forsøk på en politisk-poetisk praksis i en postpolitisk tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forsøk på en politisk-poetisk praksis i en postpolitisk tid"

Transkript

1 folkebiblioteket april 2011 Arne Borge Inger Elisabeth Hansen Sean bonney Lars Mikael Raattamaa Bendik Wold mara lee Jørn H. Sværen Arve Kleiva Marianne Heier Hanna Hallgren Folkebiblioteket er en serie arrangementer og publikasjoner som diskuterer samtidspoesien, med vekt på forholdet mellom poesi, politikk og publiseringsformer. Serien er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka i Oslo. Arrangementene og publikasjonene redigeres av Paal Bjelke Andersen. Design: Judith Nærland Forlaget Attåt 2011 folkebiblioteket er støttet av: folkebiblioteket Arne Borge forsøk på en politisk-poetisk praksis i en postpolitisk tid Siden tonen i disse notatene kan virke bombastisk, vil jeg først forsøke å vise litt ydmykhet. Takk til Paal Bjelke Andersen og det Deichmanske bibliotek for å ha opprettet dette forumet det blir interessant å følge det i tiden framover. Dessuten vil jeg takke for in vitasjonen til å holde dette framlegget, som jeg har valgt å kalle forsøk på en politisk-poetisk praksis i en postpolitisk tid. Jeg er klar over at tankene rundt emnet er uferdige og fulle av svak heter, og ber dere derfor å anse dette som en utprøving av forskjellige påstander åpne for kritikk, heller enn et fastlagt program. Særlig vil mange sikkert savne grundigere refleksjoner rundt det politiske diktets form, altså hvorfor man velger diktet som sjanger framfor avis innlegget, noe en annen av kveldens deltakere, Jørn H. Sværen, har innvendt mot meg ved en tidligere anledning. Notatene er langt på vei hentet fra egne og andres tekster fra blogger, bøker og tidsskrifter. Derfor vil nok de som kjenner meg merke at jeg gjentar visse poenger og anekdoter enda en gang. Jeg tror likevel dette er til givelig, særlig siden dette er mitt første honorerte framlegg. Tankene står særlig i gjeld til mine medskribenter i bloggkollektivet politikk poetikk praksis, uten at jeg skal klandre dem for det som finnes av svakheter. Hva er en politisk-poetisk praksis, eller hva kan det innebære? Med praksis kan man forstå skriving og distribuering av det skrevne, fordi å skrive er å handle og potensielt sett å endre. Å politisere poesien vil ikke si å forplikte den til et bestemt politisk program, men Inger Elisabeth Hansen HVORFOR LUKKET INGEN ØYNENE PÅ CHE ( Che i pysjamas med lukkede øyne ) En poetisk dokumentasjon det kan være så enkelt som å spørre: Hvorfor skriver jeg poesi? Og videre: Hvorfra skriver jeg poesi hvilke forutsetninger ligger til grunn for den poesien jeg skriver? Det samme spørsmålet kan stilles til kritikere og lesere: Hvorfor og hvorfra leser og vurderer vi poesi? Jeg skal ikke påstå å ha trengt gjennom denne gåten, men det vil være mitt utgangspunkt at poesien, og litteraturen generelt, er i stand til å bearbeide språket på en måte som åpner for andre erfaringer, andre måter å se verden på: Så det er slik det henger sammen!, utbryter man kanskje etter å ha lest en avisartikkel eller en fagtekst. Tingenes sammenheng kan gis mange former, slik at slik kan bli slik eller sånn. Av alt mellommenneskelig, altså det som er mellom menneskene, er kanskje språket det viktigste. Vårt sam funn er gjennomsyret av språk, alle har en historie å fortelle. Giorgio Agamben hevder at siden kom munikasjonen selv har blitt en viktig del av produksjonen i det kapitalistiske skuespillsamfunnet, så er nettopp det som forhindrer kommunikasjonen mel lom oss «selve kommunikabiliteten; menneskene er adskilt av det som forener dem». Når språket blir en viktig del av den kapitalistiske økonomi gjennom reklame, in formasjonsarbeid og forbrukerjournalistikk så ut armes språkets fellesskapelige potensial. I den postpolitiske tilstand, hvor politikere skamløst hopper fra parti politikk til kommunikasjonsrådgivning, virker det å være bred konsensus om at alle har et budskap å selge. Språket dømmes etter sin effektivitet, Da Don Quixote ble avnarret døde han. Virkeligheten var stygg, slem og dum. Skjønnheten fantes bare i fiksjonen om virkeligheten Don Quixote døde i skammen over å ha innbilt seg skjønnhet og skjønne omgangsformer som et sosialt ideal. Han hadde tatt feil. Han ble avnarret rett foran øynene på oss. Men dette er en gammel historie om speil. Jeg tror det er mulig å fortelle en ny historie om speil. Boka Don Quixote blir kalt for den første romanen: og romanen speiler vår kulturs grunnleggende tema, at forholdet mellom fiksjon og virkelighet er manipulerbart, det er en kampsone, et offentlig rom for iscenesettelser utkledd som debatt, politikk, kunst, litteratur, etc. Georg Johannessen sa engang at Aftenposten er en roman som kommer ut to ganger daglig. Wikileaks skapte kanskje fjorårets største bestselger? Kan man si at Wikileaks-volumet eller boka er våre dagers reelle oppfølger av romanen Don Quijote? Hvem er i så fall helten eller antihelten Don Quixote: Wikileakerne, de avslørte diplomatene, byråkratene og politikerne, eller oss, leserne, betrakterne? Hvem blir avnarret og hvem blir ikke, hvem er the Weakest Link, hvem spiller, hvem blir spilt med, hvorfor slipper spillet unna det å bli satt navn på? folkebiblioteket 01 1

2 etter antall klikk. Sjokkeffekten, som var viktig for den historiske avantgarden, har for lengst blitt en kjedelig norm i realityserier og Gullfisk-nominerte reklamer. Agamben ser likevel en positiv mulighet i denne massive språk eksponeringen, ettersom «det for første gang blir mulig for menneskene å erfare sin egen språklige kjerne [...] selve den kjensgjerning at det snakkes». Språket er overalt, mennesket er et språkdyr. Hva så med poesien oppi dette? Kan vi si at poesien er det språket som først og fremst ønsker å framvise sin egen språklighet? Du snakker! Poesien utstiller de grunn leggende bestand delene til alle språksfærer, at språket på kloss hold er laget av klosser, på kløktig eller klossete vis. Ved å fram vise menneskets språklige kjerne, kan også poesien bidra til å slippe til ens egen mangfoldighet der jeg er, er vi allerede mange. Språket er gratis, ingen kan eie eller stjele en formulering, fordi alle allerede eier den før den er uttalt. Å delta i språket er en kollektiv handling, å være kun en blyant eller brille fra allting. Peter Laugesen (fritt oversatt, fra Vejrudsigter): plutselige stuer med snøen veltende ned utenfor og lorcas poet in new york på et gulv av mørke ujevne bredder med malerklatter langt ute på landet kun en blyant fra allting og lenge før nesten hva som helst men også lenge etter overklipte setninger med tredve år mellom ordene svart silende strøm av tid gjennom kroppen en skog av tente juletrær til barn og en skeivt vaklende kvestet drøm som aldri stanser Språket er avgjørende for selvforståelsen: jeg er meg selv, jeg. Språket preger også virkelighetsoppfatningen vår, og er derfor en åpen kampsone. Tekstforfattere jobber på fulltid med ekstra overtid for å verve PLANfaddere og å selge klasebomber og snacksgulrøtter. På grunn av mange dårlige nyheter klokka sju hver kveld, tilsetter de ofte produktet en eim av solidaritet, gjennom å re klamere for produktets etiske kvaliteter. Poesien entrer denne språklige kampsonen, med muligheter til å stille andre spørsmål på andre måter, gjennom å bearbeide språket annerledes. Poesi er ikke et gode i seg selv, men god poesi er aldri snusfornuftig. Snusfornuften er en av poesiens fiender; den er alliert med ironisk distanse, og bærer en maske med et selvgodt smil for å dekke over sin politiske impotens. Det er ikke vanskelig å framstå som voksen og ansvarliggjort, man trenger bare å si dette går ikke, og dette går ikke, og det høres sikkert bra ut, men det går ikke. I den postpolitiske tilstand har modning blitt for vekslet med desillusjon. I dette samfunnet er alle ekspertkommentatorer, men alt vi kommenterer er media og andres kommentarer i media. Når vi ser en reklame, vurderer vi hvor god eller dårlig den er, som om den alltid var myntet på noen andre enn oss selv. Stadig blir vi fortalt at forbrukermakta er den eneste makta vi har, av de samme menneskene som hevder å leve i et demokrati. Når de sier demokrati, mener de et fritt land. Norge er et fritt land og trenger ingen væpna revolusjon eller andre farseaktige framstøt mot det bestående. Snart finnes det kun tre partier i Norge: høyre partiene Frp, Høyre og Ap. Men Norge er et fritt land; man kan vandre rundt i gatene og man kan si stygge ting om Jens Stoltenberg i Dagbladet. Man kan velge fair trade, fordi det føles så riktig. Under finans krisen ble vi oppfordret om å holde i gang det normale forbruket, eller gjerne gi på litt ekstra, som en økonomi professor sa: «Hvis du lenge har gått og tenkt på å bytte ut sofaen, så gjør det gjerne nå hvis du har råd!» Dagens an stendige borgere er forpliktet til å opprettholde et visst konsum, for å holde andres arbeidsplasser i live, på samme måte som turister selvtilfreds påpeker at de har lagt igjen penger i reisemålets turistindustri. Som Alain Badiou blant flere har poengtert fant plutselig vestlige styresmakter de pengene de ikke kunne avse til fattigere deler av verden tidligere, da bankene måtte reddes. Finanskrisen rammet som vanlig småsparerne, og viste igjen hvor dyrt det er å være fattig, hvor lønn somt det er å være rik: «the rich get richer and the poor get... children». Manifests årskonferanse, som ble holdt i går, la fram at forskjellen mellom de én prosent rikeste og resten av den norske befolkningen har økt mye kraftigere i Norge enn i Storbritannia og USA siden 1990, på tross av at et stort flertall norske velgere mener at «forskjellene i nordmenns økonomiske evne er fort satt så store at myndighetene må se det som en hoved oppgave å minske dem». Øyvind Berg skriver om små sparerne i sin siste diktsamling, Blindedikt: Når småsparerne mister sparepengene sine som i Tyskland 1923, Jugoslavia 1991 da går det til hælvete. Småsparerne er noen pyser. De tåler ikke smerten og usikkerheten ved ikke å eie noe De føler at de trenger noen å skylde på, noen jøder og muslimer eller andre økonomer. De er tross alt samfunnets grunnmur, komplett med våte kalde kjellerrom. Lesing og skriving av poesi er et alvorlig tidsfordriv. I den postpolitiske tilstand bærer de fleste programledere et fårete glis, alltid klare til å utbryte «jeg bare Slavoj Zizek avslutter essayet «Dannelse i Wikileaks tidsalder» slik: «Vi står overfor den skamløse kynismen til en verdensorden der representantene bare innbiller seg at de tror på sine forestillinger om demokrati, menneskerettigheter osv. Gjennom handlinger som Wikileaks-avsløringene er skammen vår egen skam over å tolerere at en slik makt styrer oss gjort mer skamfull gjennom offentliggjøringen av den.» (Le Monde Diplomatique, februar 2011) Stygg, slem og dum. Sjelden har den norske virkeligheten sett så stygg, slem og dum ut som rundt års skiftet Betyr det at konsensus om hvor grensen går mellom fiksjon og virke lighet flytter på seg, at noe er blitt synlig som vekker ubehag, at det har oppstått en viss intoleranse overfor egen skamfullhet? Den gamle norske revy-scenen hadde en god tradisjon for å latterliggjøre diplomater, politikere og rikfolk. Men følte publikum den gang skam over å la seg styre av de som ble latterliggjort? Når kom skammen, når ble skammen norsk, og når ble det typisk norsk å tolerere skammen over hvordan det hele ser ut når vi blir bedt om å tro på det vi får se, det som blir iscenesatt for oss? Er den toleransen som gir minst avkastningsbegrensinger en toleranse overfor vår egen skamfullhet over å la oss styre av folk som innbiller seg at de tror på forestillinger om «demokrati», «menneskerettigheter» etc? Det er en stilltiende konsensus om å la slikt være en innbilning så lenge pengene flyter. Så lenge vår omdømmekapital ikke utsettes for raid. Så kan vi sitte der og se på en statsbyråkratminister som innbiller seg på TV at han/hun/den tror på de gode norske forestillingene om rettferdighet, humanisme, likhet for loven og at Stein Erik Hagen en god for landet vårt, Norge. Byråkraten, dagens orakel på skjermen, sier han/hun/den snakker fra en beslutningsmaskin, og det er noe objektivt og tillitsvekkende over talen fra en maskin. Vi kan innbille oss at vi tror på forestillingen. Men så skjer det, som i Keiserens Nye Klær og Peer Gynt: Han er jo naken! Han lyver! Han skjønner jo ikke at han blir sett, at vi ser ham! Han, hun, den, makta blir sett av interaktive blikk, av blikk som ser tilbake. Så blir et nytt frigjøringsikon skapt rett foran øynene på oss: Tahrirplassen i Kairo, Egypt. Mubaraks sikkerhetspoliti og betalte bøller bidro ufrivillig til å skape dette nye internasjonale frigjøringsikonet, og å la det tre i kraft: Tahrirplassen. De, sikkerhetspolitiet, gjorde det de ble bedt om å gjøre og det de har pleid å gjøre: de oppførte seg som sikkerhetspoliti i et diktatur, de skjøt, kidnappet og torturerte. Men på Tahrir-plassen ble de sett. Med alle nye medier rettet mot seg som et fasett øyd speil, ble bildet av dem ugjenkjennelig for dem selv. De mistet verdigheten, respekten og fiksjonen. Sjefene for sikkerhetspolitiet tok feil, de feilberegnet publikum. De framsto som uten en kommunikasjonsstrategi, som noe utdatert, ute av tiden. Var det som skjedde at egypterne, og særlig de unge høyt utdannede egypterne, sluttet å tolerere sin egen skamfullhet over å la seg styre av noe så stygt? Jeg tror ikke Zizeks begreper uten videre kan fange det som skjedde for egypterne i Egypt. Begrepene hans må være typisk europeiske, kanskje de fanger en norsk og europeisk skamfullhet over å tolerere at man må alliere seg med diktaturer i det inn bilte demokratiets navn. Og her kan jeg ikke la være å tenke på CIA Central Intelligence Agency og deres ufrivillige bidrag til å skape det forrige store frigjøringsikonet: Che Guevara. Da CIA og juntaen i Bolivia skulle presentere Che som død og beseiret etter å ha drept ham var han nøye iscenesatt. Han lå klargjort på likhuset for å bli presentert for verdenspressen, ren og velstelt som et vanlig lik, ikledd stripete sykehus pysjamas. Så skjedde det noe, løytnanten som kom for å inspisere tok regien, og dermed ble Che presentert for verdenspressen som det ikonet vi kjenner: med bustete hår, beret og geriljauniform. Og dessuten med dette blikket som skuer ut i verden. For da verdenspressen kom, løftet de hodet på ham, som på et jakt-trofe, og han stirret rett inn i kameraet. De hadde ikke lukket øynene på Che. Var det for å vise mangel på respekt for den døde? De glemte blikket hans, at blikket kan være en boomerang. De feilvurderte, de tok feil. 2 folkebiblioteket 01

3 kødda!», noe som igjen selvsagt bare er kødd. Her, ved historiens slutt, kødder kødne kødder rundt med høy inntekt, klare til å av kle den pretensiøse kultureliten. Det er deres triumf at en hel generasjon har forvekslet alvor med blodfattig pom pøsitet. Den politiske bevisst het er redusert til et in fantilt krumspring man har å vokse av seg i møte med den virkelige verden, som på passende vis innvies med russe tiden, som fram stilles som den eneste måten å opponere mot sam funnet på: hemningsløs festing. Ordning och reda, supa på fredag. Om man ønsker å vinne for ståelse for sin politiske aktivitet i voksen alder, bør den inngå i en karriereplan. Partiene rekrutterer pro fesjonelle politikere fra ungdomspartiene, hvor medie trening står høyere i kurs enn politisk tenkning, og student politikerne simulerer politikk som ser bra ut på både CV og TV. Aktivist gruppa Planka Oslo jobber for en avgiftsfri kollektiv trafikk gjennom en brukerfinansiert snikeforsikring. Den beskjedne medieomtalen de så langt har fått, minner mer om en hippiesjablong enn en saklig vurdering, trolig fordi de forsøker å tenke og handle politisk utenfor parlamentet. Den politiske poesien blir på samme måte gjerne behandlet som noe søtt og velmenende, men impotent. «Det er flott at du er engasjert», sier læreren til elevrådsrepresentanten. Det er alvorlig å leve og det er alvorlig å skrive poesi. Alvor er ikke humørløst, det er det motsatte: intenst og vitalt. Alvor er lek og lek er alvor. Den generasjonen som har gjort karriere på å latterliggjøre alvoret, ler ikke lenger like godt. De har fått trøtte trekk rundt øynene og latteren blir stadig hulere. En god latter ler ikke av alvoret, men med det. Det er alvorlig komisk å leve og det er alvorlig at verden er grunnleggende urett ferdig når den ikke hadde trengt å være det. Det er alvorlig å være en del av en liten økonomisk overklasse, blant annet fordi man skal dø og derifra blir det bare svart. Det er banalt å konfronteres med andres problemer og gjemme seg bak at man bare er et menneske, altså at man fra naturens side kun er opp tatt av å sikre seg og sitt. Ikke fordi det ikke er sant nok, men fordi det er mulig å velge annerledes. Georg Johannesen skriver: Gud måtte bøye seg forover for å høre Brecht svare: Hils Marx og Heine, tyskere og jøder, og si at jeg som dem aldri brydde meg om sannheten hvis den stred mot rettferdigheten. Og at jeg foraktet diktningen, og brukte den som man bruker et ludder. Man kan velge å bare være ett menneske, eller man kan velge å inngå i noe mellommenneskelig. Når våre medie trente toppolitikere ikke lenger er i stand til å gi rom for politiske spørsmål, trenger vi andre som kan gjøre det. Poesien er en av flere muligheter for å åpne et slikt rom. Dette rommet er ingen utopi eller et paradis, det er uendelig krevende og det venter ingen himmelsk be lønning. En kritikk av identiteten er en mulig politisk-poetisk strategi. Den identitetskritiske poesien framviser et jeg som er spredd for alle vinder, eller heller et jeg med fullt gjennomtrekk. Å være et lyrisk jeg er å sette ord på en virkelig eller fiktiv person, men det er også å skrive bok stavene j e g etter hverandre, og dermed i samme øye blikk gi slipp på noe av seg selv, eller jeg selv, altså selve jeget. I, ich, jag, jeg, je osv. Hjernen er en del av kropps kjøttet til det mangfoldige, tilblivende jeg nå står jeg i et rom, en annen dag har jeg sluttet å puste og jeg har donert bort mine indre organer, men du finner meg på biblioteket. Den danske poeten René Jean Jensen spør: «hvordan gjøres den hjernevaskede beskidt igen?» Mange nordmenn sitter på dagbladet. no og ler av hjerne vaskede nordkoreaneres verdensanskuelse. Andre hånler av dem som trodde at jorda var flat, månen en gul ost. Portrettintervjuere tegner nye por tretter hver lørdag. Språket er en kampsone hvor for skjellige virkelighetsoppfatninger kjemper. Så det er sånn hun er! I Virus av Johan Jönson framvises det både poetisk og typografisk hvordan alt henger sammen; smittefaren truer hele tiden, språket er viralt. Identitetskritikken handler ikke om å forsvinne eller ukritisk å gå opp i mengden, slik konservative tanke smeder kanskje vil hevde. Det er ingen antiintellektuell selvutslettelse, men slekter heller på hva Deleuze & Guattari skriver i sin tekst «Hvordan gjør man seg selv til et legeme uten organer?»: «Man gjør det ikke med hammerslag, men med en meget fin fil. Man oppfinner selvdestruksjoner som ikke er det samme som dødsdrift. Å oppløse organismen er ikke å ta livet av seg selv, det har det aldri vært, det er å åpne legemet for sammenhenger som forutsetter en hel mon tasje, kretsløp, forbindelser, etasjer og terskler, over ganger og intensitetsfordelinger, territorier og deterritorialiseringer som måles som av en landmåler.» For tiden ser det ut til at stadig flere europeere vender til bake til nasjonen som viktig identitetsmarkør og da tenker jeg ikke egentlig på ski-vm. Kan poesien skape et rom for erfaring hvor man ikke først og fremst kommer som nordmann; et rom hvor de felles erfaringene ikke er tuftet på ekskludering av dem utenfor? Vi vet at klimaendringene vil føre til stadig flere befolk ningsgrupper med behov for andre bosteder. Vi kaller innvandrere nedlatende for lykkejegere, som om lykken kun unnes dem som er født med en nedarvet formue blant jordas privilegerte minoritet. Stats lederne i Tyskland, Frankrike og Storbritannia har de siste månedene i tur og orden erklært multikulturalismen død, som et naivt eksperiment vår virke lig het ikke kan bære. Problemet er bare at det Det er så dumt at det er usannsynlig. Tenk: Che i pysjamas med lukkede øyne. De kunne presentert Che for verdenspressen ikledd sykehuspysjamas og med øynene lukket. Hvorfor lukket ingen øynene på Che? Ja, hvorfor lukket ingen av dem øynene på Che? De hadde lukket øynene på ham da de surret ham fast til den høyre meien på militærhelikopteret. Da de hadde henrettet ham i den lille skolestuen i landsbyen La Higuera, kl noterte CIA-agent Felix R., som befant seg i skuret ved siden av, lukket noen øynene på ham. Kaptein, senere general i US Army, Gary P., har fortalt at da de surret båren med Che fast til den høyre meien på helikopteret, var øynene lukket på Che. Men ingen hadde bundet opp kjeven hans, så kaptein Gary P. tok tørklet fra sin egen hals og bandt opp kjeven på Che. Dette gjorde han, har han sagt, for at det skulle bli enklere å kjenne igjen Che. Å gjøre den henrettede Che gjenkjennelig som Che, var offiserenes strategi. Derfor hadde ingen av dem skutt Che i ansiktet. Slik ble han fraktet til den større landsbyen Vallegrande for å identifiseres, seende nesten ut som seg selv. Men da de surret ham til helikoptermeien var øynene lukket på ham. Slik ble han fraktet med lukkede øyne, surret fast der ute, der nede under cockpiten (kabinen), ikke lagt i pose, ikke pakket i klede eller sekk, uinnpakket, utildekket, med føttene vendt mot flyretningen, med hodet vendt mot vinden. Med 3 par sokker på, med 3 kuler i lungene, 4 i mageregionen, og en siste, en endelig, kule i hjertet, men med ansiktet helt, uten et skudd i ansiktet, med kjeven på plass, med øynene lukket, utildekket mot vinden, ble Che fraktet til Vallegrande for å identifiseres. Alene i vinden der ute som død i 20 minutter, på den for korte båren, med føttene stikkende utenfor, beskyttet av 3 par sokker, slik var overfarten. 20 minutter alene som død der ute. På rygg under helikopterkroppen, med ansiktet vendt mot vinden, på vei mot myndighetene, på vei mot hele verden, for å presenteres som død. Gjenkjennelig, identifiserbar, lignende på seg selv, seende ut som bildene av seg selv. Men med øynene lukket på seg, slik de døde gjerne presenteres. Så har det skjedd, under overfarten, at øynene til Che ble åpnet igjen. Slik han ble fraktet med ansiktet eksponert, der oppe i luften, så kort tid etter sin død, måtte det skje. Vinden åpnet øynene på Che. Luftstrømmene skjøv naturligvis øyelokkene hans opp igjen. Che landet i Vallegrande med øynene åpnet av vinden. Med øynene åpnet av vinden ble han avlevert på vaskeriet på sykehuset Nuestro Senor de Malta, og slik var det hun så ham, sykesøsteren Susana O., som ble innkalt for å gjøre ham presentabel: På en for kort båre over 2 sementvaskekummer, med føttene stikkende utenfor med 3 par sokker på, med kjeven bundet opp av tørklet til kaptein Gary P., med munnvikene vendt opp av vinden og med øynene åpnet. «Han fulgte meg med blikket», skulle sykesøster Susana O. fortelle etterpå, og hun dro av ham de 6 sokkene og vasket føttene hans, hun løsnet tørklet til kapteinen, senere general Gary P., rundt Ches kjeve og skalle og stusset kinnskjegget på ham. «Og øynene til Che var så levende», fortalte hun etterpå, «han fulgte meg med blikket», fortalte hun samme kveld til naboer, familie og alle som kom og spurte i landsbyen Vallegrande langt borte, langt inne i åsene i Bolivia, den 9. oktober, mindre enn 12 timer etter at han ble henrettet med et M2 automatgevær, bare 20 minutter med helikopter lenger bort. Slik at blant de tusen som kom for å se på Che, da han ble vist fram av de militære på båren over vaskekummene i vaskeriet neste dag, den 10. oktober, var det mange som etterpå kunne fortelle at Che fulgte dem med blikket når de stimlet rundt ham, uten sperrer, uten adgangsbegrensninger, for å se på ham. «Øynene hans er så levende, så store» var det mange som sa. Men før det, kvelden før, hadde Susana O., sykesøsteren ved Hospital del Senor de Malta, kledd det så kjente antrekket av Che, kastet de skitne og blodige plaggene på golvet i en krok, vasket hele ham og kledd på ham pysjamas. Hun hadde gredd håret hans bakover, glattet det ut så han lå der, glattgredd, i pysjamas, men fremdeles med øynene åpnet, øynene åpnet av vinden. Sykesøster Susana O. var ingen gammel kvinne, men rutinene har hun nok villet følge, samvittighetsfullt har hun stelt den døde slik de døde skal stelles. Så da løytnant Andres S. kom for å inspisere jobben hun hadde gjort med den døde, kan hun kanskje ha sagt at «øynene hans, burde vi ikke få lukket øynene hans», men forsiktig, engstelig for å blande seg i det som folkebiblioteket 01 3

4 ikke er noen vei tilbake til et harmonisk, etnisk, mono kulturelt paradis, om det noensinne fantes. Vi priser den frie flyten av varer og tjenester, men styrker kon trollen i grenseovergangene og foreslår DNA-registrering av innvandrere i kamp mot en terrorisme som statistisk sett er mindre truende enn å bli truffet av lynet. Den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk skrev første juledag: «Når jeg ser på Istanbul, som blir litt mer kompleks og kosmopolitisk hvert år som går og nå tiltrekker seg innvandrere fra hele Asia og Afrika, har jeg ingen problemer med å konkludere at de fattige, arbeids løse og ubeskyttede fra Asia og Afrika som ser etter nye steder å leve ikke kan holdes utenfor Europa for alltid. Høyere murer, strengere visumrestriksjoner og flere patruljerende skip ved grenseovergangene vil bare utsette oppgjørets time. Verst er det at anti-innvandringspolitikken, reglementene og fordommene allerede ødelegger kjerneverdiene som gjør Europa til hva det var.» At alt henger sammen er ikke et holistisk poeng, men en påminnelse om et ansvar man kan velge å ta innover seg. I Anna Hallbergs siste diktsamling, Colosseum, Kolosseum, skrives det: det är i munnen oxen upphör tyggas ner til människa i blodet i tarmarna Og et annet sted: ljuset ska fylla kroppen med värme natur som sprider sig spricker upp ur kapslarna Slavoj Zizek skrev i kjølvannet av 11. september om hvor dan den vestlige varianten av zenbuddhisme skil ler seg fra dens opphav på en vesentlig måte: «den virkelige storheten til Zen er at den ikke kan re duseres til en indre reise inn i ens sanne jeg ; Zen-meditasjonens mål er, i motsetning, en total ugyldig gjøring av selvet, erkjennelsen av at det ikke er noe Selv, ingen indre sannhet å oppdage.» Selv realisering er en god ting, og det skal ikke her moraliseres over dem som ønsker sin egen lykke: det er nettopp lykken som står på spill. Men blindet av mas sive markedsføringskampanjer og Dagbladets du-journalistikk, kan man glemme at selvet nettopp realiseres som et forhold til andre: mellom mennesker. I vårt ideologiske klima er individet redusert til forbruker; selv et tilsynelatende spontant one night stand omtales gjerne som et prosjekt innenfor ens lille private nytelsesøkonomi: synergieffekten utløser ekstra energi i enmannsforetaket. Jeg leste nylig Kristian Lundbergs siste roman Yarden. For meg ble dette en påminner om noe jeg allerede visste, nemlig at det er nytteløst å sette opp faste kriterier for hvordan litteratur eller kunst kan eller ikke kan virke politisk. Yarden er realistisk og insisterer på sin berøring med virkelige erfaringer fra forfatterens eget liv og hans arbeidskolleger på en uverdig arbeidsplass i Malmö. Det virker etter mitt skjønn fåfengt å skulle avvise denne bokas politiske potensial fordi den i sin form er tradisjonell, i hvert fall slik jeg leste den. Etter endt lesning satt jeg med en følelse av å ha tatt del i noe både estetisk og politisk potent, selv om den utfordrer noen av mine forestillinger om hvordan den politiske litteraturen fungerer best. Slik får det være; nye bøker skrives, som bekrefter eller undergraver de tankene man hele tiden gjør seg om hva som er den ideelle politisk-poetiske praksis. Dette innebærer ikke at man skal slutte å tenke rundt politikk og poetikk, men at man må anerkjenne at dette forholdet kan ta mange former. Den poesien og litteraturen jeg er mest interessert i, er den som kan leses som et dokument fra sin tid, som også rommer en sterk estetisk, og derfor også eksistensiell erkjennelse. Den er ikke forpliktet til mine tanker om hvilke poetiske strategier som vir ker politisk, men den strekker seg utover kunsten for kunstens eller kunstnerens skyld, mot de gamle idealene om likhet, frihet og mellommenneskelig erfaring. I en samtalebok fra i fjor sier Kjartan Fløgstad følgende: «Et problem i politikken generelt, det er at det parlamentariske systemet har problemer med å formulere det som er grunnleggende motsetninger i samfunnet. Og jeg har ofte tenkt at dette gir litteraturen en sjanse til å formulere det, når politikken ikke får det til. For alle vet at Stortinget ikke klarer å ut trykke reelle spenninger i samfunnet. Det vedtar viktige ting, men diskusjonene er enten fraværende eller dårlige. Når det gjelder fundamentale debatter, er Stortinget usynlig. Det gir kunsten og litteraturen et viktig spillerom.» En av poesiens muligheter i dag er å repolitisere de beslutningene som bidrar til å øke forskjellene mellom oss: Å ikke finne seg i at dette kun er tekniske økonomiske justeringer utenfor vår kontroll, uunngåelige beslutninger for å imøtekomme den virkeligheten det påstås at vi alle befinner oss i. noen kilder: Arne Borge m.fl. Gilles Deleuze & Félix Guattari, Tusind plateauer Alain Badiou, «På hvilket virkelighetsplan er krisen et skuespill?» Orhan Pamuk, «The Fading Dream of Europe» Slavoj Zizek, Welcome to the Desert of the Real kunne være en militær beslutning, men det er slett ikke sikkert at hun spurte, at spørsmålet kom opp overhode, dette har Susana O. ikke fortalt noe om. Derimot har hun fortalt at Che var ren og pen da løytnanten kom for å se på ham, Che hadde nystrøket pysjamas på, og løytnanten likte det ikke. Hun har fortalt at løytnanten ikke likte inntrykket Che ga i pysjamas, løytnanten mente det ville være feil å presentere den døde Che for verden i pysjamas. Feil strategi, har hun fortalt at løytnanten sa, denne guerrilleroen, sa han, dette beviset på geriljaens nederlag, dette beviset på den bolivianske hærens endelige seier, kan ikke presenteres for pressen i pysjamas, sa løytnant Andres S. Han ser jo helt borgerlig ut, skal løytnanten ha uttrykt, Che ser ut som en sønn av borgerskapet, så respektabel, hvor er triumfen i å beseire en sånn. Han må se ut som den han var, Che var en guerrillero, han skal se ut som beviset på vår seier, skal løytnanten ha forklart sykesøster Susana O. Og han ba henne plukke opp det skitne gerilja-antrekket fra golvet og kle det på ham igjen, han ba henne buste til håret på Che og få lokkene fram igjen, han fant fram en beret og la den ved hodet hans, siden Che var blitt avlevert barhodet. Men de lukket ikke øynene på ham, ingen av dem lukket øynene på Che. Slik ble han vist fram som død for verden, utkledd som seg selv, utkledd som guerrillero, gjenkjennelig i antrekket, med kjeven på plass, munnvikene vendt opp, håret i uorden og med øynene åpnet av vinden. Den 10. oktober, under seiersoppvisningen, under feiringen av triumfen, løftet en av offiserene, for å understreke triumfen, på hodet til Che, så kameraene skulle få se at her er den døde Che. Og kameraene så Che med hodet løftet, hodet løftet akkurat nok til at blikket hans kunne se rett inn i kameraet. Og blikket til Che så rett inn i kameraet. Sean bonney from after ri mbaud 9th March a difference of opinion - we were nouns, a black gulf where your speech is rusting politically - an oracular diagram, moronic translations, music roasting - a strange, distant english voice, bricked up inside it - Hello, I m the police. Like, you know, serious like deliver your purse, or I ll / with your red courtesans whirling, & our gross kettle meaningless. We have no further comment Howl, dole-rust, caustic half-dead city scrape jet / surprise attack on human head & its million doors / a gap obliterate or oh I m sober now. have a rat will but this is a very crude reading - later we made art, it shattered nothing - our homicidal lives now were a form of understanding - our expressions were lifeless, our hatred made visible - the point is an absolute redistribution of the senses - Slik ble han presentert for verdenspressen. Han kunne ha blitt presentert i pysjamas med lukkede øyne. faktiske opplysninger fra El Gatopardo, folkebiblioteket 01

5 Lars Mikael Raattamaa Bitter klasskamp Kristian Lundbergs bok Och allt skall vara kärlek börjar på två sätt. Han skriver först:»det är med ett svartvitt fotografi som allt börjar«. Några sidor senare skriver han:»och jag vet att jag nu måste tala om kärleken. Det är så det börjar.«fotografiet är av en pojke som sitter i ett träd. Möjligen Kristian Lundberg själv som barn. Boken igenom försöker författaren sedan övertyga pojken på bilden att»allt kommer att bli bra«. Kärleken är en kvinna han återser efter 20 år. Lundberg beskriver kär leken som en nåd. Det handlar om att söka ett vardagsliv, en vanlighet. Om att försöka övertyga pojken på bilden att komma ner från trädet. Om att vara tacksam för kärlekens återkomst. Man kan hitta fler sätt boken börjar på: Året på Yarden, arbetet på en biluppställningsplats i Malmö; boken med samma namn; Malmös stän diga förvandlingar; viljan att förstå arbetare och papperslösa i dag. I själva verket börjar boken om, om och om igen. Den handlar om att börja om. På den plats där man är. I de omständigheter som föreligger. Lundberg beskriver själv berättelsen:»det sägs också att texten skall ha en port, en dörr som leder vidare genom svindlande gångar. En början. Ett mittparti. Nu är det inte så. Allt är i förändring. Det som verkade vara ett avslut visade sig i stället vara en ingång, och det jag trodde var ett avslut visade sig vara en platå där man för ett ögonblick kunde vila ut.«texten är som livet kalejdo skopisk. Det starka i Och allt skall vara kärlek är viljan till vanlighet. Inte minst därför att författaren vågar sig ner i självömkandet. Huvudpersonen är väl medveten om det förbjudna i bitterhet, i ressentiment. Han försöker hela tiden f ly undan. Men det återkommer. Smärtsamt och vackert. Ömkan återkommer inte minst i samband med stora ord som revolution och klass kamp. Lundberg skriver om timanställdas situation:»och hela tiden denna rädsla, denna känsla av att röra sig genom ett minerat område. Vad lärde jag mig? En sak. Klasskampen existerar. Den sker från det omvända hållet. Vi står stilla och låter oss plockas. Vi sitter tigande och låter oss böjas«. Så ser klasskampen uppifrån ut. Det är en bok med många refränger, men den blir inte en kollektivroman. Kalejdoskopet vrids men det är samma öga som tittar. Redan innan Lundberg själv sagt att boken börjar har ett annat ackord slagits an. På försättsbladet skriver han»allt är kärlek, allt är att förlora sig själv«. Det är en klangfärg där det idealistiska blir en idealism, där en progressiv musik blir konservativ. Men det är också en stämma där kärleken blir hård.»vad är väl en människas berättelse om hon inte har kärlek, vilken tunn klang blir det inte då, om man talar och inte kan älska?«så lyder Kristian Lundbergs omskrivning av Korintierbrevet. Men kravet blir så konstigt. Det handlar då väldigt lite om att skapa en värld. Kärlek som blott nåd blir en besynnerlig passivitet.»kärleken är befriad från skuld och skam, annars hade den inte varit kärlek.«står det också, men är inte skulden en ytterst revolutionär känsla? Kärleken blir ett förlovat land snarare är sina produktionsförhållanden.»när jag tänker på henne tänker jag på Israel«, skriver Lundberg. Karl Marx geni var att han sökte materialismen i det sub jektiva, i verksamheten. Tillsammans kan vi skapa varandra och oss själva. Det är ett ohemult krav att fråga efter Marx när man som Lundberg skriver med kristna konnotationer, men Och allt skall vara kärlek får mig att börja tänka. Och det är ju ett gott betyg. Att tänka på ett arbete som skapar en ny värld, en kärlek som bryter rangordningens sam hälle. Och på vänsterns nuvarande oförmåga att skapa sammanhang, strukturer, fester och middagar oförmågan att bygga upp arbetsgemenskaper. Jag börjar tänka på kalejdoskopiska platser. (I stället för rangordnade platser.) På en kalejdoskopisk värld. (I stället för en rangordnad värld som skiljer på bra och dåliga platser.) På ett kalejdoskopiskt språk. (Där experimentet och leken inte är något dåligt.) Lundberg är nära allt det men talet om offret och nåden skymmer. Jag tänker att socialismen sjunker om den slutar simma. Lars Mikael Raattamaas anmeldelse av Kristian Lundbergs oppfølger til Yarden ble første gang trykt i Aftonbladet 23. mars Bendik Wold Fra interessant til interessert «Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning.» Sitatet blir vekselvis tillagt Göring, Goebbels og Himmler, men har sitt paradoksale opp hav i et ikke-beskutt, høyarisk kulturprodukt skuespillet Schlageter av Hanns Johst, urframført på Hitlers 44. fødselsdag 20. april Den kjensgjerning at stykkets hovedperson, proto-nazi-martyren Albert Leo Schlageter, faktisk reagerer med vantro («For en ting å si!») når studiekameraten Thiemann lar denne replikken falle i første akt, blir sjelden tillagt vekt. Til gjengjeld er ikke «browning» strengt tatt en «pistol», men et magasinladet, halvautomatisk våpen, noe som gjør trusselen desto mer alvorlig. Men begjæret etter å sende en salve i kulturens generelle retning er på ingen måte forbeholdt nazister. Schlageters studiekamerat blir med grei mar gin overgått av unge Ulrich, som i et tidlig utkast til Mannen uten egenskaper entrer et rom og hører sin søster Agathe spille en «dystert» vakker pianomelodi. Sekunder senere har han trukket våpen; heldigvis er det instrumentet, ikke søsteren, som får unngjelde. Ifølge Giorgio Agamben demonstrerer Ulrich her en holdning til kunst som på mange måter er savnet i dagens offentlighet: I seinmoderniteten er vi alle sønner og døtre av Kant; kunsten har for lengst forlatt interessenes sfære og blitt bare «interessant». 1 Derfor fatter vi ikke hvorfor Platon ønsket å utvise poetene fra bystaten, og vi har problemer med å følge Nietzsche når han etterlyser «en kunst for kunstnere, for kunstnere utelukkende!». 2 Mot Kants «interesseløse velbehag» stiller Nietzsche kunstens «løfte om lykke», og han flyt ter samtidig søkelyset fra resepsjonssiden som via smaks dommen har en helt sentral posisjon i Kants estetikk til produksjonssiden. Likegyldig hva man måtte mene om Nietzsches «vilje til kunst», og hans filosofiske gjeld til 1700-tallets Sturm und Drang, er det verdt å dvele et øyeblikk ved dette perspektivskiftet. For kritikken er berettiget: Det kantianske systemet innebærer en desarmering av den in teres serte kunstneren. Kants forsett var å innkretse en sær skilt betraktningsmodus, ikke egenskaper ved verkene selv langt mindre kunstnerens personlige in vesteringer. Riktignok snakker også Kant om «genier», men deres boltreplass er svært begrenset. Lik som det fortolkende publikum er geniet bare et medium for verkets sannhet. Kunstnerne er ute av stand til å redegjøre for «hvorledes deres fantasirike og samtidig tankefulle ideer forenes i hodet», ettersom innbildningskraften ikke adlyder den begrepslige logikken: «Geniet kan ikke selv beskrive eller viten skapelig påvise hvordan det frembringer sitt pro dukt, men gir regelen som natur. Av denne grunn er skaperen av et genialt produkt uvitende om hvordan han har kommet over sine ideer, og det er ikke i hans makt å konsipere det ut fra behag eller planlegging, eller å informere andre på en slik måte at de settes i stand til å frembringe lignende produkter». 3 Reminisenser av denne tenkningen lever i dag videre som universitetsformidlet autonomiestetikk: Kants «interesse løse velbehag», formidlet via de tyske Jenaromantikerne, har siden kommet til å danne det norma tive utgangspunkt for institusjonen kunst. Mitt poeng er enkelt. Hvis det atter skal gi mening å snakke om en «politisk kunst», må det finnes rom i vårt estetiske system for alle de elementer Kant utelukker: subjektiv vilje, interesser, strategier, for nuftsideer på resepesjons- så vel som på pro duk sjonssiden. Å lytte til en kunstners begrepslige utlegning av sitt eget verk kan ikke lenger avskrives som en «inten sjonell feilslutning». Annerledes formulert: Med mindre man er komfortabel med at kunsten inne har en rent affirmativ funksjon, må den opphøre å være en «kommunikativ handling» (for nå å blande Habermas inn i diskusjonen); den må tre ut av sfæren for «symbolsk formidlet interaksjon» og slå over i strategisk, formålsrasjonelt arbeid den handlingstype som kjennetegner feltene for vitenskap og politikk. Ut fordringen er å gjennomføre dette spranget uten at kunsten taper sin institusjonelle autonomi. Så vidt jeg kan se, er det mulig å sortere tenkningen rundt politisk kunst i fire grovt tilhugde kategorier. folkebiblioteket 01 5

6 mara lee dikt De närmaste fyra åren, alltså lika lång tid som vår nyvalda regering kommer att sitta, ska jag ägna åt ett forskningsprojekt med titeln»skrivande som förändring, skrivande som ansvar«. Men det är något i denna titel som idag, den 29 september 2010, besvärar mig. Kanske för att ansvar är ett ord som återkommer gång på gång i de riktlinjer som formulerats av det parti vars namn är ett anagram på EGOISTERNA MEDVERK AR. För mig är ansvar fundamentalt för den skrivande handlingen: Om poesin (och litteraturen) karaktäriseras av enorma möjligheter, vägar till förändring samt frihet så måste denna frihet också medföra förpliktelser, motkrav, en motrörelse. Och denna motrörelse måste utgöras av en fråga om ansvar. Att»ta hand om«det man skriver. Varje gestaltande akt måste också kunna ta ansvar för de ord, bilder, tankar som kastas ut i världen. Men det som skrämmer mig är att det parti vars namn är ett anagram på OMSKRIVA DEGENERER AT steg för steg försöker göra ordet»ansvar«till sitt, vilket på sätt och vis smärtar mig minst lika mycket som när de marknadsliberala krafterna på slutet av åttiotalet slutligen lyckades tömma ordet»frihet«på all politisk sprängkraft. Och är det inte ganska märkligt att dessa två ord som liksom hör samman likt dioskurerna eller symbolens två benbitar, att det är dessa två hörnstenar för all konstnärlig verksamhet som absorberas eller varför inte assimileras och mals ner till att betyda ingenting av just de krafter för vilka konstnärlig verksamhet, konstnärlig frihet och konstnärligt ansvar betyder just ingenting. Kanske är detta en given utgångspunkt: Att det parti vars namn är ett anagram på MEDGE R AKT AVERSIONER tar sig in längst in i våra språkhjärtan. Det vore skandalöst, ja, snudd på oetiskt att här anföra som exempel hur 2009 års nobelpristagare Herta Müller beskriver att alla totalitära stater tar språket i sin tjänst, eller hur den sublima omöjligheten i Paul Celans poesi pekar rakt in i det faktum att den är skriven på bödlarnas språk tyska. Ja, utan att anföra dessa exempel så ändå Tre av disse inneholder momenter det er verdt å ta med seg videre i diskusjonen. Én er etter mitt syn sanerings klar. (i) I den første varianten tenkes kunsten som «samfunnets andre». Kunstverket representerer en ikkefremmedgjort virkelighet, et «motspråk» som subtilt øver motstand mot den instrumentelle fornuft. Denne forestillingen har sin herkomst i den tyske idealismen (Schelling, Schiller, Hegel), hvor kunsten ble forstått som et forsoningsparadigme, og videreføres på 1900-tallet av så vidt forskjellige tenkere som Adorno og (den tidlige) Lukács. En fyndig oppsummering av holdningen kan sakses fra førstnevntes «Tale om lyrikk og samfunn», hvor det fastslås at diktet er «dypest forankret i samfunnet når det intet meddeler». 4 Av den grunn er Adorno med en viss berettigelse blitt beskyldt for å plassere kunsten i proletariatets sted. Kunstneren overtar rollen som revolusjonær agent, og får samtidig fullmakt til å dyrke sin egen selvtilstrekkelighet: Det mest progressive hun kan gjøre, er å vokte sitt uttrykk mot u-kunstig påvirkning. Selv om denne «estetiske rensningen» trolig er en nødvendig fase i enhver kunstarts utviklingsforløp, taler det mot autonomiestetikken at den uten unntak knytter autonomien til mediet, ikke til kunsten som utdifferensiert subsystem. Av samme grunn har dens til hengere heller ingen tålmodighet med avantgardens opp hevelsesforsøk; de kan ikke forestille seg en generisk kunst som også er autonom. Kort sagt: Autonomiestetikerens handikap er den manglende evnen til sosiologisk (selv-)objektivering uviljen mot å analysere kunsten som institusjon, herunder denne institusjonens berøringspunkter med samfunnets overordnede maktfelt. Derfor bør autonomi estetiske strategier heller ikke betraktes som «radikale»; deres viktigste funksjon er tvert imot å legitimere kunstneres politiske passivitet. (ii) I den andre varianten av estetisk-politisk-tenkning antas verket å være «politisk» straks det har et politisk motiv, tema, budskap. Dette er Nordahl Grieg-versjonen av politisk kunst; en journalistisk løsning mer enn en kunstnerisk. Dens åpenbare svakhet er som Walter Benjamin fastslår med ettertrykk i «Forfatteren som produsent» (1934) at «en diktnings tendens bare kan være politisk riktig når den også er litterært riktig». 5 Det holder ikke å levere et subversivt stoff til det litterære produksjonsapparatet; du må også revolusjonere selve produksjonsapparatet: «En forfatter som ikke lærer forfatterne noe, lærer ingen noe.» 6 Her heller enn i en regjeringsnedsatt verdi kommisjon, eller i et demonstrasjonstog mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen er det den radikale for fatteren har sin misjon. I likhet med motspråksideologene unnlater poesiens Nordahl Grieg-aspiranter å forholde seg til kunsten som felt. Så lenge virkeligheten kan formuleres på versemål anses problemet for løst så er diktet «saklig», så er diktet «politisk». Men kunstens autonomi status umuliggjør slike enkle slutninger fra kunst til politikk (og tilbake igjen). Historien lærer oss at i møte med kunstinstitusjonen blir alle radikale impulser nøytralisert; som Arild Asnes påpekte er deres vesentligste samfunnsmessige bidrag kanskje snarere å bekrefte kapitalismens «frihetsmyte». (iii) Avantgarden håper å kunne unnslippe dette dilem maet ved å distansere seg fra kunstinstitusjonen. Kunsten søkes tilbakeført til livspraksis. Spørsmålet er om dette programmet overhodet lar seg realisere: Selv når kunst verket ikke er til å skjelne fra «hverdagslivet» f.eks. ved at verket består i å «børste tennene, stige på en buss, spørre noen om klokka, kle på seg foran et speil, ringe en venn [eller] presse saften av en appelsin», 7 slik happening-pioneren Allan Kaprow foreslår i «Performing Life» (1979) er det avhengig av institusjonens nærvær, et skjær av «kunst-ighet», for å oppnå den tilsiktede effekt. Om vi ser bort fra den om stendighet at verket er objektløst, er ikke strategien bak slike «persepsjonelle readymades» helt uforenelig med Sjklovskijs begrep om «underliggjøring»: Det handler om å øke kunstpublikummets reseptivitet; å des automatisere sanseapparatet og gjøre verden følbar på ny. Et viktigere spørsmål er om dedifferensiering opp hevelse av kunstens institusjonelle autonomi over hodet er et radikalt krav. For er ikke kunstnerens distanse til det politiske feltet selve forutsetningen for hennes «innblanding» i den offentlige samtalen? Dette er standpunktet til Bourdieu, som i Kunstens regler an befaler radikale kunstnere å «øke sin autonomi (og der igjennom blant annet sin kritiske frihet overfor makt haverne)». 8 At feltets cover charge dermed stiger, må heller bøtes på ved at man samtidig «allmenngjør be tingelsene for tilgang til det universelle», dvs. gjennom en politikk som fremmer sosial utjevning. (iv) I den fjerde varianten av politisk-estetisk praksis intervenerer kunstneren i den politiske debatten 6 folkebiblioteket 01

7 odemokratiska krafter gör något med vårt språk. När ordföranden för partiet vars namn är ett anagram på EKVATORNS EMIGRERADE upprepar ordet»ansvar«har det väldigt lite gemensamt med det ansvar som filosofen Emmanuel Levinas beskriver som utgångspunkten för den etiska subjektiviteten; nämligen mitt ansvar inför den andre, och att det paradoxalt nog är såsom främling och alienus som människan inte är alienerad. För Levinas hänger ansvar ihop med Andra. Och detta att vara mänsklig sammanfaller med förmågan att vara öppen inför den andres radikalt icke-begripliga alteritet. Det är därför djupt symptomatiskt och nästan parodisk att också hos partiet vars namn är ett anagram på DOGMATIKER ENERVER AS så tycks ordet ansvar skjuta i höjden när det blir tal om de Andra. I deras riktlinjer står det under rubriken en ansvarsfull invandringspolitik följande:»i vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik. I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken Som ett första steg mot en mer ansvarsfull och hållbar invandringsoch flyktingpolitik«visa ansiktet manar etiken oss. Ansiktet är sårbarhet, utsatthet, och hela dess mening är etisk. Orden som ansiktet uttalar är: Du skall inte döda. Med Levinas ord:»ansiktets närvaro innebär en befallning som är omöjlig att tillbakavisa, ett budord.«det här är början på etiken och livet. Inte för att den andre är som jag, inte för att den andre skulle vara reducerbar till min värld och det som jag kan förstå ty häri består humanismens kardinalfel alltså hur ni sopar bort min singularitet min alteritet när ni säger ni är precis som jag. Den infantila och den imaginära inbillningen att alla ska förstå varandra bara vi lär oss att kommunicera lite bättre är ungefär lika förödande som det assimileringskrav som partiet vars namn är ett anagram på MOT VERK ADE ARIERS GEN formulerar i sina riktlinjer, dvs att utplåna alla skillnader. Alla ni som grät glädjetårar när Barack Obama vann presidentvalet 2008: det är till er jag vänder mig nu. Tron på en universell förståelse är inte bara naiv utan också farlig, ja, totalitär i sin förnuftsdyrkan. Den kritik som formuleras mot partiet vars namn är ett anagram på REGER A EMOT SKRIVANDE utgår ofta från ett argument som som kunstner, men uten å bringe med seg kunsten. Et klassisk eksempel er Émile Zolas avisinnlegg i Dreyfus-saken («J accuse»). Strategien er tilfredsstillende for så vidt som man på denne måten unngår auto nomidilemmaet; den politiske aktivismen blir en temporær «ekskursjon» ut av eget felt, og rokker ingenlunde ved kunstnerens «hovedvirke» frambringelsen av autonome kunstprodukter. Når denne strategien likevel framstår util fredsstillende, skyldes det at de politiske hensiktene aldri så edle ikke formuleres i kunst. Det en Zola, en Bjørnson eller en Gaarder benytter seg av, er strengt tatt bare kunstnerens offentlige status, en status som stadig for å vende tilbake til punkt i betinges av idealistiske og høyst problematiske forestillinger om «skapelse» og «inspirasjon». Dessuten er strategien til gjengelig kun for en ganske liten håndfull aktører; en privilegert gruppe poetokrater som har lært seg å balansere taktisk mellom feltets autonome og heteronome pol, dvs. mellom den harde kjerne av pro fesjonelle lesere og det såkalte massemarkedet. Spørsmålet var om det fortsatt, i 2011, finnes arm slag for «interesserte» kunstnere. Jeg har ingen en tydige svar i ermet. Men jeg mener, og som jeg allerede har antydet ved andre anledninger, 9 at legitimasjonsgrunn laget for alle tapninger av idealistisk estetikk er grunnleggende rystet av avantgardens ned brytningsgestus og at poesien spesielt, og litteraturfeltet generelt, paradoksalt nok har valgt å «køle på» som om ingenting var hendt. Som Kenneth Goldsmith på peker i sitt forord til konseptualisme-antologien Against Expression, er det i noen grad en unnskyldende omstendighet at sjangeren ikke før ganske nylig møtte sitt «fotografi», dvs. en teknologi for poesiens del: digital tekst behandling og internett som var bedre på å «dikte» enn poesien selv. Malerkunsten responderte på foto graf iet ved å nærme seg abstraksjonen; poesiens reaksjon på fildeling, blogging og sosiale nett verk bør snarere være å vie seg til filtrering, sortering og rekontekstualisering av informasjon, ifølge Goldsmith. 10 For language-skolen handlet «avantgardisme» primært om å kritisere den lyriske ekspresjonismen. Kritikken var systemimmanent, rettet mot beattradisjonen og andre former for nyrealistisk, jegsentrert knekkprosa. Det mest problematiske ved modernistisk poesi er imidlertid ikke forestillingen om «stemmen», men forestillingen om «skapelsen» den påstått interesseløse, ikke-begrepslige be herskelse av et helt kostebinderi av stiler, teknikker og materialer som i realiteten er kulturelt overlevert. Å insistere på at diktet er «lagd», at det er et resultat av prak tisk arbeid, er strengt tatt bare første skritt. Jo mer man fokuserer på arbeidet, desto mindre relevant fram står det og man kommer til at utførelsen er noe sekun dært; verket kan realiseres, men det kan like gjerne ikke realiseres, og heller videreformidles i form av skisser, utkast, tegninger, modeller, instrukser, kon versasjoner. Forutsetter «politisk diktning» altså kon septualisme? Vel, ikke nødvendigvis. Den konseptuelle vendingen trenger ikke praktiseres for å erkjennes. Men erkjennes må den: Først når poesien selv har gjenvunnet forstanden, kan den tale forstandig om politikkens mangel på samme. 1 Giorgio Agamben, The Man Without Content. Stanford: Stanford University Press 1994, s Friedrich Nietzsche, «Die fröhliche Wissenschaft» [1887], i: Werke in drei Banden, Band II. München: Hanser Verlag 1981, s. 14. Min oversettelse fra tysk. 3 Immanuel Kant, Kritikk av dømmekraften [1790], i: Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget 2008, s Theodor W. Adorno, «Rede über Lyrik und Gesellschaft» [1951], i: Noten zum Literatur. Suhrkamp 1974, s. 56. Min oversettelse fra tysk. 5 Walter Benjamin, «Forfatteren som produsent» [1934], i: Kunstverket i reproduksjonsalderen og andre essays. Oslo: Gyldendal 1991, s Ibid., s Allan Kaprow, «Performing Life» [1979], i: Essays on the Blurring of Art and Life. Berkeley/Los Angeles: University of California Press 2003, s Min oversettelse fra engelsk. 8 Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2000, s Min kursivering og oversettelse fra svensk. 9 Bl.a. i «Dikt som religionserstatning», Vinduet nr. 2/2007, og «Poetisk muzak», Vinduet nr. 3/ Kenneth Goldsmith, «Why Conceptual Writing? Why Now?», i: Against Expression. An Anthology of Conceptual Writing. Evanston: Northwestern University Press 2011, s. xvii xxii. folkebiblioteket 01 7

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt

Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt Date : 28/03/2012 Steve Sem-Sandbergs nye roman dreier seg om uhørte tap som ikke noe menneske heller ikke den overlevende kan beskrive tydelig nok. Vagant traff

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Inge Eidsvåg. Menneske først!

Inge Eidsvåg. Menneske først! Inge Eidsvåg Menneske først! Inge Eidsvåg MENNESKE FØRST! 1 UTDANNINGSDIREKTORATET 2004 Design: Magnolia design as Produksjon: Jonny Fladby Forsidefoto: Mikael Andersson / Mira / Samfoto Øvrige foto: Getty

Detaljer

ikke Stikka TEMA: Seksualitet og seksuelle overgrep Hvor går grensen? VI TRENGER HVERANDRE nr.01/2003 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO

ikke Stikka TEMA: Seksualitet og seksuelle overgrep Hvor går grensen? VI TRENGER HVERANDRE nr.01/2003 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO ikke Stikka nr.01/2003 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST - OSLO VI TRENGER HVERANDRE TEMA: Seksualitet og seksuelle overgrep Hvor går grensen? WWW.SENTERMOTINCEST.NO Innhold ARTIKLER s. 3 Hvor går grensen?

Detaljer

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 Salutem Punctis Trianguli! Rosenkorserne steg ut av anonymiteten ved å gi ut Fama Fraternitatis i 1614. Vi er representanter for Den Høyeste Storlosjen

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005 Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Studiebibliotek for Bibel og Misjon Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Sinsenveien 15 0572 Oslo Copyright Fjellhaug

Detaljer

Hvor går vi?? For redaksjonen: Rigmor Haugen Jensen

Hvor går vi?? For redaksjonen: Rigmor Haugen Jensen Hvor går vi?? Det er noe vi skulle hatt tak i, noe vi bare aner. Kanskje det dikteren W. H. Auden kaller «Atlantis». Det sunkne kontinentet, det glemte landet som vi retter all vår lengsel mot. Det som

Detaljer

Kommunikasjon en innføring

Kommunikasjon en innføring Kapittel 6 Kommunikasjon. En innføring Kapittel 6 Innledning Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre felles. Når mennesker kommuniserer med hverandre, deler de

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Finanskrisen som meningskrise 1

Finanskrisen som meningskrise 1 Kapittel 7 Finanskrisen som meningskrise 1 av Ole Jacob Madsen Innledning Dette kapitlet skal handle om de ideologiske ettervirkningene av finanskrisen og det jeg vil betegne som en meningskrise. Med meningskrise

Detaljer

Nyliberalismens sosialpsykologi

Nyliberalismens sosialpsykologi Ole Jacob Madsen Nyliberalismens sosialpsykologi Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen «All that is solid melts into air, all that is holy is profaned.» (Karl Marx og Friedrich Engels, 1848) 1

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk

filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk 1 filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk fakultet ved et universitet realister og filologer Leder

Detaljer