Advarer mot nye Treholtofre. PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advarer mot nye Treholtofre. PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord."

Transkript

1 nr 6/ løssalg kr 55,- Advarer mot nye Treholtofre PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord. Side 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

2 2 KOLOFON 102.årgang LEDER Ofre i kjølvannet av Arne Treholt UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Ida Follerås Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER I 25 år har Arne Treholt vært en belastning for mennesker som har stått ham både nært og fjernt. Rekken er lang. En tidligere havrettsminister opplevde et voldsomt svik fra en av sine nærmeste medarbeidere. Familien har fått sin del. En god kamerat holdt på å havne i fengsel fordi Treholt ville rømme fra soning og trengte hjelp til det. Listen av mennesker som har opplevd Arne Treholt som en belastning er lang. Men det stanser ikke med familie og venner. I et intervju med Politiforum beskriver den tidligere Treholt-etterforskeren Leif Karsten Hansen tiden etter at han jobbet med Treholt-saken som 25 års helvete. 89 år gamle Ørnulf Tofte daværende etterforskningsleder spør med rette: «Jeg bare lurer på hvor grensen for trakassering går når man har jobbet i politiet? Hvor mye må man tåle? Jeg vet ikke om dere kan sette dere inn i det. Men for en politimann å bli beskyldt for fusk, med forfalskning av bevis, det er hårreisende». I alle disse årene har politifolkene levd med alvorlige beskyldninger rettet mot seg uten å kunne gå ut med sin versjon, bundet av taushetsplikten som de har vært. Og det er ikke bare politimennene som beskriver tiden etter Treholt-etterforskningen som meget vanskelig. Også deres ektefeller og barn har fått påvirket sine liv. Arne Treholt er mannen som hadde alt, også en strålende karriere som gjerne kunne fortsatt til ministernivå. En fascinerende og kunnskapsrik mann som sjarmerte alle med sin veltalenhet og dannelse. Han valgte selv å ødelegge alt dette da han valgte å bryte loven. Nå må han slutte å snu problemstillingen og beskylde andre for fusk og fanteri. Han må ta inn over seg at han har vært en belastning for mange av de som trodde på ham og som støttet ham. Han må ta inn over seg ansvaret for hva som skjer når han enten selv, eller via enkelte kommentatorer, gjentar påstander som Gjenopptakelseskommisjonen ugjendrivelig har tilbakevist. Med på hylekoret er ikke minst tidligere Dagbladet-redaktør John Egeland, som ikke ser ut til å ha lært noe av å hamre på mot navngitte mennesker. Tiden er inne for Arne Treholt til å erkjenne at det er han som har gjort galt, noe kriminelt. Først når ansvaret er erkjent, og beklagelsen gitt, kan tilgivelsesprosessen begynne. FORSIDEFOTO PST-sjef Janne Kristiansen. Foto: Erik Inderhaug TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: Velkommen til Øystein Mæland Politiforum ønsker nyutnevnt politidirektør Øystein Mæland velkommen. Han møter et politikorps som har store forventninger til hans lederegenskaper, og til hans evne til å argumentere for ressurser slik at politiet settes i stand til å gjøre det landets innbyggere forventer. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

3 INDEX INNHOLD 16 Skryter av Follo politidistrikt 18 Fanger på frifot herjer Egypt 21 Mæland ønskes lykke til 24 Hva skjer med IKT-stillingene? 29 Skeptisk til sammenslåing FASTE SIDER 44 Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad 8 48 Din pensjon 49 Politiets verden FRYKTER FLERE OFRE I TREHOLTS KJØLVANN Polititjenestemenn og deres familier blir ofre når justismordjegerne i Treholtsaken slår rundt seg. Nå roper PST-sjef Janne Kristiansen varsko. 50 Purken & PFFU ER POLITIET FORBEREDT PÅ SOSIALE MEDIER? Etter scooterulykken i Porsanger ble navngitte politimenn kritisert på Facebook. Det fikk politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark PD til å reagere IKKE PENGER TIL PC I POLITIBILER Justisminister Knut Storberget ønsker at flest mulig politibiler er utstyrt med PC og online-tilknytning. Men for UP-sjef Runar Karlsen strekker ikke pengene til VEKTERBILEN MÅ ENDRE UTSEENDE POD har bedt Rogaland politidistrikt om å følge opp NVC Securitys Passater, som er prikk lik politiets biler. Vekterfirmaet må sannsynligvis endre uniformeringen. FOR FÅ VIL LA SEG TESTE Forskningsprosjektet som skal kartlegge den fysiske formen til 95-kullet ved Politihøgskolen, sliter i motbakke. Nå frister arrangørene med premier til de som deltar.

4 4 SOSIALE MEDIER Er politiet forberedt på sosiale Hvor mye skal en politiansatt tåle? I vinter omkom tre ungdommer under en snøscootertur i svært krevende forhold i Porsanger. Etterpå la en av de pårørende ut kritikk av navngitte tjenestemenn på sin Facebook-side. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Politiet og Liselotte Kristoffersen Tjenestemennene selv var avskåret fra å svare på kritikken, fordi politiansatte ikke skal føre noen offentlig debatt om måten de løser oppdragene på når taushetsplikten slår inn. Å være politiansatt i et lite lokalsamfunn kan oppleves som særlig krevende når man personlig blir hengt ut i saker hvor det er store følelser i sving. Ekstra krevende blir det, som i dette tilfellet, når pårørende stilte spørsmål ved om politiet hadde handlet annerledes hvis det var egne barn som var savnet. Det gir en dimensjon ut over det rent politifaglige. Aha-opplevelse Men politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt reagerte. Det var nok mange som tenkte at når de sosiale mediene kom, ville dette bli en krevende øvelse for politiet. Men vi ser at politiet er en av de bedre på sosiale medier som Facebook og Twitter, sier Aas. Selv fikk han en aha-opplevelse da kritikken kunne leses på Facebook. Folk bruker nå sosiale medier til å offentliggjøre praten man før gjorde på tomannshånd. Meningene blir mer synlige, og de blir der for evig og alltid. Det gir oss noen utfordringer når vi ser at våre ansatte blir omtalt nedverdigende fordi de gjør en jobb vi har bedt dem om å gjøre, sier Aas. Må ta beslutninger Når mine ansatte gjør en jobb på politimesterens vegne, og har gjort akkurat det Faksimile: Finnmark Dagblad 14. april 2011 For meg var det helt uproblematisk å synliggjøre at jeg som politimester støttet dem jeg har bedt dem om å gjøre, er det om noen jeg som skal ta støyten. Fordi det er jeg som har sendt dem ut på jobben, presiserer Aas. Han er opptatt at av hvilke konsekvenser det kan få hva gjør det med politiansatte hvis slikt får stå uimotsagt. Blir vi passive og feige, og tenker på konsekvenser i situasjoner hvor vi trenger politifolk som er modige og offensive når de skal løse politiets oppgaver? Det er ikke nødvendigvis bra for de som mottar våre tjenester at politiet blir engstelige i sin oppgaveutførelse. Mange i vår bransje har en tøff jobb. Som politimester er jeg avhengig av at mine folk tør å ta beslutninger i kampens hete, og at jeg kan stole på dem. Like nødvendig er det at de kan stole på at jeg står opp og tar ansvar når det kreves, sier politimesteren. Under den konkrete redningsaksjonen var det ekstremt vær, og politimesteren besluttet å ikke sende redningsmannskaper ut for å ikke ofre flere liv. Når jeg tar en slik beslutning, skal mannskapene vite at jeg støtter dem i valg de tar som følge av dette, også i ettertid. Tok kontakt Etter dødsfallene ble blant annet stabssjefen kraftig kritisert på Facebook-siden til faren til en av de døde. Den voldsomme kritikken fikk mange tilhørere «liker» og kommentarer. Også politimesteren ble rammet av kraftig kritikk. Det var selvsagt vanskelig å vite hva som var rett tid å reagere på. Jeg måtte veie pårørende i sorg og krise opp mot å unngå å få en hekseprosess mot noen som tross alt hadde gjort jobben sin. Så jeg lot det gå en god måned, og mente at det var rett tid, sier Aas. Vestfinnmark politidistrikt tok kontakt med Facebook, og rapporterte om et uønsket innlegg. I tillegg snakket Aas selv med mannen og fortalte at han ikke syntes det var greit at hans ansatte ble hengt ut på Facebook. Jeg oppfattet at han syntes det var en grei samtale, selv om mannen ikke var enig. Han skjermet etter dette sin Facebook-profil, sier Aas.

5 SOSIALE MEDIER 5 medier? Gikk ut i avisen Finnmark Dagblad fulgte opp saken, og i stedet for å si «ingen kommentar», lot politimester Aas seg intervjue i avisen. Der fastholdt han at mannen hadde gått for langt i forhold til sine ansatte. I tillegg skrev Aas en lengre blogg der han redegjorde for sine tanker. På den måten kunne han gå ut i det offentlige rom med egne formuleringer uten å bli redigert, og han fikk umiddelbare tilbakemeldinger fra de som leste bloggen. Bloggen gjorde at mine ansatte kunne lese at politimesteren støttet dem ute i det offentlige rom. For meg var det helt uproblematisk å synliggjøre at jeg som politimester støttet dem. Samtidig som jeg venter at de støtter meg. Dette ligger i min tolkning av rollen som politimester, sier Aas. På bloggen skrev politimesteren blant annet dette: «Politiet skal tåle kritikk, vi skal være lydhøre for den, og vi skal bruke den aktivt i vårt løpende arbeid for å gi best mulig polititjeneste til befolkningen. Vi skal også opptre slik at vi ikke begrenser muligheten for å kritisere politiet. I tillegg skal vi ha stor respekt og aksept for at de som nylig har mistet noen av sine kjære skal ha rom for å håndtere de følelsene dette naturlig nok utløser». Hvor mye skal politifolk tåle av hets og kritikk på sosiale medier? Hva skal vi akseptere som enkeltpersoner? Jeg vet at følelsen av ubehag våre ansatte føler er stor når de blir hengt ut på sosiale medier, og det får meg til å reagere. Utidigheter skal vi ikke tåle. Det må kunne stilles oppriktige spørsmål ved hva vi politifolk skal akseptere fordi vi gjør jobben vi er satt til, og som samfunnet forventer vi skal gjøre. Spørsmålet er om dette i fremtiden blir en enda større utfordring for politifolk, sier Aas. Det varmer Lokallagsleder Kjell Eirik Mortensen i PF Vestfinnmark setter pris på at politimesteren engasjerer seg og står opp for sine ansatte på denne måten. Jeg snakket selv med mannskaper som var i området da leteaksjonen skjedde, og det er ikke vanskelig å slutte seg til beslutningen om å ikke sende ut letemannskaper under de forholdene som var. Noe annet hadde vært direkte uansvarlig, sier Mortensen. Reagerte. Politimester Torbjørn Aas reagerte da hans ansatte ble hengt ut på Facebook. Utidigheter skal vi ikke tåle, sier han. Støtter. Lokallagsleder Kjell Eirik Mortensen støtter politimesterens vurdering. Fottøy for profesjonelle

6 6 FAMILIEDAG 103 km/t på familiedag Det var blålys, høy fart, store høyder og narkotika under familiedagen som PF Hedmark arrangerte i slutten av mai. Tekst og foto Ole Martin Mortvedt Det idylliske Skogmuseet ved bredden av Glomma ved Elverum var rammen for familiedagen, som med stort og smått telte 300 besøkende PF-medlemmer og deres familier. Lokallagsleder Reidun Martinsen ønsket politibarna velkommen til et besøk i UPbilen, som hadde «masse walkie-talkier» og kunne kjøre fort. Og hun ønsket velkommen til 13 meters høydefølelse i brannvesenets stigebil. Størst fart var det imidlertid Christian Jacobsen (17) som holdt, da han fyrte av et kanonskudd til 103 km/t foran UP-radaren. Den holder til førerkortbeslag, kom det kjapt fra UPs Per Erik Skjefstad til 17-åringen. En sikker vinner var nok likevel Gizmo, en narkotikahund som hadde tatt med seg matmor og hundefører Marianne Sollie Warø på sjarmøretappen. Spenningen var stor da Warø satte alle barna opp på ei linje, og gjemte et tøystykke med narkotikalukt på en av ungene. Tror dere Gizmo finner igjen tøystykket? spurte Warø. Ja! ropte ungene. Og Gizmo skuffet ikke. I løpet av sekunder var tøystykket gjenfunnet til stor jubel. Toppen kom likevel da Warø delte ut små pølsebiter som ungene kunne gi som belønning. Små barnehender forsvant inn i politihundegapet, og kom ut igjen kun en liten pølsebit fattigere. Spennende for så vel foreldre som småtasser. Primus motor og politipensjonist Sigbjørn Kjenstad hadde tatt en telefon eller to, og lokket med et samlet program som handlet om caps, fotballer, håndballer, is, pølser, t-skjorter, billetter til Legoland, Kiel-tur, gratisadgang, brannvesen, politihund, fotballradar med UP og natursti. Alt gratis for deltagerne. Smilene satt løst denne vårdagen i Hedmark. Det var ikke så verst å ha en politimamma eller politipappa likevel. Høy fart. Martin Jacobsen fyrer av skudd inn i radaren på familiedag for PF Hedmark mai 2011 med UPs Tor Engebretsen som ivrig fartskontrollør. Politismil. Narkotikahundefører Marianne Sollie Warø fikk god kontakt med de minste. Strålende. Lokallagsleder Reidun Martinsen var strålende fornøyd med fremmøtet og innsatsen til egne mannskaper.

7 BILAVTALEN 7 Politiets nye patruljebil har blitt testet. Anbudsprosessen blir sannsynligvis avgjort over skoleferien. Tekst Erik Inderhaug Foto Frode Fidjeland Bilavgjørelse i august Alene. Etter det Politiforum erfarer, står VW Passat igjen som eneste alternativ som politiets nye patruljebil. Avgjørelsen tas i over sommerferien. Som Politiforum tidligere har skrevet, står kun én billeverandør igjen fem av seks biltilbud ble vraket fordi de ikke oppfylte kravspesifikasjonene. Spørsmålet blir dermed om det gjenstående alternativet, VW Passat 4Motion, oppfyller alle kravene. AVVISER PÅSTANDER I en pressemelding 31. mai avviste PDTM at de stiller for strenge krav til de nye patruljebilene, slik at det var umulig for alle bilprodusentene å komme med realistiske tilbud. «Polititjenestemenn har i dag med seg mye utstyr i bilene. Slikt verneutstyr, våpenskrin og annet operativt materiell krever stor lastekapasitet. Ved utrykning må en politibil kunne klare god akselerasjon, selv med tung last. Kravspesifikasjonen gjenspeiler disse forholdene. Det er altså ikke snakk om luksusbiler eller unødvendig strenge krav, slik enkelte har påstått», skrev PDMT da. TESTET I JUNI Kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT ønsker ikke å kommentere hvor mange eller hvem som har lagt inn anbud, men sier til Politiforum at det ble gjennomført tester i begynnelsen av juni både av patruljebil og andre biler. Da testet vi alt som er. Så skal vi se om det matcher opp mot de kravene vi har satt, og om det faktisk reelt sett er slik de har påstått i tilbudene sine. Hvis resultatene er gode, vil vi tildele etter vurdering av dem. Hvis det viser seg at de ikke har levert, så må anbudet avvises, sier han. I AUGUST? Hvis tilbudet fra Møller bil blir avvist, betyr det at hele anbudsprosessen må startes på nytt, med nye kravspesifikasjoner, og de forsinkelser det medfører. En avgjørelse er først ventet over sommerferien. Vi kommer til å avgjøre bilsaken til høsten, slik det er blitt lovet, forklarer Strai. Målet er at en prototyp skal være klar til november. For å rekke dette, må sannsynligvis avgjørelsen tas i august så gjenstår det å se om PDMTs krav blir oppfylt, slik at det finnes en bil å lage prototyp av. Utsetter førstelinjeprosjektet Gjennomføringen av førstelinjeprosjektet er utsatt i minst et halvt år, grunnet usikkerhet om økonomien i prosjektet. Tekst Erik Inderhaug Det kom fram i et møte mellom Justisdepartementet og de involverte organisasjonene den 21. juni. Der ble det klart at gjennomføringen av førstelinjeprosjektet blir utsatt, fordi nye tall «viser usikkerhet omkring de økonomiske beregningene knyttet til prosjektet». Dette dreier seg om både kostnader og gevinster. Departementet vil nå hente inn ekstern ekspertise for å få en ny vurdering av økonomien i prosjektet. «Dette er et arbeid som vil starte over sommeren og ta minst et halvt år, kanskje lengre. Det betyr at prosjektet i realiteten er utsatt minst et halvt år», skriver Politiets Fellesforbund (PF) i et rundskriv om møtet. Samtidig har det blitt bestemt at Oslo og et annet sted skal være piloter for førstelinjeprosjektet. Den andre piloten, som foreløpig ikke er valgt, skal være et sted med færre omstillingsutfordringer enn Oslo. Pilotprosjektene starter ikke før den økonomiske gjennomgangen er gjort. Departementet har ennå ikke besluttet hvor regionkontorene og støttekontorene i førstelinjeprosjektet blir lokalisert, men der er det ventet en snarlig avklaring. Arbeidet med en omstillingsavtale er heller ikke kommet i gang.

8 8 TREHOLTSAKEN Justismordjegere skaper nye ofre PST-sjef Janne Kristiansen roper nå ut et varsko: I jakten på mulige justismord går jegerne langt. Så langt at nye ofre skapes. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Erik Inderhaug Kristiansen har levd et helt liv hvor hun har kjempet mot urettferdigheten. Tidligere som profilert advokat og som leder for Gjenopptakelseskommisjonen. I dag er hun sjef for PST. Urettferdighet trigger meg, og dette er blodig urettferdig. Det er derfor det var nødvendig å gå ut i denne saken, sier hun til Politiforum. Med harme forlangte hun at de som har framsatt uriktige beskyldninger mot tidligere Treholt-etterforskere, ba de nå pensjonerte politifolkene om unnskyldning. I boken «Forfalskningen» framsetter forfatterne Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland alvorlige beskyldninger om at politifolkene foretok bevisforfalskninger i Treholtsaken. Det bidro til at Gjenopptakelseskommisjonen for andre gang tok Treholtsaken opp til vurdering. Helt siden boka kom ut i fjor høst, har PST-sjefen valgt å ikke kommentere saken. Ikke før Gjenopptakelseskommisjonen var ferdig med sitt arbeid og tydelig konkluderte med at ingen bevistriksing var bevist, uttalte hun seg. «PING PONG» MED PRESSEN Det å gå ut i pressen er ikke alltid en god strategi, mener Kristiansen. I denne saken var strategien å holde kjeft, noe som kan være vanskelig når det går over så lang tid. Men jeg kan Treholtsaken godt, ettersom jeg var leder for kommisjonen sist gang saken ble behandlet der. Derfor visste jeg godt hva som lå der av gradert materiale. Det gjelder å ha is i magen, og å holde seg til strategien når den er lagt. Å spille «ping pong» med pressen kan være en risikosport, sier PST-sjefen. Kristiansen karakteriserer det som «en vanskelig balansegang». Selv om jeg sitter med svarene, kan jeg ikke debattere, noe som er et typisk politidilemma. Man sitter ofte med mye informasjon som er gradert og som man ikke kan bruke. Det er mange barrierer i form av lover man må forholde seg til før man går ut i debatten, sier hun. Likevel er Politiets Sikkerhetstjeneste unik i internasjonal sammenheng. Andre lands overvåkingssjefer er i svært liten grad tilgjengelig for intervjuer med pressen. KREVENDE TILVÆRELSE Politiyrket medfører at man ikke kan ta til motmæle når det kommer beskyldninger. Det er noe man må leve med. Derfor er det viktig å kunne komme hit som pensjonist, og opprettholde kontakten med tjenesten og lufte ut når det blir tøft. Dette er personer som sitter med mye gradert informasjon fra sitt liv i politiet, som er vant til å holde alt inne i seg. En lang pensjonisttilværelse blir krevende hvis man skal leve med en situasjon hvor mediebildet ville se annerledes ut hvis man kunne gått ut med det man vet, sier Kristiansen. Når NRK la ut forklaringene gitt til Gjenopptakelseskommisjonen ut på Internett, var det et klart brudd på sikkerhetsloven, mener PST-sjefen. Det er alvorlig. Hvordan det har skjedd, må kommisjonen svare på. Det er likevel klart at en advokat har plikt til å forholde seg til loven, selv om enkelte mener de har rett til å lekke til pressen. Politidokumenter skal ikke gis til klienten, fastslår Kristiansen. Hun forteller at advokat Harald Stabell tidligere hadde sterk tillit i systemet, og at han tidligere til og med var medlem av Gjenopptakelseskommisjonen. Men den tilliten er nå brutt. Jeg har forstått at Stabell fikk oversendt alt materiale fra Gjenopptakelseskommisjonen, med pålegg om at det skulle behandles som gradert materiale. Han har siden oversendt dette til sin klient, dokumenter hvor det både var gradert og personsensitive opplysninger. Senere fikk altså media tilgang til alle avhørene gjort i saken. Dette er veldig beklagelig i forhold til våre folk. De har gitt forklaring i full fortrolighet, og stolte på at dette ble behandlet på en fortrolig måte, sier Kristiansen. Stabell ønsker ikke å kommentere dette i Politiforum.

9 TREHOLTSAKEN 9 Belastning. Justismordjegerne påfører andre store belastninger i jakten på å få Treholt frikjent, sier PSTsjef Janne Kristiansen. DØMT OG FORDØMT Kristiansen er opprørt over at uskyldspresumpsjonen synes å gjelde for alle andre enn politiet. Advokat Harald Stabell har i parløp med spiondømte Arne Treholt brukt uttrykk som «ugjendrivelig bevist» om hva politietterforskerne skal ha gjort. Det uttrykket skal aldri brukes før det foreligger en dom, fastslår PST-sjefen. Hun er kritisk til at et stort pressekobbel har løpt i flokk, og uten å overhodet kjenne saken, har dømt og fordømt tidligere POT-etterforskere. De rettighetene som gjelder for andre norske borgere, gjelder tydeligvis ikke for politiansatte. Det er klart at det har vært en stor belastning for våre folk å få disse beskyldningene mot seg, sier Kristiansen, og fortsetter: Arne Treholt er ekstrem til å snu ting på hodet. Han er dømt for spionasje mot Norge. Høyesterett har tidligere vurdert om ransaking av Treholts leilighet hadde betydning for utfallet av saken, noe den ikke hadde. Avhørene i Lundkommisjonen ligger der. Folk har forklart seg gjentatte ganger. At det forelå ulovlig videoovervåking i Treholts leilighet har vært kjent av Lundkommisjonen. Det er ikke noe nytt som har kommer frem nå. FORSVARER IKKE Hun vil på ingen måte forsvare at politiet brukte ulovlige metoder, men retter søkelyset mot hvilket scenario som hadde vært tilfelle hvis politiet ikke hadde klart å avsløre Treholt. Hadde ikke politiet brukt disse metodene, hadde ikke politiet fått kjennskap til når Treholts spionmøter fant sted. Da ville det ha vært vanskelig å få gode nok bevis, fastslår Kristiansen. Det er grunn til å spørre hvilken posisjon Treholt hadde hatt i samfunnet i dag hvis han ikke hadde blitt avslørt og dømt byråsjef som han var. Å få en muldvarp i posisjon som utenriksminister hadde vært et godt «scoop» for sovjetisk etterretningstjeneste, samt totalt ødeleggende ikke bare for Norge, men for hele NATO-alliansen. De fleste av metodene som ble brukt under Treholt-etterforskningen har politiet dessuten lovlig adgang til å benytte i dag, bortsett fra kameraovervåking. Da er det et tankekors at Malthe- Sørensen ikke kom med sine «bevis» da Gjenopptakelseskommisjonen behandlet Treholtsaken i fra 2006 til Hvorfor ventet han til 2010 med å komme med det? spør PST-sjefen. Harald Stabell visste godt at man kunne snakke med kommisjonen uten å måtte stå frem. Likevel holdt de på med boken mens Gjenopptakelseskommisjonen behandlet saken første gang. Man kan lure på hvorfor, spør hun videre. URIKTIGE PÅSTANDER Hun fastslår at alle påstander som Malthe- Sørensen har framsatt, nå er tilbakevist. På generelt grunnlag mener jeg at mennesker som får en dom, og som har uttømt alle muligheter, bør legge ting bak seg. Å samtidig erkjenne at man har gjort noe straffbart, for så å få tilgivelse. Det har aldri Treholt gjort, sier Kristiansen. Hun mener det er prisverdig at man prøver å få etterfulgt og undersøkt påstander om justismord. Men det er et stort men: I kjølvannet av å være justismordjeger, ligger det flere justismord. I sin iver glemmer jegerne enkelte prinsipper. Har man ingen tanke for den belastning man påfører andre i jakten på å vinne egen sak? Dette er selvsagt en enorm belastning for påståtte alternative gjerningsmenn, avslutter PST-sjefen.

10 10 TREHOLTSAKEN Treholt-etterforsker Leif Karsten Hansen legger ikke skjul på at det har vært 25 vanskelige år. Ikke bare for ham selv, men også for ektefellen. Hun beskriver perioden som et «helvete». Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Stian Lysberg Solum/Scanpix 25 års mareritt Taushetsplikt. Vi er pålagt en livslang taushetsplikt uten mulighet for å offentlig forsvare oss mot de verste beskyldninger, sier pensjonert Treholt-etterforsker Leif Karsten Hansen. De første 10 årene var det ikke så vanskelig for meg. Da var jeg fortsatt i tjeneste, og hadde folk rundt meg som også hadde taushetsplikt. Da var jeg «innenfor» og kunne snakke ut om ting. Men når jeg ble pensjonist, ble det vanskeligere. Da var det plutselig ingen jeg kunne snakke med når beskyldningene dukket opp. Kona hadde jo ingen taushetsplikt, så jeg kunne ikke dele en del av mine tanker med henne, forteller Hansen. Han sier det kom en periode etter at han ble pensjonist hvor han var langt nede, men at han gradvis jobbet seg oppover. Men da den famøse boken «Forfalskningen», skrevet av Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland, kom ut i fjor høst, var det et nytt slag. Vi som har taushetsplikt har ingen mulighet til å forsvare oss mot de alvorlige beskyldningene som gang på gang har blitt framsatt. Etter at Treholtsaken har vært behandlet en gang i Høyesterett og to ganger i Gjenopptagelseskommisjonen, mener jeg det påligger forfatteren av boka og andre involverte en mye større aktsomhet mot å komme med slike beskyldninger, sier den pensjonerte etterforskeren. VALGTE Å AVSTÅ Beskyldningene om bevisforfalskninger er hver gang avvist av de som har hatt tilgang til materialet og menneskene som jobbet med saken, forklarer Hansen. Det var jo ikke slik at vi satt med kaffekoppen i hånden, og om morgenen bestemte oss for å foreta en ransaking. Under Treholtsaken var ransakingene vi gjorde store operasjoner som involverte flere titalls personer, og som var forankret helt til topps hos overvåkningssjefen, sier Hansen. Etter at boka kom ut, og mens Gjenopptagelseskommisjonen gjorde sitt arbeid, valgte Hansen og de andre involverte Treholt-etterforskerne å avstå fra å delta i debatten som raste. Jeg er glad for at Gjenopptagelseskommisjonen gikk vesentlig lenger enn å bare avvise gjenopptak av saken. I sin begrunnelse går kommisjonen mye lengre, og avviser kontant at vi drev med bevisforfalskning og juks. Det satte vi stor pris på, sier han.

11 BERØMMER JANNE KRISTIANSEN Han berømmer PST-sjef Janne Kristiansen for måten hun gikk ut på etter at Gjenopptagelseskommisjonen offentliggjorde sin avgjørelse. Hun krevde unnskylding fra de som har fremsatt falske beskyldninger om bevisforfalskning mot etterforskerne i Treholtsaken. Husk at vi som jobber med slike saker har en livslang taushetsplikt. Da mener jeg arbeidsgiver også har et livslangt ansvar for å følge oss opp når det gjelder arbeidsrelaterte utfordringer. Her har Janne Kristiansen virkelig tatt dette på alvor, og det setter jeg stor pris på, sier Hansen. Det er slik at når man slutter i tjenesten, havner man i et vakuum når man ikke lenger kan snakke med andre mennesker om forhold knyttet til jobben. Vi går ikke rundt og deler følelser med hverandre, det er galgenhumoren som råder galgenhumoren som i utgangspunktet er godt ment, fortsetter han. Men fremdeles er det slik når de treffer gamle kolleger, så kommer kommentaren: «Jasså, du går løs ennå». Jeg må si at etter å ha hørt dette i 25 år, begynner det å bli slitsomt å hele tiden bevare ansiktet i en vennlig og positiv maske, mens det inne i hodet er tungt. Måten jeg har håndtert dette på er å hente meg inn hjemme hos kona. Det er klart hun fikk sin del av belastningen, og jeg innrømmer at det var perioder hvor jeg kommuniserte kun med enstavelsesord. Men jeg har vært heldig, og hele tiden hatt ei hånd å holde i, og noen å holde rundt, og at hun har holdt rundt meg. Det tror jeg har vært av avgjørende betydning, sier Hansen. Han er takknemmelig for konas innsats. Som i tillegg brukte turer til hytta for å få en geografisk avstand fra problemene. Det gjorde det lettere å se på saken litt fra utsiden. HØY ETISK STANDARD For tjenestemenn i politiet og PST er det å bli beskyldt for å plante bevis noe av det verste de kan bli beskyldt for. Det rokker ved noe fundamentalt i den etiske grunnholdningen til selve valget ved å jobbe i politiet. Personlig egnethet teller mye, og vektlegges i stor grad ved ansettelser. Lenge har det vært kjent at det er spesielt dyktige tjenestemenn som blir spurt om å jobbe der. Selv hadde Hansen jobbet både på ordensavdelingen og sju år i MC-korpset før han ble spurt om å jobbe i daværende POT, nå PST. Når Treholt fremdeles fastholder at det er fusket med pengebeviset, er det interessant å se at han selv i de innledende politiavhør erkjente at det var hans penger, de cirka dollarene som ble funnet i hans koffert. Hans første forklaring var at pengene stammet fra et kasino i Wien. Da pengene ikke kunne spores tilbake dit, trakk han forklaringen. Og senere ble det da stilt spørsmål ved dette pengebeviset, og om det var forfalsket. Hvem som har høyest etisk standard av Arne Treholt og polititjenestemennene er et interessant spørsmål. Har en som beviselig har overlevert og solgt nasjonalt ømfintlige dokumenter og opplysninger til daværende Sovjetunionen mer troverdighet enn PSTs tjenestemenn? Fakta Treholtsaken TREHOLTSAKEN 11 Arne Treholt, født 13. desember 1942, var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert, siktet for spionasje. 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i Eidsivating lagmannsrett. Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon. Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad. Dommen ble anket til Høyesterett, men Treholt trakk anken. Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen. Tre ganger har han satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember Boken «Forfalskningen politiets løgn i Treholt-saken», lansert 9. september 2010, hevder at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid. En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken. Noen av disse opplysningene ble senere endret. Treholt og forsvarer Harald Stabell har ikke tillit til habiliteten til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt. Busch anmodet 21. september 2010 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt. Fredag 24. september 2010 bestemte Kommisjonen at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken. Mandag 27. september 2010 bekreftet tidligere leder Ketil Lund i Lund-kommisjonen, en av spanernes opplysninger om at Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket av POT. Kilde: NTB

12 12 TREHOLTSAKEN Hva må polititjeneste Pensjonerte politifolk blir nærmest hentet ut av gamlehjemmene for å svare på spørsmål om hva de gjorde i Treholtsaken for 25 år siden. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Erik Inderhaug Nå spør tillitsmann Lasse Roen hos Politiets Fellesforbund ved Politiets Sikkerhetstjeneste: Hva må polititjenestemennene tåle i kraft av arbeidet de hadde som yrkesaktive? Selv etter at Høyesterett har avsagt endelig dom, og selv etter to runder i Gjenopptagelseskommisjonen, fremsetter Arne Treholt og hans menighet nye beskyldninger om at polititjenestemenn skal ha forfalsket bevis. I tillegg opplever alle som avga forklaring til Gjenopptagelseskommisjonen at deres forklaringer er lagt ut på Internett av NRK. SKADER KOMMISJONEN De som har latt seg avhøre, opplever at det går ut over personvernet. Avhørene er gitt under forutsetning av at det er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt. Gjenopptagelseskommisjonen skal følge de samme reglene som for politiavhør, sier Roen til Politiforum. Han er redd for at det som har skjedd nå gjør at folk i senere saker enten vil nekte å forklare seg for kommisjonen, eller holde opplysninger tilbake av frykt for at deres Beskyldninger. PF-tillitsvalgt Lasse Roen er kritisk til en debatt hvor polititjenestemenn er avskåret fra å forsvare seg i det offentlige rom.

13 TREHOLTSAKEN 13 menn tåle? forklaringer skal bli offentlig kjent. Det kan på sikt redusere kommisjonens mulighet til å komme til bunns i viktige saker. Fra egne medlemmer har Roen fått sterke reaksjoner på at avhørene har blitt offentliggjort. De opplever dette som et brudd på personvernet. Her er det klart personsensitivt materiale som hele verden har tilgang til. NRK har valgt å sladde enkelte opplysninger i noen av avhørene, men likevel blottstilles mange av de som har avgitt forklaring med helt personlige opplysninger, sier han. Roen karakteriserer offentliggjøringen av forklaringene gitt til Gjenopptagelseskommisjonen som en tretrinnsrakett: 1. En av partene har lekket all informasjon til media. 2. Media har tatt i mot. 3. NRK la dette ut samtidig som Gjenopptagelseskommisjonen offentliggjorde sin avgjørelse. KOMMISJON FOR KOMMISJONEN? Som svar på NRKs innsynsbegjæring, inviterte Gjenopptagelseskommisjonen NRK til å lese dokumentene i deres lokaler i stedet for å oversende dokumentene. Men NRK valgte i stedet å bruke en lekkasje til å offentliggjøre mange av forklaringene som ble gitt. Skal pressen kunne ta seg til rette også i senere saker uten at det får konsekvenser? Skal pressen være en kommisjon for kommisjonen? spør Roen. Politiansatte må regne med å svare for tidligere arbeid, for slikt følger av jobben. Men hva er kravet til de beskyldninger som rettes mot oss? Treholtsaken er en ekstrem sak, men vi kan ikke utelukke at enhver sak som kommer for kommisjonen ender slik. Det å være polititjenestemann og bli beskyldt for løgn, bedrag og juks, er svært belastende, ikke bare for polititjenestemannen, men også for ektefeller, barn og nære familiemedlemmer som blir konfrontert med beskyldningene, sier Roen. Beskyldningene forblir i all hovedsak uimotsagt, fordi polititjenestemannen har taushetsplikt. Skal det ikke være noe krav til hvilket grunnlag slike beskyldninger fremsettes på? spør Roen kritisk. FULGTE SPILLEREGLENE Han mener egen ledelse burde ha gått ut med støtte på et tidligere tidspunkt. Men vår ledelse valgte å følge spillereglene, og ventet med å gå ut til etter at kommisjonen hadde kommet med sin avgjørelse. Jeg synes det var veldig bra det Janne Kristiansen gjorde da hun med harme gikk ut og ba Treholt-leiren beklage de åpenbart grunnløse beskyldningene framsatt mot tidligere politietterforskere, sier Roen, og fortsetter: Hennes reaksjon var en fin støtte for våre tidligere ansatte. Som PF-tillitsvalgt mener jeg det er grunn til å se på hvor mye de udokumenterte påstandene fra advokat Stabell og Arne Treholt har fått feste seg. Den ene siden har fritt fått uttale seg over lengre tid uten at den andre siden har hatt anledning til å komme med sin versjon. Resultatet blir meget negativt for de som har hatt en jobb med å beskytte Norges sikkerhet. Det beklager jeg. Han retter søkelyset mot at det stilles krav om en livslang taushetsplikt til politiansatte. Med krav følger også plikter. Hvilke plikter har arbeidsgiver i forhold til å stille opp med juridisk bistand, og oppfølging og støtte? Jeg mener at arbeidsgiver i denne saken har oppført seg eksemplarisk i forhold til de interne tingene. Men når det gjelder hva som har skjedd på den offentlige arena, må vi diskutere på hvilket tidspunkt politiledelsen skal engasjere seg. Media stopper ikke å skrive om en sak bare fordi politiledelsen ikke uttaler seg, avslutter Roen. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund presiserer at Vær Varsom-plakaten gjelder også i Treholtsaken. Han understreker at han kommenterer saken uten selv å ha lest avhørene som er lagt ut på Internett. Treholt-saken er jo ingen normal kriminalsak. Man må kunne fravike de forsiktighetsregler som gjelder ellers, sier Kokkvold, og fortsetter: Men i forhold til personene som ikke er offentlige, eller kjente, som ikke må regne med å bli utsatt for et sterkere flomlys, må de ha det normale personvernet som når pressen ellers er opptatt av hvor det skal vises respekt for menneskers privatliv. Jeg mener det er viktig at når noen reagerer, bør dette opp i det offentlige rom. Kokkvold minner om at det i saker som dette er lett å overse forsiktighetsreglene. Varsomhetsreglene gjelder Tekst Ole Martin Mortvedt

14 14 TREHOLTSAKEN Dette er pressefrihet Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas forsvarer NRKs beslutning om å offentliggjøre delvis sladdede versjoner av Treholt-avhørene. Tekst Ole Martin Mortvedt Skjermdump NRK.no Det har kommet sterke reaksjoner på at NRK publiserte forklaringer gitt til Gjenopptakelseskommisjonen på sine nettsider. Personsensitiv informasjon er lagt ut, og det er meget belastende for de involverte, sier PF-tillitsvalgt Lasse Roen. PÅ SAMME DAG Samme dag som Gjenopptakelseskommisjonen la frem sin beslutning om å ikke gjenoppta Treholtsaken, la nemlig NRK ut alle avhørene som kommisjonen gjorde på sin hjemmeside. Det som resultat av at en av partene hadde lekket saksopplysninger til pressen. «Vi har også vært opptatt av å forsikre oss om at vi publiserer alle avhørene, og ikke bare deler av materialet som eventuelt kunne tale for det ene eller det andre synspunktet på saken. Vi er nå så sikre vi kan være som utenforstående, på at det vi nå publiserer er samtlige avhør kommisjonen har gjennomført i denne siste omgangen av saken. Det har allerede lekket mye fra materialet og det har selvstendig verdi at allmennheten får se helheten og sammenhengen de lekkede opplysningene er gitt i. Vi mener vi dermed gir publikum et bredt innsyn i kommisjonens beslutningsgrunnlag», argumenterer NRK på sin hjemmeside. Vi la ut disse avhørene fordi vi mener at åpenhet var av særlig stor betydning for Treholtsaken. Vi bestemte oss for å Ekstraordinært. Treholtsaken er helt ekstraordinær, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas i NRK, som forklaring på at NRK.no har valgt å publisere avhørene på sin hjemmeside. publisere når vi var sikre på at vi hadde alle avhørene, og at vi fikk tid til å sladde opplysninger om personer som ikke var offentlige og informasjon som ikke var av offentlig interesse, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, som også er ansvarlig redaktør for NRK.no. VANSKELIG AVVEINING Er det slik at NRK oppnevner seg selv til å være en kommisjon for kommisjonen? Nei, dette er pressefrihet. Vi har opplysninger i saken og gjør selvstendige vurderinger. Har du forståelse for at personer som har avgitt forklaring til kommisjonen nå føler seg avkledd og nakne når opplysninger de har gitt i fortrolighet er brakt til offentlig skue? Dette er en del av den vanskelige avveiningen. Det er kun ekstraordinære omstendigheter som gjør at vi gjør dette. Spørsmålene rundt legitimiteten til de metoder som har vært benyttet har vært avgjørende, sier Bjerkaas, som avstår fra å kommentere enkeltheter av det som er fremlagt. Har NRK ved å offentliggjøre avhørene vanskeliggjort Gjenopptakelseskommisjonens behandling av senere saker? Vil man senere se at parter er betenkte med å gi forklaring, når de vet at det ikke finnes garanti for at det de sier vil være fortrolig? Dette er også en av de vanskelige vurderingene vi har gjort. Vi mener det vi har gjort ikke ødelegger for kommisjonen. Man har plikt til å stille opp for kommisjonen i slike saker. Det som gjorde at vi ville publisere dette er at Treholtsaken er helt ekstraordinær. Vi gjør selvstendige vurderinger av alt vi publiserer. Betydningen Treholtsaken har for senere norsk rettspraksis er del av denne vurderingen, sier Bjerkaas. Gjenopptakelseskommisjonen: Ingen kommentar Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter ønsket ikke å la seg intervjue i saken. Spørsmålene Politiforum ønsket å få svar på var: Hvordan kunne NRK få tilgang til avhørene gjort hos Gjenopptakelseskommisjonen? Vet Gjenopptakelseskommisjonen hvem som ga avhørene til pressen? Gjør Gjenopptakelseskommisjonen noe for å forfølge lekkasjen? Er det en straffbar handling å lekke fortrolige dokumenter fra Gjenopptakelseskommisjonen? Hva har dette å si for troverdigheten til Gjenopptakelseskommisjonen? Er det grunn til å tro at mennesker senere vil avstå eller holde tilbake informasjon til Gjenopptakelseskommisjonen av frykt for at det de sier vil bli lagt ut offentlig?

15 TREHOLTSAKEN 15 Var EOS-utvalget inhabilt i Treholtsaken? Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen behandlet Treholtsaken i EOS-utvalget, mens hennes far Andreas Arntzen forsvarte Treholt under straffesaken. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Institutt for samfunnsforskning Spørsmålet er nå om hele EOS-utvalgets kontroll i Treholtsaken må erklæres inhabil. 14. juni avga de en melding til Stortinget om sin undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken. Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen deltok under behandlingen av saken i EOS-utvalget, til tross for at hennes far advokat Andreas Arntzen var en av tre forsvarere for Arne Treholt under straffesakens hovedforhandling. Utvalget viser til en betenkning fra professor dr. juris Erling Johannes Husabø, som konkluderer med at nødrett ikke hjemlet POTs metodebruk. Utvalget, hvor Wenche Elizabeth Arntzen deltok, støttet denne konklusjonen, noe som Treholt har flagget som en seier. Med kjennskap til advokat Andreas Arntzens engasjement for å få Arne Treholt frikjent for spionanklagene, reises spørsmålet om hans datter kan være inhabil til å behandle spørsmål knyttet til Treholt-saken. HABILITETEN VURDERT EOS-utvalgets leder Helga Hernes avviser at Wenche Elizabeth Arntzen var inhabil. Arntzen selv tok spørsmålet om habilitet opp med oss. Våre jurister har sett på problemstillingen, og to ganger har vi overveid dette. Vi kom til at det ikke var noen habilitetsproblemer, sier Hernes. Hernes mener det ikke er naturlig å vurdere habiliteten til EOS-utvalgets medlemmer på samme måte som man vurderer habiliteten til dommere. Habil. Professor Eivind Smith mener det ikke er noen grunn til å betvile tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzens habilitet i EOS-utvalget. STØTTER AVGJØRELSEN Professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett i Universitetet i Oslo, svarte dette på spørsmålet om tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen kunne betraktes som inhabil under EOS-utvalgets behandling av Treholtsaken: EOS-utvalget kommer inn under forvaltningslovens regler om habilitet. Wenche Elizabeth Arntzen er ikke selv part i Treholtsaken. At hennes far var en av forsvarsadvokatene for Treholt, gjør heller ikke at faren var en part. Sammen med to andre var han bare representant for en av partene, og jeg kan ikke huske at han senere har vist noe særlig engasjement for saken i det offentlige rom. Dermed rammes hun ikke av reglene om automatisk inhabilitet. Dermed må vi se nærmere på det generelle kravet om omverdenens tillit til hennes upartiskhet, sier Smith. HAR FORSTÅELSE Gitt Treholtsakens spesielle karakter kan han forstå at spørsmålet reises. Men det er lenge siden saken gikk, og jeg tror ikke at noen av de tre advokatene som representerte Treholt har spilt noen viktig rolle i den offentlige debatt i denne saken i årene som har gått. Forsvarerjobben var en jobb de skulle gjøre, men ikke på vegne av seg selv. Dessuten «tapte» de jo saken, sier Smith, og fortsetter: Det var jo heller ikke Wenche Elizabeth Arntzen som opptrådte som advokat, men hennes far. Selv har hun tilbrakt mange år av sitt liv i annen yrkesaktiv virksomhet og i domstolene, og det er ikke noe i farens tilknytning til denne saken som skulle påvirke hennes profesjonelle virksomhet i dag. Alt i alt har jeg derfor vanskelig for å se at det er noen rimelig grunn å betvile hennes habilitet til å delta som ett av syv medlemmer av EOS-utvalget. At hun selv har bedt om en habilitetsvurdering og således ikke kan beskyldes for å ha stukket noe under en stol, forsterker mitt inntrykk av at det ikke er rimelig grunnlag for mistillit til hennes upartiskhet, mener Smith videre.

16 16 REFORM Skryter av Follo politidistrikt Follo politidistrikt ble nominert til Kompetanseprisen 2011 for sitt arbeid med politireformen. Det er veldig gøy å kunne nominere politiet, sier Erlend Slokvik. Tekst og foto Erik Inderhaug Slokvik er teamleder i HR Norge, som årlig deler ut Kompetanseprisen. Prisen går til «en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling». I år var Follo politidistrikt blant fem nominerte bedrifter som fikk hederlig omtale under prisutdelingen. Publikum som var til stede hovedsakelig fra næringslivet ble tydelig overrasket over at politiet var blant de nominerte. Politiet blir ofte sett på som traust og ikke spesielt innovative. Derfor synes vi det er gøy å løfte fram Follo politidistrikt og vise at det gjøres godt arbeid innenfor en etat som man vanligvis ikke forventer at det blir gjort godt arbeid innenfor, sier Slokvik til Politiforum. GODE RESULTATER Alle bedrifter og organisasjoner kan selv nominere seg til Kompetanseprisen, men valget av Follo politidistrikt var litt tilfeldig. Et av medlemmene i nominasjonskomiteen var til stede på Politihøgskolen under en orientering om distriktets håndtering av politireformen som har preget dem de siste årene. Vi gikk så inn og så nærmere på arbeidet, og fant ut at Follo politidistrikt var en verdig kandidat ut ifra det de har gjort, sier Slokvik. Politireformen i Follo innebar nedleggelse av en rekke lensmannskontorer og sentralisering av flere funksjoner. HR Norge så blant annet nærmere på prosessene rundt reformen, og de resultatene politidistriktet kunne vise til i etterkant. Blant annet har vinningskriminalitet og voldskriminalitet gått kraftig ned etter sammenslåingene i distriktet. Innbyggerundersøkelsen i 2010 er også veldig mye bedre enn to år tidligere. Det synliggjør at dette gir effekter overfor innbyggerne, forklarer Slokvik. EN LEDESTJERNE HR Norge mener de gode resultatene Follo politidistrikt kan vise til, skyldes en blanding av kompetanseheving og kulturjobbing. Det blir også trukket fram at politidistriktet har hatt fokus på lederne for å utvikle medarbeiderne. Vi festet oss også ved at alt kom fra egne driftsmidler. De fikk ingen ekstra støtte. Hos mange andre, når det gjøres slike prosesser, så gis det ekstra midler. Men Follo politidistrikt har kun brukt egne midler, skryter Slokvik. Årets vinner av Kompetanseprisen ble Hydro Aluminium Høyanger verk. En av årsakene til at nettopp de gikk til topps, var at de kunne vise en tydelig kopling mellom strategi og resultater, og hva de får ut av sine kompetansetiltak. Alt må være forankret i strategien. I Follo politidistrikt er det veldig mye bra, men det er ikke synliggjort hva som skyldes kompetansetiltak og hva som skyldes ledelse, understreker Slokvik, som roser arbeidet til politimester Arne Jørgen Olafsen i reformprosessen: Politimesteren har vært veldig viktig her, og har engasjert seg og vært en tydelig ledestjerne i arbeidet. Det er inntrykket vi har fått.

17 REFORM 17 Olafsen: En anerkjennelse Politimester Arne Jørgen Olafsen sier det er veldig hyggelig at arbeidet med reformen blir lagt merke til. Tekst Erik Inderhaug Foto Politiforum Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort med å heve kompetansen, sier politimesteren. Ble du overrasket over nominasjonen? Ja, jeg ble det, smiler Olafsen, og fortsetter: Det er selvfølgelig noen tilfeldigheter knyttet til hvordan dette skjer. Jeg opplever at vi brøyter løype i forhold til å gjennomføre endringer i norsk politi. Follo politidistrikt er jo det distriktet i Norge som i særdeleshet har gjennomført radikale endringer. Når vi så får anerkjennelse for det, så er det hyggelig. USEDVANLIG HYGGELIG Politimesteren mener nominasjonen viser at politidistriktet har klart å gjennomføre gode prosesser, at de har fått med seg de ansatte, og fått forståelse for nødvendigheten av endringene. Det som er spesielt i politiet, er at vi gjennomfører mange endringer samtidig. Både strukturendringer og kompetansehevende tiltak, understreker Olafsen, og legger til: HR Norge var ute etter en direkte sammenheng mellom kompetanse og resultater, mens vi ser at vi får resultater fra mye forskjellig. Det er vanskelig å se hva som kommer fra hva, men nominasjonen er i hvert fall en anerkjennelse for at de grepene vi har gjort har ført til bedre politi og bedre resultater. Det er usedvanlig hyggelig å høre det fra eksterne! MEDBESTEMMELSE Om beskrivelsen av hans egen rolle som en «ledestjerne» i prosessen, sier politimesteren at han har forsøkt å fylle rollen som øverste leder på en best mulig måte. Jeg har forsøkt å meisle ut en strategi, Får skryt. Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo Politidistrikt sier det er en anerkjennelse å bli nominert til Kompetanseprisen. samtidig som jeg har overlatt mye av ansvaret til de som kan fagene. Jeg mener jeg har åpnet for en passe grad av medbestemmelse. Samtidig har jeg vært veldig heldig med de medarbeiderne jeg har i distriktet her, understreker han. Nye Vito. Sterkere motorer Nytt understell Forbedret Jahre 4x4-system Innovation Lavere støynivå Jahre Innovation Høyere kjørekomfort Alt av førerstøttesystemer Bi-xenonlykter (tilleggsutstyr) Les mer på år med innovasjon år med innovasjon år med innovasjon

18 18 INTERNASJONALT Revolusjonens bakside: Kaos. Revolusjonen i Egypt skapte kaos på mange områder. Flere titalls tusen fanger rømte fra landets mange fengsler, og kriminaliteten gikk rett i været. Fanger på frifot herjer Egypt Under den egyptiske revolusjonen ble landets fengsler åpnet og politiet beordret vekk fra gatene. Resultatet er massiv lovløshet og opptil 40 drap i døgnet. Under Egypt-revolusjonens tidlige, kaotiske dager, ble en rekke av landets større fengsler stormet, og portene sprengt vekk. Flere andre fengsler ble åpnet innenfra, og til sammen rømte rundt fanger. Over ti tusen unnslupne fanger fra fengsler over hele Egypt er fortsatt på flukt. I tillegg er nesten kriminelle på frifot, ifølge generalmajor Ahmed Gamael al-din, som er visepolitimester for offentlig sikkerhet i Egypt. Fangene sprer kaos og frykt blant befolkningen. Statistikk fra regjeringen viser at det er skjedd opp til 40 mord om dagen, i tillegg til utallige ran og innbrudd. BLE BEORDRET VEKK Selv mange måneder etter revolusjonens utbrudd, er det ikke uvanlig å finne lik i ørkenen ved siden av veien mellom Kairo og Alexandria. Alminnelige gateslagmål utvikler seg til drap, og unnslupne, hevngjerrige fanger slår folk i hjel for å gjøre opp regnskapet. Det er enda uklart hvem som sto bak det som betegnes som et angrep på rettssikkerheten. Noen mener landets narkobaroner, som ville befri sine egne, er skyldige. Andre spekulerer i at det var Innenriksdepartementet som bidro til at fangene slapp løs for å på den måten skape så lovløse tilstander i gatene at befolkningen ville kreve det gamle regimet tilbake. Egypts tidligere innenriksminister, Habib al-adly, er siden blitt anholdt og anklaget for å på samme tid beordre politiet vekk fra gatene. Det bidro til at lovløsheten forverret seg, og at det ble mer plyndring og kaos. Al-Adly har erklært seg ikke skyldig. ANGREP POLITISTASJONER Under politiets fravær ble mange forretninger i byene plyndret av bevæpnede bander, selv i dagslys. Dusinvis av politistasjoner ble angrepet av banditter både for å befri fanger og for å plyndre våpenlagre. Mer enn halvparten av de 9000 våpnene som er stjålet fra politiet, er ennå ikke funnet. Den nå pensjonerte sikkerhetseksperten Mohamed Ibrahim, sier til den halvoffisielle avisen Al-Ahram at drapsstatistikken er alarmerende. Vi kan ikke bebreide de revolusjonerende. De kriminelle, de fleste av dem unnslupne fanger, har skylden, sier han, og fortsetter: Jeg pleide å arbeide i Innenriksdepartementets fengselsavdeling, og jeg vet hvor farlige fangene er. De er nå bevæpnet med dødelige våpen, og det gjør dem enda farligere. POLITIET TILBAKE Høy kriminalitet er uvanlig i Egypt, til tross for at det er et land med 85 millioner mennesker. Da politiet ble «hjemme», overtok militæret oppgaven med å opprettholde sikkerheten i gatene i tillegg til et lokalt opprettet «borgervern» bestående av sivile. Nå er politiet tilbake i gatene, og den nye innenriksministeren, Mansour el-essawi, som var general i hæren, har grepet inn. Han presser politiet til å arbeide i områder hvor de ellers nødig patruljerer. Den lovløse tiden har imidlertid satt sine spor. I mangel på sikkerhet har det blitt åpnet rene våpenmarkeder i mange byer og landsbyer. Enkelte steder i Egypt selges våpen i kafeer og på gaten de fleste av dem er smuglet inn fra Sudan, Irak, Israel og Russland. Men noen av dem stammer også fra

19 INTERNASJONALT 19 plyndringene av politistasjonenes våpenarsenaler. Rapporten fra Innenriksdepartementet sier at omkring en fjerdedel av våpnene er stjålet fra sikkerhetsstyrkene. ØKT VÅPENSALG Hos en våpenforhandler i Kairo ligger pistoler fremme på disken, mens kunder spør om våpnenes evner, og vurderer nye som blir lagt fram. Det kreves gode argumenter og lisens for å kjøpe dødelige våpen, men alle kan kjøpe startpistoler, som kun avfyrer skremmeskudd, uten nødvendige papirer. Vi opplevde et økt salg av begge slag, samt av kraftige luftgeværer under politiets fravær, sier Sayyed Abdel Tawab fra Ahmed Mansy Arms våpenforretning i sentrale Kairo. Nå har salget stagnert, etter at politiet har vendt tilbake. Politiet, som teller en halv million offiserer og betjente, har nå iverksatt en kampanje for å pågripe unnslupne fanger, og få dem bak murene igjen. Samtidig idømmer domstolene strenge straffer for de mange nye forbrytelsene. Omkring halvparten av de unnslupne fangene anslås å være tilbake i fengslene, men mange av de som er på frifot er så fryktede at folk vegrer seg fra å angi dem til politiet. Andre igjen, er fortsatt i skjul. Økt salg. Sayyed Abdel Tawab fra Ahmed Mansy Arms våpenforretning i Kairo opplevde økt våpensalg etter revolusjonens utbrudd. Nytt sikkerhetspoliti nye oppgaver Etter revolusjonen i Egypt er det fryktede sikkerhetspolitiet nå oppløst og erstattet med et nytt National Security Agency. Det egyptiske politiet er oppdelt i en politistyrke, som løser dagens «alminnelige» oppgaver, samt i et fryktet sikkerhetspoliti, som har ansatte. I 30 år under den avsatte president Hosni Mubaraks regime, spredte de skrekk i befolkningen med vilkårlige arrestasjoner, tortur, og årelange fengslinger uten rettergang. Det tidligere sikkerhetspolitiet er nå oppløst og erstattet av National Security Agency, som skal bekjempe terrorisme, spionasje og organisert kriminalitet som krysser landegrenser. Dermed er det nå slutt på å blande seg i folks personlige liv og deres politiske aktivitet. Egypt har likevel «en lang vei å gå for å oppnå demokrati og respekt for menneskerettighetene», ifølge FNs menneskerettskommisjon. «Full frihet for ytringer og demonstrasjoner skal sikres, og alle tilbakeholdte demonstranter og politiske fanger skal settes fri. De som er mistenkt for å ha begått alvorlige brudd på menneskerettighetene som blant annet tortur, skal undersøkes og stilles for en domstol», sier kommisjonen. I dag er de viktigste personene i Mubaraks regime arrestert, og nesten alle sitter i Tora-fengslet i Kairos utkant. De tidligere «urørlige» er anklaget for en rekke forbrytelser, blant annet korrupsjon og maktmisbruk i en kolossal målestokk. Interpol har samtidig utstedt 400 arrestordrer på personer som er ettersøkt for økonomisk korrupsjon og som har flyktet til utlandet. Av disse er blant annet syv av Mubaraks tidligere nære rådgivere og ministre.

20 20 INTERNASJONALT Krever jobbene tilbake Flere tusen politibetjenter sa opp jobben både før og under revolusjonen i protest mot korrupsjon og undertrykkelse. Deres kollegaer krever nå at de som sa opp skal få jobbene tilbake, og har dannet foreningen «Alliansen av politioffiserer», som de håper vil munne ut i et fagforbund. Gruppen har til nå samlet inn under skrifter, som blant annet legger skylden for korrupsjonen på overarbeid, lav lønn og manglende trening og oppfølging. Politiets moral er meget lav. Mange av offiserenes våpen har blitt stjålet, og stasjonene deres brent, sa generalmajor Mohsen Murad, leder av departementets avdeling for den offentlige sikkerhet, på et pressemøte. Det var ikke betjentene som bestemte seg for å forlate politistasjonene. Vi ble beordret til å utebli av folk i innenriksdepartementet. De har skylden, sier major Ahmed Ragab, som er talsmann for alliansen. VIL TA TID Oberstløytnant Mohamed Nabil Omar, som leder alliansens juridiske komité, tror det vil ta tid å reformere politiet. Vi blir nødt til å fokusere på tre grunnleggende områder. Vi skal utvikle vår sikkerhetsteknologi, få folk til at føle seg sikre på oss og gjenoppbygge og bevare den sosiale og økonomiske tryggheten, sier han. Folk skal lære å skille mindretallet av korrupte politifolk med de som har idealene i behold, og som sørger for stabilitet og fremdrift i landet, supplerer Major Mina Dos, et annet medlem av alliansen. Politiet og landets nye innenriksminister står ovenfor en stor utfordring for å utføre politiets egentlige oppgaver, og samtidig gjenopprette befolkningens tillit. Enkelte politibetjenter har fortsatt holdningen fra tidligere, hvor politiet følte bedreverd ovenfor borgerne. UAVKLART FORHOLD Forholdet mellom folket og politiet er fortsatt uavklart, nå som begge parter skal lære å etterleve nye lover og regulativer. Men nye tider er på vei, og blant annet i avisenes lederspalter gis politiet skryt for at de prøver hardt å vise at de er til for befolkningen. I avisspaltene roses også politiet ofte for at de oppklarer forbrytelser og anholder av rømte fanger. En utfordring for politiet er å lære å håndtere store menneskemasser, ettersom dette tidligere var ulovlig og derfor sjeldent. Politiet har dermed få erfaringer på dette området. Utfordrende. Politiet i Egypt står foran store utfordringer når de nå skal forsøke å gjenoppbygge tilliten blant befolkningen. En egen fagforening er allerede på trappene.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Forfalskningen. Politiets løgn i Treholt-saken

Forfalskningen. Politiets løgn i Treholt-saken Forfalskningen. Politiets løgn i Treholt-saken Journalist/Forfatter: Geir Selvik Malthe-Sørenssen Medforfatter: Kjetil Bortelid Mæland Publisert: September 2010, Publicom Forlag, Horten. Bakgrunn: Boken

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler».

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler». PFU-SAK NR. 290/15 KLAGER: Morgan Andersen ADRESSE: Dampskipsbrygga, 1607 Fredrikstad PUBLIKASJON: Verdens Gang PUBLISERINGSDATO: 14.12.2011 STOFFOMRÅDE: Sport SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Beklagelse

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PFU-SAK NR. 119/15. Ingress: «Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik.

PFU-SAK NR. 119/15. Ingress: «Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik. PFU-SAK NR. 119/15 KLAGER: Johnny Olaussen/Gamvik Frp ADRESSE: Vreveien 10, 9770 Mehamn PUBLIKASJON: Finnmarken PUBLISERINGSDATO: 24.03.2015 STOFFOMRÅDE: Undervisning/politikk SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.»

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.» PFU-SAK NR. 041/12 KLAGER: LO OSLO, ved daglig leder Roy Pedersen ADRESSE: Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo TELEFON: PUBLIKASJON: Dagbladet (papir) PUBLISERINGSDATO: 31.01.2012 STOFFOMRÅDE: Politikk GENRE: Kommentarartikkel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten.

Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten. Presentasjonen av endringene av vedtektene er utarbeidet av Journalisten. Fargenøkkel: Hvit tekst er eksisterende vedtekter som beholdes. Gjennomstreking er eksisterende vedtekter som foreslås strøket.

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

PFU-SAK NR. 132/14. Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE:

PFU-SAK NR. 132/14. Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE: PFU-SAK NR. 132/14 KLAGER: Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE: Fyrgata 9, 7714 Steinkjer TELEFON: PUBLIKASJON: Trønder-Avisa PUBLISERINGSDATO: 18.03.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE:

PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE: PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE: Postboks 237, 1702 Sarpsborg paal.nilsen@sarpsborg.com PUBLIKASJON: Byavisa Sarpsborg PUBLISERINGSDATO: 22.06.2016 STOFFOMRÅDE: Helse,

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

VITNET MOT STATEN - BLE KASTET UT SOM MEDDOMMER!

VITNET MOT STATEN - BLE KASTET UT SOM MEDDOMMER! VITNET MOT STATEN - BLE KASTET UT SOM MEDDOMMER! Publisert 2016-05-01 17:59 NY DOM NEKTER ANTAKELIGVIS SAKKYNDIGE MEDDOMMERE Å HA LØPENDE OPPDRAG FOR BARNEVERNET! Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

PFU-SAK NR. 313/16. Finnmark Dagblad (FD) hadde en forside fredag 28. oktober 2016 med titlene:

PFU-SAK NR. 313/16. Finnmark Dagblad (FD) hadde en forside fredag 28. oktober 2016 med titlene: PFU-SAK NR. 313/16 KLAGER: Finnmark fylkeskommune på vegne av opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen PUBLIKASJON: Finnmark Dagblad (papir) PUBLISERINGSDATO: 28.10.2016 STOFFOMRÅDE: Arbeidsliv SJANGER: Forside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER:

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER: PFU-SAK NR. 275/16 KLAGER: Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, 27.10.16 STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: Nyhetsartikler SØKERSTIKKORD: Kilder og kontroll av opplysninger,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 32/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer