LHL VEST NR Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHL VEST NR. 01 2014 Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom"

Transkript

1 Helse Aktuelt P LHL VEST NR Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom Fysioterapeut Iren M. Jensen - Betydelige forbedringer med stolgymnastikk (S 10) Positive pasienter lever lenger

2 2

3 Helse Aktuelt nr Regional plan for folkehelse i Hordaland: Velger folkehelsearbeid uten tiltak mot risikogrupper? Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstatter deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, forebygger psykisk og somatiske sykdommer, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Men det absolutt viktigste er valget av strategi (hovedretningslinjer for måloppnåelse). Hvem skal fylkeskommunen bruke penger på? Valgte befolkningsstrategi framfor høyrisikogrupper Fylkeskommunen Hordaland har valgt befolkningsstrategien som innebærer sykdomsforebyggende eller helsefremmende tiltak rettet mot store befolkningsgrupper gjennom allmenn forbedring av levekår og levevaner. Satsingsområdet i planen bygger på nasjonale og internasjonale anbefalinger for folkehelsearbeidet. Dermed blir planen nokså generell. Men planen retter innsatsen særlig mot barn og unge. - Overganger i opplæringsløpet og mellom opplæring og arbeid har stor påvirkning for videre utvikling av helsen. Det er derfor viktig å rette innsatsen mot disse overgangene, heter det i planen. Flere gode leveår for alle? Folkehelseplanen i Hordaland hevder at de vil arbeide mot gode leveår for alle, og at de ønsker å utjevne sosiale helseforskjeller. (?) Fylkeskommunen vil nå de mange gjennom strukturelle tiltak som endrer rammevilkårene for folks oppførsel og handlemønster. Som å forby røyking og øke avgifter på alkohol. Andre eksempler er å bygge sykkel- og gangstier. Men tiltakene til fylkeskommunen skal ikke rettes direkte mot enkeltindivid eller risikogrupper, men påvirke faktorer som kan bidra positivt eller utgjøre en helserisiko. Man skal støtte vaner som er bra for helsen, motvirke risikoadferd og virke inkluderende. Så håper politikerne at de med moderat høy risiko kan bidra til en reduksjon i rekruttering til høyrisikogruppene. Nå vet vi at politiske eller strukturelle reguleringer gjør en forskjell for sunnhet i befolkningen. Men det vil alltid være en politisk diskusjon om hvor mye man skal regulere samfunnet. Regulering har sin begrensning. - Sats på både befolkningsstrategien og høyrisikogruppestrategien Uansett må fylkeskommunene bidra til å sette inn treffsikre tiltak mot høyrisikogruppene i samfunnet. Ikke som i Rogaland hvor administrasjonen fremmet forslag om å ikke gi tilskudd til pasientorganisasjonene. Vegdirektoratets høyrisikogrupper er delvis velkjente fra trafikkpolitikken og forskningen: unge mannlige bilførere, eldre bilførere, mc-førere, rusmisbrukere og innvandrere født i et land som er ikke-vestlig. På samme måte kan fylkeskommunen finne og lage strategier over risikogrupper innen folkehelsen. Et annet eksempel; både regjering og forskning mener at den mest effektive strategien til å forebygge hjerteinfarkt har vist seg å være en kombinasjon av massestrategi (som retter seg mot hele befolkningen) og høyrisiko-strategi (som retter seg mot spesielt utsatte grupper). Mennesker uten perfekt helse kan fremdeles arbeide. Derfor er det viktig at de får en rekke muligheter og rammer som kan få de ut i samfunnet igjen. Selv deltidsarbeid eller vernet arbeid kan hjelpe på rehabiliteringen. Ensidig å velge befolkningsstrategien, den gir ikke flere gode leveår for alle. Faren er at alt blir som før. - Hva med å velge strategier som tar hensyn til behovene til mennesker som lever med en kronisk sykdom eller funksjonshemning? De skal også kunne nyte godt av samfunnets innsats for en bedre folkehelse uten forskjellsbehandling. Uansett er det fra et samfunnsperspektiv overskuddsforetagende å forebygge sykdommer framfor å behandle sykdommer. Det er også overskuddsforetakende å få folk bort fra trygd og få de i arbeid, og ikke minst å få folk i regelmessig aktivitet og stimulere til et liv med fysisk aktivitet og sundt kosthold. Red. 3

4 Helse Aktuelt nr Sitting Calisthenics eller stolgymnastikk/krakketrim: - Stolgymnastikk gir betydelig forbedring i arbeidskapasiteten Fysioterapeut Iren M. Jensen, Haugesund medisinske senter. Har du problemer med å gå, stå eller du har hjerte- og lungeproblemer med nedsatt oksygenopptak, er stolgymnastikk et godt alternativ. Med faglig dyktig veileder kan du utføre øvelser som stimulerer blodsirkulasjonen, opprettholde og forbedre bevegeligheten, muskelstyrken, koordinasjonen, mindre belastning på lungene ved fysiske anstrengelser og dermed bedre arbeidskapasitet. Organisert trening for lungesyke Stolgymnastikk er egenvektstrening eller gymnastikk sittende på en stol. Noen kaller det for krakketrim. Treningen drives med minimalt med utstyr. Ved Haugesund medisinske senter har de stor pågang på lungepasienter som vil følge stolgymnastikken. Ansvarlig for treningen er fysioterapeut Iren M. Jensen. - Jeg trener lungepasienter og legger vekt på utholdenhet, bevegelighet, styrke og litt koordinasjon. Treningen er lagt opp som en vanlig treningstime med oppvarming og hoveddel med pulstopper. En pause innimellom med litt styrke. Så har vi avslutning med tøyning til slutt, sier Iren. Hun forteller at lungepasientene opplever at det kan være utfordrende å trene fordi trening med hele kroppen kan utløse invalidiserende symptomer som åndenød. - Vi har et godt samarbeid med Læringsog mestringssenteret i Helse Fonna. Pasienter som har gjennomgått opplæ ring der, blir etter rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten ofte overlatt til seg selv og ingen som følger opp pasienten. Derfor har de vært flinke til å sende pasientene til oss. Kroppsvridning som gir deg smidige ryggmuskler, styrker magemusklene og er med på å gi deg et friere åndedrett. Iren sier hun har fire forskjellige grupper. To grupper som driver krakketrim og to grupper som trimmer stående. Hvilken gruppe pasienten skal trene i, tar jeg etter en vurdering av vedkommende etter et møte. Ofte har de trent før eller de har vært på Granheim eller Glittreklinikken. Da vet de vilken gruppe de tilhører. - De blir henvist av lege og de betaler ikke for treningen fordi de har rett på full refusjon. I hver gruppe er det plass til 10 personer. Jeg har et 30 % kommunalt vikariat. Selv om jeg ønsket å ha flere grupper, har jeg rett og slett ikke kapasitet til å ta inn flere. Så nå har jeg fire stappfulle grupper. - Stolgymnastikk er effektivt for lungepasienter Hun mener stolgymnastikk passer lungepasienter med sterkt nedsatt oksygenopptak. - Ikke minst for å opprettholde funksjonsnivået eller aktivitetsnivået de allerede har. Men undersøkelser viser at stolgymnastikken øker armstyrken, leggstyrken og aerobic treningen målt etter tre måneder. 4

5 Helse Aktuelt nr Kols er en uhelbredelig sykdom. Kun fysisk aktivitet bremser utviklingen - Det er egentlig mange forskjellige type diagnoser og tilstander som kronisk bronkitt, emfysem, de lungepasientene med og de uten slim, - noe vi tar hensyn til i treningen og legger inn slimmobilisering og pusteøvelser. Dessuten legger vi inn både styrkeøvelser og utholdenhet. Jeg mener at sittende stolgymnastikk passer for alle. Men jeg deler opp gruppene etter funksjonsnivå. Jeg har også opplevd at noen av de på sittende stolgymnastikk har gått over på stående. Det skjer ofte når en pasient mener sittende gymnastikk blir for lett, eller de vil utfordre lungene med noe ekstra. Men hun mener at trening er en utfordring for alle i gruppene. - I tillegg til stolgymnastikken er det 30 minutter egentrening på treningsapparater. Det er trening som er tilpasset den enkelte og dennes forutsetninger. - Men for noen er det greit med 30 minutter stolgymnastikk. Trening er som medisin Det er ingen tvil om at stolgymnastikk styrker musklene og knoklene, forbedrer oksygentilførselen til musklene, minskre risikoen for forverringer i lungene og gir deg velvære og mer overskudd. Dessuten får du bedre kondisjon og forebygger angst og depresjon. - Årsaken til at lungepasienter foretrekker å sitte når de skal trene, har å gjøre med kroppens energiøkonomisering. Når du sitter er det mye lettere å trene fordi da får du slapt av i lårmuskulaturen, som er den største muskelgruppen i kroppen, og da kreves det ikke så mye oksygen i motsetning til stående trening. Da blir det lettere å kunne gjøre øvelser med overkroppen og armene.. Treningsopplegget Hun forklarer at treningstimen skal bestå av utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og styrketrening på et moderat nivå. - Jeg prøver å variere treningen. Noen ganger har jeg 4 minutters intervall med musikk etterfulgt av en liten pause. Så kan jeg legge inn den såkalte Ullevål modellen der jeg prøver å få inn to pulstopper på slutten av treningen. Noen treninger tar vi det veldig rolig og jobber mer med fleksibiliteten og styrken. Andre ganger går jeg mer på styrken og gjerne har noen øvelser stående. Dessuten mener jeg det er viktig å ha noen balanseøvelser da mange foretrekker å sitte på grunn av dårlig balanse. Men for en lungepasient kan det enkelte ganger blir for tøft og de opplever bortimot åndenød. - På hver eneste trening gir jeg klar beskjed. Trenger de en pause, så tar de en pause. Det er ingen som skuler på deg om du stopper, ingen ser rart på deg om du hoster og du har lov til å ta pause når du vil, selv om jeg legger inn korte pauser. Pusteteknikk Det er viktig at deltakeren får kontroll på sitt åndedrett under treningen. Når de tømmer lungene for gammel luft, blir det plass til ny luft. Derfor er det viktig å bruke fløytemunn under trening. Fløytemunn hjelper deg å bli kvitt CO2 i lungene og åpne for mer luft. Trekk luften langsomt inn gjennom nesen og pust ut gjennom lett spisset fløytemunn. Din utånding skal være dobbelt så lang som din innånding. - Teknikken hjelper deg å tømme lungene, du får, større volum for ny luft og dermed bedre kontroll over åndenød. Dessuten gir fløytemunn lengre utholdenhet under øvelser og aktivitet. Det er også viktig med riktig pusteteknikk under treningen fordi det er veldig vanlig å holde pusten når man gjør anstrengende øvelser. Da blir øvelsene også så mye tyngre. Iren viser til det som kalles aktiv syklus i treningen. - Det tar jeg enten helt i starten eller på slutten av treningen. Det er pusteteknikker for oss selv for å kunne mobilisere opp slim. Støtteknikk har jeg også jobbet litt med, spesielt når jeg hører at det er noen som er nokså tette. Lungerehabilitering som består av lavintensitet stolgymnastikk (CSC sitting calisthenics) for pasienter med stabil kols, har blitt anerkjent og er et effektivt middel til å forbedre dyspne, treningstoleranse og livskvalitet. Her instruerer og demonstrerer Iren membranpusting som bidrar til å hindre kortpustethet. Øvelsene fra stolgymnastikken kan du bruke i hverdagen hjemme eller i ditt treningslokale. LHLs instruksjonshefte kan du bestille på LHLs nettsider hvor du også kan laste ned Kom-i-gang - programmet i pdf-format. Den japanske undersøkelsen finner du her: Vi spurte en av deltakerne:- - Hva har treningen betydd for deg? - Fantastisk. For meg har stolgymnastikk vært åpningen til et bedre liv, sier Svein Wågen. I tillegg til stolgymnastikken har han satset på styrketrening. - På ett år har jeg tidoblet det jeg klarte for bare1 år siden, mener Svein. 5

6 Helse Aktuelt nr Øyeblikkelig hjelp med døgnopphold i kommunehelsetjenesten: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk eller livstruende Hilde S. Hauge, helse og omsorgsfaglig rådgiver i Haugesund - Vi gir øyeblikkelig hjelp tjeneste med døgnopphold i kommunehelsetjenesten hvis en pasient er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting, sier helse- og omsorgsfaglig rådgiver, Hilde S. Hauge. - Hva er døgntilbud - Øyeblikkelig hjelp? Haugesund kommune startet med øyeblikkelig hjelp (ØH) døgntilbud fra og med 2. september i Det er beregnet gjennomsnittlig 4 sengeplasser i avdelingen ved Vardafjell helsehus og en sengeplass ved legevakten. - Før vi opprettet tilbudet hadde vi en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helse Fonna, brukerrepresentant, representant fra fastlegene, kommuneoverlege og i fra kommunehelsetjenesten. Arbeidsoppgaven var å tilrettelegge for en faglig forsvarlig tjeneste ved oppstart av tilbudet, sier Hauge. Tilbudet er rettet mot pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. I hovedsak vil det være pasienter med kjente sykdommer, som ved forverring i tilstanden kan få en på forhånd kjent avtalt behandling. - Vi legger egne forsvarlighetsvurderinger til grunn for hvert enkelt pasients forløp. I de tilfeller der vi er i tvil, skal pasienten innlegges på sykehus. Døgntilbudet er lagt inn i en egen avdeling ved Vardafjell helsehus eller til Haugesund kommunale legevakt. - I helsehuset gir kommunen ulike typer kortidsopphold som rehabilitering, etterbehandling av pasienter som fortsatt trenger behandling etter utskriving fra sykehus (6 senger) og en egen avdeling som gir tilbud om lindrende behandling. - Hvem foretar den medisinsk faglige vurdering? Hauge understreker at det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes. - Det er legevaktslegen som kan legge pasienten inn i de kommunale ØH sengene. Vi gir legen anledning til å vurdere pasienten over tid for å være sikker på at han treffer den rette beslutningen om denne skal overføres til sykehuset eller ØH døgnopphold. Noen blir også ferdigbehandlet i de seks timene pasienten har anledning til å være ved legevakten. Det betyr at behandlingen blir startet opp ved legevakten og fortsetter hjemme. Og da hindrer vi en innleggelse på sykehus. Kommunen har ansatt egen lege i 100 % stilling til å ivareta pasientene på dagtid 08 til 15:30 og legevaktslege / eventuelt bakvakt vil ha ansvar for resten av døgnet og i helgene. - All kommunikasjon skal foregå via Haugesund legevakt. Det innebærer at alle innleggelser skal skje via legevakten 24 timer i døgnet. Fastlegene må konferere med legevakt før innleggelse. Det er ansatt egen lege til å ivareta pasientene på legevakt og Vardafjell helsehus på dagtid i ukedagene. - Pasienten skal maksimalt være inneliggende i 72 timer på Vardafjell helsehus og maksimalt 6 timer på legevakten. D.v.s. at går tiden ut på nattestid får de selvfølgelig ligge til 6

7 morgen hvor de får stelle seg og hvor de får en frokost før de eventuelt reiser hjem. - Hva med den medisinske behandling? - Det er en forutsetning at legen som har legevakt er kjent med hvilke pasienter han/hun har ansvar for. Det er utarbeidet egen rutinebeskrivelse for kommunal Øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. - Det utarbeides behandlingsplan for oppholdet. Avdelingslege er ansvarlig for behandlingsplanen. Ved innleggelse på kveld / natt skal innleggende lege lage en foreløpig behandlingsplan for de første 16 timene. Ved forverring av tilstand hos pasienten eller behov for veiledning i enkelte pasientsaker skal behandlende / ansvarlig lege på vakt ta kontakt med vakthavende lege i Helse Fonna. - Blodprøver og røntgen som rekvireres på ØH pasienter vil bli behandlet og prioritert i Helse Fonna på lik linje med inneliggende pasienter, understreker Hauge. - Hva med kronikerne? - Det skal i samarbeid mellom partene utarbeides standardiserte oppfølgingsplaner/pasientforløp for egnede pasientgrupper som kols, diabetes, lungesyke, hjertesyke og for pasienter som har fall med eller uten brudd. Det er egen kartlegging over brukere til tilbudet. Dette for å kunne ta tall til statistikk og rapportering til samarbeidspart Helse Fonna, og helsedirektoratet. Typiske hjerte- og lungepasientgrupper ved ØH med døgnopphold i kommunehelsetjenesten er: Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging. Helse Aktuelt nr Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Det kan være enslige eldre med slike symptomer som vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og tar den oppfølging de trenger. - Det er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som pålegger kommunen til å sørge for tilbud med døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Lokalisering - Vi har funnet det fordelaktig at Legevakt og Vardafjell helsehus er i nærheten av Haugesund sjukehus. Dette gjør det mer effektivt for oss. Ikke minst når vi rekvirerer blodprøver og røntgen for ØH pasientene. De behandles og prioriteres på lik linje med inneliggende pasienter i Helse Fonna. Hauge beklager at det ikke er like effektivt for de kommuner som har lenger avstand til sykehus. Krav til realkompetanse Øyeblikkelig hjelp skal etter loven være forsvarlig. D.v.s. at tjenesten skal sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Her har lovgiver vært tydelig på at det ikke utelukkende er formalkompetanse det tas sikte på. Det er realkompetanse. - Men vi mener at vi har et fullt forsvarlig opplegg. For etter at vi åpnet ØHtilbudet, har vi hevet kompetansen vår betydelig, og vi har fått tak i mange dyktige sykepleiere hvor flere har videreutdanning. I forbindelse med oppstarten hadde vi et samarbeid med Helse Fonna. - Alle som jobber på avdelingen har hospitert på sykehuset. Dessuten har vi hatt to fagdager som de ansatte har vært gjennom. Opplegget for fagdagene har vært tilrettelagt av spesialisthelsetjenesten. Dessuten har vi hatt en generell kompetanseheving på avdelingen. - Men den viktigste kompetansen er evnen til å observere. Uten denne kompetansen vet en nesten ikke hva en skal gjøre. Å få hevet denne kompetansen har vært utrolig viktig. Dessuten har Vardafjell helsehus gått til innkjøp av mye moderne teknisk utstyr. - Så vi er i stand til å levere en ganske avansert behandling, mener Hilde S. Hauge. Mottakspasienter fra sykehus (Intermediær avdeling) Legen ved helsehuset har også ansvaret for de fire sengene ved ØH tilbudet. I tillegg har han ansvaret for syv mottakssenger. D.v.s de pasientene som er ferdigbehandlet ved sykehus og som trenger restbehandling i kommunen. - Vi ser at mottakspasientene som kommer fra sykehuset ofte er sykere enn noen av ØH pasientene, sier enhetsleder Anne Pernille Lysaker. Lindrende behandling På Helsehuset er det en avdeling for lindrende behandling. Det er et korttidstilbud til pasienter som har behov for lindrende omsorg, pleie og behandling utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. - Hovedoppgaven til lindrende avdeling er å lindre smerter og andre symptomer, samt å gi pasienten støtte til å håndtere psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov, sier Lysaker. Rehabilitering På avdeling for rehabilitering er det seks plasser, i tillegg til fem langtidsplasser. Det er to fysio-/ergoterapeuter, to aktivitører og en lege som er tilknyttet denne fløyen. Fokus i avdelingen er i størst mulig grad å gjenvinne «dagliglivets funksjoner». Prosjektleder Hilde S. Hauge og enhetsleder ved Vardafjell Helsehus Anne Pernille Lysaker på besøk i LHL Haugesund. 7

8 Ecco_INMAG_jan :48 Side 1 Str ,- Str ,- Str ,- Str ,- Amfi-Madla. Åpent ( ) Nygt. 18 / Søregt.29. Åpent ( ) Søregaten 33 Telefon Åpent 09:00-19:00 (10:00-16:00) S T A V A N G E R

9 Se vårt mangfold av muligheter! NY FERIEKATALOG! DATO TUR PRIS KR Hurtigruten dansecruise Opatjia - påske Påske i Zillertal Påske på Jylland Påske i Vejle Påske i Bremen København - Lübeck Påske i Tyskland Påske på Fyn Påsketur til Aalborg - Skagen Påske på Straand Rotterdam med Keukenhof Mallorca Keukenhof med blomsterparade Hansi Hinterseer i Salzburg San Remo - Blomsterrivieraen Norsk Militær Tattoo i Oslo André Rieu i Herning Blomstershow i Chelsea Flensburg Karneval i Aalborg & Dagstur Lista Musikkvår ved Zellersjøen Musikalsk langweekend i Wien Blomsterfest i Salzkammergut Pinsetur til Vejle & Dagstur til Espevær Wellnessuke i Italia Kolding - Flensburg & Dagstur til Røvær Barnas Jylland Gardasjøen Dagstur til Lysefjorden Allsang på grensen Rhinen - Rüdesheim Kirchberg i Tyrol Seefeld Barnas London Musikksommer i Zillertal Aalborg - Skagen Sommer i Tyskland DATO TUR PRIS KR Opatija England - Wales Gardasjøen Blomsterutstilling i Tyskland Berlin En smak av Italia Åland - Helsingfors Bornholm Kirchberg i Tyrol Normadie - Bretagne Tour de France Oppdal med Røros og Allsang på grensen Kroatia Sør- England Barnas Jylland Sommeropplevelser på Jylland Elvercruise - Rhinen i flammer Gourmetreise 4 land Musikksommer i Zillertal Belgia med blomsterteppe Slagernatt i Zillertal Rhinen - Rüdesheim Beatles-uke i Liverpool Kolding - Flensburg Lisboa - Algarve Seljordsmarken Sensommer i Tyrol Komlefest i Alpene Gardasjøen San Remo Hurtigruten - tema krigsårene i Norge Musikkfest i Alpene Toscana - Elba Kolding - Flensburg Cruise i høstferien Flensburg Hurtigruten tema:fotokurs Druefest i Syd-Tyrol Ølfestival i Bremen Vi har reiseleder med på alle turer! Torgveien 15C 4016 Stavanger Tlf

10 10

11 11

12 Helse Aktuelt nr Energifremmende mat for de med kols: Dersom du har kols, kan det å spise riktig bidra til å øke energien og hvis vekttap er et problem, kan trøstemat være tilbake i kostholdet. Når du har kols kan det å puste koste deg 10 ganger flere kalorier. For folk som holder vekten sin, vil deler av næringspakken i denne serien holde kaloriene i sjakk og gi deg den mengde drivstoff kroppen din trenger til å føle seg på topp. når du har mest energi. Og siden du skal få i deg 25 til 30 gram fiber hver dag, vil det å starte dagen med en skål med kli kornblanding og hel - hvete toast får deg i riktig retning. gaffel i kylling, magert kjøtt, bakt fisk, eller tofu så du får protein i hver bit. Spis oftere Hvis du finner deg selv i å bli trøtt mens du spiser eller du har problemer med å puste fordi magen blir for full, kan du prøve å spise mindre måltider oftere. Fire til seks små måltider i løpet av dagen, i stedet for tre store måltider, som vil holde magen fra å bli altfor full. Å spise vil dermed kreve mindre energi. Det betyr at du vil være mindre trøtt og bedre i stand til å få i deg det du trenger fra maten du spiser. Havregryn med melk En annen god mat for å starte dagen på er varm havregryn. Det er lett å spise og rik på fiber, kalsium, jern og vitamin A. Ha i melk i stedet for vann vil gjøre den enda mer næringsrik. Og hvis du prøver å felle noen gram, fortjener havregryn en plass i kostholdet ditt. Det høye fiberinnholdet hjelper deg å føle deg mett med færre kalorier. Topp det med bær i stedet for søtstoffer for å holde kaloritallet lavt. Legg til ost Legg ost til retter som poteter, ris eller grønnsaker. Det vil øke både næringsverdien og kaloriverdien av ethvert måltid. Pluss at du får ekstra kalsium for å beskytte dine bein, noe som kan gjøre beina sprø av noen medisiner foreskrevet for kols. Når du vil ha næringsstoffer i ost på et lavere kalorinivå, se etter dem som er merket "lett" eller "redusert fett." Kols frokost Frokosten kan være ditt viktigste måltid. Mange mennesker med kols blir sent på dagen for slitne til å spise godt. Hvis dette høres kjent ut, kan du prøve å ha dine største måltider tidlig på dagen Spis mer næringsrik mat Hvis tretthet gjør at du slutter å spise før du får kaloriene og næringsstoffene du trenger, spis høykalori elementer først. Men ikke gå for de "tomme kalorier" av potetmos eller desserter. Senk din Drikk rikelig med væske Å drikke mye ikke- koffeinholdige væsker vil bidra til å holde slim i luftveiene tynne og gjøre det enklere å tømme 12

13 Helse Aktuelt nr lungene dine. Ved måltidene er regelen, spise først og nippe senere. På den måten vil du ikke føle deg mett før du har hatt en sjanse til å få et solid og næringsrikt måltid. Melk med vitamin D Hvis du trenger å gå opp i vekt, kan kroppen din gjøre god bruk av kaloriene i melk, mens kalsium og vitamin D bidrar til å holde skjelettet sterkt. Prøv å drikke melk med D vitamin i stedet for vann i løpet av dagen. Få i deg mer fiber Fordi det er usannsynlig å få i seg alle de 25 til 30 gram fiber du trenger hver dag fra frokost alene, kan du inkludere høyfiber matvarer i de andre måltidene. En bolle erter med lav-natrium eller linsesuppe gjør en utmerket varm lunsj. Andre gode kilder til fiber er tørre bønner (belgfrukter), helkorn frokostblandinger og brød, kli, brun ris, og frisk frukt og grønnsaker. Egg innbyr til en kalori-boost Hvis du leter etter måter å øke kaloriinntaket, kan du prøve å legge ekstra egg til oppskriftene dine. Bland et helt egg til din neste kjøttpudding før baking. Eller prøv det i makaroni og ost. Unngå rå egg. Unngå koffein Koffein er ikke et godt valg for de med kols. Det kan forstyrre enkelte medisiner og kan føre til nervøsitet og uro, noe som kan forverre symptomene dine. Så unngå eller begrens kaffe, te, og koffeinholdige brus. Og ja, dessverre, det er koffein i sjokolade og det er sjokolade på nei listen. Bedre enn salt Bruk urter og nei-salt krydder til smaken i maten din. Natrium kan føre til at du holder på vann, noe som kan gjøre det vanskeligere å puste. Det er også viktig å lese matetiketter og å unngå matvarer som har mer enn 300 milligram natrium per porsjon. Og før du bruker salterstatning, må du snakke med legen din. Noen av dem har ingredienser som kan være like ille for deg som salt. Forsiktig: Gass-induserende mat Når bønne burrito oppgir at den inneholder protein og fiber, må du være forsiktig. Matvarer som forårsaker gass og oppblåsthet kan føre til at det føles vanskeligere å puste. Vanlige syndere omfatter kullsyreholdige drikker, fettet stekt mat, sterkt krydret mat, bønner og grønnsaker som kål og brokkoli. Men hver person reagerer forskjellig. Hold en matdagbok for å se hvilke som påvirker deg, så styr klar av bråkmakere. Gå for Kalium Hvis du tar vanndrivende medisin, kan det hende du trenger mer kalium i kostholdet ditt. Appelsiner og bananer er to gode kilder til rask og enkel snacks. Poteter og tomater er også gode kilder til kalium. Ha riktig snacks Hvis du trenger å gå opp i vekt, hold høykalori sunn snacks hendig. Ha en håndfull nøtter eller en ready-to-eat kopp med pudding. Du kan kjøpe lavfett eller ikke-fett pudding for å unngå det usunne kolesterolet og mettet fett. Kjeks med ost eller frukt og grønnsaker med dipp er andre næringsrike snacks ideer. Hold grønnsakene ferske og friske Spis frisk frukt og grønnsaker når du kan. Det vil gi store fordeler. De er fullpakket med næringsstoffer. Å spise en balansert diett i stedet for en kjøttog poteter diett bidrar til bedre helse og energi. Andre energifremmende alternativer: Milkshake og smoothies Stivelsesholdige grønnsaker Tilskudd av proteinpulver Peanøttsmør 13

14 Takk til våre lokale støttespillere: Bærheim Mur og Flis Sandnes Tlf Ryfylke Autosenter AS Garaneset, 4230 Sand. Tlf Fax

15 MEDOX garantert helsebringende innhold Proppfulle av antioksidanter! Medox er fremstilt av skallet på blåbær og solbær. Hver kapsel inneholder hele 80 mg antocyaner, ekstra virkningsfulle anti oksidanter. Spesialtilbud til deg som er LHL-medlem! Virkningsfulle antioksidanter de høye dosene antioksidanter i Medox styrker immun forsvaret, hjelper mot forkjølelse og er godt for hjerte/kar, kolesterol, muskler og ledd. Kolesterol Immunforsvar/ forkjølelse Klinisk dokumentert det er gjennomført flere vellykkede kliniske studier på selve produktet Medox, blant annet ved Ullevål Universitets sykehus, Universitetet i oslo og Sun Yat-sen University i Kina. Hjerte/kar Muskler og ledd Norsk kvalitet Medox er 100 % rent og naturlig og lages på et høyteknologisk laboratorium i Sandnes, Rogaland. Blåbærene som brukes plukkes i Sverige. Ja, jeg vil bestille Medox -abonnement til LHLs avtalepris! Jeg mottar tre måneders forbruk hver 3. måned, og kan når som helst justere eller stoppe mitt Medox-abonnement. 1 eske per mnd kr 204,- per eske + forsendelse * (1 kapsel per dag, 3 esker per forsendelse) 2 esker per mnd kr 163,- per eske + forsendelse * (2 kapsler per dag, 6 esker per forsendelse) * + kr 39 i porto/ekspedisjon fornavn og etternavn MEDPALETT AS Svarsending Oslo PoSTAdReSSe PoSTnUMMeR PoSTSTed MoBil e-post RABATTKode: Apotekpris er ca. kr 300 per eske/30 kapsler.

16 16

17 Dine rettigheter: Helse Aktuelt nr Yrkesskadeerstatning for tannlegeassistenter I mange år har tannlegeassistenter forsøkt å få godkjent helseplager som de fikk etter eksponering for kvikksølvdamp, som yrkesskade. Rett før jul behandlet Høyesterett den første saken. A søkte i 2008 Nav om å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom. Hun fikk avslag av Nav, av Nav Klage og av Trygderetten. Saken ble anket til Lagmannsretten som gav henne medhold. Staten anket videre til Høyesterett. Høyesterett la følgende faktum til grunn: Hun hadde i mange år arbeidet som tannlegeassistent. Her fremgår at hun behandlet kopperamalgam hele tiden mens hun var i arbeid der. Kopperamalgam, som er en blanding av 30 prosent kopper og 70 prosent kvikksølv, ble på den tiden benyttet som tannfylling i melketenner. Tilberedningen skjedde ved at kopperamalgamet ble oppvarmet før bruk. Ved denne prosessen ble det avgitt en betydelig mengde kvikksølvdamp, idet fordampningen av kvikksølv stiger vesentlig ved oppvarming ut over romtemperatur. Arbeidet foregikk i et rom på ca. 25 kvadratmeter uten avtrekk eller punktavsug. I tiden 1958 til 1960 varmet hun opp minst 20 fyllinger med kopperamalgam per dag. Hun sto da omlag cm fra kvikksølvdampen. Også i perioden fra 1969 til 1981 arbeidet hun med kopperamalgam - de første årene 5-10 fyllinger per dag og de siste årene 5-6 fyllinger per dag. Hun sto også da svært nær selve varmepunktet. Nav og Trygderetten avslo å godkjenne hennes helseplager i form av søvnvansker og hukommelses- og konsentrasjonsvansker som yrkessykdom. De mente det ikke var godt nok dokumentert at disse plagene skyldes eksponering for kvikksølv. De mente blant annet at dosene hun ble utsatt for var for lave til å gi denne type skader. Høyesterett godkjente hennes helseplager som yrkessykdom. De mente at hennes sykdomsbilde var karakteristisk for kronisk kvikksølvforgiftning. De viste til en sakkyndig som uttalte at en del av det kvikksølv som har trengt inn i hjernen, kan forbli der livet ut, da utskillingen fra hjernen har en halvtid på mange år. Selv om kvikksølveksponeringen reduseres, kan likevel transporten av elementet til hjernen fortsette, fordi kvikksølv bindes og retineres nærmest irreversibelt i nervevevet. Dommen i Høyesterett betyr at nå vil også andre tannlegeassistenter få yrkesskadeerstatning. Yrkesskadeerstatning og kols Nav godkjente ikke A`s kols som yrkesskade. Han anket avslaget til Trygderetten. Han hadde røykt siden 13 års alderen, med en livsdose på minst 200kg tobakk. Gjennom sitt arbeid blant annet som bygningsarbeider relatert til smelteindustrien, var han blitt eksponert for asbest og industristøv og hadde utviklet kols med emfysem. Blant annet under henvisning til at det tidlig ble funnet emfysemblærer hos ham, var retten enig med ankemotparten i at røyking var hovedårsaken til lungesykdommen. Retten fant imidlertid at ankemotparten hadde undervurdert den yrkesmessige påvirkningen, og fant grunnlag for å godkjenne 45 prosent av den ankende parts lungesykdom som yrkessykdom, noe som etter omstendighetene ga menerstatning i gruppe 1. Kan dieseleksos føre til kols? Trygderetten tok i en sak stilling til om dieseleksos kan føre til kols. Saken gjaldt en som blant annet hadde arbeidet som truckfører og i anleggsbransjen. Var blitt eksponert for dieseleksos, steinstøv og kullstøv. Retten viste til forskning og la til grunn at eksponering for dieseleksos kan gi kols. Da Nav ikke hadde utredet saken godt nok ble avslaget opphevet og saken sendt tilbake til Nav. Bli medlem i: Postboks 8768 Youngstorget, 0028 Oslo. Telefon:

18 Enveis lungeventil - ny behandling ved emfysem Helse Aktuelt nr Nytt om lunger: Vitamin C kan forebygge tretthet i skjelettmuskulaturen Enveis ventiler som plasseres I bronkiene, er et medisinsk implantat en liten, enveis ventil, som er implantert i en luftvei i lungesystemet (bronkiene) for å behandle en av flere lungelidelser. Når pasienten puster ut, er luft i stand til å strømme gjennom ventilen og ut av lungerommet. Når pasienten puster inn, lukkes ventilen og blokkerer luft til lungerommet. Dermed bidrar ventilen til at lungerommet tømmes for luft. Dette har vist seg fordelaktig i behandlingen av emfysem, hvor lungene mister sin elastisitet og dermed ikke kan trekke seg sammen i tilstrekkelig grad til å puste ut luft. Med ventil får de sunnere deler av lungene mer plass i brysthulen for å innhalere og puste ut trykket fra mellomgulvet, og selv hjertet kan fungere bedre når lungene blir mindre. Kirurgisk lungevolumreduksjon anbefales ikke i Norge. Men bruk av implanterte volumreduserende ventiler er under utprøving ved OUS Rikshospitalet. I Sverige og Danmark blir pasienter med langtkommet emfysem behandlet med denne metoden. Ventilene blir vanligvis implantert ved hjelp av et fleksibelt kateter ført gjennom et bronkoskopi. Dersom ventilene ikke fungerer som de skal, er flyttbare. Når ventilene er implantert riktig og ikke minst at de fungerer i bruk, har de vist seg å forbedre pasienters evne til å puste, gå, mosjonere og utføre daglige aktiviteter. BLI MEDLEM I LHL? - Når staten ikke har maktet å gi hjerte- og lungesyke et godt nok tilbud om utredning, behandling og rehabilitering, har LHL startet opp egne tiltak ved LHLs institusjoner. Majlis Andersson, som er rammet av lungemfysem:, sier til skanskan.se.: - Min situasjon var at jeg for det meste ble sittende i en stol. Jeg orket nesten ikke å gå i trappene hjemme uten at jeg måtte stoppe et par ganger. Det å dusje og vanske håret var en lidelse. Hun fikk i 2011 innsatt fire ventiler i lungene (bronkiene). Nå har orket kommet tilbake, og hun er ikke så plaget med pusten som før. Hun forteller at ventilene ble satt inn med bronkoskopi. Med lokalbedøvelse tok selve inngrepet en drøy halvtime. - Nå har jeg fått livsgleden igjen, sier Majlis som håper at legene får operere flere pasienter. Kilde: Skanskan og News-Medical.net På LHLs nettside skriver LHLs ekspert, overlege Olav Kåre Refvem: Behandling med bronkialventil kan i dag tilbys i en del tilfeller med langtkommet emfysem. I noen år behandlet man disse med fjerning av de største blærene i lungene. Dette var en stor og ofte risikofylt operasjon som i praksis nå er forlatt i Norge. I dag kan man føre ned enveisventiler som plasseres i det lungeavsnittet som man ønsker å lukke, slik at det tømmes for luft og gir bedre utvidelse av det øvrige lungevevet. Dette gjøres i dag på Rikshospitalet som har tilegnet seg erfaring på området. Det er ikke nødvendig å være transplantasjonstrengende for å bli vurdert for en slik behandling. Riktig utvelgelse av pasienter gjør at man vil finne de pasienter som vil kunne ha nytte av tilbudet. Det er ikke alle typer emfysem som egner seg for en slik behandling. Hvor god man kan bli i pusten etterpå er ikke mulig å forutsi nøyaktig. Derfor er det også vanskelig å uttale seg om hvordan det vil påvirke deltagelsen i arbeidslivet. Det bør nok sendes en søknad fra legen din til Lungeavdelingen på Rikshospitalet for å komme i betraktning for et slikt behandlingstilbud. Kols er et helseproblem der lungene mister sin iboende spenst, noe som gjør det stadig vanskeligere å puste. Det får en dramatisk effekt på evnen til å utøve og utføre enkle aktiviteter i dagliglivet på grunn av sykdommens fallout effekt på skjelett musklene. Flere faktorer kan være innblandet i disse muskelproblemene. Det inkluderer tap av dugelighet på grunn av inaktivitet, problemer med den delen av cellene som omdanner brensel til energi forårsaket kols, og oksidativt stress som er et fenomen der celler og vev blir skadet av ustabile molekyler som kalles frie radikaler og som skader andre molekyler i som i kjedereaksjoner. Det tyder på at lettelser i oksidativt stress kan forbedre skjelettmuskelfunksjonen. Forskerne Matthew J. Rossman ved George E. Whalen VA Medical Center og University of Utah har testet denne ideen. Deres funn har vist at vitamin C kan forbedre skjelettmuskulaturens tretthet hos Kols-pasienter. Noen undersøkelser tyder på at jo mindre oksidativt stress, jo bedre er det for skjelttmuskulaturen. Forskerne fant også ut at under ulike øvelser hadde pasientene betydelig mindre muskeltrett etter å ha mottatt vitamin C. De rett og slett pustet bedre og tregere. Etter inntak av vitamin C hadde de også signifikant høyere nivå av antioksidantaktivitet enn de forsøkspersonene som bare fikk saltvann. I tillegg senket C-vitaminene hvile blodtrykket og blodstrømmen. Forskerne foreslår at antioksidanter eventuelt brukes som en behandling for disse problemene. Kilde: University of Utah. Alt innhold i Helse Aktuelt er kun tilgjengelig som generell informasjon, og bør ikke behandles som erstatning for medisinske råd fra din egen lege eller annet helsepersonell. 18

19 Tyrosinkinasehemmer senker progresjonen hos de med lungefibrose Eksperimentell tyrosinkinasehemmer ga signifikant færre akutte forverringer og viste en trend mot langsommere fall i lungefunksjonen hos de med idiopatisk pulmonal fibrose.progresjonen sank med nesten 70 % hos pasienter behandlet med den høyeste dosen av BIBF 1120 sammenlignet med placebo og akutte forverringer var 84 % mindre hyppig, ifølge Luca Richeldi, MD, Phd, ved Universitetet i Modena i Italia. Livskvaliteten ble forbedret med medisinen og forverret i løpet av et år med placebo behandling. Gastrointestinal forgiftning var mer vanlig med høydose BIBF 1120, men forekomst av alvorlige bivirkninger var ikke signifikant forskjellig fra placebo, skriver New England Journal of Medicine. De vanligste bivirkningene var diare 27,6 % av alle pasienter, hoste 17,1 %, kvalme 14 %. bronkitt 12,6 %, Dyspnè 11,9 % IPF progresjon 9,8 %, oppkast 7,7 % og øvre magesmerter 7,2 %. Behandling med BIBF 1120 tyder på at denne agenten gir en lovende behandling for ideopatisk lungefibrose. Kols pasienter må ha optimal behandling og trening - Det er fysisk aktivitet som kan bremse sykdommen kols. Det er en uhelbredelig sykdom hvor det kun er symptomene som kan behandles, sier den danske professor Charlotte Suppli Ulik. Hun skriver i tema-avisen Folkesunnhet i Jyllandsposten, at kols er en uhelbredelig sykdom, hvor en kombinasjon av optimal behandling og vedlikeholdende trening hjelper og bremser sykdommen. -- Mange kols-pasienter avstår fra å trene, fordi de opplever å bli andpusten, noe de forbinder med åndenød og forverring av sykdommen. Åndenød gjør kols-pasienter redde og sterkt utilpass. Men det er bare sundt å få åndenød, som følge av anstrengelse. Dette henger ofte sammen med at sykdommen ikke Helse Aktuelt nr Nytt om lunger: er optimalt behandlet, skriver den danske professoren som understreker at pusten alltid kommer i ro igjen, når man tar pause i treningen. Nytt kombinasjonslegemiddel for kolspasienter Professor Charlotte Suppli Ulrik For kols-pasientene er medisinens aller viktigste funksjon å sørge for at kolspasienter kan være fysisk aktive. Nå prøves ut et nytt kombinasjonslegemiddel som viser lovende resultater. På Hvicovre Hospitals hjertemedicinsk og Lungemedicinsk Afdeling har de gjennom årene medvirket til tallrike forsøk med nye kols-legemidler. Under ledelse av overlege Charlotte Suppli Ulik deltok de i en internasjonal studie, for å prøve ut en ny langtidsvirkende kombinasjonsbronkodilatator. Det nye legemiddel, Ultibro Breezhaler, som Hvidovre Hospital har vært med å prøve ut, er først og fremst til vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom - Det nye legemidlet har den fordel at pasienten kun skal anvende en inhalator og ta medisinen en gang i døgnet. Det gjør det betydelig lettere å øke sannsynligheten for at pasienten faktisk tar medisinen som legen foreskriver. Medisinen hjelper mot åndenød og ikke minst kan den redusere antall akutte forverringer. Mot akutte forverringer har det nye legemidlet vist gode resultater. Reflux medisin øker overlevelsen for de med lungefibrose Overlevelsen for de med idiopatisk lungefibrose (IPF) ble vesentlig forbedret hos pasienter som ble behandlet med protonpumpehemmere (PPI). De hadde en gjennomsnittlig overlevelse på 3,4 år, sammenlignet med 1,4 år i gruppen med pasienter som ikke fikk protonpumpehemmere. Pasienter med ingen historie av gastroøsofageal refluks eller historie med bruk av PPI avledet enda større nytte av anti reflux medisin. - Vår studie bekrefter tidligere litteratur at undertrykkelse av gastroøsofageal refluks er en uavhengig predikator for bedret overlevelse av IPF, sa Lavwrence Ho, MD ved Standfor University på en American Thoracic Society International Conferance. - Vi fant også at PPI bedret overlevelse hos IPF pasienter uten GER symptomer eller historie ved bruk av PPI. En analyse av 5 års overlevelse viste at nesten 60 % av PPI brukere var i live etter 5 år mot rundt 35 % av pasientene som ikke fikk antireflux terapi. Når analysen ble begrenset til pasienter med ingen historie med GER eller bruk av protonpumpehemmere, økte overlevelse- fordelen med mer enn 60 % av PPI brukere som forble i live etter fem år. Lansoprazol var den mest aktive inhibitor.(obs: Bivirkniger) Sviktes døende kolspasienter? Danmark Lungeforening har i samarbeid med Palliativt Videncenter gjennomført den første danske undersøkelsen av kols-pasienters sykdomsforløp og behov for palliativ (lindrende) innsats. - Jeg mener ikke at den nåværende palliative behandling av kols-pasienter er god nok, når 96 prosent av all den spesialiserende palliative innsatsen går til kreftpasienter. Vi kan samtidig måle i undersøkelsen at behovet hos kolspasienter for lindrende behandling er på samme nivå eller enda større enn hos lungekreftpasienter, sier Nicolai Kirkegård, senior prosjektleder hos Danmarks Lungeforening til Ekstra Bladet. 19

20 Takk til våre lokale støttespillere: 4335 Dirdal. Tlf Eiksenteret Klepp Rogneveien 2, 4352 Kleppe Tlf: Epcon AS Kvalebergv. 21, 4016 Stavanger Tlf Eiksenteret Haugesund Frakkagjerdveien 100, 5563 Førresfjorden Tlf: Eiksenteret Bergen Liavegen 25, 5132 Nyborg Tlf: Haugesund Sanitetsforening s Revmatiske Sykehus AS 5500 Haugesund 20

P 2 3 4 5 6 7 Helsedeodoranten er ikke Antiperspirant, og helt uten Aluminium Klorhydrat! Helsedeodoranten er ikke antiperspirant, men består kun av naturlige mineralsalter. Den er et trygt valg fremfor

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthold

Fysisk aktivitet og kosthold Fysisk aktivitet og kosthold - sunt kosthold og aktiv livsstil Fysiolog Pia Mørk Andreassen Hva skal jeg snakke om? Kostholdets betydning, fysisk og psykisk velvære Måltidsmønster Næringsstoffer Væske

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

Sunn og økologisk idrettsmat

Sunn og økologisk idrettsmat Sunn og økologisk idrettsmat K A R I T A N D E - N I L S E N E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G O I K O S Ø K O L O G I S K N O R G E 2 1. 0 6. 1 3 Oikos + håndball Prosjektsamarbeid Oikos + NHF RI Formål

Detaljer

MEDOX Nytt. God helse viktig for livskvaliteten

MEDOX Nytt. God helse viktig for livskvaliteten MEDOX Nytt NR. 1/2015 God helse viktig for livskvaliteten God helse er viktig for å kunne leve et godt liv uansett om du er toppidrettsutøver eller pensjonist. Ved å opprettholde et sunt og sterkt immunforsvar,

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Optimal ernæring for idrettsutøvere Inneholder tilstrekkelig med næringsstoff for opprettholdelse, vedlikehold og vekst

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen FOR GOD HJERTEHELSE* NYHET! SanoKardio inneholder et standardisert, tomatbasert ekstrakt med næringsstoffer som ivaretar

Detaljer

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Nofima driver forskning og teknologioverføring i verdikjeden fra råvare til konsum

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

MEDOX Nytt. Medox - godt for både store og små NR. 2/2015 FAKTA OM MEDOX VERV VENNER! De tre små barna til ekteparet Gallefoss.

MEDOX Nytt. Medox - godt for både store og små NR. 2/2015 FAKTA OM MEDOX VERV VENNER! De tre små barna til ekteparet Gallefoss. MEDOX Nytt NR. 2/2015 Medox - godt for både store og små De tre små barna til ekteparet Gallefoss FAKTA OM MEDOX Les mer på side 4 VERV VENNER! Se side 6 Medox er godt for alle - også de minste Familien

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 18-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

ELIMINASJON VED CELLEGIFTBEHANDLING

ELIMINASJON VED CELLEGIFTBEHANDLING ELIMINASJON VED CELLEGIFTBEHANDLING Eliminasjon omhandler det som kroppen kvitter seg med. Dette kan være urin, avføring, oppkast, svette og tårer. Konsentrasjonen av avfallsstoffer er høyest det første

Detaljer

Smart mat for deg som trener Av Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog ghar@bama.no 1 2 Du kan ikke spise deg til store muskler! Kroppen bygger de musklene den syns det er bruk for med andre ord: DE MUSKLENE

Detaljer

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS Trinn-for-trinn GUIDE Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise Utarbeidet av, BedreKosthold.no 2016 Om Vinteren 2010 gikk jeg ned 15 kg ved hjelp av et kosthold med mindre karbohydrater, og

Detaljer

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte!

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte! MEDOX Nytt NR. 1/2013 Kvinne, kjenn ditt hjerte! For femte år på rad stiller Medox seg bak LHL sin kampanje Hjertelig hilsen. Målet med kampanjen er todelt: Å drive folkeopplysning om kvinners hjertehelse,

Detaljer

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus.

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus. Blir vi syke av maten vi spiser eller ikke spiser? Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt Spesialist i Klinisk Farmakologi 07.09.10 Helsedirektoratet : Utviklingen i norsk kosthold 2009 For mye mettet fett

Detaljer

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord 3 03.11.2015 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du

Detaljer

Normalt forhold til mat

Normalt forhold til mat Normalt forhold til mat Kunne spise alle slags matvarer uten å få dårlig samvittighet Kunne spise i sosiale sammenhenger Spise etter sult og metthetsfølelsen Slutte med slanking, overspising og renselse

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 29-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Leve med FH. i Form og

Leve med FH. i Form og FH meg og Leve med FH Vi med er akkurat som alle andre og kan være i Form og Hjertefriske Det er bare noen få ting vi må passe på. La oss ta en titt på våre BESTE TIPS til det å leve med FH. Hva betyr

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

egentrening 8-9. januar 2011 Tilføre kroppen nødvendige stoffer (mineraler, vitaminer, salter)

egentrening 8-9. januar 2011 Tilføre kroppen nødvendige stoffer (mineraler, vitaminer, salter) Mat, drikke og egentrening g Treningssamling Flatås Fotball 8-9. januar 2011 Olav Bolland 1 Hvorfor spise? Tilføre kroppen energi Tilføre kroppen nødvendige stoffer (mineraler, vitaminer, salter) 2 Energi

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte!

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte! MEDOX Nytt NR. 1/2013 Kvinne, kjenn ditt hjerte! For femte år på rad stiller Medox seg bak LHL sin kampanje Hjertelig hilsen. Målet med kampanjen er todelt: Å drive folkeopplysning om kvinners hjertehelse,

Detaljer

ERNÆRING HIL FOTBALL. HIL Fotball - Ernæring

ERNÆRING HIL FOTBALL. HIL Fotball - Ernæring ERNÆRING HIL FOTBALL HVORFOR SPISE? Tilføre kroppen energi Tilføre kroppen nødvendige stoffer (mineraler, vitaminer, salter) ENERGI I KROPPEN Energi transporteres som druesukker i blodet (blodsukker) Energi

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

MEDOX Nytt. Sterkere immunforsvar med Medox

MEDOX Nytt. Sterkere immunforsvar med Medox MEDOX Nytt NR. 4/2015 Sterkere immunforsvar med Medox Randi (57) var tappet for krefter etter flere ryggoperasjoner. Heldigvis fikk hun et godt tips av fysioterapeuten sin, slik at hun kunne bygge opp

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Nye kostråd - hva betyr de for Roede-kostholdet

Nye kostråd - hva betyr de for Roede-kostholdet Nye kostråd - hva betyr de for Roede-kostholdet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Nye kostråd - hva betyr de for Roede-kostholdet Hva er nytt med de nye kostrådene?

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 25-05-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune 1. Bakgrunn for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket 2. Beregning av

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Naturlige kosttilskudd

Naturlige kosttilskudd Naturlige kosttilskudd Nordiske naturlige kosttilskudd TrueNordic er et dansk selskap og produktene er primært produsert i Skandinavia og laget av naturlige ingredienser og blir derfor lett opptatt av

Detaljer

Guidelines Ernæringscreening

Guidelines Ernæringscreening Guidelines Ernæringscreening Guid lines: Ernæring Målet er å gi optimale ernæringsmessige retningslinjer basert på god dokumentasjon og best mulig praksis. God ernæringsomsorg er et grunnleggende element

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 13-06-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3

Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3 Ryggmargsbrokk og ernæring N I N A R I I S E L E G E O G E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G F R A M B U 2 0 1 3 Temaer Overvekt Oppstart rullestol Sår Tarmfunksjon Kognitive vansker praktiske utfordringer

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012.

Kort Rapport

Your Brand Ambassador Profile 12-08-2012. <p> Kort Rapport</p> Kort Rapport Innhold Seksjon En - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon To Dine subskalaer - grafisk. Seksjon Tre - Daglige Wellnessvaner, fysisk aktivitet, jobbreise og vekt.. Seksjon Fire - Dine personlige

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø E-mail: merethe.monsen@unn.no Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning av energiforbruket utover

Detaljer

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse

Idrett og ernæring. Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Idrett og ernæring Karoline Kristensen, Anja Garmann og Fredrik Theodor Fonn Bachelor i Idrett, ernæring og helse Karbohydrater Viktigste energikilde ved moderat/høy intensitet. Bør fylles opp ved trening

Detaljer

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell ET SUNT SKOLEMÅLTID Små grep, stor forskjell ANBEFALINGER FOR ET SUNT KOSTHOLD Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra for kropp og helse og kan forebygge en rekke sykdommer. Overordnede

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Mange hjertebarn har økt behov for energi.

Mange hjertebarn har økt behov for energi. Mat for småspisere Mange hjertebarn har økt behov for energi. Det kan være utfordrende å dekke deres energibehov når de i tillegg har liten matlyst. Både medikamenter i seg selv og bivirkninger av disse

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Dere skal vite hva som skjer med kroppen ved økende alder Hvordan og hvorfor bør eldre trene Konkrete øvelser dere kan gjennomføre på arbeidsstedet bare for

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: 1 Veiledning i bruk av planen Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Mat er så mye. Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur. Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet

Mat er så mye. Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur. Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet Mat er så mye Trivsel og glede Nytelse Fellesskap Opplevelser Avkopling Valgmuligheter Struktur Fra kosthåndboka 2012 Smerte Kvalme Trøtthet Tristhet klinisk ernæringsfysiolog Eli Moksheim Haugesund sjukehus

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

TRENING OG KOLS Av Lene Melgård Hansen Fysioterapeut 04.03.2008

TRENING OG KOLS Av Lene Melgård Hansen Fysioterapeut 04.03.2008 TRENING OG KOLS Av Lene Melgård Hansen Fysioterapeut 04.03.2008 Granheim Lungesykehus Granheim- avd. KAA Ved KAA- Klinisk AktivitetsAvdeling: 2 Aktivitører 1 sosionom 1 ergoterapeut 3 fysioterapeuter (2

Detaljer

Kvinner kjenn dine risikofaktorer! Det er overlege, dr. med. Anne Grete Sembs appell til alle kvinner.

Kvinner kjenn dine risikofaktorer! Det er overlege, dr. med. Anne Grete Sembs appell til alle kvinner. 1. utgave 2010 Go Red, jenter! Kvinner kjenn dine risikofaktorer! Det er overlege, dr. med. Anne Grete Sembs appell til alle kvinner. Snart går startskuddet for årets Go Red-kampanje. Målet er å gjøre

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS PUSTETEKNIKK OG TRENING FOR PERSONER MED KOLS OG LANGTIDSOKSYGENBEHANDLING Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS Pusten Automatisk og viljestyrt Mengde luft avhengig av behov,

Detaljer

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Kosthold og prestasjon Marianne Udnæseth Klinisk ernæringsfysiolog Precamp EYOF 19.01.2011 Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr Olympiatoppen

Detaljer

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat «En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat NK LMH S FORSKERKONFERANSE 30. OKTOBER 2014 INGRID RUUD KNUTSEN, POST DOC, UIO Nettverksperspektiv Betydning av sosialt nettverk

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

1. UTGAVE 2009 NYTT. Medox goes red!

1. UTGAVE 2009 NYTT. Medox goes red! 1. UTGAVE 2009 NYTT Medox goes red! I disse dager går startskuddet for LHLs nye kampanje Go-Red Hjerterdamer. Medox er med på laget som aktiv samarbeidspartner! - Hjerte- og karsykdommer er den vanligste

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: Veiledning i bruk av planen Symptomer Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere ! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 31.03.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre ved å optimalisere kosten

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Hvordan du starter dagen er essensielt for optimal energi og helse. Det som mange av oss har oversett er hva vi spiser til frokost. Er du som jeg vokst opp

Detaljer

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Kosthold ved diabetes type 2 Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Dagens agenda Kostråd ved diabetes type 2 Karbohydrater hva er det? Karbohydrater hvor finnes de? Hva påvirker blodsukkeret? Måltider og

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer