ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN"

Transkript

1 FLINT TØNSBERG AIL 2013 Driftsåret 2012 ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2012 a. Velkommen av b. Godkjenning av innkalling c. Valg av ordstyrer d. Godkjenning av dagsorden e. Valg av referent f. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll g. Valg av tellekorps 2. Behandle Flint Tønsberg AIL`s årsberetninger 3. Behandle lagets, herunder gruppenes, årsregnskap for Innkomne Forslag: 4.A Lovendring 4.B Nye Flint klubbhus 5. Ny medlemskontigent 6. Vedta lagets, herunder gruppenes budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 8. Valg 9. Fullmakt til styret til å utnevne nødvendige tillitsvalgte medlemmer til verv og utvalg som ikke er besatt. 10. Utmerkelser Støtt oss med: FLINT TØNSBERG AIL - HOVEDSTYRET Postboks 150, 3166 Tolvsrød Org.nr: E-post: Dato:

2 SIDE INNHOLD DRIFTSÅRET ORGANISASJONSDATA FRA - TIL ÅRSBERETNINGER ÅRSRAPPORT HOVEDFORENINGEN ÅRSRAPPORT FOTBALL ÅRSRAPPORT VOLLEYBALL ÅRSRAPPORT ALLIDRETT ÅRSRAPPORT FOR FRISKVERNGRUPPA ÅRSRAPPORT HERREMOSJON FRA - TIL REGNSKAPER PR RESULTATREGNSKAP SAMLET FOR FLINT TØNSBERG AIL U/ HB BALANSE SAMLET FOR FLINT TØNSBERG AIL U/ HB FLINT TØNSBERG AIL - RESULTATREGNSKAP FLINT TØNSBERG AIL - BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET FOTBALL RESULTATREGNSKAP FOTBALL BALANSE VOLLEYBALL RESULTATREGNSKAP VOLLEYBALL BALANSE ALLIDRETT RESULTATREGNSKAP ALLIDRETT BALANSE REGNSKAP FOR FRISKVERNGRUPPA FRA - TIL REVISORBERETNINGER HOVEDLAGET FOTBALL VOLLEYBALL ALLIDRETT FRISKVERN FRA - TIL SAKER SAK 4 A) LOVENDRING SAK 4 B) NYE FLINT KLUBBHUS SAK 5 NY MEDLEMSKONTIGENT FRA - TIL BUDSJETT SAMMENDRAG BUDSJETTER HOVEDFORENINGEN FOTBALL VOLLEYBALL ALLIDRETT ORGANISASJONSPLAN FULLMAKT FLINT TØNSERG Hovedstyret

3 ORGANISASJON Hovedforeningens styre har i 2012 bestått av følgende personer: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Rep. Fotball Rep. Volleyball Rep. Allidrett Rep. Håndball Per Harstad Bjørg Reppen Gunnar Haraldsen Per Stjernelund Jens Kristoffer Hertel Marit Hermansen Bjørn Bergesen Kjell Anker Worren Håkon Hjemly Christofer Arnø Valgkomité Svein Ove Sunde Harald Berg Regnskapskonsulent Revisor Activa Regnskap AS Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/ Jan Grøtterud v/nils Petter Håkedal FLINT TØNSERG Hovedstyret

4 Sign. Leder : Per Harstad Nestleder: Bjørg Reppen Styremedlem: Gunnar Haraldsen Styremedlem: Per Stjernelund Varamedlem: Jens Kristoffer Hertel Varamedlem: Marit Hermansen Gruppene: Rep. Fotball: Bjørn Bergesen Rep. Volleyball : Kjell Anker Worren Rep. Allidrett: Håkon Hjemly FLINT TØNSERG Hovedstyret

5 Årsberetning for Hovedforeningen i Flint Tønsberg AIL 2012 Flint Tønsberg AIL har avholdt 8 styremøter(hs) og 8 Arbeidsutvalgsmøter(AU) i AU forbereder saker til HS med saksframlegg og koordinering. AU er ikke beslutningstaker i idrettslaget. Nestleder i HS har møtt i 3 styremøter i stiftelsen Flinthallen. Følgende grupper er representert i HS: Volleyball, Fotball og Allidrett fra AIL, og Håndball fra AL. Fokusområder i Organisasjonsmessige forhold AU og det nye styret i Flint Tønsberg AIL ble enige om å videreutvikle idrettslagets målsettinger og felles ambisjoner framover, etter de positive erfaringene fra «Flintforum». Dette arbeidet ble dessverre ikke videreført i 2012, etter den tragiske brannen i mai 2012, der klubbhuset brant ned til grunnen, bare 2 mnd etter årsmøtet. Det ble umiddelbart satt i verk strakstiltak for å kunne drive aktivitetene videre, samtidig som hovedfokus både i AU og HS ble håndtering av denne hendelsen, vedr økonomi, forsikringsforhold, midlertidig drift, og planlegging av nytt klubbhus. Dette arbeidet ble i stor grad en ytterligere belastning på det frivillige arbeidet både innen gruppene og fra andre støttespillere til idrettslaget. Det burde vært rettet en personlig takk til alle gode hjelpere i dette arbeidet som har pågått, og vil pågå i lang tid framover. Det er imidlertid svært viktig å rette en stor takk til alle medlemmer, og eksterne bidragsytere for en fantastisk hjelp i en svært vanskelig situasjon for idrettslaget. Hjertelig takk!!!!! HS fikk med seg mye verdifull kompetanse til å planlegge og koordinere forsikringsoppgjør og planlegging videre utover sommer/ høsten Det er grunn til å nevne profesjonell juridisk kompetanse som er stilt vederlagsfritt til disposisjon til dette. Også annen profesjonell hjelp har vært uvurderlig i arbeidet. Det ble naturlig nok Fotballgruppa som fikk det tyngste løftet knyttet til midlertidig drift og koordinering av alle aktiviteter ute på de ulike arenaer. Volleyball og Allidrett ble også noe berørt i dette. Etter forberedelse i AU ble det framlagt et prosjektforslag til planlegging av nytt klubbhus. Mandat for dette arbeidet ble kalt «Nye Flint- Klubbhus» og arbeidet ble igangsatt i 2. halvår 2012, med mål om å framlegge rammer og skisse til nytt klubbhus for Flint til årsmøtebehandling Dette ble gjort etter et krevende arbeid for prosjektutvalgets leder og medlemmer gjennom fase 1 og fase 2. Selv om Fotball har hatt størst eierskap til dette arbeidet, er det av stor betydning at et nytt klubbhus-prosjekt skal samle alle gruppene i idrettslaget i et felles prosjekt. Disse ambisjonene må fortsatt være tilstede i idrettslaget, for å få på plass et klubbhus som favner alle behov, i og rundt idrettslagets aktiviteter i Søndre Slagen i tiden som kommer.

6 2. Aktivitetsrapporter Det vises til egne rapporter i dette fra de ulike gruppene. Allidrett, har hatt et særdeles godt år med stadig økning i antall barn som har ønsket et tilbud. Det er sågar vært ventelister til dette tilbudet. Også inne de øvrige aktiviteter innen Allidretten som Friskvern, Senior etc har det vært et godt driftsår. 3. Administrative forhold 2012 har vært drevet uten egen fast ansatt innen administrasjon. Tidligere ansatt i 50 % stilling på dette området sluttet og fikk ny jobb hos regnskapsfører pr 1/ Det er kjøpt administrative tjenester herfra gjennom siste år. Det er bestemt gjennom vedtak i HS å bytte revisor fra 2.halvår, og før jul ble det også bestemt å bytte regnskapsfører i Erfaringene med å ikke ha en samordnet administrativ støtte har ikke udelt vært positive, og til tross for et samlet styre som ønsket en felles adm. ressurs fra sommeren 2012, ble dette vedtaket senere endret. Ved utgangen av 2012 ble avtalen med regnskapsfører sagt opp med 3 mnd varsel der adm. tjenester var en del av avtalen. Det ble vedtatt å leie inn en 40 % ressurs til adm tjenester i 6 mnd i 2013 for deretter å vurdere framtidig behov på nytt.

7 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Flint Fotball-Årsrapport 2012 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flinthuset, 12. Mars 2013 Side 1 av 19

8 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE INNLEDNING Fotballåret 2012 har stilt oss overfor uvanlig mange utfordringer. Man kunne være fristet til å kalle 2012 for «annus horribilis» der den ene hendelsen etter den andre ga oss mer arbeid og hodebry. Selvsagt er klubbhusbrannen den hendelsen som er årets verste. Her var det historikk, gamle minner og tradisjoner som gikk tapt samtidig som vi fikk mange praktiske driftsutfordringer. Inngåelse av samarbeidsavtalen med Sandefjord Fotball skapte mye mediaoppstyr og ved slutten av året sa FK Tønsberg sa opp samarbeidsavtalen med alle sine samarbeidende klubber. I vinter har vi hatt store problemer med undervarmen på kunstgressbanen da PC og styringssystem ble stjålet etter innbrudd. Baneforholdene har derfor ikke vært slik som vi ønsker å ha dem og som vi har vært vant til. Vi har dessuten opplevd manglende innbetalinger fra Akademisponsorene som har skapt mye uforutsett ekstraarbeid på økonomisiden. Når man er i en vanskelig situasjon, er det man setter pris på sine venner og frivilligheten i fotballen. Ved brannen fikk vi en strøm både av sympati og tilbud om hjelp fra hele fylket. Det var mange av Vestfolds klubber som tilbød og gav hjelp. Flints medlemmer stilte opp på dugnad og på annen måte. Bl.a. er det bare i fotballen lagt ned over 1000 dugnadstimer for å få på plass brakker som midlertidige klubblokaler. Alt dette er vi veldig takknemlige for. Flint Fotball er fortsatt Vestfolds desidert største fotballklubb og hadde i 2012 hele 90 fotballag i seriespill. Neste klubb på denne listen hadde 48 lag. I landsmålestokk er Flint nr 19 når størrelse måles i antall lag. Det er mer enn 150 frivillige som bidrar og de legger ned rundt 35 årsverk for at barn og unge skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud i «Flint-land». En stor takk til dere alle! HOVEDPUNKTER fra 2012: Flint Fotball har hatt et godt sportslig år i 2012: Som i 2011 tok vi hjem 3 Kretsmesterskap (J96/97, G98 og G99). Det var dessuten 2 seire i vinterserien og 1 seier i innendørsturneringene i Slagenhallen. I Norway Cup var det 2000 årgangen som reiste samlet og hadde en flott uke. Dessuten viste G99 godt igjen og tok seg helt til 8.delsfinalen i A-sluttspillet der det ble et ytterst knepent tap (myntkast). Juniorlaget bet også godt fra seg og vant både vinterserien og B-sluttspillet i Dana Cup. Flint fikk for første gang på lenge landslagsrepresentasjon. Caroline Hovland debuterte på Norge og Edvinas Ščiupokas spilte landskamp for Litauen. Nicoline Stensland representerte Flint og Norge på NFFs «Middle East Girls Football Festival» i Amman, Jordan i november. Det er et viktig arbeid og Nicoline er en flott Flint-ambassadør. Side 2 av 19

9 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Breddesatsingen gir også resultater der god organisering og mange bidrag rundt alle gruppene gjør at vi får beholde spillerne lenger. I sesongen 2012 hadde vi 3 J16 lag, 3 lag i G19 og hele 5 lag i G16. Det er en fantastisk bredde og mye god jobbing i alle årgangene. Flints A-lag klarte etter en vanskelig vårsesong plassen etter en langt bedre høstsesong. Vårt 9.divisjonslag berømmes for en fin 3. plass og opprykk til 8.divisjon. Flint fikk i februar for 2. gang på 3 år overrakt Fair Play prisen. Også denne gang hadde Per Ravn Omdal tatt turen og sto for overrekkelsen. Det vises for øvrig til Sportslig Utvalgs rapport. Her vil vi trekke fram talentutvikling og breddetilbud gjennom Keepertrening, Talentgrupper, Akademi og Fotball Fritidsordning som gir et fyldig tilbud til både bredde og spillerutviklingsformål. Arrangementer Flints arrangementer fortsetter å utvikle seg både i antall og kvalitet. BENDIT: Flint er fast arrangør av BenditCup i september som bl.a er avslutning på aktivitetsturneringene for 6 og 7 åringene. Dette er norges største Bendit-turnering og samler over 200 lag, ca 3000 spillere og gjennomfører over 500 kamper på en helg. Det betyr at mer enn 5% av alle barn i Norge som deltok på Bendit i hele Norge, gjorde det på Flint i september. Arrangementet krever god organisering og mange frivillige. Begge disse faktorene har lykkes på Flint og det er høy kvalitet på arrangementet der Fair Play, Flints Klubbdommere og, ikke minst, Espen Wessels «verdensberømte» premieutdeling er noen av de viktige ingrediensene. FOTBALLSKOLEN: Flints Fotballskole var også i år en fantastisk uke i Juni med 300 barn og mange av våre flotte fotballungdommer som instruktører. Også her er en utmerket organisasjon, godt sportslig opplegg og mange frivillige nøklene til suksess. Dette er et av Flints flaggskip og alle kan være stolte av gjennomføringen. TURNERINGER I SLAGENHALLEN Flints tradisjonelle innendørsturneringer i Slagenhallen ble gjennomført med stil også i De er fremdeles populære og organisatorisk er det årgangene som selv har mye av ansvaret. I 2012 deltok 82 lag og over 1100 spillere. Det ble spilt 146 kamper. Økonomisk bidrag er også hyggelig selv om kommunens halleie er høyere enn vi kunne ønske. KEEPERSKOLEN Vår keepertrener Kim Brodersen er den som har sparket i gang dette fantastiske opplegget. Dette er en av Norges største keeperskoler med mer enn 200 deltakere over 3 lørdager. Hele Flints keeperapparat er i sving der de eldste er instruktører sammen med noen eksterne keeperprofiler. Side 3 av 19

10 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE MILJØCUP Miljøcupen er et arrangement som er moro og bringer alle aldersgrupper i klubben nærmere. Konseptet er at alle spiller etter et handicapsystem og dermed skal alle kunne slå alle. MINI- og INVITASJONSTURNERINGER Flere av lagene og årgangene har arrangert mindre turneringer på Flintanlegget som egner seg bra pga stor kunstgresskapasitet. Holdningsskapende arbeid og Fair Play Det holdningsskapende arbeidet gjennom Fair Play konseptet har også i 2012 vært viktig for Flint Fotball. Bare i barnefotballen alene er det over 500 spillere, og Flint Fotball er av den oppfatning at en målrettet satsning på Fair play vil ha en positiv effekt i nærmiljøet, og være et viktig bidrag i kampen mot mobbing. Fair play handler nemlig om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. Flint Fotballs spillere, trenere og lagledere skal kjennetegnes ved gode holdninger og adferd både på og utenfor banen. Det skal være hyggelig å spille mot Flint både hjemme og borte. Fair Play arbeidet i Flint har blitt lagt merke til. Både i barne-, ungdoms- og voksenfotballen har det i 2012 vært gjennomført flere fair play aktiviteter og tiltak. Disse beskrives nærmere i rapporten fra hhv Barneutvalget og Sportslig utvalg. Kurs administrativt Vestfold fotballkrets arrangerer jevnlig kurs for leder, styremedlemmer, sportslig leder, lagledere og andre med sentrale verv i klubbene. Tema på disse lederkursene er bl.a. klubbhverdagen, rekruttere og beholde, sportslig ledelse, idrettens regelverk, økonomistyring og markedsføring. På høstens lederkurs deltok representanter fra Flint Fotball. Organisasjon: Flint Fotball er en stor organisasjon med mange mennesker i sving på ulike arenaer. Vi har meget gode organisasjonsteam på de større arrangementene, Utvalgene gjør en flott jobb på sine områder og styret mener at selv om vi alltid ønsker flere gode hender, har 2012 vist godt arbeid i alle ledd i klubben. Vi har leid inn Administrativ Leder i ca 50 % stilling i 2012 (Thomas Steen-Hansen). I tillegg er vår ansatte Spillerutvikler/Vaktmester på heltid og Stig Arne Skahjem engasjert på timebasis for å lede FFO. Side 4 av 19

11 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE FOTBALL FRITIDSORDNING (FFO): I september startet Flint sitt ettermiddagstilbud om mat og fotballtrening etter skoletid. Dette tilbudet tilbys barn i alderen 7-12 år, dvs årene før FlintAkademiet. FFO har hatt mellom 35 og 50 deltakere pr uke. Barna tilbys henting på sine respektive skoler og dette fungerer etter hvert bra. Stig Arne Skahjem er administrativ og sportslig leder og har hjelp av Flintungdommer ved behov. Vår FFO er nå med i NFFs satsing på dette under paraplyen Telenor Xtra. Utstyr: Flint Fotball har, med virkning fra 1/1-11, en 5 års utstyrsavtale med Diadora via G-Sport på Kilen. Avtalen gir også våre medlemmer fordelaktige priser. Vi jobber for å selge Diadora produkter for at våre medlemmer skal fremstå med en mer enhetlig bekledning samt en mer synliggjøring av våre medlemmer. Som et ledd i dette har vi solgt lue, hansker buff, caps og supporterskjerf. Dessverre gikk en vesentlig del av dette innkjøpte utstyret tapt i brannen. Sponsorer/Marked: Våre Hovedsponsorer gjennom mange år, Meny og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, bidrar på en suveren måte til medlemmenes beste. De skaper muligheter der det er vilje og i Flint Fotball er det stor vilje og pågangsmot for å utvikle klubben videre på alle områder. Av øvrige større sponsorer nevnes: Motorkompaniet/Auksjonen.no, Bane og Entreprenørservice, Syntec, Veksthuset og Esso. Sponsoråret har ikke vært uten utfordringer. Vår tidligere hovedsponsor og juridisk eier av vår varmesentral Environiq/Green Academy gikk konkurs i 2011 og styret og administrasjonen lyktes i 2012 å få kjøpt anlegget fra banken som hadde pant i anlegget. Det er dessuten investert i nytt styringssystem/pc som ble stjålet etter innbrudd. Både kjøpet av undervarmeanlegget og nytt styringssystem er i sin helhet finansiert med bidrag fra Motorkompaniet / auksjonen.no. Dette er vi veldig glade for og vi håper dette vil gi oss gode treningsforhold neste vinter. I tillegg har vi ikke fått utbetalt avtalte sponsorbeløp fra Fix Bolig og Stokke Bygg. Dette er betydelige beløp ( kr/år i 3 år). Det er inngått et forlik med Fix Bolig men her er bare et av to avdrag innbetalt. Stokke Bygg har ikke innbetalt noe av det avtalte sponsorbeløpet. Vi vil jobbe videre med inndriving av utestående beløp i Klubbhus: Som nevnt er det i fotballen lagt ned et stort arbeid med å etablere midlertidige klubblokaler i brakker. I tillegg har fotballen bidratt sterkt både i forsikringsoppgjøret etter brannen og i planleggingsarbeidet som er igangsatt for nytt klubbhus. Her vises det for mer detaljer til Hovedforeningens årsmøte og kommende informasjon. Det er et håp å ha et nytt klubbhus på plass i løpet av Side 5 av 19

12 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Annet: Kiosken har levert gode resultater og bidrar til et godt miljø rundt anlegget. Takk til Marit Hermansen og hennes Kiosk-komite. Ken Henry Johnsen er fortsatt FIFA dommer og en av landets fremste. Hovedpunktene fra Barnefotballen er redegjort for i vedlagte rapport fra Barneutvalget. Ved utgangen av 2012 er vi mer enn 950 medlemmer i Flint Fotball. Også i 2012 gjennomførte vi obligatorisk Klubbdommerkurs og mange av deltakerne fikk prøve seg i turnerings- og seriespill. Fotballstyret har i 2012 avholdt 7 styremøter Økonomi: 2012 Resultat. Detaljert regnskap er vedlagt har som nevnt vært et krevende år rundt en del ikke sportslige ting. På inntektssiden har vi ikke fått avtalt beløp fra to Hovedsponsorer. Det er derfor ført nesten i årets regnskap som Tap på krav og dette har gitt fotballgruppa betydelige økonomiske utfordringer. Dette forhold har krevd meget tett budsjettoppfølging og omdisponering gjennom året. Til tross for disse utfordringene viser regnskapet et overskudd for 2012 på ,95 kroner. Det er på linje med 2011 resultatet og styret er meget fornøyd med dette ut fra årets begivenheter og sett mot et budsjettert overskudd på kun drøye kroner. På kostnadssiden har vi klart å kompensere andre utgifter med kutt i de ikkeaktivitetsrelaterte kostnadene. Det er derfor hyggelig at det har vært rom for å gi litt mer tilskudd til lagene til sportslig aktivitet (cup-deltakelse etc.) samt brukt noe mer på utstyr enn budsjettert. Kuttene er foretatt på en del planlagt vedlikehold samt administrasjonskostnader. Det er dessuten inntektsført fra rentefondet som ble avsatt i 2010 som en del av betjening av gjeld på nytt anlegg. Dette fondet er nå disponert i sin helhet. Takk til alle for god kostnadsstyring og fokusering på fornuftig bruk av midlene. Styret foreslår at årets overskudd på ,95 kroner går til fri egenkapital da de økonomiske utsiktene er krevende også for Side 6 av 19

13 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Budsjett. Detaljert budsjett er vedlagt. Budsjettet som styret foreslår for 2012 er preget av forsiktig bruk av penger da vi har en del usikkerhet på inntektssiden. Det er drøyt kroner reduksjon på inntektssiden og tilnærmet uendret på kostnadssiden. På inntektssiden budsjetteres det med at vi tar bort Fotballotteriet og heller øker treningsavgiftene. Netto innbetaling fra medlemmene foreslås økt med i gjennomsnitt 9 %. Budsjettet har en relativt konstant kostnad på trenersiden. Styret foreslår et budsjett for 2012 med et overskudd på kroner. Øvrige aktiviteter omtales nærmere i rapportene fra Sportslig Utvalg, Barneutvalget for Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitemedlemmer, foreldre, supportere, naboer, sponsorer og støttespillere for et flott fotballår i 2012 og håper dere og mange fler blir med oss også i Løveid, 12 mars 2013 Bjørn Bergesen Espen H. Wessel Runar Olsen Siri Hagehaugen Espen Røkaas Torunn Bakke Halvor Toreskaas Vedlegg: Regnskap 2012 og budsjett 2013 kortversjon Årsrapport Sportslig Utvalg 2012 Årsrapport Barneutvalget 2012 Resultatregnskap og balanse 2012 og Budsjett 2013 Side 7 av 19

14 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE REGNSKAP 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett vs vs Bud Bud vs 2012 INNTEKTER Sponsorinntekter Salg kiosk og turneringer Tilskudd og MVA kompensasjon Grasrotinntekter Dugnad og papirsalg Treningsavgifter/lisenser Loddsalg Påm. turnering/fotball-&keeperskole FFO-inntekter Kakebokssalg Andre Inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varekjøp kiosk og turneringer Kost turnering/fotball-&keeperskole Kakebokskjøp FFO-utgifter Lønnsutgifter+Dagl.leder Trenergodtgjørelse Juridisk Bistand Dommere ADM kostnad HF Drift og vedl hold anlegg Regnskapsføring Kontorutgifter Møter, kurs og komiteer Gaver/premier Tilskudd lagene Utstyr VFK/NFF Akademi-/spillerutvikling Reiseutgifter Andre kostnader Tap på krav, varelager; Erstatning BRANN SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renter og avdrag netto ÅRSRESULTAT Side 8 av 19

15 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE BALANSE endring Hovedbane Varelager Fordringer Kasse & bank SUM Eiendeler Egenkapital Avsetninger/fond Mellomværende Korts gjeld Langsiktig gjeld SUM EK & Gjeld Side 9 av 19

16 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Årsrapport 2012 Sportslig Utvalg Sesongen 2012 var i større grad enn vanlig preget av andre faktorer enn de rent sportslige. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Sandefjord Fotball, FK Tønsberg sa opp samarbeidsavtalen med alle sine samarbeidende klubber, vi har vært uten klubbhus, vi har hatt problemer med undervarmen på kunstgresset og vi har i økende grad opplevd krav og forventninger fra våre medlemmer, noe som har tatt mye tid og krefter. Summen av dette har nok medført et noe mindre trykk på sportslig utvikling og tilrettelegging. Det må rettes på i kommende sesonger. SU har avholdt månedlige møter og er organisert med lagsansvarlige og med spesifikke ansvarsområder. Møtene har vært preget av godt samarbeid og en god tone. Jeg opplever SU som en god arena og at SU har den tyngden som det skal ha. Sportslig har det vært mange høydepunkter: Vi fikk tre kretsmesterskap i G13 og G14 ved 99 og 98 årgangen og J-16 ble også kretsmester i syverserien. A-laget forsvarte plassen i 3. divisjon etter en variabel sesong. Vi har vært aktive i turneringsspill med juniorlagets seier i B-sluttspillet i Dana Cup og G-99 med kvartfinale i Norway Cup som høydepunkter. G 16 presterte solid og var med i toppen av interkrets sammen med Mjøndalen, Odd og Teie. Damelaget hadde en god vårsesong, men falt av etter ferien og til tross for god innsats av våre unge spillere ble poengfangsten dårlig på høsten. J16 er en spennende gruppe i god utvikling som særlig i NM viste at de kan konkurrere med de beste. Spennende neste år når de har flere sisteårsspillere Bredden har vært godt ivaretatt i år. Med 3 jr. lag og 5 lag i G16 viser vi at vi lever opp til målsetningen om Flint for alle. Kim Brodersen har fortsatt en meget god utvikling av våre keepere med individuelle keeperøkter og keeperskole. Vi har en talentgruppe for spillere fra G14-G12 ledet av spillerutvikler Tor Øyvind Berntsen og Kjell Arne Mørk med ukentlige treninger. Vi har i sesongen 2012 hatt to representanter på landslag. Caroline Hovland har etablert seg på J96 landslaget og Edvinas Ščiupokas har representert Flint på Litauen G16. Det er særs gledelig at vi igjen har fått frem spillere gode nok til landslag. På regionsnivå hadde vi i år Nicoline Stensland, Ingvild Grøtting Bergan og Benjamin Zalo med på samlinger. Akademiet ble fullført ut sesongen Det er ulik tilfredshet fra de ulike årgangene og etter en evaluering vil nå akademitilbudet bli gitt til utvalgte årganger etter spesifikke ønsker. Akademitreningene skal også inngå som en del av lagenes treningsopplegg og ikke som et eget opplegg. Side 10 av 19

17 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Samarbeidsavtalen med SF kom i stand etter lengre tids samtaler og i full forståelse med FKTs leder. Samarbeidet består i at SF bidrar med sine ressurser til utvikling av Flint, på Flint. Vi har valgt å benytte den ressursen mot de eldste i barnefotballen. Vi utarbeider vårt «Rød Tråd»-prosjekt som går på mer systematisk trening med modelløkter. Samarbeidet ser svært lovende ut og vi ser frem til å utvikle det videre. Det henvises ellers til lagenes egne rapporter. Tolvsrød feb 13 Espen Røkaas Sportslig leder Side 11 av 19

18 Barneutvalget 2012 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Flint Fotballs barneutvalg har i 2012 bestått av: Årsrapport 2012 Flint Fotball - Barneutvalget Trond S. Falchener. Leder Ringshaug 2002 Kristian Aas Sandeåsen 2000 Glenn Gussiås Husvik 2003 Petter Skretteberg Jenter 2004 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Cathrine Holbu Husvik 2002 Øyvind Huseby Presterød 2004 var også med i barneutvalget, men trakk seg ut av utvalget sommeren Resten av året var det kun 7 medlemmer av barneutvalget. Videre går nå Kristian Aas og Petter Skretteberg ut etter lang og tro tjeneste. For å sikre kontinuiteten i barneutvalget ble det på høsten satt i gang et arbeid med å rekruttere nye medlemmer. Det har kun meldt seg 3 interesserte, noe som er færre enn det vi ønsket oss. Rekrutteringsprosessen vil fortsette utover i Det er ønskelig at Barneutvalget består av 10 personer. Barneutvalget vil i 2013 ha følgende sammensetning: Trond S. Falchener leder Ringshaug 2002 Cathrine Holbu Husvik 2002 Glenn Gussiås Husvik 2003 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Haukur Sigurdson Sandeåsen 2004 Utvalget møtes fast én gang i måneden for å sørge for at arbeidsoppgavene i årshjulet blir utført til rett tid. Antall lag og spillere Barnefotballen har i 2012 hatt 474 spillere i aksjon fordelt på 44 lag i serien og 18 lag på aktivitetsturneringer årgangen som startet opp i mai, kom inn med 104 spillere. I tillegg har det vært meldt opp 1 årgangslag fra 02 til 01 serien og 1 skolelag fra 03 opp i 02 serien. Begge disse lagene har klart seg godt i aldersgruppen over. I sommersesongen har det vært tilfredsstillende trenings- og kampforhold for lagene på hhv Granø og kunstgressbanen. Da fotballen begynner å nærme seg helårsidrett og flere og flere ønsker å trene utendørs, har det bydd på noen utfordringer når det gjelder tilgjengelige treningsfasiliteter på høsten/vinteren, men det har stort sett løst seg ganske greit. Side 12 av 19

19 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Jentesatsning Flint har en egen strategi for jentesatsning. Målsettingen er at hvert kull jenter som går ut av barnefotballen skal være store nok til at det kan etableres påfølgende ungdomslag. Som et ledd i dette har Runar Olsen tatt på seg jobben som «jentegeneral». Ved slutten av sesongen var følgende status for jentene i barnefotballen: 06 årgangen: 25 spillere 05 årgangen: 23 spillere 04 årgangen: 14 spillere 03 årgangen: 27 spillere 02 årgangen: 21 spillere Spillerne var fordelt på 4 lag i aktivitetsturneringene og 12 lag i serien Fair Play Barnefotballen har også denne sesongen hatt fokus på Fair Play i alle ledd. Vårsesongen ble sparket i gang med en intern Fair Play turnering på Løveid. Godt vær og mange ivrige barn gjorde dette til en flott opplevelse. Turneringen ble organisert av Barneutvalget, trenere og lagledere. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair Play har det vært sendt ut informasjon til spillere, trener og foreldre Etter endt sesong valgte lagene sine Fair Play spiller, som ble feiret med en egen markering i kantinen ved Slagenhallen. Årgangstrening Årgangstreninger er gjennomført for alle årganger, bortsett fra for den yngste årgangen i vinterhalvåret. Årgangstreningene fungerer stort sett meget bra, selv om det er utfordrende for spillere og ikke minst lagledere/trenere når gruppene blir store. Alle årgangene skal peke ut en årgangskoordinator som er tenkt å skulle ta litt sportlig ansvar for årgangen, herunder sørge for opplegg for gjennomføring av årgangstreningene. Her er det fortsatt noen årganger som mangler årgangskoordinator: Barneutvalget kommer til å ha fokus på å få dette på plass i løpet av Side 13 av 19

20 Lørdagstrening Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Barneutvalget gjennomførte lørdagstreninger første halvdel av P.g.a av manglende oppslutning og vanskeligheter med å få tak i frivillige trenere ble dette avviklet. En grunn til den manglende interessen kan være at spillerne allerede har stort nok tilbud på organisert trening. Lagledermøter Det er gjennomført et lagleder- / trenermøter på våren med akseptabelt oppmøte. På vårens møte var temaet «Hvem vinner tilslutt». Foredraget tok for seg følgende punkter: Verdier Klubb Differensiering Trening/Kamp Hva må til for klubb/spillere for å lykkes? Foredraget ble holdt av Espen Kirknes fra Vestfold fotballkrets. På høsten ble det gjennomført ett trener/lagleder/foreldremøte for de 2 yngste årgangene. Tema for møtet var å gi informasjon om hvordan Flint drives (frivillighet), hva medlemskap i Flint fotball innebærer, informasjon om trening, kamper, dugnader og en presentasjon av Barneutvalget og Fotballstyret. Kurs Det ble sendt ut invitasjon til alle lagledere og trenere i barnefotballen om førstehjelpskurs. Dette ble kansellert da klubbhuset vårt brant og vi slet med å få tak i erstatningslokale for gjennomføring av kurset. Fotballskolen Fotballskolen ble gjennomført for 8. gang i perioden juni, med moderne spillende instruktører fra bl.a. FKT og FLINT og hjelp fra en keeper med EM-gull. Taket på 300 deltakere ble oppnådd veldig raskt. Fotballskolen hadde igjennom hele uken et særskilt fokus på Fair Play. Bendit cup og avslutning av aktivitetsturneringene Flint sto 15. og 16. september som arrangør av Norges største Bendit Cup og teknisk arrangør av kretsens avslutning av aktivitetsturneringene. Mer enn 300 lag, mer enn 3000 spillere og nærmere 9000 mennesker på besøk gjorde dette til et flott arrangement. Egen komité under ledelse av Glenn Gussiås var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Samtlige lag stilte med dugnadspersonell, og bidro til en fantastisk helg på Flint anlegget. Side 14 av 19

21 Årsrapport 2012 ÅRSMØTE Mål for 2013 Barneutvalgets viktigste oppgaver i 2013 vil være: ØKT fokus på Fair Play med gjennomføring av tiltak ØKT fokus på jentesatsningen ØKT fokus på årgang fremfor lag, med tiltak for å utvikle trenerne og for å få til fornuftig differensiering på treningene. Kompetanseheving på trenersiden Trond S. Falchener Leder FLINT Barnefotball Side 15 av 19

22 Årsmøte(IL(Flint,(volleyball(( 12.(februar(2013(( Årsberetning(år(2012(

23 Agenda( Velkommen( Valg(av(( ordstyrer,(( referent( Godkjenning(av(innkalling(og(dagsorden( Årsberetning( Årsregnskap (( Årsmøtesaker:( Treningsavgi<(( Egenandel(NM(deltakelse( ( BudsjeB( (2013( Valg(av(styre(år(2013( Oppsummering( 2(

24 Årsberetning(Styret( ( (( Virksomhetens(art( Flint(Volleyball,(som(er(en(undergruppe(i((Flint(Tønsberg( AIL,(driver(organisert(idreF(innenfor:( Volleyball((sesong(september((K((juni)(( Sandvolleyball((sesong(medio(mai( (medio( august).( ReBvisende(oversikt(over(utvikling(og(resultat( Økonomien(er(god.(År(2012(underskudd(Jl(tross.( Styret(mener(at(årsregnskapet(gir(et(reFvisende(bilde(av( volleyballgruppas(eiendeler(og(gjeld,(finansielle(sjlling(og( resultat.( ( Medlemmer:( Innmelding(NIF( :( Volleyball:( ( (160(medlemmer( Sandvolleyball: ((85(medlemmer.( Flint(var(også(i(Oor(en(av(de(største(klubbene(i(Region(Øst,( med(flest(deltagende(lag(på(turneringer(i(ungdomsserien( (US).(( ( ( 3(

25 Årsberetning(Styret( ( ((( ( FortsaB(dri<( Årsregnskapet(for(2012(er(saF(opp(under(forutsetning(av( fortsaf(drit.(styret(bekreter(at(forutsetningene(for( fortsaf(drit(er(jl(stede.(( ( ( Miljø( Volleyballgruppa(har(et(inkluderende(miljø,(med(fokus(på( trivsel(og(sportslig(utvikling.(kombinasjonen(av(mojverte( barn(og(unge,(gode(trenere(og(engasjerte(og(posijve( foreldre,(gir(oss(et(godt(miljø.(( Vi(har(haF(akJvitet(på(alle(alderstrinn(fra(U9(opp(Jl(senior.( ( AnsaBe(trenere:( Første(halvår:( (Marcelo(Penner.( Andre(halvår:( (Odd(Ekerhovd.( 4(

26 Årsberetning(Styret( ( (( Samarbeidsavtale(med(WANG(ToppidreB(Tønsberg( Vår(samarbeidsavtale(med(Wang(ble(avsluFet(eFer(første(halvår(2012.( 5(

27 Årsberetning(Styret( (( Sportslige(resultater( Volleyball( ( Seriespill(( «Flint(ble(største(klubb(i(ungdomsserien,(med(flest(deltagende(lag,(og( hadde(også(gode(resultater.(ju14(vant(sonemesterskapet.»?((fem(lag( deltok(i(nmcslufspill((ju16,(gu16,(ju17,(ju19(og(gu19).(på(seniornivå( spiller(flint(i(2.(divisjon(for(damer(og(3.(divisjon(for(herrer.(begge(med(gode( muligheter(for(opprykk(denne(sesongen.( ( Resultater(NM( JU16 ( (Oslo (((2.(plass( GU16 (Oslo (((8.(plass( JU17 ( (Førde (((8.(plass( JU19 ( (Stjørdal (((8.(plass( GU19 (Stjørdal (13.(plass( ( NMVGS(2013( Flint(spillere(var(delakJg(i(NM(for(videregående(( skole.(lagene(med(flint(spillere(var(på(jentesiden( Wang(Tønsberg.(GuFesiden(var(det(spillere(med(på( Wang((Tønsberg(og(Oslo),(Greveskogen(og(Re.( Beste(lag(ble(guFenes(Wang(lag(som(tok(Jl(sluF( sølv(i(herreklassen.( Landslagsspillere(og(uBaBe(Xl(landslagssamlinger.( ( Live(Aasbø( ( ((((((U17/Junior(volleyball)( Helene(Thelle( ((((((U17/Junior(volleyball)( Anne(Semb(Christophersen((U17/Junior(volleyball) Emilie(Aandahl ((((((U17/Junior(volleyball)( KjersJ(Norveel (((((((U17/U19(Junior(volleyball)( NM(Sandvolleyball((( JU17( 3:(KjersJ(Norveel/Live(Aasbø( 5:(Anne(Christophersen/Helene(Thelle( GU17( 9:(Andreas(Brandis/Jakob(Thelle( JU18( 6:(Anne(Christophersen/(Helene(Thelle( 7:(KjersJ(Norveel/Live(Aasbø( 17:(Andrea(Worren/Emilie(Aandahl( 17:(Ingeborg(BasJansen((med(R.(Hageland)( GU18( 12:(Mathias(Hønsen/M.(Helgerud( JU19( 11:(Ingeborg(BasJansen/Johanne(Norveel( 18:(Andrea(Worren/Emilie(Aandahl( ( 6( (

28 Årsregnskap(2012(( Dri<sregnskap(og(balanse.( ( År(2012(gav(et(betydelig(underskudd.(( DeBe(har(sin(bakgrunn(i(styrets( beslutninger(gjennom(året.((( Tross(underskudd(i(kalenderåret(2012(er( kubben(godt(bemidlet(og(solid.( ( Bakgrunn(for(et(utypisk(og(u^ordrende(år( er(vist(i(neste(foil.( ( ( Lån(((sandvolleyballanlegg)(ble(redusert(( med(150.((gjenværende(er(250.( ( Tabell(er(iht.(moBaB(regnskap/balanse( fra(økonor.( ( Det(er(ikke(((pr.( )(moBaB(noen( merknader(knybet(xl(år(2012(fra(økonor( eller(revisor.( ( For(å(vise(klubbens(utvikling(er(foregående(år(taF(med( i(oppsjllingen.( Resultatregnskap (1000 KR) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finans: Renter (lån-innskudd) Årsresultat Balanse (1000 Kr) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 Anleggsmidler - Sandbaneanlegg Omløpsmidler - Fordrlinger Bank SUM Omløpsmidler - Annen egenkapitat Resultat Gjeld - Pantegjeld (byggelån) Kortsiktig gjeld SUM (

29 Årsregnskap(2012( (Merknader.( Inntekter( Ikke(NM(arrangør.((Vi(fikk(ikke(Jldelt(noe(NM(slik(som( i(de(2(foregående(år.( DeFe(gav(en(inntektssvikt(på(ca(100 ( ( ( (kr.(c100 ( Sandvolley(1000(baner.((Ekstraordinært(Jlskudd(moFaF(i(2012 ( (kr.(+150 ( ( Økte(kostnader(NM:( Stor(NM(deltakelse(med(lave(egenandeler.(DeFe(utløste(en(betydelig(Jlleggskostnad.( NM(deltakelse((Stjørdal,(Oslo,(Førde)( ( (kr.(c200 ( NM( (egenandeler ( ( (kr.(((80 ( ((((((((NM(deltakelse( ( ( ( ( (kr.(c120 ( Økte(trenerkostnader.( År(2012(ble(vårt(første(år(med(trener(ansaF(hele(året.((DeFe(gjør(at(kubben(nå(har(betydelige(lønnsutgiTer(årlig.( Regnskap(2012(er(konsekvens(av(styrets(akJve(beslutninger.((( Kostnadene(har(gåF(Jl(å(understøFe(idreFsakJviteten(vår(direkte(og(et(år(med(underskudd(truer(ikke(gruppens(videre( satsning.( ( Det(foreslås(i(årsmøte(Xltak(knyBet(Xl(egenandeler(NM(med(bakgrunn(i(overstående.( Vi(er(solide(og(januar(2013(med(NMKVGS(har(giB(oss(et(betydelig(økonomisk(lø<(for(videre( satsning.( 8(

30 TreningsavgiT(2013( Følgende(satser(foreslås(videreført(uendret:( Treningsavgift. pr.år.(kr) Klasse pr.semester.(kr) Merknad u Årsklasse.ut.barneskolen inklusive.u19.spillere. Senior TreningsavgiT(sandvolleyball(er(inklusive(i(satsene.( Merk(at((medlemmer(i(Jllegg(betale(medlemskap(i(Flint((hovedforeningen).((( Denne(er(p.t.(kr.(200,c(/(300,(c((under/over(16(år)( TreningsavgiT(kreves(inn(vår(og(høst((semesteravgiT).(( Søskenmoderasjon(50%(for(barn(nr(2.( ( For(medlemmer(som(kun(er(medlem(for(sandvolleyball:( Klasse Hele sommersesongen (kr) Merknad Medlem (kun sandvolley) 200,- 9(

31 NM(deltakelse(c(egenandeler( Bakgrunn:( Egenandel(for(deltakelse(i(NM(har(vært(på(kr.(1.000,c.( Konsekvens(i(2012(var(et(underskudd(over(100(tusen(kroner.( Styret(ønsker(å(øke(egenanden(slik(at(vi(kan(fortseFe(å(delta(der(hvor(vi(klarer(å( kvalifisere(oss.((defe(er(urordrende(med(gjeldende(satser.( Styret(fremmer(følgende(forslag(for(årsmøtet:( NM(som(medfører(kostbar(reise((fly(/(eller(leie(av(buss)(gis(en((egenandel(på(( ( (((((((((((((((((((((((((((((((kr.(2.000,k(pr(akxve(utøver.( NM(på(Østlandet((ikke(fly/bussleie)(har(egenandel(på(( ( ((((((((((((((((((((((((((kr.(1.500,k(pr(akxve(utøver.( Søskenmoderasjon(som(treningsavgiT.((50%()(( Ingen(rabaF(ved(deltakelse(på(flere(NM(for(klubben.(( Klubbfinansiering(av(reise/opphold(for(klubbens(studenter((som(studerer(annet(sted(enn( Tønsberg(området)(gjøres(kun(eFer(styrevedtak.(( Leder(flint(VB(gis(fullmakt(Jl(å(innvilge(fritak(fra(egenandel(ved(spesielle(forhold.(( Lagets(trener((inkl.(assistent,(lagleder,(fysio)(betaler(ikke(egenandel.( 10(

32 BudsjeF(2013( Til(budsjeB(for(2013(har(styret(lagt(Xl(grunn(følgende:( En(ansaF(trener(i(hele(2013.((( TreningsavgiTer(videreført(på(2012(nivå.((( NMc(VGS((arrangør(i(januar(2012.((( Korrigerte(satser(for(egenandel(ved(NM(deltakelse.( (DriTsinntekter ( (kr(990 ( (DriTskostnader ( (kr(949 ( (Finanskostnader ( (kr(((25 ( ( (Overskudd( ( (kr(((17 ( 11(

33 Avtroppende(styre ( ( ((( Styret(i(år(2012(har(vært:( ( ( (( Leder ( (Kjell(Anker(Worren( Sport(/(trenerleder (Asbjørn(Vølstad( Kasserer ( (Odd(Are(Olsen (( Styremedlem( (Jon(Norveel( Styremedlem( (Thomas(Gaarden( Styremedlem( (Anita(Hegge(( Styremedlem( (Arvid(Brekke (( 12(

34 Valg(av(styre ( (( InnsXlling(XlnyB(styre(for(2013( ( Leder ( ( ( (Kjell(Anker(Worren( (( Sportslig(leder ( ( (Asbjørn(Vølstad( Kasserer ( ( ( (Odd(Are(Olsen ( (( Styremedlem ( ( (Jon((Norveel( Styremedlem( ( ( (MeFe(Christophersen( Styremedlem((sponsor)( ( (Trond((BasJansen( Styremedlem((akJve(repr.(Herrer) ( (Thomas(Gaarden(( Styremedlem((akJve(repr.(Kvinner) ( (Ingrid(Imingen (( ( Øvrig(administraXve(funksjoner:((her(er(flere(funksjoner(vakante(p.t)( Kioskkomite(ansvarlig( ( ( (p.t.(chrisjna(aandahl( Ansvarlig(for(innkjøp(sportsklær:( ( (n.n( Ansvarlig(for(web( ( ( (n.n( Ansvarlig(for(media ( ( (n.n.( Dommeransvarlig((rekruFere(og(( utdanne(dommere) ( ( (Hoang(Nam(Le( Sandvolleyball(anlegget( ( (n.n( 13(

35 Oppsummering/spørsmål( ( God(rekruBering( Gode(sportslige(resultater( Sunn(økonomi( Ønske(om(å(øke(akXvitetsnivået(i(sommerhalvåret( ( Trenger(fortsaB(engasjerte(foreldre(i(støBeapparatet( Trenere(/(støFetrenere( Lagledere/oppmenn( DugnadskreTer(( sandvolleyanlegget(( turneringer( Innkjøpsansvarlig(( web(ansvarlig( Styre( 14(

36 Referat(fra(årsmøtet( ( Valgt(ordstyrer( (Kjell(A(Worren( Valgt(referent(c((Odd(Are(Olsen( ( Årsberetning((foil(3( (6)( Ingen(merknader.( Årsregnskap((foil(7( (8)( Gjennomgang(av(resultat(2012.( Informert(om(bakgrunn(for(underskudd(og(hvilke(Jltak( som(nå(gjøres.( Ingen(merknader.( TreningsavgiT((foil(9)( Volleyball(satser(videreført(uendret( Kun(sandvolleyball(avgiT((kr.(200,c(( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( Avtroppende(styre((foil(12)( Ingen(merknader.( Forslag(nyF(styre((foil(13)( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( Årsmøtet(ønsker(det(nye(styret(lykke(Jl((i(år(2013(!( ====================( ( NM(deltakelse( (egenandel(endring((foil(10)( Forslag(enstemmig(vedtaF.( BudsjeF(2012((foil(11)( Merknad:(Et(eventuelt(opprykk(Jl(1.divisjon(for(kvinner( senior(vil(påvirke(økonomien.((defe(er(ikke(taf(høyde( for(i(budsjefet.(( Forslag(enstemmig(vedtaF.( ( 15(

37 Årsrapport fra Allidretten Friidrettens barnegruppe Største gruppe i AI er friidrettens barnegruppe. Denne gruppen har i sommerhalvåret trent på tirsdager fra på friidrettsbanen, og til samme tid inne i Slagenhallen i vinterhalvåret. Gruppen har hatt rundt 70 medlemmer totalt, og normalt ca 40 fremmøtte på treningene. Trenergruppen har blitt ledet av Håkon Hjemly og Jens K Hertel og har gjennom året bestått Aage Sørensen, Steinar Høyback, Carsten Geijerstam og Ann Karin Kvalnes. I tillegg har flere foreldre trått til ved behov. Gruppen har arrangert 2 interne stevner i tillegg til Nissemarsj. Samarbeidet med spesielt fotballgruppen har stort sett fungert greit, men noen uheldige kollisjoner for treningstider og kamper var det også i Skader på friidrettsdekket fra snøbrøyting vinteren 2011 ble utbedret høsten Gruppen ble i liten grad berørt av klubbhusbrannen, men har håp om at nytt bygg kan gi muligheter for bedre lagerforhold for vårt treningsutstyr. Håkon Hjemly Seniorgarden Seniorgarden teller 18 aktive medlemmer som holder garasjen i hevd og går banemester til hånde ved behov. Vi assisterer ved idrettsmerkeprøver og mosjonsløpet Kystleden og har et hovedansvar for gjennomføringen av Aktivitetsdag for seniorer som kommunen hver høst arrangerer på Flintbanen. Selv om vi ikke er velkommen i Flinthallen, tar vi oss likevel frihet til å foreta små vedlikeholdsoppgaver som reparasjon av benker og ribbevegg. Materialutgifter sponses av Seniorgarden. Ellers har vi i 2012 startet oppgaven med å digitalisere arkivet fra tidligere Friidrettsgruppen, og vi planlegger rydding i arkivkottet i Flinthallen, alt som forberedelse til utfordringer som måtte komme fra Hovedstyret i forbindelse med markering av 100-årsjubileet i Seniorgarden ser fram til å få en mer formell tilknytning til idrettslaget gjennom planer som foreligger med Nye Flint. Kaare Gerhard Christensen Herretrimmen Vi har i 2012 hatt 40 treninger med i alt 600 frammøtte som, gir ett snitt på 15 deltagere pr trening. Færrest fremmøte var 13 mann og flest fremmøtte var 26. Målsettingen i 2013 er at vi hoder på frem til 17. mai og starter første uke i september. Harald Holmøy

38 Funksjonshemmede I gruppen er det 9 aktive utøvere. Vi trener hver tirsdag fra klokka Siste helgen i mai detok vi på ViVil lekene. Midterste helgen i August deltok vi på Bislet Special Olympics Vi deler treningen i to: friidrett og boccia Tom Olav Andreassen Dametrimmen Den trofaste gjengen med trimmere møter på Husvik skole hver torsdag kl Dessverre døde Gro Gøysdahl like før jul noe som har preget oss. Når en runder 85 år, skjønner vi at man kanskje må trimme på andre måter. Vi jobber mye nede på gulvet og det kan være vanskelig for en sliten kropp. Ellers er det ikke noe frafall. I dag er alle pensjonister og de liker at vi trimmer så tidlig, så får de kvelden til møter/konserter med mer. Her stiller alle uansett vær! Kun turer til varmere strøk, i kalde vintermåneder, benbrudd, eller operasjoner her og der, gis grunn til fravær. Vi øker i alder, men den fysiske aktiviteten intensiveres. Nå legger vi på mer styrke og flere repetisjoner. Balanse og koordinasjon har vi mer og mer fokus på. Utenforstående skulle se oss når vi står på en fot i dyp konsentrasjon! Musikken er fremdeles fra gamle dager noe vi trives med. Denne gjengen har trimmet sammen i 40 år og jeg har vært sammen med dem i snart 30 år! Da er det vanskelig å slutte. Hadde vi hatt treningstime senere på kvelden, ville nok nye medlemmer ha kommet, men jeg føler det er viktig at dette tilbudet er for damer mellom 65 og 85. Laila Bruskeland Allidretten har hatt to felles møter i løpet av Dette har vært i anledning prosjektet med nytt klubbhus samt problemstillinger med lager- og baneforhold. Jens K Hertel har representert AI i AU og Johan M. Johansen i anleggsutvalget. Det har ikke lyktes gruppen i å organisere seg som en mer selvstendig enhet, slik de øvrige gruppene i Flint er. Til det er spredningen i aktiviteter og interesser for stor, samt tilgjengelig tid og ressurspersoner for liten. Gruppen må trolig fortsatt støtte seg til HF for administrering av økonomi og innkreving av kontigenter og treningsavgifter. Håkon Hjemly

39

40

41 Flint Tønsberg AlL RESULTATREGNSKAP Noter DRIFTSINNTEKTER Tilskudd Sponsorinntekter i Kontingenter Andre inntekter Sum drittsinntekter i DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader i i Driftsresultat Renteinntekt Rente kostna der Netto finansposter Års resultat

42 Flint Tønsberg AlL BALANSE PR EIENDELER Noter Idrettsanlegg, bygninger mv Innskudd Stift.Flinthallen Sum anleggsmid ler Varer Kundefordringer Andre fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjon KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Offentlig skatter, avgifter Annen kortsiktig gjeld Forskudd fra forsikringsoppgjør Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld TolvsrØd, Per Harstad Leder Bjørg Reppen Nest leder Gunnar Grødem Haraldsen Styremedlem Per Ivar Stjernelund Styremedlem

43 2298 Flint Tønsberg AlL Resultatregnskap i Penode: 1-13/2012 to:: Kontonr Tekst Hittil i Hittil i fjor CRIFtSINNTEKtER 3000 Salg energi 0, , F4Dtpost salg energi 0, , KDrrrrunale tilskudd , , Refusjon Enøk tiltak 15675,00 0,00 Sum Salgsinntekter , , Refusjon strøm anlegg , , Nrdre inntekter 0, , Leieinntekt FNnthuset 6500, , Leieinntekt Servinebygg 0, , Annen leieinntekt 0, , dlerr5kontingenter , , Mye korrp HF ,90 0, frwa korrp gruppene ,10 0, Refusjon NIF/I.AN , , Eordtennis inn 4250, , Gasrotandel til fordeling , , lostn. bidrag tre gruppene , , Andre driftsrel. inntekter ,00 0,00 Sum Andre salgsiimtekter , ,26 SUIVI DRIFISINWIEKTIR , ,26 DEKNINCSBIDRAG , ,00 DrøFTS(OSJT IAEeR 4133 KDstnader BDrdtennis 0, ,00 Sum Varekostnader 0, ,00 Sum Solgte varers kostnad 0,00 0,00 Sum Beholdningsendringer 0,00 0, Lønn til gruppene , , Lønn til ansatte l-bvedforening 10000, , Fenepenger beregnet , , Fri losji og bolig 13500, , OTP 16663, , frbtkonto for gruppe , , Arbeidsgiverevgift , , Arb.avg. påløpne fenepenger 9479, , Refusjon lønn fra Fotballen og Volley , , OTP 0,00 0, nlgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 108, ,10 Sum Personalkostnader 15829, , Avskr. bygn. og annen eiendom ,00 0, Avskr. Servirøbygg , ,00 Sum Avskrivninger , ,00 Sum Nedskrivninger 0,00 0,00 i 6310 Leie kontor 0, , S:rømkiubbhus + banene Fotball , , Renovasjon/ klubbhus ,04 0, EDB, lisenser, ebonerri 16925, , ikke bruk 0,00 0,00 Uarbeidet av øonor Sde:: 1

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer