Eksamen NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 02.12.2013. NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg: Annonse frå SAS, Dagbladet Annonse frå Norwegian, Dagens Næringsliv Asbjørnsen og Moe: «Per, Pål og Espen Oskeladd», Eide, Ove og Finn Egil Eide (red.): «Meistar-Jo», frå Huldra, draugen og fanden sjølv, 2011 Johansen, Baard Tufte: «Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber», Dagbladet «Kråkevisa», frå Mads Berg: Skulesongbok, Andre opplysningar: Rettleiing om vurderinga: Du skal svare på éi av oppgåvene. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstorleik 12. Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kommentarane til kvar oppgåve utfyller dei generelle kjenneteikna. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 2 av 16

3 Nynorsk Skriv nummeret på den oppgåva du vel, og lag overskrift sjølv. Legg merke til at det står ein kommentar under sjølve oppgåveinstruksen. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva. Oppgåve 1 Vedlegg: eventyret «Per, Pål og Espen Oskeladd», folkevisa «Kråkevisa» og segna «Meistar-Jo» Dei vedlagde tekstane er alle eksempel på folkedikting. Gjer greie for typiske sjangertrekk i dei tre tekstane, og samanlikn form og innhald i dei. Kommentar: Du skal vise at du kan finne sjangertrekk frå folkediktinga i alle tekstane, men du treng ikkje skrive like mykje om kvar. Du skal bruke fagspråk og nytte eventuelle kjelder på ein sjølvstendig og relevant måte. Oppgåve 2 Vedlegg: «Per, Pål og Espen Oskeladd» Analyser eventyret. Vurder om skeladden representerer verdiar som har betydning i samfunnet i dag. Kommentar: Oppgåva er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhald i eventyret, men du kan velje kva du vil leggje mest vekt på. I den andre delen er det viktig at du viser evne til refleksjon, og at du grunngir synet ditt. Oppgåve 3 Vedlegg: annonsar frå flyselskapa SAS og Norwegian Analyser og samanlikn dei to samansette tekstane. Korleis meiner du at desse annonsane fungerer som reklame for flyselskap? Kommentar: Oppgåva er todelt, men du skal leggje mest vekt på den første delen. I svaret ditt skal du seie noko om dei ulike elementa i annonsane og samspelet mellom dei. Du skal bruke eit relevant og presist fagspråk. Du kan bruke omgrep frå retorikken, men det er ikkje eit krav. I den siste delen skal du vise evne til sjølvstendig refleksjon. Oppgåve 4 står på neste side. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 3 av 16

4 Oppgåve 4 Vedlegg: «Mann (44) anmelder Justin Bieber-konsert» av Bård Tufte Johansen Analyser teksten. Bruk omgrep frå retorikken. Kommentar: Du skal bruke omgrep frå retorikken, men det er viktigare at du viser at du forstår omgrepa, enn at du bruker mange faguttrykk. Du bør underbyggje momenta dine ved å bruke eksempel frå teksten. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 4 av 16

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Bruk av kilder: 5 timer Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg: Annonse fra SAS, Dagbladet Annonse fra Norwegian, Dagens Næringsliv Asbjørnsen og Moe: "Per, Pål og Espen Oskeladd», Eide, Ove og Finn Egil Eide (red.): «Meistar-Jo», fra Huldra, draugen og fanden sjølv, 2011 Johansen, Baard Tufte: «Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber», Dagbladet Andre opplysninger: Veiledning om vurderingen: «Kråkevisa», fra Mads Berg: Skulesongbok, Du skal svare på én av oppgavene. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12. Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 5 av 16

6 Bokmål Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Oppgave 1 Vedlegg: eventyret «Per, Pål og Espen Oskeladd», folkevisa «Kråkevisa» og sagnet «Meistar-Jo» De vedlagte tekstene er alle eksempler på folkediktning. Gjør greie for typiske sjangertrekk i de tre tekstene, og sammenlign form og innhold i dem. Kommentar: Du skal vise at du kan finne sjangertrekk fra folkediktningen i alle tekstene, men du trenger ikke skrive like mye om hver. Du skal bruke fagspråk og benytte eventuelle kilder på en selvstendig og relevant måte. Oppgave 2 Vedlegg: «Per, Pål og Espen Oskeladd» Analyser eventyret. Vurder om skeladden representerer verdier som har betydning i dagens samfunn. Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhold i eventyret, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. I den andre delen er det viktig at du viser evne til refleksjon, og at du begrunner synet ditt. Oppgave 3 Vedlegg: annonser fra flyselskapene SAS og Norwegian Analyser og sammenlign de to sammensatte tekstene. Hvordan mener du at disse annonsene fungerer som reklame for flyselskap? Kommentar: Oppgaven er todelt, men du skal legge mest vekt på den første delen. I svaret ditt skal du si noe om de ulike elementene i annonsene og samspillet mellom dem. Du skal bruke et relevant og presist fagspråk. Du kan bruke begreper fra retorikken, men det er ikke et krav. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon. Oppgave 4 står på neste side. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 6 av 16

7 Oppgave 4 Vedlegg: «Mann (44) anmelder Justin Bieber-konsert» av Bård Tufte Johansen Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommentar: Du skal bruke begreper fra retorikken, men det er viktigere at du viser at du forstår begrepene, enn at du bruker mange faguttrykk. Du bør underbygge momentene dine ved å bruke eksempler fra teksten. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 7 av 16

8 Vedlegg Per, Pål og Espen Oskeladd Det var ein gong ein mann som hadde tre søner, Per og Pål og Espen Oskeladd. Men anna enn dei tre sønene hadde han ikkje heller, for han var så fattig at han eigde ikkje nåla på kroppen. Derfor sa han titt og ofte til dei at dei fekk dra ut i verda og sjå å tene sitt brød, for heime hos han blei det ikkje anna enn sveltihel likevel. Eit godt stykke borte frå stova hans låg kongsgarden, og like utanfor vindauga til kongen hadde det vakse opp ei eik som var så stor og diger at ho skygde for lyset i kongsgarden. Kongen hadde lovt ut mange, mange pengar til den som kunne hogge ned eika, men ingen var god for det, for så fort ein hogg ei flis av eikeleggen, voks det to i staden. Så ville kongen også ha grave ein brønn som skulle halde vatn heile året: Alle grannane hans hadde brønn, men han hadde ingen, og det syntest kongen var skam. Den som kunne grave ein slik brønn at han heldt vatn heile året rundt, hadde kongen lovt ut både pengar og anna til. Men det var ingen som kunne få gjort det, for kongsgarden låg høgt, høgt oppe på ein bakke. Ikkje før hadde dei grave nokre tommar, så kom dei til harde berget. Men då no kongen hadde fått i hovudet at han ville ha gjort desse arbeida, så let han kunngjere på alle kyrkjebakkar både vidt og breitt at den som kunne hogge ned den store eika i kongsgarden og skaffe han ein slik brønn at han heldt vatn heile året rundt, han skulle få kongsdottera og halve riket. Det var nok av dei som ville prøve seg, men alt dei hakka og hogg, og alt dei rota og grov, så hjelpte det ikkje. Eika blei tjukkare og tjukkare for kvart hogg, og berget blei ikkje blautare, det heller. Om ei stund ville dei tre brørne i vegen og prøve seg også, og det var faren vel nøgd med. Vann dei ikkje kongsdottera og halve riket, så kunne det då hende dei fekk teneste ein stad hos ein bra mann, tenkte faren, og meir ønskte ikkje han. Og då brørne slo på det at dei ville til kongsgarden, sa faren ja på flyande flekken, og så la Per og Pål og Espen Oskeladd av garde. Då dei hadde gått eit stykke, kom dei til ei granli, og like oppfor lia var ei bratt hei. Så høyrde dei noko som hogg og hogg oppi heia. "Eg undrast kva det er som høgg oppi heia, eg", sa Espen Oskeladd. "Du er no støtt så klok med undringane dine du", sa han Per og han Pål. "Det er då noko å undre seg over at det står ein vedhoggar og knartar oppi heia!" "Eg har vel moro av å sjå kva det er likevel, eg", sa Espen Oskeladd, og dermed gjekk han. "Å ja, er du slikt eit barn, har du godt av å lære å gå med!" ropte brørne hans etter han. Men Espen brydde seg ikkje om det. Han la av stad oppover bakkane dit han høyrde det hogg. Og då han kom dit, såg han det var ei øks som stod og hogg og hogg på ein furelegg. "God dag?" sa Espen Oskeladd. "Står du her og høgg?" "Ja no har eg stått her og hogge i mange lange tider og venta på deg", svarte øksa. "Ja ja, her er eg", sa Espen, han tok øksa, slo ho av skaftet og stappa både øks og skaft i skreppa. Då han kom ned att til brørne sine, gav dei seg til å le og gjere narr av han. "Kva var det for noko rart du fekk sjå oppi heia då?" sa dei. "Det var ei øks vi høyrde", sa Espen. Då dei så hadde gått ei stund att, kom dei under ein berghammar. Oppi den høyrde dei noko som hakka og grov. "Eg undrast kva det er som hakkar og grev oppunder berghammaren, eg", sa Espen Oskeladd. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 8 av 16

9 Vedlegg "Du er no så klok til å undre deg, du", sa han Per og han Pål att. "Har du aldri høyrt fuglane hakke og pikke på trea før?" "Ja, men eg har vel moro av å sjå kva det er likevel, eg", sa Espen. Alt dei lo og gjorde narr av han, så brydde han seg ikkje om det; han la av stad opp imot berghammaren. Og då han kom oppunder, såg han det var eit grev som stod og hakka og grov. "God dag!" sa Espen Oskeladd. "Står du her og hakkar og grev så aleine?" "Ja, eg gjer det", sa grevet. "No har eg stått her og hakka og grave i mange lange tider og venta på deg", sa det. "Ja ja, her er eg", sa Espen att. Han tok grevet og slo det av skaftet og gøymde det i skreppa, og så nedover til brørne sine att. "Det var vel noko fælt rart du såg oppunder berghammaren?" sa han Per og han Pål. "Det var eit grev vi høyrde", sa Espen. Så gjekk dei eit godt stykke saman att, til dei kom til ein bekk. Tørste var dei no alle tre, etter det dei hadde gått så langt, og så la dei seg ned ved bekken og skulle drikke. "Eg undrast på kor dette vatnet kjem ifrå?" sa Espen Oskeladd. "Er du ikkje galen, så undrar du deg visst galen med det aller første. Kor bekken kjem ifrå? Har du aldri sett vatnet renne opp av ei kjelde i jorda då?" "Ja, men eg har nok lyst til å sjå kor det kjem frå likevel, eg", sa Espen. Han av stad opp langs bekken, og alt brørne ropte på han og lo av han, så hjelpte det ikkje; han gjekk sin gang. Då han kom langt oppover, blei bekken mindre og mindre, og då han kom enda eit stykke fram, fekk han sjå ei valnøtt. Frå ho sildra vatnet ut. "God dag!" sa Espen att. "Ligg du her og sildrar og renn så aleine?" "Ja, eg gjer det", sa valnøtta. "Her har eg lege og sildra og runne i mange lange tider og venta på deg." "Ja ja, her er eg", sa Espen. Han tok ein mosedott og dytta i hòlet så vatnet ikkje kunne komme ut, og så la han valnøtta i skreppa og sette nedetter til brørne sine att. "No har du vel sett kor vatnet kjem frå? Det ser vel fælt rart ut, kan eg tenke?" gjønte han Per og han Pål. "Å, det var eit hòl det rann ut av", sa Espen, og så lo dei andre to og gjorde narr av han att, men Espen Oskeladd brydde seg ikkje om det. "Eg hadde no moro av å sjå det", sa han. Då dei så hadde gått eit stykke att, kom dei til kongsgarden. Men då alle i kongeriket hadde fått høyre at dei kunne vinne kongsdottera og halve riket dersom dei kunne hogge ned den store eika og grave brønn til kongen, så var det komne så mange som hadde prøvd lykka si at no var eika dobbelt så stor og tjukk som ho var frå førstninga, for det voks stadig ut to fliser for kvar dei skar ut med øksa. Derfor hadde kongen no sett den straffa at dei som prøvde seg og ikkje kunne felle eika, skulle settast ut på ei øy, og begge øyra skulle klippast av dei. Men dei to brørne let seg ikkje skremme av det: dei trudde nok dei skulle få ned eika. Og han Per, som var eldst, skulle til å prøve seg først. Men det gjekk med han som med alle dei andre som hadde hogt på eika: For kvar flis han fekk skore ut, voks det ut to i staden. Og så tok folka til kongen han og klipte av han begge øyra og sette han ut på øya. No ville han Pål til, men det gjekk like eins med han. Då han hadde hogt to-tre hogg så dei fekk sjå at eika voks, tok folka til kongen han også og sette ut på øya, og han klipte dei øyra enda snauare av, for dei syntest han kunne lært å ta seg i vare. Så ville Espen Oskeladd til. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 9 av 16

10 Vedlegg "Vil du endeleg sjå ut som eit merka sau, skal vi gjerne klippe av deg øyra med ein gong, så slepp du å bry deg", sa kongen, og var sint på han på grunn av brørne. "Eg vil ha moro av å prøve først, likevel", sa Espen, og det måtte han då få lov til. Han tok opp øksa av skreppa og sette ho i stand på skaftet att. "Hogg sjølv!" sa Espen til øksa, og ho til å hogge så flisene flaug. Og så var det ikkje lenge før eika måtte i bakken. Då det var gjort, tok Espen fram grevet sitt og sette det på skaftet. "Grav sjølv!" sa Espen, og grevet til å hakke og grave så jord og stein spruta, og så kom brønnholet til. Då han hadde fått det så djupt og så stort han ville, tok Espen Oskeladd fram valnøtta og la i det eine hjørnet på botnen, og så tok han ut mosedotten. "Sildre og renn!" sa Espen, og nøtta til å renne så vatnet fossa ut av hòlet, og om ei lita stund var brønnen breddfull. Så hadde Espen hogge ned eika som skygde for vindauga til kongen, og skaffa brønn i kongsgarden. Og så fekk han kongsdottera og halve riket som kongen hadde sagt. Men det var godt for Per og Pål at dei hadde mista øyra, for elles hadde dei kvar time fått høyre det alle sa, at Espen Oskeladd hadde ikkje undra seg så gale likevel. Frå Asbjørnsen og Moe: Eventyr, segner og forteljingar, Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 10 av 16

11 Vedlegg Kråkevisa Og mannen han gjekk seg i vedaskog, hei fara, i vedaskog. Då sat der ei kråke i lunden og gol. Hei fara. Faltu riltu raltura. Mannen han tenkte med sjølve seg: Skal tru no den kråka vil drepa meg? Og mannen han snudde om hesten sin, så køyrde han heim att til garden igjen. Å høyr, du min mann, kva eg spøre deg: Kvar vart det av veden du køyrde til meg? Eg køyrde no slett ingen ved til deg, for kråka ho svor ho sku drepa meg. Å no har eg aldri høyrt større skam! Har du høyrt at ei kråke kan drepe ein mann? Men kråka kom etter på taket og gol, og mannen han opp gjennom ljoren for. Og mannen han spente sin boge for kne, så skaut han den kråka, så ho datt ned. Så spente han føre dei folane ti, men kråka ho sprengde alle di. Så spente han føre dei folane tolv, så køyrde han kråka på låvegolv. Så flådde han kråka og lema ho sund, ho vog innpå seksten og tjue pund. Av skinnet så gjorde han tolv par skor, det beste paret det gav han til mor. Og kjøtet han salta i tunner og fat, og tunga han hadde til julemat. Av tarmane gjorde han tolv par reip, og klørne han brukte til møka-greip. Og nebben han brukte til kyrkje-båt. som folk kunne sigla på frå og åt. Og munnen han brukte te mala korn, og øyro han gjorde til tutar-horn. Av augo så gjorde han stoveglas, og nakken han sette på kyrkja til stas. Og den som kje kråka kan nytta så, hei fara, kan nytta så, han er ikkje verd ei kråke å få. Hei fara. Faltu riltu raltura. Folkevise frå Hardanger Frå Mads Berg: Skulesongbok, 1966 Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 11 av 16

12 Vedlegg Meistar-Jo Segn frå Stryn I Innvik hadde dei på 1600-talet ein prest som heitte Meistar-Jo. Han hadde studert i Wittenberg i si tid, og folk heldt det for visst at han hadde Svarteboka. Det var ikkje mange prestar som kunne så mykje som Meistar-Jo: Han skjøna fuglemål, og ri i lufta kunne han òg. Ein jonsokdag kom han til kyrkja med snø i hatten. Så då måtte han ha vore høgt til vêrs. Meistar-Jo var klaga til futen og skulda for trolldom og mykje anna. Det gjekk ikkje betre enn at han vart dømd frå livet. Det var i Morsskogen at han skulle avrettast. Segna fortel at dette namnet opphavleg var Mordskogen. Det kom seg av at Meistar-Jo var skuldlaus då han vart halshogd der. Før han vart avretta, skulle han få eit ønskje oppfylt. Då bad han om ei flaske vin. Ei tenestejente skulle gå heim og hente vinen. Då ho kom heim i prestegarden, spurte kona til Meistar-Jo kva ho skulle med vin. Denne kona var ei vond kvinne. Det skal ha vore ho som var skuld i at mannen fekk så streng straff. Ho fekk høyre at vinen skulle vere til Meistar-Jo. Men då knuste ho flaska, «Lat den hunden drikke vatn,» sa ho. Den siste staden Meistar-Jo såg på før han døydde, vart heilt snau. Sidan har det aldri vakse gras der. Dette tok folk som teikn på at han var skuldlaus. Sameleis då dei såg at blodet frå den halshogne rann i motbakke. Før han vart avretta, sa han: «Kjem det ein kvit fugl og set seg på kyrkjetaket, er eg skuldlaus. Men er fuglen svart, er eg skuldig.» Etterpå synte det seg at han var uskuldig, for det var ein kvit fugl som sette seg på kyrkjetaket. Kona hans Meistar-Jo fekk ikkje døy. Det skulle vere straffa for at ho hadde vore så vond mot mannen sin. Ho minka inn og vart mindre og mindre. Sistpå bar dei henne i ei korg frå den eine garden til den andre. Det siste folk veit om henne, er at ho hekk i korga si oppunder kjellarlemmen på «Nigard-Skødi». Det hende seg at dei heiste opp korga, så ho skulle få lite grann frisk luft. frå Huldra, draugen og fanden sjølv segner frå Sogn og Fjordane, 2011 Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 12 av 16

13 Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber Vedlegg Bruk av lift, flatskjerm, truck og musikere som overgår «Beat for Beat»-bandet sikrer en klar 5-er! ANMELDELSE: BÅRD TUFTE JOHANSEN, Mann (44) Aller først, det er ikke lett å holde hodet kaldt og anmelde en konsert hvor så mye er hype og merchandise. For her er det lett å bli revet med. Sist gang vi så lignende hype var da «de nye gitarkameratene» var i Spektrum. Jeg ga en klokkeklar 6-er til den konserten, og kjøpte til og med Askil Holm-votter. Jeg går ikke i den fella igjen. Så til konserten: Honnør for proff håndtering av trafikken på Fornebu. Hvis jeg sammenligner dette med for eksempel Villmarksmessa på Hellerud, da både Lars Monsen (med bikkjer) og hele Tangeruddampen var der på samme dag, ja, så gikk dette over all forventning. Den gangen satt jeg to timer i kø og kunne bare høre bikkjene til Monsen ule. Trøsten var at Tangeruddampen satt i samme kø, så showet deres fikk jeg med meg. Det var litt uproft, men sjarmerende, selvsagt! Litt om Justin Bieber. Han er fra Canada og er 19 år og ble oppdaget på internett. Stemningen er i taket allerede før konserten har begynt, her er det tydeligvis nok bare å vise seg. Dette kjenner jeg igjen fra da Bobbysocks kom til Nattåpent i Skien i Kanskje er Bieber på en måte en blanding av Bobbysocks og «Lille Martin»? I så fall ikke noe rart at det faller i smak. (P.S. Bobbysocks var for ukult for meg, Mark Knopfler derimot.) Konserten åpner med at Justin Bieber kommer ned fra taket med englevinger. Vingene er bare dekor, han holdes oppe av en 2 mm tykk stålwire. Det er imponerende hvor mye trøkk stålwirene tåler. Jeg har sett en Pajero 4x4 blitt dratt opp av ei myr med 2 mm wire. Publikum er i ekstase. Jeg så det samme på et Rema 1000-event i 2005, da Odd Reitan ble firt ned fra taket i en 20 mm tykk stålwire. Rema ansatte var ikke noe mindre ekstatiske. Men for all del, knalltøff start. Neste høydepunkt er når Bieber blir heist opp med en lift. Skulle likt å vite hvordan de fikk den liften inn under scenen. I like. Det mest imponerende er de enorme flatskjermene på scenen. Jeg har sett en del store flatskjermer, men dette tar kaka. Publikum jubler også over dette. Helt rått. Bandet består av studiomusikere, men hvor bra er bandet i forhold til vårt proffeste band, «Beat for Beat»-bandet? Kan de uanstrengt hoppe fra sjanger til sjanger? Kan de spille ti sanger på 30 sekunder? Vel, de har i hvert fall flerstemt koring som er på nivå med Vamp og Tre små kinesere. (Det «Beat for Beat»- programmet skulle jeg GJERNE sett, for øvrig.) Publikum jubler når han sier «Norway is my favorite», dette sier han nok om alle land, samtidig har det blitt knallfint på Fornebu. Rett ved sjøen, kort vei til marka og 15 minutter på sykkel så er du i sentrum. Det har nok ikke gått Bieber hus forbi. Justin Bieber har ikke klaff med alt, for når han skal ta opp en jente på scena for å synge til henne, ja, så blir hun så flau over å stå på scena at hun begynner å grine. Kanskje det er lurt å heller ta opp en på min alder neste gang, en som takler dette litt bedre. Hadde Bieber sunget til den durkdrevne foredragsholderen Ingebrigt Steen Jensen, som jeg ser i mengden her, kunne dette blitt litt mindre flaut. Konserten avsluttes med at han forsvinner ned gjennom scenegulvet. Her tipper jeg de rett og slett har brukt noe så enkelt som en truck. Tøft. Synd vi må forlate lokalet, skulle gitt MYE for å se hvordan de rigger ned scenen, lurer på hvordan de får ned flatskjermene, tipper lift. Terningkast 5. Anmeldelsen er basert på første og siste del av showet. Fordi de ikke solgte kaffe måtte jeg helt på bensinstasjonen, i tillegg måtte jeg krangle for å få med meg Statoils kaffeavtalekopp inn. Der røyk den 6-eren. Dagbladet Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 13 av 16

14 Vedlegg Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 14 av 16

15 Vedlegg Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 15 av 16

16 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister

NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister Eksamen 03.06. 2013 NOR1039 NOR1259 Norsk for døve og sterkt tunghørte Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Eksamen 23.05.2014 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen:

Detaljer

Eksamen 25.05.2009. NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister

Eksamen 25.05.2009. NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister Eksamen 25.05.2009 NOR1211 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid:

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Eksamen 23.05.2013 NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2011 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Elevar og privatistar / Elever og privatister Foto: Skjalg Ekeland / Rune Johansen Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2003 Yrkesutøvelse Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.06.2015. BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.06.2015 BTK3102 Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.15 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2 Våren

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2016 SAM3020 Politikk og menneskerettar/ Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Våren 2014

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen. 2. juni FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving. Vg3 Fotterapi. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 2. juni FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving. Vg3 Fotterapi. Nynorsk/Bokmål Eksamen 2. juni 2016 FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving Vg3 Fotterapi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 26.05.2017 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 21.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26.11.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen Bokmål/nynorsk

Eksamen Bokmål/nynorsk Eksamen 26.11.2013 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning, elever og privatister/elevar og privatistar Bokmål/nynorsk

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BOR3102 Boreoperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2002 Sikkerhet Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3001 Helsefremmende/ Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleie

Skriftlig eksamen. HUD3001 Helsefremmende/ Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleie Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3001 Helsefremmende/ Helsefremmande

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 VIK3102 Viklarfaget / Viklerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 24. november 2016 DRA 2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 25. november 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald

Detaljer

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen BLD2002 Produktutvikling Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi og administrasjon Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 17.11.2016 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Skriftlig eksamen. HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3016 Sosialkunnskap Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 16.11.2017 SAM3035 Økonomi og ledelse / Økonomi og leiing Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge. kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge. kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.12.2015 BTK3102 kjøretøy Bilfaget, tunge køyretøy / Bilfaget, tunge Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 SVE3102 Sveisefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 16.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet Våren

Detaljer

Dø D e n i D ø r a. leseserie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet. Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal

Dø D e n i D ø r a. leseserie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet. Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Nynorsk Dø D e n i D ø r a Norsk for barnetrinnet 15800_Dodenidora_NN.indd 1 05-12-07 08:17:16 Fuglen hans er død. Kim spring over markene og

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Førebuingstida varer éin dag.

Detaljer

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2012 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleie. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HUD3003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleie. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving Våren

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer