Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2007 Årgang 82"

Transkript

1 Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82

2 Vil ha misjonsskuta på rett kjøl For å få Norges Samemisjon (NSM) på rett kjøl igjen økonomisk, vil Sommergården (Kongens gt. 14 B) i hjertet av Trondheim legges ut for salg. Tekst: Oddvar Almelid Foto: Thor Henrik With Misjonens fremtid viktigst Landsstyret vedtok i 2006 å nedsette et organisasjonsutvalg med tanke på den videre drift av NSM. Utvalget la fram sin innstilling til Landsstyret april. Som stillingen var et hurtigst mulig salg av Kongens gt. 14 B i Trondheim (Hovedkontorets gård). Landsstyret gikk enstemmig inn for tilrådingen. - - Fornuft og følelser

3 Noen smakebiter fra INNHOLDET Samenes Venn På lederplass Engasjement for evangeliet Drastiske grep må foretas for å få Samemisjonsskuta på rett kjøl 2 Nordsamisk og norsk forbrødring på Foldereid 6 Troms krets har hatt Bibelhelg 7 Spennende tur til Kola øker engasjementet 8 Foreningen Smil har smilt i 70 år 13 Støtt opp om Samemisjonens arrangement! 15 Visste du at Sverre Vågen har passert de 70? 16 FORSIDEBILDET er tatt av Jon Amundal i forbindelse med nordsamisk-norsk gudstjeneste i Foldereid. Det er vår i lufta, og de nyutsprungne blomstene er f.v. Elen Sara Sandvik Moen (tolk), Inkeri Susanna Eira Fallås og Bjørn Fallås. Knoppene er Mihkkal Martin Eira og Eila Máret Eira. I den perioden jeg har vært medarbeider i Samemisjonen, har jeg hatt den glede å arbeide sammen med flere ivrige og engasjerte evangeliepredikanter. Det kunne koste en del å holde koken under vinterstevner med opptil tre møter pr. dag, og en kunne bli både hås og tørr i munnen. Men det fikk stå sin prøve. For budskapet ordet om Jesus måtte bæres ut til de menneskene en møtte, på tettstedene og utpostene, og Ordet og Ånden ga selv drivkraft og bærekraft til å gå videre. Flere av våre tapre, engasjerte medarbeidere har lagt ned sin vandringsstav i løpet av de senere år. De har fullført løpet og nådd målet. Men det ord de talte, lever videre i våre hjerter, og for noen kan det lede til oppvekkelse, fornyelse og nytt liv. Evangeliet, ordet om korset, ordet om Jesus, var det viktigste for biskop Johannes N. Skaar, da han i 1888 sendte ut sitt opprop til det norske kristenfolk med sterk anmodning om å støtte en evangelisk innsats blant samene i Norge. Guds ords forkynnelse på samisk, og kristendomsopplæring på samisk var den store saken, ved siden av å bidra til utgivelse av hele Bibelen på nordsamisk. Den samiske Bibelen kom ut i 1895, for 112 år siden. Engasjementet for den store sak var så sterk at styret i Finnemisjonen nølte da det i 1902/03 var spørsmål om å etablere et aldershjem på Kistrand i Porsanger. Men etter en stund kom styret til at de gode henders gjerning diakonien også var en frukt av evangeliet. Derfor ble det bygget et aldershjem på Kistrand i 1903, som det første av mange hjem i Samemisjonens regi. I dag kalles vi til å holde evangeliets fane høyt hevet på de stedene vi har vårt virke. Vi er glade for at vi fremdeles kan få anledning til å dele det glade budskap på en god del steder i det samiske bosetningsområdet i Norge, selv om arbeiderne er få. Vi gleder oss også over at ordet om Jesus har tatt tak i mange mennesker på russisk side av grensa. Og når du står på talerstolen og ser at det tindrer i unge øyne når Ordet bæres fram, da kjenner du en glede i ditt indre med tanke på at også du skal få være en budbringer for Jesus. Du kjenner at det former seg som en takk og et hjertesukk i ditt indre: Takk, takk, at også jeg fikk være med! Men kanskje er det enda flere som venter på oss der øst. Det finnes flere små folkegrupper østover i Russland som er lite kjent med evangeliet, og det kan hende at Herren vil lede oss inn på nye veier og nye spor. Midt i vårt virke må vi imidlertid være oppmerksomme på at vi lever i en åndelig brytningstid, der det kjempes om innholdet i kristen tro og etikk. Vi har med sorg registrert at omvendelsesforkynnelsen er blitt sterkt svekket på den hjemlige arena i de senere år, og noen prester og predikanter finner det mer formålstjenlig å dvele ved almenmenneskelige overveielser enn å tale Guds ord. Formaningen om å leve et hellig liv i Guds ords lys er også blitt kraftig svekket, og som en frukt av det er viktige deler av den kristne etikk blitt devaluert. På denne bakgrunn kalles vi til å be om vekkelse og åndelig fornyelse i folket vårt. Vi trenger å be om en sterk og varm troens lydighet. Vi trenger å rope: Herre, miskunne deg over oss! Som misjonsorganisasjon utfordres vi stadig til å holde fram et budskap som har sitt ankerfeste i Guds ord og sin inspirasjon fra Guds ord. Vi utfordres til å holde oss til teksten og det den har å si oss. Det er viktig at vi ikke skusler bort de mulighetene Herren gir oss til å bringe dagens mennesker inn til et møte med Jesus. For det er bare Jesus som kan gi frelse og evig liv. Magne Gamlemshaug Gen.sekr. 3

4 4

5 Tekst: Arthur Olsen Ill.: Frode Kalleland Teksten er en sterk formaning til et liv i helliggjørelse og tjenende kjærlighet. Endetidsperspektivet er et vekterrop som gir formaningen tyngde og dybde. Tiden før alle tings ende blir en vanskelig tid med all Satansk forførelse og ugudelighet. Og i særdeleshet for de Kristus-troende blir prøvelsene store med åndelig søvn og forfølgelse. I sannhet gjelder det å være sindig og edru så en kan leve våkent og i bønn. Skal en bli bevart, gjelder det å ha ankerfeste hos Jesus og i hans fullbrakte forsoningsverk. Når Jesus kommer i skyen i sin triumferende herlighet, er oppbruddets og regnskapets dag opprunnet for enhver. Det alvorlige spørsmålet er om vi er beredt, så vi kan gå ham i møte med forventningens glede (Luk.21,36). I likhet med nådemidlene og de helliges forsamling er bønnen en bevarende faktor i en Kristus-troendes liv. Bønnen er sjelens inderligste fortrolige samfunn med sin Herre og Frelser. Ole Hallesby sier at bønnen er åndedrettet i Guds-barnets liv. Mange og sterke er Bibelens formaninger om å være våkne i bønn med takksigelse, og som gylne juveler lyser forgjettelsene om bønn i Jesu navn fra Bibelens blad. Når så apostelen fortsetter med: Men framfor alle ting, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder, så er dette en naturlig frukt av et oppriktig bønnesamfunn med Gud. I lys av Jesu ord om at kjærligheten skal bli kald hos de fleste (Matt.24,12), er det grunn til å stanse opp for dette alvorlige formaningsord, så det kan få gjøre sin gjerning i vår samvittighet. Opplever vi ikke nettopp i dag hvordan kjærligheten til Jesus og til hverandre holder på å slukne i våre hjerter? Mange går omkring med blødende sjelesår fordi de møtte hjertekulde hos medvandrere som var satt til å forvalte forsoningens evangelium. Godt kunne det være om Ordet kunne føre med seg botens tåre for Kristi fot, og videre i ydmykt oppgjør til den vi har krenket med ord og holdning. En må minnes Bj. Bjørnsons ord i beretningen om brødrene: Elsk din neste, du kristensjel, tred ham ikke med jernskodd hæl, ligger han enn i støvet. Alt som lever, er underlagt kjærlighetens gjenskapermakt, bliver den bare prøvet. Men vidunderlig vakkert og trosstyrkende er det når en møter mennesker som avspeiler Kristi kjærlighet. I vår katekisme har Luther lært oss: Jeg tror at jeg ikke av min egen fornuft eller kraft kan tro på Herren Jesus eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning. Dette kan vel i høy grad også sies om sann kjærlighet. Den er over evne for vår falne natur. Men i menneskets møte med Jesu hellige og uselviske kjærlighet, kan lyset fra Golgata smelte og forvandle våre harde hjerter og sinn. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes. Og det under kan skje at Den Hellige Ånd kan utøse Kristi kjærlighet i våre hjerter. Bare i denne ånd og kraft kan vi være med å skjule en mengde av synder, når en i bevende ydmykhet leder noen til Jesus, kjærlighetens kilde. På dette ståsted er det også mulig å utøve sann gjestfrihet, og forvalte den nådegave vi har fått som tro husholdere. Av nådegaver er det mange. Her nevnes spesielt forkynnelsens og tjenestens nådegave. De skal ikke forvaltes til egen ære, men til menighetens oppbyggelse, så vi kan dra omsorg for hverandre i troens prøvelse og strid. Bare i Kristi kraft er dette mulig. For Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Og når dagen kommer, skal den Kristus-troende menighet av Guds ufattelige kjærlighet og nåde få istemme den evige jubelsang med forløst tunge i all evighet. Tenk for et mål! Tenk for en dag! Og når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Hva troende i speilet så, de salige skal kjenne. Arthur Olsen er pensjonert kretssekretær i Troms krets. 5

6 Nordsamisk / norsk kirkehelg i Foldereid 25. mars - med smak av vår Tekst og foto: Jon Amundal 6 Mange arrangement priser seg med tittelen vårens vakreste eventyr. Det kan også passe på nordsamisk / norsk kirkehelg i Foldereid i hvertfall slik det var i år. Første barnebarn, husbesøk og møte på Val Samemisjonens utsendinger, Magne Gamlemshaug (og fru Aud), Elen Sara Sandvik Moen og Jon Amundal la ut på tur nordover fra Trondheim og Inderøy lørdag (24.) raturen steg og sola sprengte de skyene som var. En liten kafferast hadde vi ved Heimsjøen vest for Snåsavatnet, men første mål for turen var huset til Anna og Rasmus Anti på Høylandet. Meldingene hadde gått til og fra på Auds telefon under reisen oppover, men her på Aud beskjeden om at nå hadde Aud og Magnes første barnebarn meldt sin ankomst i Bergen. Glede og takknemlighet fylte oss alle, men aller mest hos de stolte besteforeldre. Anna satte fram deilig mat for oss, Elle Karen Inga Oskal ord og synge sammen fra Sálbmagirji. En riktig god stopp før vi fortsatte utover til Val videregående skole. Ann Kristin Gamlemshaug tok imot oss, og vi deltok på møte her på kvelden. Gudstjeneste og kirkekaffe i Foldereid Neste morgen var det å gjøre seg klar for gudstjeneste i Foldereid kirke. Solen kastet sitt klare get. Folket begynte også snart å komme, og da klokkene hadde ringt, var ca 35 personer samlet i kirken (ca 1/3 av dem var koftekledde). Magne Gamlemshaug hadde liturgien sen), og prekte over dagens tekst om Maria som ble mor til Frelseren. Jon Amundal var klokker - og tekstleser sammen med Elen Sara Sandvik Moen. Elen Sara var også god og stødig tolk, og både salmesang og mye av liturgien lød på de to språk. En riktig høytidsstund var det - ikke minst dette å knele ned ved alterringen og få tilsagt syndenes forlatelse, og få motta Jesu legeme og blod. Etter gudstjenesten samlet vi oss til kirkekaffe på samfunnshuset. Den lokale Normisjons-forening bød på både snitter og bløtkake. Magne Gamlemshaug og Jon Amundal sen stod for ledelsen. En takknemlig forsamling var det som var samlet, og godt var det å høre dette fra den lokale menighet: Velkommen igjen neste år!

7 Bibelhelg i nord Minnesmerke om Læstadius ved Skibotn kapell. Tekst: Karstein Mortensen Foto: Morten Alsvik 7

8 Hjelpesendingstur til Kola mars Spasiba dasvidanje, seier Svetlana, tolken vår, i det ho avsluttar ein telefonsamtale i bussen. Det tyder takk, og på gjensyn. Det er kanskje dei orda vi femten deltakarane også kunne ha i hjarto våre etter denne turen. Tekst: Åslaug Vevle Foto og billedtekst: Sølvi Endresen Det er den 3. mars og vi er på vei til Murmansk. Bildet er tatt på bussen. Vi skal ikke fryse, for vi er godt innpakket i dyner. Noen av dynene ble gitt videre til et gamlehjem i Murmansk, resten ble levert hos misjonen. En skikkelig punktering! Heldigvis skjedde den rett rundt svingen for en bensinstasjon som lånte bort jekk slik at reservehjulet ble satt på, og heldig- var kjent i området. Apropos det med kjøring til denne turen: Først ble vi for få til å ha stor buss. Så skulle vi låne/leie en buss i Karasjok som bare skulle sette inn girkasse, men så viste det seg at varmeapparatet var gåent. Og i Karasjok var Det var en liten ting som var feil, men pytt delen skulle komme fra Kristian-

9 sand med post i løpet av no time Men det var før det ekstreme snøværet som værende på sørlige breddegrader. - Siste kveld kom den allikevel og bilen ble klar til innsats i tide. Hjelpesendingen var pakket i tilhengeren 500 kg med tøy og noen hjelpemidler som rullestol, krykker, badestol og rullator. I tillegg var alle passasjerene forsynt med vinterkåper av forskjellig slag og dyner og tepper for å holde varmen. Vi ble så glad i den bussen! Den gikk billig! Vi hadde god plass i den, og sjåføren var svært fornøyd med kjøretøyet. Punkteringen var ikke siste sprell fra tilhengeren. Den hadde visst tenkt å hadde N på klistermerket på tilhengeren (det var en slik på bilen). Vi hadde Det var enda en ting som stresset oss en stund. Vi hadde ikke oversikt over hvor vognkortet til bilen hadde tatt veien. Det var svært alvorlig, og tiden gikk og vi lette overalt. Vi sukket og bad til Herren, og da var det som våre hadde klart å gjemme seg innimellom noen brosjyrer i hanskerommet som jo var blitt gjennomsøkt tre ganger allerede. Men der var det, og ute av knipa var vi. Takk til Gud! På gamlehjemmet i Murmansk har de eget sangkor. Hjemmet hadde fått inn noen unge pleietrengende, og for å lage det litt hyggelig for dem, hadde de anskaffet karaokemaskin. Gjett om den var populær! Etter at nestleder på gamlehjemmet hadde hatt en grundig orientering for oss, gikk vi opp i andre etasje, ble møtt av skikkelig høylytt fuglesang som etter hvert ble overdøvet av kvinnesang inne i konsertsalen. Der stod og satt de, sang og koste seg til klassiske folkesanger fra karaokemaskinen. Så fremførte de for oss en vemodig sang om krigen og om jenta som ventet på sin kjære som ikke kom hjem igjen. 9

10 Bildet viser nestleder ved gamlehjemmet og ei fra menigheten i Murmansk dagen mens den er varm. Nestleder sa at menigheten fulgte opp hjemmet med På hjemmet var det 229 personer, 241 senger, 120 ansatte som bl.a. bestod av tolv hjelpepleiere, tre leger og to sykepleiere Dette er Willy Nicolaisen med lille Elvira på fanget. Fami- helt siden 1998.

11 Tamara og Vasilij (lengst bort) planlegger arbeidet for Ny Begynnelse i Lovozero og Revda. Ludmilla planlegger barnearbeidet, og Lidia er innom på kontoret. - - Difor, mine kjære brør, ver støe og urikkande; gjer alltid Jentene på systua i Revda viser stolt fram to nye produkter en veske og sminkepunger (eller pennal). Kvinnen til venstre har vært på systua siden starten i Revda, den andre er fra Krasjnosjelie og har akkurat begynt, men i Krasjnosjelie har hun drevet med slikt arbeid før. De liker arbeidet. De jobber gjerne en hel masse, for arbeidet er blitt en god erstatning for livet med alkoholen. 11

12 framsteg i arbeidet for Herren! For de veit at arbeidet dykkar i Herren ikkje er fåfengt. Åslaug Vevle, Norheimsund Vi er i Kandalaksje. Her er to av kvinnene som var på møtet. Hun til venstre fortalte at de samles en gang i måneden til bibellesning. I tillegg samles de når det er besøk fra pastor Alek- ler andre. Vi hadde kjøpt med mat og te. De smurte smørbrød og kjeks og vi koste oss etter møtet. De var åpne og vi hadde med hjelpesending som de kunne forsyne seg av i et annet rom. Mange fant seg gode ytterklær og noen fant også andre ting som passet. To av barna hadde mistet mor. Nå var det bestemor som hadde hånd om dem. Ei mor hadde sju eller åtte sønner. En av dem var der. Får håpe også de fant noe. Hun jeg snakket med, fortalte om vanskelige tider for få år siden. Hun hadde selv to barn som hun oppfostret alene. Den tiden måtte hun ha to lærerjobber, på to forskjellige skoler, for å klare seg. Hun så nesten aldri sine egne barn, for hun jobbet så mye. Nå hadde situasjonen bedret seg, det var de tre siste årene, men ennå jobbet folk mye for å kunne betale kommunale avgifter og annet som er nødvendig til livets opphold. Derfor var det vanskelig å samle folk til kristne møter. Men hun satte skikkelig pris på å komme sammen og lese Bibelen. De ønsket oss varmt velkommen tilbake. Iver Jåks til minne Ivvar Ivvárgeavli Alf K. Tellefsen

13 70 års trofast misjonsinnsats Tekst og foto: Tordis Olsen Søndag 15. april var det invitert til jubileumsfest i Hamnvåg forsamlingshus i Malangen i Troms. Det var foreningen Smil som feiret 70-årsjubileum Før og nå Festen Det gjorde Gud for deg og meg Så takker vi foreningen som innbød til festen og gjorde det så trivelig for oss. Heldigvis har de ikke tanke om nedleggelse. 13

14 Oddny Lien til minne 14 Oddny Lien, Trondheim, la ned sin vandringsstav fredag 23. mars, og ble begravet fra Skaun kirke fredag 30. mars Begravelse og minnesamvær Magne Gamlemshaug Gen.sekr. Foto: NSM arkiv ÅRETS TUR Murmansk Blir du med?

15 Det skjer i Stavanger krets Torsdag 24. mai kl.19.00: Randaberg Mandag 28. mai kl.14.00: Nordlys Mandag 28. mai kl.13.00: Erfjord. Mandag 28. mai kl.13.00: Suldal. Søndag 17. juni kl.13.30: Vigrestad. Leirer juni: Sommerleir på Nordlys juni: Sommerleir på Nordlys 30/6 1/7: Sommertreff på Fossmark i Høgsfjorden i Bergen krets Årsmøtehelg på Helgatun, Myrkdalen mai. Fredag 18. mai Lørdag 19. mai Søndag 20. mai Fagertunstevnet 2007 Søndag 10. juni i Møre og Romsdal krets juni: Kretsmøte Verma i Romsdal. Samenes Venn Norges Samemisjon Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Rigmor Hølmo ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Kongens gt. 14 B 7011 Trondheim Tlf Fax: e-post: Web: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 260,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Arvid Nilssen Hillerenvn Mathopen Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS 15

16 B-PostAbonnement Sverre Vågen har rundet de 70 Det har gått noen måneder siden Sverre Vågen fylte 70 år. Det skjedde 4. desember i fjor. Men ettersom Samenes Venn har forsømt seg noe i denne sak, ønsker vi nå å ta igjen noe av det forsømte Magne Gamlemshaug Foto: NSM arkiv Skaff nye abonnenter til Samenes Venn! Halv pris ut året!

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Dagens tekst er hentet fra Den Hellige Apostel Paulus brev til Romerne.

Dagens tekst er hentet fra Den Hellige Apostel Paulus brev til Romerne. 5.s.e.pinse T Rom.14,7-13 Høgmesse/Bl I Tekstsammenhengen: Dagens tekst er hentet fra Den Hellige Apostel Paulus brev til Romerne. Romerbrevet er rett og slett et av de viktigste skriftene i det Nye Testamente.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Oversikt over Romerbrevet Roald Kvam 2008 Mål med Bibelfagdagene 07 Å gi innføring i Paulus brev til romerne, med særlig vekt på læren om at mennesket

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer