LHL VEST NR Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHL VEST NR. 01 2014 Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom"

Transkript

1 Helse Aktuelt P LHL VEST NR Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom Fysioterapeut Iren M. Jensen - Betydelige forbedringer med stolgymnastikk (S 10) Positive pasienter lever lenger

2 2

3 Helse Aktuelt nr Regional plan for folkehelse i Hordaland: Velger folkehelsearbeid uten tiltak mot risikogrupper? Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstatter deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, forebygger psykisk og somatiske sykdommer, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Men det absolutt viktigste er valget av strategi (hovedretningslinjer for måloppnåelse). Hvem skal fylkeskommunen bruke penger på? Valgte befolkningsstrategi framfor høyrisikogrupper Fylkeskommunen Hordaland har valgt befolkningsstrategien som innebærer sykdomsforebyggende eller helsefremmende tiltak rettet mot store befolkningsgrupper gjennom allmenn forbedring av levekår og levevaner. Satsingsområdet i planen bygger på nasjonale og internasjonale anbefalinger for folkehelsearbeidet. Dermed blir planen nokså generell. Men planen retter innsatsen særlig mot barn og unge. - Overganger i opplæringsløpet og mellom opplæring og arbeid har stor påvirkning for videre utvikling av helsen. Det er derfor viktig å rette innsatsen mot disse overgangene, heter det i planen. Flere gode leveår for alle? Folkehelseplanen i Hordaland hevder at de vil arbeide mot gode leveår for alle, og at de ønsker å utjevne sosiale helseforskjeller. (?) Fylkeskommunen vil nå de mange gjennom strukturelle tiltak som endrer rammevilkårene for folks oppførsel og handlemønster. Som å forby røyking og øke avgifter på alkohol. Andre eksempler er å bygge sykkel- og gangstier. Men tiltakene til fylkeskommunen skal ikke rettes direkte mot enkeltindivid eller risikogrupper, men påvirke faktorer som kan bidra positivt eller utgjøre en helserisiko. Man skal støtte vaner som er bra for helsen, motvirke risikoadferd og virke inkluderende. Så håper politikerne at de med moderat høy risiko kan bidra til en reduksjon i rekruttering til høyrisikogruppene. Nå vet vi at politiske eller strukturelle reguleringer gjør en forskjell for sunnhet i befolkningen. Men det vil alltid være en politisk diskusjon om hvor mye man skal regulere samfunnet. Regulering har sin begrensning. - Sats på både befolkningsstrategien og høyrisikogruppestrategien Uansett må fylkeskommunene bidra til å sette inn treffsikre tiltak mot høyrisikogruppene i samfunnet. Ikke som i Rogaland hvor administrasjonen fremmet forslag om å ikke gi tilskudd til pasientorganisasjonene. Vegdirektoratets høyrisikogrupper er delvis velkjente fra trafikkpolitikken og forskningen: unge mannlige bilførere, eldre bilførere, mc-førere, rusmisbrukere og innvandrere født i et land som er ikke-vestlig. På samme måte kan fylkeskommunen finne og lage strategier over risikogrupper innen folkehelsen. Et annet eksempel; både regjering og forskning mener at den mest effektive strategien til å forebygge hjerteinfarkt har vist seg å være en kombinasjon av massestrategi (som retter seg mot hele befolkningen) og høyrisiko-strategi (som retter seg mot spesielt utsatte grupper). Mennesker uten perfekt helse kan fremdeles arbeide. Derfor er det viktig at de får en rekke muligheter og rammer som kan få de ut i samfunnet igjen. Selv deltidsarbeid eller vernet arbeid kan hjelpe på rehabiliteringen. Ensidig å velge befolkningsstrategien, den gir ikke flere gode leveår for alle. Faren er at alt blir som før. - Hva med å velge strategier som tar hensyn til behovene til mennesker som lever med en kronisk sykdom eller funksjonshemning? De skal også kunne nyte godt av samfunnets innsats for en bedre folkehelse uten forskjellsbehandling. Uansett er det fra et samfunnsperspektiv overskuddsforetagende å forebygge sykdommer framfor å behandle sykdommer. Det er også overskuddsforetakende å få folk bort fra trygd og få de i arbeid, og ikke minst å få folk i regelmessig aktivitet og stimulere til et liv med fysisk aktivitet og sundt kosthold. Red. 3

4 Helse Aktuelt nr Sitting Calisthenics eller stolgymnastikk/krakketrim: - Stolgymnastikk gir betydelig forbedring i arbeidskapasiteten Fysioterapeut Iren M. Jensen, Haugesund medisinske senter. Har du problemer med å gå, stå eller du har hjerte- og lungeproblemer med nedsatt oksygenopptak, er stolgymnastikk et godt alternativ. Med faglig dyktig veileder kan du utføre øvelser som stimulerer blodsirkulasjonen, opprettholde og forbedre bevegeligheten, muskelstyrken, koordinasjonen, mindre belastning på lungene ved fysiske anstrengelser og dermed bedre arbeidskapasitet. Organisert trening for lungesyke Stolgymnastikk er egenvektstrening eller gymnastikk sittende på en stol. Noen kaller det for krakketrim. Treningen drives med minimalt med utstyr. Ved Haugesund medisinske senter har de stor pågang på lungepasienter som vil følge stolgymnastikken. Ansvarlig for treningen er fysioterapeut Iren M. Jensen. - Jeg trener lungepasienter og legger vekt på utholdenhet, bevegelighet, styrke og litt koordinasjon. Treningen er lagt opp som en vanlig treningstime med oppvarming og hoveddel med pulstopper. En pause innimellom med litt styrke. Så har vi avslutning med tøyning til slutt, sier Iren. Hun forteller at lungepasientene opplever at det kan være utfordrende å trene fordi trening med hele kroppen kan utløse invalidiserende symptomer som åndenød. - Vi har et godt samarbeid med Læringsog mestringssenteret i Helse Fonna. Pasienter som har gjennomgått opplæ ring der, blir etter rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten ofte overlatt til seg selv og ingen som følger opp pasienten. Derfor har de vært flinke til å sende pasientene til oss. Kroppsvridning som gir deg smidige ryggmuskler, styrker magemusklene og er med på å gi deg et friere åndedrett. Iren sier hun har fire forskjellige grupper. To grupper som driver krakketrim og to grupper som trimmer stående. Hvilken gruppe pasienten skal trene i, tar jeg etter en vurdering av vedkommende etter et møte. Ofte har de trent før eller de har vært på Granheim eller Glittreklinikken. Da vet de vilken gruppe de tilhører. - De blir henvist av lege og de betaler ikke for treningen fordi de har rett på full refusjon. I hver gruppe er det plass til 10 personer. Jeg har et 30 % kommunalt vikariat. Selv om jeg ønsket å ha flere grupper, har jeg rett og slett ikke kapasitet til å ta inn flere. Så nå har jeg fire stappfulle grupper. - Stolgymnastikk er effektivt for lungepasienter Hun mener stolgymnastikk passer lungepasienter med sterkt nedsatt oksygenopptak. - Ikke minst for å opprettholde funksjonsnivået eller aktivitetsnivået de allerede har. Men undersøkelser viser at stolgymnastikken øker armstyrken, leggstyrken og aerobic treningen målt etter tre måneder. 4

5 Helse Aktuelt nr Kols er en uhelbredelig sykdom. Kun fysisk aktivitet bremser utviklingen - Det er egentlig mange forskjellige type diagnoser og tilstander som kronisk bronkitt, emfysem, de lungepasientene med og de uten slim, - noe vi tar hensyn til i treningen og legger inn slimmobilisering og pusteøvelser. Dessuten legger vi inn både styrkeøvelser og utholdenhet. Jeg mener at sittende stolgymnastikk passer for alle. Men jeg deler opp gruppene etter funksjonsnivå. Jeg har også opplevd at noen av de på sittende stolgymnastikk har gått over på stående. Det skjer ofte når en pasient mener sittende gymnastikk blir for lett, eller de vil utfordre lungene med noe ekstra. Men hun mener at trening er en utfordring for alle i gruppene. - I tillegg til stolgymnastikken er det 30 minutter egentrening på treningsapparater. Det er trening som er tilpasset den enkelte og dennes forutsetninger. - Men for noen er det greit med 30 minutter stolgymnastikk. Trening er som medisin Det er ingen tvil om at stolgymnastikk styrker musklene og knoklene, forbedrer oksygentilførselen til musklene, minskre risikoen for forverringer i lungene og gir deg velvære og mer overskudd. Dessuten får du bedre kondisjon og forebygger angst og depresjon. - Årsaken til at lungepasienter foretrekker å sitte når de skal trene, har å gjøre med kroppens energiøkonomisering. Når du sitter er det mye lettere å trene fordi da får du slapt av i lårmuskulaturen, som er den største muskelgruppen i kroppen, og da kreves det ikke så mye oksygen i motsetning til stående trening. Da blir det lettere å kunne gjøre øvelser med overkroppen og armene.. Treningsopplegget Hun forklarer at treningstimen skal bestå av utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og styrketrening på et moderat nivå. - Jeg prøver å variere treningen. Noen ganger har jeg 4 minutters intervall med musikk etterfulgt av en liten pause. Så kan jeg legge inn den såkalte Ullevål modellen der jeg prøver å få inn to pulstopper på slutten av treningen. Noen treninger tar vi det veldig rolig og jobber mer med fleksibiliteten og styrken. Andre ganger går jeg mer på styrken og gjerne har noen øvelser stående. Dessuten mener jeg det er viktig å ha noen balanseøvelser da mange foretrekker å sitte på grunn av dårlig balanse. Men for en lungepasient kan det enkelte ganger blir for tøft og de opplever bortimot åndenød. - På hver eneste trening gir jeg klar beskjed. Trenger de en pause, så tar de en pause. Det er ingen som skuler på deg om du stopper, ingen ser rart på deg om du hoster og du har lov til å ta pause når du vil, selv om jeg legger inn korte pauser. Pusteteknikk Det er viktig at deltakeren får kontroll på sitt åndedrett under treningen. Når de tømmer lungene for gammel luft, blir det plass til ny luft. Derfor er det viktig å bruke fløytemunn under trening. Fløytemunn hjelper deg å bli kvitt CO2 i lungene og åpne for mer luft. Trekk luften langsomt inn gjennom nesen og pust ut gjennom lett spisset fløytemunn. Din utånding skal være dobbelt så lang som din innånding. - Teknikken hjelper deg å tømme lungene, du får, større volum for ny luft og dermed bedre kontroll over åndenød. Dessuten gir fløytemunn lengre utholdenhet under øvelser og aktivitet. Det er også viktig med riktig pusteteknikk under treningen fordi det er veldig vanlig å holde pusten når man gjør anstrengende øvelser. Da blir øvelsene også så mye tyngre. Iren viser til det som kalles aktiv syklus i treningen. - Det tar jeg enten helt i starten eller på slutten av treningen. Det er pusteteknikker for oss selv for å kunne mobilisere opp slim. Støtteknikk har jeg også jobbet litt med, spesielt når jeg hører at det er noen som er nokså tette. Lungerehabilitering som består av lavintensitet stolgymnastikk (CSC sitting calisthenics) for pasienter med stabil kols, har blitt anerkjent og er et effektivt middel til å forbedre dyspne, treningstoleranse og livskvalitet. Her instruerer og demonstrerer Iren membranpusting som bidrar til å hindre kortpustethet. Øvelsene fra stolgymnastikken kan du bruke i hverdagen hjemme eller i ditt treningslokale. LHLs instruksjonshefte kan du bestille på LHLs nettsider hvor du også kan laste ned Kom-i-gang - programmet i pdf-format. Den japanske undersøkelsen finner du her: Vi spurte en av deltakerne:- - Hva har treningen betydd for deg? - Fantastisk. For meg har stolgymnastikk vært åpningen til et bedre liv, sier Svein Wågen. I tillegg til stolgymnastikken har han satset på styrketrening. - På ett år har jeg tidoblet det jeg klarte for bare1 år siden, mener Svein. 5

6 Helse Aktuelt nr Øyeblikkelig hjelp med døgnopphold i kommunehelsetjenesten: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk eller livstruende Hilde S. Hauge, helse og omsorgsfaglig rådgiver i Haugesund - Vi gir øyeblikkelig hjelp tjeneste med døgnopphold i kommunehelsetjenesten hvis en pasient er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting, sier helse- og omsorgsfaglig rådgiver, Hilde S. Hauge. - Hva er døgntilbud - Øyeblikkelig hjelp? Haugesund kommune startet med øyeblikkelig hjelp (ØH) døgntilbud fra og med 2. september i Det er beregnet gjennomsnittlig 4 sengeplasser i avdelingen ved Vardafjell helsehus og en sengeplass ved legevakten. - Før vi opprettet tilbudet hadde vi en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helse Fonna, brukerrepresentant, representant fra fastlegene, kommuneoverlege og i fra kommunehelsetjenesten. Arbeidsoppgaven var å tilrettelegge for en faglig forsvarlig tjeneste ved oppstart av tilbudet, sier Hauge. Tilbudet er rettet mot pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. I hovedsak vil det være pasienter med kjente sykdommer, som ved forverring i tilstanden kan få en på forhånd kjent avtalt behandling. - Vi legger egne forsvarlighetsvurderinger til grunn for hvert enkelt pasients forløp. I de tilfeller der vi er i tvil, skal pasienten innlegges på sykehus. Døgntilbudet er lagt inn i en egen avdeling ved Vardafjell helsehus eller til Haugesund kommunale legevakt. - I helsehuset gir kommunen ulike typer kortidsopphold som rehabilitering, etterbehandling av pasienter som fortsatt trenger behandling etter utskriving fra sykehus (6 senger) og en egen avdeling som gir tilbud om lindrende behandling. - Hvem foretar den medisinsk faglige vurdering? Hauge understreker at det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes. - Det er legevaktslegen som kan legge pasienten inn i de kommunale ØH sengene. Vi gir legen anledning til å vurdere pasienten over tid for å være sikker på at han treffer den rette beslutningen om denne skal overføres til sykehuset eller ØH døgnopphold. Noen blir også ferdigbehandlet i de seks timene pasienten har anledning til å være ved legevakten. Det betyr at behandlingen blir startet opp ved legevakten og fortsetter hjemme. Og da hindrer vi en innleggelse på sykehus. Kommunen har ansatt egen lege i 100 % stilling til å ivareta pasientene på dagtid 08 til 15:30 og legevaktslege / eventuelt bakvakt vil ha ansvar for resten av døgnet og i helgene. - All kommunikasjon skal foregå via Haugesund legevakt. Det innebærer at alle innleggelser skal skje via legevakten 24 timer i døgnet. Fastlegene må konferere med legevakt før innleggelse. Det er ansatt egen lege til å ivareta pasientene på legevakt og Vardafjell helsehus på dagtid i ukedagene. - Pasienten skal maksimalt være inneliggende i 72 timer på Vardafjell helsehus og maksimalt 6 timer på legevakten. D.v.s. at går tiden ut på nattestid får de selvfølgelig ligge til 6

7 morgen hvor de får stelle seg og hvor de får en frokost før de eventuelt reiser hjem. - Hva med den medisinske behandling? - Det er en forutsetning at legen som har legevakt er kjent med hvilke pasienter han/hun har ansvar for. Det er utarbeidet egen rutinebeskrivelse for kommunal Øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. - Det utarbeides behandlingsplan for oppholdet. Avdelingslege er ansvarlig for behandlingsplanen. Ved innleggelse på kveld / natt skal innleggende lege lage en foreløpig behandlingsplan for de første 16 timene. Ved forverring av tilstand hos pasienten eller behov for veiledning i enkelte pasientsaker skal behandlende / ansvarlig lege på vakt ta kontakt med vakthavende lege i Helse Fonna. - Blodprøver og røntgen som rekvireres på ØH pasienter vil bli behandlet og prioritert i Helse Fonna på lik linje med inneliggende pasienter, understreker Hauge. - Hva med kronikerne? - Det skal i samarbeid mellom partene utarbeides standardiserte oppfølgingsplaner/pasientforløp for egnede pasientgrupper som kols, diabetes, lungesyke, hjertesyke og for pasienter som har fall med eller uten brudd. Det er egen kartlegging over brukere til tilbudet. Dette for å kunne ta tall til statistikk og rapportering til samarbeidspart Helse Fonna, og helsedirektoratet. Typiske hjerte- og lungepasientgrupper ved ØH med døgnopphold i kommunehelsetjenesten er: Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging. Helse Aktuelt nr Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Det kan være enslige eldre med slike symptomer som vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og tar den oppfølging de trenger. - Det er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som pålegger kommunen til å sørge for tilbud med døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Lokalisering - Vi har funnet det fordelaktig at Legevakt og Vardafjell helsehus er i nærheten av Haugesund sjukehus. Dette gjør det mer effektivt for oss. Ikke minst når vi rekvirerer blodprøver og røntgen for ØH pasientene. De behandles og prioriteres på lik linje med inneliggende pasienter i Helse Fonna. Hauge beklager at det ikke er like effektivt for de kommuner som har lenger avstand til sykehus. Krav til realkompetanse Øyeblikkelig hjelp skal etter loven være forsvarlig. D.v.s. at tjenesten skal sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Her har lovgiver vært tydelig på at det ikke utelukkende er formalkompetanse det tas sikte på. Det er realkompetanse. - Men vi mener at vi har et fullt forsvarlig opplegg. For etter at vi åpnet ØHtilbudet, har vi hevet kompetansen vår betydelig, og vi har fått tak i mange dyktige sykepleiere hvor flere har videreutdanning. I forbindelse med oppstarten hadde vi et samarbeid med Helse Fonna. - Alle som jobber på avdelingen har hospitert på sykehuset. Dessuten har vi hatt to fagdager som de ansatte har vært gjennom. Opplegget for fagdagene har vært tilrettelagt av spesialisthelsetjenesten. Dessuten har vi hatt en generell kompetanseheving på avdelingen. - Men den viktigste kompetansen er evnen til å observere. Uten denne kompetansen vet en nesten ikke hva en skal gjøre. Å få hevet denne kompetansen har vært utrolig viktig. Dessuten har Vardafjell helsehus gått til innkjøp av mye moderne teknisk utstyr. - Så vi er i stand til å levere en ganske avansert behandling, mener Hilde S. Hauge. Mottakspasienter fra sykehus (Intermediær avdeling) Legen ved helsehuset har også ansvaret for de fire sengene ved ØH tilbudet. I tillegg har han ansvaret for syv mottakssenger. D.v.s de pasientene som er ferdigbehandlet ved sykehus og som trenger restbehandling i kommunen. - Vi ser at mottakspasientene som kommer fra sykehuset ofte er sykere enn noen av ØH pasientene, sier enhetsleder Anne Pernille Lysaker. Lindrende behandling På Helsehuset er det en avdeling for lindrende behandling. Det er et korttidstilbud til pasienter som har behov for lindrende omsorg, pleie og behandling utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. - Hovedoppgaven til lindrende avdeling er å lindre smerter og andre symptomer, samt å gi pasienten støtte til å håndtere psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov, sier Lysaker. Rehabilitering På avdeling for rehabilitering er det seks plasser, i tillegg til fem langtidsplasser. Det er to fysio-/ergoterapeuter, to aktivitører og en lege som er tilknyttet denne fløyen. Fokus i avdelingen er i størst mulig grad å gjenvinne «dagliglivets funksjoner». Prosjektleder Hilde S. Hauge og enhetsleder ved Vardafjell Helsehus Anne Pernille Lysaker på besøk i LHL Haugesund. 7

8 Ecco_INMAG_jan :48 Side 1 Str ,- Str ,- Str ,- Str ,- Amfi-Madla. Åpent ( ) Nygt. 18 / Søregt.29. Åpent ( ) Søregaten 33 Telefon Åpent 09:00-19:00 (10:00-16:00) S T A V A N G E R

9 Se vårt mangfold av muligheter! NY FERIEKATALOG! DATO TUR PRIS KR Hurtigruten dansecruise Opatjia - påske Påske i Zillertal Påske på Jylland Påske i Vejle Påske i Bremen København - Lübeck Påske i Tyskland Påske på Fyn Påsketur til Aalborg - Skagen Påske på Straand Rotterdam med Keukenhof Mallorca Keukenhof med blomsterparade Hansi Hinterseer i Salzburg San Remo - Blomsterrivieraen Norsk Militær Tattoo i Oslo André Rieu i Herning Blomstershow i Chelsea Flensburg Karneval i Aalborg & Dagstur Lista Musikkvår ved Zellersjøen Musikalsk langweekend i Wien Blomsterfest i Salzkammergut Pinsetur til Vejle & Dagstur til Espevær Wellnessuke i Italia Kolding - Flensburg & Dagstur til Røvær Barnas Jylland Gardasjøen Dagstur til Lysefjorden Allsang på grensen Rhinen - Rüdesheim Kirchberg i Tyrol Seefeld Barnas London Musikksommer i Zillertal Aalborg - Skagen Sommer i Tyskland DATO TUR PRIS KR Opatija England - Wales Gardasjøen Blomsterutstilling i Tyskland Berlin En smak av Italia Åland - Helsingfors Bornholm Kirchberg i Tyrol Normadie - Bretagne Tour de France Oppdal med Røros og Allsang på grensen Kroatia Sør- England Barnas Jylland Sommeropplevelser på Jylland Elvercruise - Rhinen i flammer Gourmetreise 4 land Musikksommer i Zillertal Belgia med blomsterteppe Slagernatt i Zillertal Rhinen - Rüdesheim Beatles-uke i Liverpool Kolding - Flensburg Lisboa - Algarve Seljordsmarken Sensommer i Tyrol Komlefest i Alpene Gardasjøen San Remo Hurtigruten - tema krigsårene i Norge Musikkfest i Alpene Toscana - Elba Kolding - Flensburg Cruise i høstferien Flensburg Hurtigruten tema:fotokurs Druefest i Syd-Tyrol Ølfestival i Bremen Vi har reiseleder med på alle turer! Torgveien 15C 4016 Stavanger Tlf

10 10

11 11

12 Helse Aktuelt nr Energifremmende mat for de med kols: Dersom du har kols, kan det å spise riktig bidra til å øke energien og hvis vekttap er et problem, kan trøstemat være tilbake i kostholdet. Når du har kols kan det å puste koste deg 10 ganger flere kalorier. For folk som holder vekten sin, vil deler av næringspakken i denne serien holde kaloriene i sjakk og gi deg den mengde drivstoff kroppen din trenger til å føle seg på topp. når du har mest energi. Og siden du skal få i deg 25 til 30 gram fiber hver dag, vil det å starte dagen med en skål med kli kornblanding og hel - hvete toast får deg i riktig retning. gaffel i kylling, magert kjøtt, bakt fisk, eller tofu så du får protein i hver bit. Spis oftere Hvis du finner deg selv i å bli trøtt mens du spiser eller du har problemer med å puste fordi magen blir for full, kan du prøve å spise mindre måltider oftere. Fire til seks små måltider i løpet av dagen, i stedet for tre store måltider, som vil holde magen fra å bli altfor full. Å spise vil dermed kreve mindre energi. Det betyr at du vil være mindre trøtt og bedre i stand til å få i deg det du trenger fra maten du spiser. Havregryn med melk En annen god mat for å starte dagen på er varm havregryn. Det er lett å spise og rik på fiber, kalsium, jern og vitamin A. Ha i melk i stedet for vann vil gjøre den enda mer næringsrik. Og hvis du prøver å felle noen gram, fortjener havregryn en plass i kostholdet ditt. Det høye fiberinnholdet hjelper deg å føle deg mett med færre kalorier. Topp det med bær i stedet for søtstoffer for å holde kaloritallet lavt. Legg til ost Legg ost til retter som poteter, ris eller grønnsaker. Det vil øke både næringsverdien og kaloriverdien av ethvert måltid. Pluss at du får ekstra kalsium for å beskytte dine bein, noe som kan gjøre beina sprø av noen medisiner foreskrevet for kols. Når du vil ha næringsstoffer i ost på et lavere kalorinivå, se etter dem som er merket "lett" eller "redusert fett." Kols frokost Frokosten kan være ditt viktigste måltid. Mange mennesker med kols blir sent på dagen for slitne til å spise godt. Hvis dette høres kjent ut, kan du prøve å ha dine største måltider tidlig på dagen Spis mer næringsrik mat Hvis tretthet gjør at du slutter å spise før du får kaloriene og næringsstoffene du trenger, spis høykalori elementer først. Men ikke gå for de "tomme kalorier" av potetmos eller desserter. Senk din Drikk rikelig med væske Å drikke mye ikke- koffeinholdige væsker vil bidra til å holde slim i luftveiene tynne og gjøre det enklere å tømme 12

13 Helse Aktuelt nr lungene dine. Ved måltidene er regelen, spise først og nippe senere. På den måten vil du ikke føle deg mett før du har hatt en sjanse til å få et solid og næringsrikt måltid. Melk med vitamin D Hvis du trenger å gå opp i vekt, kan kroppen din gjøre god bruk av kaloriene i melk, mens kalsium og vitamin D bidrar til å holde skjelettet sterkt. Prøv å drikke melk med D vitamin i stedet for vann i løpet av dagen. Få i deg mer fiber Fordi det er usannsynlig å få i seg alle de 25 til 30 gram fiber du trenger hver dag fra frokost alene, kan du inkludere høyfiber matvarer i de andre måltidene. En bolle erter med lav-natrium eller linsesuppe gjør en utmerket varm lunsj. Andre gode kilder til fiber er tørre bønner (belgfrukter), helkorn frokostblandinger og brød, kli, brun ris, og frisk frukt og grønnsaker. Egg innbyr til en kalori-boost Hvis du leter etter måter å øke kaloriinntaket, kan du prøve å legge ekstra egg til oppskriftene dine. Bland et helt egg til din neste kjøttpudding før baking. Eller prøv det i makaroni og ost. Unngå rå egg. Unngå koffein Koffein er ikke et godt valg for de med kols. Det kan forstyrre enkelte medisiner og kan føre til nervøsitet og uro, noe som kan forverre symptomene dine. Så unngå eller begrens kaffe, te, og koffeinholdige brus. Og ja, dessverre, det er koffein i sjokolade og det er sjokolade på nei listen. Bedre enn salt Bruk urter og nei-salt krydder til smaken i maten din. Natrium kan føre til at du holder på vann, noe som kan gjøre det vanskeligere å puste. Det er også viktig å lese matetiketter og å unngå matvarer som har mer enn 300 milligram natrium per porsjon. Og før du bruker salterstatning, må du snakke med legen din. Noen av dem har ingredienser som kan være like ille for deg som salt. Forsiktig: Gass-induserende mat Når bønne burrito oppgir at den inneholder protein og fiber, må du være forsiktig. Matvarer som forårsaker gass og oppblåsthet kan føre til at det føles vanskeligere å puste. Vanlige syndere omfatter kullsyreholdige drikker, fettet stekt mat, sterkt krydret mat, bønner og grønnsaker som kål og brokkoli. Men hver person reagerer forskjellig. Hold en matdagbok for å se hvilke som påvirker deg, så styr klar av bråkmakere. Gå for Kalium Hvis du tar vanndrivende medisin, kan det hende du trenger mer kalium i kostholdet ditt. Appelsiner og bananer er to gode kilder til rask og enkel snacks. Poteter og tomater er også gode kilder til kalium. Ha riktig snacks Hvis du trenger å gå opp i vekt, hold høykalori sunn snacks hendig. Ha en håndfull nøtter eller en ready-to-eat kopp med pudding. Du kan kjøpe lavfett eller ikke-fett pudding for å unngå det usunne kolesterolet og mettet fett. Kjeks med ost eller frukt og grønnsaker med dipp er andre næringsrike snacks ideer. Hold grønnsakene ferske og friske Spis frisk frukt og grønnsaker når du kan. Det vil gi store fordeler. De er fullpakket med næringsstoffer. Å spise en balansert diett i stedet for en kjøttog poteter diett bidrar til bedre helse og energi. Andre energifremmende alternativer: Milkshake og smoothies Stivelsesholdige grønnsaker Tilskudd av proteinpulver Peanøttsmør 13

14 Takk til våre lokale støttespillere: Bærheim Mur og Flis Sandnes Tlf Ryfylke Autosenter AS Garaneset, 4230 Sand. Tlf Fax

15 MEDOX garantert helsebringende innhold Proppfulle av antioksidanter! Medox er fremstilt av skallet på blåbær og solbær. Hver kapsel inneholder hele 80 mg antocyaner, ekstra virkningsfulle anti oksidanter. Spesialtilbud til deg som er LHL-medlem! Virkningsfulle antioksidanter de høye dosene antioksidanter i Medox styrker immun forsvaret, hjelper mot forkjølelse og er godt for hjerte/kar, kolesterol, muskler og ledd. Kolesterol Immunforsvar/ forkjølelse Klinisk dokumentert det er gjennomført flere vellykkede kliniske studier på selve produktet Medox, blant annet ved Ullevål Universitets sykehus, Universitetet i oslo og Sun Yat-sen University i Kina. Hjerte/kar Muskler og ledd Norsk kvalitet Medox er 100 % rent og naturlig og lages på et høyteknologisk laboratorium i Sandnes, Rogaland. Blåbærene som brukes plukkes i Sverige. Ja, jeg vil bestille Medox -abonnement til LHLs avtalepris! Jeg mottar tre måneders forbruk hver 3. måned, og kan når som helst justere eller stoppe mitt Medox-abonnement. 1 eske per mnd kr 204,- per eske + forsendelse * (1 kapsel per dag, 3 esker per forsendelse) 2 esker per mnd kr 163,- per eske + forsendelse * (2 kapsler per dag, 6 esker per forsendelse) * + kr 39 i porto/ekspedisjon fornavn og etternavn MEDPALETT AS Svarsending Oslo PoSTAdReSSe PoSTnUMMeR PoSTSTed MoBil e-post RABATTKode: Apotekpris er ca. kr 300 per eske/30 kapsler.

16 16

17 Dine rettigheter: Helse Aktuelt nr Yrkesskadeerstatning for tannlegeassistenter I mange år har tannlegeassistenter forsøkt å få godkjent helseplager som de fikk etter eksponering for kvikksølvdamp, som yrkesskade. Rett før jul behandlet Høyesterett den første saken. A søkte i 2008 Nav om å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom. Hun fikk avslag av Nav, av Nav Klage og av Trygderetten. Saken ble anket til Lagmannsretten som gav henne medhold. Staten anket videre til Høyesterett. Høyesterett la følgende faktum til grunn: Hun hadde i mange år arbeidet som tannlegeassistent. Her fremgår at hun behandlet kopperamalgam hele tiden mens hun var i arbeid der. Kopperamalgam, som er en blanding av 30 prosent kopper og 70 prosent kvikksølv, ble på den tiden benyttet som tannfylling i melketenner. Tilberedningen skjedde ved at kopperamalgamet ble oppvarmet før bruk. Ved denne prosessen ble det avgitt en betydelig mengde kvikksølvdamp, idet fordampningen av kvikksølv stiger vesentlig ved oppvarming ut over romtemperatur. Arbeidet foregikk i et rom på ca. 25 kvadratmeter uten avtrekk eller punktavsug. I tiden 1958 til 1960 varmet hun opp minst 20 fyllinger med kopperamalgam per dag. Hun sto da omlag cm fra kvikksølvdampen. Også i perioden fra 1969 til 1981 arbeidet hun med kopperamalgam - de første årene 5-10 fyllinger per dag og de siste årene 5-6 fyllinger per dag. Hun sto også da svært nær selve varmepunktet. Nav og Trygderetten avslo å godkjenne hennes helseplager i form av søvnvansker og hukommelses- og konsentrasjonsvansker som yrkessykdom. De mente det ikke var godt nok dokumentert at disse plagene skyldes eksponering for kvikksølv. De mente blant annet at dosene hun ble utsatt for var for lave til å gi denne type skader. Høyesterett godkjente hennes helseplager som yrkessykdom. De mente at hennes sykdomsbilde var karakteristisk for kronisk kvikksølvforgiftning. De viste til en sakkyndig som uttalte at en del av det kvikksølv som har trengt inn i hjernen, kan forbli der livet ut, da utskillingen fra hjernen har en halvtid på mange år. Selv om kvikksølveksponeringen reduseres, kan likevel transporten av elementet til hjernen fortsette, fordi kvikksølv bindes og retineres nærmest irreversibelt i nervevevet. Dommen i Høyesterett betyr at nå vil også andre tannlegeassistenter få yrkesskadeerstatning. Yrkesskadeerstatning og kols Nav godkjente ikke A`s kols som yrkesskade. Han anket avslaget til Trygderetten. Han hadde røykt siden 13 års alderen, med en livsdose på minst 200kg tobakk. Gjennom sitt arbeid blant annet som bygningsarbeider relatert til smelteindustrien, var han blitt eksponert for asbest og industristøv og hadde utviklet kols med emfysem. Blant annet under henvisning til at det tidlig ble funnet emfysemblærer hos ham, var retten enig med ankemotparten i at røyking var hovedårsaken til lungesykdommen. Retten fant imidlertid at ankemotparten hadde undervurdert den yrkesmessige påvirkningen, og fant grunnlag for å godkjenne 45 prosent av den ankende parts lungesykdom som yrkessykdom, noe som etter omstendighetene ga menerstatning i gruppe 1. Kan dieseleksos føre til kols? Trygderetten tok i en sak stilling til om dieseleksos kan føre til kols. Saken gjaldt en som blant annet hadde arbeidet som truckfører og i anleggsbransjen. Var blitt eksponert for dieseleksos, steinstøv og kullstøv. Retten viste til forskning og la til grunn at eksponering for dieseleksos kan gi kols. Da Nav ikke hadde utredet saken godt nok ble avslaget opphevet og saken sendt tilbake til Nav. Bli medlem i: Postboks 8768 Youngstorget, 0028 Oslo. Telefon:

18 Enveis lungeventil - ny behandling ved emfysem Helse Aktuelt nr Nytt om lunger: Vitamin C kan forebygge tretthet i skjelettmuskulaturen Enveis ventiler som plasseres I bronkiene, er et medisinsk implantat en liten, enveis ventil, som er implantert i en luftvei i lungesystemet (bronkiene) for å behandle en av flere lungelidelser. Når pasienten puster ut, er luft i stand til å strømme gjennom ventilen og ut av lungerommet. Når pasienten puster inn, lukkes ventilen og blokkerer luft til lungerommet. Dermed bidrar ventilen til at lungerommet tømmes for luft. Dette har vist seg fordelaktig i behandlingen av emfysem, hvor lungene mister sin elastisitet og dermed ikke kan trekke seg sammen i tilstrekkelig grad til å puste ut luft. Med ventil får de sunnere deler av lungene mer plass i brysthulen for å innhalere og puste ut trykket fra mellomgulvet, og selv hjertet kan fungere bedre når lungene blir mindre. Kirurgisk lungevolumreduksjon anbefales ikke i Norge. Men bruk av implanterte volumreduserende ventiler er under utprøving ved OUS Rikshospitalet. I Sverige og Danmark blir pasienter med langtkommet emfysem behandlet med denne metoden. Ventilene blir vanligvis implantert ved hjelp av et fleksibelt kateter ført gjennom et bronkoskopi. Dersom ventilene ikke fungerer som de skal, er flyttbare. Når ventilene er implantert riktig og ikke minst at de fungerer i bruk, har de vist seg å forbedre pasienters evne til å puste, gå, mosjonere og utføre daglige aktiviteter. BLI MEDLEM I LHL? - Når staten ikke har maktet å gi hjerte- og lungesyke et godt nok tilbud om utredning, behandling og rehabilitering, har LHL startet opp egne tiltak ved LHLs institusjoner. Majlis Andersson, som er rammet av lungemfysem:, sier til skanskan.se.: - Min situasjon var at jeg for det meste ble sittende i en stol. Jeg orket nesten ikke å gå i trappene hjemme uten at jeg måtte stoppe et par ganger. Det å dusje og vanske håret var en lidelse. Hun fikk i 2011 innsatt fire ventiler i lungene (bronkiene). Nå har orket kommet tilbake, og hun er ikke så plaget med pusten som før. Hun forteller at ventilene ble satt inn med bronkoskopi. Med lokalbedøvelse tok selve inngrepet en drøy halvtime. - Nå har jeg fått livsgleden igjen, sier Majlis som håper at legene får operere flere pasienter. Kilde: Skanskan og News-Medical.net På LHLs nettside skriver LHLs ekspert, overlege Olav Kåre Refvem: Behandling med bronkialventil kan i dag tilbys i en del tilfeller med langtkommet emfysem. I noen år behandlet man disse med fjerning av de største blærene i lungene. Dette var en stor og ofte risikofylt operasjon som i praksis nå er forlatt i Norge. I dag kan man føre ned enveisventiler som plasseres i det lungeavsnittet som man ønsker å lukke, slik at det tømmes for luft og gir bedre utvidelse av det øvrige lungevevet. Dette gjøres i dag på Rikshospitalet som har tilegnet seg erfaring på området. Det er ikke nødvendig å være transplantasjonstrengende for å bli vurdert for en slik behandling. Riktig utvelgelse av pasienter gjør at man vil finne de pasienter som vil kunne ha nytte av tilbudet. Det er ikke alle typer emfysem som egner seg for en slik behandling. Hvor god man kan bli i pusten etterpå er ikke mulig å forutsi nøyaktig. Derfor er det også vanskelig å uttale seg om hvordan det vil påvirke deltagelsen i arbeidslivet. Det bør nok sendes en søknad fra legen din til Lungeavdelingen på Rikshospitalet for å komme i betraktning for et slikt behandlingstilbud. Kols er et helseproblem der lungene mister sin iboende spenst, noe som gjør det stadig vanskeligere å puste. Det får en dramatisk effekt på evnen til å utøve og utføre enkle aktiviteter i dagliglivet på grunn av sykdommens fallout effekt på skjelett musklene. Flere faktorer kan være innblandet i disse muskelproblemene. Det inkluderer tap av dugelighet på grunn av inaktivitet, problemer med den delen av cellene som omdanner brensel til energi forårsaket kols, og oksidativt stress som er et fenomen der celler og vev blir skadet av ustabile molekyler som kalles frie radikaler og som skader andre molekyler i som i kjedereaksjoner. Det tyder på at lettelser i oksidativt stress kan forbedre skjelettmuskelfunksjonen. Forskerne Matthew J. Rossman ved George E. Whalen VA Medical Center og University of Utah har testet denne ideen. Deres funn har vist at vitamin C kan forbedre skjelettmuskulaturens tretthet hos Kols-pasienter. Noen undersøkelser tyder på at jo mindre oksidativt stress, jo bedre er det for skjelttmuskulaturen. Forskerne fant også ut at under ulike øvelser hadde pasientene betydelig mindre muskeltrett etter å ha mottatt vitamin C. De rett og slett pustet bedre og tregere. Etter inntak av vitamin C hadde de også signifikant høyere nivå av antioksidantaktivitet enn de forsøkspersonene som bare fikk saltvann. I tillegg senket C-vitaminene hvile blodtrykket og blodstrømmen. Forskerne foreslår at antioksidanter eventuelt brukes som en behandling for disse problemene. Kilde: University of Utah. Alt innhold i Helse Aktuelt er kun tilgjengelig som generell informasjon, og bør ikke behandles som erstatning for medisinske råd fra din egen lege eller annet helsepersonell. 18

19 Tyrosinkinasehemmer senker progresjonen hos de med lungefibrose Eksperimentell tyrosinkinasehemmer ga signifikant færre akutte forverringer og viste en trend mot langsommere fall i lungefunksjonen hos de med idiopatisk pulmonal fibrose.progresjonen sank med nesten 70 % hos pasienter behandlet med den høyeste dosen av BIBF 1120 sammenlignet med placebo og akutte forverringer var 84 % mindre hyppig, ifølge Luca Richeldi, MD, Phd, ved Universitetet i Modena i Italia. Livskvaliteten ble forbedret med medisinen og forverret i løpet av et år med placebo behandling. Gastrointestinal forgiftning var mer vanlig med høydose BIBF 1120, men forekomst av alvorlige bivirkninger var ikke signifikant forskjellig fra placebo, skriver New England Journal of Medicine. De vanligste bivirkningene var diare 27,6 % av alle pasienter, hoste 17,1 %, kvalme 14 %. bronkitt 12,6 %, Dyspnè 11,9 % IPF progresjon 9,8 %, oppkast 7,7 % og øvre magesmerter 7,2 %. Behandling med BIBF 1120 tyder på at denne agenten gir en lovende behandling for ideopatisk lungefibrose. Kols pasienter må ha optimal behandling og trening - Det er fysisk aktivitet som kan bremse sykdommen kols. Det er en uhelbredelig sykdom hvor det kun er symptomene som kan behandles, sier den danske professor Charlotte Suppli Ulik. Hun skriver i tema-avisen Folkesunnhet i Jyllandsposten, at kols er en uhelbredelig sykdom, hvor en kombinasjon av optimal behandling og vedlikeholdende trening hjelper og bremser sykdommen. -- Mange kols-pasienter avstår fra å trene, fordi de opplever å bli andpusten, noe de forbinder med åndenød og forverring av sykdommen. Åndenød gjør kols-pasienter redde og sterkt utilpass. Men det er bare sundt å få åndenød, som følge av anstrengelse. Dette henger ofte sammen med at sykdommen ikke Helse Aktuelt nr Nytt om lunger: er optimalt behandlet, skriver den danske professoren som understreker at pusten alltid kommer i ro igjen, når man tar pause i treningen. Nytt kombinasjonslegemiddel for kolspasienter Professor Charlotte Suppli Ulrik For kols-pasientene er medisinens aller viktigste funksjon å sørge for at kolspasienter kan være fysisk aktive. Nå prøves ut et nytt kombinasjonslegemiddel som viser lovende resultater. På Hvicovre Hospitals hjertemedicinsk og Lungemedicinsk Afdeling har de gjennom årene medvirket til tallrike forsøk med nye kols-legemidler. Under ledelse av overlege Charlotte Suppli Ulik deltok de i en internasjonal studie, for å prøve ut en ny langtidsvirkende kombinasjonsbronkodilatator. Det nye legemiddel, Ultibro Breezhaler, som Hvidovre Hospital har vært med å prøve ut, er først og fremst til vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom - Det nye legemidlet har den fordel at pasienten kun skal anvende en inhalator og ta medisinen en gang i døgnet. Det gjør det betydelig lettere å øke sannsynligheten for at pasienten faktisk tar medisinen som legen foreskriver. Medisinen hjelper mot åndenød og ikke minst kan den redusere antall akutte forverringer. Mot akutte forverringer har det nye legemidlet vist gode resultater. Reflux medisin øker overlevelsen for de med lungefibrose Overlevelsen for de med idiopatisk lungefibrose (IPF) ble vesentlig forbedret hos pasienter som ble behandlet med protonpumpehemmere (PPI). De hadde en gjennomsnittlig overlevelse på 3,4 år, sammenlignet med 1,4 år i gruppen med pasienter som ikke fikk protonpumpehemmere. Pasienter med ingen historie av gastroøsofageal refluks eller historie med bruk av PPI avledet enda større nytte av anti reflux medisin. - Vår studie bekrefter tidligere litteratur at undertrykkelse av gastroøsofageal refluks er en uavhengig predikator for bedret overlevelse av IPF, sa Lavwrence Ho, MD ved Standfor University på en American Thoracic Society International Conferance. - Vi fant også at PPI bedret overlevelse hos IPF pasienter uten GER symptomer eller historie ved bruk av PPI. En analyse av 5 års overlevelse viste at nesten 60 % av PPI brukere var i live etter 5 år mot rundt 35 % av pasientene som ikke fikk antireflux terapi. Når analysen ble begrenset til pasienter med ingen historie med GER eller bruk av protonpumpehemmere, økte overlevelse- fordelen med mer enn 60 % av PPI brukere som forble i live etter fem år. Lansoprazol var den mest aktive inhibitor.(obs: Bivirkniger) Sviktes døende kolspasienter? Danmark Lungeforening har i samarbeid med Palliativt Videncenter gjennomført den første danske undersøkelsen av kols-pasienters sykdomsforløp og behov for palliativ (lindrende) innsats. - Jeg mener ikke at den nåværende palliative behandling av kols-pasienter er god nok, når 96 prosent av all den spesialiserende palliative innsatsen går til kreftpasienter. Vi kan samtidig måle i undersøkelsen at behovet hos kolspasienter for lindrende behandling er på samme nivå eller enda større enn hos lungekreftpasienter, sier Nicolai Kirkegård, senior prosjektleder hos Danmarks Lungeforening til Ekstra Bladet. 19

20 Takk til våre lokale støttespillere: 4335 Dirdal. Tlf Eiksenteret Klepp Rogneveien 2, 4352 Kleppe Tlf: Epcon AS Kvalebergv. 21, 4016 Stavanger Tlf Eiksenteret Haugesund Frakkagjerdveien 100, 5563 Førresfjorden Tlf: Eiksenteret Bergen Liavegen 25, 5132 Nyborg Tlf: Haugesund Sanitetsforening s Revmatiske Sykehus AS 5500 Haugesund 20

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21)

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21) Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 03 2014 Lungetransplantert Finn Helge Quist: - Jeg var så dårlig at jeg ga opp (Side 4) - Ta høyt blodtrykk på alvor (side 10) - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer