Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: måndag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 68/13 PS 69/13 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 104/13 Mellombels bruksløyve, Strandgata 25 (41/76) - Tilbygg til kontorbygg RS 105/13 Ferdigattest, Hjørungavågvegen 4 (70/114) - Bruksendring 2012/ /1570 RS 106/13 Mellombels bruksløyve, Hareidsmyrane 10 (41/587) 2011/382 RS 107/13 Ferdigattest, Teigane 20 (44/58) 2011/424 RS 108/13 Ferdigattest, Pilskogvegen 36 (77/157) - Bustad 2010/1269 RS 109/13 Ferdigattest, Hareidsvegen 451 (52/262) - Lagerhall 2010/1223 RS 110/13 Mellombels bruksløyve, Teigane 30 (44/50) - Seksjon 1, 2, 3 og /425 RS 111/13 Ferdigattest, Teigane 22 (44/57) 2011/424 RS 112/13 Ferdigattest, Ovravegen 43 og 45 (78/298) 2009/1060 RS 113/13 Mellombels bruksløyve, Perlevegen 7 (41/1260) 2010/854 RS 114/13 Søknad om eigarseksjonering gbnr 41/ /1324 RS 115/13 Igongsetjingsløyve, Snipsøyrdalsvegen 122 (57/40) - Einebustad RS 116/13 Ferdigattest, Snipsøyrdalsvegen 122 (57/40) - Einebustad RS 117/13 Igongsetjingsløyve, Strandgata 25 (41/76) - Tilbygg til kontorbygg 2011/ / /1206 RS 118/13 Løyve til frådeling 2013/950 RS 119/13 Mellombels bruksløyve, Holane 27 (46/132) - Einebustad RS 120/13 Overprøving av vedtak etter forvaltiningslova 35 tregje ledd, omdisponering- delingssak gnr 47 bnr 2 PS 70/13 PS 71/13 PS 72/13 Politiske saker Søknad frå Wibeke Lovise Kløvning på konsesjon for overtaking av fast eigedom - gnr 65 bnr 1 Søknad frå Bjørn Ståle Hareide om frådeling frå gnr 41 bnr 19 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for frådeling av del av friområde ved Holesanden (GBnr 2012/ / / / /893 Side2

3 PS 73/13 PS 74/13 62/2) Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Møteplan våren 2014 for kommunestyret, formannskapet og faste utval 2013/ /1406 PS 75/13 Handlingsprogram /1426 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS69/13Godkjenningavprotokollførremøte/ Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2012/1206 Løpenr /2013 Utvalsnr. 63/13 Ansvarleg søkjar Sporstøl Arkitekter a.s Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Ulmatec Stromek AS Strandgata HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Strandgata 25, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg /12 Tilbygg Kontorbygg Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Nordvest Miljø AS 2. Rise Bygg AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Strandgata 25, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 76. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. Følgjande arbeid må fullførast Grunnarbeid asfaltering Brannvarslingsanlegg Frist dato Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Sporstøl Arkitekter a.s 126 Ulmatec Stromek AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side8

9 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2012/1570 Løpenr /2013 Utvalsnr. 64/13 Ansvarleg søkjar Tiltakshavar Bjørn Overå Pilskogvegen HJØRUNGAVÅG Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hjørungavågvegen 4 og 6, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 35/13 Bruksendring Bustad I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Hjørungavågvegen 4 og 6, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 70, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Det skal monterast husnummer, nr. 4 og 6. - Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Bjørn Overå SSR 154,0 Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side9

10 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/382 Løpenr /2013 Utvalsnr. 66/13 Ansvarleg søkjar Conplan as Kyrkjegata ULSTEINVIK Tiltakshavar Hareid kommune, område for kommunale bygg Rådhusplassen HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hareidsmyrane 10, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 29/11 Nybygg Lagerbygg/brannstasjon Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Hareidsmyrane 10, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Conplan as Hareid kommune, område for kommunale bygg Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side10

11 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/424 Løpenr /2013 Utvalsnr. 67/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast AS Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 20, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 116/12 Nybygg Vertikaldelt tomannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Brekke & Kleppe Anlegg AS 2. Trelast AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Teigane 20, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 58. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 116,0 Trelast AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side11

12 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/1269 Løpenr /2013 Utvalsnr. 7 Ansvarleg søkjar Bucci Arkitektur & Design AS Gamlevegen ULSTEINVIK Tiltakshavar Sigbjørn Pilskog Rådhusplassen HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Pilskogvegen 36, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 3/11 Nybygg Einebustad med sokkelhusvære Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. I. Nesset Transport AS 2. Pers VVS AS 3. Handverksbygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Pilskogvegen 36, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 77, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Bucci Arkitektur & Design AS SSR 344,5 Sigbjørn Pilskog Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side12

13 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/1223 Løpenr /2013 Utvalsnr. 65/13 Ansvarleg søkjar CONPLAN AS Kyrkjegata ULSTEINVIK Tiltakshavar Rise Bygg As Hareidsvegen HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hareidsvegen 451, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 15/11 Nybygg Lagerhall Gjennomføringsplan, utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Hareidsvegen 451, 6060 HAREID på gnr. 52, bnr Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 CONPLAN AS 795,0 Rise Bygg As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side13

14 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/425 Løpenr /2013 Utvalsnr. 69/13 Ansvarleg søkjar Sporstøl Arkitekter a.s Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Hareid Eiendomsutbygging AS Postboks HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 30, 6060 HAREID , 2, 3 og 7 Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 105/11 Nybygg Bustadblokk Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS 2. Brekke & Kleppe Anlegg AS 3. Spenncon AS 4. Rørservice Ulsteinvik 5. Reber-Schindler Heis AS 6. HG Elektro AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Teigane 30, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 30. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. 3. Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. 4. Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). 5. Det skal monterast husnummer, nr. 30. Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Hareid Eiendomsutbygging AS SSR Sporstøl Arkitekter a.s Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side14

15 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/424 Løpenr /2013 Utvalsnr. 68/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast AS Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 22, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 116/12 Nybygg Vertikaldelt tomannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Brekke & Kleppe Anlegg AS 2. Trelast AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Teigane 22, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 57. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 116,0 Trelast AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side15

16 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2009/1060 Løpenr /2013 Utvalsnr. 70/13 Ansvarleg søkjar Magne Bergseth siv.ark. MNAL Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Anne Marie Overå 6063 HJØRUNGAVÅG Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Ovravegen 43 og 45, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 65/08 Nybygg Bustad med to bueiningar Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Trelast AS 2. Eikrem og Valde AS 3. Dag Kvammen 4. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Ovravegen 43 og 45, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 78, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr. 43 og Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Anne Marie Overå SSR 197,4 Magne Bergseth siv.ark. MNAL Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side16

17 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr. 9518/2013 Utvalsnr. 57/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 7, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Perlevegen 7, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 1260, seksjon 6. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. 3. Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. 4. Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). 5. Det skal monterast husnummer, nr. 7 Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Følgjande arbeid må fullførast Frist dato Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side17

18 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Møre Eiendomsmegling AS Postboks ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Signe Rønnestad Kanstad Utval Delegert seksjonering Saksnr: 2013/1324 Vedtaksnr: 4/13 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 41/65 SØKNAD OM EIGARSEKSJONERING GBNR 41/65 Vedtak: Med heimel i eigarseksjonslova 9, godkjenner rådmannen at gnr.41, bnr.65 vert oppdelt i eigarseksjonar i samsvar med begjæring datert Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klagar seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Begjæring om oppdeling i eigarseksjonar Situasjonskart Planteikningar for kvar etasje Planteikningar for kvar hovuddel seksjon dat dat dat dat Vedtekter for sameiget dat Saksopplysningar/Vurdering og konklusjon: Begjæringa omfattar at bygget som er under oppføring på gnr.41, bnr.65, skal seksjonerast i 20 bustadseksjonar. Seksjoneringa er ikkje omfatta av dei delane av eigedomen som ligg utanfor bygget. Begjæringa med tilhøyrande vedlegg, inneheld dei opplysningar som eigarseksjonslova 7 stiller krav om, og vilkåra for seksjonering etter 6 er stetta. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 PoA skk Zor5/ "11/65- Side20

21 Returneres til MoreEiendomsmegling AS Avd. Oppgjor og regnskap Postboks121 4nrvi T rct 1. Eiendommen i arunriboken.. Kommunenr I Kommunens navn I Gnr. 1517Hareid41 I Bnr. 65 1) Begjærmg om: Oppdeling i eierseksioner Reseksjonering I Festenr. I Snr. 2. Hjemmelshaver(e) Fødselsnr./Org.nr (11/9 siffer) 2) Navn Hareid Ror Eiendom AS ldeell andel 3) 1/1 3. Begjænng S.- Formål4) (teller)5) leggs- nr. Brøk Til- S.- nr, areal6) B 13 Formål4) Brøk Til- S.- Formål4) (teller)s) leggs- nr. mål4) (teller)5) Ieggs- nr, Brøk Til- S.- For- Brøk Til- S.- (tellerr) leggs- areal') areal6) areal,) nr, 58 B B B B B B B B B B B CA 80 B B B B COCOCOCOCOC B B B B Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste. Sumtellere: I = nevner:11716 I 4. Supplerende tekst 7) FOrmål4) Brøk Til- (teller)5) leggs- areal6) OBS!Herpåføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken mdte fellesarealene endres. Dato I Partenes underskrift f'd leg For Nereid ReirEiendom AS jfr fi rmaattest Otto Holstad SF0217 Elektronisk utgave Side1 av 3 Side21

22 5. Egenerklæring Undertegnede erklærer at "1rseksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt, n eller seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd g seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen g inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter 1bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanforrnål, eller fl det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nodvendig til bruk for andre bruksenheter i e) Fa eiendommen, eller defer som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov,lvjareal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke " w vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett ( 14),,gohver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har wegen inngang fra fellesareal eller naboeiendom 11,-e2hver boligseksjon har kjekken, /6w.rom, eller fl boligseksjonen er en fritidsbolig, eller fl alle boligene inngår i en samleseksjon bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne bolig i)1det er fastsatt vedtekter ( 28) Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven 189 og 190). 6. Tegningermy. Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal folge seksjoneringsbegjæringen: Situasjonsplan ( 7, annet ledd). Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft. PA tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt ( 7, annet ledd). Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.) Vedtekter ( 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering ( 12 og 13). 7. Underskrifter Sted og dato Hareid, der/fch --big Hjemmelshaver ( 7 og 12)/Styret ( 13) i/ Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/ registrert partner hvor sameiebrøken reduseres) SF0217 Elektronisk utgave Side 2 av 3 Side22

23 Styrets samtykke my. ved reseksjonering81 fl Styret samtykker til reseksjonering ( 12), ri eller Styret erklærer at sameierniatet har samtykket til reseksjonering ( 30) Sted og dato Underskrift Kommunens tillatelse til seksjonering/reseksjonering fl Befaring er foretatt fl Målebrevkart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt 9) fl Tillatelsen er inntatt nedenfor fl Tillatelsen folger vedlagt Kommunen erklærer at tillatelse til seksjonering/reseksjonering er gitt for: Gnr. I Bnr. I Fnr. I Snr.1 kommune Sted og dato Stempel og underskrift Noter: Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing. Begjæring, situasjonsplan og plantegning sendes kommunen i tre eksemplarer, hvorav ett skal være på tinglysingspapir. Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes. Feltet for ideel andel utfylles bare når det er flere hjemmelshavere. B=boligseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring. Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrok med hele tall i teller og nevner. Sett B dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet gjelder bade bygning og grunn. Det er bare rettsstiftelser som skal og kan tinglyses som tas inn her. Legalpanterett etter eierseksjonsloven 25 forste ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg, jf 25 tredje ledd. Panterett inntatt i oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag. Etter eierseksjonsloven 12 skal styret i noen tilfeller samtykke til reseksjonering. I de tilfeller hvor sameiernotets samtykke er nodvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet, jf 30. Kommunen skal legge ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart. '0,95 For Hareid Rot- Eiendom AS jfr firmaattest Otto Holstad SF0217 Elektronisk utgave Side 3 av 3 Side23

24 7 --- Megata FEGATA TERRASSE off co jonsplan Side24

25 I mi III in wl 1 ri E ;um elei ELI l! UI I E ja400 Fasade Ost 1: 100 Fasade Vest mso 0' ma Fr Imil III -I MI: III _Lt.., mi m.1 MIL now Item IN-1mm NI UI 47: 0 mu 0 mind ow to..am P7EVaM1...12= 02212iaces,nr,,e X Megata Terrasse MEGATA _01 i AS F-SSS'der Fasade Sør Side I I

26 O.... ' MO 1_ 1-_,, 1_ 'I. I= rail _ ' ; 1ill WA : --s,,...ima I ; I -: Ii. 1 1r 7'..M.1.'''ri DIp....; lel6wi'":" t I 1 ii * mie ME. 1.71,...,. N Ii; I = --Ine".14..."47"" m...11m II 1 =I II * 1... i ; --, I.,, 0 N. oz l I H'..-, ti-tix-11=111=11=11=11iall=1=u=im.n-16- nil -ti-i -It=... D =11=1F-M-IF 11=Traella =ell=11"411=it.i r4.1.r wlk I I ono All..,=1: =21.16,...iii.i.-...i.iiiiiii_Liirtraws. 1 I il FAN _ orf_t_m_irir.11._ aff=r. imparar=w= 11=1T=11=T=3=11==millf=11=11=11=11=11T Side26

27 Di 11-97? 9.7? 7?.?; Iim "." Sn-rtt D-D so - 92?? Wegata Terrasse WEGATA 7111.,211 S,311}1), E-E og F-F _ Snilt E-E Slitt F-F Side27 151;.01 lasoi Ic

28 TERRENGSNITT 1-1 'co TERRENGSNITT 5-5 ico TERRENGSNITT 2-2 TERRENGSNITT 3-3 I MP RIEGATATERRASSE Tertenon& 17 '1 TERRENGSNITT 4-4 luo Side28

29 :C ISIEW NMI= 0 I 1.01 I _T E130 ET 'ill...chet 1.0E1 _, _01 _TT. I 21.1 E Ty vo/ S f\jp_v u ç Q u A9- L Aegata Terrasse 1MEGATA Side I/001 IM

30 8 Sa-r Vc, Siv kok 1-C) \ S 1\1Q_u",\ 12--f. e.lil/ 4 31-ZLk Side30 Plan 2 etg L A102 IL

31 n- Side ,01 1A103 p,71

32 Plan Aetg ' <7 <' MESS 0, 7-1 *7re /, 100n, 14.23,n) 2 I I 130e? 1 reizon [L., - ' 57.4' b 3 ( VIEGATA Side32 :1515,

33 1 T FaMlle m I motrall I I 1 Falik.11.mettsil i 1 i I I 0 i 1 i i, 1 I i [6105 IC Zr.rvarba.rrraR "0,STtil. -- Megala Terrasse KiEGATA TAKPIAti Side33 IJ Wros Ic

34 ,. :31 4:. (0. "V i*; 'W 5,4 '"'.lri-k' i0 - k 4,;-, Jr '-. /- iw i,, _,_ F ili, KP,-, 1 EWA, 1wow mal wl., Q-,,p I B 1, 172,.. I 1.3 p1 7,4- Gfp "" 7.c-,, qp,. NM WM G.-.2 rtirill MI MIMI /._,,>i,,e.0;. 1 1, ,-._..,:_mt., 111 nrada 111:12111, ) AI v.' -/-- -- 't, / f I I _ mommum A_, MEMENEl,_ NE.: -, -I), (r) sz ir-1 C.3D11-1: , :" VI :61 ct.,- 11 EMI I ' 1 UM 11 -k,1%11 r,,,i ly1 1 - H ' -I...,- ' '._.._I,_.- 'i M/101 1 ', ""\ (r 14)1:(" a.--, / '---- -' 4', - --i--5'-'--,.._.,...4 -I f3',,t - ---'-.---, (7 13 UM I.. 1 mamma._,inin L i ammim MIMI,,i,,,... I, j / _rirs,_, '.6" `1Y11 "g" 1,i,,, i Fx-1 IV.-1 I F, I--- I T0,0i,i,, 1-,--,--,-,-_, 1'4-.,,,i---,E,,, i r. a 5 '1,, i _1l'_c,, , -_, 2., _L,.,_L-._._L -, E =11111M11111, P,..._,:k I t" 1,.,.. I I, M. I - -' I, 1 k1 / i, I / i --.,:jr.20, b "lan Guasie Side IMOO 1K j

35 (1) r /2_ H(E )-)< /? Ir V - ED sa v36 I /02 Miiii V I logim MIN 10321M.* Auk r ommwmg iii..."la WM: '.2E1PA1141.I. dim.in aau no: B 1c 10 r ECEINIn. xirt-2.4a r - -1,:,..: -a... :AMENB. 1 : 1 ị IANINSIII lil I 1 -:01 15G I,...1 III ZalgElilliguurii i rri PT1 r TriP 1Fai ii.i 4 4 I. '. ' i0lil' LLL-J11 1 1_E,,.o1-0 -,A 4285g Sluengokken 4322 m HH:2 4m r r LEILIGHET 1.01 I I / mr amarto, 7o...: Illirli V H1H1.92,m4m'-1.7- r.4- Li i_i A / 'C ) \/ /, 'V- "' 'a MI i Ill \ \-/ MNIIMENIENI / 1 _ InfiN11,21liii 'Da' wzimenzuniiii 'mii 9.21M\ '''' 111Mii VIII,0,.»a!_ 2 MINEMS111/11M11/11 ---,19-k8 kk k ,.= g I ParketlinsdelIng!ao tri :-.-=A NCI Sov sov.-p2 pi 1111Mal imiembimpui N 8.3 IT/ 11'2 : i mkilliii ML41: HH:2,4mnu,- - lic21 1 NA : n MilMOINUNI,,,,,,, IMMEON0... iiisloolug:,, N Animsa sour,,,i., imuvemi:...--", I:I ET-isi, ,..':'1 I NSNEE 12 8`.i. I mamma raVE113 11* 1 LMII 11::: * lelilikniilell, /. 0. DLI El ea ',.I imm.... El: z.z. N EM.7. 11, ,;_ _ a l , Soy T006V13A x21M fi 10.4 m' i.o1-1.1 HH:2,4m S I Gang m' IIIIIll I III II 1 el li '4'4 I0,..., 1 Pi '4 weiya,,weswamiliymy,t4,. 001 I 7. L../ ,M...74%..W4 47e7W.T i1..i.... V18 12x21M --- I A801 Megata Terrasse Side35 LEILIGHET 1.01 A2

36 ,? C, v\-'m :wervummmmmiiii nin AMITIMPP:=:mommgrmm,APINME!3111"%Re rare 112mI =11." *AIIMMIMINII II "maw MMEI YD 05 Ox21M dB x6M, El 30, Rw=42dB \11.'=-71 7 L=111111EXIIIIIIII MEE rfialiaga /C1.02- Gang 002 9x2W 1' (1.02-1) 4)40 98Stue/kjøkken/gan m2 HH:2,4/2,3m I I LEILIGHET I TN 27x2W INIIIMMY:1114 LU Lu 2.7x2W A802 Megata Terrasse Side36 LEILIGHET 1.02

37 11 I,5 - I 54 /VONA. Ei MN iturnmr-m, MENIZILINEI CIMEMIRESEE Eiffill111:111111,111- EliNIIMINEMEN MEMIMINIMINNIN YD 05 10x21M RW SUIRUSH111 LAJIIIMMI MMIIIII 9'2;4, TMEM Car 111: :2 I PSZVAIIMMIniii if ;7,' Mir.0A1M_WIMMAI c..._ ot-41 AlIMIMIWilwam F _/ ansri lir 7.1 tri.. 133y:2,312Z6 98MI 1, WI..,..., Stue/kjøkken 27.1 m2 HH:2,4m _ LEILIGHET 1.03 F a as- am- -as ,ab at. est. 4.Z ao. et. ext..0 I I If 3461 Soy II I 13.7 m2 II I HH:2,4m raw 46 V20 mom 148 TN A803 Megata Terrasse LEILIGHET 1.03 Side37

38 DE-i-u)(4( R-cy 15x6M, El 30, Rw=42dB V1 8stk =1500 mm C1.04-i) Sov 8.9 m2 HH:2,4m YD 05 10x21M MET" 1 OOO =NMI =2 MEE etirfjen rayernmwavvjun NM. INN uneeraimi 0.7v, 91, i=:a LLMIN I milli MIME5-2 sinsrammrcm II NMI M %. 'MO 9xjM Gang aillabir" movenzw , 3.5 m2 IIEN111612INV el ic21,-)121:2,2.1-9 ill :( _ Ailikaj IT , J 96mrmzl1L -21 Stue/Kjøkken/Gang 40.7 m2 HH:2,4/2,3m ;1 I I LEILIGHET I I _LJ Lu x21M 11x W37d Yrienegg Oro,. for ert knje reedskilevegg v16 27x21M Mijuka thi ma.v111vvvipi GAGS2001..NER A804 Megata Terrasse LEILIGHET 1.04 Side38

39 g f ' (-'... j ( _ _-a \ ',<u'm q se 277, 91 8,,e AI V6 )j,1.10x21m V3A MEE OFINIMIll lo,g,., -4 ;.*IV4r01,21E. 1'.Y.Y.Y.14 3 i(c k,.i C) 71 WA' ellimifidem '.,0 gin WAYMM ' : iil I ' ii... 1 LII IMI lammiimi A mirevambi i. 5 P19 u 124 P :...c...1.: 1 ; 1111k MINII11:: : IL t't,y11m :: I :;, am...- :! --.1-ogarmil mom I: M 1 1": I I 'Rh I. II I, 1111P-P if : II / Cfos-4-/MERMEN ""--."- ( ,1 i:r 111 sovelliemen sov,r, I 4',1.H / 0 GO I o 111 imiggamini m2milertimipielkli --,, HH-2,4m MEM M \ I Do, 11 \/ 9.2. n 0,-. 4 w= 8.0 m2' at ENNIII Ill METIONI HH:2,4m MENIIIIIII 10' ::A MiiiMMEMIB U 111 IIIMMI EIms 1co Esrimromm. ea. p,, 05-5 ;,- :.-- n mumato , ( 1.054)\ Gang1. 5"* I Parkethnodeling 15 5 m2 \ 11-, ,1- i.:!e HH 2,3m / Ea;:ira 1112}211.1 mymyellaimiz alatillffallm.. In ' iil Irili MI _ Mahal i VINNIVIA WAYMIYMIN.]!.i M1.1.,4 ntlille *4 6 itl_inor ommi 0 a_ ir / WORM MI 0 lliall11 E fig ' 1...s r E 6.05-i) fl Stue/Kjøkken 43.7 m2 I pi F.:11111; M13111 tamoirap F : ENII :.1.2 ii "IUIU ifti :: : --, _..05 2_, Sov2 I 10.4nV IHH:2,4m I ' r r4C rirE.,... I 12x21M 1 93 r / I, \ /.,. / % 1 id 1_11 I I IL L HH2,4m J-LI IILEILIGHET 1.05ll Li LI /\ i1 \/ \ A. ' -( > - V13B'6:336., 37 Um',1,:'IP, 67. J 44 I. I 1 4 o : : o: i - V, 1 IIII. REV I OATOBESKIMELSE SIGH A805 Megata Terrasse 1 LEILIGHET 1.05 A2 Side39 ' 1 : SPORSTOL

40 Dus nts;e sa slor som mutig Dim4 dusivegger iklye oppgie pr dd Kont Hared R & I 4:A& &&&A&A&A.M.4121Ie MOO illikligiammoodi Immimm1.1 mmwm ====% MENIMEMEin ""'"M., mm rimmemmiemili:: - MIONIMMIIMIllii ;Llijialliallill 59 :Firarg= Ii: 4 D.:mt..-' ML:,:::pp.v.MAW] 0111P (2.014),riMilleNLIMIDENII:: Sov 4d mwrimml Sov 8.3 m m2 HH2,4m P/PX1111:: HH2,4m MEIll I 4 =1 20 :,... =11111 MMENIU: 9' a211.1 M M 20, IMMMMIIM /Madill : Stue/Kjøkken 43.5 m2 Ha:2 4m 1- I LEILIGHET 2.01 I I LL , immalwalm. t sisomwa im iy544 7lummemomi Flommin milli Allrgur :. PAYAWIYINNIVIMWael AMINIIMI AMItgl-mIll insaiwzain will:mum'..z. 1111EME.11 IIMPILIIMIN 111MILIAIMMEl IZERIMMINII t: IMMINIMI ::-. *mom 0!Imom IA ,2151 V13A 3701M V18 1Z,21M $ A806 Megata Terrasse Side40 LBUGHET 2.01A

41 - u'rla Fcy z ( Vrw '71 YD 05 10x21M RW 38dB (10 MYINWM=. A.4,00,00 igiriifivi vaivromvariii, iym _ g ANtrattral. nigrqualurgt i Ilasiiiiamore gun fillbenffalla ION IIKIMENK NNINIMIYA=MNI Peammommum ir Eliou remsmno *.%-lniaidaizeg M*1 111E1E 12111, El("--MEW:MORI lififfirUM1111 rilimalegm 7 r I C.02-3) I Sov I I 14.2 m2 I ang LEILIGHET 15x6M, El 30, Rw=42dB V selim inev..1 Kasse 2.02 I ( St e/kjøkkerang r^ (2.02-LD Sov 9.0 m2 L HH:2,4m mere nin 40 41:5 m2 RH:2,4/2,3m E - - L = Ir...2 ex. - wmayhy YD08 11x21 M RVV3 - V21A 27x21M "" MAW IF.: v 'r& 4.3 gr. at do. Cu LI- CO Sluk V16 27x21M A807 Megata Terrasse LEILIGHET 2.02 Side ESTOPR 1 : 50 oato SPORSTÖ L

42 YD 05 10x21M RV/ 38dB El mom I. 'IONIAN' EiKM E's=Pik MVO NNENIE Eq 1 :112MinT 'M 2/ 12 EI EOMMi l philimerimmli l p PMELTWANII plaimeniaieniciv IMINNILIMaillil MIERNINIONNINV NNIINENNINFIN 2i=IIIIMANNOIr N F..1101! LINImt 64. MM- 'tear kvamml / ijtlf INIR umruve CO VF/Gang m2 I41:2,3/2,2m / 98 e Stue/Kjøkken 27.4 m2 IIMILW",'Infl,11-1:2,4mLEILIGHET /\ - F a., 1 1 Ez1 II I tz 111 II I 1=tH2-,4rn r 3461 C2.03-3) Sov 13.7 m E- V20 20x21M 148 T A808 Megata Terrasse LEILIGHET 2.03 Side42

43 Cl rl. E( \,( 3 M 3 15x6M, El 30, Rw=42dB ( ) Sov 8.9 m2 HH:2,4m YD 05 10x21M RW 38dB C D tue/kjøkken/gang 40.i m2 HH:2,4/2,3m F -1-Tr I I LEILIGHET 2.04 I I IJ.9 1 a 0QISIIAMEIei ammrarnimiumeaymylemu4myaw uncsailo i ifrsiv,wymimallgra...2 morr-littnimml577.1ell IMI NVOINIr ' ii 1013 IMEMII CIE ii II IN v_ammiimmen 'SI. :Kw" 'MEMNON'S % 'rairwil MME St MOME ra: Ea AMENNIZMION Si F ri Gang tistailaim 11 % 4111gRIERNIU :-.1 -EINIENNINLIEI % "SEEM Lim. % _,,,.,.,, 2 r,.::::::: 9x21M r -1 i L I , _-2026 I HH:2,4'm Et: RI :CZ TN V21B 27x21M 11x21 M dB 27x21M FASSEXT.,,,F, A809 Megata Terrasse LEILIGHET 2.04 Side

44 g S E L614-1 (.72_6 izkca; r + IF-v IT V M 1E01 9,2 IN W 'MEINWNW =MI U-11/11:; MIMM: 111MNIM MIIIM rmum nr sordr-s masessisimprouspmdi sommoussom: mums= rip mssessam. ' 111 ffiii EI SOMME. HH:2,4m MEW mum. """":"Y 4 ir rta"-tom =MI,i, SS I 4s:E1 GOang \ 15.5m2 \ 1 1:1H2,3m / m.4-avommyenwayloird :Ualit:1 iii... 4 I fr..,_ ;!1. NM, : is,.,...w.1., - iiis. Kies.. POIRIEN imams's 11111M40111ff IIMMII / [IMUM M:- -, I ^ TT - I 1. Tri t id i Lu 1 1 ul P -! I I il l Tu C ) Slue/kjøkken 43.6 m2 HH:3,4m Fr I Li_ LEILIGHET 2.05, I V 8 12x21M INTO- REV 1 OATO I RESERNELSE 1510:01 A810 Megata Terrasse Side44 LEILIGHET 2.05 A2 1 :

45 4. 11'. ammmat7mmmaimillmmem L =4J ( ) Stue/Nøkken 436 m' HH:2,4m I LEILIGHET 3.01 I U U 227> Soy a , INinfich Fulnipm I :Intim um -41,11111 MMINEENMENNII MIMN. 110:1111 EirrAtIEFEMEE EifiLi.JENNIMME ri ;am. MOM 'REM 212 Una pmammon-oi ri M...WANNER ff. *UMMEMNI IMMUNE/1M IMMEMMEMMINI I111!IP"' IiiiinidiA ii El Sov I 11.9 m' HH:2,4m 1D IIIIMN12211 i:iniecia -1Mel'All I NI INNNI0 ine3memn ral imaligil n E.": NOMIll* HINUNEMEM* I:' IMMANLIM Opommmm._ ii,yrimons f Gang 15.4 m' HH:2,3m MYAMAI 10o21M ',1 I IM: I OW4 MWMWMWN"WININ rimr V13A 37o21M,T? Soy 10.4 m2 HH:2,4m REV 1 DATO I BESKRIVELSE A811 Megata Terrasse LEILIGHET3.01A2 Side45 1 :

46 YD 05 10x21M x6M, El 30, Rw=42dB EgrommonnYvi E.= ES1115qM1111 1ffli, i4inim r0 italliii B M ESEmg Iinppiiigill W /0 IBIRIMMO :11iilliAl lekma_affoom Imo ;1: Garig 3.6 m2 306 E l*av[nmi Tuire ( ) Stue/Kjfokken/Gang 41.5 m2 HH:2,4/2,3m f 1 i I I LEILIGHET I LL _ TA r "SW A 405 iiitik SOVI diwg et. ea. et.1 st,1 -WwaiM. TN YDD8 11x21 M RW35 M M 27x21M WAYINulf:' ,. A 27x21M A812 Megata Terrasse Side46 LEILIGHET :

47 *- - INIMMII PREINII=1 IMIllititiPM YD 05 10x21M RW 38d8 SMILIMATII IF ES " _ imenumnomi I;mI matzsestt: Ei Egiuurneomig b.4.11.:11:1 10 wmw Lair- elminiminimm r,31111 iimi IN / MP Im zi mi MATO =-2 Eli IIP Q Sol/ 13.7 m2 1HH:2,4m Y006 11x21M x21M ILIGHET 3.03 MEW I 1.. I 20x21M A813 Megata Terrasse LEILIGHET 3.03 Side47

48 +9' (ETZ II ( x6M, El 30, Rw=42dB \/1 C D Sov 8.9 m2 HH:2,4m 11 4VAAIreT MIR T 7 7 / Kasse over itredning Stuekjøkken/Ga g / 40.8 m2 HH:2,4/2,3m I 17 Ll YD05 10x21M RW38dB I I I LEILIGHET 3. I I 7 MAMANMIlli ei I _ORIN iliei IIIIMffillitrig MIrillINIMM'AKmr,Yea miswer-win in iwnyy m mg 0 :Irg0 :V IIIiialiaill ME ordniffi MINAi mmomemeur. INN rausa Immusimusi 1NLAIM MarEi IIIIIiiiiiiiilli MNI., %.1111BEISIirli / Gang 9x21M Sov 14.2 m2 _ ,4m7 ( INIVIWN ri : I I INOMPI IA Ei _IIRIMENVIMMLOJE,71..2 lialasmal...0 Yitene rett I..11 " I -14 IA / \ 17 lat ( ) /. i \ \ / g pafores for 7 N med skegg /..< 4172 \ / 27x21M _ WM 27x21M r/ A814 Megata Terrasse LEILIGHET 3.04 Side48

49 SB 2277 To 2710 STo,w 15 A 5A13 \,. c) VAMOW r4:, II11 $ 0ItAr V6 100,21M 10x21M , MEEK MIIIM MB MWMP 11 11M1111..inv summon mom MUS& =11 11= MIIII MENEM I IONIU g A WINNOMMA Gan9 15.4m. "ZAN 91 rand Ei o Carliini!" Esluft1iirII\ iv*ill : II Ti11:1=111 mmumnumai MEMI grasuamisi / (s 05-1) Stue/Kjøkken 43.6 m. HH:2,4m 1 4 I I SoV I 10.4m. I HH:2,4m I 3825 J 4 10MENgnmMil Mr WrilE.47 -V' V18 12,21M 111::2..r7 1221r 37x21M ,1 85-I I Side49

50 C2) C4) jr iri Sr, r1e-trby-lcr,l(_, 4 c- i \ \ Renne I 56 2S Y006 Ell ill V4 V5 V4 114 Ion no 10x6M Oxl7M 402,,25 021M.. -:= =.1 FrAtertit I 'r 1 ::IIMENSil111.11: PI..I 2710 rail : ---"=1M 'llrerillinallualii. In smisiu u iti: r... NIMING11 11:: r=4; iluminiiiiiii :: IIIIIC-4.01-) I or, -."'""IIIIIIMMEP.111i: 7 " ::-_:11 C;Loi-3) 7: ihviameam:: ISovIIII id: m. Tr f IT / 5so iilliginfirjamil I HH:2,4mgl I _; in--- 1 II ' i )8.0 rri.ii.talliiiii I]: L 24,me1,1 i amma...1,: HI-I:2,4m\., Trir 423,I,,,I 1r,11121ranuami:: '98 gi ammo / \ ti II ',Mr!SIM : 1I ', iimul t 1901 "6' i' ,11411MIEF ::wwww.miiiiiii11111,' 2'" i IC lio's ' r- 15x17M 1 fox, 11xl7M I 1 ' LEILIGHET r i- -- ii--, I LI_ Stue/kjøkken j ja 39.1m HH:2,4m () / I ,.. -,... : Mggi,.. i-` MISJIMALNIVIii i.rirga:. : \, Kil,;'' imm.,4, ta,,,,,,,a,,,,wmaym am%, 1i /,:iiiiilifili g i INDISinir MI0 Ir.F, IIIINICain INILOMMEL Iiimervioni* - F 1IMIllik a MI II :S. ' i Iiillelaitil 111 Li ow ' IMMENIII Gt El 91 it 0. V13A -.:1... Mtl."411, 910 " LIMIIIIIMM - r i / Gang 15 8 m. HH:2,3m II-34WAYMMWMYMWAY474, r I Slut SOV) I--- - I 0- _Aggillillillillkhk._166 H.2,4maam _v17 lami L li-4 li L A816 Megata Terrasse Side50 LEILIGHET 4.01 A2

51 s, {3(LA S6 'zc,a-/ clacyl-p (,( c/q YD 05 10x21M RW38013 C.4 itittmaffit cccc go! Emilomrliamum khetear 11 itsigh I I '.Immvt ;I go marpgii 6, y U16/ tagrimv 41POMMEWMMAJIMMNgE Esisinul Ipai laidem IVI ikir-aegian Etworommibro.: tomiimmuirl Fr1,1,1,11#11MI -1-AM himmigme =---" MENEM I WIEEPROI IMEMEMMEI PIOMMEMMME- ;gm. =NM loll g C71,t 22'IT 98 " 15x6M, El 30, Rw=42dB V1 C4.02-2D --- Soy- 9.0 m2 \ HH:2,4m 3366 / = lnnredchg til tak Stue/Kjøkken/Gang 40.6 m2 HH:2,4/2,3m I I LEILIGHET 4.02 I I -1 i3 TFI Lii YD08 11x21 M s V21A 27x21M a 6.1.1Wari=l'airi " I.,,\. \ L 1 fl V15 27x17M WIWI'llia'aVaVa'a aapay trowoi A817 Megata Terrasse Side51 LEILIGHET 4.02

52 sr,r (-. L. g I<-' - L u.t6 Qc(v.5 ' I ( 1,, o ,. _-----.= _... *-'74ff11 Al ii II NEBEENE YD05 10x21M RW38dB '' FARM.' 'OAP, millal.-,..,_. Esogillismo, 4,03- :Am- IMuitt111114,,,,,.,ang\ r41 Ei MinglIPSIMMI 0/ 1 ii ICEILIIIIIMI I 01 HH:2,2/2,3 li pg ramorom / tzliamten-ia.- E:4mikuarimamill - \s A li REINEBA 'L.. riliviamizoiniim I M pli 07.2 m2 *INIMINF zzlammullilciii ` 'i.,27; v...,... :..,...,...,, onomingemli Milli g :3: oirloonsmai ElInilli Pm :- mnivivall aemu - ri.,...,.,,.._.., 1/4."`r7-P,--: : Whi "--m7h...,,: ' '.-- 0 ii iikwea.ter111f 1redning rdsi Fil \..) FT /\,1 )---- _.ț 1..., E.: 1 _ z \ r/ie1ff 1_, , I 3674 I " 1319 ' 1004, 7 9x21M \ 'a. m 03-2\ / Er.Ili t 4? %In..._ '''' E.;. -1. r %III II1 II Stuekjøkken ki - E- HH:2,4m - -- q Illg k I -, I: 27.0ni2... LEILIGHET 4.03ri,--- F :-.;: El. Zr ', " ,,..V14E_7 j igs '`,f-'" 38x21M SOV , 13.0 m2 I Y006,.I HH:2,4m/ 1x21M._ 7. J 0 4i) l'ell: VIN: ono Id, u.1 III - _ V x17M 14 i /il )( CI.05,471.V.ER TEW,,,W,F1 A818 Megata TerrasseLEILIGHET 4.03 Side52 IVISSIO A 1 : 50,..,.SPORSTOL

53 f- 1 t3(l4 R-ct /L\ ev ' et..1 at. 1*- 3 ILA rn I rvegg pirepresror re ti lememed Ogle 15x6M, El 30, Rw=42dB \./1 _ J egg 3357 C4.04-2) I -:= Sov I 2 \ 8.9 m2 / H1712,4m IMIWPDrdiMrtalM: IMIMIEMMILJ=1 \ rri-c rid nrr 0.1 / g Stue/Kjøkken/Gang 40.3 m2 HH:2,4/2,3m I r I I LEILIGHET YD 05 10x21M RW 38dB 71' I - SWAYRIMIAMW 18"11Ma immiel,- 000 Sit Min MI= kMaillWItinYMYAYM Villirna Mi Igl:4-nwhymmimum fl IlIMIIEL,!'SlMlMRancrIMMOIIIIN :5:: MMIMI L'A ' Ill /11:14 II - AC,10 IL E1 WI IMMEIMINEMEI MILII MommimaNIKAIIMICAM OD 111E111E EliiIN IIIRMININIIral F IDO; 9x2"1M "4-5 Gang ( 3.2 m2 sq HH:2,2m19' 101:12 9x21M C Sov \ 14.0 m2 A lia ( I - L V21B 27x21M 0 gionnumpri rimmummun IN IN YD07 11x21 Il := *". why yge,i, : TEWINMeNIMMemaiegl a , , )48j FIC0,70., A819 Megata Terrasse Side53 LEILIGHET 4.04

54 10x17M 10x6M 10x17M (; (,4 01- :14 L ' SINEINNE HEN OIENI IIIMINEMEMILON ENEFEJEMEN ono... nralunkte morz MEMMErnOMINE117: MENEMENEELF2 MIENEMENOPlow iiu!u U. NEMINIENINE! MENNEMEN MOMMINENNI OVINNIMMEINILE CIUMMIENNEMI 1CO / women= eiwonyeemyi - *ma Yemenweleem, ve, CA.05-D Slue kjøkken 39.2 m4 HH.2Am Vrinsw magma! n 01EMMEI Ei IN IMEM NI NIEHEME I MENEM 'MENEM!!! WOMEN! 1001 N x21M A820 Megata Terrasse Side54 LEILIGHET 4.05 A2

55 VEDTEKTER FOR SAMEIET MEGATA TERRASSE Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr Navn og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Megata Terrasse og vedtektene gjelder for seksjonseierne. Sameiet omfatter gnr 41 bnr 65 i Hareid kommune med påstående bygning. Eiendommen er delt opp i 20 seksjoner fordelt i følgende enheter: Seksjon nr Sameiebrøk Formål Tilleggsdel 1 107/1716 Bolig Bod 2 80/1716 Bolig Bod 3 58/1716 Bolig Bod 4 79/1716 Bolig Bod 5 107/1716 Bolig Bod 6 107/1716 Bolig Bod 7 80/1716 Bolig Bod 8 58/1716 Bolig Bod 9 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod 12 80/1716 Bolig Bod 13 58/1716 Bolig Bod 14 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod 17 80/1716 Bolig Bod 18 58/1716 Bolig Bod 19 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod Sameiebrøken bygger på bruksenhetens bruksareal (BRA), dvs. bruttoareal minus arealet av ytterveggene. Balkonger og tilleggsarealer inngår ikke i BRA. Sameiet har til formål å ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer samt ivareta alle andre saker av felles interesse. Side55

56 2 - Bruk Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Seksjonen må kun benyttes til det formål som fremgår av seksjoneringen og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de andre seksjonene. 3 Rettslig råderett Den enkelte sameier har rettslig råderett over sin seksjon i samsvar med eierseksjonslovens bestemmelser. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, for et beløp som for hver enkelt bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven Vedlikehold Vedlikeholdet av bruksenheten påhviler den enkelte sameier. Eiendommens fellesareal består av de deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter. Fellesarealet skal holdes forsvarlig vedlike av sameiet, jf. eierseksjonsloven Skader forsikring Sameiet tegner huseierforsikring på vegne av sameierne. Eventuell vinduforsikring av egne vinduer i bruksenhetene dekkes av seksjonseier sammen med innboforsikring. 6 Felleskostnader og -inntekter Felleskostnader er kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (seksjon). Felleskostnader skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet etter forbruk. Felles inntekter som ikke skriver seg fra den enkelte bruksenhet, skal tilføres sameiet, og fordeles etter sameiebrøken. Side56

57 Den enkelte sameier betaler et à kontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Innbetalingene skal også dekke alle budsjetterte kostnader innen sameiet. À kontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 7 Sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøte. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 2 sameiere som til sammen har minst 1/10 del av sameiebrøken skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager. Sammen med innkallingen som skal inneholde tid og sted for møte sendes saksliste og varsel om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Ordinært sameiermøte skal behandle; 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap og budsjett 3. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 4. Andre saker som er nevnt i innkallingen I sameiermøte har sameierne stemmerett med 1 stemme for hver seksjon de eier. Foruten seksjonseierne, har seksjonseierens ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. Sameierne har rett til å møte med fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt. Sameiermøte ledes av styrets leder. Hvis denne ikke er tilstede, velger sameiermøte en møteleder blant de tilstedeværende sameierne. Det skal under lederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøte. Beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Endringer i sameiets vedtekter kan kun besluttes av sameiermøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak som går ut over den vanlige forvaltning og vedlikehold kan bare besluttes av sameiermøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak som innebærer vesentlige endringer i sameiets karakter, herunder salg, bortfeste av eiendommen mv. krever tilslutning fra samtlige sameiere, jf. eierseksjonsloven 30. Side57

58 8 - Styret Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter, husordensregler og vedtak av sameiemøte. Styret velges av sameiermøte med alminnelig flertall og skal bestå av tre 3 medlemmer inklusive styreleder. Styreleder velges særskilt av sameiermøte. Styremedlemmer og varamedlem velges for to 2 år. Styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges. Styremedlem eller varamedlem som selger sin seksjon, må samtidig tre ut av styret. Styret inngår eventuell avtale om forretningsførsel, ansetter eventuell vaktmester og fastsetter dennes lønn. Vedtak treffes med samme stemmekrav som for sameiermøtet. I fellesanliggende representerer styret sameierne og forplikter Dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 9 - Lov om eierseksjoner Eierseksjonsloven (lov av 23. mai 1997 nr 31) kommer utfyllende til anvendelse. Sted/dato: Hareid HAREID RØR EIENDOM AS.. Otto Holstad Side58

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring.

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Seksjoneringsvedtak skal utarbeides av kommunen på bakgrunn av innsendt begjæring om seksjonering/reseksjonering, Jfr. Eierseksjonsloven. Begjæring skal

Detaljer

AD. BEGJÆRING OM SEKSJONERING AV GNR 29 BNR 272 I BALSFJORD KOMMUNE

AD. BEGJÆRING OM SEKSJONERING AV GNR 29 BNR 272 I BALSFJORD KOMMUNE Barentz 5FEB2015 Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES Att: Helga Gaare Tromso,16. feb. 201 5 Vå r ref. :1 19 19/ 105874/TH Deres ref. : Ansv. adv: Tomas Norager Haugan AD. BEGJÆRING OM SEKSJONERING

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

Søknad om reseksjonering

Søknad om reseksjonering Søknad om reseksjonering Tinglysingsrekvirenten (kommunen) Kommunen skal fylle ut dette feltet og sende skjemaet til Kartverket. Kommunens navn Kommunens adresse Kontaktperson 1. Opplysninger om innsenderen

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

TIONSITOG INTREPRINME AIB OVERSENDELSE- BEGJÆRINGOM OPPDELING I EIERSEKSJONER. Meieriveien 14 9050 Storsteinnes Tlf: +47 95089653 www: tromsbygg.

TIONSITOG INTREPRINME AIB OVERSENDELSE- BEGJÆRINGOM OPPDELING I EIERSEKSJONER. Meieriveien 14 9050 Storsteinnes Tlf: +47 95089653 www: tromsbygg. TIONSITOG INTREPRINME AIB Meieriveien 14 9050 Storsteinnes Tlf: +47 95089653 www: tromsbygg.no Storsteinnes 17.11.2015 Balsfjord kommune Rådhusetgata 11 9050 storsteinnes OVERSENDELSE- BEGJÆRINGOM OPPDELING

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen II sameie, (heretter Sameiet ) omfatter

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering

Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Veiledning til begjæring om seksjonering/reseksjonering Begjæring om seksjonering/reseksjonering - Begjæring om seksjonering/reseksjonering fremmes på fastsatt skjema: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering.

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie

Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune. Astrid Sofie Øie Eierseksjoner/Reseksjonering Trondheim kommune Astrid Sofie Øie Litt historikk Eierleilighet begrep som dukket opp på 1960 tallet. (TK de første på 70-tallet) 1983 ny lov, innfører begrepet eierseksjon.

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E SA M E I E V E D T E K T E R F O R E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E 1 N A V N Sameiets navn er Prestenggata 8 2 E I E ND O M M E N Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>)

VEDTEKTER. for. Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>) VEDTEKTER for Sameiet Helmers Hus III (org. nr. organisasjonsnummer>) Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 09. desember 2013. 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Helmers Hus III.

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÉÖRGEN n 7 ass. 2015 l

ÉÖRGEN n 7 ass. 2015 l V ;~-/ /.y\,- L1,-«,. i: AD u WWW f -f 1 a Lt V>7*'VOr7 1vr nlme l ÉÖRGEN n 7 ass. 2015 l odvokotor I i Eg I., V ' ` i ' ~

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016 VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering Oppdatert på sameiermøte 13.april 2016 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen I sameie, (heretter Sameiet )

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus, FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus, FSK rom Dato: tysdag, 15.1.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. VEDTEKTER for Hukenbekken Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 12.03.2015 1 Eiendommen - formål Hukenbekken

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer