Advarer mot nye Treholtofre. PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advarer mot nye Treholtofre. PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord."

Transkript

1 nr 6/ løssalg kr 55,- Advarer mot nye Treholtofre PST-sjef Janne Kristiansen mener Treholt-aktørene skaper nye ofre i jakten på gamle justismord. Side 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

2 2 KOLOFON 102.årgang LEDER Ofre i kjølvannet av Arne Treholt UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Ida Follerås Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER I 25 år har Arne Treholt vært en belastning for mennesker som har stått ham både nært og fjernt. Rekken er lang. En tidligere havrettsminister opplevde et voldsomt svik fra en av sine nærmeste medarbeidere. Familien har fått sin del. En god kamerat holdt på å havne i fengsel fordi Treholt ville rømme fra soning og trengte hjelp til det. Listen av mennesker som har opplevd Arne Treholt som en belastning er lang. Men det stanser ikke med familie og venner. I et intervju med Politiforum beskriver den tidligere Treholt-etterforskeren Leif Karsten Hansen tiden etter at han jobbet med Treholt-saken som 25 års helvete. 89 år gamle Ørnulf Tofte daværende etterforskningsleder spør med rette: «Jeg bare lurer på hvor grensen for trakassering går når man har jobbet i politiet? Hvor mye må man tåle? Jeg vet ikke om dere kan sette dere inn i det. Men for en politimann å bli beskyldt for fusk, med forfalskning av bevis, det er hårreisende». I alle disse årene har politifolkene levd med alvorlige beskyldninger rettet mot seg uten å kunne gå ut med sin versjon, bundet av taushetsplikten som de har vært. Og det er ikke bare politimennene som beskriver tiden etter Treholt-etterforskningen som meget vanskelig. Også deres ektefeller og barn har fått påvirket sine liv. Arne Treholt er mannen som hadde alt, også en strålende karriere som gjerne kunne fortsatt til ministernivå. En fascinerende og kunnskapsrik mann som sjarmerte alle med sin veltalenhet og dannelse. Han valgte selv å ødelegge alt dette da han valgte å bryte loven. Nå må han slutte å snu problemstillingen og beskylde andre for fusk og fanteri. Han må ta inn over seg at han har vært en belastning for mange av de som trodde på ham og som støttet ham. Han må ta inn over seg ansvaret for hva som skjer når han enten selv, eller via enkelte kommentatorer, gjentar påstander som Gjenopptakelseskommisjonen ugjendrivelig har tilbakevist. Med på hylekoret er ikke minst tidligere Dagbladet-redaktør John Egeland, som ikke ser ut til å ha lært noe av å hamre på mot navngitte mennesker. Tiden er inne for Arne Treholt til å erkjenne at det er han som har gjort galt, noe kriminelt. Først når ansvaret er erkjent, og beklagelsen gitt, kan tilgivelsesprosessen begynne. FORSIDEFOTO PST-sjef Janne Kristiansen. Foto: Erik Inderhaug TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: Velkommen til Øystein Mæland Politiforum ønsker nyutnevnt politidirektør Øystein Mæland velkommen. Han møter et politikorps som har store forventninger til hans lederegenskaper, og til hans evne til å argumentere for ressurser slik at politiet settes i stand til å gjøre det landets innbyggere forventer. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

3 INDEX INNHOLD 16 Skryter av Follo politidistrikt 18 Fanger på frifot herjer Egypt 21 Mæland ønskes lykke til 24 Hva skjer med IKT-stillingene? 29 Skeptisk til sammenslåing FASTE SIDER 44 Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad 8 48 Din pensjon 49 Politiets verden FRYKTER FLERE OFRE I TREHOLTS KJØLVANN Polititjenestemenn og deres familier blir ofre når justismordjegerne i Treholtsaken slår rundt seg. Nå roper PST-sjef Janne Kristiansen varsko. 50 Purken & PFFU ER POLITIET FORBEREDT PÅ SOSIALE MEDIER? Etter scooterulykken i Porsanger ble navngitte politimenn kritisert på Facebook. Det fikk politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark PD til å reagere IKKE PENGER TIL PC I POLITIBILER Justisminister Knut Storberget ønsker at flest mulig politibiler er utstyrt med PC og online-tilknytning. Men for UP-sjef Runar Karlsen strekker ikke pengene til VEKTERBILEN MÅ ENDRE UTSEENDE POD har bedt Rogaland politidistrikt om å følge opp NVC Securitys Passater, som er prikk lik politiets biler. Vekterfirmaet må sannsynligvis endre uniformeringen. FOR FÅ VIL LA SEG TESTE Forskningsprosjektet som skal kartlegge den fysiske formen til 95-kullet ved Politihøgskolen, sliter i motbakke. Nå frister arrangørene med premier til de som deltar.

4 4 SOSIALE MEDIER Er politiet forberedt på sosiale Hvor mye skal en politiansatt tåle? I vinter omkom tre ungdommer under en snøscootertur i svært krevende forhold i Porsanger. Etterpå la en av de pårørende ut kritikk av navngitte tjenestemenn på sin Facebook-side. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Politiet og Liselotte Kristoffersen Tjenestemennene selv var avskåret fra å svare på kritikken, fordi politiansatte ikke skal føre noen offentlig debatt om måten de løser oppdragene på når taushetsplikten slår inn. Å være politiansatt i et lite lokalsamfunn kan oppleves som særlig krevende når man personlig blir hengt ut i saker hvor det er store følelser i sving. Ekstra krevende blir det, som i dette tilfellet, når pårørende stilte spørsmål ved om politiet hadde handlet annerledes hvis det var egne barn som var savnet. Det gir en dimensjon ut over det rent politifaglige. Aha-opplevelse Men politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt reagerte. Det var nok mange som tenkte at når de sosiale mediene kom, ville dette bli en krevende øvelse for politiet. Men vi ser at politiet er en av de bedre på sosiale medier som Facebook og Twitter, sier Aas. Selv fikk han en aha-opplevelse da kritikken kunne leses på Facebook. Folk bruker nå sosiale medier til å offentliggjøre praten man før gjorde på tomannshånd. Meningene blir mer synlige, og de blir der for evig og alltid. Det gir oss noen utfordringer når vi ser at våre ansatte blir omtalt nedverdigende fordi de gjør en jobb vi har bedt dem om å gjøre, sier Aas. Må ta beslutninger Når mine ansatte gjør en jobb på politimesterens vegne, og har gjort akkurat det Faksimile: Finnmark Dagblad 14. april 2011 For meg var det helt uproblematisk å synliggjøre at jeg som politimester støttet dem jeg har bedt dem om å gjøre, er det om noen jeg som skal ta støyten. Fordi det er jeg som har sendt dem ut på jobben, presiserer Aas. Han er opptatt at av hvilke konsekvenser det kan få hva gjør det med politiansatte hvis slikt får stå uimotsagt. Blir vi passive og feige, og tenker på konsekvenser i situasjoner hvor vi trenger politifolk som er modige og offensive når de skal løse politiets oppgaver? Det er ikke nødvendigvis bra for de som mottar våre tjenester at politiet blir engstelige i sin oppgaveutførelse. Mange i vår bransje har en tøff jobb. Som politimester er jeg avhengig av at mine folk tør å ta beslutninger i kampens hete, og at jeg kan stole på dem. Like nødvendig er det at de kan stole på at jeg står opp og tar ansvar når det kreves, sier politimesteren. Under den konkrete redningsaksjonen var det ekstremt vær, og politimesteren besluttet å ikke sende redningsmannskaper ut for å ikke ofre flere liv. Når jeg tar en slik beslutning, skal mannskapene vite at jeg støtter dem i valg de tar som følge av dette, også i ettertid. Tok kontakt Etter dødsfallene ble blant annet stabssjefen kraftig kritisert på Facebook-siden til faren til en av de døde. Den voldsomme kritikken fikk mange tilhørere «liker» og kommentarer. Også politimesteren ble rammet av kraftig kritikk. Det var selvsagt vanskelig å vite hva som var rett tid å reagere på. Jeg måtte veie pårørende i sorg og krise opp mot å unngå å få en hekseprosess mot noen som tross alt hadde gjort jobben sin. Så jeg lot det gå en god måned, og mente at det var rett tid, sier Aas. Vestfinnmark politidistrikt tok kontakt med Facebook, og rapporterte om et uønsket innlegg. I tillegg snakket Aas selv med mannen og fortalte at han ikke syntes det var greit at hans ansatte ble hengt ut på Facebook. Jeg oppfattet at han syntes det var en grei samtale, selv om mannen ikke var enig. Han skjermet etter dette sin Facebook-profil, sier Aas.

5 SOSIALE MEDIER 5 medier? Gikk ut i avisen Finnmark Dagblad fulgte opp saken, og i stedet for å si «ingen kommentar», lot politimester Aas seg intervjue i avisen. Der fastholdt han at mannen hadde gått for langt i forhold til sine ansatte. I tillegg skrev Aas en lengre blogg der han redegjorde for sine tanker. På den måten kunne han gå ut i det offentlige rom med egne formuleringer uten å bli redigert, og han fikk umiddelbare tilbakemeldinger fra de som leste bloggen. Bloggen gjorde at mine ansatte kunne lese at politimesteren støttet dem ute i det offentlige rom. For meg var det helt uproblematisk å synliggjøre at jeg som politimester støttet dem. Samtidig som jeg venter at de støtter meg. Dette ligger i min tolkning av rollen som politimester, sier Aas. På bloggen skrev politimesteren blant annet dette: «Politiet skal tåle kritikk, vi skal være lydhøre for den, og vi skal bruke den aktivt i vårt løpende arbeid for å gi best mulig polititjeneste til befolkningen. Vi skal også opptre slik at vi ikke begrenser muligheten for å kritisere politiet. I tillegg skal vi ha stor respekt og aksept for at de som nylig har mistet noen av sine kjære skal ha rom for å håndtere de følelsene dette naturlig nok utløser». Hvor mye skal politifolk tåle av hets og kritikk på sosiale medier? Hva skal vi akseptere som enkeltpersoner? Jeg vet at følelsen av ubehag våre ansatte føler er stor når de blir hengt ut på sosiale medier, og det får meg til å reagere. Utidigheter skal vi ikke tåle. Det må kunne stilles oppriktige spørsmål ved hva vi politifolk skal akseptere fordi vi gjør jobben vi er satt til, og som samfunnet forventer vi skal gjøre. Spørsmålet er om dette i fremtiden blir en enda større utfordring for politifolk, sier Aas. Det varmer Lokallagsleder Kjell Eirik Mortensen i PF Vestfinnmark setter pris på at politimesteren engasjerer seg og står opp for sine ansatte på denne måten. Jeg snakket selv med mannskaper som var i området da leteaksjonen skjedde, og det er ikke vanskelig å slutte seg til beslutningen om å ikke sende ut letemannskaper under de forholdene som var. Noe annet hadde vært direkte uansvarlig, sier Mortensen. Reagerte. Politimester Torbjørn Aas reagerte da hans ansatte ble hengt ut på Facebook. Utidigheter skal vi ikke tåle, sier han. Støtter. Lokallagsleder Kjell Eirik Mortensen støtter politimesterens vurdering. Fottøy for profesjonelle

6 6 FAMILIEDAG 103 km/t på familiedag Det var blålys, høy fart, store høyder og narkotika under familiedagen som PF Hedmark arrangerte i slutten av mai. Tekst og foto Ole Martin Mortvedt Det idylliske Skogmuseet ved bredden av Glomma ved Elverum var rammen for familiedagen, som med stort og smått telte 300 besøkende PF-medlemmer og deres familier. Lokallagsleder Reidun Martinsen ønsket politibarna velkommen til et besøk i UPbilen, som hadde «masse walkie-talkier» og kunne kjøre fort. Og hun ønsket velkommen til 13 meters høydefølelse i brannvesenets stigebil. Størst fart var det imidlertid Christian Jacobsen (17) som holdt, da han fyrte av et kanonskudd til 103 km/t foran UP-radaren. Den holder til førerkortbeslag, kom det kjapt fra UPs Per Erik Skjefstad til 17-åringen. En sikker vinner var nok likevel Gizmo, en narkotikahund som hadde tatt med seg matmor og hundefører Marianne Sollie Warø på sjarmøretappen. Spenningen var stor da Warø satte alle barna opp på ei linje, og gjemte et tøystykke med narkotikalukt på en av ungene. Tror dere Gizmo finner igjen tøystykket? spurte Warø. Ja! ropte ungene. Og Gizmo skuffet ikke. I løpet av sekunder var tøystykket gjenfunnet til stor jubel. Toppen kom likevel da Warø delte ut små pølsebiter som ungene kunne gi som belønning. Små barnehender forsvant inn i politihundegapet, og kom ut igjen kun en liten pølsebit fattigere. Spennende for så vel foreldre som småtasser. Primus motor og politipensjonist Sigbjørn Kjenstad hadde tatt en telefon eller to, og lokket med et samlet program som handlet om caps, fotballer, håndballer, is, pølser, t-skjorter, billetter til Legoland, Kiel-tur, gratisadgang, brannvesen, politihund, fotballradar med UP og natursti. Alt gratis for deltagerne. Smilene satt løst denne vårdagen i Hedmark. Det var ikke så verst å ha en politimamma eller politipappa likevel. Høy fart. Martin Jacobsen fyrer av skudd inn i radaren på familiedag for PF Hedmark mai 2011 med UPs Tor Engebretsen som ivrig fartskontrollør. Politismil. Narkotikahundefører Marianne Sollie Warø fikk god kontakt med de minste. Strålende. Lokallagsleder Reidun Martinsen var strålende fornøyd med fremmøtet og innsatsen til egne mannskaper.

7 BILAVTALEN 7 Politiets nye patruljebil har blitt testet. Anbudsprosessen blir sannsynligvis avgjort over skoleferien. Tekst Erik Inderhaug Foto Frode Fidjeland Bilavgjørelse i august Alene. Etter det Politiforum erfarer, står VW Passat igjen som eneste alternativ som politiets nye patruljebil. Avgjørelsen tas i over sommerferien. Som Politiforum tidligere har skrevet, står kun én billeverandør igjen fem av seks biltilbud ble vraket fordi de ikke oppfylte kravspesifikasjonene. Spørsmålet blir dermed om det gjenstående alternativet, VW Passat 4Motion, oppfyller alle kravene. AVVISER PÅSTANDER I en pressemelding 31. mai avviste PDTM at de stiller for strenge krav til de nye patruljebilene, slik at det var umulig for alle bilprodusentene å komme med realistiske tilbud. «Polititjenestemenn har i dag med seg mye utstyr i bilene. Slikt verneutstyr, våpenskrin og annet operativt materiell krever stor lastekapasitet. Ved utrykning må en politibil kunne klare god akselerasjon, selv med tung last. Kravspesifikasjonen gjenspeiler disse forholdene. Det er altså ikke snakk om luksusbiler eller unødvendig strenge krav, slik enkelte har påstått», skrev PDMT da. TESTET I JUNI Kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT ønsker ikke å kommentere hvor mange eller hvem som har lagt inn anbud, men sier til Politiforum at det ble gjennomført tester i begynnelsen av juni både av patruljebil og andre biler. Da testet vi alt som er. Så skal vi se om det matcher opp mot de kravene vi har satt, og om det faktisk reelt sett er slik de har påstått i tilbudene sine. Hvis resultatene er gode, vil vi tildele etter vurdering av dem. Hvis det viser seg at de ikke har levert, så må anbudet avvises, sier han. I AUGUST? Hvis tilbudet fra Møller bil blir avvist, betyr det at hele anbudsprosessen må startes på nytt, med nye kravspesifikasjoner, og de forsinkelser det medfører. En avgjørelse er først ventet over sommerferien. Vi kommer til å avgjøre bilsaken til høsten, slik det er blitt lovet, forklarer Strai. Målet er at en prototyp skal være klar til november. For å rekke dette, må sannsynligvis avgjørelsen tas i august så gjenstår det å se om PDMTs krav blir oppfylt, slik at det finnes en bil å lage prototyp av. Utsetter førstelinjeprosjektet Gjennomføringen av førstelinjeprosjektet er utsatt i minst et halvt år, grunnet usikkerhet om økonomien i prosjektet. Tekst Erik Inderhaug Det kom fram i et møte mellom Justisdepartementet og de involverte organisasjonene den 21. juni. Der ble det klart at gjennomføringen av førstelinjeprosjektet blir utsatt, fordi nye tall «viser usikkerhet omkring de økonomiske beregningene knyttet til prosjektet». Dette dreier seg om både kostnader og gevinster. Departementet vil nå hente inn ekstern ekspertise for å få en ny vurdering av økonomien i prosjektet. «Dette er et arbeid som vil starte over sommeren og ta minst et halvt år, kanskje lengre. Det betyr at prosjektet i realiteten er utsatt minst et halvt år», skriver Politiets Fellesforbund (PF) i et rundskriv om møtet. Samtidig har det blitt bestemt at Oslo og et annet sted skal være piloter for førstelinjeprosjektet. Den andre piloten, som foreløpig ikke er valgt, skal være et sted med færre omstillingsutfordringer enn Oslo. Pilotprosjektene starter ikke før den økonomiske gjennomgangen er gjort. Departementet har ennå ikke besluttet hvor regionkontorene og støttekontorene i førstelinjeprosjektet blir lokalisert, men der er det ventet en snarlig avklaring. Arbeidet med en omstillingsavtale er heller ikke kommet i gang.

8 8 TREHOLTSAKEN Justismordjegere skaper nye ofre PST-sjef Janne Kristiansen roper nå ut et varsko: I jakten på mulige justismord går jegerne langt. Så langt at nye ofre skapes. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Erik Inderhaug Kristiansen har levd et helt liv hvor hun har kjempet mot urettferdigheten. Tidligere som profilert advokat og som leder for Gjenopptakelseskommisjonen. I dag er hun sjef for PST. Urettferdighet trigger meg, og dette er blodig urettferdig. Det er derfor det var nødvendig å gå ut i denne saken, sier hun til Politiforum. Med harme forlangte hun at de som har framsatt uriktige beskyldninger mot tidligere Treholt-etterforskere, ba de nå pensjonerte politifolkene om unnskyldning. I boken «Forfalskningen» framsetter forfatterne Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland alvorlige beskyldninger om at politifolkene foretok bevisforfalskninger i Treholtsaken. Det bidro til at Gjenopptakelseskommisjonen for andre gang tok Treholtsaken opp til vurdering. Helt siden boka kom ut i fjor høst, har PST-sjefen valgt å ikke kommentere saken. Ikke før Gjenopptakelseskommisjonen var ferdig med sitt arbeid og tydelig konkluderte med at ingen bevistriksing var bevist, uttalte hun seg. «PING PONG» MED PRESSEN Det å gå ut i pressen er ikke alltid en god strategi, mener Kristiansen. I denne saken var strategien å holde kjeft, noe som kan være vanskelig når det går over så lang tid. Men jeg kan Treholtsaken godt, ettersom jeg var leder for kommisjonen sist gang saken ble behandlet der. Derfor visste jeg godt hva som lå der av gradert materiale. Det gjelder å ha is i magen, og å holde seg til strategien når den er lagt. Å spille «ping pong» med pressen kan være en risikosport, sier PST-sjefen. Kristiansen karakteriserer det som «en vanskelig balansegang». Selv om jeg sitter med svarene, kan jeg ikke debattere, noe som er et typisk politidilemma. Man sitter ofte med mye informasjon som er gradert og som man ikke kan bruke. Det er mange barrierer i form av lover man må forholde seg til før man går ut i debatten, sier hun. Likevel er Politiets Sikkerhetstjeneste unik i internasjonal sammenheng. Andre lands overvåkingssjefer er i svært liten grad tilgjengelig for intervjuer med pressen. KREVENDE TILVÆRELSE Politiyrket medfører at man ikke kan ta til motmæle når det kommer beskyldninger. Det er noe man må leve med. Derfor er det viktig å kunne komme hit som pensjonist, og opprettholde kontakten med tjenesten og lufte ut når det blir tøft. Dette er personer som sitter med mye gradert informasjon fra sitt liv i politiet, som er vant til å holde alt inne i seg. En lang pensjonisttilværelse blir krevende hvis man skal leve med en situasjon hvor mediebildet ville se annerledes ut hvis man kunne gått ut med det man vet, sier Kristiansen. Når NRK la ut forklaringene gitt til Gjenopptakelseskommisjonen ut på Internett, var det et klart brudd på sikkerhetsloven, mener PST-sjefen. Det er alvorlig. Hvordan det har skjedd, må kommisjonen svare på. Det er likevel klart at en advokat har plikt til å forholde seg til loven, selv om enkelte mener de har rett til å lekke til pressen. Politidokumenter skal ikke gis til klienten, fastslår Kristiansen. Hun forteller at advokat Harald Stabell tidligere hadde sterk tillit i systemet, og at han tidligere til og med var medlem av Gjenopptakelseskommisjonen. Men den tilliten er nå brutt. Jeg har forstått at Stabell fikk oversendt alt materiale fra Gjenopptakelseskommisjonen, med pålegg om at det skulle behandles som gradert materiale. Han har siden oversendt dette til sin klient, dokumenter hvor det både var gradert og personsensitive opplysninger. Senere fikk altså media tilgang til alle avhørene gjort i saken. Dette er veldig beklagelig i forhold til våre folk. De har gitt forklaring i full fortrolighet, og stolte på at dette ble behandlet på en fortrolig måte, sier Kristiansen. Stabell ønsker ikke å kommentere dette i Politiforum.

9 TREHOLTSAKEN 9 Belastning. Justismordjegerne påfører andre store belastninger i jakten på å få Treholt frikjent, sier PSTsjef Janne Kristiansen. DØMT OG FORDØMT Kristiansen er opprørt over at uskyldspresumpsjonen synes å gjelde for alle andre enn politiet. Advokat Harald Stabell har i parløp med spiondømte Arne Treholt brukt uttrykk som «ugjendrivelig bevist» om hva politietterforskerne skal ha gjort. Det uttrykket skal aldri brukes før det foreligger en dom, fastslår PST-sjefen. Hun er kritisk til at et stort pressekobbel har løpt i flokk, og uten å overhodet kjenne saken, har dømt og fordømt tidligere POT-etterforskere. De rettighetene som gjelder for andre norske borgere, gjelder tydeligvis ikke for politiansatte. Det er klart at det har vært en stor belastning for våre folk å få disse beskyldningene mot seg, sier Kristiansen, og fortsetter: Arne Treholt er ekstrem til å snu ting på hodet. Han er dømt for spionasje mot Norge. Høyesterett har tidligere vurdert om ransaking av Treholts leilighet hadde betydning for utfallet av saken, noe den ikke hadde. Avhørene i Lundkommisjonen ligger der. Folk har forklart seg gjentatte ganger. At det forelå ulovlig videoovervåking i Treholts leilighet har vært kjent av Lundkommisjonen. Det er ikke noe nytt som har kommer frem nå. FORSVARER IKKE Hun vil på ingen måte forsvare at politiet brukte ulovlige metoder, men retter søkelyset mot hvilket scenario som hadde vært tilfelle hvis politiet ikke hadde klart å avsløre Treholt. Hadde ikke politiet brukt disse metodene, hadde ikke politiet fått kjennskap til når Treholts spionmøter fant sted. Da ville det ha vært vanskelig å få gode nok bevis, fastslår Kristiansen. Det er grunn til å spørre hvilken posisjon Treholt hadde hatt i samfunnet i dag hvis han ikke hadde blitt avslørt og dømt byråsjef som han var. Å få en muldvarp i posisjon som utenriksminister hadde vært et godt «scoop» for sovjetisk etterretningstjeneste, samt totalt ødeleggende ikke bare for Norge, men for hele NATO-alliansen. De fleste av metodene som ble brukt under Treholt-etterforskningen har politiet dessuten lovlig adgang til å benytte i dag, bortsett fra kameraovervåking. Da er det et tankekors at Malthe- Sørensen ikke kom med sine «bevis» da Gjenopptakelseskommisjonen behandlet Treholtsaken i fra 2006 til Hvorfor ventet han til 2010 med å komme med det? spør PST-sjefen. Harald Stabell visste godt at man kunne snakke med kommisjonen uten å måtte stå frem. Likevel holdt de på med boken mens Gjenopptakelseskommisjonen behandlet saken første gang. Man kan lure på hvorfor, spør hun videre. URIKTIGE PÅSTANDER Hun fastslår at alle påstander som Malthe- Sørensen har framsatt, nå er tilbakevist. På generelt grunnlag mener jeg at mennesker som får en dom, og som har uttømt alle muligheter, bør legge ting bak seg. Å samtidig erkjenne at man har gjort noe straffbart, for så å få tilgivelse. Det har aldri Treholt gjort, sier Kristiansen. Hun mener det er prisverdig at man prøver å få etterfulgt og undersøkt påstander om justismord. Men det er et stort men: I kjølvannet av å være justismordjeger, ligger det flere justismord. I sin iver glemmer jegerne enkelte prinsipper. Har man ingen tanke for den belastning man påfører andre i jakten på å vinne egen sak? Dette er selvsagt en enorm belastning for påståtte alternative gjerningsmenn, avslutter PST-sjefen.

10 10 TREHOLTSAKEN Treholt-etterforsker Leif Karsten Hansen legger ikke skjul på at det har vært 25 vanskelige år. Ikke bare for ham selv, men også for ektefellen. Hun beskriver perioden som et «helvete». Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Stian Lysberg Solum/Scanpix 25 års mareritt Taushetsplikt. Vi er pålagt en livslang taushetsplikt uten mulighet for å offentlig forsvare oss mot de verste beskyldninger, sier pensjonert Treholt-etterforsker Leif Karsten Hansen. De første 10 årene var det ikke så vanskelig for meg. Da var jeg fortsatt i tjeneste, og hadde folk rundt meg som også hadde taushetsplikt. Da var jeg «innenfor» og kunne snakke ut om ting. Men når jeg ble pensjonist, ble det vanskeligere. Da var det plutselig ingen jeg kunne snakke med når beskyldningene dukket opp. Kona hadde jo ingen taushetsplikt, så jeg kunne ikke dele en del av mine tanker med henne, forteller Hansen. Han sier det kom en periode etter at han ble pensjonist hvor han var langt nede, men at han gradvis jobbet seg oppover. Men da den famøse boken «Forfalskningen», skrevet av Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Bortelid Mæland, kom ut i fjor høst, var det et nytt slag. Vi som har taushetsplikt har ingen mulighet til å forsvare oss mot de alvorlige beskyldningene som gang på gang har blitt framsatt. Etter at Treholtsaken har vært behandlet en gang i Høyesterett og to ganger i Gjenopptagelseskommisjonen, mener jeg det påligger forfatteren av boka og andre involverte en mye større aktsomhet mot å komme med slike beskyldninger, sier den pensjonerte etterforskeren. VALGTE Å AVSTÅ Beskyldningene om bevisforfalskninger er hver gang avvist av de som har hatt tilgang til materialet og menneskene som jobbet med saken, forklarer Hansen. Det var jo ikke slik at vi satt med kaffekoppen i hånden, og om morgenen bestemte oss for å foreta en ransaking. Under Treholtsaken var ransakingene vi gjorde store operasjoner som involverte flere titalls personer, og som var forankret helt til topps hos overvåkningssjefen, sier Hansen. Etter at boka kom ut, og mens Gjenopptagelseskommisjonen gjorde sitt arbeid, valgte Hansen og de andre involverte Treholt-etterforskerne å avstå fra å delta i debatten som raste. Jeg er glad for at Gjenopptagelseskommisjonen gikk vesentlig lenger enn å bare avvise gjenopptak av saken. I sin begrunnelse går kommisjonen mye lengre, og avviser kontant at vi drev med bevisforfalskning og juks. Det satte vi stor pris på, sier han.

11 BERØMMER JANNE KRISTIANSEN Han berømmer PST-sjef Janne Kristiansen for måten hun gikk ut på etter at Gjenopptagelseskommisjonen offentliggjorde sin avgjørelse. Hun krevde unnskylding fra de som har fremsatt falske beskyldninger om bevisforfalskning mot etterforskerne i Treholtsaken. Husk at vi som jobber med slike saker har en livslang taushetsplikt. Da mener jeg arbeidsgiver også har et livslangt ansvar for å følge oss opp når det gjelder arbeidsrelaterte utfordringer. Her har Janne Kristiansen virkelig tatt dette på alvor, og det setter jeg stor pris på, sier Hansen. Det er slik at når man slutter i tjenesten, havner man i et vakuum når man ikke lenger kan snakke med andre mennesker om forhold knyttet til jobben. Vi går ikke rundt og deler følelser med hverandre, det er galgenhumoren som råder galgenhumoren som i utgangspunktet er godt ment, fortsetter han. Men fremdeles er det slik når de treffer gamle kolleger, så kommer kommentaren: «Jasså, du går løs ennå». Jeg må si at etter å ha hørt dette i 25 år, begynner det å bli slitsomt å hele tiden bevare ansiktet i en vennlig og positiv maske, mens det inne i hodet er tungt. Måten jeg har håndtert dette på er å hente meg inn hjemme hos kona. Det er klart hun fikk sin del av belastningen, og jeg innrømmer at det var perioder hvor jeg kommuniserte kun med enstavelsesord. Men jeg har vært heldig, og hele tiden hatt ei hånd å holde i, og noen å holde rundt, og at hun har holdt rundt meg. Det tror jeg har vært av avgjørende betydning, sier Hansen. Han er takknemmelig for konas innsats. Som i tillegg brukte turer til hytta for å få en geografisk avstand fra problemene. Det gjorde det lettere å se på saken litt fra utsiden. HØY ETISK STANDARD For tjenestemenn i politiet og PST er det å bli beskyldt for å plante bevis noe av det verste de kan bli beskyldt for. Det rokker ved noe fundamentalt i den etiske grunnholdningen til selve valget ved å jobbe i politiet. Personlig egnethet teller mye, og vektlegges i stor grad ved ansettelser. Lenge har det vært kjent at det er spesielt dyktige tjenestemenn som blir spurt om å jobbe der. Selv hadde Hansen jobbet både på ordensavdelingen og sju år i MC-korpset før han ble spurt om å jobbe i daværende POT, nå PST. Når Treholt fremdeles fastholder at det er fusket med pengebeviset, er det interessant å se at han selv i de innledende politiavhør erkjente at det var hans penger, de cirka dollarene som ble funnet i hans koffert. Hans første forklaring var at pengene stammet fra et kasino i Wien. Da pengene ikke kunne spores tilbake dit, trakk han forklaringen. Og senere ble det da stilt spørsmål ved dette pengebeviset, og om det var forfalsket. Hvem som har høyest etisk standard av Arne Treholt og polititjenestemennene er et interessant spørsmål. Har en som beviselig har overlevert og solgt nasjonalt ømfintlige dokumenter og opplysninger til daværende Sovjetunionen mer troverdighet enn PSTs tjenestemenn? Fakta Treholtsaken TREHOLTSAKEN 11 Arne Treholt, født 13. desember 1942, var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert, siktet for spionasje. 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i Eidsivating lagmannsrett. Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon. Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad. Dommen ble anket til Høyesterett, men Treholt trakk anken. Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen. Tre ganger har han satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember Boken «Forfalskningen politiets løgn i Treholt-saken», lansert 9. september 2010, hevder at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid. En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken. Noen av disse opplysningene ble senere endret. Treholt og forsvarer Harald Stabell har ikke tillit til habiliteten til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt. Busch anmodet 21. september 2010 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt. Fredag 24. september 2010 bestemte Kommisjonen at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken. Mandag 27. september 2010 bekreftet tidligere leder Ketil Lund i Lund-kommisjonen, en av spanernes opplysninger om at Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket av POT. Kilde: NTB

12 12 TREHOLTSAKEN Hva må polititjeneste Pensjonerte politifolk blir nærmest hentet ut av gamlehjemmene for å svare på spørsmål om hva de gjorde i Treholtsaken for 25 år siden. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Erik Inderhaug Nå spør tillitsmann Lasse Roen hos Politiets Fellesforbund ved Politiets Sikkerhetstjeneste: Hva må polititjenestemennene tåle i kraft av arbeidet de hadde som yrkesaktive? Selv etter at Høyesterett har avsagt endelig dom, og selv etter to runder i Gjenopptagelseskommisjonen, fremsetter Arne Treholt og hans menighet nye beskyldninger om at polititjenestemenn skal ha forfalsket bevis. I tillegg opplever alle som avga forklaring til Gjenopptagelseskommisjonen at deres forklaringer er lagt ut på Internett av NRK. SKADER KOMMISJONEN De som har latt seg avhøre, opplever at det går ut over personvernet. Avhørene er gitt under forutsetning av at det er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt. Gjenopptagelseskommisjonen skal følge de samme reglene som for politiavhør, sier Roen til Politiforum. Han er redd for at det som har skjedd nå gjør at folk i senere saker enten vil nekte å forklare seg for kommisjonen, eller holde opplysninger tilbake av frykt for at deres Beskyldninger. PF-tillitsvalgt Lasse Roen er kritisk til en debatt hvor polititjenestemenn er avskåret fra å forsvare seg i det offentlige rom.

13 TREHOLTSAKEN 13 menn tåle? forklaringer skal bli offentlig kjent. Det kan på sikt redusere kommisjonens mulighet til å komme til bunns i viktige saker. Fra egne medlemmer har Roen fått sterke reaksjoner på at avhørene har blitt offentliggjort. De opplever dette som et brudd på personvernet. Her er det klart personsensitivt materiale som hele verden har tilgang til. NRK har valgt å sladde enkelte opplysninger i noen av avhørene, men likevel blottstilles mange av de som har avgitt forklaring med helt personlige opplysninger, sier han. Roen karakteriserer offentliggjøringen av forklaringene gitt til Gjenopptagelseskommisjonen som en tretrinnsrakett: 1. En av partene har lekket all informasjon til media. 2. Media har tatt i mot. 3. NRK la dette ut samtidig som Gjenopptagelseskommisjonen offentliggjorde sin avgjørelse. KOMMISJON FOR KOMMISJONEN? Som svar på NRKs innsynsbegjæring, inviterte Gjenopptagelseskommisjonen NRK til å lese dokumentene i deres lokaler i stedet for å oversende dokumentene. Men NRK valgte i stedet å bruke en lekkasje til å offentliggjøre mange av forklaringene som ble gitt. Skal pressen kunne ta seg til rette også i senere saker uten at det får konsekvenser? Skal pressen være en kommisjon for kommisjonen? spør Roen. Politiansatte må regne med å svare for tidligere arbeid, for slikt følger av jobben. Men hva er kravet til de beskyldninger som rettes mot oss? Treholtsaken er en ekstrem sak, men vi kan ikke utelukke at enhver sak som kommer for kommisjonen ender slik. Det å være polititjenestemann og bli beskyldt for løgn, bedrag og juks, er svært belastende, ikke bare for polititjenestemannen, men også for ektefeller, barn og nære familiemedlemmer som blir konfrontert med beskyldningene, sier Roen. Beskyldningene forblir i all hovedsak uimotsagt, fordi polititjenestemannen har taushetsplikt. Skal det ikke være noe krav til hvilket grunnlag slike beskyldninger fremsettes på? spør Roen kritisk. FULGTE SPILLEREGLENE Han mener egen ledelse burde ha gått ut med støtte på et tidligere tidspunkt. Men vår ledelse valgte å følge spillereglene, og ventet med å gå ut til etter at kommisjonen hadde kommet med sin avgjørelse. Jeg synes det var veldig bra det Janne Kristiansen gjorde da hun med harme gikk ut og ba Treholt-leiren beklage de åpenbart grunnløse beskyldningene framsatt mot tidligere politietterforskere, sier Roen, og fortsetter: Hennes reaksjon var en fin støtte for våre tidligere ansatte. Som PF-tillitsvalgt mener jeg det er grunn til å se på hvor mye de udokumenterte påstandene fra advokat Stabell og Arne Treholt har fått feste seg. Den ene siden har fritt fått uttale seg over lengre tid uten at den andre siden har hatt anledning til å komme med sin versjon. Resultatet blir meget negativt for de som har hatt en jobb med å beskytte Norges sikkerhet. Det beklager jeg. Han retter søkelyset mot at det stilles krav om en livslang taushetsplikt til politiansatte. Med krav følger også plikter. Hvilke plikter har arbeidsgiver i forhold til å stille opp med juridisk bistand, og oppfølging og støtte? Jeg mener at arbeidsgiver i denne saken har oppført seg eksemplarisk i forhold til de interne tingene. Men når det gjelder hva som har skjedd på den offentlige arena, må vi diskutere på hvilket tidspunkt politiledelsen skal engasjere seg. Media stopper ikke å skrive om en sak bare fordi politiledelsen ikke uttaler seg, avslutter Roen. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund presiserer at Vær Varsom-plakaten gjelder også i Treholtsaken. Han understreker at han kommenterer saken uten selv å ha lest avhørene som er lagt ut på Internett. Treholt-saken er jo ingen normal kriminalsak. Man må kunne fravike de forsiktighetsregler som gjelder ellers, sier Kokkvold, og fortsetter: Men i forhold til personene som ikke er offentlige, eller kjente, som ikke må regne med å bli utsatt for et sterkere flomlys, må de ha det normale personvernet som når pressen ellers er opptatt av hvor det skal vises respekt for menneskers privatliv. Jeg mener det er viktig at når noen reagerer, bør dette opp i det offentlige rom. Kokkvold minner om at det i saker som dette er lett å overse forsiktighetsreglene. Varsomhetsreglene gjelder Tekst Ole Martin Mortvedt

14 14 TREHOLTSAKEN Dette er pressefrihet Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas forsvarer NRKs beslutning om å offentliggjøre delvis sladdede versjoner av Treholt-avhørene. Tekst Ole Martin Mortvedt Skjermdump NRK.no Det har kommet sterke reaksjoner på at NRK publiserte forklaringer gitt til Gjenopptakelseskommisjonen på sine nettsider. Personsensitiv informasjon er lagt ut, og det er meget belastende for de involverte, sier PF-tillitsvalgt Lasse Roen. PÅ SAMME DAG Samme dag som Gjenopptakelseskommisjonen la frem sin beslutning om å ikke gjenoppta Treholtsaken, la nemlig NRK ut alle avhørene som kommisjonen gjorde på sin hjemmeside. Det som resultat av at en av partene hadde lekket saksopplysninger til pressen. «Vi har også vært opptatt av å forsikre oss om at vi publiserer alle avhørene, og ikke bare deler av materialet som eventuelt kunne tale for det ene eller det andre synspunktet på saken. Vi er nå så sikre vi kan være som utenforstående, på at det vi nå publiserer er samtlige avhør kommisjonen har gjennomført i denne siste omgangen av saken. Det har allerede lekket mye fra materialet og det har selvstendig verdi at allmennheten får se helheten og sammenhengen de lekkede opplysningene er gitt i. Vi mener vi dermed gir publikum et bredt innsyn i kommisjonens beslutningsgrunnlag», argumenterer NRK på sin hjemmeside. Vi la ut disse avhørene fordi vi mener at åpenhet var av særlig stor betydning for Treholtsaken. Vi bestemte oss for å Ekstraordinært. Treholtsaken er helt ekstraordinær, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas i NRK, som forklaring på at NRK.no har valgt å publisere avhørene på sin hjemmeside. publisere når vi var sikre på at vi hadde alle avhørene, og at vi fikk tid til å sladde opplysninger om personer som ikke var offentlige og informasjon som ikke var av offentlig interesse, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, som også er ansvarlig redaktør for NRK.no. VANSKELIG AVVEINING Er det slik at NRK oppnevner seg selv til å være en kommisjon for kommisjonen? Nei, dette er pressefrihet. Vi har opplysninger i saken og gjør selvstendige vurderinger. Har du forståelse for at personer som har avgitt forklaring til kommisjonen nå føler seg avkledd og nakne når opplysninger de har gitt i fortrolighet er brakt til offentlig skue? Dette er en del av den vanskelige avveiningen. Det er kun ekstraordinære omstendigheter som gjør at vi gjør dette. Spørsmålene rundt legitimiteten til de metoder som har vært benyttet har vært avgjørende, sier Bjerkaas, som avstår fra å kommentere enkeltheter av det som er fremlagt. Har NRK ved å offentliggjøre avhørene vanskeliggjort Gjenopptakelseskommisjonens behandling av senere saker? Vil man senere se at parter er betenkte med å gi forklaring, når de vet at det ikke finnes garanti for at det de sier vil være fortrolig? Dette er også en av de vanskelige vurderingene vi har gjort. Vi mener det vi har gjort ikke ødelegger for kommisjonen. Man har plikt til å stille opp for kommisjonen i slike saker. Det som gjorde at vi ville publisere dette er at Treholtsaken er helt ekstraordinær. Vi gjør selvstendige vurderinger av alt vi publiserer. Betydningen Treholtsaken har for senere norsk rettspraksis er del av denne vurderingen, sier Bjerkaas. Gjenopptakelseskommisjonen: Ingen kommentar Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter ønsket ikke å la seg intervjue i saken. Spørsmålene Politiforum ønsket å få svar på var: Hvordan kunne NRK få tilgang til avhørene gjort hos Gjenopptakelseskommisjonen? Vet Gjenopptakelseskommisjonen hvem som ga avhørene til pressen? Gjør Gjenopptakelseskommisjonen noe for å forfølge lekkasjen? Er det en straffbar handling å lekke fortrolige dokumenter fra Gjenopptakelseskommisjonen? Hva har dette å si for troverdigheten til Gjenopptakelseskommisjonen? Er det grunn til å tro at mennesker senere vil avstå eller holde tilbake informasjon til Gjenopptakelseskommisjonen av frykt for at det de sier vil bli lagt ut offentlig?

15 TREHOLTSAKEN 15 Var EOS-utvalget inhabilt i Treholtsaken? Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen behandlet Treholtsaken i EOS-utvalget, mens hennes far Andreas Arntzen forsvarte Treholt under straffesaken. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Institutt for samfunnsforskning Spørsmålet er nå om hele EOS-utvalgets kontroll i Treholtsaken må erklæres inhabil. 14. juni avga de en melding til Stortinget om sin undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken. Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen deltok under behandlingen av saken i EOS-utvalget, til tross for at hennes far advokat Andreas Arntzen var en av tre forsvarere for Arne Treholt under straffesakens hovedforhandling. Utvalget viser til en betenkning fra professor dr. juris Erling Johannes Husabø, som konkluderer med at nødrett ikke hjemlet POTs metodebruk. Utvalget, hvor Wenche Elizabeth Arntzen deltok, støttet denne konklusjonen, noe som Treholt har flagget som en seier. Med kjennskap til advokat Andreas Arntzens engasjement for å få Arne Treholt frikjent for spionanklagene, reises spørsmålet om hans datter kan være inhabil til å behandle spørsmål knyttet til Treholt-saken. HABILITETEN VURDERT EOS-utvalgets leder Helga Hernes avviser at Wenche Elizabeth Arntzen var inhabil. Arntzen selv tok spørsmålet om habilitet opp med oss. Våre jurister har sett på problemstillingen, og to ganger har vi overveid dette. Vi kom til at det ikke var noen habilitetsproblemer, sier Hernes. Hernes mener det ikke er naturlig å vurdere habiliteten til EOS-utvalgets medlemmer på samme måte som man vurderer habiliteten til dommere. Habil. Professor Eivind Smith mener det ikke er noen grunn til å betvile tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzens habilitet i EOS-utvalget. STØTTER AVGJØRELSEN Professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett i Universitetet i Oslo, svarte dette på spørsmålet om tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen kunne betraktes som inhabil under EOS-utvalgets behandling av Treholtsaken: EOS-utvalget kommer inn under forvaltningslovens regler om habilitet. Wenche Elizabeth Arntzen er ikke selv part i Treholtsaken. At hennes far var en av forsvarsadvokatene for Treholt, gjør heller ikke at faren var en part. Sammen med to andre var han bare representant for en av partene, og jeg kan ikke huske at han senere har vist noe særlig engasjement for saken i det offentlige rom. Dermed rammes hun ikke av reglene om automatisk inhabilitet. Dermed må vi se nærmere på det generelle kravet om omverdenens tillit til hennes upartiskhet, sier Smith. HAR FORSTÅELSE Gitt Treholtsakens spesielle karakter kan han forstå at spørsmålet reises. Men det er lenge siden saken gikk, og jeg tror ikke at noen av de tre advokatene som representerte Treholt har spilt noen viktig rolle i den offentlige debatt i denne saken i årene som har gått. Forsvarerjobben var en jobb de skulle gjøre, men ikke på vegne av seg selv. Dessuten «tapte» de jo saken, sier Smith, og fortsetter: Det var jo heller ikke Wenche Elizabeth Arntzen som opptrådte som advokat, men hennes far. Selv har hun tilbrakt mange år av sitt liv i annen yrkesaktiv virksomhet og i domstolene, og det er ikke noe i farens tilknytning til denne saken som skulle påvirke hennes profesjonelle virksomhet i dag. Alt i alt har jeg derfor vanskelig for å se at det er noen rimelig grunn å betvile hennes habilitet til å delta som ett av syv medlemmer av EOS-utvalget. At hun selv har bedt om en habilitetsvurdering og således ikke kan beskyldes for å ha stukket noe under en stol, forsterker mitt inntrykk av at det ikke er rimelig grunnlag for mistillit til hennes upartiskhet, mener Smith videre.

16 16 REFORM Skryter av Follo politidistrikt Follo politidistrikt ble nominert til Kompetanseprisen 2011 for sitt arbeid med politireformen. Det er veldig gøy å kunne nominere politiet, sier Erlend Slokvik. Tekst og foto Erik Inderhaug Slokvik er teamleder i HR Norge, som årlig deler ut Kompetanseprisen. Prisen går til «en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling». I år var Follo politidistrikt blant fem nominerte bedrifter som fikk hederlig omtale under prisutdelingen. Publikum som var til stede hovedsakelig fra næringslivet ble tydelig overrasket over at politiet var blant de nominerte. Politiet blir ofte sett på som traust og ikke spesielt innovative. Derfor synes vi det er gøy å løfte fram Follo politidistrikt og vise at det gjøres godt arbeid innenfor en etat som man vanligvis ikke forventer at det blir gjort godt arbeid innenfor, sier Slokvik til Politiforum. GODE RESULTATER Alle bedrifter og organisasjoner kan selv nominere seg til Kompetanseprisen, men valget av Follo politidistrikt var litt tilfeldig. Et av medlemmene i nominasjonskomiteen var til stede på Politihøgskolen under en orientering om distriktets håndtering av politireformen som har preget dem de siste årene. Vi gikk så inn og så nærmere på arbeidet, og fant ut at Follo politidistrikt var en verdig kandidat ut ifra det de har gjort, sier Slokvik. Politireformen i Follo innebar nedleggelse av en rekke lensmannskontorer og sentralisering av flere funksjoner. HR Norge så blant annet nærmere på prosessene rundt reformen, og de resultatene politidistriktet kunne vise til i etterkant. Blant annet har vinningskriminalitet og voldskriminalitet gått kraftig ned etter sammenslåingene i distriktet. Innbyggerundersøkelsen i 2010 er også veldig mye bedre enn to år tidligere. Det synliggjør at dette gir effekter overfor innbyggerne, forklarer Slokvik. EN LEDESTJERNE HR Norge mener de gode resultatene Follo politidistrikt kan vise til, skyldes en blanding av kompetanseheving og kulturjobbing. Det blir også trukket fram at politidistriktet har hatt fokus på lederne for å utvikle medarbeiderne. Vi festet oss også ved at alt kom fra egne driftsmidler. De fikk ingen ekstra støtte. Hos mange andre, når det gjøres slike prosesser, så gis det ekstra midler. Men Follo politidistrikt har kun brukt egne midler, skryter Slokvik. Årets vinner av Kompetanseprisen ble Hydro Aluminium Høyanger verk. En av årsakene til at nettopp de gikk til topps, var at de kunne vise en tydelig kopling mellom strategi og resultater, og hva de får ut av sine kompetansetiltak. Alt må være forankret i strategien. I Follo politidistrikt er det veldig mye bra, men det er ikke synliggjort hva som skyldes kompetansetiltak og hva som skyldes ledelse, understreker Slokvik, som roser arbeidet til politimester Arne Jørgen Olafsen i reformprosessen: Politimesteren har vært veldig viktig her, og har engasjert seg og vært en tydelig ledestjerne i arbeidet. Det er inntrykket vi har fått.

17 REFORM 17 Olafsen: En anerkjennelse Politimester Arne Jørgen Olafsen sier det er veldig hyggelig at arbeidet med reformen blir lagt merke til. Tekst Erik Inderhaug Foto Politiforum Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort med å heve kompetansen, sier politimesteren. Ble du overrasket over nominasjonen? Ja, jeg ble det, smiler Olafsen, og fortsetter: Det er selvfølgelig noen tilfeldigheter knyttet til hvordan dette skjer. Jeg opplever at vi brøyter løype i forhold til å gjennomføre endringer i norsk politi. Follo politidistrikt er jo det distriktet i Norge som i særdeleshet har gjennomført radikale endringer. Når vi så får anerkjennelse for det, så er det hyggelig. USEDVANLIG HYGGELIG Politimesteren mener nominasjonen viser at politidistriktet har klart å gjennomføre gode prosesser, at de har fått med seg de ansatte, og fått forståelse for nødvendigheten av endringene. Det som er spesielt i politiet, er at vi gjennomfører mange endringer samtidig. Både strukturendringer og kompetansehevende tiltak, understreker Olafsen, og legger til: HR Norge var ute etter en direkte sammenheng mellom kompetanse og resultater, mens vi ser at vi får resultater fra mye forskjellig. Det er vanskelig å se hva som kommer fra hva, men nominasjonen er i hvert fall en anerkjennelse for at de grepene vi har gjort har ført til bedre politi og bedre resultater. Det er usedvanlig hyggelig å høre det fra eksterne! MEDBESTEMMELSE Om beskrivelsen av hans egen rolle som en «ledestjerne» i prosessen, sier politimesteren at han har forsøkt å fylle rollen som øverste leder på en best mulig måte. Jeg har forsøkt å meisle ut en strategi, Får skryt. Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo Politidistrikt sier det er en anerkjennelse å bli nominert til Kompetanseprisen. samtidig som jeg har overlatt mye av ansvaret til de som kan fagene. Jeg mener jeg har åpnet for en passe grad av medbestemmelse. Samtidig har jeg vært veldig heldig med de medarbeiderne jeg har i distriktet her, understreker han. Nye Vito. Sterkere motorer Nytt understell Forbedret Jahre 4x4-system Innovation Lavere støynivå Jahre Innovation Høyere kjørekomfort Alt av førerstøttesystemer Bi-xenonlykter (tilleggsutstyr) Les mer på år med innovasjon år med innovasjon år med innovasjon

18 18 INTERNASJONALT Revolusjonens bakside: Kaos. Revolusjonen i Egypt skapte kaos på mange områder. Flere titalls tusen fanger rømte fra landets mange fengsler, og kriminaliteten gikk rett i været. Fanger på frifot herjer Egypt Under den egyptiske revolusjonen ble landets fengsler åpnet og politiet beordret vekk fra gatene. Resultatet er massiv lovløshet og opptil 40 drap i døgnet. Under Egypt-revolusjonens tidlige, kaotiske dager, ble en rekke av landets større fengsler stormet, og portene sprengt vekk. Flere andre fengsler ble åpnet innenfra, og til sammen rømte rundt fanger. Over ti tusen unnslupne fanger fra fengsler over hele Egypt er fortsatt på flukt. I tillegg er nesten kriminelle på frifot, ifølge generalmajor Ahmed Gamael al-din, som er visepolitimester for offentlig sikkerhet i Egypt. Fangene sprer kaos og frykt blant befolkningen. Statistikk fra regjeringen viser at det er skjedd opp til 40 mord om dagen, i tillegg til utallige ran og innbrudd. BLE BEORDRET VEKK Selv mange måneder etter revolusjonens utbrudd, er det ikke uvanlig å finne lik i ørkenen ved siden av veien mellom Kairo og Alexandria. Alminnelige gateslagmål utvikler seg til drap, og unnslupne, hevngjerrige fanger slår folk i hjel for å gjøre opp regnskapet. Det er enda uklart hvem som sto bak det som betegnes som et angrep på rettssikkerheten. Noen mener landets narkobaroner, som ville befri sine egne, er skyldige. Andre spekulerer i at det var Innenriksdepartementet som bidro til at fangene slapp løs for å på den måten skape så lovløse tilstander i gatene at befolkningen ville kreve det gamle regimet tilbake. Egypts tidligere innenriksminister, Habib al-adly, er siden blitt anholdt og anklaget for å på samme tid beordre politiet vekk fra gatene. Det bidro til at lovløsheten forverret seg, og at det ble mer plyndring og kaos. Al-Adly har erklært seg ikke skyldig. ANGREP POLITISTASJONER Under politiets fravær ble mange forretninger i byene plyndret av bevæpnede bander, selv i dagslys. Dusinvis av politistasjoner ble angrepet av banditter både for å befri fanger og for å plyndre våpenlagre. Mer enn halvparten av de 9000 våpnene som er stjålet fra politiet, er ennå ikke funnet. Den nå pensjonerte sikkerhetseksperten Mohamed Ibrahim, sier til den halvoffisielle avisen Al-Ahram at drapsstatistikken er alarmerende. Vi kan ikke bebreide de revolusjonerende. De kriminelle, de fleste av dem unnslupne fanger, har skylden, sier han, og fortsetter: Jeg pleide å arbeide i Innenriksdepartementets fengselsavdeling, og jeg vet hvor farlige fangene er. De er nå bevæpnet med dødelige våpen, og det gjør dem enda farligere. POLITIET TILBAKE Høy kriminalitet er uvanlig i Egypt, til tross for at det er et land med 85 millioner mennesker. Da politiet ble «hjemme», overtok militæret oppgaven med å opprettholde sikkerheten i gatene i tillegg til et lokalt opprettet «borgervern» bestående av sivile. Nå er politiet tilbake i gatene, og den nye innenriksministeren, Mansour el-essawi, som var general i hæren, har grepet inn. Han presser politiet til å arbeide i områder hvor de ellers nødig patruljerer. Den lovløse tiden har imidlertid satt sine spor. I mangel på sikkerhet har det blitt åpnet rene våpenmarkeder i mange byer og landsbyer. Enkelte steder i Egypt selges våpen i kafeer og på gaten de fleste av dem er smuglet inn fra Sudan, Irak, Israel og Russland. Men noen av dem stammer også fra

19 INTERNASJONALT 19 plyndringene av politistasjonenes våpenarsenaler. Rapporten fra Innenriksdepartementet sier at omkring en fjerdedel av våpnene er stjålet fra sikkerhetsstyrkene. ØKT VÅPENSALG Hos en våpenforhandler i Kairo ligger pistoler fremme på disken, mens kunder spør om våpnenes evner, og vurderer nye som blir lagt fram. Det kreves gode argumenter og lisens for å kjøpe dødelige våpen, men alle kan kjøpe startpistoler, som kun avfyrer skremmeskudd, uten nødvendige papirer. Vi opplevde et økt salg av begge slag, samt av kraftige luftgeværer under politiets fravær, sier Sayyed Abdel Tawab fra Ahmed Mansy Arms våpenforretning i sentrale Kairo. Nå har salget stagnert, etter at politiet har vendt tilbake. Politiet, som teller en halv million offiserer og betjente, har nå iverksatt en kampanje for å pågripe unnslupne fanger, og få dem bak murene igjen. Samtidig idømmer domstolene strenge straffer for de mange nye forbrytelsene. Omkring halvparten av de unnslupne fangene anslås å være tilbake i fengslene, men mange av de som er på frifot er så fryktede at folk vegrer seg fra å angi dem til politiet. Andre igjen, er fortsatt i skjul. Økt salg. Sayyed Abdel Tawab fra Ahmed Mansy Arms våpenforretning i Kairo opplevde økt våpensalg etter revolusjonens utbrudd. Nytt sikkerhetspoliti nye oppgaver Etter revolusjonen i Egypt er det fryktede sikkerhetspolitiet nå oppløst og erstattet med et nytt National Security Agency. Det egyptiske politiet er oppdelt i en politistyrke, som løser dagens «alminnelige» oppgaver, samt i et fryktet sikkerhetspoliti, som har ansatte. I 30 år under den avsatte president Hosni Mubaraks regime, spredte de skrekk i befolkningen med vilkårlige arrestasjoner, tortur, og årelange fengslinger uten rettergang. Det tidligere sikkerhetspolitiet er nå oppløst og erstattet av National Security Agency, som skal bekjempe terrorisme, spionasje og organisert kriminalitet som krysser landegrenser. Dermed er det nå slutt på å blande seg i folks personlige liv og deres politiske aktivitet. Egypt har likevel «en lang vei å gå for å oppnå demokrati og respekt for menneskerettighetene», ifølge FNs menneskerettskommisjon. «Full frihet for ytringer og demonstrasjoner skal sikres, og alle tilbakeholdte demonstranter og politiske fanger skal settes fri. De som er mistenkt for å ha begått alvorlige brudd på menneskerettighetene som blant annet tortur, skal undersøkes og stilles for en domstol», sier kommisjonen. I dag er de viktigste personene i Mubaraks regime arrestert, og nesten alle sitter i Tora-fengslet i Kairos utkant. De tidligere «urørlige» er anklaget for en rekke forbrytelser, blant annet korrupsjon og maktmisbruk i en kolossal målestokk. Interpol har samtidig utstedt 400 arrestordrer på personer som er ettersøkt for økonomisk korrupsjon og som har flyktet til utlandet. Av disse er blant annet syv av Mubaraks tidligere nære rådgivere og ministre.

20 20 INTERNASJONALT Krever jobbene tilbake Flere tusen politibetjenter sa opp jobben både før og under revolusjonen i protest mot korrupsjon og undertrykkelse. Deres kollegaer krever nå at de som sa opp skal få jobbene tilbake, og har dannet foreningen «Alliansen av politioffiserer», som de håper vil munne ut i et fagforbund. Gruppen har til nå samlet inn under skrifter, som blant annet legger skylden for korrupsjonen på overarbeid, lav lønn og manglende trening og oppfølging. Politiets moral er meget lav. Mange av offiserenes våpen har blitt stjålet, og stasjonene deres brent, sa generalmajor Mohsen Murad, leder av departementets avdeling for den offentlige sikkerhet, på et pressemøte. Det var ikke betjentene som bestemte seg for å forlate politistasjonene. Vi ble beordret til å utebli av folk i innenriksdepartementet. De har skylden, sier major Ahmed Ragab, som er talsmann for alliansen. VIL TA TID Oberstløytnant Mohamed Nabil Omar, som leder alliansens juridiske komité, tror det vil ta tid å reformere politiet. Vi blir nødt til å fokusere på tre grunnleggende områder. Vi skal utvikle vår sikkerhetsteknologi, få folk til at føle seg sikre på oss og gjenoppbygge og bevare den sosiale og økonomiske tryggheten, sier han. Folk skal lære å skille mindretallet av korrupte politifolk med de som har idealene i behold, og som sørger for stabilitet og fremdrift i landet, supplerer Major Mina Dos, et annet medlem av alliansen. Politiet og landets nye innenriksminister står ovenfor en stor utfordring for å utføre politiets egentlige oppgaver, og samtidig gjenopprette befolkningens tillit. Enkelte politibetjenter har fortsatt holdningen fra tidligere, hvor politiet følte bedreverd ovenfor borgerne. UAVKLART FORHOLD Forholdet mellom folket og politiet er fortsatt uavklart, nå som begge parter skal lære å etterleve nye lover og regulativer. Men nye tider er på vei, og blant annet i avisenes lederspalter gis politiet skryt for at de prøver hardt å vise at de er til for befolkningen. I avisspaltene roses også politiet ofte for at de oppklarer forbrytelser og anholder av rømte fanger. En utfordring for politiet er å lære å håndtere store menneskemasser, ettersom dette tidligere var ulovlig og derfor sjeldent. Politiet har dermed få erfaringer på dette området. Utfordrende. Politiet i Egypt står foran store utfordringer når de nå skal forsøke å gjenoppbygge tilliten blant befolkningen. En egen fagforening er allerede på trappene.

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- er over Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21

nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- er over Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21 nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- En epoke er over 2000 2012 Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21 alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE Her føres politibetjent Pavels Hristoforidi inn i retten for drapet på en kollega. Samtidig preges politiet i Latvia av narkosalg, fyll og ran, mens innenriksministeren

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten Fikk 650.000, men ikke i politiet Side 6-7-8-9 Barnehuset åpnet Side 18-19 Vil heve statusen på ordenstjenesten Side 14-15 18.01.2008 løssalg kr 49,- Nr 1 kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet 16.06.2006 løssalg kr 45,- Nr 6/7 TAKTIKEREN Forhandlingene og meglingen var tøffe. Men vi er rimelig tilfreds med resultatet. Smertegrensen for oss når det gjaldt totalrammen lå på omtrent fire prosent,

Detaljer

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 2 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. På eurocard.no kan du lese mer om fordelene kortet gir deg NYHET!

Detaljer

DNA. under lupen. Politiet sendte identiske DNA-spor til et privat og et offentlig laboratorium. Svarene ble helt ulike...

DNA. under lupen. Politiet sendte identiske DNA-spor til et privat og et offentlig laboratorium. Svarene ble helt ulike... nr 5 25.05.2012 løssalg kr 55,- DNA under lupen Politiet sendte identiske DNA-spor til et privat og et offentlig laboratorium. Svarene ble helt ulike... Side 10-17 ALT SOM GJELDER VOLVO FRA BILIA. OG DIN

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT?

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? nr 2 10.02.2011 løssalg kr 55,- HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? Ingen andre organisasjoner i verden tar i mot mer bestikkelser enn politiet. Hvorfor er det slik? Side 28, 29, 30 og 31 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13 Krever 3.700 nye politfolk Side 14-15 Kritisk til lovendring Side 10-12-13 Vil ikke ta ansvaret Side 6-7 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer

Sikrer lokal beredskap

Sikrer lokal beredskap nr 12 16.12.2011 løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP.

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. nr 1 13.01.2011 løssalg kr 55,- MER SYNLIGE Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. Side 18 og 19 INNSATSLEDER Ønsker

Detaljer

Idealister på oppdrag

Idealister på oppdrag nr 5 13.05.2011 løssalg kr 55,- Idealister på oppdrag Hvert år reiser norske polititjenestemenn i utenlandstjeneste. Men får de gjort det de skal? Ny forskning gir et innblikk i deres hverdag. Side 14,

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde 18.08.2006 løssalg kr 45,- Nr 8 scooterbrøler av lensmann Lensmannen kledde opp kameraten i politiuniform og kjørte politisnøscooter på fritiden utenfor løypene. I tillegg sendte han regningen for privat

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning.

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. nr 12 12.12.2012 løssalg kr 55,- Da tragedien rammet Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. Side 10-19 Eurocard Eurocard har

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer