Kodespørsmål. F10.1 og F10.2. F1x.1 F1x.2 Se ICD-10. Olavsgårdseminar Hva legges i skadelig bruk av F1X.1, når brukes den i stedenfor F1x.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodespørsmål. F10.1 og F10.2. F1x.1 F1x.2 Se ICD-10. Olavsgårdseminar 2009. Hva legges i skadelig bruk av F1X.1, når brukes den i stedenfor F1x."

Transkript

1 Kodespørsmål 1: Schwannomer, hvor klassifiseres de? Har et forslag på D Kommer an på hvor de sitter! I perifer nerve f eks D36.1 Kodespørsmål Olavsgårdseminar 2009 Ikke medfødt levercyste, noen god klassifisering for den? Absolutt! Under K76.8 kodas levercyste. Men behøver den kodes? Pancreascyste, ikke medfødt, noen god klassifisering for den? Om cysten i det hele tatt skal kodes, finnes K86.2 Cyste i bukspyttkjertel eller K86.3 Pseudocyste i bukspyttkjertel T06.8 ønskes på mitt sykehus at brukes som en tilleggskode for å vippe traumer over i signifikant multitraume T06.8 Andre spesifiserte skader som omfatter flere kroppsregioner er ikke T06.0 Skader på hjerne og hjernenerver med skader på nerver og ryggmarg T06.1 Skader på nerver og ryggmarg som omfatter andre kombinasjoner av kroppsregioner T06.2 Skader på nerver som omfatter flere kroppsregioner T06.3 Skader på blodkar som omfatter flere kroppsregioner T06.4 Skader i muskler og sener som omfatter flere kroppsregioner T06.5 Skader i intratorakale organer med skade i organer i bukhule og bekkenorganer Kod skadene hver og en for seg. Det er bare når man ikke kan peke ut en enkelt skade som viktigst som T-kodene skal brukes. Kodespørsmål 2: Jeg oppfattet på kurset at T06.8 og andre først i kapitlet (T00.0-T14.9) var dødsårsakskoder og ikke skulle brukes? Stemmer dette? Samtidig sitter jeg med inntrykk av at man ønsker å bruke fra T00-T14.9 for å vippe over i multitraume grupperingen, noe jeg mener er feil bruk. Det er riktig. På sykehus skal man beskrive skadene hver for seg. Det burde DRG-messig gi samme resultat. F10.1 og F10.2 Hva legges i skadelig bruk av F1X.1, når brukes den i stedenfor F1x.2 F1x.1 F1x.2 Se ICD-10.1 Skadelig bruk Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk, eller psykisk Inkl:misbruk av psykoaktivt stoff.2 Avhengighetssyndrom En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Skadelig bruk og avhengighet er to ulike tilstander. De kan forekomme enkeltvis eller i kombinasjon Vanligvis har brukeret sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer. 1

2 SAH regime I SAH regime så skal det bestrebes væskeoverbelastning/positiv væskebalanse, skal dette kodes med E87.7? Angioseal Ved bruk av Angioseal skal det da kodes for sutur av arteria...? Dette gjør at man havner i 477 når pas har vært inne for en coiling av en hjernearterie, og de bruker angioseal for lukking av hull i lysken. Sannsynligvis skal dette ikke kodes. Om man gir væske iv, er det en prosedyre og om det er en naturlig del av behandlingen skal den ikke kodes Svar: Nei. Dette er en del av prosedyren coiling og skal ikke kodes separat. Slik som at man ikke koder separat ligatur eller sutur av kar ved aneurysmeoperasjon. Kodespørsmål 4A: Mann født i -47. Operert for abdominalt aortaaneurysme med Y-graft i 2004, samme år opr med åpen cholesystectomi.har urinsyregikt. I ettertid utviklet et stort ventralhernie med periodevis inkarserering. Innkommer akutt den med en subileustilstand, tarmpassasje viser overgang til colon etter 7,5 timer. Opereres den med åpen brokkplastikk med innleggelse av nett og adheranseløsning. Ukomplisert postoperativt forløp. Får brokkbind og reiser hjem den Kodespørsmål 4B samme mann: Innkommer på nytt den etter at han mandag den fjernet sting hos fastlegen. Det begynte da å væske fra en åpning i såret. Ikke følt seg dårlig, ingen feber. Man velger å legge pasienten inn og åpner såret og evakuerer store mengder puss. Han hadde en svær sårinfeksjon med en stor sårhule i nettet. Ble behandlet med VAC skifte x flere inntil såret ble lukket. Under denne innleggelsen ble den første operasjonen gjort på operasjonsstuen uten narkose reoperasjon for dyp infeksjon og etablering av VAC. De fleste andre VAC skiftene har foregått i "i lettere smertestillende rus" og så er det den siste operasjonen som foregår i generell anestesi: Lukkingen av såret og rekonstruksjon av bukvegg. Kan jeg være så snill å få hjelp med kodingen av disse oppholdene, legene her har tusen forskjellige teorier om bl a dette med VACskifte og prosedyrekoder kontra diagnosekoder Postoperativ sårinfeksjon T85.7 Y83.1 evt med tillegg L03.3 T85.7 om implantatet nettet var infisert! VAC-behandling og sårskifte er en prosedyre og ikke en diagnose og skal kodes med prosedyrekoder. Kodespørsmål 5A: 50-år gammel mann Utredet i -03 for ufrvillig vekttap, magesmerter og diare av ukjent årsak. Under utredning fant man en tumor i venstre binyre, fjernet i 2004, ingen malignitet. Ble senere samme år opr for adheranseileus gjort en Roux-en-Y bypass på mistanke om arteria mesenterica superior syndrom. Vedvarende smerter og han ble opr på nytt med ventrikkel reseksjon på mistanke om dysfunksjonell ventrikkel. Nå akutt oppståtte magesmerter venstre side. Utredning med rtg og bl.prøver uten forklaring på smertene. Betydelig dårligere etter to døgn, høy CRP og hard buk. Umiddelbart operert med funn av perforasjon i entero entero anastomosen. Perforasjonen lagt ut som stomi. Pga tarmlekkasjen til buk fikk pasienten et septisk sjokk med tilhørende respirasjonssvikt og sirkulasjonssvikt med deretter langvarig opphold på intensivavdelingen med langsom framgang. Kunne etterhver ekstuberes etter å ha fått tracheostomi. Det lange intensivoppholdet skyldtes også en uavklart infeksjonstilstand som etter hvert manifesterte seg i bukabscesser og som ble drenert suksessivt. Overflyttet til sengepost etter en mnd på intensiv. Langsom fremgang på sengeposten, ernært delvis parenteralt og dels med sonde i stomien. Fortsatt bukabscesser under pågående antibiotikabehandling. Utskrevet til hjemmet den og fortsetter med Kabiven hver annen dag. Bl.prøver ved utreise: Hb 9,3. Albumin 31,9 og CRP 71. 2

3 Kodespørsmål 5B: Kodeforslag Kodespørsmål 6: Kodinga som er satt av lege er: H K63.1 Perforasjon av tarm B A41.9 Uspes sepsis B R57.8 Annet spesifisert sjokk (septisk) B J96.0 Akutt respirasjonssvikt B Z93.0 Status med tracheostomi. OK. Koding av pas som overflyttes fra UUS og hit etter ACB operasjon. Kith har jo gitt ut retningslinjer mht overflyttinger etter PCI og hvordan disse skal kodes, men ikke ACB opererte. Diskusjon: Akutt postoperativ respirasjonssvikt J95.2 Trakeostomi er en prosedyre GBB00 KITH Svarer? Samme prinsipp som ved PCI? I så fall er I25.1 den aktuelle koden Kodespørsmål 7: Er det slik at når man koder sverd og stjerne = en tilstand, at man må kode sverdkoden for seg selv i tillegg, for at denne koden/grunntilstanden skal komme frem på rapportene? Lege hos oss som var på kurs i november mente at hun hadde fått beskjed om dette...? Men selv er hun usikker... Jeg kan ikke huske å ha hørt noe om dette... Eksempel på Sverd- og stjernekoder Postinfeksiøs artritt pga Yersinia enteritt A04.6 M03.2* M03.2* Andre postinfeksiøse leddlidelser ved sykdommer klassifisert annet sted A04.6 Enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica ved skal tolkes som på grunn av, forårsaket av Eksempel på Sverd- og stjernekoder Diabetisk retinopati hos pas med DM type 1 E10.3 H36.0* H36.0* Diabetisk retinopati E10.3 Diabetes mellitus type 1 med øyekomplikasjoner Eksempel på bruk av sverd-stjernekombinasjoner: Brystkreft med spredte metastaser C79.5 Skjelett metastaser C50.9 Ca mammae operata C79.5, M90.72* Patologisk fraktur humerus C79.5, D63.0* Anemi pga skjelettmet C79.5, M49.5* Ryggvirvelkompresjon ved skjelettmet C79.5, G99.2* Myelopati ved skjelettmet 3

4 Forts. * Om dette gjelder bør også det omvendte gjelde, at om en pasient med anemi pga skjelettmetastaser av en bortoperert brystcancer kommer in for transfusjon med 2 enh erytrocyttkonsentrat. C79.5, D63.0* C79.5 C50.9 Kodespørsmål 8: Pas. behandlet for distal radiusfractur hø. side konservativt mars-08. I etterforløpet problemer med bevegelsessmerter og dels stivhet i håndleddet. Særskilt ved volar fleksjon. Blir operert med NCK55 Osteotomi i distale radius med aksekorreksjon og NCN09 Autotransplantasjon av bein. NCJ65 Osteosyntese av distale radiusfractur Diagnose gitt av legen: T92.2? (Det kan vel ikke være hoveddiagnosen? T92.2 Følgetilstander T92.2 er ikke en diagnose men en kode Be legen formulere en diagnose. Var dette en feil tilheling av fraktur, så kode på den. For eksempel M84.0 Forøvrig har du rett i att T92.2 ikke skal stå først av kodene Kodespørsmål 9: Pas. involvert i en ulykke Fikk ve. skulder ut av ledd og ble reponert. Først ikke påvist noen skjelettpatologi. Smerter. MR har så påvist fractur i glenoid med en viss diastase og step. Plages av stivhet og smerter i skulderen. Opr : NBA11/NBF11/NBM79 Arthroscopi ve. skulder med partiell synovectomi og fjerning av bursa. (har kopi av opr. beskrivelsen) (Diagnose gitt av legen: T92.3 og T92,1 Sequele skulderluxasjon ve. side og Sequele avulsjonsfractur av glenoid ve.side) Sequele - følgetilstander Svar: M75.8, T92.3 Y85.9 Sequelet kodes først Kodespørsmål 10: Kodespørsmål 11: Pas. fikk totalprotese i hø. hofte 1991 pga. dysplasi. Acetabulum ble revidert hø hofte Økende plager fra hø. hofte og koppen er nå løs. Opr.: NFU 10/NFJ13/NFJ43/NFN19 NFC40 Fjerning av totalprotese hø. hofte. Implantasjon av Reflection sementert kopp med ben pakking. Fiksasjon av femurfractur med cerclage. Implantasjon av Reactive femurprotese. I forbindelse med prøvereponeringen ble det en sprekk i proximale femur. Fracturen er i to deler. Den ene delen innebærer trochanter major massivet og den andre delen går fra trochanter minor på medialsiden til nedre del av vinduet som man har laget på femur. (har kopi av opr. beskrivelsen) Pas. har fra tidligere i 2006 hatt en distal radiusfractur på hø. side som er fiksert med LC plate. Han syklet nå på isen den og landet på samme hånd. Rtg. viste antebrachiumfractur proximalt for platen på radius samt fractur i ulna i samme nivå. Opr. Åpen reposisjon av antebrachiumfractur. NCU49 Fjerning av osteosyntese distale radius. /NCJ16 Åpen reposisjon av antebrachiumfractur./ NCJ66 Fiksasjon med LC plate på radius og ulna. Diagnose gitt av legen: S5240 Høyresidig antebrachiumfractur V1n2r Pas.sto på Dalacin og Ciproxin inntil negative dyrkningssvar. Pga.lav hb fikk han transfusjon med SAG (REGG00) Diagnose gitt av legen: T84.0 /Y83.1 Løs protese høyre hofte. T84.8 Fracturering av femur under inngrep. D62 Posthemorrhagisk anemi. (+S-kode) 4

5 Kodespørsmål 12: Kodespørsmål 13: Operasjon på feil side for collum femorisfractur. F10.2 Alkoholavhengighet. J45.9 Asthma. J44.9 KOLS. Pas. ble ved en feiltagelse opr. i hø. hofte med NFJ80 2-hulls DHS plate. og siden opr. ve. hofte mednfj01 Tentamen lukket reposisjon. NFJ11 Åpen reposisjon og NFJ61 en 2-hulls DHS plate. Skal det her være tilleggsdiagnoser for skade av den friske hoften, eks. S79.7 eller S79.8? med T81.2/Y60.0??? Diagnose gitt av legen: S7200 Fractura colli femoris sin. W0n60. T84.9 Pas. innlagt med smerter under hø. costalbue, i ryggrad og i brystet. Gjennomført ERCP og flere stener ble fjernet gjennom den tidligere gjennomførte papillotomien. Pga. stigende infeksjonstegn pga. cholecystitt ble det den gjennomført en laparoscopi. Det viser seg at det finnes et Mirrizzisyndrom slik at man konverterte til en åpen operasjon. Galleblæren ble fjernet Fistelen blir etter at flere steiner ut av DHCèn ble fjernet og en T-dren ble plassert i DHC-en oversydd. (har kopi av opr. beskrivelsen) Diagnose gitt av legen: Mirrizzi-syndrom med fistel fra galleblæren ned på ductus hepaticus communis. Flere stener i gallegangen. KODE??? Kodespørsmål 14: 1. Operasjon Pas. med brudd i distale ende av radius S52.50 W0nxy. Opr. først med lukket reposisjon og gips. NCJ05 og TND33. Kom tilbake 7 dg. senere og opr. emd NCJ17 og NCJ67. Regnes det som reoperasjon med koden NCW99? Nei, dette er ikke reoperasjon. Se definisjon i NCSP 5

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 329 HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER Olga Zaikova, Olav Røise, Jan Erik Madsen Ortopedisk senter, Ullevål

Detaljer

Tarmfunksjon. Av Terje Fjellum

Tarmfunksjon. Av Terje Fjellum Tarmfunksjon Av Terje Fjellum Dette er et område de aller fleste av oss sliter med, men det er flere måter å mestre dette problemet på. Det er individuelt hva den enkelte opplever som det beste alternativet.

Detaljer

LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER

LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER 24-28 oktober 2005 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 107 LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale sykehus Etter åpning

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Kand.nr.: Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2009 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål.

Detaljer

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD.

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 188 BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. Frede

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET Kand. nr. MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGISKE FAG 17. november 2005 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Spørsmål om koding. Viktig nyhet ICD-10 2008

Spørsmål om koding. Viktig nyhet ICD-10 2008 Spørsmål om koding Olavsgaard 17. 18. januar 2008 Gunnar og Olafr Y4n Viktig nyhet ICD-10 2008 Gammel tekst: Bivirkninger av terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske doser Teksten

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

Barn med stomi/reservoar

Barn med stomi/reservoar Barn med stomi/reservoar Informasjon til familien samt andre pårørende og interesserte Forord De fleste barn som har stomi, lever som andre barn. De er avhengig av en pose på mange, men kan vanligvis være

Detaljer

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge KJÆRE HERR DOKTOR Så liten og redd du vesle unge kunne du bare la røsten runge Du Doktor der oppe så ruvende svær når du mumler en ordre til din hvitkledde hær Hører du da når jeg tigger og ber: «Kunne

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD Opplæring ICD-10 Revidert av: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Opplæring ICD-10 ble opprinnelig utgitt som et lite hefte som fulgte med boken ved kjøp, og som ble utgitt i større format som

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

Lars F. Norum og Christine Gaarder, Gastrokirurgisk avdeling, Nils Oddvar Skaga, Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus

Lars F. Norum og Christine Gaarder, Gastrokirurgisk avdeling, Nils Oddvar Skaga, Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 383 TRAUMATISKE COLORECTALSKADER VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS - ET TREÅRSMATERIALE T Digranes*, NO Skaga**, C Gaarder* *Gastrokirurgisk avdeling,

Detaljer