Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess"

Transkript

1 Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden. Dette betyr likevel ikke at bedriftsledere føler det er mangel på utfordringer i det norske markedet. Norges Mest Respekterte Virksomheter 2013 TOPP 5: 1. STATOIL =2. TELENOR =2. NORWEGIAN 4. APPLE 5. DNB Sitater: Hvorfor Er Disse Virksomhetene Respektere Verdensarv, etisk sterke policies og sosialt engasjement kombinert med at ansatte har sterk eierskapsfølelse til selskapet "De har mestret overgangen fra et statlig eid selskap til en internasjonal organisasjon glimrende." "De har et fast grep om sitt marked i Norge, har den rette strategien med tidlig satsing i underutviklede land med støtte fra eierne, og de forstår markedet deres rett og slett. " "Oppnår gode resultater gjennom fokus og en klar strategi / budskap." "Tar risiko og våger å investere. Har kommet langt på relativt kort tid." "De har forhøyet kundens opplevelse og skaper det lille ekstra, og har lyktes i å gjøre seg attraktive for både kunder og ansatte." "En evne til å skape noe nytt." Troverdighet og deres evne til å reagere på endringer. GROWING STARS: 1. STORMBERG 2. MAAEMO Fordi de våger å investere i et tøft marked med en klar strategi med en sunn økonomi og sterkt samfunnsansvar og engasjement. "Bruker kunnskap og kompetanse og utmerker seg på et internasjonalt nivå, har definert en standard of excellence og ofrer ikke på kvalitet eller avviker fra sin nisje." Hay Group har i samarbeid med Virke foretatt en undersøkelse rettet mot norske næringslivsledere for å lære mer om utfordringene i det norske markedet. Vi ønsker å se på hvilke egenskaper ledere mener best vil posisjonere sine selskaper til å overvinne potensielle hindringer og å opprettholde sin suksess. I vår undersøkelse har vi snakket med norske administrerende direktører og ledere for å avdekke viktige temaer som har fått plass øverst på deres liste for fremtidig planlegging. Heriblant; g utvikle riktig gjennomføringsmodell, g økende konkurranse og skiftende markeder, samt g holde tritt med teknologi og innovasjon. Hvis dette er temaer mange norske ledere tilnærmer seg i sin virksomhetsplanlegging, hvilke attributter er det da ledere ser sine sidestilte, sine konkurrenter og andre organisasjoner har som fanger deres oppmerksomhet og vinner deres respekt som tilsvar på dagens utfordringer? Dette er spørsmålet vi søker å besvare i vår undersøkelse av Norges Mest Respekterte Virksomheter Hay Group. All rights reserved 1

2 Selskaper får respekt fra andre ledere hvis de blir oppfattet å utgjøre et sterkt bidrag til nasjonen og setter Norge på det internasjonale kartet Janteloven Nordmenn har vokst opp med tanken om at individuell suksess er mindre ønskelig enn kollektive prestasjoner. Sett fra vårt forskningsperspektiv, er det interessant å vurdere virkningen av denne kulturen i næringslivet. Hay Group har samarbeidet med Fortune Magazine i over 15 år for å kartlegge attributtene som ledere i Fortune 500-selskaper (verdens mest beundrede selskaper) beundrer. Ett tema som har vært konstant i våre Worlds Most Admired-undersøkelser er den viktige rollen som konsernsjefens profil har for å motta beundring fra andre toppsjefer. Steve Jobs i Apple, Jack Welch i GE, og Warren Buffet i Berkshire Hathaway er bare tre illustrasjoner på ledere som har mottatt stor beundring for selskapene de har ledet. Næringslivsledere vi snakket med i Norge var mindre fokusert på profilen og prestasjonen til konsernsjefen når de beskrev hvorfor de respekterer visse selskaper. I Norge vil et selskap motta større respekt og anerkjennelse på grunn av bedriftens prestasjon snarere enn personlig suksess. Norwegian Air Shuttle er en god illustrasjon på dette prinsippet. Lederne vi snakket med anerkjente Bjørn Kjos sitt bidrag, men grunnen for å velge Norwegian som et respektert selskap var strategien og fokuset på strategien som har gitt selskapet raskt vekst og til å bli Europas niende største flyselskap målt i passasjerantall. Mot til å fokusere og prioritere vekst Norwegian Air Shuttle har gått inn i en ny fase i sin internasjonale ekspansjon i år med lanseringen av langdistanseruter. Denne globale ekspansjon bringer oss til neste tema i vår undersøkelse: å tilrettelegge for mot til å fokusere. Intervjuene vi gjennomførte inneholdt betydelig anerkjennelse av Norges Mest Respekterte Virksomheters evne til å skape suksess ved å ha mot til å fokusere på og prioritere vekst. De fleste selskapene i Norge vil sikkert hevde at de er ute etter vekst, men lederne vi intervjuet understreket sterkt at de respekterer selskaper som gjør dette mer aktivt og med klarere fokus. Telenor ble utpekt for sin vekst i fremvoksende markeder, og deres evne til å svare på tøffe markedsmessige og politiske forhold. Ledere kommenterte også Telenors faste grep og fokus på eget marked, egen strategi og balansen de opprettholder mellom en pragmatisk tilnærming for å beskytte den modne norske virksomheten, mens de fortsatt aktivt prioriterer fremvoksende forretningsenheter. Dette temaet er også sett på som viktig for ledere når vi ba dem om å tenke på mindre norske selskaper som de respekterer. Oslorestauranten Maaemo har blitt tildelt to Michelin-stjerner, noe som respekteres av lederne vi snakket med fordi de har definert en standard of excellence, og ofrer ikke på kvalitet eller avviker fra sin nisje. Suksess - Men ikke for enhver pris I møte med bedriftslederne i undersøkelsen, var den generelle oppfatningen av dagens økonomiske klima positiv. Lederne mener at de har muligheter for fortsatt vekst så lenge selskapet har rett gjennomføringsmodell kombinert med de rette folkene med riktig kompetanse. De baserte sine synspunkter på respekt mer basert på helhetsvurderinger enn kun økonomiske resultater. Selskaper får respekt fra andre ledere hvis de blir oppfattet å utgjøre et sterkt bidrag til nasjonen og setter Norge på det internasjonale kartet. Intervjuene vi gjennomførte inkluderte referanser til integritet, samfunnsansvar og bærekraft. Statoil er uthevet for å ha et balansert syn når det kommer til miljø og ha en evne til å utnytte ressursene til fordel for Norge. Vinmonopolet er referert for sine proaktive samfunnsansvarskampanjer rettet mot yngre nordmenns drikkevaner. Orkla ble ansett som en velstyrt, positiv bidragsyter til Norge med et passende nivå av sosial bevissthet. Mindre norske selskaper ble også nevnt innenfor dette temaet. Stormberg er anerkjent av ledere som en respektert organisasjon fordi selskapet er en lønnsom virksomhet med sosialt engasjement og har sterkt sosialt og miljømessig engasjement Hay Group. All rights reserved 2

3 Hva betyr det for oss? Hva tar lokale bedrifter med seg fra denne undersøkelsen? Vi ser at størrelsen spiller en rolle for topp 5 listen, men årsakene til at selskapene havnet der være kan være nyttig tankeføde for ledere av mindre virksomheter. Administrerende direktører i vår undersøkelse anser evnen til å ta gode økonomiske beslutninger som en nødvendighet, og er alene ikke tilstrekkelig for å få respekt. Lederne vi intervjuet bemerket at selv om økonomiske resultater er direkte knyttet til langsiktig ytelsessuksess, er det behov for å vurdere det i en større sammenheng for å avgjøre om selskapet blir ansett for å handle korrekt i norsk sammenheng. Med dette i bakhodet ble ytterligere tre attributter ble identifisert, som sammen med gode økonomiske beslutninger differensierer Norges beste fra resten. Weighted Attributes of Respect Brand reputation Ability to attract and retain talented people Ability to make sound financial decisions Strong values and culture Clear and compelling strategy Quality of products and services Corporate social responsibility Effective use of technology Innovativeness Ability to adapt to changes in the economy Effectiveness in doing business globally Operating effectiveness, efficiency and focus Strength of customer relations Sustainability Quality of management Long-term investment value Profile of the CEO Focus on diversity (culture/gender/age) 1st priority 2nd priority 3rd priority 4th priority 5th priority Norges mest respekterte selskaper (NMRV) anerkjenner den immaterielle verdien arbeidsstokken representerer. De forstår at arbeidsstokken ikke bare er en utgift, men at deres motivasjon, utvikling og arbeidsmiljø har en verdi for selskapet NMRV har evnen til å tiltrekke og beholde dyktige folk Norges mest respekterte selskaper (NMRV) anerkjenner den immaterielle verdien arbeidsstokken representerer. De forstår at arbeidsstokken ikke bare er en utgift, men at deres motivasjon, utvikling og arbeidsmiljø har en verdi for selskapet. I erkjennelsen av at de ansatte er den viktigste pådriver for deres suksess går Norges mest respekterte selskaper langt for å legge forholdene til rette for å få folk til å trives. For å oppnå suksess gjennom sine ansatte må selskapene sørge for at de tiltrekker seg og beholder de beste talentene og de beste lederne. Dette sterke fokuset har blitt rangert som en av de viktigste faktorene i denne undersøkelsen. Evnen til å tiltrekke seg og beholde dyktige folk blir spesielt synlig i tre områder: strenge utvalgsprosedyrer for evaluering av nye ansatte, sterk fokus på vekst og utviklingsmuligheter, og en klar sammenheng mellom lønn og prestasjoner. For å bli respektert i dette området må selskaper være i front i forhold til trender som behovet for mer fleksibel arbeidstid, de ulike behovene til ulike generasjoner, og verdien av kulturelt mangfold hvor de opererer. Som en positiv bivirkning av dette vil Norges mest respekterte selskaper kunne betale mindre enn tilsvarende selskaper for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner. Vår forskning viser at denne fordelen kan utgjøre inntil 5 % av organisasjoners totale lønnkostnad Hay Group. All rights reserved 3

4 Vår studie viser at norske ledere respekterer selskaper som går langt for å sørge for at ansatte smelter sammen med organisasjonskulturen NMRV har fokus på sterke verdier og organisasjonskultur Organisasjonskultur har stor effekt på ansattes adferd og dens innvirkning kan spores tilbake til selskapets bunnlinje. Organisasjonskultur representerer grovt sett hvordan ting gjøres her. Organisasjonskultur er en viktig driver av ansattes adferd og ansatte er forventet å handle på eget initiativ på en måte som er forenlig med selskapets mål, kultur og verdier. Norges mest respekterte virksomheter forstår at kultur og verdier er avgjørende for å virkeliggjøre strategien, og at både kultur og verdier må være på linje med strategien for å sikre effektiv implementering. Ved valg av selskaper de respekterer har lederne i undersøkelsen rangert sterke verdier og organisasjonskultur som svært viktig. Lederne vi intervjuet respekterte organisasjoner som er tydelige på hvilke egenskaper de ønsker å støtte og belønne, og vet hvordan man best kan unngå kontraproduktive egenskaper. Undersøkelsen viser at norske ledere respekterer selskaper som går langt for å sørge for at ansatte smelter sammen med deres organisasjonskultur. For å oppnå dette presenterer man selskapets verdier og deres måte å jobbe på til jobbsøkere og nyansatte som en del av prosessen for å vurdere potensiell match. Hos Statoil fører dette til ansattes sterke eierskapsfølelse til selskapet som en av de intervjuede lederne beskriver. NMRV fokuserer på omdømme I forrige avsnitt fremhever vi at Norges mest respekterte selskaper bruker verdier og organisasjonskultur for å velge eller identifisere talenter de ønsker å ta om bord og ta vare på. Lederne vi snakket med i løpet undersøkelsen ser likevel på dette som bare en del av svaret på hvorfor NMRV nyter respekt. Da en administrerende direktør vi intervjuet ble bedt om å prioritere de viktigste egenskapene for selskaper han respekterer, fremhevet han omdømme som det viktigste aspektet; «Hvis markedet ikke tror på deg eller har feil inntrykk er det en vanskelig kamp å snu omdømmet. Lederne vi snakket med bemerket at mange kunder utelukkende baserer avgjørelsen om de skal benytte et selskap eller dets produkter på dets omdømme. Denne direkte sammenhengen mellom merkevarens omdømme og beslutningen om å gjøre forretninger understreker behovet for selskaper å ha fokus på å håndtere sitt omdømme. Som illustrert av Warren Buffet: Det tar 20 år å bygge et omdømme og fem minutter å rasere det. Hvis du tenker på dét, gjør du ting annerledes. Oppsummering Konklusjon I 15 år har vår Worlds Most Admired Companies (WMAC) undersøkelse vist ledere veien til suksess gjennom å få innsikt i hvilke attributter som skiller de beste fra resten. Vår forskning viser at det ikke finnes en magisk formel som selskaper kan følge for å bli mest respektert. Imidlertid har konsistent ytelse på bestemte områder vist som noe som alle beste selskapene har til felles. Undersøkelsen i Norge har avdekket noen likhetstrekk med WMAC undersøkelsen, men også noen unike kvaliteter som spiller en betydelig rolle i oppnåelse av respekt. I tråd med WMAC undersøkelsen er norske lederes anerkjennelse bygget på soliditet og fokus på lang sikt. Videre går de respekterte selskapene langt for å legge forholdene til rette for sine ansatte til å trives og jobber hardt for å tiltrekke seg og beholde de riktige talentene. I kontrast til WMAC toner norske ledere ned de individuelle prestasjoner av høyt profilerte ledere og i stedet anerkjenner den totale bedriftens suksess. Respekt oppnås ikke med mindre selskapenes suksess demonstrerer et samfunnsansvar og bidrar til at Norge får et godt internasjonalt omdømme. Norges Mest Respekterte Virksomheter forstår at kultur og verdier er avgjørende for å virkeliggjøre strategien, og at både kultur og verdier må være på linje med strategien for å sikre effektiv implementering 2013 Hay Group. All rights reserved 4

5 Hvordan undersøkelsen ble gjennomført De siste 15 årene har Hay Group samarbeidet med FORTUNE magazine for å identifisere og rangere Verdens mest respekterte selskaper - og for å avdekke hvordan de oppnår sitt respekterte omdømme. I år har Hay Group og Virke samarbeidet om å bruke samme tilnærmingen i Norge og gjennomført en studie for å finne ut hvilke selskaper med virksomhet i Norge som er de mest respekterte og hvorfor det er tilfelle. Deltakere i studien er administrerende direktører, styremedlemmer, ledere og ledere av selskaper som opererer i Norge. For å opprette topp 5 listen over Norge mest respekterte selskaper ble deltakerne bedt om å nominere selskapet de respekterer mest på tvers av alle bransjer og rangere dem på 18 kriterier fra deres evne til å tiltrekke seg og beholde dyktige folk til bærekraft. Resultatet av dette blir så brukt til å beregne en samlet omdømme-score for hvert selskap. Listen over topp 5 av Norges mest respekterte selskaper ble ytterligere bekreftet ved intervjuer med administrerende direktører på tvers av en rekke bransjer. Totalt representerer resultatene ledere fra 74 organisasjoner. I mange tilfeller mer enn én leder av en organisasjon benyttet muligheten til å delta i undersøkelsen noe som fører til følgende fordeling av deltakernes stillingsnivå: 29 % administrerende direktører, 41 % Managers, 3 % styremedlemmer, 16 % Executives og 10 % andre. 10% 29% 41% Participant distribution Manager Executive Board director CEO Other 3% 16% Om Hay Group Hay Group er et globalt management consulting-firma som jobber med ledere for og for å omdanne strategi til virkelighet. Vi utvikler talenter, organiserer mennesker for å bli mer effektive og å motivere dem til å prestere på sitt beste. Vi fokuserer på å gjennomføre endring og å hjelpe ansatte og organisasjoner realisere sitt potensial. Våre kunder kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor og på tvers av alle bransjer og industrier. For mer informasjon kontakt gjerne ditt lokale Hay Group kontor via vår nettside eller ring David Southall på Hay Group. All rights reserved 5

Slik leder de beste. Slik leder de beste. Petter Kleppe i samarbeid med Dag Bredal. Klokt lederskap i tøffe tider. Jens Ulltveit-Moe Eivind Reiten

Slik leder de beste. Slik leder de beste. Petter Kleppe i samarbeid med Dag Bredal. Klokt lederskap i tøffe tider. Jens Ulltveit-Moe Eivind Reiten Hvordan jobber egentlig kremen av norske toppledere? Hva gjør dyktige ledere dyktige? Slik leder de beste er skrevet av Petter Kleppe i IBM Business Consulting Services. Kleppe har drevet ledelsesutvikling

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører

Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører Kjell Toften og Trond Hammervoll Denne artikkelen beskriver aspekter ved utvikling av markedsføringsstrategier

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer