18. september Kurs i matrikkelføring. Oppgaver BYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18. september 2015. Kurs i matrikkelføring. Oppgaver BYGNING"

Transkript

1 18. september 2015 Kurs i matrikkelføring Oppgaver BYGNING

2 Innholdsfortegnelse Oppgave B1 Registrere nybygg med igangsettingstillatelse... 3 B2 Registrere nybygg med rammetillatelse...11 Oppgave B2.1 Registrere rammetillatelse...11 Oppgave B2.2 Registrere igangsettingstillatelse...12 Oppgave B2.3 Registrere ferdigattest...12 Oppgave B3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver, PBL 20-2 første ledd bokstav a) B4 - Registrering av ferdigattest og bygningsendring...14 Oppgave B4.1 Registrere ferdigattest...14 Oppgave B4.2 Bygningsendring...14 Oppgave B4.3 Registrere ferdigattest på tilbygget...19 Oppgave B4.4 Endre bygningsdata...19 Oppgave B5 Registrer ny bygning på basis av eksisterende bygning...20 Oppgave B6 Godkjenn bygning for riving...21 Oppgave B7 Bygging avlyst...22 Oppgave B8 Etterregistrer gammel bygning...23 Oppgave B9 - Ombygging...24 Oppgave B10 Registrering av fritidsbygg...25 Oppgave B11 Bruksendring...25 Oppgave B12 Retting av areal i eksisterende bygning...27 Ekstraoppgaver...29 Oppgave B13 Registrering av enebolig...29 Oppgave B14 Registrering av enebolig med sokkelleilighet...30 Oppgave B15 Registrering av fritidsbygg...31 Oppgave B16 Registrering av vertikaldelt tomannsbolig...32 Oppgave B17 Registrering av firemannsbolig med felles inngang...33 Oppgave B18 Registrering av boligblokk med butikklokale...34 Oppgave B19 Registrer tiltak unntatt fra byggesaksbehandlingen...36 B1-B19. Oppgaver Bygning Side 2 a v 36

3 Oppgave B1 Registrere nybygg med igangsettingstillatelse Det søkes om tillatelse til tiltak i ett trinn. Søknaden gjelder oppføring av en enebolig på gnr bnr Start med å søke fram matrikkelenhet 2029/351. Start brukstilfellet Bygning Ny bygning Igangsettingstillatelse som vist nedenfor: Alternativt kan du høyreklikke på eiendommen i kartet for å få fram en høyreklikksmeny. Alle bygninger skal ha et bygningsnummer. Matrikkelklienten tildeler automatisk første ledige bygningsnummer til bygningen du vil registrere. I en ett-trinnsøknad søkes det samlet om ramme- og igangsettingstillatelse. Begge feltene fylles derfor ut med samme dato. Benytt en dato som er 6 måneder tidligere enn dagens dato da det skal registreres ferdigattest på bygget i en senere oppgave. I samme skjermbilde fyller du ut bygningsdata for den nye bygningen: Bygningstype: 111 Enebolig (Du kan også høyreklikke bak bygningstypelista og velge informasjon om bygningstyper fra menyen for å få informasjon om de ulike bygningstypene.) Vannforsyning: Velg Tilk. off. vannverk fra lista Avløp: Velg Offentlig kloakk fra lista B1-B19. Oppgaver Bygning Side 3 a v 36

4 Heis: Bygget har ikke heis Næringsgruppe: Bolig Sefrakminne: Nei Kulturminne: Nei Bebygd areal: 215 m 2 Klikk på knappen, og velg fanen Referanser, og klikk på Ny, for å legge inn saksreferanse slik det går fram av bygningsopplysningene over. Fyll inn følgende bygningsreferanser: Referansetype: B-bygningsrådsvedtak Referanse:123/2012 Opplysninger som kan legges inn i kommunal tilleggsdel er ikke obligatoriske og kommunen velger selv hva som skal legges inn her. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 4 a v 36

5 Som du ser av fanene i skjermbildene over er det også mulig å legge til en kommentar. Når du er ferdig med å legge inn bygningsreferansen, klikker du på Ok og kommer tilbake i skjermbildet for registrering av bygningsdata. Ved registrering i matrikkelen må det alltid legges inn en kontaktperson, i dette tilfellet er det tiltakshaver. Klikk på knappen, i neste skjermbilde klikker du på Nyknappen og får fram dette skjermbildet: B1-B19. Oppgaver Bygning Side 5 a v 36

6 Rolle: Ved kontaktpersontype velger du Tiltakshaver, og dagens dato på Fra dato. Datofeltet er ikke obligatorisk, men er likevel viktig å fylle ut. Person: Hak av for Eksisterende person. Velg Fødselsnr i nedtrekksmenyen Idtype. I kurset benytter du deg selv som tiltakshaver. Tips! Husk å legge inn etternavnet først hvis du skal legge inn et navn. Bruk ikke komma mellom etternavn og fornavn. Dersom du har et navn som mange andre også har, kan du benytte et annet navn. Dette gjelder tiltakshaver i alle oppgavene. Trykk på -knappen. Forsikre deg om at du har valgt rett person før du trykker på. Da kommer du tilbake i skjermbildet. Legg til ny kontaktperson. Dersom det er flere personer som er tiltakshavere, legger du inn alle på samme måte. Hvis ikke klikker du igjen Ok i dette bildet og i det neste, slik at du kommer tilbake til skjermbildet Registrering av bygningsdata. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 6 a v 36

7 Fyll deretter inn: Energikilde Oppvarmingsformer Disse opplysningene kan fylles ut på alle stadier/brukstilfeller av byggesaken og må senest føres ved ferdigattest. Tilbake i skjermbildet Registrer bygningsdata, er det tid for å legge til etasjedata. Klikk på Ny-knappen og registrer opplysningene du har om etasjene: Registrer først hovedetasje: Etasjenummer: 1 Ant. boenheter: 1 Bruksareal til bolig: 150 m 2 Bruttoareal til bolig: 155 m 2 Klikk Ok. Legg så til underetasje ved å klikke på Ny, velg etasjeplan Underetasje: Etasjenummer: 1 Bruksareal til bolig: 150 m 2 B1-B19. Oppgaver Bygning Side 7 a v 36

8 Bruttoareal til bolig: 155 m 2 Klikk Ok. Når du er ferdig å fylle ut etasjedata, skal det se slik ut: Tips! Dersom du merker en etasje i lista før du klikker på Ny -knappen, vil den nye etasjen få samme innhold som den du merket i lista, men etasjeantallet er økt med en. Det viser seg imidlertid at hovedetasjen har et større bruksareal enn det som står i mottatte opplysninger. Merk hovedetasjen ved å klikke slik at det kommer fram en blå strek over opplysningene, klikk Endre og endre bruksarealet i etasjen til 200 m 2 og bruttoarealet til 208 m 2. Legg merke til at summen på arealet endrer seg. Videre skal du legge til data for bruksenheten. Det feltet finner du under etasjedatafeltet i samme skjermbilde. Klikk på Ny-knappen, og du får opp dette bildet: B1-B19. Oppgaver Bygning Side 8 a v 36

9 Fyll inn følgende data til bruksenheten: Bruksenhetstype: Bolig Etasjeplan: H - Hovedetasje + Etasjenummer 1 + Løpenummer 1 1 = H0101) Kjøkkentilgang: 1 Kjøkken Bruksareal: Det totale bruksarealet på boligen som skal utgjøre bruksenheten føres her Antall rom: 5 Antall bad: 2 Antall wc: 2 I samme skjermbilde knyttes bruksenheten opp mot vegadresse og matrikkelenhet: Adresse: Tiurvegen nr. 1 Matrikkelenhet: Legg inn gnr bnr. 351 Trykk. Tips: Dersom du merker en bruksenhet i lista før du klikker på Ny-knappen, vil denne få samme innhold som bruksenheten du merket, bare at den har økt løpenummeret med en. 1 Alle tilbygg, påbygg, underbygg og ombygginger skal føres i matrikkelen med eget løpenummer. Tilhørende hovedbygg må være registrert fra før og ha status som et aktivt bygg. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 9 a v 36

10 Før du avslutter må du legge til representasjonspunkt ved å velge verktøyet Legg til/endre representasjonspunkt. Se etter symbolet lengst til høyre på verktøylinja. Klikk på det, og marker punktet i kartet. Representasjonspunktet må plasseres innafor ytterveggene til bygningskroppen. Sjekk at koordinatene for representasjonspunktet lengst nede til venstre har lagt seg inn (se nedenfor), før du avslutter brukstilfellet ved å trykke på - knappen nede i høyre hjørne. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 10 a v 36

11 B2 Registrere nybygg med rammetillatelse Denne oppgaven er tredelt. Du skal registrere et nybygg med rammetillatelse og igangsettingstillatelse før du til slutt gir det ferdigattest. Oppgave B2.1 Registrere rammetillatelse Du skal registrere en enebolig med sokkelleilighet på matrikkelenhet 2029/210. Bygningen skal ha adresse Weidemannsvei nr. 17. Sokkelleiligheten og hovedleiligheten har felles inngang i underetasjen. Bygningen har fått rammetillatelse. Start brukstilfellet Bygning Nybygg Ny bygning rammetillatelse. Fyll inn dato og bygningsdata: Dato for rammetillatelse: 12 måneder før dagens dato Bygningstype: 112-Enebolig med hybel/sokkelleilighet. Vannforsyning: Tilknyttet off. vannverk Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: 160 m2 Kontaktperson: Tiltakshaver Deg selv Energikilder og oppvarmingsformer Bygningen inneholder følgende areal pr etasje: Hovedetasje: 150 m2 bruksareal til bolig og 155 m2 bruttoareal til bolig. Underetasje: Samme areal som 1.etasje. Loftsetasje: 70 m2 bruksareal og 73 m2 bruttoareal. Boligen inneholder fellesareal (felles inngang for begge leilighetene) på 10 m2 i U01. På etasjenivå inngår fellesareal. På bruksenhet inngår ikke fellesareal. Jfr. Føringsinstruksen kap Hovedleiligheten inneholder: Bruksareal 310 m2, 5 rom, kjøkken, 2 bad, 2 wc. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 11 a v 36

12 Sokkelleiligheten inneholder: Bruksareal 50 m2, kjøkken, 2 rom, 1 bad og 1 wc. Adresse: Begge enhetene har samme ytre inngang, og skal derfor ha samme adresse. Kommunal tilleggsdel: Legg til referanse i form av saksnummer på byggesak Referansetype: Bygningsrådsvedtak Saksnummer: 234/2011 Legg til representasjonspunkt slik du gjorde i oppgave 1. Avslutt brukstilfellet med å klikke på Ferdig lengst nede til høyre: Oppgave B2.2 Registrere igangsettingstillatelse To måneder senere ble det gitt igangsettingstillatelse til bygningen i oppgave B2.1 (matrikkelenhet 2029/210). Nå skal du registrere datoen for denne. Marker bygningspunktet i kartet slik at den grønne ringen blir fylt. Høyreklikk for å få fram snarveismenyen og velg Bygning Nybygg Eksisterende bygning Igangsettingstillatelse. Skriv inn datoen for når det ble gitt igangsettingstillatelse som er 2 måneder etter dato for rammetillatelse. Avslutt brukstilfellet med å klikke på Ferdig lengst nede til høyre: Oppgave B2.3 Registrere ferdigattest Ferdigattest til bygningen ble gitt 3 måneder før dagens dato. Høyreklikk i bygningspunktet og velg Bygning Nybygg Eksisterende bygning Ferdigattest. Registrer dato for ferdigattest. Sjekk at relevante felt er utfylt (energi og oppvarming). B1-B19. Oppgaver Bygning Side 12 a v 36

13 Avslutt med å klikke på Ferdig-knappen lengst nede til høyre:. Oppgave B3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver, PBL 20-2 første ledd bokstav a). Etter visse regler kan grunneier selv oppføre mindre bygninger på eiendommen uten å leie inn godkjent bygningsfirma. Samtidig med at det ble søkt om ferdigattest for bygningen i oppgave B2, ble det også levert en søknad om å få bygge garasje på samme eiendom (2029/210). Garasjen anses å være innenfor rammene til Plan- og bygningslovens regler om tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver selv. Det ble derfor gitt tillatelse til at grunneier, som også er tiltakshaver kan få bygge garasjen. Start brukstilfellet Bygning Nybygg Ny bygning igangsettingstillatelse. Fyll inn datoer i feltene: Fyll inn bygningsdata: Bygningstype: 181 Garasjehus anneks til bolig Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 55 m2 Kontaktpersoner: Deg selv Fyll inn etasjedata: Etasje: H01 Bruksareal til annet: 50 m2 Bruttoareal til annet: 53 m2 Fyll inn bruksenheter: B1-B19. Oppgaver Bygning Side 13 a v 36

14 Ny bruksenhet: Unummerert bruksenhet. Fyll ut henvisning til matrikkelenhet skriv inn matrikkelnummer. Når du trykker Ok, får du får melding om at adresse mangler, men normalt skal garasjer ikke ha adresse. Velg derfor Fortsett. Legg inn representasjonspunkt, før du avslutter brukstilfellet med å trykke på -knappen. B4 - Registrering av ferdigattest og bygningsendring Det har kommet inn anmodning om ferdigattest til bygningen du registrerte i oppgave B1 på eiendommen 2029/351. Ferdigattest ble gitt for tre måneder siden. Litt senere mottar kommunen også byggesøknad fordi tiltakshaver ønsker å bygge et tilbygg til boligen. Begge endringene må registreres i matrikkelen. Oppgave B4.1 Registrere ferdigattest Søk opp eiendommen 2029/351 fra oppgave B1, slik at den viser i kartet. Følg oppskrifta for registrering av ferdigattest i oppgave B2.3. Registrer dato for ferdigattest er 3 måneder før dagens dato. Oppgave B4.2 Bygningsendring Som nevnt over skal tiltakshaver bygge ut. Utvidelsen omfatter BRA 20 m2 større stue (BTA 21 m2), og en ny leilighet til svigermor (med heis) på BRA 120 m2, (BTA 126 m2) fordelt på to like store etasjer. Svigermors leilighet skal ha felles inngang i hovedetasjen, og ny, integrert garasje i underetasjen. Før du starter: Pass på at du har bygningen i kartet foran deg. Finn Bygning i nedtrekksmenyen, og velg brukstilfellet Bygningsendring Ny bygningsendring - Igangsettingstillatelse eller klikk på bygningspunktet i kartet for å få fram snarvegsmenyen (Anbefales). B1-B19. Oppgaver Bygning Side 14 a v 36

15 Hvis du ikke velger å starte fra kartet, kan du i neste skjermbilde taste inn bygningsnummeret på bygningen som har fått godkjent bygningsendring, og trykke på Finn-knappen. Når du har funnet bygningen klikker du Neste. Fyll inn datoer, bygningsdata, energikilder og oppvarmingsformer (se bilde under): Rammetillatelse: Dagens dato Igangsettingstillatelse: Dagens dato Bygningstype: Enebolig (Kan ikke endres er arva fra hovedbygget) Næringsgruppe: Bolig Heis: Ja Bebygd areal: 87 m 2 Bygningsendringskode: Tilbygg Kommunal tilleggsdel: Frivillig utfylling Energikilder: Elektrisitet Oppvarmingsformer: Elektrisk Kontaktpersoner: Legg til ny tiltakshaver. Husk å fylle inn dato for endring i feltet. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 15 a v 36

16 Energikilder og oppvarmingsformer: B1-B19. Oppgaver Bygning Side 16 a v 36

17 Etasjeareal for bygningsendringa omfatter alt areal per etasjeplan som kommer til ved endringa. Tilbygget omfatter: Ny bruksenhet H0102 til svigermor, fordelt på etasje H01 60 m 2 bruksareal og U01 60 m 2 bruksareal. Av arealet i underetasjen er 25 m 2 integrert garasje som skal tilhøre svigermors leilighet. Utvidelse av stua i eksisterende bruksenhet H0101: H01 20 m 2 bruksareal Til sammen gir dette en utvidelse av bruksareal til boligformål på 80 m 2 i H01 og 60 m 2 i U01. Registrer ny bruksenhet: Bruksenhetstype: Bolig Etasjeplan: Hovedetasje Etasjenummer: 1 Løpenummer: 2 Kjøkkentilgang: 1 - kjøkken Bruksareal: 120 m 2 Antall rom: 3 Antall bad: 1 Antall wc: 1 B1-B19. Oppgaver Bygning Side 17 a v 36

18 Adresse: Samme som hovedbygget Matrikkelenhet: Samme som hovedbygget Stua til eksisterende bruksenhet er bygd ut med 20 m 2 bruksareal. For å registrere dette må dataene fra bygningsendringa føres inn på bruksenheten som må ha identisk bruksenhetsnummer som hovedbyggets bruksenhet. I dette tilfellet blir det H0101. Disse dataene blir lagt til den eksisterende bruksenheten når det blir gitt ferdigattest til tilbygget. Utvidelse av eksisterende bruksenhet: Bruksenhetstype: Bolig Etasjeplan: Hovedetasje Etasjenr.: 1 Løpenr.: 1 Bruksareal: 20 m 2 Adresse: Samme som hovedbygget Matrikkelenhet: Samme som hovedbygget Trykk når dataene for utvidelsen av eksisterende bruksenhet er ferdig utfylt. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 18 a v 36

19 Vi anbefaler å sette av et nytt punkt i kartet for bygningsendringen, ved hjelp av kartverktøyet, før brukstilfellet avsluttes ved å klikke på. Oppgave B4.3 Registrere ferdigattest på tilbygget En tid seinere kommer det inn anmodning om ferdigattest på tilbygget. Registrerer ferdigattesten etter oppskriften i oppgave B2.3. Ved ferdigattest på bygningsendring skjer det en maskinell overføring av opplysninger om etasjer og bruksenheter fra bygningsendringa til hovedbygget. Søk opp hovedbygget og se i tabellen helt nederst på skjermen om arealet på tilbygget er overført til hovedbygget. Oppgave B4.4 Endre bygningsdata Ettersom boligen har fått ny bruksenhet kan ikke bygningen lenger defineres som enebolig. For å endre bygningstypen går du inn på Bygning i nedtrekksmenyen og starter brukstilfellet Endre bygningsdata på hovedbygget eller klikk på bygningspunktet i kartet for å få fram snarvegsmenyen (Anbefales). B1-B19. Oppgaver Bygning Side 19 a v 36

20 Sjekk at alle data fra bygningsendringa er overført til hovedbygget. Endre bygningstype på hovedbygget til 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet. Trykk Ferdig. Til informasjon: På enkelte hovedbygg er det ikke registrert areal. I slike tilfeller skal det være haket av for ufullstendig areal. Det er viktig å huske på at endringer som blir gjort på ei bygningsendring etter at ferdigattest er gitt, ikke vil bli overført til hovedbygget. Endringene må i slike tilfeller også utføres på hovedbygget. Oppgave B5 Registrer ny bygning på basis av eksisterende bygning Dette brukstilfellet kan brukes i tilfeller hvor det skal bygges flere bygg med som har nær identiske bygningsdata, for eksempel ved rekkehus eller kjedede eneboliger. Se føringsinstruksen kap Ta utgangspunkt i matrikkelenhet 2029/351. Før det kan opprettes et nytt bygg må det først lages en ny adresse på eiendommen. For å unngå omnummerering brukes for eksempel eksisterende husnummer + bokstav. Etabler adressen Tiurvegen 1A: 1. Velg brukstilfellet Adresse Omadresser vegadresse og finn fram riktig adresse ved å taste inn adressekode eller adressenavn. Trykk Finn. Trykk Neste. Skriv inn A i boksen for bokstav og trykk Ferdig. 2. Velg så brukstilfelle Adresse Etablering av ny vegadresse. Finn fram til riktig adressenavn og opprett første ledige bokstav på same nummer som over. Knytt matrikkelenhet til adressa ved å skrive inn gårds-/bruksnummer adressa skal ligge på. Legg inn representasjonspunkt for adressa, hent digitale kretser og trykk Ferdig. Da er det klart for å opprette en ny bygning ved å kopiere eksisterende bygning. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 20 a v 36

21 Velg brukstilfellet Bygning Opprett ny bygning på basis av eksisterende (kopiering): Skriv inn bygningsnummeret på bygningen du registrerte i Tiurvegen nr 1. Trykk Finn og deretter Neste. Gå inn på bruksenhetene for å endre adressa. Bruk adressa du nettopp oppretta. Legg til representasjonspunkt for den nye bygningen, og trykk Ferdig. Oppgave B6 Godkjenn bygning for riving Når en søknad om riving av et bygg blir godkjent, må dette registreres i matrikkelen. Det er viktig at man i slike tilfeller benytter brukstilfellet Godkjenn bygning for riving og ikke alternativet Riv bygning. Sistnevnte skal bare brukes i de tilfellene et bygg har blitt revet, har brent ned, blir tatt av et ras eller har falt sammen, jf. føringsinstruksen kap Kommunen har godkjent en søknad om riving av fritidsbygget som ligger på matrikkelenhet 2029/168. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 21 a v 36

22 Velg fanen Bygning og søk fram bygningen som ligger på matrikkelenhet 2029/168. Høyreklikk i kartet og velg brukstilfellet Godkjenn bygning for riving under Bygningsmeny i menyen. Fyll inn følgende data: Dato for godkjenning av riving: Dagens dato Bygningsreferanse i kommunal tilleggsdel: Type: Bygningsrådsvedtak Referanse: 345/2012 Avslutt brukstilfellet med å klikke på Ferdig. Bygningen får nå påført bygningsstatus Bygning godkjent for riving / brenning. Oppgave B7 Bygging avlyst Bygging avlyst blir brukt i forbindelse med at bygg som har fått status søknad uten ansvarlig foretak, registrert tiltak, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse blir avlyst, jf. føringsinstruks kap Naboen klaget på vedtaket om at hjemmelshaveren til eiendommen 2029/210 skulle få bygge garasje (oppgave B3). Han fikk medhold i bygningsrådet, og byggetillatelsen ble trukket tilbake. Garasjen er allerede matrikkelført og dato for tiltak er registrert i matrikkelen. Siden tiltakshaver ikke får lov å bygge må bygget avlyses i matrikkelen. Søk fram eiendommen slik at den viser i kartet. Klikk på bygningspunktet slik at det fylles og blir grønt og menyen kommer fram. Velg Bygningsendringsmeny Bygging avlyst: B1-B19. Oppgaver Bygning Side 22 a v 36

23 Fyll inn følgende informasjon: Dato for avlysing: dagens dato Bygningsreferansetype: Bygningsrådsvedtak Referanse: 456/2012 Avslutt brukstilfellet ved å klikke på Ferdig. Oppgave B8 Etterregistrer gammel bygning Dette brukstilfellet benyttes ved etterregistrering av eldre bygninger som mangler i matrikkelen. Gjelder bygg eldre enn fra Det er ikke krav til føring av dato for rammetillatelse/igangsetting/midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Minimumskrav til data er bygningstype, bruksenhetstype, matrikkelenhet og representasjonspunkt, men alle kjente data om bygningen kan føres. Kommunen har oppdaget at det mangler en bygning på gnr 2029 bnr 225 som skulle vært registrert gjennom MABYGG-prosjektet. Søk fram eiendommen i kartet. Start brukstilfellet Bygning Etterregistrer gamle bygninger: Fyll inn følgende data: Bygningsdata: Bygningstype: Hus for dyr/landbr.lager/silo Næringsgruppe: Jordbruk, skogbruk og fiske Matrikkelenhet: Gnr 2029 Bnr 225 Bruksenhetstype: Unummerert bruksenhet B1-B19. Oppgaver Bygning Side 23 a v 36

24 Legg inn representasjonspunktet ca midt i det gamle bygget. Avslutt brukstilfellet med å klikke på Ferdig. Oppgave B9 - Ombygging I bygningen du etablerte i oppgave B2 på matrikkelenhet 2029/210, ble det søkt om å få bygge takterrasse på deler av loftsarealet slik at bruksarealet på loftet ble redusert med 15 m 2 (BTA 16 m 2 ). Det framgikk også av byggetegningene som kommunen mottok at to rom i sokkelleiligheten skal slås sammen til ett rom. Siden kommunen er kjent med denne opplysningen skal reduksjon av antall rom føres i matrikkelen selv om dette i utgangspunktet ikke er søknadspliktig (Føringsinstruksen kap ). Start brukstilfellet Bygning Bygningsendring Ny bygningsendring Igangsettingstillatelse eller klikk i bygningen i kartet og start brukstilfellet (anbefales). Fyll inn følgende: Rammetillatelse: 2 måneder før dagens dato Igangsettingstillatelse: 2 måneder før dagens dato Næringsgruppe: Bolig Bygningsendringskode: Ombygging Kontaktperson: Deg selv Etasjer: Arealet til etasjenr L1 må reduseres med bruksareal 15 m 2 og bruttoareal 16 m 2 ved å skrive -15 (-16) i arealfeltene. Bruksenheter: Under Bruksareal i bruksenheten H0101 registreres -15 da bruksarealet i hovedleiligheten reduseres på grunn av takterrassen på loftet. Under Antall rom i bruksenheten U0101 registreres -1, da denne bruksenheten nå får ett rom mindre. Registrer adresse og matrikkelnummer på bruksenheten. Avslutt brukstilfellet med å klikke på Ferdig. En uke før dagens dato ble det gitt ferdigattest på bygningsendringen. Registrer dette. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 24 a v 36

25 Oppgave B10 Registrering av fritidsbygg Hjemmelshaveren til matrikkelenhet 2029/351 søkte kommunen om byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig etter PBL Kommunen gav igangsettingstillatelse 10 måneder før dagens dato. Før du starter med å registrere fritidsbygget må den tildeles en adresse da dette er et adresseverdig bygg. Kommunen har tildelt adressen Tiurvegen nr 12. Registrer denne adressen. Fyll inn følgende data: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 90 m 2 Bruksareal: 80 m 2 (Bruksareal til annet) Bruttoareal: 83 m 2 (Bruttoareal til annet) Kontaktperson: Deg selv Fritidsbygget er på en etasje og skal inneholde: Kjøkken, 4 rom, 1 bad, 1 WC. Den er tilknyttet privat vannverk og kloakk. Start med utgangspunkt i riktig brukstilfelle. Finn riktig bygningstype og registrer data under etasje og bruksenhet i tillegg til de andre oppgitte data. Etasjen skal ikke inneholde antall boenheter da fritidsbygg ikke er en bolig. Du kan i dette tilfellet selv velge hvor på eiendommen du vil plassere bygningspunktet. Registrer fritidsbygget. Tre måneder før dagens dato ble det gitt ferdigattest på fritidsbygget. Registrer dette. Oppgave B11 Bruksendring Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter Plan og bygningsloven 20-1 og skal registreres som ombygging i matrikkelen. To måneder før dagens dato ble det søkt om bruksendring på fritidsbygget som du registrerte i forrige oppgave på matrikkelenhet 2029/351. Søknaden gjaldt B1-B19. Oppgaver Bygning Side 25 a v 36

26 bruksendring fra fritidsbygg til enebolig. Start med utgangspunkt i brukstilfellet Bygningsendring. Registrer bruksendringen som nå får eget løpenummer. Fyll inn følgende: Dato for ramme- og igangsettingstillatelse Næringsgruppe Bygningsendringskode Tiltakshaver Etasjer Bruksenheter Fritidsbygget ble i forrige oppgave registrert med areal til annet enn bolig. Ved bruksendring fra fritidsbygg til enebolig må arealet endres til boligareal i etasjen ved å legge til arealet under areal til bolig og trekke fra arealet under areal til annet. Dette gjøres slik vinduet under viser: Når bygningsendringen får ferdigattest blir arealene automatisk endret på hovedbygget. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 26 a v 36

27 Bruksenheten må registreres for å knytte til adresse og matrikkelenhet. Bruksenhetstypen Bolig blir ikke automatisk overført til hovedbygget. For en uke siden ble det gitt ferdigattest på bruksendringen. Registrer dette. Arealene blir nå automatisk endret på hovedbygget fra Areal til bolig til Areal til annet. Til slutt må bygningstype, næringsgruppe og bruksenhetstype endres på hovedbygget med brukstilfellet Endre bygningsdata. Oppgave B12 Retting av areal i eksisterende bygning Kommunen har fått brev fra hjemmelshaveren til gnr 2029 bnr 210 om at boligen på denne eiendommen er registrert med feil areal i matrikkelen. Bruksarealet i loftsetasjen er registrert med bruksareal 70 m 2. Eieren skriver at 40 m 2 av dette arealet bare har en høyde under taket på 180 cm og at bruksarealet i loftsetasjen derfor skal være 30 m 2. Kommunen undersøker byggetegningene og ser at kommunen her har gjort en registreringsfeil. Hjemmelshaveren blir informert om at dette vil bli rettet i matrikkelen. I tillegg skal bruttoarealet i loftsetasjen rettes til 33 m 2. Start brukstilfellet Bygning Endre bygningsdata. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 27 a v 36

28 Rettingen gjøres ved å rette arealet som gjelder etasjer og arealet som gjelder. bruksenheten. Etasjer Merk underetasjen og trykk Endre. Registrer det nye arealet og trykk Ok. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 28 a v 36

29 Bruksenheter Arealet på bruksenheten H0101 rettes til 270 m 2.. Trykk. Ekstraoppgaver Følgende arealforkortelser benyttes i oppgavene: Bruksareal = BRA Bruttoareal = BTA Oppgave B13 Registrering av enebolig Det er gitt igangsettingstillatelse til en enebolig på matrikkelenhet 2029/32 Benytt adressen som allerede er registrert på eiendommen. Benytt følgende data: Rammetillatelse: (samme dato som dato for igangsettingstillatelse) Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Tilknyttet off. vann Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: 140 m 2 Tiltakshaver: Deg selv. Dersom du har et navn som mange andre også har, kan du benytte et annet navn. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 29 a v 36

30 Dette gjelder tiltakshaver i alle oppgavene. Energikilde: Gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming Etasjer Boligen inneholder en underetasje på BRA 110 m 2 (BTA 114 m 2 ) og en hovedetasje på BRA 94 m 2 (BTA 98 m 2 ). Bruksenheter Boligen inneholder kjøkken, 5 rom, 2 bad og 2 WC. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt på samme sted som adressepunktet. Registrer bygningen i matrikkelen. Det blir gitt ferdigattest Registrer dette i matrikkelen. Oppgave B14 Registrering av enebolig med sokkelleilighet Det er gitt igangsettingstillatelse til en enebolig med sokkelleilighet på matrikkelenhet 2029/102. Boligen er tildelt to adresser. Sokkelleiligheten har egen inngang. Benytt adressene som er registrert på eiendommen. Bruk laveste nummer på hovedleiligheten. Rammetillatelse: (samme dato som dato for igangsettingstillatelse) Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Tilknyttet off. vann Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: 138 m 2 Tiltakshaver: Deg selv Energikilde: Gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming B1-B19. Oppgaver Bygning Side 30 a v 36

31 Etasjer Boligen inneholder en underetasje med BRA 118 m 2 (BTA 121 m 2 ) og en hovedetasje på BRA 127 m 2 (BTA 130 m 2 ). Bruksenheter Boligen inneholder 2 leiligheter (bruksenheter). Hovedleilighet (BRA 187 m 2 ): Inneholder kjøkken, 5 rom, 2 bad og 2 WC. Sokkelleilighet (BRA 58 m 2 ): Inneholder kjøkken, 2 rom, 1 bad og 1 WC. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt på samme sted som adressepunktene. Registrer bygningen i matrikkelen. Det blir gitt ferdigattest Registrer dette i matrikkelen Oppgave B15 Registrering av fritidsbygg Det er gitt igangsettingstillatelse til et fritidsbygg på matrikkelenhet 2029/315. Fritidsbygget er tildelt adressen Weidemanns vei nr 8. Adressen er ikke registrert i matrikkelen. Registrer først adressen i matrikkelen med brukstilfellet Etablering av ny vegadresse. Adressepunktet plasseres et passende sted på eiendommen. Rammetillatelse: (samme dato som dato for igangsettingstillatelse). Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Privat innlagt Avløp: Privat kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: 93 m 2 Tiltakshaver: Deg selv Energikilde: Gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming Etasjer Fritidsbygget inneholder en hovedetasje (H01) med BRA 84 m 2, BTA 87 m 2. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 31 a v 36

32 Bruksenheter Fritidsboligen inneholder kjøkken, 4 rom, 1 bad og 2 WC. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt i nærheten av adressepunktet. Registrer bygningen i matrikkelen. Det blir gitt ferdigattest Registrer dette i matrikkelen. Oppgave B16 Registrering av vertikaldelt tomannsbolig Det er gitt igangsettingstillatelse til en vertikaldelt tomannsbolig som skal registreres på matrikkelenhetene 2029/136 og 2029/241. Det er egen inngang til hver del av tomannsboligen og skal derfor ha to adresser. Benytt adressene som er registrert på eiendommene. Vurder om tomannsboligen skal ha ett eller to bygningsnummer. (Jfr. kap i Føringsinstruksen). Dette har stor betydning for hvordan bygningen skal registreres i matrikkelen. Rammetillatelse: (samme dato som dato for igangsettingstillatelse) Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Tilknyttet off. vann Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: Hver del av tomannsboligen har et bebygd areal på 68 m 2 Tiltakshaver: Deg selv Energikilde: Gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming Etasjer Tomannsboligen består av to hovedetasjer. Hver del av tomannsboligen inneholder følgende areal pr etasje: 1. etasje (H01): BRA 63 m 2, BTA 66 m 2 2. etasje (H02): BRA 60 m 2, BTA 63 m 2 Bruksenheter Begge leilighetene i tomannsboligen er like store (BRA 123 m 2 pr leilighet) og B1-B19. Oppgaver Bygning Side 32 a v 36

33 inneholder kjøkken, 4 rom, 1 bad og 1 WC. Hver leilighet i tomannsboligen tildeles bruksenhetsnummer H0101. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt i nærheten av adressepunktet. Registrer bygningen(e) i matrikkelen. Tips: Du kan kopiere bygningen ved å benytte brukstilfellet Opprett ny bygning på basis av eksisterende (kopiering). Husk å endre adressenummer og matrikkelenhet under bruksenheter. Det blir gitt ferdigattest på tomannsboligen Registrer dette i matrikkelen. Oppgave B17 Registrering av firemannsbolig med felles inngang Det er gitt rammetillatelse til en firemannsbolig på matrikkelenheten 2029/185 Boligen skal seksjoneres på et senere tidspunkt, men dette er ikke en del av oppgaven. Firemannsboligen består av to hovedetasjer og har felles inngang. Benytt adressen som er registrert på denne eiendommen. Rammetillatelse: Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Tilknyttet off. vann Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: 185 m 2 Tiltakshaver: Deg selv Energikilde: gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming Etasjer 1. etasje (H01): BRA 170 m 2, BTA 173 m 2 2. etasje (H02): BRA 174 m 2, BTA 177 m 2 Bruksenheter Bygningen inneholder 2 leiligheter i 1.etasje og 2 leiligheter i 2.etasje. Fellesareal (felles gang) registreres ikke her. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 33 a v 36

34 1.etasje: H0101 BRA 80 m 2 kjøkken, 3 rom, 1 bad og 1 WC. H0102 BRA 80 m 2 kjøkken, 3 rom, 1 bad og 1 WC. 2.etasje: H0201 BRA 82 m 2 kjøkken, 3 rom, 1 bad og 1 WC. H0202 BRA 82 m 2 kjøkken, 3 rom, 1 bad og 1 WC. Tips: Kopieringsfunksjonen kan benyttes ved å merke linjen med bruksenhet H0101 slik at linjen blir blå og deretter trykke Ny. Du får nå opp et nytt vindu hvor data om bruksenheten er blitt kopiert. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt i nærheten av adressepunktet. Registrer bygningen i matrikkelen. Oppgave B18 Registrering av boligblokk med butikklokale Det er gitt rammetillatelse til en boligblokk på matrikkelenhet 2029/27. Boligblokken er på 4 etasjer og inneholder dagligvarebutikk i første etasje og to leiligheter i hver av de andre etasjene. Til sammen 6 leiligheter. Butikken har egen inngang. Leilighetene har felles inngang i første etasje. Benytt adressene som allerede er registrert på denne eiendommen. Bruk laveste nummer på butikken. Rammetillatelse: Dato for rammetillatelse Bygningstype: Finn riktig bygningstype Vannforsyning: Tilknyttet off. vann Avløp: Offentlig kloakk Næringsgruppe: Finn riktig næringsgruppe Bebygd areal: 130 m 2 Tiltakshaver: Deg selv Energikilde: Gass Oppvarmingsform: Annen oppvarming Etasjer Bygningen inneholder følgende pr etasje: 1. etasje (H01): Butikk 100 m 2 (BRA), 105 m 2 (BTA). Butikken har egen inngang B1-B19. Oppgaver Bygning Side 34 a v 36

35 fra gaten. Felles inngang til leilighetene 20 m 2 (BRA), 22 m 2 (BTA) 2. etasje (H02): 2 leiligheter som hver er på 50 m 2 (BRA), 53 m 2 (BTA) Felles gang på 20 m 2 (BRA), 22 m 2 (BTA) 3. etasje (H03): 2 leiligheter som hver er på 50 m 2 (BRA), 53 m 2 (BTA) Felles gang på 20 m 2 (BRA), 22 m 2 (BTA) 4. etasje (H04): 2 leiligheter som hver er på 50 m 2 (BRA), 53 m 2 (BTA) Felles gang på 20 m 2 (BRA), 22 m 2 (BTA) 1. etasje inneholder både bruksareal til bolig, bruksareal til annet og bruttoareal til bolig og bruttoareal til annet etasje inneholder bruksareal til bolig og bruttoareal til bolig. Tips: Kopieringsfunksjonen kan benyttes ved å merke linjen H02 slik at linjen blir blå og deretter trykke Ny. Du får nå opp et nytt vindu hvor data om etasjen er blitt kopiert. I tillegg er etasjenr. øket fra 2 til 3. Bruksenheter Butikklokalet inneholder følgende: Ett rom, kjøkken og WC. Hver leilighet inneholder følgende: Stue, kjøkken, ett soverom, ett bad og ett WC. Registrer bygningen med de 7 bruksenhetene (1 butikk + 6 leiligheter) og tilhørende adresse og matrikkelenhet til hver bruksenhet. Tildel hver bruksenhet eget bruksenhetsnummer som består av Etasjeplan, Etasjenr. og Løpenr. Representasjonspunkt Plasser bygningens representasjonspunkt i nærheten av adressene. Registrer bygningen i matrikkelen. Det blir gitt igangsettingstillatelse Registrer dette i matrikkelen. Det blir gitt ferdigattest Registrer dette i matrikkelen. B1-B19. Oppgaver Bygning Side 35 a v 36

36 Oppgave B19 Registrer tiltak unntatt fra byggesaksbehandlingen Bygg unntatt søknadsplikt etter PBL 20-5, skal registreres i matrikkelen på grunnlag av skjema eller nett-løsning når bygget er ferdig. I dette tilfellet er det en bod på 15 m2 som er bygget inntil eneboligen som ble opprettet i oppgave B13. Start med brukstilfellet: Bygning, Bygningsendring, Ny bygningsendring igangsettingstillatelse. Bygningsnummer: Finn hovedbygget som tilbygget skal henge på Igangsettingstillatelse: Benytt dato for ferdigstillelse både på ramme- og igangsettingstillatelse Næringsgruppe: Bygningsendringskode: Bruksareal: 15 m2 Registrer ny bruksenhet- Annet enn bolig Bebygd areal: Samme som bruksareal (hvis ikke oppgitt) Representasjonspunkt: Kommunal tilleggsdel, Referanser: S- fritatt for søknadsplikt Kontaktperson: Fullfør registreringen i brukstilfellet: Bygning, Bygningsendring, Eksisterende bygningsendring tatt i bruk. Benytt dato for ferdigstillelse. Bygningsnummer: Eksisterende bygningsnummer med løpenummer benyttes Tatt i bruk: Samme som igangsetting Bruksareal: Føres dersom ikke ført i forrige brukstilfelle Bebygd areal: Føres dersom ikke ført i forrige brukstilfelle Kommunal tilleggsdel, Referanser: S- fritatt for søknadsplikt B1-B19. Oppgaver Bygning Side 36 a v 36

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper Føring av bygning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold Sakstyper i plan- og bygningsloven

Detaljer

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork Fagdag med tema bygg i matrikkelen Wenche Mork 5 dagers fristen. Rapportene fra tilsyn 2013 viser avvik i nesten alle kommunen på tidsfrist for føring av bygg Føring av bygningsopplysninger i matrikkelen

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1064

1902 - TROMSØ 200 1064 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1064 Utskriftsdato/klokkeslett: 10.04.2013 kl. 08:58 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1059

1902 - TROMSØ 200 1059 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1059 Utskriftsdato/klokkeslett: 22.11.2013 kl. 12:27 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

KLEPP Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KLEPP Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1120 - KLEPP 1 2068 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.02.2012 kl. 11:59 Produsert av: Ketil Hognestad Attestert

Detaljer

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 225 - TANA 7 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 26..27 kl. 3:39 Produsert av: Veselina Jakobsen - 225 Tana Attestert

Detaljer

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0124 - ASKIM 58 52. Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT1 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 124 - ASKIM 58 52 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.2.215 kl. 9:19 Produsert av: May Britt Gåseby

Detaljer

OPPDAL

OPPDAL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1634 - OPPDAL 271 227 Utskriftsdato/klokkeslett: 21.05.2017 kl. 15:30 Produsert av: Halvor Rolfsjord Attestert

Detaljer

OPPDAL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

OPPDAL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1634 - OPPDAL 299 87 Utskriftsdato/klokkeslett: 07.07.2017 kl. 12:43 Produsert av: Rune Lufall Attestert av:

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen Onsdag 9. Mars 2016

Detaljer

SAUHERAD 59 34

SAUHERAD 59 34 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 822 - SAUHERAD 59 34 Utskriftsdato/klokkeslett: 1.4.217 kl. 16:48 Produsert av: Bård Rønningen Attestert av:

Detaljer

OPPDAL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

OPPDAL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1634 - OPPDAL 193 75 Utskriftsdato/klokkeslett: 05.09.2017 kl. 08:12 Produsert av: Halvor Rolfsjord Attestert

Detaljer

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1621 - ØRLAND 77 49 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.8.216 kl. 8:36 Produsert av: Hugo Beer-Johansen Attestert av:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring samleoppgave til føringskurset. Oppgave M17 Matrikkelenhet, Adresse, Bygg

Kurs i matrikkelføring samleoppgave til føringskurset. Oppgave M17 Matrikkelenhet, Adresse, Bygg 5.1.2016 Kurs i matrikkelføring samleoppgave til føringskurset Oppgave M17 Matrikkelenhet, Adresse, Bygg Kurs i matrikkelføring Føringskurs Side 1 av 2 Samleoppgave M17 Matrikkelenhet, Adresse, Bygg Samleoppgave

Detaljer

LEVANGER

LEVANGER Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1719 - LEVANGER 275 958 Utskriftsdato/klokkeslett: 29.12.2015 kl. 13:01 Produsert av: Sivert Andreas Rømo Attestert

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

GJEMNES Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

GJEMNES Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1557 - GJEMNES 61 63 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.06.2016 kl. 10:51 Produsert av: Eli

Detaljer

HOL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HOL Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 0620 - HOL 11 73 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.08.2016 kl. 09:43 Produsert av: Atle Kleivdal - 0620 Hol Attestert

Detaljer

Registering av bygningsdata i GIS/LINE

Registering av bygningsdata i GIS/LINE Registering av bygningsdata i GIS/LINE Samspill mellom FKB Tiltak, Matrikkel og FKB Bygning Arne Brucksch NORKART AS 1 Registrering av Tiltak Samtidig ajourhold av Tiltak, matrikkel og Bygning Registrering

Detaljer

Bygningsopplysninger. matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 17.09.2015. Hva er en bygning?

Bygningsopplysninger. matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 17.09.2015. Hva er en bygning? Bygningsopplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Hva er en bygning? Eurostat: "Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet

Detaljer

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 225 - TANA 32 17 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.8.216 kl. 15:39 Produsert av: Veselina Jakobsen - 225 Tana Attestert

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

ØRLAND Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1621 - ØRLAND 73 31 Utskriftsdato/klokkeslett: 11.7.216 kl. 7:48 Produsert av: Hugo Beer-Johansen Attestert av:

Detaljer

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

TANA Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 2025-1 167 Utskriftsdato/klokkeslett: 20.12.2016 kl. 1:52 Produsert av: Veselina Jakobsen - 2025 Tana Attestert

Detaljer

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

KVÆFJORD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1911 - KVÆFJORD 68 2 Utskriftsdato/klokkeslett: 08.03.2016 kl. 13:00 Produsert av: Jan-Otto Øynes - 1911 Attestert

Detaljer

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

1222 - FITJAR 90 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1222 - FITJAR 90 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 17.01.2013 kl. 09:26 Produsert av: Kristin Meland Attestert av:

Detaljer

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

AVERØY Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1554 - AVERØY 84 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 24.04.2017 kl. 15:40 Produsert av: Jan Peder Smenes Attestert

Detaljer

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med Dokumentasjon av kvalitetsindikatorene for SSB-Matrikkelen Kontrollene omfatter alle aktive enheter i SSB-Matrikkelen. Det betyr at alle enheter som ligger uten utgaatt_dato_ssb i situasjonsuttakene blir

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 27 Bnr.: 95 Fnr.: Snr.: Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle

Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 27 Bnr.: 95 Fnr.: Snr.: Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle TANA* (2025, Finnmark) - // Adresse: Gammelveien 59, 9845 TANA WE01119004 Oversikt eiere Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle 943505527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 1 / 1 Rådhusveien

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000,

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000, LAKSEVÅG KRINGSJÅVEIEN 81 Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk PRISANTYDNING 2.000.000, BORETTSLAG P-ROM: 65 M 2 BRA: 77 M 2 SAKSNR: 201501 KONTAKT: MARIANNE KARLSEN MOB: 958 41 023 E-POST: post@advmk.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 12:53:28 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Matrikkelenhet Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling. I oppgaven går vi gjennom hvordan

Detaljer

Bygg og bygningsendringer unntatt søknadsplikt samt endringer i matrikkelen og føringsinstruks tilknyttet dette

Bygg og bygningsendringer unntatt søknadsplikt samt endringer i matrikkelen og føringsinstruks tilknyttet dette Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 09/00847-124 18.09.2015 Ark.: 342 Bygg og bygningsendringer unntatt søknadsplikt samt endringer i matrikkelen og føringsinstruks tilknyttet dette Fra

Detaljer

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Matrikkelenhet Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling. I oppgaven går vi gjennom hvordan

Detaljer

Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal)

Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal) 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal) Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan seksjonere en grunneiendom som er bebygd.

Detaljer

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling 21. juli 2016 Matrikkelenhet Oppgave M1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling. I oppgaven går vi

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5. Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø

Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5. Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5 Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø Nye byggregler fra 1. juli 2015 tiltak som ikke krever søknad «Hovedingrediensen»

Detaljer

Registrerings - instruks KomTek E-skatt

Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 23 Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET H JEM M EL H EFTELSER SERVITU TTER. Utskriftsdato: :13:50. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET H JEM M EL H EFTELSER SERVITU TTER. Utskriftsdato: :13:50. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 13.06.2016 15:13:50 Brukernavn: FOB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS H JEM M EL STATEN S KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:09.06.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

Matrikkel. Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde

Matrikkel. Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde Matrikkel Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde Nytt i matrikkel + litt til: Konsesjon E-tinglysing Kretsdata Nye brukstilfeller bygg Skjermingsverdige bygg ML 9 b-h Fradeling

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Utfordringer for bygningsdelen i matrikkelen. Janne Johnsen, fagansvarlig bygning

Utfordringer for bygningsdelen i matrikkelen. Janne Johnsen, fagansvarlig bygning Utfordringer for bygningsdelen i matrikkelen Janne Johnsen,10.02.2016 fagansvarlig bygning Matrikkelen inneholder mye koordinatfestet informasjon 4.000.000 bygninger 3.000.000 eiendommer 2.300.000 adresser

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Kjetil Heimsæter Kristians vei 24 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: 07.09.2017 Jnr.: 17/3681-9 39854/17 TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Datagrunnlag og utvikling av matrikkelen Arealopplysninger, tilstandsregistrering og analyse av universell utforming.

Datagrunnlag og utvikling av matrikkelen Arealopplysninger, tilstandsregistrering og analyse av universell utforming. Datagrunnlag og utvikling av matrikkelen Arealopplysninger, tilstandsregistrering og analyse av universell utforming. Samordningsrådet for KOSTRA 2013.09.05 SSB Oslo Datagrunnlag og utvikling av matrikkelen.

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før oppretting

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 Rune Grønholdt Langårdsveien 10 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

0826 - TINN 52 1. Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 826 - TINN 52 1 Utskriftsdato/klokkeslett: 23.5.214 kl. 13:52 Produsert av: Else Marie Miland Attestert av: Tinn

Detaljer

Presentasjon av matrikkelen

Presentasjon av matrikkelen Presentasjon av matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.0 Uthaug i Ørland kommune. Skråbilde Innhold Læringsmål Veiledningsmateriell Matrikkelhjelp Start av matrikkelklienten

Detaljer

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 37 LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS RANA KOMMUNE Versjon pr. 18. mai 2010 Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 37 Innhold 1 OM

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Anker Maria Meyer og Jørn Engebretsen Anderudveien 42 B 1914 Ytre Enebakk Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 104/99 - Dato: 14.1.2015 Jnr.: 14/1905-14 732/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

ADRESSERING GRONG KOMMUNE KVALITETSHEVING AV FKB BYGG, ADRESSE OG VEGNETT

ADRESSERING GRONG KOMMUNE KVALITETSHEVING AV FKB BYGG, ADRESSE OG VEGNETT KVALITETSHEVING AV FKB BYGG, ADRESSE OG VEGNETT BYGG Feil - Bygningspunkt plassert feil (stort sett fra GAB) - Bygninger registrert med to BID - Feil på næringsgruppe/bruksareal Mangler - Bruksenheter

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER Gebyrene er vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2017 sak xx/17, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Page 1 of 6 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 81 /1702 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 81 1702 0 0 Grunneiendom 20.09.1958

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Matrikkelinformasjon i GIS analyser. Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk

Matrikkelinformasjon i GIS analyser. Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk Matrikkelinformasjon i GIS analyser Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk Adresse inngang til kartet http://kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/internet/fredrikstad/klient/ Datagrunnlag i analyser

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Byggesak og geodata Gandria Nguyen Studio Postboks 89 1541 VESTBY Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/01944-4 Inger Torild Hågensen 01.07.2016 Gnr 61 Bnr 241 - Myrveien 12 - Bruksendring

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 Gunnar Moen Ryenbergveien 30 A 0196 OSLO Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan-

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 City arkitekter AS Veslekroken 4 0379 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. Knut Holter

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. Knut Holter Strategi for bygningsdelen i matrikkelen Knut Holter Målet med strategiarbeidet Kartlegge behov Vurdere brukergrupper Imøtekomme brukerkrav Kvalitetsdata i matrikkelen Bedre Kartverkets omdømme Foreslå

Detaljer