FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR 2014"

Transkript

1 FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR STYRET og FORENINGEN Styret har i perioden bestått av: Cato Zahl Pedersen, styreleder (ikke på valg) Anne Mette Bredahl, nestleder (på valg) Arne Fagerlie (ikke på valg) Beate Haugen (ikke på valg) Jan Arne Dammen (på valg) Erik Rosseland (på valg) Roy Fransplass (på valg) Peer Jacob Svenkerud (på valg) Erik Lindh (ikke på valg) Paul Glomsaker (ikke på valg) Styret konstituerte seg i første styremøte, og utnevnte Anne Mette Bredahl til nestleder. I løpet av 2014 har det vært holdt 8 styremøter. Jan Arne Dammen trakk seg dessverre som styremedlem i august Valgkomiteen besto etter generalforsamlingen 2013 av Tone Englund, Reidar Storvik og Johan Rørvik, med varamedlem Kjell Berge Melbybråten. Reidar Storvik måtte dessverre trekke seg underveis i perioden og ble da erstattet av Kjell Berge Melbybråten. Ridderrennets daglige drift og sekretariat har vært ledet av generalsekretær Elisabeth Kollerød. Generalsekretæren har vært daglig økonomiansvarlig i Foreningen. Ann Hoffmann har vært regnskapsfører for Ridderrennet. Revisjonsbureauet v/finn Jarle Mathiesen ble valgt som ny revisor. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen for godt, sykefraværet har vært ubetydelig og det har ikke vært ulykker av noen art på arbeidsplassen. Styret kan heller ikke se at organisasjonens virksomhet medfører noen forurensing av det ytre miljø. Likestillingskravet er ivaretatt etter beste evne. Ridderrennet har også i 2014 leid kontor på Idrettens Hus, Ullevål stadion. Vår generalsekretær jobber for tiden 100 %. Hun har en fast 50 % stilling, og en 50 % åremålsstilling som utløper den Vi ser at kontinuitet i arbeidet året rundt gir et godt økonomisk resultat, i tillegg til at vi mener den nåværende arbeidsmengden forsvarer en 100 % stilling. Generalsekretær har i løpet av 2014 hatt en stor opprydding i medlemsregisteret, og pr hadde foreningen 647 medlemmer. 1

2 Viktige resultater siste år: Vi har en solid økonomi og har gjennom godt samarbeid med eksisterende sponsorer fått økt støtte. I tillegg har vi fått inn nye sponsorer. Økning i inntekter fra 2011 på 2,3 mill. til 2014 på 3,7 mill., er på nær 1,4 millioner (+60 %). Vi har utvidet de sosiale arrangementer for deltagerne med bl.a. seminarer, konsert og avslutningsbankett lørdag kveld. Inntil 2012 var det lørdag kveld kun et eget arrangement for de frivillige og samarbeidspartnere. Vi har jobbet for å gjøre Ridderuka rimeligere for deltagerne. 1) Ved å øke medlemsstøtten fra kr i 2011 til kr i 2014 en økning på 30 %). 2) Ved å tilby leiligheter som bostedsalternativ til hotellet. Vi har gått over fra mye arbeid og kommunikasjon på papir til så mye elektronisk kommunikasjon (påmelding på nett, fakturering via mail, plakettoversikt, mailer, kortbetaling osv.) Vi har et godt og tillitsfullt samarbeid og avtalefestet forhold til medarrangørene Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportsenter, og støttespilleren Forsvaret. Avtalen revideres årlig. Vi har inneværende periode tatt ansvar for Barnas Ridderuke. Den gjennomføres med de samme gode krefter som tidligere. Vi har utviklet vårt rekrutteringsarbeid løpende med prosjektene våre, i kontakten med rehabiliteringssentrene og samarbeid med aktuelle særidrettsforbund. Vi jobber med en ny universelt utformet webside og ny påmeldingsløsning slik at våre synshemmede deltagere kan nå oss på en best mulig måte. Vi har utarbeidet en dreiebok for arrangementet, noe som gjør oss mindre sårbare hvis nøkkelpersoner blir syke eller av annen grunn ikke kan delta som planlagt. Vi har fått inn personer med funksjonsnedsettelser (likemenn) til gruppelederfunksjoner/frivilligfunksjoner under Ridderuka. Vi har åpnet opp for at deltagere i klassene år kan være med på konkurranser i Snowboard, Storslalåm og Ridderrennet. 2. ARRANGEMENTER, TILTAK 2.1 INFORMASJON OG PR: Ridderrennet ble tildelt Idrettens Hederspris under Idrettsgallaen i januar Idrettspresident Børre Rognlien kom til Ridderrennet og overleverte begrunnelsesplakett under premieutdelingen for Ridderrennet lørdag den 5. april. Prisen ble videre overlevert BHSS, som vil ha den utstilt i en monter godt synlig på senteret. Tidligere Generalsekretær i Ridderrennet Diane Hanisch ble velfortjent tildelt Kongens fortjenestemedalje, som ble utdelt under Ridderuka Gratulerer! Invitasjon og program for Ridderuka og informasjonsskrivet «Riddernytt» har blitt formidlet til medlemmer, deltagere med fl. I forbindelse med den 51. Ridderuken fikk vår presse- og informasjonsgruppe endel artikler inn i lokal-og regionalpresse både før og under Ridderuka. 2

3 Vi har i løpet av 2014 opprettet en Twitterkonto og en egen Facebook side. Sammen med vår hjemmeside er dette kanaler vi bruker mer og mer aktivt, samtidig som vi i størst mulig grad ønsker å gå vekk fra trykt materiell. Ridderrennet er, sammen med Beitostølen World Cup, Rakfiskfestivalen, Vinjerock m.fl., med i festivalsatsingen til Valdres natur- og kulturpark. Ridderrennet har vært representert i felles profilering i trykksaker. 2.2 RIDDERUKA 2014: Den 51. Ridderuka ble avviklet i fra 30. mars 6. april. I år deltok i overkant av 400 deltakere med ulike funksjonshemninger fra 11 nasjoner. Evalueringer fra deltakerne og de frivillige, sammen med de mange positive ytringer gjennom uken, ser styret seg godt fornøyd med gjennomføringen av årets Ridderuke. Vi hadde fantastisk vær de fleste dagene av arrangementet og svært gode snøforhold. De tre statsrådene Siv Jensen, Thorild Widvey og Bent Høie var til stede under Ridderrennet som ledsagere og premieutdelere. De deltok senere på et rundebordsmøte med hovedkomiteen og samarbeidspartnere. Foreningen Ridderrennet står ansvarlig for forberedelsene til den årlige Ridderuken. Som sedvanlig ble gjennomføringen av Ridderuken organisert med en overordnet Hovedkomite med representanter fra Foreningen Ridderrennet og medarrangørene Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole, samt Forsvaret som en uunnværlig støttespiller LANGRENN og SKISKYTING Det ble avholdt instruksjon i langrennsteknikk gjennom hele uken, og demonstrasjon av skiskyting deler av uken. Sedvanlig ble det avholdt konkurranser i begge disipliner, samt Fjellrennet og selvfølgelig Ridderrennet. Nytt av året var at vi åpnet opp for yngre deltakere ALPINT Det ble også i år holdt teknikktrening og løypetrening gjennom hele uka for både nybegynnere og eliteutøvere. Både treningen og alpinkonkurransen på fredagen var svært vellykket. Vi hadde også i år parallellslalåm på torsdag, før det tradisjonelle alpinrennet på fredagen. Utstyrsleverandører og Norges Skiforbunds trener bidro hele uken SNOWBOARD Snowboardtilbudet under uka drives primært av Norges Snowboardforbund, som sørger for at deltakerne under Ridderuka kan få kjøre snowboard sammen med dyktige instruktører. Det ble arrangert snowboardkonkurranse i boardercross torsdag under Ridderuka TRUGER Tilbudet om instruksjon og prøving av truger er stadig mer populært. I år hadde vi også tilrettelagt en løype i slalåmbakken som mange deltakere fikk prøve. Truger er en flott idrett for mange mennesker med funksjonshemninger og vil bli fulgt opp ved neste års arrangement UNGDOMSGRUPPA 3

4 Også i år fikk vi gjennomført prosjektet «Ungdomsgruppen». Det er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere deltagere under 20 år med syns- og bevegelseshemninger. Med støtte fra Blindemisjonen IL og Kulturdepartementet kunne RR også i år tilby 15 ungdommer en ukes opphold i leiligheter, med full forpleining. Studenter fra Idrettslinjen ved Høgskolen i Telemark bodde sammen med ungdommene hele uken, og var ledsagere på alle sportslige og sosiale aktiviteter. Nytt i år var at vår hovedsponsor Entra stilte med en pris «Entras unge Ridder». Deltagerne på gruppa nominerte 3 kandidater, og en jury stemte frem Oskar Eikeseth som prisvinner av den første «Entras Unge Ridder» GRUPPEN «RASKERE FRAM» I 2014 fikk vi igjen midler fra Extrastiftelsen, til prosjektet «Raskere frem». Det er et prosjekt som skal rekruttere nye deltagere over 20 år. Deltakerne skal i løpet av de siste 5 årene ha blitt syns- eller bevegelseshemmet grunnet sykdom eller skade. Ut ifra søknader valgte vi ut 16 personer til gruppen. Viktige bidrag til prosjektet, i form av kompetanse fra ansatte som ledere for gruppen, fikk vi fra CatoSenteret, Huseby kompetansesenter (Statsped) og fra Valnesfjord Helsesportssenter (dette var første gang Valnesfjord var med). Prosjektet er ment å stimulere mennesker som er kommet i en ny livssituasjon til fysisk aktivitet. De skal ikke ha deltatt på Ridderuka tidligere ERLING STORDAHLS ÆRESPRIS Erling Stordahls ærespris ble tildelt Harald Vik under avslutningsseremonien på Ridderuka. Harald ble født døv og har den arvelige sykdommen Ursher syndrom som gjorde at han mistet synet gradvis. Som 40 åring var han helt blind. Harald har både syklet Trondheim Oslo og løpt New York maraton 20 ganger. I 1987 syklet han tandem fra Oslo til Roma og fikk hilse på Pave Johannes Paul. I en alder av 70 år er han fortsatt aktiv for de døvblindes rettigheter. Prisen ble opprettet i 1994 av Øystre Slidre kommune og næringsliv i Øystre Slidre. Med i styret for æresprisen er direktøren i BHSS, styreleder i Ridderrennet, og ordføreren i Øystre Slidre. Prisen gis til en funksjonshemmet person som har gjort seg spesielt bemerket i sportslig eller samfunnsmessig sammenheng. Det deles ut et kunstdiplom sammen med et pengebeløp til prisvinneren SOSIALE AKTIVITETER, TILTAK FOR DELTAGERE OG DELTAGER UTVIKLING Sosiale aktiviteter Programmet utenom skiaktivitetene var tett også under Ridderuka Vi hadde konsert med Gardens Storband og Magnus Grønneberg fra CC Cowboys, standup kveld i kjelleren med Terje Sporsem, seminaret «Mestring gjennom tilrettelegging», selvforsvarskurs (for 2. år på rad) med Kampsportforbundet og tilbud om å prøve bordtennis ved Norges Bordtennisforbund. 4

5 Som de foregående år ble det holdt kveldsmesser i Lyskapellet, vi hadde treffpunkt for synshemmede ved damene fra World Wings, det var grilling av hamburgere og pølser både fredag og lørdag og som lørdag kveld var det avslutningsbankett i kjellerbaren på Radisson Medlemsfordeler Ridderrennet subsidierer hvert år hele eller deler av opphold for medlemmer under Ridderuka. Det ble gitt økonomisk støtte til deltagerne for et samlet beløp på kr ,- i Dette beløpet er det høyeste støttebeløpet noensinne. Denne utviklingen ønsker styret å stimulere ved å budsjettere for 2015 med kr , en ytterligere økning på 19 %. Deltagerantallet fra * gikk ned fra 396 til 330 deltagere. I jubileumsåret 2013* hadde vi hele 416 deltagere og i 2014* hadde vi 402 deltagere. Dette ser vi som en meget positiv utvikling. Deltagerveksten fra er på 21,8 %. *) Tall hentet fra plakettoversikten fra , der alle som har gjennomført Ridderrennet lørdag er tatt med INFORMASJON TIL SYNSHEMMEDE DELTAKERE Det er viktig for oss å ha så god informasjon som mulig til deltakere med synshemning, både under Ridderuka og ellers. Under Ridderuka, ble start- og resultatlister, Ridderstikka og annet materiell utgitt i punkt og storskrift. Det var daglig opplesning av informasjon til deltakere med synshemming. Resultater fra konkurransene ble lagt ut på vår hjemmeside og på et livesenter som man kunne følge direkte. Her var det også lyd fra stadion. Riddernytt, invitasjon og påmelding ble for 2014 lagt ut på nett, i versjoner som kan leses via PC av synshemmede. På slutten av regnskapsåret 2014 ble det i styret besluttet å investere penger til ny nettside og påmeldingsløsning som er universelt utformet. Begge deler skal gjøres ferdig i løpet av 2014/2015. Dette vil gjøre det enklere/mulig for synshemmede å bruke både nettsiden og påmeldingsløsningen vår RIDDERRENNETS LEILIGHET Ridderrennets leilighet leies ut hele året. Vi disponerer også Blindemissionen ILs leilighet. Begge leilighetene er tilpasset funksjonshemmede. Hensikten med leilighetene er at våre medlemmer skal få opphold på Beitostølen til en svært gunstig pris. Bookingservice har ansvar for utleie av leilighetene. Det fungerer bra, men det er fortsatt ønskelig å leie ut flere uker i året. Leiligheten vår har en forsiktig antatt markedsverdi på kr * *) kilde: Privatmegleren Valdres, oktober 2014) ANDRE AKTIVITETER BARNAS RIDDERUKE: Styret i Ridderrennet overtok ansvaret for Barnas Ridderuke i Barnas Ridderuke ble arrangert på Beitostølen Helsesportsenter fra januar. Ridderrennet disponerer 2 andelsleiligheter denne uken - og disse er brukt til innkvartering av barna og deres ledsagere. Barnas Ridderuke disponerer også vår og Blindemissionen ILs leilighet hele uken, uten kostnad. Det ble ikke delt ut noen deltagerstipend på Barnas Ridderuke i Det var 46 deltagere på årets Barnas Ridderuke. 5

6 HOLMENKOLLSTAFETTEN: Ridderrennet stilte lag i Holmenkollstafetten for 4. gang. Laget ble nr. 2 i sin klasse KUNSTUTSTILLINGER Styret i Ridderrennet v/arne Fagerlie holdt en kunstutstilling med bilder av kunstneren Dang Van Ty under Ridderuka. 3. ØKONOMISKE FORHOLD STYRETS FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT Styret i Ridderrennet er svært tilfredse med den økonomiske situasjonen. Foreningens inntekter var i perioden til på kr mot kr i fjor. Dette er en økning på 27 %. Periodens resultat viser et sterkt overskudd på kr , mot et 0-budsjett vedtatt på sist Generalforsamling. Likviditeten er tilfredsstillende og egenkapitalen er positiv. Styret foreslår at periodens overskudd overføres til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av foreningens stilling og drift ved regnskapsårets utgang. Det er heller ikke i inneværende regnskapsår fremkommet ytterligere opplysninger som er viktige for å bedømme foreningens økonomiske stilling. 4. SPONSORER OG ØKONOMISK STØTTE Entra Eiendom A/S er fortsatt vår hovedsponsor, og vi har nå et utvidet samarbeid med dem utover det økonomiske. Entra stilte i år med 3 personer som jobbet som frivillige under hele Ridderuka i tillegg kom en stor gjeng opp i avslutningshelgen hvor de fleste av disse bidro til ulike oppgaver både fredag og lørdag. Entra delte også ut prisen «Entras unge Ridder» for første gang i Vi har de siste to årene fått et mye tettere samarbeid med sekretariatet i Lions Norge. Lions sitt bidrag fra enkeltklubber i 2014, er det største noensinne. I tillegg støttet Lions oss med frivillige fra lokale klubber, som hjalp til under avviklingen av Ridderrennet lørdag den 5. april. Blindemisjonen IL støtter oss med et vesentlig bidrag hvert år, både til Barnas Ridderuke og Til Ridderuka. BAMA var med som sponsor på 2. året med kontantstøtte og med sunn mat og drikke. Swix Sport AS støtter oss med smørere, skismøring og bekleding til arrangørstab. Utover dette arbeides det aktivt mot nye sponsorer. GS og styret arbeider med å sikre et godt økonomisk grunnlag for virksomheten i fremtiden. Entra Eiendom A/S, Lions Norge, Blindemisjonen IL, Eckbos Legater, BAMA, SWIX, Stiftelsen Sophies Minde, Anglo Norse, World Wings, Kulturdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Riderne av Beitostølen utgjør, sammen med flere andre, det solide økonomiske grunnlag for driften av planlegging og gjennomføring av Ridderuken. Ridderrennet vil rette en stor takk til Forsvaret, Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportssenter for den uunnværlige bistand de yter under Ridderuken. Uten denne sterke alliansen ville ikke Ridderuken i sin form kunne blitt arrangert. Styret ønsker samtidig å rette en stor takk til alle, medlemmer, frivillige og andre, som har deltatt i Ridderrennets arbeid og aktiviteter dette året. 6

7 Oslo, 23. oktober 2014: Cato Zahl Pedersen (styreleder) Anne Mette Bredahl (nestleder) Arne Fagerlie (styremedlem) Peer Jacob Svenkerud (styremedlem) Roy Fransplass (styremedlem) Paul Glomsaker (styremedlem) Beate Haugen (styremedlem) Erik Lindh (styremedlem) Erik Rosseland (styremedlem) 7

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger.

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. INVITASJON Den 50. Ridderuka, 7.- 14. april 2013 Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. Påmelding på www.ridderrennet fra den 2. januar 2013. Fra 7.-14.april

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2006 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 20.3. 2006 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson (valgt 22.03.04 for

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang To flotte norske representanter på RI Youth i Hamburg sommeren 2012 Innhold Midt i blinken!...3 Småplukk....4

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

SynHør-bladet. 24. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 24. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 24. årgang Nr 2-2015 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Side Styrets hjørne 3 Årsmøte i LSHDB Telemark og Buskerud. 4 Invitasjon til yogakurs 5

Detaljer

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang (Foto: Privat) Ridderrennet fyller 50 år Innhold Jeg tror på mennesker som brenner...3 Småplukk....5 Referat

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer