Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: måndag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 68/13 PS 69/13 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 104/13 Mellombels bruksløyve, Strandgata 25 (41/76) - Tilbygg til kontorbygg RS 105/13 Ferdigattest, Hjørungavågvegen 4 (70/114) - Bruksendring 2012/ /1570 RS 106/13 Mellombels bruksløyve, Hareidsmyrane 10 (41/587) 2011/382 RS 107/13 Ferdigattest, Teigane 20 (44/58) 2011/424 RS 108/13 Ferdigattest, Pilskogvegen 36 (77/157) - Bustad 2010/1269 RS 109/13 Ferdigattest, Hareidsvegen 451 (52/262) - Lagerhall 2010/1223 RS 110/13 Mellombels bruksløyve, Teigane 30 (44/50) - Seksjon 1, 2, 3 og /425 RS 111/13 Ferdigattest, Teigane 22 (44/57) 2011/424 RS 112/13 Ferdigattest, Ovravegen 43 og 45 (78/298) 2009/1060 RS 113/13 Mellombels bruksløyve, Perlevegen 7 (41/1260) 2010/854 RS 114/13 Søknad om eigarseksjonering gbnr 41/ /1324 RS 115/13 Igongsetjingsløyve, Snipsøyrdalsvegen 122 (57/40) - Einebustad RS 116/13 Ferdigattest, Snipsøyrdalsvegen 122 (57/40) - Einebustad RS 117/13 Igongsetjingsløyve, Strandgata 25 (41/76) - Tilbygg til kontorbygg 2011/ / /1206 RS 118/13 Løyve til frådeling 2013/950 RS 119/13 Mellombels bruksløyve, Holane 27 (46/132) - Einebustad RS 120/13 Overprøving av vedtak etter forvaltiningslova 35 tregje ledd, omdisponering- delingssak gnr 47 bnr 2 PS 70/13 PS 71/13 PS 72/13 Politiske saker Søknad frå Wibeke Lovise Kløvning på konsesjon for overtaking av fast eigedom - gnr 65 bnr 1 Søknad frå Bjørn Ståle Hareide om frådeling frå gnr 41 bnr 19 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for frådeling av del av friområde ved Holesanden (GBnr 2012/ / / / /893 Side2

3 PS 73/13 PS 74/13 62/2) Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Møteplan våren 2014 for kommunestyret, formannskapet og faste utval 2013/ /1406 PS 75/13 Handlingsprogram /1426 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS69/13Godkjenningavprotokollførremøte/ Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2012/1206 Løpenr /2013 Utvalsnr. 63/13 Ansvarleg søkjar Sporstøl Arkitekter a.s Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Ulmatec Stromek AS Strandgata HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Strandgata 25, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg /12 Tilbygg Kontorbygg Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Nordvest Miljø AS 2. Rise Bygg AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Strandgata 25, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 76. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. Følgjande arbeid må fullførast Grunnarbeid asfaltering Brannvarslingsanlegg Frist dato Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Sporstøl Arkitekter a.s 126 Ulmatec Stromek AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side8

9 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2012/1570 Løpenr /2013 Utvalsnr. 64/13 Ansvarleg søkjar Tiltakshavar Bjørn Overå Pilskogvegen HJØRUNGAVÅG Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hjørungavågvegen 4 og 6, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 35/13 Bruksendring Bustad I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Hjørungavågvegen 4 og 6, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 70, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Det skal monterast husnummer, nr. 4 og 6. - Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Bjørn Overå SSR 154,0 Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side9

10 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/382 Løpenr /2013 Utvalsnr. 66/13 Ansvarleg søkjar Conplan as Kyrkjegata ULSTEINVIK Tiltakshavar Hareid kommune, område for kommunale bygg Rådhusplassen HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hareidsmyrane 10, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 29/11 Nybygg Lagerbygg/brannstasjon Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Hareidsmyrane 10, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Conplan as Hareid kommune, område for kommunale bygg Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side10

11 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/424 Løpenr /2013 Utvalsnr. 67/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast AS Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 20, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 116/12 Nybygg Vertikaldelt tomannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Brekke & Kleppe Anlegg AS 2. Trelast AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Teigane 20, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 58. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 116,0 Trelast AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side11

12 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/1269 Løpenr /2013 Utvalsnr. 7 Ansvarleg søkjar Bucci Arkitektur & Design AS Gamlevegen ULSTEINVIK Tiltakshavar Sigbjørn Pilskog Rådhusplassen HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Pilskogvegen 36, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 3/11 Nybygg Einebustad med sokkelhusvære Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. I. Nesset Transport AS 2. Pers VVS AS 3. Handverksbygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Pilskogvegen 36, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 77, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Bucci Arkitektur & Design AS SSR 344,5 Sigbjørn Pilskog Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side12

13 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/1223 Løpenr /2013 Utvalsnr. 65/13 Ansvarleg søkjar CONPLAN AS Kyrkjegata ULSTEINVIK Tiltakshavar Rise Bygg As Hareidsvegen HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Hareidsvegen 451, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 15/11 Nybygg Lagerhall Gjennomføringsplan, utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Hareidsvegen 451, 6060 HAREID på gnr. 52, bnr Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 CONPLAN AS 795,0 Rise Bygg As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side13

14 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/425 Løpenr /2013 Utvalsnr. 69/13 Ansvarleg søkjar Sporstøl Arkitekter a.s Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Hareid Eiendomsutbygging AS Postboks HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 30, 6060 HAREID , 2, 3 og 7 Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 105/11 Nybygg Bustadblokk Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Rise Bygg AS 2. Brekke & Kleppe Anlegg AS 3. Spenncon AS 4. Rørservice Ulsteinvik 5. Reber-Schindler Heis AS 6. HG Elektro AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Teigane 30, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 30. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. 3. Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. 4. Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). 5. Det skal monterast husnummer, nr. 30. Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Hareid Eiendomsutbygging AS SSR Sporstøl Arkitekter a.s Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side14

15 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/424 Løpenr /2013 Utvalsnr. 68/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast AS Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Teigane 22, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 116/12 Nybygg Vertikaldelt tomannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Brekke & Kleppe Anlegg AS 2. Trelast AS 3. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Teigane 22, 6060 HAREID på gnr. 44, bnr. 57. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 116,0 Trelast AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side15

16 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2009/1060 Løpenr /2013 Utvalsnr. 70/13 Ansvarleg søkjar Magne Bergseth siv.ark. MNAL Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Anne Marie Overå 6063 HJØRUNGAVÅG Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Ovravegen 43 og 45, 6063 HJØRUNGAVÅG Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 65/08 Nybygg Bustad med to bueiningar Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Trelast AS 2. Eikrem og Valde AS 3. Dag Kvammen 4. Hareid Rør og Interiør AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Ovravegen 43 og 45, 6063 HJØRUNGAVÅG på gnr. 78, bnr Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr. 43 og Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Anne Marie Overå SSR 197,4 Magne Bergseth siv.ark. MNAL Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side16

17 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata MELLOMBELS BRUKSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr. 9518/2013 Utvalsnr. 57/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Mellombels bruksløyve er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 7, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve mellombels bruksløyve for Perlevegen 7, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 1260, seksjon 6. Merknadar 1. Momenta i kontrollerklæringane må følgjast opp. 2. Etter at momenta i kontrollerklæringane er oppfylte, og alt arbeid som er omfatta av søknaden elles er utført, skal ansvarleg søkjar søke kommunen om ferdigattest, jf i plan- og bygningslova. 3. Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. 4. Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). 5. Det skal monterast husnummer, nr. 7 Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Følgjande arbeid må fullførast Frist dato Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side17

18 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Møre Eiendomsmegling AS Postboks ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Signe Rønnestad Kanstad Utval Delegert seksjonering Saksnr: 2013/1324 Vedtaksnr: 4/13 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 41/65 SØKNAD OM EIGARSEKSJONERING GBNR 41/65 Vedtak: Med heimel i eigarseksjonslova 9, godkjenner rådmannen at gnr.41, bnr.65 vert oppdelt i eigarseksjonar i samsvar med begjæring datert Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klagar seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Begjæring om oppdeling i eigarseksjonar Situasjonskart Planteikningar for kvar etasje Planteikningar for kvar hovuddel seksjon dat dat dat dat Vedtekter for sameiget dat Saksopplysningar/Vurdering og konklusjon: Begjæringa omfattar at bygget som er under oppføring på gnr.41, bnr.65, skal seksjonerast i 20 bustadseksjonar. Seksjoneringa er ikkje omfatta av dei delane av eigedomen som ligg utanfor bygget. Begjæringa med tilhøyrande vedlegg, inneheld dei opplysningar som eigarseksjonslova 7 stiller krav om, og vilkåra for seksjonering etter 6 er stetta. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 PoA skk Zor5/ "11/65- Side20

21 Returneres til MoreEiendomsmegling AS Avd. Oppgjor og regnskap Postboks121 4nrvi T rct 1. Eiendommen i arunriboken.. Kommunenr I Kommunens navn I Gnr. 1517Hareid41 I Bnr. 65 1) Begjærmg om: Oppdeling i eierseksioner Reseksjonering I Festenr. I Snr. 2. Hjemmelshaver(e) Fødselsnr./Org.nr (11/9 siffer) 2) Navn Hareid Ror Eiendom AS ldeell andel 3) 1/1 3. Begjænng S.- Formål4) (teller)5) leggs- nr. Brøk Til- S.- nr, areal6) B 13 Formål4) Brøk Til- S.- Formål4) (teller)s) leggs- nr. mål4) (teller)5) Ieggs- nr, Brøk Til- S.- For- Brøk Til- S.- (tellerr) leggs- areal') areal6) areal,) nr, 58 B B B B B B B B B B B CA 80 B B B B COCOCOCOCOC B B B B Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste. Sumtellere: I = nevner:11716 I 4. Supplerende tekst 7) FOrmål4) Brøk Til- (teller)5) leggs- areal6) OBS!Herpåføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken mdte fellesarealene endres. Dato I Partenes underskrift f'd leg For Nereid ReirEiendom AS jfr fi rmaattest Otto Holstad SF0217 Elektronisk utgave Side1 av 3 Side21

22 5. Egenerklæring Undertegnede erklærer at "1rseksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt, n eller seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd g seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen g inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter 1bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanforrnål, eller fl det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nodvendig til bruk for andre bruksenheter i e) Fa eiendommen, eller defer som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov,lvjareal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke " w vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett ( 14),,gohver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har wegen inngang fra fellesareal eller naboeiendom 11,-e2hver boligseksjon har kjekken, /6w.rom, eller fl boligseksjonen er en fritidsbolig, eller fl alle boligene inngår i en samleseksjon bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne bolig i)1det er fastsatt vedtekter ( 28) Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven 189 og 190). 6. Tegningermy. Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal folge seksjoneringsbegjæringen: Situasjonsplan ( 7, annet ledd). Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft. PA tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt ( 7, annet ledd). Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.) Vedtekter ( 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering ( 12 og 13). 7. Underskrifter Sted og dato Hareid, der/fch --big Hjemmelshaver ( 7 og 12)/Styret ( 13) i/ Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/ registrert partner hvor sameiebrøken reduseres) SF0217 Elektronisk utgave Side 2 av 3 Side22

23 Styrets samtykke my. ved reseksjonering81 fl Styret samtykker til reseksjonering ( 12), ri eller Styret erklærer at sameierniatet har samtykket til reseksjonering ( 30) Sted og dato Underskrift Kommunens tillatelse til seksjonering/reseksjonering fl Befaring er foretatt fl Målebrevkart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt 9) fl Tillatelsen er inntatt nedenfor fl Tillatelsen folger vedlagt Kommunen erklærer at tillatelse til seksjonering/reseksjonering er gitt for: Gnr. I Bnr. I Fnr. I Snr.1 kommune Sted og dato Stempel og underskrift Noter: Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing. Begjæring, situasjonsplan og plantegning sendes kommunen i tre eksemplarer, hvorav ett skal være på tinglysingspapir. Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes. Feltet for ideel andel utfylles bare når det er flere hjemmelshavere. B=boligseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring. Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrok med hele tall i teller og nevner. Sett B dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet gjelder bade bygning og grunn. Det er bare rettsstiftelser som skal og kan tinglyses som tas inn her. Legalpanterett etter eierseksjonsloven 25 forste ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg, jf 25 tredje ledd. Panterett inntatt i oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag. Etter eierseksjonsloven 12 skal styret i noen tilfeller samtykke til reseksjonering. I de tilfeller hvor sameiernotets samtykke er nodvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet, jf 30. Kommunen skal legge ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart. '0,95 For Hareid Rot- Eiendom AS jfr firmaattest Otto Holstad SF0217 Elektronisk utgave Side 3 av 3 Side23

24 7 --- Megata FEGATA TERRASSE off co jonsplan Side24

25 I mi III in wl 1 ri E ;um elei ELI l! UI I E ja400 Fasade Ost 1: 100 Fasade Vest mso 0' ma Fr Imil III -I MI: III _Lt.., mi m.1 MIL now Item IN-1mm NI UI 47: 0 mu 0 mind ow to..am P7EVaM1...12= 02212iaces,nr,,e X Megata Terrasse MEGATA _01 i AS F-SSS'der Fasade Sør Side I I

26 O.... ' MO 1_ 1-_,, 1_ 'I. I= rail _ ' ; 1ill WA : --s,,...ima I ; I -: Ii. 1 1r 7'..M.1.'''ri DIp....; lel6wi'":" t I 1 ii * mie ME. 1.71,...,. N Ii; I = --Ine".14..."47"" m...11m II 1 =I II * 1... i ; --, I.,, 0 N. oz l I H'..-, ti-tix-11=111=11=11=11iall=1=u=im.n-16- nil -ti-i -It=... D =11=1F-M-IF 11=Traella =ell=11"411=it.i r4.1.r wlk I I ono All..,=1: =21.16,...iii.i.-...i.iiiiiii_Liirtraws. 1 I il FAN _ orf_t_m_irir.11._ aff=r. imparar=w= 11=1T=11=T=3=11==millf=11=11=11=11=11T Side26

27 Di 11-97? 9.7? 7?.?; Iim "." Sn-rtt D-D so - 92?? Wegata Terrasse WEGATA 7111.,211 S,311}1), E-E og F-F _ Snilt E-E Slitt F-F Side27 151;.01 lasoi Ic

28 TERRENGSNITT 1-1 'co TERRENGSNITT 5-5 ico TERRENGSNITT 2-2 TERRENGSNITT 3-3 I MP RIEGATATERRASSE Tertenon& 17 '1 TERRENGSNITT 4-4 luo Side28

29 :C ISIEW NMI= 0 I 1.01 I _T E130 ET 'ill...chet 1.0E1 _, _01 _TT. I 21.1 E Ty vo/ S f\jp_v u ç Q u A9- L Aegata Terrasse 1MEGATA Side I/001 IM

30 8 Sa-r Vc, Siv kok 1-C) \ S 1\1Q_u",\ 12--f. e.lil/ 4 31-ZLk Side30 Plan 2 etg L A102 IL

31 n- Side ,01 1A103 p,71

32 Plan Aetg ' <7 <' MESS 0, 7-1 *7re /, 100n, 14.23,n) 2 I I 130e? 1 reizon [L., - ' 57.4' b 3 ( VIEGATA Side32 :1515,

33 1 T FaMlle m I motrall I I 1 Falik.11.mettsil i 1 i I I 0 i 1 i i, 1 I i [6105 IC Zr.rvarba.rrraR "0,STtil. -- Megala Terrasse KiEGATA TAKPIAti Side33 IJ Wros Ic

34 ,. :31 4:. (0. "V i*; 'W 5,4 '"'.lri-k' i0 - k 4,;-, Jr '-. /- iw i,, _,_ F ili, KP,-, 1 EWA, 1wow mal wl., Q-,,p I B 1, 172,.. I 1.3 p1 7,4- Gfp "" 7.c-,, qp,. NM WM G.-.2 rtirill MI MIMI /._,,>i,,e.0;. 1 1, ,-._..,:_mt., 111 nrada 111:12111, ) AI v.' -/-- -- 't, / f I I _ mommum A_, MEMENEl,_ NE.: -, -I), (r) sz ir-1 C.3D11-1: , :" VI :61 ct.,- 11 EMI I ' 1 UM 11 -k,1%11 r,,,i ly1 1 - H ' -I...,- ' '._.._I,_.- 'i M/101 1 ', ""\ (r 14)1:(" a.--, / '---- -' 4', - --i--5'-'--,.._.,...4 -I f3',,t - ---'-.---, (7 13 UM I.. 1 mamma._,inin L i ammim MIMI,,i,,,... I, j / _rirs,_, '.6" `1Y11 "g" 1,i,,, i Fx-1 IV.-1 I F, I--- I T0,0i,i,, 1-,--,--,-,-_, 1'4-.,,,i---,E,,, i r. a 5 '1,, i _1l'_c,, , -_, 2., _L,.,_L-._._L -, E =11111M11111, P,..._,:k I t" 1,.,.. I I, M. I - -' I, 1 k1 / i, I / i --.,:jr.20, b "lan Guasie Side IMOO 1K j

35 (1) r /2_ H(E )-)< /? Ir V - ED sa v36 I /02 Miiii V I logim MIN 10321M.* Auk r ommwmg iii..."la WM: '.2E1PA1141.I. dim.in aau no: B 1c 10 r ECEINIn. xirt-2.4a r - -1,:,..: -a... :AMENB. 1 : 1 ị IANINSIII lil I 1 -:01 15G I,...1 III ZalgElilliguurii i rri PT1 r TriP 1Fai ii.i 4 4 I. '. ' i0lil' LLL-J11 1 1_E,,.o1-0 -,A 4285g Sluengokken 4322 m HH:2 4m r r LEILIGHET 1.01 I I / mr amarto, 7o...: Illirli V H1H1.92,m4m'-1.7- r.4- Li i_i A / 'C ) \/ /, 'V- "' 'a MI i Ill \ \-/ MNIIMENIENI / 1 _ InfiN11,21liii 'Da' wzimenzuniiii 'mii 9.21M\ '''' 111Mii VIII,0,.»a!_ 2 MINEMS111/11M11/11 ---,19-k8 kk k ,.= g I ParketlinsdelIng!ao tri :-.-=A NCI Sov sov.-p2 pi 1111Mal imiembimpui N 8.3 IT/ 11'2 : i mkilliii ML41: HH:2,4mnu,- - lic21 1 NA : n MilMOINUNI,,,,,,, IMMEON0... iiisloolug:,, N Animsa sour,,,i., imuvemi:...--", I:I ET-isi, ,..':'1 I NSNEE 12 8`.i. I mamma raVE113 11* 1 LMII 11::: * lelilikniilell, /. 0. DLI El ea ',.I imm.... El: z.z. N EM.7. 11, ,;_ _ a l , Soy T006V13A x21M fi 10.4 m' i.o1-1.1 HH:2,4m S I Gang m' IIIIIll I III II 1 el li '4'4 I0,..., 1 Pi '4 weiya,,weswamiliymy,t4,. 001 I 7. L../ ,M...74%..W4 47e7W.T i1..i.... V18 12x21M --- I A801 Megata Terrasse Side35 LEILIGHET 1.01 A2

36 ,? C, v\-'m :wervummmmmiiii nin AMITIMPP:=:mommgrmm,APINME!3111"%Re rare 112mI =11." *AIIMMIMINII II "maw MMEI YD 05 Ox21M dB x6M, El 30, Rw=42dB \11.'=-71 7 L=111111EXIIIIIIII MEE rfialiaga /C1.02- Gang 002 9x2W 1' (1.02-1) 4)40 98Stue/kjøkken/gan m2 HH:2,4/2,3m I I LEILIGHET I TN 27x2W INIIIMMY:1114 LU Lu 2.7x2W A802 Megata Terrasse Side36 LEILIGHET 1.02

37 11 I,5 - I 54 /VONA. Ei MN iturnmr-m, MENIZILINEI CIMEMIRESEE Eiffill111:111111,111- EliNIIMINEMEN MEMIMINIMINNIN YD 05 10x21M RW SUIRUSH111 LAJIIIMMI MMIIIII 9'2;4, TMEM Car 111: :2 I PSZVAIIMMIniii if ;7,' Mir.0A1M_WIMMAI c..._ ot-41 AlIMIMIWilwam F _/ ansri lir 7.1 tri.. 133y:2,312Z6 98MI 1, WI..,..., Stue/kjøkken 27.1 m2 HH:2,4m _ LEILIGHET 1.03 F a as- am- -as ,ab at. est. 4.Z ao. et. ext..0 I I If 3461 Soy II I 13.7 m2 II I HH:2,4m raw 46 V20 mom 148 TN A803 Megata Terrasse LEILIGHET 1.03 Side37

38 DE-i-u)(4( R-cy 15x6M, El 30, Rw=42dB V1 8stk =1500 mm C1.04-i) Sov 8.9 m2 HH:2,4m YD 05 10x21M MET" 1 OOO =NMI =2 MEE etirfjen rayernmwavvjun NM. INN uneeraimi 0.7v, 91, i=:a LLMIN I milli MIME5-2 sinsrammrcm II NMI M %. 'MO 9xjM Gang aillabir" movenzw , 3.5 m2 IIEN111612INV el ic21,-)121:2,2.1-9 ill :( _ Ailikaj IT , J 96mrmzl1L -21 Stue/Kjøkken/Gang 40.7 m2 HH:2,4/2,3m ;1 I I LEILIGHET I I _LJ Lu x21M 11x W37d Yrienegg Oro,. for ert knje reedskilevegg v16 27x21M Mijuka thi ma.v111vvvipi GAGS2001..NER A804 Megata Terrasse LEILIGHET 1.04 Side38

39 g f ' (-'... j ( _ _-a \ ',<u'm q se 277, 91 8,,e AI V6 )j,1.10x21m V3A MEE OFINIMIll lo,g,., -4 ;.*IV4r01,21E. 1'.Y.Y.Y.14 3 i(c k,.i C) 71 WA' ellimifidem '.,0 gin WAYMM ' : iil I ' ii... 1 LII IMI lammiimi A mirevambi i. 5 P19 u 124 P :...c...1.: 1 ; 1111k MINII11:: : IL t't,y11m :: I :;, am...- :! --.1-ogarmil mom I: M 1 1": I I 'Rh I. II I, 1111P-P if : II / Cfos-4-/MERMEN ""--."- ( ,1 i:r 111 sovelliemen sov,r, I 4',1.H / 0 GO I o 111 imiggamini m2milertimipielkli --,, HH-2,4m MEM M \ I Do, 11 \/ 9.2. n 0,-. 4 w= 8.0 m2' at ENNIII Ill METIONI HH:2,4m MENIIIIIII 10' ::A MiiiMMEMIB U 111 IIIMMI EIms 1co Esrimromm. ea. p,, 05-5 ;,- :.-- n mumato , ( 1.054)\ Gang1. 5"* I Parkethnodeling 15 5 m2 \ 11-, ,1- i.:!e HH 2,3m / Ea;:ira 1112}211.1 mymyellaimiz alatillffallm.. In ' iil Irili MI _ Mahal i VINNIVIA WAYMIYMIN.]!.i M1.1.,4 ntlille *4 6 itl_inor ommi 0 a_ ir / WORM MI 0 lliall11 E fig ' 1...s r E 6.05-i) fl Stue/Kjøkken 43.7 m2 I pi F.:11111; M13111 tamoirap F : ENII :.1.2 ii "IUIU ifti :: : --, _..05 2_, Sov2 I 10.4nV IHH:2,4m I ' r r4C rirE.,... I 12x21M 1 93 r / I, \ /.,. / % 1 id 1_11 I I IL L HH2,4m J-LI IILEILIGHET 1.05ll Li LI /\ i1 \/ \ A. ' -( > - V13B'6:336., 37 Um',1,:'IP, 67. J 44 I. I 1 4 o : : o: i - V, 1 IIII. REV I OATOBESKIMELSE SIGH A805 Megata Terrasse 1 LEILIGHET 1.05 A2 Side39 ' 1 : SPORSTOL

40 Dus nts;e sa slor som mutig Dim4 dusivegger iklye oppgie pr dd Kont Hared R & I 4:A& &&&A&A&A.M.4121Ie MOO illikligiammoodi Immimm1.1 mmwm ====% MENIMEMEin ""'"M., mm rimmemmiemili:: - MIONIMMIIMIllii ;Llijialliallill 59 :Firarg= Ii: 4 D.:mt..-' ML:,:::pp.v.MAW] 0111P (2.014),riMilleNLIMIDENII:: Sov 4d mwrimml Sov 8.3 m m2 HH2,4m P/PX1111:: HH2,4m MEIll I 4 =1 20 :,... =11111 MMENIU: 9' a211.1 M M 20, IMMMMIIM /Madill : Stue/Kjøkken 43.5 m2 Ha:2 4m 1- I LEILIGHET 2.01 I I LL , immalwalm. t sisomwa im iy544 7lummemomi Flommin milli Allrgur :. PAYAWIYINNIVIMWael AMINIIMI AMItgl-mIll insaiwzain will:mum'..z. 1111EME.11 IIMPILIIMIN 111MILIAIMMEl IZERIMMINII t: IMMINIMI ::-. *mom 0!Imom IA ,2151 V13A 3701M V18 1Z,21M $ A806 Megata Terrasse Side40 LBUGHET 2.01A

41 - u'rla Fcy z ( Vrw '71 YD 05 10x21M RW 38dB (10 MYINWM=. A.4,00,00 igiriifivi vaivromvariii, iym _ g ANtrattral. nigrqualurgt i Ilasiiiiamore gun fillbenffalla ION IIKIMENK NNINIMIYA=MNI Peammommum ir Eliou remsmno *.%-lniaidaizeg M*1 111E1E 12111, El("--MEW:MORI lififfirUM1111 rilimalegm 7 r I C.02-3) I Sov I I 14.2 m2 I ang LEILIGHET 15x6M, El 30, Rw=42dB V selim inev..1 Kasse 2.02 I ( St e/kjøkkerang r^ (2.02-LD Sov 9.0 m2 L HH:2,4m mere nin 40 41:5 m2 RH:2,4/2,3m E - - L = Ir...2 ex. - wmayhy YD08 11x21 M RVV3 - V21A 27x21M "" MAW IF.: v 'r& 4.3 gr. at do. Cu LI- CO Sluk V16 27x21M A807 Megata Terrasse LEILIGHET 2.02 Side ESTOPR 1 : 50 oato SPORSTÖ L

42 YD 05 10x21M RV/ 38dB El mom I. 'IONIAN' EiKM E's=Pik MVO NNENIE Eq 1 :112MinT 'M 2/ 12 EI EOMMi l philimerimmli l p PMELTWANII plaimeniaieniciv IMINNILIMaillil MIERNINIONNINV NNIINENNINFIN 2i=IIIIMANNOIr N F..1101! LINImt 64. MM- 'tear kvamml / ijtlf INIR umruve CO VF/Gang m2 I41:2,3/2,2m / 98 e Stue/Kjøkken 27.4 m2 IIMILW",'Infl,11-1:2,4mLEILIGHET /\ - F a., 1 1 Ez1 II I tz 111 II I 1=tH2-,4rn r 3461 C2.03-3) Sov 13.7 m E- V20 20x21M 148 T A808 Megata Terrasse LEILIGHET 2.03 Side42

43 Cl rl. E( \,( 3 M 3 15x6M, El 30, Rw=42dB ( ) Sov 8.9 m2 HH:2,4m YD 05 10x21M RW 38dB C D tue/kjøkken/gang 40.i m2 HH:2,4/2,3m F -1-Tr I I LEILIGHET 2.04 I I IJ.9 1 a 0QISIIAMEIei ammrarnimiumeaymylemu4myaw uncsailo i ifrsiv,wymimallgra...2 morr-littnimml577.1ell IMI NVOINIr ' ii 1013 IMEMII CIE ii II IN v_ammiimmen 'SI. :Kw" 'MEMNON'S % 'rairwil MME St MOME ra: Ea AMENNIZMION Si F ri Gang tistailaim 11 % 4111gRIERNIU :-.1 -EINIENNINLIEI % "SEEM Lim. % _,,,.,.,, 2 r,.::::::: 9x21M r -1 i L I , _-2026 I HH:2,4'm Et: RI :CZ TN V21B 27x21M 11x21 M dB 27x21M FASSEXT.,,,F, A809 Megata Terrasse LEILIGHET 2.04 Side

44 g S E L614-1 (.72_6 izkca; r + IF-v IT V M 1E01 9,2 IN W 'MEINWNW =MI U-11/11:; MIMM: 111MNIM MIIIM rmum nr sordr-s masessisimprouspmdi sommoussom: mums= rip mssessam. ' 111 ffiii EI SOMME. HH:2,4m MEW mum. """":"Y 4 ir rta"-tom =MI,i, SS I 4s:E1 GOang \ 15.5m2 \ 1 1:1H2,3m / m.4-avommyenwayloird :Ualit:1 iii... 4 I fr..,_ ;!1. NM, : is,.,...w.1., - iiis. Kies.. POIRIEN imams's 11111M40111ff IIMMII / [IMUM M:- -, I ^ TT - I 1. Tri t id i Lu 1 1 ul P -! I I il l Tu C ) Slue/kjøkken 43.6 m2 HH:3,4m Fr I Li_ LEILIGHET 2.05, I V 8 12x21M INTO- REV 1 OATO I RESERNELSE 1510:01 A810 Megata Terrasse Side44 LEILIGHET 2.05 A2 1 :

45 4. 11'. ammmat7mmmaimillmmem L =4J ( ) Stue/Nøkken 436 m' HH:2,4m I LEILIGHET 3.01 I U U 227> Soy a , INinfich Fulnipm I :Intim um -41,11111 MMINEENMENNII MIMN. 110:1111 EirrAtIEFEMEE EifiLi.JENNIMME ri ;am. MOM 'REM 212 Una pmammon-oi ri M...WANNER ff. *UMMEMNI IMMUNE/1M IMMEMMEMMINI I111!IP"' IiiiinidiA ii El Sov I 11.9 m' HH:2,4m 1D IIIIMN12211 i:iniecia -1Mel'All I NI INNNI0 ine3memn ral imaligil n E.": NOMIll* HINUNEMEM* I:' IMMANLIM Opommmm._ ii,yrimons f Gang 15.4 m' HH:2,3m MYAMAI 10o21M ',1 I IM: I OW4 MWMWMWN"WININ rimr V13A 37o21M,T? Soy 10.4 m2 HH:2,4m REV 1 DATO I BESKRIVELSE A811 Megata Terrasse LEILIGHET3.01A2 Side45 1 :

46 YD 05 10x21M x6M, El 30, Rw=42dB EgrommonnYvi E.= ES1115qM1111 1ffli, i4inim r0 italliii B M ESEmg Iinppiiigill W /0 IBIRIMMO :11iilliAl lekma_affoom Imo ;1: Garig 3.6 m2 306 E l*av[nmi Tuire ( ) Stue/Kjfokken/Gang 41.5 m2 HH:2,4/2,3m f 1 i I I LEILIGHET I LL _ TA r "SW A 405 iiitik SOVI diwg et. ea. et.1 st,1 -WwaiM. TN YDD8 11x21 M RW35 M M 27x21M WAYINulf:' ,. A 27x21M A812 Megata Terrasse Side46 LEILIGHET :

47 *- - INIMMII PREINII=1 IMIllititiPM YD 05 10x21M RW 38d8 SMILIMATII IF ES " _ imenumnomi I;mI matzsestt: Ei Egiuurneomig b.4.11.:11:1 10 wmw Lair- elminiminimm r,31111 iimi IN / MP Im zi mi MATO =-2 Eli IIP Q Sol/ 13.7 m2 1HH:2,4m Y006 11x21M x21M ILIGHET 3.03 MEW I 1.. I 20x21M A813 Megata Terrasse LEILIGHET 3.03 Side47

48 +9' (ETZ II ( x6M, El 30, Rw=42dB \/1 C D Sov 8.9 m2 HH:2,4m 11 4VAAIreT MIR T 7 7 / Kasse over itredning Stuekjøkken/Ga g / 40.8 m2 HH:2,4/2,3m I 17 Ll YD05 10x21M RW38dB I I I LEILIGHET 3. I I 7 MAMANMIlli ei I _ORIN iliei IIIIMffillitrig MIrillINIMM'AKmr,Yea miswer-win in iwnyy m mg 0 :Irg0 :V IIIiialiaill ME ordniffi MINAi mmomemeur. INN rausa Immusimusi 1NLAIM MarEi IIIIIiiiiiiiilli MNI., %.1111BEISIirli / Gang 9x21M Sov 14.2 m2 _ ,4m7 ( INIVIWN ri : I I INOMPI IA Ei _IIRIMENVIMMLOJE,71..2 lialasmal...0 Yitene rett I..11 " I -14 IA / \ 17 lat ( ) /. i \ \ / g pafores for 7 N med skegg /..< 4172 \ / 27x21M _ WM 27x21M r/ A814 Megata Terrasse LEILIGHET 3.04 Side48

49 SB 2277 To 2710 STo,w 15 A 5A13 \,. c) VAMOW r4:, II11 $ 0ItAr V6 100,21M 10x21M , MEEK MIIIM MB MWMP 11 11M1111..inv summon mom MUS& =11 11= MIIII MENEM I IONIU g A WINNOMMA Gan9 15.4m. "ZAN 91 rand Ei o Carliini!" Esluft1iirII\ iv*ill : II Ti11:1=111 mmumnumai MEMI grasuamisi / (s 05-1) Stue/Kjøkken 43.6 m. HH:2,4m 1 4 I I SoV I 10.4m. I HH:2,4m I 3825 J 4 10MENgnmMil Mr WrilE.47 -V' V18 12,21M 111::2..r7 1221r 37x21M ,1 85-I I Side49

50 C2) C4) jr iri Sr, r1e-trby-lcr,l(_, 4 c- i \ \ Renne I 56 2S Y006 Ell ill V4 V5 V4 114 Ion no 10x6M Oxl7M 402,,25 021M.. -:= =.1 FrAtertit I 'r 1 ::IIMENSil111.11: PI..I 2710 rail : ---"=1M 'llrerillinallualii. In smisiu u iti: r... NIMING11 11:: r=4; iluminiiiiiii :: IIIIIC-4.01-) I or, -."'""IIIIIIMMEP.111i: 7 " ::-_:11 C;Loi-3) 7: ihviameam:: ISovIIII id: m. Tr f IT / 5so iilliginfirjamil I HH:2,4mgl I _; in--- 1 II ' i )8.0 rri.ii.talliiiii I]: L 24,me1,1 i amma...1,: HI-I:2,4m\., Trir 423,I,,,I 1r,11121ranuami:: '98 gi ammo / \ ti II ',Mr!SIM : 1I ', iimul t 1901 "6' i' ,11411MIEF ::wwww.miiiiiii11111,' 2'" i IC lio's ' r- 15x17M 1 fox, 11xl7M I 1 ' LEILIGHET r i- -- ii--, I LI_ Stue/kjøkken j ja 39.1m HH:2,4m () / I ,.. -,... : Mggi,.. i-` MISJIMALNIVIii i.rirga:. : \, Kil,;'' imm.,4, ta,,,,,,,a,,,,wmaym am%, 1i /,:iiiiilifili g i INDISinir MI0 Ir.F, IIIINICain INILOMMEL Iiimervioni* - F 1IMIllik a MI II :S. ' i Iiillelaitil 111 Li ow ' IMMENIII Gt El 91 it 0. V13A -.:1... Mtl."411, 910 " LIMIIIIIMM - r i / Gang 15 8 m. HH:2,3m II-34WAYMMWMYMWAY474, r I Slut SOV) I--- - I 0- _Aggillillillillkhk._166 H.2,4maam _v17 lami L li-4 li L A816 Megata Terrasse Side50 LEILIGHET 4.01 A2

51 s, {3(LA S6 'zc,a-/ clacyl-p (,( c/q YD 05 10x21M RW38013 C.4 itittmaffit cccc go! Emilomrliamum khetear 11 itsigh I I '.Immvt ;I go marpgii 6, y U16/ tagrimv 41POMMEWMMAJIMMNgE Esisinul Ipai laidem IVI ikir-aegian Etworommibro.: tomiimmuirl Fr1,1,1,11#11MI -1-AM himmigme =---" MENEM I WIEEPROI IMEMEMMEI PIOMMEMMME- ;gm. =NM loll g C71,t 22'IT 98 " 15x6M, El 30, Rw=42dB V1 C4.02-2D --- Soy- 9.0 m2 \ HH:2,4m 3366 / = lnnredchg til tak Stue/Kjøkken/Gang 40.6 m2 HH:2,4/2,3m I I LEILIGHET 4.02 I I -1 i3 TFI Lii YD08 11x21 M s V21A 27x21M a 6.1.1Wari=l'airi " I.,,\. \ L 1 fl V15 27x17M WIWI'llia'aVaVa'a aapay trowoi A817 Megata Terrasse Side51 LEILIGHET 4.02

52 sr,r (-. L. g I<-' - L u.t6 Qc(v.5 ' I ( 1,, o ,. _-----.= _... *-'74ff11 Al ii II NEBEENE YD05 10x21M RW38dB '' FARM.' 'OAP, millal.-,..,_. Esogillismo, 4,03- :Am- IMuitt111114,,,,,.,ang\ r41 Ei MinglIPSIMMI 0/ 1 ii ICEILIIIIIMI I 01 HH:2,2/2,3 li pg ramorom / tzliamten-ia.- E:4mikuarimamill - \s A li REINEBA 'L.. riliviamizoiniim I M pli 07.2 m2 *INIMINF zzlammullilciii ` 'i.,27; v...,... :..,...,...,, onomingemli Milli g :3: oirloonsmai ElInilli Pm :- mnivivall aemu - ri.,...,.,,.._.., 1/4."`r7-P,--: : Whi "--m7h...,,: ' '.-- 0 ii iikwea.ter111f 1redning rdsi Fil \..) FT /\,1 )---- _.ț 1..., E.: 1 _ z \ r/ie1ff 1_, , I 3674 I " 1319 ' 1004, 7 9x21M \ 'a. m 03-2\ / Er.Ili t 4? %In..._ '''' E.;. -1. r %III II1 II Stuekjøkken ki - E- HH:2,4m - -- q Illg k I -, I: 27.0ni2... LEILIGHET 4.03ri,--- F :-.;: El. Zr ', " ,,..V14E_7 j igs '`,f-'" 38x21M SOV , 13.0 m2 I Y006,.I HH:2,4m/ 1x21M._ 7. J 0 4i) l'ell: VIN: ono Id, u.1 III - _ V x17M 14 i /il )( CI.05,471.V.ER TEW,,,W,F1 A818 Megata TerrasseLEILIGHET 4.03 Side52 IVISSIO A 1 : 50,..,.SPORSTOL

53 f- 1 t3(l4 R-ct /L\ ev ' et..1 at. 1*- 3 ILA rn I rvegg pirepresror re ti lememed Ogle 15x6M, El 30, Rw=42dB \./1 _ J egg 3357 C4.04-2) I -:= Sov I 2 \ 8.9 m2 / H1712,4m IMIWPDrdiMrtalM: IMIMIEMMILJ=1 \ rri-c rid nrr 0.1 / g Stue/Kjøkken/Gang 40.3 m2 HH:2,4/2,3m I r I I LEILIGHET YD 05 10x21M RW 38dB 71' I - SWAYRIMIAMW 18"11Ma immiel,- 000 Sit Min MI= kMaillWItinYMYAYM Villirna Mi Igl:4-nwhymmimum fl IlIMIIEL,!'SlMlMRancrIMMOIIIIN :5:: MMIMI L'A ' Ill /11:14 II - AC,10 IL E1 WI IMMEIMINEMEI MILII MommimaNIKAIIMICAM OD 111E111E EliiIN IIIRMININIIral F IDO; 9x2"1M "4-5 Gang ( 3.2 m2 sq HH:2,2m19' 101:12 9x21M C Sov \ 14.0 m2 A lia ( I - L V21B 27x21M 0 gionnumpri rimmummun IN IN YD07 11x21 Il := *". why yge,i, : TEWINMeNIMMemaiegl a , , )48j FIC0,70., A819 Megata Terrasse Side53 LEILIGHET 4.04

54 10x17M 10x6M 10x17M (; (,4 01- :14 L ' SINEINNE HEN OIENI IIIMINEMEMILON ENEFEJEMEN ono... nralunkte morz MEMMErnOMINE117: MENEMENEELF2 MIENEMENOPlow iiu!u U. NEMINIENINE! MENNEMEN MOMMINENNI OVINNIMMEINILE CIUMMIENNEMI 1CO / women= eiwonyeemyi - *ma Yemenweleem, ve, CA.05-D Slue kjøkken 39.2 m4 HH.2Am Vrinsw magma! n 01EMMEI Ei IN IMEM NI NIEHEME I MENEM 'MENEM!!! WOMEN! 1001 N x21M A820 Megata Terrasse Side54 LEILIGHET 4.05 A2

55 VEDTEKTER FOR SAMEIET MEGATA TERRASSE Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr Navn og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Megata Terrasse og vedtektene gjelder for seksjonseierne. Sameiet omfatter gnr 41 bnr 65 i Hareid kommune med påstående bygning. Eiendommen er delt opp i 20 seksjoner fordelt i følgende enheter: Seksjon nr Sameiebrøk Formål Tilleggsdel 1 107/1716 Bolig Bod 2 80/1716 Bolig Bod 3 58/1716 Bolig Bod 4 79/1716 Bolig Bod 5 107/1716 Bolig Bod 6 107/1716 Bolig Bod 7 80/1716 Bolig Bod 8 58/1716 Bolig Bod 9 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod 12 80/1716 Bolig Bod 13 58/1716 Bolig Bod 14 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod 17 80/1716 Bolig Bod 18 58/1716 Bolig Bod 19 79/1716 Bolig Bod /1716 Bolig Bod Sameiebrøken bygger på bruksenhetens bruksareal (BRA), dvs. bruttoareal minus arealet av ytterveggene. Balkonger og tilleggsarealer inngår ikke i BRA. Sameiet har til formål å ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer samt ivareta alle andre saker av felles interesse. Side55

56 2 - Bruk Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Seksjonen må kun benyttes til det formål som fremgår av seksjoneringen og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de andre seksjonene. 3 Rettslig råderett Den enkelte sameier har rettslig råderett over sin seksjon i samsvar med eierseksjonslovens bestemmelser. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, for et beløp som for hver enkelt bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven Vedlikehold Vedlikeholdet av bruksenheten påhviler den enkelte sameier. Eiendommens fellesareal består av de deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter. Fellesarealet skal holdes forsvarlig vedlike av sameiet, jf. eierseksjonsloven Skader forsikring Sameiet tegner huseierforsikring på vegne av sameierne. Eventuell vinduforsikring av egne vinduer i bruksenhetene dekkes av seksjonseier sammen med innboforsikring. 6 Felleskostnader og -inntekter Felleskostnader er kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (seksjon). Felleskostnader skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet etter forbruk. Felles inntekter som ikke skriver seg fra den enkelte bruksenhet, skal tilføres sameiet, og fordeles etter sameiebrøken. Side56

57 Den enkelte sameier betaler et à kontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Innbetalingene skal også dekke alle budsjetterte kostnader innen sameiet. À kontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 7 Sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøte. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 2 sameiere som til sammen har minst 1/10 del av sameiebrøken skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager. Sammen med innkallingen som skal inneholde tid og sted for møte sendes saksliste og varsel om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Ordinært sameiermøte skal behandle; 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap og budsjett 3. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 4. Andre saker som er nevnt i innkallingen I sameiermøte har sameierne stemmerett med 1 stemme for hver seksjon de eier. Foruten seksjonseierne, har seksjonseierens ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. Sameierne har rett til å møte med fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt. Sameiermøte ledes av styrets leder. Hvis denne ikke er tilstede, velger sameiermøte en møteleder blant de tilstedeværende sameierne. Det skal under lederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøte. Beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Endringer i sameiets vedtekter kan kun besluttes av sameiermøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak som går ut over den vanlige forvaltning og vedlikehold kan bare besluttes av sameiermøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak som innebærer vesentlige endringer i sameiets karakter, herunder salg, bortfeste av eiendommen mv. krever tilslutning fra samtlige sameiere, jf. eierseksjonsloven 30. Side57

58 8 - Styret Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter, husordensregler og vedtak av sameiemøte. Styret velges av sameiermøte med alminnelig flertall og skal bestå av tre 3 medlemmer inklusive styreleder. Styreleder velges særskilt av sameiermøte. Styremedlemmer og varamedlem velges for to 2 år. Styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges. Styremedlem eller varamedlem som selger sin seksjon, må samtidig tre ut av styret. Styret inngår eventuell avtale om forretningsførsel, ansetter eventuell vaktmester og fastsetter dennes lønn. Vedtak treffes med samme stemmekrav som for sameiermøtet. I fellesanliggende representerer styret sameierne og forplikter Dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 9 - Lov om eierseksjoner Eierseksjonsloven (lov av 23. mai 1997 nr 31) kommer utfyllende til anvendelse. Sted/dato: Hareid HAREID RØR EIENDOM AS.. Otto Holstad Side58

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Side 1 1 Navn og opprettelse V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Sameiets navn er Frydenlund Hage. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Tomten og bebyggelsen

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011. 1 OMFANG OG FORDELING Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner,

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Røa Terrasse. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Bebyggelsen og tomten

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtekter for Eierseksjonssameiet Sentrumskvartalet, Sandefjord. Vedtatt i sameiermøte den 11. april 2002 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer vedtatt i sameiermøte 29.3.2011.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03. VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.11 1 Sameiets navn Sameiets navn er Elvebredden Øvre Boligsameie

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER Vedtekter for Sameiet Ilsetra Leiligheter, revidert 20. februar 2015 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Ilsetra Leiligheter. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 25.06.2003

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN

VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN Innhold I. Innledning... 1 1. Navn... 1 2. Sameiet... 1 II. Tillitsverv... 1 3. Styret... 1 4. Valgkomitéen... 2 III. Sameiermøter... 2 5. Sameiermøtet... 2 6. Innkalling

Detaljer