Sats på seniorene. Eksempler på godt seniorarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sats på seniorene. Eksempler på godt seniorarbeid"

Transkript

1 Sats på seniorene Eksempler på godt seniorarbeid

2 Til syvende og sist handler seniorpolitikk om hva du gjør, ikke om hva du sier. Dette heftet presenterer åtte virksomheter som både har tenkt og diskutert, men som i tillegg også har gjennomført en rekke «seniortiltak». Virksomhetene er gode eksempler. Dessverre er det bare unntaksvis at tiltakene kan kopieres. Men vi kan la oss inspirere. Seniorpolitikk er ikke bare er nødvendig over alt, det er også mulig over alt. Tiltak er viktig men aller mest handler seniorpolitikk om holdninger, vilje, engasjement og fantasi. Seniorpolitikk er ikke velferdstiltak, men et strategisk grep som vil øke virksomhetens muligheter og som uten tvil vil gi resultater. Gjennom «Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet» og «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv» er Senter for seniorpolitikk og Idébanken for et mer inkluderende arbeidsliv sterkt engasjerte i arbeidet med å spre kunnskap om seniorer i norsk arbeidsliv. Vi håper at eksemplene i dette heftet er like inspirerende og lærerike for dere som de har vært for oss. Steinar Aasnæss Sekreteriatsleder Idébanken for et mer inkluderende arbeidsliv «Seniorer er arbeidstakere så gode som noen, de har bare mer erfaring» Åsmund Lunde Direktør Senter for seniorpolitikk Seniorrevolusj på Bots

3 Tekst og foto: Tom Pedersen Egon Olsen begynner å dra på årene. Det gjør også noen av de som gjennom 30 år har sluppet ham ut og inn av portene på avdeling A eller Bots n i Oslo Fengsel. Mens Egon blir møtt av norske flagg hver gang han slipper ut, har de ansatte blitt konfrontert med stadig tøffere arbeidsforhold. Ikke alle ansatte står til de runder pensjonsalderen på 60 år. For tiden foregår det en utredning av seniorpolitikken innen fengselsvesenet som helhet. Samtidig har den øverste fengselsledelsen åpnet for at fengslene kan sette i gang lokale tiltak. Oslo fengsel avdeling A tok umiddelbart skjeen i egen hånd med nestleder Per Gjersøe som primus motor. Vi så at mange ansatte ble langtidssykmeldte, men holdningen «la`n slutte og ta inn nytt kjøtt» er lite verdig. Vi ønsker å skape en hverdag for seniorer som de kan trives så godt i at de blir utover pensjonsalderen. Det er viktig å ha en gulrot for de som har vært lenge i systemet, sier han om bakgrunnen for at Bots`n har valgt å la det bli en «nedre aldersgrense» for å jobbe i avdeling B3 (yngstemann er 48 år). Senioravdelingen ble opprettet som et prøveprosjekt i 2001, og har nå blitt et fast innslag i fengselet. Oslo Fengsel har etablert en egen senioravdeling med stor suksess. Høy trivsel n og minimalt sykefravær er resultatet av prosessen. Dessuten vil halvparten av seniorene fortsette i n jobben utover pensjonsalderen. En liten palassrevolusjon, sier de involverte om avdelingen. 3

4 4 Ut med hevet hode Jeg ønsker å gå ut av arbeidslivet med hodet hevet, sier fengselsbetjent Bitte Hepsøe, en av de 11 ansatte ved senioravdelingen. Da avdelingen kom på tale og alle over 45 år ble kalt inn til et møte, trodde hun først det dreide seg om enda flere fine ord. Men da møtet var over og de ansatte selv hadde valgt en hurtigarbeidende gruppe på 5-6 personer, forsto hun at det var alvor. Hun mener senioravdelingen gir langt mer ro og stabilitet enn hva som var tilfelle tidligere. Stort innslag av ufaglært arbeidskraft og stadig nyrekruttering fra «gata» er blant tingene som sliter mest på de fast ansatte i Oslo fengsel. Jeg hadde en følelse av å ha alle på opplæring hele uka, sier Hepsøe om sin tidligere situasjon. Hun følte dette gikk utover den egentlige jobben; å motivere innsatte til å slutte med kriminalitet. Nå kan den erfarne fengselsbetjentens situasjon beskrives slik: Kollegaene er en stabil gruppe som «snakker samme språk» og innehar høy kompetanse. De kan utforme sine egne arbeidstidsordninger innenfor visse rammer som tar hensyn til livssituasjonen. Avdelingen er fysisk hyggelig og ledere opprettholder lønnen sin når de trapper ned til senioravdelingen. I tillegg består senioravdelingen «Sykefraværet blant seniorene har vist en nedadgående kurve etter at de fikk sin egen avdeling.» av fanger med lengre dommer og uttrykt motivasjon for endret adferd. Kriteriene for å bli fange på B3 er strenge, og mange fanger ønsker seg til avdelingen. Dette gir en helt annen ro blant fangene enn hva som er tilfelle i andre avdelinger. Kø for å bli ansatt Det er ikke bare de ansatte og fangene på B3 som nyter godt av den spesielle avdelingen. Også fengselet som helhet har fordeler av løsningen. De eldre betjentene innehar betydelig kompetanse som ikke lenger svinner ut i tidlig pensjonering eller langtidssykmeldinger. Avdelingen skal være ledende i den faglige jobbingen på fengselet. På sikt er det meningen at B3 skal knyttes opp mot de andre avdelingene, og at de ansatte skal være mentorer for yngre betjenter, forteller Gjersøe. Sykefraværet, og spesielt korttidsfraværet, blant de 11 seniorene har vist en nedadgående kurve etter at de fikk sin egen avdeling. Enkelte måneder er fraværet null prosent. Det er per i dag kø for å bli ansatt i senioravdelingen på avdeling A. Rankingsystemet baserer seg utelukkende på kombinasjonen alder og antall år i fengselsvesenet. Det er kun ansatte i avdeling A som kan søke. Dette for å unngå «trynefaktor» ved ansettelser. Også avdeling B (Bayern) ved Oslo fengsel ønsker å starte en tilsvarende avdeling for i senioravdelingen på Bots n kan det ta flere år før det blir en ledig stilling...

5 Voksne sjefer bedre Tekst: Ingrid Høie Foto: Siv-Elin Nærøe arbeidsmiljø Dette er gøy, sier Erik Merum med overbevisning. 53-åringen med siviløkonomisk bakgrunn, har vært lærling i et av Rimikjedens stormarkeder i Oslo i halvannen måned. Han er foreløpig en av sju som er rekruttert gjennom Rimi-kjedens «50+/-» prosjekt, som skal øke andelen voksne, erfarne sjefer i butikkene.

6 6 Med sine 53 år har Merum nådd en alder langt over de fleste kollegene i Rimi-kjeden. Gjennomsnittsalderen er på 33 år, i Oslo er den enda fem år lavere. Espen Braaten, kjededirektør og ansvarlig for prosjektet, opplyser at dagligvarekjeden tidligere har hatt store problemer med å trekke til seg voksne butikksjefer, spesielt i de største byene. Rimi-butikkene har i følge Braaten vært beryktet som arbeidsplasser hvor det kun er rom for unge ansatte, hvor lønnen er dårlig og servicenivået under pari. I enkelte butikker i Oslo-området har det vært en årlig gjennomtrekk av ansatte på 65 prosent. Samtidig har man sett at gjennomtrekken har vært betydelig mindre i butikker bestyrt av eldre sjefer. Vi mener at en blanding av yngre og eldre butikksjefer er nyttig for oss, og vil vise at vi ikke er redde for å satse på mennesker som har passert 40 år, sier Braaten. Butikkene har årlige omsetninger fra 20 til 100 millioner kroner, og alt fra ti til 50 ansatte. Eldre arbeidstakere har kompetanse og kunnskap som kommer godt med i en krevende butikksjefstilling, fortsetter han. Bedre menneskekjennere Er eldre ledere bedre ledere? Nei, ikke uten videre, svarer Braaten, og presiserer at prosjektet ikke må forstås dit hen at dagligvarekjeden ikke lenger ønsker unge ledere. Vi har mange dyktige, unge ledere, men har man vært leder i 20 år, har man en annen erfaringsbakgrunn enn en som har vært leder i tre år. Yngre og eldre har noe å lære av hverandre. Det er særlig evnen til behandling av mennesker, medarbeidere så vel som kunder, som eldre ledere skorer høyt på, i forhold til yngre sjefer, anser Braaten. Vi ser at personer med lang ledererfaring skaper ro på arbeidsplassen. De har ofte større evne til å se den enkelte medarbeider og dennes behov. Eldre sjefer er også ofte flinkere til å delegere oppgaver. Jeg tror at yrkes- og livserfaring gjør en mer bevisst på mennesker rundt seg. Ved å få flere voksne ledere, håper vi på mer motiverte medarbeidere og bedre personalbehandling, sier Braaten. Ikke minst har han håp om at eldre ledere vil ha lettere for å se behovene til andre godt voksne medarbeidere. Det har også butikksjef in spe, Erik Merum, tro på. Det handler blant annet om sjargong og måten å kommunisere på, noe som kan være nyttig både i forhold til voksne medarbeidere og kunder. Men til syvende og sist dreier det seg om holdninger, fastslår han. Lærling før sjef Erik Merum har flust av ledererfaring fra før, og har jobbet mye

7 «Man er aldri for gammel til å prøve noe nytt. Her får jeg drive med alt fra personalstyring til budsjettering, og jeg treffer alle typer kunder.» med markedsføring, salg og kunder i andre bransjer. Det kommer godt med, men er ikke tilstrekkelig for å seile rett inn i sjefsstolen. Det er viktig å starte på null når man skal ha lederansvar, slik at man kjenner alle leddene og vet hva medarbeidernes oppgaver består i. Det nytter ikke å være redd for å bli møkkete på fingrene, sier Merum. Under veiledning av Hallgeir Øien lærer han drift av dagligvareforretning fra bunnen av. Merum ramser opp oppgaver som vitner om en variert arbeidsdag: Her er alt fra rydding i ferdigvarehyllene, sortering av grønnsaker, steking av kjøttkaker og filetering av fisk i ferskvaredisken, middagstips og oppskrifter til søkende kunder, til rollen som «kassadame» og postfunksjonær. Det er viktig at han føler at han behersker alle avdelingene. Vi går ikke videre til neste post på opplæringsprogrammet før han er trygg, tilføyer Øien. Trygg bransje Etter å ha sittet foran en pc-skjerm på kontor i 20 år og laget salgsstatistikk, rapporter og markedsstrategier, var Merum lysten på nye utfordringer. Bransjen han jobbet i var på full fart nedover og gjorde behovet for endring påtrengende, men vel så viktig var det å bryte med det stillesittende kontorarbeidet han var vant til. Da Rimi søkte etter ledere i seniorklassen, slo han til. Man er aldri for gammel til å prøve noe nytt. Her får jeg drive med alt fra personalstyring til budsjettering, og jeg treffer alle typer kunder. Men det var avgjørende at det var en sikker bransje, og mat vil jo folk alltid trenge, tilføyer han. Nå gjenstår noe opplæring i administrasjon og budsjettering, så får han sin egen butikk å bestyre. Jeg vil bli produktiv så fort som mulig, sier Erik Merum. Prosjektet vil i første omgang gjelde Østlandet, hvor man har slitt mest med å få modne ledere. Kjeden tar mål av seg å rekruttere minst 25, men har ingen øvre grense for antall godt voksne sjefer, så lenge man har jobb å tilby. 7

8 Seniorfokus i Linjegods Tekst: Tom Pedersen Foto: Lisbeth Michelsen og Tom Pedersen

9 «Dem blir små, kjøpesentrene etter hvert». Slik lyder en kommentar fra en «ung» Linjegodspensjonist. Bedriften har innsett at folk slutter i tidligste laget. Samtidig begynner gjennomsnittsalderen å bli høyere enn ønsket. Derfor er seniorene satt i fokus, noe transportselskapet ser på som en langsiktig investering. Vi har sett at vi sender folk hjem til en tidlig alderdom, erkjenner Hans-Egil Myhre. Han har 26 år bak seg på gulvet i Linjegods og arbeider nå som prosjektkonsulent for selskapets satsing på livsfaseorientert personalpolitikk. I denne satsingen er det de ansatte med flest år på baken som først blir satt i fokus. Bakgrunnen for satsingen er at vi ønsker å holde lenger på våre medarbeidere, og dermed kompetansen i bedriften. For å klare dette må vi først og fremst få de ansatte til å ønske å stå lenger i jobb. Dernest må vi bidra på alle relevante områder slik at de best mulig er i stand til det. Vi regner imidlertid med å se effekten av dette arbeidet først om noen år, uttaler organisasjonsdirektør Asbjørn Aanesen om satsingen på de eldste arbeidstakerne i bedriften. Milepælsamtale Linjegods AS har ansatte på landsbasis pluss sjåfører med status som underleverandører. Selskapet tar seg av godshåndtering, kundestøtte, salg og markedsføring. Selve transporten er i sin helhet satt bort til underleverandørene. Linjegods mener bransjen selskapet opererer i er preget av tre hovedutfordringer: 13

10 14 Stor konkurranse lav lønnsomhet Lavt omdømme og status Hard kamp om arbeidskraften. Det er på det siste punktet Linjegods håper at seniorsatsingen skal gi resultater. Vi har en høy gjennomsnittsalder og en faktisk pensjonsalder på 58,5 år. Mange tunge løft og høy uføregrad er noe av det som preger næringen, forteller personalsjef Geir Flatekvaal. Dette er bakgrunnen til at seniorpolitikk har blitt et ord med konkret innhold i bedriften. Målet er å få våre medarbeidere til å bli i Linjegods til de er 67 år. Derfor har vi innført kartleggingssamtale med alle ansatte det året de fyller 55 år. Det året de blir 58 er det en ny samtale. Formålet med samtalene er å motivere for en «senkarriere», samt drøfte veier for å berede grunnen dit. Vi har noen spesielle stillinger til denne gruppen, men de fleste må arbeide

11 innenfor samme område som tidligere supplerer Aanesen. Geir Flatekvaal og Hans Egil Myhre er enige om at tiltakslista ikke bør være for omfattende. Samtalene ved fylte 55 og 58 år har fått fellesbetegnelsen milepælsamtale. Milepælssamtalene skal både gjennomføres og følges opp lokalt, noe som er en viktig forutsetning for satsningen. Hva vil dere rent konkret gjennomføre av tiltak? Det som er viktig er å gjøre stillingene til den enkelte mer fleksible. Ofte holder det med visse justeringer og små endringer, mener Flatekvaal. Han understreker at bedriften er forsiktig med antallet tiltak som settes i verk for bedre å kunne se hva som virker. 80% stilling med 90% lønn er en av senior-gulrøttene i Linjegods. 80% stilling med lønnskompensasjon er rene himmelriket for folk som har jobbet i 40 år, mener Hans-Egil Myhre om denne muligheten. Videre kan vi nevne følgende Geir Flatekvaal og Hans Egil Myhre er enige om at tiltakslista ikke bør være for omfattende. punkter Linjegods har på tiltakslista: Ansatte over 62 år med minst 10 års fartstid i bedriften kan gå fra skiftarbeid til normalarbeidstid med lønnskompensasjon for å minimere lønnstapet. Tilpassede skiftordninger. Deltid med AFP. Seniorsamlinger (informasjonsog motivasjonssamlinger) for alle fra 58 år Bonus for de som står frem til henholdsvis 65/66/67 år. Resultatmåles Resultatmåling knyttet til området seniorpolitikk gjennomføres sammen med den vanlige resultatoppfølgning i bedriften. Seniorpolitikk er dermed fortløpende på bedriftens agenda. Men både ledelsen og de ansatte som er involvert i seniorsatsingen vet at det ikke bare er å knipse i fingrene for å nå målet. Utfordringene er flere. Vi må forankre satsingen i organisasjonen og skape forståelse for seniorpolitikk hos de yngre medarbeiderne. Dernest må vi ha evne til å holde satsingen langsiktig «varm» og gjennomføre de tiltakene vi kommer frem til. Det at vi gjennomfører samtaler og tiltak på lokalt nivå skaper også en spesiell utfordring, mener personalsjefen. Både Aanesen, Flatekvaal og Myhre er likevel ikke i tvil om at seniorsatsing er rette veien å gå, og de jobber etter følgende mandat fra ledergruppa: «Hva kan vi gjøre for å gjøre Linjegods mer attraktive for seniorene?» 15

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min» Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Fafo-rapport 2015:03

Detaljer

seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK

seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK Norge rundt seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK SIDE 6 #1 AIBEL 10 gode historier om seniorpolitikk Norge rundt #2 SIDE 10 SKEDSMO KOMMUNE #3 SIDE 12 FRÆNA VGS

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomheter av Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum AFI-notat 5/2008 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging

Detaljer