Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2007 Årgang 82"

Transkript

1 Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 82

2 Vil ha misjonsskuta på rett kjøl For å få Norges Samemisjon (NSM) på rett kjøl igjen økonomisk, vil Sommergården (Kongens gt. 14 B) i hjertet av Trondheim legges ut for salg. Tekst: Oddvar Almelid Foto: Thor Henrik With Misjonens fremtid viktigst Landsstyret vedtok i 2006 å nedsette et organisasjonsutvalg med tanke på den videre drift av NSM. Utvalget la fram sin innstilling til Landsstyret april. Som stillingen var et hurtigst mulig salg av Kongens gt. 14 B i Trondheim (Hovedkontorets gård). Landsstyret gikk enstemmig inn for tilrådingen. - - Fornuft og følelser

3 Noen smakebiter fra INNHOLDET Samenes Venn På lederplass Engasjement for evangeliet Drastiske grep må foretas for å få Samemisjonsskuta på rett kjøl 2 Nordsamisk og norsk forbrødring på Foldereid 6 Troms krets har hatt Bibelhelg 7 Spennende tur til Kola øker engasjementet 8 Foreningen Smil har smilt i 70 år 13 Støtt opp om Samemisjonens arrangement! 15 Visste du at Sverre Vågen har passert de 70? 16 FORSIDEBILDET er tatt av Jon Amundal i forbindelse med nordsamisk-norsk gudstjeneste i Foldereid. Det er vår i lufta, og de nyutsprungne blomstene er f.v. Elen Sara Sandvik Moen (tolk), Inkeri Susanna Eira Fallås og Bjørn Fallås. Knoppene er Mihkkal Martin Eira og Eila Máret Eira. I den perioden jeg har vært medarbeider i Samemisjonen, har jeg hatt den glede å arbeide sammen med flere ivrige og engasjerte evangeliepredikanter. Det kunne koste en del å holde koken under vinterstevner med opptil tre møter pr. dag, og en kunne bli både hås og tørr i munnen. Men det fikk stå sin prøve. For budskapet ordet om Jesus måtte bæres ut til de menneskene en møtte, på tettstedene og utpostene, og Ordet og Ånden ga selv drivkraft og bærekraft til å gå videre. Flere av våre tapre, engasjerte medarbeidere har lagt ned sin vandringsstav i løpet av de senere år. De har fullført løpet og nådd målet. Men det ord de talte, lever videre i våre hjerter, og for noen kan det lede til oppvekkelse, fornyelse og nytt liv. Evangeliet, ordet om korset, ordet om Jesus, var det viktigste for biskop Johannes N. Skaar, da han i 1888 sendte ut sitt opprop til det norske kristenfolk med sterk anmodning om å støtte en evangelisk innsats blant samene i Norge. Guds ords forkynnelse på samisk, og kristendomsopplæring på samisk var den store saken, ved siden av å bidra til utgivelse av hele Bibelen på nordsamisk. Den samiske Bibelen kom ut i 1895, for 112 år siden. Engasjementet for den store sak var så sterk at styret i Finnemisjonen nølte da det i 1902/03 var spørsmål om å etablere et aldershjem på Kistrand i Porsanger. Men etter en stund kom styret til at de gode henders gjerning diakonien også var en frukt av evangeliet. Derfor ble det bygget et aldershjem på Kistrand i 1903, som det første av mange hjem i Samemisjonens regi. I dag kalles vi til å holde evangeliets fane høyt hevet på de stedene vi har vårt virke. Vi er glade for at vi fremdeles kan få anledning til å dele det glade budskap på en god del steder i det samiske bosetningsområdet i Norge, selv om arbeiderne er få. Vi gleder oss også over at ordet om Jesus har tatt tak i mange mennesker på russisk side av grensa. Og når du står på talerstolen og ser at det tindrer i unge øyne når Ordet bæres fram, da kjenner du en glede i ditt indre med tanke på at også du skal få være en budbringer for Jesus. Du kjenner at det former seg som en takk og et hjertesukk i ditt indre: Takk, takk, at også jeg fikk være med! Men kanskje er det enda flere som venter på oss der øst. Det finnes flere små folkegrupper østover i Russland som er lite kjent med evangeliet, og det kan hende at Herren vil lede oss inn på nye veier og nye spor. Midt i vårt virke må vi imidlertid være oppmerksomme på at vi lever i en åndelig brytningstid, der det kjempes om innholdet i kristen tro og etikk. Vi har med sorg registrert at omvendelsesforkynnelsen er blitt sterkt svekket på den hjemlige arena i de senere år, og noen prester og predikanter finner det mer formålstjenlig å dvele ved almenmenneskelige overveielser enn å tale Guds ord. Formaningen om å leve et hellig liv i Guds ords lys er også blitt kraftig svekket, og som en frukt av det er viktige deler av den kristne etikk blitt devaluert. På denne bakgrunn kalles vi til å be om vekkelse og åndelig fornyelse i folket vårt. Vi trenger å be om en sterk og varm troens lydighet. Vi trenger å rope: Herre, miskunne deg over oss! Som misjonsorganisasjon utfordres vi stadig til å holde fram et budskap som har sitt ankerfeste i Guds ord og sin inspirasjon fra Guds ord. Vi utfordres til å holde oss til teksten og det den har å si oss. Det er viktig at vi ikke skusler bort de mulighetene Herren gir oss til å bringe dagens mennesker inn til et møte med Jesus. For det er bare Jesus som kan gi frelse og evig liv. Magne Gamlemshaug Gen.sekr. 3

4 4

5 Tekst: Arthur Olsen Ill.: Frode Kalleland Teksten er en sterk formaning til et liv i helliggjørelse og tjenende kjærlighet. Endetidsperspektivet er et vekterrop som gir formaningen tyngde og dybde. Tiden før alle tings ende blir en vanskelig tid med all Satansk forførelse og ugudelighet. Og i særdeleshet for de Kristus-troende blir prøvelsene store med åndelig søvn og forfølgelse. I sannhet gjelder det å være sindig og edru så en kan leve våkent og i bønn. Skal en bli bevart, gjelder det å ha ankerfeste hos Jesus og i hans fullbrakte forsoningsverk. Når Jesus kommer i skyen i sin triumferende herlighet, er oppbruddets og regnskapets dag opprunnet for enhver. Det alvorlige spørsmålet er om vi er beredt, så vi kan gå ham i møte med forventningens glede (Luk.21,36). I likhet med nådemidlene og de helliges forsamling er bønnen en bevarende faktor i en Kristus-troendes liv. Bønnen er sjelens inderligste fortrolige samfunn med sin Herre og Frelser. Ole Hallesby sier at bønnen er åndedrettet i Guds-barnets liv. Mange og sterke er Bibelens formaninger om å være våkne i bønn med takksigelse, og som gylne juveler lyser forgjettelsene om bønn i Jesu navn fra Bibelens blad. Når så apostelen fortsetter med: Men framfor alle ting, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder, så er dette en naturlig frukt av et oppriktig bønnesamfunn med Gud. I lys av Jesu ord om at kjærligheten skal bli kald hos de fleste (Matt.24,12), er det grunn til å stanse opp for dette alvorlige formaningsord, så det kan få gjøre sin gjerning i vår samvittighet. Opplever vi ikke nettopp i dag hvordan kjærligheten til Jesus og til hverandre holder på å slukne i våre hjerter? Mange går omkring med blødende sjelesår fordi de møtte hjertekulde hos medvandrere som var satt til å forvalte forsoningens evangelium. Godt kunne det være om Ordet kunne føre med seg botens tåre for Kristi fot, og videre i ydmykt oppgjør til den vi har krenket med ord og holdning. En må minnes Bj. Bjørnsons ord i beretningen om brødrene: Elsk din neste, du kristensjel, tred ham ikke med jernskodd hæl, ligger han enn i støvet. Alt som lever, er underlagt kjærlighetens gjenskapermakt, bliver den bare prøvet. Men vidunderlig vakkert og trosstyrkende er det når en møter mennesker som avspeiler Kristi kjærlighet. I vår katekisme har Luther lært oss: Jeg tror at jeg ikke av min egen fornuft eller kraft kan tro på Herren Jesus eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning. Dette kan vel i høy grad også sies om sann kjærlighet. Den er over evne for vår falne natur. Men i menneskets møte med Jesu hellige og uselviske kjærlighet, kan lyset fra Golgata smelte og forvandle våre harde hjerter og sinn. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes. Og det under kan skje at Den Hellige Ånd kan utøse Kristi kjærlighet i våre hjerter. Bare i denne ånd og kraft kan vi være med å skjule en mengde av synder, når en i bevende ydmykhet leder noen til Jesus, kjærlighetens kilde. På dette ståsted er det også mulig å utøve sann gjestfrihet, og forvalte den nådegave vi har fått som tro husholdere. Av nådegaver er det mange. Her nevnes spesielt forkynnelsens og tjenestens nådegave. De skal ikke forvaltes til egen ære, men til menighetens oppbyggelse, så vi kan dra omsorg for hverandre i troens prøvelse og strid. Bare i Kristi kraft er dette mulig. For Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Og når dagen kommer, skal den Kristus-troende menighet av Guds ufattelige kjærlighet og nåde få istemme den evige jubelsang med forløst tunge i all evighet. Tenk for et mål! Tenk for en dag! Og når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Hva troende i speilet så, de salige skal kjenne. Arthur Olsen er pensjonert kretssekretær i Troms krets. 5

6 Nordsamisk / norsk kirkehelg i Foldereid 25. mars - med smak av vår Tekst og foto: Jon Amundal 6 Mange arrangement priser seg med tittelen vårens vakreste eventyr. Det kan også passe på nordsamisk / norsk kirkehelg i Foldereid i hvertfall slik det var i år. Første barnebarn, husbesøk og møte på Val Samemisjonens utsendinger, Magne Gamlemshaug (og fru Aud), Elen Sara Sandvik Moen og Jon Amundal la ut på tur nordover fra Trondheim og Inderøy lørdag (24.) raturen steg og sola sprengte de skyene som var. En liten kafferast hadde vi ved Heimsjøen vest for Snåsavatnet, men første mål for turen var huset til Anna og Rasmus Anti på Høylandet. Meldingene hadde gått til og fra på Auds telefon under reisen oppover, men her på Aud beskjeden om at nå hadde Aud og Magnes første barnebarn meldt sin ankomst i Bergen. Glede og takknemlighet fylte oss alle, men aller mest hos de stolte besteforeldre. Anna satte fram deilig mat for oss, Elle Karen Inga Oskal ord og synge sammen fra Sálbmagirji. En riktig god stopp før vi fortsatte utover til Val videregående skole. Ann Kristin Gamlemshaug tok imot oss, og vi deltok på møte her på kvelden. Gudstjeneste og kirkekaffe i Foldereid Neste morgen var det å gjøre seg klar for gudstjeneste i Foldereid kirke. Solen kastet sitt klare get. Folket begynte også snart å komme, og da klokkene hadde ringt, var ca 35 personer samlet i kirken (ca 1/3 av dem var koftekledde). Magne Gamlemshaug hadde liturgien sen), og prekte over dagens tekst om Maria som ble mor til Frelseren. Jon Amundal var klokker - og tekstleser sammen med Elen Sara Sandvik Moen. Elen Sara var også god og stødig tolk, og både salmesang og mye av liturgien lød på de to språk. En riktig høytidsstund var det - ikke minst dette å knele ned ved alterringen og få tilsagt syndenes forlatelse, og få motta Jesu legeme og blod. Etter gudstjenesten samlet vi oss til kirkekaffe på samfunnshuset. Den lokale Normisjons-forening bød på både snitter og bløtkake. Magne Gamlemshaug og Jon Amundal sen stod for ledelsen. En takknemlig forsamling var det som var samlet, og godt var det å høre dette fra den lokale menighet: Velkommen igjen neste år!

7 Bibelhelg i nord Minnesmerke om Læstadius ved Skibotn kapell. Tekst: Karstein Mortensen Foto: Morten Alsvik 7

8 Hjelpesendingstur til Kola mars Spasiba dasvidanje, seier Svetlana, tolken vår, i det ho avsluttar ein telefonsamtale i bussen. Det tyder takk, og på gjensyn. Det er kanskje dei orda vi femten deltakarane også kunne ha i hjarto våre etter denne turen. Tekst: Åslaug Vevle Foto og billedtekst: Sølvi Endresen Det er den 3. mars og vi er på vei til Murmansk. Bildet er tatt på bussen. Vi skal ikke fryse, for vi er godt innpakket i dyner. Noen av dynene ble gitt videre til et gamlehjem i Murmansk, resten ble levert hos misjonen. En skikkelig punktering! Heldigvis skjedde den rett rundt svingen for en bensinstasjon som lånte bort jekk slik at reservehjulet ble satt på, og heldig- var kjent i området. Apropos det med kjøring til denne turen: Først ble vi for få til å ha stor buss. Så skulle vi låne/leie en buss i Karasjok som bare skulle sette inn girkasse, men så viste det seg at varmeapparatet var gåent. Og i Karasjok var Det var en liten ting som var feil, men pytt delen skulle komme fra Kristian-

9 sand med post i løpet av no time Men det var før det ekstreme snøværet som værende på sørlige breddegrader. - Siste kveld kom den allikevel og bilen ble klar til innsats i tide. Hjelpesendingen var pakket i tilhengeren 500 kg med tøy og noen hjelpemidler som rullestol, krykker, badestol og rullator. I tillegg var alle passasjerene forsynt med vinterkåper av forskjellig slag og dyner og tepper for å holde varmen. Vi ble så glad i den bussen! Den gikk billig! Vi hadde god plass i den, og sjåføren var svært fornøyd med kjøretøyet. Punkteringen var ikke siste sprell fra tilhengeren. Den hadde visst tenkt å hadde N på klistermerket på tilhengeren (det var en slik på bilen). Vi hadde Det var enda en ting som stresset oss en stund. Vi hadde ikke oversikt over hvor vognkortet til bilen hadde tatt veien. Det var svært alvorlig, og tiden gikk og vi lette overalt. Vi sukket og bad til Herren, og da var det som våre hadde klart å gjemme seg innimellom noen brosjyrer i hanskerommet som jo var blitt gjennomsøkt tre ganger allerede. Men der var det, og ute av knipa var vi. Takk til Gud! På gamlehjemmet i Murmansk har de eget sangkor. Hjemmet hadde fått inn noen unge pleietrengende, og for å lage det litt hyggelig for dem, hadde de anskaffet karaokemaskin. Gjett om den var populær! Etter at nestleder på gamlehjemmet hadde hatt en grundig orientering for oss, gikk vi opp i andre etasje, ble møtt av skikkelig høylytt fuglesang som etter hvert ble overdøvet av kvinnesang inne i konsertsalen. Der stod og satt de, sang og koste seg til klassiske folkesanger fra karaokemaskinen. Så fremførte de for oss en vemodig sang om krigen og om jenta som ventet på sin kjære som ikke kom hjem igjen. 9

10 Bildet viser nestleder ved gamlehjemmet og ei fra menigheten i Murmansk dagen mens den er varm. Nestleder sa at menigheten fulgte opp hjemmet med På hjemmet var det 229 personer, 241 senger, 120 ansatte som bl.a. bestod av tolv hjelpepleiere, tre leger og to sykepleiere Dette er Willy Nicolaisen med lille Elvira på fanget. Fami- helt siden 1998.

11 Tamara og Vasilij (lengst bort) planlegger arbeidet for Ny Begynnelse i Lovozero og Revda. Ludmilla planlegger barnearbeidet, og Lidia er innom på kontoret. - - Difor, mine kjære brør, ver støe og urikkande; gjer alltid Jentene på systua i Revda viser stolt fram to nye produkter en veske og sminkepunger (eller pennal). Kvinnen til venstre har vært på systua siden starten i Revda, den andre er fra Krasjnosjelie og har akkurat begynt, men i Krasjnosjelie har hun drevet med slikt arbeid før. De liker arbeidet. De jobber gjerne en hel masse, for arbeidet er blitt en god erstatning for livet med alkoholen. 11

12 framsteg i arbeidet for Herren! For de veit at arbeidet dykkar i Herren ikkje er fåfengt. Åslaug Vevle, Norheimsund Vi er i Kandalaksje. Her er to av kvinnene som var på møtet. Hun til venstre fortalte at de samles en gang i måneden til bibellesning. I tillegg samles de når det er besøk fra pastor Alek- ler andre. Vi hadde kjøpt med mat og te. De smurte smørbrød og kjeks og vi koste oss etter møtet. De var åpne og vi hadde med hjelpesending som de kunne forsyne seg av i et annet rom. Mange fant seg gode ytterklær og noen fant også andre ting som passet. To av barna hadde mistet mor. Nå var det bestemor som hadde hånd om dem. Ei mor hadde sju eller åtte sønner. En av dem var der. Får håpe også de fant noe. Hun jeg snakket med, fortalte om vanskelige tider for få år siden. Hun hadde selv to barn som hun oppfostret alene. Den tiden måtte hun ha to lærerjobber, på to forskjellige skoler, for å klare seg. Hun så nesten aldri sine egne barn, for hun jobbet så mye. Nå hadde situasjonen bedret seg, det var de tre siste årene, men ennå jobbet folk mye for å kunne betale kommunale avgifter og annet som er nødvendig til livets opphold. Derfor var det vanskelig å samle folk til kristne møter. Men hun satte skikkelig pris på å komme sammen og lese Bibelen. De ønsket oss varmt velkommen tilbake. Iver Jåks til minne Ivvar Ivvárgeavli Alf K. Tellefsen

13 70 års trofast misjonsinnsats Tekst og foto: Tordis Olsen Søndag 15. april var det invitert til jubileumsfest i Hamnvåg forsamlingshus i Malangen i Troms. Det var foreningen Smil som feiret 70-årsjubileum Før og nå Festen Det gjorde Gud for deg og meg Så takker vi foreningen som innbød til festen og gjorde det så trivelig for oss. Heldigvis har de ikke tanke om nedleggelse. 13

14 Oddny Lien til minne 14 Oddny Lien, Trondheim, la ned sin vandringsstav fredag 23. mars, og ble begravet fra Skaun kirke fredag 30. mars Begravelse og minnesamvær Magne Gamlemshaug Gen.sekr. Foto: NSM arkiv ÅRETS TUR Murmansk Blir du med?

15 Det skjer i Stavanger krets Torsdag 24. mai kl.19.00: Randaberg Mandag 28. mai kl.14.00: Nordlys Mandag 28. mai kl.13.00: Erfjord. Mandag 28. mai kl.13.00: Suldal. Søndag 17. juni kl.13.30: Vigrestad. Leirer juni: Sommerleir på Nordlys juni: Sommerleir på Nordlys 30/6 1/7: Sommertreff på Fossmark i Høgsfjorden i Bergen krets Årsmøtehelg på Helgatun, Myrkdalen mai. Fredag 18. mai Lørdag 19. mai Søndag 20. mai Fagertunstevnet 2007 Søndag 10. juni i Møre og Romsdal krets juni: Kretsmøte Verma i Romsdal. Samenes Venn Norges Samemisjon Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Rigmor Hølmo ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Kongens gt. 14 B 7011 Trondheim Tlf Fax: e-post: Web: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 260,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Arvid Nilssen Hillerenvn Mathopen Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS 15

16 B-PostAbonnement Sverre Vågen har rundet de 70 Det har gått noen måneder siden Sverre Vågen fylte 70 år. Det skjedde 4. desember i fjor. Men ettersom Samenes Venn har forsømt seg noe i denne sak, ønsker vi nå å ta igjen noe av det forsømte Magne Gamlemshaug Foto: NSM arkiv Skaff nye abonnenter til Samenes Venn! Halv pris ut året!

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 2 Bli helsefadder! For en god stund siden fikk vi dette brevet: Det er Aleksandra Vasiljevna Bobrova som henvender seg til dere. Jeg bor i Lovozero og

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 8 2007 Årgang 82 Årsmøtehelg i Bergen krets Helgatun leirsted ligger vakkert til i Myrkdalen, et par mil øst for Voss, og et par timers kjøretur fra Bergen. Helgen 18. 20.

Detaljer

V elkommen, sol! Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82

V elkommen, sol! Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82 V elkommen, sol! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2007 Årgang 82 Dagens anrop La oss stille et spørsmål til ettertanke: Hva er grunnen til at du i dag har en kristen bekjennelse? De fleste

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83 2 Samenes Venn nr 1 08 Samemisjonens julemesse i Vangsvik 2007 Tekst: Hjørdis Steilbu Foto: Arne-Harald Steilbu Så ble det julemesse i år også.

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 2 Samenes Venn nr 4 10 Jesus døde og vant Påskeleir på Skaugdal skole, Rissa Tekst og foto: Jon Amundal I helga omkring palmesøndag var det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Hilsen fra Lovozero Lidia Malejeva La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp (Gal.

Detaljer

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 11 2010 Årgang 85 Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1)

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1) Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88 I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med blomeseng sjå garden med si grøne eng, og

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 2 Samenes Venn 2 15 Gamle Samemisjonbilder i fokus på Samefolkets dag Ved Richard Skollevoll Foto: Johan Mathis Gaup Bildeutstilling gitt til

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2013 Årgang 89 2 Samenes Venn 1 14 Ny kretssekretær i Stavanger krets Ole Kristen Wastvedt begynte som ny kretssekretær i Stavanger krets i siste del av 2013.

Detaljer

Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9)

Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9) Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 11 2008 Årgang 83 Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9) Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! 2 Samenes Venn nr 11

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 5 2012 Årgang 87 2 Samenes Venn 5 12 Kretsmøte i Møre og Romsdal krets av Norges Samemisjon Tekst og foto: Ruth Brennhaug Staurseth Hans Orset kunne ønske 41

Detaljer

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Påskeleir i god tradisjon Tekst og foto: Jon Amundal For niende året på rad arrangerte vi påskeleir på Skaugdal skole i Rissa. Helt siden starten

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6.

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83 Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Juli 2 Samenes Venn nr 6 08 Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst: Carl

Detaljer

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr.

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2013 Årgang 88 Norges Samemisjon 1888 2013 125 år med Guds ord til det samiske folk 2 Samenes Venn 2 13 Fest i Kvelde! Tekst og foto: Bøye Vigdal Noen hendelser

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84 Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år 2 Samenes Venn nr 1 09 Julesalg i Trondheim med god oppslutning (6. des.) Tekst og foto: Jon Amundal Det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer!

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90 God sommer! 2 Samenes Venn 4 15 Kretsmøtet i Oslo og Romerike krets Richard Skollevoll Kretsmøtet dette året ble avholdt på Høybråten Bedehus

Detaljer

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10 Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2009 Årgang 84 2 Samenes Venn nr 2 09 Tur til Kildinboplassen Tekst: Makarova Zinaida Foto: Samemisjonens Kola-arbeid I 2007 var det en gruppe samer som besøkte

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 9 2008 Årgang 83

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 9 2008 Årgang 83 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 9 2008 Årgang 83 2 Samenes Venn nr 8 08 Høstmesse/basar Trondheim 27. september Tekst og foto: Jon Amundal Tradisjonen tro samlet mange av Samemisjonens støttespillere

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Det er lys i nord! Vekkelsesrapport B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E. Mange helbredet og frelst i Kautokeino: En samisk kvinne som ble helbredet

Det er lys i nord! Vekkelsesrapport B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E. Mange helbredet og frelst i Kautokeino: En samisk kvinne som ble helbredet Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n J U N I - J U L I 2 0 1 5 Mange helbredet og frelst i Kautokeino: Det er lys i nord! En samisk kvinne som ble helbredet B Ø N N M I S J O N V E

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer