1836 Tomren Peder Bager 1874 Tomren Olufine Hustru 1873 Tomren Martine Tjenestepige 1871 Tokle Lars Amtsfuldm Tokle Othilie Hustru 1876 Tokle Gunnar Tandlæge 1882 Tokle Olaf Kæmner 1871 Tokle Bergitte Pensionist 1837 Tornæs Olufine Tjenestepige 1879 Tornæs Anton Handelsb Tornæs Anna Hustru 1858 Tornæs Johan Arbeider 1849 Tornæs Hanna Hustru 1855 Tormodsen Olea Husholderske 1862 Torkildsen Torvald Seilmager 1842 Torkildsen Marie Hustru 1844 Torkildsen Alette Syerske 1866 Torkildsen Jakob Losarbeider 1839 Torkildsen Anna Pige 1867 Trondsen Ingebrigt Arbeider 1862 Trondsen Helene Hustru 1858 Tverlid Oluf Dreng 1863 Tønder Lovise Handlende 1848 Tønder Henriette Brodererske 1856 Tønder Johan Bankkasserer 1852 Tønder Trine Husholderske 1848 Torhaug Rafael Smedsvend 1880 Torhaug Hanna Hustru 1881 Utigaard Ragnhild Enke 1830 Utigaard Anna Dagsarbeiderske 1863 Ugestad Karen Huseier 1831 Ulleland Ole Huseier 1839 Ulleland Synnøve Tjenestepige 1865 Ulvund Magnus Dreng 1879 Vaagsæter Anna Dagsarbeiderske 1871

21 Vaagsæter Andreas Bagersvend 1880 Vaagsæter Thea Tjenestepige 1871 Valle Thomas Gaardsdreng 1868 Valbo Manas Samlagsbest Valbo Marie Hustru 1876 Varhol Johan Arbeider 1849 Varhol Martine Hustru 1869 Varhaugvik Hans P. Snedker 1875 Varhaugvik Elise Hustru 1873 Vike Karoline Tjenestepige 1881 Vik Thomas Handlende 1869 Vik Ingeborg Hustru 1862 Vold John Glasmester 1830 Væraas Petrine Butikjomfru 1876 Wenaas Beret Sypige 1875 Welle Sivert Skipper 1870 Welle Thora Hustru 1878 Weinholdt Ulrick Antikvitetsh Weiseth Antonette Enke 1834 Westad A.M Hotelvært 1856 Westad Ingeløv Hustru 1857 Westad Ole Maler 1872 Wiig Ole Maler 1856 Wiig Petra Hustru 1852 Winsnæs N.L Kaptein 1875 Winsnæs Edle Hustru 1882 Wingaard Lars Arbeider 1832 Wingaard Petrine Hustru 1835 Wildthagen Fredrik Cand.jur Wolff Rando Forstkandidat 1846 Wolff Anna Hustru 1864 Wulff Susanne Restauratriee 1857 Wulff Marie Enke 1825 Ziegler R Oberstløitn Ziegler Marie Hustru 1860 Ødegaard Oline Tjenestepige 1866 Ødegaard I.K Handelsb 1860 Ødegaard Johanne Hustru 1856 Øien Martha Hustru 1867 Ørgersen Paul Bryggemand 1859 Ørgersen Beret Hustru 1858 Ørgersen Beret Enke 1845 Øwre Anna Frøken 1834 Øverland Paul Malersvend 1870 Øverland Josefine Hustru 1877 Molde Magistrat den 14de juni 1907 Diderik Petersen

22 Mandtal over Stemmeberettigede ved Samlagsafstemningen i Molde 1913 Matr. Nr. Huseier etternavn fornavn født yrke M-No. 2 Karl Svendsen Flydahl Susanne 1859 Vaskekone M-No. 2 Karl Svendsen Svendsen Karl 1860 Bryggemand M-No. 2 Karl Svendsen Svendsen Martha 1866 Hustru M-No. 2 Karl Svendsen Lunde Nils 1867 Læge M-No. 2 Karl Svendsen Lunde Guri 1879 Hustru M-No. 2 Karl Svendsen Aandahl Berntine 1888 Tjenestepige M-No. 3 Rebslager Larsens Børn Lund Marie 1857 Enke M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Otto 1841 Forvalter M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Karoline 1850 Hustru M-No. 4 Amtssykehuset Stamness Jenny 1884 Kontordame M-No. 4 Amtssykehuset Sandhaug Kristine 1879 Tjenestepige M-No. 4 Amtssykehuset Sanstabø Anna 1884 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Kvenild Kristine 1870 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Valen Malene 1869 Diakonisse M-No. 4 Amtssykehuset Hagset Kristofa 1878 Feberpleierske M-No. 4 Amtssykehuset Kirkerem Ingeranna 1862 Gangkone M-No. 4 Amtssykehuset Berge Bergitte 1888 Pleierske M-No. 4 Amtssykehuset Staruset Marit 1887 Pleierske M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Ruud Karl 1879 Forvalter M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Fehr v.d Magdalene 1867 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Frøise Beate 1868 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Hamre Bertha 1870 Diakonisse M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Horsgaard Thea 1886 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Skomagergaard Anne 1882 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Skomagergaard Ingeborg 1879 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Stokke Ellen 1871 Tjenestepige M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Waide Thomas 1868 Dreng M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Tverlid Oluf 1862 Portner M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Næss Eilert 1888 Fyrbøter M-No. 5 Reknæs pleiestiftelse Bøe Sofie 1887 Tjenestepige

23 M-No. 6 Marie Gørvell Gørvell Marie 1831 Rentenist M-No. 6 Marie Gørvell Svendsen Petra 1852 Husjomfru M-No. 6 Marie Gørvell Bolsø Lars 1830 Dreng M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Søren 1880 Kjøpmand M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Antonie 1884 Hustru M-No. 7 Ulrikka Aandahl Aandahl Ulrikka 1854 Handlende M-No. 7 Ulrikka Aandahl Johnsen Karoline 1875 Tjenestepige M-No. 7 Ulrikka Aandahl Kaurin Edv Direktør M-No. 7 Ulrikka Aandahl Kaurin Bolette 1849 Hustru M-No. 7 Ulrikka Aandahl Hoem Cicilie 1887 Tjenestepige M-No. 8 Reknæs Hospital Brevik Kristian 1871 Maskinist M-No. 8 Reknæs Hospital Brevik Oline 1865 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ziegler Harald 1882 Hotelvært M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ziegler Helga 1883 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hanevold Peder 1851 Rentenist M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hanevold Laura 1853 Hustru M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Hansen Marie 1881 Kontordame M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Vika Steinar 1880 Portier M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Dyrlid John 1871 Portier M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Lyngstad Beret 1881 Vaskekone M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Tungset Marit 1885 Kjøkkenpige M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Ristesund Sofie 1876 Kjøkkenpige M-No. 9 / 10 Alexandra Hotell Frisvold Anna 1886 Stuepige M-No 11a Molde Arbeiderparti Reknes Eline 1876 Enke M-No 11a Molde Arbeiderparti Hansen Anna 1886 Tjenestepige M-No 11a Molde Arbeiderparti Moldenæs Mildri 1855 Frue M-No 11a Molde Arbeiderparti Hansen Ingeborg 1872 Tjenestepige M-No 12 Gunnar Tokle Tokle Gunnar 1882 Tandlæge M-No 12 Gunnar Tokle Solsnæs Margrethe 1888 Tjenestepige M-No 12 Gunnar Tokle Parelius H.Chr 1848 Distriktslæge M-No 12 Gunnar Tokle Parelius Mathilde 1847 Hustru M-No 12 Gunnar Tokle Malmedal Sanna 1877 Tjenestepige M-No. 13 P. R Synnestvedt Synnestvedt P.R 1840 Bankdirektør M-No. 13 P. R Synnestvedt Synnestvedt Kristine 1871 Hustru M-No. 13 P. R Synnestvedt Næsbø Andreas 1867 Kaptein

24 M-No. 13 P. R Synnestvedt Næsbø Serianna 1868 Hustru M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Haagensen Harald 1877 Hotelvært M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Haagensen Karen 1873 Hustru M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Hjælseth Marit 1885 Tjenestepige M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Landgraff Frantz 1865 Major M-No. 14a Søstrene Holms Hotel Landgraff Anna Lorentze 1876 Hustru M-No. 16 Brit Lønseth Lønseth Brit 1851 Huseier M-No. 16 Brit Lønseth Brandrud Thor 1874 Handelsreisende M-No. 16 Brit Lønseth Brandrud Ingeborg 1881 Hustru M-No. 16 Brit Lønseth Hansen Mathilde 1860 Pike M-No. 16 Brit Lønseth Tomren Martine 1871 Strykerske M-No. 17a Maler Andreas Olsen Olsen Andreas 1861 Maler M-No. 17a Maler Andreas Olsen Olsen Ingeborg 1858 Hustru M-No. 17d Anton Holm Lassen Fr Oberstløytnant M-No. 17d Anton Holm Lassen Ragna 1856 Hustru M-No. 17d Anton Holm Holm Anton 1880 O.R.Sagfører M-No. 17d Anton Holm Holm Kirsten 1885 Hustru M-No. 17d Anton Holm Holm Cicilie 1847 Enkefru M-No. 17d Anton Holm Gjendem Lina 1881 Tjenestepike M-No. 17d Anton Holm Ennersen Gina 1850 Handlende M-No. 19 Edvard Lilleskotte Lilleskotte Edv Skomaker M-No. 19 Edvard Lilleskotte Lilleskotte Hanna 1871 Hustru M-No. 20 Therese Knudsen Akerø Ole 1888 Former M-No. 20 Therese Knudsen Akerø Amanda 1887 Hustru M-No. 20 Therese Knudsen Knudsen Therese 1863 Huseier M-No. 21 O.Christensens Enke Olsen Karoline 1851 Arbeiderske M-No. 23 Anton A. Mittet Mittet Anton 1876 Snedker M-No. 23 Anton A. Mittet Mittet Thomesine 1871 Hustru M-No. 23 Anton A. Mittet Dahle Marit 1883 Syerske M-No. 23 Anton A. Mittet Nerem Jakob 1862 Emisær M-No. 23 Anton A. Mittet Talset Sidsel 1838 Enke M-No. 24 Paul Ørgersen Ørgersen Paul 1859 Huseier M-No. 24 Paul Ørgersen Ørgersen Beret 1857 Hustru M-No. 25 Lars Johansen Johansen Lars 1855 Kirketjener M-No. 25 Lars Johansen Johansen Sofie 1854 Hustru

25 M-No. 25 Lars Johansen Skare Rakel 1867 Enke M-No. 26a Anders Stensaa Stensaa Anders 1876 Hotelvært M-No. 26a Anders Stensaa Stensaa Mathilde 1873 Hustru M-No. 26a Anders Stensaa Hjælseth Karen 1884 Tjenestepike M-No. 26b Reiten & Haukebø Reiten Peder 1852 Kjøpmand M-No. 26b Reiten & Haukebø Haukebø Nils 1863 Kjøpmand M-No. 26b Reiten & Haukebø Lindseth Martha 1871 Tjenestepike M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Eilert 1864 Kjøpmand M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Julie 1867 Hustru M-No. 26c Eilert Dahl Dahl Ingeborg 1887 Frøken M-No. 26c Eilert Dahl Gjeitvik Hans 1837 Bestyrer M-No 27/28 Ole Hovdenak Flekstad Paul 1878 Agent M-No 27/28 Ole Hovdenak Flekstad Ellen 1878 Hustru M-No 27/28 Ole Hovdenak Bræin Einar 1865 Statsadvokat M-No 27/28 Ole Hovdenak Bræin Martha 1867 Hustru M-No. 29 Ludvig Hansen Eftf. Jørgensen Sofus 1869 Fabrikeier M-No. 29 Ludvig Hansen Eftf. Jørgensen Bergitte 1867 Hustru M-No. 29b Kristine Korsan Korsan Kristine 1836 Huseier M-No. 29b Kristine Korsan Eriksen Marie 1845 Pike M-No. 29c A.S Hagen Hagen A.S 1850 Guldsmed M-No. 29c A.S Hagen Hagen Martha 1858 Hustru M-No. 29c A.S Hagen Hagen Herman 1884 Guldsmed M-No. 29c A.S Hagen Hagen Otilie 1887 Hustru M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Paul 1842 Bankkasserer M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Anne 1855 Hustru M-No. 30a Tolaas & Jakobsen Tolaas Anders 1884 Bankassistent M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Jakob 1857 Blikkenslager M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Martha 1846 Hustru M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Johan M Ingeniør M-No. 30b J. Jakobsen Jakobsen Hanna 1881 Hustru M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Joh. N 1857 Kjøpmand M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Marie 1858 Hustru M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Jostein 1886 Kontorist M-No. 31a Joh. N. Bækkelund Bækkelund Jorund 1885 Butikjomfru M-No. 31b Kristofa Sandvik Sandvik Ludvig 1873 Kjøpmand

26 M-No. 31b Kristofa Sandvik Sandvik Gudrun 1880 Hustru M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Sandvik Kristofa 1835 Enkefru M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Ukkelberg Lars 1865 Bryggemand M-No. 32 Ludv. Br. Sandvik Ræstad Elias 1886 Bryggemand M-No. 33a Stuevold-Hansen Bjørseth Elise 1874 Handlende M-No. 33a Stuevold-Hansen Strande Sina 1876 Enke M-No. 33a Stuevold-Hansen Vedalshaug Karen 1888 Bestyrerinde M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg O.H 1835 Slagter M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Ingeborg 1840 Hustru M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Olav 1873 Slagter M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Lina 1876 Hustru M-No. 33b Olaf Kosberg Kosberg Gusta 1870 Frøken M-No. 34 O.A Sanne Sanne O.A 1854 Smed M-No. 34 O.A Sanne Sanne Beate 1855 Hustru M-No. 35 C.S Hansen Hansen C.S 1848 Blikkenslager M-No. 35 C.S Hansen Hansen Bergitte 1846 Hustru M-No. 35 C.S Hansen Nygaardsvoll Beret Anna 1880 Sypike M-No. 35 C.S Hansen Mjelva Susanne 1846 Enke M-No. 35 C.S Hansen Mjelva Jonas 1888 Skrædder M-No. 35 C.S Hansen Ramstad Peter 1883 Agent M-No. 35 C.S Hansen Ramstad Josefa 1882 Hustru M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Samuel 1842 Kjøpmand M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Anne 1845 Hustru M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Pettersson Karen 1880 Frøken M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Moe Julie 1872 Butikkdame M-No. 37 S. Pettersson (forr.) Brunvold Marie 1885 Tjenestepike M-No. 37b S. Pettersson (Ranvik) Ranvik Edv Baker M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Ranvik Ildri 1887 Butikjomfru M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Jacobsen Anna 1882 Butikjomfru M-No. 37b S.Pettersson (Ranvik) Sivertsen Marie 1885 Butikjomfru M-No. 38a Eilif og Thf. Kildal Norset Anna 1851 Hotelvertinde M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Strande O.E 1861 Snedker M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Krogstad Marie 1885 Butikjomfru M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Kringstad Paul 1873 Kjøpmand M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Kringstad Karoline 1883 Hustru

27 M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Solvang Axel 1887 Kjøpmand M-No 38b Ole A. Strande (snedker) Solvang Mathilde 1879 Hustru M-No. 39b Alf Næss Næss Andreas 1847 Kafevært M-No. 39b Alf Næss Næss Margrethe 1873 Hustru M-No. 39b Alf Næss Vernes Jacob 1856 Stenarb. M-No. 39b Alf Næss Brastad Lars 1847 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Tørris 1853 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Marie 1854 Hustru M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Haugland Torvald 1884 Arbeider M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Dahl Martin 1876 Murer M-No 40 Høstmarks Bo (Lundg.) Dahl Hanna 1872 Hustru M-No 43 Lars Bendixen Bendixen Lars 1853 Gatefeier M-No 43 Lars Bendixen Bendixen Synnøve 1850 Hustru M-No. 44 Chr. Hollingen Hollingen Chr Huseier M-No. 44 Chr. Hollingen Torkildsen Magda 1873 Hustru M-No. 44 Chr. Hollingen Barstad Knut 1878 Maskinarbeider M-No. 44 Chr. Hollingen Barstad Johanne 1883 Hustru M-No. 45 Katrine Monge Halsnes Ellen 1881 Enke M-No. 45 Katrine Monge Føll Andreas 1875 Stenarbeider M-No. 45 Katrine Monge Gjelsten Anders 1884 Snedker M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Raknæstangen Ole B Snedker M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Raknæstangen Karen 1872 Hustru M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Reiten Sivert 1862 Smed M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Reiten Mariane 1858 Hustru M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Nyland Sigvald 1865 Kjøpmand M-No. 46 Høstmarks Bo (Lønsetg) Nyland Beate 1876 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Aarø Anna 1872 Handlende M-No. 47 H.G Dahl Aarø Beret 1877 Kontordame M-No. 47 H.G Dahl Aarø Lovise 1887 Butikjomfru M-No. 47 H.G Dahl Dahl H.G 1856 Bokhandler M-No. 47 H.G Dahl Dahl Anna 1854 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Dahl Ingeborg W Frøken M-No. 47 H.G Dahl Skjørlid Ole 1873 Sjømand M-No. 47 H.G Dahl Ulleland Synnøve 1864 Pike M-No. 47 H.G Dahl Petersen Margrethe 1860 Pike

28 M-No. 47 H.G Dahl Foss Anton 1886 Bakersvend M-No. 47 H.G Dahl Honningsvaag Laurits 1868 Bakersvend M-No. 47 H.G Dahl Honningsvaag Thea 1884 Hustru M-No. 47 H.G Dahl Otstad Janne 1876 Frue M-No. 49 Nils Knudsen Knudsen Nils 1864 Logivært M-No. 49 Nils Knudsen Knudsen Anna 1868 Hustru M-No. 49 Nils Knudsen Robæk Anna 1869 Butikjomfru M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Monge Katrine 1828 Enke M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Hole Ivar 1883 Kontorist M-No. 50a Katrine Monge (pers.bolig) Løvold Martha 1872 Tjenestepike M-No. 51 Høstmarks Bo (U.Weinholdt) Weinholdt W Preparant M-No. 51 Høstmarks Bo (U.Weinholdt) Hansen Karl 1865 Preparant M-No. 52a Harald Eide Eide Harald 1855 Kjøpmand M-No. 52a Harald Eide Heide Beate 1857 Enkefru M-No. 52a Harald Eide Bolsønæs Anna 1885 Tjenestepike M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Hanaset Arthur 1886 Fyrbøter M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Hanaset Anna 1887 Hustru M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Jørgensen Gjertine 1844 Enke M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Jørgensen Barbra 1885 Syerske M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Lindseth Olianna 1868 Syerske M-No. 52b Ulrikka Aandahl (butikken) Fuglseth Jørgine 1855 Butikjomfru M-No. 52c M. B Reitan Reitan M.B 1863 Kjøpmand M-No. 52c M. B Reitan Reitan Laura 1870 Hustru M-No. 52e Theodor Jakobsen Jacobsen Teodor 1868 Bundmaker M-No. 52e Theodor Jakobsen Jacobsen Charlotte 1875 Hustru M-No. 53 A. Schistad Schistad Anton 1855 Baker M-No. 53 A. Schistad Schistad Oluffa 1850 Hustru M-No. 53 A. Schistad Sandø Inga 1883 Butikjomfru M-No. 53 A. Schistad Aarø Andrea 1886 Butikjomfru M-No. 53 A. Schistad Bjørnsen Marie 1841 Pike M-No. 53 A. Schistad Haukebø Kristine 1882 Tjenestepike M-No. 54 Lovise Lund Lund Lovise 1851 Huseier M-No. 54 Lovise Lund Cocceus Anna 1860 Enke M-No. 54 Lovise Lund Fuglseth Andrine 1836 Pike M-No. 55 Iversen Hotel (Westad) Iversen Kristian 1886 Hotelvært

29 M-No. 55 Iversen Hotel (Westad) Iversen Hanna 1881 Sypike M-No. 56 Lars Aarø Aarø Lars 1869 Skrædder M-No. 56 Lars Aarø Aarø Beret 1868 Hustru M-No. 56 Lars Aarø Lindset Nils 1875 Skrædder M-No. 57 Christian Sivertsen Sivertsen Christian 1872 Fisker M-No. 57 Christian Sivertsen Sivertsen Severine 1875 Hustru M-No. 57 Christian Sivertsen Silset Hans 1882 Urmaker M-No. 57 Christian Sivertsen Silset Mikaline 1885 Hustru M-No. 57 Christian Sivertsen Østbye Kristian 1882 Ingeniør M-No. 57 Christian Sivertsen Løvik Nils 1887 Skrædder M-No. 57 Christian Sivertsen Nilsen Anne 1869 Pike M-No. 57 Christian Sivertsen Mittet Marit 1884 Syerske M-No. 58 Hans Gjermundnæs Gjermundnæs Hans 1814 Arbeider M-No. 58 Hans Gjermundnæs Gjermundnæs Sigrid 1858 Hustru M-No. 59 Thomesine Schnell Schnell Thomesine 1854 Enke M-No. 59 Thomesine Schnell Nerland Andreas 1851 Arbeider M-No. 59 Thomesine Schnell Nerland Beret 1864 Hustru M-No. 59 Thomesine Schnell Foseide Teodor 1879 Tilskjærer M-No. 59 Thomesine Schnell Foseide Jørgine 1875 Hustru M-No. 60 Paula Eide Eide Paula 1851 Huseier M-No. 60 Paula Eide Mevold Karen 1856 Pike No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Johs 1871 Skomaker No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Kornelie 1874 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Jakobsen Knut 1833 Fisker No. 62a Johs. Jakobsen Talberg Karl 1884 Skrædder No. 62a Johs. Jakobsen Aune Benjamin 1879 Skrædder No. 62a Johs. Jakobsen Aune Teoline 1879 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Aunan Petter 188 Maskinarbeider No. 62a Johs. Jakobsen Aunan Martha 1886 Hustru No. 62a Johs. Jakobsen Hjelvik Eline 1883 Syerske No. 62a Johs. Jakobsen Hjelvik Lina 1884 Syerske No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Jørgen 1839 Kjøpmand No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Randi 1842 Hustru No. 62b Jørgen Gjenstad Gjenstad Halvor 1877 Ingeniør No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Ths 1868 Bakersvend

30 No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Johanne 1862 Hustru No. 63 Thomas Løvaas Berg G.F 1827 Maler No. 63 Thomas Løvaas Berg Karoline 1864 Frøken No. 63 Thomas Løvaas Berg Johan 1856 Maler No. 63 Thomas Løvaas Løvaas Beret 1834 Enke No. 63 Thomas Løvaas Hukkelberg Torine 1845 Pike No. 64 Edv. Hansvig Hansvig Marit 1848 Enke No. 64 Edv. Hansvig Elvsaas Andrine 1848 Enke No. 64 Edv. Hansvig Torkildsen Alette 1866 Syerske No. 66 Steffine Johansen Johansen Steffine 1850 Huseier No. 66 Steffine Johansen Bue Nils 1858 Lærer No. 67 Teodor Mittet Mittet Teodor 1878 Farver No. 67 Teodor Mittet Mittet Helene 1882 Hustru No. 67 Teodor Mittet Mittet Anna 1886 Tjenestepike No. 70 Oluf Mathisen Sætre Ingeborg 1888 Meirske No. 70 Oluf Mathisen Mathisen Oluf 1859 Smed No. 70 Oluf Mathisen Mathisen Randi 1864 Hustru No. 70 Oluf Mathisen Gule Lars 1878 Sersjant No. 72 Karen Hansen Hansen Karen 1869 Hotelvertinde No. 72 Karen Hansen Eide Ole A 1879 Blikkenslager No. 72 Karen Hansen Bruun Hans 1886 Arbeider No. 73 Mads Aure Aure Mads 1871 Hotelvært No. 73 Mads Aure Aure Emma 1884 Hustru No. 74 Lars Sandbu Sandbu Lars 1859 Urmaker No. 74 Lars Sandbu Sandbu Karoline 1857 Hustru No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Sættem Ludvig 1856 Kjøpmand No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Sættem Sara 1882 Hustru No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Aschehaug Jenny 1878 Telegrafistinde No. 75 Ludv. Sættem (Murgaarden) Alfarnæs Bergliot 1888 Telegrafistinde No. 77 K. Larsen Larsen K Postmester No. 77 K. Larsen Sylte Olivia 1883 Tjenestepike No. 77 K. Larsen Borge Dina 1858 Tandlæge No. 77 K. Larsen Mordal Olaus 1871 Postledsager No. 77 K. Larsen Mordal Anna 1868 Hustru No. 78a Helga Dahl Nyhagen Søren 1857 Sogneprest

31 No. 78a Helga Dahl Nyhagen Marie 1871 Hustru No. 78a Helga Dahl Halaas Marie 1885 Tjenestepike No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Gunhilde 1885 Handlende No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Lars 1845 Bryggemand No. 78b Gunhilde Sveen Sveen Anna 1856 Hustru No. 78b Gunhilde Sveen Ottestad Kari 1880 Sypike No. 78b Gunhilde Sveen Ottestad Synnøve 1878 Sypike No. 78c Krohn & Co Westvik Peter 1885 Kaptein No. 78c Krohn & Co Westvik Stine 1878 Hustru No. 79 O.G Steen Steen O.G 1861 Slagter No. 79 O.G Steen Steen Martha 1862 Hustru No. 79 O.G Steen Steen Mathilde 1858 Butikjomfru No. 79 O.G Steen Tomren Lovise 1879 Hustru No. 79 O.G Steen Iversen Johan 1856 Postekspeditør No. 80 Molde Sparebank Gjelsten Rasmus 1869 Vaktmester No. 80 Molde Sparebank Gjelsten Severine 1860 Hustru No. 80 Molde Sparebank Rostad Martha 1827 Enke M-No, 81 Ludv. Sættem Brecke Martin 1877 Kjøpmand M-No, 81 Ludv. Sættem Brecke Anna 1884 Hustru M-No, 87 Elvsaas & Kavli Kavli Anders 1874 Kjøpmand M-No, 87 Elvsaas & Kavli Øverland Masine 1885 Tjenestepike M-No, 88a Anders Kornstad Kornstad Anders 1853 Farver M-No, 88a Anders Kornstad Kornstad Marit 1846 Hustru M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Hoel Sivert 1882 Brandkonstabel M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Hoel Martha 1882 Hustru M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Bjørseth Ingebrigt 186 Maler M-No 88b Ingebrigt Bjørseth Bjørseth Margrethe 1872 Hustru M-No 88c Olaf Sættem Sættem Olaf 1861 Bokhandler M-No 88c Olaf Sættem Sættem Anna 1859 Hustru M-No 89 Eilert Lunds Enke Lund Lydia 1836 Enke M-No 89 Eilert Lunds Enke Lund Henrik 1872 Samlagsforstander M-No 89a Knut Strand Strand Knut 1851 Fisker M-No 89a Knut Strand Røvik Beret Anna 1852 Husbestyrerinde M-No, 90 Joh. B Ræstad Strande O.E 1865 Prekurist M-No, 90 Joh. B Ræstad Strande Marie 1878 Hustru

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten i Olaf TryggyessBHS %de Farup, Julie, Sætterske Michelsen, V., Danselærer 42. Wiborg, H,, Hdls.mand Eøske, O. L., do. Chr. Thaulow & Søn, Jern- og Kulforr.. Huitfeldt, L, Oberst Wold, Sofie, Frøken Bergithe,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde.

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra kors kirke Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal,

Detaljer

Langs Haugnesveien og Snarveien

Langs Haugnesveien og Snarveien Gnr. 52 Østre Salberget vig, Magnus Bergiton Rasmassen, og kona hans, Eueline (Lina) Marie Røsnes (par 1918). Lina var søster til Rolf Røsnes (se gnr. 53) og Ragna Røsnes (se gnr. 58). Magnus begynte som

Detaljer

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her.

Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Gnr 57. Skudeneshavn strandsted, ladested. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Oppdatert: Sept-2000 Ansvarlig: Leif Olsen. Skh-15. Gudmund Olsen født 1703, død ca 1744 sønn til Ole

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012 Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008 Del 2, utgitt 10 august 2012 Første del med rettinger og tillegg ble utgitt 18 des 2009, se http://slektshistorielaget.no/perbraastad.htm

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

En adressebok fra 1865

En adressebok fra 1865 En adressebok fra 1865 Av Rolf Strand I biblioteket på Romsdalsmuseet finnes det en del adressebøker. I prinsippet er de av to slag, selv om også blandingstyper kan opptre. Det ene slaget er register over

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008.

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. Carl Bertheussen - Jens Solvang KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II Gårdshistoria av Jens Solvang Utgitt av Lenvik og Tromsø kommuner

Detaljer

Snart kommer våren og med den konfirmasjonene i kirkene. Se konfirmantlistene og les om konfirmantene på side 6 og 7.

Snart kommer våren og med den konfirmasjonene i kirkene. Se konfirmantlistene og les om konfirmantene på side 6 og 7. INFORMASJON Snart kommer våren og med den konfirmasjonene i kirkene. Se konfirmantlistene og les om konfirmantene på side 6 og 7 på kirkebakken MENIGHETSBLAD FOR MOLDE BOLSØY KLEIVE SEKKEN RØVIK OG VEØY

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 27.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1243 Os Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot,

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot, Årgang.2013 Nummer. 3 Dato:15 juli 2013 Slektsforum Karmøy Ansvarlig for utgivelsen - Kjell Gunnar Angelund S P E C I A L P O I N T S O F I N T E R E S T : Speakers Corner -side 2 Veim- side 6 Utvik fra

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer