ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001"

Transkript

1 ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001

2 ICA Ahold har butikker for alle behov og ønsker, alt fra små nærbutikker til trafikkbutikker og stormarkeder. Felles for dem alle er et nøye utvalgt sortiment, konkurransedyktige priser og god service. ICA AHOLD 2001 INNHOLD STYREFORMANNEN HAR ORDET 1 STRATEGISK MÅLSETTING 2 VIRKSOMHET 4 ICA Ahold bestreber seg på å ta sin del av ansvaret for et bærekraftig samfunn. Vi har velutviklede policyer som inneholder retningslinjer for hvordan vi ser på sosialt ansvar, miljø og etikk. LEDELSENS TANKER OM ICA 6 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK 8 HAKON GRUPPEN 14 ICA HANDLARNAS 20 TRAINEE-PROGRAMMENE 26 ICA BALTIC 28 ICA I DANMARK 30 NYE SATSINGSOMRÅDER ETOS OG NETTO 31 Når familien Moström- Ewertsson skal handle, velger de mellom ICA MAXI, RIMI og ICA Direkt, tre butikker som på forskjellige måter tilfredsstiller familiens ønsker og behov. En kunnskapsbedrift som ICA Ahold er helt avhengig av medarbeidernes kompetanse, motivasjon og engasjement. Og de populære traineeprogrammene våre er en viktig del i satsingen på humankapital. STATOIL DETALJHANDEL 32 MENYFÖRETAGEN 34 ICA BANKEN 35 ØKONOMISK OVERSIKT 36 ANSATTE I LEDENDE STILLINGER 38

3 STYREFORMANNEN HAR ORDET Vi har lagt bak oss et år som er det beste i ICA Ahold AB s historie. Flere kunder enn noen gang har valgt å handle i våre butikker. Denne suksessen er et resultat av et velutviklet lagspill i vårt konsern. En unik bedriftskultur Vi er en markeds og kompetansedrevet organisasjon. Våre kjøpmenn og medarbeidere på alle nivåer har en inngående kunnskap om sine egne markeder og virksomheter, og har vist evne til å ta riktige beslutninger. Gjennom kontinuerlig og god drift har konsernet oppnådd en sterk entreprenør og produktivitetskultur. Internkulturen bygger på at vi skal være grundige og nøyaktige, og at vi skal levere det vi lover. I tillegg drives vi av at det alltid ligger et stort forbedringspotensiale foran oss, og at hele konsernet legger dette til grunn i arbeidet mot felles mål. Slik omsettes handlinger til verdiskapning, kjernen i vår unike historie gjennom nærmere 100 år. I ICA Aholds arbeid med å nå målene for 2002 disponerer vi dyktige medarbeidere i 6 land. Disse er konsernets viktigste kapital. Vi arbeider kontinuerlig for å rekruttere og utvikle våre medarbeidere slik at vi blir den foretrukne arbeidsgiver. På denne måten skaper vi resultater som igjen betyr en ledende markedsposisjon og trygge arbeidsplasser. Resultatene i 2001 symboliserer hvilket fantastisk arbeid som våre kjøpmenn, medarbeidere og ledelse har lagt ned i ICA Ahold i året som har gått. En stor takk til dere alle! Fortsatt satsing på vårt kjerneområde. Fortsatt vekst i Norden og Baltikum. Økende satsing på de mest suksessrike kjedekonsepter. Systematisk utvikling av god bedriftskultur basert på markedsnærhet og høy kompetanse. Fokus på kvalitet, effektivitet og kontinuerlig forbedring. Langsiktighet og strategisk lojalitet. Uansett valg av strategi; det er våre kunders behov som skal stå i sentrum for vår oppmerksomhet. Butikkene skaper ikke vekst i seg selv, men det er lojaliteten mellom kunden og oss, og vår evne til å videreutvikle vår butikkonsepter. Vi vet at fremtidens kunder vil etterspørre større vareutvalg, de vil ha enda større fokus på matsikkerhet og vi vil få en økende bransjeglidning. Markedsbildet er også i stadig endring hvor nye konkurrenter vil gi oss utfordringer. Som en del av et globalt konsern har vi muligheter og ressurser til å møte framtidens utfordringer bedre enn noen andre. Vi i ICA Ahold er fremgangsrike fordi vi alltid har hatt som mål å tilfredsstille kundens behov og ønsker. Og det skal vi fortsette med! Utviklingsretning i 2002 Økonomiske konjunkturer og hendelser nasjonalt og globalt gjøre at markedene endrer seg raskt. Sammenholdt med naturlige endringer i livsstil og trender, gir dette oss utfordringer og muligheter. At vi evner å tilpasse oss disse forutsetningene på en fleksibel og effektiv måte er av avgjørende betydning i kampen om kundenes gunst. I 2002 vil vi arbeide etter følgende utviklingsretninger: Stein Erik Hagen Styreformann i ICA Ahold AB [ 1 ]

4 ICA Ahold er Nordens største detaljhandelsgruppe med ledende posisjoner på både det svenske og norske markedet. Varemerkene ICA og RIMI er blant Skandinavias sterkeste. Omtanke for kundene våre bringer oss fremover ICA Aholds kjernevirksomhet er dagligvarer. I tillegg tilbyr vi kundene andre utvalgte varer og tjenester, for eksempel drivstoff og bilartikler på Statoil-stasjonene samt banktjenester. For å utnytte stordriftsfordelene i konsernet, er det felles funksjoner for blant annet finans, juss og IT. Flesteparten av de norske butikkene drives som filialer, og inngår dermed i konsernet, mens de svenske butikkene drives av enkeltforhandlere i forskjellige former. ICA Aholds butikkstruktur er effektiv, og bidrar til attraktive butikker og konkurransedyktige priser for kundene, samtidig som de enkelte kjøpmenn og konsernet oppnår god lønnsomhet i virksomheten. VISJON Å bli den ledende detaljhandelsbedriften i Nord-Europa. FORRETNINGSIDÉ ICA Ahold skal være kundenes førstevalg når de skal handle mat og relaterte produkter. Dette skal skje ved å tilby prisvennlige varer og service med omtanke i lokalt tilpassede butikker. STRATEGI ICA Aholds strategi er å være en markedsnær virksomhet som tilgodeser kundenes skiftende behov innenfor utvalgte forretningsområder. Dette innebærer blant annet å være lydhør og raskt kunne gjennomføre forandringer i vareutvalg, priser og tjenester. En av styrkene våre er at vi kan tilpasse oss markedet lokalt, takket være de forskjellige driftsformene. Markedsledende i Sverige og Norge En viktig del av strategien vår er å bli markedsledende på samtlige geografiske markeder der vi er representert. ICA Ahold har i dag en markedsledende stilling i Sverige og Norge. I Baltikum er vi godt på vei, og ellers i Norden ser vi også store muligheter til å nå målet vårt. En viktig forklaring på at ICA Ahold har en markedsledende stilling, er at vi tilbyr et bredt utvalg av butikktyper og på den måten kan vi møte kundenes forskjellige behov. Vi driver alt fra nærbutikker til større supermarkeder og stormarkeder. Markedsføringen vår bygger på de sterke varemerkene ICA og RIMI. Disse er godt kjent og nyter stor tillit hos kundene, noe som også forsterker stillingen vår i markedet. [ 2 ]

5 STRATEGISK MÅLSETTING [ Økonomiske mål ] BÆREKRAFTIGHET ICA Ahold bestreber seg på å være svært troverdig samt å være en ledende foretaksgruppe også i miljø-, etikk- og kvalitetsspørsmål. Dette er spørsmål som har utgangspunkt i bedriftens sjel. Det stemmer overens med eiernes og medarbeidernes streben etter å nå de økonomiske målene og samtidig bidra til et bærekraftig samfunn med tanke på mennesker og miljø. Vi ønsker å være en sunn bedrift både økonomisk og når det gjelder bærekraftighet. Miljøhensyn i transportvalg Det er først og fremst i valget av sortiment og transportmåter at vi i ICA Ahold har store muligheter til å minimere miljøpåvirkningen. I løpet av 2001 bekreftet styret en tidligere beslutning som innebærer at ICA Ahold for å verne om miljøet aksepterer en viss merkostnad for jernbanetransport. De kompetente og engasjerte logistikkmedarbeiderne våre tar alltid hensyn til miljøet når de arbeider med å kombinere transportmåter som sjøfart, lastebil og jernbane. Vekst Den organiske omsetningsveksten på ICA Aholds hjemmemarkeder skal minst tilsvare bransjens vekst. På nye geografiske markeder og i nye markedssegmenter er målet raskt å etablere markedsledende stillinger. ICA Ahold skal også aktivt delta i den konsolideringen som pågår i dagligvarebransjen. Driftsmargin Det langsiktige målet er at driftsmarginene før goodwill-avskrivinger skal øke til 4,5 prosent. Avkastning på egenkapital Avkastningen på egenkapital skal over en konjunktursyklus være minst 15 prosent. Soliditet Soliditeten skal være i intervallet prosent. Helse og miljø i fokus ICA Ahold bestreber seg på å kunne tilby et produktutvalg med så liten negativ miljøpåvirkning som mulig. For å oppnå dette, stiller vi krav til de produktene vi tar inn i sortimentet vårt. For å kunne tilby miljøtilpassede alternativer, utvikler vi egne produkter ved behov. Mot slutten 2001 ble det satt i gang en stor helsesatsing i Sverige. Denne satsingen retter seg mot både kunder og medarbeidere. I innledningsfasen prioriteres kost- og treningsspørsmål, men i en senere fase skal prosjektet også omfatte for eksempel stresshåndtering. Målsettingen er at ICA Ahold skal bli ledende i dagligvarebransjen når det gjelder omtanke for kundenes og medarbeidernes helse. Sikre og etisk akseptable varer ICA Aholds kvalitetspolicy inneholder retningslinjer for produktkvalitet og etikk. Det er en forutsetning for virksomheten at kundene våre kan stole på oss og det vi selger. Ved å bidra i internasjonale fora kan ICA Ahold arbeide for sikrere og bedre produkter. Med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæring og ILO (International Labour Organisasjon) setter vi opp prinsippene våre for hensyn til menneskerettigheter i produksjonen. [ 3 ]

6 ICA Ahold AB er en detaljhandelsgruppe som først og fremst satser på matvarer. Konsernet består av selskaper med et stort nettverk av butikker. Sammen er vi sterke VIRKSOMHETSOMRÅDER Eierskapet av ICA Ahold AB er fordelt som følger: 30 prosent eies av ICA Förbundet Invest AB, 20 prosent av norske Canica AS og 50 prosent av nederlandske Royal Ahold N.V. Partnerskapet ble inngått i ICA Förbundet og ICA Förbundet Invest AB er en medlemsorganisasjon for alle ICA- og RIMI-forhandlere i Sverige. Canica er et norsk investeringsselskap som eies av Stein Erik Hagen med familie. Royal Ahold er en verdensledende matvarekjede med ansatte og en omsetning på drøyt 600 milliarder svenske kroner i Selskapet driver virksomhet i Land der USA, Latin-Amerika, Asia og Europa. Hver dag handler konsumen- ICA Ahold er representert ter i 28 forskjellige land varer i Royal Aholds butikker. ICA Ahold er ansvarlig for Royal Aholds virksomhet i den Nord-Europa, det vil si Sverige, Norge, Danmark og de tre baltiske landene. ICA Ahold består av datterselskapene ICA Handlarnas AB i Sverige, Hakon Gruppen AS i Norge, ICA Baltic AB i Baltikum, storhusholdningsselskapet ICA Menyföretagen AB, ICA Banken AB, Etos AB samt halveide ISO-ICA A/S i Danmark, Statoil Detaljhandel Skandinavia AS og Netto Marknad AB. I moderselskapet ICA Ahold AB er det staber for økonomi, finans, juss og IT. Her er det også samordningsfunksjoner for innkjøp og egne merkevarer. De operative datterselskapene er selvstendige, og de administrerende direktørene rapporterer direkte til ICA Aholds styre. Stein Erik Hagen er styreformann og Kenneth Bengtsson er konsernsjef. Samordning av synergiene innenfor ICA Ahold-gruppen og med Royal Ahold foregår på flere forskjellige måter, blant annet via Aholds European Competence Center, en avdeling i Royal Ahold som jobber med å identifisere synergieffekter og samordne hovedsakelig IT, personalspørsmål og innkjøp i konsernets forskjellige selskaper. Synergier i innkjøpene ICA Aholds strategi er å styrke innkjøpsfunksjonen ved å samordne de svenske og norske innkjøpene. Vi bestreber oss også på å styrke relasjonene til både de store internasjonale og nordiske leverandørene gjennom et tettere samarbeid med disse. ICA Ahold mener det er viktig å beholde et stort utvalg av nordiske leverandører for å sikre alternative leveranser i alle produktkategoriene. I 2001 inngikk ICA Ahold nærmere 30 fellesnordiske avtaler med de største europeiske og nordiske leverandørene, med et svært heldig resultat. I 2002 kommer vi til å utvide de fellesnordiske avtalene med ytterligere ti leverandører. ICA Aholds innkjøp av egne merkevarer, EMV, drives i en fellesnordisk organisasjon. Den samme organisasjonen er også ansvarlig for sortimentet og designen av EMV-varene. [ 4 ]

7 VIRKSOMHET ORGANISASJON ICA Handlarnas AB er den detaljhandels-, partihandels- og eiendomsvirksomheten som støtter de cirka ICA-butikkene i Sverige. Hakon Gruppen AS omfatter butikkdrift av heleide butikker og støtte til franchisebutikker samt partihandel, eiendomsdrift og øvrige butikkstøttende funksjoner for de norske butikkene. I Hakon Gruppen inngår også Datterselskaper: Hakon Meny, som leverer til den norske storhusholdningssektoren. ICA Handlarnas AB ICA Baltic AB er en detaljhandelsvirksomhet med 67 butikker i de tre baltiske landene. ICA Menyföretagen AB er den svenske virksomheten for servicehandelen og restaurant- og storhusholdningssektoren. Eierstruktur: Hakon Gruppen AS ICA Förbundet Invest AB 30% ISO-ICA A/S (50,1%) ICA Baltic AB Canica AS 20% 50% ICA Ahold AB styret Statoil Detaljhandel Skandinavia AS (50%) Etos AB Royal Ahold N.V. Netto Marknad AB (50%) økonomi/finans IT juss samordning av innkjøp ICA Menyföretagen AB ICA Banken AB ICA Banken AB selger og utvikler finansielle tjenester rettet mot privatpersoner i Sverige. Etos AB skal etablere og drive et visst antall butikker i Sverige med vekt på skjønnhet og helse. De to første butikkene åpnet i februar ISO-ICA A/S driver tolv matvarebutikker i Københavnområdet. Statoil Detaljhandel Skandinavia AS er et selvstendig selskap, der ICA Ahold og Statoil eier like mye hver. Statoil Detaljhandel driver bensinstasjoner i Skandinavia. Virksomheten omfatter delvis grossistselskaper, delvis drift av stasjoner og støtte til ikke-heleide stasjoner. Netto Marknad AB kommer til å drive et visst antall lavprisbutikker på det svenske markedet med start i mai [ 5 ]

8 [? ] [! ] Om fem år har vi styrket posisjonen vår som Nord-Europas ledende detaljhandelsbedrift Hva er du mest stolt over i ICA Ahold? Stein Erik: Jeg er mest stolt over den store fremgangen vi har hatt i løpet av de siste årene, ikke minst på det svenske markedet. Jeg er stolt over alle de titusener dyktige og ambisiøse medarbeiderne våre, som sammen har gjort ICA Ahold til Nordens ledende dagligvarekonsern. Kenneth: Medarbeiderne våre er selvfølgelig det første jeg tenker på når du spør hva jeg er stolt over i ICA Ahold. Det som gleder meg mest er at medarbeiderne våre selv om vi har hatt mye fremgang fortsatt viser en enorm entusiasme og vilje til å kjempe videre. I ICA Ahold lener vi oss ikke tilbake, men fortsetter å jakte på nye seirer. [? ] [! ] Hvilke mangler ser du i organisasjonen, og hvordan bør disse håndteres? Kenneth: Iblant kan vi være litt for forsiktige når det gjelder å fatte beslutninger. Vi må bli bedre til å ta kalkulerte risikoer, man kan ikke alltid være hundre prosent sikker. Stein Erik: Ja, vi må bli raskere til å fatte beslutninger og sette dem ut i livet. Men det er et kulturspørsmål, i organisasjonen vår er alle beslutninger et resultat av mange diskusjoner, noe som er bra til et visst punkt. Jeg skulle ønske at vi kunne la oss inspirere litt mer av slagordet til Nike: Just do it. [ fakta ] STEIN ERIK HAGEN TITTEL: Kjøpmann og styreformann i ICA Ahold AB ALDER: 45 år YNDLINGSRETT: Nykokt torsk FRITIDSINTERESSER: Friluftsliv, seiling og matlaging [? ] [! ] Konsept og forretningsidé kan alltid kopieres av konkurrenter, men ingen kan kopiere menneskelig engasjement og lederskap. Hvorfor velger så mange mennesker å handle i ICA Aholds butikker? Kenneth: Etter mange års hardt arbeid med faktorer som matsikkerhet, kvalitet, service, tilgjengelighet, sortiment og pris, har vi vunnet kundenes tillit. Men det har tatt litt tid, for en slik tillit kan aldri kjøpes, bare fortjenes. Stein Erik: Jeg er enig med Kenneth. Et annet veldig viktig aspekt når kundene velger ICA Ahold, er kjøpmannen eller butikksjefen i de respektive butikkene. En god kjøpmann eller butikksjef setter et eget preg på butikken, og det er utrolig viktig. Sortimentet kan være det samme i mange butikker, men en dyktig kjøpmann eller butikksjef skaper en kultur i butikken slik at kundene føler seg velkomne. [ 6 ]

9 LEDELSENS TANKER OM ICA Vi har jo selvsagt plikter overfor eiere, kunder og medarbeidere, men vi har også plikter overfor samfunnet, først og fremst når det gjelder miljø og sosiale spørsmål. [? ] [! ] Kenneth: Ja, engasjementet og kunnskapen hos butikkmedarbeiderne våre er noe jeg tror kundene verdsetter veldig høyt. Hvilket preg vil du sette på ICA Ahold? Stein Erik: Jeg vil gjerne bidra til å styrke synet på organisasjonen vår i en større sammenheng. Vi har jo selvsagt plikter overfor eiere, kunder og medarbeidere, men vi har også plikter overfor samfunnet, først og fremst når det gjelder miljø og sosiale spørsmål. Kenneth: Det gjelder å finne balansen mellom de fire gruppene, å se oss selv i en større sammenheng. Et annet viktig spørsmål for meg er å verne entreprenørånden vår. Beslutningene skal fattes så nær virksomheten som mulig, av personer med de rette kunnskapene. [? ] [! ] Hvor befinner ICA Ahold seg om fem år, og hvordan kommer dere dit? Kenneth: Da har vi styrket stillingen vår som Nord-Europas ledende detaljhandelsforetak. Stein Erik: Enig. Og for å komme dit gjelder det dels å utvikle de dyktige medarbeiderne vi allerede har, dels å rekruttere de beste talentene i Nord-Europa. Menneskelige ressurser er den viktigste ingrediensen for å nå målene våre. Kenneth: Ja, konsept og forretningsidé kan alltid kopieres av konkurrenter, men ingen kan kopiere menneskelig engasjement og lederskap. Stein Erik: Det er viktig å ha en sterk bedriftskultur og felles verdier hvis vi skal nå målene våre. Man kan ikke detaljstyre en så stor organisasjon som ICA Ahold, og da spiller bedriftskulturen en viktig rolle. Kenneth: Derfor er det også viktig at alle medarbeiderne har de samme felles verdiene, uansett om man jobber i en av butikkene eller i konsernet. Vi rekrutterer gjerne en jevn blanding av akademikere og butikkfolk til konsernet, og vi ser også svært positivt på at man veksler mellom å jobbe i konsernet og butikken flere ganger i løpet av ansettelsestiden. Vi tror at fremtiden er svært lys. ICA Ahold kan tilby fantastiske karrieremuligheter i en stabil, men likevel spennende bransje. [ fakta ] KENNETH BENGTSSON TITTEL: Adm.dir. i ICA Ahold AB og ICA Handlarnas AB ALDER: 41 år YNDLINGSRETT: Spagetti og kjøttsaus FRITIDSINTERESSER: Golf og familieliv [ 7 ]

10 ICA Aholds policyer for kvalitet, miljø samt mat og helse utgjør et felles rammeverk for samarbeid og erfaringsutbytte. ICA Ahold en ansvarlig aktør for et bærekraftig samfunn ICA Ahold er både en betydelig markedsaktør og en ansvarsfull bedriftsgruppe i samfunnet. Gjennom den bedriftsmessige virksomheten vår vil vi tilby kundene våre: Verdi for pengene Jevn og god kvalitet på varer og butikker Høy produktsikkerhet Gode miljøhensyn Åpenhet og ærlighet God service, også når noe går galt ICA Aholds policyer for kvalitet, miljø samt mat og helse gjelder for alle bedrifter i konsernet. Med et felles rammeverk lettes samarbeidet og erfaringsutbyttet både mellom bedriftene og over landegrensene. Hver bedrift jobber ut fra egne forutsetninger og med egne spørsmål som de konsentrerer seg om. Felles for alle er blant annet spørsmålet om matsikkerhet, som vi sammen med bransjen jobber med på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Produktkvalitet fra produsent til butikk ICA Handlarnas og Hakon Gruppen bidrar i nasjonale fora sammen med andre i resten av bransjen for å jobbe for sikrere og bedre produkter. ICA Ahold samarbeider med ledende merkevareleverandører og utvikler også egne produkter. Egne merkevarer kontrolleres nøye for å tilfredsstille kvalitetskravene våre og for å garantere et godt utvalg som gir deg mye for pengene. Gjennom Global Food Safety Initiative har ICA Ahold bidratt til å utarbeide en felles internasjonal norm for bedømmelse av matsikkerhet hos leverandører av egne merkevarer. ICA Ahold stiller høye krav til leverandørene sine, men for at kundene våre skal tilbys produkter av god kvalitet, må vi også selv håndtere varene på best mulig måte. Derfor har ICA Handlarnas og Hakon Gruppen i løpet av året videreutviklet rutinene for håndtering og hygiene i butikkene og på lager. Alt forebyggende arbeid har som formål at produkter med avvikende kvalitet ikke skal nå butikken. Når dette ikke er godt nok, har vi godt utarbeidede rutiner for å tilbakekalle produkter på en kontrollert måte. I løpet av året foretok vi 23 tilbakekallelser fra ICA Handlarnas, hvorav sju gjaldt egne merkevarer. Hakon Gruppen tilbakekalte 19 produkter hvorav fire var egne merkevarer. [ Fra ICA Aholds policy om mat og helse ] Gjennom matglede og omtanke stimulere kundene til å kjøpe mat, lage god mat og spise godt, variert og nyttig. Bidra til å utvikle interessen for mat og inspirere til en sunn livsstil. Medvirke til at målene i de nasjonale handlingsplanene for mat, alkohol og tobakk oppnås. [ 8 ]

11 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK Mat for alle og sunn livsstil Vi vil bidra til matglede og sunn livsstil ved å tilby prisvennlige og sikre produkter. I løpet av 2001 har Hakon Gruppen jobbet med å skaffe et sortiment som er tilpasset de kunder som er overfølsomme eller har matrelaterte allergier. Disse produktene er tilgjengelige i Maxi og ICA Supermarked-butikker i Norge. I ICA Handlarnas har man en stund jobbet med å møte overfølsomme kunders behov med gode produkter og butikker med et bredt sortiment for allergikere. I 2001 startet ICA Handlarnas et langsiktig program for å styrke omtanken for kundenes og personalets helse. Det ble utarbeidet en interaktiv helseundervisning for hele personalet og det ble planlagt butikkaktiviteter, blant annet for å markere vareutvalget med nøkkelhullmerket (merking i Sverige for lavt fettinnhold eller høyt fiberinnhold). ICAs undersøkelse av arbeidsforholdene i andre land Kina Thailand Filippinene Antall dagligvareleverandører Antall leverandører som har svart på ICAs spørreundersøkelse ICAs andel av salget 3 % * 1 % * 0,4 %* Antall ansatte * * * * Tallene er omtrentlige Arbeidsforhold i andre land ICAs produkter skal være produsert på en etisk akseptabel måte. Etikkpolicyen vår for innkjøp bygger på FNs menneskerettserklæring og ILO-konvensjonene (International Labour Organisasjon), som regulerer blant annet nedre aldersgrense for arbeid. Det er vanskelig å vite sikkert om menneskerettighetene respekteres hos alle leverandørene, særlig i de landene der det kreves mye kunnskap om lokale forhold. Derfor arbeider ICA Handlarnas og Hakon Gruppen langsiktig i henhold til en flertrinnsprosess for at leverandørene skal jobbe for å oppnå et SA 8000-sertifikat, som er en internasjonal standard for rettigheter på arbeidsplasser. Én leverandør ble sertifisert En viktig del i det langsiktige arbeidet vårt er å gi innkjøperne opplæring i menneskerettigheter og etikkspørsmål. I 2001 sluttet Hakon Gruppen seg i tillegg til det nystartede norske Initiativ for Etisk Handel (IEH) for å bidra med og ta del i erfaringer. Kontroll av dyrehold på slakterier Dyreholdet på svenske slakterier har fått mye oppmerksomhet i mediene det siste året. Representanter fra ICA Handlarnas har besøkt samtlige slakterier som leverer til det sentrale sortimentet vårt. På disse besøkene ble det kontrollert om slakteriet lever opp til kvalitetspolicyene våre om godt dyrehold. Godt dyrehold innebærer blant annet at dyr skal behandles bra, beskyttes mot unødig lidelse og gis tilstrekkelig tilsyn. Det er etablert ytterligere kontakt med både myndigheter og bransjen for å følge opp dyretransporten. [ 9 ]

12 [ Virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet ] ICA Aholds virksomhet påvirker miljøet ved lagring, transport og salg av varer. For å minske belastningen jobber vi blant annet med: Økologiske og miljømerkede produkter Effektivisering av transport Kjølemedier som ikke bidrar til nedbryting av ozonlaget Kontroll av energibruk Miljøledelsessystem I samtlige selskaper er det en miljøansvarlig som passer på at miljøpolicyen overholdes. I ICA Handlarnas er miljøansvaret også fordelt ut til de operative funksjonene i selskapet, som for eksempel logistikk. På Menyföretagen og i ICA Handlarnas lager- og transportvirksomhet jobber vi med ledelsessystemer i henhold til ISO Statoil Detaljhandel har ansatt en ny miljøsjef, og i den forbindelse fikk miljøarbeidet en ny start på vei mot de langsiktige miljømålene som ble fastsatt i løpet av fjoråret. I 2001 foretok Statoil en analyse for å markere de områdene som skal prioriteres. Det er også gjennomført et arbeid med å kartlegge hvilke stasjoner som ved en lekkasje vil kunne få stor miljøpåvirkning. Forsterkede beskyttelsestiltak kommer til å bli innført på disse stasjonene. Utfasing av ozonnedbrytende kjølemedier HCFC er betegnelsen på et kjølemedium som ved utslipp påvirker ozonlaget. I Sverige er det ikke lov å fylle HCFC på kjølesystemet etter 1. januar Derfor har målet i ICA Handlarnas vært å erstatte alle ozonnedbrytende kjølemedier i løpet av De fleste butikker har byttet ut HCFC i kjøleutstyret. Et mindre antall butikker gjenstår, og disse kommer til å skifte kjølemedium i løpet av neste år. Også på lagersiden har hoveddelen av ozonnedbrytende kjølemedium blitt erstattet. først og fremst på lengre strekninger, og reduserer dermed utslippene med opptil 50 prosent. ICA Handlarnas hadde i dobbeltdekkere. Ved å stille krav til bilens drivstoff, dekk, bilpleieprodukter og kjøremåte, minskes miljøpåvirkningen ytterligere. ICA Handlarnas biler har miljøtilpassede dekk som er lettrullende og inneholder mindre skadelige stoffer. Nærmere halvparten av lastebilene går på biodiesel (diesel miljøklasse 1 med 2 prosent RME-utblanding) og resten går på diesel miljøklasse 1. ICA Handlarnas kjøper også en del transporttjenester fra andre selskaper. Ved kjøp av slike tjenester stilles det tilsvarende krav som til våre egne biler samt at bedriften skal ha et miljøprogram med krav om stadig forbedring. Både Hakon Gruppen og ICA Handlarnas jobber også med noe som kalles tilbaketransport. Det innebærer at vi selv henter varer hos leverandører når bilene kjører tilbake til lageret etter levering til butikk. Med dette systemet effektiviseres transporten ved at man utnytter de bilene som ellers skulle kjørt uten last tilbake. Hakon Gruppen har en avtale for tilbaketransport med cirka 50 leverandører. ICA Handlarnas hadde ved årsskiftet en avtale med 42 leverandører, noe som er en fordobling i forhold til fjoråret. Prosjektet Heavy Eco Driving er gjennomført i samarbeid mellom svenske Vägverket og ICA Handlarnas. Formålet er la- Effektiv transport og drivstofforbruk ICA Handlarnas jobber for å redusere utslippene blant annet ved å kombinere bil og jernbane samt å ha så velfylte leveranser som mulig. Forskjellige typer kjøretøy, for eksempel kjøretøy der man kan laste på to plan, effektiviserer transporten ytterligere fordi det gir økt lastekapasitet. Disse bilene brukes Forbruk av diesel per rullecontainer ICA Handlarnas AB Forbruk av diesel per RC * 1,75 1,61 * RC = Rullecontainer, transportbur som brukes ved lasting av varer [ 10 ]

13 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK vere drivstofforbruk og tryggere trafikk ved å kjøre på en mer gjennomtenkt måte. Prosjektet ble gjennomført i Kungälv i 2001, og skal gjennomføres flere steder i Hakon Gruppen deltok i løpet av året i et prosjekt for å optimere emballasjene. Resultatet av en pilotstudie på potetgullemballasje ga ikke bare mindre avfall fra brukte emballasjer, men også en transportreduksjon på 17 prosent, takket være muligheten til forbedret lasting. Økologiske produkter i sortimentet I både Norge og Sverige har man nasjonale mål der man tar sikte på at en viss del av jordbruksarealet skal være økologisk. Hakon Gruppen har i Norge deltatt i Økologisk landbruk Det er et prosjekt i regi av Landbruksdepartementet for å presentere fire forskjellige scenarier som skal ligge til grunn for de veivalgene som departementet skal gjøre for å nå målet på 10 prosent økologisk dyrket areal. ICA Handlarnas har en stund hatt et mål om 10 prosent salg av økologiske produkter innen relevante artikkelgrupper. Dette målet utløp ved forrige årsskifte, men ettersom det ikke ble nådd for mer enn et par artikkelgrupper, har arbeidet for å oppnå 10-prosentmålet fortsatt. I 2001 pågikk det en omprofilering av Sunda, ICAs eget merke for miljøtilpasset mat. Disse kommer fra nå av til å hete ICA Ekologiskt. Anna-Karin Ström jobber med kvalitetssikring av ICAs egne merkevarer og har jobbet hos ICA i nesten to år. Kolonial- og ferskvarer med størst salgsandel av økologiske produkter, ICA Handlarnas 2001 Artikkelgruppe Salg % Strøbrød 24,4 Erter/bønner 14,6 Barnemat 5 mnd. 12,4 Lettmelk 10,3 Smørbrødkjeks 9,6 Barnemat 12 mnd. 8,5 Finmalt rugmel 5,9 Hvitmuggost 5,1 Frosne bær 3,4 Andre potetprodukter 2,0 Frukt- og grønnsaker med størst salgsandel av økologiske produkter, ICA Handlarnas 2001 Artikkel Salg % Ferskt krydder 27,4 Ferskpakket potet 15,5 Løk, pakket 12,8 Gulrot 11,9 Rotfrukter 8,5 Matpotet, pakket 8,0 Sopp 3,9 Kiwi 3,0 Kål 2,1 Dill og persille 2,0 [ 11 ]

14 [ Fra ICA Aholds miljøpolicy ] ICA Ahold skal stadig forbedre miljøsituasjonen på en forretningsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Bedriftene i ICA Ahold-gruppen skal være og oppfattes som ansvarsfulle og progressive i miljøarbeidet de driver. Greenzone pilotprosjekt for Statoil-stasjoner Greenzone-prosjektet i Statoil Detaljhandel har hatt som mål å utvikle en miljøtilpasset stasjon i Ersboda, Umeå. Prosjektet oppnådde et ISO sertifikat i 2001, og bilvasken på stasjonen ble svanemerket. Det var den første bilvasken i Skandinavia som ble godkjent i henhold til den nordiske Svanens miljøkriterier. En av miljøgevinstene er at det kun brukes cirka 15 liter vann per vask. Til sammenlikning går det i en tradisjonell bilvask med mellom 300 og 600 liter. Metall- og oljeutslippene reduserer dermed med 80 prosent sammenliknet med et anlegg som kun har slamavskilling som vannrensing. Greenzone-prosjektet er et kunnskapsprosjekt der forskjellige miljøtiltak blir testet for å se om det er mulig å gjennomføre dem også på andre stasjoner. På stasjonen i Ersboda bruker de såkalt grønn elektrisitet, og ved hjelp av forskjellige teknikker har man lykkes å oppnå en energibesparing på 60 prosent sammenliknet med vanlige stasjoner. Åsa Nordström hos Kundekontakten har jobbet tre år i konsernet. I DIALOG MED KUNDENE I ICA Aholds nettverk av butikker møter vi hver dag over 3,4 millioner kunder. Her foregår den viktigste dialogen med kundene. For å ta enda bedre hensyn til kundenes synspunkter har ICA Handlarnas et kundekontaktsenter. Hit henvender kundene seg både med spørsmål, ønsker og klager. Gjennom Kundekontakten kan alle saker fanges opp og sendes til de ansvarlige i organisasjonen. For at alle medarbeiderne i butikkene skal få støtte og hjelp i arbeidet sitt er det også opprettet en ICA Butikkontakt. I samtlige selskaper følger vi også opp kundenes holdninger og verdier gjennom regelmessige undersøkelser. For de av kundene som vil vite mer om for eksempel sikker mat eller allergier, har ICA Handlarnas utarbeidet informasjonsmateriale som kan fås i butikkene. Håndtering av kundenes personopplysninger I ICA Handlarnas håndteres personopplysninger om kundene. Det er nødvendig blant annet for at vi skal kunne gi kundene kontoutskrift fra ICA Kundekort, som i løpet av året ble ICA Banken, og for å gi bonus. Siden vi nå også tilbyr banktjenester, stilles det ytterligere krav til oss om håndtering og beskyttelse av den informasjonen som kundene oppgir om seg selv. Utover gjeldende lovgivning har ICA Handlarnas utarbeidet en policy og retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger. Klas Berglund hos Butikkontakten har jobbet i ICA siden [ 12 ]

15 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK Å verne om kundenes integritet er viktig når vi har fått tillit til å håndtere sensitive opplysninger. Ved å bruke personopplysninger riktig kan vi gi kundene våre økt service samt tilbud som er bedre tilpasset nettopp dem. Sosialt engasjement ICA Handlarnas har arbeidet med både idrettssponsing og humanitær sponsing i mange år. Det føles riktig og naturlig å samarbeide med organisasjoner som er innstilt på å håndtere katastrofer og sosiale problemer som enkeltpersoner og samfunnet kan møte. Samarbeidspartnere innen humanitær sponsing er blant annet Cancerfonden (det svenske kreftfondet), Verdens Naturfond og Røde Kors. ICA Handlarnas er den største bidragsyteren til Cancerfonden. Den siste samarbeidspartneren vår er BRIS, Barnas Rett i Samfunnet, der det planlegges en rekke aktiviteter. En rekke idrettsforeninger sponses over hele landet, men ingen enkeltutøvere. Kravet som stilles til foreninger som Før starten på Cancerfondens Riksmarsch i Göteborg forhører konferansieren Bo Maniette seg om Mark Levengoods og Ulrika Nilssons taktikk før marsjen. får støtte, er at de har bred juniorvirksomhet. Mange enkeltforhandlere sponser også lokale idrettsforeninger og lokalavdelinger i blant annet Røde Kors. Også Hakon Gruppen jobber med idrettssponsing og samarbeider med humanitære organisasjoner. En av Hakon Gruppens største samarbeidspartnere er SOS Barnebyer, der vi blant annet samarbeider for å bygge en barneby i Colombia. Blekkulf Miljødetektiver, som arbeider med miljøspørsmål, Redningsselskapet, som informerer om sjøvett og livredning, samt Kirkens Bymisjon, en kirkelig organisasjon som hjelper de utsatte gruppene i samfunnet, er andre viktige samarbeidspartnere. I fire år har Västra Frölunda fotball og ICA arrangert Skona Cup. I slutten av august spilte nesten 150 lag med gutter og jenter i alderen fra ni til tolv år. Cupen går over to dager og trekker mange tilskuere. [ 13 ]

16 Hakon Gruppen satser på individuelle karriereveier og medarbeideransvar med tanke på å utvikle virksomheten til kundenes beste. Hakon Gruppen trivligere og mer kundevennlige butikker Hakon Gruppen AS, med butikker, er en av Norges ledende matvarekjeder med RIMI som det sterkeste varemerket. I løpet 2001 omsatte butikkene totalt for cirka 21 milliarder NOK. MARKED Hakon Gruppens vekst har ikke vært i takt med resten av markedet i Dette skyldes først og fremst at 70 ICA Supermarkedbutikker ble omprofilert til RIMI Stormarked, noe som medførte prissenkinger og en periode med stengte butikker. Dette ser vi likevel på som en investering for fremtiden. De fullstendige markedstallene for 2001 er dessverre ikke klare i skrivende stund. Egne merkevarer styrker kundenes lojalitet Målet med de egne merkevarene er: Å tilby kundene samme kvalitet som markedets andre merkevarer, til lavere pris. Å øke butikkenes fortjeneste og styrke kundenes lojalitet. Et viktig mål for 2002 er å øke andelen egne merkevarer, EMV, av det totale salget. I løpet av 2001 ble antallet varemerker innen EMV redusert. RIMI og ICA vil i sine respektive kjeder være varemerke på de produktene som tidligere gikk under navnet Hakon, Matmesteren, Delights, Diva mfl. For RIMI vil EMV være et viktig satsingsområdet i Lojalitetsprogrammet avviklet I løpet av året ble det bestemt at lojalitetsprogrammet Domino skulle avvikles. Beslutningen kom som følge av en undersøkelse Norsk Gallup utførte i fjor på oppdrag fra Hakon Gruppen. Undersøkelsen viste at de norske kundenes interesse for forskjellige typer bonusprogrammer synker. [ 14 ]

17 HAKON GRUPPEN [ Fremtidsutsikter ] Butikkonsept Kundenes behov og innkjøpsmønster forandres stadig. Det er mye som taler for at fremtidens kundefokus kommer til å rettes mot større varetilbud, mangfold og kvalitet. Samtidig vet vi at kundene er prisbevisst og utnytter forskjellige butikkonsepter avhengig av skiftende behov. Hakon Gruppen jobber med å tilpasse de forskjellige butikkonseptene etter denne utviklingen. Medarbeiderutvikling I 2002 kommer Hakon Gruppen til å satse stort på medarbeiderutvikling. Hele systemet for internutdanning skal gjennomarbeides. Tanken er å fokusere mer på individuelt tilpassede karriereveier og at medarbeiderne skal få mer ansvar. Vi kommer også til å legge stor vekt på In-store-training, noe som innebærer at butikksjefene får et større ansvar for utdanningen ved at medarbeiderne deres læres opp i butikkene. Internett-handel I fremtiden kommer Hakon Gruppen til utvikle det vellykkede Internett-handelskonseptet ICA Rett hjem ytterligere. I ICA Ahold ser vi i fellesskap på hva vi kan lære av hverandre på dette området. Automatisk varebestilling Alle Hakon Gruppens butikker kommer å bli oppkoblet mot vårt felles intranett i I løpet av 2002 kommer vi også til å se de fullstendige effektene av det nye automatiske vareforsyningssystemet - Automatisk varebestilling. Programvaren gjør at datasystemet i butikkene kan ta over en stor del av bestillingsarbeidet for dypfryste, kolonial- og ferskvarer. Innkjøpsrutinene blir mer effektive og risikoen for at innkjøp ikke blir gjort i tide reduseres. Familien Butel bor i Oslo og består av Inger og Gonen med datteren Michaela på to og et halvt år. Inger og Gonen gjør storinnjøp på RIMI, noen ganger én gang i uken og andre ganger hver 14. dag. Når vi gjør storinnkjøp på RIMI, kjøper vi mest meieriprodukter, pølser, basisvarer som pasta, mel og ris samt bleier til Michaela. Og en del godterier og drikke. RIMI har et godt utvalg av disse varene og her får vi mye for pengene. Vi lager enklere hverdagsmat i ukedagene, og til disse måltidene finner vi alt vi trenger til gode priser på RIMI. Vi gjør suppleringsinnkjøp av varer som brød, melk og pålegg nesten hver dag. Da blir det vanligvis på ICA Sparmat, ettersom det ligger en slik butikk i nærheten av der vi bor. I helgene lager vi mer avansert mat, ofte en del israelske retter, ettersom Gonen opprinnelig kommer fra Israel. Det israelske kjøkkenet er for det meste basert på friske og fine ferskvarer som for eksempel oksekjøtt, kylling og fisk samt mange forskjellige grønnsaker. Når vi skal lage den typen mat, handler vi vanligvis på ICA Supermarked. Der har de et utrolig stort utvalg av alt det vi trenger, med høy kvalitet og til rimelige priser. Vi var nylig innom den nyåpnede RIMI-butikken på Manglerud, og det var en veldig positiv opplevelse. De hadde et betydelig større utvalg av ferskvarer enn de vanligvis har på RIMI. Dessuten var det et kjempe- hyggelig butikklokale. Hvis den nærmeste RIMI-butikken vår utvikles på samme måte, kommer vi nok til å gjøre alle innkjøpene våre der. Vi har også sett at RIMIs egne merkevarer er blitt fornyet og oppfrisket. Tidligere har det aldri blitt til at vi har prøvd dem, men det har vi tenkt å gjøre nå. Emballasjene er fine, og hvis innholdet er like bra, kan vi gjerne tenke oss å kjøpe disse produktene, ettersom de er svært rimelige. [ 15 ]

18 Knut Kvisvik jobber som sjef for ICA Baltic ABs virksomhet i Latvia Jeg har jobbet i ICA Ahold siden oktober Den første jobben jeg hadde etter at jeg ble ferdig med Handelshøyskolen og militærtjenesten, var som butikksjef i en RIMI-butikk i Oslo. Senere ble jeg ansvarlig for flere butikker i Oslo-området, og etter hvert fikk jeg ansvaret for 21 franchisebutikker i Vestfold- og Telemark-regionen. I 1996 reiste jeg til Riga i Latvia for å jobbe i tre uker i forbindelse med åpningen av den første baltiske RIMI-butikken. Det ene førte til det andre, og sommeren 1997 flyttet jeg til Riga for å styre ICA Aholds latviske virksomhet. Jeg hadde ikke jobbet utenlands før og visste nesten ingenting om Baltikum, men eventyrlysten som jeg er, tok jeg sjansen. Jeg har aldri angret. Virksomheten er bygd opp på samme måte som i Skandinavia, og vi jobber med de samme utfordringene på de samme områdene: Butikkutvikling, butikkdrift, innkjøp, markedsføring, distribusjon, økonomi, personalspørsmål, matsikkerhet og så videre. I Latvia har vi 26 butikker og cirka ansatte, hvorav omtrent 50 jobber på hovedkontoret. Å jobbe i Baltikum er interessant ettersom man har mulighet til å påvirke utviklingen på en annen måte enn i Skandinavia. Både samfunnet og dagligvarebransjen utvikles i et enormt høyt tempo, og det er utrolig spennende. Jeg har en jobb med mye variasjon, og de latviske medarbeiderne mine er veldig motiverte og entusiastiske. Jeg trives veldig godt i Riga, og er blitt svært godt mottatt av lokalbefolkningen. Selvfølgelig er det en del kulturelle forskjeller, men så lenge man har et åpent sinn og forståelse for hverandre, fungerer det svært godt å jobbe sammen. Hittil har jeg bare sett fordeler med å jobbe i Latvia, først og fremst fordi en organisasjon i så rask vekst byr på spennende utfordringer hver dag. Fremtidsplanene mine går ut på å bli her og være med på å starte ytterligere 50 nye butikker. Så får jeg ganske enkelt se hvilke dører som åpner seg. MEDARBEIDERE Hakon Gruppens visjon er å tilby markedets beste arbeidsplass og å være den mest ettertraktede arbeidsgiveren i bransjen. Rekruttering og utdanningsprogram Hakon Gruppen tilbyr skoleelever forskjellige typer partneravtaler og lærlingplasser, og bidrar også flittig til forskjellige arbeidsmarkedsdager og på jobbmesser. I 2001 har tyngdepunktet ligget på å rekruttere dyktige butikkledere. Blant annet er det startet et pilotprosjekt der folk fra andre bransjer rekrutteres og utdannes til butikkledere med In-store-training. Hakon Gruppen har også et populært trainee-program, les mer om det på side Internutdanning for forskjellige behov I løpet av fjoråret har Hakon Gruppen satset på internutdanning regionalt og sendt ut kursledere i de sju regionene. Vi har utviklet en regional kurslederstab bestående av distrikts- og regionsjefer samt butikkledere i hver region, til sammen vel 30 personer. Tanken er at disse personene skal kurse andre medarbeidere på områder som service og kundepleie, økonomi, personalledelse, ferskvarehåndtering med mer. Hakons avanserte butikkopplæring, HAB, for ledere på mellomnivå i butikk, er en utdanning som omfatter emner som matvarekunnskap, økonomi, butikkdrift med mer. Utdanningen foregår i samarbeid med Norges Vare handelshøyskole (NVH). I 2001 ble det også satt i gang en kartlegging av lese- og skrivekunnskapene blant medarbeiderne innen distribusjon. Transportarbeiderforbundet har rapportert at cirka 25 prosent av medlemmene deres har lese- og skrivevansker. Hvis det er ønsker om kurs i lese- og skriveferdigheter i Hakon Gruppens distribusjonsenheter, kommer vi til å tilby en slik utdanning. Konsernets utvekslingsprogram Et utvekslingsprogram i ICA Ahold ble startet i 2000 og fortsatte i Målet med programmet er at selskapene innen konsernet skal utveksle erfaringer og kompetanse for å ivareta det beste hos hverandre. Medarbeiderne setter pris på utbyttet de får av denne [ 16 ]

19 HAKON GRUPPEN [ Hakon Gruppens avtalemodeller ] ordningen siden de får sjansen til å bo i utlandet og skaffe seg internasjonale erfaringer i løpet av et halvår. I løpet av fjoråret har Hakon Gruppen tatt imot to svenske og to nederlandske medarbeidere. To personer fra Hakon Gruppen har deltatt i løpet av 2001, én i Sverige og én i Nederland. Økonomiavdelingene i Molde og Vågå I 2001 ble økonomifunksjonen for 270 Hakon-butikker i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder samlet i Molde, på Nordvestlandet. Vi hadde positive erfaringer med å flytte en virksomhet utenfor storbyområdene da vi for en stund siden flyttet en økonomiavdeling til Vågå. Avdelingen i Vågå fungerer svært godt, og antall ansatte har økt fra 15 til 25 personer. Aktivt likestillingsarbeid Hakon Gruppen jobber aktivt for å få en jevnere fordeling av kvinner og menn i samtlige deler i selskapet. For å få en jevnere sammensetting av staben når det gjelder etnisk tilhørighet, samarbeider vi med de norske arbeidsmarkedsmyndighetene. Eierskapet og driften av Hakon Gruppen AS butikker er oppdelt i to hovedmodeller: heleide filialer og franchisebutikker. Samtlige butikker støttes av et integrert system for innkjøp, sortiment, vareforsyning, administrasjon og markedsføring. Filial Filialbutikkene er Hakon Gruppens egeneide butikker. De består av omtrent halvparten av RIMI-butikkene samt ICA Supermarked og Maxi-butikkene. Franchiseavtale Kjøpmannen driver butikken med en franchiseavtale der en viss avgift betales til konsernet. Hakon Gruppen tar seg av visse tjenester sentralt, for eksempel markedsføring og administrasjon. Franchisetakeren driver butikken som et eget selskap og betaler en franchiseavgift i prosent av omsetningen til Hakon Gruppen. Hakon Gruppen eier eller har leiekontrakten på de fleste av franchisebutikkenes lokaler. Assosierte butikker Det finnes også såkalte assosierte butikkjeder der Hakon Gruppen bistår med blant annet administrasjon, innkjøpsorganisasjon og distribusjon samt drift- og støttesystem. To eksempler på assosierte butikkjeder er Livi og Fokus Vest. Gulay Salih har jobbet som butikkmedarbeider på RIMI Stormarked Hellerud i et halvt år. Kjell Johnsen og Karin Wetaas Johnsen har vært stamkunder i lengre tid. [ 17 ]

20 RIMI er Hakon Gruppens lavpriskonsept. Pris og beliggenhet er de viktigste faktorene når du som kunde velger RIMI. RIMI bestreber seg på å være den ledende norske dagligvarekjeden ved å selge et begrenset utvalg av dagligvarer til faste, lave priser i velholdte butikker. I tillegg til de vanlige RIMI-butikkene har vi RIMI Stormarked, som har et større utvalg og større tilbud av ferskvarer enn en vanlig RIMI-butikk. På RIMI finner du et nøye utvalgt vareutvalg til faste, lave priser. Danny Bautista er assisterende ferskvaresjef, Frank Landholt er ferskvaresjef og Recep Ucarli er ferskvaremedarbeider på RIMI Stormarked Hellerud. ICA SparMat kombinerer lav pris med et høyt servicenivå og nærhet til deg som kunde. ICA SparMat tilpasser utvalget sitt etter kundekretsen, noe som innebærer at det kan variere i stor grad. Alle butikkene satser likevel på personlig service, et prisvennlig og kundetilpasset vareutvalg samt et godt utvalg av ferskvarer. Service er en viktig faktor for ICA SparMat, og mange butikker har betjente disker og tilbyr dessuten hjemkjøring. Morten Nielsen har jobbet på ICA SparMat i Årvoll i to år. Bjørg Vibe har handlet der i mange år. [ 18 ]

21 HAKON GRUPPEN I ICA Supermarked-butikkene tilbys du service på høyt nivå og et stort sortiment, over varer. ICA Supermarked tilbyr et stort utvalg av ferskvarer i betjente disker. Supermarked-butikkene satser på matinspirasjon, helse og kvalitet. Her finner du det siste innen mattrender og eksotiske lekkerbiskener. ICA Supermarked er en lokal supermarkedkjede med 13 butikker i Oslo-området. [ Hakon Gruppens butikkprofiler ] Hakon Gruppen tilbyr fire forskjellige typer butikkonsepter for å kunne imøtekomme kundenes ulike ønsker og behov. Antall butikker: 587 Omsetning: 15,4 milliarder NOK Antall butikker: 13 Omsetning: 1,0 milliarder NOK Antall butikker: 179 Omsetning: 1,9 milliarder NOK Antall butikker: 9 Omsetning: 1,4 milliarder NOK Andre assosierte butikker: 312, Omsetning: 1,3 milliarder NOK På Maxi finner du alt du trenger på samme sted. Her gjør mange kunder med høye krav til kvalitet og service storinnkjøpene sine. Maxi-butikkene tilbyr et bredt utvalg av ferskvarer fra betjente disker. Butikkene ligger lett tilgjengelig for deg som kjører bil, og tilbyr gode parkeringsmuligheter. I Maxi-butikkenes store non-food-avdelinger finner du spesialvarer som kjøkken- og husholdningsartikler, blomster, musikk, DVD og videofilmer. Heidi Harbosen er avdelingsleder for ferskvarer på Maxi på Skårer. Hun har jobbet hos Maxi i elleve år. [ 19 ]

22 ICA Handlarnas konkurransedyktighet styrkes av fokuseringen på helse, matsikkerhet, miljø, dyreomsorg og pris. ICA Handlarnas en butikk for hver kunde ICA Handlarnas AB er Sveriges største matvarekjede. Alle ICAforhandlere eier og driver butikkene sine som egne bedrifter. I løpet av fjoråret omsatte de cirka butikkene for totalt cirka 72 milliarder SEK. MARKED Dagligvarehandelen i Sverige hadde totalt sett en kraftig utvikling i løpet av året og økte med 5 prosent. Salget i ICA-butikkene økte med 5,9 prosent. For sammenliknbare enheter var økningen 5,1 prosent. Også starten på 2002 har vært gunstig salgsmessig, og etterspørselen forventes å være fortsatt god. ICA Handlarnas egne merkevarer høy kvalitet til lav pris Målet med de egne merkevarene er: Å tilby kundene samme kvalitet som andre merkevarer, til lavere pris. Å øke forhandlernes bruttogevinst og styrke kundenes lojalitet. I 2001 økte salget av egne merkevarer, EMV, fra fem til åtte prosent av det totale salget. Målet for 2002 er at andelen skal øke til 12 prosent. Samtidig har antall varemerker innen EMV blitt redusert. De varene som tidligere het ICA Handlarnas, heter fra nå av kun ICA. De produktene som tidligere ble solgt under navnet Sunda, kalles fra nå av ICA Ekologiskt, mens Skona eksisterer fortsatt. Avholdt varemerke i dag og i fremtiden I 2001 konsentrerte ICA Handlarnas arbeidet med å identifisere varemerket ICA, hovedsakelig for å bli litt mer moderne og nå ut til morgendagens forbrukere. Som et utgangspunkt ble det identifisert fem kjerneverdier som skal gjennomsyre virksomheten: personlig, enkel, inspirerende, sikker og moderne. Et uttrykk for den nye varemerketankegangen er de reklamefilmene som begynte å bli vist på TV på slutten av Filmene, som har fått svært godt gjennomslag, handler om en ICA-kjøpmann og butikkpersonalet hans i hverdagslige og humoristiske situasjoner. I løpet av året gjennomførte vi en varemerkeundersøkelse som viste at omtrent 95 prosent av de spurte kjente til varemerket vårt. Videre svarte over halvparten at de foretar mesteparten av innkjøpene sine i ICA-butikkene. [ 20 ]

23 ICA HANDLARNAS Økt Internett-handel ICA Handlarnas Internett-butikk ICA Direkt startet i oktober 2001, og leverer for tiden til husholdninger i Stor-Stockholm. Vi var bevisst sene med å starte Internett-handel, men mener nå at markedet er modent for det. I begynnelsen av 2002 ble derfor leveringsområdet til ICA Direkt utvidet med ytterligere husholdninger i den sørlige delen av Stockholm. ICA Handlarnas Internett-handel kommer fortløpende til å utvides til de to andre storbyregionene og deretter til andre større steder. Helena Moström og Peter Ewertsson og de to barna deres, Moa på snart tre år og Alize på åtte måneder, bor i Spånga utenfor Stockholm. Når Helena og Peter skal handle, velger de mellom ICA MAXI, RIMI og ICA Direkt, tre butikker som på forskjellige måter tilfredsstiller familiens ønsker og behov. Vi er en matinteressert familie, som lager mat hver dag etter menyer som vi planlegger for en uke om gangen. Ofte får vi inspirasjon fra bladet Buffé, der finner vi oppskrifter både til litt festligere helgeretter og hverdagsmat. Storinnkjøp gjør vi på ICA MAXI omtrent hver 14. dag. Man blir jo ganske prisbevisst når man handler til en familie på fire personer, men vi vil likevel at butikken vi handler i skal ha et stort og variert utvalg. Da passer ICA MAXI perfekt. Ettersom det tar et par timer å gjøre storinnkjøp, setter vi også pris på å kunne ta en pause på kafeen på ICA MAXI. Det er veldig hyggelig å kunne kombinere innkjøpsrunden med å spise lunsj eller ta en kaffe. Ettersom vi gjør storinnkjøp såpass sjelden, trenger vi derfor å gjøre supplerende innkjøp av ferskvarer som for eksempel meieriprodukter, frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk. Det gjør vi i en RIMI-butikk som ligger i nærheten av der vi bor. RIMI-prisene er svært konkurransedyktige, men ettersom utvalget er mer begrenset enn på ICA MAXI, gjør vi ikke storinnkjøpene der. Men til suppleringsinnskjøp passer RIMI oss utmerket, og iblant passer vi også på å handle billige basisvarer der, for eksempel pasta, ris og andre dagligvarer. De gangene en av oss er alene med barna, og kanskje ikke har tilgang til bilen eller er litt stresset, er ICA Handlarnas Internett-butikk, ICA Direkt, det perfekte valget. Det er veldig lettvint å gjøre innkjøpene direkte på nettsiden og deretter få dem kjørt hjem. En veldig nyttig tjeneste på siden er at det finnes forslag til forskjellige menyer, som man kan forvandle til innkjøpslister. Den eneste ulempen er vel kostnaden, men på den andre siden koster det jo også en del når man kjører bil til den butikken man ellers handler i. Lojalitetsprogrammet for trofaste kunder Det er omtrent 3,5 millioner ICA Kundekort-brukere, og antallet søknader var fortsatt høyt i Bladet Buffé er et svært viktig innslag i lojalitetsprogrammet. I 2001 satset ICA Handlarnas også stort på å utvikle til en matportal med Internett-handel, kundekortaktiviteter, bankservice og enda større matoppskriftbase. Kundedatabasen er dessuten blitt utviklet for at vi i enda større grad skal kunne gi spesialtilpassede tilbud til trofaste kunder. De siste årene har utviklingen i stor grad gått mot mer avansert matlaging i helgene. Vi ser det som en viktig utfordring å øke interessen for å lage god og helsebringende mat også til hverdags, blant annet ved hjelp av Buffé, og andre butikkaktiviteter. Omstrukturering og nye aktører I løpet av fjoråret satset Coop stort på det nye varemerket sitt, og de har blant annet gjort forandringer i butikkene og blitt tydeligere i markedskommunikasjonen. Coop har en markedsandel på drøyt 18 prosent, og har i løpet av året hatt en betydelig utvikling innen stormarkedssegmentet. Axfood omstrukturerte butikknettet i Markedsandelen har gått opp til nærmere 18 prosent. Store lavprisbutikker er samlet under varemerket Willys, Vivo-butikker er nå blitt Spar og små lavprisbutikker samles nå under navnet Willys Hemma. Hjemmehandel har vært en synkende trend i løpet av året. Den tyske matvarekjeden Lidl kommer innen kort tid til å åpne den første svenske butikken, noe som kommer til å gi økt konkurranse på markedet når det gjelder pris. For å kunne svare på den økte etterspørselen i lavprissegmentet kommer ICA Handlarnas til å etablere lavpriskjeden Netto med start i mai [ 21 ]

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Helsearbeidet i norsk dagligvarehandel og en kundeundersøkelse

Helsearbeidet i norsk dagligvarehandel og en kundeundersøkelse Helsearbeidet i norsk dagligvarehandel og en kundeundersøkelse Lisbeth Kohls 16. Februar 2006 Fra WHO til helsebringende produkter WHO strategi fulgt av planer i EU og hvert enkelt land Nordiske Næringsanbefalinger

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Galina Gaivoronskaia*, info@futuresfood.no Ellinor Helge, ellinor.helge@getmail.no Norwegian foraged food, Craterellus tubaeformis(chanterelle), collected

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

Forretningsskikk. Våre Verdier

Forretningsskikk. Våre Verdier Forretningsskikk Våre Verdier Innhold Formål 5 1 Våre prioriteter 6 Våre Verdier 7 Kontaktinformasjon 8 2 3 4 Glencore Xstrata: Bærekraftig produksjon av varer til daglig bruk, distribuert til kunder

Detaljer

Velkommen til bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon Velkommen til bedriftspresentasjon POSTEN OG BRING Katrine Førland Posten Norge, Konsernstab HR Fagsjef Rekruttering Agenda Posten Norge AS Reisen frem til i dag Målet Veien videre Våre stillinger og rekrutteringsprosess

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017

Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017 1 Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017 Meny ønsker å ta eierskap til Kje og bruke det i sin markedsposisjonering 2016: leverte Nortura 750 kje til Meny Totalt 40 Meny butikker fortrinnsvis i region

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet visste du AT 1/3 av all mat som produseres i verden i dag blir kastet verdens miljøverndag Verdens Miljøverndag blir årlig markert den 5. juni verden rundt. Dagen ble etablert etter FNs miljøvernkonferanse

Detaljer

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK KVARTALSSEMINAR LAKS HOTELL OPERA 4 FEBRUAR 2014 Linn Anita Langseth Associated Manager CS The Nielsen Company INNHOLD Kort om utviklingen i norsk dagligvare og trender Fryst

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER

ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ISBAR KJEDE MED 9 UTSALGSSTEDER Beliggenhet: Norge Pris antydning: Kr.2.200.000,- Total omsetning 2015: Kr. 16.000.000,- Omsetning YH AS: Kr. 5.835.029,- MEGLER: Per

Detaljer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Sosial- og helsedirektoratet Torsdag 9. Februar 2006 Turid Jødahl Coop NKL BA Næringspolitisk sjef Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Dagens situasjon I Økende helseproblem: Livsstilssykdommer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2002

Resultat 3. kvartal 2002 Resultat 3. kvartal 2002 Resultater før skatt 3.kvartal 02 60 3.kvartal 02 3.kvartal 01 40 20 43,9 Konsernets resultat forbedret med 93,8 mill.kr. 0-20 -40-49,9 Betydelig bedring i resultat i norsk virksomhet,

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma 29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse Designstrategi for Cateringfirma Introduksjon...3 Organisasjonens kjerne...4 Markedet, Konkurrenter og Målgruppen...5 Merkeidentitet...6

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening.

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Jeg trenger en løsning for å servere skikkelig god kaffe raskt Mulighetene Kaffekonsumentene blir mer og mer krevende. De vil ha skikkelig god

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon 1 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 2 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel REMA Norge Norge Sverige REMA International International 3 Konsernets

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer