Definisjon av prosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjon av prosess"

Transkript

1 Prosesser og tråder

2 Definisjon av prosess Enkel definisjon En prosess er et program som kjører Mer presis definisjon En prosess er en samling av ressurser som er nødvendige for å utføre en oppgave beskrevet med programkode Ressursene til en prosess er: Programkoden (kompilerte maskininstruksjoner) Minne/RAM og evt. diskplass OS-kontrolldata som f.eks. prioriteter og rettigheter En eller flere tråder ( threads of execution ) som utfører maskininstruksjoner

3 Analogi med et kjøkken Kjøkken Formål: Lage mat Kokker Råvarer og utstyr Oppskrifter Prosess Formål: Løse oppgave Tråder Minne, disk, kontrolldata Programkode Merk at begrepene program, prosess og tråd / thread ofte brukes om hverandre og upresist

4 Tråder / Threads I gamle dager hadde ikke OS prosesser med mer enn én tråd : Begrepet threads fantes ikke, bare separate prosesser Deling av data mellom prosesser er vanskelig Prosesser stopper når de venter på en ressurs Tråder og internett/distribuerte systemer: Multi-thread OS ble vanlige for år siden Trådene i en prosess deler på det samme minneområdet Gjør at f.eks. nettlesere og mailklienter lett kan fortsette selv om en server ikke svarer Både Windows og Linux er multi-thread

5

6 Tråd vs. prosess Tråder er sekvensielle flyt av utførelse inni i en prosess, som kan kjøre parallelt/ samtidig Trådene er lettvekts-prosesser Mye raskere å opprette ny tråd enn ny prosess Oftest mye raskere kommunikasjon mellom samarbeidende tråder enn prosesser Tråder er utfordrende for programmereren: Trådene deler samme minne, mye feil/inkonsistens mulig Samarbeidende tråder må synkroniseres i koden Tråd-API'er i både C (POSIX-threads aka Pthreads) og i Java (java.lang.thread)

7 Prosessenes tilstand En prosess har hele tiden en tilstand, som endres etter som programmet kjøres/tiden går Tilstanden til en prosess bestemmes av: Dataene Prosessomgivelsenes tilstand Trådenes tilstand Hele tilstanden til en prosess må kunne lagres unna ved f.eks. avbrudd i CPU eller stand-by Prosessen må kunne hentes frem igjen og gjenskapes slik at den fortsetter å kjøre med nøyaktig samme tilstand som da den ble lagret

8 Lagring av prosesstilstander i OS Tilstanden til hver enkelt prosess lagres i en prosessdeskriptor, som bl.a. inneholder: Prosessnavn og -eier Prioritet og rettigheter Informasjon om minneområde(r) som er tildelt Trådliste Informasjon om selve programmet for prosessen Informasjon om forelder- og barneprosesser Deskriptorene for alle prosessene som finnes på maskinen lagres i prosesstabellen i OS-et

9 Lagring av trådtilstander Tilstanden til hver av trådene i en prosess lagres i en tråddeskriptor, som bl.a. inneholder: Instruksjonspeker som inneholder adressen til instruksjonen som tråden nå utfører Innholdet i CPU-registre Trådens utføringsstatus, som er en av tre mulige: ready klar til å kjøre i CPU, venter på tur running kjører i CPU blocked kan ikke kjøre, venter på f.eks. I/O Tråddeskriptorene lagres lokalt i prosessene

10

11 Forelder- og barneprosesser Alle prosesser skapes/opprettes ved at en tråd i en prosess oppretter en ny prosess gjennom systemkall til OS-et * Prosessen som lages er barn av prosessen som opprettet den, forelder-prosessen OS-et holder rede på barn-forelder forholdene mellom prosesser Forelderprosessen kan kontrollere, stoppe, starte og slette barna Alle shell-kommandoer starter prosesser som blir barn av shellet Tilsvarende slektskap finnes mellom trådene i en prosess * Med unntak av den aller første prosessen som kjøres ved oppstart og som startes av ROM-kode stamfaren til alle andre prosesser på systemet

12 Brukerhåndtering av prosesser i Linux Alle prosesser som opprettes i Linux tildeles en unik (gjenbrukbar) prosessidentifikator i form av et heltall som kalles PID. PPID er PID til forelder. PID 1 : init Brukere kan håndtere sine egne prosesser fra shellet bl.a. med kommandoene: & CTRL Z fg bg top pstree ps kill nice

13 Forgrunns- og bakgrunnsprosesser Linux shellkommandoer kjøres i forgrunnen shellet venter inntil kommandoen er ferdig '&' etter en Linux-kommando kjører kommandoen i bakgrunnen : Prosessen kjøres samtidig med shellet Shellet venter ikke til kommandoen er ferdig Kommandoen fg brukes for å flytte prosesser fra bakgrunn til forgrunn Nåværende prosess (i forgrunnen) kan suspenderes (tråden settes i wait-tilstand) ved å taste CTRL Z Kommandoen bg vil starte opp siste suspenderte jobb som en bakgrunnsprosess

14 Prosessinformasjon i Linux top : Løpende systemstatus og info. om alle prosesser på systemet, sortert på ressursbruk (top H for tråd-info). pstree : Hele slektstreet for prosessene (init er stamfar) ps : Skriver ut (deler av) prosesstabellen e Alle prosesser på systemet u Prosessene til en bestemt bruker m Informasjon om tråder [PID] Informasjon om en bestemt prosess-id For å få info. om bestemte programnavn/kommandoer: ps grep programnavn pgrep

15 Linux-prosesser og signaler Alle prosesser i Linux responderer på signaler Signaler er beskjeder fra OS-et om at en prosess skal avslutte eller endre oppførsel Signalene identifiseres med nummer eller navn Brukere kan sende signaler til prosesser med kommandoen kill Liste over alle signaler: kill l (/bin/kill L) Spesielt signal: KILL (signal 9) for å drepe en prosess: KILL sendes ikke til prosessen, men bare til OS-et sure kill : Prosessen kan ikke selv stoppe en KILL

16 kill - kommandoen Brukere kan sende signaler til egne prosesser: kill PID Terminér en bestemt prosess kill <signal> PID Send et bestemt signal til prosess kill HUP PID Brukes ofte for å restarte servere kill KILL PID Sure kill kill KILL 1 Massemord Shellprogrammer kan håndtere / ignorere signaler med trap trap "echo SIGINT d***er vi i" 2 Se også: pkill killall

17 Prioritering av prosesser i Linux Prosesser får en nice-verdi ved oppstart: -20 <= nice-verdi <= 19 19: Prosessen er super-nice og prioriteres lavt av OS langsom utførelse -20: Prosessen er grådig og prioriteres på topp rask utførelse Default er oftest 0 (null) Brukere kan sette nice-verdi med f.eks: nice 15 kommando Delte Linux-systemer er ofte satt opp slik at bare sys.adm./root kan bruke negative nice-verdier Prioriteten til en kjørende prosess kan endre med renice

18 Time-sharing og scheduling Time-sharing (med én enkel CPU): CPU kan bare utføre én instruksjon om gangen Alle prosesser som ønsker å kjøre en tråd i CPU ligger lagret i en kø/liste OS velger en tråd fra køen, som får kjøre i CPU i en kort periode (en time-slice, typisk 20 millisek.) Prosessen tas ut og må igjen vente i kø. Scheduling-algoritme i OS ( kjøreplan i læreboken): Bestemmer når bytte av prosess/tråd (context switch) skal gjøres må være svært rask for å unngå trege systemer Velger ut neste prosess/tråd som skal få kjøre i CPU i henhold til gitte kriterier og/eller prioriteter

19 Context switch Prosessen som lagrer og gjenoppretter tilstanden (konteksten) til en prosess/tråd, slik at utførelsen kan gjenopptas korrekt og på samme sted senere. Utføres av OS og består av: Tråden som er running stoppes og lagres, trådens utføringsstatus settes til ready Scheduling-algoritmen velger en av alle trådene med ready-status som den neste som skal få kjøre Tilstanden til valgt tråd og prosess hentes frem og gjenopprettes, trådens status settes til running Context switch ferdig, valgt tråd kjøres i CPU frem til neste context switch

20 Ulike typer scheduling preempt : ordne på forhånd/reservere/forhindre Preemptive scheduling: Timer starter context switch med jevne mellomrom, f.eks ganger per sekund Scheduling-algoritme velger neste tråd som kjøres Rettferdig fordeling av CPU-tid mellom trådene Nonpreemptive scheduling: Kjørende tråd bestemmer når context switch skjer, OS kan ikke avbryte. Krever at trådene/prosessene samarbeider og ikke er grådige cooperative multitasking Ikke for vanlige OS, finnes oftest i real-time systemer der presisjon er spesielt viktig (eks. styring av romfartøy)

21 Enkel preemptive scheduling: Round Robin Kjør prosess i én time-slice, legg deretter bakerst i kø Alle behandles likt Bruker en timer som sender avbruddsignal f.eks. 50 ganger i sekundet for å bytte prosess/tråd i CPU med en context switch Relativt lett å modifisere til å håndtere prioriteter for tråder/prosesser og flere enn en CPU De fleste OS bruker en eller annen variant av Round Robin scheduling

22 Hvordan velge tråder i scheduling? Alle tråder kan ha en prioritet: Velg alltid den som har høyest prioritet Like prioriteter behandles med Round Robin Alternativ: Variér lengden på time-slice iht. prioritet Store jobber kan nedprioriteres: Lagre brukt CPU-tid for alle tråder Velg alltid den som har brukt minst CPU-tid Prioriterer interaktive brukere fremfor tunge jobber Estimert gjenværende kjøretid: Prosessene gjetter på hvor mye CPU-tid som gjenstår Velg den med minst gjenværende tid for å prioritere småjobber

23 Scheduling i Linux * Bruker p.t. en relativt komplisert algoritme som kalles Completely Fair Scheduler Prøver å utnytte CPU så effektivt som mulig og samtidig prioritere interaktivitet Hovedregelen er å velge prosessen som har brukt minst CPU-tid til nå Interaktive prosesser prioriteres med sleeper fairness": Prosesser som er blocked er typisk interaktive programmer som sover fordi de venter på input fra bruker Disse behandles på samme måte som prosessene som er ready og venter på å kjøre i CPU igjen Felles scheduling av tråder og prosesser tråder betraktes som spesielle prosesser som deler ressurser. *: Beskrivelsen i læreboken er utdatert

24 Scheduling og avbruddsrutiner Avbrudd skjer f.eks. når en prosess kaller en systemrutine for å lese fra en I/O-enhet CPU avbryter kjøring av programmet og hopper til koden for avbruddsrutinen som håndterer I/O Det gjøres ikke context switch eller scheduling: Avbruddsrutinen er ikke en egen prosess Tråden som forårsaket avbruddet er fortsatt running Dette betyr at avbruddsrutinen har tilgang til både instruksjonen og dataene for prosessen, som er lagret i RAM disse må ikke endres Det er strenge krav til kvalitet og sikkerhet (og hastighet) ved (assembler)programmering av avbruddsrutiner

25 Virkemåte for avbruddsrutiner Avbruddsrutinen lagrer alle prosessdata som er nødvendig (CPU-registre) for å kunne restarte prosessen/tråden nøyaktig slik den var før avbrudd Dette må ikke lagres i prosessens minne-område, men i egne statiske minneceller satt av spesielt for avbruddsrutinen Avbruddsrutiner gjør alltid bare svært enkle operasjoner som f.eks. å starte en I/O-enhet, flytte data, eller endre status til en tråd. CPU må være i kjernemodus. Avslutter ved å sette lagrede data tilbake i CPU-registre og utføre en return from interrupt, slik at avbrutt prosess kan fortsette utføring.

26 Kjernetråder og brukertråder Kjernetråder: Kernel-level threads / Native threads Tråder som opprettes og håndteres av OS-et selv Brukertråder: User-level threads, Green threads Tråder som lages og håndteres av et run-time system som f.eks. Java Virtual machine

27 Kjernetråder Operativsystemets API tilbyr systemkall (C-funksjoner i Linux) for å opprette nye tråder inne i en prosess kjernetråder. Disse trådene er kjente for OS-et og håndteres med scheduling og context switch. Fordeler: OS-et kan utnytte maskiner med flere prosessorer/cpu-kjerner effektivt ved å kjøre kjernetråder parallellt, og kan f.eks. prioritere tunge prosesser med mange tråder. Kjernetråder er blokkeringsfrie, dvs. at en tråd som f.eks. venter på I/O ikke stopper andre tråder i samme prosess fra å kjøre. Ulemper: Opprettelse og context switch er relativt tidkrevende.

28 Brukertråder i Java Opprettes og håndteres av JVM Enklere med trådhåndtering i høynivå, API: java.lang.thread Tidligere versjoner av JVM (læreboken): Java-trådene fantes ikke i OS-et, som bare så en prosess JVM gjorde selv scheduling av trådene Bytte av brukertråd i JVM raskere enn OS context switch Kan ikke utnytte flere prosessorer effektivt (men virker også for single-thread OS) Ikke blokkeringsfrie: En brukertråd som trenger I/O kan stoppe alle andre brukertråder, fordi OS-et bare ser én prosess I nyere Java-systemer: JVM oppretter en kjernetråd som svarer til hver brukertråd i Javakoden (standard i Windows og Linux)

29

30 Programmering med tråder i Java Java-tråder er vanlige klasseobjekter i Java Trådene er er objekter av klassen java.lang.thread, eller av subklasser av denne I tillegg til å være objekter, kan Java-tråder også eksekvere kode. Opprettelse av ny tråd: Thread thread = new Thread(); Starte kjøring av den nye tråden: thread.start(); thread.start setter i gang metoden void run() i trådobjektet

31 To måter å starte tråden på 1.Lag en subklasse av Thread som definerer sin egen void run() metode. 2.Bruk et objekt som implementerer Runnable, som parameter til konstruktøren til Threadobjektet. Runnable-objektet må selv implementere metoden void run(), og kjøring av tråden vil starte i denne metoden.

32 Metode 1 public class MyThread extends Thread { public void run() { System.out.println("MyThread running"); } } public class ThreadTest1 { public static void main(string[] args) { MyThread mythread = new MyThread(); mythread.start(); } }

33 Metode 2 public class MyRunnable implements Runnable { public void run() { System.out.println("MyRunnable running"); } } public class ThreadTest2 { public static void main(string[] args) { Thread thread = new Thread(new MyRunnable()); thread.start(); } }

34 Sette navn på tråder Thread thread = new Thread("Mittnavn"); System.out.println(thread.getName()); MyRunnable runnable = new MyRunnable(); Thread thread = new Thread(runnable, "Mittnavn"); System.out.println(Thread.currentThread().getName ());* *: MyRunnable er ikke subklasse av Thread, og kan derfor ikke kalle getname i Thread. Løsningen er å bruke metoden Thread.currentThread() som alltid refererer til den tråden som til enhver tid er aktiv.

35 Eksempel: Tråder som skriver ut navnet public class Thread2 extends Thread { Thread2(String S) { super(s); } public void run() { System.out.println("Thread: " + getname() + " Running"); } } public class ThreadNames { public static void main(string[] args) { // Skriver ut navn til tråden som kjører main System.out.println(Thread.currentThread().getName()); // Oppretter og starter 10 nummererte tråder for(int i = 0; i < 10; i++) { Thread2 T = new Thread2("" + i); T.start(); } } }

36

37

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll

Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Oppsumering operativsystemer av: Lars- Martin Hejll Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll, Høgskolen I Telemark Innhold Operativsystemer kapittel 1... 3 Introduction... 3 Operativsystemets Oppgaver:...

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01

Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Java WebStart Java WebStart er et verktøy for å distribuere Java-applikasjoner av ulik type. Forfatter: Else Lervik (else.lervik@hist.no) Dato: 2006-03-01 Innhold 1 Introduksjon... 1 2 Hva må utvikleren

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus

Eksekveringsrekkefølgen (del 1) Oppgave 1. Eksekveringsrekkefølgen (del 2) Kommentar til oppgave 1. } // class Bolighus // class Bygning Oppgave 1 System.out.println( Bolighus ); // class Bolighus Hva blir utskriften fra dette programmet? class Blokk extends Bolighus{ // class Blokk IN105subclassesII-1 Eksekveringsrekkefølgen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Passord: slik lager du et som er godt

Passord: slik lager du et som er godt Passord: slik lager du et som er godt 5 gode råd for å lage gode passord: - Passordet bør inneholde minst 8 tegn - Du bør bruke både små og store bokstaver, tall og gjerne spesialtegn - Passordet bør ikke

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer