8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8."

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for

2 Innhold: 1 Innledning 2 Landsmøtet 3 Rådet 4 Styret og arbeidsutvalget 5 Ansatte 5.1 Ansatte sentralt 5.2 Ansatte fylkessekretærer 6 Utvalgsarbeid 6.1 Faglig utvalg 6.2 Kvinnepolitisk utvalg 6.3 Internasjonalt utvalg 6.4 Sikkerhetspolitisk utvalg 6.5 Miljøpolitisk utvalg 6.6 Utdanningspolitisk utvalg 6.7 Kulturutvalg 6.8 Nettverk Fiskeripolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk Schengen-nettverket 6.9 Arbeidsgruppe om Island 6.10 Arbeidsgruppe om datalagring 6.11 Arbeidsgruppe om EØS 6.12 Kommunalpolitisk arbeidsgruppe 6.13 Kontrollkomiteen 6.14 Valgkomiteen 7 Informasjons- og utredningsarbeidet 7.1 Standpunkt 7.2 Skriftserien Vett 7.3 Årbok 7.4 Hjemmesider 7.5 Nettverksbrevet Steinrøysa 7.6 Pressearbeid generelt 7.7 Nyheter på e-post 7.8 Faglig nyhetsbrev 7.9 Kvinnepolitisk nyhetsbrev 7.10 Nyhetsbrevet kommunalpolitikk 7.11 Notater, faktaark og standardforedrag 7.12 Løpesedler og plakater 8 Politisk arbeid og kampanjer 8.1 Den politiske utviklingen i Meningsmålingene om EU-medlemskap 8.3 EUs krisehåndtering 2

3 8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.10 Postdirektivet 8.11 Anbudsforskriften, vikarbyrådirektivet og helsedirektivet 8.12 Påvirke regjeringa og partiet i aktuelle saker 8.13 Samarbeid med fagforbundet 8.14 Landskonferansen Organisasjonsarbeid 9.1 Status for organisasjonsarbeidet 9.2 Verving og medlemstall 9.3 Fylkes- og regionsekretærordningen 9.4 Studentsatsing 10 Økonomiarbeid 10.1 Statlig støtte 10.2 Gavegiro 10.3 Kontingentinnkreving 11 Samarbeid med andre organisasjoner 12 Internasjonalt arbeid 13 Likestillingssituasjonen i Nei til EU Vedlegg 1: Styresaker/AU-saker 2009/109 Vedlegg 2: Møte og reiseliste for styre/stab i Nei til EU Vedlegg 3: Kampanje mot EUs datalagringsdirektiv, rapport fra Nei til EUs arbeid

4 1 Innledning Dette er styrets årsmelding til landsmøtet. Årsmeldingen omfatter aktiviteten i Nei til EU sentralt i perioden siden siste landsmøte november Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt på styremøte 22. oktober Landsmøtet Landsmøtet 2009 ble holdt på Quality Airport Hotell Gardermoen den november Arbeidsplanen som ble vedtatt, og hadde Datalagringsdirektivet som hovedkampanje for perioden I tillegg var følgende områder for kunnskapsutvikling og beredskap prioritert: Arbeidsliv og faglige rettigheter, energi og sikkerhet, miljø og solidaritet, helse- og velferd, Schengen og EUs politi og justissamarbeid, utdanning og forskning, postdirektivet og kommunalpolitisk arbeid. 3 Rådet Rådet består av styret, 2 representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og 3 representanter utpekt av UmEU. Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2009 (i alfabetisk rekkefølge): Kjell Brygfjeld, Kristine Mollø Christensen, Eli van der Eynden, Erlend Fuglum, Paul Magnus Gamlemshaug, Ingeborg Gjærum, Ivar Hellesnes, Martin Henriksen, Heidi K. Larsen, Hege Lothe, Reza Rezaee, Johannes Rindal, Kjell Ingolf Ropstad, Sigmund Kvaløy Setreng, Ole Anton Teigen Mali S. Tronsmoen, Ågot Valle, Karen Inga Vars, Sverre Vatnar, Amund Vik. Tore Sivert Haga (Elin Marie L'Estrange som vara), Stian Nicolajsen (Ranveig Kjelsenes som vara) og Veronicha Angell Bergli (Mats Kvaløy Bjørbekk som vara) har vært UmEUs representater i Rådet. UmEUs representanter er valgt av landsmøtet i UmEU. Rådet har i perioden hatt møte 14. mars. Tema på dette møtet var datalagringsdirektivet, oppfølging av sekretærorningen og verving. Neste møte i Rådet er oktober. Hovedpunkter på sakslisten på dette møtet er presentasjon av prosjektet Alternativ til EØS, Det nye ja-flertallet i Høyre, vedtakt ifm landsmøte 2010 og valg av landsmøtested Styret og arbeidsutvalget Disse ble valgt på landsmøtet i 2009: Arbeidsutvalget Heming Olaussen (leder), Torunn Kanutte Husvik (nestleder), Merete Furuberg (nestleder), Mona Høvset Resten av styret (alfabetisk rekkefølge) Kirsti Bergstø, Eivind Brenna, Olaf Gjedrem, Svein Guldal, Stein Guldbrandsen, Olaug Jeksrud Signe Lindbråten, Jo Stein Forbord Moen, Maria Walberg, Tale Marte Dæhlen (UMEU) 4

5 Vararepresentanter til styret Marte Nilsen (1. vara), Andre Skjelstad (2. vara), Linn Hemingsen (3. vara), Kim-André Åsheim (4. vara), Arne Byrkjeflot, 5. vara, Dag Seierstad (6. vara) Alle varemedlemmer blir innkalt til alle møter. Styret har hatt 10 møter (inkl. 4 telefonmøter) i landsmøteperioden. Tilsammen har det vært 15 møtedager inkl. 4 telefonmøter). Ett telefonmøte var ikke vedtaksdyktig pga for få deltagende styremedlemmer. Til og med styremøte 22. oktober har styret behandlet totalt 84 saker. Uttalelse fra styremøte januar: Uttalelser fra styremøte 12. mars: Uttalelser fra styremøte mai: Uttalelser fra styremøte august: «Stans råkjøret mot Island» «Norge må gi eget hastelån til Island» og «Ingen høydebegrensning av skogskjøretøy!» «EU kaster millioner ut i arbeidsløshet» og «Arbeiderpartiet må snarest klargjøre sitt standpunkt til datadirektivet» 1)Om meningsmålingene, 2) Om EU-lovgivning på arbeidslivsområdet, 3) Om norsk deltagelse i Frontex. Uttalelser fra styremøte september: «Til lykke med 10 Eurofrie år» - hilsning til Folkebevægelsen mod EU i Danmark, og «Ingen tvangsreturer til Hellas». Arbeidsutvalget har tilsammen hatt 16 møter i landsmøteperioden. AU har til og med møtet 14. oktober behandlet 209 saker. Arbeidsutvalget innstiller saker til styret, i tillegg til å behande saker mellom styremøtene. Leder og generalsekretær har hatt 6 telefonmøter med fylkeslederne i landsmøteperioden. Det har i tillegg vært ett fysisk møte med fylkeslederne, den 28. mai. 5 Ansatte Nei til EU sentralt har kontor i Storgata 32 i Oslo. 5.1 Ansatte sentralt Dette er oversikten over ansatte i hovedorganisasjonen i perioden: Generalsekretær: Jostein Lindland, 100 % (til og med 31. mars 2010) Per Kristian Dotterud, 100% (fra og med 01. april 2010) Utredningsleder: Morten Harper, 100 % Redaksjonsleder: Sindre Humberset, 60 % (i permisjon fra og med 01. mars 2010 til og med 30. april 2010) Inge Matland, (vikariat) 60 % (fra og med 01. mars 2010 til og med 31. august 2010) Informasjonskonsulent: Inge Matland, (engasjement) 100 % (til og med 28. februar 2010) 40 % (fra og med 01. mars 2010 til og med 31. august 2010) Administrasjonskonsulent: Randi Alsos, 75 % 5

6 Marielle Minutella, 60 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 10. august 2010), 80 % (fra og med 11. august til og med 14. november 2010) Økonomikonsulent: Randi Alsos, 25 % Organisasjons- og medlemskonsulent: Remi Moen, 100 % Informasjonsmedarbeider: I. Elisabeth S. Gundersen, 40 % Kvinnepolitisk sekretær: Ingeborg Sanner, 30 % (til og med 31. juli 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 40 % (fra og med 01. august 2010) Fagligpolitisk sekretær: Hilde Loftesnes Nylén, 100 % Organisasjonskonsulent: Eva Marie Meling Mathisen, 100 % (til og med 31. desember 2009) (i permisjon fra og med 27. oktober 2009 til 31. desember 2009) Vigdis Hobøl, 100 % Grafisk formgiver: Eivind Dahlstrøm Formoe, 100 % Datamedarbeider: Leif Arne Storset, timebasis Odin Hørthe Omdal, 50 % (til og med 31. desember 2009) Anders Bonden, 50 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 08. august 2010) Jon Ramvi (engasjert på timebasis fra 1. oktober) Studentsekretær: Oda Sjøvoll, 30 % Kommunalpolitisk sekretær: Jens Kihl (engasjement), 50 % (fra og med 01. juni 2009 til og med 31. mai 2010), Fast ansatt i 40 % (fra og med 01. juni 2010) Sekretær for historiebokkomiteen Marielle Minutella, 20 % (fra og med 01. januar 2010 til og med 10. august 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 20 % (fra og med 11. august 2010) Renholdsmedarbeider: Bodil Christine Erichsen, 15 % I tillegg til de ansatte har Heming Olaussen vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Torunn Kanutte Husvik, Merete Furuberg og Mona Høvset har mottatt skjønnsmessige honorarer for sine verv. Det ble ført lønnsforhandlinger med klubben i mai og juni. Protokoll etter avsluttede lønnsforhandliger ble signert 30. juni Ansatte fylkessekretærer Dette er oversikten over ansatte med ansvar for fylkene i perioden: Finnmark: Ingeborg Sanner, 20 % (til og med 31. juli 2010) Hordaland: Franziska Hentschke, 90 % (fra og med 24. november 2008) (i permisjon fra og med 01. mai 2010) 6

7 Trude Koksvik Nilsen, (vikariat) 90 % (fra og med 01. august 2010) Møre og Romsdal: Johannes Bae, 60 % Oslo: Kjell Sjøli Arnestad, 80 % Rogaland: Ingeborg Sanner, 50 % (til og med 31. juli 2010) Eva Marie Meling Mathisen, 40 % (fra og med 01. august 2010) Sogn og Fjordane: Sindre Humberset, 40 % (i 25 % permisjon fra og med 01. mars 2010 til og med 30. april 2010) Franziska Hentschke, (vikariat) 10 % (fra og med 01.mars til og med 30. april 2010) Sør-Trøndelag: Arild Norberg, 10 % (finansiert av fylkeslaget) Arne Byrkjeflot, 60 % Vestfold: Solveig Haugan Jonsen, (innleid fra Norges Bondelag) 40 % (til og med 31. desember 2009) Marielle Minutella, 20 % (fra og med 01. april 2010 til og med 14. november 2010) Det har i hele perioden vært en prøveprosjekt med regionsekretærer i noen områder av landet: Nord-Trøndelag, Nordland og Troms: Hallgeir Frøseth Opdal, 100 % (til og med 31. oktober 2010) Hedmark og Oppland (ordningen har fungert siden 2006): Karl-Sverre Holdal, 100 % Akershus og Østfold: Christian Norbye, 100 % Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark John Øyslebø, 100 % Buskerud har ikke hatt egen fylkessekretær i perioden. Det har blitt avholdt fire fylkessekretærsamlinger i perioden: 15. januar (14. januar var stabssamling, hvor de fleste sekretærer også var til stede), mai, august og oktober. Det har blitt avholdt telefonmøte med fylkessekretærene gjennomsnittlig annenhver uke. 6 Utvalgsarbeidet Utvalgene er satt ned av styret for ett år om gangen. Utvalgene har vært organisert i utvalg, nettverk og arbeidsgrupper. For landsmøteperioden er det satt ned følgende utvalg, nettverk og arbeidsgrupper: Utvalg: Faglig utvalg Internasjonalt utvalg Kvinnepolitisk utvalg Miljøpolitisk utvalg Sikkerhets- og energipolitisk utvalg Utdanningspolitisk utvalg. 7

8 Nettverk: Fiskeripolitisk nettverk Landbrukdspolitisk nettverk Schengen-nettverk Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe om datalagring Arbeidsgruppe om Island Kommunalpolitisk arbeidsgruppe Arbeidsgruppe om postdirektivet Arbeidsgruppe om EØS Andre: Kulturutvalg Studentutvalg Styret for kampfondet Arbeidgruppe for sekretærordningen 6.1 Faglig utvalg Utvalget har vært sammensatt av: Boye Ullmann Faglig leder Sissel Weholdt Faglig sekretær i HK Berit Moen Leder av NTL i Norges Bank Roy Pedersen Leder av LO i Oslo Siri Jensen Plasstillitsvalgt i Fagforbundet Siv Karin Kjøllmoen Nestleder i FO Stein Stugu Rådgiver i De Facto Ingunn Gjerstad Sekretær i LO i Oslo Vigdis Vollset Faglig ansvarlig i Oslo Nei til EU, medlem i representantskapet i LO Oslo Leif Helland Forbundssekretær i NTL Hans Holte Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo Arne Byrkjeflot Leder av LO i Trondheim Eldar Myhre Leder av avdeling 025 i Fellesforbundet Per Østvold Utreder i Norsk Transportarbeiderforbund Fanny Voldnes Leder for samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet Dag Seierstad EØS-rådgiver for SV på Stortinget Heidi Larsen Nestleder i HK Region Midt-Norge og nestleder i LO i Trondheim Tone Olderback Jansen Tillitsvalgt Fagforbundet i Bærum Eirik Lie Nestleder i Ungdom mot EU Hilde Loftesnes Nylén har vært sekretær for utvalget. Utvalget gjenspeiler politisk bredde partimessig fra AP, SV, Rødt og partiløse. De fleste medlemmene har tilknytning til LO-forbund, ett medlem kommer fra forbund utenfor LO (Utdanningsforbundet). 8

9 Faglig utvalg har avholdt 10 møter i perioden. Faglig nyhetsbrev sendes ut til en liste på over 3000 abonnenter. I perioden har det blitt sendt ut 4 faglige nyhetsbrev. Nyhetsbrevene kan lastes ned fra Nei til EUs hjemmesider. I 2010 er det vikarbyrådirektivet som har preget utvalgets arbeid. Utvalget tok initiativ til en større pengeinnsamling i fagbevegelsen, hvor det kom inn nærmere kroner til en rapport om direktivet. De Facto fikk i oppdrag å skrive rapporten, samt et tilleggsnotat om høringsbrevet fra departementet. Blant annet med bakgrunn i denne rapporten har Manifest Analyse laget en pamflett: Utrygg økende vikarbruk og ansattes rettigheter, som Nei til EUs fylkes- og lokallag kan bestille. I september ble det arrangert en dagskonferanse i samarbeid med Fagforbundet og en rekke LOavdelinger. Tema for konferansen var kampen for faste ansettelser og EUs vikarbyrådirektiv. Konferansen var svært godt besøkt med over 150 deltakere fra forbund både i og utenfor LO. Faglig utvalg har også bidratt i arbeidet mot postdirektivet, og Nei til EU har et godt samarbeid med Postkom på dette området. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som har jobbet med direktivet, bestående av: Dag Seierstad, Paul Magnus Gamlemshaug, Boye Ullmann og Hilde Nylén. 6.2 Kvinnepolitisk utvalg Kvinnepolitisk utval har i perioden vore: Torunn Kanutte Husvik Magnhild Folkvord Norveig Anderssen Hilde Bjørnstad Helle Hagenau Mimmi Kvisvik Hanne Strøm/vara: Marie Aaslie Ingeborg Skjold Beth Hartmann Karoline Runestad AU og leiar for utvalet Oslo Nei til EU Kvinnefronten Kvinnefronten tidlegare generalsekretær i Nei til EU Fellesorganisasjonen Norges bygdekvinnelag Senterkvinnene Raudt UmEU Ingeborg Sanner var tilsett som kvinnepolitisk sekretær i 40 prosent fram til 1. juli. Eva Marie Mathisen har vore tilsett som kvinnepolitisk sekretær i same stillingsbrøk frå 1. august. Utvalet har hatt ti møte og behandla saker av både politisk og organisatorisk karakter. Utvalet har spesielt arbeidd med helsetenestedirektivet, EØS-avtalen og likestilling, kvinnekonferansen og Kvinner på Tvers. Elles har utvalet oppfordra organisasjonen til å arrangera 8. mars og 1. mai. Kvinneutvalet arrangerte Nei til EUs tiande kvinnekonferanse oktober. Det var ca. 30 deltakarar. Talet var høgare enn i fjor, men likevel på gjennomsnittet av dei siste åras deltakartal. Utvalet var særs nøgde med gjennomføring og programmet på konferansen. Det vart for fyrste gong på mange år arrangert eit skuleringsseminar for kvinnelege medlemmer, kvinnekontaktar og kvinnelege tillitvalde. Seminaret vart halde dagen før kvinnekonferansen, og 9

10 deltakarane fekk innføring i EUs likestillingspolitikk, medietrening og diskutert rolla til kvinnekontaktane og kvinnearbeidet i Nei til EU. Seminaret var ein suksess, og vi håpar at det kan verta fleire slike kurs i komande arbeidsperiode. Utvalet er framleis medlem i FOKUS og er tilknytta nettverket Women towards a different Europe, men det er lite aktivitet i sistnemnte nettverk. 6.3 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i perioden bestått av: Helle Hagenau leder, tidligere generalsekretær i Nei til EU og TEAM Kåre André Nilsen SP Tore Linné Eriksen SV Magnus Bernhardsen Rødt Ida Spjelkavik AUF Eli van der Eynden Partipolitisk uavhengig Reza Rezaee Partipolitisk uavhengig Sigrid Heiberg Partipolitisk uavhengig Agnese Bremere UmEU Utvalget har: Fungert bra i hele perioden og har hatt månedlige møter. Utarbeidet en egen arbeidsplan. Hatt et godt samarbeid med våre nordiske samarbeidspartnere Deltatt i samarbeidet i TEAM (The European Alliance of EU-critical Movements). På årsmøtet i mai måned forlot Eli van der Eynden TEAM-styret og Sigrid Heiberg ble valgt inn det nåværende styret. I samarbeid med National Platform (Irland) og Rassemblement pour l Indépendance de la France (Frankrike) fremmet vi en resolusjon om Euroen på TEAM-årsmøtet. Deltatt aktivt i arbeidet med globaliseringskonferansen (Norges Sosiale Forum). Deltatt på European Sosial Forum i Istanbul Helle Hagenau har deltatt i Islands-gruppa. Bidratt med innspill til landskonferansen, landsmøtet, VETT-hefte om Lisboa-traktaten og andre interne møter og saker. Skolert og oppdatert seg selv på Island, Frankrike, Hellas og andre aktuelle saker 6.4 Sikkerhetspolitisk utvalg Sikkerhetspolitisk utvalg har i perioden hatt disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Tale Marte Dæhlen Gunnar Garbo Lars Gjemble Stine Rødmyr Amund Vik Stein Ørnhøi Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for utvalget. 10

11 Sikkerhetspolitisk utvalg skal bidra til å utvikle Nei til EUs standpunkter til norsk sikkerhetspolitikk (bl.a. med vekt på Norges behov i nordområdene), EUs militarisering og forholdet mellom EU og NATO. Utvalget har i perioden særlig befattet seg med energiens geopolitikk og nordområdene. På møtet i mai innledet EUs ambassadør Janos Herman om EUs Arktis-strategi med påfølgende diskusjon. Årets siste Vett-hefte skal omhandle EU, Island og nordområdene i et geopolitisk perspektiv, og det planlegges et seminar om samme tema. Utvalget har også vært involvert i et temamøte om EUs kampgrupper på globaliseringskonferansen i november. 6.5 Miljøpolitisk utvalg Før klimatoppmøtet i København i desember 2009 var forventningene store. Og skuffelsen var derfor enorm da verdens ledere ikke klarte å komme til en enighet om en ny avtale. Nei til EU var i København for å observere hvordan Norge bruker sin selvstendige rolle i internasjonale fora. Land som Norge viser i klimaforhandlingene at man kan gå lengre dersom det er politisk vilje for det. EU har sakket akterut i internasjonal klimapolitikk. Norge har på enkelte felt tatt på seg ledertrøyen og har klart å bruke sin frispiller rolle godt. Norske miljøorganisasjoner har gitt utrykk for at de setter pris på at Norge er utenfor EU på grunn av den frie rollen man har. Utvalget har ønsket å spre mest mulig informasjon om miljø, klima og EU både innad i organisasjonen og ut til andre organisasjoner. Utvalget blir stadig invitert til å holde foredrag om EU og miljø og ett av målene dette året har vært å lære opp flere foredragsholdere. Flere ungdomsorganisasjoner har fått foredragsmal og introduksjon om hvordan holde foredrag om EU og miljø. Dette er et ledd i arbeidet med å øke engasjementet for EU og miljøsaker og også rekrutere nye folk til EU og miljø-arbeidet. 6.6 Utdanningspolitisk utvalg Utvalget har i dette året hatt følgjande medlemmer: Asbjørn Folkvord (leiar), Levanger, Marit Sandtrø, Kari Carlson, Ingrid Nielsen, Arne Fjelnseth, Agneta Amundsson, alle Trondheim, Olaug Jeksrud, Vestby. I dette rapportåret har utvalget hatt 10 møte. Utvalget har arbeidd med å påvise uttrykk for EU sin utdanningspolitikk i det som skjer innan norsk utdanningspolitikk. Det er framleis like viktig å sette vår nasjonale humanistisk orienterte tradisjonen klårt mot den for tida dominerande reint arbeidskvalifiserande retninga globaliseringa representerer, som EU er ein sterk pådrivar for og som blir lite problematisert i den offentlege utdanningspolitikken.. Utvalget er tillagt ansvar for utdannings- og forskningspolitikk i arbeidsprogrammet. Vårt viktigaste tiltak i denne perioden var konferansen Norsk forskning møter EØS-avtalen, som vart arrangert i Trondheim 1. mars 2010 med støtte frå Utanriksdepartementets EU-midlar. Her vart det tatt 11

12 opp ein del meir allmenne spørsmål omkring forholdet mellom EU s forskningsprogram og norsk forskningspolitikk. Programmet for konferansen var slik: Seniorrådgivar Erik Yssen, forskningsavdelinga i Kunnskapsdepartementet:Om forskning i EU, norsk deltakelse og EØS-avtalen. Førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universiteteti Bergen: EU og framveksten av akademisk kapitalisme. Dr. philos Hans Kolstad: EU og forskningen, en ide og dens omslag. Docent Jan Erik Gustafsson, Stockholms tekniska högskola: EU s forskningspolitik den femte nyliberala friheten. Innleiingane frå konferansen er no trykt som hefte nr. 2/2010 i serien Arbeidsnotat frå Nei til EU Det er vår vurdering at Nei til EU bør følgje opp dei problema omkring norsk (og svensk) forskningspolitikk som her blir reist. Vi har fått meldingar om bekymring for manglande prinsipiell debatt i ein del forskningsmiljø. Samtidig er det klart at vårt utvalg ikkje kan ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Vi kan vere støttande i arbeidet og vil legge fram for styret i Nei til EU ein del synspunkt på korleis arbeidet kan førast vidare. Vi vil i tida framover rette søkelys på vår vidaregåande skole og prøve å få fram blant anna kva for følgjer EØS-avtalen har for dei ulike sidene ved yrkesopplæringa. Sidan EU legg så sterk vekt på opplæring som ein faktor i den økopnomiske utviklinga, er det grunn til å rekne med at følgjene vil bli merkbare nettopp for yrkesopplæringa. I første omgang vil utvalget arrangere ein konferanse om yrkesopplæring i Trondheim først i januar. 6.7 Kulturutvalg Kulturutvalget gikk i fjor over til å bli et nettverk. Koordinator for nettverket er Kristine Mollø- Christensen. Nettverkets mandat er å å bidra til at Nei til EU også på kultursiden er en levende folkebevegelse, bl.a. gjennom å holde oppe et kontaktnett av kunstnere på nei-sida. Utvalget skal bistå med forslag til kultur på Nei til EUs arrangementer. Og det er blitt gjort også i denne perioden. Nettverket har ikke hatt noe fysisk møte. 6.8 Nettverk Fiskeripolitisk nettverk Det har vært avholdt et telefonmøte 18. januar, se vedlegg. Ellers har det vært kontakt mellom undertegnede og Heming/Morten i flere saker og mellom undertegnede og Einar Jetne. Undertegnede har også hatt en telefonsamtale med Knut Korsbrekke og flere med Arne Pedersen. Einar Jetne har utarbeidet et nyhetsbrev i januar 2010 Nettverket har drøftet EUs fremtidige fiskeripolitikk, dvs. grønnboka og hvilke implikasjoner den har for fremtidig fiskeriforvalning herunder også Norges uavhengige stilling. Det er utarbeidet en rapport 12

13 her, se vedlegg. Det er også utredet betydningen av det (midlertidige) sammenbruddet i fiskeriforhandlingene mellom EU og Norge. Makrellstriden med Island og Færøyene har vært gjennomgått og drøftet. Her har undertegnede utarbeidet en kort statusrapport og herunder også et utkast til svar til Europabevegelsens generalsekretær Paal Frisvold som har vært sendt norsk presse. Nettverkets primære oppgave nå må være å ta til motmæle mot utspill eller tendenser som gjør EUtilpasningen lettere. Arbeidsmåten er slik at dersom noen av medlemmene i nettverket blir oppmerksom på forhold som NEU bør reagere på ventileres det med medlemmene for så å avgjøres i NEUs ledelse Landbrukspolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk har fulgt implementeringen av EU-direktivet om vogntoghøyder, -bredder og -lengder på transportkjøretøyer. Konsekvensene vil bli svært store for bl.a. skogbruksnæringen. Landbrukspolitisk nettverk utarbeidet en uttalelse om saken, som ble vedtatt på styremøte i Nei til EU. Nettverket følger arbeidet med ny landbrukspolitikk i EU, og vil vurdere reaksjoner fra Nei til EU når offentliggjøring skjer Schengen-nettverket Det har ikke vært aktivitet i Schengen-nettverket. 6.9 Arbeidsgruppen om Island Arbeidsgruppen om Island har bestått av disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Peter Ørebech Helle Hagenau Dag Seierstad Tale Marte Dæhlen Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen skal følge og analysere situasjonen på Island og slik bidra til Nei til EUs politikkutvikling om forholdet mellom Island og EU og eventuelle konsekvenser for EØS-avtalen. Den skal også gi innspill til hvordan Nei til EU kan støtte nei-siden på Island. Gruppen har arbeidet for å styrke kontakten med den islandske nei-organisasjonen Heimssyn. I november arrangerte Heimssyn en nordisk konferanse på Reykjavik, hvor flere av arbeidsgruppens medlemmer deltok. Gruppen har hatt seks telefonmøter i perioden og ellers kommunisert fortløpende per e-post Arbeidsgruppen om datalagring Styret satte ned følgende utvalg for Nei til EUs arbeid med datalagringsdirektivet: Heming Olaussen (leder) Mona Høvset Gisle Hannemyr Veronicha Bergli Tale Marte Dæhlen Geir Pollestad Snorre S. Valen 13

14 Kim Andre Åsheim Linn Hemmingsen Eivind Brenna Vigdis Hobøl (sekretær) Utvalget har hatt 6 møter. Hovedoppgaven for utvalget var å utarbeide høringsuttalelse til regjeringens høring. Høringsuttalelsen ble vedtatt i Nei til EUs råd. Kampanjeutvalget har fulgt og informert om politisk utvikling i saken, støtta opp om arbeidet i kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet og lagt til rette for lokal kampanjeaktivitet. Se ellers punkt Kampanje mot Datalagringsdirektivet Arbeidsgruppen om EØS Arbeidsgruppen om EØS har bestått av disse medlemmene: Heming Olaussen (leder) Peter Ørebech Maria Walberg Sverre Vatnar Arne Byrkjeflot Jo Stein Moen Tale Marte Dæhlen (Ungdom mot EU) Utredningsleder Morten Harper har vært sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen har som formål å bidra til kunnskap om EØS-avtalens funksjon på ulike samfunnsområder i Norge, både internt i Nei til EU og i andre fora. Gruppen skal særlig stimulere til lokalt engasjement inn mot det regjeringsoppnevnte utvalget (Europautredningen). Bl.a. har gruppen bidratt til Nei til EUs innspill til emner Europautredningen må belyse, oppsummert i 20 punkter. Gruppen har hatt fire telefonmøter i perioden Kommunalpolitisk arbeidsgruppe Kommunalpolitisk arbeidsgruppe har i perioden bestått av Merete Furuberg (leder) Mette Henriksen Aas (vara Rakel Malene Solbu begge Fagforbundet) Terje Enger (kommunalpolitiker, SV, Ullensaker) Dag Hagen Berg (Nei til EU, Oslo) Magnar Nomedal (Nei til EU, Vest-Agder) Marianne Granheim Trøyflat (kommunalpolitiker, Sp, Vestre Slidre) Kirsten Hofseth (kommunalpolitiker, Ap, Marker) Jens Kihl har vært sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter gjennom arbeidsåret, enten på telefon eller i Nei til EUs lokaler i Oslo. I arbeidsperioden har utvalget evaluert forprosjektet Kommunalpolitisk nettverk, og anbefalt styret i Nei til EU å videreføre dette som hovedprosjekt. Arbeidsgruppa og sekretæren har sendt ut nyhetsbrevet Kommunalpolitikk om lag annenhver uke hele våren. Det har også blitt produsert et Vett-hefte om lokale konsekvenser av EØSavtalen som skal spres til alle kommunepolitikere i nei-alliansen. Arbeidsgruppas sekretær har holdt foredrag for lag i Nei til EU og Ungdom mot EU, for Nordalnd fylkeskommune og i tillegg deltatt på møter og konferanser i det internasjonale nettverket til KS. Arbeidsgruppa har, sammen med politisk ledelse i Nei til EU, drevet noe utadrettet virksomhet, gjennom blant annet leserbrev i Kommunal 14

15 Rapport og et møte med KS. Arbeidsgruppa har også arbeidet med planer for Nei til EUs aktiviteter knyttet til lokalvalget 2011 og verving av folkevalgte. Arbeidsgruppa fikk tilslag frå Utenriksdepartementet om tilskudd til en konferanse om EØS og kommunalpolitikk. Denne vil etter planen bli avholdt våren Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Maria K. Lyngstad (leder), Vigdis Vollset, Aksel Hagen, Stine Renate Håheim, Sverre Vatnar, Oddvar Igland, Guro Fjellanger og Tale Marte Dæhlen (UmEU). Komiteen har hatt 4 møter høsten Kontrollkomiteen Årsmelding Kontrollkomiteen, valgt på Landsmøtet 2009, har bestått av følgende: Steinar Nygaard leder. Sør-Trøndelag Nei til EU Eli Berg, Troms Nei til EU Hans Ellef Wettre, Norges Bondelag. Komiteen har hatt 2 telefonmøter og et møte i forbindelse med et rådsmøte. Halvårsrapport er sendt styrets leder. Kontrollkomiteen har gått gjennom alle fremlagte dokumenter som er behandlet i de styrende organer. Generelt kan uttrykkes at Nei til EU driftes på en meget tilfredsstillende måte. Komiteen har bedt om å få fremlegg og referater fra de enkelte utvalg uten at slikt materiale er innkommet. Et hederlig unntak er Utdanningsutvalget hvor Kontrollkomiteen holdes løpende orientert av utvalget. Vi håper at dette kan endre seg positivt fra flest mulig av de andre utvalg frem til Landsmøtet. Enkeltsaker er behandlet på vanlig måte. En nærmere redegjørelse for de viktigste vil fremgå av Kontrollutvalgets sluttrapport. Komiteen vil ha et siste møte i forbindelse med Landsmøtet. Den pålagte kontakt med revisor vil bli gjennomført når regnskapet foreligger. 7 Informasjons- og utredningarbeidet 7.1 Standpunkt Det er gitt ut fem vanlige utgaver av Standpunkt i 2010 pluss et firesiders spesialnummer i anledning 1. mai. Opplaget ligger vanligvis på rundt eksemplarer per nummer. 1. mai-avisen ble trykt i et opplag på Sindre Humberset er redaktør, og Heming Olaussen er ansvarlig redaktør for Standpunkt. Sindre Humberset hadde permisjon fra februar til august, og Inge Matland vikarierte som redaktør. Sindre hadde ansvar for nummer 1 og og Inge Matland hadde ansvar for nummer 2, 3 og Grafisk medarbeider Eivind Formoe har formgitt avisa. Standpunkt har en redaksjon bestående av redaktør, ansvarlig redaktør og grafisk medarbeider, samt Jo Stein Moen, Torunn Kanutte Husvik, Dag Seierstad og Hege Lothe. Redaksjonen bidrar med stoff til avisa og får hjelp av øvrige ansatte i Nei til EU, og mer eller mindre faste frilansjournalister. 15

16 7.2 Skriftserien VETT Etter omleggingen i 2009 til pocketformat er det arbeidet videre med å gjøre skriftserien Vett mer tilgjengelig også for andre enn medlemmer og abonnenter. Heftene har blitt distribuert gjennom utvalgte bokhandlere, og f.o.m nr. 4 er det inngått avtale om salgsdistribusjon med Interpress, som vil gjøre Vett tilgjengelig bl.a. i Narvesen. Skriftserien Vett blir sendt ut til medlemmer som abonnerer og alle tillitsvalgte i organisasjonen. Skriftserien er gratis både for medlemmer og tillitsvalgte, men med frivillig abonnementsbetaling (kr. 150,- per år). Per 1. oktober 2010 blir det sendt ut om lag eksemplar til disse to gruppene. Vanlig opplag for skriftserien er per nummer. Heftene publiseres også på nettsidene (pdf-format). Vett nr. 2 var en ny versjon av innføringsheftet EU-guiden, med et opplag på hele Det ble sendt ut til alle medlemmene som bilag til Standpunkt. Utredningsleder Morten Harper er hovedansvarlig for skriftserien. Følgende hefter er utgitt i denne perioden: 1/10 Stadig mer union. Av Morten Harper, 64 sider. 2/09 EU-guiden. Redaksjon: Morten Harper og Inge Matland, 64 sider. 3/09 Kommunalpolitikk og EU. Redaktør: Jens Kihl, 64 sider. I tillegg vil det i 2010 bli utgitt et Vett-nummer om sikkerhetspolitikk. 7.3 Årbok Nei til EU har siden 1999 utgitt årbok, med ulike tema fra år til år. "Årbok 2011" gis ut i november og fokuserer på mangelen på demokrati i EU. Den tar særlig for seg mangelen på folkelig deltagelse, lobbyisme, hemmelighold og EU-parlamentets arbeid. Boka inneholder dessuten en gjennomgang av sentrale hendelser i EU og i forholdet mellom Norge og EU det siste året. Redaktør for boka er Morten Harper. Opplaget er 2000 eksemplarer. 7.4 Hjemmesider Det er en målsetting for hjemmesidene at de skal være kunnskapsbaserte, funksjonelle og besøksvennlige med jevnlig oppdatering. Videre skal de gjenspeile organisasjonens aktivitet. Arbeidet med Nei til EU sine hjemmesider har hovedsakelig vært ivaretatt av Elisabeth Gundersen i 40 % stilling. I tillegg har Hilde Nylén hatt ansvar for utlegging av daglige nyheter. Oktober 2009 ble det etablert en nettredaksjon bestående av Heming Olaussen, Hilde Nylén og Elisabeth S. Gundersen. Redaksjonen har i utgangspunktet hatt ukentlige møter. I tillegg har det også vært oppnevnt en utvidet redaksjonsgruppe med Sindre Humberset, Franziska Hentschke og Morten Harper. Vigdis Hobøl tok over etter Franziska da hun gikk ut i permisjon. Den utvidede redaksjonen har hatt 2 møter i perioden Arbeidet med nye nettsider, som startet opp i 2009, har i skrivende stund ikke blitt fullført, men planlagt lansering er 13. oktober. Inge Matland og Sindre Humberset har hatt ansvar for pressemeldinger. Utredningsleder Morten Harper har hatt ansvar for oppfølging/oppdatering av kunnskapsbanken. I februar startet nettredaksjonen opp ett nytt element på nettsidene: Ukens Skribent. Med unntak av skolens sommerferie har nye skribenter med svært ulike ståsted skrevet om EU-relaterte saker. I løpet av året har følgende blitt gjort: Restrukturering og forenkling av publiseringssystemet, tilrettelegging for nye nettsider. Daglig oppdatering av nyheter og aktivitetskalender. Oppfølging av Ukens Skribent 16

17 Fortløpende publisering av nyprodusert stoff både pressemeldinger, leserbrev og artikler skrevet etter gjennomførte arrangementer. Kontinuerlig oppdatering av kunnskapsbank der både eget produsert materiell, lenker og nyhetsklipp publiseres tematisk Videooverføring av landsmøtet. Arbeidet med forbedring av lenkeoversikten pågår kontinuerlig. Utlegging av de ulike nyhetsbrevene (faglig og kvinnepolitisk). Utlegging av Standpunkt, både artikler og som nedlastingsfiler. Oppdatering av kontaktinformasjon både sentralt og til fylkeslag. Utviding av bildebank for illustrering av artikler. Fylkessider: Opplæring av fylkessekretærer er en kontinuerlig arbeidsoppgave. Det varierer fra fylke til fylke hvor høyt egen hjemmeside prioriteres. 7.5 Nettverksbrevet Steinrøysa Nei til EU sender hver uke ut et nettverksbrev til medlemmer og andre interesserte pr. e-post med informasjon om sentrale aktiviteter og kampanjer, oversikt over sentrale og lokale aktiviteter, nyttige lenker til nettsider, nyheter og bakgrunnsinformasjon. Nettverksbrevet Steinrøysa blir sendt ut hver mandag. Redaktør for Nettverksbrevet Steinrøysa er organisasjonskonsulent Vigdis Hobøl. Nettverksbrevet fungerer godt, og både sentralleddet og fylkesleddet bruker brevet aktivt for å spre informasjon og å holde oversikten over organisasjonsnyheter og aktiviteter. Spesielt har fylkeslagene i året som gikk vært flinke til å legge ut saker fra aktivitetene sine på fylkeshjemmesidene. Gode ideer fra lokalt arbeid kan dermed hentes opp i Steinrøysa og spres. Alle som melder seg inn i Nei til EU får tilbud om å stå på Nettverksbrevet Steinrøya. Brevet når pr. 1. oktober mot 3727 på samme tid i fjor. 7.6 Pressearbeid generelt Inge Matland har vært engasjert som presseansvarlig store deler av året. Siden 1.9. har vi vært uten egen medarbeider, og arbeidet har vært fordelt på flere. Stillingen er i skrivende stund utlyst (deltid). Leder og presseansvarlig har vært aktive med medieutspill gjennom året. Også uttalelser fra AU, styre og Råd har vært forsøkt solgt inn til ulike media, med vekslende hell. Det er åpenbart større rom for leserinnlegg enn for rene pressemeldinger. I løpet av året har leder blitt fast gjestespaltist i nettavisa e24. Det er av og til tungt, men stort sett mulig å få våre ting ut i media. Unntaket er Aftenposten, som synes å være nesten hermetisk lukket for innlegg fra vår side. Alt egenprodusert stoff blir lagt ut på egne hjemmesider. Vi har flere eksempler på at medier lager saker på bakgrunn av informasjon eller innspill fra vår side. Både leder og nestleder har ved en rekke anledninger opptrådt i ulike TV- og radiokanaler i løpet av året. Det er også en rekke eksempler på godt samarbeid sentralt-lokalt om leserinnlegg, svar på angrep osv. i lokalmedia. Nei til EU har vært tydelig tilstede på Twitter i løpet av året, særlig koplet til Inge Matlands innsats. Også Facebook har vært benyttet. Det må foretas en ny gjennomgang av vår mediestrategi når ny medarbeider er på plass, ikke minst i lys av tendenser til omorganisering av avisenes debattspalter, utsiktene for Facebook, bruken av Twitter og andre sosiale medier. 17

18 Det bør neves at Morten Harper står som bidragsyter til boken ( anti-festskriftet ) om Norsk Presseforbunds jubileum, utkommet høsten hans bidrag handler om medias håndtering av EUstriden i Norge. I 2010 har vi merket en betydelig interesse for Nei til EU fra utenlandske medier. Spesielt sveitsiske medier har vært opptatt av vårt syn på og erfaringer med EØS, men også russiske, ukrainske, tyske, danske og engelske medier har gjennom året vist interesse for våre synspunkter. 7.7 Nyheter på e-post Dagens viktigste EU-nyheter blir hver morgen sendt ut til over 500 ansatte og tillitsvalgte i Nei til EU og andre organisasjoner og partier. Hilde Loftesnes Nylén, Elisabeth Gundersen og Sindre Humberset har vært ansvarlige for utsendingene. 7.8 Faglig nyhetsbrev Nei til EUs faglige utvalg gir ut eget nyhetsbrev, se kap Kvinnepolitisk nyhetsbrev Kvinnepolitisk nyheitsbrev kom ut med eit nummer i august. Det er planlagt to nummer av nyheitsbrevet til før utgangen av Målet er at nyheitsbrevet skal koma ut ca anna kvar månad. Kvinnepolitisk sekretær har arbeidd med å oppretta ei nettverksliste som no har ca. 270 e-postadresser. Potensialet for å nå ut til fleire mottakarar er stort og nyheitsbrevet kan verta endå viktigare for å spreia informasjon om EU og likestilling Nyhetsbrevet Kommunalpolitikk Nyhetsbrevet har kommet ut om lag annenhver uke i perioden, med unnatak av ferier og perioden der kommunalpolitisk sekretær skrev et Vett-hefte om kommunalpolitiske konsekvenser av EØS-avtalen. Nyhetsbrevet går ut til om lag folkevalgte og andre som er spesielt interesserte i EØS og lokalpolitikk, i tillegg til at det blir omtalt i Nei til EUs nettverksbrev Steinrøysa. Nyhetsbrevet har en ingress til hver sak i e-posten til mottakerne, og en utfyllende tekst på Nei til EUs hjemmesider. Disse nyhetssidene er blant de mest besøkte på Nei til EUs nettsted, og genererer trolig mer trafikk også til andre deler av neitileu.no. Nyhetsbrevet ble, i tråd med arbeidsplanen, evaluert av kommunalpolitisk arbeidsgruppe vinteren 2010 med påfølgende evaluering i Nei til EUs styre Notater, faktaark og standardforedrag I tillegg til de faste publikasjonene utgir Nei til EU en rekke større og mindre informasjonsskriv og liknende etter behov og arbeidskapasitet. Distribusjon av disse skrivene varierer: De legges ut på nett, sendes til tillitsvalgte og ansatte per e-post og kopieres. Utgivelser i perioden: Faktaark EUs datalagringsdirektiv truer grunnleggende rettigheter Faktaark Handlefriheten utenfor EU Faktaark Forbrukerdirektivet Faktaark Stortinget i utakt med folket om EU Faktaark Forskjellene på EU-medlemskap og EØS-avtalen Faktaark Innflytelse ved EU-medlemskap? Faktaark Eurokrisen Faktaark Frontex 18

19 Arbeidsnotat Datalagringsdirektivet oversikt over høringene, av Vigdis Hobøl Arbeidsnotat EU og norsk forskning, redigert av Utdanningspolitisk utvalg Standardforedrag: Lisboatraktaten, mars 7.12 Løpesedler og plakater Nei til EUs har i løpet av perioden gitt ut flere løpesedler. Løpesedlene er produsert som ledd i politiske kampanjer og i forbindelse med vervekampanjer, arrangementer og merkedager. Disse publikasjonene skal først og fremst presentere organisasjonens syn og argumenter ut over organisasjonens egne rekker, men skal også gi våre egne medlemmer og tillitsmannsapparat kort og lettfattelig argumentasjon. Løpesedlene er distribuert gjennom fylkes- og lokallag, på egne arrangementer og gjennom de øvrige organisasjonene i nei-alliansen. Noen av dem er også publisert på nettsiden. Produksjoner i perioden: Løpeseddel om datalagringsdirektivet. Februar. Eget trykk. Løpeseddel og plakat for landskonferansen. Mars. Eget trykk. Løpeseddel om postdirektivet. Mai. Eget trykk. Løpeseddel om helsedirektivet. Mars. Opplag Løpeseddel fire grunner Ny versjon. Opplag Løpeseddel Fire grunner Engelsk versjon. Oktober. Opplag Plakat. Datalagringsdirektivet. Juli. Opplag Løpesedler og plakat for kvinnekonferansen. Oktober. Eget trykk. Løpeseddelserie Myter og fakta om EU. Myte 1 og myte 2. August og oktober. Opplag av hver. Stand-/verveplakat. Oktober. Eget trykk. 8 Politisk arbeid og kampanje 8.1 Den politiske utviklingen i har vært preget av særlig tre overordna spørsmål i EU-saken; Utviklingen i meningsmålingene i Norge, EUs håndtering av den økonomiske krisa, samt ulike sider ved EØS-spørsmålet. Island har trådt mer i bakgrunnen, Lisboatraktaten er vedtatt, men begge saker fortjener kort omtale. I tillegg er Schengenavtalen og flyktninge- og asylsaker i ferd med å komme på dagsorden. EUs nederlag i klimapolitikken blir også kort berørt. EØs-avtalen har kommet på dagsorden på en helt annen måte enn tidligere. Dette skyldes spesielt Regjeringas oppnevning av Sejersted-utvalget ( Europautredningen ), EUs trykk på Sveits for å erstatte de bilaterale avtalene med en EØS-avtale, og Sveits motstand mot dette, samt de mange konkrete erfaringene med konfliktfylte EØS-direktiver som det blir flere og flere av. Ikke minst fagbevegelsen føler seg presset av EU via EØS. Nei til EU spiller en aktiv rolle i den norske debatten. Se også eget kapittel under. 8.2 Meningsmålingene om EU-medlemskap Meningsmålingene om EU-medlemskap har gått fra fantastisk til utrolig. I over 5 år (fra april 2005) har det vært et klart nei-flertall i Norge, men fra juni 2010 har flertallet lagt seg på over 60 % nei, mens jasiden har krøpet ned til ca. 25 %. Til og med i Høyre er det klart nei-flertall blant velgerne. Det er pr. oktober 2010 ikke ja-flertall i noe parti, noen sosial eller økonomisk gruppe, ikke noen av kjønnene, ingen aldersgruppe ingen! 19

20 Dette representerer en enorm politisk triumf for den demokratiske nei-siden, men også noen utfordringer. På den ene siden gir det oss en sjøltillit å vite at det store flertallet av det norske folk er enige med oss. Enhver uthenging av EU-motstanden (slik vi ofte kan se, spesielt av nordmenn i EU og av Europabevegelsen) blir samtidig en uthenging av det store flertallet av det norske folk. Det er også grunn til å tro at det store nei-flertallet gjør det lettere for tvilere å tone nei-flagg, og for jafolk å få tvil om sitt standpunkt. På den annen side gjør det massive nei-flertallet at mange avblåser EU-kampen. Saken blir uinteressant. Særlig en del (ja-)medier viser denne tendensen. Ute blant folk blir det noe tyngre å verve, og det skal også en innsats til for å overbevise våre allierte om at beredskapen må opprettholdes. Som vi veit; I politikken kan ting snu fort. Ja-siden har overhodet ingen tanker om å gi seg, de har bare foretatt en taktisk retrett, i håp om at vindene skal snu. I mellomtiden fortsetter tilpasningspolitikken for fullt. De fleste ser nå fram mot EØS-debatten i 2012/2013, samt stortingsvalget Begge deler åpner nye muligheter og utfordringer. 8.3 EUs krisehåndtering. EU har bestemt seg for å forsvare Euroen og ØMU koste hva det koste vil. Svaret overfor medlemslandene er to-delt; Delvis forordnes en medisin av lønns- og pensjonskutt, nedbygging av offentlig velferd og utstrakt privatisering. Arbeidsløsheten i EU øker og ungdomsarbeidsløsheten når skyhøye tall. Flere land sliter tungt økonomisk, og Euro begrenser den nasjonale handlefriheten. På den annen side er det en viss logikk i at forsvar av Euro betyr økt overnasjonalitet. Tiltak som EUforhåndskontroll av medlemsstatenes statsbudsjett, strafferegimer mot ulydige EU-land (i forhold til budsjettunderskudd, lånegjeld m.m.) samt overnasjonale finanstilsyn betyr at den nasjonale sjølråderett begrenses ytterligere. Fagbevegelsen og mange andre har svart med streiker og demonstrasjoner, tilliten til EU har sunket til et lavmål (42 %), danskene og svenskene vender Euro-ideen ryggen m.v. Den økonomiske krisa har blitt en sosial krise, og den kan fort utvikle seg til en tillitskrise og en politisk krise. Vi ser tendenser til at høyreekstreme ideer får vind i seilene. Norge har kommet seg gjennom finanskrisa med Europas laveste ledighet, finansene i orden, velferden stort sett intakt og med lite sosial uro. Motkonjunkturpolitikken med sterk offentlig pengebruk på bygg, vedlikehold osv. i 2009 ser ut til å ha fungert. Desto mer påfallende at Stoltenberg, Støre og Johnsen ikke påpeker at EUs nye politikk ville ha betydd budsjettkontroll også av Norge, og at slik motkonjunkturpolitikk som Norge benyttet ville vært sterkt uønsket i EU dersom Norge var EUmedlem. EU-krisa og håndteringa er en sterkt medvirkende årsak til at nei-siden har nådd et rekordnivå. 8.4 Island Er en prioritert sak i Nei til EU, både sentralt, i UMEU og i mange fylker. Vi har gode forbindelser med våre søsterorganisasjoner (Heimssyn og ungdomsorg. Isafold), det er etablert et støttefond, vi blir oppdatert og det foretas reiser til/fra Island. Situasjonen på Island er på mange måter uklar, men folket sier nei til EU-medlemskap med stort flertall. Forhandlinger er igangsatt mellom EU og Island, men det råder pessimisme mht. utfallet, spesielt på EU-siden. Island har forsvunnet i norske medier som argument for norsk EU-medlemskap. Vi må imidlertid fortsette det gode arbeidet. EU pøser inn penger i en informasjonsoffensiv på Sagaøya, den økonomiske krisa og Icesave-saken er uavklart. Det er stadige politiske kriser, og situasjonen er labil. 20

21 8.5 Lisboatraktaten Ble endelig godkjent i EU seinhøstes Det arbeides under høytrykk med å realisere en del av hovedideene i traktaten, bl.a. etableringa av en egen meget omfattende utenrikstjeneste. EU skal snakke med en stemme i internasjonale fora. Imidlertid preges EU så langt av å være et flerhodet troll, med en EU-kommisjonspresident (Barosso), en President (Van Rompoy), et formannskapsland på rotering samt utenriks minister Baronesse Ashton. EU har søkt om at Ashton skal få møte i FN og snakke for EU samla. Det er også tatt til orde fra tyske og franske politikere for militær opprustning og en mer kraftfull EU-hær. Dette møter imidlertid en del motstand. Lisboatraktaten har brakt EU flere skritt i retning en slags føderativ stat, og mange drømmer om den dagen EU virkelig skal ta skrittet fullt ut, i den globale konkurransen med USA, Kina m.fl. 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken Preges i stor grad av EU-tilpasning fra justisministerens side. Reglene i Dublin II-avtalen om retur til første søker-land har ført til at et kritisk fokus har kommet på denne avtalen, kfr. saken om Hellas. Men også andre sider ved justisavtalene trenger å gjennomlyses, blant annet de meget omfattende fellesregistrene innen Schengen, politisamarbeidet, grensekontrollen m.v. Nei til EU har, nærmest som en enslig svale, søkt å holde en kritisk debatt oppe. Hellas-saken har brakt flere på banen. En kan håpe at denne debatten framover kommer på dagsorden på en helt annen måte enn hittil. Nei til EU må også forsterke egen innsats. 8.7 Klimafiaskoen i København Viste at skrytet om EU som klimahelt saknet grunnlag. Det var Kina, USA og de fattige landene som bestemte dagsorden og utfall i klimaforhandlingene, ikke EU. Det er imidlertid bekymringsfullt at ikke trykket internasjonalt opprettholdes. EU, som Norge, viste vilje til ambisiøse klimakutt, mens det nå er de realpolitiske sinkene som har overtatt scenen. EU nedjusterer sine ambisjoner. I denne situasjonen blir det enda viktigere at Norge står fram og går foran som et eksempel. 8.8 EØS Nei til EUs landsmøtevedtatte strategi NOU om EØS har fått nesten fullt gjennomslag i norsk politikk. Med Sejersted-utvalget ( Europautredningen )s oppnevning jula 2009, har EØS-debatten fått et offentlighetsstempel som er egnet til å fjerne tabuene og fordommene mot en pen, bred og faktabasert debatt om EØS-avtalen. Det er på tide. Europautredningen skal fram til desember 2011 gjennomgå positive og negative erfaringer med samtlige avtaler mellom Norge og EU; EØS, Schengen, justisområdet, utdanning, forsvar osv. Utvalget har bestilt en rekke delutredninger fra eksperter, og er også åpne for innspill fra andre. Nei til EU er representert i utvalgets brede referansegruppe, sammen med bl.a. Ungdom mot EU. I utvalget sitter det ulike folk, som eksperter og enkeltpersoner, ikke som representanter for organisasjoner. Nei til EUs styre har nedsatt en eget sentral EØS-gruppe, som skal følge utvalgets arbeid og gi innspill for å sikre at også kritiske eksempler og argumentasjon når fram. En åpenbar mangel ved utvalgets mandat, er at de ikke skal utrede alternativer til EØS. Som et svar på dette, og på Europabevegelsens Grieg-utvalg (som skal bruke Sejersted-utvalgets rapport som et springbrett for en ny EU-debatt i 2012), vedtok styret i Nei til EU å gå inn i samarbeidsprosjektet Alternativ til EØS sammen med Fagforbundet og El & It-forbundet våren Som prosjektleder er tilsatt tidligere leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik. Bondelaget har stilt lokaler og kontorutstyr til disposisjon for prosjektet. Det er bevilget tilstrekkelig med midler til å gjennomføre et forprosjekt ut Nå arbeides det med selve hovedprosjektet for En ønsker å utvide deltakelsen, og finansiering må sikres. 21

22 Prosjektets hovedformål er å sikre et kunnskapsgrunnlag for en alternativ til EØS-debatt i Norge i 2012/2013 og videre. En ønsker å hente inn ulike erfaringer og eksempler på Norges muligheter uten EØS. I den forbindelse er det svært interessant det som skjer i forholdet mellom EU og Sveits. EU ønsker at Sveits oppgir sin bilaterale tilnærming, og å adoptere en EØS-avtale. Sveits nekter. Dette har brakt debatten om EØS-avtalens kritiske sider fram i lyset, også i Norge. Prosjektet vil bl.a. ta sikte på å belyse alle sider ved Sveits bilaterale avtaler. De konkrete utslagene av EØS i Norge i 2010 har bl.a. handlet om datalagringsdirektivet (se egen oppsummering) postdirektivet anbudsforskriften for offentlig sektor vikarbyrådirektivet (se faglig utvalg) helsedirektivet (se kvinnepolitisk utvalg) forbrukerdirektivet bankinnskuddsdirektivet GMO-saken Statlig subsidiering av Hurtigruta Industrikraftregimet Giftstoffer i tåteflasker (Bisfenol A). Lista er på ingen måte uttømmende. 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet Kampanjen mot datalagringsdirektivet har blitt ledet av et kampanjeutvalg (se punkt under utvalg) med en sekretær i Nei til EUs stab (Vigdis Hobøl). Se også vedlegg 3 som er en utfyllende rapport om arbeidet med datalagringsdirektivet. Nei til EU har i arbeidet mot datalagringsdirektivet valgt å støtte opp om arbeidet i kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet. Nei til EU følger debatten tett og har kommentert endel utspill. Likevel har arbeidet særlig foregått i bakgrunnen, og Stopp datalagringsdirektivet har blitt gitt muligheten til å være de første som kommenterer aktuelle hendelser. Nei til EU har jobbet med skolering av hele organisasjonen gjennom at datalagringsdirektivet var et ov to temaer på landskonferansen i mars. Saken er også blitt dekket tett i Standpunkt og i andre nyhetsbrev fra Nei til EU. Et eget kamnpanjeskriv er blitt distribuert internt. Hovedoppgaven for utvalget var å utarbeide høringsuttalelse til regjeringens høring. Det ble laget en faglig sterk høringsuttalelse fra Nei til EU som særlig Gisle Hannemyr skal få honnør for. Høringsuttalelsen ble vedtatt i Nei til EUs råd i mars. I tillegg deltok 10 fylkeslag og to lokale Stopp dld-avdelinger deltok i høringen. Også andre aktører på fylkesplan har sendt uttalelser, dels med støtte fra våre lag. Det har blitt jobbet med å spre informasjon om direktivet lokalt gjennom leserinnlegg og debattmøter. Dette har skjedd over hele landet. Anslagsvis har det blitt arrangert og planlagt arrangert ca 50 møter med dld som tema siden landsmøtet i regi av Nei til EU, Stopp dld og Studenter mot EU. 22

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Sak 7 Valg Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Valnemnda som vart vald på landsmøtet i 2007, har hatt denne samansetjinga: Ingrid Fiskaa Margaret Eide Hillestad Margrethe Høydalsvik Helge Solum Larsen

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Sak 2 Årsmelding for Nei til EU 2007-2008

Sak 2 Årsmelding for Nei til EU 2007-2008 Sak 2 Årsmelding for Nei til EU 2007-2008 INNHOLD 1. Innledning...4 2. Landsmøtet...4 3. Rådet...4 4. Styret og arbeidsutvalget...5 5. Ansatte...6 5.1. Ansatte sentralt...6 5.2. Ansatte fylkessekretærer...8

Detaljer

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite Valg Innstilling fra forberedende valgkomite Styrets innstilling på valgkomite og revisor for 2016 Forberedende valgkomite har bestått av: Odd Haldgeir Larsen (leder) Kjell Dahle Ingebjørg Nordbø Åste

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0. Innledning 2010 blir et viktig år for Ungdom mot EU. Nei-sidens

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 5. oktober, 2010 kl. 16. 00 19.30 Sted: Munkegt. 17 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum Hedmark Nei til EU Årsmøte lørdag 20. februar kl 11.00 på Elverum Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Hedmark Nei til EU. Fra venstre: Regionssekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Merete Furuberg, Ole Jan

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer