BORGARTING LAGMANNSRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: Dommere: ASI-BORG/01 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Dag Stousland Espen Bergh Erik Chr. Stoltz Ankende part Odd Johan Nelvik Advokat Halvard Helle Ankende part Morten Krogh Advokat Halvard Helle Ankende part Anders Johan Stavseng Advokat Halvard Helle Ankende part Se og Hør Forlaget AS Advokat Halvard Helle Ankemotpart Lars Lillo-Stenberg Advokat Harald Stabell Ankemotpart Andrine Sæther Advokat Harald Stabell Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder krav på økonomisk oppreisning etter en reportasje i Se og Hør som anføres å innebære rettsstridig krenkelse av privatlivet og forbudet mot fotografering. Lørdag 20. august 2005 giftet Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg seg. Vielsen fant sted på en holme utenfor sørøstspissen av Tjøme. Bryllupsfesten ble holdt på en privat eiendom på fastlandet innenfor holmen. Se og Hør sendte journalist og fotograf til stedet. I Se og Hør nummer 65 for 2005 er inntatt et oppslag om vielsen i tekst og bilder. Overskriften over to sider lyder slik: Lars Lillo-Stenberg fikk et rungende ja fra skuespiller Andrine Sæther GIFTET SEG BARBEINT I FJÆRA Deretter følger teksten: DeLillos-stjernen Lars Lillo-Stenberg fikk virkelig føling i fjæra da Andrine Sæther kom barbeint på svaberget. Bryllup med smak av honning! DeLillos-vokalist Lars Lillo-Stenberg (43) giftet seg lørdag med skuespiller Andrine Sæther (40). Kjendisparet hadde invitert familie og venner til seremoni og bryllupsfest på Grepan Pensjonat, ytterst i havgapet på Tjøme. Den borgerlige vielsen fant sted på en holme ute i sjøen, og både gjester og brudgom måtte hoppe fra stein til stein for å komme tørrskodd over til holmen. Bruden, brudepikene og Andrines far ankom i en bjørkepyntet robåt som tatt ut fra bildet Brudeferden i Hardanger! Tårene trillet Den enkle men verdige seremonien var svært rørende og flere av gjestene klarte ikke å holde tårene tilbake da et mannskor sang Å leva det er å elska. Selv nysgjerrige hyttenaboer tittet frem da salmen runget ut over holmer og skjær. Etter seremonien fortsatte bryllupet med storslagen fest i hagen til pensjonatet, der mange av bryllupsgjestene for øvrig hadde satt opp telt! Både kjendisregissør Marius Holst (36) og kjendisforfatter Åsne Seierstad (35) var på plass for å hylle brudeparet. Tør vi gjette på at maten ble laget av Kokken Tor? Fikk barn Lars Lillo-Stenberg har vært frontfigur i delillos siden Suksessbandet feirer i år 20-årsjubileum med det nye albumet Festen er ikke over det er kake igjen ASI-BORG/01

3 Andrine Sæther ble for alvor kjent da hun spilte rollen som Cecilie i filmatiseringen av Anne Holts (46) bøker. Der spilte hun Kjersti Elviks (36) kjæreste. I tillegg til et utall teateroppsetninger har Andrine også gjort seg bemerket i norske suksesser som Budbringeren, Hawaii, Oslo og Cellofan, der hun kastet klærne I fjor fikk Andrine og Lars en sønn. DeLillos-vokalisten har tidligere vært gift med Silje Brunstad, og de har to døtre sammen. Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther var ikke tilgjengelig for kommentar i helgen, men DeLillos-manager Carsten Jøssund opplyser til Se og Hør at brudeparet ikke ønsker å uttale seg om den hyggelige begivenheten. På forsiden av bladet er inntatt et portrettbilde av Lars Lillo-Stenberg under en hjerteformet glorie omkranset med blomster hvor det i midten heter: STORT BRYLLUPS-EXTRA. Videre står det Se bildene, Lars Lillo-Stenberg og Bruden var barbeint. På side to og tre er inntatt en rekke bilder. Ett av bildene viser brudeparet på vei inn mot land og hvor de går på steiner i sjøen. Bruden har trukket opp kjolen til over knærne. Teksten under lyder slik: BARBEINT: Andrine giftet seg barbeint, mens Lars hadde knallrøde sko til den lekre kremfargede bryllupsdressen.. Videre på side to er et bilde av en Nordlandsbåt med brud og brudepiker med følgende tekst: BRUDEFERDEN: Andrine Sæther ankom i båt sammen med seks brudepiker ikke ulikt brudeferden i Hardanger. Et stort bilde over side to og tre viser brudeparet, brudens far og to brudepiker samt ryggen på fire av deltakerne i mannskoret. Teksten under bildet lyder: GIFT I FRILUFT: Andrines far geleidet bruden opp svaberget til en ventende Lars Lillo-Stenberg. Oppe i høyre hjørne på side tre er et portrettbilde av brudeparet innrammet i et hjerte. Videre er det et bilde av et par med et lite barn som har følgende tekst: MED BABY: Vetle Lid Larsen og Tonje Steinsland viste stolt frem sin nyfødte baby til brudeparet. Til slutt er et lite bilde av et barn og en kvinne med følgende tekst: LILLE GABRIEL: Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg fikk sønnen Gabriel i fjor. Her er mor og barn fotografert under Norwegian Wood-festivalen tidligere i sommer. Det bemerkes at både navn og sted i forbindelse med det siste bildet er feil. Sæther og Lillo-Stenberg hadde valgt stedet fordi de ønsket og holde vielsen og bryllupsfesten helt privat. Av denne grunn hadde de avslått flere henvendelser fra media. Se og Hør hadde ikke rettet noen forespørsel til ankemotpartene om å få fotografere og rapportere fra bryllupet. Sæther og Lillo-Stenberg følte sitt privatliv krenket av oppslaget og reiste søksmål mot Se og Hør Forlaget, sjefredaktør Nelvik, journalist Stavseng og fotograf Krogh ved stevning ASI-BORG/01

4 til Oslo tingrett av 12. juni 2006 med krav om oppreisning til hver av dem med henholdsvis kroner, kroner, kroner og kroner. I tilsvar av 6. juli 2006 er for samtlige nedlagt påstand om frifinnelse. Oslo tingrett avsa 22. november 2006 dom med slik domsslutning: 1. Se og Hør Forlaget AS dømmes til å betale oppreisning til Lars Lillo Stenberg med kr ,- - kronerfemtitusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 2. Se og Hør Forlaget AS dømmes til å betale oppreisning til Andrine Sæther med kr ,- - kronerfemtitusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 3. Ansvarlig redaktør Odd J. Nelvik dømmes til å betale oppreisning til Lars Lillo Stenberg med kr ,- - kronerfemtentusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 4. Ansvarlig redaktør Odd J. Nelvik dømmes til å betale oppreisning til Andrine Sæther med kr ,- - kronerfemtentusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 5. Journalist Anders Johan Stavseng dømmes til å betale oppreisning til Lars Lillo Stenberg med kr 5 000,- - kronerfemtusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 6. Journalist Anders Johan Stavseng dømmes til å betale oppreisning til Andrine Sæther med kr 5 000,- - kronerfemtusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 7. Fotograf Morten Krogh dømmes til å betale oppreisning til Lars Lillo Stenberg med kr 5 000,- - kronerfemtusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 8. Fotograf Morten Krogh dømmes til å betale oppreisning til Andrine Sæther med kr 5 000,- - kronerfemtusen innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 9. Se og Hør Forlaget AS, Odd Nelvik, Anders Johan Stavseng og Morten Krogh dømmes in solidum til å betale Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther sakens omkostninger med kr ,- - kroneretthundrogfemtitusen - innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. Se og Hør Forlaget AS, sjefredaktør Nelvik, journalist Stavseng og fotograf Krogh har påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder rettsanvendelsen. Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg har tatt til motmæle ASI-BORG/01

5 Ankeforhandling ble holdt 18. januar Partene møtte med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. I tillegg ble det avgitt forklaring av tre vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Saken står i samme stilling som for tingretten. De ankende parter har i det vesentlige anført: Tingrettens dom reiser sentrale spørsmål knyttet til forholdet mellom ytringsfrihet og personvern på området for kultur- og underholdningsjournalistikk. Dersom dommen blir stående, vil norsk presse kunne møte tunge, rettslige hindringer for løpende nyhetsrapportering på dette området. På bakgrunn av tingrettens konklusjoner, vil pressen være avskåret fra å kunne dekke slike begivenheter, eller være prisgitt samtykke fra kjente og mektige aktører innen underholdningslivet. En slik rettstilstand vil være uakseptabel og i strid med det konvensjons- og grunnlovfestede vernet av ytringsfriheten. Den aktuelle reportasjen er ikke i strid med straffeloven 390, og publiseringen av den utløser ikke erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven 3-6. Ved tolkningen av straffeloven 390 er det ikke tilstrekkelig å fastslå at en reportasje gjelder personlige forhold og at den krenker privatlivets fred. I tillegg må det foretas en vurdering av om ytringen er utilbørlig eller rettstridig. Tingretten tar feil når den bygger på at en vielse er et personlig forhold for de to den gjelder. En vielse er en offentlig myndighetssak som reguleres av bestemmelsene i ekteskapsloven. Vielsen er prinsipielt sett ingen privat sak og reportasjen omhandler bare den offentlige vielse og ikke den private bryllupsfesten. Den inneholder ingen krenkende detaljer. Tingretten er uklar med hensyn til hva den angivelige krenkelse består i. Rettslig sett kreves at krenkelsen spesifiseres og konkretiseres. Beskrivelse av ytre detaljer ved vielsen er ikke i strid med det vern EMK artikkel 8 gir av retten til respekt for privatlivet. Reportasjen er utformet i tråd med vanlige journalistiske prinsipper og er etter en bred helhetsvurdering ikke å anse som utilbørlig. Det er ingenting ved reportasjen som er sensitivt, belastende eller stigmatiserende. Begge ankemotpartene er offentlige personer som tilhører den norske kultureliten. Særlig Lillo-Stenberg har i flere intervjuer blottlagt vesentlig mer sensitive opplysninger. Paret må da regne med at helt harmløse opplysninger settes på trykk uten deres samtykke, selv om de personlig ikke anser saken for å ha offentlig interesse ASI-BORG/01

6 Det følger av EMK artikkel 10 (2) at inngrep i ytringsfriheten krever en tungtveiende begrunnelse, og det er ikke oppfylt i denne saken. Under enhver omstendighet må journalist Stavseng frifinnes, fordi selve teksten i alle fall ikke er utilbørlig. Tingretten tar feil når den finner støtte for sitt resultat i rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Det sentrale i von Hannover-dommen er at prinsesse Caroline utførte private handlinger og ærend i det offentlige rom. Dommen legger ingen føringer for omtale av offentlige myndighetsakter i friluft. Heller ikke Tammer-dommen gir støtte for tingrettens resultat. Statenes skjønnsmargin og prinsippet om forholdsmessighet ved fastsettelsen av reaksjon stod sentralt i EMDs vurdering. Domstolen fant ikke grunn til å overprøve de nasjonale domstolers vurdering. Domstolen fant videre at inngrepet, som bestod i en bot av symbolsk størrelse, var nødvendig for å beskytte kvinnens omdømme. Det korrekte vurderingstema etter EMDs praksis er om den som blir omtalt har a reasonable expectation of privacy. Ankemotpartene er begge to kjente og medieeksponerte personer som må forvente omtale når de gifter seg i spektakulære former i strandsonen. Tingretten tar feil når den sammenlikner bruk av telelinse med bruk av skjult kamera. Bruk av telelinse er en helt vanlig journalistisk arbeidsmetode som anvendes hver eneste dag av norske pressefotografer der forholdene tilsier det. Tingretten tar videre feil når den bygger på at samtykke var nødvendig. Ankemotpartene er begge offentlige og kjente personer, og kan ikke kreve å få godkjenne, kontrollere eller redigere omtalen av deres vielse, så lenge omtalen ikke inneholder elementer eller detaljer de har en berettiget forventning om å holde for seg selv. Åndsverkloven 45 c er ikke overtrådt. Saken har aktuell og allmenn interesse og samtykke er ikke nødvendig. Se og Hør har orientert ekteparet gjennom Lillo-Stenbergs manager om at saken kom på trykk, og dette er tilstrekkelig. Også her må et inngrep være i samsvar med EMK artikkel 10 (2). Interesseavveiningen mellom allmennhetens informasjonsbehov og de avbildedes vern mot urimelige belastninger taler for publisering. Vielsen foregikk i full offentlighet og ville på grunn av sitt spektakulære preg hatt allmenn interesse også dersom ektefolkene hadde vært helt ukjente. Subsidiært anføres at oppreisningen er for høyt utmålt. Beløpene som tingretten har fastsatt, er på linje med de beløp som utmåles i alvorlige volds- og sedelighetssaker og fremstår derfor som kvalifisert urimelig ASI-BORG/01

7 Skadeserstatningsloven 3-6 er ikke riktig hjemmel for erstatning etter åndsverkloven 45 c. Det kreves etter norsk rett grov uaktsomhet for å statuere oppreisningsansvar etter denne bestemmelsen, noe som ikke foreligger verken hos utgiver, ansvarlig redaktør, fotograf eller journalist. De ankende parter har nedlagt slik påstand: 1. Se og Hør Forlaget AS frifinnes. 2. Odd J. Nelvik frifinnes. 3. Anders Johan Stavseng frifinnes. 4. Morten Krogh frifinnes. 5. Se og Hør Forlaget AS, Odd J. Nelvik, Anders Johan Stavseng og Morten Krogh tilkjennes fulle saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett med tillegg av lovens rente fra forfall til betaling skjer. Ankemotpartene henholder seg til tingrettens resultat og begrunnelse. De har særlig fremhevet: Utgangspunktet er at det kreves samtykke ved publisering av privat sensitiv informasjon. Det er unntak fra dette utgangspunktet som krever en særskilt begrunnelse. Tingretten har korrekt lagt til grunn at publisering av informasjon som omhandler privatlivet til identifiserbare enkeltmennesker, bare beskyttes av pressefriheten dersom informasjonen har såkalt allmenn interesse i den publiserte sammenheng. Utgangspunktet er at den enkelte selv har rett til å velge om og eventuelt hvordan informasjon om deres private liv skal komme offentligheten til del. Dette er en menneskerettighet på lik linje med ytringsfriheten. Tingretten har riktig lagt il grunn at reportasjen krenker straffeloven 390. Reportasjen innebærer offentlig meddelelse i lovens forstand. Det er ikke tvilsomt at meddelelsen er fremsatt forsettlig. Etter straffeloven 390 må meddelelsene gjelde personlige eller huslige forhold. Reportasjen omhandler giftemålet mellom Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther. Opplysninger om et menneskes relasjon til andre omfattes av bestemmelsen. Informasjon om at to mennesker gifter seg må i utgangspunktet anses som offentlig så lenge man nøyer seg med å meddele det blotte faktum at to personer er gift. Situasjonen blir en annen når man gjennom tekst og bilder meddeler en rekke detaljer fra bryllupet som brudeparet ønsker å holde privat. Hvordan seremonien forløp, hvem som var gjester, bekledning med videre er eksempler på slike private detaljer i reportasjen som ASI-BORG/01

8 offentligheten ikke har rett på. Ankemotpartene oppfattet begge bryllupet som et privat øyeblikk som ikke hadde noe og gjøre med dem som kjente personer. Det at allmennheten har adgang til området har ikke betydning. Dommen von Hannover mot Tyskland gjaldt bilder som var tatt av prinsesse Caroline av Monaco på områder der allmennheten kunne ferdes. Domstolen konstaterte enstemmig krenkelse av EMK artikkel 8. Ankemotpartene har ikke samtykket til publiseringen. Krenkelsen forsterkes av at Se og Hør bevisst valgte å overse ankemotpartenes uttrykkelige krav om respekt for sitt privatliv før reportasjene ble trykket. Særlig krenkende oppleves meddelelsen når de har en form som kan gi Se og Hørs lesere inntrykk av at Se og Hør var invitert i bryllupet og at bryllupet var betalt av ukebladet. Ingen av ankemotpartene har noen gang stilt opp for Se og Hør. De har aldri åpnet sine hjem eller på annen måte eksponert seg om sitt privatliv for Se og Hør eller for andre ukeblader. De skiller skarpt mellom sitt privatliv og sine offentlige opptredener. Begge har sterke motforestillinger mot den type journalistikk som ukebladet praktiserer. Leseren får inntrykk av at de har solgt bryllupet sitt til Se og Hør. Dette oppleves som svært belastende. Straffeloven 390 må tolkes i lys av EMK, jf lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i Norge 2. Det vises til avgjørelse i Rt side 687 BigBrother-dommen. Denne avgjørelse viser at tingretten har tolket både EMK og EMDs avgjørelser korrekt. Det er nedlagt slik påstand: 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra to uker etter oppfyllelsesfrist til betaling skjer. Lagmannsretten bemerker: Straffeloven 390 første ledd retter seg mot den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold. Når straffebudet retter seg mot å krenke privatlivets fred, ligger det også i dette at det må være tale om rettstrid. Kravet til rettsstrid innebærer at det må skje en totalvurdering av formidlingen i lys av kontekst og situasjon, der hensynet til personvernet samtidig blir avveiet mot ytringsfriheten, jf Bratholm og Matningsdal, Straffeloven med kommentarer, tredje del, 1998, side ASI-BORG/01

9 Ved menneskerettsloven er EMK gjort til intern norsk rett. I denne saken er både artikkel 8 om respekt for privatlivet og artikkel 10 om ytringsfriheten sentrale. Det er her tale om tilsvarende avveininger som de som må gjøres etter skadeserstatningsloven 3-6 første ledd og straffeloven 390. Disse bestemmelsene må tolkes slik at innholdet blir i samsvar med EMK artiklene 8 og 10. Dette er understreket i Høyesteretts dom i Big Brother-saken, Rt side 687, se avsnitt 58. Denne dommen er avsagt etter at tingrettens dom i nærværende sak forelå. Lagmannsretten har delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, lagdommerne Dag Stousland og Espen Bergh, er kommet til at anken ikke kan føre frem og bemerker: Det må først vurderes om det er tale om opplysninger som gjelder privatlivets fred, med andre ord om det er tale om personlige opplysninger som objektivt sett har en viss grad av sensitivitet. Opplysninger om relasjoner mellom personer, så som ekteskapelige forhold eller samlivsforhold ellers, er som utgangspunkt opplysninger om personlige forhold, jf. Rt side 687 avsnitt 61. Selve inngåelsen av et ekteskap har likevel karakter av en offentlig handling. En ren opplysning om at to personer har inngått ekteskap på en angitt dag og på et angitt sted kan antakelig ikke anses å gjelde personlige forhold. Artikkelen i Se og Hør dreier seg om vielsen av Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg. Både journalist og fotograf befant seg etter eget sigende på en odde meter fra holmen hvor selve vielsen fant sted. Det er ikke offentliggjort bilder fra selve vielseshandlingen. Bildene som er offentliggjort, er tatt med millimeter telelinse. Som følge herav viser bildene klare detaljer som fremstår som personlige og som ikke vedrører offentligheten. Dette gjelder for eksempel bildet hvor Andrine Sæther står barbeint på en stein og har trukket kjolen opp over knærne, og bildet som viser Lars Lillo- Stenbergs klesdrakt og sko. Det fremstår også som personlige opplysninger at Lars Lillo- Stenberg fikk et rungende ja fra skuespillerinne Sæther og at flere av gjestene ikke klarte å holde tårene tilbake under det musikalske innslaget. Opplysningene fremstår som personlige selv om vielsen skjedde på et sted som i utgangspunktet var tilgjengelig for allmennheten. Flertallet legger til grunn at selv om bryllupet fant sted på Tjøme på sensommeren, var stedet for vigselshandlingen valgt fordi det lå usjenert til, med få forbipasserende. Det er opplyst at det i tillegg til fotograf og journalist fra Se og Hør bare var et fåtall utenforstående som observerte vielsen, og alle disse befant seg på lang avstand. Flertallet legger etter dette til grunn at kravet om personlige forhold i dette tilfellet er oppfylt, jf straffeloven ASI-BORG/01

10 Oppslaget ikke er krenkende dersom Sæther og Lillo-Stenberg har gitt samtykke. Det er på det rene at ankemotpartene ikke ga samtykke til publiseringen. De var ikke klar over at reportasjeteamet befant seg i nærheten. Journalist Stavseng forsøkte å få et indirekte samtykke i ettertid ved at han mandag morgen ringte til DeLillos manager, Carsten Jøssund, og spurte om de nygifte ville gi en kommentar til oppslaget. Han fikk beskjed om at det var de ikke. Jøssund underrettet Lillo-Stenberg om henvendelsen senere samme dag, og da en annen bekjent tok kontakt med ansvarlig redaktør for å stoppe oppslaget, var det allerede gått i trykken. Sæther og Lillo-Stenberg har for lagmannsretten understreket at oppslaget oppfattes krenkende, også fordi både tekst og bilder gir inntrykk av at Se og Hør var til stede på holmen under vielsen, hvilket gir leserne inntrykk av at bladet var invitert med de økonomiske forutsetninger som dette vanligvis medfører. Det siste de ville var å bli slått i hartkorn med dem som inviterer Se og Hør til å dekke begivenheter mot økonomisk vederlag. Bryllupet var med hensikt lagt til stedet for å unngå Se og Hør og andre presseorganer og dermed slike oppslag som her foreligger. Det er opplyst at bl.a. Tønsbergs Blad og VG også kom på stedet og spurte om å få fotografere og referere, men fikk nei og respekterte dette. Generalsekretær Nils Øy i Redaktørforeningen har i sin forklaring for lagmannsretten opplyst at han selv antakelig ville ha spurt om tillatelse, og at han ville respektert et avslag. På bakgrunn av den domspraksis som foreligger fra EMD, er det helt sentralt når det gjelder vern av privatlivet, om oppslaget gir tilskudd til en debatt av allmenn interesse, jf. Rt side 687 avsnitt 72. Flertallet finner det klart at oppslaget ikke gir noe slikt tilskudd. I samsvar med det generalsekretær Øy ga uttrykk for i sin forklaring, er flertallet av den oppfatning at oppslaget kun har underholdningsverdi. Det var ikke noe i oppslaget som kunne lede til noen samfunnsdebatt, for øvrig i motsetning til et oppslag Se og Hør hadde i 2006 om et annet bryllup, der det ble fremhevet at Norges maktelite var tilstede. Rettstridsavveiningen i denne saken faller da ut til fordel for personvernet. Journalist Stavseng er ansvarlig på linje med øvrige ankende parter, i kraft av det teamarbeidet som oppslaget er et resultat av. For øvrig viser flertallet til tingrettens begrunnelse som flertallet i det vesentlige er enig i. Etter en helhetsbedømmelse hvor hensynet til skyld og økonomiske forhold skal telle med, er flertallet enig i tingrettens fastsettelse av oppreisningsbeløpene. Flertallet har da også lagt vekt på det nivået som fremkommer gjennom Høyesteretts avgjørelse i Rt side ASI-BORG/01

11 Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Erik Stoltz, finner ikke at reportasjen må anses som rettsstridig krenkelse av privatlivets fred. En vielse er en offentlig handling som bl.a. skal gi notoritet. Reportasjen i Se og Hør er begrenset til å omtale denne handling. Vielsen fant sted utendørs på et sted som var åpent for fri ferdsel. Begge ankemotpartene er offentlig kjente personer. En slik hendelse må kunne omtales uten samtykke fra de som gifter seg. Teksten i reportasjen finnes ikke å være krenkende det er heller ikke anført. Mindretallet finner heller ikke at billedbruken isolert eller billedbruken sammen med teksten kan oppfattes krenkende. Bildene viser båten som bruden ankommer i, samt bilder av brudeparet og gjestene som går i land fra holmen etter vielsen. Da reportasjen er fri for sladder og sensitive opplysninger eller krenkende bruk av bilder, står saken i en annen stilling enn i Big Brother-saken. Etter mindretallets syn må spørsmålet om det foreligger en krenkelse, vurderes uavhengig av hvilket magasin som utgir reportasjen. Om noen lesere av Se og Hør skulle ha trodd at reportasjen var en følge av samarbeid mellom brudeparet og Se og Hør, kan det ikke være relevant for vurderingen. I samsvar med flertallet syn blir tingrettens dom å stadfeste, idet flertallet også er enig i tingrettens omkostningsavgjørelse. Anken er ikke ført frem, og flertallet finner at ankemotpartene må tilkjennes saksomkostninger i henholdt til hovedregelen i tvistemålsloven 180 første ledd. Advokat Stabell har fremlagt omkostningsoppgave pålydende kroner, hvorav kroner gjelder salær inklusiv merverdiavgift. Det er medtatt rettsgebyr for tingretten med kroner. Lagmannsretten kan ikke se dette kan medtas som omkosting for lagmannsretten. Omkostningene fastsettes etter dette til kroner jf. tvistemålsloven 176 første ledd. Dommen er avsagt med dissens som angitt ASI-BORG/01

12 D o m s s l u t n i n g : 1. Tingrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Se og Hør Forlaget AS, Odd Johan Nelvik, Anders Johan Stavseng og Morten Krogh in solidum etthundreogtjuetusen kroner innen 2 to uker fra dommens forkynnelse med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer. Erik Chr. Stoltz Dag Stousland Espen Bergh Bekreftes for førstelagmannen: ASI-BORG/01

Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken

Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken LOV OG RETT, vol. 47, 10, 2008, s. 596 610 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 23.07.2010 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-085721TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 23.07.2010 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-085721TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 23.07.2010 i Oslo tingrett, 08-085721TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Jannicke Johannesen Saken gjelder: Krav om erstatning og oppreisning for krenkelse

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT Dok 36 Advokat Thomas Rieber-Mohn KLUGE Advokatfirma DA Postboks 394 Sentrum 5805 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato Forkynning Bjarte Larsen m.fl. - Bergensavisen AS I 3-O

Detaljer

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35 Nettbunadsaken IJ-nr 2009-35 Instans: Borgarting lagmannsrett - Dom Dato: 2010-04-12 Publisert: LB-2009-85294 Sammendrag: Privat straffesak, krav om mortifikasjon, erstatning og oppreisning, straffeloven

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug Saken gjelder: Erstatning etter krenkelse av opphavsrett til fotografier

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett INSTANS: Eidsivating lagmannsrett Dom DATO: 2012-09-27 PUBLISERT: LE-2012-46890 STIKKORD: Forbud mot bruk av bilder. Åndsverkloven 45c og 55 første ledd første og annet punktum.

Detaljer

GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr.

GgTltATJING LAG. SlwIBT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr. GgTltATJING LAG SlwI"BT Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 09-050203ASD-GU LAIAVD2 Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Ørnulf Jacobsen Ankende

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

LB-2005-5579

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Instans: Oslo tingrett - Dom. Dato: 2010-09-13 Publisert: TOSLO-2009-52991 Sammendrag: Straffeloven 253 nr. 1, skadeserstatningsloven 3-6 første ledd, straffeloven 246, 247.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, v/advokat Thomas G. Naalsund til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02067-A, (sak nr. 2008/1017), sivil sak, anke over dom, Periscopus AS Victoria Hotell AS Hegnar Hotell AS (advokat Kyrre Eggen) mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Dom. Arbeidsrett. Pensjonsansiennitet. Saken gjaldt krav om fastsettelsesdom overfor arbeidsgiver vedrørende pensjonsansiennitet i en kollektiv pensjonsordning,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund) NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, A (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett 10-204200ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 09.05.2014 i Borgarting lagmannsrett, 13-022154ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Harald G. Nyhus Mette D. Trovik Helga Bjørnestad

Detaljer

HR-2006-00944-A - Rt-2006-690

HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 Page 1 of 10 HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2006-06-02 PUBLISERT: HR-2006-00944-A - Rt-2006-690 STIKKORD: Erstatningsrett. Forsikringsrett. Objektivt ansvar. Påregnelighet.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom, Rastislav Kunda (advokat Carl Bore til prøve) mot Avisa Nordland AS (advokat

Detaljer

Frostating lagmannsrett Dom

Frostating lagmannsrett Dom 30.08.2013 1 Utskrift fra Lovdata Frostating lagmannsrett Dom Arbeidsrett. Avskjed. Arbeidsmiljøloven 15 14. Arbeidsrett. Gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglementet.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer