ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001"

Transkript

1 ICA AHOLD AB VIRKSOMHET 2001

2 ICA Ahold har butikker for alle behov og ønsker, alt fra små nærbutikker til trafikkbutikker og stormarkeder. Felles for dem alle er et nøye utvalgt sortiment, konkurransedyktige priser og god service. ICA AHOLD 2001 INNHOLD STYREFORMANNEN HAR ORDET 1 STRATEGISK MÅLSETTING 2 VIRKSOMHET 4 ICA Ahold bestreber seg på å ta sin del av ansvaret for et bærekraftig samfunn. Vi har velutviklede policyer som inneholder retningslinjer for hvordan vi ser på sosialt ansvar, miljø og etikk. LEDELSENS TANKER OM ICA 6 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK 8 HAKON GRUPPEN 14 ICA HANDLARNAS 20 TRAINEE-PROGRAMMENE 26 ICA BALTIC 28 ICA I DANMARK 30 NYE SATSINGSOMRÅDER ETOS OG NETTO 31 Når familien Moström- Ewertsson skal handle, velger de mellom ICA MAXI, RIMI og ICA Direkt, tre butikker som på forskjellige måter tilfredsstiller familiens ønsker og behov. En kunnskapsbedrift som ICA Ahold er helt avhengig av medarbeidernes kompetanse, motivasjon og engasjement. Og de populære traineeprogrammene våre er en viktig del i satsingen på humankapital. STATOIL DETALJHANDEL 32 MENYFÖRETAGEN 34 ICA BANKEN 35 ØKONOMISK OVERSIKT 36 ANSATTE I LEDENDE STILLINGER 38

3 STYREFORMANNEN HAR ORDET Vi har lagt bak oss et år som er det beste i ICA Ahold AB s historie. Flere kunder enn noen gang har valgt å handle i våre butikker. Denne suksessen er et resultat av et velutviklet lagspill i vårt konsern. En unik bedriftskultur Vi er en markeds og kompetansedrevet organisasjon. Våre kjøpmenn og medarbeidere på alle nivåer har en inngående kunnskap om sine egne markeder og virksomheter, og har vist evne til å ta riktige beslutninger. Gjennom kontinuerlig og god drift har konsernet oppnådd en sterk entreprenør og produktivitetskultur. Internkulturen bygger på at vi skal være grundige og nøyaktige, og at vi skal levere det vi lover. I tillegg drives vi av at det alltid ligger et stort forbedringspotensiale foran oss, og at hele konsernet legger dette til grunn i arbeidet mot felles mål. Slik omsettes handlinger til verdiskapning, kjernen i vår unike historie gjennom nærmere 100 år. I ICA Aholds arbeid med å nå målene for 2002 disponerer vi dyktige medarbeidere i 6 land. Disse er konsernets viktigste kapital. Vi arbeider kontinuerlig for å rekruttere og utvikle våre medarbeidere slik at vi blir den foretrukne arbeidsgiver. På denne måten skaper vi resultater som igjen betyr en ledende markedsposisjon og trygge arbeidsplasser. Resultatene i 2001 symboliserer hvilket fantastisk arbeid som våre kjøpmenn, medarbeidere og ledelse har lagt ned i ICA Ahold i året som har gått. En stor takk til dere alle! Fortsatt satsing på vårt kjerneområde. Fortsatt vekst i Norden og Baltikum. Økende satsing på de mest suksessrike kjedekonsepter. Systematisk utvikling av god bedriftskultur basert på markedsnærhet og høy kompetanse. Fokus på kvalitet, effektivitet og kontinuerlig forbedring. Langsiktighet og strategisk lojalitet. Uansett valg av strategi; det er våre kunders behov som skal stå i sentrum for vår oppmerksomhet. Butikkene skaper ikke vekst i seg selv, men det er lojaliteten mellom kunden og oss, og vår evne til å videreutvikle vår butikkonsepter. Vi vet at fremtidens kunder vil etterspørre større vareutvalg, de vil ha enda større fokus på matsikkerhet og vi vil få en økende bransjeglidning. Markedsbildet er også i stadig endring hvor nye konkurrenter vil gi oss utfordringer. Som en del av et globalt konsern har vi muligheter og ressurser til å møte framtidens utfordringer bedre enn noen andre. Vi i ICA Ahold er fremgangsrike fordi vi alltid har hatt som mål å tilfredsstille kundens behov og ønsker. Og det skal vi fortsette med! Utviklingsretning i 2002 Økonomiske konjunkturer og hendelser nasjonalt og globalt gjøre at markedene endrer seg raskt. Sammenholdt med naturlige endringer i livsstil og trender, gir dette oss utfordringer og muligheter. At vi evner å tilpasse oss disse forutsetningene på en fleksibel og effektiv måte er av avgjørende betydning i kampen om kundenes gunst. I 2002 vil vi arbeide etter følgende utviklingsretninger: Stein Erik Hagen Styreformann i ICA Ahold AB [ 1 ]

4 ICA Ahold er Nordens største detaljhandelsgruppe med ledende posisjoner på både det svenske og norske markedet. Varemerkene ICA og RIMI er blant Skandinavias sterkeste. Omtanke for kundene våre bringer oss fremover ICA Aholds kjernevirksomhet er dagligvarer. I tillegg tilbyr vi kundene andre utvalgte varer og tjenester, for eksempel drivstoff og bilartikler på Statoil-stasjonene samt banktjenester. For å utnytte stordriftsfordelene i konsernet, er det felles funksjoner for blant annet finans, juss og IT. Flesteparten av de norske butikkene drives som filialer, og inngår dermed i konsernet, mens de svenske butikkene drives av enkeltforhandlere i forskjellige former. ICA Aholds butikkstruktur er effektiv, og bidrar til attraktive butikker og konkurransedyktige priser for kundene, samtidig som de enkelte kjøpmenn og konsernet oppnår god lønnsomhet i virksomheten. VISJON Å bli den ledende detaljhandelsbedriften i Nord-Europa. FORRETNINGSIDÉ ICA Ahold skal være kundenes førstevalg når de skal handle mat og relaterte produkter. Dette skal skje ved å tilby prisvennlige varer og service med omtanke i lokalt tilpassede butikker. STRATEGI ICA Aholds strategi er å være en markedsnær virksomhet som tilgodeser kundenes skiftende behov innenfor utvalgte forretningsområder. Dette innebærer blant annet å være lydhør og raskt kunne gjennomføre forandringer i vareutvalg, priser og tjenester. En av styrkene våre er at vi kan tilpasse oss markedet lokalt, takket være de forskjellige driftsformene. Markedsledende i Sverige og Norge En viktig del av strategien vår er å bli markedsledende på samtlige geografiske markeder der vi er representert. ICA Ahold har i dag en markedsledende stilling i Sverige og Norge. I Baltikum er vi godt på vei, og ellers i Norden ser vi også store muligheter til å nå målet vårt. En viktig forklaring på at ICA Ahold har en markedsledende stilling, er at vi tilbyr et bredt utvalg av butikktyper og på den måten kan vi møte kundenes forskjellige behov. Vi driver alt fra nærbutikker til større supermarkeder og stormarkeder. Markedsføringen vår bygger på de sterke varemerkene ICA og RIMI. Disse er godt kjent og nyter stor tillit hos kundene, noe som også forsterker stillingen vår i markedet. [ 2 ]

5 STRATEGISK MÅLSETTING [ Økonomiske mål ] BÆREKRAFTIGHET ICA Ahold bestreber seg på å være svært troverdig samt å være en ledende foretaksgruppe også i miljø-, etikk- og kvalitetsspørsmål. Dette er spørsmål som har utgangspunkt i bedriftens sjel. Det stemmer overens med eiernes og medarbeidernes streben etter å nå de økonomiske målene og samtidig bidra til et bærekraftig samfunn med tanke på mennesker og miljø. Vi ønsker å være en sunn bedrift både økonomisk og når det gjelder bærekraftighet. Miljøhensyn i transportvalg Det er først og fremst i valget av sortiment og transportmåter at vi i ICA Ahold har store muligheter til å minimere miljøpåvirkningen. I løpet av 2001 bekreftet styret en tidligere beslutning som innebærer at ICA Ahold for å verne om miljøet aksepterer en viss merkostnad for jernbanetransport. De kompetente og engasjerte logistikkmedarbeiderne våre tar alltid hensyn til miljøet når de arbeider med å kombinere transportmåter som sjøfart, lastebil og jernbane. Vekst Den organiske omsetningsveksten på ICA Aholds hjemmemarkeder skal minst tilsvare bransjens vekst. På nye geografiske markeder og i nye markedssegmenter er målet raskt å etablere markedsledende stillinger. ICA Ahold skal også aktivt delta i den konsolideringen som pågår i dagligvarebransjen. Driftsmargin Det langsiktige målet er at driftsmarginene før goodwill-avskrivinger skal øke til 4,5 prosent. Avkastning på egenkapital Avkastningen på egenkapital skal over en konjunktursyklus være minst 15 prosent. Soliditet Soliditeten skal være i intervallet prosent. Helse og miljø i fokus ICA Ahold bestreber seg på å kunne tilby et produktutvalg med så liten negativ miljøpåvirkning som mulig. For å oppnå dette, stiller vi krav til de produktene vi tar inn i sortimentet vårt. For å kunne tilby miljøtilpassede alternativer, utvikler vi egne produkter ved behov. Mot slutten 2001 ble det satt i gang en stor helsesatsing i Sverige. Denne satsingen retter seg mot både kunder og medarbeidere. I innledningsfasen prioriteres kost- og treningsspørsmål, men i en senere fase skal prosjektet også omfatte for eksempel stresshåndtering. Målsettingen er at ICA Ahold skal bli ledende i dagligvarebransjen når det gjelder omtanke for kundenes og medarbeidernes helse. Sikre og etisk akseptable varer ICA Aholds kvalitetspolicy inneholder retningslinjer for produktkvalitet og etikk. Det er en forutsetning for virksomheten at kundene våre kan stole på oss og det vi selger. Ved å bidra i internasjonale fora kan ICA Ahold arbeide for sikrere og bedre produkter. Med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæring og ILO (International Labour Organisasjon) setter vi opp prinsippene våre for hensyn til menneskerettigheter i produksjonen. [ 3 ]

6 ICA Ahold AB er en detaljhandelsgruppe som først og fremst satser på matvarer. Konsernet består av selskaper med et stort nettverk av butikker. Sammen er vi sterke VIRKSOMHETSOMRÅDER Eierskapet av ICA Ahold AB er fordelt som følger: 30 prosent eies av ICA Förbundet Invest AB, 20 prosent av norske Canica AS og 50 prosent av nederlandske Royal Ahold N.V. Partnerskapet ble inngått i ICA Förbundet og ICA Förbundet Invest AB er en medlemsorganisasjon for alle ICA- og RIMI-forhandlere i Sverige. Canica er et norsk investeringsselskap som eies av Stein Erik Hagen med familie. Royal Ahold er en verdensledende matvarekjede med ansatte og en omsetning på drøyt 600 milliarder svenske kroner i Selskapet driver virksomhet i Land der USA, Latin-Amerika, Asia og Europa. Hver dag handler konsumen- ICA Ahold er representert ter i 28 forskjellige land varer i Royal Aholds butikker. ICA Ahold er ansvarlig for Royal Aholds virksomhet i den Nord-Europa, det vil si Sverige, Norge, Danmark og de tre baltiske landene. ICA Ahold består av datterselskapene ICA Handlarnas AB i Sverige, Hakon Gruppen AS i Norge, ICA Baltic AB i Baltikum, storhusholdningsselskapet ICA Menyföretagen AB, ICA Banken AB, Etos AB samt halveide ISO-ICA A/S i Danmark, Statoil Detaljhandel Skandinavia AS og Netto Marknad AB. I moderselskapet ICA Ahold AB er det staber for økonomi, finans, juss og IT. Her er det også samordningsfunksjoner for innkjøp og egne merkevarer. De operative datterselskapene er selvstendige, og de administrerende direktørene rapporterer direkte til ICA Aholds styre. Stein Erik Hagen er styreformann og Kenneth Bengtsson er konsernsjef. Samordning av synergiene innenfor ICA Ahold-gruppen og med Royal Ahold foregår på flere forskjellige måter, blant annet via Aholds European Competence Center, en avdeling i Royal Ahold som jobber med å identifisere synergieffekter og samordne hovedsakelig IT, personalspørsmål og innkjøp i konsernets forskjellige selskaper. Synergier i innkjøpene ICA Aholds strategi er å styrke innkjøpsfunksjonen ved å samordne de svenske og norske innkjøpene. Vi bestreber oss også på å styrke relasjonene til både de store internasjonale og nordiske leverandørene gjennom et tettere samarbeid med disse. ICA Ahold mener det er viktig å beholde et stort utvalg av nordiske leverandører for å sikre alternative leveranser i alle produktkategoriene. I 2001 inngikk ICA Ahold nærmere 30 fellesnordiske avtaler med de største europeiske og nordiske leverandørene, med et svært heldig resultat. I 2002 kommer vi til å utvide de fellesnordiske avtalene med ytterligere ti leverandører. ICA Aholds innkjøp av egne merkevarer, EMV, drives i en fellesnordisk organisasjon. Den samme organisasjonen er også ansvarlig for sortimentet og designen av EMV-varene. [ 4 ]

7 VIRKSOMHET ORGANISASJON ICA Handlarnas AB er den detaljhandels-, partihandels- og eiendomsvirksomheten som støtter de cirka ICA-butikkene i Sverige. Hakon Gruppen AS omfatter butikkdrift av heleide butikker og støtte til franchisebutikker samt partihandel, eiendomsdrift og øvrige butikkstøttende funksjoner for de norske butikkene. I Hakon Gruppen inngår også Datterselskaper: Hakon Meny, som leverer til den norske storhusholdningssektoren. ICA Handlarnas AB ICA Baltic AB er en detaljhandelsvirksomhet med 67 butikker i de tre baltiske landene. ICA Menyföretagen AB er den svenske virksomheten for servicehandelen og restaurant- og storhusholdningssektoren. Eierstruktur: Hakon Gruppen AS ICA Förbundet Invest AB 30% ISO-ICA A/S (50,1%) ICA Baltic AB Canica AS 20% 50% ICA Ahold AB styret Statoil Detaljhandel Skandinavia AS (50%) Etos AB Royal Ahold N.V. Netto Marknad AB (50%) økonomi/finans IT juss samordning av innkjøp ICA Menyföretagen AB ICA Banken AB ICA Banken AB selger og utvikler finansielle tjenester rettet mot privatpersoner i Sverige. Etos AB skal etablere og drive et visst antall butikker i Sverige med vekt på skjønnhet og helse. De to første butikkene åpnet i februar ISO-ICA A/S driver tolv matvarebutikker i Københavnområdet. Statoil Detaljhandel Skandinavia AS er et selvstendig selskap, der ICA Ahold og Statoil eier like mye hver. Statoil Detaljhandel driver bensinstasjoner i Skandinavia. Virksomheten omfatter delvis grossistselskaper, delvis drift av stasjoner og støtte til ikke-heleide stasjoner. Netto Marknad AB kommer til å drive et visst antall lavprisbutikker på det svenske markedet med start i mai [ 5 ]

8 [? ] [! ] Om fem år har vi styrket posisjonen vår som Nord-Europas ledende detaljhandelsbedrift Hva er du mest stolt over i ICA Ahold? Stein Erik: Jeg er mest stolt over den store fremgangen vi har hatt i løpet av de siste årene, ikke minst på det svenske markedet. Jeg er stolt over alle de titusener dyktige og ambisiøse medarbeiderne våre, som sammen har gjort ICA Ahold til Nordens ledende dagligvarekonsern. Kenneth: Medarbeiderne våre er selvfølgelig det første jeg tenker på når du spør hva jeg er stolt over i ICA Ahold. Det som gleder meg mest er at medarbeiderne våre selv om vi har hatt mye fremgang fortsatt viser en enorm entusiasme og vilje til å kjempe videre. I ICA Ahold lener vi oss ikke tilbake, men fortsetter å jakte på nye seirer. [? ] [! ] Hvilke mangler ser du i organisasjonen, og hvordan bør disse håndteres? Kenneth: Iblant kan vi være litt for forsiktige når det gjelder å fatte beslutninger. Vi må bli bedre til å ta kalkulerte risikoer, man kan ikke alltid være hundre prosent sikker. Stein Erik: Ja, vi må bli raskere til å fatte beslutninger og sette dem ut i livet. Men det er et kulturspørsmål, i organisasjonen vår er alle beslutninger et resultat av mange diskusjoner, noe som er bra til et visst punkt. Jeg skulle ønske at vi kunne la oss inspirere litt mer av slagordet til Nike: Just do it. [ fakta ] STEIN ERIK HAGEN TITTEL: Kjøpmann og styreformann i ICA Ahold AB ALDER: 45 år YNDLINGSRETT: Nykokt torsk FRITIDSINTERESSER: Friluftsliv, seiling og matlaging [? ] [! ] Konsept og forretningsidé kan alltid kopieres av konkurrenter, men ingen kan kopiere menneskelig engasjement og lederskap. Hvorfor velger så mange mennesker å handle i ICA Aholds butikker? Kenneth: Etter mange års hardt arbeid med faktorer som matsikkerhet, kvalitet, service, tilgjengelighet, sortiment og pris, har vi vunnet kundenes tillit. Men det har tatt litt tid, for en slik tillit kan aldri kjøpes, bare fortjenes. Stein Erik: Jeg er enig med Kenneth. Et annet veldig viktig aspekt når kundene velger ICA Ahold, er kjøpmannen eller butikksjefen i de respektive butikkene. En god kjøpmann eller butikksjef setter et eget preg på butikken, og det er utrolig viktig. Sortimentet kan være det samme i mange butikker, men en dyktig kjøpmann eller butikksjef skaper en kultur i butikken slik at kundene føler seg velkomne. [ 6 ]

9 LEDELSENS TANKER OM ICA Vi har jo selvsagt plikter overfor eiere, kunder og medarbeidere, men vi har også plikter overfor samfunnet, først og fremst når det gjelder miljø og sosiale spørsmål. [? ] [! ] Kenneth: Ja, engasjementet og kunnskapen hos butikkmedarbeiderne våre er noe jeg tror kundene verdsetter veldig høyt. Hvilket preg vil du sette på ICA Ahold? Stein Erik: Jeg vil gjerne bidra til å styrke synet på organisasjonen vår i en større sammenheng. Vi har jo selvsagt plikter overfor eiere, kunder og medarbeidere, men vi har også plikter overfor samfunnet, først og fremst når det gjelder miljø og sosiale spørsmål. Kenneth: Det gjelder å finne balansen mellom de fire gruppene, å se oss selv i en større sammenheng. Et annet viktig spørsmål for meg er å verne entreprenørånden vår. Beslutningene skal fattes så nær virksomheten som mulig, av personer med de rette kunnskapene. [? ] [! ] Hvor befinner ICA Ahold seg om fem år, og hvordan kommer dere dit? Kenneth: Da har vi styrket stillingen vår som Nord-Europas ledende detaljhandelsforetak. Stein Erik: Enig. Og for å komme dit gjelder det dels å utvikle de dyktige medarbeiderne vi allerede har, dels å rekruttere de beste talentene i Nord-Europa. Menneskelige ressurser er den viktigste ingrediensen for å nå målene våre. Kenneth: Ja, konsept og forretningsidé kan alltid kopieres av konkurrenter, men ingen kan kopiere menneskelig engasjement og lederskap. Stein Erik: Det er viktig å ha en sterk bedriftskultur og felles verdier hvis vi skal nå målene våre. Man kan ikke detaljstyre en så stor organisasjon som ICA Ahold, og da spiller bedriftskulturen en viktig rolle. Kenneth: Derfor er det også viktig at alle medarbeiderne har de samme felles verdiene, uansett om man jobber i en av butikkene eller i konsernet. Vi rekrutterer gjerne en jevn blanding av akademikere og butikkfolk til konsernet, og vi ser også svært positivt på at man veksler mellom å jobbe i konsernet og butikken flere ganger i løpet av ansettelsestiden. Vi tror at fremtiden er svært lys. ICA Ahold kan tilby fantastiske karrieremuligheter i en stabil, men likevel spennende bransje. [ fakta ] KENNETH BENGTSSON TITTEL: Adm.dir. i ICA Ahold AB og ICA Handlarnas AB ALDER: 41 år YNDLINGSRETT: Spagetti og kjøttsaus FRITIDSINTERESSER: Golf og familieliv [ 7 ]

10 ICA Aholds policyer for kvalitet, miljø samt mat og helse utgjør et felles rammeverk for samarbeid og erfaringsutbytte. ICA Ahold en ansvarlig aktør for et bærekraftig samfunn ICA Ahold er både en betydelig markedsaktør og en ansvarsfull bedriftsgruppe i samfunnet. Gjennom den bedriftsmessige virksomheten vår vil vi tilby kundene våre: Verdi for pengene Jevn og god kvalitet på varer og butikker Høy produktsikkerhet Gode miljøhensyn Åpenhet og ærlighet God service, også når noe går galt ICA Aholds policyer for kvalitet, miljø samt mat og helse gjelder for alle bedrifter i konsernet. Med et felles rammeverk lettes samarbeidet og erfaringsutbyttet både mellom bedriftene og over landegrensene. Hver bedrift jobber ut fra egne forutsetninger og med egne spørsmål som de konsentrerer seg om. Felles for alle er blant annet spørsmålet om matsikkerhet, som vi sammen med bransjen jobber med på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Produktkvalitet fra produsent til butikk ICA Handlarnas og Hakon Gruppen bidrar i nasjonale fora sammen med andre i resten av bransjen for å jobbe for sikrere og bedre produkter. ICA Ahold samarbeider med ledende merkevareleverandører og utvikler også egne produkter. Egne merkevarer kontrolleres nøye for å tilfredsstille kvalitetskravene våre og for å garantere et godt utvalg som gir deg mye for pengene. Gjennom Global Food Safety Initiative har ICA Ahold bidratt til å utarbeide en felles internasjonal norm for bedømmelse av matsikkerhet hos leverandører av egne merkevarer. ICA Ahold stiller høye krav til leverandørene sine, men for at kundene våre skal tilbys produkter av god kvalitet, må vi også selv håndtere varene på best mulig måte. Derfor har ICA Handlarnas og Hakon Gruppen i løpet av året videreutviklet rutinene for håndtering og hygiene i butikkene og på lager. Alt forebyggende arbeid har som formål at produkter med avvikende kvalitet ikke skal nå butikken. Når dette ikke er godt nok, har vi godt utarbeidede rutiner for å tilbakekalle produkter på en kontrollert måte. I løpet av året foretok vi 23 tilbakekallelser fra ICA Handlarnas, hvorav sju gjaldt egne merkevarer. Hakon Gruppen tilbakekalte 19 produkter hvorav fire var egne merkevarer. [ Fra ICA Aholds policy om mat og helse ] Gjennom matglede og omtanke stimulere kundene til å kjøpe mat, lage god mat og spise godt, variert og nyttig. Bidra til å utvikle interessen for mat og inspirere til en sunn livsstil. Medvirke til at målene i de nasjonale handlingsplanene for mat, alkohol og tobakk oppnås. [ 8 ]

11 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK Mat for alle og sunn livsstil Vi vil bidra til matglede og sunn livsstil ved å tilby prisvennlige og sikre produkter. I løpet av 2001 har Hakon Gruppen jobbet med å skaffe et sortiment som er tilpasset de kunder som er overfølsomme eller har matrelaterte allergier. Disse produktene er tilgjengelige i Maxi og ICA Supermarked-butikker i Norge. I ICA Handlarnas har man en stund jobbet med å møte overfølsomme kunders behov med gode produkter og butikker med et bredt sortiment for allergikere. I 2001 startet ICA Handlarnas et langsiktig program for å styrke omtanken for kundenes og personalets helse. Det ble utarbeidet en interaktiv helseundervisning for hele personalet og det ble planlagt butikkaktiviteter, blant annet for å markere vareutvalget med nøkkelhullmerket (merking i Sverige for lavt fettinnhold eller høyt fiberinnhold). ICAs undersøkelse av arbeidsforholdene i andre land Kina Thailand Filippinene Antall dagligvareleverandører Antall leverandører som har svart på ICAs spørreundersøkelse ICAs andel av salget 3 % * 1 % * 0,4 %* Antall ansatte * * * * Tallene er omtrentlige Arbeidsforhold i andre land ICAs produkter skal være produsert på en etisk akseptabel måte. Etikkpolicyen vår for innkjøp bygger på FNs menneskerettserklæring og ILO-konvensjonene (International Labour Organisasjon), som regulerer blant annet nedre aldersgrense for arbeid. Det er vanskelig å vite sikkert om menneskerettighetene respekteres hos alle leverandørene, særlig i de landene der det kreves mye kunnskap om lokale forhold. Derfor arbeider ICA Handlarnas og Hakon Gruppen langsiktig i henhold til en flertrinnsprosess for at leverandørene skal jobbe for å oppnå et SA 8000-sertifikat, som er en internasjonal standard for rettigheter på arbeidsplasser. Én leverandør ble sertifisert En viktig del i det langsiktige arbeidet vårt er å gi innkjøperne opplæring i menneskerettigheter og etikkspørsmål. I 2001 sluttet Hakon Gruppen seg i tillegg til det nystartede norske Initiativ for Etisk Handel (IEH) for å bidra med og ta del i erfaringer. Kontroll av dyrehold på slakterier Dyreholdet på svenske slakterier har fått mye oppmerksomhet i mediene det siste året. Representanter fra ICA Handlarnas har besøkt samtlige slakterier som leverer til det sentrale sortimentet vårt. På disse besøkene ble det kontrollert om slakteriet lever opp til kvalitetspolicyene våre om godt dyrehold. Godt dyrehold innebærer blant annet at dyr skal behandles bra, beskyttes mot unødig lidelse og gis tilstrekkelig tilsyn. Det er etablert ytterligere kontakt med både myndigheter og bransjen for å følge opp dyretransporten. [ 9 ]

12 [ Virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet ] ICA Aholds virksomhet påvirker miljøet ved lagring, transport og salg av varer. For å minske belastningen jobber vi blant annet med: Økologiske og miljømerkede produkter Effektivisering av transport Kjølemedier som ikke bidrar til nedbryting av ozonlaget Kontroll av energibruk Miljøledelsessystem I samtlige selskaper er det en miljøansvarlig som passer på at miljøpolicyen overholdes. I ICA Handlarnas er miljøansvaret også fordelt ut til de operative funksjonene i selskapet, som for eksempel logistikk. På Menyföretagen og i ICA Handlarnas lager- og transportvirksomhet jobber vi med ledelsessystemer i henhold til ISO Statoil Detaljhandel har ansatt en ny miljøsjef, og i den forbindelse fikk miljøarbeidet en ny start på vei mot de langsiktige miljømålene som ble fastsatt i løpet av fjoråret. I 2001 foretok Statoil en analyse for å markere de områdene som skal prioriteres. Det er også gjennomført et arbeid med å kartlegge hvilke stasjoner som ved en lekkasje vil kunne få stor miljøpåvirkning. Forsterkede beskyttelsestiltak kommer til å bli innført på disse stasjonene. Utfasing av ozonnedbrytende kjølemedier HCFC er betegnelsen på et kjølemedium som ved utslipp påvirker ozonlaget. I Sverige er det ikke lov å fylle HCFC på kjølesystemet etter 1. januar Derfor har målet i ICA Handlarnas vært å erstatte alle ozonnedbrytende kjølemedier i løpet av De fleste butikker har byttet ut HCFC i kjøleutstyret. Et mindre antall butikker gjenstår, og disse kommer til å skifte kjølemedium i løpet av neste år. Også på lagersiden har hoveddelen av ozonnedbrytende kjølemedium blitt erstattet. først og fremst på lengre strekninger, og reduserer dermed utslippene med opptil 50 prosent. ICA Handlarnas hadde i dobbeltdekkere. Ved å stille krav til bilens drivstoff, dekk, bilpleieprodukter og kjøremåte, minskes miljøpåvirkningen ytterligere. ICA Handlarnas biler har miljøtilpassede dekk som er lettrullende og inneholder mindre skadelige stoffer. Nærmere halvparten av lastebilene går på biodiesel (diesel miljøklasse 1 med 2 prosent RME-utblanding) og resten går på diesel miljøklasse 1. ICA Handlarnas kjøper også en del transporttjenester fra andre selskaper. Ved kjøp av slike tjenester stilles det tilsvarende krav som til våre egne biler samt at bedriften skal ha et miljøprogram med krav om stadig forbedring. Både Hakon Gruppen og ICA Handlarnas jobber også med noe som kalles tilbaketransport. Det innebærer at vi selv henter varer hos leverandører når bilene kjører tilbake til lageret etter levering til butikk. Med dette systemet effektiviseres transporten ved at man utnytter de bilene som ellers skulle kjørt uten last tilbake. Hakon Gruppen har en avtale for tilbaketransport med cirka 50 leverandører. ICA Handlarnas hadde ved årsskiftet en avtale med 42 leverandører, noe som er en fordobling i forhold til fjoråret. Prosjektet Heavy Eco Driving er gjennomført i samarbeid mellom svenske Vägverket og ICA Handlarnas. Formålet er la- Effektiv transport og drivstofforbruk ICA Handlarnas jobber for å redusere utslippene blant annet ved å kombinere bil og jernbane samt å ha så velfylte leveranser som mulig. Forskjellige typer kjøretøy, for eksempel kjøretøy der man kan laste på to plan, effektiviserer transporten ytterligere fordi det gir økt lastekapasitet. Disse bilene brukes Forbruk av diesel per rullecontainer ICA Handlarnas AB Forbruk av diesel per RC * 1,75 1,61 * RC = Rullecontainer, transportbur som brukes ved lasting av varer [ 10 ]

13 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK vere drivstofforbruk og tryggere trafikk ved å kjøre på en mer gjennomtenkt måte. Prosjektet ble gjennomført i Kungälv i 2001, og skal gjennomføres flere steder i Hakon Gruppen deltok i løpet av året i et prosjekt for å optimere emballasjene. Resultatet av en pilotstudie på potetgullemballasje ga ikke bare mindre avfall fra brukte emballasjer, men også en transportreduksjon på 17 prosent, takket være muligheten til forbedret lasting. Økologiske produkter i sortimentet I både Norge og Sverige har man nasjonale mål der man tar sikte på at en viss del av jordbruksarealet skal være økologisk. Hakon Gruppen har i Norge deltatt i Økologisk landbruk Det er et prosjekt i regi av Landbruksdepartementet for å presentere fire forskjellige scenarier som skal ligge til grunn for de veivalgene som departementet skal gjøre for å nå målet på 10 prosent økologisk dyrket areal. ICA Handlarnas har en stund hatt et mål om 10 prosent salg av økologiske produkter innen relevante artikkelgrupper. Dette målet utløp ved forrige årsskifte, men ettersom det ikke ble nådd for mer enn et par artikkelgrupper, har arbeidet for å oppnå 10-prosentmålet fortsatt. I 2001 pågikk det en omprofilering av Sunda, ICAs eget merke for miljøtilpasset mat. Disse kommer fra nå av til å hete ICA Ekologiskt. Anna-Karin Ström jobber med kvalitetssikring av ICAs egne merkevarer og har jobbet hos ICA i nesten to år. Kolonial- og ferskvarer med størst salgsandel av økologiske produkter, ICA Handlarnas 2001 Artikkelgruppe Salg % Strøbrød 24,4 Erter/bønner 14,6 Barnemat 5 mnd. 12,4 Lettmelk 10,3 Smørbrødkjeks 9,6 Barnemat 12 mnd. 8,5 Finmalt rugmel 5,9 Hvitmuggost 5,1 Frosne bær 3,4 Andre potetprodukter 2,0 Frukt- og grønnsaker med størst salgsandel av økologiske produkter, ICA Handlarnas 2001 Artikkel Salg % Ferskt krydder 27,4 Ferskpakket potet 15,5 Løk, pakket 12,8 Gulrot 11,9 Rotfrukter 8,5 Matpotet, pakket 8,0 Sopp 3,9 Kiwi 3,0 Kål 2,1 Dill og persille 2,0 [ 11 ]

14 [ Fra ICA Aholds miljøpolicy ] ICA Ahold skal stadig forbedre miljøsituasjonen på en forretningsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Bedriftene i ICA Ahold-gruppen skal være og oppfattes som ansvarsfulle og progressive i miljøarbeidet de driver. Greenzone pilotprosjekt for Statoil-stasjoner Greenzone-prosjektet i Statoil Detaljhandel har hatt som mål å utvikle en miljøtilpasset stasjon i Ersboda, Umeå. Prosjektet oppnådde et ISO sertifikat i 2001, og bilvasken på stasjonen ble svanemerket. Det var den første bilvasken i Skandinavia som ble godkjent i henhold til den nordiske Svanens miljøkriterier. En av miljøgevinstene er at det kun brukes cirka 15 liter vann per vask. Til sammenlikning går det i en tradisjonell bilvask med mellom 300 og 600 liter. Metall- og oljeutslippene reduserer dermed med 80 prosent sammenliknet med et anlegg som kun har slamavskilling som vannrensing. Greenzone-prosjektet er et kunnskapsprosjekt der forskjellige miljøtiltak blir testet for å se om det er mulig å gjennomføre dem også på andre stasjoner. På stasjonen i Ersboda bruker de såkalt grønn elektrisitet, og ved hjelp av forskjellige teknikker har man lykkes å oppnå en energibesparing på 60 prosent sammenliknet med vanlige stasjoner. Åsa Nordström hos Kundekontakten har jobbet tre år i konsernet. I DIALOG MED KUNDENE I ICA Aholds nettverk av butikker møter vi hver dag over 3,4 millioner kunder. Her foregår den viktigste dialogen med kundene. For å ta enda bedre hensyn til kundenes synspunkter har ICA Handlarnas et kundekontaktsenter. Hit henvender kundene seg både med spørsmål, ønsker og klager. Gjennom Kundekontakten kan alle saker fanges opp og sendes til de ansvarlige i organisasjonen. For at alle medarbeiderne i butikkene skal få støtte og hjelp i arbeidet sitt er det også opprettet en ICA Butikkontakt. I samtlige selskaper følger vi også opp kundenes holdninger og verdier gjennom regelmessige undersøkelser. For de av kundene som vil vite mer om for eksempel sikker mat eller allergier, har ICA Handlarnas utarbeidet informasjonsmateriale som kan fås i butikkene. Håndtering av kundenes personopplysninger I ICA Handlarnas håndteres personopplysninger om kundene. Det er nødvendig blant annet for at vi skal kunne gi kundene kontoutskrift fra ICA Kundekort, som i løpet av året ble ICA Banken, og for å gi bonus. Siden vi nå også tilbyr banktjenester, stilles det ytterligere krav til oss om håndtering og beskyttelse av den informasjonen som kundene oppgir om seg selv. Utover gjeldende lovgivning har ICA Handlarnas utarbeidet en policy og retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger. Klas Berglund hos Butikkontakten har jobbet i ICA siden [ 12 ]

15 KVALITET, MILJØ, HELSE OG ETIKK Å verne om kundenes integritet er viktig når vi har fått tillit til å håndtere sensitive opplysninger. Ved å bruke personopplysninger riktig kan vi gi kundene våre økt service samt tilbud som er bedre tilpasset nettopp dem. Sosialt engasjement ICA Handlarnas har arbeidet med både idrettssponsing og humanitær sponsing i mange år. Det føles riktig og naturlig å samarbeide med organisasjoner som er innstilt på å håndtere katastrofer og sosiale problemer som enkeltpersoner og samfunnet kan møte. Samarbeidspartnere innen humanitær sponsing er blant annet Cancerfonden (det svenske kreftfondet), Verdens Naturfond og Røde Kors. ICA Handlarnas er den største bidragsyteren til Cancerfonden. Den siste samarbeidspartneren vår er BRIS, Barnas Rett i Samfunnet, der det planlegges en rekke aktiviteter. En rekke idrettsforeninger sponses over hele landet, men ingen enkeltutøvere. Kravet som stilles til foreninger som Før starten på Cancerfondens Riksmarsch i Göteborg forhører konferansieren Bo Maniette seg om Mark Levengoods og Ulrika Nilssons taktikk før marsjen. får støtte, er at de har bred juniorvirksomhet. Mange enkeltforhandlere sponser også lokale idrettsforeninger og lokalavdelinger i blant annet Røde Kors. Også Hakon Gruppen jobber med idrettssponsing og samarbeider med humanitære organisasjoner. En av Hakon Gruppens største samarbeidspartnere er SOS Barnebyer, der vi blant annet samarbeider for å bygge en barneby i Colombia. Blekkulf Miljødetektiver, som arbeider med miljøspørsmål, Redningsselskapet, som informerer om sjøvett og livredning, samt Kirkens Bymisjon, en kirkelig organisasjon som hjelper de utsatte gruppene i samfunnet, er andre viktige samarbeidspartnere. I fire år har Västra Frölunda fotball og ICA arrangert Skona Cup. I slutten av august spilte nesten 150 lag med gutter og jenter i alderen fra ni til tolv år. Cupen går over to dager og trekker mange tilskuere. [ 13 ]

16 Hakon Gruppen satser på individuelle karriereveier og medarbeideransvar med tanke på å utvikle virksomheten til kundenes beste. Hakon Gruppen trivligere og mer kundevennlige butikker Hakon Gruppen AS, med butikker, er en av Norges ledende matvarekjeder med RIMI som det sterkeste varemerket. I løpet 2001 omsatte butikkene totalt for cirka 21 milliarder NOK. MARKED Hakon Gruppens vekst har ikke vært i takt med resten av markedet i Dette skyldes først og fremst at 70 ICA Supermarkedbutikker ble omprofilert til RIMI Stormarked, noe som medførte prissenkinger og en periode med stengte butikker. Dette ser vi likevel på som en investering for fremtiden. De fullstendige markedstallene for 2001 er dessverre ikke klare i skrivende stund. Egne merkevarer styrker kundenes lojalitet Målet med de egne merkevarene er: Å tilby kundene samme kvalitet som markedets andre merkevarer, til lavere pris. Å øke butikkenes fortjeneste og styrke kundenes lojalitet. Et viktig mål for 2002 er å øke andelen egne merkevarer, EMV, av det totale salget. I løpet av 2001 ble antallet varemerker innen EMV redusert. RIMI og ICA vil i sine respektive kjeder være varemerke på de produktene som tidligere gikk under navnet Hakon, Matmesteren, Delights, Diva mfl. For RIMI vil EMV være et viktig satsingsområdet i Lojalitetsprogrammet avviklet I løpet av året ble det bestemt at lojalitetsprogrammet Domino skulle avvikles. Beslutningen kom som følge av en undersøkelse Norsk Gallup utførte i fjor på oppdrag fra Hakon Gruppen. Undersøkelsen viste at de norske kundenes interesse for forskjellige typer bonusprogrammer synker. [ 14 ]

17 HAKON GRUPPEN [ Fremtidsutsikter ] Butikkonsept Kundenes behov og innkjøpsmønster forandres stadig. Det er mye som taler for at fremtidens kundefokus kommer til å rettes mot større varetilbud, mangfold og kvalitet. Samtidig vet vi at kundene er prisbevisst og utnytter forskjellige butikkonsepter avhengig av skiftende behov. Hakon Gruppen jobber med å tilpasse de forskjellige butikkonseptene etter denne utviklingen. Medarbeiderutvikling I 2002 kommer Hakon Gruppen til å satse stort på medarbeiderutvikling. Hele systemet for internutdanning skal gjennomarbeides. Tanken er å fokusere mer på individuelt tilpassede karriereveier og at medarbeiderne skal få mer ansvar. Vi kommer også til å legge stor vekt på In-store-training, noe som innebærer at butikksjefene får et større ansvar for utdanningen ved at medarbeiderne deres læres opp i butikkene. Internett-handel I fremtiden kommer Hakon Gruppen til utvikle det vellykkede Internett-handelskonseptet ICA Rett hjem ytterligere. I ICA Ahold ser vi i fellesskap på hva vi kan lære av hverandre på dette området. Automatisk varebestilling Alle Hakon Gruppens butikker kommer å bli oppkoblet mot vårt felles intranett i I løpet av 2002 kommer vi også til å se de fullstendige effektene av det nye automatiske vareforsyningssystemet - Automatisk varebestilling. Programvaren gjør at datasystemet i butikkene kan ta over en stor del av bestillingsarbeidet for dypfryste, kolonial- og ferskvarer. Innkjøpsrutinene blir mer effektive og risikoen for at innkjøp ikke blir gjort i tide reduseres. Familien Butel bor i Oslo og består av Inger og Gonen med datteren Michaela på to og et halvt år. Inger og Gonen gjør storinnjøp på RIMI, noen ganger én gang i uken og andre ganger hver 14. dag. Når vi gjør storinnkjøp på RIMI, kjøper vi mest meieriprodukter, pølser, basisvarer som pasta, mel og ris samt bleier til Michaela. Og en del godterier og drikke. RIMI har et godt utvalg av disse varene og her får vi mye for pengene. Vi lager enklere hverdagsmat i ukedagene, og til disse måltidene finner vi alt vi trenger til gode priser på RIMI. Vi gjør suppleringsinnkjøp av varer som brød, melk og pålegg nesten hver dag. Da blir det vanligvis på ICA Sparmat, ettersom det ligger en slik butikk i nærheten av der vi bor. I helgene lager vi mer avansert mat, ofte en del israelske retter, ettersom Gonen opprinnelig kommer fra Israel. Det israelske kjøkkenet er for det meste basert på friske og fine ferskvarer som for eksempel oksekjøtt, kylling og fisk samt mange forskjellige grønnsaker. Når vi skal lage den typen mat, handler vi vanligvis på ICA Supermarked. Der har de et utrolig stort utvalg av alt det vi trenger, med høy kvalitet og til rimelige priser. Vi var nylig innom den nyåpnede RIMI-butikken på Manglerud, og det var en veldig positiv opplevelse. De hadde et betydelig større utvalg av ferskvarer enn de vanligvis har på RIMI. Dessuten var det et kjempe- hyggelig butikklokale. Hvis den nærmeste RIMI-butikken vår utvikles på samme måte, kommer vi nok til å gjøre alle innkjøpene våre der. Vi har også sett at RIMIs egne merkevarer er blitt fornyet og oppfrisket. Tidligere har det aldri blitt til at vi har prøvd dem, men det har vi tenkt å gjøre nå. Emballasjene er fine, og hvis innholdet er like bra, kan vi gjerne tenke oss å kjøpe disse produktene, ettersom de er svært rimelige. [ 15 ]

18 Knut Kvisvik jobber som sjef for ICA Baltic ABs virksomhet i Latvia Jeg har jobbet i ICA Ahold siden oktober Den første jobben jeg hadde etter at jeg ble ferdig med Handelshøyskolen og militærtjenesten, var som butikksjef i en RIMI-butikk i Oslo. Senere ble jeg ansvarlig for flere butikker i Oslo-området, og etter hvert fikk jeg ansvaret for 21 franchisebutikker i Vestfold- og Telemark-regionen. I 1996 reiste jeg til Riga i Latvia for å jobbe i tre uker i forbindelse med åpningen av den første baltiske RIMI-butikken. Det ene førte til det andre, og sommeren 1997 flyttet jeg til Riga for å styre ICA Aholds latviske virksomhet. Jeg hadde ikke jobbet utenlands før og visste nesten ingenting om Baltikum, men eventyrlysten som jeg er, tok jeg sjansen. Jeg har aldri angret. Virksomheten er bygd opp på samme måte som i Skandinavia, og vi jobber med de samme utfordringene på de samme områdene: Butikkutvikling, butikkdrift, innkjøp, markedsføring, distribusjon, økonomi, personalspørsmål, matsikkerhet og så videre. I Latvia har vi 26 butikker og cirka ansatte, hvorav omtrent 50 jobber på hovedkontoret. Å jobbe i Baltikum er interessant ettersom man har mulighet til å påvirke utviklingen på en annen måte enn i Skandinavia. Både samfunnet og dagligvarebransjen utvikles i et enormt høyt tempo, og det er utrolig spennende. Jeg har en jobb med mye variasjon, og de latviske medarbeiderne mine er veldig motiverte og entusiastiske. Jeg trives veldig godt i Riga, og er blitt svært godt mottatt av lokalbefolkningen. Selvfølgelig er det en del kulturelle forskjeller, men så lenge man har et åpent sinn og forståelse for hverandre, fungerer det svært godt å jobbe sammen. Hittil har jeg bare sett fordeler med å jobbe i Latvia, først og fremst fordi en organisasjon i så rask vekst byr på spennende utfordringer hver dag. Fremtidsplanene mine går ut på å bli her og være med på å starte ytterligere 50 nye butikker. Så får jeg ganske enkelt se hvilke dører som åpner seg. MEDARBEIDERE Hakon Gruppens visjon er å tilby markedets beste arbeidsplass og å være den mest ettertraktede arbeidsgiveren i bransjen. Rekruttering og utdanningsprogram Hakon Gruppen tilbyr skoleelever forskjellige typer partneravtaler og lærlingplasser, og bidrar også flittig til forskjellige arbeidsmarkedsdager og på jobbmesser. I 2001 har tyngdepunktet ligget på å rekruttere dyktige butikkledere. Blant annet er det startet et pilotprosjekt der folk fra andre bransjer rekrutteres og utdannes til butikkledere med In-store-training. Hakon Gruppen har også et populært trainee-program, les mer om det på side Internutdanning for forskjellige behov I løpet av fjoråret har Hakon Gruppen satset på internutdanning regionalt og sendt ut kursledere i de sju regionene. Vi har utviklet en regional kurslederstab bestående av distrikts- og regionsjefer samt butikkledere i hver region, til sammen vel 30 personer. Tanken er at disse personene skal kurse andre medarbeidere på områder som service og kundepleie, økonomi, personalledelse, ferskvarehåndtering med mer. Hakons avanserte butikkopplæring, HAB, for ledere på mellomnivå i butikk, er en utdanning som omfatter emner som matvarekunnskap, økonomi, butikkdrift med mer. Utdanningen foregår i samarbeid med Norges Vare handelshøyskole (NVH). I 2001 ble det også satt i gang en kartlegging av lese- og skrivekunnskapene blant medarbeiderne innen distribusjon. Transportarbeiderforbundet har rapportert at cirka 25 prosent av medlemmene deres har lese- og skrivevansker. Hvis det er ønsker om kurs i lese- og skriveferdigheter i Hakon Gruppens distribusjonsenheter, kommer vi til å tilby en slik utdanning. Konsernets utvekslingsprogram Et utvekslingsprogram i ICA Ahold ble startet i 2000 og fortsatte i Målet med programmet er at selskapene innen konsernet skal utveksle erfaringer og kompetanse for å ivareta det beste hos hverandre. Medarbeiderne setter pris på utbyttet de får av denne [ 16 ]

19 HAKON GRUPPEN [ Hakon Gruppens avtalemodeller ] ordningen siden de får sjansen til å bo i utlandet og skaffe seg internasjonale erfaringer i løpet av et halvår. I løpet av fjoråret har Hakon Gruppen tatt imot to svenske og to nederlandske medarbeidere. To personer fra Hakon Gruppen har deltatt i løpet av 2001, én i Sverige og én i Nederland. Økonomiavdelingene i Molde og Vågå I 2001 ble økonomifunksjonen for 270 Hakon-butikker i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder samlet i Molde, på Nordvestlandet. Vi hadde positive erfaringer med å flytte en virksomhet utenfor storbyområdene da vi for en stund siden flyttet en økonomiavdeling til Vågå. Avdelingen i Vågå fungerer svært godt, og antall ansatte har økt fra 15 til 25 personer. Aktivt likestillingsarbeid Hakon Gruppen jobber aktivt for å få en jevnere fordeling av kvinner og menn i samtlige deler i selskapet. For å få en jevnere sammensetting av staben når det gjelder etnisk tilhørighet, samarbeider vi med de norske arbeidsmarkedsmyndighetene. Eierskapet og driften av Hakon Gruppen AS butikker er oppdelt i to hovedmodeller: heleide filialer og franchisebutikker. Samtlige butikker støttes av et integrert system for innkjøp, sortiment, vareforsyning, administrasjon og markedsføring. Filial Filialbutikkene er Hakon Gruppens egeneide butikker. De består av omtrent halvparten av RIMI-butikkene samt ICA Supermarked og Maxi-butikkene. Franchiseavtale Kjøpmannen driver butikken med en franchiseavtale der en viss avgift betales til konsernet. Hakon Gruppen tar seg av visse tjenester sentralt, for eksempel markedsføring og administrasjon. Franchisetakeren driver butikken som et eget selskap og betaler en franchiseavgift i prosent av omsetningen til Hakon Gruppen. Hakon Gruppen eier eller har leiekontrakten på de fleste av franchisebutikkenes lokaler. Assosierte butikker Det finnes også såkalte assosierte butikkjeder der Hakon Gruppen bistår med blant annet administrasjon, innkjøpsorganisasjon og distribusjon samt drift- og støttesystem. To eksempler på assosierte butikkjeder er Livi og Fokus Vest. Gulay Salih har jobbet som butikkmedarbeider på RIMI Stormarked Hellerud i et halvt år. Kjell Johnsen og Karin Wetaas Johnsen har vært stamkunder i lengre tid. [ 17 ]

20 RIMI er Hakon Gruppens lavpriskonsept. Pris og beliggenhet er de viktigste faktorene når du som kunde velger RIMI. RIMI bestreber seg på å være den ledende norske dagligvarekjeden ved å selge et begrenset utvalg av dagligvarer til faste, lave priser i velholdte butikker. I tillegg til de vanlige RIMI-butikkene har vi RIMI Stormarked, som har et større utvalg og større tilbud av ferskvarer enn en vanlig RIMI-butikk. På RIMI finner du et nøye utvalgt vareutvalg til faste, lave priser. Danny Bautista er assisterende ferskvaresjef, Frank Landholt er ferskvaresjef og Recep Ucarli er ferskvaremedarbeider på RIMI Stormarked Hellerud. ICA SparMat kombinerer lav pris med et høyt servicenivå og nærhet til deg som kunde. ICA SparMat tilpasser utvalget sitt etter kundekretsen, noe som innebærer at det kan variere i stor grad. Alle butikkene satser likevel på personlig service, et prisvennlig og kundetilpasset vareutvalg samt et godt utvalg av ferskvarer. Service er en viktig faktor for ICA SparMat, og mange butikker har betjente disker og tilbyr dessuten hjemkjøring. Morten Nielsen har jobbet på ICA SparMat i Årvoll i to år. Bjørg Vibe har handlet der i mange år. [ 18 ]

21 HAKON GRUPPEN I ICA Supermarked-butikkene tilbys du service på høyt nivå og et stort sortiment, over varer. ICA Supermarked tilbyr et stort utvalg av ferskvarer i betjente disker. Supermarked-butikkene satser på matinspirasjon, helse og kvalitet. Her finner du det siste innen mattrender og eksotiske lekkerbiskener. ICA Supermarked er en lokal supermarkedkjede med 13 butikker i Oslo-området. [ Hakon Gruppens butikkprofiler ] Hakon Gruppen tilbyr fire forskjellige typer butikkonsepter for å kunne imøtekomme kundenes ulike ønsker og behov. Antall butikker: 587 Omsetning: 15,4 milliarder NOK Antall butikker: 13 Omsetning: 1,0 milliarder NOK Antall butikker: 179 Omsetning: 1,9 milliarder NOK Antall butikker: 9 Omsetning: 1,4 milliarder NOK Andre assosierte butikker: 312, Omsetning: 1,3 milliarder NOK På Maxi finner du alt du trenger på samme sted. Her gjør mange kunder med høye krav til kvalitet og service storinnkjøpene sine. Maxi-butikkene tilbyr et bredt utvalg av ferskvarer fra betjente disker. Butikkene ligger lett tilgjengelig for deg som kjører bil, og tilbyr gode parkeringsmuligheter. I Maxi-butikkenes store non-food-avdelinger finner du spesialvarer som kjøkken- og husholdningsartikler, blomster, musikk, DVD og videofilmer. Heidi Harbosen er avdelingsleder for ferskvarer på Maxi på Skårer. Hun har jobbet hos Maxi i elleve år. [ 19 ]

22 ICA Handlarnas konkurransedyktighet styrkes av fokuseringen på helse, matsikkerhet, miljø, dyreomsorg og pris. ICA Handlarnas en butikk for hver kunde ICA Handlarnas AB er Sveriges største matvarekjede. Alle ICAforhandlere eier og driver butikkene sine som egne bedrifter. I løpet av fjoråret omsatte de cirka butikkene for totalt cirka 72 milliarder SEK. MARKED Dagligvarehandelen i Sverige hadde totalt sett en kraftig utvikling i løpet av året og økte med 5 prosent. Salget i ICA-butikkene økte med 5,9 prosent. For sammenliknbare enheter var økningen 5,1 prosent. Også starten på 2002 har vært gunstig salgsmessig, og etterspørselen forventes å være fortsatt god. ICA Handlarnas egne merkevarer høy kvalitet til lav pris Målet med de egne merkevarene er: Å tilby kundene samme kvalitet som andre merkevarer, til lavere pris. Å øke forhandlernes bruttogevinst og styrke kundenes lojalitet. I 2001 økte salget av egne merkevarer, EMV, fra fem til åtte prosent av det totale salget. Målet for 2002 er at andelen skal øke til 12 prosent. Samtidig har antall varemerker innen EMV blitt redusert. De varene som tidligere het ICA Handlarnas, heter fra nå av kun ICA. De produktene som tidligere ble solgt under navnet Sunda, kalles fra nå av ICA Ekologiskt, mens Skona eksisterer fortsatt. Avholdt varemerke i dag og i fremtiden I 2001 konsentrerte ICA Handlarnas arbeidet med å identifisere varemerket ICA, hovedsakelig for å bli litt mer moderne og nå ut til morgendagens forbrukere. Som et utgangspunkt ble det identifisert fem kjerneverdier som skal gjennomsyre virksomheten: personlig, enkel, inspirerende, sikker og moderne. Et uttrykk for den nye varemerketankegangen er de reklamefilmene som begynte å bli vist på TV på slutten av Filmene, som har fått svært godt gjennomslag, handler om en ICA-kjøpmann og butikkpersonalet hans i hverdagslige og humoristiske situasjoner. I løpet av året gjennomførte vi en varemerkeundersøkelse som viste at omtrent 95 prosent av de spurte kjente til varemerket vårt. Videre svarte over halvparten at de foretar mesteparten av innkjøpene sine i ICA-butikkene. [ 20 ]

23 ICA HANDLARNAS Økt Internett-handel ICA Handlarnas Internett-butikk ICA Direkt startet i oktober 2001, og leverer for tiden til husholdninger i Stor-Stockholm. Vi var bevisst sene med å starte Internett-handel, men mener nå at markedet er modent for det. I begynnelsen av 2002 ble derfor leveringsområdet til ICA Direkt utvidet med ytterligere husholdninger i den sørlige delen av Stockholm. ICA Handlarnas Internett-handel kommer fortløpende til å utvides til de to andre storbyregionene og deretter til andre større steder. Helena Moström og Peter Ewertsson og de to barna deres, Moa på snart tre år og Alize på åtte måneder, bor i Spånga utenfor Stockholm. Når Helena og Peter skal handle, velger de mellom ICA MAXI, RIMI og ICA Direkt, tre butikker som på forskjellige måter tilfredsstiller familiens ønsker og behov. Vi er en matinteressert familie, som lager mat hver dag etter menyer som vi planlegger for en uke om gangen. Ofte får vi inspirasjon fra bladet Buffé, der finner vi oppskrifter både til litt festligere helgeretter og hverdagsmat. Storinnkjøp gjør vi på ICA MAXI omtrent hver 14. dag. Man blir jo ganske prisbevisst når man handler til en familie på fire personer, men vi vil likevel at butikken vi handler i skal ha et stort og variert utvalg. Da passer ICA MAXI perfekt. Ettersom det tar et par timer å gjøre storinnkjøp, setter vi også pris på å kunne ta en pause på kafeen på ICA MAXI. Det er veldig hyggelig å kunne kombinere innkjøpsrunden med å spise lunsj eller ta en kaffe. Ettersom vi gjør storinnkjøp såpass sjelden, trenger vi derfor å gjøre supplerende innkjøp av ferskvarer som for eksempel meieriprodukter, frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk. Det gjør vi i en RIMI-butikk som ligger i nærheten av der vi bor. RIMI-prisene er svært konkurransedyktige, men ettersom utvalget er mer begrenset enn på ICA MAXI, gjør vi ikke storinnkjøpene der. Men til suppleringsinnskjøp passer RIMI oss utmerket, og iblant passer vi også på å handle billige basisvarer der, for eksempel pasta, ris og andre dagligvarer. De gangene en av oss er alene med barna, og kanskje ikke har tilgang til bilen eller er litt stresset, er ICA Handlarnas Internett-butikk, ICA Direkt, det perfekte valget. Det er veldig lettvint å gjøre innkjøpene direkte på nettsiden og deretter få dem kjørt hjem. En veldig nyttig tjeneste på siden er at det finnes forslag til forskjellige menyer, som man kan forvandle til innkjøpslister. Den eneste ulempen er vel kostnaden, men på den andre siden koster det jo også en del når man kjører bil til den butikken man ellers handler i. Lojalitetsprogrammet for trofaste kunder Det er omtrent 3,5 millioner ICA Kundekort-brukere, og antallet søknader var fortsatt høyt i Bladet Buffé er et svært viktig innslag i lojalitetsprogrammet. I 2001 satset ICA Handlarnas også stort på å utvikle til en matportal med Internett-handel, kundekortaktiviteter, bankservice og enda større matoppskriftbase. Kundedatabasen er dessuten blitt utviklet for at vi i enda større grad skal kunne gi spesialtilpassede tilbud til trofaste kunder. De siste årene har utviklingen i stor grad gått mot mer avansert matlaging i helgene. Vi ser det som en viktig utfordring å øke interessen for å lage god og helsebringende mat også til hverdags, blant annet ved hjelp av Buffé, og andre butikkaktiviteter. Omstrukturering og nye aktører I løpet av fjoråret satset Coop stort på det nye varemerket sitt, og de har blant annet gjort forandringer i butikkene og blitt tydeligere i markedskommunikasjonen. Coop har en markedsandel på drøyt 18 prosent, og har i løpet av året hatt en betydelig utvikling innen stormarkedssegmentet. Axfood omstrukturerte butikknettet i Markedsandelen har gått opp til nærmere 18 prosent. Store lavprisbutikker er samlet under varemerket Willys, Vivo-butikker er nå blitt Spar og små lavprisbutikker samles nå under navnet Willys Hemma. Hjemmehandel har vært en synkende trend i løpet av året. Den tyske matvarekjeden Lidl kommer innen kort tid til å åpne den første svenske butikken, noe som kommer til å gi økt konkurranse på markedet når det gjelder pris. For å kunne svare på den økte etterspørselen i lavprissegmentet kommer ICA Handlarnas til å etablere lavpriskjeden Netto med start i mai [ 21 ]

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

innhold fakta 30 > Detalj 34 > Engros 37 > Stab og øvrige selskaper

innhold fakta 30 > Detalj 34 > Engros 37 > Stab og øvrige selskaper Årsrapport 2006 kortfakta NorgesGruppen Årsrapport 2006 innhold fakta 1 > Visjon 1 > Dette er NorgesGruppen 2 > Konsernsjefen 4 > Historikk 6 > Året 2006 7 > Finansielle nøkkeltall for konsernet 8 > Varestrømmen

Detaljer

ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat

ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat Bedre helse Sunnhet, ernæring og helse Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mat til flere Stopp kasting av mat Side 32 37 Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Side 8 11 Side 26-27 Side 41 43

Detaljer

MA* GASIN NORGESGRUPPEN MED FORBRUKER I FOKUS. Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7. Gir kundene det de vil ha

MA* GASIN NORGESGRUPPEN MED FORBRUKER I FOKUS. Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7. Gir kundene det de vil ha Konsernsjef Tommy Korneliussen: Stø kurs fremover Side 4 7 Med makt følger ansvar Side 8 Gir kundene det de vil ha Side 12 13 Verdiskaping i nasjonalt format Side 36 38 MA* *NorgesGruppens rapportering

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag. Line Kulseth. Bacheloroppgave

Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag. Line Kulseth. Bacheloroppgave Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Line Kulseth Bacheloroppgave Hvilken type lojalitet finnes ved gjenbesøk hos Bunnpris & Gourmet Nidarvoll? What type of loyalty exists with customers who

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

- Få de beste ut i butikk!

- Få de beste ut i butikk! update: consumer 04. Norsk merkevarebygging trender, sære nordmenn og innovasjon. 09. - Få de beste ut i butikk! Nøkkelen til suksess for dagligvarekjedene er ikke bare enda klokere kategorisjefer som

Detaljer

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia 1 Innhold Om Aleris Fra konsernsjefen Fra styret Dette er Aleris Vårt samfunnsansvar Menneskerettigheter Helse

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære.

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. 2005 SKJØNNHET OG VELVÆRE 3 Skjønnhet og velvære er to sider av samme sak. Skjønnhet er mye mer enn et vakkert ytre, indre skjønnhet

Detaljer