Oppsummering av prosjekt «Landbruksbygg i Tre» Gode ideer og gode grunner til å bygge Trefjøs Av prosjektleder Ola Øyen Silvinova AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av prosjekt «Landbruksbygg i Tre» Gode ideer og gode grunner til å bygge Trefjøs Av prosjektleder Ola Øyen Silvinova AS"

Transkript

1 Oppsummering av prosjekt «Landbruksbygg i Tre» Gode ideer og gode grunner til å bygge Trefjøs Av prosjektleder Ola Øyen Silvinova AS

2 Det går utmerket an å bygge med bondens eget råstoff - TRE

3 Trefjøs; Erfaringene Meget god respons fra bonden, som ønsker trebygg Lønnsom driftsøkonomi Trefjøs konkurrerer godt med andre byggematerialer i pris Gode driftsmarginer med trefjøs pga produksjonsklimaet (se under) God dyrehelse Lettisolerte klimafjøs med god naturlig ventilasjon og overlys gir god temperatur, minimalt med ammoniakk, ren og tørr luft og mye lys. Egen skjermet kalvesone gir kalvene god tilvekst og lite sjukdommer Godt og rasjonelt arbeidsmiljø Mer penger til IMEK og god logistikk God byggeskikk/stedstilpasning ivaretar kulturlandskapet Tre egner seg godt for industrielt prefabrikerte løsninger med lokale leverandører flere eksempler som gir kort byggetid Muligheter for mer eller mindre andel med egeninnsats bla eget råstoff og mulig maskin og mannetimer

4 Jeg har forstått en ting: FRAMTIDEN FOR LANDBRUKET Vi må bygge mer bærekraftig for framtiden Bærekraftig med tre for klimaet Bærekraftig med økonomi for bonden Rimeligere bygg i Tre

5 Prosjekt «Landbruksbygg i Tre» Initiert av: LMD/Innovasjon Norge, Tine, Nortura, Gjensidige, NHO Innlandet og Tretorget i Hedmark 3 årig; Resultat: 1 grunnkonsept 10 løsninger, 8 leverandørermobiliseringer 25 forbildefjøs BYGD og 15 repetisjoner

6 Hva betyr prosjektet? En betydelig mulighet for klimabidrag fra landbruket ved stor CO2 binding kontra betong Fokus på eget råstoff og egne ressurser Rimeligere og bedre produksjonsfjøs Ett bidrag til den neste generasjonen

7 CO2 Klima og kulturlandskap 1 kbm med konstruksjonstre binder/erstatter 2 tonn CO2 Kyota avtalen, CO2 kvoter og statsbudsjettet 2012 tre er med for første gang (takk til LMD!!!) Ett landbruksbygg på ca 18x50m har en CO2 effekt på ca 400 tonn Bygde vi alle nye landbruksbygg i Norge I tre framover sto de alene for 10% av målet om økt trebruk på 1,25 mill kbm/år I Norge. TENK DET!! Landskapstilpasning - Støre

8 Grunnkonseptet Industrielt komponentbasert Prosjekteres ovenfra og ned pga vekter og avstiving Prinsipp: Punktfundament for søyler Betong gulvelement Søyler og takdrager på søyler som konstruksjon Fyllelement vegg og tak

9 Fordelen med tre er kombinasjonsmulighetene Konstruksjon Limtre, heltre, takstolbunt Vegger Tak Limt massivtreplate, lafteelement, spikra/skrudd kantstilt element, bindingsverk Limt massivtre, spikra/skrudd 2x6 toms plank, kantstilt element Gulv 50% reduksjon betong Vanlig armert alt fiberarmert Møkksystem kum alt talle

10 Industrielt System i galskapen, dvs sammenhengen i bygget Repetisjoner/serier av komponenter til bygget Prosjektert for byggemåten for tre ovenfra og ned i punktfundament Bygg logistikk med samspill betong, bygg og IMEK

11 Aktører Nye aktører: Sætersmoen Sag Landbygg AS Ugland Industrier AS JaTak gruppen Gråkjær/Tinnoset Sag AS Norsk Massivtre AS Solem Sag AS Rogaland Massivtre AS Troms massivtre AS Travere: Fjøssystemer AS Møre Tre AS Materialbanken AS Landbruksbygg AS Ringsaker Almenning AS

12 Resultat: økonomi Det er bygd fjøs innenfor maksgrensene for bærekraftig økonomi Bygd så fort at det ikke er behov for å låne mva Flere fylker gir ekstra tilskudd til trefjøs Et forsikrings selskap gir allerede lavere premie for massivtrefjøs

13 Investeringsmulighet Øvre forsvarlige investerings nivå: Melkeku kroner pr melker Det kan bygges trefjøs for 65 melkere for kr pr melker Ammeku kroner pr ammeku Det kan bygges trefjøs som en gapahuk på 6x40 meter til kroner (tallefjøs) Eller et lukket bygg på 18x36 meter til kroner 1,1 mill (tallefjøs) Sau kroner pr vinterfora sau Det kan bygges helt ned I kroner pr vfs (gapahuk/talle) eller for lukket bygg med talle

14 Resultat: byggetid Rekord: 6 uker fra bildet th og til kua melkes for 1300 kvm Pilot Hagene/Opsal Levert av Fjøssystemer AS Prefabrikert Enkle løsninger God logistikk

15 Resultat: dyrevelferd/produksjon Ren luft, lyse, tørre, luftige og stille bygg Rolige dyr, ligger mye Høy produktivitet og god tilvekst uten ekstrem foring Lite sjukdom TRE ER ET NATURMATERIALE!!

16 Utførte målinger Fukt målere i pilotbygg; TØRRE BYGG Amoniakk, målt ved Tine; NULL I NAT VENTILERTE BYGG

17 Innovatøren: Bonden selv Bonden er i utgangspunktet en problemløser, og vil ved en innovativ metodikk utvikle nye gode løsninger Jon Landsem, Rindal Bonden må møte leverandøren

18 Innovasjonsdrivende Takk til Ola Tollefsrud og Terje Strand

19

20

21 Rimeligere bygg!!!!!! Talle Enkle bygg

22 Hvorfor er det så «vanskelig» Olav Nilsen, Uvdal 0,1 mill 6x40 meter Ragnvald Jahr, Grue 1,8 mill 18x36 meter

23 Talle oppbygging og avhending Oppbygging Lag 1: 30 cm drenerende masse eller fall på betong Lag 2: 30 cm fyringsflis skal være helt oppfuktet Lag 3: 5 cm sagflis, kutterspon eller halm Legges på flisa når denne er brunaktig og talla «går» Strø når overflata blir for bløt Ta bort øverste laget når det er møkkete og ny flis og strø Avhending Snu brukt talle for å få den til å gå varm På bakken eller i tilhenger, som tippes og fylles opp igjen Pløy ned den ferdige komposterte med tilsatt urea

24 Kostnadseffektive løsningsforslag Hoved produksjonen av melk i egen bygning (100% kostnad) Påsett og oppforing i sidebygning (50% kostnad) Vurder restverdien av gammelt bygg Forlager/sentral i tilknytning i eget bygg Avstivning utenpå bygningen med egne rom Vurder talle på ungdyr, småfe og okser

25 Et rimelig eksempel: Stolperamme - melk Anders Bergum og Landbygg AS Bygg 17x33 meter 10 rammer melkere 2 mill pluss EG Normalkost 5,5 mill Brukt melkestall Vanlig IMEK ellers

26 Enkle fjøs for 15-20melkere

27 Innovasjoner uten tre Fiberarmert og 50% red betong Prefab punktfundamenter

28 Legging massivt tretak Spenn fra 3,6 til 7 meter Fallende lengder 2x5 alt 2x6 stående plank Skru hver planke i taksperra. Skru 2 skruer på hver side av skjøter Spikre alt skru hver planke inn I forrige planke. Avh av spenn

29 Pris på lagt massivtre tak Produktivitet; 40kvm en mann en dag Kostnad; 410 kroner pr kvm Alt inkl med leid hjelp, forbindelsesmidler og lift Ref Stensrud 2009

30 Treinnredning - en vinner Rimeligere og mer klimasmart

31 Elektriske bomber Dagens mareritt Ikke plasseres åpent i driftsmiljøet Plasseres i brannsikre rom

32 Brannforebyggende Massive trekonstruksjoner rund baut i fjøset Har stor brannmotstand 60 minutter bære evne bygget Røykgassventilasjon på mønet gir mindre brannforløp og sikrere rømning

33 Brannprosjektering Gode rømningsveier og lite brennbart materiale. Brannseksjonering, med bla brannvegger mot eksisterende bygg

34 Eget prosjekt etablert; «Brannmotstand i massivtrefjøs» Fjøssystemer AS er prosjektvert If forsikring er den eneste bidragsyteren fra forsikring LR, Tresenteret, rådgivere Hoved finansiert av Innovasjon Norge, Trebasert Innovasj.progr Innhold: Veileder prosjektering Dokumentasjon og rømningsforsøk Bruksanvisning drift

35 Produksjonsformer Melkeku Ammeku Sau/geit Kylling Gris (ikke bygd) Kylling; Sylte og Møre Tre AS

36 Den første piloten Ola Tollefsrud, Toten, melk Massivtrefjøset/Fjøssystemer Konstruksjonen

37 Den andre piloten Ole Stensrud, Gausdal, kjøtt Elementlaft/Sætersmoen Sag Konstruksjonen

38 Den tredje piloten Ragnvald Jahr Grue, kjøtt Heltre stolpeløsning, Landbygg Konstruksjonen

39 De neste pilotene Kongshaug, Averøya Massivtretak/Møre Tre Trodal, Averøya med Møre Tre Lettelement og omvendt takstol

40 Enda flere piloter Landsem Miljøfjøs, Rindal Elementlaft og heltresøyler og prefab søylefester i betong/solem Sag Hagene/Opsahl, Veldre Massivtre og prefab søylefester/fjøssystemer

41 Rogaland er blitt hekta på tre!! Arnfinn Laugaland, Rogaland Materialbanken, melk Møkk kjeller under bygget Arnfinn Auestad, Rogaland Rogaland Massivtre, sau Bygges 2012

42 Støre med 90% tre og treinnredning fra Landbygg AS

43 Støre fjøset - prinsipp Ringmur støpt Heltresøyler i nedstøpt søylesko Heltre rammer med spikra fyllelementer på vegg og tak Støpte møkkrenner/kum Grus under liggebåser (med matter) og forbrett av tre

44 Kantstilte elementer - Montasje

45 Kantstilte spikra element Ulike utførelser Lokal produksjon Lag på lag med plank som spikres sammen for hver 40 cm. Ulike lengder og fallende trelast Enkel jigg Raskt og enkelt Mulig egeninnsats Kr pr kvm

46 Elementlaftet monteres mellom søyler pris ca 750,-/kvm

47 Limt massivtre element

48 Naturlig ventilasjon Ingen vifter; redusert brannfare Krever åpen gavl løsning med trekk ut i mønet Kan være fast, dvs ikke justerbar åpning Frisk luft inn øverst på langveggene i gardin, luker eller skyvbare spalter Gir klart beste husdyrklima; økt luftveksling og røkgassventilasjon ved brann Gir overlys som betyr 4-7 ganger lyset fra vegg Pass på kalvene de trenger ly

49 Standarder på bygg: Bredder: 12 og 18 meter er rimeligst 21 og 30 går, men er dyrere pr m2 Konseptet: Søyler, takbukker og fyllelementer Løsninger: 10 stk

50 God landskapstilpasning med trebygg Vaagaasar Lom, Fjøssystemer Nytt trebygg som tilbygg Liabø, Halsa. Landbygg AS Nytt trebygg som tilbygg Kommer 2012

51 Bonden er en ressurs!! Han/hun er smart og praktisk Kan tilføre mye nytt Er opptatt av kontinuitet med fortsatt drift på garden Ser økonomisk virkelighet med faste priser på produktene og stigende variable kostnader

52 Det er ikke bare bygget som koster! Den første tida er TUNG Tilskudd til bygg må opp! Finn Roger Trodal, Averøya er en av mange som satser Det skal skaffes fortilgang Melkeproduksjon skal kjøpe kvote og dyr Kjøtt og småfe må kjøpe/avle flere dyr Det må investeres i utendørs utstyr

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

DeLaval Katalogen om godt kalvestell

DeLaval Katalogen om godt kalvestell DeLaval Katalogen om godt kalvestell Godt kalvestell 1 Godt kalvestell Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og lønnsomhet. Lykkes du ikke

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Gi fantasien muligheter

Gi fantasien muligheter Moelven Limtre Gi fantasien muligheter sett inn bilde Gode rom Nydalen videregående skole. Arkitekt: Link Arkitektur Innhold Om limtre 04 Hva vi leverer 06 Mange muligheter 08 Spennende løsninger 10 Limtrebruer

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart Veileder for bruk av tre By- og tettstedsutvikling "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart" Innhold Innledning 2 Bruk og status 2 Bakgrunn 2 Visjon

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering»

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» «Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS Skog og tre 28. mai 2015 Agenda! Kort om Kjeldstad-konsernet! Industrialisering i byggenæringen! Utfordringer og

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

GARASJE, BOD OG DRIFTSBYGNING

GARASJE, BOD OG DRIFTSBYGNING GRSJE, BOD OG DRIFTSBYGNING Gyldig til 1. april 2016 Norges største byggevarekjede 1, bod og driftsbygning , bod og driftsbygning Fra planlegging til endelig resultat. Vi hjelper deg gjerne. Geir Monsen

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer