Norconsult er landets ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen. Kompetansehus som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norconsult er landets ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen. Kompetansehus som"

Transkript

1 Nr Norconsult er landets ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen Kompetansehus som Rådgivernes fagkunnskap og evne til å kommunisere avgjør ofte om et prosjekt blir vellykket. Nøkkelen til vår suksess ligger hos våre medarbeidere. Det er deres kompetanse som skaper verdier både for kundene og oss, sier adm. dir. i Norconsult John Nyheim skaper verdier Høy kompetanse og dyktige rådgivere gjør at vi kan gjennomføre tverrfaglige oppdrag som krever kompetanse både i dybde og bredde, sier administrerende direktør John Nyheim i Norconsult. Vi tar mål av oss å befeste vår stilling som landets ledende rådgivermiljø. Norconsult arbeider målbevisst med å posisjonere seg i markedet, og det allerede brede tjenestespekteret er blitt ytterligere utvidet. Vårt viktigste konkurransefortrinn er medarbeidere med høy fagkunnskap og relevant erfaring. Vi skal se kundens behov, finne riktige løsninger og gjøre en knakende god jobb, sier Nyheim. Norconsult er landets største rådgivermiljø innen sin bransje. Gjennom 75 års erfaring har selskapet bygget opp et solid renommé som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Årlig gjennomfører selskapet vel 4000 prosjekter i inn- og utland. Selskapet har i dag 850 ansatte fordelt på hovedkontoret i Sandvika, distriktskontorer i Norge og utenlandskontorer. Speiler kundens behov Stadig flere nordiske aktører er på vei inn i markedet, og dette gjør markedet tøffere, forteller Nyheim. For å vinne prosjektene må vi ha de beste medarbeiderne, og de ansatte er derfor vår viktigste ressurs. Denne filosofien er bærebjelken i Norconsult. Vår kunnskap skal gjenspeile kundens og markedets behov. Ser vi at det er behov for nye tjenester i markedet, ansetter vi folk med den kompetansen som etterspørres, forteller Nyheim. Dette er en del av hemmeligheten bak vår 75 år lange historie: Fleksibilitet, evne til å se kundens behov og alltid sørge for at vår kompetanse er på topp. Ingen ensomme ulver Like viktig som solid fagkunnskap, er medarbeidernes evne til å skape gode relasjoner, jobbe i team og samarbeide med kunden. Også sunne holdninger og høy integritet vektlegges sterkt. Internt legger Norconsult vekt på en flat struktur med åpne dører og åpen dialog. En av årsakene til at vi er en attraktiv arbeidsplass, er at vi er opptatt av å gi våre medarbeidere utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø og stadig nye utfordringer, forteller Nyheim videre. Gjennom kompetanseprogrammer tilbys det systematisk faglig videreutvikling, samt at det settes mål for personlig utvikling. Slik blir de beste enda bedre. Bygg reis deg Våre rådgivere er med i alle faser av prosjektene: Fra tidlig planlegging og utredning, via prosjektering og gjennomføring til drifting. I de tilfellene vi selv ikke har all kompetansen som skal til, trekker vi inn andre fagmiljøer. Dette gjør at vi kan tilby komplette prosjektteam, sier Nyheim. Norconsult har vært involvert i mange av de mest profilerte prosjektene i Norge de siste årene. Prosjektering av infrastruktur ved Statoils utbyggingsprosjekter på Kårstø, utredning og prosjektering av Bybanen i Bergen, og risikovurdering av avfallshåndtering i Oslo Kommune er gode eksempler. Utenlands er bl.a. en lang rekke kraftanlegg, veganlegg, vann- og avløpsanlegg planlagt av Norconsult. Det er viktig for oss å ta samfunnsansvar, og våre råd og løsninger skal ha høy kvalitet også etisk og miljømessig, sier Nyheim. Vi har et sterkt tverrfaglig miljø som arbeider med samfunnssikkerhet. Vår kunnskap skal komme hele samfunnet til gode. Fri og frank Norconsult er eid av de ansatte, og det er ingen bindinger til leverandører eller entreprenører i markedet. Dette sikrer Norconsults uavhengighet som rådgiver, og sikrer kundene tjenester hvor ikke uvedkommende hensyn og skjulte agendaer har spilt inn. Kundene skal være sikre på at rådene de får fra Norconsult er basert på faglig ekspertise og uavhengige vurderinger, sier Nyheim. Vi skal vinne kunder og prosjekter ene og alene gjennom solid kompetanse, lang erfaring og høy integritet. Vestfjordgaten Sandvika Tlf

2 2 God styring gir konkurransefortrinn KPMG skal bli best på styring Norske virksomheter bruker gjennomgående for mye tid på manuelle og lite verdiskapende aktiviteter. Resultatet blir ofte manglende fokus på styring og oppfølging av strategi. KPMG har samlet rådgiverne med spisskompetanse på styring i én enhet. Målsetningen er å skape målrettede og handlingskraftige virksomheter, basert på en praktisk tilnærming og operativ erfaring fra styringsområdet. Det sier Bernt Skeie som er leder for BPS i Norge. KPMG har samlet det som tidligere var flere rådgivningsmiljøer til én fokusert gruppe innen styring. Den nye enheten har fått navnet Business Performance Services (BPS), eller Best På Styring, som de kaller den i Norge. Vår visjon er å gjøre kundene våre best på styring. Vi sammenligner kundenes virksomhetsprosesser med de mest effektive virksomhetene i klassen den beste 10-prosenten. Hvordan jobber de strategisk og taktisk. Effektivitetsgapene analyseres i forhold til god praksis, og underbygger konkrete tiltaksforslag. Disse presenteres i form av korte, handlingsrettede tiltakslister, sier Skeie. Det skal skje noe når vi er inne. Vi prioriterer derfor ned rapportskriving, og konsentrerer oss om få endringene gjennomført. Uavhengig rådgiver KPMG er en kompetansebedrift som består av mer enn 700 kunnskapsmedarbeidere i Norge. Selskapet er ledende innen revisjon og rådgivning, og har nærmere ansatte globalt. Den norske BPS-avdelingen har rundt 50 medarbeidere, men trekker inn ytterligere kompetanse ved behov. Som rådgivere er vi jordnære og opptatt av å være endringsdyktige. Noen ganger kan en virksomhet hente store effektiviseringsgevinster ved innføring av ny teknologi, men det er viktig å starte i riktig ende. For å definere kundenes behov for IKT-systemer må vi først se på kundens arbeidsprosesser, sier Skeie. KPMG arbeider uavhengig av teknologileverandører og gir råd fra et bredt erfaringsregister. Det er viktig å heve blikket og se ting i sammenheng. Uten skikkelig oversikt blir styringen og prioriteringen ofte altfor tilfeldig, sier Bernt Skeie (t.v) og Ronny Rønning (t.h) i KPMG. En del av svaret kan være enkle løsninger som elektronisk fakturabehandling. Med mer effektive arbeidsprosesser blir det mer tid til styring. Teknologien er blitt billig og nær sagt alle kan benytte den. Andre eksempler på billig og enkel teknologi er web-baserte håndbøker og opplæring i form av skjermvideoer på web. Det er smarte løsninger som gir raskere og bedre resultater enn tradisjonelle trykte varianter. Tenk langsiktig BPS jobber i all hovedsak med virksomheter som har komplekse utfordringer. På kundelisten står en rekke velkjente virksomheter innenfor ulike bransjer i både privat og offentlig sektor. Vi ønsker å bygge helhetlige styringsmodeller som skaper kobling mellom strategi og handling. Dette krever at styringsmodellens ulike elementer trekker i samme retning, at den strategiske bevisstheten blant medarbeiderne er høy og at insentivsystemene underbygger ønsket adferd. Transaksjonsbehandling, rapportering og kontroll, informasjonsforvaltning og virksomhetsstyring må henge sammen. Avdelingen arbeider aktivt for å få et godt miljø, både faglig og sosialt, og ønsker at oppgavene skal være interessante for rådgiverne også. Uansett er det kundens gevinster som står i fokus. Vi går bare inn i prosjekter der vi kan skape merverdi for kunden. Kunden må ha et behov som kan løses i samarbeid med oss, sier Skeie. Derfor har vi spisset satsningen og jobber mot mer handling og mindre prat. Samtidig er langsiktighet viktig. Det er fokus over tid som gir gode resultater. Postboks 7000, Majorstuen 0306 Oslo Telefon: E-post:

3 3 Holberg Forvaltning: Fondsforvalter med fokus på kundekommunikasjon Suksessrik fondsforvalter God avkastning forutsetter dyktige og erfarne forvaltere. Vår suksess er et resultat av solide fond med god avkastning og tett kundeoppfølging, sier adm.dir Inga Lise Moldstad i Holberg Forvaltning. Holberg Forvaltning har toppresultater både i norske og nordiske aksjefond, forteller Moldestad. Våre aksjefond er blant de beste innen sine kategorier. Vi plukker enkeltaksjer basert på lang og bred erfaring innen aksjeforvaltning. Sammen med grundige analyser gir dette god avkastning for kundene våre. Holberg Forvaltning er et kompetansebasert og uavhengig fondsforvaltning- og rådgivningsmiljø. Selskapet har base i Bergen, og eies av ansatte og finansielle investorer. Holberg Forvaltning tilbyr fem aksjefond og to pengemarkedsfond, og konsentrerer seg i hovedsak om norske og nordiske selskaper. Holberg Forvaltning tilbyr også et globalt indeksfond, som gir aksjeeksponering med minst mulig risiko og lave kostnader. Still krav til din forvalter Kontakter du en fondsforvalter skal du få en profesjonell forvaltning av pengene dine, samt en rådgiver som vurderer hvilke investeringer som er best for deg. Det er likevel viktig å gjøre bevisste valg av forvalter, fond og risiko. Vær alltid klar over at høy avkastning også innebærer høy risiko. Folk er ofte ikke flinke nok til å følge opp investeringene sine, mener Moldestad. Det er viktig å fortløpende vurdere investeringene i forhold til avkastning, risiko og kostnader. Vær kritisk til hva du kjøper, og spør deg selv hva du egentlig får igjen. Du bør også kreve profesjonell oppfølging. Hører du ikke fra din kapitalforvalter med jevne mellomrom, bør du kanskje vurdere å flytte fondene dine, oppfordrer Moldestad. I tillegg til å levere god avkastning i våre fond, skal vi være best i bransjen på kundekommunikasjon, sier partnere (f.v.) Gunnar Torgersen, Monica Mjøs, Arne Troye, Hogne Tyssøy og adm.dir. Inga Lise Moldestad i Holberg Forvaltning. Investeringer i aksjer og fond krever kompetanse. Hver uke sender derfor Holberg Forvaltning ut en analyse via mail, HolberGrafen, som gir en rask og oversiktelig oppdatering på renter, aksjer, valuta, råvarer og makroøkonomi. Fokus på enkeltaksjer Markedet er preget av mange aktører og stor konkurranse. Holberg Forvaltning er en av få uavhengige aktører som kun har fokus på fondsforvaltning. Ved å være en nisjeaktør med spesialkompetanse, er selskapet et interessant alternativ til de største forvalterne. Holberg Forvaltning har samme mål som kunden, nemlig å oppnå høyest mulig avkastning i fondene, sier partner Arne Troye. Vi lever ikke av transaksjoner, men av langsiktige relasjoner. Holberg Forvaltning er en uavhengig aktør med et fokusert fagmiljø, sier Troye. Vi har bevisst valgt å spesialisere oss innen rådgivning og investeringer i rente- og aksjefond, fremfor å bli generalister. Dette er en strategi som kommer kundene våre til gode. Basert på kompetanse og lang erfaring, gir vi kundene bedre og tryggere avkastning enn de selv ville fått, fortsetter han. De gode resultatene kommer av kritisk utvelging av enkeltaksjer basert på lang erfaring og grundige analyser. Risiko styres ved et bevisst forhold til selskapenes balanser. Fokus på kundeoppfølging Holberg Forvaltning mener at god kundeoppfølging og kommunikasjon er avgjørende. Investeringsbeslutninger og avkastningsbidrag blir kommunisert regelmessig. Rådgiverne sitter i samme miljø som forvalterne, og er dermed alltid oppdatert på ulike investeringsbeslutninger og fondenes sammensetning. Vi ønsker å være en støttespiller som kunden kan diskutere både investeringer, fond og markeder med. Vi skal også være lett tilgjengelige for kundene våre. Denne oppskriften har gjort at Holberg Forvaltning på kort tid har etablert seg som en ny og spennende aktør i den norske fondsbransjen, avslutter Arne Troye. Edvard Griegs vei 3A 5059 Bergen Telefon

4 4 Brækhus Dege til topps i internasjonal kåring: Kvalitet er lønnsomt! Advokatfirmaet Brækhus Dege er rangert på topp i den prestisjetunge kåringen Legal500. Plasseringen er inspirerende og viser at vår satsing på kvalitet bærer frukter, sier administrerende partner Stein E. Hove. Advokatfirmaet Brækhus Dege har røtter helt tilbake til Firmaet har 35 advokater, og har spesialisert seg på nasjonal og internasjonal forretningsjuss. Ifølge den prestisjetunge kåringen Legal500, er selskapet blant Norges ledende advokatfirmaer. Topplassering Legal500 er en internasjonal kåring av de beste advokatfirmaene i verden. Brækhus Dege har fått topplassering innen IKT, arbeidsrett og fast eiendom, i tillegg til å markere seg sterkt innen prosess og konkurs. Plasseringen i Legal500 synliggjør vår kompetanse, sier Hove. Ingen andre firmaer av vår størrelse er topprangert innenfor så mange områder, legger han til. Våre råd gir kunden bedre inntjening og lettere hverdag sier (f.v.) Adm. partner i Brækhus Dege, Stein E. Hove, advokat Marte Voie Danielsen og partner Bredo Stabell. Verdier i fokus Kvalitet og engasjement er sentrale verdier hos Brækhus Dege. Kunden skal være sikker på at vedkommende får riktige råd. I noen tilfeller betyr det også å fraråde videre prosess, sier Hove. Å gi gode råd betyr å være fokusert på kundens behov. Oppdragets omfang må til enhver tid tilpasses dette formål, selv om det kan medføre mindre lønnsomhet for oss. Rådene skal gi kundene og bedriftene en enklere hverdag og bedre inntjening, tilføyer advokat Marte Voie Danielsen. Dobbelkompetanse Flere av advokatene hos Brækhus Dege har tverrfaglig bakgrunn. Noen er siviløkonomer, mens andre er ingeniører. - Vi rekrutterer fra flere miljøer, og ansetter advokater som tidligere har jobbet i bl.a. departementene, næringslivet, NHO og andre organisasjoner. Bred bakgrunn gjør at vi lett kan sette oss inn i kundens hverdag, forteller Voie Danielsen. Juss er et levende fag, og våre kunder skal være trygge på at vi alltid er godt oppdatert, sier partner Bredo Stabell. Det er viktig å følge med på hva som rører seg utenfor kontorets fire vegger. Mange av våre advokater og partnere skriver kronikker til aviser og tidsskrifter og gir ut bøker. De holder også en rekke foredrag i inn- og utland om ulike temaer. Fullserviceløsninger Vi er et mellomstort firma med betydelig kompetanse. Vi er store nok til å kunne tilby våre kunder fullserviceløsninger, og små nok til å kunne tilby dyktige medarbeidere et hyggelig arbeidsmiljø. En annen stor fordel med å være et mellomstort firma, er at vi svært sjelden må si fra oss oppdrag p.g.a. interessekonflikter, sier Stabell. Vi er i ferd med å ansette fire nye advokater. Vi får stadig henvendelser fra folk som ønsker jobb hos oss, og det viser at vi er attraktive sier Brækhus Dege jobber med flere hovedområder: Arbeidsrett IKT Insolvens/restrukturering Fast eiendom/entreprise Skatt/avgift/toll Internasjonale kontrakter Hove. Vi har et godt og tett miljø, og kjenner hverandres kompetanse godt. Økning i antall advokater, antall kunder og omsetning kommer i riktig tempo. Vi bygger stein på stein. Fornøyde kunder er vårt aller beste skussmål. Våre råd skal gi resultater for kunden i form av økt inntjening, og kunden skal få valuta for pengene, avslutter Hove. Haakon VII s gt. 5 Postboks 1369 Vika 0114 OSLO Telefon: Telefaks:

5 5 ASP Norge er landets fremste rådgiver på outsourcing av IT-drift Vellykket outsourcing krever godt beslutningsunderlag Skal du lykkes med IT-outsourcingen, er du avhengig av et godt beslutningsgrunnlag for å få en god avtale, sier daglig leder Harald Tellmann i ASP Norge. En dårlig avtale går ut over både kunder og resultater, sier Tellmann, som har hjulpet norske selskap med å få på plass riktige tjenester, til riktig pris og med høy kvalitet siden Mange bedrifter ønsker å tjenesteutsette IT-driften, men få vet hvordan de skal få riktige tjenester og gode priser. Det beste rådet de kan få er å skaffe seg profesjonell hjelp til å sikre outsourcingprosessen og finne en riktig leverandør, sier Tellmann. ASP Norge er landets fremste rådgiver på outsourcing av IT-drift. Selskapet har utviklet et metodeverk med maler og spesifikasjoner som gjør outsourcingprosessen oversiktelig fra A til Å. Siden oppstarten i 1999 har selskapet hjulpet over 70 bedrifter med outsourcing. Kartlegger markedet ASP Norge gir bedriftene kunnskap om markedet for IT-outsourcing. Hvert år utgir selskapet en analyse av leverandører og tjenester i det norske markedet. Markedsanalysen er basert på brukerundersøkelser, og gir viktige tips til nye kunder som vil outsource IT-driften. Vi kartlegger kundenes behov, og gir dem en unik innsikt i hvordan markedet for tjenesteutsatt IT-drift fungerer. For mange bedrifter er dette en lettelse, fordi det er kunnskap de selv mangler. ASP Norge gir rett og slett bedriftene oversikt over et uoversiktlig marked, og får outsourcingprosessen inn i ordnede former, sier Tellmann. Riktig beslutningsunderlag Det første vi gjør er å kartlegge bedriftens nåsituasjon, forteller Tellmann. Deretter ser vi på fordeler og ulemper ved å outsource IT-driften. Her fanger vi opp både tekniske, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Bedriften må kjenne sine egne behov og hva de trenger i årene fremover, for å finne ASP Norge avdekker bedriftenes behov, og finner den driftsleverandøren som har de beste tjenestene med høy kvalitet og fornuftig pris. Slik blir outsourcingen av IT-driften et vellykket prosjekt for alle parter, sier daglig leder i ASP Norge Harald Tellmann. riktig leverandør og inngå en god driftsavtale. Det er store prisforskjeller i tilbudene fra de ulike leverandørene, og det er derfor viktig å innhente flere tilbud, understreker Tellmann. ASP Norge kjenner tjenestene og prisnivået i markedet, og vi sikrer dermed at bedriftene får tjenester av høy kvalitet til god pris. Driftsgaranti Outsourcing handler mye om å kjøpe tjenester og tillit, påpeker Tellmann. Outsourcer du IT-driften, inngår du i realiteten et partnerskap med en leverandør som skal jobbe med brukerne dine. Det betyr at du står i skuddlinjen dersom noe går galt. Det er derfor viktig at leverandøren og kunden har god kjemi, og at den videre prosessen etter kontraktinngåelsen er ryddig og ordentlig. Dette sikres gjennom en god driftsavtale. ASP Norge gir en unik driftsgaranti på outsourcingen, sier Tellmann. De kundene som arbeider med oss på etablering av driftskontrakter, får oppfølging under implementeringen og de første 12 månedene av driftsperioden. Dersom det dukker opp problemer i tjenesteleveransen finner vi en løsning, eller i verste fall en ny leverandør. Både kunder og leverandører skal være fornøyde før, under og etter outsourcingen. Kvalitetsstempel Vi er leverandøruavhengige, og denne objektiviteten er viktig for å gi kundene gode tilbud, fortsetter Tellmann. ASP Norge har et solid navn i markedet, og leverandørene vet at når de får en forespørsel fra oss er de allerede kommet gjennom det første nåløyet. Vi er kundenes støttespiller, og vi sørger for at outsourcingprosessen går smertefritt. Østensjøvn Oslo Tlf:

6 6 Maconomy Norge AS Bransjeløsninger for prosjekt- og kompetansebaserte virksomheter De fleste av dagens ERP-løsninger er opprinnelig designet for produksjon og logistikk, og trenger vanligvis tilpasninger og tilleggssystemer for å dekke behovene i prosjektorienterte virksomheter. Maconomy har jobbet med slike virksomheter i 15 år, og leverer helintegrerte ERP-løsninger spesielt tilpasset bedrifter der leveransene foretas i prosjekter og medarbeidernes kompetanse er det man lever av. Rask implementering, lavere risiko og sparte kostnader ved å unngå skreddersøm av dine forretningssystemer Nå har vi tatt den erfaringen og spesialkompetanse som vi har bygget opp innenfor våre segmenter og laget bransjeløsninger for disse, sier daglig leder Martin Flatsetø i Maconomy Norge AS. Våre løsninger er pre-konfigurerte med ferdig oppsett, brukergrensesnitt, funksjonalitet, og Best Practice arbeidsflyt for den aktuelle bransje. Vi har bransjeløsninger for FoU, konsulentvirksomheter, revisjon og reklame/pr. Kort implementeringstid Ved å utnytte de standarder som allerede ligger i våre løsninger oppnår våre kunder korte implementeringstider og en langt bedre Return on Investment totalt. Eksempler på dette er PricewaterhouseCoopers i Danmark som implementerte en komplett løsning for sine Nobody can do what we do har vært Maconomys slagord siden starten i Det gjelder nå mer enn noen gang, mener (f.v) Kristin Geirhovd, Sissel Bakker og Martin Flatsetø i Maconomy Norge AS 1500 ansatte på mindre enn 4 måneder. Som eksempel fra Norge nevner konsulentsjef Sissel Bakker Havforskningsinstituttet, som i mars gikk i drift etter kun 3 måneders implementering. Avansert, bransjetilpasset funksjonalitet Løsningene utgjør komplette ERP-systemer for flerfirma økonomi/finans, prosjektregnskap, prosjekt- og ressursstyring, elektronisk innkjøp, CRM og HR. For de ulike løsningene har vi så i tillegg bransjespesifikk funksjonalitet som f.eks fler-finansierte prosjekter for FoU og avansert fastprishåndtering for konsulentselskaper. Alt er tilgjengelig via en standard browser, tilpasset de ulike brukerrollene. Satser på vekst via partnere I Norge har vi hovedsakelig fokusert på FoU og konsulentvirksomheter, men satser nå i tillegg sterkt på å bygge opp sterke partnere for salg og implementering av de ulike bransjeløsningene fortsetter Flatsetø. Denne satsingen ledes av Kristin Geirhovd, som tidligere har jobbet med dette internasjonalt i konsernet. Vi har bygget opp et sterkt apparat for å håndtere partnerkanalen, og har allerede signert og utdannet en rekke nye partnere i andre land. Med sterke referanser, bred erfaring og godt tilpassede produkter forventer vi å se flere nye partnere i løpet av kort tid også i Norge, sier Geirhovd. Det Maconomy kan tilføre din virksomhet, er ganske enkelt helintegrerte bransjeløsninger som gir deg bedre kontroll over virksomheten og leveransene. Effektiv arbeidsflytstøtte og integrerte løsninger fører til at både ledere og ansatte kan bruke minst mulig tid på administrative oppgaver. Vi gjør kanskje ikke oppgavene morsomme men systemet bidrar til at de kan gjøres enklere, raskere og riktigere. Ledelsen får til enhver tid det korrekte bildet av sin virksomhet, og de ansatte kan fokusere på å gjøre kundene fornøyde. Det er så enkelt som det, avslutter Flatsetø. Vi valgte Maconomy fordi deres løsning stemte overens med våre kriterier god brukervennlighet, full prosesstøtte, innebygde, proaktive påminnelser og varsler, reduserte transaksjonskostnader og mindre papirarbeid. Ole André Hansen, økonomidirektør, NRK Vi valgte Maconomy på grunn av løsningens brukervennlighet og deres fokus på FoU organisasjoners behov. Løsningen gir oss komplett oversikt over fremdrift og økonomi for alle våre prosjekter Frank Arntsen, økonomidirektør, NTNU Hovedårsaken til at vi valgte Maconomy var systemets fleksibilitet og det faktum at det er veldig egnet for våre spesielle behov som konsulentvirksomhet. På grunn av vår IT-strategi, var det også viktig at Maconomy var en standard løsning. Flemming Bligaard Pedersen, CEO, RAMBØLL Group Optimize your business Energize your people Over brukere i over 50 land bruker Maconomy for å forbedre sin virksomhetskontroll og forbedre lønnsomheten i driften. Blant våre kunder finner du WM Data, VPS, Planteforsk, Itera, ViaNova, Den Danske Bank, Deloitte & Touche, KPMG, PwC, Edelman PR, Philips Design, Publicis og WPP Group. Maconomy konsernet har hovedkontor i København. Bryggegata Oslo - Telefon Telefaks

7 7 Assessio er eksperter på arbeidspsykologi og HR: Full uttelling med HR Et gjennomtenkt HR-arbeid gir bedre resultater og økt konkurranseevne. Assessio hjelper organisasjoner til å bli bedre på HR gjennom karriereplanlegging, teambygging og personbedømming. Selskapet samarbeider med noen av de største og mest profilerte bedriftene i Norge. Ved hjelp av psykologiske metoder og erfaring fra arbeidspsykologiske prosesser bidrar vi til å sette sammen gode team, finne rett person til rett stilling og utvikle kompetansestrategier. Vi gjør organisasjoner og ressurspersoner bedre i HR og arbeidspsykologi, sier managing consultant Thomas Henriksen i Assessio Norge AS. Bonusen for selskapene er at gjennomtenkt HR-arbeid gir positive resultater på bunnlinjen deres. Assessio hjelper organisasjoner med psykologiske metoder for utvelgelse og utvikling av individer og grupper. Selskapet har ni ansatte i Norge, i tillegg til kontorer i Stockholm, København og Helsingfors. Medarbeiderne har solid kompetanse innen anvendt psykologi og forskning, og lang erfaring fra arbeidspsykologiske prosesser. Slaget står i butikken Det siste året har Assessio og Statoil Detaljhandel samarbeidet om å gjøre Statoils bensin- og servicestasjoner enda mer attraktive for kundene. Mange bensin- og servicestasjoner er like når det gjelder vareutvalg og pris, og servicenivået avgjør derfor ofte for hvilken stasjon folk velger. Statoil Detaljhandel har som mål å gi kundene best service, og er opptatt av å finne dyktige medarbeidere. Vi er opptatt av å finne medarbeidere som kan gi god service, sier personaldirektør Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel. Føler kunden seg verdifull, kommer de igjen også neste gang de skal fylle bensin eller trenger litt å bite i. Til syvende og sist handler dette om å øke våre markedsandeler. Assessio har kunnskap og metodikk som øker sannsynligheten for å finne dyktige, sosiale medarbeidere som finner glede i å yte service. Vi sikrer at HR virkelig blir til nytte for alle medarbeiderne som hver dag møter kundene på Statoils bensin- og servicestasjoner, sier personaldirektør Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel Norge og Managing Consultant Thomas Henriksen i Assessio. Ut til butikkene Allerede i oktober starter Assessio med å trene HR avdelingene på hovedkontoret i å finne riktige medarbeidere. Senere vil de 250 franchisestasjonene bli trenet i en profesjonell rekrutteringsprosess med psykologiske verktøy, i analyse av serviceevne og intervjuteknikk. Det gir langt større effekt å bringe kunnskapen ut til hver leder, enn at bare hovedkontoret får del i den. HR-arbeidet skal ut i butikkene, slik at kundene virkelig opplever at de får best service hos oss, sier Haraldseid. I HR-arbeidet er tester viktig for å få gode resultat. Statoil Detaljhandel har valgt å benytte det ledende verktøyet Service F for måling av serviceadferd i opplæringen i kriteriebaserte rekrutteringsprosesser. Vi har et svært bredt spekter av psykologiske tester, og kundene kan selv velge den verktøykassen som passer best for akkurat deres organisasjon, forteller Henriksen. Samtidig fanger testene bare opp en del av virkeligheten. Som psykologer jobber vi med mennesket og organisasjonen i et helhetlig perspektiv. HR en lønnsom forretningsstrategi Vi ser at stadig flere bedrifter prioriterer HR høyt, sier Henriksen. - For å oppnå suksess må selskap og ansatte være samkjørte. Assessio skal rett og slett sørge for at selskapene blir sterkere på HR, og får enda mer kunnskap om mennesker og psykologi. Assessio hjelper oss med å implementere prosesser som gjør oss selv i stand til å drive profesjonelt HR-arbeid. Dette gir dokumenterte og målbare resultater. Assessio fungerer som en train the trainer for våre egne HR-mennesker, avslutter personaldirektør Olav Haraldseid i Statoil Detaljhandel Norge. Stortingsgata Oslo Tlf:

8 8 Bemanningsbyrået Jobzone: Vekst i den frie arbeidssonen! Når vikarbyrået tar den helt ut, og også gir sine konsulenter en fri rolle så er det gode vekstmuligheter i bemanningsbransjen. Vikarbyrået Jobzone vokser på sin enkle filosofi: Å være den beste arbeidsgiver. Konsulenter og franchisetakere har valgt å være deleiere med resultatlønn, mens vikarene får en personlig oppfølging som er unik for bransjen. Kundene merker at de har fått Jobzone i hus, påstår Thor Edvard Mathisen, adm. dir. i Jobzone. Når konsulentene er deleiere, forstår kundene av seg selv at de kan ta en telefon midt på natta hvis det virkelig haster. Og våre vikarer har egne visittkort, slik at de vet hvor de hører hjemme, og hvor de skal henvende seg hvis det oppstår problemer. Dermed går det meste av seg selv for kunden. Et vikarbyrå for fremtiden Jobzones gründere, Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen, bygde i sin tid opp et av landets største vikarbyråer, solgte seg ut, og startet med stort engasjement Jobzone som et vikarbyrå for fremtiden. Etter en god start, som til nå har resultert i ni lokale kontorer og solid overskudd, har nyansatt leder, Thor Edvard Mathisen, inntatt en tømmerstokk i Numedalslågen til fotografens ære. I Jobzone bruker vi fløterfortellinger som en del av vår kommunikasjon. Vi ønsker å peke på vår plass i arbeidslivets historie, og vise at den frie arbeidssonen ikke lenger er like utsatt, men derimot et sted å skaffe seg verdifull erfaring fra ulike sektorer før man søker fast ansettelse. Jobzone har gitt arbeidsgiverrollen et helt nytt innhold i vår egen bransje. Våre vikarer opplever nok både en oppfølging og karriereplanlegging som overgår det mange andre virksomheter kan tilby. Vi mener vi ser en klar indikator i lavt sykefravær. Som kjent stammer et høyt sykefravær ofte fra mistrivsel på jobb. Våre konsulenter er som en omreisende HRavdeling, med spesialkompetanse på personlig oppfølging. Med mennesker som sluttprodukt Thor Edvard Mathisen har lang fartstid både fra Aetat og ledende private franchiseselskaper. Innen bemanningsbransjen har han tidligere bygd opp det største franchisekontoret utenfor Oslo. Franchisemodellen bringer oss tettere på kunder og vikarer enn våre konkurrenter, og Det er både trygt og sunt å være i den frie arbeidssonen, sier Thor Edvard Mathisen, adm. dir. i bemanningsselskapet Jobzone. er en viktig grunn til at vi stadig får nye kunder og oppdrag. Vi arbeider med kompakte, lokale enheter, og denne kvaliteten merkes! Mathisen mener at tiden er overmoden for et mer personlig fokusert bemanningsbyrå. Amerikanerne har fått dominere altfor lenge med store selskapsstrukturer, og det er skapt et inntrykk av at dette er en kronestyrt bransje. Men faktum er at Jobzone er enda nøyere med å følge arbeidsmiljøloven, forskrifter og regler enn mange andre arbeidsgivere. Vi blir målt på dette daglig. For oss er ikke mennesker en innsatsfaktor i produksjonen. For oss er menneskene sluttproduktet og som enhver bedrift gjør vi alt vi kan for å levere det beste sluttprodukt. Jobzone har kontorer i: Oslo Larvik Ski Gjøvik Hamar Tønsberg Drammen Skarnes Bergen Stavanger Kongsvinger Sandefjord Sarpsborg Lillehammer Trondheim Telefon: //

9 9 Finale Systemer gjør regnskapsavslutning og skatteberegning enklere Oppgjørets time Finale Systemer leverer programvare innen regnskapsavslutning, analyse, skatteberegning og ligningsdokumenter. Hvert år utføres det over regnskapsavslutninger med FINALE Årsoppgjør. Programmene gjør at både bedrifter og offentlige kontorer sparer tid og penger. Årsoppgjør er tidkrevende og fagfeltet komplisert, sier markedssjef Ola Odden i Finale Systemer. Vi hjelper både regnskapsførere, revisorer og bedrifter med regnskapsavslutning, skatt, rapportering, regnskapsanalyse og konsernkonsolidering. Vi er spesialister på årsoppgjør, og derfor en viktig støttespiller for regnskapsførere, revisorer og mellomstore og store bedrifter, sier (f.v.) systemutvikler Frode Hansen, kursansvarlig Knut Lofsberg og markedssjef Ola Odden i Finale Systemer AS. Ofte har revisorer og regnskapsførere mange hundre oppgjør i året, forteller Odden. Et kvarter innspart tid per oppgjør utgjør derfor mye. Vi har lagt vekt på å utvikle programmene etter kundenes ønsker og behov. Finale-programmene er enkle å bruke, og du slipper å bla igjennom lange og kompliserte manualer. ALTINN Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysund-registeret og Lånekassen er tilknyttet portalen ALTINN for elektronisk rapportering. Finale Systemer har utviklet grensesnittet som gjør at man kan sende lignings- og regnskapsdokumenter direkte til portalen. Man slipper å ta ut dokumentene på papir. Etter hvert vil næringslivet spare mye tid, forteller Odden. ALTINNportalen er en suksess, og ble for første gang brukt ved årsavslutningen i Finale Systemer AS er spesialister innen: Regnskapsavslutning Skatteberegning Ligningsdokumenter Analyse Spesialister Finale Systemer AS ble stiftet i 1988, og har i dag rundt 5600 brukere. All utvikling skjer ved hovedkontoret i Tromsø, mens salg og markedsføring foregår i Oslo. Selskapet har en egen fagavdeling med revisorer, med erfaring fra større revisorselskaper og det private næringsliv. I tillegg finnes det en utviklingsavdeling med ingeniører, som sørger for at produktene alltid fungerer som de skal. Vi skal være best på områdene skatteberegning og regnskapsavslutning, forteller Odden. Finale Systemer satser bevisst på disse områdene, fremfor å la seg friste til også å utvikle andre systemer som lønnssystemer og økonomisystemer. Vi har lagt stor vekt på faglig utvikling, og dyktige og stabile medarbeidere er viktig i denne prosessen. Kurs og seminarer Det er viktig at vi til en hver tid fanger opp kundenes behov. Vi er derfor med på møter og seminarer i regi av for eksempel NARF (Norges autoriserte regnskapsføreres forening) og Siviløkonomene KAN. Dette gir oss mulighet til å profilere vår kompetanse, samtidig som vi opparbeider gode relasjoner. I tillegg holder vi også kurs i bruken av våre egne produkter, og foredrag innen temaer som har med regnskapsavslutning og skatt å gjøre. Finale Systemer er markedsleder, og vi er opptatt av å være tilgjengelige for alle typer kunder. Vi annonser derfor bredt i fagtidskrifter og aviser, samt gulesider.no og kvasir.no. Søker du på årsoppgjør vil du lett finne oss, avslutter Odden. Oslo: Ravnåsveien Oslo Telefon : Tromsø: Stakkevollvn. 35 Postboks Tromsø Telefon:

10 10 Toshiba TEC erobrer nye markeder Toshiba styrker sin posisjon i Norge Vi er svært tilfreds med at avtalen gir bedre rammebetingelser for å styrke Toshibamerket, og at vi samtidig puster våre konkurrenter i nakken sier Frydeborg. I tillegg er vi svært glade for at vi har klart å ta vare på arbeidsplassene. Det er viktig for oss å ta vare på våre ansatte. Våre ansatte har høy kompetanse, og er vår viktigste ressurs. Toshiba TEC s nye eiersituasjon i Norge gjør at vi kan erobre nye markeder med et bredt spekter av produkter og tjenester, forteller Produktsjef Morten Christophersen og Direktør Martin Frydeborg i Toshiba TEC Nordic AB Norge. Toshiba TEC har nå fått fotfeste i Norden. Toshiba TEC er datterselskap av det japanske elektronikkselskapet Toshiba Corporation. Avtalen gjør oss mer konkurransedyktige. Når vi nå er blitt en produsent vil dette helt klart styrke vår posisjon i Norge, forteller Direktør i Toshiba TEC Norge, Martin J. Frydeborg. at vi lettere kan markere oss, og bli attraktive overfor nye samarbeidspartnere. I tillegg får vi synliggjort oss på flere produkter enn vi har i dag. Avtalen gjør det mulig å åpne dører både i nye og eksisterende markeder, forteller Frydeborg. Toshiba Document Solution var tidligere en av fire divisjoner i Scribona. Scribona har i årevis solgt Toshibas dokumentprodukter i Norden. Da Toshiba TEC kjøpte denne divisjonen fra Scribona, kjøpte de også salgskanalen office-kjeden. Jakter på nye samarbeidspartnere Toshiba er nå på jakt etter nye samarbeidspartnere. I tiden fremover vil Toshiba ha flere folk ute for å distribuere Toshibas produkter. Hovedsalget av dokumentprodukter skjer gjennom egne salgskontorer, kontormaskinforhandlere og IT-relaterte forhandlere. I dag er Toshiba gjennom office-kjeden representert i Oslo/ Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedemark. Kvalitetsfokus Vi har fokus på å selge produkter av høy kvalitet til kunden, og styrke vår markedsposisjon, sier Frydeborg. Vi er stolte over å ha høy kompetanse, solid erfaring og fremtidsrettede produkter. Målet er at Toshiba innen tre år skal være et av de ledende selskapene innen dokumentbransjen i Norge, avslutter Frydeborg. Frydeborg er meget fornøyd med avtalen som vil gjøre det nye selskapet mye mer synlig overfor både forhandlere og kunder. Målet er større markedsandeler, bredere distribusjonskanal og gjennomslag i flere av de store byene. Den nye situasjonen er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Frydeborg. Toashiba forbindes med høy kvalitet. Kunder og forhandlere kjenner Toshibanavnet, og vet hva det står for. Det gjør Global elektronikkgigant Toshiba er ett av de største elektronikkselskapene i verden. Selskapet har markert seg på bl.a. kopimaskiner, multifunksjonsmaskiner, printere, telefakser og data/videoprojektorer. Toshiba Tec har investert i Norge og Norden for å øke sin markedsposisjon. I Norden har selskapet 243 ansatte, og omsetter for 650 millioner kroner årlig. På verdensbasis har Toshiba ansatte, og en årlig omsetning på USD 50 milliarder. Postboks 51 Kalbakken Stålfjæra 20 N-0901 OSLO Telefon: Telefaks:

11 11 Robuste IT-løsninger fra MultiPlus Solutions AS: Tett kundedialog sikrer kraftige ERP-leveranser Salgsdirektør Kåre Pettersen kan glede seg over kravstore og aktive kunder. ERP-leverandøren MultiPlus Solutions AS har nemlig gjort aktiv kundedialog og nærhet til sitt største fortrinn noe som igjen gjør kundene til selskapets beste ambassadører. MultiPlus Solutions AS er et nytt navn på et velrenommert selskap som i disse dager feirer sitt 20-årsjubileum i Norge. Inntil nylig het selskapet Lindhard, og var kjent for sine kvalitetsleveranser av ERP-systemet MultiPlus i tide og på budsjett. Selv om navnet er nytt, vil vi ivareta og videreføre det vi er dyktige på: solide produktleveranser fra medarbeidere som er engasjerte, kunnskapsrike og flinke til å forstå våre kunders behov, sier salgsdirektør i selskapet, Kåre Pettersen. Plattform- og databaseuavhengige bransjeløsninger Den egenutviklede ERP-løsningen MultiPlus, en av markedets aller kraftigste, er kjernen i selskapet portefølje. Løsningen har vunnet bifall både blant store norske og internasjonale selskaper, og innen flere bransjer; industri, transport, engineering, maritim sektor og innen prosjektorienterte virksomheter generelt. I dag finnes det installasjoner av MultiPlus i Skandinavia, i Europa forøvrig og i USA. Løsningens åpne og robuste teknologi er viktige fortrinn i kampen om kundene. MultiPlus er bygget for å være plattform- og databaseuavhengig, og byr på unik fleksibilitet, integrasjon og styrke, sier Pettersen. Systemets brede utvalg av moduler dekker alle forretningsprosesser, og den modulære arkitekturen sikrer at kundene aldri må betale for annet enn funksjonalitet de faktisk trenger. Tett kundedialog Leveranser fra MultiPlus Solutions AS bygger på 20 års erfaring fra de fleste forretningsområder, og selskapets dyktige konsulenter har Brukergruppens styre utgjør en svært velkommen sparringpartner for MultiPlus Solutions ledelse. Fra venstre: Kåre Pettersen (MultiPlus Solutions AS), Monica Doksheim (ScanRope AS), Kjell H. Skalmeraas (MultiPlus Solutions AS), Bjørn Gundersen (Rolls-Royce Commercial Marine), Ingjerd Wiggen, leder (Color Line AS), Hans Børre Fiskaa (Ulstein Verft AS), Hanne Steen (BioMar AS) og Espen Orderud (Flexit AS). opparbeidet en imponerende merittliste og dyp innsikt i ulike forretningsprosesser. Deres kompetanse og forretningsforståelse sikrer sømløse og kundetilpassede installasjoner som gir kundene raske gevinster, forteller Pettersen. MultiPlus Solutions slagord, Committed to your business, er alvorlig ment. Selskapets kunder forteller villig om hvor viktig og god dialogen med MultiPlus Solutions konsulenter er. Som hos den svenske gaffeltruck-produsenten Atlet: Den store fordelen med MultiPlus Solutions er at vi samarbeider og utvikler systemet sammen. Begge parter er i praksis med på å videreutvikle MultiPlus, sier Frank Beno, Master Planner i Atlet. Atlet er ikke alene med å ha den opplevelsen. Brukerne av den kraftige ERP-løsningen har mye de skulle sagt om videreutvikling og tilpasninger av MultiPlus. Brukergruppens styre, som møtes jevnlig, har en tett dialog med selskapets ledelse og utviklere. Postboks Sandefjord Telefon: Telefaks:

12 12 Enkel HMS for alle Med nyheten HMS Pro løfter Adekvat Info ut HMS fra nedstøvete ringpermer og gjør det mulig å høste gevinster fra HMSarbeidet. Internett er motoren. Alle som allerede har nedlagt arbeid i HMS kan dessuten enkelt implementere og videreutvikle sine investeringer i HMS Pro. Gjennom sine 12 år er Adekvat Info blitt et kjent og kjært navn for ledere av små og mellomstore bedrifter. Med HMS Pro (Helse, Miljø og Sikkerhet) henvender Sarpsborgbedriften seg nå også til store virksomheter. Fortsatt er forretningsideen å hjelpe bedriftsledere med utfordringer de står overfor i driften der og da. Ti medarbeidere er engasjert på heltid i bedriften som i fjor omsatte for like mange millioner kroner med et hyggelig overskudd. Fra kjedelig plikt til gevinst Vi så et stort behov blant både små, mellomstore og store bedrifter. Svært mange opplever HMS-arbeid som et tidkrevende og kostbart krav fra myndighetene. Med HMS Pro gjør vi det mulig å skape gevinster ut av HMS det er jo i bunn og grunn intensjonene med hele ordningen, sier daglig leder Thorfinn Hansen. Gevinstmuligheter er det mange av, mener Hansen. Et aktivt forhold til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen kan bidra til færre feil og rettelser i bedriften med spart arbeidstid, bedre omdømme og Produkter og tjenester BedriftsABC en www-støttet bok og programvare. basert supporttjeneste IK/HMS nyhet i versjonen HMS Pro Hefter som utvider BedriftsABC en på emnene Finansiering, Skattetips, Etablering, Salg på Internett og Styrearbeid Adekvat Budsjett: Budsjetteringsverktøy for ikke-økonomer Supplerer tjenestespekteret med Mamut, Datax, Info Tjenesters produkter og da først og fremst Info Reise bil/ kjøregodtgjørelse, og Hogia Lønn. bedre serviceleveranser som resultat. Redusert sykefravær, overtid og gjennomtrekk blant medarbeiderne er dessuten sentrale effekter. Dette gir seg i neste omgang utslag på bunnlinjen gjennom reduserte kostnader og økt produksjon og fortjeneste. Det skaper igjen rom for videreuvikling av bedriftens produktspekter og økt produksjon, skyter avdelingsleder Sven Nøklestad inn. HMS-anvarlig = redaktør I HMS Pro er HMS-ansvarlig redaktør og logger seg på via Internett for å utforme bedriftens HMS-rutiner. Ved hjelp av veivisere går det lett å strippe unna alt unødvendig. Redaktøren kan ta utgangspunkt i våre standardmaler, legge inn eksisterende HMSdokumentasjon, skrive fra bunnen av eller kombinere alle disse 3 mulighetene, forklarer han. Redaktøren sørger for at hver avdeling kun får tilgang til rutiner den trenger. Avdelingsledere kan også ta ansvar for å utarbeide rutiner, instrukser, sjekklister osv. Ut på Internett Innholdet publiseres så på web til medarbeiderne. Dette gir unik tilgjengelighet sammenliknet med f.eks. ringpermsystemer. Først når medarbeiderne får enkel tilgang på HMS-rutinene kan de følge dem og bidra til å realisere gevinstene ved HMS, sier Hansen. Adekvat Info vil for svært mange være kjent som utgiver av BedriftsABC en en bibel for bedriftsledere. Når ledere står overfor en problemstilling, kan de slå opp og få svar der og da. Håndboken foreligger både på papir og CD, og er også støttet av Adekvat Infos nettsider. Sender du inn spørsmål til selskapets supporttjeneste, får du dessuten enda flere svar enten direkte fra Adekvat Info eller tilknyttet fagperson. Med HMS Pro blir det enkelt å høste gevinster av HMS-arbeidet, sier Sven Nøklestad og Thorfinn Hansen. Råkilveien 1 Postboks Sarpsborg Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Sven Nøklestad

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Smartere verktøy for enda flere brukere

Smartere verktøy for enda flere brukere Nr 8 2007 Morgendagens IKT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 20 ledende IKT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IKT-løsninger. Nettbaserte

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie Regnskap&Lønn Christine Schie Ny administrerende direktør i NetLedger AS I NETTSKYEN Et temabilag fra NetLedger Les mer på side 2 Partner Thore Kleppen KPMG Regnskapsbransjen må endres 10 år i nettskyen

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Øker den internasjonale satsingen

Øker den internasjonale satsingen Nr 1 / 2009 Norconsult: Øker den internasjonale satsingen Norconsult er en viktig samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, sier Ola H. Norderhaug, direktør for den nyopprettede divisjon International.

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Et åpent, men sikrere samfunn

Et åpent, men sikrere samfunn Nr 4-2006 Norconsult satser på samfunnssikkerhet: Et åpent, men sikrere samfunn Samfunnet vi lever i blir stadig mer komplekst, globalt og åpent. Følgelig øker også samfunnets sårbarhet, noe som medfører

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder.

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder. Nr 1-2008 T4M AS Effektiviserer markedsføringen sparer millioner Med hjelp fra T4M kan du redusere kostnadene med opptil 30 prosent, øke effektiviteten og samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil. T4M

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer