FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR 2014"

Transkript

1 FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR STYRET og FORENINGEN Styret har i perioden bestått av: Cato Zahl Pedersen, styreleder (ikke på valg) Anne Mette Bredahl, nestleder (på valg) Arne Fagerlie (ikke på valg) Beate Haugen (ikke på valg) Jan Arne Dammen (på valg) Erik Rosseland (på valg) Roy Fransplass (på valg) Peer Jacob Svenkerud (på valg) Erik Lindh (ikke på valg) Paul Glomsaker (ikke på valg) Styret konstituerte seg i første styremøte, og utnevnte Anne Mette Bredahl til nestleder. I løpet av 2014 har det vært holdt 8 styremøter. Jan Arne Dammen trakk seg dessverre som styremedlem i august Valgkomiteen besto etter generalforsamlingen 2013 av Tone Englund, Reidar Storvik og Johan Rørvik, med varamedlem Kjell Berge Melbybråten. Reidar Storvik måtte dessverre trekke seg underveis i perioden og ble da erstattet av Kjell Berge Melbybråten. Ridderrennets daglige drift og sekretariat har vært ledet av generalsekretær Elisabeth Kollerød. Generalsekretæren har vært daglig økonomiansvarlig i Foreningen. Ann Hoffmann har vært regnskapsfører for Ridderrennet. Revisjonsbureauet v/finn Jarle Mathiesen ble valgt som ny revisor. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen for godt, sykefraværet har vært ubetydelig og det har ikke vært ulykker av noen art på arbeidsplassen. Styret kan heller ikke se at organisasjonens virksomhet medfører noen forurensing av det ytre miljø. Likestillingskravet er ivaretatt etter beste evne. Ridderrennet har også i 2014 leid kontor på Idrettens Hus, Ullevål stadion. Vår generalsekretær jobber for tiden 100 %. Hun har en fast 50 % stilling, og en 50 % åremålsstilling som utløper den Vi ser at kontinuitet i arbeidet året rundt gir et godt økonomisk resultat, i tillegg til at vi mener den nåværende arbeidsmengden forsvarer en 100 % stilling. Generalsekretær har i løpet av 2014 hatt en stor opprydding i medlemsregisteret, og pr hadde foreningen 647 medlemmer. 1

2 Viktige resultater siste år: Vi har en solid økonomi og har gjennom godt samarbeid med eksisterende sponsorer fått økt støtte. I tillegg har vi fått inn nye sponsorer. Økning i inntekter fra 2011 på 2,3 mill. til 2014 på 3,7 mill., er på nær 1,4 millioner (+60 %). Vi har utvidet de sosiale arrangementer for deltagerne med bl.a. seminarer, konsert og avslutningsbankett lørdag kveld. Inntil 2012 var det lørdag kveld kun et eget arrangement for de frivillige og samarbeidspartnere. Vi har jobbet for å gjøre Ridderuka rimeligere for deltagerne. 1) Ved å øke medlemsstøtten fra kr i 2011 til kr i 2014 en økning på 30 %). 2) Ved å tilby leiligheter som bostedsalternativ til hotellet. Vi har gått over fra mye arbeid og kommunikasjon på papir til så mye elektronisk kommunikasjon (påmelding på nett, fakturering via mail, plakettoversikt, mailer, kortbetaling osv.) Vi har et godt og tillitsfullt samarbeid og avtalefestet forhold til medarrangørene Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportsenter, og støttespilleren Forsvaret. Avtalen revideres årlig. Vi har inneværende periode tatt ansvar for Barnas Ridderuke. Den gjennomføres med de samme gode krefter som tidligere. Vi har utviklet vårt rekrutteringsarbeid løpende med prosjektene våre, i kontakten med rehabiliteringssentrene og samarbeid med aktuelle særidrettsforbund. Vi jobber med en ny universelt utformet webside og ny påmeldingsløsning slik at våre synshemmede deltagere kan nå oss på en best mulig måte. Vi har utarbeidet en dreiebok for arrangementet, noe som gjør oss mindre sårbare hvis nøkkelpersoner blir syke eller av annen grunn ikke kan delta som planlagt. Vi har fått inn personer med funksjonsnedsettelser (likemenn) til gruppelederfunksjoner/frivilligfunksjoner under Ridderuka. Vi har åpnet opp for at deltagere i klassene år kan være med på konkurranser i Snowboard, Storslalåm og Ridderrennet. 2. ARRANGEMENTER, TILTAK 2.1 INFORMASJON OG PR: Ridderrennet ble tildelt Idrettens Hederspris under Idrettsgallaen i januar Idrettspresident Børre Rognlien kom til Ridderrennet og overleverte begrunnelsesplakett under premieutdelingen for Ridderrennet lørdag den 5. april. Prisen ble videre overlevert BHSS, som vil ha den utstilt i en monter godt synlig på senteret. Tidligere Generalsekretær i Ridderrennet Diane Hanisch ble velfortjent tildelt Kongens fortjenestemedalje, som ble utdelt under Ridderuka Gratulerer! Invitasjon og program for Ridderuka og informasjonsskrivet «Riddernytt» har blitt formidlet til medlemmer, deltagere med fl. I forbindelse med den 51. Ridderuken fikk vår presse- og informasjonsgruppe endel artikler inn i lokal-og regionalpresse både før og under Ridderuka. 2

3 Vi har i løpet av 2014 opprettet en Twitterkonto og en egen Facebook side. Sammen med vår hjemmeside er dette kanaler vi bruker mer og mer aktivt, samtidig som vi i størst mulig grad ønsker å gå vekk fra trykt materiell. Ridderrennet er, sammen med Beitostølen World Cup, Rakfiskfestivalen, Vinjerock m.fl., med i festivalsatsingen til Valdres natur- og kulturpark. Ridderrennet har vært representert i felles profilering i trykksaker. 2.2 RIDDERUKA 2014: Den 51. Ridderuka ble avviklet i fra 30. mars 6. april. I år deltok i overkant av 400 deltakere med ulike funksjonshemninger fra 11 nasjoner. Evalueringer fra deltakerne og de frivillige, sammen med de mange positive ytringer gjennom uken, ser styret seg godt fornøyd med gjennomføringen av årets Ridderuke. Vi hadde fantastisk vær de fleste dagene av arrangementet og svært gode snøforhold. De tre statsrådene Siv Jensen, Thorild Widvey og Bent Høie var til stede under Ridderrennet som ledsagere og premieutdelere. De deltok senere på et rundebordsmøte med hovedkomiteen og samarbeidspartnere. Foreningen Ridderrennet står ansvarlig for forberedelsene til den årlige Ridderuken. Som sedvanlig ble gjennomføringen av Ridderuken organisert med en overordnet Hovedkomite med representanter fra Foreningen Ridderrennet og medarrangørene Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole, samt Forsvaret som en uunnværlig støttespiller LANGRENN og SKISKYTING Det ble avholdt instruksjon i langrennsteknikk gjennom hele uken, og demonstrasjon av skiskyting deler av uken. Sedvanlig ble det avholdt konkurranser i begge disipliner, samt Fjellrennet og selvfølgelig Ridderrennet. Nytt av året var at vi åpnet opp for yngre deltakere ALPINT Det ble også i år holdt teknikktrening og løypetrening gjennom hele uka for både nybegynnere og eliteutøvere. Både treningen og alpinkonkurransen på fredagen var svært vellykket. Vi hadde også i år parallellslalåm på torsdag, før det tradisjonelle alpinrennet på fredagen. Utstyrsleverandører og Norges Skiforbunds trener bidro hele uken SNOWBOARD Snowboardtilbudet under uka drives primært av Norges Snowboardforbund, som sørger for at deltakerne under Ridderuka kan få kjøre snowboard sammen med dyktige instruktører. Det ble arrangert snowboardkonkurranse i boardercross torsdag under Ridderuka TRUGER Tilbudet om instruksjon og prøving av truger er stadig mer populært. I år hadde vi også tilrettelagt en løype i slalåmbakken som mange deltakere fikk prøve. Truger er en flott idrett for mange mennesker med funksjonshemninger og vil bli fulgt opp ved neste års arrangement UNGDOMSGRUPPA 3

4 Også i år fikk vi gjennomført prosjektet «Ungdomsgruppen». Det er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere deltagere under 20 år med syns- og bevegelseshemninger. Med støtte fra Blindemisjonen IL og Kulturdepartementet kunne RR også i år tilby 15 ungdommer en ukes opphold i leiligheter, med full forpleining. Studenter fra Idrettslinjen ved Høgskolen i Telemark bodde sammen med ungdommene hele uken, og var ledsagere på alle sportslige og sosiale aktiviteter. Nytt i år var at vår hovedsponsor Entra stilte med en pris «Entras unge Ridder». Deltagerne på gruppa nominerte 3 kandidater, og en jury stemte frem Oskar Eikeseth som prisvinner av den første «Entras Unge Ridder» GRUPPEN «RASKERE FRAM» I 2014 fikk vi igjen midler fra Extrastiftelsen, til prosjektet «Raskere frem». Det er et prosjekt som skal rekruttere nye deltagere over 20 år. Deltakerne skal i løpet av de siste 5 årene ha blitt syns- eller bevegelseshemmet grunnet sykdom eller skade. Ut ifra søknader valgte vi ut 16 personer til gruppen. Viktige bidrag til prosjektet, i form av kompetanse fra ansatte som ledere for gruppen, fikk vi fra CatoSenteret, Huseby kompetansesenter (Statsped) og fra Valnesfjord Helsesportssenter (dette var første gang Valnesfjord var med). Prosjektet er ment å stimulere mennesker som er kommet i en ny livssituasjon til fysisk aktivitet. De skal ikke ha deltatt på Ridderuka tidligere ERLING STORDAHLS ÆRESPRIS Erling Stordahls ærespris ble tildelt Harald Vik under avslutningsseremonien på Ridderuka. Harald ble født døv og har den arvelige sykdommen Ursher syndrom som gjorde at han mistet synet gradvis. Som 40 åring var han helt blind. Harald har både syklet Trondheim Oslo og løpt New York maraton 20 ganger. I 1987 syklet han tandem fra Oslo til Roma og fikk hilse på Pave Johannes Paul. I en alder av 70 år er han fortsatt aktiv for de døvblindes rettigheter. Prisen ble opprettet i 1994 av Øystre Slidre kommune og næringsliv i Øystre Slidre. Med i styret for æresprisen er direktøren i BHSS, styreleder i Ridderrennet, og ordføreren i Øystre Slidre. Prisen gis til en funksjonshemmet person som har gjort seg spesielt bemerket i sportslig eller samfunnsmessig sammenheng. Det deles ut et kunstdiplom sammen med et pengebeløp til prisvinneren SOSIALE AKTIVITETER, TILTAK FOR DELTAGERE OG DELTAGER UTVIKLING Sosiale aktiviteter Programmet utenom skiaktivitetene var tett også under Ridderuka Vi hadde konsert med Gardens Storband og Magnus Grønneberg fra CC Cowboys, standup kveld i kjelleren med Terje Sporsem, seminaret «Mestring gjennom tilrettelegging», selvforsvarskurs (for 2. år på rad) med Kampsportforbundet og tilbud om å prøve bordtennis ved Norges Bordtennisforbund. 4

5 Som de foregående år ble det holdt kveldsmesser i Lyskapellet, vi hadde treffpunkt for synshemmede ved damene fra World Wings, det var grilling av hamburgere og pølser både fredag og lørdag og som lørdag kveld var det avslutningsbankett i kjellerbaren på Radisson Medlemsfordeler Ridderrennet subsidierer hvert år hele eller deler av opphold for medlemmer under Ridderuka. Det ble gitt økonomisk støtte til deltagerne for et samlet beløp på kr ,- i Dette beløpet er det høyeste støttebeløpet noensinne. Denne utviklingen ønsker styret å stimulere ved å budsjettere for 2015 med kr , en ytterligere økning på 19 %. Deltagerantallet fra * gikk ned fra 396 til 330 deltagere. I jubileumsåret 2013* hadde vi hele 416 deltagere og i 2014* hadde vi 402 deltagere. Dette ser vi som en meget positiv utvikling. Deltagerveksten fra er på 21,8 %. *) Tall hentet fra plakettoversikten fra , der alle som har gjennomført Ridderrennet lørdag er tatt med INFORMASJON TIL SYNSHEMMEDE DELTAKERE Det er viktig for oss å ha så god informasjon som mulig til deltakere med synshemning, både under Ridderuka og ellers. Under Ridderuka, ble start- og resultatlister, Ridderstikka og annet materiell utgitt i punkt og storskrift. Det var daglig opplesning av informasjon til deltakere med synshemming. Resultater fra konkurransene ble lagt ut på vår hjemmeside og på et livesenter som man kunne følge direkte. Her var det også lyd fra stadion. Riddernytt, invitasjon og påmelding ble for 2014 lagt ut på nett, i versjoner som kan leses via PC av synshemmede. På slutten av regnskapsåret 2014 ble det i styret besluttet å investere penger til ny nettside og påmeldingsløsning som er universelt utformet. Begge deler skal gjøres ferdig i løpet av 2014/2015. Dette vil gjøre det enklere/mulig for synshemmede å bruke både nettsiden og påmeldingsløsningen vår RIDDERRENNETS LEILIGHET Ridderrennets leilighet leies ut hele året. Vi disponerer også Blindemissionen ILs leilighet. Begge leilighetene er tilpasset funksjonshemmede. Hensikten med leilighetene er at våre medlemmer skal få opphold på Beitostølen til en svært gunstig pris. Bookingservice har ansvar for utleie av leilighetene. Det fungerer bra, men det er fortsatt ønskelig å leie ut flere uker i året. Leiligheten vår har en forsiktig antatt markedsverdi på kr * *) kilde: Privatmegleren Valdres, oktober 2014) ANDRE AKTIVITETER BARNAS RIDDERUKE: Styret i Ridderrennet overtok ansvaret for Barnas Ridderuke i Barnas Ridderuke ble arrangert på Beitostølen Helsesportsenter fra januar. Ridderrennet disponerer 2 andelsleiligheter denne uken - og disse er brukt til innkvartering av barna og deres ledsagere. Barnas Ridderuke disponerer også vår og Blindemissionen ILs leilighet hele uken, uten kostnad. Det ble ikke delt ut noen deltagerstipend på Barnas Ridderuke i Det var 46 deltagere på årets Barnas Ridderuke. 5

6 HOLMENKOLLSTAFETTEN: Ridderrennet stilte lag i Holmenkollstafetten for 4. gang. Laget ble nr. 2 i sin klasse KUNSTUTSTILLINGER Styret i Ridderrennet v/arne Fagerlie holdt en kunstutstilling med bilder av kunstneren Dang Van Ty under Ridderuka. 3. ØKONOMISKE FORHOLD STYRETS FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT Styret i Ridderrennet er svært tilfredse med den økonomiske situasjonen. Foreningens inntekter var i perioden til på kr mot kr i fjor. Dette er en økning på 27 %. Periodens resultat viser et sterkt overskudd på kr , mot et 0-budsjett vedtatt på sist Generalforsamling. Likviditeten er tilfredsstillende og egenkapitalen er positiv. Styret foreslår at periodens overskudd overføres til annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av foreningens stilling og drift ved regnskapsårets utgang. Det er heller ikke i inneværende regnskapsår fremkommet ytterligere opplysninger som er viktige for å bedømme foreningens økonomiske stilling. 4. SPONSORER OG ØKONOMISK STØTTE Entra Eiendom A/S er fortsatt vår hovedsponsor, og vi har nå et utvidet samarbeid med dem utover det økonomiske. Entra stilte i år med 3 personer som jobbet som frivillige under hele Ridderuka i tillegg kom en stor gjeng opp i avslutningshelgen hvor de fleste av disse bidro til ulike oppgaver både fredag og lørdag. Entra delte også ut prisen «Entras unge Ridder» for første gang i Vi har de siste to årene fått et mye tettere samarbeid med sekretariatet i Lions Norge. Lions sitt bidrag fra enkeltklubber i 2014, er det største noensinne. I tillegg støttet Lions oss med frivillige fra lokale klubber, som hjalp til under avviklingen av Ridderrennet lørdag den 5. april. Blindemisjonen IL støtter oss med et vesentlig bidrag hvert år, både til Barnas Ridderuke og Til Ridderuka. BAMA var med som sponsor på 2. året med kontantstøtte og med sunn mat og drikke. Swix Sport AS støtter oss med smørere, skismøring og bekleding til arrangørstab. Utover dette arbeides det aktivt mot nye sponsorer. GS og styret arbeider med å sikre et godt økonomisk grunnlag for virksomheten i fremtiden. Entra Eiendom A/S, Lions Norge, Blindemisjonen IL, Eckbos Legater, BAMA, SWIX, Stiftelsen Sophies Minde, Anglo Norse, World Wings, Kulturdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Riderne av Beitostølen utgjør, sammen med flere andre, det solide økonomiske grunnlag for driften av planlegging og gjennomføring av Ridderuken. Ridderrennet vil rette en stor takk til Forsvaret, Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportssenter for den uunnværlige bistand de yter under Ridderuken. Uten denne sterke alliansen ville ikke Ridderuken i sin form kunne blitt arrangert. Styret ønsker samtidig å rette en stor takk til alle, medlemmer, frivillige og andre, som har deltatt i Ridderrennets arbeid og aktiviteter dette året. 6

7 Oslo, 23. oktober 2014: Cato Zahl Pedersen (styreleder) Anne Mette Bredahl (nestleder) Arne Fagerlie (styremedlem) Peer Jacob Svenkerud (styremedlem) Roy Fransplass (styremedlem) Paul Glomsaker (styremedlem) Beate Haugen (styremedlem) Erik Lindh (styremedlem) Erik Rosseland (styremedlem) 7

Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2014 OSLO 24.11.14 Saksliste

Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2014 OSLO 24.11.14 Saksliste Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2014 OSLO 24.11.14 Saksliste SAK 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av fremmøtte representanter Styrets innstilling: Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.

Detaljer

FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR gjør det umulige mulig

FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR gjør det umulige mulig FORENINGEN RIDDERRENNET ÅRSBERETNING FOR 2017 RIDDERRENNET -gjør det umulige mulig 1. STYRET og FORENINGEN 1.1 Styret Styret har i perioden bestått av: Cato Zahl Pedersen, styreleder (på valg) Håkon Gisholt,

Detaljer

Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2015 OSLO 23.11.15 Saksliste

Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2015 OSLO 23.11.15 Saksliste Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2015 OSLO 23.11.15 Saksliste SAK 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av fremmøtte representanter Styrets innstilling: Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET RIDDERRENNETS VENNER REHABILITERING: 2008/3/0395 RAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET Motivere fysisk

Detaljer

Fra 30. mars. 6. april 2014

Fra 30. mars. 6. april 2014 INVITASJON RIDDERUKA 2014 Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger, arrangeres for 51. gang, 30. mars.- 6. april. Påmelding på www.ridderrennet.no fra den 2.

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger.

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. INVITASJON Den 50. Ridderuka, 7.- 14. april 2013 Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. Påmelding på www.ridderrennet fra den 2. januar 2013. Fra 7.-14.april

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 Mandag 21.november 2016 Olympiatoppen, Sognsvann kl.19.00 1 Sak 1 Konstituering Styreleder Cato Zahl Pedersen ønsket alle velkommen til Generalforsamlingen

Detaljer

Forord. Sammendrag -2-

Forord. Sammendrag -2- -1- SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektområde: 2012/1/0620 Prosjektnavn: Ridderdagene på Storedal Søkerorganisasjon: Storedal Kultursenter -2- Forord Storedal Kultursenter i Sarpsborg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Anne-Mette Bredahl. Ridderrennet og mestring. Her er jeg god nok! i et aktivt fellesskap. LMS forsknings-konferanse 2016

Anne-Mette Bredahl. Ridderrennet og mestring. Her er jeg god nok! i et aktivt fellesskap. LMS forsknings-konferanse 2016 Her er jeg god nok! Ridderrennet og mestring i et aktivt fellesskap LMS forsknings-konferanse 2016 Anne-Mette Bredahl Psykologspesialist Norges Idrettshøgskole & TRS/Sunnaas Sykehus Ridderrennet - historisk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen «Skape skiglede for alle-hvordan sammen forsere hinder?» Hva er Oslo skikrets? - mange glade gode skiløpere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr.

med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Nordland Skikrets i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter INVITERER TIL I for syns- og bevegelseshemmede med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Skillevollen Mo i Rana

Detaljer

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM)

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM) Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til Østlandsmesterskap i skiskyting 21. og 22. januar 2012 (iht SSF s reglement for LM) Arena/ankomst Beitostølen Skistadion ligger i Øystre Slidre kommune. Anlegget

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Skiaktivitet for funksjonshemmede i Oslo og Akershus

Skiaktivitet for funksjonshemmede i Oslo og Akershus Skiaktivitet for funksjonshemmede i Oslo og Akershus INNLEDNING I dette heftet finner du informasjon om skiarrangementer, nye tiltak, skikurs samt ulike møter/seminarer hvor skiidrett for funksjonshemmede

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

HJULBEINT KAMPSPORT. Selvforsvar og kampsport for rullestolbrukere. Trondheim Karateklubb og Norges Kampsportforbund

HJULBEINT KAMPSPORT. Selvforsvar og kampsport for rullestolbrukere. Trondheim Karateklubb og Norges Kampsportforbund HJULBEINT KAMPSPORT Selvforsvar og kampsport for rullestolbrukere Trondheim Karateklubb og Norges Kampsportforbund SØKERORGANISASJON: Norges Idrettsforbund Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Målsetting...

Detaljer

Bjørgan Skisenter, Grong 26.-28. februar 2010

Bjørgan Skisenter, Grong 26.-28. februar 2010 Nord-Trøndelag Skikrets i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter INVITERER TIL I for syns- og bevegelseshemmede med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Bjørgan Skisenter,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM)

Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til. Østlandsmesterskap. i skiskyting 21. og 22. januar 2012. (iht SSF s reglement for LM) Invitasjon til LM Øst skiskyting. innbyr til Østlandsmesterskap i skiskyting 21. og 22. januar 2012 (iht SSF s reglement for LM) Arena/ankomst Beitostølen Skistadion ligger i Øystre Slidre kommune. Anlegget

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb Årsberetning Stovner Frisbeeklubb 2012 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité: Revisor: Revisor: Espen Møkkelgjerd Ragne E Huseby Frank

Detaljer

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd

Lydbilder. Kurs i å produsere lyd Lydbilder Kurs i å produsere lyd Forord Prosjektnavn: Lydbilder. Referansenummer: 2VS3X7 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte i 2013 kurs i å lage og produsere lyd. Prosjektet var finansiert

Detaljer

ÅRLIG MØTE FOR REGNSKAPSÅRET 2016 KIL TRIATLONGRUPPE TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL. 1800

ÅRLIG MØTE FOR REGNSKAPSÅRET 2016 KIL TRIATLONGRUPPE TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL. 1800 ÅRLIG MØTE FOR REGNSKAPSÅRET 2016 KIL TRIATLONGRUPPE TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL. 1800 AGENDA 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge møteleder og referent 4. Velge

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK)

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK) Årsmelding Nesodden kajakklubb (NKK) 2016 Styrets sammensetning Magne Braaten (leder) Joanna Zpis (nestleder, referent og ansvarlig for kajakkplasser og utstyr på Fagerstrand), Astrid Bodin (materialforvalter,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2015. Morten Eilifsen, vinner av Molde7topper som ble arrangert for første gang 30.05.2015. Totalt 322 deltakere.

Årsberetning 2015. Morten Eilifsen, vinner av Molde7topper som ble arrangert for første gang 30.05.2015. Totalt 322 deltakere. Årsberetning 2015 Morten Eilifsen, vinner av Molde7topper som ble arrangert for første gang 30.05.2015. Totalt 322 deltakere. 1. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 1.1 OM M.O.I. I 124 år har Molde og Omegn

Detaljer

Arrangementet fra den gode ide til den store suksess!

Arrangementet fra den gode ide til den store suksess! Arrangementet fra den gode ide til den store suksess! ARRANGØREN BASISERFARINGEN NIH Forsvaret Idrettsoffiser Selger Kapitalvarer (AS Frankering) Selger Tekstil (Esprit, In Wear, Steilmann) Selger Sport

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, januar 2016 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2014

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2014 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2014 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 9. august kl 16.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune 1.0 Vårsamling 2017 Studentorganisasjonen Start HiL jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Høgskolen i Lillehammer. Dette

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsmøte Onsdag 13. januar

Årsmøte Onsdag 13. januar Årsmøte 2016 Onsdag 13. januar Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne av innkalling og saklisten 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Årsberetning

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer