Advokater jobbet som pengeinnkrevere for David Toska: Helerne bedre enn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokater jobbet som pengeinnkrevere for David Toska: Helerne bedre enn"

Transkript

1 Advokater jobbet som pengeinnkrevere for David Toska: Helerne bedre enn Noen advokater går lenger enn andre i å forsvare sine klienters interesser og tjener godt på det. En av dem er Morten Furuholmen, som denne gangen kan ha gått for langt. ADVOKATEN OG MESTERHJERNEN: Advokat Morten Furuholmen kan få svi for at hans tidligere klient David Aleksander Toska har viklet ham inn i en stygg helerisak. 58 FOTO: SCANPIX/ALF OVE HANSEN For tiden sitter den hardtslående advokaten på forsvarerbenken i Stavanger tingrett, side om side med sin ranstiltalte klient Kjell Alrich Skyggen Schumann, som han kjemper for å få frikjent for blant annet drapet på politimannen Arne Sigve Klungland i Nokas-saken. Fra tingretten går det knapt en dag uten at advokat Furuholmen avfyrer salver mot politiet og deres arbeidsmetoder, enten det er for bruken av varetekt, fotlenker eller kommunikasjonskontroll. Nå er det imidlertid Furuholmen og hans arbeidsmetoder som står i fokus. Årsaken sitter i lusekofte bare et par plasser unna ham i tingretten og heter David Aleksander Toska. Tyggende på en melkesjokolade snur den såkalte Mesterhjernen seg stadig mot sin tidligere advokat. De to utveksler øyekontakt, ler og smiler mot hverandre. Selv om Toska har dratt advokaten inn i en stygg helerisak som i beste fall kan regnes som en grov yrkestabbe fra advokatens side. Furuholmen selv avviser det overfor Kapital: Nei, selvfølgelig har jeg ikke vært med på heleri. Absolutt ikke. Engasjert ransforsvarer Sammen med sin tidligere partner, advokat Øystein Storrvik, har Furuholmen helt siden 1990-tallet vært en sentral forsvarer i ransmiljøet rundt David Toska og den såkalte Tveita-gjengen. Få kjenner det hardbarkede ransmiljøet bedre enn de to. Selve miljøet beskrives som lite, intimt og lukket, og aktørene benytter seg helst av hverandres tjenester når det trengs hvilket er ganske ofte. Det er derfor ikke unaturlig at det nettopp er Furuholmen som Toska, en ledende skikkelse i den gamle Tveita-gjengen, henvender seg til når han høsten 2002 ikke får tilbake de fem millionene han har lånt bort cash i en koffert til finansklovnen Thomas Øye og jugoslavisk-fødte Zoran Obuskovic. Mer unaturlig er det at advokat Furuholmen faktisk engasjerer seg for at Toska skal få tilbake pengene som åpenbart for de aller fleste er fremskaffet på ulov-

2 stjelerne? lig måte. Spesielt siden det ifølge straffeloven 317 regnes som heleri å yte bistand til å sikre utbytte av en straffbar handling. Maksimal strafferamme er fengsel inntil seks år. Sosialklient med fem mill. I motsetning til advokat Furuholmen, som står på for å kreve inn koffertpengene for sin klient, har Toska aldri stått på for å skaffe seg lønnet arbeid. Han jobbet riktignok deltid hos Burger King i fire måneder i 1994, og han gikk en måned som avisbud med Aftenposten i 1998, men ellers har han aldri vært registrert som arbeidstager. Når han høsten 2002 henvender seg til Furuholmen for å få hjelp til å kreve inn de fem koffertmillionene, er han sosialklient uten jobb. Ligningslistene viser null i inntekt og null i formue. Han er straffedømt tre ganger for alvorlige forbrytelser og har nylig sluppet ut fra fengsel. Dessuten er han i politiets søkelys i forbindelse med flere ran. Burde det ikke ha ringt en bjelle hos deg når en kriminell sosialklient ber om din hjelp til å kreve inn fem millioner kroner? Jeg har vært nøye med å få en grundig redegjørelse for hvor pengene kom fra, så det er jeg ikke enig i, sier Furuholmen på telefon fra Stavanger. Hva slags undersøkelser gjorde du før du påtok deg oppdraget? Det vil jeg ikke gå inn på. Jeg har fokusert på opphavet til disse pengene, men kan ikke si noe mer om det enn at jeg har forholdt meg til den informasjonen og de undersøkelsene som forelå. Jeg har imidlertid fortløpende vurdert saken og fant etter hvert grunnlag for å trekke meg. Screen Media-boblen La oss spole tilbake og se nærmere på hva som faktisk har skjedd. Kapital har skrevet om aktørene i saken i over tre år, så mye av hendelsesforløpet er antagelig kjent for faste lesere, men nye opplysninger dukker stadig opp og gir nye perspektiver. Så derfor: Mandag den 12. februar 2001 bærer David Toska en liten svart koffert med fem millioner kroner i sedler til Thomas Øyes leilighet i Fritzners gate på Frogner i Oslo. Pengene blir overlevert til Øye, samtidig som det blir signert en låneavtale. Som långiver står David Toska, og som låntagere står Thomas Øye og Zoran Obuskovic. Øyes rause hjelper og daværende venn, Schibsted-arving Harald Undrum, undertegner som selvskyldnerkausjonist. Pengene skal benyttes til å kjøpe aksjer i IT-selskapet Screen Media, som Øye hausser opp i skyene. Minst en million fra kofferten blir investert i Screen Media, mens resten går til forbruk og reiser for Øye og personer i kretsen rundt ham. Kapital skriver en stor artikkel om aksjeboblen Screen Media og advarer investorer mot selskapet. Kort tid senere sprekker boblen. Øye, som hele tiden har trodd han skulle gjøre et kupp i selskapet, greier ikke å tilbakebetale lånet til Toska, som det i mellomtiden har påløpt renter i millionklassen på. Torpedoer og trusler Toska har, frem til han varetektsfengsles i oktober 2001, flere samtaler med Undrum og Øyes koffertbærer, Reidar Goffeng, for å få tilbake pengene. Uten hell. Mens Toska sitter varetektsfengslet frem til september 2002, mistenkt for å ha deltatt i det såkalte bankboksbrekket i DnBNORs filial på Bryn hvor det angivelig ble tatt 20 millioner kroner, hjelper hans venn Bård Kaste også han med kriminelt rulleblad til med å inndrive pengene. Kaste greier først å inndrive kroner ved årsskiftet 2001/2002 og deretter kroner et år senere, omtrent nok til å dekke rentene. Det første beløpet er det Børre Sundet i Screen Media som formidler, mens det andre beløpet fremskaffes av Thor Arne Barreng etter aksjesalg i The 5 Percent Community. Den 10. oktober 2002 blir det avholdt et møte på Nebbet Café i Oslo med Undrum, Toska og hans nå avdøde venn, torpedoen William Ellingsen. Formålet med møtet synes å være å true Undrum til å tilbakebetale pengene som Øye & Co. har stukket av med, noe også Oslo tingrett senere Retten er kommet til at de midler som her er lånt ut synes å være fremkommet i en slik sammenheng at uttrykket hvitvasking av såkalte svarte penger er mer dekkende som karakteristikk på forholdet enn utlån av midler ervervet på lovlig måte. legger til grunn. Til tross for det harde presset greier Undrum ikke å finne nok penger til å betale Toska. Vennskapet med Øye har ført til at kravene mot ham på denne tiden er oppe i nærmere 100 millioner kroner. Undrum kontakter som siste utvei sin mor, Schibsted-arving Guri Scotford, som ikke vil stille opp og hjelpe hvis ikke kravet går gjennom advokat. Undrum forteller dette til Toska, noe som fører til at han kort tid senere tropper opp på advokat Furuholmens kontor. Lille julaften 2002 sender Furuholmen en julehilsen til Undrum hvor han på vegne av Toska ber om at pengene tilbakebetales snarest. I tillegg til truende torpedoer som stadig har tatt kontakt, har Undrum i julen fått en pågående advokat å hanskes med. Ønsket å få til en dialog Advokat Furuholmen har en litt annen versjon enn Undrum. På vegne av min klient tilskrev jeg advokaten til Harald Undrum for å komme til en minnelig løsning. Det opprinnelige ønsket var å få til en dialog. Så vidt jeg husker forsøkte vi å få til et møte, men dette lot seg ikke gjøre. Så var det mye frem og tilbake. Til slutt var det bare ett alternativ igjen, og det var å få til en rettslig prøvelse. Jeg hadde selvfølgelig gjort noen undersøkelser i forkant, og hvis jeg da hadde mistanke om at det forelå noen straffbare forhold, ville jeg selvfølgelig aldri ha satt i gang den prosessen, sier Furuholmen. Med rettslig prøvelse sikter han til konkursbegjæringen som han den 9. september 2003 på vegne av Toska fremmer for Asker og Bærum tingrett. 59

3 Undrums advokat, høyesterettsadvokat Jon Christophersen, ønsker ikke å gå ut offentlig og kritisere sin motpart for hans handlemåte i saken mot Undrum. Jeg tar det for gitt at mine kolleger er mer eller mindre renslige. Det er en selvfølge at en advokat som klart skjønner at han håndterer ulovlige midler hopper av lasset eller toget så fort som mulig. Det forutsetter jeg også at kolleger gjør, sier Christophersen. Kort klientforhold Men, fortsetter Undrums advokat. Hva jeg stusset over da dette kom opp senere, var at Furuholmen sa at oppdraget for hans klient bare varte cirka én måned, men han må ha glemt et nulltall. Klientforholdet må ha vart i minst ti måneder. Han var i hvert fall borti Toska fra desember 2002 til september Det synes jeg var litt tøvete. Furuholmen selv ønsker tydelig å dysse ned sitt engasjement for Toska, både i tid og omfang. Også overfor mediene har han tidligere gitt inntrykk av at forholdet kun varte en måned. Hvor lenge var du engasjert av Toska? Ganske kort. Det vil si? Jeg har aldri hatt noe klientforhold til Toska utover denne saken. Lengden på klientforholdet vil du kunne lese ut fra korrespondansen i saken. Det varte fra første brev til Undrum til en uke eller to før saken kom opp i tingretten. Det vil si cirka et år? Nå må du gjøre hjemmeleksen din. Det var ikke så lenge. David Toska uttalte i retten at han tok kontakt med deg høsten 2002, og saken kom opp for tingretten i september Jeg mener å huske at jeg skrev mitt første brev til Harald Undrum i desember Vi forsøkte å få i stand en dialog og det var mye frem og tilbake, men den prosessen gikk veldig tregt, mener Furuholmen. DELTOK I HVITVASKING: Advokatene Rune Berg (t.v.) og Morten Furuholmen (t.h.) hjalp David Toska med å innkreve koffertlånet på fem millioner kroner til Thomas Øye. FOTO: SCANPIX/BERIT ROALD Hvitvasking Den 21. oktober 2003 blir konkursbegjæringen mot Undrum behandlet i Asker og Bærum tingrett. Bare fem dager tidligere har advokat Furuholmen trukket seg fra saken, og advokat Rune Berg overtar pengeinnkrevingsjobben for Toska. En våken tingrettsdommer ser umiddelbart det ikke Toskas advokater ser eller vil se: at det er snakk om en hvitvaskingsoperasjon for Toska. Fra tingrettskjennelsen, hvor Toska tapte på alle punkter, går det klart frem at: Retten er kommet til at de midler som her er lånt ut synes å være fremkommet i en slik sammenheng at uttrykket hvitvasking av såkalte svarte penger er mer dekkende som karakteristikk på forholdet enn utlån av midler ervervet på lovlig måte. ( ). Retten finner det på denne bakgrunn sannsynlig at det dreier seg om midler som Toska eller andre før ham har ervervet på en eller annen kriminell måte og som med Toskas viten og medvirkning søktes hvitvasket gjennom de faktiske handlinger som er beskrevet foran. ( ) Det finnes, slik retten ser det, ikke anledning for Toska til å få domstolens mellomkomst til å åpne konkurs på grunnlag av det pretenderte kravet mot Harald Undrum, idet forholdet mellom Toska og Undrum finnes å representere et for øvrig såkalt reprobert forhold. Nytt i tingretten er at Toska hoster opp et nytt alibi og kommer med en forklaring om at han har lånt de fem millionene av byggmester Peter A. Nielsen samme dag som han leverer pengene videre til Øye i en koffert. Det få andre enn Furuholmen synes å vite, er at Peter A. Nielsen er broren til en ny og potensielt stor klient av Furuholmen. Den 19. mai 2003, mens han ennå var advokat for Toska, blir nemlig Furuholmen oppnevnt som forsvarer for tidligere økonomidirektør Odd Gunnar Ramfløy i Norges Røde Kors. Ramfløy og Nielsen er, tross ulikt etternavn, brødre som sammen med en tredje bror er tiltalt for å ha lurt Røde Kors for et titall millioner kroner i en av landets største utroskapssaker. Det pikante er at Furuholmen på tampen av 2002 samler Toska og Nielsen til møte på sitt kontor, og at Nielsen (som altså verserer i en annen straffesak han er forsvarer i) kort tid senere dukker opp som Toskas pengealibi. Ingen tabbe Innser du i ettertid at det var en tabbe å begjære Harald Undrum konkurs på vegne av Toska? Jeg har gjort de undersøkelsene jeg mente var påkrevd. Ut fra det synes jeg det var forsvarlig å sette i gang en korrespondanse i saken, sier Furuholmen. Jeg føler jeg har gjort det jeg skulle hele tiden. Du legger imidlertid endel premisser i spørsmålene dine. Det er ikke gitt at de premissene er dekkende for saken, uten at jeg kan gå nærmere inn på det. Så du synes ikke det var noen tabbe å bistå Toska med å kreve inn pengene? Nei, jeg gjør ikke det. Klart er det likevel at det neppe var noen genistrek å involvere seg i Toskas inkassobusiness. Ikke bare tapte Toska konkursbegjæringssaken både i tingretten og senere i lagmannsretten. Den må også ha påført ham store saksomkostninger. Fortsatt er det vel bare Vår herre og Toska 60

4 selv som vet hvor han har fått penger til å betale dem med. Dernest ble sakens omtale, først i Kapital og senere i dagsavisene, en stor mediebelastning for Toska, som ikke hadde noe ønske om å få eksponert virksomheten sin offentlig. Til VG uttalte han da også at det var en artikkel i Kapital som fikk ham til å flytte til Stavanger, hvor han oppholdt seg i forbindelse med Nokas-ranet. Til slutt kommer det faktum at politiet etter alt oppstyret valgte å ta ut tiltale mot Toska, Øye, Obuskovic og Nielsen for forsettlig heleri av fem millioner kroner. De er alle nylig idømt fengselsstraffer for dette. Mohammad Imran Saber er funnet skyldig i forsøk på heleri. Dessuten er to personer, Bård Kaste og Harald Undrum, dømt for uaktsomt heleri fordi de hjalp Toska med å kreve inn pengene. Heleriet anses som grovt, særlig fordi det er lagt vekt på verdien av utbyttet. Nielsens rolle fiktiv Så hva med advokat Furuholmen? Når han trekker Nielsen inn i koffertsaken, vet han eller burde klart ha visst at Nielsen er tiltalt for å ha melket Røde Kors for store millionbeløp, og at det uansett er meget stor sannsynlighet for at pengene stammer fra kriminell virksomhet. Likevel velger han å hjelpe Toska med å kreve inn pengene, med Nielsen som vitne. Ovenikjøpet fastslår Oslo tingrett i dommen mot Toska, Obuskovic, Nielsen og Saber den 3. oktober i år at Nielsen kun har opptrådt som hjelpeintervenient: Retten er dermed overbevist utover enhver rimelig tvil at Nielsens rolle i denne saken ikke har vært å skaffe pengene, men å skaffe Toska en forklaring på hvor pengene kom fra. For å fremstå som opphavsmann til pengene har Nielsen produsert fiktiv dokumentasjon om låneforholdet. Retten bemerker det påfallende ved at Nielsens rolle som långiver først blir lansert under tingrettsbehandlingen av konkursbegjæringen mot Undrum, og den finner det bevist at gjeldsbrevet som skulle dokumentere låneforholdet er antedatert samt at vitnet som angivelig skal ha undertegnet ikke har gjort det. Dessuten har ingen av de tiltalte ført opp lånet i sine selvangivelser. Videre heter det i dommen: Selve det faktum at et beløp på fem millioner kroner er overlevert i kontanter i en koffert, tilsier at det er svært lite sannsynlig at pengene er fremskaffet på lovlig måte. Når den som frakter, overleverer og er långiver av disse pengene i tillegg er en tidligere straffedømt person uten arbeid eller inntekter, burde disse omstendighetene i utgangspunktet være tilstrekkelige til å anse bevist at pengene var utbytte fra straffbare handlinger. Heleri? Dette er forhold Furuholmen, som den mest prominente og kjente advokaten i ransmiljøet rundt Toska, totalt overså. Rent objektivt har altså advokat Furuholmen aktivt bidratt til å innkreve et pengebeløp som er utbytte fra straffbare handlinger. I den forstand vurdert med etterpåklokskap kan man si at Furuholmen har deltatt i heleri. Det første spørsmålet da er hvorvidt han forstod at pengene er utbytte fra straffbare handlinger, noe han klart benekter. Det neste spørsmålet er om Furuholmen burde ha visst at Toska ikke hadde ervervet midlene på lovlig måte. For også uaktsomt heleri er straffbart. Og her er vi ved kjernen i saken. Thomas Øye ble dømt til forsettlig heleri fordi han burde ha visst at pengene var fremskaffet på ulovlig måte. Øyes første forsvarer i den såkalte koffertsaken, advokat Håkon Ø. Schiong, forsøkte da også å føre Furuholmen som vitne. Tanken var at hvis ikke Furuholmen forstod eller burde forstå at pengene var ervervet på ulovlig måte, var det kanskje ikke så rart at hans klient heller ikke gjorde det. Det ønsket ikke Furuholmen, som påberopte seg taushetsplikt. Disse advokatene visste like godt som andre at Toska var domfelt og at pengene kunne stamme fra ulovlig virksomhet, sier forsvareren til en av de andre tiltalte. De visste det kanskje enda bedre, for når du er advokat, skal du jo bruke tid på å sjekke ut klienten før du påtar deg et oppdrag. En annen forsvarer sier det slik: Når en advokat går så langt som til å begjære garantisten bak et koffertlån på fem millioner i kontanter konkurs, så bør han ha foretatt seg en rekke undersøkelser og forsikret seg om at pengene stammer fra lovlig virksomhet. Aktsomhetskravene for en advokat som går inn i saken med åpne øyne, må jo være vel så strenge som for de andre aktørene som kortsiktig har hatt syltelabbene sine oppi denne kofferten og som kanskje ikke har bedre vett enn det lille de har fått utdelt. Tankekors ved kollega Føler du at du utviste den nødvendige grad av aktsomhet da du bistod Toska med å kreve inn disse pengene? David Toska var interessert i å få til en 62

5 dialog. Jeg ville søke kontakt med Harald Undrums advokat. Ut fra den informasjonen jeg da hadde, mener jeg at det var berettiget å fremme kravet, fastholder Furuholmen. Burde du ikke i det minste ha sjekket ligningen til Toska så du enkelt kunne ha sett at det var lite sannsynlig at de fem millionene var ervervet på lovlig vis? Det kan jeg ikke kommentere. Selv om han selv ikke mener å ha gjort noe kritikkverdig, mener Furuholmen det var betenkelig at hans kollega Rune Berg førte Toskas sak videre i tingretten og lagmannsretten. Under samtalen med Kapital hinter Furuholmen flere ganger om at fokuset i saken bør flyttes over på Berg. Det er et stort tankekors ved denne saken, og det er at andre advokater fører saken videre i tingretten og lagmannsretten etter at jeg har trukket meg, sier Furuholmen. Brudd på hvitvaskingsloven? Når Berg overtar innkrevingsjobben for Toska og fører saken videre for retten er det allment kjent, i hvert fall i mediene, at Toska er en av hovedpersonene i det kriminelle Tveita-miljøet. Likevel fortsetter han inkassooppraget, selv om loven tydelig fastslår at det er heleri å kreve inn penger som er ervervet på ulovlig måte. Dessuten har advokat Berg i forbindelse med kjæremålet til lagmannsretten tilsynelatende ukritisk fremlagt låneavtalen mellom Toska og Nielsens selskap som bevis i saken. Samme låneavtale som Oslo tingrett senere stempler som et falsum. Sist, men ikke minst: Advokat Berg har etter hva Kapital erfarer ikke sendt melding til Økokrim slik advokater plikter å gjøre ved mistenkelige transaksjoner hvor store pengebeløp er involvert. Dette i henhold til den nye hvitvaskingsloven. Den trådte i kraft allerede 1. januar Advokat Furuholmen mener det er et stort tankekors at du overtok som advokat for Toska og førte saken videre i tingretten og lagmannsretten etter at han trakk seg. Har du noen kommentar til det? Nei, det har jeg overhodet ikke, sier advokat Rune Berg. Jeg leser ikke disse finanslivets sladreaviser, så jeg kjente hverken til Toska eller Øye. Hva andre måtte ha av kjennskap kan ikke jeg uttale meg om. Men nå står jeg på farten til retten, så ha det, sier Berg irritert og slenger på røret. Resten av spørsmålene må han kanskje besvare andre steder. vibeke.holth INGEN TVIL OM DE OBJEKTIVE FORHOLD: Hvis jeg da hadde mistanke om at det forelå noen straffbare forhold, ville jeg selvfølgelig aldri ha satt i gang prosessen, sier advokat Morten Furuholmen (her mellom Kjell Alrich Schumann og David Aleksander Toska). FOTO: SCANPIX/JAN PETTER LYNAU FOTO: SCANPIX 63

Furuholmens nyttige idioter

Furuholmens nyttige idioter Jus Advokat Furuholmen er dømt for heleri får fortsette som advokat: Furuholmens nyttige idioter furuholmen og reiss-andersen lyngtveit og furuholmen furuholmen og toska Både Lagmannsretten og Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, Reidar Morten Furuholmen Rune Berg (advokat John Christian Elden) (advokat

Detaljer

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011 Metoderapport Skup 2011 Flukten fra Tyrkia Historien om hvordan sentrale personer i Stavanger kommune bestemte seg for at lover er til for å brytes med Ola Thunes hjelp. 1 Journalister: Jone Østebø, krimjournalist

Detaljer

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Att Re : Rette vedkommende : Forliksklage mot Advokatfirmaet Torkildsen &

Detaljer

Bukken bør ikke passe havresekken

Bukken bør ikke passe havresekken Jus Juseksperter vil avskaffe advokatenes disiplinærsystem: Bukken bør ikke passe havresekken Carl A. Fleischer Jeppe Normann Advokater som tar loven i egne hender er langt fra noe nytt. Mer oppsiktsvekkende

Detaljer

SKUP 2011. Publisert i Adresseavisen 25. mai 29. desember 2011. Grete Holstad Åge Winge

SKUP 2011. Publisert i Adresseavisen 25. mai 29. desember 2011. Grete Holstad Åge Winge SKUP 2011 «ADRESSAKONSORTIET» Publisert i Adresseavisen 25. mai 29. desember 2011 Grete Holstad Åge Winge Forretningsmannen Terje Roll Danielsen lånte 310 millioner kroner for å kjøpe aksjer i Adresseavisen.

Detaljer

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning:

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning: Årsberetning 2006 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Torgersensaken. Juks satt i system (1957-2013)

Torgersensaken. Juks satt i system (1957-2013) Torgersensaken Juks satt i system (1957-2013) Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Arnulf Øverland: Du må ikke sove (1937) Jan Tennøe SpreDet er et lite, uavhengig forlag

Detaljer

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14

Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Lastebilsaken IJ-nr 2010-14 Instans: Oslo tingrett - Dom. Dato: 2010-09-13 Publisert: TOSLO-2009-52991 Sammendrag: Straffeloven 253 nr. 1, skadeserstatningsloven 3-6 første ledd, straffeloven 246, 247.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Det Store Norske kuppet

Det Store Norske kuppet Det Store Norske kuppet Korrupsjonsavsløringene rundt Store Norske Spitsbergen Kulkompani Av Christian Steffensen og Aslak M. Eriksrud Publisert på TV 2 Nyhetene 14. juni 2010 og ut året Redaksjonens adresse:

Detaljer

Reisende i løgn og bedrag

Reisende i løgn og bedrag Desember 2011: Marie Madeleine Larsen har brukt et titalls navn, og var sist kjent som Maria Kristoffersen. Her på besøk i et privat hjem i Elverum før jul. Foto: Privat. Reisende i løgn og bedrag Denne

Detaljer

Metoderapport - SKUP 2004

Metoderapport - SKUP 2004 Metoderapport - SKUP 2004 1. Journalister: Trond Nygard-Sture Gard Steiro 2. Tittel på prosjektet: «Dørvaktene i Bergen» 3. Publikasjon: Publisert i Bergens Tidende og nettutgaven www.bt.no i perioden

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere:

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Metoderapport: FORBRYTELSE UTEN STRAFF basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Knut Gjernes, Sognsveien 20, 0851 OSLO, Telefon: 932

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 14. januar 2015 kl. 8 Møteleder: M a r t i n K o l b e r g (A) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 14. januar 2015 kl. 8 Møteleder: M a r t i n K o l b e r g (A) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 14. jan. Høring med Transparency International Norge *3 Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 14. januar 2015 kl. 8 Møteleder: M a

Detaljer

LUCIA-STIFTELSEN INNLEDNING

LUCIA-STIFTELSEN INNLEDNING LUCIA-STIFTELSEN Journalister: Rolf J. Widerøe og Tor Strand Tittel på prosjekt: Lucia-stiftelsen Hvor og når publisert: Verdens Gang fra april 2003 og publiseres fortsatt Redaksjon: Verdens Gang Adresse:

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks:

Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks: Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks: Publisert: 28.03.2003 i Kapital Rettsvesenet lukker øynene for storbankens tjuvtriks: Den lønnsomme løgnen Sparebanken Øst brukte klientmidler til

Detaljer

Sertifikat-saken. Når og hvordan kom arbeidet i gang? Eskil Engdal, Knut Gjernes og Erik Tumyr: INNHOLD:

Sertifikat-saken. Når og hvordan kom arbeidet i gang? Eskil Engdal, Knut Gjernes og Erik Tumyr: INNHOLD: Eskil Engdal, Knut Gjernes og Erik Tumyr: Sertifikat-saken Publisert i Dagens Næringsliv i perioden 18.08 31.12. 2001 (les SKUP-juryens uttalelse her.) INNHOLD: Når og hvordan kom arbeidet i gang? Hva

Detaljer

Metoderapport: Farlige raske penger

Metoderapport: Farlige raske penger Metoderapport: Farlige raske penger Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 18. mars 2006 til 24. mars 2006. 1 Innsender: Knut Gjernes, Grev Wedels plass 9, 0107 Oslo Telefon: 932 56

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Norske Samira - dumpet på koranskole i Somalia For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Samira kom til oss gjennom

Detaljer

Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:

Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Cashet inn fire mill. Arvestriden mellom Mona Høiness og familien til enkefru Synnøve Alver Urdahl, som testamenterte alt hun eide til sin

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

"Mafiaen i Eiker" Alle rettigheter Koloritt Forlag AS

Mafiaen i Eiker Alle rettigheter Koloritt Forlag AS Kap. 14 Løgnene i herredsretten Dommeren anførte i dommen at midlertidig pant "burde vært slettet". Men til tross for at pantet som lød på 400.000 kroner var urettmessig utnyttet i vår bolig da de ribbet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE:

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo PUBLIKASJON: Halden Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 27.10.2014 og 27.01.2015 STOFFOMRÅDE: Forbruker,

Detaljer