Ungdommens PFU - ville du publisert de5e? En e%kktest v/norsk Presseforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens PFU - ville du publisert de5e? En e%kktest v/norsk Presseforbund"

Transkript

1 Ungdommens PFU - ville du publisert de5e? En e%kktest v/norsk Presseforbund

2 La oss starte med klagesaker som løses før de ender i Pressens Faglige Utvalg det vil si såkalte minnelige ordninger Er minneli ordning noe for meg?

3 I alle klagesaker oppfordrer PFU til at innklaget redaksjon søker å løse saken ved minnelig ordning. Som følge av en tidligere klage til PFU har redaksjonen lovet et nabolag at de alltid skal få lese igjennom saker om et utbyggingsprosjekt i området der de bor før sakene publiseres. Klagen ble derfor trukket. En god minnelig ordning? JA NEI

4 I en sak om nevnte byggeprosjekt glemmer redaksjonen avtalen med nabolaget. Saken publiseres og naboene reagerer. De klager inn redaksjonen for brudd på 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 3.3 (premissene) som følge av den tidligere minnelige ordningen. PFU slår fast at naboene ikke ble utsatt for sterke beskyldninger i denne saken og at redaksjonen derfor ikke har brutt Hva så med 3.3 som slår fast at «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter»? Blir redaksjonen felt for brudd på premissene? JA NEI

5 «Pressens Faglige Utvalg registrerer at Akershus amtstidende mener at en avtale inngått mellom redaksjonen og mulige framtidige kilder med hensyn til imøtegåelsesrett ikke er omfattet av presseetikken. Utvalget er uenig i dette og vil, på generelt grunnlag, advare mot å inngå avtaler som på et senere tidspunkt kan legge begrensninger i den frie journalistikken. En slik avtale kan i seg selv innebære et brudd på de presseetiske normene. I Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 heter det at redaksjonen plikter å klargjøre premissene overfor kilder og kontakter. I det foreliggende tilfellet er det et uomtvistelig og avtalefestet premiss at Amta har forpliktet seg til å kontakte klagerne. Når så ikke skjedde, har avisen opptrådt i strid med dette punktet, selv om den påklagede artikkelen i seg selv ikke inneholder presseetiske overtramp.»

6 Identifisering

7 En person er dømt for seksuelt overgrep (voldtekt) på sitt kontor etter et seminar. Identifiserer du vedkommende? JA NEI

8 Gjerningsmannen er rådmannen i kommunen. Overgrepet er mot en mannlig kollega. Identifiserer du gjerningsmannen nå? JA NEI

9 Du har bestemt deg for å identifisere. I dommen leser du detaljene om hvordan overgrepet skjedde: «Han lå på ryggen med buksene trukket ned, og tiltalte hadde hodet over fornærmedes underliv og sugde hans penis». Bringer du disse detaljene? JA NEI

10

11 Slik utvalget ser det, har Ságat pekt på relevante kriterier for hvorfor det var riktig å navngi og avbilde den domfelte rådmannen. Både samfunnsrolle, strafferamme og forvekslingsfare er valide argumenter for identifisering. ( ) Det mest grunnleggende kriterium for identifisering er samfunnets behov for å være kjent med hvem den omtalte er det som i presseetikken kalles «berettiget informasjonsbehov». ( ) Identifisering skal aldri skje ut fra en motivasjon om å være gapestokk. ( ) Slik utvalget ser det består varsomhetskravet i punkt 4.7 også når redaksjonen velger å identifisere. I det påklagede tilfellet gikk Ságat, etter utvalgets mening, for langt da avisen i tillegg valgte å publisere svært detaljerte opplysninger fra tingrettsdommen. Utvalget finner at Ságat har opptrådt kritikkverdig.

12 Du ser at en hund blir mishandlet av eieren. Eieren har rusproblemer, og både han og hunden er et velkjent innslag i bybildet. En omtale av hunden og mishandlingen innebærer en identifisering av eieren for folk som ferdes i sentrum. Publiserer du saken? JA NEI

13 «Utvalget legger %l grunn at de opplysninger som er gi= i HT samlet kan gjøre at folk som kjenner %l hundeeieren, skjønner hvem ar%klene handler om, men at utenforstående ikke vil vite hvem som omtales. Sam%dig har offentligheten interesse av å få vite hvordan intensjonene i dyrevernloven slår gjennom i praksis. Det er avisens re= å omtale de=e. Det dreier det seg dessuten om gjenta=e forhold som allerede er behandlet av to re=sinstanser, og som skjer midt i byen der folk ferdes. Hundeeieren har ta= en rolle i bybildet som har gjort at offentligheten i %llegg %l det prinsipielle om dyrevern, også har få= et informasjonsbehov rundt denne hundens ve og vel. Det er derfor ikke ubereiget å oppgi navn og bilde på dyret, selv om det kan føre %l at lokalkjente da le=ere kan vite hvem eieren er. ( ) I sammenhengen kunne avisen også valgt et mindre følelsesladet begrep enn «sørpe full», men som språklig virkemiddel for å betegne en sterkt kao%sk situasjon, er ikke begrepet nødvendigvis nedlatende. Også øvrig språkbruk ligger innenfor avisens s%lis%ske frihet, selv om en mer distansert form kunne få= frem den samme informasjonen. ( )» Harstad Tidende har ikke bru= god presseskikk.

14

15 Barnevernet har overtatt omsorgen for en syv år gammel gutt. Foreldrene er sterkt uenig i avgjørelsen og vil stå frem med sin historie i avisen. Redaksjonen har fått flere tips om at barnevernet i byen er omstridt og dere beslutter å lage en sak på bakgrunn av det foreldrene forteller. Identifiserer dere foreldrene i denne saken? JA NEI

16 Kilde: abcnyheter Savnet 26. januar 2015 i fem- %den

17 Funnet 27. januar i 18- %den

18

19 Du henter ut noen dommer fra retten og ser at tre av dem omhandler voldtekt. Dette vil du lage en samlesak om. Identifiserer du de domfelte? JA NEI

20

21 En kvinne er blitt voldtatt i sentrum. Politiet har en overvåkingsvideo av mannen som trolig er gjerningsmannen. Publiserer du denne videoen? JA NEI

22 1. august 2014

23 Laptopen til en butikkeier er blitt stjålet fra butikken. Tyveriet ble filmet av et overvåkningskamera, og butikkeieren legger ut filmen på Facebook med en etterlysning av tyven. Er det greit? Ja Nei

24 h=p://www.a^enposten.no/nyheter/iriks/poli%et- henla- sak- om- laptop- tyveri- - - offeret- fikk- bot- av- Data%lsynet html#.U- jkebg4uti

25 Kjepphest

26 Du snubler over denne saken på nettet. Kontakter du islendingen før du publiserer den? JA NEI 29. januar 2015

27 29. januar 2015

28

29

30 Våren 2010 köpte Zlatan Ibrahimovic e9 stort hus på Resarö. Det ligger drygt tre mil från centrala Stockholm i e9 område han lärt känna genom landslagskollegan Olof Mellberg som bor där. Lars- Johan Jarnheimer, Kdigare direktör inom Stenbecksfären och numera styrelseproffs, köpte också en strandvilla häromåret. Vägunderhållet på ön sköts av en förening som tar ut en årlig avgim. När hushållet Ibrahimovic inte hade betalat sin räkning fick Lars- Johan Jarnheimer i uppdrag a9 påtala de9a. Han fick tag på mobilnumret och ringde upp. "Hur mycket är den på", frågade Zlatan. "Femhundra", svarade Lars- Johan Jarnheimer. Kort däremer fick vägföreningen en inbetalning. I stället för femhundra hade Zlatan betalat in femhundra tusen kronor - avgim som räcker de kommande tusen åren. A9 markera för direktör Jarnheimer om vem som bestämmer i grannskapet hade kostat.

31

32 Du oppdager at en politiker uttrykker seg kritisk mot en annen politiker på sin Facebook-side. Dette har du lyst til å bringe videre til leserne dine. Du kopierer det politikeren har skrevet og tar kontakt med den politikeren som er angrepet i Facebook-innlegget slik at han får svare på kritikken. I artikkelen kopierer du også med litt av debatten i tråden under innlegget. Er dette greit? Ja Nei

33 Vær Varsomplakaten De som utse9es for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang Kl samkdig imøtegåelse av fakkske opplysninger. Deba9, krikkk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig Kl å u9ale seg eller medvirke Kl deba9.

34 Romerikes Blad

35 ( ) Klager reagerer på at avisen tok kommentarer fra Facebook, og publisert de i arkkkelen på en måte som ikke er en korrekt gjengivelse. Hun mener hun heller ikke er re9 sitert. Det reageres på at avisen ikke refererer Kl at hun i teksten også gir u9rykk for at hun respekterer KrFs vurdering. Klager mener avisen har bru9 Vær Varsom- plakatens punkt 3.3 (premissene). Det reageres også på at hun ikke ble kontaktet på forhånd og fikk kommentere egne u9alelser. Det vises det Kl arkkkelens fremsklling med sitater og stort hovedbilde av henne: «RB har valgt å ikke kontakte oss for å spørre om vi ønsker å kommentere at de lager en sak basert på våre kommentarer på FB.» Her mener klager at RB har bru9 VVpl. punkt 4.14 (den samkdige imøtegåelsesre9en).

36 Litt mer 4.14

37 En bussjåfør (av to) på en konkret, lokal rute kritiseres for ikke å behandle barna bra. Du intervjuer sinte foreldre om dette og lar direktøren for busselskapet, gruppeleder for drift samferdsel i fylkeskommunen og enhetslederen for skoler i kommunen kommentere. Ingen av de tre har fått formelle klager eller har noe å utsette på skolekjøringen. Er dette en sak? JA NEI

38

39 Redaksjonen har mottatt et spørsmål fra en leser som forteller at han to ganger har opplevd å ha hatt sex med kvinner som har hatt vondt i ryggen, men som etterpå er blitt langt bedre. Bør jeg starte egen praksis, spør han i eposten. Publiserer du denne eposten i leserbrevspalten under fullt navn? JA NEI

40

41 Publisert 28. januar 2015

42 Du har lest en sak hos konkurrenten og mener at den innebærer brudd på god presseskikk. Du kontakter generalsekretæren i Norsk Presseforbund, men hun forklarer hvorfor hun mener at saken ikke bryter med Vær Varsom-plakaten. Deretter ringer du en annen kilde og spør om det samme. Vedkommende gir deg rett og mener at saken innebærer et klart brudd. Siterer du den første kilden? JA NEI

43

44 Ikke helt det samme, men likevel:

45

46 En mann som har stått på FNs terrorliste siden 2006 er nylig sluppet ut av fengsel etter å ha sonet en dom for trusler. Mannen skal utvises fra Norge. I påvente av utsendelse skal han kanskje flyttes ut av Oslo, og du skal dekke den saken. Plutselig ser du at han står på gaten like ved deg. Benytter du anledningen til å ta en selfie med dere to og hans kone? JA NEI

47

48 Selfies Selfies are fantas%c and you should take them as o^en as possible with friends and loved ones. But when celebrity visitors come to a BuzzFeed office, please don t ask for photographs unless the staffer who brought them in has checked that it s OK. BuzzFeed News reporters should use good judgment when taking images with their subjects. Ul%mately, all staffers should answer this ques%on when it comes to photographs: Would taking a photo with this subject undermine the work I m doing? Kilde: The BuzzFeed Editorial Standards And Ethics Guide

Fra annus horribilis til annus mirabilis?

Fra annus horribilis til annus mirabilis? Pkt. 4.14 Den samtidige imøtegåelsesretten Fra annus horribilis til annus mirabilis? 2013 var et fryktelig år, et annus horribilis, for norske medier når det gjaldt et av pressens viktigste bud, den samtidige

Detaljer

PFU-SAK NR. 094/15. Forskningsprogrammet Concept, NTNU ved professor Knut Samset ADRESSE:

PFU-SAK NR. 094/15. Forskningsprogrammet Concept, NTNU ved professor Knut Samset ADRESSE: PFU-SAK NR. 094/15 KLAGER: Forskningsprogrammet Concept, NTNU ved professor Knut Samset ADRESSE: 7491 Trondheim PUBLIKASJON: NRK Brennpunkt (TV og NRK.no) PUBLISERINGSDATO: 23.09.2014 STOFFOMRÅDE: Forskning,

Detaljer

Er det mulig med. kritisk, undersøkende journalistikk. om egen eier. og egne abonnenter. i Tidsskrift for Norsk Psykologforening?

Er det mulig med. kritisk, undersøkende journalistikk. om egen eier. og egne abonnenter. i Tidsskrift for Norsk Psykologforening? 1 M e t o d e r a p p o r t Oslo den 14. januar 2013 FØRSTE SAK AV FLERE: «Å klage på psykologer» PUBLISERT: Tidsskrift for Norsk Psykologforening November 2012 Side 1085 til 1095 JOURNALIST: Øystein Helmikstøl

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler:

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler: F Rådhusgt. pressens faglige utvalg 17. Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo -Telefon: 22 40 50 40 -Telefaks: 22 40 50 55 - E-post: pfu@presse.no PFU-SAK NR. 031/12 KLAGER: ADRESSE: TELEFON: PUBLIKASJON: PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

Vinklet Vinklet virkelighet

Vinklet Vinklet virkelighet Vinklet Vinklet virkelighet virkelighet om avisjournalistikk Journalistikk er å beskrive virkeligheten. Men hvilken virkelighet? Virkeligheten er statsministerens hår. Virkeligheten er stortingsvalget.

Detaljer

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen 1 METODERAPPORT Brennpunkt: Ingens barn Ronny kom til barnehjemmet som 8-åring. Før han fylte 18, hadde han måtte flyttet over femten ganger. Han fikk aldri en familie å kalle sin. Foto: Privat Journalist:

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

En mann biter en hund. Kurs i mediehåndtering Lillestrøm Kultursenter 10. februar 2011

En mann biter en hund. Kurs i mediehåndtering Lillestrøm Kultursenter 10. februar 2011 En mann biter en hund Kurs i mediehåndtering Lillestrøm Kultursenter 10. februar 2011 Mediebildet i dag: De aller fleste redaksjoner er multimediale Alt skjer mye raskere enn tidligere Flere/oftere direktesendinger

Detaljer

Metoderapport SKUP 2009. Uretten. Ane Høyem, NRK/Frilanser

Metoderapport SKUP 2009. Uretten. Ane Høyem, NRK/Frilanser Metoderapport SKUP 2009 Uretten Ane Høyem, NRK/Frilanser 1 Dokumentaren Uretten ble vist på NRK Brennpunkt 10. mars 2009. Materialet ble også publisert på redaksjonens nettsider www.nrk.no/brennpunkt,

Detaljer

PFU-SAK NR. 009/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 009/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 009/15 KLAGER: A: Oda Karine Sparhell, Karmsundgata 114, 5529 Haugesund B: Mirijam Thorsen, Sund, 7100 Rissa ADRESSE: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv (Magasinet) PUBLISERINGSDATO: 17.01.2015

Detaljer

Kjendis- og betalingsjournalistikk

Kjendis- og betalingsjournalistikk 1 Kjendis- og betalingsjournalistikk En rapport utarbeidet av Gunnar Bodahl-Johansen 2 I Kjendis- og betalingsjournalistikk En rapport utarbeidet av Gunnar Bodahl-Johansen 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Journalister...1 2. Tittel..1 3. Publisert..1 4. Adresse.1 5. Kontaktpersoner 1 6. Innledning..2 7. Bakgrunn.2 8. Listene..3 9. Men hva betyr

Detaljer

Metoderapport for krigsforbryter-saken

Metoderapport for krigsforbryter-saken Metoderapport for krigsforbryter-saken Ansvarlig journalist: Merete Jansen og Hege Moe Eriksen Redaksjon: NRK Dagsnytt Innenriksgruppa radio Marienlyst 0340 Oslo Publisert: NRK Dagsnytt og Dagsrevyen f.o.m.18.

Detaljer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Journalist: Vegard Førland Venli, Varingen Publisering: Tapte ti millioner i svenske eiendommer (26. November), Millionkjøp

Detaljer

,Når jeg. slår, blir jeg veldig rolig. Susanne(21)har nylig sonet ferdig en av Norges lengste dommer for jentevold.

,Når jeg. slår, blir jeg veldig rolig. Susanne(21)har nylig sonet ferdig en av Norges lengste dommer for jentevold. ,Når jeg slår, blir jeg veldig rolig Susanne(21)har nylig sonet ferdig en av Norges lengste dommer for jentevold. Tekst: KARINE ØSTTVEIT Foto: ROLF M. AAGAARD A-MAGASINET 15. JANUAR 2010 47 MYE VOLD: Første

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO Fotograf Journalist 03:35 JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO I sju år har han kjempet for å få hjelp. Hjelp til å beskytte barna mot sin voldelige mor. Publisert i dag, for 2 timer siden Hanne Stine Kind Maria

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Metoderapport for Makta over barna

Metoderapport for Makta over barna Metoderapport for Makta over barna Journalist: Arild Færaas, (Fotograf: Rune Folkedal og Tore Sandberg, tegner: Karl Gundersen, grafikk: Jan Rasmussen, nyhetsleder/coacher Karianne Braathen) MAKTA OVER

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken

Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken LOV OG RETT, vol. 47, 10, 2008, s. 596 610 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Pressefriheten og privatlivets fred en oppsummering av rettstilstanden og en kritikk av Høyesteretts dom i Bryllupsfotosaken

Detaljer