ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN"

Transkript

1 FLINT TØNSBERG AIL 2013 Driftsåret 2012 ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2012 a. Velkommen av b. Godkjenning av innkalling c. Valg av ordstyrer d. Godkjenning av dagsorden e. Valg av referent f. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll g. Valg av tellekorps 2. Behandle Flint Tønsberg AIL`s årsberetninger 3. Behandle lagets, herunder gruppenes, årsregnskap for Innkomne Forslag: 4.A Lovendring 4.B Nye Flint klubbhus 5. Ny medlemskontigent 6. Vedta lagets, herunder gruppenes budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 8. Valg 9. Fullmakt til styret til å utnevne nødvendige tillitsvalgte medlemmer til verv og utvalg som ikke er besatt. 10. Utmerkelser Støtt oss med: FLINT TØNSBERG AIL - HOVEDSTYRET Postboks 150, 3166 Tolvsrød Org.nr: E-post: Dato:

2 SIDE INNHOLD DRIFTSÅRET ORGANISASJONSDATA FRA - TIL ÅRSBERETNINGER ÅRSRAPPORT HOVEDFORENINGEN ÅRSRAPPORT FOTBALL ÅRSRAPPORT VOLLEYBALL ÅRSRAPPORT ALLIDRETT ÅRSRAPPORT FOR FRISKVERNGRUPPA ÅRSRAPPORT HERREMOSJON FRA - TIL REGNSKAPER PR RESULTATREGNSKAP SAMLET FOR FLINT TØNSBERG AIL U/ HB BALANSE SAMLET FOR FLINT TØNSBERG AIL U/ HB FLINT TØNSBERG AIL - RESULTATREGNSKAP FLINT TØNSBERG AIL - BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET FOTBALL RESULTATREGNSKAP FOTBALL BALANSE VOLLEYBALL RESULTATREGNSKAP VOLLEYBALL BALANSE ALLIDRETT RESULTATREGNSKAP ALLIDRETT BALANSE REGNSKAP FOR FRISKVERNGRUPPA FRA - TIL REVISORBERETNINGER HOVEDLAGET FOTBALL VOLLEYBALL ALLIDRETT FRISKVERN FRA - TIL SAKER SAK 4 A) LOVENDRING SAK 4 B) NYE FLINT KLUBBHUS SAK 5 NY MEDLEMSKONTIGENT FRA - TIL BUDSJETT SAMMENDRAG BUDSJETTER HOVEDFORENINGEN FOTBALL VOLLEYBALL ALLIDRETT ORGANISASJONSPLAN FULLMAKT FLINT TØNSERG Hovedstyret

3 ORGANISASJON Hovedforeningens styre har i 2012 bestått av følgende personer: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Rep. Fotball Rep. Volleyball Rep. Allidrett Rep. Håndball Per Harstad Bjørg Reppen Gunnar Haraldsen Per Stjernelund Jens Kristoffer Hertel Marit Hermansen Bjørn Bergesen Kjell Anker Worren Håkon Hjemly Christofer Arnø Valgkomité Svein Ove Sunde Harald Berg Regnskapskonsulent Revisor Activa Regnskap AS Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/ Jan Grøtterud v/nils Petter Håkedal FLINT TØNSERG Hovedstyret

4 Sign. Leder : Per Harstad Nestleder: Bjørg Reppen Styremedlem: Gunnar Haraldsen Styremedlem: Per Stjernelund Varamedlem: Jens Kristoffer Hertel Varamedlem: Marit Hermansen Gruppene: Rep. Fotball: Bjørn Bergesen Rep. Volleyball : Kjell Anker Worren Rep. Allidrett: Håkon Hjemly FLINT TØNSERG Hovedstyret

5 Årsberetning for Hovedforeningen i Flint Tønsberg AIL 2012 Flint Tønsberg AIL har avholdt 8 styremøter(hs) og 8 Arbeidsutvalgsmøter(AU) i AU forbereder saker til HS med saksframlegg og koordinering. AU er ikke beslutningstaker i idrettslaget. Nestleder i HS har møtt i 3 styremøter i stiftelsen Flinthallen. Følgende grupper er representert i HS: Volleyball, Fotball og Allidrett fra AIL, og Håndball fra AL. Fokusområder i Organisasjonsmessige forhold AU og det nye styret i Flint Tønsberg AIL ble enige om å videreutvikle idrettslagets målsettinger og felles ambisjoner framover, etter de positive erfaringene fra «Flintforum». Dette arbeidet ble dessverre ikke videreført i 2012, etter den tragiske brannen i mai 2012, der klubbhuset brant ned til grunnen, bare 2 mnd etter årsmøtet. Det ble umiddelbart satt i verk strakstiltak for å kunne drive aktivitetene videre, samtidig som hovedfokus både i AU og HS ble håndtering av denne hendelsen, vedr økonomi, forsikringsforhold, midlertidig drift, og planlegging av nytt klubbhus. Dette arbeidet ble i stor grad en ytterligere belastning på det frivillige arbeidet både innen gruppene og fra andre støttespillere til idrettslaget. Det burde vært rettet en personlig takk til alle gode hjelpere i dette arbeidet som har pågått, og vil pågå i lang tid framover. Det er imidlertid svært viktig å rette en stor takk til alle medlemmer, og eksterne bidragsytere for en fantastisk hjelp i en svært vanskelig situasjon for idrettslaget. Hjertelig takk!!!!! HS fikk med seg mye verdifull kompetanse til å planlegge og koordinere forsikringsoppgjør og planlegging videre utover sommer/ høsten Det er grunn til å nevne profesjonell juridisk kompetanse som er stilt vederlagsfritt til disposisjon til dette. Også annen profesjonell hjelp har vært uvurderlig i arbeidet. Det ble naturlig nok Fotballgruppa som fikk det tyngste løftet knyttet til midlertidig drift og koordinering av alle aktiviteter ute på de ulike arenaer. Volleyball og Allidrett ble også noe berørt i dette. Etter forberedelse i AU ble det framlagt et prosjektforslag til planlegging av nytt klubbhus. Mandat for dette arbeidet ble kalt «Nye Flint- Klubbhus» og arbeidet ble igangsatt i 2. halvår 2012, med mål om å framlegge rammer og skisse til nytt klubbhus for Flint til årsmøtebehandling Dette ble gjort etter et krevende arbeid for prosjektutvalgets leder og medlemmer gjennom fase 1 og fase 2. Selv om Fotball har hatt størst eierskap til dette arbeidet, er det av stor betydning at et nytt klubbhus-prosjekt skal samle alle gruppene i idrettslaget i et felles prosjekt. Disse ambisjonene må fortsatt være tilstede i idrettslaget, for å få på plass et klubbhus som favner alle behov, i og rundt idrettslagets aktiviteter i Søndre Slagen i tiden som kommer.

6 2. Aktivitetsrapporter Det vises til egne rapporter i dette fra de ulike gruppene. Allidrett, har hatt et særdeles godt år med stadig økning i antall barn som har ønsket et tilbud. Det er sågar vært ventelister til dette tilbudet. Også inne de øvrige aktiviteter innen Allidretten som Friskvern, Senior etc har det vært et godt driftsår. 3. Administrative forhold 2012 har vært drevet uten egen fast ansatt innen administrasjon. Tidligere ansatt i 50 % stilling på dette området sluttet og fikk ny jobb hos regnskapsfører pr 1/ Det er kjøpt administrative tjenester herfra gjennom siste år. Det er bestemt gjennom vedtak i HS å bytte revisor fra 2.halvår, og før jul ble det også bestemt å bytte regnskapsfører i Erfaringene med å ikke ha en samordnet administrativ støtte har ikke udelt vært positive, og til tross for et samlet styre som ønsket en felles adm. ressurs fra sommeren 2012, ble dette vedtaket senere endret. Ved utgangen av 2012 ble avtalen med regnskapsfører sagt opp med 3 mnd varsel der adm. tjenester var en del av avtalen. Det ble vedtatt å leie inn en 40 % ressurs til adm tjenester i 6 mnd i 2013 for deretter å vurdere framtidig behov på nytt.

7 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Flint Fotball-Årsrapport 2012 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flinthuset, 12. Mars 2013 Side 1 av 19

8 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE INNLEDNING Fotballåret 2012 har stilt oss overfor uvanlig mange utfordringer. Man kunne være fristet til å kalle 2012 for «annus horribilis» der den ene hendelsen etter den andre ga oss mer arbeid og hodebry. Selvsagt er klubbhusbrannen den hendelsen som er årets verste. Her var det historikk, gamle minner og tradisjoner som gikk tapt samtidig som vi fikk mange praktiske driftsutfordringer. Inngåelse av samarbeidsavtalen med Sandefjord Fotball skapte mye mediaoppstyr og ved slutten av året sa FK Tønsberg sa opp samarbeidsavtalen med alle sine samarbeidende klubber. I vinter har vi hatt store problemer med undervarmen på kunstgressbanen da PC og styringssystem ble stjålet etter innbrudd. Baneforholdene har derfor ikke vært slik som vi ønsker å ha dem og som vi har vært vant til. Vi har dessuten opplevd manglende innbetalinger fra Akademisponsorene som har skapt mye uforutsett ekstraarbeid på økonomisiden. Når man er i en vanskelig situasjon, er det man setter pris på sine venner og frivilligheten i fotballen. Ved brannen fikk vi en strøm både av sympati og tilbud om hjelp fra hele fylket. Det var mange av Vestfolds klubber som tilbød og gav hjelp. Flints medlemmer stilte opp på dugnad og på annen måte. Bl.a. er det bare i fotballen lagt ned over 1000 dugnadstimer for å få på plass brakker som midlertidige klubblokaler. Alt dette er vi veldig takknemlige for. Flint Fotball er fortsatt Vestfolds desidert største fotballklubb og hadde i 2012 hele 90 fotballag i seriespill. Neste klubb på denne listen hadde 48 lag. I landsmålestokk er Flint nr 19 når størrelse måles i antall lag. Det er mer enn 150 frivillige som bidrar og de legger ned rundt 35 årsverk for at barn og unge skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud i «Flint-land». En stor takk til dere alle! HOVEDPUNKTER fra 2012: Flint Fotball har hatt et godt sportslig år i 2012: Som i 2011 tok vi hjem 3 Kretsmesterskap (J96/97, G98 og G99). Det var dessuten 2 seire i vinterserien og 1 seier i innendørsturneringene i Slagenhallen. I Norway Cup var det 2000 årgangen som reiste samlet og hadde en flott uke. Dessuten viste G99 godt igjen og tok seg helt til 8.delsfinalen i A-sluttspillet der det ble et ytterst knepent tap (myntkast). Juniorlaget bet også godt fra seg og vant både vinterserien og B-sluttspillet i Dana Cup. Flint fikk for første gang på lenge landslagsrepresentasjon. Caroline Hovland debuterte på Norge og Edvinas Ščiupokas spilte landskamp for Litauen. Nicoline Stensland representerte Flint og Norge på NFFs «Middle East Girls Football Festival» i Amman, Jordan i november. Det er et viktig arbeid og Nicoline er en flott Flint-ambassadør. Side 2 av 19

9 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Breddesatsingen gir også resultater der god organisering og mange bidrag rundt alle gruppene gjør at vi får beholde spillerne lenger. I sesongen 2012 hadde vi 3 J16 lag, 3 lag i G19 og hele 5 lag i G16. Det er en fantastisk bredde og mye god jobbing i alle årgangene. Flints A-lag klarte etter en vanskelig vårsesong plassen etter en langt bedre høstsesong. Vårt 9.divisjonslag berømmes for en fin 3. plass og opprykk til 8.divisjon. Flint fikk i februar for 2. gang på 3 år overrakt Fair Play prisen. Også denne gang hadde Per Ravn Omdal tatt turen og sto for overrekkelsen. Det vises for øvrig til Sportslig Utvalgs rapport. Her vil vi trekke fram talentutvikling og breddetilbud gjennom Keepertrening, Talentgrupper, Akademi og Fotball Fritidsordning som gir et fyldig tilbud til både bredde og spillerutviklingsformål. Arrangementer Flints arrangementer fortsetter å utvikle seg både i antall og kvalitet. BENDIT: Flint er fast arrangør av BenditCup i september som bl.a er avslutning på aktivitetsturneringene for 6 og 7 åringene. Dette er norges største Bendit-turnering og samler over 200 lag, ca 3000 spillere og gjennomfører over 500 kamper på en helg. Det betyr at mer enn 5% av alle barn i Norge som deltok på Bendit i hele Norge, gjorde det på Flint i september. Arrangementet krever god organisering og mange frivillige. Begge disse faktorene har lykkes på Flint og det er høy kvalitet på arrangementet der Fair Play, Flints Klubbdommere og, ikke minst, Espen Wessels «verdensberømte» premieutdeling er noen av de viktige ingrediensene. FOTBALLSKOLEN: Flints Fotballskole var også i år en fantastisk uke i Juni med 300 barn og mange av våre flotte fotballungdommer som instruktører. Også her er en utmerket organisasjon, godt sportslig opplegg og mange frivillige nøklene til suksess. Dette er et av Flints flaggskip og alle kan være stolte av gjennomføringen. TURNERINGER I SLAGENHALLEN Flints tradisjonelle innendørsturneringer i Slagenhallen ble gjennomført med stil også i De er fremdeles populære og organisatorisk er det årgangene som selv har mye av ansvaret. I 2012 deltok 82 lag og over 1100 spillere. Det ble spilt 146 kamper. Økonomisk bidrag er også hyggelig selv om kommunens halleie er høyere enn vi kunne ønske. KEEPERSKOLEN Vår keepertrener Kim Brodersen er den som har sparket i gang dette fantastiske opplegget. Dette er en av Norges største keeperskoler med mer enn 200 deltakere over 3 lørdager. Hele Flints keeperapparat er i sving der de eldste er instruktører sammen med noen eksterne keeperprofiler. Side 3 av 19

10 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE MILJØCUP Miljøcupen er et arrangement som er moro og bringer alle aldersgrupper i klubben nærmere. Konseptet er at alle spiller etter et handicapsystem og dermed skal alle kunne slå alle. MINI- og INVITASJONSTURNERINGER Flere av lagene og årgangene har arrangert mindre turneringer på Flintanlegget som egner seg bra pga stor kunstgresskapasitet. Holdningsskapende arbeid og Fair Play Det holdningsskapende arbeidet gjennom Fair Play konseptet har også i 2012 vært viktig for Flint Fotball. Bare i barnefotballen alene er det over 500 spillere, og Flint Fotball er av den oppfatning at en målrettet satsning på Fair play vil ha en positiv effekt i nærmiljøet, og være et viktig bidrag i kampen mot mobbing. Fair play handler nemlig om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. Flint Fotballs spillere, trenere og lagledere skal kjennetegnes ved gode holdninger og adferd både på og utenfor banen. Det skal være hyggelig å spille mot Flint både hjemme og borte. Fair Play arbeidet i Flint har blitt lagt merke til. Både i barne-, ungdoms- og voksenfotballen har det i 2012 vært gjennomført flere fair play aktiviteter og tiltak. Disse beskrives nærmere i rapporten fra hhv Barneutvalget og Sportslig utvalg. Kurs administrativt Vestfold fotballkrets arrangerer jevnlig kurs for leder, styremedlemmer, sportslig leder, lagledere og andre med sentrale verv i klubbene. Tema på disse lederkursene er bl.a. klubbhverdagen, rekruttere og beholde, sportslig ledelse, idrettens regelverk, økonomistyring og markedsføring. På høstens lederkurs deltok representanter fra Flint Fotball. Organisasjon: Flint Fotball er en stor organisasjon med mange mennesker i sving på ulike arenaer. Vi har meget gode organisasjonsteam på de større arrangementene, Utvalgene gjør en flott jobb på sine områder og styret mener at selv om vi alltid ønsker flere gode hender, har 2012 vist godt arbeid i alle ledd i klubben. Vi har leid inn Administrativ Leder i ca 50 % stilling i 2012 (Thomas Steen-Hansen). I tillegg er vår ansatte Spillerutvikler/Vaktmester på heltid og Stig Arne Skahjem engasjert på timebasis for å lede FFO. Side 4 av 19

11 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE FOTBALL FRITIDSORDNING (FFO): I september startet Flint sitt ettermiddagstilbud om mat og fotballtrening etter skoletid. Dette tilbudet tilbys barn i alderen 7-12 år, dvs årene før FlintAkademiet. FFO har hatt mellom 35 og 50 deltakere pr uke. Barna tilbys henting på sine respektive skoler og dette fungerer etter hvert bra. Stig Arne Skahjem er administrativ og sportslig leder og har hjelp av Flintungdommer ved behov. Vår FFO er nå med i NFFs satsing på dette under paraplyen Telenor Xtra. Utstyr: Flint Fotball har, med virkning fra 1/1-11, en 5 års utstyrsavtale med Diadora via G-Sport på Kilen. Avtalen gir også våre medlemmer fordelaktige priser. Vi jobber for å selge Diadora produkter for at våre medlemmer skal fremstå med en mer enhetlig bekledning samt en mer synliggjøring av våre medlemmer. Som et ledd i dette har vi solgt lue, hansker buff, caps og supporterskjerf. Dessverre gikk en vesentlig del av dette innkjøpte utstyret tapt i brannen. Sponsorer/Marked: Våre Hovedsponsorer gjennom mange år, Meny og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, bidrar på en suveren måte til medlemmenes beste. De skaper muligheter der det er vilje og i Flint Fotball er det stor vilje og pågangsmot for å utvikle klubben videre på alle områder. Av øvrige større sponsorer nevnes: Motorkompaniet/Auksjonen.no, Bane og Entreprenørservice, Syntec, Veksthuset og Esso. Sponsoråret har ikke vært uten utfordringer. Vår tidligere hovedsponsor og juridisk eier av vår varmesentral Environiq/Green Academy gikk konkurs i 2011 og styret og administrasjonen lyktes i 2012 å få kjøpt anlegget fra banken som hadde pant i anlegget. Det er dessuten investert i nytt styringssystem/pc som ble stjålet etter innbrudd. Både kjøpet av undervarmeanlegget og nytt styringssystem er i sin helhet finansiert med bidrag fra Motorkompaniet / auksjonen.no. Dette er vi veldig glade for og vi håper dette vil gi oss gode treningsforhold neste vinter. I tillegg har vi ikke fått utbetalt avtalte sponsorbeløp fra Fix Bolig og Stokke Bygg. Dette er betydelige beløp ( kr/år i 3 år). Det er inngått et forlik med Fix Bolig men her er bare et av to avdrag innbetalt. Stokke Bygg har ikke innbetalt noe av det avtalte sponsorbeløpet. Vi vil jobbe videre med inndriving av utestående beløp i Klubbhus: Som nevnt er det i fotballen lagt ned et stort arbeid med å etablere midlertidige klubblokaler i brakker. I tillegg har fotballen bidratt sterkt både i forsikringsoppgjøret etter brannen og i planleggingsarbeidet som er igangsatt for nytt klubbhus. Her vises det for mer detaljer til Hovedforeningens årsmøte og kommende informasjon. Det er et håp å ha et nytt klubbhus på plass i løpet av Side 5 av 19

12 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Annet: Kiosken har levert gode resultater og bidrar til et godt miljø rundt anlegget. Takk til Marit Hermansen og hennes Kiosk-komite. Ken Henry Johnsen er fortsatt FIFA dommer og en av landets fremste. Hovedpunktene fra Barnefotballen er redegjort for i vedlagte rapport fra Barneutvalget. Ved utgangen av 2012 er vi mer enn 950 medlemmer i Flint Fotball. Også i 2012 gjennomførte vi obligatorisk Klubbdommerkurs og mange av deltakerne fikk prøve seg i turnerings- og seriespill. Fotballstyret har i 2012 avholdt 7 styremøter Økonomi: 2012 Resultat. Detaljert regnskap er vedlagt har som nevnt vært et krevende år rundt en del ikke sportslige ting. På inntektssiden har vi ikke fått avtalt beløp fra to Hovedsponsorer. Det er derfor ført nesten i årets regnskap som Tap på krav og dette har gitt fotballgruppa betydelige økonomiske utfordringer. Dette forhold har krevd meget tett budsjettoppfølging og omdisponering gjennom året. Til tross for disse utfordringene viser regnskapet et overskudd for 2012 på ,95 kroner. Det er på linje med 2011 resultatet og styret er meget fornøyd med dette ut fra årets begivenheter og sett mot et budsjettert overskudd på kun drøye kroner. På kostnadssiden har vi klart å kompensere andre utgifter med kutt i de ikkeaktivitetsrelaterte kostnadene. Det er derfor hyggelig at det har vært rom for å gi litt mer tilskudd til lagene til sportslig aktivitet (cup-deltakelse etc.) samt brukt noe mer på utstyr enn budsjettert. Kuttene er foretatt på en del planlagt vedlikehold samt administrasjonskostnader. Det er dessuten inntektsført fra rentefondet som ble avsatt i 2010 som en del av betjening av gjeld på nytt anlegg. Dette fondet er nå disponert i sin helhet. Takk til alle for god kostnadsstyring og fokusering på fornuftig bruk av midlene. Styret foreslår at årets overskudd på ,95 kroner går til fri egenkapital da de økonomiske utsiktene er krevende også for Side 6 av 19

13 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Budsjett. Detaljert budsjett er vedlagt. Budsjettet som styret foreslår for 2012 er preget av forsiktig bruk av penger da vi har en del usikkerhet på inntektssiden. Det er drøyt kroner reduksjon på inntektssiden og tilnærmet uendret på kostnadssiden. På inntektssiden budsjetteres det med at vi tar bort Fotballotteriet og heller øker treningsavgiftene. Netto innbetaling fra medlemmene foreslås økt med i gjennomsnitt 9 %. Budsjettet har en relativt konstant kostnad på trenersiden. Styret foreslår et budsjett for 2012 med et overskudd på kroner. Øvrige aktiviteter omtales nærmere i rapportene fra Sportslig Utvalg, Barneutvalget for Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitemedlemmer, foreldre, supportere, naboer, sponsorer og støttespillere for et flott fotballår i 2012 og håper dere og mange fler blir med oss også i Løveid, 12 mars 2013 Bjørn Bergesen Espen H. Wessel Runar Olsen Siri Hagehaugen Espen Røkaas Torunn Bakke Halvor Toreskaas Vedlegg: Regnskap 2012 og budsjett 2013 kortversjon Årsrapport Sportslig Utvalg 2012 Årsrapport Barneutvalget 2012 Resultatregnskap og balanse 2012 og Budsjett 2013 Side 7 av 19

14 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE REGNSKAP 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett vs vs Bud Bud vs 2012 INNTEKTER Sponsorinntekter Salg kiosk og turneringer Tilskudd og MVA kompensasjon Grasrotinntekter Dugnad og papirsalg Treningsavgifter/lisenser Loddsalg Påm. turnering/fotball-&keeperskole FFO-inntekter Kakebokssalg Andre Inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varekjøp kiosk og turneringer Kost turnering/fotball-&keeperskole Kakebokskjøp FFO-utgifter Lønnsutgifter+Dagl.leder Trenergodtgjørelse Juridisk Bistand Dommere ADM kostnad HF Drift og vedl hold anlegg Regnskapsføring Kontorutgifter Møter, kurs og komiteer Gaver/premier Tilskudd lagene Utstyr VFK/NFF Akademi-/spillerutvikling Reiseutgifter Andre kostnader Tap på krav, varelager; Erstatning BRANN SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renter og avdrag netto ÅRSRESULTAT Side 8 av 19

15 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE BALANSE endring Hovedbane Varelager Fordringer Kasse & bank SUM Eiendeler Egenkapital Avsetninger/fond Mellomværende Korts gjeld Langsiktig gjeld SUM EK & Gjeld Side 9 av 19

16 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Årsrapport 2012 Sportslig Utvalg Sesongen 2012 var i større grad enn vanlig preget av andre faktorer enn de rent sportslige. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Sandefjord Fotball, FK Tønsberg sa opp samarbeidsavtalen med alle sine samarbeidende klubber, vi har vært uten klubbhus, vi har hatt problemer med undervarmen på kunstgresset og vi har i økende grad opplevd krav og forventninger fra våre medlemmer, noe som har tatt mye tid og krefter. Summen av dette har nok medført et noe mindre trykk på sportslig utvikling og tilrettelegging. Det må rettes på i kommende sesonger. SU har avholdt månedlige møter og er organisert med lagsansvarlige og med spesifikke ansvarsområder. Møtene har vært preget av godt samarbeid og en god tone. Jeg opplever SU som en god arena og at SU har den tyngden som det skal ha. Sportslig har det vært mange høydepunkter: Vi fikk tre kretsmesterskap i G13 og G14 ved 99 og 98 årgangen og J-16 ble også kretsmester i syverserien. A-laget forsvarte plassen i 3. divisjon etter en variabel sesong. Vi har vært aktive i turneringsspill med juniorlagets seier i B-sluttspillet i Dana Cup og G-99 med kvartfinale i Norway Cup som høydepunkter. G 16 presterte solid og var med i toppen av interkrets sammen med Mjøndalen, Odd og Teie. Damelaget hadde en god vårsesong, men falt av etter ferien og til tross for god innsats av våre unge spillere ble poengfangsten dårlig på høsten. J16 er en spennende gruppe i god utvikling som særlig i NM viste at de kan konkurrere med de beste. Spennende neste år når de har flere sisteårsspillere Bredden har vært godt ivaretatt i år. Med 3 jr. lag og 5 lag i G16 viser vi at vi lever opp til målsetningen om Flint for alle. Kim Brodersen har fortsatt en meget god utvikling av våre keepere med individuelle keeperøkter og keeperskole. Vi har en talentgruppe for spillere fra G14-G12 ledet av spillerutvikler Tor Øyvind Berntsen og Kjell Arne Mørk med ukentlige treninger. Vi har i sesongen 2012 hatt to representanter på landslag. Caroline Hovland har etablert seg på J96 landslaget og Edvinas Ščiupokas har representert Flint på Litauen G16. Det er særs gledelig at vi igjen har fått frem spillere gode nok til landslag. På regionsnivå hadde vi i år Nicoline Stensland, Ingvild Grøtting Bergan og Benjamin Zalo med på samlinger. Akademiet ble fullført ut sesongen Det er ulik tilfredshet fra de ulike årgangene og etter en evaluering vil nå akademitilbudet bli gitt til utvalgte årganger etter spesifikke ønsker. Akademitreningene skal også inngå som en del av lagenes treningsopplegg og ikke som et eget opplegg. Side 10 av 19

17 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Samarbeidsavtalen med SF kom i stand etter lengre tids samtaler og i full forståelse med FKTs leder. Samarbeidet består i at SF bidrar med sine ressurser til utvikling av Flint, på Flint. Vi har valgt å benytte den ressursen mot de eldste i barnefotballen. Vi utarbeider vårt «Rød Tråd»-prosjekt som går på mer systematisk trening med modelløkter. Samarbeidet ser svært lovende ut og vi ser frem til å utvikle det videre. Det henvises ellers til lagenes egne rapporter. Tolvsrød feb 13 Espen Røkaas Sportslig leder Side 11 av 19

18 Barneutvalget 2012 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Flint Fotballs barneutvalg har i 2012 bestått av: Årsrapport 2012 Flint Fotball - Barneutvalget Trond S. Falchener. Leder Ringshaug 2002 Kristian Aas Sandeåsen 2000 Glenn Gussiås Husvik 2003 Petter Skretteberg Jenter 2004 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Cathrine Holbu Husvik 2002 Øyvind Huseby Presterød 2004 var også med i barneutvalget, men trakk seg ut av utvalget sommeren Resten av året var det kun 7 medlemmer av barneutvalget. Videre går nå Kristian Aas og Petter Skretteberg ut etter lang og tro tjeneste. For å sikre kontinuiteten i barneutvalget ble det på høsten satt i gang et arbeid med å rekruttere nye medlemmer. Det har kun meldt seg 3 interesserte, noe som er færre enn det vi ønsket oss. Rekrutteringsprosessen vil fortsette utover i Det er ønskelig at Barneutvalget består av 10 personer. Barneutvalget vil i 2013 ha følgende sammensetning: Trond S. Falchener leder Ringshaug 2002 Cathrine Holbu Husvik 2002 Glenn Gussiås Husvik 2003 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Haukur Sigurdson Sandeåsen 2004 Utvalget møtes fast én gang i måneden for å sørge for at arbeidsoppgavene i årshjulet blir utført til rett tid. Antall lag og spillere Barnefotballen har i 2012 hatt 474 spillere i aksjon fordelt på 44 lag i serien og 18 lag på aktivitetsturneringer årgangen som startet opp i mai, kom inn med 104 spillere. I tillegg har det vært meldt opp 1 årgangslag fra 02 til 01 serien og 1 skolelag fra 03 opp i 02 serien. Begge disse lagene har klart seg godt i aldersgruppen over. I sommersesongen har det vært tilfredsstillende trenings- og kampforhold for lagene på hhv Granø og kunstgressbanen. Da fotballen begynner å nærme seg helårsidrett og flere og flere ønsker å trene utendørs, har det bydd på noen utfordringer når det gjelder tilgjengelige treningsfasiliteter på høsten/vinteren, men det har stort sett løst seg ganske greit. Side 12 av 19

19 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Jentesatsning Flint har en egen strategi for jentesatsning. Målsettingen er at hvert kull jenter som går ut av barnefotballen skal være store nok til at det kan etableres påfølgende ungdomslag. Som et ledd i dette har Runar Olsen tatt på seg jobben som «jentegeneral». Ved slutten av sesongen var følgende status for jentene i barnefotballen: 06 årgangen: 25 spillere 05 årgangen: 23 spillere 04 årgangen: 14 spillere 03 årgangen: 27 spillere 02 årgangen: 21 spillere Spillerne var fordelt på 4 lag i aktivitetsturneringene og 12 lag i serien Fair Play Barnefotballen har også denne sesongen hatt fokus på Fair Play i alle ledd. Vårsesongen ble sparket i gang med en intern Fair Play turnering på Løveid. Godt vær og mange ivrige barn gjorde dette til en flott opplevelse. Turneringen ble organisert av Barneutvalget, trenere og lagledere. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair Play har det vært sendt ut informasjon til spillere, trener og foreldre Etter endt sesong valgte lagene sine Fair Play spiller, som ble feiret med en egen markering i kantinen ved Slagenhallen. Årgangstrening Årgangstreninger er gjennomført for alle årganger, bortsett fra for den yngste årgangen i vinterhalvåret. Årgangstreningene fungerer stort sett meget bra, selv om det er utfordrende for spillere og ikke minst lagledere/trenere når gruppene blir store. Alle årgangene skal peke ut en årgangskoordinator som er tenkt å skulle ta litt sportlig ansvar for årgangen, herunder sørge for opplegg for gjennomføring av årgangstreningene. Her er det fortsatt noen årganger som mangler årgangskoordinator: Barneutvalget kommer til å ha fokus på å få dette på plass i løpet av Side 13 av 19

20 Lørdagstrening Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Barneutvalget gjennomførte lørdagstreninger første halvdel av P.g.a av manglende oppslutning og vanskeligheter med å få tak i frivillige trenere ble dette avviklet. En grunn til den manglende interessen kan være at spillerne allerede har stort nok tilbud på organisert trening. Lagledermøter Det er gjennomført et lagleder- / trenermøter på våren med akseptabelt oppmøte. På vårens møte var temaet «Hvem vinner tilslutt». Foredraget tok for seg følgende punkter: Verdier Klubb Differensiering Trening/Kamp Hva må til for klubb/spillere for å lykkes? Foredraget ble holdt av Espen Kirknes fra Vestfold fotballkrets. På høsten ble det gjennomført ett trener/lagleder/foreldremøte for de 2 yngste årgangene. Tema for møtet var å gi informasjon om hvordan Flint drives (frivillighet), hva medlemskap i Flint fotball innebærer, informasjon om trening, kamper, dugnader og en presentasjon av Barneutvalget og Fotballstyret. Kurs Det ble sendt ut invitasjon til alle lagledere og trenere i barnefotballen om førstehjelpskurs. Dette ble kansellert da klubbhuset vårt brant og vi slet med å få tak i erstatningslokale for gjennomføring av kurset. Fotballskolen Fotballskolen ble gjennomført for 8. gang i perioden juni, med moderne spillende instruktører fra bl.a. FKT og FLINT og hjelp fra en keeper med EM-gull. Taket på 300 deltakere ble oppnådd veldig raskt. Fotballskolen hadde igjennom hele uken et særskilt fokus på Fair Play. Bendit cup og avslutning av aktivitetsturneringene Flint sto 15. og 16. september som arrangør av Norges største Bendit Cup og teknisk arrangør av kretsens avslutning av aktivitetsturneringene. Mer enn 300 lag, mer enn 3000 spillere og nærmere 9000 mennesker på besøk gjorde dette til et flott arrangement. Egen komité under ledelse av Glenn Gussiås var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Samtlige lag stilte med dugnadspersonell, og bidro til en fantastisk helg på Flint anlegget. Side 14 av 19

21 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Mål for 2013 Barneutvalgets viktigste oppgaver i 2013 vil være: ØKT fokus på Fair Play med gjennomføring av tiltak ØKT fokus på jentesatsningen ØKT fokus på årgang fremfor lag, med tiltak for å utvikle trenerne og for å få til fornuftig differensiering på treningene. Kompetanseheving på trenersiden Trond S. Falchener Leder FLINT Barnefotball Side 15 av 19

22 Årsmøte(IL(Flint,(volleyball(( 12.(februar(2013(( Årsberetning(år(2012(

23 Agenda( Velkommen( Valg(av(( ordstyrer,(( referent( Godkjenning(av(innkalling(og(dagsorden( Årsberetning( Årsregnskap (( Årsmøtesaker:( Treningsavgi<(( Egenandel(NM(deltakelse( ( BudsjeB( (2013( Valg(av(styre(år(2013( Oppsummering( 2(

24 Årsberetning(Styret( ( (( Virksomhetens(art( Flint(Volleyball,(som(er(en(undergruppe(i((Flint(Tønsberg( AIL,(driver(organisert(idreF(innenfor:( Volleyball((sesong(september((K((juni)(( Sandvolleyball((sesong(medio(mai( (medio( august).( ReBvisende(oversikt(over(utvikling(og(resultat( Økonomien(er(god.(År(2012(underskudd(Jl(tross.( Styret(mener(at(årsregnskapet(gir(et(reFvisende(bilde(av( volleyballgruppas(eiendeler(og(gjeld,(finansielle(sjlling(og( resultat.( ( Medlemmer:( Innmelding(NIF( :( Volleyball:( ( (160(medlemmer( Sandvolleyball: ((85(medlemmer.( Flint(var(også(i(Oor(en(av(de(største(klubbene(i(Region(Øst,( med(flest(deltagende(lag(på(turneringer(i(ungdomsserien( (US).(( ( ( 3(

25 Årsberetning(Styret( ( ((( ( FortsaB(dri<( Årsregnskapet(for(2012(er(saF(opp(under(forutsetning(av( fortsaf(drit.(styret(bekreter(at(forutsetningene(for( fortsaf(drit(er(jl(stede.(( ( ( Miljø( Volleyballgruppa(har(et(inkluderende(miljø,(med(fokus(på( trivsel(og(sportslig(utvikling.(kombinasjonen(av(mojverte( barn(og(unge,(gode(trenere(og(engasjerte(og(posijve( foreldre,(gir(oss(et(godt(miljø.(( Vi(har(haF(akJvitet(på(alle(alderstrinn(fra(U9(opp(Jl(senior.( ( AnsaBe(trenere:( Første(halvår:( (Marcelo(Penner.( Andre(halvår:( (Odd(Ekerhovd.( 4(

26 Årsberetning(Styret( ( (( Samarbeidsavtale(med(WANG(ToppidreB(Tønsberg( Vår(samarbeidsavtale(med(Wang(ble(avsluFet(eFer(første(halvår(2012.( 5(

27 Årsberetning(Styret( (( Sportslige(resultater( Volleyball( ( Seriespill(( «Flint(ble(største(klubb(i(ungdomsserien,(med(flest(deltagende(lag,(og( hadde(også(gode(resultater.(ju14(vant(sonemesterskapet.»?((fem(lag( deltok(i(nmcslufspill((ju16,(gu16,(ju17,(ju19(og(gu19).(på(seniornivå( spiller(flint(i(2.(divisjon(for(damer(og(3.(divisjon(for(herrer.(begge(med(gode( muligheter(for(opprykk(denne(sesongen.( ( Resultater(NM( JU16 ( (Oslo (((2.(plass( GU16 (Oslo (((8.(plass( JU17 ( (Førde (((8.(plass( JU19 ( (Stjørdal (((8.(plass( GU19 (Stjørdal (13.(plass( ( NMVGS(2013( Flint(spillere(var(delakJg(i(NM(for(videregående(( skole.(lagene(med(flint(spillere(var(på(jentesiden( Wang(Tønsberg.(GuFesiden(var(det(spillere(med(på( Wang((Tønsberg(og(Oslo),(Greveskogen(og(Re.( Beste(lag(ble(guFenes(Wang(lag(som(tok(Jl(sluF( sølv(i(herreklassen.( Landslagsspillere(og(uBaBe(Xl(landslagssamlinger.( ( Live(Aasbø( ( ((((((U17/Junior(volleyball)( Helene(Thelle( ((((((U17/Junior(volleyball)( Anne(Semb(Christophersen((U17/Junior(volleyball) Emilie(Aandahl ((((((U17/Junior(volleyball)( KjersJ(Norveel (((((((U17/U19(Junior(volleyball)( NM(Sandvolleyball((( JU17( 3:(KjersJ(Norveel/Live(Aasbø( 5:(Anne(Christophersen/Helene(Thelle( GU17( 9:(Andreas(Brandis/Jakob(Thelle( JU18( 6:(Anne(Christophersen/(Helene(Thelle( 7:(KjersJ(Norveel/Live(Aasbø( 17:(Andrea(Worren/Emilie(Aandahl( 17:(Ingeborg(BasJansen((med(R.(Hageland)( GU18( 12:(Mathias(Hønsen/M.(Helgerud( JU19( 11:(Ingeborg(BasJansen/Johanne(Norveel( 18:(Andrea(Worren/Emilie(Aandahl( ( 6( (

28 Årsregnskap(2012(( Dri<sregnskap(og(balanse.( ( År(2012(gav(et(betydelig(underskudd.(( DeBe(har(sin(bakgrunn(i(styrets( beslutninger(gjennom(året.((( Tross(underskudd(i(kalenderåret(2012(er( kubben(godt(bemidlet(og(solid.( ( Bakgrunn(for(et(utypisk(og(u^ordrende(år( er(vist(i(neste(foil.( ( ( Lån(((sandvolleyballanlegg)(ble(redusert(( med(150.((gjenværende(er(250.( ( Tabell(er(iht.(moBaB(regnskap/balanse( fra(økonor.( ( Det(er(ikke(((pr.( )(moBaB(noen( merknader(knybet(xl(år(2012(fra(økonor( eller(revisor.( ( For(å(vise(klubbens(utvikling(er(foregående(år(taF(med( i(oppsjllingen.( Resultatregnskap (1000 KR) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finans: Renter (lån-innskudd) Årsresultat Balanse (1000 Kr) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 Anleggsmidler - Sandbaneanlegg Omløpsmidler - Fordrlinger Bank SUM Omløpsmidler - Annen egenkapitat Resultat Gjeld - Pantegjeld (byggelån) Kortsiktig gjeld SUM (

29 Årsregnskap(2012( (Merknader.( Inntekter( Ikke(NM(arrangør.((Vi(fikk(ikke(Jldelt(noe(NM(slik(som( i(de(2(foregående(år.( DeFe(gav(en(inntektssvikt(på(ca(100 ( ( ( (kr.(c100 ( Sandvolley(1000(baner.((Ekstraordinært(Jlskudd(moFaF(i(2012 ( (kr.(+150 ( ( Økte(kostnader(NM:( Stor(NM(deltakelse(med(lave(egenandeler.(DeFe(utløste(en(betydelig(Jlleggskostnad.( NM(deltakelse((Stjørdal,(Oslo,(Førde)( ( (kr.(c200 ( NM( (egenandeler ( ( (kr.(((80 ( ((((((((NM(deltakelse( ( ( ( ( (kr.(c120 ( Økte(trenerkostnader.( År(2012(ble(vårt(første(år(med(trener(ansaF(hele(året.((DeFe(gjør(at(kubben(nå(har(betydelige(lønnsutgiTer(årlig.( Regnskap(2012(er(konsekvens(av(styrets(akJve(beslutninger.((( Kostnadene(har(gåF(Jl(å(understøFe(idreFsakJviteten(vår(direkte(og(et(år(med(underskudd(truer(ikke(gruppens(videre( satsning.( ( Det(foreslås(i(årsmøte(Xltak(knyBet(Xl(egenandeler(NM(med(bakgrunn(i(overstående.( Vi(er(solide(og(januar(2013(med(NMKVGS(har(giB(oss(et(betydelig(økonomisk(lø<(for(videre( satsning.( 8(

30 TreningsavgiT(2013( Følgende(satser(foreslås(videreført(uendret:( Treningsavgift. pr.år.(kr) Klasse pr.semester.(kr) Merknad u Årsklasse.ut.barneskolen inklusive.u19.spillere. Senior TreningsavgiT(sandvolleyball(er(inklusive(i(satsene.( Merk(at((medlemmer(i(Jllegg(betale(medlemskap(i(Flint((hovedforeningen).((( Denne(er(p.t.(kr.(200,c(/(300,(c((under/over(16(år)( TreningsavgiT(kreves(inn(vår(og(høst((semesteravgiT).(( Søskenmoderasjon(50%(for(barn(nr(2.( ( For(medlemmer(som(kun(er(medlem(for(sandvolleyball:( Klasse Hele sommersesongen (kr) Merknad Medlem (kun sandvolley) 200,- 9(

31 NM(deltakelse(c(egenandeler( Bakgrunn:( Egenandel(for(deltakelse(i(NM(har(vært(på(kr.(1.000,c.( Konsekvens(i(2012(var(et(underskudd(over(100(tusen(kroner.( Styret(ønsker(å(øke(egenanden(slik(at(vi(kan(fortseFe(å(delta(der(hvor(vi(klarer(å( kvalifisere(oss.((defe(er(urordrende(med(gjeldende(satser.( Styret(fremmer(følgende(forslag(for(årsmøtet:( NM(som(medfører(kostbar(reise((fly(/(eller(leie(av(buss)(gis(en((egenandel(på(( ( (((((((((((((((((((((((((((((((kr.(2.000,k(pr(akxve(utøver.( NM(på(Østlandet((ikke(fly/bussleie)(har(egenandel(på(( ( ((((((((((((((((((((((((((kr.(1.500,k(pr(akxve(utøver.( Søskenmoderasjon(som(treningsavgiT.((50%()(( Ingen(rabaF(ved(deltakelse(på(flere(NM(for(klubben.(( Klubbfinansiering(av(reise/opphold(for(klubbens(studenter((som(studerer(annet(sted(enn( Tønsberg(området)(gjøres(kun(eFer(styrevedtak.(( Leder(flint(VB(gis(fullmakt(Jl(å(innvilge(fritak(fra(egenandel(ved(spesielle(forhold.(( Lagets(trener((inkl.(assistent,(lagleder,(fysio)(betaler(ikke(egenandel.( 10(

32 BudsjeF(2013( Til(budsjeB(for(2013(har(styret(lagt(Xl(grunn(følgende:( En(ansaF(trener(i(hele(2013.((( TreningsavgiTer(videreført(på(2012(nivå.((( NMc(VGS((arrangør(i(januar(2012.((( Korrigerte(satser(for(egenandel(ved(NM(deltakelse.( (DriTsinntekter ( (kr(990 ( (DriTskostnader ( (kr(949 ( (Finanskostnader ( (kr(((25 ( ( (Overskudd( ( (kr(((17 ( 11(

33 Avtroppende(styre ( ( ((( Styret(i(år(2012(har(vært:( ( ( (( Leder ( (Kjell(Anker(Worren( Sport(/(trenerleder (Asbjørn(Vølstad( Kasserer ( (Odd(Are(Olsen (( Styremedlem( (Jon(Norveel( Styremedlem( (Thomas(Gaarden( Styremedlem( (Anita(Hegge(( Styremedlem( (Arvid(Brekke (( 12(

34 Valg(av(styre ( (( InnsXlling(XlnyB(styre(for(2013( ( Leder ( ( ( (Kjell(Anker(Worren( (( Sportslig(leder ( ( (Asbjørn(Vølstad( Kasserer ( ( ( (Odd(Are(Olsen ( (( Styremedlem ( ( (Jon((Norveel( Styremedlem( ( ( (MeFe(Christophersen( Styremedlem((sponsor)( ( (Trond((BasJansen( Styremedlem((akJve(repr.(Herrer) ( (Thomas(Gaarden(( Styremedlem((akJve(repr.(Kvinner) ( (Ingrid(Imingen (( ( Øvrig(administraXve(funksjoner:((her(er(flere(funksjoner(vakante(p.t)( Kioskkomite(ansvarlig( ( ( (p.t.(chrisjna(aandahl( Ansvarlig(for(innkjøp(sportsklær:( ( (n.n( Ansvarlig(for(web( ( ( (n.n( Ansvarlig(for(media ( ( (n.n.( Dommeransvarlig((rekruFere(og(( utdanne(dommere) ( ( (Hoang(Nam(Le( Sandvolleyball(anlegget( ( (n.n( 13(

35 Oppsummering/spørsmål( ( God(rekruBering( Gode(sportslige(resultater( Sunn(økonomi( Ønske(om(å(øke(akXvitetsnivået(i(sommerhalvåret( ( Trenger(fortsaB(engasjerte(foreldre(i(støBeapparatet( Trenere(/(støFetrenere( Lagledere/oppmenn( DugnadskreTer(( sandvolleyanlegget(( turneringer( Innkjøpsansvarlig(( web(ansvarlig( Styre( 14(

36 Referat(fra(årsmøtet( ( Valgt(ordstyrer( (Kjell(A(Worren( Valgt(referent(c((Odd(Are(Olsen( ( Årsberetning((foil(3( (6)( Ingen(merknader.( Årsregnskap((foil(7( (8)( Gjennomgang(av(resultat(2012.( Informert(om(bakgrunn(for(underskudd(og(hvilke(Jltak( som(nå(gjøres.( Ingen(merknader.( TreningsavgiT((foil(9)( Volleyball(satser(videreført(uendret( Kun(sandvolleyball(avgiT((kr.(200,c(( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( Avtroppende(styre((foil(12)( Ingen(merknader.( Forslag(nyF(styre((foil(13)( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( Årsmøtet(ønsker(det(nye(styret(lykke(Jl((i(år(2013(!( ====================( ( NM(deltakelse( (egenandel(endring((foil(10)( Forslag(enstemmig(vedtaF.( BudsjeF(2012((foil(11)( Merknad:(Et(eventuelt(opprykk(Jl(1.divisjon(for(kvinner( senior(vil(påvirke(økonomien.((defe(er(ikke(taf(høyde( for(i(budsjefet.(( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( 15(

37 Årsrapport fra Allidretten Friidrettens barnegruppe Største gruppe i AI er friidrettens barnegruppe. Denne gruppen har i sommerhalvåret trent på tirsdager fra på friidrettsbanen, og til samme tid inne i Slagenhallen i vinterhalvåret. Gruppen har hatt rundt 70 medlemmer totalt, og normalt ca 40 fremmøtte på treningene. Trenergruppen har blitt ledet av Håkon Hjemly og Jens K Hertel og har gjennom året bestått Aage Sørensen, Steinar Høyback, Carsten Geijerstam og Ann Karin Kvalnes. I tillegg har flere foreldre trått til ved behov. Gruppen har arrangert 2 interne stevner i tillegg til Nissemarsj. Samarbeidet med spesielt fotballgruppen har stort sett fungert greit, men noen uheldige kollisjoner for treningstider og kamper var det også i Skader på friidrettsdekket fra snøbrøyting vinteren 2011 ble utbedret høsten Gruppen ble i liten grad berørt av klubbhusbrannen, men har håp om at nytt bygg kan gi muligheter for bedre lagerforhold for vårt treningsutstyr. Håkon Hjemly Seniorgarden Seniorgarden teller 18 aktive medlemmer som holder garasjen i hevd og går banemester til hånde ved behov. Vi assisterer ved idrettsmerkeprøver og mosjonsløpet Kystleden og har et hovedansvar for gjennomføringen av Aktivitetsdag for seniorer som kommunen hver høst arrangerer på Flintbanen. Selv om vi ikke er velkommen i Flinthallen, tar vi oss likevel frihet til å foreta små vedlikeholdsoppgaver som reparasjon av benker og ribbevegg. Materialutgifter sponses av Seniorgarden. Ellers har vi i 2012 startet oppgaven med å digitalisere arkivet fra tidligere Friidrettsgruppen, og vi planlegger rydding i arkivkottet i Flinthallen, alt som forberedelse til utfordringer som måtte komme fra Hovedstyret i forbindelse med markering av 100-årsjubileet i Seniorgarden ser fram til å få en mer formell tilknytning til idrettslaget gjennom planer som foreligger med Nye Flint. Kaare Gerhard Christensen Herretrimmen Vi har i 2012 hatt 40 treninger med i alt 600 frammøtte som, gir ett snitt på 15 deltagere pr trening. Færrest fremmøte var 13 mann og flest fremmøtte var 26. Målsettingen i 2013 er at vi hoder på frem til 17. mai og starter første uke i september. Harald Holmøy

38 Funksjonshemmede I gruppen er det 9 aktive utøvere. Vi trener hver tirsdag fra klokka Siste helgen i mai detok vi på ViVil lekene. Midterste helgen i August deltok vi på Bislet Special Olympics Vi deler treningen i to: friidrett og boccia Tom Olav Andreassen Dametrimmen Den trofaste gjengen med trimmere møter på Husvik skole hver torsdag kl Dessverre døde Gro Gøysdahl like før jul noe som har preget oss. Når en runder 85 år, skjønner vi at man kanskje må trimme på andre måter. Vi jobber mye nede på gulvet og det kan være vanskelig for en sliten kropp. Ellers er det ikke noe frafall. I dag er alle pensjonister og de liker at vi trimmer så tidlig, så får de kvelden til møter/konserter med mer. Her stiller alle uansett vær! Kun turer til varmere strøk, i kalde vintermåneder, benbrudd, eller operasjoner her og der, gis grunn til fravær. Vi øker i alder, men den fysiske aktiviteten intensiveres. Nå legger vi på mer styrke og flere repetisjoner. Balanse og koordinasjon har vi mer og mer fokus på. Utenforstående skulle se oss når vi står på en fot i dyp konsentrasjon! Musikken er fremdeles fra gamle dager noe vi trives med. Denne gjengen har trimmet sammen i 40 år og jeg har vært sammen med dem i snart 30 år! Da er det vanskelig å slutte. Hadde vi hatt treningstime senere på kvelden, ville nok nye medlemmer ha kommet, men jeg føler det er viktig at dette tilbudet er for damer mellom 65 og 85. Laila Bruskeland Allidretten har hatt to felles møter i løpet av Dette har vært i anledning prosjektet med nytt klubbhus samt problemstillinger med lager- og baneforhold. Jens K Hertel har representert AI i AU og Johan M. Johansen i anleggsutvalget. Det har ikke lyktes gruppen i å organisere seg som en mer selvstendig enhet, slik de øvrige gruppene i Flint er. Til det er spredningen i aktiviteter og interesser for stor, samt tilgjengelig tid og ressurspersoner for liten. Gruppen må trolig fortsatt støtte seg til HF for administrering av økonomi og innkreving av kontigenter og treningsavgifter. Håkon Hjemly

39

40

41 Flint Tønsberg AlL RESULTATREGNSKAP Noter DRIFTSINNTEKTER Tilskudd Sponsorinntekter i Kontingenter Andre inntekter Sum drittsinntekter i DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader i i Driftsresultat Renteinntekt Rente kostna der Netto finansposter Års resultat

42 Flint Tønsberg AlL BALANSE PR EIENDELER Noter Idrettsanlegg, bygninger mv Innskudd Stift.Flinthallen Sum anleggsmid ler Varer Kundefordringer Andre fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjon KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Offentlig skatter, avgifter Annen kortsiktig gjeld Forskudd fra forsikringsoppgjør Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld TolvsrØd, Per Harstad Leder Bjørg Reppen Nest leder Gunnar Grødem Haraldsen Styremedlem Per Ivar Stjernelund Styremedlem

43 2298 Flint Tønsberg AlL Resultatregnskap i Penode: 1-13/2012 to:: Kontonr Tekst Hittil i Hittil i fjor CRIFtSINNTEKtER 3000 Salg energi 0, , F4Dtpost salg energi 0, , KDrrrrunale tilskudd , , Refusjon Enøk tiltak 15675,00 0,00 Sum Salgsinntekter , , Refusjon strøm anlegg , , Nrdre inntekter 0, , Leieinntekt FNnthuset 6500, , Leieinntekt Servinebygg 0, , Annen leieinntekt 0, , dlerr5kontingenter , , Mye korrp HF ,90 0, frwa korrp gruppene ,10 0, Refusjon NIF/I.AN , , Eordtennis inn 4250, , Gasrotandel til fordeling , , lostn. bidrag tre gruppene , , Andre driftsrel. inntekter ,00 0,00 Sum Andre salgsiimtekter , ,26 SUIVI DRIFISINWIEKTIR , ,26 DEKNINCSBIDRAG , ,00 DrøFTS(OSJT IAEeR 4133 KDstnader BDrdtennis 0, ,00 Sum Varekostnader 0, ,00 Sum Solgte varers kostnad 0,00 0,00 Sum Beholdningsendringer 0,00 0, Lønn til gruppene , , Lønn til ansatte l-bvedforening 10000, , Fenepenger beregnet , , Fri losji og bolig 13500, , OTP 16663, , frbtkonto for gruppe , , Arbeidsgiverevgift , , Arb.avg. påløpne fenepenger 9479, , Refusjon lønn fra Fotballen og Volley , , OTP 0,00 0, nlgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 108, ,10 Sum Personalkostnader 15829, , Avskr. bygn. og annen eiendom ,00 0, Avskr. Servirøbygg , ,00 Sum Avskrivninger , ,00 Sum Nedskrivninger 0,00 0,00 i 6310 Leie kontor 0, , S:rømkiubbhus + banene Fotball , , Renovasjon/ klubbhus ,04 0, EDB, lisenser, ebonerri 16925, , ikke bruk 0,00 0,00 Uarbeidet av øonor Sde:: 1

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Flint Fotball. Årsrapport 2013. Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte

Flint Fotball. Årsrapport 2013. Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flint Fotball Årsrapport 2013 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flintbrakka, 19:00 den 17. Mars 2014 Side 1 av 13 INNLEDNING Fotballåret 2013 er over og vi har hatt mange oppturer og noen nedturer.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2016

ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2016 ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2016 Velkommen ved leder Sverre Brydøy Godkjenne innkalling, saksliste og stemmeberettigede Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball IL

Flint Tønsberg Håndball IL 1. Introduksjon 2. Grunner til vår økonomiske situasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne spørsmål / åpning for spørsmål 5. De viktigste sponsorer og våre plikter 6. Styrets hovedoppgaver 2017 7. Hvor må det

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsrapport for GØIF Årsberetning GØIF Hovedlag. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Hovedlag 1 1. Styrets arbeid Styremøter Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Tid: kl. 18:00

Tid: kl. 18:00 Protokoll fra Årsmøtet for drifbåret 2015, Flint Tønsberg AlL, Hovedstyret. Tid: 30.03.2016 kl. 18:00 Sted: Storsalen, Flinthuset {. Apning av Årsmøtet Hovedstyrets leder, Sverre grydøy, åpnet Årsmøtet

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer