Montere navigasjonsenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montere navigasjonsenheten"

Transkript

1 TomTom Start

2 1. Kom i gang Kom i gang Montere navigasjonsenheten 1. Skyv EasyPort-monteringen på din TomTom Start mot bilens frontrute Juster vinkelen på enheten. 3. Lås EasyPort-monteringen ved å vri på sokkelen Sett billaderen inn i enheten. 5. Sett billaderen inn i bilens sigarettenner Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen bak på enheten. 7. Du må svare på noen få spørsmål for å stille inn enheten din. Trykk på skjermen for å besvare spørsmålene. 2

3 Hvis du vil fjerne festeanordningen fra frontruten, må du først låse opp EasyPort-monteringen og deretter dra i en av flikene. Festeanordningen løsner fra frontruten. GPS-mottak Utbyttbare deksler Når du slår TomTom Start navigasjonsenheten på for første gang, trenger enheten noen få minutter for å avgjøre GPS-posisjonen og vise deg din nåværende posisjon på kartet. Senere vil det ta mye kortere tid å finne posisjonen, vanligvis bare noen sekunder. Du bør bruke enheten utendørs for å sikre godt GPS-mottak. Store objekter, f.eks. høye bygninger kan noen ganger forstyrre mottaket. Du kan gjøre din TomTom Start mer personlig ved å bytte deksel. Besøk tomtom.com/startskins for å se hvilke deksler som er tilgjengelige. Hvis du vil fjerne dekselet på enheten, tar du først av festet. Hold på siden av dekselet og skyv gjennom midten av dekselet for å løsne enheten fra dekselet, som vist i diagrammet. Problemløsning I sjeldne tilfeller kan det hende at TomTom Start navigasjonsenheten ikke starter riktig eller slutter å respondere på dine trykk. Sjekk først om batteriet er skikkelig oppladet. Koble enheten til billaderen for å lade den. Dersom dette ikke løste problemet, kan du nullstille enheten. For å gjøre dette, gjør du følgende: 1. Fjern monteringen fra enheten ved å trykke på frigjøringsknappen på monteringen. 3

4 2. Dra bakdekselet bort fra enheten ved å holde en av siden på dekselet og dytte enheten gjennom midten av dekselet. 3. Bruk en utrettet binders eller lignende for å trykke inn nullstillingsknappen. Nullstillingsknappen finnes på undersiden av enheten

5 2. Kjørevisning Kjørevisning Kjørevisningen viser din gjeldende posisjon på kartet sammen med detaljert informasjon som gjeldende hastighet og ruteinstruksjoner. Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen. A Din nåværende posisjon. B Navnet på neste viktige vei eller veiskilt-informasjon, hvis relevant. C Din fart og fartsgrensen hvis den er kjent. Pek på dette panelet i statuslinjen for å justere volumet. Når volumkontrollen vises, får du neste ruteinstruksjon som tale. Det er en praktisk måte å sjekke og justere gjeldende lydnivå på. D Neste ruteinstruksjon. Pek på dette panelet i statuslinjen for å veksle mellom 2D- og 3D-visning i kjørevisningen. E Navnet på gaten du befinner deg i. F Informasjon om turen: reisetid, gjenværende distanse og ankomsttid. Pek på dette panelet i statuslinjen for vise en ruteoppsummering. 5

6 3. Hovedmeny Hovedmeny Hovedmenyen er startpunktet når du skal planlegge en rute, se på et kart eller endre innstillingene for enheten. I kjørevisningen åpner du hovedmenyen ved å peke midt på skjermen. Hovedmenyknapper Du går tilbake til kjørevisningen fra hovedmenyen ved å peke på fullført. Hovedmenyen inneholder følgende knapper. Pek på denne knappen for å planlegge en ny rute. Planlegg rute Denne knappen vises når du ikke har planlagt en rute. Pek på denne knappen for å planlegge en ny rute. Endre rute Denne knappen vises når du har planlagt en rute. Pek på denne knappen for å se på kartet. Se gjennom kart Lyd Pek på denne knappen for å slå av lyden. lyd 6

7 Pek på denne knappen for å slå på lyden. lyd Natt / dag Pek på denne knappen for velge nattfargeskjemaet som reduserer lysstyrken for skjermen og viser kartet i mørkere farger. natt Dette er nyttig når du kjører om natten eller i mørke omgivelser, som for eksempel i lange tunneler. Pek på denne knappen for å velge dagfargeskjemaet som øker lysstyrken for skjermen og viser kartet i lysere farger. dag Alternativer Pek på denne knappen for å tilpasse innstillingene for enheten. alternativer Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapitlene Alternativer og Avanserte innstillinger. Hjelp Pek på denne knappen for å vise kontaktinformasjonen og planlegge en rute til en nødhjelpstjeneste eller en annen spesialtjeneste, for eksempel en veterinærklinikk. hjelp Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet Hjelp. 7

8 4. Se gjennom kart Se gjennom kart For å se på et kart på samme måte som du ville ha sett på et tradisjonelt papirkart, pek på Se gjennom kart i Hovedmenyen. Du kan bruke fingeren til å flytte kartet ved å peke på skjermen og dra fingeren over skjermen. A Målestokk B Markør Markører angir din gjeldende posisjon, hjemstedet ditt og reisemålet. Markørene viser avstanden til stedet. Pek på en markør for å sentrere kartet på det stedet som markøren peker til. C GPS-knapp Pek på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til din gjeldende posisjon. D POI-knappen Pek på denne knappen for å velge hvilke interessepunkter som skal vises. E Markøren F Finn-knappen Pek på denne knappen for å finne enkeltadresser. G Markøren Pek på denne knappen for å planlegge en rute til markørposisjonen, opprette en favoritt for markørposisjonen eller finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen. 8

9 H Zoom Zoom inn og ut ved å bevege skyveknappen. 9

10 5. Planlegge en rute Planlegge en rute 1. Pek på skjermen for å åpne hovedmenyen. 2. Pek på Planlegg rute. Du får spørsmål om du vil dra fra stedet du befinner deg på. Trykk på JA for å planlegge en rute fra din nåværende plassering. Du vil trolig planlegge de fleste ruter på denne måten. Pek på NEI for å velge et annet startpunkt. Det kan være du bestemmer deg for å gjøre dette slik at du kan vise ruten før du har tenkt å reise. Du kan velge reisemålet på forskjellige måter. I dette eksempelet skal vi taste inn en adresse. 3. Trykk på Adresser. 4. Begynn å taste inn navnet på byen, og pek på navnet når det vises i listen. Tips: Når du planlegger en rute for første gang, blir du bedt om velge et land eller en region. Valget ditt lagres og brukes til alle fremtidige ruter. Du kan endre denne innstillingen ved å peke på flagget og velge et annet land eller en annen region. 5. Skriv inn navnet på gaten på samme måte, og angi deretter husnummeret. Tips: Navnet øverst i listen er et bysentrum. I stedet for å skrive inn gatenavnet og husnummeret kan du peke på navnet øverst i listen for å angi adressen som bysentrum. Ruten planlegges, og det vises en oppsummering av ruten. 10

11 6. Pek på Fullført. Navigasjonsenheten er klar til å vise deg veien til reisemålet. 11

12 6. Finn alternative ruter Finn alternative ruter Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet. Hvorfor forandre ruten? Kanskje på gunn av en av disse årsakene: Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg. Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller fylle bensin. Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker. Pek på denne knappen i hovedmenyen for å endre gjeldende planlagte rute. Endre rute Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå. Unngå veiproblemer Velg blant de ulike alternativene. Din Start vil rekalkulere ruten din, slik at du unngår den delen av ruten du har valgt bort. Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart. Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på Reklakuler opprinnelig for å gå tilbake til din opprinnelige rute. Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er planlagt. Kalkuler alternativ Din Start vil søke etter en annen rute fra der du befinner deg nå til reisemålet. Dersom du finner ut at du likevel vil bruke den originale ruten, pek på rekalkuler opprinnelig. Hvorfor må jeg gjøre dette? Bortsett fra veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på. 12

13 Pek på denne knappen for å gå tilbake til opprinnelig rute uten avvik for å unngå veisperringer eller for reising via spesielle steder. Rekalkuler opprinnelig Reis via... Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Når du gjør dette, vil en markør vises på kartet for stedet du velger å reise via. Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Så du kan velge for alle de samme alternativene, for eksempel Adresse, Favoritt, Interessepunkt og Punkt på kartet. Din Start vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går via de stedene du velger. Til forskjell fra ditt endelig bestemmelsessted, gir ikke din Start beskjed når du kjører forbi dette stedet. Pek på denne knappen for å planlegge en ny rute. Når du planlegger en ny rute, slettes den gamle ruten. Planlegg rute Pek på denne knappen for å slette gjeldende rute. Slett rute 13

14 7. Alternativer Alternativer Du kan endre måten TomTom Start ser ut på og fungerer. Pek på Alternativer i hovedmenyen. Endre tale Navigasjonsenheten bruker stemmer som er lest inn av skuespillere, til å gi deg talte advarsler og instruksjoner. Endre tale Hvis du vil velge en annen stemme på enheten, peker du på Bytt stemme i alternativmenyen eller i menyen for stemmer og bilder. Velg deretter en stemme fra listen. Du kan legge til og fjerne stemmer ved hjelp av TomTom HOME. Still klokken Pek på denne knappen for å velge klokkeslettformat og stille klokken. Still klokken Den letteste måten å stille klokken på er å peke på Synk-knappen. Din Start vil deretter bruke tiden fra GPS-informasjonen. Merk: Du kan bare bruke Synk når du har GPS-mottak, og du kan derfor ikke stille klokken på denne måten når du er innendørs. Når du har brukt Synk til å stille klokken, kan det hende du må justere timene avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i. Start finner din tidssone og viser alltid riktig tid ved bruk av GPS-informasjonen. Bytt språk Pek på denne knappen for å endre språket som benyttes for alle knapper og beskjeder du ser på din Start. Bytt språk Du kan velge ut fra et bredt utvalg språk. Når du endrer språket, vil du bli gitt mulighet til å endre stemmen. Hjem og favoritter Pek på denne knappen for å administrere hjemsted og favoritter. Hjem og favoritter Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet Favoritter. 14

15 Stemmer og bilder Pek på denne knappen for å endre innstillingene for stemmer og bilder. Stemmer og bilder Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet Stemmer og bilder. Kartrettelser Pek på denne knappen for å gjøre en rettelse på kartet. Kartrettelser Du kan laste ned kartrettelser som andre TomTom-brukere har gjort, eller begrense oppdateringene til endringer som er godkjent av TomTom. Avanserte innstillinger Still inn enheter Hvis du vil endre de avanserte innstillingene på TomTom Start-enheten, peker du på Avansert-knappen i alternativmenyen. Pek på denne knappen for å stille inn måleenhetene som brukes til følgende: Still inn enheter Distanse Tid Bredde- og lengdegrad Operere venstrehendt / Operere høyrehendt Pek på denne knappen for å flytte viktige knapper, for eksempel Fullført og Avbryt samt zoomlinjen til venstre side av skjermen. Dette gjør det lettere å peke på knappene med venstre hånd uten å blokkere skjermen. For å flytte knappene tilbake til høyre side av skjermen igjen, pek på Operere høyrehendt. Tastaturpreferanser Du kan bruke tastaturet for å taste inn ditt reisemål eller til å finne et punkt på en liste, slik som et interessepunkt. Operere venstrehendt Tastaturpreferanser Pek på denne knappen for å velge størrelsene på knappene på tastaturet og tastaturlayouten. Du kan velge mellom to størrelser: Stort tastatur Lite tastatur Det er flere tilgjengelige tastaturoppsett: ABCD-tastatur QWERTY-tastatur AZERTY-tastatur 15

16 Aktivere/deaktivere sikkerhetsvarsler Aktivere/ deaktivere sikkerhetsvarsler Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktivere TomTom Sikkerhetsvarsler. TomTom sikkerhetsvarslinger Viktig: Koble navigasjonsenheten regelmessig til TomTom HOME for å oppdatere listen over steder for alle typer sikkerhetsvarsler. Plasseringen for mobile fotobokser sendes direkte til enheten. Bytt kart Når et sted med fotobokser vises på kartet, vil en varsellyd spilles av for å advare deg om at du nærmer deg et sted hvor det befinner seg en fotoboks. Pek på denne knappen for å bytte kartet du bruker. Bytt kart Nullstill fabrikkinnstillinger Pek på denne knappen for å nullstille fabrikkinnstillingene på din TomTom Start. Nullstill fabrikkinnstillinger Alle innstillingene dine, inkludert hjemsted og eventuelle favoritter, slettes. 16

17 8. Favoritter Favoritter Hva er favoritter? Favoritter er steder du besøker ofte. Du kan opprette favoritter slik at du slipper å oppgi adressen hver gang du planlegger en rute. Det behøver ikke være steder som du liker spesielt, det kan like gjerne være nyttige adresser. Hvordan kan jeg opprette en favoritt? I hovedmenyen peker du på Alternativer, på Hjem og Favoritter og velger deretter Legg til favoritt. Du kan deretter velge plasseringen for favoritten fra listen nedenfor. Du kan skrive inn et eget navn på favoritten når tastaturet vises. Når du skal skrive inn navnet, begynner du bare å skrive. Du trenger ikke slette det foreslåtte navnet først. Du kan angi Hjemme som en favoritt. Hjem Du kan ikke opprette en favoritt fra en annen favoritt. Denne muligheten vil alltid være utilgjengelig på denne menyen. Favoritt Hvis du vil endre navnet på en favoritt, peker du på Hjem og favoritter og velger deretter Administrer favoritter i alternativmenyen. Du kan spesifisere en adresse som favoritt. Adresse Velg et favorittreisemål fra en liste over steder du nylig har besøkt. Nylig besøkt destinasjon 17

18 Du kan legge til et interessepunkt (POI) som favoritt. Interessepunkt Hvorfor bør jeg gjøre det? Hvis du besøker et interessepunkt som du liker svært godt, for eksempel en restaurant, kan du legge den til som favoritt. For å legge til et interessepunkt som favoritt, pek på denne knappen og gjør deretter følgende: 1. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger. Du kan velge et av disse alternativene: POI nær deg - søk fra en liste over POI nær din nåværende posisjon. POI i by - for å velge POI i en gitt by eller tettsted. Du må spesifisere hvilken by eller tettsted. POI nær hjemmet - søk fra en liste med POI nær der du bor. Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en av disse alternativene: POI langs ruten POI nær reisemål 2. Velg kategorien for interessepunkt. Pek på interessepunktkategorien dersom den vises, eller pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste. Pek på Alle POI-kategorier for å søke et interessepunkt etter navn. Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren. Punkt på kartet Velg sted for favoritten med markøren, pek deretter på Fullført. Hvordan kan jeg bruke en favoritt? Du bruker vanligvis en favoritt til å planlegge en rute til et sted uten å måtte oppgi adressen. Når du skal planlegge en rute til en favoritt, gjør du følgende: 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Planlegg rute. 3. I dette eksempelet peker du på Ja når du får spørsmål om reisen skal starte der du befinner deg. 4. Pek på Favoritt. 5. Velg en favoritt i listen som reisemål. 6. Pek på Nå. Hvis din gjeldende posisjon er ukjent, får du spørsmål om du vil vente til posisjonen er kjent, eller om du vil planlegge en rute ved å bruke forrige kjente posisjon. I dette eksempelet velger du Planlegging ved å bruke sist kjente posisjon og peker på Fullført. Ruten planlegges, og det vises en oppsummering av ruten. 18

19 7. Pek på Fullført. Navigasjonsenheten er klar til å vise deg veien til reisemålet. Hvordan kan jeg endre navnet på en favoritt? 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Alternativer for å åpne alternativmenyen. 3. Pek på Hjem og favoritter. 4. Pek på Administre favoritter. 5. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn. 6. Pek på Gi nytt navn Hvordan kan jeg slette en favoritt? 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Alternativer for å åpne alternativmenyen. 3. Pek på Hjem og favoritter. 4. Pek på Administre favoritter. 5. Pek på favoritten du ønsker å slette. 6. Pek på Slett. 19

20 9. Interessepunkter Interessepunkter Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshus Bensinstasjoner Merk: Pek på Kartrettelser i alternativmenyen for å rapportere interessepunkter som mangler, eller redigere eksisterende interessepunkter. Hvordan navigere til et interessepunkt Du kan bruke et interessepunkt som ditt reisemål. Du kan for eksempel velge et parkeringshus som et interessepunkt når du reiser til en ukjent by. 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Planlegg rute i hovedmenyen. 3. Pek på Ja når du får spørsmål om du vil dra fra stedet du befinner deg på. 4. Pek på Interessepunkt. 5. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger. Du kan velge et av disse alternativene: POI i nærheten - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du er nå. POI i by - for å finne interessepunkter i en gitt by eller tettsted. POI nær hjemmet - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du bor. Du kan velge fra en liste over interessepunkter som ligger langs reiseruten eller i nærheten av ditt reisemål. Velg et av disse alternativene: POI langs ruten POI nær reisemål Merk: Det siste interessepunktet du så på, vises også slik at du kan planlegge en rute dit raskere. 20

21 6. Tast inn navnet til byen du ønsker å besøke og velg byen når den dukker opp på listen. 7. Velg POI-kategorien. Hvis du valgte POI i by, taster du inn navnet på byen. Pek på POI-kategorien. Enkelte kategorier er ikke tilgjengelige, avhengig av hvilket stadium du er på i planleggingen. Pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien og velg kategorien når den dukker opp på listen. 8. Pek på Parkeringshus. 9. Fra listen over viste interessepunkter, velg det interessepunktet du ønsker å navigere til. Tabellen under forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert interessepunkt. POI i nærheten POI i by POI nær hjemmet POI langs ruten POI nær reisemål Avstand fra der befinner deg nå Avstand fra bysentrum Avstand fra hjemmet ditt Avstand fra et sted på ruten. Avstand fra reisemålet Hvis du vet navnet på interessepunktet, pek på Finn og angi navnet. Velg navnet når det vises i listen. Den neste skjermen viser mer detaljert informasjon inkludert stedet for POI på kartet og telefonnummer til POI, hvis det finnes. Pek på Velg for å bekrefte du vil planlegge en rute til denne POI. Så snart du har valgt et interessepunkt, vil ruten til interessepunktet bli kalkulert av din TomTom Start. 21

22 10. Stemmer og bilder Stemmer og bilder Stemmer Volumkontroll Navigasjonsenheten har forskjellige stemmer som er lest inn av skuespillere. Disse stemmene brukes til følgende: Talte instruksjoner Varsler Du kan styre volumet på navigasjonsenheten på to måter: Du justerer volumet ved å peke på venstre del av statuslinjen i kjørevisningen. Siste talte instruksjon blir repetert og volum vises. Flytt på volumknappen for å regulere volumet. Hvis du vil slå lyden på eller av, peker du på volum i hovedmenyen. Still inn fargekart for dagvisning Pek på dag i hovedmenyen for å bruke disse fargene. Still inn fargekart for dagvisning Du kan også laste ned flere fargeskjemaer ved hjelp av TomTom HOME. Still inn fargekart for nattvisning Pek på natt i hovedmenyen for å bruke disse fargene. Still inn fargekart for nattvisning Du kan også laste ned flere fargeskjemaer ved hjelp av TomTom HOME. 22

23 Endre bilsymbol Pek på denne knappen for å velge bilsymbolet som viser din gjeldende posisjon i kjørevisningen. Endre bilsymbol Du kan laste ned flere bilsymboler ved hjelp av TomTom HOME. Endre tale Navigasjonsenheten bruker stemmer som er lest inn av skuespillere, til å gi deg talte advarsler og instruksjoner. Endre tale Hvis du vil velge en annen stemme på enheten, peker du på Bytt stemme i alternativmenyen eller i menyen for stemmer og bilder. Velg deretter en stemme fra listen. Du kan legge til og fjerne stemmer ved hjelp av TomTom HOME. Endre oppstartsbilde Pek på denne knappen for å velge oppstartsbildet som vises hver gang du slår på enheten. Endre oppstartsbilde Du kan laste ned flere oppstartsbilder ved hjelp av TomTom HOME. Endre avslutningsbilde Pek på denne knappen for å velge avslutningsbildet som vises hver gang du slår av enheten. Endre avslutningsbilde Du kan laste ned flere avslutningsbilder ved hjelp av TomTom HOME. 23

24 11. TomTom Map Share TM TomTom Map Share TM Med TomTom Map Share kan du korrigere feil på kartet og dele disse korreksjonene med andre i TomTom Map Share-fellesskapet, og motta korreksjoner foretatt av andre. Merk: TomTom Map Share er ikke tilgjengelig i alle regioner. For mer informasjon, gå til tomtom.com/mapshare. Kartrettelser Gjør en kartoppdatering. Det finnes to typer kartoppdateringer: Oppdateringer som vises på kartet umiddelbart. De inkluderer endring av kjørretningen i en gate, sperring av eller nytt navn på en gate samt nye eller redigerte interessepunkter. Denne typen endringer vises på kartet umiddelbart. Du kan skjule disse oppdateringene når som helst i Map Share Preferansemenyen. Oppdateringer som blir rapportert til TomTom, men som ikke vises på kartet umiddelbart. Dette inkluderer manglende gater, feil på motorveipåkjørsler og avkjørsler og manglende rundkjøringer. Denne typen oppdateringer kontrolleres av TomTom og tas med i neste kartutgivelse, hvis de er bekreftet. Disse oppdateringene blir derfor ikke delt med Map Share fellesskapet. Viktig: Av sikkerhetsgrunner bør du markere kun ett sted mens du kjører. Ikke legg til fulle detaljer om feil mens du kjører. 1. Pek på Alternativer i hovedmenyen, og pek deretter på Kartrettelser. 2. Pek på Rett en kartfeil. Rette en kartfeil En liste med mulige kartkorrigeringer vises. 3. Velg den type korrigering du vil rapportere. Merk: Hvis du peker på Legg til manglende POI eller Rapporter annen feil, vil du bli spurt om tilleggsinformasjon før neste steg. 4. Velg den metoden du vil bruke for å velge stedet for oppdateringen. 5. Når du har funnet stedet, pek på Utført. 6. Skriv inn korrigeringen eller bekreftelse på korrigeringen nå. 24

25 Motta de seneste kartoppdateringene Når du kobler din TomTom Start til datamaskinen, laster TomTom HOME automatisk ned alle tilgjengelige kartkorrigeringer og sender endringer du har foretatt til Map Share-fellesskapet. Det er flere typer korrigeringer som kan stilles inn i menyen Korrigeringspreferanser. TomTom Map Share-fellesskapet Gjør følgende for å delta i Map Share-fellesskapet: 1. Pek på Alternativer i hovedmenyen, og pek deretter på Kartrettelser. 2. Pek på Last ned endringer foretatt av andre. 3. Pek på Bli med i. Når du kobler din Start til datamaskinen, laster TomTom HOME ned nye oppdateringer og sender dine oppdateringer til Map Share-fellesskapet. Viktig: Koble enheten til datamaskinen regelmessig, og bruk TomTom HOME for å se etter oppdateringer. Korrigringspreferanser De innstilte korrigeringsprefeansene TomTom Map Share fungerer på din enhet. Du kan stille inn følgende preferanser: Benytt tillitsglidemarkøren for å velge de typene korrigeringer fra Map Share-felleskapet du ønsker å benytte på dine kart. 25

26 Godta kartkorreksjoner Avgjør om du vil dele dine oppdateringer med andre. Vis eller skjul rapporteringsknappen i kjørevisningen. Når du vil angi preferanser, peker du på Alternativer i hovedmenyen og peker deretter på Kartrettelser. Du kan angi hvilke typer kartrettelser du ønsker å motta fra Map Sharefellesskapet for å forbedre kartene dine. Det gjør du ved å peke på Alternativer i hovedmenyen. Pek deretter på Korrigeringspreferanser, og flytt glidebryteren for å velge hvilke typer korrigeringer du ønsker å motta. Typer kartkorrigeringer Det finnes fire typer kartrettelser: TomTom - godta kun rettelser gjort av TomTom. Pålitelige kilder - godta kun rettelser gjort av TomTom og av pålitelige kilder som er blitt verifisert av TomTom. Mange brukere- godta kun rettelser gjort av TomTom, av pålitelige kilder som har blitt verifisert av TomTom og rettelser som har blitt gjort av et stort antall medlemmer i Map Share-fellesskapet. Noen brukere- godtar rettelser gjort av TomTom, av pålitelige kilder som er blitt verifisert av TomTom og alle rettelser som har blitt gjort av medlemmer i Map Share-fellesskapet. Du kan foreta mange typer korrigeringer på et kart. 26

27 Når du vil gjøre en rettelse i kartet, peker du på Kartrettelser i alternativmenyen og peker deretter på Rett en kartfeil. Følgende typer korrigeringer vises. Pek på denne knappen for å blokkere eller avblokkere en vei. Du kan blokkere eller avblokkere veien i én eller begge retninger. (Av)blokker vei For eksempel, gjør følgende for å korrigere en gate i nærheten av din nåværende plassering: 1. Pek på (Av)blokker vei. 2. Pek på Nær deg for å velge en gate i nærheten av din nåværende plassering. Du kan velge en gate etter navnet, en gate i nærheten av dit hjemsted eller en gate på kartet. 3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den på kartet. Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten. 4. Pek på Fullført. Enheten din viser gaten og hvorvidt trafikken er blokkert eller ikke i hver retning. 5. Pek på en av retningsknappene for å blokkere eller avblokkere trafikkstrømmen i den retningen. 6. Pek på Fullført. Neste gang du kobler enheten til TomTom HOME blir oppdateringene dine delt med TomTom Map Share-fellesskapet. Pek på denne knappen for å korrigere trafikkretningen for en enveiskjørt gate, dersom trafikkretningen er annerledes enn den som vises på kartet. Reverser trafikkretning Merk: Reverser trafikkretning fungerer bare for enveiskjørte gater. Dersom du velger en gate med trafikk i begge retninger, får du muligheten til å blokkere/avblokkere gaten, ikke å endre trafikkretningen. 27

28 Pek på denne knappen for å endre navnet på en gate på kartet. Rediger gatenavn Når du for eksempel skal gi nytt navn til en gate i nærheten av din nåværende posisjon: 1. Pek på Rediger gatenavn. 2. Pek på Nær deg. 3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den på kartet. Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten. 4. Pek på Fullført. 5. Tast inn det korrekte gatenavnet. 6. Pek på Fullført. Pek på denne knappen for å endre og rapportere ukorrekte veiretninger. Endre svingerestriksjoner Pek på denne knappen for å endre og rapportere fartsgrenser. Endre veihastighet Pek på denne knappen for å legge til et nytt interessepunkt (POI). Legg til manglende POI For eksempel for å legge til en ny restaurant i nærheten av din nåværende posisjon: 1. Pek på Legg til manglende POI. 2. Pek på Restaurant i listen over POI-kategorier. 3. Pek på Nær deg. 4. Velg sted for den manglende restauranten. Du kan velge sted ved å taste inn adressen, eller velge plasseringen på kartet. Velg Nær deg eller Nær hjem for å åpne kartet i din nåværende posisjon eller din hjemmeposisjon. 5. Pek på Fullført. 6. Tast inn navnet på restauranten, pek deretter på OK. 7. Hvis du vet telefonnummeret til restauranten, kan du taste det inn og deretter peke på OK. Hvis du ikke vet nummeret, peker du bare på OK uten å taste inn noe nummer. 28

29 Pek på denne knappen for å redigere et eksisterende interessepunkt. Rediger POI Du kan bruke denne knappen for å foreta følgende endringer av et interessepunkt: Slett POI. Omdøp POI. Endre telefonnummeret for POI. Endre kategorien et POI tilhører. Flytt POI på kartet. Trykk på denne knappen for å rapportere om andre typer oppdateringer. Rapporter annen feil Disse oppdateringene blir ikke umiddelbart tillagt kartet ditt. Din TomTom Start sender en spesiell oppdateringsrapport til TomTom Map Share. Du kan rapoprtere manglende gater, feil i påkjøringer og avkjøringer til motorveier og manglende rundkjøringer. Dersom oppdateringen du vil rapportere ikke dekkes av disse rapporteringstypene, taster du inn en generell beskrivelse, og trykker deretter på OK. 29

30 12. Hjelp Hjelp Hjelp gjør det enkelt å kontakte og planlegge en rute til steder med nødhjelp, for eksempel sykehus og andre spesialtjenester. Hvis du for eksempel er involvert i en bilulykke, kan du bruke Hjelp til å ringe nærmeste sykehus og oppgi din nøyaktige posisjon. Merk: Informasjonen er kanskje ikke tilgjengelig for alle tjenester i alle land. Hvordan bruker jeg Hjelp til å ringe en lokal tjeneste? Alternativer Du kan bruke Hjelp til å planlegge en rute til lokale tjenester, kontakte dem per telefon og oppgi detaljert informasjon om din gjeldende posisjon. Når du søker etter et tjenestesenter, vises en liste over tjenester i nærheten. Velg én av tjenestene i listen for å se adressen og telefonnummeret til tjenesten og vise din nåværende posisjon på kartet. Når du skal bruke Hjelp til å finne en nødhjelpstjeneste, kontakte dem per telefon og planlegge ruten til den aktuell tjenesten, gjør du følgende: 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på hjelp. 3. Pek på Ring etter hjelp. 4. Velg den typen tjeneste du trenger. I dette eksempelet peker du på Nærmeste sykehus. 5. Velg en tjeneste i listen. Nærmeste tjeneste vises øverst på listen. I dette eksempelet peker du på den som er øverst på listen. Din gjeldende posisjon vises på kartet sammen med telefonnummeret til tjenesten. Det gjør det enklere å forklare hvor du befinner deg når du ringer etter hjelp. 6. Når du skal planlegge en rute fra din gjeldende posisjon til tjenesten, peker du på Naviger dit. Navigasjonsenheten viser deg veien til reisemålet. Nødnumre Kjør etter hjelp Pek på denne knappen for å vise posisjonen og kontaktinformasjonen for en tjeneste. Pek på denne knappen for å planlegge kjøreruten til en tjeneste. 30

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer