Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen"

Transkript

1 Åpning v/formann 29 personer var tilstede ved oppstart. Geir ønsket alle velkommen til nytt, og litt annet møte på Bardufoss. Neste møte planlegges over 2 3 dager med en mer grundig gjennomgang av NEK 400 som tema. Av praktiske grunner vil det da være naturlig å legge dette møtet til Tromsø i februar eller mars. Felles møte med de øvrige foraene i nord kan også være aktuelt, litt oftere enn tidligere. Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen Børre fra Berggård Amundsen startet denne seansen. Han driver mest med salg. Har med seg folk som skal ta for seg litt om både kabel og utstyr. Nexans startet med Tore Johnny Knutsen Selger industri, divisjon tele- og installasjonskabel. Mobil: E-post: Han ble støttet av deres lokale representant Fritz Leiknes Distriktssjef Nordland, Troms og Finnmark Mobil: E-post: Havbruksanlegg. Et fåtall av de kablene som ligger i dag er godkjent etter dagens forskrifter. Flere sikkerhetsmessige utfordringer, bl.a. med vanninntrengning i PFSP og TFXP. Disse er ikke egnet til dette formålet. Holder ofte ikke lenger enn noen få måneder. Effektene på anleggene har økt vesentlig. Erfaringene som er opparbeidet så langt bør videreformidles på en egnet måte til bransjen. Kabel med polyuretan ytterkappe er en slitesterk løsning. Søk etter feve på hjemmesiden til Nexans (eller gå direkte til linken under). Lanseres i løpet av nær framtid. Kabeltypen er godkjent ned til 500 meter og skal være selvbærende. Ilandføring på flåte må gjøres slik at skade på kabelen oppstår. Aggregatdrift vil være så kostbart i drift, med den nye avgiftspolitikken, at landstrøm vil bli billigere. Ved blinking i lyset fra aggregatet kan panikk blant fisken i anlegget oppstå med stor fare for brudd i not og/eller skade på fisk. Problemet er voksende. Kabelen omtales på et nettsted som kalles Et søk på nexans gir to treff med følgende tittellinjer: - Vil knytte mæra til høyspentnettet - Verdens største kabelprodusent vurderer oppdrett En må registrere seg som bruker for å få tilgang til artikkelen (Ikke abonnenent? Abonner eller registrer deg for etn gratis prøabonnement hvis det er første gang!) Prøveabonnement krever en omfattende registrering og tilgang gis ikke umiddelbart. Artikkelinnholdet er derfor inntatt nedenfor

2 Verdens største kabelprodusent vurderer oppdrett Publikasjon: intrafish.no, Bent-Are Jensen NY PARTNER: Gunnar Berthelsen er ansvarlig for forretningsutviklingen i Nexans Norway. (Foto: Bent-Are Jensen) Trondheim: Nexans har ikke hatt noe forhold til fiskeoppdrett. Men nå ønsker konsernet å undersøke om akvakultur kan bli et marked for kabel-teknologi. Nexans er verdens største kabelprodusent med 80 fabrikker i 30 land. Bare datterselskapet Nexans Norway omsetter for fire milliarder kroner i året. Det har fem fabrikker som ligger på Rognan, Namsos, Karmøy, Halden, langhus, med hovedkontor i Oslo. De norske ansatte teller Rundt 65% av produksjonen i Norge går til eksport. Hovedmarkedet er høyspent sjøkabel, e-verkskabler, telekommunikasjon og bygninger. - Vår nest største kunde er offshore-bransjen med kabler til både flytende og faste plattformer. Og så ser vi at oppdrettsnæringen bruker mye kabler, og kanskje mer enn tidligere. For eksempel blir fórflåtene deres større og mer kompliserte. I tillegg ser vi at oppdrett er en voksende bransje som sådan. Nå forsøker vi å finne ut om dere har behov for for eksempel offshore- og undervannsteknologi, sier Gunnar Berthelsen til IntraFish. Han er ansvarlig for forretningsutviklingen i Nexans Norway. I forrige uke besøkte han seminaret Tekmar i Trondheim. Det er et møtested for ulike aktører i bransjen, med fokus på teknologi. - Jeg har startet på null når det gjelder kunnskap om deres bransje. Lærekurven har vært bratt, innrømmer Berthelsen. Nexans har flere felles trekk med oppdrett. Begge er globale bransjer. For begge er eksport viktig. - Vi er vant til å jobbe over hele verden. Og vi kan bidra til å gjøre norsk oppdrettsteknologi til et enda bedre eksportprodukt, reklamerer han

3 Vil knytte mæra til høyspentnettet Referat fra møte i Troms Faglige Forum Tor Johnny Knutsen i Nexans Norway mener at høyspentnettet i Norge kan gi nye muligheter for oppdrettsnæringen. Publikasjon: intrafish.no, Øystein Ingilæ Nexans Norway har satt som mål å knytte oppdrettsanleggene til høyspentnettet. Selskapet har utviklet en landstrømkabel og en transformatorløsning som gjør at oppdretterne kan ta i bruk høyspentnettet som stort sett strekker seg langs hele norskekysten. - Vi har tatt utgangspunkt i miljøaspekter, og utviklet en løsning som kan erstatte dagens bruk av dieselaggregater, sier daglig leder Tor Johnny Knutsen til IntraFish. Miljøvennlig Så langt har et 20-talls oppdrettsanlegg byttet bort dieselaggregatene med strøm. Men Knutsen regner med at flere vil komme etter, etter hvert som systemet blir mer kjent i næringen. - Sett ut fra et miljøperspektiv, vil bruk av strøm gi helt klare fordeler. Det er lamgt mer miljøvennlig å benytte strøm framfor diesel. Samtidig vil man få bort støynivået som bruk av aggregat medfører samt at man ikke lenger er avhengig av å frakte og oppbevare dieselprodukter i tilknytning til matfiskproduksjon, sier Knutsen. Han framholder at det i enkelt tilfeller har vært tilfeller der dieselsøl har fått direkte konsekvenser for oppdretteren. Fiberoptikk I kabelløsningen selskapet har utviklet, er også fiberoptikk en del av landkabelen, slik at flere av oppgavene som i dag utføres om bord i fóringsflåten kan flyttes til land. - Vi tror at bruk av landkabler til oppdrettsanleggene kan være med på åpne for mange nye løsninger i framtiden, sier Knutsen. Knut Erik Gundersen ELKO, er bosatt i Tromsø. ELKO er 65 år i år. I dag en av de få produksjonsbedriftene som har eksistert så lenge

4

5 - Utplukk av nyanlegg kan skje ved henvendelse/tilsyn hos installatøren. - Hvordan håndtere anlegg montert av ufaglærte. - Referat fra de forskjellige faglige forum ønskes lagt ut på DLE-weben. - Sette-DLE. Praktisering, omfang og priser er noe problematisk. - Elektronisk innsending under avklaring med jurist i DSB. Arkivloven sin tolkninger må legges til grunn. - Dispensasjoner om å drive i installatørens sted skal gå gjennom DLE, for at de skal kunne gi sine kommentarer før oversendelse. Tidligere referat ligger på DLE-weben Slutt dag Regnskap og valg Nils Roar la fram regnskapetsom han regnet med ville bli godkjent av revisor i løpet av dagen. Årsresultat 2009: Kr ,22. Inntekter: kr ,22. Utgifter: kr ,00. Inneværende år, så langt: Inntekter: kr Utgifter: kr ,50. På valg nå var: Kasserer: Nils Roar Sekretær: Terje Storlien Valgkomiteen: Oddbjørn Martinussen Alle valg ble vedtatt med akklamasjon. Etter dette består nå styret av følgende: Valgt På valg Formann Okt Geir Kåre Rikardsen 2011 Kasserer Okt Nils Roar Tobiassen 2012 Styremedlem Okt Finn-Arild Berge 2011 Styremedlem/sekretær Okt Terje Storlien 2012 Varamedlem Okt Kurt S. Larsen 2011 Revisor Okt Paul Sørensen 2011 Revisor Okt Kjetil Hansen 2011 Valgkomité Okt Oddbjørn Martinussen 2012 Valgkomité Okt Gjermund Aas

6 Kvalifikasjonskrav v/ Gunnar Langmo Registreringsforskriften En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert som avdeling under konsernet/foretaket selv om den organisasjonsmessig er en selvstendig enhet. En underenhet i et konsern/foretak som har egen faglig ansvarlig og som selvstendig påtar seg oppdrag, skal imidlertid være registrert som en egen selvstendig virksomhet i DSBs register. Kontroll av faglig ansvarlig(e) Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 11, krever at den som forestår den faglige aktiviteten (faglig ansvarlig) skal være ansatt i og ha sitt daglige virke i virksomheten hvor han forestår. Dette utelukker varianter av innleid installasjonsrett, pensjonert installatør og lignende. At faglig ansvarlig oppfyller kravene til en av de angitte faggruppene vil være dokumentert noe forskjellig avhengig av hvilken faggruppe det gjelder Installatør Gr. L Bevis på bestått installatørprøve. DLE kontrollerer dette opp mot det som er registrert i el-virksomhetsregisteret. Installatør Gr. H Bevis på bestått installatørprøve Gr. L Brev som bekrefter at vedkommende oppfyller kravene til installatør Gr. H. Brevet kan ha form som en godkjenning eller en bekreftelse avhengig av når det er skrevet. Det samme gjelder hvem som står som avsender. Dette kan være: NVE, Elektrisitetstilsynet, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DLE kontrollerer kun kompetanse ved sin revisjon. Der tilfaller DSB å fore kontroll med anlegg. Automatiseringsleder Dette er en faglig ansvarlig med begrenset virkefelt i henhold til fke 11, 2. ledd. Brevet kan ha form som en godkjenning eller en bekreftelse avhengig av når det er skrevet. Det samme gjelder hvem som står som avsender. Dette kan være: NVE, Elektrisitetstilsynet, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Heisinstallatør - 6 -

7 Dette er en faglig ansvarlig med begrenset virkefelt i henhold til fke 11, 2. ledd. Brev som bekrefter at vedkommende oppfyller kravene til heisinstallatør. Brevet kan ha form som en godkjenning eller en bekreftelse avhengig av når det er skrevet. Det samme gjelder hvem som står som avsender. Dette kan være: NVE, Elektrisitetstilsynet, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vedrørende kontroll av slike anlegg: NB Se e-post sendt fra Runar til :38 til NG6 Eksempel: Dersom heisen for er bygget for 400V TN og tilkobles 230V IT settes det inn en trafo. Skille mellom installasjon og maskin kan da være uklart. Hvem sikrer (erklærer samsvar) om at denne installasjon og maskinen (her heis) sammen fungerer slik at sikkerhetskravene i FEL kapitel 5 er oppfylt? Et betimelig spørsmål, men denne skilletransformatoren, eller i verste fall en autotrafo (biligere) og stor mulighet for å koble på en slik måte at den lager en permanent jordfeil på trafokretsen, befinner seg på et område utenfor vårt forvaltningsområde. Her befinner vi oss på en heisteknisk installasjon, regulert av heisdirektivet og forvaltet av Statens Bygningstekniske etat. Det er den registrerte elektrovirksomhet (elektroforetak) som må fremlegge dokumentasjon på stiger til heis og samsvarserklæring på denne. Spørsmålet du reiser Paul diskuteres ofte i (Kontrollrådet for heis) nå SN/K 37, som fremdeles skal fungere som et rådgivende organ for BE, også knyttet opp mot valg av tekniske løsninger som kan ha konsekvenser for elsikkerheten og leveringskvaliteten. Det er mangel på kunnskap hos enkelte heisleverandører på dette området og dette vil bli tatt opp på et møte mellom DSB, BE og heisleverandørene på et møte seinere i høst. Jeg må på det sterkeste advare DLE og sakkyndige selskaper mot å skrive avvik på manglende samsvarserklæring med hjemmel i fel 12 til heisinstallasjonsvirksomhetene da disse ikke har påtatt seg oppdraget med å fremføre stigeledningen til heistavlen. Det er på nåværende tidspunkt, på heis, ikke mulig å hjemle avvik i maskinforskriften med tilhørende normverk. Heis er fremdeles underlagt heisdirektivet og plan og bygningsloven, begge forvaltet av BE. Tillatelse innenfor et begrenset virkefelt Dette er en faglig ansvarlig med begrenset virkefelt i henhold til fke 11, 2. ledd. Vedkommende skal kunne fremvise et brev hvor det fremgår hva det begrensede virkefeltet omfatter. Sakkyndig driftsleder med begrenset virkefelt. I tillegg skal det være et brev som bekrefter at vedkommende oppfyller kravene til å kunne forestå innenfor et begrenset virkefelt overfor tredjepart

8 Denne skal kunne fremlegge et brev som bekrefter at vedkommende oppfyller kravene til sakkyndig driftsleder. Brevet kan ha form som en godkjenning eller en bekreftelse avhengig av når det er skrevet. Det skal fremkomme hvilke faglige virkeområder dette er begrenset til. Det er ikke tilstrekkelig med kun en bekreftelse på at vedkommende tilfredsstiller kravene til sakkyndig driftsleder. Avsender av ovennevnte brev kan være: NVE, Elektrisitetstilsynet, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Faglig ansvarlig med dispensasjon Den tidligere autorisasjonsforskriften ga åpning for å gi en virksomhet dispensasjon fra kravet om installatør dersom de plutselig stod uten faglig ansvarlig. Registreringsforskriften har ikke tilsvarende bestemmelse, men DSB har besluttet å videreføre denne ordningen ved at det gis dispensasjon fra fke 11 med hjemmel i samme forskrifts 9. Det er imidlertid kun DSB som kan gi slik dispensasjon Ved for eksempel langvarig sykdom eller dødsfall. Faglig ansvarlig sier opp sin stilling I slike tilfeller kunne det gis adgang til at en erfaren montør ansatt i virksomheten stod som faglig ansvarlig. Dispensasjon kunne gis med varighet inntil 6 måneder for å gi virksomheten mulighet til å ansette ny faglig ansvarlig uten å måtte stanse driften. Det var en forutsetning at virksomheten ikke påtok seg større oppdrag i dispensasjonsperioden. Det er for øvrig i noen grad gitt dispensasjon til elektrofagarbeidere slik at de kan forestå innenfor et begrenset virkefelt og samtidig begrenset til et definert geografisk område. Dette er gjort i noen tilfeller hvor det er urimelig lang avstand til nærmeste installatør. Vedkommende skal da kunne fremlegge et brev hvor det fremkommer at vedkommende er gitt dispensasjon og hvilke begrensninger som knytter seg til denne. Faglig ansvarlig sier opp sin stilling Noen alternativer: 1. Montør får disp. inntil 6 mnd. 2. Virksomheten ansetter installatør midlertidig (trenger da ikke søke disp.) 3. Virksomheten som har mistet installatør leier ut alle sine montører til en virksomhet som har faglig ansvarlig

9 Kontroll av faglige virkeområder med referanse til kompetansen til faglig ansvarlig (-e) For enkelte faglige virkeområder, for eksempel elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, vil det være aktuelt å kreve dokumentert kompetanse for eksempel i form av kursbevis, dokumentert praksis innenfor området eller lignende. Lav-/høyspenning forsyningsanlegg og ledningsanlegg omfatter i hovedsak everksanlegg. Avhengig av kvalifikasjoner og tilleggskompetanse så vil en faglig ansvarlig maksimalt kunne forestå innenfor følgende faglige virkeområder: Installatør Gr. L (kun lavspenningsanlegg) Lavspenning bygningsinstallasjoner Lavspenning industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Lavspenning automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Lavspenning forsyningsanlegg Lavspenning ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Installatør Gr. H (lav- og høyspenningsanlegg) Lavspenning bygningsinstallasjoner Lavspenning industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Lavspenning automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Høyspenningsanlegg i bygninger Lavspenning forsyningsanlegg Høyspenning forsyningsanlegg Lavspenning ledningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Behov for kompetanse både hos den som forestår/prosjekterer og den som utfører. (Installatør, saksbehandler, montør.) Heisinstallatør Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Industriinstallatør Som for gruppe L I tillegg lavspennings forsyningsanlegg og elektriske anlegg på maskiner - 9 -

10 Industriinstallatører NB! Utdyping av rammer ønskelig Automatiseringsleder Lavspenning automatiseringsanlegg Sakkyndig driftsleder med begrenset virkefelt Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Lavspenning forsyningsanlegg Høyspenning forsyningsanlegg Lavspenning ledningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg Faglige virkeområder Det enkelte faglige virkeområde vil omfatte følgende Lavspenning bygningsinstallasjoner Omfatter ordinære installasjoner i alle typer bygg, herunder også industribygg og sykehus. Anlegg bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Lavspenning industriinstallasjoner Omfatter spesielle industrirelaterte installasjoner knyttet til virksomhetens primære oppgaver. I prinsippet bygningsinstallasjoner, men med andre krav til dimensjonering og ytre påvirkning. Anlegg bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Mulig tilleggskompetanse: Industriinstallatør, Referanseanlegg Elektriske anlegg i sykehus Omfatter elektriske installasjoner i rom for medisinsk bruk. Anlegg bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Referanseanlegg, Kurs/opplæring i NEK Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Omfatter elektriske anlegg på heis. Begrenset faglig virkeområde for heisinstallatør. Anlegg bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Krever dokumentert tilleggskompetanse for installatør Gr. L og Gr. H. Lavspenning automatiseringsanlegg Omfatter automatiseringsanlegg. Begrenset faglig virkeområde for automatiseringsleder. Anlegg bygget etter forskrift om maskiner. Krever dokumentert tilleggskompetanse for installatør Gr. L og Gr. H. Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Anlegg bygget etter:

11 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (fosex) Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer (fusex). Krever dokumentert tilleggskompetanse Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Omfatter anlegg knyttet til fremdrift av sporvei og jernbane, bl.a. kontaktledningsanlegg. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske anlegg forsyningsanlegg (fef). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Høyspenningsanlegg i bygninger Omfatter alle typer høyspenningsanlegg i bygninger. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (fef). Lavspenning forsyningsanlegg Omfatter e-verksrelaterte anlegg knyttet til forsyning til forbruker, for eksempel lavspenningssiden i nettstasjoner. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (fef). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Interne forsyningsanlegg i bygninger bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) omfattes ikke av dette faglige virkeområdet. Høyspenning forsyningsanlegg Omfatter e-verksrelaterte anlegg knyttet til produksjon og transformering av elektrisk energi ved spenninger over 1 kv vekselspenning. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (fef). Krever dokumentert tilleggskompetanse Lavspenning ledningsanlegg Omfatter e-verksrelaterte anlegg knyttet til forsyning til forbruker. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (fef). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Interne ledningsanlegg i og mellom bygninger og andre ledningsanlegg bygget etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) omfattes ikke av dette faglige virkeområdet. Høyspenning ledningsanlegg Omfatter e-verksrelaterte anlegg knyttet til overføring og distribusjon av elektrisk energi ved spenning over 1 kv vekselspenning. Anlegg bygget etter forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (fef). Krever dokumentert tilleggskompetanse. Maritime elektriske anlegg Omfatter anlegg bygget etter forskrift om maritime elektriske anlegg (fme). Krever dokumentert tilleggskompetanse

12 Flyplassanlegg: Avinor ønsker at flyplassbelysning skal komme inn under DLE sitt kontrollområde. Gudbrandsdal energis erfaring med økonomiske sanksjoner. Kontroll som ikke fører til utbedring er bortkastet! Purring med varsel om tvangsmulkt som pressmiddel har god effekt. Tilrettelegges for bruk også mot privatkunder. Mulktenivå kr pr. dag hos private, kr. 3000,- i virksomhet. Viktig med nøyaktig saksbehandling. Det er kunde og installatør som har presset på seg, ikke DLE. Ikke fire på enkeltpunkter ute i saksbehandlingen, etter at høringsfristen er gått ut. DSB tar fram riset i Elteknikk nr. 8 omtaler ovennevnte. Forskriftsspørsmål v/ Gunnar Langmo #1. Innkledning av PR-kabel i vegg. Det er i en eldre bolig opprinnelig lagt PR-ledning til stikkontakter nede ved gulv i stue som åpen installasjon. Huseier har fóret ut og lagt panel på veggene over ledninger. Stikkontakter var tilgjengelig med at det var skjært ut hull i panel. Etter gamle regler skal PR-kabel være tilgjengelig for kontroll og derfor ikke og ikke kles inn. Det gikk greit dersom panellist/panel kunne åpnes for kontroll. I dag er sikkerhetsnivået bedret med at det er krav til jordfeilbryter på alle kurser. Kabler kan i dag ligge skjult uten rør dersom disse er godkjent for slik forlegging fra leverandør og forkriftsmessig lagt. Spørsmålet er om sikkerhetsnivået er bra nok dersom man i mitt eksempel setter inn jordfeilbryter på kursen i det gamle anlegget der PR-kabelen er kledd inn? Forutsetter at alle stikkontakter og evt. koblingsbokser er tilgjengelig. Fra Tor Nordgård, Troms Kraft Det er en billig løsning å sette en jordfeilbryter på denne kursen. #2. Vedrørende : Hvilke praktiske tiltak skal man bruke for vern av komfyr? VEILEDNING (til ) Beskyttelsestiltak i installasjonen kan anordnes ved at det installeres separat overtemperaturovervåkningsutstyr (for eksempel rett over komfyr/platetopp) som medfører utkobling av utstyret, eller et separat utkoblingsutstyr styrt av tid (for eksempel komfyrvakt). Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak vil normalt ikke fungere raskt nok. Fra Finn-Arild Berge, Hålogaland Kraft Per i dag er det bare komfyrvakta som er en løsning. Fast installasjon/egnet utstyr må vurderes. #3. En kunde har fått følgende tilbakemelding fra :

13 "Vi viser til ditt spørsmål angående NEK 400. Er stigekabel til en VVS-fordeling eller et kompaktaggregat i VVS-teknisk rom å betrakte som en forbrukerkurs? Spørsmålet har vært behandlet av NK64, og komiteen har følgende svar: En VVS-fordeling anses som en del av et ventilasjonssystem, og ventilasjonssystem er å betrakte som en maskin. Tilførsler til en maskin er å betrakte som en forbrukerkurs. Dersom det er problemer med utkobling av første jordfeil i installasjoner forsynt fra et allment IT fordelingsnett, gir NEK , avsnitt alternative metoder. Vi håper dette er dekkende for ditt spørsmål. Vennlig hilsen Eirik Selvik Formann NK64" Kommentar fra undertegnede: Definisjonen på en forbrukerkurs er følgende ihht. NEK 205.3: Kurs beregnet på å levere elektrisk strøm direkte til forbrukerutstyr eller stikkontakter. Her gjelder det et ventilasjonsanlegg i en barnehage som står i eget rom. Skjønner ikke helt hvorfor NK64 har kommet med dette svaret? Fra Finn-Arild Berge, Hålogaland Kraft Det er kun stigere til fordelinger som ikke er forbrukskurser. #4. En elektroinstallatørvirksomhet har tilfredsstillende prosedyrer for: jf. FSE for planlegging av arbeid for kobling av elektriske anlegg sikkerhet på arbeidsstedet for avbrytelse av arbeid på bakgrunn av ytre påvirkninger arbeid på frakoblet anlegg arbeid under spenning arbeid nær ved spenningssatte deler utførelse av vedlikehold av elektriske anlegg anlegg som settes i drift Hvordan skal DLE/sakkyndige selskap verifisere om virksomheten har tilfredsstillende rutiner dvs. om deres rutiner er ihht. prosedyrene? Fra Kurt Larsen, Hålogaland Kraft

14 Må kunne dokumentere at dette fungerer i praksis ute på anlegget. Spør montørene, eller helst lærlingene, hvordan dette fungerer. #5. Er DLE-ansatte offenlige tjenestemenn? Fra Kurt Larsen, Hålogaland Kraft De er myndighetspersoner og er dermed offentlig tjenestemenn. Problemet kan knyttes opp mot endring til AS. #6. Er det i strid med habilitetsreglene at DLE har foretningsmessig reklame, for eksempel altibox og lignende, på bilene sine? Fra Kurt Larsen, Hålogaland Kraft Det frarådes, men kan strengt tatt ikke hjemles. DLE-merking kan være en fordel slik at en skiller seg fra de øvrige elverkstjenestene. #7. Automatiseringsleder Registreres i DSB register. Hvem avgjør om vedkommende har tilstrekkelige kvalifikasjoner, og hvordan registres dette? Fra Willy Johansen, Troms Kraft?? #8. Lyngen Elektriske. Begrenset virkefelt hva betyr dette og hvordan finner en forklaring? Fra Willy Johansen, Troms Kraft (geografisk og oppdragstyper/størrelser)?? #

15 Industriinstallatør (eks. DEMAS) Hva slags installatør er dette, kvalifikasjonskrav, registering i DSB-register, hva har vedkommende lov å gjøre/forestå og eventuelle begrensninger? Hva er forskjellen på denne typen installatør og vanlig installatør? Fra Willy Johansen, Troms Kraft?? #10. Servicebedrifters adgang til å utføre arbeider på elektriske anlegg? Dette gjelder EX-anlegg, kjøl- /fryseanlegg og lignende Fra Willy Johansen, Troms Kraft?? #11. Innleid arbeidskraft. Elektromontører som har startet eget firma og som leier ut sin arbeidskraft. Hva skal utleier (montør) gjøre av arbeid overfor kunde og hva skal innleier (installatør) gjøre (planlegging, montasje, fakturering osv)? Det skal foreligge en ansettelseslignende avtale mellom utleier og innleier (montør- og installasjons firma), hvilke momenter skal denne avtalen minimum beskrive? Fra Willy Johansen, Troms Kraft Markedsføring og fakturering skal foretas/forestås av installatøren. #12. Kontroll av elanlegg. Hvem skal kontrollere anlegg eid av Telenord, kystverket eller anlegg forsynt av eget aggregat eller lignende, DLE, DSB eller andre? Til hvem skal slike anlegg meldes som nyanlegg, DSB, nettselskapet eller andre? Fra Willy Johansen, Troms Kraft Televerkets og kystverkets anlegg skal ikke kontrolleres av DLE. Egen avtale finnes og oversendes. Aggregatanlegg kontrolleres av DSB. #

16 Driftsbygninger (fjøs) Skal denne plasseres i risikogruppe 1 eller 2 (RG1 eller RG2), kontroll hvert 5. år eller hvert 12. år? Vi (TKN) har registrert alle driftsbygninger i risikogruppe 2 (RG2), og ut fra dette er antall kontroller satt. I matrisen for tilsynsplan kommenteres: Driftsbygninger som inneholder husdyr plasseres primært i RG1. DSB må komme med en presisering om i hvilke risikogruppe driftsbygninger skal plasseres i da dette er avgjørende for kontrollhyppigheten. Det kan opplyses at forsikringsselskap krever kontroll av bl.a. elanlegget i driftsbygninger hvert 3. år for å få reduksjon i forsikringspremien. Fra Willy Johansen, Troms Kraft Tilsynet skal være risikobasert. Små og gode anlegg kan plasseres i gruppe 2. KAR-analyse norm for risikovurdering kan være et viktig informasjonsverktøy å bruke overfor elektroinstallatørene. Manglende dokumentasjon som grunn for ikke å tilkoble. Utdypende betraktninger ettersendes. Møtet ble avsluttet kl med lunsj. Referat ferdigstilt, men med manglende svar på spørsmålene 7 til 10 Bardufoss 20. desember

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter 10.09.2012 Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Innhold Forskrift 22. november 2002 nr 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer,

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Rutiner for saksbehandling av saker i DLE

Rutiner for saksbehandling av saker i DLE Rutiner for saksbehandling av saker i DLE GENERELT OM SAKSBEHANDlING I FORB. MED KONTROLLER Dette notatet har til hensikt å gi en kort oversikt over saksbehandlingen av saker der DLE er førsteinstans,

Detaljer

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Elektro drift og vedlikehold Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Enkel innføring Øke trafikksikkerheten Bedre framkommeligheten og trafikkflyten ved å kunne overvåke og styre trafikken Gjøre

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf Referatet fra møte ble godkjent med disse kommentarer til etterretning:

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf Referatet fra møte ble godkjent med disse kommentarer til etterretning: Møtereferat DLE-Forum 1 av 3 Dokument dato Vår referanse 05.10.2010 10/jaod Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Tilstede Ikke tilstede Arkivkode Børge Olsen Kristine Aarvold

Detaljer

DSB. Paul K. Hermansen DSB Region Vest. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

DSB. Paul K. Hermansen DSB Region Vest. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSB Paul K. Hermansen DSB Region Vest Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSB- DLE Gunnar Langmo Oddbjørn Jamtøy Roy Halvorsen Ole Edvard Backe DSB Region Nord DSB Region Midt DSB Region Sør

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012 TEMA Aktuelle problemstillinger og spørsmål rettet til DSB Paul Kaarbø Hermansen Elsikkerhet DSB Region Vest - Norge 1 Spørsmål / påstand Vedr. systemrevisjon. Når jeg er ute i diverse bedrifter og har

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar HOFF 22. mai 2012 Roy Halvorsen 1 Status pr. dd. Omorganisering av DSB 1/1-2012 ble Nasjonal elsikkerhetsmyndighet en realitet, og vi ble adskilt fra brann. Lettere å få fokus på våre saker Elsikkerhetsmyndigheten

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.juli 2007 2 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2008 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Instruks Instruks for 2008 Fastsetter minstekrav til virksomheten Ikke noen reell økning i omfanget av pålagte oppgaver Opprettholder

Detaljer

Representantskapet for Faglig forum 2012

Representantskapet for Faglig forum 2012 Referat fra møte i Representantskapet FF 15.-og 16. november 2012, Oslo Representantskapet for Faglig forum 2012 15. 16. November 2012 Clarion Collection Bastion Hotel, Oslo http://www.hotelbastion.no/

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) , ǀŽƌĨŽƌĞƌĨĂƐƚĞĂŶƐĞƩ ĞůƐĞƌǀŝŬƟŐĨŽƌĞůƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞŶ skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme mulert i dagens FKE) Kompetansen til den faglige ansvarlig og den som selvstendig

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. 26. 27. mai. 2009 på Finnsnes hotel Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. 26. 27. mai. 2009 på Finnsnes hotel Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss Velkommen og orientering, referat fra styremøte og nye temaer v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen i alt 22 frammøtte til et noe sent vårmøte. Terje foretok navneopprop og sendte rundt lista for

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Elsikkerhet den norske modellen

Elsikkerhet den norske modellen Elsikkerhet den norske modellen Avd.dir. Torbjørn Hoffstad 1 Litt historie 1882 De første forskriftene for elektriske anlegg, laget på grunnlag av engelske forskrifter, ble vedtatt av de private brannforsikringsselskaper.

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?)

Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?) Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?) Endringer i lovverket tilsynsloven og forskrift om DLE Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Justis- og politidepartementets føringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Vi ønsker å påvirke utviklingen. for en bedre el-sikkerhet

Vi ønsker å påvirke utviklingen. for en bedre el-sikkerhet Velkommen til Vi ønsker å påvirke utviklingen for en bedre el-sikkerhet Virksomhet Tavleforum Kurs Tavleskolen Informasjon Tavleforum 3 faglige møter pr. år for medlemmer og andre med interesse og behov

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt?

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Sjefingeniør Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er og hva gjør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)? Hva gjør DSB

Detaljer

Referat fra møte i NFF 25 og 26. april VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 25 og 26. april 2012 PÅ Meyergården Hotell

Referat fra møte i NFF 25 og 26. april VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 25 og 26. april 2012 PÅ Meyergården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 25 og 26. april 2012 PÅ Meyergården Hotell 1 DAG 1: Åpning Leder Reinert Olsen ønsket på vegne av styret velkommen til vårmøte i NFF, og informerte kort om agendaen for

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold Velkommen Maskindirektivet Lillestrøm 10. nov. 2016 Foredragsholder: Navn: Jørn Erik Andersen Mob. 95 08 30 83 Når kompetanse teller.. Innhold Direktiv forskrift og norm Forskjell på elektrisk anlegg og

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system [Integrator:Header] Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system Denne delen av internkontrollsystemet (generelle rutiner) kan utleveres til kunder eller andre som ønsker innsyn i bedriftens

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Regelverk og regulering Elsikkerhetsregelverk Kjetil Solberg 15. april 2016 Enhet for elektriske anlegg Forvalter elvirksomhetsregisteret med 4000 registrerte

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer