8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8."

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for

2 Innhold: 1 Innledning 2 Landsmøtet 3 Rådet 4 Styret og arbeidsutvalget 5 Ansatte 5.1 Ansatte sentralt 5.2 Ansatte fylkessekretærer 6 Utvalgsarbeid 6.1 Faglig utvalg 6.2 Kvinnepolitisk utvalg 6.3 Internasjonalt utvalg 6.4 Sikkerhetspolitisk utvalg 6.5 Miljøpolitisk utvalg 6.6 Utdanningspolitisk utvalg 6.7 Kulturutvalg 6.8 Nettverk Fiskeripolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk Schengen-nettverket 6.9 Arbeidsgruppe om Island 6.10 Arbeidsgruppe om datalagring 6.11 Arbeidsgruppe om EØS 6.12 Kommunalpolitisk arbeidsgruppe 6.13 Kontrollkomiteen 6.14 Valgkomiteen 7 Informasjons- og utredningsarbeidet 7.1 Standpunkt 7.2 Skriftserien Vett 7.3 Årbok 7.4 Hjemmesider 7.5 Nettverksbrevet Steinrøysa 7.6 Pressearbeid generelt 7.7 Nyheter på e-post 7.8 Faglig nyhetsbrev 7.9 Kvinnepolitisk nyhetsbrev 7.10 Nyhetsbrevet kommunalpolitikk 7.11 Notater, faktaark og standardforedrag 7.12 Løpesedler og plakater 8 Politisk arbeid og kampanjer 8.1 Den politiske utviklingen i Meningsmålingene om EU-medlemskap 8.3 EUs krisehåndtering 2

3 8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.10 Postdirektivet 8.11 Anbudsforskriften, vikarbyrådirektivet og helsedirektivet 8.12 Påvirke regjeringa og partiet i aktuelle saker 8.13 Samarbeid med fagforbundet 8.14 Landskonferansen Organisasjonsarbeid 9.1 Status for organisasjonsarbeidet 9.2 Verving og medlemstall 9.3 Fylkes- og regionsekretærordningen 9.4 Studentsatsing 10 Økonomiarbeid 10.1 Statlig støtte 10.2 Gavegiro 10.3 Kontingentinnkreving 11 Samarbeid med andre organisasjoner 12 Internasjonalt arbeid 13 Likestillingssituasjonen i Nei til EU Vedlegg 1: Styresaker/AU-saker 2009/109 Vedlegg 2: Møte og reiseliste for styre/stab i Nei til EU Vedlegg 3: Kampanje mot EUs datalagringsdirektiv, rapport fra Nei til EUs arbeid

4 1 Innledning Dette er styrets årsmelding til landsmøtet. Årsmeldingen omfatter aktiviteten i Nei til EU sentralt i perioden siden siste landsmøte november Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt på styremøte 22. oktober Landsmøtet Landsmøtet 2009 ble holdt på Quality Airport Hotell Gardermoen den november Arbeidsplanen som ble vedtatt, og hadde Datalagringsdirektivet som hovedkampanje for perioden I tillegg var følgende områder for kunnskapsutvikling og beredskap prioritert: Arbeidsliv og faglige rettigheter, energi og sikkerhet, miljø og solidaritet, helse- og velferd, Schengen og EUs politi og justissamarbeid, utdanning og forskning, postdirektivet og kommunalpolitisk arbeid. 3 Rådet Rådet består av styret, 2 representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og 3 representanter utpekt av UmEU. Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2009 (i alfabetisk rekkefølge): Kjell Brygfjeld, Kristine Mollø Christensen, Eli van der Eynden, Erlend Fuglum, Paul Magnus Gamlemshaug, Ingeborg Gjærum, Ivar Hellesnes, Martin Henriksen, Heidi K. Larsen, Hege Lothe, Reza Rezaee, Johannes Rindal, Kjell Ingolf Ropstad, Sigmund Kvaløy Setreng, Ole Anton Teigen Mali S. Tronsmoen, Ågot Valle, Karen Inga Vars, Sverre Vatnar, Amund Vik. Tore Sivert Haga (Elin Marie L'Estrange som vara), Stian Nicolajsen (Ranveig Kjelsenes som vara) og Veronicha Angell Bergli (Mats Kvaløy Bjørbekk som vara) har vært UmEUs representater i Rådet. UmEUs representanter er valgt av landsmøtet i UmEU. Rådet har i perioden hatt møte 14. mars. Tema på dette møtet var datalagringsdirektivet, oppfølging av sekretærorningen og verving. Neste møte i Rådet er oktober. Hovedpunkter på sakslisten på dette møtet er presentasjon av prosjektet Alternativ til EØS, Det nye ja-flertallet i Høyre, vedtakt ifm landsmøte 2010 og valg av landsmøtested Styret og arbeidsutvalget Disse ble valgt på landsmøtet i 2009: Arbeidsutvalget Heming Olaussen (leder), Torunn Kanutte Husvik (nestleder), Merete Furuberg (nestleder), Mona Høvset Resten av styret (alfabetisk rekkefølge) Kirsti Bergstø, Eivind Brenna, Olaf Gjedrem, Svein Guldal, Stein Guldbrandsen, Olaug Jeksrud Signe Lindbråten, Jo Stein Forbord Moen, Maria Walberg, Tale Marte Dæhlen (UMEU) 4

5 Vararepresentanter til styret Marte Nilsen (1. vara), Andre Skjelstad (2. vara), Linn Hemingsen (3. vara), Kim-André Åsheim (4. vara), Arne Byrkjeflot, 5. vara, Dag Seierstad (6. vara) Alle varemedlemmer blir innkalt til alle møter. Styret har hatt 10 møter (inkl. 4 telefonmøter) i landsmøteperioden. Tilsammen har det vært 15 møtedager inkl. 4 telefonmøter). Ett telefonmøte var ikke vedtaksdyktig pga for få deltagende styremedlemmer. Til og med styremøte 22. oktober har styret behandlet totalt 84 saker. Uttalelse fra styremøte januar: Uttalelser fra styremøte 12. mars: Uttalelser fra styremøte mai: Uttalelser fra styremøte august: «Stans råkjøret mot Island» «Norge må gi eget hastelån til Island» og «Ingen høydebegrensning av skogskjøretøy!» «EU kaster millioner ut i arbeidsløshet» og «Arbeiderpartiet må snarest klargjøre sitt standpunkt til datadirektivet» 1)Om meningsmålingene, 2) Om EU-lovgivning på arbeidslivsområdet, 3) Om norsk deltagelse i Frontex. Uttalelser fra styremøte september: «Til lykke med 10 Eurofrie år» - hilsning til Folkebevægelsen mod EU i Danmark, og «Ingen tvangsreturer til Hellas». Arbeidsutvalget har tilsammen hatt 16 møter i landsmøteperioden. AU har til og med møtet 14. oktober behandlet 209 saker. Arbeidsutvalget innstiller saker til styret, i tillegg til å behande saker mellom styremøtene. Leder og generalsekretær har hatt 6 telefonmøter med fylkeslederne i landsmøteperioden. Det har i tillegg vært ett fysisk møte med fylkeslederne, den 28. mai. 5 Ansatte Nei til EU sentralt har kontor i Storgata 32 i Oslo. 5.1 Ansatte sentralt Dette er oversikten over ansatte i hovedorganisasjonen i perioden: Generalsekretær: Jostein Lindland, 100 % (til og med 31. mars 2010) Per Kristian Dotterud, 100% (fra og med 01. april 2010) Utredningsleder: Morten Harper, 100 % Redaksjonsleder: Sindre Humberset, 60 % (i permisjon fra og med 01. mars 2010 til og med 30. april 2010) Inge Matland, (vikariat) 60 % (fra og med 01. mars 2010 til og med 31. august 2010) Informasjonskonsulent: Inge Matland, (engasjement) 100 % (til og med 28. februar 2010) 40 % (fra og med 01. mars 2010 til og med 31. august 2010) Administrasjonskonsulent: Randi Alsos, 75 % 5

6 Marielle Minutella, 60 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 10. august 2010), 80 % (fra og med 11. august til og med 14. november 2010) Økonomikonsulent: Randi Alsos, 25 % Organisasjons- og medlemskonsulent: Remi Moen, 100 % Informasjonsmedarbeider: I. Elisabeth S. Gundersen, 40 % Kvinnepolitisk sekretær: Ingeborg Sanner, 30 % (til og med 31. juli 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 40 % (fra og med 01. august 2010) Fagligpolitisk sekretær: Hilde Loftesnes Nylén, 100 % Organisasjonskonsulent: Eva Marie Meling Mathisen, 100 % (til og med 31. desember 2009) (i permisjon fra og med 27. oktober 2009 til 31. desember 2009) Vigdis Hobøl, 100 % Grafisk formgiver: Eivind Dahlstrøm Formoe, 100 % Datamedarbeider: Leif Arne Storset, timebasis Odin Hørthe Omdal, 50 % (til og med 31. desember 2009) Anders Bonden, 50 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 08. august 2010) Jon Ramvi (engasjert på timebasis fra 1. oktober) Studentsekretær: Oda Sjøvoll, 30 % Kommunalpolitisk sekretær: Jens Kihl (engasjement), 50 % (fra og med 01. juni 2009 til og med 31. mai 2010), Fast ansatt i 40 % (fra og med 01. juni 2010) Sekretær for historiebokkomiteen Marielle Minutella, 20 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 10. august 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 20 % (fra og med 11. august 2010) Renholdsmedarbeider: Bodil Christine Erichsen, 15 % I tillegg til de ansatte har Heming Olaussen vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Torunn Kanutte Husvik, Merete Furuberg og Mona Høvset har mottatt skjønnsmessige honorarer for sine verv. Det ble ført lønnsforhandlinger med klubben i mai og juni. Protokoll etter avsluttede lønnsforhandliger ble signert 30. juni Ansatte fylkessekretærer Dette er oversikten over ansatte med ansvar for fylkene i perioden: Finnmark: Ingeborg Sanner, 20 % (til og med 31. juli 2010) Hordaland: Franziska Hentschke, 90 % (fra og med 24. november 2008) (i permisjon fra og med 01. mai 2010) 6

7 Trude Koksvik Nilsen, (vikariat) 90 % (fra og med 01. august 2010) Møre og Romsdal: Johannes Bae, 60 % Oslo: Kjell Sjøli Arnestad, 80 % Rogaland: Ingeborg Sanner, 50 % (til og med 31. juli 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 40 % (fra og med 01. august 2010) Sogn og Fjordane: Sindre Humberset, 40 % (i 25 % permisjon fra og med 01. mars 2010 til og med 30. april 2010) Franziska Hentschke, (vikariat) 10 % (fra og med 01.mars til og med 30. april 2010) Sør-Trøndelag: Arild Norberg, 10 % (finansiert av fylkeslaget) Arne Byrkjeflot, 60 % Vestfold: Solveig Haugan Jonsen, (innleid fra Norges Bondelag) 40 % (til og med 31. desember 2009) Marielle Minutella, 20 % (fra og med 01. april 2010 til og med 14. november 2010) Det har i hele perioden vært en prøveprosjekt med regionsekretærer i noen områder av landet: Nord-Trøndelag, Nordland og Troms: Hallgeir Frøseth Opdal, 100 % (til og med 31. oktober 2010) Hedmark og Oppland (ordningen har fungert siden 2006): Karl-Sverre Holdal, 100 % Akershus og Østfold: Christian Norbye, 100 % Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark John Øyslebø, 100 % Buskerud har ikke hatt egen fylkessekretær i perioden. Det har blitt avholdt fire fylkessekretærsamlinger i perioden: 15. januar (14. januar var stabssamling, hvor de fleste sekretærer også var til stede), mai, august og oktober. Det har blitt avholdt telefonmøte med fylkessekretærene gjennomsnittlig annenhver uke. 6 Utvalgsarbeidet Utvalgene er satt ned av styret for ett år om gangen. Utvalgene har vært organisert i utvalg, nettverk og arbeidsgrupper. For landsmøteperioden er det satt ned følgende utvalg, nettverk og arbeidsgrupper: Utvalg: Faglig utvalg Internasjonalt utvalg Kvinnepolitisk utvalg Miljøpolitisk utvalg Sikkerhets- og energipolitisk utvalg Utdanningspolitisk utvalg. 7

8 Nettverk: Fiskeripolitisk nettverk Landbrukdspolitisk nettverk Schengen-nettverk Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe om datalagring Arbeidsgruppe om Island Kommunalpolitisk arbeidsgruppe Arbeidsgruppe om postdirektivet Arbeidsgruppe om EØS Andre: Kulturutvalg Studentutvalg Styret for kampfondet Arbeidgruppe for sekretærordningen 6.1 Faglig utvalg Utvalget har vært sammensatt av: Boye Ullmann Faglig leder Sissel Weholdt Faglig sekretær i HK Berit Moen Leder av NTL i Norges Bank Roy Pedersen Leder av LO i Oslo Siri Jensen Plasstillitsvalgt i Fagforbundet Siv Karin Kjøllmoen Nestleder i FO Stein Stugu Rådgiver i De Facto Ingunn Gjerstad Sekretær i LO i Oslo Vigdis Vollset Faglig ansvarlig i Oslo Nei til EU, medlem i representantskapet i LO Oslo Leif Helland Forbundssekretær i NTL Hans Holte Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo Arne Byrkjeflot Leder av LO i Trondheim Eldar Myhre Leder av avdeling 025 i Fellesforbundet Per Østvold Utreder i Norsk Transportarbeiderforbund Fanny Voldnes Leder for samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet Dag Seierstad EØS-rådgiver for SV på Stortinget Heidi Larsen Nestleder i HK Region Midt-Norge og nestleder i LO i Trondheim Tone Olderback Jansen Tillitsvalgt Fagforbundet i Bærum Eirik Lie Nestleder i Ungdom mot EU Hilde Loftesnes Nylén har vært sekretær for utvalget. Utvalget gjenspeiler politisk bredde partimessig fra AP, SV, Rødt og partiløse. De fleste medlemmene har tilknytning til LO-forbund, ett medlem kommer fra forbund utenfor LO (Utdanningsforbundet). 8

9 Faglig utvalg har avholdt 10 møter i perioden. Faglig nyhetsbrev sendes ut til en liste på over 3000 abonnenter. I perioden har det blitt sendt ut 4 faglige nyhetsbrev. Nyhetsbrevene kan lastes ned fra Nei til EUs hjemmesider. I 2010 er det vikarbyrådirektivet som har preget utvalgets arbeid. Utvalget tok initiativ til en større pengeinnsamling i fagbevegelsen, hvor det kom inn nærmere kroner til en rapport om direktivet. De Facto fikk i oppdrag å skrive rapporten, samt et tilleggsnotat om høringsbrevet fra departementet. Blant annet med bakgrunn i denne rapporten har Manifest Analyse laget en pamflett: Utrygg økende vikarbruk og ansattes rettigheter, som Nei til EUs fylkes- og lokallag kan bestille. I september ble det arrangert en dagskonferanse i samarbeid med Fagforbundet og en rekke LOavdelinger. Tema for konferansen var kampen for faste ansettelser og EUs vikarbyrådirektiv. Konferansen var svært godt besøkt med over 150 deltakere fra forbund både i og utenfor LO. Faglig utvalg har også bidratt i arbeidet mot postdirektivet, og Nei til EU har et godt samarbeid med Postkom på dette området. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som har jobbet med direktivet, bestående av: Dag Seierstad, Paul Magnus Gamlemshaug, Boye Ullmann og Hilde Nylén. 6.2 Kvinnepolitisk utvalg Kvinnepolitisk utval har i perioden vore: Torunn Kanutte Husvik Magnhild Folkvord Norveig Anderssen Hilde Bjørnstad Helle Hagenau Mimmi Kvisvik Hanne Strøm/vara: Marie Aaslie Ingeborg Skjold Beth Hartmann Karoline Runestad AU og leiar for utvalet Oslo Nei til EU Kvinnefronten Kvinnefronten tidlegare generalsekretær i Nei til EU Fellesorganisasjonen Norges bygdekvinnelag Senterkvinnene Raudt UmEU Ingeborg Sanner var tilsett som kvinnepolitisk sekretær i 40 prosent fram til 1. juli. Eva Marie Mathisen har vore tilsett som kvinnepolitisk sekretær i same stillingsbrøk frå 1. august. Utvalet har hatt ti møte og behandla saker av både politisk og organisatorisk karakter. Utvalet har spesielt arbeidd med helsetenestedirektivet, EØS-avtalen og likestilling, kvinnekonferansen og Kvinner på Tvers. Elles har utvalet oppfordra organisasjonen til å arrangera 8. mars og 1. mai. Kvinneutvalet arrangerte Nei til EUs tiande kvinnekonferanse oktober. Det var ca. 30 deltakarar. Talet var høgare enn i fjor, men likevel på gjennomsnittet av dei siste åras deltakartal. Utvalet var særs nøgde med gjennomføring og programmet på konferansen. Det vart for fyrste gong på mange år arrangert eit skuleringsseminar for kvinnelege medlemmer, kvinnekontaktar og kvinnelege tillitvalde. Seminaret vart halde dagen før kvinnekonferansen, og 9

10 deltakarane fekk innføring i EUs likestillingspolitikk, medietrening og diskutert rolla til kvinnekontaktane og kvinnearbeidet i Nei til EU. Seminaret var ein suksess, og vi håpar at det kan verta fleire slike kurs i komande arbeidsperiode. Utvalet er framleis medlem i FOKUS og er tilknytta nettverket Women towards a different Europe, men det er lite aktivitet i sistnemnte nettverk. 6.3 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i perioden bestått av: Helle Hagenau leder, tidligere generalsekretær i Nei til EU og TEAM Kåre André Nilsen SP Tore Linné Eriksen SV Magnus Bernhardsen Rødt Ida Spjelkavik AUF Eli van der Eynden Partipolitisk uavhengig Reza Rezaee Partipolitisk uavhengig Sigrid Heiberg Partipolitisk uavhengig Agnese Bremere UmEU Utvalget har: Fungert bra i hele perioden og har hatt månedlige møter. Utarbeidet en egen arbeidsplan. Hatt et godt samarbeid med våre nordiske samarbeidspartnere Deltatt i samarbeidet i TEAM (The European Alliance of EU-critical Movements). På årsmøtet i mai måned forlot Eli van der Eynden TEAM-styret og Sigrid Heiberg ble valgt inn det nåværende styret. I samarbeid med National Platform (Irland) og Rassemblement pour l Indépendance de la France (Frankrike) fremmet vi en resolusjon om Euroen på TEAM-årsmøtet. Deltatt aktivt i arbeidet med globaliseringskonferansen (Norges Sosiale Forum). Deltatt på European Sosial Forum i Istanbul Helle Hagenau har deltatt i Islands-gruppa. Bidratt med innspill til landskonferansen, landsmøtet, VETT-hefte om Lisboa-traktaten og andre interne møter og saker. Skolert og oppdatert seg selv på Island, Frankrike, Hellas og andre aktuelle saker 6.4 Sikkerhetspolitisk utvalg Sikkerhetspolitisk utvalg har i perioden hatt disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Tale Marte Dæhlen Gunnar Garbo Lars Gjemble Stine Rødmyr Amund Vik Stein Ørnhøi Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for utvalget. 10

11 Sikkerhetspolitisk utvalg skal bidra til å utvikle Nei til EUs standpunkter til norsk sikkerhetspolitikk (bl.a. med vekt på Norges behov i nordområdene), EUs militarisering og forholdet mellom EU og NATO. Utvalget har i perioden særlig befattet seg med energiens geopolitikk og nordområdene. På møtet i mai innledet EUs ambassadør Janos Herman om EUs Arktis-strategi med påfølgende diskusjon. Årets siste Vett-hefte skal omhandle EU, Island og nordområdene i et geopolitisk perspektiv, og det planlegges et seminar om samme tema. Utvalget har også vært involvert i et temamøte om EUs kampgrupper på globaliseringskonferansen i november. 6.5 Miljøpolitisk utvalg Før klimatoppmøtet i København i desember 2009 var forventningene store. Og skuffelsen var derfor enorm da verdens ledere ikke klarte å komme til en enighet om en ny avtale. Nei til EU var i København for å observere hvordan Norge bruker sin selvstendige rolle i internasjonale fora. Land som Norge viser i klimaforhandlingene at man kan gå lengre dersom det er politisk vilje for det. EU har sakket akterut i internasjonal klimapolitikk. Norge har på enkelte felt tatt på seg ledertrøyen og har klart å bruke sin frispiller rolle godt. Norske miljøorganisasjoner har gitt utrykk for at de setter pris på at Norge er utenfor EU på grunn av den frie rollen man har. Utvalget har ønsket å spre mest mulig informasjon om miljø, klima og EU både innad i organisasjonen og ut til andre organisasjoner. Utvalget blir stadig invitert til å holde foredrag om EU og miljø og ett av målene dette året har vært å lære opp flere foredragsholdere. Flere ungdomsorganisasjoner har fått foredragsmal og introduksjon om hvordan holde foredrag om EU og miljø. Dette er et ledd i arbeidet med å øke engasjementet for EU og miljøsaker og også rekrutere nye folk til EU og miljø-arbeidet. 6.6 Utdanningspolitisk utvalg Utvalget har i dette året hatt følgjande medlemmer: Asbjørn Folkvord (leiar), Levanger, Marit Sandtrø, Kari Carlson, Ingrid Nielsen, Arne Fjelnseth, Agneta Amundsson, alle Trondheim, Olaug Jeksrud, Vestby. I dette rapportåret har utvalget hatt 10 møte. Utvalget har arbeidd med å påvise uttrykk for EU sin utdanningspolitikk i det som skjer innan norsk utdanningspolitikk. Det er framleis like viktig å sette vår nasjonale humanistisk orienterte tradisjonen klårt mot den for tida dominerande reint arbeidskvalifiserande retninga globaliseringa representerer, som EU er ein sterk pådrivar for og som blir lite problematisert i den offentlege utdanningspolitikken.. Utvalget er tillagt ansvar for utdannings- og forskningspolitikk i arbeidsprogrammet. Vårt viktigaste tiltak i denne perioden var konferansen Norsk forskning møter EØS-avtalen, som vart arrangert i Trondheim 1. mars 2010 med støtte frå Utanriksdepartementets EU-midlar. Her vart det tatt 11

12 opp ein del meir allmenne spørsmål omkring forholdet mellom EU s forskningsprogram og norsk forskningspolitikk. Programmet for konferansen var slik: Seniorrådgivar Erik Yssen, forskningsavdelinga i Kunnskapsdepartementet:Om forskning i EU, norsk deltakelse og EØS-avtalen. Førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universiteteti Bergen: EU og framveksten av akademisk kapitalisme. Dr. philos Hans Kolstad: EU og forskningen, en ide og dens omslag. Docent Jan Erik Gustafsson, Stockholms tekniska högskola: EU s forskningspolitik den femte nyliberala friheten. Innleiingane frå konferansen er no trykt som hefte nr. 2/2010 i serien Arbeidsnotat frå Nei til EU Det er vår vurdering at Nei til EU bør følgje opp dei problema omkring norsk (og svensk) forskningspolitikk som her blir reist. Vi har fått meldingar om bekymring for manglande prinsipiell debatt i ein del forskningsmiljø. Samtidig er det klart at vårt utvalg ikkje kan ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Vi kan vere støttande i arbeidet og vil legge fram for styret i Nei til EU ein del synspunkt på korleis arbeidet kan førast vidare. Vi vil i tida framover rette søkelys på vår vidaregåande skole og prøve å få fram blant anna kva for følgjer EØS-avtalen har for dei ulike sidene ved yrkesopplæringa. Sidan EU legg så sterk vekt på opplæring som ein faktor i den økopnomiske utviklinga, er det grunn til å rekne med at følgjene vil bli merkbare nettopp for yrkesopplæringa. I første omgang vil utvalget arrangere ein konferanse om yrkesopplæring i Trondheim først i januar. 6.7 Kulturutvalg Kulturutvalget gikk i fjor over til å bli et nettverk. Koordinator for nettverket er Kristine Mollø- Christensen. Nettverkets mandat er å å bidra til at Nei til EU også på kultursiden er en levende folkebevegelse, bl.a. gjennom å holde oppe et kontaktnett av kunstnere på nei-sida. Utvalget skal bistå med forslag til kultur på Nei til EUs arrangementer. Og det er blitt gjort også i denne perioden. Nettverket har ikke hatt noe fysisk møte. 6.8 Nettverk Fiskeripolitisk nettverk Det har vært avholdt et telefonmøte 18. januar, se vedlegg. Ellers har det vært kontakt mellom undertegnede og Heming/Morten i flere saker og mellom undertegnede og Einar Jetne. Undertegnede har også hatt en telefonsamtale med Knut Korsbrekke og flere med Arne Pedersen. Einar Jetne har utarbeidet et nyhetsbrev i januar 2010 Nettverket har drøftet EUs fremtidige fiskeripolitikk, dvs. grønnboka og hvilke implikasjoner den har for fremtidig fiskeriforvalning herunder også Norges uavhengige stilling. Det er utarbeidet en rapport 12

13 her, se vedlegg. Det er også utredet betydningen av det (midlertidige) sammenbruddet i fiskeriforhandlingene mellom EU og Norge. Makrellstriden med Island og Færøyene har vært gjennomgått og drøftet. Her har undertegnede utarbeidet en kort statusrapport og herunder også et utkast til svar til Europabevegelsens generalsekretær Paal Frisvold som har vært sendt norsk presse. Nettverkets primære oppgave nå må være å ta til motmæle mot utspill eller tendenser som gjør EUtilpasningen lettere. Arbeidsmåten er slik at dersom noen av medlemmene i nettverket blir oppmerksom på forhold som NEU bør reagere på ventileres det med medlemmene for så å avgjøres i NEUs ledelse Landbrukspolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk har fulgt implementeringen av EU-direktivet om vogntoghøyder, -bredder og -lengder på transportkjøretøyer. Konsekvensene vil bli svært store for bl.a. skogbruksnæringen. Landbrukspolitisk nettverk utarbeidet en uttalelse om saken, som ble vedtatt på styremøte i Nei til EU. Nettverket følger arbeidet med ny landbrukspolitikk i EU, og vil vurdere reaksjoner fra Nei til EU når offentliggjøring skjer Schengen-nettverket Det har ikke vært aktivitet i Schengen-nettverket. 6.9 Arbeidsgruppen om Island Arbeidsgruppen om Island har bestått av disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Peter Ørebech Helle Hagenau Dag Seierstad Tale Marte Dæhlen Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen skal følge og analysere situasjonen på Island og slik bidra til Nei til EUs politikkutvikling om forholdet mellom Island og EU og eventuelle konsekvenser for EØS-avtalen. Den skal også gi innspill til hvordan Nei til EU kan støtte nei-siden på Island. Gruppen har arbeidet for å styrke kontakten med den islandske nei-organisasjonen Heimssyn. I november arrangerte Heimssyn en nordisk konferanse på Reykjavik, hvor flere av arbeidsgruppens medlemmer deltok. Gruppen har hatt seks telefonmøter i perioden og ellers kommunisert fortløpende per e-post Arbeidsgruppen om datalagring Styret satte ned følgende utvalg for Nei til EUs arbeid med datalagringsdirektivet: Heming Olaussen (leder) Mona Høvset Gisle Hannemyr Veronicha Bergli Tale Marte Dæhlen Geir Pollestad Snorre S. Valen 13

14 Kim Andre Åsheim Linn Hemmingsen Eivind Brenna Vigdis Hobøl (sekretær) Utvalget har hatt 6 møter. Hovedoppgaven for utvalget var å utarbeide høringsuttalelse til regjeringens høring. Høringsuttalelsen ble vedtatt i Nei til EUs råd. Kampanjeutvalget har fulgt og informert om politisk utvikling i saken, støtta opp om arbeidet i kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet og lagt til rette for lokal kampanjeaktivitet. Se ellers punkt Kampanje mot Datalagringsdirektivet Arbeidsgruppen om EØS Arbeidsgruppen om EØS har bestått av disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Peter Ørebech Maria Walberg Sverre Vatnar Arne Byrkjeflot Jo Stein Moen Tale Marte Dæhlen (Ungdom mot EU) Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen har som formål å bidra til kunnskap om EØS-avtalens funksjon på ulike samfunnsområder i Norge, både internt i Nei til EU og i andre fora. Gruppen skal særlig stimulere til lokalt engasjement inn mot det regjeringsoppnevnte utvalget (Europautredningen). Bl.a. har gruppen bidratt til Nei til EUs innspill til emner Europautredningen må belyse, oppsummert i 20 punkter. Gruppen har hatt fire telefonmøter i perioden Kommunalpolitisk arbeidsgruppe Kommunalpolitisk arbeidsgruppe har i perioden bestått av Merete Furuberg (leder) Mette Henriksen Aas (vara Rakel Malene Solbu begge Fagforbundet) Terje Enger (kommunalpolitiker, SV, Ullensaker) Dag Hagen Berg (Nei til EU, Oslo) Magnar Nomedal (Nei til EU, Vest-Agder) Marianne Granheim Trøyflat (kommunalpolitiker, Sp, Vestre Slidre) Kirsten Hofseth (kommunalpolitiker, Ap, Marker) Jens Kihl har vært sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter gjennom arbeidsåret, enten på telefon eller i Nei til EUs lokaler i Oslo. I arbeidsperioden har utvalget evaluert forprosjektet Kommunalpolitisk nettverk, og anbefalt styret i Nei til EU å videreføre dette som hovedprosjekt. Arbeidsgruppa og sekretæren har sendt ut nyhetsbrevet Kommunalpolitikk om lag annenhver uke hele våren. Det har også blitt produsert et Vett-hefte om lokale konsekvenser av EØSavtalen som skal spres til alle kommunepolitikere i nei-alliansen. Arbeidsgruppas sekretær har holdt foredrag for lag i Nei til EU og Ungdom mot EU, for Nordalnd fylkeskommune og i tillegg deltatt på møter og konferanser i det internasjonale nettverket til KS. Arbeidsgruppa har, sammen med politisk ledelse i Nei til EU, drevet noe utadrettet virksomhet, gjennom blant annet leserbrev i Kommunal 14

15 Rapport og et møte med KS. Arbeidsgruppa har også arbeidet med planer for Nei til EUs aktiviteter knyttet til lokalvalget 2011 og verving av folkevalgte. Arbeidsgruppa fikk tilslag frå Utenriksdepartementet om tilskudd til en konferanse om EØS og kommunalpolitikk. Denne vil etter planen bli avholdt våren Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Maria K. Lyngstad (leder), Vigdis Vollset, Aksel Hagen, Stine Renate Håheim, Sverre Vatnar, Oddvar Igland, Guro Fjellanger og Tale Marte Dæhlen (UmEU). Komiteen har hatt 4 møter høsten Kontrollkomiteen Årsmelding Kontrollkomiteen, valgt på Landsmøtet 2009, har bestått av følgende: Steinar Nygaard leder. Sør-Trøndelag Nei til EU Eli Berg, Troms Nei til EU Hans Ellef Wettre, Norges Bondelag. Komiteen har hatt 2 telefonmøter og et møte i forbindelse med et rådsmøte. Halvårsrapport er sendt styrets leder. Kontrollkomiteen har gått gjennom alle fremlagte dokumenter som er behandlet i de styrende organer. Generelt kan uttrykkes at Nei til EU driftes på en meget tilfredsstillende måte. Komiteen har bedt om å få fremlegg og referater fra de enkelte utvalg uten at slikt materiale er innkommet. Et hederlig unntak er Utdanningsutvalget hvor Kontrollkomiteen holdes løpende orientert av utvalget. Vi håper at dette kan endre seg positivt fra flest mulig av de andre utvalg frem til Landsmøtet. Enkeltsaker er behandlet på vanlig måte. En nærmere redegjørelse for de viktigste vil fremgå av Kontrollutvalgets sluttrapport. Komiteen vil ha et siste møte i forbindelse med Landsmøtet. Den pålagte kontakt med revisor vil bli gjennomført når regnskapet foreligger. 7 Informasjons- og utredningarbeidet 7.1 Standpunkt Det er gitt ut fem vanlige utgaver av Standpunkt i 2010 pluss et firesiders spesialnummer i anledning 1. mai. Opplaget ligger vanligvis på rundt eksemplarer per nummer. 1. mai-avisen ble trykt i et opplag på Sindre Humberset er redaktør, og Heming Olaussen er ansvarlig redaktør for Standpunkt. Sindre Humberset hadde permisjon fra februar til august, og Inge Matland vikarierte som redaktør. Sindre hadde ansvar for nummer 1 og og Inge Matland hadde ansvar for nummer 2, 3 og Grafisk medarbeider Eivind Formoe har formgitt avisa. Standpunkt har en redaksjon bestående av redaktør, ansvarlig redaktør og grafisk medarbeider, samt Jo Stein Moen, Torunn Kanutte Husvik, Dag Seierstad og Hege Lothe. Redaksjonen bidrar med stoff til avisa og får hjelp av øvrige ansatte i Nei til EU, og mer eller mindre faste frilansjournalister. 15

16 7.2 Skriftserien VETT Etter omleggingen i 2009 til pocketformat er det arbeidet videre med å gjøre skriftserien Vett mer tilgjengelig også for andre enn medlemmer og abonnenter. Heftene har blitt distribuert gjennom utvalgte bokhandlere, og f.o.m nr. 4 er det inngått avtale om salgsdistribusjon med Interpress, som vil gjøre Vett tilgjengelig bl.a. i Narvesen. Skriftserien Vett blir sendt ut til medlemmer som abonnerer og alle tillitsvalgte i organisasjonen. Skriftserien er gratis både for medlemmer og tillitsvalgte, men med frivillig abonnementsbetaling (kr. 150,- per år). Per 1. oktober 2010 blir det sendt ut om lag eksemplar til disse to gruppene. Vanlig opplag for skriftserien er per nummer. Heftene publiseres også på nettsidene (pdf-format). Vett nr. 2 var en ny versjon av innføringsheftet EU-guiden, med et opplag på hele Det ble sendt ut til alle medlemmene som bilag til Standpunkt. Utredningsleder Morten Harper er hovedansvarlig for skriftserien. Følgende hefter er utgitt i denne perioden: 1/10 Stadig mer union. Av Morten Harper, 64 sider. 2/09 EU-guiden. Redaksjon: Morten Harper og Inge Matland, 64 sider. 3/09 Kommunalpolitikk og EU. Redaktør: Jens Kihl, 64 sider. I tillegg vil det i 2010 bli utgitt et Vett-nummer om sikkerhetspolitikk. 7.3 Årbok Nei til EU har siden 1999 utgitt årbok, med ulike tema fra år til år. "Årbok 2011" gis ut i november og fokuserer på mangelen på demokrati i EU. Den tar særlig for seg mangelen på folkelig deltagelse, lobbyisme, hemmelighold og EU-parlamentets arbeid. Boka inneholder dessuten en gjennomgang av sentrale hendelser i EU og i forholdet mellom Norge og EU det siste året. Redaktør for boka er Morten Harper. Opplaget er 2000 eksemplarer. 7.4 Hjemmesider Det er en målsetting for hjemmesidene at de skal være kunnskapsbaserte, funksjonelle og besøksvennlige med jevnlig oppdatering. Videre skal de gjenspeile organisasjonens aktivitet. Arbeidet med Nei til EU sine hjemmesider har hovedsakelig vært ivaretatt av Elisabeth Gundersen i 40 % stilling. I tillegg har Hilde Nylén hatt ansvar for utlegging av daglige nyheter. Oktober 2009 ble det etablert en nettredaksjon bestående av Heming Olaussen, Hilde Nylén og Elisabeth S. Gundersen. Redaksjonen har i utgangspunktet hatt ukentlige møter. I tillegg har det også vært oppnevnt en utvidet redaksjonsgruppe med Sindre Humberset, Franziska Hentschke og Morten Harper. Vigdis Hobøl tok over etter Franziska da hun gikk ut i permisjon. Den utvidede redaksjonen har hatt 2 møter i perioden Arbeidet med nye nettsider, som startet opp i 2009, har i skrivende stund ikke blitt fullført, men planlagt lansering er 13. oktober. Inge Matland og Sindre Humberset har hatt ansvar for pressemeldinger. Utredningsleder Morten Harper har hatt ansvar for oppfølging/oppdatering av kunnskapsbanken. I februar startet nettredaksjonen opp ett nytt element på nettsidene: Ukens Skribent. Med unntak av skolens sommerferie har nye skribenter med svært ulike ståsted skrevet om EU-relaterte saker. I løpet av året har følgende blitt gjort: Restrukturering og forenkling av publiseringssystemet, tilrettelegging for nye nettsider. Daglig oppdatering av nyheter og aktivitetskalender. Oppfølging av Ukens Skribent 16

17 Fortløpende publisering av nyprodusert stoff både pressemeldinger, leserbrev og artikler skrevet etter gjennomførte arrangementer. Kontinuerlig oppdatering av kunnskapsbank der både eget produsert materiell, lenker og nyhetsklipp publiseres tematisk Videooverføring av landsmøtet. Arbeidet med forbedring av lenkeoversikten pågår kontinuerlig. Utlegging av de ulike nyhetsbrevene (faglig og kvinnepolitisk). Utlegging av Standpunkt, både artikler og som nedlastingsfiler. Oppdatering av kontaktinformasjon både sentralt og til fylkeslag. Utviding av bildebank for illustrering av artikler. Fylkessider: Opplæring av fylkessekretærer er en kontinuerlig arbeidsoppgave. Det varierer fra fylke til fylke hvor høyt egen hjemmeside prioriteres. 7.5 Nettverksbrevet Steinrøysa Nei til EU sender hver uke ut et nettverksbrev til medlemmer og andre interesserte pr. e-post med informasjon om sentrale aktiviteter og kampanjer, oversikt over sentrale og lokale aktiviteter, nyttige lenker til nettsider, nyheter og bakgrunnsinformasjon. Nettverksbrevet Steinrøysa blir sendt ut hver mandag. Redaktør for Nettverksbrevet Steinrøysa er organisasjonskonsulent Vigdis Hobøl. Nettverksbrevet fungerer godt, og både sentralleddet og fylkesleddet bruker brevet aktivt for å spre informasjon og å holde oversikten over organisasjonsnyheter og aktiviteter. Spesielt har fylkeslagene i året som gikk vært flinke til å legge ut saker fra aktivitetene sine på fylkeshjemmesidene. Gode ideer fra lokalt arbeid kan dermed hentes opp i Steinrøysa og spres. Alle som melder seg inn i Nei til EU får tilbud om å stå på Nettverksbrevet Steinrøya. Brevet når pr. 1. oktober mot 3727 på samme tid i fjor. 7.6 Pressearbeid generelt Inge Matland har vært engasjert som presseansvarlig store deler av året. Siden 1.9. har vi vært uten egen medarbeider, og arbeidet har vært fordelt på flere. Stillingen er i skrivende stund utlyst (deltid). Leder og presseansvarlig har vært aktive med medieutspill gjennom året. Også uttalelser fra AU, styre og Råd har vært forsøkt solgt inn til ulike media, med vekslende hell. Det er åpenbart større rom for leserinnlegg enn for rene pressemeldinger. I løpet av året har leder blitt fast gjestespaltist i nettavisa e24. Det er av og til tungt, men stort sett mulig å få våre ting ut i media. Unntaket er Aftenposten, som synes å være nesten hermetisk lukket for innlegg fra vår side. Alt egenprodusert stoff blir lagt ut på egne hjemmesider. Vi har flere eksempler på at medier lager saker på bakgrunn av informasjon eller innspill fra vår side. Både leder og nestleder har ved en rekke anledninger opptrådt i ulike TV- og radiokanaler i løpet av året. Det er også en rekke eksempler på godt samarbeid sentralt-lokalt om leserinnlegg, svar på angrep osv. i lokalmedia. Nei til EU har vært tydelig tilstede på Twitter i løpet av året, særlig koplet til Inge Matlands innsats. Også Facebook har vært benyttet. Det må foretas en ny gjennomgang av vår mediestrategi når ny medarbeider er på plass, ikke minst i lys av tendenser til omorganisering av avisenes debattspalter, utsiktene for Facebook, bruken av Twitter og andre sosiale medier. 17

18 Det bør neves at Morten Harper står som bidragsyter til boken ( anti-festskriftet ) om Norsk Presseforbunds jubileum, utkommet høsten hans bidrag handler om medias håndtering av EUstriden i Norge. I 2010 har vi merket en betydelig interesse for Nei til EU fra utenlandske medier. Spesielt sveitsiske medier har vært opptatt av vårt syn på og erfaringer med EØS, men også russiske, ukrainske, tyske, danske og engelske medier har gjennom året vist interesse for våre synspunkter. 7.7 Nyheter på e-post Dagens viktigste EU-nyheter blir hver morgen sendt ut til over 500 ansatte og tillitsvalgte i Nei til EU og andre organisasjoner og partier. Hilde Loftesnes Nylén, Elisabeth Gundersen og Sindre Humberset har vært ansvarlige for utsendingene. 7.8 Faglig nyhetsbrev Nei til EUs faglige utvalg gir ut eget nyhetsbrev, se kap Kvinnepolitisk nyhetsbrev Kvinnepolitisk nyheitsbrev kom ut med eit nummer i august. Det er planlagt to nummer av nyheitsbrevet til før utgangen av Målet er at nyheitsbrevet skal koma ut ca anna kvar månad. Kvinnepolitisk sekretær har arbeidd med å oppretta ei nettverksliste som no har ca. 270 e-postadresser. Potensialet for å nå ut til fleire mottakarar er stort og nyheitsbrevet kan verta endå viktigare for å spreia informasjon om EU og likestilling Nyhetsbrevet Kommunalpolitikk Nyhetsbrevet har kommet ut om lag annenhver uke i perioden, med unnatak av ferier og perioden der kommunalpolitisk sekretær skrev et Vett-hefte om kommunalpolitiske konsekvenser av EØS-avtalen. Nyhetsbrevet går ut til om lag folkevalgte og andre som er spesielt interesserte i EØS og lokalpolitikk, i tillegg til at det blir omtalt i Nei til EUs nettverksbrev Steinrøysa. Nyhetsbrevet har en ingress til hver sak i e-posten til mottakerne, og en utfyllende tekst på Nei til EUs hjemmesider. Disse nyhetssidene er blant de mest besøkte på Nei til EUs nettsted, og genererer trolig mer trafikk også til andre deler av neitileu.no. Nyhetsbrevet ble, i tråd med arbeidsplanen, evaluert av kommunalpolitisk arbeidsgruppe vinteren 2010 med påfølgende evaluering i Nei til EUs styre Notater, faktaark og standardforedrag I tillegg til de faste publikasjonene utgir Nei til EU en rekke større og mindre informasjonsskriv og liknende etter behov og arbeidskapasitet. Distribusjon av disse skrivene varierer: De legges ut på nett, sendes til tillitsvalgte og ansatte per e-post og kopieres. Utgivelser i perioden: Faktaark EUs datalagringsdirektiv truer grunnleggende rettigheter Faktaark Handlefriheten utenfor EU Faktaark Forbrukerdirektivet Faktaark Stortinget i utakt med folket om EU Faktaark Forskjellene på EU-medlemskap og EØS-avtalen Faktaark Innflytelse ved EU-medlemskap? Faktaark Eurokrisen Faktaark Frontex 18

19 Arbeidsnotat Datalagringsdirektivet oversikt over høringene, av Vigdis Hobøl Arbeidsnotat EU og norsk forskning, redigert av Utdanningspolitisk utvalg Standardforedrag: Lisboatraktaten, mars 7.12 Løpesedler og plakater Nei til EUs har i løpet av perioden gitt ut flere løpesedler. Løpesedlene er produsert som ledd i politiske kampanjer og i forbindelse med vervekampanjer, arrangementer og merkedager. Disse publikasjonene skal først og fremst presentere organisasjonens syn og argumenter ut over organisasjonens egne rekker, men skal også gi våre egne medlemmer og tillitsmannsapparat kort og lettfattelig argumentasjon. Løpesedlene er distribuert gjennom fylkes- og lokallag, på egne arrangementer og gjennom de øvrige organisasjonene i nei-alliansen. Noen av dem er også publisert på nettsiden. Produksjoner i perioden: Løpeseddel om datalagringsdirektivet. Februar. Eget trykk. Løpeseddel og plakat for landskonferansen. Mars. Eget trykk. Løpeseddel om postdirektivet. Mai. Eget trykk. Løpeseddel om helsedirektivet. Mars. Opplag Løpeseddel fire grunner Ny versjon. Opplag Løpeseddel Fire grunner Engelsk versjon. Oktober. Opplag Plakat. Datalagringsdirektivet. Juli. Opplag Løpesedler og plakat for kvinnekonferansen. Oktober. Eget trykk. Løpeseddelserie Myter og fakta om EU. Myte 1 og myte 2. August og oktober. Opplag av hver. Stand-/verveplakat. Oktober. Eget trykk. 8 Politisk arbeid og kampanje 8.1 Den politiske utviklingen i har vært preget av særlig tre overordna spørsmål i EU-saken; Utviklingen i meningsmålingene i Norge, EUs håndtering av den økonomiske krisa, samt ulike sider ved EØS-spørsmålet. Island har trådt mer i bakgrunnen, Lisboatraktaten er vedtatt, men begge saker fortjener kort omtale. I tillegg er Schengenavtalen og flyktninge- og asylsaker i ferd med å komme på dagsorden. EUs nederlag i klimapolitikken blir også kort berørt. EØs-avtalen har kommet på dagsorden på en helt annen måte enn tidligere. Dette skyldes spesielt Regjeringas oppnevning av Sejersted-utvalget ( Europautredningen ), EUs trykk på Sveits for å erstatte de bilaterale avtalene med en EØS-avtale, og Sveits motstand mot dette, samt de mange konkrete erfaringene med konfliktfylte EØS-direktiver som det blir flere og flere av. Ikke minst fagbevegelsen føler seg presset av EU via EØS. Nei til EU spiller en aktiv rolle i den norske debatten. Se også eget kapittel under. 8.2 Meningsmålingene om EU-medlemskap Meningsmålingene om EU-medlemskap har gått fra fantastisk til utrolig. I over 5 år (fra april 2005) har det vært et klart nei-flertall i Norge, men fra juni 2010 har flertallet lagt seg på over 60 % nei, mens jasiden har krøpet ned til ca. 25 %. Til og med i Høyre er det klart nei-flertall blant velgerne. Det er pr. oktober 2010 ikke ja-flertall i noe parti, noen sosial eller økonomisk gruppe, ikke noen av kjønnene, ingen aldersgruppe ingen! 19

20 Dette representerer en enorm politisk triumf for den demokratiske nei-siden, men også noen utfordringer. På den ene siden gir det oss en sjøltillit å vite at det store flertallet av det norske folk er enige med oss. Enhver uthenging av EU-motstanden (slik vi ofte kan se, spesielt av nordmenn i EU og av Europabevegelsen) blir samtidig en uthenging av det store flertallet av det norske folk. Det er også grunn til å tro at det store nei-flertallet gjør det lettere for tvilere å tone nei-flagg, og for jafolk å få tvil om sitt standpunkt. På den annen side gjør det massive nei-flertallet at mange avblåser EU-kampen. Saken blir uinteressant. Særlig en del (ja-)medier viser denne tendensen. Ute blant folk blir det noe tyngre å verve, og det skal også en innsats til for å overbevise våre allierte om at beredskapen må opprettholdes. Som vi veit; I politikken kan ting snu fort. Ja-siden har overhodet ingen tanker om å gi seg, de har bare foretatt en taktisk retrett, i håp om at vindene skal snu. I mellomtiden fortsetter tilpasningspolitikken for fullt. De fleste ser nå fram mot EØS-debatten i 2012/2013, samt stortingsvalget Begge deler åpner nye muligheter og utfordringer. 8.3 EUs krisehåndtering. EU har bestemt seg for å forsvare Euroen og ØMU koste hva det koste vil. Svaret overfor medlemslandene er to-delt; Delvis forordnes en medisin av lønns- og pensjonskutt, nedbygging av offentlig velferd og utstrakt privatisering. Arbeidsløsheten i EU øker og ungdomsarbeidsløsheten når skyhøye tall. Flere land sliter tungt økonomisk, og Euro begrenser den nasjonale handlefriheten. På den annen side er det en viss logikk i at forsvar av Euro betyr økt overnasjonalitet. Tiltak som EUforhåndskontroll av medlemsstatenes statsbudsjett, strafferegimer mot ulydige EU-land (i forhold til budsjettunderskudd, lånegjeld m.m.) samt overnasjonale finanstilsyn betyr at den nasjonale sjølråderett begrenses ytterligere. Fagbevegelsen og mange andre har svart med streiker og demonstrasjoner, tilliten til EU har sunket til et lavmål (42 %), danskene og svenskene vender Euro-ideen ryggen m.v. Den økonomiske krisa har blitt en sosial krise, og den kan fort utvikle seg til en tillitskrise og en politisk krise. Vi ser tendenser til at høyreekstreme ideer får vind i seilene. Norge har kommet seg gjennom finanskrisa med Europas laveste ledighet, finansene i orden, velferden stort sett intakt og med lite sosial uro. Motkonjunkturpolitikken med sterk offentlig pengebruk på bygg, vedlikehold osv. i 2009 ser ut til å ha fungert. Desto mer påfallende at Stoltenberg, Støre og Johnsen ikke påpeker at EUs nye politikk ville ha betydd budsjettkontroll også av Norge, og at slik motkonjunkturpolitikk som Norge benyttet ville vært sterkt uønsket i EU dersom Norge var EUmedlem. EU-krisa og håndteringa er en sterkt medvirkende årsak til at nei-siden har nådd et rekordnivå. 8.4 Island Er en prioritert sak i Nei til EU, både sentralt, i UMEU og i mange fylker. Vi har gode forbindelser med våre søsterorganisasjoner (Heimssyn og ungdomsorg. Isafold), det er etablert et støttefond, vi blir oppdatert og det foretas reiser til/fra Island. Situasjonen på Island er på mange måter uklar, men folket sier nei til EU-medlemskap med stort flertall. Forhandlinger er igangsatt mellom EU og Island, men det råder pessimisme mht. utfallet, spesielt på EU-siden. Island har forsvunnet i norske medier som argument for norsk EU-medlemskap. Vi må imidlertid fortsette det gode arbeidet. EU pøser inn penger i en informasjonsoffensiv på Sagaøya, den økonomiske krisa og Icesave-saken er uavklart. Det er stadige politiske kriser, og situasjonen er labil. 20

21 8.5 Lisboatraktaten Ble endelig godkjent i EU seinhøstes Det arbeides under høytrykk med å realisere en del av hovedideene i traktaten, bl.a. etableringa av en egen meget omfattende utenrikstjeneste. EU skal snakke med en stemme i internasjonale fora. Imidlertid preges EU så langt av å være et flerhodet troll, med en EU-kommisjonspresident (Barosso), en President (Van Rompoy), et formannskapsland på rotering samt utenriks minister Baronesse Ashton. EU har søkt om at Ashton skal få møte i FN og snakke for EU samla. Det er også tatt til orde fra tyske og franske politikere for militær opprustning og en mer kraftfull EU-hær. Dette møter imidlertid en del motstand. Lisboatraktaten har brakt EU flere skritt i retning en slags føderativ stat, og mange drømmer om den dagen EU virkelig skal ta skrittet fullt ut, i den globale konkurransen med USA, Kina m.fl. 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken Preges i stor grad av EU-tilpasning fra justisministerens side. Reglene i Dublin II-avtalen om retur til første søker-land har ført til at et kritisk fokus har kommet på denne avtalen, kfr. saken om Hellas. Men også andre sider ved justisavtalene trenger å gjennomlyses, blant annet de meget omfattende fellesregistrene innen Schengen, politisamarbeidet, grensekontrollen m.v. Nei til EU har, nærmest som en enslig svale, søkt å holde en kritisk debatt oppe. Hellas-saken har brakt flere på banen. En kan håpe at denne debatten framover kommer på dagsorden på en helt annen måte enn hittil. Nei til EU må også forsterke egen innsats. 8.7 Klimafiaskoen i København Viste at skrytet om EU som klimahelt saknet grunnlag. Det var Kina, USA og de fattige landene som bestemte dagsorden og utfall i klimaforhandlingene, ikke EU. Det er imidlertid bekymringsfullt at ikke trykket internasjonalt opprettholdes. EU, som Norge, viste vilje til ambisiøse klimakutt, mens det nå er de realpolitiske sinkene som har overtatt scenen. EU nedjusterer sine ambisjoner. I denne situasjonen blir det enda viktigere at Norge står fram og går foran som et eksempel. 8.8 EØS Nei til EUs landsmøtevedtatte strategi NOU om EØS har fått nesten fullt gjennomslag i norsk politikk. Med Sejersted-utvalget ( Europautredningen )s oppnevning jula 2009, har EØS-debatten fått et offentlighetsstempel som er egnet til å fjerne tabuene og fordommene mot en pen, bred og faktabasert debatt om EØS-avtalen. Det er på tide. Europautredningen skal fram til desember 2011 gjennomgå positive og negative erfaringer med samtlige avtaler mellom Norge og EU; EØS, Schengen, justisområdet, utdanning, forsvar osv. Utvalget har bestilt en rekke delutredninger fra eksperter, og er også åpne for innspill fra andre. Nei til EU er representert i utvalgets brede referansegruppe, sammen med bl.a. Ungdom mot EU. I utvalget sitter det ulike folk, som eksperter og enkeltpersoner, ikke som representanter for organisasjoner. Nei til EUs styre har nedsatt en eget sentral EØS-gruppe, som skal følge utvalgets arbeid og gi innspill for å sikre at også kritiske eksempler og argumentasjon når fram. En åpenbar mangel ved utvalgets mandat, er at de ikke skal utrede alternativer til EØS. Som et svar på dette, og på Europabevegelsens Grieg-utvalg (som skal bruke Sejersted-utvalgets rapport som et springbrett for en ny EU-debatt i 2012), vedtok styret i Nei til EU å gå inn i samarbeidsprosjektet Alternativ til EØS sammen med Fagforbundet og El & It-forbundet våren Som prosjektleder er tilsatt tidligere leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik. Bondelaget har stilt lokaler og kontorutstyr til disposisjon for prosjektet. Det er bevilget tilstrekkelig med midler til å gjennomføre et forprosjekt ut Nå arbeides det med selve hovedprosjektet for En ønsker å utvide deltakelsen, og finansiering må sikres. 21

22 Prosjektets hovedformål er å sikre et kunnskapsgrunnlag for en alternativ til EØS-debatt i Norge i 2012/2013 og videre. En ønsker å hente inn ulike erfaringer og eksempler på Norges muligheter uten EØS. I den forbindelse er det svært interessant det som skjer i forholdet mellom EU og Sveits. EU ønsker at Sveits oppgir sin bilaterale tilnærming, og å adoptere en EØS-avtale. Sveits nekter. Dette har brakt debatten om EØS-avtalens kritiske sider fram i lyset, også i Norge. Prosjektet vil bl.a. ta sikte på å belyse alle sider ved Sveits bilaterale avtaler. De konkrete utslagene av EØS i Norge i 2010 har bl.a. handlet om datalagringsdirektivet (se egen oppsummering) postdirektivet anbudsforskriften for offentlig sektor vikarbyrådirektivet (se faglig utvalg) helsedirektivet (se kvinnepolitisk utvalg) forbrukerdirektivet bankinnskuddsdirektivet GMO-saken Statlig subsidiering av Hurtigruta Industrikraftregimet Giftstoffer i tåteflasker (Bisfenol A). Lista er på ingen måte uttømmende. 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet Kampanjen mot datalagringsdirektivet har blitt ledet av et kampanjeutvalg (se punkt under utvalg) med en sekretær i Nei til EUs stab (Vigdis Hobøl). Se også vedlegg 3 som er en utfyllende rapport om arbeidet med datalagringsdirektivet. Nei til EU har i arbeidet mot datalagringsdirektivet valgt å støtte opp om arbeidet i kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet. Nei til EU følger debatten tett og har kommentert endel utspill. Likevel har arbeidet særlig foregått i bakgrunnen, og Stopp datalagringsdirektivet har blitt gitt muligheten til å være de første som kommenterer aktuelle hendelser. Nei til EU har jobbet med skolering av hele organisasjonen gjennom at datalagringsdirektivet var et ov to temaer på landskonferansen i mars. Saken er også blitt dekket tett i Standpunkt og i andre nyhetsbrev fra Nei til EU. Et eget kamnpanjeskriv er blitt distribuert internt. Hovedoppgaven for utvalget var å utarbeide høringsuttalelse til regjeringens høring. Det ble laget en faglig sterk høringsuttalelse fra Nei til EU som særlig Gisle Hannemyr skal få honnør for. Høringsuttalelsen ble vedtatt i Nei til EUs råd i mars. I tillegg deltok 10 fylkeslag og to lokale Stopp dld-avdelinger deltok i høringen. Også andre aktører på fylkesplan har sendt uttalelser, dels med støtte fra våre lag. Det har blitt jobbet med å spre informasjon om direktivet lokalt gjennom leserinnlegg og debattmøter. Dette har skjedd over hele landet. Anslagsvis har det blitt arrangert og planlagt arrangert ca 50 møter med dld som tema siden landsmøtet i regi av Nei til EU, Stopp dld og Studenter mot EU. 22

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Nr. 1/2010 februar Leder side 2: Ingen lys vår for ja-sida Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Ellers i dette nummeret: 8. mars og NtEUs landskonferanse side

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

SAK 14/07 Årsmelding 2005

SAK 14/07 Årsmelding 2005 SAK 14/07 Årsmelding 2005 Melding om Senterpartiets virksomhet 2005 Politisk virksomhet Senterpartiet var med på å skrive politisk historie i 2005. Etter flere år med grundige diskusjoner om politiske

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

Stortingsvalget i EU-perspektiv side 4-5 Alle øyne på Irland side 7 og 12

Stortingsvalget i EU-perspektiv side 4-5 Alle øyne på Irland side 7 og 12 Nr. 3/09 september Leder side 2: Lav EU-temperatur i valgkampen Stortingsvalget i EU-perspektiv side 4-5 Alle øyne på Irland side 7 og 12 Ellers i dette nummeret: Medlemsmøte 11. november side 3 Postdirektivet

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17

Islandsk. EU-spenning. Standpunkt. Vil inn i 2011. Jeg tror ikke ja-siden vil lykkes. EU og Nobels fredspris Side 16-17 6-2008 www.neitileu.no Klare for et spennende 2009 Standpunkt irland: Ny Lisboarøysting før oktober 2009 Side 12 KOMMENTAR: EU og Nobels fredspris Side 16-17 VETOKRAVET: Stoltenberg bløffet om garantiene

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 566 16. nov. Dagsorden 2010 Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 18): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt Folkeavstemning om EØS-avtalen innspill til Nei til EUs strategidebatt Nei til EU arbeidsnotat 1/2014 Folkeavstemning om EØS-avtalen 1 Innhold 1. Stortinget avgjør om det skal holdes en nasjonal folkeavstemning

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer