Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.telemarksmagasinet.no"

Transkript

1 NR. 2 KR 49,- ÅRGANG NYNORSK-MAGASIN MED ARTIKLAR FRÅ HEILE TELEMARK OM NÆRINGSLIV, KULTUR OG LOKALHISTORIE

2 Våren av Aasmund Olavsson Vinje Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjaa, for Vaaren at røma; Heggen med Tre som der Blomar var paa, eg atter saag bløma. Enno ein Gong fekk eg isen at sjaa, fraa Landet at fljota, Snjoen at braana, og Fossen i Aa, at fyssa og brjota. Graset det grøne eg enno ein Gong, fekk skoda med blomar. Enno eg høyrde at Vaarfuglen song, mot Sol og mot Sumar. Enno ein Gong den Velsignad eg fekk, at Gauken eg høyrde. Enno ein Gong ut paa Aakren eg gjekk, der Plogen dei kjøyrde. Enno ein Gong fekk eg skoda meg varm, paa Lufti og Engi; Jordi at sjaa som med lengtande Barm, at sukka i Sængi. Vaarsky at leika der til og ifraa, og Skybankar krulla. So ut av Banken tok Tora til slaa, og kralla og rulla. Saagiddren endaa meg unntest at sjaa, paa Vaarbakken dansa. Fivreld at floksa og fjuka ifraa, der Blomar seg kransa. Alt dette Vaarliv eg atter fekk sjaa, som sidan eg miste. Men eg er tungsam og spyrja meg maa: tru det er det siste? Lat det so vera: Eg myket av Vænt, i Livet fekk njota. Meire eg fekk en eg havde fortent, og Alting maa trjota. Eingong eg sjølv i den vaarlege Eim, som mettar mit Auga. Eingong eg der vil meg finna ein Heim, og symjande lauga. Alt det som Vaaren imøte meg bar, og Blomen eg plukkad'. Federnes Aander eg trudde det var, som dansad' og sukkad'. Derfor eg fann millom Bjørkar og Bar, i Vaaren ei Gaata; derfor det Ljod i den Fløyta eg skar, meg tyktest at graata. 2

3 TM -leiar Det er over 20 år sidan at arbeidet med å rydde og merke Pilegrimsvegen m e l l o m Seljord og Røldal starta opp. Det er historielaga langs vegen som har lagt ned mykje arbeidet for at det vart mogeleg å bruke vegen til vandringer, i Røldal er det ikkje historielag, men soknerådet og privatpersonar har vore aktive her. Fyrste organisera vandring var i 2003 med kapellan Synnes som ansvarleg, seinare har det vore vandringer kvart år. Den store tanken har vore å få knyte Pilegrimsvegen til Røldal opp til dei andre pilegrimsvegane i landet, det gjeld både på aust- og vestlandet. Det er merka Pilegrimsveg frå Oslo til Larvik og ein annan grein går frå Oslo gjennom Bærum og vidare til systerkyrkjene på Gran, som så vert knytt opp til Pilegrimsvegen til Nidaros. Når me starta opp med Pilegrimsvegen til Røldal, tok me berre kontakt med historielaga i kommunane langs vegen, seinare kom sokneråda også med, noko som er svært viktig. Det er merka rute til Larvik, og det hadde vore freistande å prøve seg med eit samarbeidsprosjekt mellom historielaga og sokneråda i kommunane mellom Seljord og Larvik. Det same gjeld den andre vegen mot Hjartdal, Notodden og vidare austover. Dei gamle vegane ligg der, mange av dei er alt rydda og merkte i samband med andre lokale aktivitetar. Erfaringane me har hausta i desse åra med organisering av pilegrimsvandringar, er at me treng folk som brenn for pilegrimstanken, difor har styret i Pilegrimsvegen til Røldal opna for at alle kan bli medlemmar i laget, utover historielagsmedlemmer som automatisk er medlemmar. Eg ser det er årlege vandringar mellom Sauherad og Bø, så der er vegen klar. Korleis er det mellom Gvarv og Ulefoss og vidare til Skien/Porsgrunn. Eg veit at Statens vegvesen har laga ei bok om gamle vegminner og der er vegen frå Eidanger over Lillegårdskleivane/Langangen og vidare mot Larvik er omtala både med tekst og bilete, og skulle vera lett å finne att. Det hadde vore moro om dei av dykk som brenn for denne tanken og som etter å ha lese dette hadde teke kontakt med meg, slik at me i fellesskap kunne arbeide vidare med tanken om pilegrims vandring over heile Telemark på ein eller annan måte. Ragnvald Christenson El. Installasjon Utleige av verktøy Utleige av liftar Innhald 3895 EDLAND side Våren A.o.Vinje Konfirmantlyftet Arne T Aabø Frå spelemannssoga Arne T Aabø Notodden torg Trygve Nes Hommefossen i Lårdal Arne T Aabø Mannen på Garvik Frå Telesoga Eit pår er ingen alder Eilert Kvernes Notodden turlag Laila Amdahl Bjårvatn rundt Trygve Nes Eksotiske år i Tuddal Laila Amdahl Gygrestolen i Bø Trygve Nes Kveldsvæva Frå Telesoga Hobbyhesten Eilert Kvernes Setesdalstradisjonar Eilert Kvernes Monsemann på bsøk Eilert Kvernes Slusene i Vrådal John Straume Det var ein gong Eilert Kvernes Salmepresten sin kniv John Straume Prektig nyorgel Eilert Kvernes Sats og trykk: Telemark Trykk AS, 3670 Notodden Opplag: 3000 Framsidebilete: Dansarsteinen på Kvambekkheii Utgjevar: TelemarksMagasinet, 3895 Edland ISSN: Tlf.: Faks: E-post: Redaktør Ragnvald Christenson Tlf.: Mob.: Alle usignera artiklar er forfatta av redaktøren Birgit Christenson Tlf.:

4 Konfirmantlyftet PÅ MIDTVEIT I LÅRDAL Konfirmantsteinen, mosegrodd etter kvart, ligg trygt på plenen heime. Tekst: Arne T. Aabø Oppe på høgdedraget mellom Nordigard Moen og den attlagde skulen i øvre Dalane i Kviteseid ligg det ein spesiell stein. Det er ein stein som karane prøva styrken sin på i eldre tider. Steinen gjeng gjerne under namn av Hegnesugga då han ligg ikkje langt stykket frå den longe attlagde husmannsplassen Hegni. Det er tradisjon etter ei kvinne som budde her på Hegni. Ho skulle vera så ovleg sterk, og denne steinen skal ho hava bore i forkledet sitt. Difor vert au steinen kalla for Gurolyftet. Gjennom tidene var staden der denne steinen låg, ein samlingsstad, særleg for ungdomane som ville prøve kreftene sine. Dei fleste laut nok gjeva seg på å lyfte han. Ein av dei som lyfte han, og det til gagns, var Nils H. Bergan. Han var fødd på Moen i Dalane i 1903 og døydde på Landsverk i same bygdi i Ein gong lyfte han steinen med ein gutunge på ryggen. I årsskriftet til Kviteseid historielag 2012 hev eg skrive ein lengre artikkel om Nils der me fær høyre mesteparten av livssoga hans. Våren 2010 fekk eg med meg Tarald Moen til å syne meg steinen. Han ligg like ved restane etter ei såkalla ulvestuppe. Steinen ser ikkje så fælt stor ut, men han er tung og vond å få tak på. Det er ein blåstein, og det gjer sitt til at han er tung i høve til storleiken. Dessutan er han vond å få tak på. I 2003 var ein del interesserte frå Dalane opp med vekt for å fastslå tyngda på han. Vekti synte 180 kg. Bjørn Moen, son av Gudny og Tarald Moen, lyfte steinen ved det høvet. 4

5 Frå spelemannssoga Arne T. Aabø For eit par år sidan kom ein god ven til meg og gav meg ein kopi av eit avisstykke som hadde stade i avisa Varden for 29. juli Stykket var om meisterspelemannen Olav Napper frå Fyresdal og skrive av Gudrun Lie Tveito. Gudrun var dotter til Torbjørg og John Lie og oppvaksen på Lie i Ligrend, Veum sokn i Fyresdal. Liksom foreldri hadde ho fenge skrivegivnaden i voggegåve, og ho skreiv fine skildringar i avisene, kanskje mest i Varden. Liksom mor si skreiv ho og mykje i Decorahposten i Amerika, og var ein kjærkomen skribent der. Ho vart gift med Olav Larsson Tveito d.y. frå Lårdal, og dei busette seg etter kvart på småbruket Haugerud nær Telemark folkehøgskule i Kviteseid. Der døydde ho i 1948, berre 58 år gamal. Stykket hennar om Napperen gjorde inntrykk på meg, velskrive og opplysande som det er. Her var mangt eg ikkje visste. Interessant var det og at ho syner til Olav Ormbrekk, storspelemannen frå Høydalsmo, som utvandra som 21-åring i I Amerika lærde han mykje av Olav Napper og var god ven med han. Eg fekk hug til å dela innhaldet i stykket med lesarane. Det er for godt til å gange i gløymeboki! Før Olav Napper utvandra, var han ein velsedd spelemann rundt i bygdene i Vest- Telemark. Utanom heimbygdi spela han mykje i Skafså, Lårdal og Kviteseid. I Nissedal var han og mykje, og då han gifte seg der sist i april 1867 med nissedalsjenta Susanne Brekke, budde han på Fjone. Same året strauk dei til Amerika. Kyrkjeboki for Fyresdal fortel oss at han var ein gløgg gut. Ved konfirmasjonen i Veum i 1849 er han nemnt fyrst mellom konfirmantane, og presten hev gjeve han Udmærket god kundskab i karakter. Napperen var mykje i lag med Myllarguten, og mange hev gjeve rosande omtale av han. Jamvel Lars Fykerud tigla ikkje på ordi. Han skal ha sagt noko som dette: Det er berre ein som stend på høgd med meg til å spela, og det er Olav Olav Napper, 81 år gamal, og Olav Ormbrekk i Minneapolis Napper i Amerika. Spelemannen Anders Ødegården frå Numedal, som og hadde vore i lag med han i Amerika, sa det slik: Han var ein storveies god spelemann, je har aldri hørt noen bere, je. Å ein gill mann å eit godt menneske var han, akta og æra av alle i Amerika. Her kjem så stykket av Gudrun Lie Tveito, avskrift av Varden for laurdag 29. juli 1939: Olav Gunnarson Napper Gamalt mål og felelåt dikt og hallingdans. Desse fire fylgjest åt fletta saman, lagde Bondepanna kring, som ein brurekrans. Fele-ljo og feleslått er for bonden som uppbygging og heilagdom, det rører hjartestrengjer hjå ein ekta bonde, det hyller grøter men gjer og mannen glad og vill! 5

6 Spelemannen Olav Gunnarson Napper var fødd på Liplassen i Veum 8. desember 1833, vel 100 år sidan. Far hans bruka Napper i Vrådal i mange år, den tid Olav voks upp, derifrå hev han namnet Napper. Far rødde mykje om han då eg var liten, han kalla han både Nappsen og Liplasstraskjen. Han stod veldig høgt for far. Han reiste til Amerika i 1867, so han var kje so heilt ung då han reiste. Han rakk å spela i mangt eit bryllup, lag og dans i heimbygdane. Og der ligg minni etter han, rosande vil dei tala om spelet hans so lenge fela ljodar i Fyresdal (helst i Veum). Lensmann Andreas Berge, Fyresdal, hev ein kubbestol som Nappsen hev seti i. Der er måla navnet hans. Den er gild å ha! Ein kan tenkje seg korleis han i ljose vårkvellar som nå strauk lett på foten i ungdomsflokken, med felehuset når det var sagt til dans i Hauggrend hell Ligrend! Hegg og raun blømde og Skrevatten låg der drøymande og stillt i vårnatti. Men han flutte mykje av Norig med seg til Vestheimen, og det har ein arv til å gøyma, den er større enn mange vil tru. Hr. Olav Ormbreck, Lake Mills, Iowa, - flink spelemann hev lært ei masse slåttar av Nappsen, og han hev elskverdig fortalt meg dette om han: Då eg var nykomen fyrste året av 1900 budde eg 6 vikor hjå Trasjen, han var då år, kvikk og livleg og so vent han spela den tid.. Han vilde aldri spele sundag fyre middag. Det er messetid, sa han. Trasjen kunne ei mengd slåttar! Eg hev aldri høyrt nokon spela dei gamle salmetonane so vent. Han var allsidig og rikt utstyrt i musikk. Han spela ei mengd med folkevisor. I 1914 var eg saman med han på 100- årsfesten i Minneapolis, Minn. Då var han gamal og heller kruslet av seg, men han spela godt, han fekk ei medalje, som han blei glad i. Eit par år etter møtte eg Trasjen i Nordvesten, den yngre broren var død og han venta å arve han. Men han hadde gjort det slik at kjerringi skulde ha alt som var etter han, so Nappsen fekk ingen arv, nei. Nappsen spela ei 4de juli fest nord for Lake Mills, den varde i 4 dagar og han kom heim med 60 dollar. Kjerringi hans heitte Sussanne Brekke og var frå Nissedal. Det gjekk so gale med borni, gutane hans var ute for fæle ulukkor. Nappsen slutta å arbeide på farm og på jernbanelina. Då han var gamal, gav han huset sitt til sin son, so skulde då sonen take seg av han. Men den unge mannen drakk huset vart selt og Nappsen utkasta. So dei siste levedagane vart armodsame. Telar hjelpte han av og til det var Olav Dalen (Døli) frå Skafså, han hadde Nappsen heime hjå seg i vikevis og lærde mange slåttar. Martin Fjalestad frå Nissedal var og snill med Nappsen. (Der er mange spelemenn i Amerika som hev tilegna seg arven etter Nappsen, heldigvis). Fela etter Nappsen ervde Olav Dalen, og det er ei god fele, eg hev spela mykje på den når eg hev vitja Dalen. Olav Gunnarson Napper døydde i juni år og ligg begraven på Kvilehagen (Ormbreck kallar det Kvilehagen og det er vent sagt) med Liland, han og kjeringi side om side. Gravene var ikkje merkje på og ikkje tekne vare (Olav Dalen køyrde meg ut der no om sundagen) på. Olav Dalen og eg vil ein av dagane stelle litt på gravene, kanskje me kan få upp eit minnesmerke etter Nappsen. Eg vil have det fram på kappleiken no i haust. Ja, so langt Olav Ormbreck. Olav Ormbreck er eit stykke Norig i Amerika, han hev spela og sungi visor av John Lie og Telnes på Telestevni no i yver 30 år og ære være han for det! No kjem snart juni, segjer han og med den bygdelagsstevnene. Dei liver på dei stevne so og segje heile året! Då er dei i Norig att. Meir om Olav Napper Eg sit med underlege kjensler når eg les dette stykket som stod i Varden for 75 år sidan. Det vekkjer så mange tankar i meg. Det er mest som du er i Minneapolis på hundreårsfesten for Grunnlovi i 1914 og ser den aldrande Olav Napper på scena saman med den unge Olav Ormbrekk frå Høydalsmo. Elles voks eg sjølv opp med forteljingar om meisterspelemannen frå Fyresdal. Om det ikkje var nokon som hugsa Napperen då, så var det jamt ein far eller ein bestefar som visste noko. Sogeskrivaren Rikard Berge hev skrive opp mykje om Olav Napper her i heimegrendene hans i Vest-Telemark, og her tek eg med noko han skreiv opp etter Tarjei Tvigyva i Lårdal i Tarjei var sjølv god spelemann, og Rikard hev skrive slik om han: Han er næm til lære slaattir. Fekk fele um hausten og spela dans um vaaren. (Hans spel er nærast av dette mjuke, litt veike krusespelet av Naperen). Så skriv Rikard Berge slik etter Tarjei: Traskjen dansa hjaa Niculs Heggtveit ( ) i Laardal og Targjei Kvaalo (Midbø) spela. Daa braut n or ledi i handi si. Traskjen tulla mykje til slaattine. Paa Heggtveit tulla n de: Kari, Kari gjenta mi vi du ha bore (bordar) paa trøya di. vi du ha rou e, vi du ha blaa, vi du ha gule, so sko du faa. Det var rim til ein gangar. Eg skal undrast kva slått dette var? Vidare hev Tarjei fortalt: Naar du hørde Traskjen begjønda paa fela, so toss n fortelje noko i o. De var noko sullar so forundeleg at de gjekk i ein. De va so mjukt. Naar du kytte av Myllaren, so svara Myllaren til ein gong han sat hosta og rødde med Targjei Kvaalo i Klokkargarden i Laardal. Dæ va spelemann du, sa Myllaren. Da æ eg ingenting, eg. Traskjen dæ gut som kann ta paa strengjen, sa n. 6

7 Notodden torg Foto/ tekst: Trygve Nes Selv om mye av Notodden torg brukes til parkering store deler av året, er det periodevis tradisjonell torghandel eller arrangementer av ulike slag. Mest tradisjonelt er vel den årlige 17. mai feiringen. Tidligere var det furuskogen som dominerte her. Notodden torg ble opparbeidet omkring byens grunnlegging Tidligere gikk bussrutene om torget, de går nå fra kollektivterminalen. Noen av butikkene rundt torget har blitt borte, men fremdeles er det et hotell her. JORDBÆR: Jordbærsalg på Notodden torg har blitt en lang tradisjon. Notoddens innbyggere ser fram til dette årlige innslaget med lokal bær. Vanligvis går kurver og esker fort unna. Her er det Aasmund Vaa som ekspederer en kunde. Jordbæra er produsert på Nordre Greni på Vestsida. MARKENSDAG: Hvert år i september er det torgdag på Notodden der lokale produ-senter eller tilreisende tilbyr sine varer. En kan finne nisjeprodukter av ulike slag både innen håndverk og matproduksjon. Dette er gårder eller bedrifter som produserer, fremmer, distribuerer og foredler produkter med norsk opprinnelse. Dette er bedrifter som viderefører Norsk matproduksjon og tradisjoner og som går nye veier. Eksempler er innen frukt, kjøtt og bakervarer. Få orden på papirene dine som du vil ta vare på. OPUS innbinding er den raskaste, og mest holdbare innbindinga med stålkanal i ryggen. Kan velje mellom stive permar og mjuke omslag. Ta kontakt, me hjelper deg: CHRISTENSON, 3895 Edland

8 Foto: Gyri Midtveit l Byggevarer l Trelast l Måling l Ved 3895 Edland Tlf.: Faks: Vågslidtun Hotell AS 3895 Edland Tlf Faks E-post: Tlf Fax: E-post: Haugarne Maskin Service 3895 Edland Tlf Tlf Mobil: Telefax: Me tar på oss brønnboring og spesialboring Gratis befaring Edland Brønnboring 3895 Edland e-post: Tlf Haukelitunet vest, 3895 Edland Tlf.: ww.haukeliseter.no Tlf Graving, sprengning, transport, brøyting, tørr/natursteinsmuring, containerutleige. Husflidshuset i Haukeli Salg av husflidsvarer og kunsthandverk Haukeli Husflidslag

9 Hommefossen i Lårdal ut, kryssa åi ivi Leikvollbrui, før nye stigningar venta uppivi til Heggtveitgrendi. Med tanke på varetransport til dei øvre bygdene, Øyfjell, Vinje og Rauland, var denne vegen litt av ei prøve for både mann og hest. 300 kg var knabbe lass jamvel for ein mota hest upp dei lange og bratte Hommebrekkune. Så vart det vedteke at vegen skulle byggjast om. Vegen vart lengre, men slakare. Det førde til at det laut byggjast bru ivi Lårdalsåi ved Hommefossen. Så gjekk vegen derifrå vidare i ei sløyfe bortom Gullkoppsvingen og forbi Tveito-gardane og Kvålo upp til Kleivi. Leikvollbrui vart ei attergløyme som stod sturde med sine velforma bru-kar og mintest dei stolte dagar då sjølvaste Storegut møtte på eksisen her. Brui ved Hommefossen og nyvegen stod ferdig i 1908, og det er litt omkring dette eg hev tenkt å fortelje i dette vesle stykket. Hommefossen ein vårdag i Foto: Arne T. Aabø. Arne T. Aabø Lårdal er ei bratt bygd. Frå Bandak, 72 m.o.h, stig det om lag 550 meter upp til dei øvste gardane på berre nokre få km. Lårdalsåi leikar seg ned gjennom bygdi i kåte sprett forbi stryk og fossefall og gjev seg sjeldan tid til å roe seg ned i hylar og lonir. Ho tek til ved Laugevatn, men hev samla seg upp frå mange vatn innafrå heiane. Ved Åmot møter ho Støylsdalsåi, og saman dreg dei i lag vidare nedivi bygdi som eit trufast ektepar inntil Bandak tek imot dei i den store famnen sin. Her er det ikkje langt mellom fossane. Fyrst møter ho Sagafossen uppe på Skogen, me kallar. Frampå Kleivi stuper ho seg utivi Kvålofossen før ho om litt råkar den sværaste av fossane: Hommefossen. I flaumetid er han høvdingen i Lårdalsåi. Då brummar han og lagar seg så viktig at det er uråd å høyre mannemål. Den gamle ålmannvegen gjekk nesten rett upp bygdi, forbi gardane Åkeren, Bjåland og Homme. På Kleivi flata han endeleg Tarjei Kollberg ( ) fortalde meg ein gong på 1980-talet at bestemor hans var det fyrste liket som vart førd over Hommebrui. Ho heitte Bergit Olavsdtr. Hovet og var fødd i Hylestad i Setesdal i Der borte vart ho gift med Tarjei Olavsson Besteland, og dei busette seg etter kvart på plassen Dakkin på Straume i Hylestad. Tarjei gjekk for å vera ein god spelemann, og det skal vera etter han me hev gangaren Bestelanden, ein av dei beste setesdalsslåttane på nedstild bas. Setesdølane kallar gjerne spelemannen Tarjei Dakko etter plassen der dei budde. Så hadde det seg slik at den eldste dotter deira, Torbjørg, vart gift i Fyresdal med Olav Aavoldsson Lofthus i Fardalsgrendi. Nygifte flutte dei til Lårdal der dei kaupte garden Bjåland. I Setesdal var det småsamt å greie seg på ein liten husmannsplass, og etter ei tid, i 1891, flutte dei gamle foreldri hennar Torbjørg ogso til Lårdal. Det same gjorde tri brør og ei syster. To andre, syster og bror, slo seg ned i Fyresdal. Såleis flutte heile familien på Dakko til Telemark. 9

10 Torbjørg vart tidleg enkje, og då ho ivilet garden til den eldste sonen, kaupte ho att ein av Heggtveit-gardane øvst i bygdi og flutte dit upp. Ho tok då med seg foreldri sine og dei av borni som ikkje var vaksne. Slik gjekk det til at dei gamle enda sine dagar på Heggtveit, Bergit i 1908 og Tarjei i Bergit døydde 13. september og vart gravlagd på Lårdal kyrkjegard 25. september. Då var truleg nyvegen ned bygdi og Hommebrui nyleg opna. Men soga er ikkje heilt slutt med dette. Tidleg på 1980-talet var det nokre vegarbeidarar som gjorde noko utbetringsarbeid ved brui. Som dei heldt på med dette, kom Aslak Djuve ( ) ruslande uppivi. Aslak var ein uvanleg kunnskapsrik person, og han lika å røda. Medan dei sat slik og rødde, kom han til å fortelje kva som var det fyrste levande vesenet som hadde gjenge ivi brui før ho var offisielt opna. Av alle ting var det ein bjørn. Det hadde kome eit snøfall om notti. Bjørnen hadde kome ruslande ned lidane frå Holte og Kollberg. Då postkøyraren, Olav Kvaalo, kom køyrande med hesten neste morgon på veg mot Høydalsmo, såg han bjørnefet i snølaget ivi brui. Litt lenger uppe, der Hegnistoga no stend, låg bjørnen og sov. Det var nok ein bjørn som hadde halde seg i Bandaksfjellet millom Lårdal og Dalen utivi sumaren, men som no ville freiste lukka på andre sida av Lårdalsbygdi. Truleg er soga ukjent for dei fleste i dag. Samanheld ein dette med gravfylgjet som for ivi brui 25. september, kan det tyde på eit tidleg snøfall i september, berre nokre dagar tidlegare. Ja, slik fortalde Aslak, og slik hev andre fortalt meg. Soga er for verdfull til berre å gange i gløymeboki. Det tykkjer no i alle fall eg. Manden paa Garvik (etter ei gamal segn.) Vaa Garvik i Seljord, saa siger man, Der leved for længe siden En mand med et trodsigt og stridigt sind, Hans saga fortælles viden. Hans lige ei fandtes i dans paa vang, Naar Fanitullen frå felen klang, Og øllet i bollen fraaded, Han ene i hallen raaded. Vaa Øverland holdtes et bryllupslag, Med andre budne han reiste Didhen, men alt paa den første dag Han ypped kiv med de fleste. Saa blev der festet i dagene fem, Og ingen tænkte at reise hjem, Ti kruset gik rundt i laget, Saa ingen af tørst var plaget. Nu virker øllet, nu vokser modet, Nu mange kræfter og karstak prøved, Han rydder hallen som før saa ofte, I kampens hede et drab han øved, Paa brudens broder, endnu en dreng, Der bange flygter i hallen hen. Han griber drengen og kniven støder I hjertet ind, saa ihjæl han bløder. Brokefjeld ligger saa langt avled Fra sti og fra alfarvei ; Did flygter han hen og lever, Der finder ham hævnen ei. Manslagarnuten end nævnes en skrænt, Derunder laa hans hytte gjemt I ly for de barske vinde, Saa ingen kunde den finde. Men flygter han end for lovens arm, Han kan ei fra mindet springe. En nagende plagende bitter kval, Vil sønderslide hans bringe. Naar ensom han sidder sene kveld, Da ser han hjertets blodige væld, Fra drengens bryst at springe, Han kan ikke graaden tvinge. Syv lange vintre i sne og kuld, Man siger han der mon friste. Saa kom han til Garvik en julekveld, Hans egne ei om ham viste. Han var som et gjenfærd, den stærke eg Var mærket til døden saa mager og bleg; Men haab i hans øine lued, Naar hjem han i aanden skued. Sine uvenner han bad tilgiv Jeg tungt fik sone for brøden; Hævnen krævede liv for liv; Et nyt dog jeg faar i døden. Saa tak for alt det var dog et held, Jeg hjem fik komme den siste kveld; Mit navn i glemme og ingen sten I reise skal over mine ben. Torkjell Landsverk. Frå Telesoga nr Torkjell Oftelie soguskrivar Vest-Telemark Kraftlag as 3891 Høydalsmo Tlf Maskinentreprenør Ottar Ringhus as 3890 Vinje Tlf Me utfører: Graving sprenging transport Alt i naturstein Restaurering av gamle steinmurar Salg og pressing av hydraulikkslangar Salg av knusa masse 10

11 Eit år er ingen alder Eilert Kvernes A.O. Vinje skreiv for vel 150 år sidan ein av sine tallaust mange artiklar om mest alt, og tankar i tilknyting til denne overskrifta. - Men om eitt år ikkje er nokon alder, så er eit år endå eit langt stykke av vårt liv, og eit år er liksom ein levande ting, rett som eit menneske. Det er vondt og godt, det er rikt og armt, og det har sin motgang, som vi alle hava. Der skal eit lykkelegsamlag av mange tilfeldige ting for å få det godt, rett som mannen må hava det når han skal få navnet av stor. Eit år har mangt å ganga igjennom, før det stort og sælt kan stiga ned i si grav. Det kan hava uføre om vinteren framover, so det ikkjefær fram sine ting til våren. Det kan vera so kaldt at rugleisten frys bort og isbrannen liksom brenn av grasrota. Det er markmus og makk som kan gnaga og eta bort grasrot og annan vokster. So stend åker og eng god og grøn om våren, men so kjem der ei frostnatt som svider det av. Det er det blømande barnet som fær kikehosten og døyr. So er det for vått eller for turt eller for kaldt og rått og dette forkuer vårvokstren. Det er den lange sjuken som gjerer barnet so bleikt og blått og veikt og vesalt, at der skal framifrå helse og gode dagar til, før det kan koma seg. So stend åker og eng i vekst, men so kjem der regn som velter åkeren ned, eller turken kjem og svider graset eller grønturkar åkeren. So kan der, om ellers alt er godt, koma regnbløyte og frostnetter, og hagleel (ilinger) og stormar og snjo før vinterdag. Der kan koma mangt før alt er velvakset og mognat og godt i hus. Det er fåe folk, som kan veksa opp friske og store og gode og hava ein stor manndom og ein rik alderdom. Der er få fullgode år (heiter det m.a. i artikkelen om året) Notodden Turlag mot nye høyder Hvert annet år gir Notodden Turlag som er en avd. av Den Norske Turistforening, ut et hefte med navn «Kjentmannsmerket». Nå i mai kom hefte nr. 11 med ialt 15 forslag og beskrivelse av såvel kortere som lengre turer i distriktet rundt Notodden. Turene blir stadig mer populære og i år ble alle heftene revet bort allereden den første måneden, men nytt opplag er allerede under trykking. Formålet med turlaget er å få flest mulige ut å tur, så dette lover bra for sessongene 2014/15. Et av de nye stedene er rasteplassen og tårnet som Ragnhild og Ole Håberg har satt opp på Hustveitåsen på vestsida i Heddal. Her er det utsikt både til Blefjell (til v.), Gaustadtoppen og delvis til Lifjell. Foto Laila Amdahl Takstolar til alle formål Frå vår fabrikk i Treungen leverar me takstolar til hus og hytter og landbruks- og industribygg Treungen, Tlf Me tek imot skinn for beredning Besøk våre nettsider for info om salg og beredning av norsk produserte skinn. Velkommen til vårt FABRIKKUTSALG Velkommen! 5582 Ølensvåg -Tlf

12 Tlf Bunader Tlf (kveld) Bytt til nye glass og spar energi! Kviteseid Glassverkstad driv med det meste i glass, samt Royal solskjerming, insektnett og utestuer i Vest-Telemark. Sjå heimesida Telefon Kviteseid - tlf E-post: Telefon Postboks 20, 3836 Kviteseid - Tlf Fax: Du kan bestille opphald på Tlf E-post: 12

13 Bjårvatn rundt BJÅRVATN RUNDT er en tur på 5 km. KART Bjårvatn rundt. Av Trygve Nes Tuddal har fantastisk flotte turmuligheter selv midt i sentrum av bygda. Rundt det idylliske Bjårvatn har det i flere år vært ei merket turløype som passer for folk i alle aldrer. Siden den er så lett fremkommelig at det er mulig å ta med barnevogn, kan den altså med rette kalles en folkesti for folk fra 3 mnd til 100 år. EN LETT TUR for hele familien gjennom flott natur, full av kultur og historie. Bak initiativet til turstien står blant annet Helselaget i Tuddal (grein av Nasjonalforeningen for folkehelsen), Idrettslaget og Hjartdal kommune. Vel halvparten av stien går gjennom bebygd strøk og følger asfalterte veier. På østsiden av Bjår følger løypa samme trasé som hovedveien gjennom Tuddal og på nordsiden bilveien mot Bondal, mens resten av turen følger skogsbilveier på vestsida av Bjårvatn. DJUPEBUKT. Veien rundt Bjårvatn er ganske slett og Hans Rinde kan bruke trillebår når han sanker ved i skogen. Trillebårhjulet er hentet fra en moped. Hans Rinde ble kåret til årets tuddøl engang i 1990 åra. En dag i slutten av mai viste et par tuddøler meg rundt på stien, begge er godt kjent i bygda: Gunda Rinde som har vært med fra starten av dette løypeprosjektet og Torkjell Tjønn som for tiden registrerer husmannsplasser i Tuddal. Turen startes ved Rinde bru. For de som kommer med bil kan det passe å ta av hovedveien ved Fossehalli, forsamlinghuset tuddølene bruker til festlige sammenkomster eller rett og slett for å møte andre og gjøre det som på tuddølsk kalles å «rive kjeften». Ved Fossehalli forlater vi asfaltveien og krysser elva Hovdåi på Rinde bru. Her kan bilen parkeres og ei informasjonstavle med opplysninger om turen «Bjårvatn rundt» studeres i detalj. Gunda mener det er godt ting blir skrevet ned da det ikke alltid er så lett å huske over lang tid. Rett opp for Rindebru ligger Landsverkskåsa hvor det står et vengebur. 13

14 POSTKASSE. Det står ei postkasse med bok til å skrive navnet i. Noen tar med barnevogn i løypa. Bygda ligger på over 400 m.o.h. så derfor er våren ofte sein. I år var det ekstra mye snø, dvs. nesten 2 meter og tuddølene forteller at det ikke er så lenge siden den lå på disse trakter. Denne dagen hadde vi bestemt oss for å følge den delen av løypa som går på vestsida av Bjårvatn. Egentlig utgjør denne delen av turløypa flere stubber med tidligere opparbeidete skogsbilveier som altså til sammen danner en sammenhengende vei på vestsida av Bjårvatn. Løypa går over grunnen til Landsverk, Gvåle, Øverland, Bøen og Tveiten. Langs løypa passeres flere steder med interessant historie. I strålende solskinn og behagelig forsommer-temperatur legger vi i vei på den delen av folkestien som går i skogslende. VESTAFE. Utsikt mot Hovdåsen og Køllås fra Sviksli. Hovdegrenda til høyre. DJUPEBUKT Høyt over oss rager Njuke, et av de fem fjella i Tuddal hvor sagnet forteller at det engang i fjern fortid bodde et troll ved navn Sjuke-Knut. Da trollet kastet stein mot kirka havnet den like ved stien der den fremdeles ligger. Gjennom glissen skog får en straks glimt av Bjårvatn hvor sola skinner i vann-speilet. Løypa følger Bjårvatn et godt stykke, og vi får øye på beverens hus i strandkanten. Her treffer vi også Hans Rinde som sanker ved. SONSTUL I enden av Bjårvatn stikker Landsverktangen ut slik at det dannes et sund mellom sørlige og nordlige enden av vannet. Her er det satt ut en benk hvor det er god utsikt mot sentrum av Tuddal. Fjellet Lønås er synlig på andre siden. Der bodde trollet Lurv. Sonstul har vært slåttestule, og i gamle dager, før det kom vei, dro de høyet over isen. Senere dyrket Gunleik Gvåle opp flere mål her. Kjetil Gvåle drev slått på Sonstul fram til 1980 åra og brukte da traktor. 14 VESTAFE På husmannsplassen Vestafe står låven ennå igjen. Etter segna skal Vestafe kommet fra Tjønn, men hørte til Landsverk på 1800 tallet. I 1891 ble plassen solgt til su Gvåle. Torkjell forteller at det tilsammen var 70 husmannsplasser i Tuddal, selv har han registrert 30. SVIKSLI På en liten avstikker fra stien ligger plassen nedre Sviksli. Her står ennå fjøs

15 SONSTUL. Fra Sonstul er det god utsikt over Bjårvatn mot sentrum av Tuddal med Bøen, Gvåle og Greivjord i bakgrunnen. Tuddal Amfi til høyre. Sonstul er fra gammelt slåtte til Su Gvåle. SVIKSLI. Fremdeles står stue og fjøs på husmannsplassen nedre Sviksli. BJÅRSTUL. På Bjårstul står fremdeles selet. Tuddal Kirke og Bøen i bakgrunnen. og stue. Plassen skal være bebodd fram til av Svein Venås. Øverland slo på plassen fram til Husmannen hadde mye arbeid i det bratte jordet og store rydningsrøyser vises. Det var også en plass med navnet øvre Sviksli. HAMREN Knipa var tidligere navnet på ei slåtte lenger nord, stien var vanskelig framkommelig på dette stedet. Nå er det sprengt vei forbi en bratt bergskrent, som er avmerket med Hamren. Dette er løypas høyeste punkt og når opp i 496 m.o.h. Det står ei postkasse her med bok til å skrive navnet i. BJÅRSTUL På Bjårstul står ennå et sel igjen. Dette er slåttemark som ennå blir brukt av Knut Bøen. Herfra er det god utsikt mot Tveiten, kirka og Bøen Camping. KÅSA Ved Kåsa kommer vi igjen inn på asfaltert bilvei som er turens endepunkt for vår del. Herfra er det kort vei bort til Bøen og sentrum i Tuddal. 15

16 Eksotiske år i Tuddal Tekst og foto Laila Amdahl I en lystig 5-årsperiode sist på 70-tallet var det kjole-søm som preget lokalene til nåværende Buen Kulturverkstad. Oslokvinnen Inger Næss hadde den dristige ideen om å starte med søm av egen-designede kjoler. Dette på en tid da tekstilindustrien i Norge var på full fart ut av landet. Her er det snakk om «kjerringa mot strømmen». Hun hadde ofte feriert i område, og kom i den forbindelse i kontakt med bonde og felemaker Gjermund Tjønn. Inger gav han mye av æren for at «Anne Jo» produksjon ble etablert nettopp i Tuddal. Han hadde tro på henne og kunne gi henne gode råd i forhold til kommunale etater og egnede lokaler. Hun møtte stor velvilje, for det vel var neppe dagligdags at noen ønsket å skape arbeidsplasser der i bygda. Tiltaks-kontorene i henholdsvis Notodden og Hjartdal var positive og Distriktenes Utbyggingsfond gav støtte. På det meste hadde systua åtte til ni av bygdas kvinner på lønningslista. Anne Solheim Odden smiler fornøyd ved gjensynet av kjolen fra «Anne Jo» produksjon. Jentene på systua jubler over at de har fått jobb i hjembygda Tuddal. F.v.: Anne Solheim, Rønnaug Tjønn, Anlaug Tveiten og Gunn Kalberg. Ytterst i rekka daglig leder Berit Hagen som forøvrig var mer å se på systua enn datter og innehaver Berit Næss. Norsk og mexicansk bomull De alle første plaggene ble sydd på sømavdelingen på Tepro avd. Notodden, men etter hvert var det syerskene i Tuddal som overtok. Utsøkte bomulls-stoffer signert designeren Escalare ble importert fra Mexico, sydd i fjellbygda, for så å bli eksportert til kunder i Paris, Stockholm og Madrid. I tillegg hadde Inger Næss sin egen mote-forretning i Cort Adlers gate i Oslo hvor kjolene var en del av det eksklusive utvalget. Det var store og spennende kontraster i stoffvalget, for sammen med de fargerike mexicanske var det de mer nøkterne stoffene fra Solberg Spinneri som dannet grunnlaget for produksjonen. Fellesnevneren var ren bomull, lekker design og solid håndverk. Yngstemann på laget Vi har hatt en prat med Anne Solheim Odden som var med fra start til slutt. Hun forteller at dette var hennes første jobb og at det var en trivelig å god arbeidsplass. Før oppstart ble Anne sendt til Tepro på Notodden hvor hun fikk lære tilskjæring/klipping, for så å få ansvaret for den 16

17 delen av produksjonen. Var noen av sydamene syke, satt hun seg gjerne ved en av symaskinene. Berit Hagen som hadde det daglige ansvaret, gikk for å være ganske så striks, men full av latter og smittende godt humør. Det var hun som passet på at pausene ikke ble for lange, slik at produksjonen gikk etter planen. Nyttig lærdom for en nykommer i arbeidslivet. Arbeidserfaringen Anne fikk på systua i Tuddal la grunnlag for hennes videre yrkeskarriere. Da det etter 5 lærerike år ble slutt i hjembygda drog hun til Notodden og fikk arbeid ved Hydro, der var hun blant annet innom sekkefabrikken og laminaten. I dag er hun å finne på Norfolier hvor hun er ansatt som produksjonsplanlegger. Tiden på «Anne Jo» føles fjern, men hun minnes at det var en god start for ei som 19-åring, kom rett fra skolebenken. Berit Hagen hadde ansvar for at jentene bak symaskinene holdt produksjonen igang. Hun viser mer enn gjerne fram en av kjolemodellene i mexicansk bomulls-stoff. Sommerlige farger på disse «Anne Jo»- kjolene i 3 variasjoner Solberg-bomull. Anlaug foran i lilla, Gunn i en grønnrutet variant og Anne i en rød. Syerskene rundt lunch-bordet en vinterdag i Nærmest fra venstre Anlaug Tveiten, bakom Gunn Kalberg, Anne Venås, Gudrun Kasin, Rønnaug Tjønn, Berit Hagen og ved bordenden Anne Solheim. 17

18 Velkomen til Seljord 3840 Seljord Velkommen til Motehuset i hjertet av Telemark Koselig turistsenter i Seljord motell campingplass flotte hytter badestrand gode fiskemogleghetar båtutleige Tlf Mob Tlf Tlf e-post: Husflid Utstyrsvarer Gardiner Stoffer Seljord - Tlf Tlf Fax Tlf Telesenteret - Tlf Langtransport Kranbilar Renovasjon Tlf Fax

19 Gygrestolen i Bø Gygrestolen sett fra ura som er fylt opp med kjempestore steiner så langt øyet kan se. Trygve Nes Rogaland har Prekestolen, Hordaland Trolltunga og Hedmark har Jutulhogget. Telemark derimot har Gygrestolen. Gygrestolen er et populært turmål i sommerhalvåret. Gygrestolen er utvilsomt en av de mest særpregede fjellformasjonene i Telemark. Rett opp av granskogen stikker to majestetiske 80 meter høye fjellblokker som gir Gygrestolen et karakteristisk preg. Ura nedenfor Gygrestolen - visstnok blant de største i Europa - er fylt opp med kjempestore steiner så langt øyet kan se. Navnet Gygrestolen har sitt opphav i gygre= troll og fjellformasjonen som ser ut som en brudgestol (stol med rygg). Fjellplatået Gygrestolen er splittet i to hoveddeler der det ytterste platået (fjellblokkene) siger litt utover hvert år; åpningen mellom fjellet og steinblokkene skal ha vært så liten at ei gjeterjente kunne stå med et ben på hver side og la håndteinen gli ned i sprekken. Fra Gygrestolen sier sagnet at gygra (trollkjerring) i sinne over at kristendomen kom til bygda, kastet stein mot kirka i Bø da den ble bygd en gang rundt år Den ene falt ned Briskehaug på gården Eika tett inntil bygdevegen, men er ikke lenger å se. Den andre steinen var stor som et hus og traff nesten Bø kirke. Den lå lenge på en av Bø gårdene, men er nå sprengt bort. En tredje stein ble kastet mot Gåra kirka (revet på 1800 tallet) og ligger fremdeles like ved Bø barneskole på gården Grivi sin grunn. Skal du ta turen til Gygrestolen er Bø utvilsomt et godt utgangspunkt. Kjør så ca. 5 Bøheringen Hans Strand viser steinen som ble kastet mot Gåra kirka og fremdeles ligger like ved Bø barneskole på gården Grivi sin grunn. km i retning Lunde og ta så av (ved et skilt merket Tveiten) videre mot Eikjabygda. Etter 2.5 km kilometer forteller ei informasjonstavle ved veien på sørsiden av Uvdalstjønna at her starter fotturen opp til Gygrestolen. Stien opp er merket av Bø turlag og er ikke til å ta feil av. Fra parkeringsplassen er det en drøy times gange opp, og på denne tiden gjør du unna nesten 400 høydemetre. På veien passeres Svarttjønn, der det er skiltet inn til Svarttjønnhola. Derfra går turen videre oppover til Gygrestolfjellet. Her kan du skrive i Bø Turlag sin turbok, før du legger turen til Venetjønn som er et lite vann oppe på platået. Det har ingen bekker verken til eller fra, og har et flott svaberg du kan gå uti på. Vannet er 19

20 Rett opp av granskogen stikker to majestetiske 80 meter høye fjellblokker som sammen med Gygrestolfjellet bakenfor, danner et karakteristisk innslag i naturen. Turgåere kan ta seg en pust i bakken på toppen av Gygrestolfjellet og nyte utsikt over store deler av Bø. I forgrunnen vises steinblokkene Gubben og Gamla, som gir Gygrestolen det karakteriske preget. Uvdalstjønna skimtes imellom blokkene. 20

21 lite, så temperaturen kommer fort opp i 25 grader her! Likevel gjør det godt med en liten dukkert slik at en får kjølt seg ned etter turen oppover. Fra Gygrestolfjellet fortsetter en utover mot stupet, som for de fleste er turens høydepunkt. Herfra har du utsikt over det rike landbruksområdet og fjellene rundt Midt Telemark. Fra fjellet ser en ned mot de to karakteristiske fjellblokkene - som kalles Gubben og Gamla og som utgjør den mest karakteristiske delen av Gygrestolen. For å komme helt opp på en av fjellblokkene, må du først fire deg ned 15 meter, og så klatre opp meter på enten Gubben eller Gamla. Dette er ikke helt uproblematisk, og krever klatrekompetanse. Det finnes et utall med historier om hvordan folk har kommet seg opp her før i tiden. På stram line. For de som har sans for akrobatikk og fjellklatring er Gygrestolen et fortreffelig sted. Uvdalstjønna vises lenger nede. Foto: Kjetil Ystebø/Petter Aker/Ørjan Grefstad. Skarphedin. Løpet ble første gang arrangert i Gygrestolen på 490 meter. Løypa er 3,5 km lang. Gygrestolen opp er et motbakkeløp i Bø i Telemark som arrangeres av Idrettslaget Løypa starter ved Uvdalstjønn på 115 meters høyde, og har målgang på toppen av Kilde:Bø Turlag hjemmeside, Ørnulf Hodne: Mystiske steder i Norge. Kveldsvæva I ætherseng lynstraala sovnar, Vermaala døyr paa blometjeld. Totaks blik mot himmeldjupe stevner Og kastar glans paa gamle fjell. Larmen tognar i logne lundar, Saagidderdansen sloknar der. Bjørki syvjar og tjønni blundar, Smaastjønnur ned paa dalar ser. Vinden sagtnar i skogens djupnir Og tviddast burt utyvi hav, Han sovnar snart paa blanke byljur Og speglar seg i heltars grav. Skuggen myrknar, notti maalar Syrggjidragt paa furumo. Eit nordlys dimt paa himlen straalar, Men dovnar av som fugleljo. Alek Kostveit Dette dikt er skrive av Alek (Aslak) Kostveit paa Liberty Vrairie, Wis., i Han var daa i 20 aars-alderen og ha liten skulelærdom. Han sendte de inn til «Skandinaven». Eg hugsar naar stedfar hans las de i bladet, so sa han : «Aa ja, de er plent som eg skulde sjaa de.» Men daa han so fekk vita, at de var noko av Aleks arbeid, so sa han : «Vænede, fe ein stute!» Dette visar, at de til fine tider gjeld mykje aa vita kven som hev skrive held sagt ein ting. Bemidji, Minn. D. B. St. Frå Telesoga nr Torkjell Oftelie soguskrivar HOBBYHESTEN Dei kallar meg ein hobbyhest og eg er vel helst til stas der eg går i dag som hestar flest og nappar nedgnagd gras. Eg har så lite å ta meg til, utan arbeid, sele og jobb men eg går her og luntar som eg vil og ser kanskje ut som ein snobb. Så tar eg ei pause sånn ender og då og rettar opp kroppen eit grann, det kislar i nasen så eg gape må og så nyse litt, det er sant. Men skulle nokon få sjå meg her og tru at eg gaper ein skratt, lat det så vera med det som dei ser ja, eg let bare augo att. Så beiter eg vidare, småmett og lat eg bryr meg ikkje om andre. Eg er ikkje kravstor, med livet er eg nøgd og har ingen i livet å klandre. E.K. 21

22 Setesdalstradisjon på høgt nivå HOS FOLKEKUNSTNARAR I VALLE Tekst og foto: Eilert Kvernes Han var ikkje så heilt fornøgd med å stille til fotografering kombinert som spelemann og sylvsmed. Men Torleiv H. Bjørgum i Valle fann fram fela og strauk opp i kjend stil med fela oppunder akslebladet slik også sonen Hallvard held fela, og altså ikkje oppunder haka. Åra har rulla unna for unna. Torleiv var i sitt brage då eg var innom på Sylvartun i Hylestad denne gongen, det var vel først i 1960-åra. 9. februar 1990 drog han siste bogestrøka då han stupte medan han spela etter årsmøtet i Setesdal Spelemannslag. Det var ei fele laga av Olav G. Helland han spela på då. Han hadde spela to slåttar og var på gang med ein tredje, visstnok eingangar etter Petter Veum, då det brått var slutt på eit rikt liv for 69-åringen. Torleiv H. Bjørgum tok svennebrev som sylvsmed i Oslo. Her er han i verkstaden heime. Som ein ser held han ikkje fela oppunder haka, men mot brystet. Munnharpesmed Knut Tveit utvikla munnharpa saman med Torleiv Bjørgum slik dei meinte at tradisjonsharpa i Setesdal var laga. Eg kom over ei kvittering for sylvknappar eg kjøpte til bunaden min, det var i juli Der står det at to store halsknappar kosta 232 kroner, og postsendinga var 14 kroner. Til orientering for kunder heiter det om Sylvartun at staden ligg ved riksveg 12 ved utlaupet frå Brokke Kraftverk i Nomeland i Hylestad. I Bjørgum-slekta er det kjende namn mellom anna i musikk, biletkunst og sylvarbeid. Han hadde kunstnararven spesielt frå faren, og sonen vil enno mange hugse frå kappleikar og elles som den framifrå utøvaren på fele og munnharpe, og somkvedar. Han var setesdøl med heile seg, også i slåttemusikken og kvedinga. Han var knapt sju år då han fekk den første fela og tok til å stryke. Hardingfela var tidlegare instrumentet i Telemark, men i Setesdal dominerte flatfela nokså lenge før 8-9-strengsdfela dominerte også der. Knut J. Heddi spela først flatfele (tyskfele dusinfele/fiolin) og stilte med ei slik på kappleik som 15-åring og kom på sisteplass. Året etter slo han til og vart vinnar i yngste klasse. 22

23 Torleiv Bjørgum skulle også bli med på å utvikle munnharpa slik ho var typisk for dalen tidlegare, men her mangla både gode smedar og spelarar. Han ordna med å få harpa med i tevlinga på Setesdalskappleiken, og han la over munnharpeslåttar til hardingfele. Fleire utmerkingar vart han til del såleis heidersmedlem i det lokale spelemannslaget og i Landslaget, og han fekk fylkeskulturprisen for Aust-Agder. Spelemannsprisen fekk han saman med sonen Hallvard, som er den store kulturprofilen i familien i dag og med statsstipend frå Hallvard T. Bjørgum, tradisjonskunstnar i fleire retningar. Her prøver han ei flatfele i ei pause på Setesdalskappleiken. Dotterson til Torleiv, Sigurd Brokke er i dag speletopp i landet på munnharpe og det er blitt fornya liv for dette vesle instrumentet både i Setesdal og Telemark. Fleire smedar i toppklasse lagar harper. Torleiv Bjørgum fekk utvikle harpasaman med sambygdingen Knut Tveit slik dei fann ut at dei gamle harpesmedane i dalen laga dei. Andre framifrå smedar i dalen er Bjørgulv Straume og Folke Nesland for å nemne eitpar. Svært mange har vore i Kultursenteret ved Sylvartun og sett den her i landet heilt eineståande samlinga av hardingfeler av landets fremste felemakarar. Torleiv Bjørgum rakk ikkje å oppleve opninga av dette senteret i Monsemann på besøk Når Mons gir seg ut på bygdebesøk lyt han helst vere fjelga og rein, og på trappa han pussa seg før han steig på så i pelsen han retteleg skein. Han til dørstokken labba med rova så høg og med spørjande fjes kikka opp: Vil dei ikkje ha inn slike gjester som meg med min svart-kvite Monsepus-kropp? Eg er svolten og tyrst, eg har vandra så langt og så gjerne eg vil stiga på for å prate ei stund, og få kvile meg litt før eg ut att på vandringa må. Eg er berre ein katt, ver så snill og lat opp! Eg treng selskap og litegrann smeik, og har du ein godbit, eg seier kje nei til ein liten, men smakande sleik! 23

24 Slusene i Vrådal Tekst og foto: John Straume Nåverande Storstraum og Småstraum sluser i Vrådal blei tatt i bruk for 100 år sidan. Kanaliseringa av vassdraget mellom Nisser og Vråvatn er lett å gløyme. Slusene der lever i skuggen av Telemarkskanalens storslegne sluseanlegg. Dessutan er det desse slusene som gjer at også Kviteseid med rette kan kalle seg ein kanalkommune. Men dei to sluseanlegga er likevel imponerande. Her er dei same vakre steinmurane. Og sjølv om høgdeskilnaden er tre meter mellom Vråvatn og Nisser blei slusene bygd for å gjera teneste for skipsfart og tømmertransport. Tømmer og båt Kanaliseringa av vassdraget blei faktisk gjort to gonger. Før arbeidet på Bandak- Norsjøkanalen var starta, var dei fyrste slusene i Storstraum og Småstraum tatt i bruk. Desse anlegga var ferdige 22. mai Dermed kunne dampskipet Dølen gå rute frå Vråliosen til Treungen. Båten gjekk sin fyrste tur 19. oktober D/S Dølen var 70 fot lang og hadde plass til 120 passasjerar. Tømmertransporten var det viktigaste og bare ein dag i veka var sett av til passasjertrafikk. I kom også dampskipet Nissen i trafikk. Brugseierforeningen I 1907 blei Arendalsvassdraget Brugseierforening stifta. Og dagens sluser i Småstraum og Storstraum er Brugseierforeningen sitt byggverk og anlegg. Desse moderne slusene i sto ferdig til bruk i På den tida var tre båtar i fart. Dølen, Nissen og Fram som framleis er i trafikk. I 1987 gjekk slepebåten, bygd i 1909, sin fyrste tur i slusene som passasjerbåt. Arendalsvassdragets Brugeierforening står for drifta av slusene så lenge det er trafikk på Nisser og Vråvatn. Det ligg fast i konsesjonen. Damvokter Magne Sollid og Brugseierforeningens direktør André Longa Gjerde ved steinen som fortel om sluseanlegga. Damvokter Magne Sollid regulerer vasstanden. Og om løftehøgda i dei 90 fot lange sluseroma i Småstraum og Storstraum ikkje høyrest imponerande ut så er det likevel det same systemet som i Telemarkskanalen. Portane blir opna og stengde med handmakt. Det same gjeld lukene som regulerer vatnet i slusa. Det vesle museet Og ved sida av slusene står dei siste nåledammane i Telemark som framleis er i bruk til regulering av vasstanden. Ved Småstraum sluser ligg det eit slusemuseum som fortel kor stor og viktig 24

25 tømmertransporten og skipsfarten var på denne delen av Nidaråvassdraget. Eit vassdrag der 19 kraftstasjonar produserer 2,3 TWh. Det er straum nok til husstandar. 105 år gamle Fram på veg inn i slusa. Den fyrste slusa i Storstraum. Det var eingong på Handelsstevnet Eilert Kvernes - Men det er nesten kolossalt lenge sidan at karane på dette bildet hadde samla seg til ein liten prat. Anders Penttha hadde tatt langturen med sameteltet sitt som var innreidd slik det skulle vere i eit slikt nomadehus. Anders hadde ordna seg med ein sværtromsam kaffikjele, og dei som stakk innom fekk seg ein skarp sup eller to. Her er det to i si tid kjende personar i Skien og Telemark, som er innom i teltet på Stevneplassen forgrunnsfigur i mange år på Handelsstevnet Halvor Dahl, og fylkesmann og tidlegare politikar Tidemann Evensen. Som vi ser tar han gladeleg imot trekoppen med svartkaffi. Men Dahl er tydelegvis svært skeptisk og ser både spørjande og litttvilande på Anders. - Men Handelsstevnet, det har som ein veit pakka saman for godt etter å ha vore den store årlege folkeforsamlinga i Telemark ved sida av Dyrsku n som framleis lever og tilpassar seg utviklinga i tida. 25

125 år. Olav Sletto 1886-1963

125 år. Olav Sletto 1886-1963 125 år Olav Sletto 1886-1963 OLAV SLETTO-SELSKAPET SISTE TUREN TIL SLETTO kan i 2011 feira 10-årsdagen sin samstundes som det skal markerast at det er 125 år sidan forfattaren Olav Sletto vart fødd. Opptakten

Detaljer

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11.

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Jutulen Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Innhald Årsmøteinnkalling side 5 Årsmelding og rekneskap 2007 side 6 Program for opningsstemna 21. juli 1957 side 10 Dagningen 22.7.1957: Sol

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001. Pris kr. 50,-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001. Pris kr. 50,- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2001 Pris kr. 50,- Bømlo Tur- og Sogelag Side 1 Julehefte 2001 Forord Leidarsteidn Å ta seg fram over ukjente farvatn i dag, må vel seiast å vera generelt sett

Detaljer

"...for at finde en blidere Skjebne"

...for at finde en blidere Skjebne "...for at finde en blidere Skjebne" I 1989 markerte Hjartdal kommune at det var 150 år sidan dei første utvandrarane reiste til Amerika. Mellom anna blei boka "...for at finde en blidere Skjebne" utgitt.

Detaljer

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOMMAREN 2007 3. årgang Pris kr. 40.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

SAMNANGER Årbok 2005 Samnanger historielag

SAMNANGER Årbok 2005 Samnanger historielag Gamle dagar i SAMNANGER Årbok 2005 Samnanger historielag 2005 Bokutforming: Svein O. Aadland Trykk: Øystese trykkeri A/S, 5610 Øystese Framsidebiletet: Utsnitt av bilete som viser folketoget på Tysse i

Detaljer

Takk! Helsing Hol historielag Knut Medhus leiar

Takk! Helsing Hol historielag Knut Medhus leiar Takk! Det er også denne gongen god grunn til å takke alle dykk som har teke del i arbeidet med å få stoff til enno eit nummer av årboka for Hol historielag, Under Hallingskarvet. Mykje forarbeid, mykje

Detaljer

STJØRNA HEIMBYGDA VÅR. Stjørna heimbygdslag. Gangstøa på Selnes omkring 1921

STJØRNA HEIMBYGDA VÅR. Stjørna heimbygdslag. Gangstøa på Selnes omkring 1921 STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Gangstøa på Selnes omkring 1921 Stjørna heimbygdslag ÅRSHEFTE NR. 4-2008 Historier fra Stjørna Det er forunderlig hvor mye som finns av historier og stoff fra gamle Stjørna. Dess

Detaljer

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN

Innhald KVITESEID 1986 TRYKK: OLUF RASMUSSEN A/S SKIEN 2 Innhald Side Utviklinga av norsk mål 7 Om to jenter 8 Talemål og skriftspråk 13 Dialekten som skriftspråk 14 Lydskrift 19 Prøver på Kviteseid-dialekten 20 Bøying av substantiv 21 Verb 22 Kva er folkedikting?

Detaljer

INNHALD: FRAMSIDA: Helferd (gjerne kalla Helhesten ). Professor Gunnar Utsond laga denne skulpturen i 1897. Han står no framfor Sjømannsskulen

INNHALD: FRAMSIDA: Helferd (gjerne kalla Helhesten ). Professor Gunnar Utsond laga denne skulpturen i 1897. Han står no framfor Sjømannsskulen 1 2 FRAMSIDA: Helferd (gjerne kalla Helhesten ). Professor Gunnar Utsond laga denne skulpturen i 1897. Han står no framfor Sjømannsskulen på Ekeberg ved Oslo. INNHALD: Tekst og teikninar: John Skarprud

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2.

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2. God Påske nr. 3 Mars 2010 2. årgang nr. 3 Mars 2010 2. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Åseral Idrettslag Side 4 Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11 Revyfest

Detaljer

Ingebjørg Jore (1863-1957)

Ingebjørg Jore (1863-1957) Ingebjørg Jore (1863-1957) 1 Ingebjørg Jore Av Åsta Østmoe Kostveit Dei siste tiåra av 1800-talet, kanskje serleg 1880-åra, var ei engasjerande tid med mange politiske, religiøse og sosiale rivningar.

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet!

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet! Innhald Helsingar 4 Forord 6 Innleiing 7 Stiftinga 8 Det første styret 9 Aktiviteten dei første åra 10 Grantun i 47 år 13 30-talet 19 Leikarskeid på 30-talet 20 Striden om runddansen 21 Hugin gjennom 80

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9 Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1 22 23 24 25 26 29 30 31 Mai Mandag Tirsdag Onsdag T orsdag Fredag Laurdag

Detaljer

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7 g Onsdag torsdag Fredag Laurdag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d Mandag Tirsdag Onsdag

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 4 2011 37. ÅRGANG Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN Lokal-

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer